Efektywność Energetyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność Energetyczna"

Transkrypt

1

2 Efektywność Energetyczna Harvard Business Review Polska Filip Thon, RWE Polska

3 Efektywność Energetyczna plan prezentacji > Efektywność technologiczna w produkcji energii elektrycznej > Procesowa i organizacyjna efektywność przedsiębiorstw energetycznych > Zachowania konsumentów energii elektrycznej

4 Stabilna strategia energetyczna musi spełniać kryteria trójkąta energetycznego Wady i zalety moŝliwych opcji paliwowych wytwarzania energii Konkurencyjność Gaz + - Stosunkowo niskie emisje CO 2, wysoka dyspozycyjność jednostek Wysokie koszty wytwarzania, ryzyko uzaleŝnienia od importu Energia jądrowa + - Niskie koszty wytwarzania, wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw, brak emisji CO 2 Problem składowania paliwa i odpadów radioaktywnych Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw Energia odnawialna + - Brak emisji CO 2, oszczędność zasobów paliw nieodnawialnych (= kopalnych) Obecnie niekonkurencyjna, ograniczona niezawodność (wymaga utrzymywania rezerwy mocy konwencjonalnych) Węgiel + - Konkurencyjny poziom kosztów, wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw, niskie ryzyko uzaleŝnienia od importu Wysoki poziom emisji CO 2 Węgiel jest waŝnym paliwem zrównowaŝonego bilansu energetycznego

5 3,4 z 10 wagonów węgla są wykorzystane do produkcji energii elektrycznej 34% 46% 80% 90% Sprawność elektrowni w Polsce MoŜliwy wzrost Kogeneracja Kogeneracja moŝliwy wzrost

6 Czysty węgiel trzy etapy Czysty węgiel I Modernizacja oraz budowa nowych bloków wg najlepszych dostępnych technologii, podnoszenie sprawności, redukcja emisji SO 2, NO x oraz pyłu 2010 Czysty węgiel II Badania i rozwój w celu podniesienia sprawności do poziomu powyŝej 50% 2015 Czysty węgiel III Wychwytywanie i składowanie CO 2 (CCS) 2020 Inwestycje w ultranowoczesne technologie śródło: Euracoal

7 Droga do technologii wychwytywania i magazynowania CO 2 (CCS) prowadzi poprzez ciągłą modernizację i wzrost sprawności bloków Elektrownia zero emisji CO 2 MoŜliwe jutro Wykonalne dzisiaj MoŜliwa w przyszłości 50, 150, , 600 do Wielkość bloków w MW > Źródło: DEBRIV

8 Innowacje na przyszłość Wzrost sprawności i redukcja CO2 dziś wzrost sprawności poprzez rekonstrukcję Nowe elektrownie o najwyŝszych światowych standardach Stała modernizacja parku energetycznego jutro dalszy rozwój sprawności Prototyp WTA Instalacje testujące pracę w temp. 700 C Pierwsza elektrownia na suszony węgiel Elektrownia demostracyjna na 700 C Pierwsza elektrownia z bliskim zeru CO 2 IGCC Pierwszy retrofit/nowo wybudowana elektrownia z oczyszczaniem CO 2 przyszłość implementacja elektrowni z bliską zeru emisją CO2 Nowy projekt: Oczyszczanie CO 2 w elektrowniach konwencjonalnych Nowy projekt: Blisko zero-co MW IGCC z sekwestracją CO2

9 Rozwój technologii: ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatycznym 1,400 Węgiel brunatny Frimmersdorf 1960 g CO 2 /kwhth 1,200 1, Węgiel kamienny Plomin II PP 1999 Gaz Neurath 1975 BoA 2003 Ibbenbüren PP 1985 Rostock PP 1994 Westfalen PP 2011 Dormagen 1998 Antwerp Redukcja emisjii CO 2 dzięki zwiększonej sprawności Lingen 2009 Sprawność netto [%] Elektrownie na węgiel kamienny wykazują znaczący postęp technologiczny i sprzyjają zapobieganiu zmianom klimatycznym

10 Poprzez wzrost sprawności elektrowni na węgiel kamienny moŝna zaoszczędzić 20mln ton CO 2 i 10mln ton węgla rocznie Ilość węgla g/kwh 600 Sprawność [%] Węgiel [g coal/kwh] Emisja CO2 [g CO2/kWh] 60% % % Średnia światowa Produkcja z 1 tony węgla kamiennego Polska EU - 25 Czeczott MoŜliwa przyszłość 2,4 MWh 3,2 MWh 'C PP Technologia Czeczotta 10ml t zaoszczędzonego węgla = 4 letnie zapotrzebowanie Warszawy na energię 30% 20% 10% 0%

11 Na pojutrze MW IGCC-CCS projekt z magazynowaniem CO 2 Storage region Pipeline Power plant > Technologia podstawowa: IGCC > Paliwo: węgiel brunatny > Moc elektrowni: 450 MW brutto > Magazynowanie CO 2 : 2.6 mln t/r w złoŝach gazu lub głębinowych formacjach solonośnych > Uruchomienie: 2014 (pierwsze przyłączenie do sieci) > BudŜet RWE: około 1 bilion

12 Dziś - nowa inwestycja RWE w Polsce Czeczott. Największy blok na węgiel kamienny, blok o największej sprawności w kraju. > Moc: 800 MW, blok na węgiel kamienny > Lokalizacja: kopalnia Piast Ruch II (wcześniej Czeczott) > Sprawność: ~ 46% > Wartość projektu: 1.5 mld euro > Produkcja: > 5 TWh/a > ZuŜycie węgla: ~ 2.5 mln t/a > Joint venture pomiedzy Kompanią Węglową (25%) i RWE Power (75%) > Pierwszy projekt na taką skalę realizowany w Polsce z miejscowym partnerem > Dostawa węgla z lokalnej kopalni węgla kamiennego na Śląsku

13 Ponad ¾ Polaków byłaby skłonna oszczędzać energię elektryczną z powodów finansowych 1% 1% 1% 15% W celu obniŝenia rachunków za prąd Ze względu na ochronę klimatu i środowiska Ze względu na cele UE w zakresie obiŝenia zuŝycia energii elektrycznej Trudno powiedzieć Inne 82% Z jakiego powodu byłby/byłaby Pan(i) skłonny(a) oszczędzać energię elektryczną?

14 Ponad połowa Polaków zwraca uwagę na klasę efektywności energetycznej urządzeń AGD Ponad połowa Polaków nie wie, Ŝe urządzenia w trybie stand-by zuŝywają energię 19% 16% 6% 38% Tak, zawsze Tak, często Tak, rzadko Nie, nigdy Nie dotyczy 25% 22% 1% Tak, zawsze 32% Tak, często Tak, rzadko Nie, nigdy Nie dotyczy 21% 20% Czy kupując urządzenia AGD zwraca Pan(i) uwagę na klasę efektywności energetycznej sprzętu (oznaczenia C, B, A, A+, A++)? Czy zwraca Pan(i) uwagę na to, aby z myślą o oszczędzaniu energii wyłączać telewizor, komputer, drukarkę całkowicie z funkcji standby?

15 Ponad połowa Polaków byłaby skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia, Ŝeby zmniejszyć zuŝycie energii 63% 51% 46% Wymienić Ŝarówki na energooszczędne Zmienić przyzwyczajenia (gasić światło, wyłączać urządzenia, itp.) Zainwestować w remont: wymienić okna, ocieplić dom, itp.) Nic bym nie zmieniał(a), nie chcę oszczędzać energii 2% Co byłby/byłaby Pan(i) skłonny(a) zrobić, Ŝeby zmniejszyć zuŝycie energii elektrycznej w swoim domu/mieszkaniu?

16 MoŜemy zaoszczędzić do 40% energii bez obniŝania komfortu Ŝycia TRYB CZUWANIA > Urządzenie w trybie czuwania kosztuje dodatkowo 30 pln rocznie > W średniej wielkości gospodarstwie 10 urządzeń x 30 pln = 300 pln rocznie WYBÓR KLASY AGD > Chłodziarko-zamraŜarka klasy A++ > O 50 pln rocznie tańsza niŝ klasy A > O 100 pln rocznie tańsza niŝ klasy B

17 Świadoma energia RWE Społeczna kampania na rzecz racjonalnego wykorzystania energii

18 Brak zaleceń głównym powodem dlaczego nie oszczędzamy 60% 50% 40% 34% 46% 54% Najczęściej wymienianym powodem nie oszczędzania energii jest brak zaleceń pracodawcy. 30% 27% 20% 10% 0% 1% 1% 1% nie ma takiej potrzeby nigdy o tym nie myślałem trudne do wykonania 4% brak moŝliwości to nie ja płacę za rachunki energii elektrycznej to nie moja sprawa nie mam na to czasu, ani siły Ŝeby jeszcze o tym myśleć nie ma takich zaleceń pracodawcy Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe bardzo wiele osób ma pewną barierę, Ŝeby zmienić swoje przyzwyczajenia zasłaniając się brakiem czasu lub siły.

19 Procesy przedsiębiorstw energetycznych powinny róŝnicować pomiędzy ukierunkowaniem na efektywność kosztową a strategiczną kreatywnością w ramach istniejących regulacji Efektywność procesowa i strategiczna kreatywność > Masowe / transakcyjne procesy wymagają wysokiej efektywności i koncentracji na redukcji kosztów (call center, billing, przyłączenia itd.) > Procesy strategiczne wymagają koncentracji na kreatywności i wpływu na kierunki strategii biznesu (zarządzanie aktywami, rozwój produktów, itd.) Prywatyzacja przedsiębiorstw energetycznych pobudza efektywność energetyczną > Prywatyzacja wprowadza konkurencyjność rynkową > Konkurencyjność stymuluje poprawę efektywności > Efektywność łagodzi tendencje wzrostu cen Bodźce regulacyjne vs. efektywność przedsiębiorstw energetycznych > Regulacja tylko działalności monopolistycznej sieć > Zachęty / bodźce dla przedsiębiorstw energetycznych do redukcji kosztów

20

21 Efektywność energetyczna jest na agendzie CEO Prawie ¾ menedŝerów uznaje efektywność energetyczną za istotną 27% Widoczne jest duŝe zaangaŝowanie i silna wizja top menedŝerów "Wierzymy, Ŝe Ecomagination miał dotychczas i będzie miał w przyszłości pozytywny wpływ na ogólną wartość marki GE" Jeff Renaud, Dyrektor Ecomagination 73% Globalni top menedŝerowie dla których efektywność energetyczna ma znaczenie 1 "To, co uwaŝałem za strategię obronną, okazuje się jej dokładnym przeciwieństwem." Lee Scott, CEO "Razem z naszymi klientami, dostawcami i pozostałymi partnerami moŝemy wynieść postawę ekologiczną z niszy do mainstreamu." Sir Terry Leahy, CEO MenedŜerowie dostrzegają jasne korzyści finansowe z "zielonych" inwestycji 1. Odsetek menedŝerów, dla których efektywność energetyczna ma bardzo duŝe lub umiarkowane znaczenie przez najbliŝsze 2 lata Źródło: Economist Intelligence Unit Sustainability report 2009, badanie BCG

22 GE postanowił wykorzystać potencjał poprawy efektywności energetycznej we wszystkich obszarach działalności Water Water Ener Ener gy gy Trans Trans portation portation Lighti Lighti ng ng For For the Home the Home Finan Finan ce ce Desal inatio n facilit y Jenba cher Bioga s engin e Hybri d locom otive CFL Clima tekee per refrige rators Efficie nt home impro veme nt loans Entra pped Air Flotati on Ecocomb ustion syste m Trip Optim izer LEDs Fridg e Displ ay Lighti ng Water dispe nser GE Mone y eco Maste rcard Poprawa efektywności energetycznej i wodnej operacji wewnętrznych Koncentracja na ekologicznych inwestycjach w B+R PROCESY PRODUKTY MetCl ear Ultras can pipeli ne inspe ction tool Eco Marin e engin e 60 produktów "Ecomagination" w róŝnych kategoriach T8 Linear Fluor escen t Lamp s Eco Wash er Green house Gas Servic es "Zielona" strategia jako część ogólnej kampanii medialnej Integracja róŝnych kanałów komunikacji PROMOCJA PLANOWANIE 5 kluczowych zobowiązań Mierzalne cele i system monitorowania "Zielona" wizja w biznesach kształtowana przez CEO 30 Jeden temat: Źródło: strona interenetowa GE i raport zrównowaŝonego wzrostu; badanie BCG

23 Program Ecomagination okazał się duŝym sukcesem GE GE poprawił swoje wyniki finansowe......jak równieŝ poziom motywacji pracowników Wpływ na marŝę - Przychody Wpływ poprzez produkty efektywne energetycznie Przychody z produktów Ecomagination (mld USD) ,8% 7,4% 8,1% x% - % całkowitych przychodów GE % pracowników, którzy dzięki Ecomagination "czują się lepiej w pracy w GE" Koszty Energia jako składowa kosztów Energochłonność operacji -33% (w latach ) Wymiana oświetlenia w zakładach produkcyjnych pozwoliła zaoszczędzić USD 5.3 mln 52% 1. Prognoza Źródło: strona interenetowa GE i raport zrównowaŝonego wzrostu; badanie BCG "Poszukiwanie skarbów energetycznych" zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych o 250 tys. ton

24 W długim okresie wzrost popytu i cen energii zmusi firmy do poprawy efektywności energetycznej Ceny energii na rynku bilansowym Przyczyny wzrostu Implikacje dla odbiorców instytucjonalnych [PLN] [GW] ZuŜycie energii elektrycznej ?? Wzrost cen węgla energetycznego o 25-40% Dodatkowe koszty emisji CO 2 Malejące rezerwy mocy i potrzeba finansowania inwestycji Regulacja taryf dla gospodarstw, niska elastyczność umów dla przemysłu 3,7 MWh w PL vs. 6,5-7 MWh w UE 15 i 5-6 MWh w CEE Energochłonność PKB wyŝsza niŝ w UE 15 Wzrost spowolniony kryzysem w 2009 Znaczenie energii w kosztach przedsiębiorstw będzie rosło Wzrost cen szybszy od spadku energochłonności Pogorszy się dostępność energii elektrycznej Powolny rozwój mocy produkcyjnych Zły stan infrastruktury W długim okresie, wzrost efektywności energetycznej jest konieczny dla utrzymania wzrostu firm Źródło: PSE Operator, EEX, UCTE, ARE, GUS, Nowy Przemysł, analiza BCG

25 ...a obecne warunki rynkowe ułatwiają przeprowadzenie koniecznych zmian Kluczowe obszary Wpływ obecnej sytuacji rynkowej na inwestycje w efektywność energetyczną Pilność poprawy Obowiązki regulacyjne Korzyści ekonomiczne + + Planowana ustawa o efektywności energetycznej Białe certyfikaty, standardy energetyczne budynków, droŝsza kolorowa energia MoŜliwe podwyŝki cen dla przemysłu o 25-40% w Innowacyjne produkty zwiększające przychody Motywacja do inwestycji w efektywność energetyczną f Naciski społeczne + WyŜszy popyt na energooszczędne urządzenia, ekologiczne produkty Wymagania partnerów handlowych Potencjał poprawy Zakres/ moŝliwość zmian Wymagane nakłady + + Łatwość głębokich zmian Doradztwo i finansowanie przekształceń energetycznych Spadek cen aktywów trwałych, silna pozycja negocjacyjna w zakupach WyŜszy koszt kapitału i dostępność źródeł finansowania 1. Przeciętny poziom podwyŝek w przemyśle w całym 2009, uwzględniający ceny gwarantowane kontraktami i planowany wzrost na wolnym rynku Źródło: Nowy Przemysł, TFS, Ministerstwo Gospodarki, doświadczenie i analiza BCG

26 Poprawa efektywności energetycznej napotyka na wyzwania w sferze regulacyjnej, ekonomicznej i społecznej Wyzwania w obszarze efektywności energetycznej R Regulacyjne E Ekonomiczne S Społeczne Wpływ na marŝę - Przychody Wpływ poprzez produkty efektywne energetycznie Jak dostosować się do przyszłych regulacji w budownictwie i transporcie? 1 Jak przełoŝyć istniejące normy na przychody? W jakie produkty inwestować? Jak dzielić się korzyściami z konsumentami? Jak pozycjonować produkty energooszczędne? Jak oczekiwania społeczne przełoŝą się na popyt? Koszty Energia jako składowa kosztów Jaki będzie wymagany zakres regulacji? Jak finansować inwestycje? Jak zagwarantować wdroŝenie działań efektywnościowych w całej firmie? 1. Np. inwestycje termomodernizacyjne, przeprowadzanie audytów energetycznych, system zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową, cele efektywności zuŝycia paliw w transporcie

27 Energia jest wiodącą dźwignią poprawy kosztów Ilustracja w przemyśle metalowym Koszty produkcji i dystrybucji Sytuacja MoŜliwość zmian 4% 16% Dostawa Inne Koszty dystrybucji powiązane z cenami ropy Własne dostawy zwiększą koszty alternatywne Zmiany zewnętrzne, trudne do kontroli 37% Energia Koszty pracy obecnie maleją Korzyści z produktów ubocznych przez recycling i odzyskiwanie energii Niebezpośrednie, z niskiej bazy Wysokie ceny ze względu na rosnący popyt Istotny potencjał wzrostu efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości DuŜe 43% Wsad Ŝelazny Wysokie ceny w długim okresie Ograniczenia techniczne redukcji wsadu Ŝelaza Własne wydobycie zwiększy koszty alternatywne Bardzo niewielkie, słaby wpływ Źródło: Wiedza BCG, analiza BCG, wywiady z producentami stali, wywiady z dostawcami technologii

28 Opracowanie energooszczędnych produktów moŝe tworzyć dodatkową wartość dla klienta, dystrybutora oraz producenta Przykład: pralka Konsument oszczędza >300 USD przez okres 11 lat Producent i sprzedawca osiągają korzyść wynikającą z wyŝszej ceny Ładowana z góry Pojemność 27l 10 cykli Energochłonna [USD] [USD] Ładowana z przodu: Pojemność 27l 10 cykli Energooszczędna Efekt netto 2 Cena zakupu Prąd Woda Suma kosztów Oszczędność: 323 USD Cena zakupu MarŜa handlowa 1 Dod. zysk: 144 USD (55%) Przychód Koszt prod. Sprzedanych Wyrobów i in. Zysk netto Dod. zysk: 18 USD (50%) 1. W tym rabaty 2. Nie uwzględnia zmiany pieniądza w czasie oraz zmian cen energii i wody Źródło: Dane branŝowe 2008; "Energy star"; Estymacje BCG Ład. z góry Ład. z przodu

29 Konsumenci mogą wiele zyskać na bardziej efektywnym zuŝywaniu energii elektrycznej Koszt moŝliwości oszczędności energii dla konsumenta (wydatek $, aby oszczędzić 1 MWh) 500 okres zwrotu <3 lat okres zwrotu 3 10 lat okres zwrotu 10+ lat Ceny energii dla gospodarstw domowych śarówki energoosz Energooszcz. lodówka / zamraŝarka Kontrola oświetlenia 46 Programowalne termostaty Energooszcz. pralka Energooszcz. ogrzewacz Izolacja zmywarka a wody i rur Izolacja sufitu Poprawa efektywn. energet. budynków Energoosz. okna Izolacja ścian Izolacja podłóg Źródło: Badania BCG

30 JuŜ teraz na Zachodzie zwiększają skłonność do płacenia wyŝszej ceny, czego nie widać u polskich konsumentów Konsumenci na Zachodzie gotowi płacić więcej za produkty energooszczędne 1 Skłonność zapłacenia premii cenowej 10% lub wyŝszej W Polsce świadomość ekologiczna jest wysoka, ale nie przekłada się na działania Zamierzone zachowania polskich konsumentów... Ograniczenie zuŝycia energii 86% 30% Kuchenki Pralki Lodówki Transport ekologiczny 42% Elektronika...nie przekładają się jeszcze na ich decyzje zakupowe 2 20% Sprzęt kuchenny Elektryczność Cena Niezawodność 50% 70% śywność Elektryczne Ubrania Art. jednorazowe 10% 15% 30% 45% 60% 75% % uwaŝający produkty "zielone" za lepszej jakości Oszczędność energii i kosztów Znak bezpieczeństwa ekologicznego Ekologiczna produkcja MoŜliwość recyklingu 6% 5% 15% 43% 1. n 1,000 dla wszystkich krajów (USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania) 1. Procent odpowiedzi wskazujących dany czynnik jako decydujący o zakupie sprzętu gospodarstwa domowego Źródło: Analiza BCG; Globalne badanie konsumentów BCG 2008, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, PAN

31 Potencjał i pilność poprawy zuŝycia energii określą pozycję oraz działania w obszarze efektywności energetycznej Macierz segmentacji strategicznej Potencjał poprawy Zakres/ moŝliwość zmian Wysoki Podejście wybiórcze" Działaj teraz!" Motywacja do inwestycji w efektywność energetyczną f Pilność poprawy Wymagane nakłady Obowiązki regulacyjne Korzyści ekonomiczne Potencjał poprawy wykorzystania energii Niski Nie działaj" Twoja pozycja? Inwestuj w 'high end' lub zmień lokalizację" Naciski społeczne Niska Pilność poprawy wykorzystania energii Wysoka Zrozumienie aktualnej pozycji pomoŝe podjąć strategiczną decyzję Źródło: doświadczenie BCG

32 W Polsce 11 wybranych branŝ w pierwszej kolejności wymaga szybkiej poprawy efektywności energetycznej Macierz pozycjonowania strategicznego branŝ Wysoki Górnictwo Metale Potencjał poprawy wykorzystania energii Papier Chemia Energia, gaz i woda Guma i tworzywa Włókiennictwo Handel det. Drewno śywność Inne branŝe Transport lądowy Niski Niska Pilność poprawy wykorzystania energii Wysoka W którym miejscu znajduje się Państwa firma? Źródło: analiza BCG, GUS

33 Tylko kompleksowa strategia efektywności energetycznej zapewni wysoki zwrot z "zielonych" inwestycji Spojrzenie na cały łańcuch wartości Jasne korzyści dla konsumenta Wczesne określenie korzyści, aby utrzymać wiarygodność i motywację PrzełoŜenie na mierzalny efekt ekonomiczny PROCESY PRODUKTY Polityka cenowa dopasowana do wymagań klientów Budowa świadomości i edukacja klientów Tworzenie wizerunku na wszystkich poziomach organizacji Dobór przekazu do głównych interesariuszy PROMOCJA PLANOWAN IE Uwzględnienie w strategii, stworzenie feasibility study Proaktywność i wpływanie na rynek, w tym regulatora; Spójne cele, akcje i działania Źródło: doświadczenie BCG Analiza trendów rynkowych, konkurencji, klientów

34 Na świecie wiele firm jest juŝ zaangaŝowanych w inicjatywy efektywnościowe Główne działania Przykłady inicjatyw w efektywność energetyczną Dobra szybkozbywalne Zwiększanie udziału produktów lokalnych Energooszczędne oświetlenie i chłodzenie Redukcja zuŝycia Działania redukujące CO 2 (KPIs) Spadek wpływu na środowisko i kosztów operacyjnych Inwestycje proefektywnościowe Redukcja CO 2 Handel detaliczny Zwiększanie udziału produktów lokalnych Energooszczędne oświetlenie i chłodzenie Pełen obraz wpływu na środowisko RóŜne inicjatywy (sklepy, logistyka..) Lokalni dostawcy Oszczędzanie przez zachowania i technologie Zielona energia Program poprawy efektywności w sklepach Dobra trwałe Efektywność procesu produkcji UŜycie materiałów odnawialnych, recykling Etykiety klas zuŝycia Silna współpraca z rządem i NGO nad dobrowolnymi standardami Silna współpraca z rządem i NGO nad dobrowolnymi standardami Współpraca z CECED, ale jako reakcja na akcje konkurencji Transport i turystyka Wymiana floty Nowe projekty pojazdów poprawiające wagę i efektywność spalania Poprawa operacji pozwoliła zaoszczędzić 7000t paliwa w 2007 Zmniejszenie konsumpcji energii o 3% Źródła energii odnawialnej w hotelach i resortach Źródło: Badanie BCG Niewielkie inicjatywy Spójne podejście, silne zaangaŝowanie

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 1 Energia, a CO2 Zapotrzebowanie na energie na świecie wzrasta w tempie ok. 1,8%/rok; czemu towarzyszy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski System (gr. σύστηµα systema rzecz złoŝona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym moŝna wyróŝnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

OZE opłaca się już dzisiaj

OZE opłaca się już dzisiaj OZE opłaca się już dzisiaj Konferencja prasowa, 13 lutego 2014 BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta.

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Konferencja 'Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści dla administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r.

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r. Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Cel projektu Promocja rozwoju oraz wyboru technologii, które w małym zakresie obciąŝająśrodowisko naturalne w regionach partnerskich Technologie środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych kg na osobę OGRZEWANIE BUDYNKÓW A EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ Emisje zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ 7 styczeń 2015 WŁOSZCZOWA ) Grupa VEOLIA WODA ENERGIA ODPADY 12,1 mld euro 8,3 mld euro 9,3

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII SZANSĄ NA KONKURENCYJNOŚC POLSKIEJ GOSPODARKI

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII SZANSĄ NA KONKURENCYJNOŚC POLSKIEJ GOSPODARKI OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII SZANSĄ NA KONKURENCYJNOŚC POLSKIEJ GOSPODARKI Dr inŝ. Sławomir Pasierb Grupa efektywności energetycznej SRNPRE Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii VI Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE Warszawa, 23 lutego 2010 Marzena Chodor DG Środowisko, Komisja Europejska Transport wyzwanie na najbliŝsze lata Emisje GC z transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa Wrzesień 2011

Warszawa Wrzesień 2011 Warszawa Wrzesień 2011 O Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ARP S.A. to: WaŜny instrument państwa do prowadzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki. Jedna z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 1. Upór uzależnienie od węgla Maciej Muskat Greenpeace Od kilku lat Polska importuje więcej węgla niż go

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Duński Plan Energetyczny. Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii

Duński Plan Energetyczny. Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii Duński Plan Energetyczny. Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii W 2010 roku duńska Komisja ds. Zmian Klimatu stwierdziła, że realne jest uniezależnienie się od paliw kopalnych. Na tych danych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska Wyzwania dla Polski pakiet klimatyczny - Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r., względem 1990 r. - Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej Stefan Kosztowski Targi Poleko Poznań, październik

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Wprowadzenie i prezentacja wyników do dalszej dyskusji Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Zakres działań dostępnych polskim przedsiębiorcom w celu dostosowania firmy do funkcjonowania w ramach niskoemisyjnej gospodarki

Zakres działań dostępnych polskim przedsiębiorcom w celu dostosowania firmy do funkcjonowania w ramach niskoemisyjnej gospodarki Zakres działań dostępnych polskim przedsiębiorcom w celu dostosowania firmy do funkcjonowania w ramach niskoemisyjnej gospodarki Izabela Kielichowska Tomasz Koryl XXV Spotkanie PDiOC Licheń Licheń, 16-18.06.2009

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW CO TO JEST Szóste paliwo? Szóste paliwo to energia zaoszczędzona dzięki lepszemu standardowi energetycznemu budynków. Pod tą nazwą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Praca naukowa finansowana ze środków NCBiR w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SPRZĘTU AGD

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SPRZĘTU AGD EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SPRZĘTU AGD mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Bełchatów 20.11.2007 Zakres prezentacji Wprowadzenie Potencjał

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli MOPS, OPS i rzeczników konsumentów Jacek Górski Północno - Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Forum gospodarcze Nauka i Gospodarka 70-cio lecie Politechniki Krakowskiej Kraków, 14 maja 2015 roku POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo