1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku."

Transkrypt

1 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku. Na koniec września 2011 roku w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski zarejestrowano osób bezrobotnych.. W porównaniu do końca czerwca 2011 roku liczba ta zmniejszyła się o 851 osób, tj. 0,6%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca wyniosła osób, co wskazuje na to, że w ciągu roku liczba zarejestrowanych wzrosła o 5,9% Liczba zarejestrow anych bezrobotnych w Małopolsce I IX 2011 I'02 VI'02 XI'02 IV'03 IX'03 II'04 VII'04 XII'04 V'05 X'05 III'06 VIII'06 I'07 VI'07 XI'07 IV'08 IX'08 II'09 VII'09 XII'09 V'10 X'10 III'11 VIII'11 W poszczególnych miesiącach III u b.r. liczba osób bez zatrudnienia kształtowała się następująco: Lipiec osób, tj. o1,0% mniej niż w czerwcu 2011 r., Sierpień osób, tj. o 0,1% mniej niż w lipcu 2011 r., Wrzesień osób, tj. o 0,5% więcej niż w sierpniu 2011 r. Na poniższym wykresie porównano zmiany liczby osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach lat , tj. od momentu wprowadzenia w Polsce reformy administracyjnej, skutkiem której województwo małopolskie zyskało obecny kształt. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 1

2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Małopolsce w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zgodnie z coroczną tendencją dynamika zmian w III kwartale 2011 roku w porównaniu do II u 2011 roku zaznaczyła się spadkiem liczby bezrobotnych w ośmiu powiatach Małopolski. W czterech powiatach liczba bezrobotnych nie zmieniła się. Największy spadek liczby osób pozostających bez zatrudnienia w III kwartale 2011 roku odnotowano w powiecie krakowskim o 6%., a także w powiecie dąbrowskim, gorlickim o 4%, powiecie chrzanowskim, Krakowie 3% (tabela poniżej). Najmniejszy spadek liczby osób pozostających bez zatrudnienia w III kwartale 2011 roku odnotowano w powiecie myślenickim, oświęcimskim i wadowickim o 1%. Wzrost liczby bezrobotnych w III kwartale 2011 roku wystąpił w powiecie miechowskim 7% (największy wzrost), powiecie limanowskim, tarnowskim i tatrzańskim o 3%, w Tarnowie i powiecie proszowickim 2%.. Najmniejszy wzrost odnotowano w powiecie nowosądeckim, suskim, wielickim oraz w Nowym Sączu - 1%. Tab. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec II oraz III u 2011 r., dynamika zmian i struktura Powiatowy Urząd Pracy Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Dynamika (3:1) Struktura (3) -% względem całego woj. PUP Bochnia % 2,6% PUP Brzesko % 2,9% PUP Chrzanów % 4,0% PUP Dąbrowa Tarnowska % 3,3% PUP Gorlice % 4,2% GUP Kraków % 13,6% 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

3 UPP Kraków % 6,7% PUP Limanowa % 6,9% PUP Miechów % 1,7% PUP Myślenice % 4,3% PUP Nowy Sącz- miasto % 3,2% PUP Nowy Sącz- powiat % 8,4% PUP Nowy Targ % 5,2% PUP Olkusz % 4,8% PUP Oświęcim % 4,5% PUP Proszowice % 1,5% PUP Sucha Beskidzka % 2,1% PUP Tarnów- miasto % 3,8% PUP Tarnów- powiat % 6,3% PUP Wadowice % 4,8% PUP Wieliczka % 2,9% PUP Zakopane % 2,3% WOJEWÓDZTWO % 100,0% W ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie, na koniec III u 2011 roku kobiety stanowiły 56,1%, natomiast na koniec II u 54,2%, I u 2011 roku 51,8%. W porównaniu do poprzedniego u nastąpił zatem spadek udziału procentowego kobiet w grupie osób bezrobotnych o 2,4%. Natomiast koniec IV u 2010 roku zaznaczył się udziałem procentowym kobiet wśród bezrobotnych w wysokości 53,1%. Na koniec III u 2010 roku kobiety stanowiły 54,2%. Na koniec II u 2010 roku procent ten wyniósł 51,6%. Na koniec I u 2010 roku udział bezrobotnych kobiet wśród ogólnej liczby bezrobotnych wynosił 49,3%, na koniec IV u 2009 roku 52,0%, na koniec III u 2009 roku - 54,2%, natomiast na koniec II u 2009 roku 53,4%. Na koniec I u 2009 roku udział bezrobotnych kobiet wśród ogólnej liczby bezrobotnych wyniósł 53,2%.. Na koniec IV u 2008 roku udział bezrobotnych kobiet wyniósł 52,%, III u 62,1%, II u 2008 roku 61,8%, i I u 2008 roku 59,9%. Poniżej zestawiono dane liczbowe na temat zarejestrowanych bezrobotnych, z podziałem na powiaty Małopolski, na koniec III u 2011 roku oraz III u roku poprzedniego. Obliczono także dynamikę zmian bezrobocia zachodzących w tym czasie. Tab. 2. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski na koniec III u w latach 2011 i 2010, dynamika zmian. Powiatowy Urząd Pracy Stan bezrobotnych na Stan bezrobotnych na Dynamika (w %) PUP Bochnia % PUP Brzesko % PUP Chrzanów % PUP Dąbrowa Tarnowska % PUP Gorlice % GUP Kraków % UPP Kraków % PUP Limanowa % PUP Miechów % PUP Myślenice % PUP Nowy Sącz- miasto % Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 3

4 PUP Nowy Sącz- powiat % PUP Nowy Targ % PUP Olkusz % PUP Oświęcim % PUP Proszowice % PUP Sucha Beskidzka % PUP Tarnów- miasto % PUP Tarnów- powiat % PUP Wadowice % PUP Wieliczka % PUP Zakopane % WOJEWÓDZTWO % W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zarejestrowano wzrost liczby osób bezrobotnych w prawie wszystkich powiatach województwa małopolskiego. Spadek osób bezrobotnych nastąpił w powiecie brzeskim o 3%, a także powiecie gorlickim o 5%. Największy wzrost liczby osób bezrobotnych nastąpił w powiecie miechowskim o 28%, bocheńskim 18%, powiecie wielickim oraz w powiecie tatrzańskim o 11%. Najmniejszy wzrost liczby bezrobotnych w okresie ostatniego roku nastąpił w powiecie oświęcimskim o 2%, w Tarnowie o 3% oraz w powiecie nowotarskim i limanowskim (wzrost o 4%). W III kwartale 2011 roku zarejestrowano osoby bezrobotne, z czego najwięcej osoby we wrześniu, a najmniej w sierpniu osoby. Po raz pierwszy zarejestrowało się osób o 49,1% więcej niż w poprzednim kwartale, pozostałe osob trafiło do rejestru po raz kolejny o 26,8% więcej niż w II kwartale 2011 roku. Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w III kwartale 2011 roku wyniosła , tj. o 11,3% mniej niż w poprzednim kwartale. Powody wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to: - podjęcie pracy osób, a w tym: pracy niesubsydiowanej osób, prac interwencyjnych 510 osób, robót publicznych 542 osoby, działalności gospodarczej 787 osób, pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 314 osoby, - rozpoczęcie szkolenia osób, - rozpoczęcie stażu osób, - rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych 9 osób, - rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 227 osób, - niepotwierdzenie gotowości do pracy osoby, - dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób. Główną przyczyną wyłączenia z ewidencji było analogicznie jak w II kwartale 2011 roku podjęcie pracy 44,0% przypadków, a następnie niepotwierdzenie gotowości do pracy 33,0%. Według stanu na koniec września 2011 roku stopa bezrobocia dla województwa małopolskiego wynosiła 9,9%, co uplasowało Małopolskę w rankingu województw na czwartym miejscu, za Wielkopolską 8,6%, województwem mazowieckim - 9,5% i województwem śląskim 9,6%. Najwyższy poziom bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko mazurskim 18,7%. Wysokość stopy bezrobocia dla całego kraju wyniosła na koniec III u 2011 roku 11,8%, co wskazuje na utrzymaniu się stopy bezrobocia na tym samym poziomie co w II kwartale 2011 roku. 4 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

5 W ostatnich miesiącach stopa bezrobocia w województwie nieznacznie wzrosła. Jeszcze na koniec czerwca wynosiła ona 9,9%, w lipcu było to 9,8%, sierpniu 9,8%, a we wrześniu 9,9%. Również stopa bezrobocia w skali kraju w analizowanym okresie odznaczyła się podobną tendencją. W czerwcu 2011 roku wynosiła ona dla całego kraju 11,9%. W lipcu 11,8%, w sierpniu 11,8%, a we wrześniu 11,8%. Poniżej przedstawiono wartości stopy bezrobocia na koniec III u b.r. dla poszczególnych powiatów Małopolski. Stopa bezrobocia w powiatach Małopolski wrzesień 2011r. (%) PUP Dąbrowa Tarnowska PUP Limanowa PUP Nowy Sącz- powiat PUP Olkusz PUP Chrzanów PUP Myślenice PUP Gorlice PUP Tarnów- powiat POLSKA PUP Oświęcim PUP Brzesko PUP Wadowice PUP Nowy Targ UPP Kraków PUP Wieliczka PUP Proszowice PUP Zakopane PUP Miechów MAŁOPOLSKA PUP Nowy Sącz- miasto PUP Sucha Beskidzka PUP Bochnia PUP Tarnów- miasto GUP Kraków 4,7 18,8 16,4 15,9 14,0 13,1 12,9 12,7 12,2 11,8 11,7 11,3 11,3 11,1 11,0 10,8 10,8 10,7 10,3 9,9 9,6 9,2 9,0 8,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Analogicznie jak w ostatnich latach, w III kwartale 2011 roku najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Krakowie 4,7%., czyli poniżej połowy wartości dla całego województwa. Na kolejnych miejscach uplasował się Tarnów 8,5% i powiat bocheński 9,0%. Wartości najwyższe natomiast odnotowano podobnie jak w poprzednich ach, dla powiatów: dąbrowskiego 18,8%, limanowskiego 16,4% i nowosądeckiego 15,9%. Spośród 22 powiatów województwa małopolskiego, 17 osiągnęło bezrobocie wyższe od średniej dla województwa, z czego 8 wyższe od średniej krajowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 5

6 Poniżej zobrazowano przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia w województwie. Jak widać na mapce najwyższe bezrobocie występuje w powiatach południowo-wschodnich Małopolski wartość powyżej krajowej stopy bezrobocia. Najkorzystniejsza sytuacja panuje w Krakowie i w jego powiatach ościennych (wartość stopy bezrobocia poniżej średniej wartości wojewódzkiej). Stopa bezrobocia w Małopolsce wrzesień 2011 r. Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Małopolsce na koniec III u 2011 r. wyróżniono kilka ważniejszych kategorii: - kobiety , - osoby z prawem do zasiłku , - osoby zamieszkałe na wsi , - osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy 4 044, - osoby na bezrobociu od ponad 12 miesięcy Poniżej przedstawiono strukturę bezrobotnych w Małopolsce na koniec września 2011 roku według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez zatrudnienia. 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

7 Bezrobotni w Małopolsce w g w ieku IX 2011r ,4% ,1% ,6% ,8% lat lat lat lat ,7% ,4% lat lat Bezrobotni w Małopolsce w g w ykształcenia IX 2011r ,0% ,1% wyżs ze policealne i ś rednie zawodowe ,2% ,8% ,9% średnie ogólnoks ztałcące zas adnicze zawodowe gim nazjalne i poniżej Analogicznie jak w II kwartale 2011 roku, największą grupę wiekową wśród bezrobotnych w województwie stanowiły osoby młode w wieku do 34 lat była ponad połowa bezrobotnych 56,2%. Kolejną pod względem liczebności była grupa bezrobotnych w wieku lata, stanowili oni 17,7% zarejestrowanych w Małopolsce bezrobotnych. Najmniejszą pod względem liczebności grupę zarejestrowanych w województwie małopolskim stanowili bezrobotni w wieku lata 1,6% oraz lat 7,1%. W analizowanym okresie, największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 28,2%. Podobnie kształtowała się liczebność absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych 25,9%. Niewiele mniej było osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 20,0%. Grupa osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowiła 12,8% osób zarejestrowanych bezrobotnych w województwie małopolskim. Najmniej osób bezrobotnych miało wykształcenie wyższe 13,1%. W III kwartale 2011 roku do rejestru bezrobotnych najwięcej zostało wpisanych osób bez stażu lat 23,3% oraz osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat 22,5%. Staż pracy do 1 roku oraz od 10 do 20 lat deklarowało odpowiednio 14,8% oraz 14,1% zarejestrowanych bezrobotnych., a staż pracy od 5 do 10 lat 12,9%. Co dziesiąta osoba bezrobotna posiadała od 20 do 30 lat pracy, zaś 3,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych miało 30 i więcej lat stażu pracy, co stanowiło najmniej liczną grupę bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 7

8 Bezrobotni w Małopolsce w g stażu pracy IX 2011r ,3% ,8% do 1 roku 1-5 lat ,1% ,5% 5-10 lat lat ,4% ,1% ,9% lat 30 lat i więcej bez stażu Bezrobotni w Małopolsce w g czasu pozostaw ania bez pracy (w miesiącach) - IX 2011r ,6% ,8% ,6% ,5% do 1 1 do 3 3 do 6 6 do do ,5% ,1% powyżej 24 Jak wynika ze statystyk, najliczniejszą grupę bezrobotnych w Małopolsce na koniec września 2011 roku stanowiły osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy 24,5%, zaś najmniej liczną osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca (12,6%). Pozostałe grupy bezrobotnych w Małopolsce wg czasu pozostawania bez pracy kształtowały się następująco: od 1 do 3 miesięcy 15,5%, od 12 do 24 miesięcy 18,6%, od 3 do 6 miesięcy 14,1%, powyżej 24 miesięcy 14,8%. Poniżej przedstawiono strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach, według stanu na r. w podziale procentowym. 8 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

9 Tab. 3. Struktura bezrobotnych według powiatów Wyszczególnienie Kobiety (%) Z prawem do zasiłku (%) Zamieszkali na wsi (%) Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy (%) Na bezrobociu ponad 12 m- cy od ostatniej rejestracji (%) PUP Bochnia 61,8% 14,7% 66,5% 6,0% 25% PUP Brzesko 60,2% 10,4% 78,3% 1,6% 33% PUP Chrzanów 57,8% 14,4% 35,4% 4,3% 26% PUP Dąbrowa Tarnowska 53,9% 13,0% 77,6% 4,2% 42% PUP Gorlice 60,8% 10,6% 67,7% 4,0% 37% GUP Kraków 52,2% 18,7% 0,0% 3,8% 28% UPP Kraków 51,9% 14,7% 82,3% 4,4% 33% PUP Limanowa 58,1% 19,5% 80,3% 2,0% 45% PUP Miechów 57,1% 6,6% 67,0% 2,4% 27% PUP Myślenice 51,4% 15,0% 75,3% 0,2% 34% PUP Nowy Sącz-miasto 54,6% 13,0% 0,0% 3,7% 25% PUP Nowy Sącz powiat ziemski 61,0% 16,4% 80,3% 2,3% 35% PUP Nowy Targ 51,5% 13,0% 61,3% 1,0% 38% PUP Olkusz 56,1% 11,3% 47,2% 2,0% 38% PUP Oświęcim 62,5% 17,3% 41,4% 5,7% 29% PUP Proszowice 51,3% 6,6% 76,1% 0,4% 41% PUP Sucha Beskidzka 58,9% 16,1% 71,3% 1,9% 27% PUP Tarnów- miasto 59,0% 13,2% 0,0% 1,7% 33% PUP Tarnów powiat ziemski 58,9% 10,5% 84,8% 1,4% 33% PUP Wadowice 58,1% 17,6% 68,1% 3,9% 31% PUP Wieliczka 54,9% 16,8% 73,2% 4,3% 30% PUP Zakopane 42,3% 10,0% 52,5% 4,2% 40% Woj. małopolskie 56,1% 14,7% 54,9% 3,0% 33% W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyodrębnia się grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec III u 2011 roku ich liczebność w Małopolsce wyniosła: - osoby do 25 roku życia , w tym kobiet, - osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 897, w tym 2132 kobiety, - osoby długotrwale bezrobotne , w tym kobiety, - kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , - osoby powyżej 50 roku życia , w tym kobiety, - osoby bez kwalifikacji zawodowych , w tym kobiet, - osoby bez doświadczenia zawodowego , w tym kobiety, - osoby bez wykształcenia średniego , w tym kobiet, - osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 7 252, w tym kobiety, - osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1691, w tym 90 kobiet, - osoby niepełnosprawne 7 163, w tym kobiet. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 9

10 Poniżej przedstawiono udział wyżej wymienionych grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ujęciu procentowym. Na koniec września 2011 roku w przeważającej ilości kategorii to kobiety stanowiły większość. Najwięcej bezrobotnych kobiet w III kwartale 2011 roku było wśród długotrwale bezrobotnych 27,9%. Mężczyźni zaś przeważali pośród bezrobotnych osób bez wykształcenia średniego 26,4%. Udział osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w śród bezrobotnych - IX 2011 r. Niepełnospraw ni Osoby, które po odbyciu kary nie podjęły zatrudnienia Osoby samotnie w ychow ujące dziecko/-ci w w ieku do 18 r.ż. 2,7% 0,1% 4,8% 2,6% 1,2% 0,6% Osoby bez w ykształcenia średniego 21,8% 26,4% Osoby bez dośw iadczenia zaw odow ego Osoby bez kw alifikacji zaw odow ych 17,5% 11,8% 14,3% 11,0% Kobiety Osoby pow yżej 50 r.ż. (50+) 7,7% 10,3% Mężczyźni Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 9,6% Długotrw ale bezrobotni 27,9% 19,6% Osoby, które ukończyły szkołę w yższą do 27 r.ż. 1,6% 0,6% Osoby do 25 r.ż. 15,2% 11,6% 0,0% 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Spośród wymienionych wyżej grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wybrano kilka, których liczebność na tle ogółu bezrobotnych porównano do poprzedniego u. 10 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 Udział wybranych grup wśród bezrobotnych w II oraz w III kwartale 2011 r. niepełnosprawni 5,3% 5,2% osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 5,4% 5,2% bez kwalifikacji zawodowych powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni 25,2% 26,0% 18,0% 18,3% ,5% 47,0% osoby do 25 roku życia 26,8% 25,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% W III kwartale 2011 roku nie odnotowano znaczących zmian dotyczących wymienionych grup osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w porównaniu do poprzedniego u. Jedynie wśród kategorii osób długotrwale bezrobotnych koniec września zaznaczył się wzrostem liczby osób długotrwale bezrobotnych o 0,5 pkt. proc. Również w grupie osób do 25 roku życia nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 1,5 pkt. proc. W III kwartale 2011 roku nastąpił minimalny spadek liczby osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia o 0,3 pkt. proc. W okresie od lipca do września 2011 roku, zmniejszyła się liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych w Powiatowych Urzędach Pracy, w stosunku do poprzedniego u. Do Powiatowych Urzędów Pracy wpłynęło ofert, a wiec o 8,7% mniej niż w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku oraz o 31,0% mniej niż w III kwartale 2010 roku. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w powiatowych urzędach pracy w 2009, 2010 oraz 2011 roku II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 11

12 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski w poszczególnych miesiącach III u 2011 roku. Wyszczególnienie okresu Liczba ofert Subsydiowanej W tym dotyczące pracy: Z sektora publicznego Dla niepełnosprawnych liczba udział liczba udział liczba udział Lipiec ,5% ,5% 242 5,4% Sierpień ,8% ,5% 392 8,0% Wrzesień ,1% ,7% 311 5,6% Razem III ,4% ,2% 945 6,3% W analizowanym kwartale najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, jakimi dysponowały Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce dotyczyło pracy subsydiowanej 23,4%. (o 16,2% mniej niż w poprzednim kwartale). Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej z sektora publicznego stanowiły 14,2% wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Pozostałe miejsca pracy 85,8%, pochodziły z sektora prywatnego (o 2,8% więcej niż w kwartale poprzednim). Najmniej, bo 6,3% wolnych miejsc pracy skierowanych było do osób niepełnosprawnych. Wartość ta wzrosła w porównaniu do III u 2010 roku o 3,5%. Spośród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, jakimi dysponowały Powiatowe Urzędy Pracy Małopolski w analizowanym okresie, 12,8% stanowiły oferty staży. Oferty prac społecznie użytecznych stanowiły 1,3% wszystkich ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy. W III kwartale 2011 roku zgłoszono 9 ofert (8 w lipcu i 1 w sierpniu) na przygotowanie zawodowe dorosłych. ZWOLNIENIA GRUPOWE W III kwartale bieżącego roku 20 zakładów zapowiedziało zwolnienia grupowe. W tym samym kwartale 22 zakłady dokonały zwolnień. W sumie w całej Małopolsce zostało zwolnionych 205 osób. Spośród wszystkich zakładów w Małopolsce, które dokonały zwolnień grupowych, 11 zakładów działało w sektorze publicznym. Tyle samo w sektorze prywatnym. Najwięcej pracowników zostało zwolnionych w Krakowie (112 osób). 2. INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA RYNKU PRACY Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego W ramach realizacji zadania związanego ze swobodnym przepływem osób dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w III kwartale 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wydał: 10 decyzji o zachowaniu prawa do zasiłku w Polsce, nabytego w innym kraju UE, 956 decyzji o ustaleniu uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie formularza E301/U1/U002, 1155 wystąpień za granice o potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia (w tym: 360 ponagleń), 6 formularzy E302/U004/U006 dotyczących członków rodziny bezrobotnego, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń, 2 formularze E303/U2 dotyczący zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych w kraju poszukiwania pracy. Z dniem 1 maja 2010 r. zmieniła się procedura oraz dokumenty dotyczące krajów członkowskich UE (dla osób, które pracowały w: Islandii, Liechtenstein, Norwegi oraz Szwajcarii - zasady pozostają te same). W związku z powyższym WUP w Krakowie wydał ponadto: 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

13 38 formularzy U1/U002 potwierdzających zatrudnienie i ubezpieczenie na terenie RP; 107 formularzy U009 potwierdzających rejestrację w powiatowym urzędzie pracy poszukującego pracy, który nabył prawo do zasiłku w innym kraju UE (transfer zasiłku do RP - nie wydaje się decyzji o zachowaniu prawa do zasiłku nabytego w innym kraju UE). Organizowanie służby zastępczej poborowych Wejście w życie znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (profesjonalizacja sił zbrojnych), która wprowadziła nowy system rejestracji i kwalifikacji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej spowodowało zerowy napływ wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą oraz wszyscy poborowi oczekujący na skierowanie do odbycia służby zastępczej zostali przeniesieni do rezerwy. Kierowanie poborowych do odbycia służby i zawieranie umów z podmiotami zatrudniającymi poborowych zostało wstrzymane. Rejestr instytucji szkoleniowych Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz można zapoznać się z aktualnym katalogiem instytucji szkoleniowych w Małopolsce, które uzyskały wpis do rejestru oraz poinformowały o kontynuacji działalności w roku W III kwartale 2011 r. zarejestrowano 49 nowe instytucje szkoleniowe, w wyniku, czego na dzień 30 września 2011 r. w rejestrze widniało 696 instytucji szkoleniowych. Wraz z filiami i oddziałami ich liczba wynosiła 733 (681 to instytucje niepubliczne i 52 publiczne). Rejestr Agencji Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w III kwartale 2011 r. wydał agencjom zatrudnienia 21 certyfikatów uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: - pośrednictwa pracy; - doradztwa personalnego; - poradnictwa zawodowego; - pracy tymczasowej. Na dzień 30 września 2011 r. w rejestrze KRAZ widniało 230 agencji zatrudnienia. Informacje dotyczące agencji zatrudnienia umieszczone są na stronie internetowej oraz na stronie internetowej WUP w Krakowie. Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Od dnia 10 października 2007 r., zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 176, poz z póź. zm.) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Marszałek Województwa: właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek. W III kwartale 2011 r. wydano 12 zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 13

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale 2011 roku nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku. Podobnie jak w roku poprzednim, w drugim kwartale 2011 roku nastąpił spadek

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku. Na koniec września 2010 roku w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2010 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2010 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2010 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale 2010 roku nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2009 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2009 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2009 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale roku 2009 nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Nawet typowy dla I

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 II kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 216 Statystyka rynku pracy Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 III kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec III

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 I kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 217 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W I kwartale 216 r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 XII 2004 *XII 2005 *XII 2006 2007 r.

Wyszczególnienie XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 XII 2004 *XII 2005 *XII 2006 2007 r. 1. PUP BOCHNIA liczba bezrobotnych ^ 4655 5406 6217 5772 5616 5280 4663 3438 X poprzedni m-c=100% 104,5 103,1 104,1 102,5 100,7 94,0 103,8 102,8 X stopa bezrobocia 10,4 12 13,7 12,8 12,6 14,5 13,1 9,9

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo