ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V.-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V.-"

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V.- I Lekkoatletyka. kształtowanie ambicji, wytrwałości w dążeniu do celu, rozbudzanie i pogłębianie wiary we własne siły poprzez dyscypliny lekkoatletyczne. Biegi, skoki, rzuty zabawy bieżne, skoczne, rzutne. Na miejsca, gotów! Start półwysoki i z podporem. Sztafeta nauka podania i odebrania pałeczki. Dążę wytrwale do celu marszobieg. Bieg na dużych odcinkach, pokonywanie przeszkód. Sędziowanie zawodów lekkoatletycznych pomiar czasu biegu. Pokonywanie zmęczenia. Współpraca ucznia sprawniejszego z mniej sprawnym. Sprawiedliwy i rzetelny werdykt sędziego. Zasada fair play w biegach. Kultura kibicowania. Gry i zabawy skoczne, bieżne i rzutne. Trucht, bieg w wolnym tempie i na pół szybkości. Bieg na krótkich odcinkach w szybkim tempie, pomiar czasu biegu. Start z marszu, truchtu, opadu, z pozycji wykrocznej, półwysoki. Zmiana rytmu biegu. Sztafety wahadłowe i obwodowe z przekazywaniem pałeczki. Marszobieg z wykorzystaniem terenu naturalnego. Technika biegu długiego. Osiągnięcia polskich lekkoatletów w biegach. Ćwiczenia kształtujące szybkość. Sposoby oceny szybkości i wytrzymałości biegowej. Rozłożenie wysiłku w biegach długich. Pomiar czasu biegu, porównywanie wyników. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie sylwetki wielkich Polaków. Edukacja czytelnicza i medialna wydawnictwa informacyjne. Edukacja ekologiczna wpływ codziennych czynności na stan środowiska. we współpracy z nauczycielem historii można zorganizować wystawę dokonań polskich lekkoatletów, konkurs wiedzy o historii polskiej lekkoatletyki. 1

2 Zwracamy uwagę na postacie polskiego sportu, jako symbole sukcesu osiągniętego pracą i wysiłkiem. II. Mini piłka ręczna, mini piłka koszykowa. nabywanie umiejętności samooceny i samokontroli własnej sylwetki i postawy ciała. Poznanie sposobów poznania własnych zdolności ruchowych, obserwowanie ich rozwoju. Moje mocne strony gry i zabawy kształtujące zwinność, szybkość, wytrzymałość. Uczymy się współdziałania współpraca w zespole w czasie ćwiczeń. W bramce podstawowe elementy gry bramkarza w piłce ręcznej. Przeciwnik, ale nie wróg zasada fair play w grach drużynowych. Kozłowanie i zwody. Sędzia musi być kompetentny podstawowe przepisy w piłce ręcznej, podstawy gestykulacji i sygnalizacji sędziego. Trening czyni mistrza doskonalenie i utrwalenie poznanych elementów techniki gry w zabawach i mini grach. Wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki w grach i zabawach. W roli zawodnika i kibica podstawowe reguły kultury kibicowania i zachowania się na boisku. Współpraca w zespole trzy-, cztero- i pięcioosobowym. Podporządkowanie się określonym regułom postępowania w celu uzyskania wyniku. Zasada fair play w grach i zabawach kontaktowych. Zasady zachowania się na boisku i trybunach. Gry, zabawy i ćwiczenia kształtujące szybkość, zwinność, gibkość, siłę i wytrzymałość. Zmiany kierunku biegu, starty, zatrzymania. Zatrzymania się z doskokiem z biegu. Podania górne i dolne na zróżnicowaną odległość. Podania jednorącz w miejscu i w ruchu. Chwyty górne i na wysokości bioder. Rzuty w miejscu z odchyleniem. Rzuty z miejsca z przeskokiem. Postawa bramkarza i poruszanie się w bramce. Kozłowanie w biegu ze zmianą tempa i kierunku, kozłowanie pojedyncze. Próby przechwycenia piłki i wygarniania podczas kozłowania. Zwody ciałem bez piłki. Rzut do kosza znad głowy oburącz i jednorącz z miejsca i po kozłowaniu. Stosowanie wyuczonych elementów w minigrze właściwej. 2

3 Zespoły polskiej ligi koszykówki i piłki ręcznej. Dla piłki koszykowej i ręcznej wymiary boiska, znaczenie linii na boisku, podstawy gestykulacji i sygnalizacji sędziego. Taktyka gry bez piłki. Edukacja prozdrowotna podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. Edukacja czytelnicza i medialna komunikacja weralna i niewerbalna. Podstawowe procesy komunikowania się ludzi. Nadal podkreślamy właściwe zachowanie się w roli kibica i zawodnika. III. Mini piłka siatkowa. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów kulturalny kibic. 2. Tematyka zajęć. Ćwiczymy w parach ćwiczenia oswajające z piłkami. Uczymy się przyjęcia i podania piłki. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym w różnych pozycjach. Zachowanie się w roli zawodnika, kibica i sędziego, wykorzystanie opanowanych elementów w grze. Współdziałanie z partnerem. Podporządkowanie się regułom działania w zespole w celu osiągnięcia wyniku. Samokontrola poprawności wykonania zadania. Kultura kibicowania swoim faworytom. Ćwiczenia oswajające z piłkami. Przyjmowanie pozycji siatkarskiej niskiej. Poruszanie się po boisku krok dostawny i podwójny. Przyjęcia i podania piłki sposobem oburącz dolnym i jednorącz dolnym w postawie niskiej, w półprzysiadzie i przysiadzie. Kierowanie piłki sposobem górnym na boisko przeciwnika. Zagrywka dolna i górna. Wykorzystanie opanowanych elementów techniki w minigrze. Aktualne osiągnięcia polskich siatkarzy. Zasady właściwego zachowania się na boisku i trybunach. Podstawowe przepisy gry. Formy rekreacji rodzinnej z elementami piłki siatkowej. 3

4 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.- odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości sportowych. Hymn państwowy, prawa i obowiązki ucznia. Edukacja czytelnicza i medialna. funkcje i charakterystyka komunikat ó w medialnych. Podkreślamy rolę trenera kształtującego współpracę i atmosferę w grupie. Zwracamy uwagę na jego cechy osobowości, zdolności przywódcze, umiejętność zapanowania nad zespołem, autorytet przywódcy. IV. Mini piłka nożna. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. Prowadzenie piłki w dwójkach Przyjęcia piłki nogą i klatką piersiową. Strzał do bramki z miejsca. Gra bramkarza chwyt piłki bez upadku. Poprawne zachowanie się jako kibic i zawodnik. a.) wychowania: Współpraca w zespole dwójkowym. Podporządkowanie się przepisom gry i decyzjom sędziego. Współpraca w zespole w celu osiągnięcia określonego wyniku. Zasady kulturalnego kibicowania, zachowania się zarówno w przypadku zwycięstwa, jak i porażki swoich faworytów. Zabawy i sztafety z piłką. Prowadzenie piłki w dwójkach zewnętrznym podbiciem. Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy. Przyjęcie piłki klatką piersiową. Uderzenia nogą prostym podbiciem i wewnętrzną częścią stopy. Uderzenia piłki na bramkę z miejsca wewnętrznym podbiciem, prawą i lewą nogą. Gra bramkarza chwyt piłki bez upadku. Uderzenie piłki z ręki. Wyrzut piłki z autu. Zwody bez piłki. Stosowanie poznanych elementów techniki gry w zabawach i grze. Podstawowe przepisy dotyczące gry. Rola sędziego na boisku. Aktualne osiągnięcia polskich piłkarzy. Polska liga piłki nożnej, sukcesy reprezentacji kraju. 4

5 Edukacja prozdrowotna podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. Podkreślamy właściwe zachowanie się kibiców na imprezach sportowych, rolę lidera zespołu. Cechy charakteru sportowca jako wzoru do naśladowania nie tylko na boisku, ale i w życiu codziennym. V. Gimnastyka podstawowa. Kształtowanie i utrwalanie właściwej sylwetki i sprawności koordynacyjnej poprzez gimnastykę podstawową i artystyczną. Ćwiczę według rysunku wykonywanie ćwiczeń według instrukcji schematycznej. Skoki, podskoki, przeskoki gry i zabawy skoczne. Stanie na głowie z klęku podpartego. Stanie na rękach z uniku. Pomagam i ochraniam asekuracja i pomoc w wykonywaniu ćwiczeń. Jak dobrze rano wstać ćwiczenia gimnastyki porannej. Skok rozkroczny przez kozła. w Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych. Asekuracja współćwiczących. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo partnera. Współpraca z partnerem w celu wykonania ćwiczenia. Wykonanie ćwiczenia według instrukcji schematycznej (rysunek). Rytmiczne skoki z odbicia jednonóż. Zeskoki obunóż i jednonóż w krótkich seriach. Gry i zabawy skoczne. Z uniku podpartego odbiciem jednonóż przewrót w przód do przysiadu podpartego. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do uniku podpartego i z siadu prostego do przysiadu podpartego. Bieg slalomem połączony z przewrotami, seria łączonych przewrotów w przód i w tył. Stanie na głowie z siadu lub klęku podpartego. Stanie na głowie z uniku zamachem jednej nogi, z pomocą i asekuracją. Naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb z wyprostem. 5

6 Skok zawrotny z rozbiegu skośnego o nogach ugiętych przez 3-4 elementy skrzyni. Skok rozkroczny przez kozła z odbiciem na odskoczni. Przedstawienie ruchu w postaci rysunku schematycznego. Zasady asekuracji i samoasekuracji w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Dobór partnera do ćwiczeń dwójkowych. Zestaw ćwiczeń gimnastyki porannej. Edukacja czytelnicza i medialna podstawowe elementy języka poszczególnych rodzajów mediów. Edukacja prozdrowotna higiena pracy i wypoczynku. Uczniowie samodzielnie przygotowują zestawy ćwiczeń w formie instrukcji rysunkowej. VI. Oceniamy rozwój sprawności fizycznej. 1. Cel edukacyjny: Nabywanie umiejętności samooceny i samokontroli własnej sylwetki i postawy ciała. Poznanie sposobów badania uzdolnień ruchowych, obserwowanie ich rozwoju. 2. Tematy zajęć: Wiem jak sprawdzić siłę ramion i siłę mięśni brzucha wykonanie prób i porównanie z wynikami wrześniowymi. Wiem jak sprawdzić swoją skoczność i szybkość - wykonanie prób i porównanie z wynikami wrześniowymi. Trening czyni mistrza ćwiczenia kształtujące określone sprawności ruchowe. Mogę być sprawniejszy samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących określone zdolności ruchowe. Próba dokonania oceny własnej sprawności fizycznej. Troska o rozwój ogólnej sprawności ruchowej. Świadomość znaczenia ćwiczeń fizycznych w kształtowaniu określonych sprawności ruchowych. Zaangażowanie i poświęcenie w wykonywaniu ćwiczeń Wykonanie prób sprawności fizycznej wybranych przez nauczyciela (takich samych jak we wrześniu). Porównanie wyników i ocena sprawności fizycznej w okresie 7 miesięcy. Zabawy i gry kształtujące ogólną sprawność fizyczną, oraz wybrane cechy motoryczne. Samodzielne opracowanie zestawy ćwiczeń kształtujących określone zdolności motoryczne. 6

7 Zabawy i gry sprawdzające określone umiejętności ruchowe. Ćwiczenia kształtujące siłę i szybkość, gibkość i zwinność. Próby badające wybrane sprawności fizyczne. Wychowanie do życia w rodzinie zróżnicowane indywidualne tempo rozwoju. Edukacja prozdrowotna ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Podkreślamy rolę samodzielnej pracy, zaangażowania i chęci poprawiania wyników. Na podstawie samodzielnie wykonanych prób indeksu sprawności fizycznej pomagamy uczniom dokonać samooceny rozwoju, razem wytyczamy dalszą drogę pracy. VII. Bezpiecznie w szkole, w domu, i na drodze. Poznanie i wdrażanie do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Kontrakt grupowy ustalamy wspólne zasady pracy i organizacji zajęć. Mogę pomóc sposoby udzielania pierwszej pomocy przy stłuczeniach i zwichnięciach. Skóra to moje najcenniejsze ubranie higiena ciała. Formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Zasady komunikowania się. Troska o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć ruchowych. Przestrzeganie zasad higieny ciała i higieny pracy umysłowej. Właściwy zdrowy sposób korzystania z komputera i telewizji. Kontrakt grupowy jako ustalony wspólnie zbiór zasad obowiązujących wszystkich na zajęciach. Ćwiczenia i zabawy orientacyjno porządkowe, doskonalenie orientacji na różnorodne sygnały. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku stłuczenia lub zwichnięcia (wykonanie opatrunku, transport poszkodowanego). Podstawowe zabiegi higieniczne dotyczące skóry. Przykłady aktywnego spędzania czasu wolnego poza szkołą. Regulamin sali gimnastycznej i innych obiektów sportowych. Zasady oceniania i standardy wymagań z wychowania fizycznego w klasie V. Sposoby zdrowego i higienicznego odpoczynku i pracy w domu. 7

8 Stłuczenie i zwichnięcie zasady udzielania pierwszej pomocy. Edukacja prozdrowotna bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych; pierwsza pomoc w niektórych urazach. Edukacja czytelnicza i medialna proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny. Na pierwszych zajęciach ustalamy wspólnie ustalamy kontrakt grupowy, który powinien zawierać zasady pracy na zajęciach. 8

9 ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI. I. Lekkoatletyka. Kształtowanie ambicji i wytrwałości w dążeniu do celu, rozbudzanie i pogłębianie wiary we własne siły poprzez dyscypliny lekkoatletyczne. Gry i zabawy kształtujące szybkość. Na bieżni bieg po prostej i po obwodzie. Gotów, start! Start niski. Pałeczka sztafetowa współpraca w zespole dwuosobowym. Biegi terenowe. Pomiar czasu biegu i ustalanie wyników. Skok wzwyż sposobem naturalnym. Rzut piłeczką palantową. Ambicja i chęć walki o zwycięstwo. Współpraca w zespole dwuosobowym. Pokonywanie własnych słabości. Sprawiedliwe i rzetelne sędziowanie. Podporządkowywanie się werdyktom sędziego. Podejmowanie wysiłku dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Trucht, bieg w wolnym tempie i na pół szybkości. Zabawy bieżne i skoczne. Bieg w pełnej szybkości po prostej i po obwodzie koła. Zmiana rytmu i tempa biegu na sygnał. Start niski bieg 60 m. Przekazywanie pałeczki na wyznaczonym odcinku. Wybieg startowy odbierającego pałeczkę. Wyścig par sztafetowych. Pomiar i obliczanie czasu biegu. Bieg 1000 m. Skok wzwyż sposobem naturalnym. Rzut piłeczką palantową. Osiągnięcia polskich lekkoatletów. Sposoby samokontroli natężenia wysiłku fizycznego. Pomiar czasu biegu i porównywanie wyników. Rozłożenie sił w czasie biegu na dłuższych dystansach. 9

10 Edukacja prozdrowota higiena pracy i wypoczynku. Edukacja czytelnicza i medialna wyszukiwanie informacji, wizualna prezentacja danych. Prezentacja osiągnięć polskich lekkoatletów może mieć formę gazetki lub plansz. Sylwetki sportowców ukazujemy jako wzór aktywnej postawy, zaangażowania i poświęcania dla określonego celu. II. Mini piłka ręczna, mini piłka koszykowa. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów kulturalny kibic. Moje mocne strony gry i zabawy kształtujące zwinność, szybkość i wytrzymałość. Współpraca i współdziałanie podania i przyjęcia piłki w zespole. Gol!!! rzuty na bramkę i obrona bramki. W koszykówce gra się też głową. Elementy taktyki gry krycie każdy swego. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa, rytmu i kierunku biegu. Rzuty do kosza z miejsca i po kozłowaniu; dwutakt. Podstawowe reguły zachowania się na boisku i na trybunach. Trening to praca przynosząca efekty doskonalenie i utrwalenie poznanych elementów techniki. Fizyczne predyspozycje do uprawiania określonej dyscypliny sportowej Współdziałanie wszystkich członków zespołu. Sumienność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń. Podporządkowywanie się decyzjom kapitana zespołu. Sprawiedliwe i obiektywne sędziowanie. Zachowanie się na boisku i na trybunach w sytuacji zwycięstwa i porażki. Zasada fair play w grach. Bieg przodem i tyłem w różnych kierunkach. Skoki w przód i w górę. Chwyt piłki dolnej z podłoża i z powietrza, jednorącz. Podania sytuacyjne. Podania oburącz dołem i kozłem, jednorącz hakiem, dołem, kozłem. Prowadzenie piłki w trójkach. Rzuty do kosza z miejsca i po kozłowaniu jednorącz sprzed piersi, z wyskoku jednorącz i oburącz. Podstawowy rzut z biegu. Dwutakt. 10

11 Kozłowanie ciągłe. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa, rytmu i kierunku biegu. Zatrzymanie po kozłowaniu. Krycie piłki z ręką. Zasłanianie. Utrudnianie przyjęcia i podania piłki przeciwnikowi poprzez aktywną pracę ramion. Gra bramkarza obrona piłki rękami i nogami, chwyty (gaszenie piłki). Zwody pojedyncze (z naskokiem na obie nogi) przodem i tyłem. Krycie każdy swego. Stosowanie wyuczonych elementów techniki i taktyki w grach. Podstawowe przepisy gry w minipiłce ręcznej i koszykowej umożliwiające grę i sędziowanie. Zasada krycia każdy swego, postępowanie wobec przeciwnika z piłką i bez piłki. Negocjacje i sposoby rozwiązywania konfliktów. Edukacja czytelnicza i medialna proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny. Wychowanie do życia w rodzinie konflikty i ich rozwiązywanie. III. Mini piłka siatkowa. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów kulturalny kibic. Ćwiczenia oswajające z piłkami. Uczymy się przyjęcia i podania piłki. Odbicia piłki w trójkach. Rola trenera, wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie miarą sukcesu. Na meczu siatkówki z udziałem reprezentacyjnej drużyny Polski zachowanie się w roli zawodnika, kibica i sędziego. Kontrola i ocena wykonania zadania przez rówieśnika. Współdziałanie w zespole trójkowym w celu osiągnięcia wyniku. Kultura zachowania na boisku i na trybunach. Podejmowanie decyzji w sytuacjach spornych, obrona własnego zdania. Podporządkowanie się decyzjom sędziego. Gry i zabawy bieżne i rzutne. Przyjmowanie pozycji siatkarskiej niskiej na sygnał, szybkie zmiany pozycji. Poruszanie się po boisku doskok. 11

12 Przyjęcia i podania piłki sposobem jednorącz dolnym i górnym ćwiczenia w parach i trójkach. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym i górnym w wypadzie, klęku, siadzie i leżeniu. Kierowanie piłki sposobem górnym w bok i tył. Zagrywka tenisowa. W trójkach odbicia piłki z jak najdłuższym utrzymaniem piłki w grze. Wykorzystanie opanowanych elementów w mini grze. Zespół Huberta Wagnera i historyczne osiągnięcia polskich siatkarzy. Sposoby przedstawiania, argumentowania i obrony swoich racji. Walory rekreacyjne i zdrowotne piłki siatkowej. Przepisy gry i sędziowanie. Wychowanie do życia w rodzinie konflikty i ich rozwiązywanie. Edukacja czytelnicza i medialna komunikacja werbalna i niewerbalna. Podkreślamy rolę trenera, autorytet i umiejętności przewodzenia w grupie. W różnorodnych formach wizualnych przedstawiamy osiągnięcia polskich siatkarzy. IV. Mini piłka nożna. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. Prowadzenie piłki prawą i lewą nogą. Przyjęcie udem i podeszwą. W bramce chwyt piłki z upadkiem, piąstkowanie. Współpraca w zespole. Piłka nożna z trzech pozycji zawodnik, kibic, sędzia. Współpraca i pomoc w wykonywaniu ćwiczeń w zespole. Podporządkowanie się regułom pracy w zespole. Kultura dopingu i kibicowania, właściwe zachowanie się na trybunach. Właściwe zachowanie się na boisku czysta sportowa rywalizacja, podporządkowanie się decyzjom sędziego. Pełnienie roli sędziego sprawiedliwe, obiektywne i bezstronne decyzje. Kapitan i trener jako wzór doświadczenia społecznego. Sztafety wahadłowe z piłką. Prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach prostym podbiciem. 12

13 Przyjęcie udem i podeszwą. Uderzenia sytuacyjne, głową w miejscu, ponad sobą. Przyjęcia sytuacyjne. Żonglerka prawą i lewą nogą. Strzał na bramkę z biegu. Uderzenia piłki z półwoleja. Gra bramkarza chwyt piłki z upadkiem, piąstkowanie. Wyrzut piłki z autu. Zwody z piłką. Stosowanie poznanych elementów techniki gry w zabawach i grach. Zasady współpracy w zespole, sposoby porozumiewania się i komunikacji. Negocjacje, przekonywanie do własnych pomysłów i rozwiązań. Rola trenera i zasady dobrego treningu sportowego. Osiągnięcia polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Edukacja prozdrowotna podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. Nawiązując do działalności klubów regionalnych ukazujemy drogę do sukcesu sław polskiej piłki nożnej. V. Gimnastyka podstawowa. Kształtowanie i utrwalanie właściwej sylwetki i sprawności koordynacyjnej poprzez gimnastykę podstawową i artystyczną. Ćwiczę według opisu wykonanie ćwiczenia zgodnie z instrukcją. Przewroty w przód z naskokiem i w tył z postawy. Stanie na głowie samodzielnie z uniku podpartego. Potrafię sam stanie na rękach samodzielnie z uniku zamachem. Możesz na mnie polegać asekuracja i odpowiedzialność za bezpieczeństwo partnera ćwiczeń. Trochę ruchu na innych lekcjach ćwiczenia śródlekcyjne (dobór i znaczenie). Na drabinkach zwis przerzutny i przewrotny. Ćwiczenia równoważne na przyrządach typowych i nietypowych. Wyskoki na przyrządy i zeskoki w krótkich seriach. Samozaparcie i wytrwałość w nauce i wykonywaniu ćwiczeń. Dokładne i rzetelne wykonywanie poleceń nauczyciela. Współpraca z nauczycielem w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i współćwiczącym. Asekuracja i odpowiedzialność za bezpieczeństwo partnera ćwiczeń. 13

14 Inicjowanie, opracowanie i prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej. Współpraca w zespole trójkowym. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji tekstowej. Rytmiczne skoki z odbicia jednonóż i obunóż. Przetaczanie bokiem z przeskakiwaniem partnerów ponad toczącymi się. Przewrót w przód naskokiem z miejsca, ponad przeszkodą, z chwytem rękami za głowę. Przewrót w tył do rozkroku i z postawy przez siad o nogach prostych do postawy o nogach prostych i złączonych. Łączenie przewrotów w przód i w tył w grach i zabawach. Stanie na głowie z uniku podpartego zamachem samodzielnie z asekuracją. Stanie na rękach z uniku zamachem przy drabinkach z asekuracja. Przerzut bokiem z postawy bokiem w rozkroku do postawy wyjściowej. Proste układy trójkowe. Skok kuczny z rozbiegu na wprost (4-5 elementów skrzyni). Skok rozkroczny przez kozioł. Przygotowanie i prezentacja zestawów ćwiczeń śródlekcyjnych. Zwis przerzutny i przewrotny. Ćwiczenia równoważne na przyrządach typowych i nietypowych. Różne sposoby opisu ćwiczeń gimnastycznych i innych form ruchu. Zasady bezpiecznego udziału w zajęciach gimnastycznych. Samoocena własnych możliwości. Znaczenie ćwiczeń śródlekcyjnych. Zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych. 4. realizowane treści ścieżek edukacyjnych : Edukacja czytelnicza i medialna system wyszukiwania danych. Edukacja prozdrowotna organizacja nauki i odrabiania lekcji. VI. Oceniamy rozwój sprawności fizycznej. 1. Cel edukacyjny: Nabywanie umiejętności samooceny i samokontroli własnej sylwetki i postawy ciała. Poznanie sposobów badania uzdolnień ruchowych, obserwowanie ich rozwoju. Próby oceniające zdolności kondycyjne i gibkość według testu K. Zuchory. Wykonanie prób sprawności fizycznej i porównanie wyników z poprzednich lat. 14

15 Samoocena poziomu i rozwoju własnej sprawności fizycznej. Troska o rozwój ogólnej sprawności ruchowej. Rzetelność i uczciwość podczas wykonywania prób. Poznanie własnych możliwości jako wskazówka do dalszego doskonalenia. Przygotowanie i wykonanie pojedynczych prób określonych sprawności fizycznych i porównanie wyników aktualnych z wynikami wrześniowymi. Wykonanie całościowych testów sprawności fizycznej i określenie poziomu własnej sprawności. Zabawy i gry kształtujące ogólną sprawność ruchową oraz wybrane cechy motoryczne. Przykłady ćwiczeń kształtujących siłę mięsni ramion, brzucha, skoczność, szybkość, wytrzymałość oraz gibkość. Testy sprawności ruchowej. 4. Realizowane treści ścieżek edukacyjnych: Wychowanie do życia w rodzinie zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju, odpowiedzialność za własny rozwój. VII. Bezpiecznie w szkole, w domu, i na drodze. Poznanie i wdrażanie do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Wspólnie ustalamy zasady bezpiecznego i efektywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego kontrakt grupowy. Wypadek! Zasady udzielania pierwszej pomocy w złamaniach i krwotokach. Czystość i zdrowie zasady higieny ciała. Szybkie wykonywanie zadań na sygnał. Co się ze mną dzieje? Zmiany w okresie dojrzewania a ćwiczenia fizyczne. Ćwiczenia kształtujące. Współpraca w grupie według wspólnie ustalonych reguł. Przestrzeganie zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych i właściwe reagowanie na nie. Przestrzeganie zasad higieny. Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała i ochrona swej intymności. Psychofizyczne przejawy dojrzewania. 15

16 Kontrakt grupowy jako ustalony wspólnie zbiór zasad postępowania. Ćwiczenia i zabawy orientacyjno porządkowe. Pierwsza pomoc w przypadku złamania, krwotoku (wykonanie opatrunku, transport poszkodowanego) Szybkie wykonanie zadań na sygnał. Zmiany pozycji na sygnały akustyczne i optyczne. Regulamin korzystania z obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych. Zasady oceniania i standardy wymagań z przedmiotu wychowanie fizyczne w klasie VI. Złamanie, zranienie rodzaje, sposoby udzielania pomocy, wykonanie opatrunku. Zmiany psychiczne i fizyczne okresu dojrzewania. Edukacja prozdrowotna rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Wychowanie do życia w rodzinie zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Higiena okresu dojrzewania. We współpracy z nauczycielem przyrody oraz wychowania do życia w rodzinie ustalamy zakres informacji przekazywanych na zajęciach wychowania fizycznego związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychicznym. Podkreślamy rolę ćwiczeń fizycznych dla rozwijającego się organizmu. 16

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V. Testy sprawności fizycznej

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V. Testy sprawności fizycznej STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Samodzielne dokonuje pomiaru określonych umiejętności ruchowych w podany przez nauczyciele sposób. Określa wybranym przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Określenie przedmiotu oceny. S t r o n a 1 a) Wiadomości-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych oraz mini gier zespołowych, znajomość przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM Prowadzący mgr Krzysztof Czaplicki Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki ręcznej. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. PROGRAM Wychowania Fizycznego - Urszula Kierczak ZDROWIE SPORT REKREACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V a SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V a SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V a SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. PROGRAM Wychowania Fizycznego - Urszula Kierczak ZDROWIE SPORT REKREACJA Nauczyciel wychowania fizycznego:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Poziom podstawowy. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Poziom rozszerzony. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie wychowania umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy I-szej

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy I-szej Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy I-szej Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Doskonalenie umiejętności samooceny i samokontroli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Umiejętności finalne U/ Efektywne współdziałanie w zespole N/ Poznawanie wymaganych pojęć Umiejętności składowe Organizacja i uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

ZMODYFIKOWANY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ZMODYFIKOWANY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ OPRACOWAŁ SPECJALNIE DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KUTNIE - Robert Kaźmierczak Program wychowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Systematyczny udział w zajęciach (SU): - udział w zajęciach- ćwiczenie na lekcji, notowanie

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Cele kształcenia- wymagania Utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka / 16h/ Gimnastyka /18h/ Piłka siatkowa /11h/ Piłka koszykowa /11h/ Piłka nożna /4h/ R-M-T /4h/ Gry i zabawy /63h/ EP /10h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP) Omawianie przepisów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM. Test sprawności fizycznej

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM. Test sprawności fizycznej STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM Test sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Umie zorganizować zawody klasowe w biegach terenowych. Wybiera i pokonuje trasę crossu. Samodzielnie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Oceniam

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa,

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa, KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN ( 130 GODZ.) Lp. Treści programu wychowania fizycznego. Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 6 IX X, V, VI II. Aktywność fizyczna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE Standardy wymagań. KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE Standardy wymagań. KLASA IV LEKKOATLETYKA WYCHOWANIE FIZYCZNE Standardy wymagań. KLASA IV - przy wsparciu nauczyciela dąży do wytyczonego celu. - niepowodzenie przyjmuje jako motywację do zwiększonego wysiłku. - zadania wykonuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /16h/ Gimnastyka /12h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /8h/ Piłka nożna /11h/ Piłka ręczna /4h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /73h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Imię i nazwisko nauczyciela: Lidia Kańtoch Nr programu (SZZPN) poz. SZPSP/POZ.23/01/09/05PA,,Program własny nauczycieli wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasa 1-3 Gimnazjum

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasa 1-3 Gimnazjum Klasa I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasa 1-3 Gimnazjum Ocena celująca - aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły i w różnych formach działalności związanych z wychowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo