Warmia i Mazury. Europy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warmia i Mazury. Europy"

Transkrypt

1

2 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

3 REGIO AL E CE TRUM PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH WOJEWÓDZKI FU DUSZ OCHRO Y ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD EJ W OLSZTY IE 3 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Olsztyn, 11 grudnia2008 r. 4 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze UNIA EUROPEJSKA Działanie 6.1: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 6.2: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Bezpieczeństwo ekologiczne 5 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze UNIA EUROPEJSKA Kategoria interwencji Opis Udział EFRR [euro] Udział % 40 Energia odnawialna: słoneczna ,33 41 Energia odnawialna: biomasa ,67 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe ,86 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi ,29 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną ,27 46 Oczyszczanie ścieków , Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi) ,67 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom ,08 RAZEM Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Harmonogram konkursów 2008 Poddziałanie Data ogłoszenia Termin naboru Alokacja (w zł) maja 16 czerwca 31 lipca maja 16 czerwca 31 lipca lipca 18 sierpnia 15 października maja 16 czerwca 31 lipca RAZEM Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 Ilość złożonych wniosków w konkursach w 2008 roku UNIA EUROPEJSKA złożone wnioski wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną 8 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 Wartość wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną wartość całkowita projektów (zł) wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 9 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 10 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 UNIA EUROPEJSKA Poddziałanie Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 11 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu Wartość projektu (PLN) Wartość pomocy wnioskowanej (PLN) 1 Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej , ,80 2 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu poprawy i zapobieganiu degradacji środowiska , ,00 3 Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Dobrym Mieście Budowa kompostowni osadów ściekowych w Kosyniu gmina Dobre Miasto , ,00 4 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Zakup specjalistycznych maszyn w celu poprawy i zapobieganiu degradacji środowiska , ,00 suma , ,80 12 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Złożone wnioski % alokacji 2 13 złożone wnioski wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 Po ocenie formalnej wartość całkowita projektu (zł) wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 14 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 UNIA EUROPEJSKA Poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa 15 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu 1 Gmina Wielbark 2 Gmina i Miasto Susz 3 Gmina Prostki 4 Gmina Bisztynek 5 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Budowa kanalizacji- etap II wraz z modernizacją SUW w Wielbarku Budowa systemu kanalizacji ściekowej w Gminie Susz-m Olbrachtówko, Emilianowo, Michałowo, Piotrkowo Kanalizacja i sieć wodociągowa Bogusze Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Bisztynek Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim końcowy etap (obszar nr 4) Wartość projektu (PLN) Wartość wnioskowanej pomocy (PLN) , , , , , , , , , ,16 16 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu Wartość projektu (PLN) Wartość wnioskowanej pomocy (PLN) 6 Gmina Lubawa Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sampława wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej , ,23 wg I etapu 7 Gmina Miłakowo Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej , ,82 w Miłakowie Kompleksowa regulacja gospodarki 8 Gmina Frombork wodno-ściekowej w aglomeracji Frombork: Etap I dla wschodniej części , ,38 aglomeracji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 9 Gmina Korsze w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej , ,33 i części miejscowości Olszynka Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we 10 Gmina Jonkowo wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej , ,97 w aglomeracji Jonkowo 17 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu 11 Gmina Ostróda 12 Gmina Iława-Osada 13 Gmina Kisielice 14 Gmina Dobre Miasto Wartość projektu (PLN) Wartość wnioskowanej pomocy (PLN) Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej , ,27 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada Zadanie II Narzym, , ,98 Kraszewo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń- Gmina Kisielice , ,69 wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków we wsi Nowa , ,00 Wieś Mała Gmina Dobre Miasto suma , ,90 18 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19 Złożone wnioski % alokacji złożone wnioski wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 Po ocenie formalnej wartość całkowita projektów (zł) wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 20 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 Rodzaj projektów 10% kanalizacja ściekowa 20% 50% oczyszczalnia+kanalizacja ściekowa 20% oczyszczalnia+kanalizacja ściekowa+kanalizacja deszczowa oczyszczalnia+kanalizacja ściekowa+kanalizacja deszczowa+wodociąg 21 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 22 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

23 UNIA EUROPEJSKA Poddziałanie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 23 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu 1 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie Zakup kolektorów słonecznych jako alternatywne źródło energii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość wnioskowanej pomocy (PLN) , ,00 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 2 Gmina Miejska Ełk na potrzeby ogrzewania budynku Centrum , ,66 Edukacji Ekologicznej w Ełku 3 Powiat Nowomiejski 4 Gmina Kisielice 5 Olsztyńska Wyższa Szkoła im. Józefa Rusieckiego Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie - Gmina Kisielice. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - poprzez zakup pieca na biomasę. Zakup kolektorów solarnych do podgrzewu wody basenowej i wody użytkowej , , , , , ,85 suma , ,86 24 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

25 Złożone wnioski % alokacji złożone wnioski wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną 25 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

26 Po ocenie formalnej wartość całkowita projektów (zł) wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 26 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

27 Po ocenie formalnej rodzaj projektów 50% 50% energia słoneczna energia z biomasy 27 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

28 UNIA EUROPEJSKA Poddziałanie Bezpieczeństwo ekologiczne 28 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

29 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu Zadanie nr 1 Całkowita wartość projektu PLN Wartość pomocy wnioskowanej PLN 1 Gmina Miejska Górowo Iławeckie Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie Iławeckim , ,03 suma , ,03 Zadanie nr 2 Nie wpłynął żaden wniosek 29 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

30 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu 1 Gmina Morąg 2 Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 3 Gmina Iława 4 Mazurska Służba Ratownicza Okartowo Zadanie nr 3 Zakup samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg Doposażenie grupy operacyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa warmińsko-mazurskiego w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa ekologicznego na wodach otwartych Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Iława w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologicznego Doposażenie Mazurskiej Służby Ratowniczej w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa ekologicznego Całkowita wartość projektu PLN Wartość pomocy wnioskowanej PLN , , , , , , , ,00 30 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

31 Lp. Beneficjent Tytuł projektu 5 Gmina Srokowo 6 Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 7 Gmina Nidzica 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 9 Gmina Lidzbark Warmiński Złożone wnioski Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Srokowo Zakup łodzi ratowniczej PARKER RIB 630 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Napiwodzie Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie i w Szczytnie Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rogóż Całkowita wartość projektu PLN Wartość pomocy wnioskowanej PLN , , , , , , , , , ,20 31 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32 Złożone wnioski Lp. Beneficjent Tytuł projektu 10 Gmina Ryn 11 Gmina Gołdap 12 Gmina Jedwabno 13 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Zakup osobowego samochodu terenowego z napędem 4x4 dla OSP Ryn Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Rominckiej Ograniczenie stref skażeń jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur doposażenie jednostki OSP Jedwabno Poprawa bezpieczeństwa mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Całkowita wartość projektu PLN Wartość pomocy wnioskowanej PLN , , , , , , , ,24 32 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

33 Lp. Beneficjent Tytuł projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 16 Gmina Biskupiec 17 Gmina Dąbrówno 18 Gmina Barczewo Złożone wnioski Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Spytkowo Wzrost efektywności Mazurskiego WOPR poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy Doposażenie OSP w Biskupcu w niezbędne samochody ratowniczogaśnicze Zakup średniego ratowniczogaśnicze samochodu Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość wnioskowanej pomocy (PLN) , , , , , , , , , ,00 suma , ,93 suma poddziałania , ,96 33 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

34 Złożone wnioski % alokacji złożone wnioski wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną 34 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

35 Po ocenie formalnej wartość całkowita projektów (zł) wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 35 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

36 Po ocenie formalnej - rodzaj Wnioskodawców jednostki samorządu terytorialnego 60% policja 7% straż pożarna 13% wodne służby ratownictwa 20% 36 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

37 Po ocenie formalnej rodzaj projektów 27% 73% zakup samochodów ratowniczych zakup łodzi ratowniczych 37 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

38 Ocena merytoryczna 14 z 15 projektów pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną 1 projekt został odrzucony - nie uzyskał minimalnej liczby punktów (60%) aż 4 projekty uzyskały 100%, czyli 36 punktów 38 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

39 Lista projektów do realizacji 7 projektów zatwierdzonych do realizacji łączna kwota dofinansowania ,25 zł wszystkie uzyskały więcej niż 90% ogólnej liczby punktów wszystkie zakładają zakup sprzętu dla jednostek straży pożarnych 39 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

40 Lista projektów do realizacji Lp. Beneficjent Tytuł projektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie 3. Gmina Iława 4. Gmina Dąbrówno Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie i w Szczytnie Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Spytkowo Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Iława w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologicznego Zakup średniego ratowniczogaśniczego samochodu Całkowity koszt projektu PLN Dotacja funduszu (EFRR) PLN , , , , , , , ,85 Ocena końcowa 98,78% (32,40 pkt) 98,17% (32,20 pkt) 96,34% (31,60 pkt) 96,34% (31,60 pkt) 40 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

41 Lista projektów do realizacji Lp. Beneficjent Tytuł projektu 5 Gmina Barczewo 6 Gmina Gołdap 7 Gmina Jedwabno Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Rominckiej Ograniczenie stref skażeń jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur doposażenie jednostki OSP Jedwabno Całkowity koszt projektu PLN Dotacja funduszu (EFRR) PLN , , , , , ,60 Ocena końcowa 93,90% (30,80 pkt) 93,90% (30,80 pkt) 90,24% (29,60 pkt) 41 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

42 Lista rezerwowa projektów do realizacji Lp. Beneficjent Tytuł projektu 1. Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Giżycko 2. Gmina Biskupiec 3. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 4. Gmina Srokowo Wzrost efektywności Mazurskiego WOPR poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy Doposażenie OSP w Biskupcu w niezbędne samochody ratowniczogaśnicze Poprawa bezpieczeństwa mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Srokowo Całkowity koszt projektu PLN Dotacja funduszu (EFRR) PLN , , , , , , , ,00 Ocena końcowa 89,63% (29,40 pkt) 89,02% (29,20 pkt) 88,41% (29,00 pkt) 80,49% (26,40 pkt) 42 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

43 Lista rezerwowa projektów do realizacji Lp. Beneficjent Tytuł projektu Gmina Lidzbark Warmiński Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 7. Gmina Morąg Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rogóż Doposażenie grupy operacyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa warmińsko-mazurskiego w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa ekologicznego na wodach otwartych Zakup samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg Całkowity koszt projektu PLN Dotacja funduszu (EFRR) PLN , , , , , ,00 Ocena końcowa 79,88% (26,20 pkt) 79,27% (26,00 pkt) 67,07% (22,00 pkt) 43 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

44 Złożone protesty Działanie złożone wnioski odrzucone wnioski protesty protesty rozpatrzone pozytywnie protesty rozpatrzone negatywnie Protesty nierozpatrzo ne * *wnioski odrzucone ze względu na brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia na ocenie formalnej 44 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

45 Dziękuję za uwagę! 45 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. 0017/16 Gmina Stawiguda Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

OBSZARY O SŁABYM DOSTĘPIE DO USŁUG PUBLICZNYCH* OBSZARY PERYFERYZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ OBSZARY GRANICZNE L.P. NAZWA STATUS GMINY POWIAT

OBSZARY O SŁABYM DOSTĘPIE DO USŁUG PUBLICZNYCH* OBSZARY PERYFERYZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ OBSZARY GRANICZNE L.P. NAZWA STATUS GMINY POWIAT OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI) WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZGODNIE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO DO ROKU 2025 Z DNIA 25.06.2013 ROKU L.P.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU LP Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Koszt całkowity projektu (PLN) Kwota wnioskowanego dofinansowania (PLN) EFRR BP Ocena KOP

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STATUS GMINY POWIAT

Lp. NAZWA STATUS GMINY POWIAT Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Lista gmin województwa warmińsko-mazurskiego z preferencjami dla obszarów strategicznej interwencji Lp. NAZWA STATUS GMINY POWIAT OBSZARY PERYFERYZACJI SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57/671/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 8 września 2009 r. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Tytuł projektu. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Olsztyn, dnia 11.07.2017 r. Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów formalnych w konkursie RPWM.04.03.01- IZ.00-28- 001/16 w ramach Osi 4 Efektywność

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Tytuł projektu. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Olsztyn, dnia 06.07.2017 r. Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.04.03.01- IZ.00-28-001/16 w ramach Osi 4 Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Załącznik do Uchwały Nr 45 /458 /08 /III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne. Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Biskupiec

Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne. Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Biskupiec Olsztyn, 20 września 2017 r. Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

LICZBA OSÓB W RODZINACH. w tym: na wsi

LICZBA OSÓB W RODZINACH. w tym: na wsi Załącznik nr 13 - Wykaz z "Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej" Załącznik 1.1 Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych przez

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 28/2016 z dnia 22.06.2016 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. Celem strategicznym

Bardziej szczegółowo

Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka niskoemisyjna w ramach. RPO WZ Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO

Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka niskoemisyjna w ramach. RPO WZ Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka niskoemisyjna w ramach RPO WZ 2014-2020 Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO W perspektywie finansowej 2014-2020 Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014 z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach Sosnowiec, 29 października 2014 Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z zaopatrzeniem w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/288/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 września 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/288/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 września 2009 r. Zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2007-2013 W rozdziale 9. Plan finansowy na lata 2007-2013 i na następne lata: tabela 48 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy na lata 2008-2013 otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia...

PROJEKT. UCHWAŁA NR... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia... PROJEKT UCHWAŁA NR... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia... w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupiec (powiat "Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

Gmina Biskupiec (powiat Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 1 UM14-6921-UM1400011/12 OW-PROW.042.1.11.2012 Gmina Małdyty 2 UM14-6921-UM1400012/12 OW-PROW.042.1.12.2012 Gmina Rychliki Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie,

Bardziej szczegółowo

termin wyjazdu (9 dzieci), (6 dzieci) Część nr 1 Przyznana liczba miejsc Powiat Ośrodek Ulica Miejscowość Szkoła podstawowa

termin wyjazdu (9 dzieci), (6 dzieci) Część nr 1 Przyznana liczba miejsc Powiat Ośrodek Ulica Miejscowość Szkoła podstawowa Część nr 1 bartoszycki miejski ul. Pieniężnego 10 A 11-200 Bartoszyce 12 3 03.08-12.08 bartoszycki miejski ul. Armii Krajowej 7 11-220 Górowo Iławeckie 12 5 13.08-22.08 bartoszycki gminny ul. Pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim komplementarność działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

stan na 31 grudnia 2014 roku Numer umowy/ aneksu Beneficjent Tytuł projektu Dofinansowanie L. P. Data podpisania umowy/ aneksu Wartość ogółem PLN

stan na 31 grudnia 2014 roku Numer umowy/ aneksu Beneficjent Tytuł projektu Dofinansowanie L. P. Data podpisania umowy/ aneksu Wartość ogółem PLN L. P. Numer umowy/ aneksu 6.1.1 gospodarka odpadami 1 Ekologiczny Związek Gmin 001/08-11 "Działdowszczyzna" 2 012/12-03 3 Wykaz umów podpisanych przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Osi 6 Środowisko Przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Michał Chrząstowski Zespół

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Numer identyfikacyjny. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł)

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Numer identyfikacyjny. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł) L.p. Nazwa wnioskodawcy Numer identyfikacyjny producenta 1 Gmina Płośnica 062636706 2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 063626826 3 Gmina Ostróda 063282044 4 "WIKOM"

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie. Gmina Giżycko. Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku. Gmina Budry. Ochotnicza Straż Pożarna w Perłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie. Gmina Giżycko. Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku. Gmina Budry. Ochotnicza Straż Pożarna w Perłach LISTA Rankingowa z dnia 15.04.2013r. wniosków ocenionych przez Komitet Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie złożonych w pierwszym naborze 2013 w ramach środka 4.1.d z uwzględnieniem wyników oceny

Bardziej szczegółowo

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia 1 kilka faktów 2 1 ODPADY KOMUNALNE (31.12.2010r.) ok. 328,2 tys. Mg zebrano:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013. Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1507/375/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2010 roku L.p. Numer wniosku Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na Pomorzu Bezpośrednie efekty Efekt rzeczowy Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków: 17 szt. Długość wybudowanej/zmodernizowanej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)

inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) Możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) przez WFOŚiGW w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WND-RPWM.04.02-28- 021/12. 2 910 071,95 zł 1 966 463,43 zł 99,40. Gmina Olsztynek WND-RPWM.04.02-28- 030/12. 3 046 432,35 zł 1 996 069,48 zł 94,00

WND-RPWM.04.02-28- 021/12. 2 910 071,95 zł 1 966 463,43 zł 99,40. Gmina Olsztynek WND-RPWM.04.02-28- 030/12. 3 046 432,35 zł 1 996 069,48 zł 94,00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/554/13/IV Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowanie w Schemacie A w konkursie 01/12/4.2 w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 540/2018 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa Załącznik nr 2 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA

ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM PROTESTÓW) NA DZIEŃ 22.12.2009 R. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ

HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ Konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009 Projekt: Gospodarka wodno ściekowa w Garwolinie wniosków : 04.05.2009 27.04.2009 Projekt: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (zatwierdzonym Uchwałą nr 55/852/17/V Zarządu

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU Olsztyn, dnia 13 maja 2010 r. Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/09/3.1 w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź,

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź, Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych r. Łódź, 22.05.2018 Podstawa prawna działania: ustawa Prawo ochrony środowiska ustawy o finansach publicznych Rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2020 2020 na Warmii i Mazurach Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW 2014-2020 Raciążek, 22 września 2016 r. Gospodarka wodno - ściekowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi WFOŚ wspomaga realizację projektów z zakresu ochrony środowiska, poprzez wsparcie finansowe oraz pomoc

Bardziej szczegółowo

Komorów, dn r. Konferencja informacyjna o projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Komorów, dn r. Konferencja informacyjna o projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica Komorów, dn. 11.01.2018r. Konferencja informacyjna o projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Projekt: oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności

Projekt: oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności Opis projektu Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności 1) Projekt ten

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/227/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/227/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXV/227/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka Prezes Zarządu NFOŚiGW Wojciech Stawiany Ekspert NFOŚiGW Wybrane projekty i programy finansowane przez NFOŚiGW na obszarze objętym Porozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia

Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów formalnych w konkursie IZ.00-28-001/16 w ramach Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/739/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/739/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. Uchwała Nr XXXIV/739/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2019 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2019 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 39/2018 z dnia 20.06.2018 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2019 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. Celem strategicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

www.wfosigw.katowice.pl

www.wfosigw.katowice.pl www.wfosigw.katowice.pl 1 2 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Spis treści: Wstęp... 3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Gmina Kłobuck)...

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 22 519 677,87 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) 23

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 909 707,67 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Plan inwestycyjny

Załącznik 3 Plan inwestycyjny Załącznik 3 Plan inwestycyjny I. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH, W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE, I STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH (według stanu na 31.12.2014 r. za wyjątkiem PSZOK)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Załącznik nr 13 personel pracujący w jednostkach SOR ZRM TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w tym: 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w i zakończone w 2016 r.: 1. Oddział kontroli finansowej: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin

Bardziej szczegółowo