Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie grupowe OPIEKUN Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Prosta Warszawa Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Specjalna oferta Commercial Union dedykowana Radcom Prawnym, przygotowana zgodnie z podpisaną r. umową z Krajową Izbą Radców Prawnych

2 Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA jest liderem na rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie i filarem grupy kapitałowej Commercial Union Polska. Akcjonariuszami spółki są: Aviva (90 proc.) i Bank Zachodni WBK (10 proc.). Towarzystwo należy do pionierów polskiego rynku ubezpieczeń na życie działalność operacyjną prowadzi już od kilkunastu lat. Od 1995 r. jest liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. W segmencie polis grupowych Towarzystwo lokuje się na drugiej pozycji. CU Życie, mocno zakorzenione w przeszło 130-letniej tradycji brytyjskiej, dysponuje piętnastoletnim doświadczeniem w Polsce. Dynamika i innowacyjność w dostosowaniu oferty do zmieniających się w ciągu życia potrzeb klientów to największe atuty Towarzystwa. CU Życie pierwsze w Polsce wprowadziło na rynek fundusz z gwarantowaną, niemalejącą ceną jednostki oraz ubezpieczenie łączące ochronę życia z możliwością inwestowania powierzonego kapitału. CU Życie jest również pierwszą firmą w Polsce, która skorzystała z możliwości inwestowania na największych rynkach Europy i Świata. Akcjonariat CU Życie Akcjonariuszami Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA są: międzynarodowa Grupa Aviva w 90 proc. i Bank Zachodni WBK w 10 proc. Charakterystyka Grupy Aviva: największa instytucja ubezpieczeniowa w Wielkiej Brytanii i piąta na świecie pod względem przychodów jedna z najstarszych firm ubezpieczeniowych na świecie; w 1861 roku powstało Commercial Union, niespełna pół wieku później do Commercial Union dołączyła najstarsza firma ubezpieczeniowa na świecie Hand in Hand Fire & Life Insurance Company, która powstała w 1696 roku obsługuje około 35 milionów klientów, ponad 3 mln z nich to klienci Grupy Commercial Union Polska zarządza aktywami ponad 332 mld funtów, z czego ponad 40 mld zł zarządzane jest przez Grupę Commercial Union Polska osiągnęła silną pozycję m. in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Irlandii i Polsce, rozwija działalność w Europie Środkowowschodniej poza Polską działa w Czechach, Rumunii, na Węgrzech i na Litwie. Wyniki finansowe CU Życie Wyniki finansowe CU Życie 2006 r. I półrocze 2007 r. Kapitały własne mln zł 930 mln zł Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych mln zł mln zł Wysokość lokat mln zł mln zł Składka przypisana brutto mln zł mln zł Odszkodowania i świadczenia 994 mln zł 627 mln zł Wynik finansowy brutto 480 mln zł 331 mln zł Wynik finansowy netto 420 mln zł 306 mln zł

3 Wyniki finansowe CU Życie I półrocze 2007 vs I półrocze 2006 [%] 200 % 150 % 158% 100 % 50 % 0 % 7% Kapitały własne Zmiana stanu rezerw technicznoubezpieczeniowych 32% Wysokość lokat 28% Składka przypisana brutto 30% Odszkodowania i świadczenia 21% Wynik finansowy brutto 25% Wynik finansowy netto Funkcje grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenie na życie zapewnia świadczenia pieniężne w przypadkach utraty życia lub zdrowia pracownika bądź jego najbliższych. Środki finansowe wypłacane przez Towarzystwo po zajściu określonych w umowie zdarzeń pomagają przetrwać trudne i nieoczekiwane sytuacje. Program ubezpieczenia może spełniać samą funkcję ochronną lub jeżeli pracodawca wyrazi taką wolę może zostać rozszerzony o część inwestycyjną w postaci ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Fundusze stanowią korzystną formę gromadzenia i pomnażania kapitału. Środki finansowe zaoszczędzone w ramach ubezpieczenia grupowego mogą stanowić w przyszłości niezbędne uzupełnienie emerytury z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Zakres ubezpieczeń dodatkowych Podstawą programu ubezpieczenia jest ochrona z tytułu śmierci uczestnika. Jego dopełnienie stanowią dodatkowe umowy obejmujące ochroną następujące ryzyka: poważne zachorowania: - niewydolność nerek - nowotwór złośliwy - schorzenie, które wymagało wykonania zabiegu chirurgicznego na naczyniach wieńcowych, - schorzenie, które wymagało przeszczepu narządów - udar mózgu - zawał serca - śpiączka - utrata wzroku - utrata mowy - rozległe oparzenie - operacja aorty śmierć na skutek NW

4 Zasady przystępowania do ubezpieczenia W celu przystąpienia do ubezpieczenia wypełnia się deklaracje uczestnictwa. Deklaracje wraz z wnioskiem o ubezpieczenie, wypełnionym i podpisanym przez Ubezpieczającego stanowią podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego. Osoby, które nie zdecydowały się przystąpić do programu w dniu jego uruchomienia będą mogły uczynić to w jednym z kolejnych terminów wymagalności składki. Ochrona ubezpieczeniowa Ochrona ubezpieczeniowa trwa 24 godziny na dobę na całym świecie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już w momencie przystąpienia do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem karencji opisanych w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Tylko w jednym przypadku świadczenie z tytułu śmierci nie jest wypłacane: jeżeli śmierć nastąpi bezpośrednio lub pośrednio wskutek działań terrorystycznych, działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek lub świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy. Koszt ochrony Koszt ubezpieczenia grupowego kalkulowany jest dla całej grupy w szczególności na podstawie następujących danych: informacji o płci, wieku i zawodach wykonywanych przez osoby przystępujące do ubezpieczenia, wysokości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, która będzie udzielana. Koszt ochrony obliczany jest zgodnie z zasadami matematyki ubezpieczeniowej. Zmiany rocznicowe W każdą rocznicę ubezpieczenia pracodawca może złożyć swoją propozycję zmian zakresu / wysokości ochrony ubezpieczeniowej, która po ocenie i wycenie Towarzystwa może zastąpić wcześniej obowiązujący kształt ochrony.

5 SPECJALNA PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE dla RADCÓW PRAWNYCH PRZYGOTOWANA WE WSPÓŁPRACY z KRAJOWĄ IZBĄ RADCÓW PRAWNYCH Preferencyjne, dedykowane Radcom Prawnym, warunki ubezpieczenia grupowego Commercial Union zapewnią każdemu Radcy środki na leczenie oraz spłatę zobowiązań, zagwarantują utrzymanie dotychczasowego standardu życia oraz osiągnięcie wyznaczonych celów. Finansowe zabezpieczenie jakie daje polisa Commercial Union zapewni ochronę przed skutkami chorób cywilizacyjnych takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, schorzenia naczyń wieńcowych wymagające ingerencji chirurgicznej, przeszczepy narządów, niewydolność nerek, śpiączka, utrata wzroku, utrata mowy, rozległe oparzenie, operacja aorty. Specjalna oferta Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Wariant I* II* III* Poważne zachorowania zł zł zł Śmierć zł zł zł Śmierć wskutek NW** zł ( zł zł) zł ( zł zł) zł ( zł zł) Składka 55 zł 110 zł 275 zł * Wskazane wysokości świadczeń są gwarantowane pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia określonej w umowie generalnej liczby uczestników ** W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Commercial Union wpłaca SU z tytułu śmierci + SU z tytułu śmierci wskutek NW Dlaczego warto przystąpić do ubezpieczenia Commercial Union? możliwość wyboru spośród trzech wariantów wysokości ochrony oraz składki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Radcy; wysoka ochrona z tytułu poważnych zachorowań zapewniająca środki na sfinansowanie dłuższego leczenia i rehabilitacji; umowa w formie grupowej pozwalająca na obniżenie kosztów związanych z samym ubezpieczeniem (uśrednienie ryzyka) jak i jego obsługą, co sprawia, że jest to propozycja konkurencyjna wobec ubezpieczeń indywidualnych; ochrona ubezpieczeniowa przyznawana bez badań medycznych; ubezpieczenie dostępne dla członków korporacji do 64 roku życia; prosta procedura przystąpienia do ubezpieczenia; ubezpieczenie działające na całym świecie 24 godziny na dobę; solidny partner Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA jest obecne na polskim rynku od 1992 roku. Pierwszej oraz kolejnych (2 do 3) wpłat składek należy dokonać na konto: KRRP, al.ujazdowskie 18/4, Warszawa, nr rachunku: Na przelewie proszę umieścić numer PESEL, który ułatwi identyfikację płatnika. Po uruchomieniu ubezpieczenia zostanie utworzony nowy rachunek bankowy z indywidualnym numerem dla każdego Radcy Prawnego, o czym niezwłocznie poinformujemy. Telefony kontaktowe:

6 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe W grupowym ubezpieczeniu na życie Opiekun każdy uczestnik ma możliwość dodatkowego inwestowowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Tym samym część ochronną ubezpieczenia można rozszerzyć o część inwestycyjną. Commercial Union Polska oferuje sześć ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnych strategiach inwestycyjnych. Nazwa funduszu Udział akcji w portfelu inwestycji Fundusze bezpieczne Fundusz Gwarantowany 0% 10% Fundusz Stabilnego Wzrostu 0% 20% Fundusze zrównoważone Fundusz Zrównoważony 30% 60% Fundusz Międzynarodowy 30% 60% Fundusze agresywne Commercial Union Fundusz Akcji 70% 100 % Fundusz Dynamiczny 50% 100% Rachunek uczestnika Jednostki ewidencjonowane są na indywidualnym rachunku uczestnika. Rachunek prowadzony jest w sposób umożliwiający rozróżnienie składek finansowanych przez ubezpieczającego i uczestników. Wartość rachunku danego uczestnika określana jest na podstawie liczb jednostek poszczególnych funduszy zgromadzonych na rachunku oraz aktualnych wartości jednostek tych funduszy. W każdą rocznicę polisy Towarzystwo przesyła do uczestnika informację o stanie jego rachunku. Decyzje inwestycyjne Wyboru funduszy i zmian decyzji inwestycyjnych dokonuje każdy uczestnik indywidualnie lub ubezpieczający w imieniu całej grupy. Zmiana decyzji inwestycyjnej może dotyczyć zarówno podziału alokowanej części składki pomiędzy fundusze, jak i przeliczenia zarachowanych na rachunku jednostek na jednostki innych funduszy. Przeliczanie jednostek jest możliwe po upływie 24 miesięcy od dnia przystąpienia danego uczestnika do ubezpieczenia jeżeli decyzje inwestycyjne podejmuje uczestnik lub poczynając od 2 rocznicy ubezpieczenia jeżeli decyzje inwestycyjne podejmuje ubezpieczający. W wyniku przeliczenia udział w rachunku jednostek żadnego z funduszy nie może być niższy niż 5 proc.

7 Wyniki funduszy, WIG, inflacja stan na dzień Fundusz 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat Pieniężny 3,12% 11,73% Gwarantowany 5,40% 17,56% 32,10% 151,84% Stabilnego Wzrostu 7,09% 24,75% 45,88% 215,16% Zrównoważony 19,41% 63,46% 134,15% 288,27% Eurozrównoważony 0,67% 11,27% Międzynarodowy 8,50% 37,51% 86,96% 98,15% CU Fundusz Akcji 38,93% 127,00% 355,84% Dynamiczny 38,78% 125,35% 441,75% Obligacji PPE 2,89% 14,40% Stabilnego Wzrostu PPE 10,22% 34,68% 76,17% Zrównoważony PPE 18,83% Akcji PPE 37,37% WIG 37,04% 138,92% 371,73% 245,30% Inflacja 1,8% 5,1% 10,8% 54,1% Aktualne informacje dotyczące wyników inwestycyjnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych znajdą Państwo w naszym serwisie internetowym pod adresem zamieszczone są tam również omówienia wyników inwestycyjnych. Commercial Union jest drugą marką finansową w Polsce według ogłoszonego w czerwcu 2006 roku rankingu PremiumBrand zorganizowanego przez miesięcznik Forbes. Ósmy diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznany w czerwcu 2006 roku Commercial Union Polska Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie SA przez Bussines Center Club. CU Życie zostało laureatem Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC w 1997 roku. Medal Europejski w 2005 roku przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club dla Ubezpieczenia Grupowego OPIEKUN. Medalami wyróżniane są usługi, których jakość jest konkurencyjna w stosunku do usług oferowanych na rynkach europejskich. Medal Europejski w 2004 roku przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club dla Ubezpieczenia Grupowego VIP. Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zajęło piąte miejsce na liście 25 najefektywniejszych instytucji finansowych w 2004 roku (Parkiet kwiecień 2004 r.) Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA wygrało konkurs Gdańskiej Akademii Bankowej oraz czytelników dziennika Rzeczpospolita w kategorii: najlepszy, a zarazem najbardziej przyjazny podmiot zarządzający ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w 2002 r.

8 Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Prosta 70, Warszawa tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) infolinia: , tel.: (+48 22)

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK Załącznik nr 1 do zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Rachunek z dnia 29.11. 2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia finansowe Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy

Ubezpieczenia finansowe Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy Ubezpieczenia finansowe Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy Praca Ubezpieczenia finansowe Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie o oznaczeniu HEN-OWU-0315 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach na życie

O ubezpieczeniach na życie O ubezpieczeniach na życie 1 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo