Biznes w chmurach. Paulina Nogal *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes w chmurach. Paulina Nogal *"

Transkrypt

1 Paulina Nogal * Biznes w chmurach Wstęp Powiedzieć w dzisiejszych czasach, że wszystko ma swój początek w chmurze, wydaje się być jawną herezją i przejawem ignorancji w stosunku to postępu, jaki dokonał się w różnych dziedzinach nauki od czasu filozofów z Miletu. Niemniej jednak należałoby skłonić się ku opinii, że poglądy filozoficzne Anaksymenesa okazują się być wyjątkowo trafne w dzisiejszej dobie rozwoju gospodarczego, a szerzej informatycznego. W takich branżach jak ICT zjawisko chmury nie jest pojęciem nowym Microsoft pracuje nad rozwiązaniami tego typu już 15 lat. Aktualnie, ze względu na rozpowszechniający się kryzys, cloud computing robi zawrotną karierę przede wszystkim ze względu na swoją prostotę oraz wymierne oszczędności. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wspomnianego zjawiska oraz przedstawienie możliwości jego wykorzystania przez przedsiębiorstwa w różnych branżach oraz o różnych wielkościach. Od momentu, kiedy na świecie pojawiła się informatyka, wraz z nią pojawiały się kolejne rewolucje informatyczne, fachowo nazywane platformami. Pierwszą z nich była dominacja maszyn klasy mainframe oraz terminali komputerowych. Mainframe pojawiły się za sprawą IBM i służyły głównie do obliczeń statystycznych, a ich wielkość oraz podział na jednostki, w tym na jedną główną przetwarzającą dane, miał wpływ na etymologię nazwy. Druga platforma została zapoczątkowana wprowadzeniem komputerów osobistych (Personal Computer) również przez IBM, które mieściły się w pokoju przeciętnego użytkownika, a nie były wielkości tego pokoju. Dodatkowo komputer osobisty, dzięki systemowi operacyjnemu od Microsoftu, umożliwiał korzystanie z podstawowych funkcji edytorskich, obliczeniowych oraz graficznych. W tym czasie także zaczęła rozpowszechniać się sieć, powszechnie znana jako Internet. To właśnie rozwój Internetu spowodował, że informatyka biznesowa przechodzi właśnie na kolejny poziom rozwoju w chmury. Główną ideą tej platformy jest przesunięcie punktu ciężkości z ilości posiadanego przez przedsiębiorstwa sprzętu komputerowego na rzecz aplikacji i usług dostępnych na każdym komputerze oraz urządzeniu mobilnym za pośrednictwem Internetu przy dokonywaniu wymiany informacji w czasie rzeczywistym. 1. Czym właściwie jest chmura Cloud computing można w prostych słowach opisać mówiąc, że są to aplikacje oraz infrastruktura informatyczna, z których klient korzysta za pomocą * Mgr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,

2 448 Paulina Nogal Internetu. Dzięki rozwiązaniom tego typu użytkownik ma możliwość dostosowywania potrzebnych mu usług oraz sprzętu do aktualnej sytuacji rynkowej swojego przedsiębiorstwa lub też do potrzeb, które wystąpią w przyszłości. Sercem funkcjonalności, jakie niesie ze sobą chmura, jest uwolnienie się od fizycznych nakładów na własny sprzęt oraz na rozwój własnego departamentu IT. Zanim jednak koncepcja chmury zostanie rozwinięta na dobre, należy prześledzić usługi, których pojawienie się małymi krokami zapowiedziały chmurę w biznesie. Tymi symptomami jest hosting oraz wirtualizacja. Usługa hostingu polega na udostępnianiu, z reguły odpłatnie, przez dostawcę zasobów posiadanej serwerowni. Hostem, czyli osobą goszczącą klientów jest w tym wypadku serwer główny. Dla przykładu w języku szwedzkim usługa hostingu nazwana została webbhotell, co wydaje się być bardziej adekwatne do rzeczywistości gospodarczej. Hosting może się odbywać na zasadzie udostępnienia miejsca na dysku twardym, określeniu ilości danych, które mogą być jednocześnie przesyłane łączami serwerowni czy też określeniu stopnia maksymalnego obciążania serwerów przez usługi klienta. Początkowo usługa była przeznaczona głównie dla przedsiębiorstw z sektora MSP ze względu na ich możliwości finansowe oraz brak konieczności rozwijania własnych sekcji informatycznych. Podobnie jak hosting tak i wirtualizacja zrodziła się, by z jednej strony ograniczać koszty, a z drugiej rozwijać możliwości i potencjał przedsiębiorstwa. Wirtualizacja może przebiegać na poziomie wirtualnego wykorzystania komputerów albo serwerów. W obu przypadkach pierwszą czynnością będzie powołanie do życia hypervisora, czyli oprogramowania, które będzie zarządzać całym systemem. W pierwszym przypadku można przykładowo z pięciu fizycznie istniejących komputerów zrobić piętnaście. Zakładając początkową wydajność każdego z komputera na poziomie 30 proc., po przeprowadzeniu wirtualizacji można oczekiwać wydajności na poziomie proc. przy znacznym zwiększeniu mocy obliczeniowej. Utworzenie nowych komputerów daje możliwość nie tylko zwiększenia wydajności, ale także pozwala na zainstalowanie innego systemu operacyjnego. Takie możliwości obliczeniowe dają najnowsze technologie produkcji procesorów wielordzeniowych, dzięki czemu jeden procesor jest w stanie wykonać wielość zadanych mu czynności. W ramach wirtualizacji można także wyodrębnić pamięć masową, z której każdy z komputerów będzie korzystał jak z własnej, podczas gdy w tym czasie będzie ona zlokalizowana w zupełnie innym miejscu, a nawet w Internecie. Wirtualizacja serwerów przedstawia się analogicznie do wirtualizacji komputerów, z tą tylko różnicą, że serwer ma się tak do pamięci komputera klasy PC jak mgła do chmury klasy cumulonimbus. Hosting i wirtualizację można traktować jako podwaliny obecnych rozwiązań w chmurze. Samo pojęcie chmury można łatwo odczytać przez analogię do Internetu, który w środowisku informatycznym graficznie przedstawiany jest za pomocą chmury. Rozmiary działalności w chmurze, podobnie jak struktura i wielkość Internetu są nie do oszacowania. Pozwala to wnioskować, że

3 Biznes w chmurach 449 dzięki temu działalność w chmurze będzie bardziej dynamiczna oraz elastycznie dostosowana do zmieniających się warunków rynkowych. Druga interpretacja może pokazywać dział IT przedsiębiorstwa jako taką właśnie chmurę, której fizycznie przedsiębiorstwo nie posiada, ale w rzeczywistości wykorzystuje ją do bieżącej działalności. Chmura jest rodzajem wirtualnej wypożyczalni usług i/lub infrastruktury, za które przedsiębiorstwo zobowiązuje się zapłacić. Chmury obliczeniowe można podzielić na trzy rodzaje prywatne, publiczne i hybrydowe. 2. Rodzaje dostępnych chmur Chmura prywatna to inaczej chmura wewnętrzna. Składa się na nią wewnętrzna infrastruktura informatyczna należąca do przedsiębiorstwa. W obrębie firmy dostarcza usług z zakresu IT określonej liczbie użytkowników [Chabik, 2011]. Chmura posiada zabezpieczenia typu firewall. Zaletą tego rodzaju chmury jest, że wszystkie informacje oraz poufne dane nie są wyprowadzane na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowo można wykorzystać wirtualizację, aby poprawić efektywność dostępnej infrastruktury. Początkowo prognozowano, że przyszłością będą takie właśnie chmury prywatne, jednak nakłady inwestycyjne, jakie już na samym początku należy ponieść, w tym zakup sprzętu i oprogramowania, utworzenia wirtualizacji i serwerownia oraz koszty związane z zarządzaniem kadrami IT, sprawiła, że małych i średnich firm nie stać na to rozwiązanie. Chmura publiczna jest typowym rozwiązaniem typu cloud computing o charakterze zewnętrznym. Dostawca zabezpiecza użytkownika w wybrane przez niego usługi poprzez dostęp internetowy. Koszt uwarunkowany jest z reguły od intensywności korzystania z usług, czasami także zdarza się, że usługi są bezpłatne [Chabik, 2011]. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę informatyczną oraz skalowalność według bieżących potrzeb użytkownika. Chmura hybrydowa jest połączeniem chmury prywatnej oraz publicznej, co w praktyce oznacza połączenie efektywnie działającej chmury zewnętrznej oraz własnej sieci [Chabik, 2011]. Wygląda to tak, że przedsiębiorstwo trzyma dane we własnej bazie lub data center, a z chmury wykorzystuje aplikacje potrzebne do bieżącej pracy. 3. Usługi dostępne w chmurze Oprócz podziału chmur na konkretne rodzaje, występuje także podział usług świadczonych w ramach chmury na SaaS, IaaS i PaaS. Pierwszy z nich to SaaS (Software as a Service). Przedsiębiorstwo nie musi dokonywać zakupu infrastruktury ani instalować oprogramowania. Oprogramowanie dostarczone jest w ramach usługi [Chabik, 2011]. Usługa typu SaaS w rzeczywistości jest przejęciem odpowiedzialności przez zewnętrzną firmę za całą grupę aplikacji, które mogą być wykorzystywane przez użytkowników. Oprogramowanie na życzenie ( z sieci czy hostowe ) jest niczym innym jak internetową wypoży-

4 450 Paulina Nogal czalnią programu od danego dostawcy. Przedsiębiorca każdorazowo ponosi opłatę za wykorzystanie danego programu, przy czym nie jest zobowiązany do ciągłego korzystania z usługi u konkretnego dostawcy. W aplikacji typu SaaS oprogramowanie dostępne jest bezpośrednio z serwera dostawcy. Do typowych usług dostarczanych w tym trybie należą aplikacje rachunkowo-finansowe, CRM, aplikacje do zarządzania kadrami oraz korzystanie z elektronicznej poczty zewnętrznej. Usługi tego typu są najszybciej rozwijającymi się technologiami. Warunkiem korzystania jest dostęp do Internetu. Korzyści, jakie niesie ze sobą korzystanie z usług typu SaaS, to przede wszystkim niższe koszty. Przedsiębiorstwo nie ponosi opłat licencyjnych, gdyż SaaS dostarczane są na zasadzie subskrypcji. Przedsiębiorstwo nie ponosi także kosztów związanych z zakupem infrastruktury informatycznej, zakupem oprogramowania oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników z sektora IT do obsługi wybranego oprogramowania. Aplikacje dostępne są z każdego komputera, w każdym miejscu i o każdym czasie, a użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźniony upgrade. Dodatkowo dostawca może oferować usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa przez np. przystosowanie interfejsu wybranych aplikacji. Jedną z bardziej popularnych usług świadczonych w ramach SaaS jest możliwość przeprowadzenia wideokonferencji. Cena zestawu do przeprowadzenia wideokonferencji na bardzo wysokim poziomie (systemy telepresence) jest kwotą rzędu 200 tys. euro dla jednej sali. Dodatkowo sprzęt tego rodzaju wymaga podobnego sprzętu po drugiej stronie, co oznacza podwójny koszt. Ceny urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji w jakości HD zaczynają się od 5 tys. euro do 15 tys. euro. Jednak zamiast inwestować w sprzęt można po prostu wykupić usługę typu SaaS. Kwota miesięcznego abonamentu za użytkownika to 149 zł netto, dla małej lub średniej firmy przy wynajęciu programu V2C [Mejssner, 2011]. Rozwiązanie z chmury jest łatwe i szybkie w obsłudze, a ponadto ogranicza częste i długie podróże służbowe. Jako przykład podać można Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED, który dzięki użyciu telekonferencji ustala szczegóły projektów technicznych ze swoim austriackim partnerem. Także w służbie zdrowia można efektywnie wykorzystywać usługi chmury. Podczas Bieszczadzkiej Konferencji Naukowej (17 maja 2010) jej uczestnicy mogli śledzić trzy operacje artroskopowe, które odbywały się w oddalonym od miejsca konferencji szpitalu, a wszystko działo się w czasie rzeczywistym. Volkswagen natomiast wykorzystał wideokonferencje, aby przeprowadzić szkolenie przedstawicieli handlowych z zakresu najnowszych technik naprawy. Firmie udało się dwukrotnie skrócić standardowy czas napraw, a czas napraw skomplikowanych nawet trzykrotnie. [Mejssner, 2011]. Badania przeprowadzone przez Aberdeen Group pokazały, że korzystanie z rozwiązań wideokonferencji w trybie SaaS powoduje redukcję czasu podróży służbowych średnio o 80 proc., a czas potrzebny na wdrożenie projektów o 66 proc. Ponadto firma Gartner prognozuje, że do 2012 r. liczba przewożonych

5 Biznes w chmurach 451 osób w zakresie transportu samolotowego z powodu wprowadzenia wideokonferencji spadnie o 2,1 mln. Dodatkowo takie firmy jak Netix czy Tanderberg, które oferują usługi wideokonferencji, umieszczają na swoich stronach kalkulatory, z pomocą których można samodzielnie wyliczyć wielkość oszczędności w skali roku. Dla przykładu kalkulator Netix podaje czas, kiedy inwestycja się zwróci, a także wysokość rocznych oszczędności po zakończeniu okresu zwrotu z inwestycji jako wartość w PLN netto [http://www.netix.pl, dostęp dnia ]. W Polsce grupa TP zdecydowała się na wprowadzenie wideokonferencji za pomocą platformy Lync Server 2010 oferowanej przez Microsoft. Dzięki wdrożeniu ujednoliconej aplikacji klienckiej firma prognozuje, że czas na realizację projektów zostanie skrócony o 20 proc. lub nawet więcej [Kaczmarczyk, 2011]. Ciekawą usługę proponowaną przez Netię jest Unified Communications. Z usługi będą mogły korzystać przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 100 pracowników, a moduł aplikacji wyposaży firmę w takie możliwości jak: wykonywanie połączeń głosowych z poziomu klienta pocztowego Microsoft Exchange, wykorzystanie komunikatora do szybkiego kontaktu oraz przeprowadzenie wideokonferencji [Maciejewski, 2011]. Microsoft udostępnia aplikację Office 365, która pomaga firmom w komunikacji na odległość, od przeprowadzania szkoleń, przez wideokonferencje z klientami czy kontrahentami do możliwości komunikacji między pracownikami. Aplikacja umożliwia przy tym pracę na tym samym dokumencie poprzez udostępnienie pulpitu komputera, na którym znajduje się plik. Do usługi Microsoft dodaje standardowe backupy, a także rozlokowanie danych w formach serwerowych. Do korzystania wystarczy zwykły komputer, laptop albo urządzenie mobilne z dostępem do Internetu jak np. telefony Blackberry, iphony, Windows Phone lub telefon z systemem Android [Waszczuk, 2011]. Drugi rodzaj rozwiązania to IaaS (Infrastructure as a Service). Dostarcza użytkownikowi podstawowych usług związanych z pojemnością serwera do składowania danych czy moc obliczeniową. Usługi te mogą być dostępne zarówno przez Internet jak i w postaci prywatnej chmury, przy zastosowaniu wirtualizacji [Chabik, 2011]. Usługa typu IaaS jest usługą zewnętrzną użytkownik zostaje wyposażony w infrastrukturę informatyczną, którą wcześniej zamówił. Po stronie dostawcy leży natomiast zabezpieczenie w odpowiednie serwery, miejsca na centrum danych, licencje na oprogramowanie, wyposażenie sieciowe oraz zadbanie o bieżące kopie zapasowe plików (backup y). Aby korzystać z usługi potrzebny jest dostęp do Internetu. Użytkownicy usługi typu IaaS posiadają tym samym dostęp do wysokiej klasy infrastruktury IT oraz zasobów technicznych, na które niejednokrotnie nie byłoby ich stać w przypadku, gdyby musieli dokonać zakupu własnej infrastruktury tego typu. Korzyści, jakie daje IaaS to redukcja kosztów, która występuje w wyniku braku inwestycji we własną infrastrukturę informatyczną. Przedsiębiorca nie musi także ponosić kosztów związanych z utrzymaniem kadr obsługujących IT.

6 452 Paulina Nogal Opłaty są adekwatne do intensywności użytkowania. Dodatkowo usługa umożliwia dynamiczne skalowanie, co oznacza, że pozwala np. na zwiększenie wielkości wykorzystywanego miejsca na serwerze wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych. Trzecim rozwiązaniem jest PaaS (Platform as a Service), które jest swoistym kompromisem pomiędzy wcześniej opisanymi rozwiązaniami. W chmurze dostępne są całe platformy bazodanowe, komunikacyjne oraz aplikacyjne. Platforma w ramach chmury umożliwia przedsiębiorstwu rozwijanie własnych rozwiązań biznesowych, np. aplikacji z zakresu CRM [Chabik, 2011]. Pojawia się dzięki temu możliwość tworzenia własnych aplikacji bez konieczności inwestowania w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. PaaS powoduje, że przedsiębiorca bez ponoszenia kosztów na zakup takiej platformy oraz kosztów związanych z zarządzaniem sprzętem oraz oprogramowaniem (bez konieczności upgrade u), może bez problemu dokonywać dyslokacji aplikacji. Usługa tego typu pozwala na rozwijanie własnych, testowanie, zarządzanie, dyslokację oraz hostowanie aplikacji przy użyciu narzędzi oraz usług dostarczonych przez dostawcę. Aby móc korzystać z usługi przedsiębiorstwo potrzebuje dostępu do Internetu. Korzyści z usług typu PaaS to przede wszystkim oszczędności. Nakłady finansowe związane z zakupem, instalacją oraz zarządzaniem infrastrukturą ponosi dostawca usługi. Ponadto ponosi on odpowiedzialność także za upgrade. Zatem przedsiębiorca może zainwestować tylko w komputer oraz łączność z Internetem, aby móc rozpocząć budowę swoich aplikacji. Dodatkowo możliwa jest praca na dowolnej liczbie komputerów bez zarządzaniem infrastrukturą. Firma Razorfish, jedna z największych na świecie agencji interaktywnych, świadczy usługi w zakresie reklamy cyfrowej, doradztwa, analityki oraz technologii. Firma potrzebowała wsparcia, aby szybciej reagować na potrzeby klientów, jak również potrzebowała wsparcia w marketingowych kampaniach internetowych. Zastosowano rozwiązania wykorzystujące obecną infrastrukturę informatyczną firmy Rackspace jako platformy infrastruktury chmury. Zbudowano blogi, mikrostrony, oraz strony powiązane z kampaniami dla dużych firm typu Southwest Airlines czy H&R Block. Korzyści, jakie wynikły z pozyskania zewnętrznej platformy zamiast zakupu i konfiguracji własnego serwera, to skrócenie czasu z 4-6 tygodni do godzin, a także obniżenie kosztów z kilkunastu kilkudziesięciu tysięcy dolarów do 3-5 tysięcy. Średnio obniżono koszty o 25 proc. Przykład tego przedsiębiorstwa pokazuje, że jeśli firma zaczyna być z zorientowana na aplikacje webowe, a przy tym na zabezpieczenia, to przy niewielkiej modyfikacji działań, można przenieść je do infrastruktury chmury, a przy okazji zaoszczędzić [www.gartner.com, dostęp dnia ]. Amerykański koncern farmaceutyczny o zasięgu międzynarodowym Eli Lilly, wybrał mieszany model usług z chmury. Koncern chciał uwolnić się od ponoszenia stałych, a przy tym dużych nakładów finansowych na rozwój infrastruktury i wdrożyć zmienny model kosztów. Koszty miały być zależne od tego,

7 Biznes w chmurach 453 jaka jest intensywność korzystania z chmury. Rozwiązanie, jakie wykorzystała firma Eli Lilly to wybór wielu dostawców oraz wykorzystanie Google dla konsumeryzacji. Korzyści, jakie firma uzyskała z potencjalnego: zakupu, instalacji i konfiguracji nowego serwera skrócenie czasu z 7,5 tygodnia do 3 minut, utworzenia nowej platformy do wymiany wewnętrznych informacji skrócenie czasu z 8 tygodni do 5 minut, utworzenia 64-punktowego klastra Linux (w celu zwiększenia dostępnej mocy obliczeniowej) skrócenie czasu z 12 tygodni do 5 minut [www.gartner.com, dostęp dnia ]. 4. Ograniczenia rozwoju cloud computing w Polsce Organizacja Business Software Alliance (BSA) 1 stworzyła ranking Global Cloud Computing Scorecard, który bada: ochronę danych, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, cyber-przestępczość, własność intelektualną, interoperacyjność technologiczną i harmonizację prawa, wolny handel oraz infrastrukturę ITw wybranych 24 krajach, które łącznie odpowiadają za 80 proc. światowych zasobów technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych [www.bsa.org, dostęp dnia ]. W raporcie opublikowanym 22 lutego 2012 roku zaznaczono, że nadal istnieje duża różnica w rozwiązaniach prawnych pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, jeśli chodzi o gotowość do wykorzystania i rozwijania technologii cloud computingu. Raport uwzględniał także polską gospodarkę, która została sklasyfikowana na 11 miejscu. Rozwiązania cloud computingu dają obiecujące korzyści, jednak przedsiębiorstwa mimo wszystko obawiają się, że wraz z przekazaniem poufnych informacji może dojść do ich ujawnienia. Dokumentem, który może uspokoić potencjalnych klientów, jest certyfikat renomowanej firmy audytorskiej. Certyfikat taki poświadcza, że firma dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazywane jej dane osobowe. Jest także możliwość uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa od administracji publicznej. Administracja w Polsce nie wydaje takich dokumentów, ale dostawca może zgłosić się do Wielkiego Księstwa Luksemburskiego. W Polsce natomiast certyfikat ten jest uznawany i dla GIODO stanowi gwarancję bezpieczeństwa danych. Istotną wadą przeniesienia części działalności w chmury obliczeniowe jest forma umowy, którą przedsiębiorca podpisuje z dostawcą usługi. Sam fakt zawierania umowy adhezyjnej nie jest niczym nowym w polskim prawie handlowym. Nie mniej w związku z tym, że przedsiębiorca nie ma realnego wpływu na kształt umowy, poza wyborem usług, musi on na własną odpowiedzialność upewnić się, że firma oferująca cloud computing spełnia standardy związane z bezpieczeństwem przechowywania danych. Obowiązujące w Polsce prawo stanowi, że firma, która zajmuje się przetwarzaniem danych musi dokonywać 1 BSA to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie zajmująca się podejmowaniem działań na rzecz bezpiecznego oraz zgodnego z prawem środowiska cyfrowego.

8 454 Paulina Nogal tego w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy jest spoza EOG, koniecznym jest, aby znajdowała się na liście przygotowaną przez Komisję Europejską. Ponadto, w przypadku, gdy dojdzie do wycieku danych z winy dostawcy usług, ze względu na transgraniczny wymiar usługi, może on odpowiadać przed sądem innym niż polski. To z kolei może wpłynąć na wydłużenie postępowania sądowego, a tym samym na moment uzyskania odszkodowania za szkody i straty, powstałe w wyniku zawinionego działania lub zaniechania dostawcy usług [Cieśla, 2011]. Przed przystąpieniem do tego rodzaju umowy należy dokonać szczegółowej analizy przedsiębiorstwa, jego potrzeb i możliwości. Analiza powinna dotyczyć w pierwszej kolejności rodzaju chmury oraz usług dostarczanych w jej ramach. Kolejną rzeczą jest analiza regulaminu świadczenia usług oraz ocena, czy dane, które zostaną przekazane na zewnątrz będą bezpieczne, a także czy know-how przedsiębiorstwa nie przedostanie się do konkurencji. W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych to przedsiębiorstwo odpowiada przed GIODO, a w przypadku utraty tajemnicy związanej z know-how przed udziałowcami lub akcjonariuszami [Cieśla, 2011]. Umowa dotycząca chmury składa się z umowy właściwej, w której określony jest wybór usługi przez klienta, oraz regulaminu, którym jest stałą częścią umowy i nie podlega negocjacjom. Dość istotną przeszkodą w polskim porządku prawnym jest brak możliwości przekazywania danych przez administrację publiczną, banki, inne instytucje finansowe czy ośrodki medyczne. A. Feterowski, który jest dyrektorem IT w Urzędzie Miasta w Szczecinie mówi, że Miasto mogłoby przekazać przykładowo moduł podatkowy z posiadanego systemu ERP, jednak przepisy o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej zabraniają takiego wyodrębnienia. Podobne ograniczenia funkcjonują dla zakładów opieki zdrowotnej. Przykładowo Lux Med przechowuje dane o ok. 1,5 mln swoich pacjentów, przy czym są to dane wrażliwe, gdyż oprócz danych osobowych, gromadzone są dane dotyczące wyników badań klientów. Z kolei Polskie Radio wskazuje, że przechowywane przez nich materiały stanowią dobro narodowe i miejsce ich przechowywania musi być ściśle określone [Tomkiewicz, 2011]. Argumenty o braku informacji dotyczącej lokalizacji przechowywanych danych odpiera Przemysław Szuder z Microsoftu. Mówi on, że firma jest w stanie podać dokładną lokalizację danych, które zostały jej powierzone przez klientów. Nowością, jeśli chodzi o zabezpieczenia danych jest opcja GeoProtect jest to geograficzne rozproszenie danych, które działa na zasadzie rozkładania danych między centra hostingowe. W ten sposób administratorzy są w stanie rozpraszać tak duże obiekty jak pliki wideo. System automatycznie tworzy enkodowalne fragmenty, które w późniejszym czasie zostaną użyte do zrekonstruowania kompletu danych w przypadku pojawienia się awarii. Zabezpieczenie generuje ostatecznie plik jedynie o 1/3 większy od oryginału [Marciniak, 2010].

9 Biznes w chmurach 455 Tomasz Dunajski z VMware wskazuje, że wiele banków jak również innych instytucji finansowych zapomina o możliwości tworzenia chmury prywatnej czy też hybrydowej, w której kwestie prawne nie są już przeszkodą. Również firma windykacyjna Kruk wskazuje na ograniczenia prawne, które nie pozwalają jej na pełne korzystanie z możliwości, jakie dają rozwiązania chmury. Jednak w tym przypadku firma rozważa wprowadzenie rozwiązań, jakie daje chmura prywatna dla całej swojej grupy kapitałowej. Za pomoc mają posłużyć doświadczenia firmy zdobyte na rynku czeskim. Przedsiębiorstwo wskazuje jednak, że na polskim rynku będzie trudniej, gdyż brakuje stosownych rozwiązań prawnych w zakresie cloud computingu [Marciniak, 2011]. Należy także zwrócić szczególną uwagę przy zmawianiu niektórych usług z chmury, w tym przykładowo usługi Microsoft Office 365. Okazuje się bowiem, że dane przechodzące przez aplikację mogą być w każdej chwili udostępnione władzom amerykańskim, a może się to odbyć nawet bez wcześniejszego wyroku sądu. Zakończenie Wynalazek chmury nie jest niczym nowym, nie mniej dopiero ostatnio staje się narzędziem naprawdę popularnym i wykorzystywanym na szeroką skalę. Jak każdy wynalazek także i tego głównym przesłaniem jest użyteczność, a przy okazji ograniczenie ponoszonych nakładów na działalność przedsiębiorstwa związaną z IT. Korzyści, jakie wynikają z zastosowania chmury w przedsiębiorstwie to w pierwszej kolejności znaczna redukcja kosztów poniesionych na zakup infrastruktury, oprogramowania czy na wynagrodzenia dla kadry IT. Następnie możliwość skalowalności usług, czyli dopasowania ich do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Chmura, która działa jak wirtualna wypożyczalnia, swobodnie może udostępniać konkretne usługi i infrastrukturę. Ponadto dostępność chmury jest w trybie 24/7 bez przerw w dostawie prądu czy innych wydarzeń zakłócających możliwość ciągłego trybu pracy. Kolejnym pozytywnym aspektem jest płatność za faktycznie używane usługi czy infrastrukturę. Korzystając z usług dostępnych w chmurze można także wykupić usługę backupu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych wiele firm tworzy kopie zapasowe i szyfruje je jeszcze przed wysłaniem na inny serwer. Badania prognozują, że do końca 2012 roku 20 proc. firm będzie korzystała z cloud computingu, przy czym największy odsetek firm stanowić będą nadal małe firmy, a najmniejszy duże przedsiębiorstwa (Cearley D., Phifer G., 2007, s. 5). Jednak mimo wielu korzyści, jakie niesie ze sobą przeniesienie części działalności w chmurę, wielu dyrektorów działów IT wprost mówi, że takiego przeniesienia nie będą uskuteczniać lub też, że w najbliższej przyszłości nie biorą tego pod uwagę przede wszystkim ze względu na obawę przed wyciekiem danych. Ponadto inwestycje poczynione we własną infrastrukturę powodują, że przedsiębiorstwa niechętnie patrzą na usługi tego rodzaju.

10 456 Paulina Nogal Część przedsiębiorców zapomina jednak, że zamiast wysyłać wszystkie swoje dane do chmury zewnętrznej, można wykorzystać rozwiązania, jakie daje utworzenie chmury prywatnej. Tak też zrobiło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Rozwiązanie chmury prywatnej wdrożyła także grupa Azoty Tarnów. Centrala zainwestowała w takie rozwiązanie ze względu na zależne od niej mniejsze spółki i różny stopień ich rozwoju IT. Także Elektromechanika Chłodnicza Igloo zdecydowała się na chmurę prywatną. Na podsumowanie można przypomnieć pierwszą reklamę komputera osobistego z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoftu. Oprogramowanie umożliwiało pracę na otwartych jednocześnie kilku oknach zadaniowych z możliwością zapisu w każdym momencie. W związku z tym edytując dokument, użytkownik mógł otworzyć kalkulator, przeliczyć wyniki i wpisać je do dokumentu. Podobnie rzecz może mieć się z cloud computingiem jeśli dziś przedsiębiorstwo nie przestawi się na tory nowej technologii, za kilka lat może już go nie być. Należy także pamiętać, że decyzje dotyczące ograniczania kosztów trzeba podejmować w okresie dobrej koniunktury, a nie w momencie, gdy dla firmy nie ma już praktycznie gospodarczego ratunku. Literatura 1. Antonopoulos N., Gilliam L., ed., (2010), Cloud computing. Principles, systems, applications., Springer, New York. 2. Chabik J., Cirrus, cumulus, stratus, Computerworld 27/943 ( ). 3. Chabik J., Mniej znana strona chmury, Computerworld 10/887 ( ). 4. Gaardner J. (1995), Świat Zofii, Jacek Santorski & CO, Warszawa. 5. dostęp dnia dostęp dnia Kaczmarczyk M., Rozmowy coraz łatwiejsze, Forbes Polska 10/2011, Dodatek specjalny. 8. Maciejewski A., Aby chmura była bezpieczna, Computerworld 27/943 ( ). 9. Maciejewski A., Chmura i co dalej, Computerworld 29/945 ( ). 10. Maciejewski A., Chmura i nowe usługi sieciowe, Computerworld 28/944 ( ). 11. Marciniak M., Dane w chmurze, Computerworld 10/887 ( ). 12. Marciniak M., Wirtualizacja w polskich firmach, Computerworld 36/952 ( ). 13. Tomkiewicz M., Polscy szefowie IT nie wierzą w chmurę, Computerworld 36/952 ( ). 14. Velte A.T., Velte T.J., Elsenpeter R. (2010), Cloud computing. A practical approach., McGraw-Hill, New York. 15. Waszczuk P., Office 365 może być przebojem Microsoftu, Computerworld 36/952 ( ).

11 Biznes w chmurach 457 Streszczenie Artykuł opisuje coraz bardziej popularne zjawisko w świecie gospodarczym, w którym znaczenie, gromadzenie i przechowywanie informacji ma priorytetowe znaczenie. Mimo, że kwestie związane z cloud computingiem były znane już wcześniej, to rozwój informatycznej infrastruktury, jak również ekonomiczne zjawisko kryzysu oraz recesji, spowodowały, że przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać nowych źródeł oszczędzania, ale i efektywności. Takie możliwości zapewnia właśnie działanie w chmurze. Przy odpowiednim doborze rodzaju chmury do charakteru działalności i dopasowania kwestii prawnych do wybranych rozwiązań, można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas. W dobie logarytmicznego przyrostu rozwoju technologicznego czas właśnie jest tak samo cenny jak informacja, którą firmy przekazują pod opiekę w obce ręce firm zewnętrznych. Słowa kluczowe cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS Business in clouds (Summary) The article describes the common phenomenon in the world of information management, which is cloud computing. Developing clouds solutions accelerated by the development of technological progress, and also because of the economic phenomenon of the crisis and recession. These phenomena are directly contributed to the fact that the company began to seek new sources of savings and efficiency. Such opportunities provide simple act of transferring into the cloud. With proper selection of the type of clouds, and the proposed solutions company can save not only money but also time, which is as significant as information. Key words cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Do kogo kierujemy ofertę?

Do kogo kierujemy ofertę? 3 Bezpieczeństwo Do kogo kierujemy ofertę? Utrata danych stanowi jedno z największych zagrożeń dla płynności funkcjonowania firmy. Efektywne rozwiązanie pozwalające na szybkie, bezpieczne i zautomatyzowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Lekarstwo na wyzwania związane z zastosowaniem technologii mobilnej w Polfie Tarchomin S.A.

Historia naszego klienta. Lekarstwo na wyzwania związane z zastosowaniem technologii mobilnej w Polfie Tarchomin S.A. Historia naszego klienta Lekarstwo na wyzwania związane z zastosowaniem technologii mobilnej w Polfie Tarchomin S.A. Nasz klient POLFA TARCHOMIN S.A. Polfa Tarchomin S.A. jest jedną z największych farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wideo dostępna w chmurze PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE WIDEOKONFERENCYJNE

Komunikacja wideo dostępna w chmurze PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE WIDEOKONFERENCYJNE Komunikacja wideo dostępna w chmurze PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE WIDEOKONFERENCYJNE VIDEOMEETING to innowacyjne narzędzie wideokonferencyjne dostępne w formie usługi internetowej (poprzez sieć: Internet,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS)

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Zakres prezentacji Określenie charakteru prawnego usług świadczonych w ramach modelu SaaS, Wyodrębnienie istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Załącznik nr 2 Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0 Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę i wdrożenie

Oferta na dostawę i wdrożenie Oferta na dostawę i wdrożenie Programu do zarządzania gospodarką komunalną Dla Urzędu Gminy Lesznowola Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ostatniego spotkania, na którym mięliśmy okazję zaprezentować system

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych?

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda Cloud Computing definicja Modele biznesowe Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo