Efektywność Energetyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność Energetyczna"

Transkrypt

1

2 Efektywność Energetyczna Harvard Business Review Polska Filip Thon, RWE Polska

3 Efektywność Energetyczna plan prezentacji > Efektywność technologiczna w produkcji energii elektrycznej > Procesowa i organizacyjna efektywność przedsiębiorstw energetycznych > Zachowania konsumentów energii elektrycznej

4 Stabilna strategia energetyczna musi spełniać kryteria trójkąta energetycznego Wady i zalety moŝliwych opcji paliwowych wytwarzania energii Konkurencyjność Gaz + - Stosunkowo niskie emisje CO 2, wysoka dyspozycyjność jednostek Wysokie koszty wytwarzania, ryzyko uzaleŝnienia od importu Energia jądrowa + - Niskie koszty wytwarzania, wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw, brak emisji CO 2 Problem składowania paliwa i odpadów radioaktywnych Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw Energia odnawialna + - Brak emisji CO 2, oszczędność zasobów paliw nieodnawialnych (= kopalnych) Obecnie niekonkurencyjna, ograniczona niezawodność (wymaga utrzymywania rezerwy mocy konwencjonalnych) Węgiel + - Konkurencyjny poziom kosztów, wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw, niskie ryzyko uzaleŝnienia od importu Wysoki poziom emisji CO 2 Węgiel jest waŝnym paliwem zrównowaŝonego bilansu energetycznego

5 3,4 z 10 wagonów węgla są wykorzystane do produkcji energii elektrycznej 34% 46% 80% 90% Sprawność elektrowni w Polsce MoŜliwy wzrost Kogeneracja Kogeneracja moŝliwy wzrost

6 Czysty węgiel trzy etapy Czysty węgiel I Modernizacja oraz budowa nowych bloków wg najlepszych dostępnych technologii, podnoszenie sprawności, redukcja emisji SO 2, NO x oraz pyłu 2010 Czysty węgiel II Badania i rozwój w celu podniesienia sprawności do poziomu powyŝej 50% 2015 Czysty węgiel III Wychwytywanie i składowanie CO 2 (CCS) 2020 Inwestycje w ultranowoczesne technologie śródło: Euracoal

7 Droga do technologii wychwytywania i magazynowania CO 2 (CCS) prowadzi poprzez ciągłą modernizację i wzrost sprawności bloków Elektrownia zero emisji CO 2 MoŜliwe jutro Wykonalne dzisiaj MoŜliwa w przyszłości 50, 150, , 600 do Wielkość bloków w MW > Źródło: DEBRIV

8 Innowacje na przyszłość Wzrost sprawności i redukcja CO2 dziś wzrost sprawności poprzez rekonstrukcję Nowe elektrownie o najwyŝszych światowych standardach Stała modernizacja parku energetycznego jutro dalszy rozwój sprawności Prototyp WTA Instalacje testujące pracę w temp. 700 C Pierwsza elektrownia na suszony węgiel Elektrownia demostracyjna na 700 C Pierwsza elektrownia z bliskim zeru CO 2 IGCC Pierwszy retrofit/nowo wybudowana elektrownia z oczyszczaniem CO 2 przyszłość implementacja elektrowni z bliską zeru emisją CO2 Nowy projekt: Oczyszczanie CO 2 w elektrowniach konwencjonalnych Nowy projekt: Blisko zero-co MW IGCC z sekwestracją CO2

9 Rozwój technologii: ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatycznym 1,400 Węgiel brunatny Frimmersdorf 1960 g CO 2 /kwhth 1,200 1, Węgiel kamienny Plomin II PP 1999 Gaz Neurath 1975 BoA 2003 Ibbenbüren PP 1985 Rostock PP 1994 Westfalen PP 2011 Dormagen 1998 Antwerp Redukcja emisjii CO 2 dzięki zwiększonej sprawności Lingen 2009 Sprawność netto [%] Elektrownie na węgiel kamienny wykazują znaczący postęp technologiczny i sprzyjają zapobieganiu zmianom klimatycznym

10 Poprzez wzrost sprawności elektrowni na węgiel kamienny moŝna zaoszczędzić 20mln ton CO 2 i 10mln ton węgla rocznie Ilość węgla g/kwh 600 Sprawność [%] Węgiel [g coal/kwh] Emisja CO2 [g CO2/kWh] 60% % % Średnia światowa Produkcja z 1 tony węgla kamiennego Polska EU - 25 Czeczott MoŜliwa przyszłość 2,4 MWh 3,2 MWh 'C PP Technologia Czeczotta 10ml t zaoszczędzonego węgla = 4 letnie zapotrzebowanie Warszawy na energię 30% 20% 10% 0%

11 Na pojutrze MW IGCC-CCS projekt z magazynowaniem CO 2 Storage region Pipeline Power plant > Technologia podstawowa: IGCC > Paliwo: węgiel brunatny > Moc elektrowni: 450 MW brutto > Magazynowanie CO 2 : 2.6 mln t/r w złoŝach gazu lub głębinowych formacjach solonośnych > Uruchomienie: 2014 (pierwsze przyłączenie do sieci) > BudŜet RWE: około 1 bilion

12 Dziś - nowa inwestycja RWE w Polsce Czeczott. Największy blok na węgiel kamienny, blok o największej sprawności w kraju. > Moc: 800 MW, blok na węgiel kamienny > Lokalizacja: kopalnia Piast Ruch II (wcześniej Czeczott) > Sprawność: ~ 46% > Wartość projektu: 1.5 mld euro > Produkcja: > 5 TWh/a > ZuŜycie węgla: ~ 2.5 mln t/a > Joint venture pomiedzy Kompanią Węglową (25%) i RWE Power (75%) > Pierwszy projekt na taką skalę realizowany w Polsce z miejscowym partnerem > Dostawa węgla z lokalnej kopalni węgla kamiennego na Śląsku

13 Ponad ¾ Polaków byłaby skłonna oszczędzać energię elektryczną z powodów finansowych 1% 1% 1% 15% W celu obniŝenia rachunków za prąd Ze względu na ochronę klimatu i środowiska Ze względu na cele UE w zakresie obiŝenia zuŝycia energii elektrycznej Trudno powiedzieć Inne 82% Z jakiego powodu byłby/byłaby Pan(i) skłonny(a) oszczędzać energię elektryczną?

14 Ponad połowa Polaków zwraca uwagę na klasę efektywności energetycznej urządzeń AGD Ponad połowa Polaków nie wie, Ŝe urządzenia w trybie stand-by zuŝywają energię 19% 16% 6% 38% Tak, zawsze Tak, często Tak, rzadko Nie, nigdy Nie dotyczy 25% 22% 1% Tak, zawsze 32% Tak, często Tak, rzadko Nie, nigdy Nie dotyczy 21% 20% Czy kupując urządzenia AGD zwraca Pan(i) uwagę na klasę efektywności energetycznej sprzętu (oznaczenia C, B, A, A+, A++)? Czy zwraca Pan(i) uwagę na to, aby z myślą o oszczędzaniu energii wyłączać telewizor, komputer, drukarkę całkowicie z funkcji standby?

15 Ponad połowa Polaków byłaby skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia, Ŝeby zmniejszyć zuŝycie energii 63% 51% 46% Wymienić Ŝarówki na energooszczędne Zmienić przyzwyczajenia (gasić światło, wyłączać urządzenia, itp.) Zainwestować w remont: wymienić okna, ocieplić dom, itp.) Nic bym nie zmieniał(a), nie chcę oszczędzać energii 2% Co byłby/byłaby Pan(i) skłonny(a) zrobić, Ŝeby zmniejszyć zuŝycie energii elektrycznej w swoim domu/mieszkaniu?

16 MoŜemy zaoszczędzić do 40% energii bez obniŝania komfortu Ŝycia TRYB CZUWANIA > Urządzenie w trybie czuwania kosztuje dodatkowo 30 pln rocznie > W średniej wielkości gospodarstwie 10 urządzeń x 30 pln = 300 pln rocznie WYBÓR KLASY AGD > Chłodziarko-zamraŜarka klasy A++ > O 50 pln rocznie tańsza niŝ klasy A > O 100 pln rocznie tańsza niŝ klasy B

17 Świadoma energia RWE Społeczna kampania na rzecz racjonalnego wykorzystania energii

18 Brak zaleceń głównym powodem dlaczego nie oszczędzamy 60% 50% 40% 34% 46% 54% Najczęściej wymienianym powodem nie oszczędzania energii jest brak zaleceń pracodawcy. 30% 27% 20% 10% 0% 1% 1% 1% nie ma takiej potrzeby nigdy o tym nie myślałem trudne do wykonania 4% brak moŝliwości to nie ja płacę za rachunki energii elektrycznej to nie moja sprawa nie mam na to czasu, ani siły Ŝeby jeszcze o tym myśleć nie ma takich zaleceń pracodawcy Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe bardzo wiele osób ma pewną barierę, Ŝeby zmienić swoje przyzwyczajenia zasłaniając się brakiem czasu lub siły.

19 Procesy przedsiębiorstw energetycznych powinny róŝnicować pomiędzy ukierunkowaniem na efektywność kosztową a strategiczną kreatywnością w ramach istniejących regulacji Efektywność procesowa i strategiczna kreatywność > Masowe / transakcyjne procesy wymagają wysokiej efektywności i koncentracji na redukcji kosztów (call center, billing, przyłączenia itd.) > Procesy strategiczne wymagają koncentracji na kreatywności i wpływu na kierunki strategii biznesu (zarządzanie aktywami, rozwój produktów, itd.) Prywatyzacja przedsiębiorstw energetycznych pobudza efektywność energetyczną > Prywatyzacja wprowadza konkurencyjność rynkową > Konkurencyjność stymuluje poprawę efektywności > Efektywność łagodzi tendencje wzrostu cen Bodźce regulacyjne vs. efektywność przedsiębiorstw energetycznych > Regulacja tylko działalności monopolistycznej sieć > Zachęty / bodźce dla przedsiębiorstw energetycznych do redukcji kosztów

20

21 Efektywność energetyczna jest na agendzie CEO Prawie ¾ menedŝerów uznaje efektywność energetyczną za istotną 27% Widoczne jest duŝe zaangaŝowanie i silna wizja top menedŝerów "Wierzymy, Ŝe Ecomagination miał dotychczas i będzie miał w przyszłości pozytywny wpływ na ogólną wartość marki GE" Jeff Renaud, Dyrektor Ecomagination 73% Globalni top menedŝerowie dla których efektywność energetyczna ma znaczenie 1 "To, co uwaŝałem za strategię obronną, okazuje się jej dokładnym przeciwieństwem." Lee Scott, CEO "Razem z naszymi klientami, dostawcami i pozostałymi partnerami moŝemy wynieść postawę ekologiczną z niszy do mainstreamu." Sir Terry Leahy, CEO MenedŜerowie dostrzegają jasne korzyści finansowe z "zielonych" inwestycji 1. Odsetek menedŝerów, dla których efektywność energetyczna ma bardzo duŝe lub umiarkowane znaczenie przez najbliŝsze 2 lata Źródło: Economist Intelligence Unit Sustainability report 2009, badanie BCG

22 GE postanowił wykorzystać potencjał poprawy efektywności energetycznej we wszystkich obszarach działalności Water Water Ener Ener gy gy Trans Trans portation portation Lighti Lighti ng ng For For the Home the Home Finan Finan ce ce Desal inatio n facilit y Jenba cher Bioga s engin e Hybri d locom otive CFL Clima tekee per refrige rators Efficie nt home impro veme nt loans Entra pped Air Flotati on Ecocomb ustion syste m Trip Optim izer LEDs Fridg e Displ ay Lighti ng Water dispe nser GE Mone y eco Maste rcard Poprawa efektywności energetycznej i wodnej operacji wewnętrznych Koncentracja na ekologicznych inwestycjach w B+R PROCESY PRODUKTY MetCl ear Ultras can pipeli ne inspe ction tool Eco Marin e engin e 60 produktów "Ecomagination" w róŝnych kategoriach T8 Linear Fluor escen t Lamp s Eco Wash er Green house Gas Servic es "Zielona" strategia jako część ogólnej kampanii medialnej Integracja róŝnych kanałów komunikacji PROMOCJA PLANOWANIE 5 kluczowych zobowiązań Mierzalne cele i system monitorowania "Zielona" wizja w biznesach kształtowana przez CEO 30 Jeden temat: Źródło: strona interenetowa GE i raport zrównowaŝonego wzrostu; badanie BCG

23 Program Ecomagination okazał się duŝym sukcesem GE GE poprawił swoje wyniki finansowe......jak równieŝ poziom motywacji pracowników Wpływ na marŝę - Przychody Wpływ poprzez produkty efektywne energetycznie Przychody z produktów Ecomagination (mld USD) ,8% 7,4% 8,1% x% - % całkowitych przychodów GE % pracowników, którzy dzięki Ecomagination "czują się lepiej w pracy w GE" Koszty Energia jako składowa kosztów Energochłonność operacji -33% (w latach ) Wymiana oświetlenia w zakładach produkcyjnych pozwoliła zaoszczędzić USD 5.3 mln 52% 1. Prognoza Źródło: strona interenetowa GE i raport zrównowaŝonego wzrostu; badanie BCG "Poszukiwanie skarbów energetycznych" zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych o 250 tys. ton

24 W długim okresie wzrost popytu i cen energii zmusi firmy do poprawy efektywności energetycznej Ceny energii na rynku bilansowym Przyczyny wzrostu Implikacje dla odbiorców instytucjonalnych [PLN] [GW] ZuŜycie energii elektrycznej ?? Wzrost cen węgla energetycznego o 25-40% Dodatkowe koszty emisji CO 2 Malejące rezerwy mocy i potrzeba finansowania inwestycji Regulacja taryf dla gospodarstw, niska elastyczność umów dla przemysłu 3,7 MWh w PL vs. 6,5-7 MWh w UE 15 i 5-6 MWh w CEE Energochłonność PKB wyŝsza niŝ w UE 15 Wzrost spowolniony kryzysem w 2009 Znaczenie energii w kosztach przedsiębiorstw będzie rosło Wzrost cen szybszy od spadku energochłonności Pogorszy się dostępność energii elektrycznej Powolny rozwój mocy produkcyjnych Zły stan infrastruktury W długim okresie, wzrost efektywności energetycznej jest konieczny dla utrzymania wzrostu firm Źródło: PSE Operator, EEX, UCTE, ARE, GUS, Nowy Przemysł, analiza BCG

25 ...a obecne warunki rynkowe ułatwiają przeprowadzenie koniecznych zmian Kluczowe obszary Wpływ obecnej sytuacji rynkowej na inwestycje w efektywność energetyczną Pilność poprawy Obowiązki regulacyjne Korzyści ekonomiczne + + Planowana ustawa o efektywności energetycznej Białe certyfikaty, standardy energetyczne budynków, droŝsza kolorowa energia MoŜliwe podwyŝki cen dla przemysłu o 25-40% w Innowacyjne produkty zwiększające przychody Motywacja do inwestycji w efektywność energetyczną f Naciski społeczne + WyŜszy popyt na energooszczędne urządzenia, ekologiczne produkty Wymagania partnerów handlowych Potencjał poprawy Zakres/ moŝliwość zmian Wymagane nakłady + + Łatwość głębokich zmian Doradztwo i finansowanie przekształceń energetycznych Spadek cen aktywów trwałych, silna pozycja negocjacyjna w zakupach WyŜszy koszt kapitału i dostępność źródeł finansowania 1. Przeciętny poziom podwyŝek w przemyśle w całym 2009, uwzględniający ceny gwarantowane kontraktami i planowany wzrost na wolnym rynku Źródło: Nowy Przemysł, TFS, Ministerstwo Gospodarki, doświadczenie i analiza BCG

26 Poprawa efektywności energetycznej napotyka na wyzwania w sferze regulacyjnej, ekonomicznej i społecznej Wyzwania w obszarze efektywności energetycznej R Regulacyjne E Ekonomiczne S Społeczne Wpływ na marŝę - Przychody Wpływ poprzez produkty efektywne energetycznie Jak dostosować się do przyszłych regulacji w budownictwie i transporcie? 1 Jak przełoŝyć istniejące normy na przychody? W jakie produkty inwestować? Jak dzielić się korzyściami z konsumentami? Jak pozycjonować produkty energooszczędne? Jak oczekiwania społeczne przełoŝą się na popyt? Koszty Energia jako składowa kosztów Jaki będzie wymagany zakres regulacji? Jak finansować inwestycje? Jak zagwarantować wdroŝenie działań efektywnościowych w całej firmie? 1. Np. inwestycje termomodernizacyjne, przeprowadzanie audytów energetycznych, system zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową, cele efektywności zuŝycia paliw w transporcie

27 Energia jest wiodącą dźwignią poprawy kosztów Ilustracja w przemyśle metalowym Koszty produkcji i dystrybucji Sytuacja MoŜliwość zmian 4% 16% Dostawa Inne Koszty dystrybucji powiązane z cenami ropy Własne dostawy zwiększą koszty alternatywne Zmiany zewnętrzne, trudne do kontroli 37% Energia Koszty pracy obecnie maleją Korzyści z produktów ubocznych przez recycling i odzyskiwanie energii Niebezpośrednie, z niskiej bazy Wysokie ceny ze względu na rosnący popyt Istotny potencjał wzrostu efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości DuŜe 43% Wsad Ŝelazny Wysokie ceny w długim okresie Ograniczenia techniczne redukcji wsadu Ŝelaza Własne wydobycie zwiększy koszty alternatywne Bardzo niewielkie, słaby wpływ Źródło: Wiedza BCG, analiza BCG, wywiady z producentami stali, wywiady z dostawcami technologii

28 Opracowanie energooszczędnych produktów moŝe tworzyć dodatkową wartość dla klienta, dystrybutora oraz producenta Przykład: pralka Konsument oszczędza >300 USD przez okres 11 lat Producent i sprzedawca osiągają korzyść wynikającą z wyŝszej ceny Ładowana z góry Pojemność 27l 10 cykli Energochłonna [USD] [USD] Ładowana z przodu: Pojemność 27l 10 cykli Energooszczędna Efekt netto 2 Cena zakupu Prąd Woda Suma kosztów Oszczędność: 323 USD Cena zakupu MarŜa handlowa 1 Dod. zysk: 144 USD (55%) Przychód Koszt prod. Sprzedanych Wyrobów i in. Zysk netto Dod. zysk: 18 USD (50%) 1. W tym rabaty 2. Nie uwzględnia zmiany pieniądza w czasie oraz zmian cen energii i wody Źródło: Dane branŝowe 2008; "Energy star"; Estymacje BCG Ład. z góry Ład. z przodu

29 Konsumenci mogą wiele zyskać na bardziej efektywnym zuŝywaniu energii elektrycznej Koszt moŝliwości oszczędności energii dla konsumenta (wydatek $, aby oszczędzić 1 MWh) 500 okres zwrotu <3 lat okres zwrotu 3 10 lat okres zwrotu 10+ lat Ceny energii dla gospodarstw domowych śarówki energoosz Energooszcz. lodówka / zamraŝarka Kontrola oświetlenia 46 Programowalne termostaty Energooszcz. pralka Energooszcz. ogrzewacz Izolacja zmywarka a wody i rur Izolacja sufitu Poprawa efektywn. energet. budynków Energoosz. okna Izolacja ścian Izolacja podłóg Źródło: Badania BCG

30 JuŜ teraz na Zachodzie zwiększają skłonność do płacenia wyŝszej ceny, czego nie widać u polskich konsumentów Konsumenci na Zachodzie gotowi płacić więcej za produkty energooszczędne 1 Skłonność zapłacenia premii cenowej 10% lub wyŝszej W Polsce świadomość ekologiczna jest wysoka, ale nie przekłada się na działania Zamierzone zachowania polskich konsumentów... Ograniczenie zuŝycia energii 86% 30% Kuchenki Pralki Lodówki Transport ekologiczny 42% Elektronika...nie przekładają się jeszcze na ich decyzje zakupowe 2 20% Sprzęt kuchenny Elektryczność Cena Niezawodność 50% 70% śywność Elektryczne Ubrania Art. jednorazowe 10% 15% 30% 45% 60% 75% % uwaŝający produkty "zielone" za lepszej jakości Oszczędność energii i kosztów Znak bezpieczeństwa ekologicznego Ekologiczna produkcja MoŜliwość recyklingu 6% 5% 15% 43% 1. n 1,000 dla wszystkich krajów (USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania) 1. Procent odpowiedzi wskazujących dany czynnik jako decydujący o zakupie sprzętu gospodarstwa domowego Źródło: Analiza BCG; Globalne badanie konsumentów BCG 2008, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, PAN

31 Potencjał i pilność poprawy zuŝycia energii określą pozycję oraz działania w obszarze efektywności energetycznej Macierz segmentacji strategicznej Potencjał poprawy Zakres/ moŝliwość zmian Wysoki Podejście wybiórcze" Działaj teraz!" Motywacja do inwestycji w efektywność energetyczną f Pilność poprawy Wymagane nakłady Obowiązki regulacyjne Korzyści ekonomiczne Potencjał poprawy wykorzystania energii Niski Nie działaj" Twoja pozycja? Inwestuj w 'high end' lub zmień lokalizację" Naciski społeczne Niska Pilność poprawy wykorzystania energii Wysoka Zrozumienie aktualnej pozycji pomoŝe podjąć strategiczną decyzję Źródło: doświadczenie BCG

32 W Polsce 11 wybranych branŝ w pierwszej kolejności wymaga szybkiej poprawy efektywności energetycznej Macierz pozycjonowania strategicznego branŝ Wysoki Górnictwo Metale Potencjał poprawy wykorzystania energii Papier Chemia Energia, gaz i woda Guma i tworzywa Włókiennictwo Handel det. Drewno śywność Inne branŝe Transport lądowy Niski Niska Pilność poprawy wykorzystania energii Wysoka W którym miejscu znajduje się Państwa firma? Źródło: analiza BCG, GUS

33 Tylko kompleksowa strategia efektywności energetycznej zapewni wysoki zwrot z "zielonych" inwestycji Spojrzenie na cały łańcuch wartości Jasne korzyści dla konsumenta Wczesne określenie korzyści, aby utrzymać wiarygodność i motywację PrzełoŜenie na mierzalny efekt ekonomiczny PROCESY PRODUKTY Polityka cenowa dopasowana do wymagań klientów Budowa świadomości i edukacja klientów Tworzenie wizerunku na wszystkich poziomach organizacji Dobór przekazu do głównych interesariuszy PROMOCJA PLANOWAN IE Uwzględnienie w strategii, stworzenie feasibility study Proaktywność i wpływanie na rynek, w tym regulatora; Spójne cele, akcje i działania Źródło: doświadczenie BCG Analiza trendów rynkowych, konkurencji, klientów

34 Na świecie wiele firm jest juŝ zaangaŝowanych w inicjatywy efektywnościowe Główne działania Przykłady inicjatyw w efektywność energetyczną Dobra szybkozbywalne Zwiększanie udziału produktów lokalnych Energooszczędne oświetlenie i chłodzenie Redukcja zuŝycia Działania redukujące CO 2 (KPIs) Spadek wpływu na środowisko i kosztów operacyjnych Inwestycje proefektywnościowe Redukcja CO 2 Handel detaliczny Zwiększanie udziału produktów lokalnych Energooszczędne oświetlenie i chłodzenie Pełen obraz wpływu na środowisko RóŜne inicjatywy (sklepy, logistyka..) Lokalni dostawcy Oszczędzanie przez zachowania i technologie Zielona energia Program poprawy efektywności w sklepach Dobra trwałe Efektywność procesu produkcji UŜycie materiałów odnawialnych, recykling Etykiety klas zuŝycia Silna współpraca z rządem i NGO nad dobrowolnymi standardami Silna współpraca z rządem i NGO nad dobrowolnymi standardami Współpraca z CECED, ale jako reakcja na akcje konkurencji Transport i turystyka Wymiana floty Nowe projekty pojazdów poprawiające wagę i efektywność spalania Poprawa operacji pozwoliła zaoszczędzić 7000t paliwa w 2007 Zmniejszenie konsumpcji energii o 3% Źródła energii odnawialnej w hotelach i resortach Źródło: Badanie BCG Niewielkie inicjatywy Spójne podejście, silne zaangaŝowanie

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY SPIS TREŚCI Strona POBUDZENIE RYNKU PRACY I OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO 4 CZYM SĄ SĄ ZIELONE MIEJSCA PRACY? 6 TWORZENIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY 8 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE Jan POPCZYK Program IERE. 13 czerwca 2008 1 1 IERE widziane przez pryzmat

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo