Efektywność Energetyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność Energetyczna"

Transkrypt

1

2 Efektywność Energetyczna Harvard Business Review Polska Filip Thon, RWE Polska

3 Efektywność Energetyczna plan prezentacji > Efektywność technologiczna w produkcji energii elektrycznej > Procesowa i organizacyjna efektywność przedsiębiorstw energetycznych > Zachowania konsumentów energii elektrycznej

4 Stabilna strategia energetyczna musi spełniać kryteria trójkąta energetycznego Wady i zalety moŝliwych opcji paliwowych wytwarzania energii Konkurencyjność Gaz + - Stosunkowo niskie emisje CO 2, wysoka dyspozycyjność jednostek Wysokie koszty wytwarzania, ryzyko uzaleŝnienia od importu Energia jądrowa + - Niskie koszty wytwarzania, wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw, brak emisji CO 2 Problem składowania paliwa i odpadów radioaktywnych Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw Energia odnawialna + - Brak emisji CO 2, oszczędność zasobów paliw nieodnawialnych (= kopalnych) Obecnie niekonkurencyjna, ograniczona niezawodność (wymaga utrzymywania rezerwy mocy konwencjonalnych) Węgiel + - Konkurencyjny poziom kosztów, wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw, niskie ryzyko uzaleŝnienia od importu Wysoki poziom emisji CO 2 Węgiel jest waŝnym paliwem zrównowaŝonego bilansu energetycznego

5 3,4 z 10 wagonów węgla są wykorzystane do produkcji energii elektrycznej 34% 46% 80% 90% Sprawność elektrowni w Polsce MoŜliwy wzrost Kogeneracja Kogeneracja moŝliwy wzrost

6 Czysty węgiel trzy etapy Czysty węgiel I Modernizacja oraz budowa nowych bloków wg najlepszych dostępnych technologii, podnoszenie sprawności, redukcja emisji SO 2, NO x oraz pyłu 2010 Czysty węgiel II Badania i rozwój w celu podniesienia sprawności do poziomu powyŝej 50% 2015 Czysty węgiel III Wychwytywanie i składowanie CO 2 (CCS) 2020 Inwestycje w ultranowoczesne technologie śródło: Euracoal

7 Droga do technologii wychwytywania i magazynowania CO 2 (CCS) prowadzi poprzez ciągłą modernizację i wzrost sprawności bloków Elektrownia zero emisji CO 2 MoŜliwe jutro Wykonalne dzisiaj MoŜliwa w przyszłości 50, 150, , 600 do Wielkość bloków w MW > Źródło: DEBRIV

8 Innowacje na przyszłość Wzrost sprawności i redukcja CO2 dziś wzrost sprawności poprzez rekonstrukcję Nowe elektrownie o najwyŝszych światowych standardach Stała modernizacja parku energetycznego jutro dalszy rozwój sprawności Prototyp WTA Instalacje testujące pracę w temp. 700 C Pierwsza elektrownia na suszony węgiel Elektrownia demostracyjna na 700 C Pierwsza elektrownia z bliskim zeru CO 2 IGCC Pierwszy retrofit/nowo wybudowana elektrownia z oczyszczaniem CO 2 przyszłość implementacja elektrowni z bliską zeru emisją CO2 Nowy projekt: Oczyszczanie CO 2 w elektrowniach konwencjonalnych Nowy projekt: Blisko zero-co MW IGCC z sekwestracją CO2

9 Rozwój technologii: ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatycznym 1,400 Węgiel brunatny Frimmersdorf 1960 g CO 2 /kwhth 1,200 1, Węgiel kamienny Plomin II PP 1999 Gaz Neurath 1975 BoA 2003 Ibbenbüren PP 1985 Rostock PP 1994 Westfalen PP 2011 Dormagen 1998 Antwerp Redukcja emisjii CO 2 dzięki zwiększonej sprawności Lingen 2009 Sprawność netto [%] Elektrownie na węgiel kamienny wykazują znaczący postęp technologiczny i sprzyjają zapobieganiu zmianom klimatycznym

10 Poprzez wzrost sprawności elektrowni na węgiel kamienny moŝna zaoszczędzić 20mln ton CO 2 i 10mln ton węgla rocznie Ilość węgla g/kwh 600 Sprawność [%] Węgiel [g coal/kwh] Emisja CO2 [g CO2/kWh] 60% % % Średnia światowa Produkcja z 1 tony węgla kamiennego Polska EU - 25 Czeczott MoŜliwa przyszłość 2,4 MWh 3,2 MWh 'C PP Technologia Czeczotta 10ml t zaoszczędzonego węgla = 4 letnie zapotrzebowanie Warszawy na energię 30% 20% 10% 0%

11 Na pojutrze MW IGCC-CCS projekt z magazynowaniem CO 2 Storage region Pipeline Power plant > Technologia podstawowa: IGCC > Paliwo: węgiel brunatny > Moc elektrowni: 450 MW brutto > Magazynowanie CO 2 : 2.6 mln t/r w złoŝach gazu lub głębinowych formacjach solonośnych > Uruchomienie: 2014 (pierwsze przyłączenie do sieci) > BudŜet RWE: około 1 bilion

12 Dziś - nowa inwestycja RWE w Polsce Czeczott. Największy blok na węgiel kamienny, blok o największej sprawności w kraju. > Moc: 800 MW, blok na węgiel kamienny > Lokalizacja: kopalnia Piast Ruch II (wcześniej Czeczott) > Sprawność: ~ 46% > Wartość projektu: 1.5 mld euro > Produkcja: > 5 TWh/a > ZuŜycie węgla: ~ 2.5 mln t/a > Joint venture pomiedzy Kompanią Węglową (25%) i RWE Power (75%) > Pierwszy projekt na taką skalę realizowany w Polsce z miejscowym partnerem > Dostawa węgla z lokalnej kopalni węgla kamiennego na Śląsku

13 Ponad ¾ Polaków byłaby skłonna oszczędzać energię elektryczną z powodów finansowych 1% 1% 1% 15% W celu obniŝenia rachunków za prąd Ze względu na ochronę klimatu i środowiska Ze względu na cele UE w zakresie obiŝenia zuŝycia energii elektrycznej Trudno powiedzieć Inne 82% Z jakiego powodu byłby/byłaby Pan(i) skłonny(a) oszczędzać energię elektryczną?

14 Ponad połowa Polaków zwraca uwagę na klasę efektywności energetycznej urządzeń AGD Ponad połowa Polaków nie wie, Ŝe urządzenia w trybie stand-by zuŝywają energię 19% 16% 6% 38% Tak, zawsze Tak, często Tak, rzadko Nie, nigdy Nie dotyczy 25% 22% 1% Tak, zawsze 32% Tak, często Tak, rzadko Nie, nigdy Nie dotyczy 21% 20% Czy kupując urządzenia AGD zwraca Pan(i) uwagę na klasę efektywności energetycznej sprzętu (oznaczenia C, B, A, A+, A++)? Czy zwraca Pan(i) uwagę na to, aby z myślą o oszczędzaniu energii wyłączać telewizor, komputer, drukarkę całkowicie z funkcji standby?

15 Ponad połowa Polaków byłaby skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia, Ŝeby zmniejszyć zuŝycie energii 63% 51% 46% Wymienić Ŝarówki na energooszczędne Zmienić przyzwyczajenia (gasić światło, wyłączać urządzenia, itp.) Zainwestować w remont: wymienić okna, ocieplić dom, itp.) Nic bym nie zmieniał(a), nie chcę oszczędzać energii 2% Co byłby/byłaby Pan(i) skłonny(a) zrobić, Ŝeby zmniejszyć zuŝycie energii elektrycznej w swoim domu/mieszkaniu?

16 MoŜemy zaoszczędzić do 40% energii bez obniŝania komfortu Ŝycia TRYB CZUWANIA > Urządzenie w trybie czuwania kosztuje dodatkowo 30 pln rocznie > W średniej wielkości gospodarstwie 10 urządzeń x 30 pln = 300 pln rocznie WYBÓR KLASY AGD > Chłodziarko-zamraŜarka klasy A++ > O 50 pln rocznie tańsza niŝ klasy A > O 100 pln rocznie tańsza niŝ klasy B

17 Świadoma energia RWE Społeczna kampania na rzecz racjonalnego wykorzystania energii

18 Brak zaleceń głównym powodem dlaczego nie oszczędzamy 60% 50% 40% 34% 46% 54% Najczęściej wymienianym powodem nie oszczędzania energii jest brak zaleceń pracodawcy. 30% 27% 20% 10% 0% 1% 1% 1% nie ma takiej potrzeby nigdy o tym nie myślałem trudne do wykonania 4% brak moŝliwości to nie ja płacę za rachunki energii elektrycznej to nie moja sprawa nie mam na to czasu, ani siły Ŝeby jeszcze o tym myśleć nie ma takich zaleceń pracodawcy Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe bardzo wiele osób ma pewną barierę, Ŝeby zmienić swoje przyzwyczajenia zasłaniając się brakiem czasu lub siły.

19 Procesy przedsiębiorstw energetycznych powinny róŝnicować pomiędzy ukierunkowaniem na efektywność kosztową a strategiczną kreatywnością w ramach istniejących regulacji Efektywność procesowa i strategiczna kreatywność > Masowe / transakcyjne procesy wymagają wysokiej efektywności i koncentracji na redukcji kosztów (call center, billing, przyłączenia itd.) > Procesy strategiczne wymagają koncentracji na kreatywności i wpływu na kierunki strategii biznesu (zarządzanie aktywami, rozwój produktów, itd.) Prywatyzacja przedsiębiorstw energetycznych pobudza efektywność energetyczną > Prywatyzacja wprowadza konkurencyjność rynkową > Konkurencyjność stymuluje poprawę efektywności > Efektywność łagodzi tendencje wzrostu cen Bodźce regulacyjne vs. efektywność przedsiębiorstw energetycznych > Regulacja tylko działalności monopolistycznej sieć > Zachęty / bodźce dla przedsiębiorstw energetycznych do redukcji kosztów

20

21 Efektywność energetyczna jest na agendzie CEO Prawie ¾ menedŝerów uznaje efektywność energetyczną za istotną 27% Widoczne jest duŝe zaangaŝowanie i silna wizja top menedŝerów "Wierzymy, Ŝe Ecomagination miał dotychczas i będzie miał w przyszłości pozytywny wpływ na ogólną wartość marki GE" Jeff Renaud, Dyrektor Ecomagination 73% Globalni top menedŝerowie dla których efektywność energetyczna ma znaczenie 1 "To, co uwaŝałem za strategię obronną, okazuje się jej dokładnym przeciwieństwem." Lee Scott, CEO "Razem z naszymi klientami, dostawcami i pozostałymi partnerami moŝemy wynieść postawę ekologiczną z niszy do mainstreamu." Sir Terry Leahy, CEO MenedŜerowie dostrzegają jasne korzyści finansowe z "zielonych" inwestycji 1. Odsetek menedŝerów, dla których efektywność energetyczna ma bardzo duŝe lub umiarkowane znaczenie przez najbliŝsze 2 lata Źródło: Economist Intelligence Unit Sustainability report 2009, badanie BCG

22 GE postanowił wykorzystać potencjał poprawy efektywności energetycznej we wszystkich obszarach działalności Water Water Ener Ener gy gy Trans Trans portation portation Lighti Lighti ng ng For For the Home the Home Finan Finan ce ce Desal inatio n facilit y Jenba cher Bioga s engin e Hybri d locom otive CFL Clima tekee per refrige rators Efficie nt home impro veme nt loans Entra pped Air Flotati on Ecocomb ustion syste m Trip Optim izer LEDs Fridg e Displ ay Lighti ng Water dispe nser GE Mone y eco Maste rcard Poprawa efektywności energetycznej i wodnej operacji wewnętrznych Koncentracja na ekologicznych inwestycjach w B+R PROCESY PRODUKTY MetCl ear Ultras can pipeli ne inspe ction tool Eco Marin e engin e 60 produktów "Ecomagination" w róŝnych kategoriach T8 Linear Fluor escen t Lamp s Eco Wash er Green house Gas Servic es "Zielona" strategia jako część ogólnej kampanii medialnej Integracja róŝnych kanałów komunikacji PROMOCJA PLANOWANIE 5 kluczowych zobowiązań Mierzalne cele i system monitorowania "Zielona" wizja w biznesach kształtowana przez CEO 30 Jeden temat: Źródło: strona interenetowa GE i raport zrównowaŝonego wzrostu; badanie BCG

23 Program Ecomagination okazał się duŝym sukcesem GE GE poprawił swoje wyniki finansowe......jak równieŝ poziom motywacji pracowników Wpływ na marŝę - Przychody Wpływ poprzez produkty efektywne energetycznie Przychody z produktów Ecomagination (mld USD) ,8% 7,4% 8,1% x% - % całkowitych przychodów GE % pracowników, którzy dzięki Ecomagination "czują się lepiej w pracy w GE" Koszty Energia jako składowa kosztów Energochłonność operacji -33% (w latach ) Wymiana oświetlenia w zakładach produkcyjnych pozwoliła zaoszczędzić USD 5.3 mln 52% 1. Prognoza Źródło: strona interenetowa GE i raport zrównowaŝonego wzrostu; badanie BCG "Poszukiwanie skarbów energetycznych" zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych o 250 tys. ton

24 W długim okresie wzrost popytu i cen energii zmusi firmy do poprawy efektywności energetycznej Ceny energii na rynku bilansowym Przyczyny wzrostu Implikacje dla odbiorców instytucjonalnych [PLN] [GW] ZuŜycie energii elektrycznej ?? Wzrost cen węgla energetycznego o 25-40% Dodatkowe koszty emisji CO 2 Malejące rezerwy mocy i potrzeba finansowania inwestycji Regulacja taryf dla gospodarstw, niska elastyczność umów dla przemysłu 3,7 MWh w PL vs. 6,5-7 MWh w UE 15 i 5-6 MWh w CEE Energochłonność PKB wyŝsza niŝ w UE 15 Wzrost spowolniony kryzysem w 2009 Znaczenie energii w kosztach przedsiębiorstw będzie rosło Wzrost cen szybszy od spadku energochłonności Pogorszy się dostępność energii elektrycznej Powolny rozwój mocy produkcyjnych Zły stan infrastruktury W długim okresie, wzrost efektywności energetycznej jest konieczny dla utrzymania wzrostu firm Źródło: PSE Operator, EEX, UCTE, ARE, GUS, Nowy Przemysł, analiza BCG

25 ...a obecne warunki rynkowe ułatwiają przeprowadzenie koniecznych zmian Kluczowe obszary Wpływ obecnej sytuacji rynkowej na inwestycje w efektywność energetyczną Pilność poprawy Obowiązki regulacyjne Korzyści ekonomiczne + + Planowana ustawa o efektywności energetycznej Białe certyfikaty, standardy energetyczne budynków, droŝsza kolorowa energia MoŜliwe podwyŝki cen dla przemysłu o 25-40% w Innowacyjne produkty zwiększające przychody Motywacja do inwestycji w efektywność energetyczną f Naciski społeczne + WyŜszy popyt na energooszczędne urządzenia, ekologiczne produkty Wymagania partnerów handlowych Potencjał poprawy Zakres/ moŝliwość zmian Wymagane nakłady + + Łatwość głębokich zmian Doradztwo i finansowanie przekształceń energetycznych Spadek cen aktywów trwałych, silna pozycja negocjacyjna w zakupach WyŜszy koszt kapitału i dostępność źródeł finansowania 1. Przeciętny poziom podwyŝek w przemyśle w całym 2009, uwzględniający ceny gwarantowane kontraktami i planowany wzrost na wolnym rynku Źródło: Nowy Przemysł, TFS, Ministerstwo Gospodarki, doświadczenie i analiza BCG

26 Poprawa efektywności energetycznej napotyka na wyzwania w sferze regulacyjnej, ekonomicznej i społecznej Wyzwania w obszarze efektywności energetycznej R Regulacyjne E Ekonomiczne S Społeczne Wpływ na marŝę - Przychody Wpływ poprzez produkty efektywne energetycznie Jak dostosować się do przyszłych regulacji w budownictwie i transporcie? 1 Jak przełoŝyć istniejące normy na przychody? W jakie produkty inwestować? Jak dzielić się korzyściami z konsumentami? Jak pozycjonować produkty energooszczędne? Jak oczekiwania społeczne przełoŝą się na popyt? Koszty Energia jako składowa kosztów Jaki będzie wymagany zakres regulacji? Jak finansować inwestycje? Jak zagwarantować wdroŝenie działań efektywnościowych w całej firmie? 1. Np. inwestycje termomodernizacyjne, przeprowadzanie audytów energetycznych, system zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową, cele efektywności zuŝycia paliw w transporcie

27 Energia jest wiodącą dźwignią poprawy kosztów Ilustracja w przemyśle metalowym Koszty produkcji i dystrybucji Sytuacja MoŜliwość zmian 4% 16% Dostawa Inne Koszty dystrybucji powiązane z cenami ropy Własne dostawy zwiększą koszty alternatywne Zmiany zewnętrzne, trudne do kontroli 37% Energia Koszty pracy obecnie maleją Korzyści z produktów ubocznych przez recycling i odzyskiwanie energii Niebezpośrednie, z niskiej bazy Wysokie ceny ze względu na rosnący popyt Istotny potencjał wzrostu efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości DuŜe 43% Wsad Ŝelazny Wysokie ceny w długim okresie Ograniczenia techniczne redukcji wsadu Ŝelaza Własne wydobycie zwiększy koszty alternatywne Bardzo niewielkie, słaby wpływ Źródło: Wiedza BCG, analiza BCG, wywiady z producentami stali, wywiady z dostawcami technologii

28 Opracowanie energooszczędnych produktów moŝe tworzyć dodatkową wartość dla klienta, dystrybutora oraz producenta Przykład: pralka Konsument oszczędza >300 USD przez okres 11 lat Producent i sprzedawca osiągają korzyść wynikającą z wyŝszej ceny Ładowana z góry Pojemność 27l 10 cykli Energochłonna [USD] [USD] Ładowana z przodu: Pojemność 27l 10 cykli Energooszczędna Efekt netto 2 Cena zakupu Prąd Woda Suma kosztów Oszczędność: 323 USD Cena zakupu MarŜa handlowa 1 Dod. zysk: 144 USD (55%) Przychód Koszt prod. Sprzedanych Wyrobów i in. Zysk netto Dod. zysk: 18 USD (50%) 1. W tym rabaty 2. Nie uwzględnia zmiany pieniądza w czasie oraz zmian cen energii i wody Źródło: Dane branŝowe 2008; "Energy star"; Estymacje BCG Ład. z góry Ład. z przodu

29 Konsumenci mogą wiele zyskać na bardziej efektywnym zuŝywaniu energii elektrycznej Koszt moŝliwości oszczędności energii dla konsumenta (wydatek $, aby oszczędzić 1 MWh) 500 okres zwrotu <3 lat okres zwrotu 3 10 lat okres zwrotu 10+ lat Ceny energii dla gospodarstw domowych śarówki energoosz Energooszcz. lodówka / zamraŝarka Kontrola oświetlenia 46 Programowalne termostaty Energooszcz. pralka Energooszcz. ogrzewacz Izolacja zmywarka a wody i rur Izolacja sufitu Poprawa efektywn. energet. budynków Energoosz. okna Izolacja ścian Izolacja podłóg Źródło: Badania BCG

30 JuŜ teraz na Zachodzie zwiększają skłonność do płacenia wyŝszej ceny, czego nie widać u polskich konsumentów Konsumenci na Zachodzie gotowi płacić więcej za produkty energooszczędne 1 Skłonność zapłacenia premii cenowej 10% lub wyŝszej W Polsce świadomość ekologiczna jest wysoka, ale nie przekłada się na działania Zamierzone zachowania polskich konsumentów... Ograniczenie zuŝycia energii 86% 30% Kuchenki Pralki Lodówki Transport ekologiczny 42% Elektronika...nie przekładają się jeszcze na ich decyzje zakupowe 2 20% Sprzęt kuchenny Elektryczność Cena Niezawodność 50% 70% śywność Elektryczne Ubrania Art. jednorazowe 10% 15% 30% 45% 60% 75% % uwaŝający produkty "zielone" za lepszej jakości Oszczędność energii i kosztów Znak bezpieczeństwa ekologicznego Ekologiczna produkcja MoŜliwość recyklingu 6% 5% 15% 43% 1. n 1,000 dla wszystkich krajów (USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania) 1. Procent odpowiedzi wskazujących dany czynnik jako decydujący o zakupie sprzętu gospodarstwa domowego Źródło: Analiza BCG; Globalne badanie konsumentów BCG 2008, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, PAN

31 Potencjał i pilność poprawy zuŝycia energii określą pozycję oraz działania w obszarze efektywności energetycznej Macierz segmentacji strategicznej Potencjał poprawy Zakres/ moŝliwość zmian Wysoki Podejście wybiórcze" Działaj teraz!" Motywacja do inwestycji w efektywność energetyczną f Pilność poprawy Wymagane nakłady Obowiązki regulacyjne Korzyści ekonomiczne Potencjał poprawy wykorzystania energii Niski Nie działaj" Twoja pozycja? Inwestuj w 'high end' lub zmień lokalizację" Naciski społeczne Niska Pilność poprawy wykorzystania energii Wysoka Zrozumienie aktualnej pozycji pomoŝe podjąć strategiczną decyzję Źródło: doświadczenie BCG

32 W Polsce 11 wybranych branŝ w pierwszej kolejności wymaga szybkiej poprawy efektywności energetycznej Macierz pozycjonowania strategicznego branŝ Wysoki Górnictwo Metale Potencjał poprawy wykorzystania energii Papier Chemia Energia, gaz i woda Guma i tworzywa Włókiennictwo Handel det. Drewno śywność Inne branŝe Transport lądowy Niski Niska Pilność poprawy wykorzystania energii Wysoka W którym miejscu znajduje się Państwa firma? Źródło: analiza BCG, GUS

33 Tylko kompleksowa strategia efektywności energetycznej zapewni wysoki zwrot z "zielonych" inwestycji Spojrzenie na cały łańcuch wartości Jasne korzyści dla konsumenta Wczesne określenie korzyści, aby utrzymać wiarygodność i motywację PrzełoŜenie na mierzalny efekt ekonomiczny PROCESY PRODUKTY Polityka cenowa dopasowana do wymagań klientów Budowa świadomości i edukacja klientów Tworzenie wizerunku na wszystkich poziomach organizacji Dobór przekazu do głównych interesariuszy PROMOCJA PLANOWAN IE Uwzględnienie w strategii, stworzenie feasibility study Proaktywność i wpływanie na rynek, w tym regulatora; Spójne cele, akcje i działania Źródło: doświadczenie BCG Analiza trendów rynkowych, konkurencji, klientów

34 Na świecie wiele firm jest juŝ zaangaŝowanych w inicjatywy efektywnościowe Główne działania Przykłady inicjatyw w efektywność energetyczną Dobra szybkozbywalne Zwiększanie udziału produktów lokalnych Energooszczędne oświetlenie i chłodzenie Redukcja zuŝycia Działania redukujące CO 2 (KPIs) Spadek wpływu na środowisko i kosztów operacyjnych Inwestycje proefektywnościowe Redukcja CO 2 Handel detaliczny Zwiększanie udziału produktów lokalnych Energooszczędne oświetlenie i chłodzenie Pełen obraz wpływu na środowisko RóŜne inicjatywy (sklepy, logistyka..) Lokalni dostawcy Oszczędzanie przez zachowania i technologie Zielona energia Program poprawy efektywności w sklepach Dobra trwałe Efektywność procesu produkcji UŜycie materiałów odnawialnych, recykling Etykiety klas zuŝycia Silna współpraca z rządem i NGO nad dobrowolnymi standardami Silna współpraca z rządem i NGO nad dobrowolnymi standardami Współpraca z CECED, ale jako reakcja na akcje konkurencji Transport i turystyka Wymiana floty Nowe projekty pojazdów poprawiające wagę i efektywność spalania Poprawa operacji pozwoliła zaoszczędzić 7000t paliwa w 2007 Zmniejszenie konsumpcji energii o 3% Źródła energii odnawialnej w hotelach i resortach Źródło: Badanie BCG Niewielkie inicjatywy Spójne podejście, silne zaangaŝowanie

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii

Efektywność zużycia energii Efektywność zużycia energii Zmiany indeksów cen energii i cen nośników energii oraz inflacji Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników Krajowe zużycie energii elektrycznej [GWh] w latach

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 1 Energia, a CO2 Zapotrzebowanie na energie na świecie wzrasta w tempie ok. 1,8%/rok; czemu towarzyszy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 2017.09.22 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Zakres i cel analizy Polska energetyka 2050. 4 scenariusze. Scenariusz węglowy Scenariusz zdywersyfikowany z energią jądrową

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Daria Kulczycka Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Konferencja InE, 10 grudnia 2012 PKPP Lewiatan Członkowie

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach

Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach dr inż. Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Szkolenie: Efektywne i przyjazne wykorzystanie energii w budynkach. Jak poprawić jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju Mtoe Zużycie energii pierwotnej i finalnej 110 100 90 80 70 60 50 40 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bardziej szczegółowo

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą Paweł PONETA Grupa TAURON TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO Tomasz Lis Sp. z o.o. Efektywność energetyczna to: ZrównowaŜony rozwój gospodarczy Ochrona klimatu Ziemi Bezpieczeństwo energetyczne Konkurencyjność Nowa

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta.

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Konferencja 'Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści dla administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa. Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska

Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa. Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność energetyczna przemysł

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć transformację energetyczną Polski?

Jak rozpocząć transformację energetyczną Polski? Jak rozpocząć transformację energetyczną Polski? Instytut na rzecz Ekorozwoju Konferencja, Warszawa, Sejm R.P. 20 września, 2016 Stan zasobów energetycznych Źródło energii Perspektywy Węgiel kamienny Wzrost

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Filary polityki energetycznej UE II Strategiczny Przegląd Energetyczny KE (bezpieczeństwo energetyczne)

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

WYZWANIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO WYZWANIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO STENA RECYCLING 12 WRZEŚNIA 2016 ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI 1. O Stena Recycling 2. Wyzwania instytucjonalne 3. Wyzwania świadomościowe 4. Wyzwania biznesowe 5. Szanse

Bardziej szczegółowo

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski System (gr. σύστηµα systema rzecz złoŝona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym moŝna wyróŝnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Przygotowano w oparciu o materiały opracowane w ramach projektu Polska 2050 Czy niskoemisyjność jest sprzeczna z rozwojem? Szybki wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Wojciech Stępniewski WWF Klimat i Energia Warszawa, Listopad 2009 Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego.

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. dr Tomasz Heryszek Uniwersytet Śląski w Katowicach Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS S.A. Unia Europejska (EU-28)

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r.

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r. Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r. Mariusz Wójcik Fundacja na rzecz Zrównoważonej Energetyki Debata ekspercka 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych kg na osobę OGRZEWANIE BUDYNKÓW A EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ Emisje zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r.

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r. Perspektywa rynków energii a unia energetyczna DEBATA 20.05.2015 r. Unia Energetyczna - dokumenty Dokumenty Komunikat Komisji Europejskiej: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2011-09-16

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ 7 styczeń 2015 WŁOSZCZOWA ) Grupa VEOLIA WODA ENERGIA ODPADY 12,1 mld euro 8,3 mld euro 9,3

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r.

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r. Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Cel projektu Promocja rozwoju oraz wyboru technologii, które w małym zakresie obciąŝająśrodowisko naturalne w regionach partnerskich Technologie środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WĘGIEL PALIWEM BEZ PRZYSZŁOŚCI. Dr Michał Wilczyński

WĘGIEL PALIWEM BEZ PRZYSZŁOŚCI. Dr Michał Wilczyński WĘGIEL PALIWEM BEZ PRZYSZŁOŚCI Dr Michał Wilczyński ZAKRES PUBLIKACJI O WĘGLU BRUNATNYM 1. Opis stanu górnictwa i energetyki węgla brunatnego w Polsce 2. Problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA DREWNA W POLITYCE LEŚNEJ PAŃSTWA. Janusz Zaleski, Zofia Chrempińska Ministerstwo Środowiska Sękocin Stary, 20 marca 2012

PRODUKCJA DREWNA W POLITYCE LEŚNEJ PAŃSTWA. Janusz Zaleski, Zofia Chrempińska Ministerstwo Środowiska Sękocin Stary, 20 marca 2012 PRODUKCJA DREWNA W POLITYCE LEŚNEJ PAŃSTWA Janusz Zaleski, Zofia Chrempińska Ministerstwo Środowiska Sękocin Stary, 20 marca 2012 2 Co dalej z lasami? Powierzchnia lasów, zgodnie z teorią przemian leśnictwa,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

Misja, wizja i cele nadrzędne

Misja, wizja i cele nadrzędne Zaktualizowana strategia Grupy PGE w perspektywie 2020 roku W dniu 6 września 2016 roku Rada Nadzorcza PGE S.A. zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd Spółki Aktualizację Strategii Grupy Kapitałowej PGE

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Ponad ,00 TON rocznie!!!

Ponad ,00 TON rocznie!!! Ponad 10 000 000,00 TON rocznie!!! Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych. Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE wyniosła 481 kg. Circular Economy Recykling

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE Warszawa, 23 lutego 2010 Marzena Chodor DG Środowisko, Komisja Europejska Transport wyzwanie na najbliŝsze lata Emisje GC z transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017 GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017 GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Bardziej zrozumiały powód Podlaskie importuje energię Węgiel, gaz, OO 970 mln Energia elektryczna 900 mln

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Inwestycje proekologiczne w sektorze energetyki: doświadczenia krajowe i międzynarodowe firmy Vattenfall

Inwestycje proekologiczne w sektorze energetyki: doświadczenia krajowe i międzynarodowe firmy Vattenfall Inwestycje proekologiczne w sektorze energetyki: doświadczenia krajowe i międzynarodowe firmy Vattenfall Andrzej Rubczyński - Vattenfall Heat Poland S.A. Open Days 2008 Warszawa 27.10.2008 Vattenfall AB

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo