Fiszka projektowa nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fiszka projektowa nr 1"

Transkrypt

1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. Prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa, itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. - Główne elementy składowe, wyróżnianie fazy realizacji, podprojekty itp. - Uzasadnienie realizacji zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuacje zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. - Powiązania z innymi projektami Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem, gm. Zbójno Powiat Golub-Dobrzyń ,76 zł ,76 zł 0,00 zł 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 15% (środki własne) ,76 zł 85% (środki EFRR) ,00 zł Nie. Przedmiotowy projekt nie przyczyni się do zakłócenia warunków konkurencji ani nie wpłynie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. W budynku objętym projektem prowadzona jest działalność o charakterze publicznym, a więc udzielone dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej. - docieplenie budynku (elewacja, stropodach, posadzki, fundamenty) - wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne - modernizacja systemu grzewczego (wymiana dwóch pieców na peletowe, wymiana instalacji pionowych i poziomych centralnego ogrzewania, wymiana grzejników wraz z głowicami termostatycznymi) - instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody Celem jest ograniczenie strat ciepła, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO2 i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej poprzez wykonanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku

2 Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Powiatowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w miejscowości Wielgie 80A Gmina Zbójno. Realizacja przedmiotowego zwiększy dostęp do usług społecznych na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego, poprawi warunki świadczenia usług publicznych oraz spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie w/w robót budowlanych. Realizacja umożliwi stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Aktualnie izolacja termiczna budynku nie jest zadowalająca. Budynek wykazuje znaczne straty ciepła, które spowodowane są niewłaściwą konstrukcją budowlaną. Ponadto instalacja centralnego ogrzewania jest przestarzała, a rozwiązania techniczne niesprawne. Projekt jest powiązany z następującymi innymi projektami planowanymi do realizacji przez Powiat Golubsko-Dobrzyński: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu., Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8., Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na terenie Gminy Miasto Kowalewo Pomorskie. Inwestycja przeprowadzona zostanie na podstawie audytu energetycznego. Projekt wynikał będzie z planu gospodarki niskoemisyjnej i będzie realizował cele zapisane w tym planie. Grupą docelową będą mieszkańcy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wskaźnik rezultatu: - szacowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej- 30 %, - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 30% Wskaźnik produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1

3 Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia I Etap IV kwartał 2015 opracowanie dokumentacji technicznej II Etap II kwartał IV kwartał prace budowlane i rozliczenie. Harmonogram wydatków: ,00 zł ,76 zł ,00 zł Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywany termin zakończenia realizacji 2 Osoba mogąca udzielić informacji na temat : - imię i nazwisko -stanowisko służbowe - telefon / FAX - IV kwartał 2015 IV kwartał 2018 Rafał Karaszewski Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego /81 /

4 Fiszka projektowa nr 2 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. Prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa, itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. - Główne elementy składowe, wyróżnianie fazy realizacji, podprojekty itp. - Uzasadnienie realizacji zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuacje zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. - Powiązania z innymi projektami Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Powiat Golub-Dobrzyń ,88 zł ,88 zł 0,00 zł 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 15% (środki własne) ,88 zł 85% (środki EFRR) ,00 zł Nie. Przedmiotowy projekt nie przyczyni się do zakłócenia warunków konkurencji ani nie wpłynie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. W budynku objętym projektem prowadzona jest działalność o charakterze publicznym, a więc udzielone dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej. - docieplenie budynku (elewacja, stropodach, posadzki, fundamenty) - wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne - modernizacja systemu grzewczego (wymiana dwóch pieców na peletowe, wymiana instalacji pionowych i poziomych centralnego ogrzewania, wymiana grzejników wraz z głowicami termostatycznymi) - instalacja systemu fotowoltaiki Celem jest poprawa stanu technicznego budynku, ograniczenie strat ciepła, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO2 i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej poprzez wykonanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Realizacja przedmiotowego zwiększy dostęp do

5 Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji usług społecznych na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego, poprawi warunki świadczenia usług publicznych oraz spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie w/w robót budowlanych. Realizacja umożliwi stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Aktualnie izolacja termiczna budynku nie jest zadowalająca. Budynek wykazuje znaczne straty ciepła, które spowodowane są niewłaściwą konstrukcją budowlaną. Ponadto instalacja centralnego ogrzewania jest przestarzała, a rozwiązania techniczne niesprawne. Projekt jest powiązany z następującymi innymi projektami planowanymi do realizacji przez Powiat Golubsko-Dobrzyński: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem, gm. Zbójno, Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8., Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na terenie Gminy Miasto Golub- Dobrzyń, Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na terenie Gminy Miasto Kowalewo Pomorskie. Inwestycja przeprowadzona zostanie na podstawie audytu energetycznego. Projekt wynikał będzie z planu gospodarki niskoemisyjnej i będzie realizował cele zapisane w tym planie. Grupą docelową będą mieszkańcy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wskaźnik rezultatu: - szacowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej - 30 %, - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 30% Wskaźnik produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1

6 Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia I Etap IV kwartał 2015 opracowanie dokumentacji technicznej, II Etap II kwartał IV kwartał prace budowlane i rozliczenie. Harmonogram wydatków: ,00 zł ,88 zł ,00 zł Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywany termin zakończenia realizacji 2 Osoba mogąca udzielić informacji na temat : - imię i nazwisko -stanowisko służbowe - telefon / FAX - IV kwartał 2015 IV kwartał 2017 Rafał Karaszewski Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego /81 /

7 Fiszka projektowa nr 3 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity w zł Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji, podprojekty itp. Uzasadnienie realizacji, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. Powiązania z innymi projektami Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywane termin zakończenia realizacji Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych Gmina Ciechocin ,88 zł ,88 zł 0,00 zł PI 10a RPO ,88 zł ,00 zł Nie. Przedmiotowy projekt posiada wyłącznie charakter lokalny, zatem nie przyczyni się do zakłócenia konkurencji ani nie wpłynie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. Uwzględniając fakt, iż gmina posiada chroniczny brak budynków do prowadzenia wychowania przedszkolnego, udzielone dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej. Celem głównym jest stworzenie możliwości realizacji wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechocin. Grupę docelową będą dzieci z gminy Ciechocin. Realizacja jest zgodna z ustawą, zgodnie z którą od 1 września 2016 r. samorządy muszą stworzyć zespoły szkolne. Na terenie gminy Ciechocin brak jest obiektów na prowadzenie edukacji przedszkolnej, a infrastruktura szkół podstawowych nie pozwala na prowadzenie tego typu wychowania. Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej - 70 Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej 70 Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej 1 szt. 1) prace projektowe i przygotowawcze, 2) roboty budowlane. I kwartał 2016 r. IV kwartał 2018 r.

8 Lata % % % Udział środków finansowych w poszczególnych latach Osoba mogąca udzielić informacji na temat : Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon/fax Lidia Jankowska referent ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Tel / Fax

9 Fiszka projektowa nr 4 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity w zł Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji, podprojekty itp. Uzasadnienie realizacji, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. Powiązania z innymi projektami Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne Gmina Ciechocin ,00 zł ,00 zł 0,00 zł PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym RPO ,00 zł ,00 zł Nie. Przedmiotowy projekt posiada wyłącznie charakter lokalny, zatem nie przyczyni się do zakłócenia konkurencji ani nie wpłynie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. Uwzględniając fakt, iż w budynku objętym projektem prowadzona jest działalność o charakterze publicznym, nie zakłócająca konkurencji, udzielone dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej Celem głównym jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie. Realizacja przedmiotowego spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie usprawnień w zakresie przegród zewnętrznych oraz systemu grzewczego. Realizacja umożliwi stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawę estetyki zabudowy Gminy Ciechocin, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynku oraz wykonanie prac towarzyszących, ograniczenie wydobywania się ciepła na zewnątrz oraz zmniejszenie ilości materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie obiektów.

10 Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywane termin zakończenia realizacji Osoba mogąca udzielić informacji na temat : Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon/fax Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Ciechocin. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt. Szacowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku użyteczności publicznej 30%. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 30%. 1) prace projektowe i przygotowawcze, 2) roboty budowlane. I kwartał 2016 r. IV kwartał 2017 r. Lidia Jankowska 50% 50% referent ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Tel / Fax

11 Fiszka projektowa nr 5 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity w zł Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji, podprojekty itp. Uzasadnienie realizacji, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. Powiązania z innymi projektami Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywane termin zakończenia realizacji Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne. Gmina Ciechocin ,00 zł ,00 zł PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym RPO ,00 zł ,00 zł Nie. Przedmiotowy projekt posiada wyłącznie charakter lokalny, zatem nie przyczyni się do zakłócenia konkurencji ani nie wpłynie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. Uwzględniając fakt, iż w budynku objętym projektem prowadzona jest działalność o charakterze publicznym, nie zakłócająca konkurencji, udzielone dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej. Celem głównym jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Realizacja przedmiotowego spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie usprawnień w zakresie przegród zewnętrznych oraz systemu grzewczego. Realizacja umożliwi stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawę estetyki zabudowy Gminy Ciechocin, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynku oraz wykonanie prac towarzyszących, ograniczenie wydobywania się ciepła na zewnątrz oraz zmniejszenie ilości materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie obiektów. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Ciechocin. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt. 1) prace projektowe i przygotowawcze, 2) roboty budowlane. I kwartał 2017 r. IV kwartał 2018 r. 50% 50%

12 Osoba mogąca udzielić informacji na temat : Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon/fax Lidia Jankowska referent ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Tel / Fax

13 Fiszka projektowa nr 6 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity w zł Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu Gmina Miasto Golub-Dobrzyń ,88 zł ,88 zł 0,00 zł 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 15 % (środki własne) 85% (środki EFRR) Nie dotyczy. Aby daną pomoc uznać za pomoc publiczną muszą być spełnione łącznie 4 przesłanki: transfer środków publicznych, korzyść ekonomiczna, selektywność, wpływ na konkurencję oraz wpływ na wymianę handlową. W projekcie nie występuje pomoc publiczna ze względu na niespełnienie przesłanki 4 Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji, podprojekty itp. Uzasadnienie realizacji, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. Powiązania z innymi projektami Projekt dotyczy największej szkoły w Golubiu-Dobrzyniu. W szkole należy przeprowadzić następujące inwestycje: - ocieplenie budynku, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne, - modernizacja systemu grzewczego: wymiana grzejników łącznie w wymianą sieci wewnątrz budynku - instalacja systemu fotowoltaiki. Przeprowadzenie wyżej wymienionych inwestycji spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz przyczyni się do realizacji zadań zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia. Przed przystąpieniem do realizacji konieczne jest wykonanie audytu

14 Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia energetycznego budynków Szkoły, wykonanie audytu oświetlenia wewnętrznego, wykonanie koncepcji praz budowlanowykonawczego instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły. Zasadność realizacji wynika m.in z audytu, który w 2005r. został opracowany dla tego budynku, ale nie zawierał on jeszcze korzyści płynących z dostępnych obecnie technologii związanych z OZE. Dlatego konieczne jest sporządzenie nowych audytów. Projekt ten znajduje się w harmonogramie działań Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, który zostanie przez Radę Miasta przyjęty uchwałą we wrześniu 2015r. Projekt będzie realizował cele zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej. Projekt ten jest powiązany z projektem Przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne w Golubiu-Dobrzyniu, projektem Poprawy efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Golubiu-Dobrzyniu, projektem Poprawy efektywności energetycznej budynku głównego Spółdzielni Mieszkaniowej w Golubiu-Dobrzyniu oraz wieloma innymi zadaniami, które wynikają z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia. Etap I Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 Oświadczamy, że osiągniemy wymagane przez SOOP wskaźniki r r. opracowanie i uchwalenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia Etap II r r. opracowanie audytu energetycznego Etap III r r wybór wykonawcy technicznego Etap IV r r. przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Etap V r r. realizacja zadania

15 Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywane termin zakończenia realizacji Osoba mogąca udzielić informacji na temat : Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon/fax wrzesień 2015r. listopad 2017r. Izabela Lewandowska Inspektor /

16 Fiszka projektowa nr 7 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity w zł Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne w Golubiu-Dobrzyniu Gmina Miasto Golub-Dobrzyń ,00 zł ,00 zł. 0,00 zł 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych 15 % (środki własne) 85% (środki EFRR) Nie dotyczy. Aby daną pomoc uznać za pomoc publiczną muszą być spełnione łącznie 4 przesłanki: transfer środków publicznych, korzyść ekonomiczna, selektywność, wpływ na konkurencję oraz wpływ na wymianę handlową. W projekcie nie występuje pomoc publiczna ze względu na niespełnienie przesłanki 4 Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji, podprojekty itp. Uzasadnienie realizacji, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. Powiązania z innymi projektami Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie na ulicach: - 17 Stycznia ( 6 punktów świetlnych ) - Brodnicka ( 53 punkty świetlne) - Browarowa (15 punktów świetlnych) - Chopina ( 25 punktów świetlnych) - Hallera (12 punktów świetlnych) - Konopnickiej (16 punktów świetlnych) - Kościelna (6 punktów świetlnych) - Leśna (28 punktów świetlnych) - Mickiewicza (20 punktów świetlnych) - Miła ( 9 punktów świetlnych) - Podmurna (7 punktów świetlnych) - Rynek (32 punkty świetlne) - Wodna (1 punkt świetlny) - Zamkowa ( 14 punktów świetlnych) - Żeromskiego (53 punkty świetlne) Realizacja tego przyczyni się do

17 Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze publicznym a co za tym idzie ograniczy wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej. Projekt ten znajduje się w harmonogramie działań Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, który zostanie przez Radę Miasta przyjęty uchwałą we wrześniu 2015r. Projekt będzie realizował cele zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej. Etap I Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych -297 Oświadczamy, że osiągniemy wymagane przez SOOP wskaźniki r r. opracowanie i uchwalenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia Etap II r r. wybór wykonawcy Etap III r. przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Etap IV r r. realizacja zadania Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywane termin zakończenia realizacji Osoba mogąca udzielić informacji na temat : Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon/fax styczeń 2016r. listopad 2017r. Izabela Lewandowska Inspektor /

18 Fiszka projektowa nr 8 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity w zł Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji, podprojekty itp. Uzasadnienie realizacji, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. Powiązania z innymi projektami Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Budowa ścieżek pieszo-rowerowych(chodników): Golub-Dobrzyń - Ostrowite, Golub-Dobrzyń Węgiersk Golub-Dobrzyń Olszówka Białkowo-Szafarnia Gmina Golub-Dobrzyń ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 4 e Promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalny Program Operacyjny na lata , Budżet Gminy Golub-Dobrzyń EFRR 85% ,00 Budżet Gminy Golub-Dobrzyń 15 % ,00 Nie dotyczy. Aby daną pomoc uznać za pomoc publiczną muszą być spełnione łącznie 4 przesłanki: - transfer środków publicznych, - korzyść ekonomiczna, - selektywność, - wpływ na konkurencję oraz wpływ na wymianę handlową. W projekcie nie występuje pomoc publiczna ze względu na niespełnienie przesłanki 4. Projekt obejmuje budowę ścieżek pieszorowerowych o nawierzchni utwardzonej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz obniżenie emisji co2 do atmosfery poprzez ograniczenie liczby pojazdów. Projekt jest powiązany z następującymi innymi projektami zrealizowanymi przez Gminę Golub-Dobrzyń. Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno, Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski-Owieczkowo na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. Projekt będzie wynikał z planu gospodarki niskoemisyjnej oraz będzie realizował cele zapisane w planie. Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg dla rowerów 400 osób Wskaźnik produktu: Długość wybudowanych dróg dla rowerów 15

19 km Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywane termin zakończenia realizacji Osoba mogąca udzielić informacji na temat : Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon/fax Etap I Styczeń Grudzień 2016 opracowanie dokumentacji technicznej Etap II Styczeń 2017-Grudzień 2018 prace budowlane i rozliczenie. Harmonogram wydatków: ,00 tj. 40 % ,00 tj. 60 % Styczeń 2016 Grudzień 2018 Wioletta Szymańska Kierownik Referatu

20 Fiszka projektowa nr 9 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity w zł Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (itp. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis (max 2 strony A4), tj. Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji, podprojekty itp. Uzasadnienie realizacji, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. Powiązania z innymi projektami Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi oraz budynku ZOZ we Wrockach Gmina Golub-Dobrzyń ,88 zł ,88 zł 0,00 zł 4 c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Budżet Gminy Golub-Dobrzyń 15 % ,88 Regionalny Program Operacyjny na lata EFRR 85% ,00 Nie dotyczy. Aby daną pomoc uznać za pomoc publiczną muszą być spełnione łącznie 4 przesłanki: - transfer środków publicznych, - korzyść ekonomiczna, - selektywność, - wpływ na konkurencję oraz wpływ na wymianę handlową. W projekcie nie występuje pomoc publiczna ze względu na niespełnienie przesłanki 4. Projekt obejmuje modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz budynku ZOZ we Wrockach. Termomodernizacji zostaną poddane posadzki, ściany, stropodach. Wymienione zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje c.o. Realizacja zwiększy dostęp do usług społecznych na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Projekt jest powiązany z następującymi innymi projektami zrealizowanymi przez Gminę Golub-Dobrzyń: Remont świetlicy wiejskiej w Konstancjewie, Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka,, Remont świetlicy wiejskiej w Skępsku, Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie, Remont świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie, Remont świetlicy wiejskiej w Macikowie, Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem, Remont świetlicy wiejskiej we Wrockach, Remont świetlicy wiejskiej w Cieszynach, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gałczewie, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowogrodzie, Węgiersku, Olszówce, Macikowie, Paliwodziźnie, Olszówce, Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie.

21 Wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przewidywane termin zakończenia realizacji Osoba mogąca udzielić informacji na temat : Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon/fax Projekt będzie wynikał z planu gospodarki niskoemisyjnej oraz będzie realizował cele zapisane w planie. Wskaźnik rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 30 % Wskaźnik produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 2 Etap I Styczeń Grudzień 2016 aktualizacja i opracowanie dokumentacji technicznej Etap II Styczeń 2017-Grudzień 2018 prace budowlane i rozliczenie. Harmonogram wydatków: , , ,94 Styczeń 2016 Grudzień 2018 Wioletta Szymańska Kierownik Referatu

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Kędzierzyn - Koźle 2015 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo