Narzędzia realizacji poprawy efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia realizacji poprawy efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym"

Transkrypt

1 I Konferencja Naukowo-Techniczna: Efektywność energetyczna Niższe koszty energii w przemyśle Gospodarka mediami w przemyśle spożywczym maja 2010, Zakopane Narzędzia realizacji poprawy efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym mgr inż. Marek Pawełoszek Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej ul. Nowowiejska 21/25, Warszawa, tel. (0-22) , , Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1

2 Podstawowe narzędzia realizacji poprawy efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym. Szkolenie kadry inżynierskiej w dziedzinie efektywności energetycznej Audyt energetyczny w przemyśle Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

3 Szkolenie kadry inżynierskiej w dziedzinie efektywności energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3

4 Cele szkoleń organizowanych dla przemysłu Usystematyzowanie wiedzy na temat systemów przepływu energii w zakładzie przemysłowym. Omówienie metod oszczędzania energii w różnych układach energetycznych. Poznanie tzw. check list dla układów energetycznych. Zapoznanie z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi wykonanie bilansów energii. Zapoznanie ze sprzętem pomiarowym stosowanym w audytingu przemysłowym, w tym z obsługą data loggerów. Poznanie przemysłowych systemów monitoringu energii. Omówienie metodologii wdrażania efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym. Omówienie metodologii self audytingu. Zapoznanie z rolą i zadaniami Energy Managera w zakładzie przemysłowym. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4

5 Grupa docelowa szkoleń z zakresu efektywności energetycznej Kadra kierownicza odpowiedzialna za sprawy techniczne Kadra zajmująca się inwestycjami i ochroną środowiska Główni energetycy Obsługa i użytkownicy: układów elektroenergetycznych systemów ciepłowniczych systemów sprężonego powietrza systemów wentylacji i klimatyzacji układów pompowych chillerów oświetlenia Służby odpowiedzialne za eksploatację kotłowni przyzakładowej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5

6 Tematyka szkoleń z zakresu efektywności energetycznej Zarządzanie energią Obrót energią Ekonomika przedsiębiorstwa produkcyjnego Ciepło technologiczne Ogrzewanie Podstawy przemian energetycznych Kogeneracja Chłodnictwo Sprężone powietrze Klimatyzacja Napędy elektryczne Efektywność w budynkach Oświetlenie Energia geotermalna Energia słoneczna Biomasa, biogaz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6

7 Metody rekrutacji na szkolenia Elektroniczna baza zakładów przemysłowych Uczestnicy szkoleń organizowanych przez KAPE Uczestnicy dni otwartych, konferencji i warsztatów Kontakty prywatne Organizacje grupujące zakłady z określonej branży przemysłowej (izby branżowe, stowarzyszenia itp.) Klienci usług consultingowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7

8 Rodzaje i tematyka szkoleń oferowanych dla inżynierów z przemysłu. Przykłady szkoleń 1-dniowych: Kompensacja mocy biernej Racjonalna gospodarka sprężonym powietrzem Efektywne układy wentylacji i klimatyzacji Odwadnianie systemów parowych Efektywne energetycznie użytkowanie napędów elektrycznych Energooszczędna eksploatacja kotłów przemysłowych Efektywna eksploatacja urządzeń przemysłowych (pompy, wentylatory, sprężarki, odwadniacze, palniki, wytwornice pary) Modernizacja systemów oświetlenia Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8

9 Rodzaje i tematyka szkoleń oferowanych dla inżynierów z przemysłu. Przykłady szkoleń 2-dniowych: Efektywna eksploatacja i modernizacja sieci ciepłowniczej Efektywne energetycznie użytkowanie układów pompowych Racjonalna gospodarka sprężonym powietrzem Efektywne zarządzanie energią elektryczną i cieplną w przemyśle Przykład szkolenia 5-dniowego: Racjonalne użytkowanie energii w przemyśle. Przykład szkolenia 12-dniowego Europejski Menadżer ds.. Energii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9

10 Przykład logistyki 12-dniowego szkolenia Eurem.Net PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA HANDEL ENERGIĄ ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ANALIZA EKONOMICZNA PODSTAWY TEORII ENERGII UKŁADY PAROWE UKŁADY GRZEWCZE KOGENERACJA CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA SPRĘŻONE POWIETRZE CASE STUDY PLATFORMA E-LEARNINGOWA NAPĘDY ELEKTRYCZNE/ OŚWIETLENIE BUDYNKI EN. SŁONECZNA BIOMASA ENERGIA GEOTERMALNA EGZAMIN KOŃCOWY/ CASE STUDY Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10

11 Przykład szkolenia bezpośrednio w zakładzie przemysłowym projekt CARE plus Szkolenie dotyczyło ŚiMP przemysłu chemicznego Opracowanie podręczników BPM Best Practise Manual oraz SAG Self Audit Guide Przeszkolenie kadry inżynierskiej z dwu pilotażowych zakładów Wprowadzenie zmian do materiałów szkoleniowych Przeszkolenie kadry inżynierskiej z 25 zakładów, które zgłosiły akces do programu Samodzielne wykonanie audytów przez przeszkolonych inżynierów Weryfikacja wyników audytów Wdrożenie programu szkoleniowego w innych branżach przemysłowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11

12 Audyt energetyczny w przemyśle. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12

13 Czym jest audyt energetyczny Audyt energetyczny skuteczne narzędzie ograniczania energochłonności zakładu przemysłowego Rozpoznanie obszarów, w których następuje strata energii Oszacowanie potencjału oszczędności Wskazanie kierunku działań dla ograniczenia zużycia energii Warunek powodzenia wsparcie ze strony kierownictwa zakładu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13

14 Rodzaje audytów energetycznych Audyt wewnętrzny Wymaga posiadania przygotowanej kadry i wyposażenia Brak ograniczeń związanych z poufnością danych dotyczących procesów produkcyjnych, wyposażenia itp. Stały dostęp do instalacji produkcyjnych Audyt zewnętrzny Gdy przeprowadzenie audytu w odpowiednim zakresie własnymi siłami zakładu nie jest możliwe Spojrzenie z zewnątrz zwrócenie uwagi na obszary wykorzystania energii, które nie były rozważane Trudność przeanalizowania zagadnień wiążących się ściśle ze specjalistyczną technologią Możliwość przeprowadzenia pomiarów i obserwacji tylko w ograniczonych ramach czasowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14

15 Metodologia wykonywania audytów energetycznych Analiza zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego i przygotowanie oferty Kwestionariusz przedaudytowy Wstępna wizyta w zakładzie Przygotowanie do wykonania audytu Wykonanie audytu energetyczny Raport zawierający analizę stanu obecnego i zalecenia naprawcze Prezentacja wyników audytu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15

16 Analiza zapytania ofertowego i przygotowanie oferty Analiza zapytania ofertowego: jaki zakres audytu jakie instalacje podlegać będą audytowi jakie warunki techniczne wykonania audytu jakie terminy wykonania audytu Przygotowanie oferty: część techniczna, część handlowa aspekty prawne Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16

17 Kwestionariusz przedaudytowy Wysyłany jest w formie elektronicznej do wypełnienia przez audytowany zakład Jest w postaci arkusza excelowskiego Zawiera: dane podstawowe (specyfika produkcji, wielkość zakładu, urządzenia) pytanie o oczekiwany przez zakład zakres audytu stan zarządzania energią w zakładzie (opomiarowanie, monitoring podstawowych parametrów) dane dot. zużycia mediów (energia elektryczna, para, sprężone powietrze, woda, paliwa za min. trzy ostatnie lata) dane dot. produkcji (za min. trzy ostatnie lata) krótką ankietę na temat zagadnień podejścia do efektywności energetycznej (historia audytów i działań energooszczędnych, problemy związane z oszczędzaniem energii) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17

18 Wstępna wizyta w zakładzie przemysłowym Spotkanie z kadrą inżynierską odpowiedzialną za utrzymanie ruchu (główny energetyk, technolog, inżynier produkcji) Przejście zakładu dla zapoznania się z technologią oraz istniejącymi systemami i przepływami energii Zbadanie możliwości wykonania pomiarów - istniejące i planowane pomiary Aktualizacja i weryfikacja kwestionariusza przedaudytowego wypełnionego przez zakład Przejrzenie pomocnej dokumentacji technicznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18

19 Przygotowanie do wykonania audytu Wybór instalacji do audytu Dobór zespołu audytorów Wybór rodzaju, miejsca i czasu trwania pomiarów Opracowanie listy sprzętu pomiarowego Podział zadań wśród uczestników audytu Opracowanie logistyki audytu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19

20 Wykonanie audytu energetycznego Rozmowy z kadrą inżynierską i obsługą techniczną urządzeń Zapoznanie się z technologią i produkcją Analiza istniejącego monitoringu energetycznego Szkice istniejących instalacji Ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń energetycznych Wykonanie pomiarów na pracującej instalacji i urządzeniach Wstępna analiza wyników przeprowadzonych pomiarów Wstępne rekomendacje poaudytowe Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20

21 Struktura i zawartość raportu z audytu efektywności energetycznej Opis stanu istniejącego Opis zaleceń poaudytowych dla poszczególnych systemów zarządzanie energią pompy, wentylatory, sprężarki kotły, piece, układy pary, wymienniki cieplne, ciepło odpadowe, woda odbiorniki energii elektrycznej, transformatory, silniki elektryczne, oświetlenie, elektryczne urządzenia grzewcze klimatyzacja, chłodnictwo usprawnienia technologiczne korekta krzywej obciążenia możliwość wprowadzenia kogeneracji system monitoringu i pomiaru energii Obliczenia inżynierskie, tabele, rysunki Ekonomika rozwiązań pro-oszczędnościowych, Wnioski Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 21

22 Prezentacja wyników audytu energetycznego Spotkanie z kadrą menadżerską i inżynierską zakładu w celu: zaprezentowania raportu z wykonanego audytu udzielenia wyjaśnień, odpowiedzenie na pytania dyskusji przedstawienia dalszych działań we wdrażaniu efektywności energetycznej zaprezentowaniu oferty szkoleniowej z zakresu efektywności energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 22

23 Dziękuję za uwagę! Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 23

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochr ony Śr odowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH www.fewe.pl AUTORZY

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo