Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Szanse i wyzwania dla przemysłu - przykład działalności Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dr inż. Roman Babut Warszawa, PKiN 19 listopada 2013 r. LIDER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2013 Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 1

2 Misja i cel strategiczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Misją Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju, w oparciu o które wypracowujemy propozycje optymalnych rozwiązań energooszczędnych dla rządu, jednostek sektora publicznego i prywatnego Naszym celem strategicznym jest wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, szczególnie przemysłu, dzięki poprawie Efektywności Energetycznej przy poszanowaniu zasad Zrównoważonego Rozwoju Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 2

3 POLAND: BASIC ECONOMIC & ENERGY FACTS The Polish energy sector and industry in 1989: - LACK OF ANY ENERGY LAW FULLY REGULATED MARKET - MININING SECTOR hard coal production appr. 180 mln ton - 90% heat and 99% electricity produced of the hard coal - energy intensity of the Polish industry appr. 4,5 x European and 3,5 x Japanese standards The Polish energy sector and industry in 2012: - MININING SECTOR hard coal production appr. 90 mln ton - diversified use of fuels; hard coal appr. 60% heat, 90%- 85%electricity development of clean coal technologies, RES - increasing - energy intensity of the Polish industry appr. 1,7 x European standards Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 3

4 DYNAMICS OF THE KEY MACROECONOMIC INDICATORS (2000=100) GDP Cumulated value in industry Individual consumption Source: GUS 2012 (Main Statistical Office, Warsaw) Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 4

5 Mtoe PRIMARY AND FINAL ENERGY CONSUMPTION Source: GUS 2012 (Main Statistical Office, Warsaw) Primary energy consumption Final energy consumption #REF! Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 5

6 STRUCTURE OF THE FINAL ENERGY CONSUMPTION BY SECTORS 2000 and 2010 INDUSTRY. TRANSPORT HOUSEHOLDS. AGRICULTURE. TERTIARY Source: GUS 2012 (Main Statistical Office, Warsaw) Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 6

7 Ustawa o Efektywności Energetycznej z r. Art. 1 określa: 1) Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 2) Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej 3) Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, 4) Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 7

8 System Białych Certyfikatów System BC został wprowadzony przez polskiego ustawodawcę jako najkorzystniejszy z wymienionych przez Dyrektywę 2006/32/WE ze względu na: osiągnięcie jak największych oszczędności energii, w jak najkrótszym czasie, objęcie systemem szerokiej grupy odbiorców, w tym przemysłu możliwość dokonania wyboru przedsięwzięć najbardziej efektywnych pod względem oszczędności energii z szerokiego zakresu PSPEE, wprowadzenie zachęty dla przedsiębiorstw do inwestowania w PSPEE, Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 8

9 System Białych Certyfikatów akty wykonawcze Rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu Przedsięwzięć Służących Poprawie Efektywności Energetycznej Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 9

10 System Zarządzania Energią ISO SYSTEM, który pomaga obniżyć koszty działalności i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając przez to przewagę konkurencyjną organizacji przyjmującej ów model zarządzania. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organisation for Standarisation) opracowała w 2011 normę, która ma umożliwić wprowadzenia systemu zarządzania energią. Norma ISO pozwala na systemowe stosowanie praktyk umożliwiających efektywne wykorzystywanie energii pierwotnej i energii finalnej (zużywanej przez odbiorców końcowych) Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 10

11 Misja normy ISO Główną misją wdrożenia normy ISO jest osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej przez użytkowników energii Stosowanie standardu opiera się na założeniu, że organizacja zużywająca energię będzie przeprowadzać okresowe audyty energetyczne oraz przeglądy i poddawać ocenie swój system zarządzania energią w celu osiągnięcia efektywnego jej wykorzystania W wyniku tych działań organizacja określi możliwości udoskonaleń w zakresie obniżania zużycia energii i przedstawi metody ich wdrażania Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 11

12 Przeznaczenie standardu ISO Pomoc organizacjom w lepszym wykorzystaniu ich istniejącego procesu zużycia energii Tworzenie przejrzystych zasad i ułatwienie komunikacji w zarządzania energią Promowanie najlepszych praktyk zarządzania energią Ocena zużycia energii i ustalaniu priorytetów wdrażania nowych energooszczędnych rozwiązań i technologii Stworzenie ram dla wspierania efektywności energetycznej w całym łańcuchu dostaw Ułatwienie zarządzania emisją gazów cieplarnianych Zezwala na integrację z innymi systemami zarządzania organizacji, takich jak środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 12

13 Działania na rzeczy efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym: efektywne wykorzystywanie energii we wszystkich procesach i obiektach aktywnie i systematycznie prowadzone działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej wdrożenie procesów zarządzania energią Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 13

14 Aktualnie, poprawa efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym jest możliwa poprzez: przeprowadzanie audytów energetycznych przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z Programu Priorytetowego EWE Część 1, NFOŚiGW realizację przedsięwzięć i inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przy wykorzystaniu preferencyjnej pożyczki z Programu Priorytetowego EWE Część 2, NFOŚiGW realizację przedsięwzięć służących efektywności energetycznej oraz pozyskiwania Białych Certyfikatów jako wsparcia finansowego wdrażanie wymagań standardu ISO celem efektywnego zarządzania energią w sektorze przemysłowym Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 14

15 Finansowanie inwestycji energooszczędnych w przemyśle (instrumenty wsparcia) Program Priorytetowy NFOŚiGW Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie, , 820 mln zł Program EBOiR Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSEFF), 150 mln EURO. PARP Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie projektów celowych Bank Ochrony Środowiska - niestandardowe produkty bankowe w finansowaniu efektywności energetycznej Agencja Rozwoju Przemysłu - Fundusz pożyczkowy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Fundusze Strukturalne Inne stymulacje wzrostu efektywności energetycznej ISO (zarządzanie energią) Udział w systemie Białych Certyfikatów Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 15

16 INDUSTRY ENERGY CONSULTANCY SUPPORT Inter-governmental International Agreement for years Japan International Cooperation Agency, JICA Ministry of Economy R.P. IMPLEMENTING INSTITUTIONS: Energy Conservation Centre Japan, Tokyo Polish National Energy Conservation Agency, KAPE PROJECT TITLE: POLAND-JAPAN ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY CENTRE (ECTC) PROJECT RESULTS AND IMPACT: - Energy Conservation Technology Centre, KAPE established (2004) - energy auditing procedures established and equipment delivered - full scale industrial training laboratory in operation - ca. 500 top factory managements and 2100 energy managers and professionals trained by KAPE s experts in ECTC ) Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 16

17 P-J ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY CENTRE General activities training courses for top management of factories, training courses for engineers responsible for energy management in factories, training courses for self-auditors and professional auditors, providing walk-through and full scale factory audits, consulting services for factories on marketing, investment and finance, assistance in applications to financial sources, etc. dissemination of information on EE&RES new technologies Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 17

18 INDUSTRIAL TRAINING LABORATORY, KAPE VENTILATOR PUMP COMPRESSOR BOILER BURNER STEAM TRAP UNIT Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej

19 ECTC c training activities Providing training on energy efficiency in industry 12 day (EuroManager) 5 day 1-2 day for management staff 1 day thematic Providing energy audit and consulting services Walk-through Simple Full Specialised Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 19

20 ECTC s - enhanced training with workshops on rational energy management in industry Training for management staff: economics and effective energy management in industry Energy saving exploitation of industrial gas and oil boilers Condensate removal from steam distribution systems Rationalization of lighting systems (traffic and industrial) Energy efficient use of electrical engines Effective exploitation and modernization of heating network Rational compressed air management Energy efficient usage of pump systems Unique!!! Practical training on effective energy exploitation Krajowa of industrial Agencja Poszanowania units Energii S.A. Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 20

21 Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej SZKOLENIA Z USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Autorskie warsztaty szkoleniowe wraz z kompleksowym doradztwem z zakresu Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (2010 I półrocze 2013 r.) Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej

22 P-J ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY CENTRE Training participants by sectors Mechanical industry 5% Pharmaceutical industry 3% Textile industry 3% Building industry 5% Automotive industry 8% Food industry 42% Energy industry 10% Chemical industry 24% Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 22

23 Efektywność Energetyczna w przemyśle W Systemie Białych Certyfikatów: Wykonujemy audyty efektywności energetycznej i przygotowujemy dokumentację przetargową Szkolimy Audytorów Efektywności Energetycznej Doradztwo: Szanse i wyzwania dla przemysłu Audyty energetyczne zakładów przemysłowych Audyty energetyczne budynków, audyty oświetleniowe, świadectwa energetyczne budynków, pomiary termowizyjne Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje energooszczędne Wdrożenie systemu efektywności energetycznej wg normy ISO Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 23

24 P-J CEE - SZKOLENIA EE DLA GMIN Specjalistyczne szkolenia na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii, w tym na temat zarządzania energią, racjonalnego użytkowania energii, wykorzystania OZE w przemyśle i budynkach, oszczędność energii w biurach i obiektach handlowych Szkolenia i wdrożenie systemu efektywności energetycznej w oparciu o standard ISO Szkolenia na temat zielonych zamówień publicznych, z zastosowaniem kryteriów środowiskowych Szkolenia dla pracowników samorządowych na temat etykiet energetycznych produktów zużywających energię Szkolenia w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego Inne Szanse i wyzwania dla przemysłu Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 24

25 POLAND-DENMARK ENERGY EFFICIENCY ROADMAP TOWARD EUROPE The Danish governmental programmes for the improvement of energy efficiency in Poland PROJECTS implemented by KAPE, co-ordinated and co-financed by the Danish Energy Agency Energy Restructuring Group ERG, the Danish experts dispatch new Energy Law Energy Consultancy Scheme for Buildings, DTI, training program EU PHARE Multi-country Programme Twinning for ministry officials in charge of energy, European Commission, DEA Energy Management in Public Buildings, DTI, Urban Renewal Project. Thermo Modernisation and Upgrading of Housing and the Local Environment in Poland, COWI, demonstration building in Warsaw Energy Planning in Polish Municipalities (gminas) support to decision makers, COWI, training and demonstration program BASREC, Baltic Sea Region Energy Co-operation of Energy Ministers, DEA, MoE, KAPE District Heating Benchmarking, 5th Framework Progr., Carl Bro, COWI, KAPE (400 PEC) EU PHARE Twinning Programme Sustainable Energy Policy, DEA as project co-partner Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej

26 Dziękujemy W celu uzyskania szerszej informacji prosimy skorzystać z naszych stron internetowych lub lub skontaktować się z nami przez telefon +48 (22) lub wew Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. 26

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Projekt ACT CLEAN okiem beneficjenta

Projekt ACT CLEAN okiem beneficjenta Projekt ACT CLEAN okiem beneficjenta Zintegrowane działanie na rzecz rozwoju małych i średnich firm Spotkanie informacyjne na temat 1 naboru w programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY SPIS TREŚCI Strona POBUDZENIE RYNKU PRACY I OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO 4 CZYM SĄ SĄ ZIELONE MIEJSCA PRACY? 6 TWORZENIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY 8 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo