Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Spis treści Opis projektu Posiadane systemy teleinformatyczne Wymagania dotyczące szczegółowej specyfikacji technicznej Moduły systemu B2B Architektura budowy Opis procedur i procesów Sprzęt serwerowy... 7 Opis projektu Projekt polega na wdrożeniu systemu informatycznego B2B, automatyzującego współprace Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi Agencjami interaktywnymi a także rozpoczęcie świadczenia nowej usługi elektronicznej automatycznej wyceny ofert dedykowanych. Dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania B2B w pełni zautomatyzowane zostaną następujące procesy: - Wycena ofert dedykowanych dla klienta końcowego agencji - Realizacja zamówienia i zawieranie umów z klientem koncowym - Rozliczanie usług realizowanych w ramach umów partnerskich - Przyjmowanie i realizacja zmian zgłaszanych przez programistów i administratorów agencji interaktywnych - Zgłaszanie zleceń serwisowych - Generowanie i wysyłanie raportów z systemów monitoringu usług realizowanych dla agencji interaktywnych 1. Posiadane systemy teleinformatyczne Na system informatyczny Wnioskodawcy składa się niżej wymienione oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług hostingowych: - systemy hostingowe oparte o różne rozwiązania firm trzecich (XenServer, VMWare, DirectAdmin, Linux CentOS, PHP, Ruby on Rails, Exim, ProFTPD, itd.), - system rozliczeń finansowych BOA Biuro Obsługi Abonenta, - system monitoringu usług firmy Monit24 - system utrzymania i zamawiania domen firmy DomainMaker, - system hostingu DirectAdmin - system dla realizacji usługi VPS XenServer oraz VMWare - system realizacji kopii bezpieczeństwa Bacula - system wsparcia użytkowników końcowych Kayako Wszystkie w/w systemy są niezależne i nie zintegrowane ze sobą. str. 1

2 Po wdrożeniu systemu B2B objętego niniejszym projektem w/w systemy mają być nadal wykorzystywane i będą współpracować z wdrażanym oprogramowaniem B2B. Dzięki kompatybilności systemu informatycznego obecnie wykorzystywanego przez Wnioskodawcę z wdrażanym rozwiązaniem zostanie stworzone zintegrowane rozwiązanie informatyczne, które umożliwi bardziej wszechstronną, a co najważniejsze zdigitalizowaną obsługę obecnych i przyszłych partnerów biznesowych wnioskodawcy. 2. Wymagania dotyczące szczegółowej specyfikacji technicznej Zadaniem Oferenta jest przygotowanie szczegółowej specyfikacji technicznej systemu B2B, która będzie pozwalała na: - zaprojektowanie koncepcyjne prototypu systemu B2B - przygotowanie środowiska sprzętowego i systemowego do uruchomienia systemu B2B - poznanie wymagań sprzętowych i systemowych - zbudowanie planu wdrożenia systemu B2B i propozycji harmonogramu wdrożenia systemu B2B - określenie architektury systemu Oferent jest zobowiązany do: - stworzenia funkcjonalnej architektury systemu B2B - opisania procesów i procedur systemu B2B w oparciu o zaproponowaną architekturę - przygotowanie spisu zastosowanych technologii służących do budowy systemu B2B w tym silników baz danych, systemów API, proponowanych serwerów aplikacji Opis modułów, które muszą być realizowane przez system B2B. Specyfikacja techniczna systemu B2B musi umożliwiać zbudowanie systemu realizujące zadania wszystkich wymaganych modułów Moduły systemu B2B System B2B będzie składał się z sześciu modułów: 1. Moduł Główny 2. Moduł Sprzedażowy 3. Moduł Finansowy 4. Moduł Administracyjny 5. Moduł Wsparcia 6. Moduł Monitoringu W poniższej tabeli znajdują się wymagania minimalne dla każdego z modułów Systemu B2B Lp. Parametr Opis wymagania 1 Moduł Główny 1.1 Realizowane zadania - komunikacja pomiędzy systemami teleinformatycznymi służącymi do realizacji usług Grupy KKI-BCI Sp. z o.o. przy wykorzystaniu odpowiednich API - szyna komunikacyjna pozwalająca na wymianę danych pomiędzy modułami systemu B2B - wysyłanie komend do systemów teleinformatycznych w celu założenia, zmiany parametrów usług lub ich usunięcia - przetwarzanie danych, wysyłanie komend do systemów teleinformatycznych pozwalających na automatyczną instalację i rekonfigurację świadczonych usług str. 2

3 - składowanie danych w relacyjnej bazie danych dotyczące informacji wymaganych do pracy wszystkich 1.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - informacje o klientach końcowych (dane finansowe, dane kontaktowe, lista posiadanych usług, rozliczenia finansowe, komunikacja z klientem) - informacje o Agencjach Interaktywnych (dane finansowe, dane kontaktowe, lista posiadanych usług, rozliczenia finansowe, sposób rozliczania upustów i usług) - katalog oferowanych usług - katalog dostępnych zasobów teleinformatycznych 1.3 Prezentacja danych - Portal intranet, poprzez przeglądarkę WWW 2 Moduł Sprzedażowy 2.1 Realizowane zadania - automatyzacja procesu zamawiania usług - tworzenie katalogu usług - definiowanie parametrów usług - parametryzowanie usług w oparciu o rodzaj klienta (Klient Końcowy, Agencja Interaktywna) - zakładanie usług i zmiana ich parametrów poprzez komunikację z Modułem Głównym - definiowanie pakietów promocyjnych - budowanie ofert dedykowanych i prezentacja oferty Klientowi Końcowemu z możliwością akceptacji oferty 2.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - powiązania pomiędzy dostępnymi usługami a Klientem Końcowym i Partnerem - definicje upustów i ich parametry - dane o klientach i partnerach - dane Modułu Głównego 2.3 Prezentacja danych Moduł Sprzedażowy ma być wykorzystywany przez zespół handlowy Zamawiającego oraz jego Partnerów w związku z tym prezentacja danych musi odbywać się poprzez: - portal WWW intranet dla handlowców stacjonarnych dostępny poprzez zabezpieczony protokół co najmniej HTTPS - portal WWW Extranet-partner dla handlowców mobilnych dostępny poprzez zabezpieczony protokół HTTPS oraz login i hasło z możliwością uruchomienia na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym typu ios i Android 3 Moduł Finansowy 3.1 Realizowane zadania Główną funkcją modułu finansowego jest umożliwienie płatności za zamówioną usługę i przekazanie do pozostałych modułów informacji o jej akceptacji i możliwości dalszej realizacji zamówienia to jest instalacji usługi oraz przekazania danych dostępowych do użytkownika końcowego. Główne zadania: - automatyczne wystawianie dokumentów księgowych (np. faktury VAT) - automatyczna wysyłka dokumentów finansowych do zdefiniowanych dla klientów adresów str. 3

4 - wysyłanie powiadomień o nieterminowych płatnościach - możliwość definiowania powiadomień do wysyłki - automatyczne naliczanie upustów zdefiniowanych dla partnerów i klientów - rozliczanie płatności z systemów płatności elektronicznych typu PayPal, karty kredytowe PayU - przekazanie akceptacji do założenia usługi i wysłania danych klientowi do innych modułów po prawidłowej akceptacji płatności 3.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane Modułu Głównego - dane Modułu Sprzedażowego 3.3 Prezentacja danych Prezentacja danych musi odbywać się przy wykorzystaniu: - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Użytkowników Końcowych 4 Moduł Administracyjny 4.1 Realizowane zadania Moduł administracyjny umożliwiać będzie obsługę zamówionych i opłaconych przez Partnera i klienta końcowego usług. W szczególności realizować musi następujące funkcje: - sprawdzenia stanu zamówionych usług - zmiana parametrów usługi (m.in. adresacja IP, wielkość przyznanych zasobów sprzętowych, konfiguracja szczegółowa taka jak konta , konfiguracja www, ftp, dns, itp.) - rezygnacji z usługi, zakupienia nowej usługi - bezpośredniego logowania do usług przy pomocy pojedynczego hasła i loginu. - wgląd w statystyki zajętych i dostępnych zasobów posiadanych usług - przyjmowanie i obsługę zleceń zmian i rozwiązywania problemów klientów (tzw. Suport portal) Moduł Administracyjny musi zawierać co najmniej trzy poziomy autoryzacji w celu odseparowania uprawnień odpowiednich osób do edycji i zmian parametrów: 1. Poziom administracyjny Przeznaczony dla Administratorów Grupy KKI-BCI Sp. z o.o. umożliwiający: - wgląd w stan i konfigurację ustawień globalnych wszystkich uruchomionych usług dla Agencji i Użytkowników Końcowych, - wgląd w zgłoszenia obsługi pomocy wysłanej przez administratorów Agencji i Użytkowników Końcowych w celu podjęcia działań naprawczych lub wykonania odpowiednich zmian w systemie teleinformatycznym, - logowanie do usług w celu zmiany ustawień i pomocy użytkownikom w konfiguracji usług, - automatyczną rekonfigurację wszystkich posiadanych systemów teleinformatycznych. str. 4

5 2. Poziom Reseller Przeznaczony dla Administratorów Agencji Interaktywnych umożliwiający: - wgląd w stan i zmianę ustawień uruchomionych własnych usług jak również usług Klientów Końcowych zarządzanych przez daną Agencję Interaktywną. - bezpośrednią zmianę parametrów posiadanych usług - logowanie do usług klientów końcowych w celu pomocy i wykonywania zmian 3. Poziom Klient Przeznaczony dla Użytkowników Końcowych umożliwiający: - wgląd w stan i zmianę ustawień uruchomionych własnych usług - bezpośrednią zmianę parametrów posiadanych usług 4.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane Modułu Głównego - dane Modułu Sprzedażowego - dane Modułu Finansowego 4.3 Prezentacja danych - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Klientów Końcowych 5 Moduł Wsparcia 5.1 Realizowane zadania Moduł wsparcia ma być odpowiedzialny za umożliwienie komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami (Grupa KKI-BCI Sp. z o.o., Agencja Interaktywna, Użytkownik Końcowy) w celu szybkiej i efektywnej komunikacji mającej na celu szybkie rozwiązywanie zgłoszeń serwisowych klientów końcowych i agencji interaktywnych. Moduł musi realizować co najmniej funkcje: - wysyłanie zgłoszeń serwisowych, - przegląd komunikacji i odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe, - automatyczną identyfikację klienta i weryfikację poziomów czasu reakcji i rozwiązania problemu skutkującego przydzieleniem odpowiedniego priorytetu dla zgłoszenia, - przegląd historii komunikacji pomiędzy osobami biorącymi udział w rozwiązywaniu zgłoszenia serwisowego, - przegląd informacji o planowanych przerwach technicznych i zmianach w parametrach systemów teleinformatycznych - przydzielanie zgłoszeń do odpowiednich osób - automatyczne powiadomienia klientów o zmianie statusu zgłoszenia (m.in. odpowiedź na zgłoszenie, zmiana statusu zgłoszenia, zamknięcie zgłoszenia) 5.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane z systemów monitoringu - dane z Modułu Głównego str. 5

6 5.3 Prezentacja danych - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Klientów Końcowych 6 Moduł Monitoringu 6.1 Realizowane zadania Zadaniem Modułu monitoringu będzie prezentacja stanu pracy usług posiadanych przez Agencje Interaktywne i Klientów Końcowych znajdujące się w systemie monitoringu. Dzięki możliwości skorelowania Usługi z Użytkownikiem Usługi oraz poziomem SLA zawartym w umowie system monitoringu musi realizować funkcje: - generowanie raportów z pracy usług przy różnych parametrach (np. okres czasowy, typ usługi, długość przerwy itp.) - automatyczne powiadomienie poprzez SMS oraz Administratorów Grupy KKI-BCI, klienta końcowego w razie problemów z działaniem usługi - Raportowanie o dotrzymywaniu poziomów SLA określonych w umowach. 6.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane z systemów monitoringu - dane z Modułu Głównego 6.3 Prezentacja danych - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Klientów Końcowych - Wiadomości - Wiadomości sms 2.2. Architektura budowy Zamawiający wymaga zbudowania serwisu w modelu trójwarstwowym zawierającym co najmniej: Warstwa Danych: Warstwa odpowiedzialna za przechowywanie i przetwarzanie danych pochodzących z systemu B2B. Warstwa musi zostać oparta o relacyjną bazę danych np. MySQL zapewniającą efektywne składowaniem, przetwarzanie i archiwizację danych, które będą się w niej znajdowały Warstwa logiki biznesowej: Warstwa odpowiedzialna za realizację komunikacji pomiędzy wszystkimi modułami systemu B2B, m.in. pobieraniem danych z systemu monitoringu, obsługę komunikacji pomiędzy systemami hostingowymi Zamawiającego a modułami systemu B2B. Warstwa powinna cechować się modułową budową pozwalającą na dołączanie dodatkowych modułów w razie konieczności uruchomienia dodatkowych usług przez Zamawiającego. Warstwa logiki biznesowej musi separować warstwę kodu programistycznego od warstwy prezentacji. str. 6

7 Warstwa prezentacji: Warstwa odpowiedzialna za prezentację kontentu i danych wygenerowanych przez pozostałe warstwy na poziomie przeglądarki internetowej. Warstwa prezentacji musi cechować się zapewnieniem bezpieczeństwa dostępu do informacji i komunikacji z Użytkownikiem Końcowym oraz Agencjami jak również pracownikami Zamawiającego Opis procedur i procesów. Zamawiający przewiduje wdrożenie systemu w sześciu kluczowych procesach biznesowych: Wycena ofert dedykowanych dla klienta końcowego agencji Realizacja zamówienia i zawieranie umów z klientem końcowym Rozliczanie usług realizowanych w ramach umów partnerskich Przyjmowanie i realizacja zmian zgłaszanych przez programistów i administratorów agencji interaktywnych Zgłaszanie zleceń serwisowych Generowanie i wysyłanie raportów z systemów monitoringu usług realizowanych dla agencji interaktywnych Oferent ma za zadanie opisać w jaki sposób system B2B będzie wpływał na realizację każdego z procesów, w tym: - aktualny opis procesu - opis procesu z wykorzystaniem systemu B2B - dane wejściowe - dane wyjściowe Preferowanym sposobem opisu procesów jest notacja UML lub równoważna Sprzęt serwerowy Zamawiający na tą chwilę nie posiada wystarczającej infrastruktury sprzętowej do instalacji i utrzymania systemu B2B. Zamawiający przewiduje zakup infrastruktury sprzętowej o minimalnych wymaganiach: Parametry planowanej do zakupu platformy sprzętowej: Serwer obliczeniowy Należy dostarczyć 3 szt. serwerów w takiej samej konfiguracji. Serwery muszą zapewniać dużą skalowalność systemu. Serwery będą pełnić funkcję: str. 7

8 1 szt. - Serwer frontend 1 szt. Serwer backend 1 szt. Serwer bazodanowy Obudowa Procesor Obudowa maksymalnie 2U z możliwością instalacji w szafie RACK 42U Z zestawem szyn do mocowania w szafie rack Wszystkie procesory serwerów muszą być identyczne Procesory muszą być typu x86, wykonywać instrukcje 64 bitowe oraz zawierać na sobie kontroler pamięci RAM. Co najmniej 8 rdzeni obliczeniowych w każdym dostarczonym procesorze. Co najmniej 2 szt. procesorów: Taka ilość procesorów by łączna MOC OBLICZENIOWA serwera wynosiła co najmniej 256,0 GFlops, gdzie MOC OBLICZENIOWA definiowana jest wzorem: Rproc = C * I * F, gdzie: Rproc - moc obliczeniowa w GFlops C - liczba rdzeni procesora I - liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesora Intel Xeon (seria 5600) wynosi 4, dla procesorów AMD Opteron wynosi 4), F - częstotliwość zegara procesora w GHz. Pamięć RAM 128 GB lub więcej pamięci RAM Możliwość rozbudowy do co najmniej 256GB pamięci RAM dla każdego zainstalowanego procesora. Pamięć z technologią ECC Dysk Twardy Serwer musi być gotowy do instalacji co najmniej 8 dysków stałych typu HotSwap w standardzie SAS 6G lub SATA 6G. W serwerze musi zostać zainstalowane co najmniej dwa dyski stałe o sumarycznej pojemności co najmniej 600GB w standardzie SAS 6G lub lepszym o prędkości obrotowej co najmniej 15k rpm. Kontroler dyskowy Zasilanie Wymagane Porty Kontroler dyskowy pozwalający na konfigurację co najmniej poziomów RAID: 0,1,1+0,5,5+0 przy wykorzystaniu wyłącznie mechanizmów sprzętowych kontrolera Nadmiarowy, odporny na awarię 1 szt. zasilacza system, który spełnia następujące wymagania: c) Wymienny z zewnątrz, podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez serwery d) W ilości maksymalnej dla obudowy przewidzianej przez producenta obudowy Standard SAS 6G: a) 1 pary (2szt.) portów lub więcej par portów dokładnie SAS 6G Standard ETHERNET 1Gb a) 2 pary (4szt.) portów lub więcej par portów o przepustowości co najmniej 1Gb ETHERNET każdy str. 8

9 b) Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i umożliwiać połączenie do infrastruktury Zamawiającego Standard ETHERNET 10Gb a) 1 pary (2szt.) portów lub więcej par portów o przepustowości co najmniej 10Gb ETHERNET Każdy b) W standardzie umożliwiającym podłączenie do portów Macierzy Dyskowej Standard USB/SD: a) 4 szt. portu lub więcej pracującego w standardzie USB lub SD b) Co najmniej jeden z portów dostępny wewnątrz obudowy serwera Standard PCI: a) Co najmniej 2 porty pracujące w standardzie PCI-E Express 3.0 Macierz Dyskowa Macierz dyskowa musi umożliwiać przechowywanie danych relacyjnej bazy danych jak również archiwizację danych historycznych. Ponieważ będą to dane krytyczne dla działalności organizacji należy dostarczyć macierz klasy enterprise o wysokim poziomie bezpieczeństwa i skalowalności o parametrach co najmniej: Dyski Funkcjonalno ść Zamawiający wymaga dostarczenia dysków dla dwóch rodzajów pojemności. 1) Pojemność dyskowa dla danych produkcyjnych: Sumaryczna pojemność 6TB lub więcej w postaci co najmniej 10 szt. identycznych dysków. Każdy dysk o następujących parametrach: a) wartość średniego czasu wyszukiwania podawana przez producenta sprzętu dla oferowanego typu dysku maksymalnie 4.0 ms lub mniej, b) wyposażony w 2 szt. lub więcej portów każdy o przepustowości 6Gb/s lub więcej. 2) Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Musi istnieć możliwość rozbudowy Macierz Dyskowej do 200TB poprzez rozbudowę pojemności dyskowej stosując dodatkowe półki dyskowe i dyski typu SAS 6G bądź SAS 6G MDL Macierz dyskowa musi w ramach oferowanej ceny realizować następujące funkcje: a) Obsługi co najmniej 64 szt. równoczesnych połączeń do serwerów, na których mogą działać następujące systemy operacyjne: MS Windows Server 2003/2008, VMware vsphere 5, Linux. b) Automatycznego przełączania uszkodzonej ścieżki dostępu serwera do systemu dyskowego na sprawną bez przerywania pracy serwera. Zamawiający dopuszcza by ta funkcjonalność realizowana był przez inne urządzenia lub innym sposobem, ale musi odbywać się w ramach ceny oferowanego systemu c) Wykonywania na żądanie, przy pomocy wyłącznie mechanizmów systemu dyskowego i bez przerywania pracy serwerów korzystających z zasobów tego systemu, 64 lub więcej kopii tych samych danych w ramach systemu dyskowego bez potrzeby rezerwowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby tej kopii. d) Wsparcie dla RAID 0, RAID 1+0, RAID 5, RAID 6 i RAID 5+0 str. 9

10 e) Wsparcie dla technologii pozwalających na oszczędzanie pobieranej przez Macierz Dyskową energii elektrycznej poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej talerzy dysków twardych gdy nie są one używane (technologia Disk Spin Down ) Porty komunikacji Zasilanie STANDARD ETHERNET: Co najmniej dwa porty ETHERNET o przepustowości co najmniej 100 Mb/s służące do połączenia z systemem zarządzania oferowaną Macierzą Dyskową. Porty muszą znajdować się na osobnych kontrolerach, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów, nie następowała przerwa w dostępie do systemu zarządzania Macierzą Dyskową. STANDARD ETHERNET 1G: Co najmniej dwie pary portów ETHERNET. Każdy port o paśmie 1Gb/s lub więcej. Każda para portów musi znajdować się na osobnym kontrolerze dyskowym, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów nie następowała przerwa w dostępie do zasobów dyskowych macierzy. STANDARD FC 8G: Co najmniej dwie pary portów FIBRE CHANNEL Każdy port o paśmie 8Gb/s lub więcej. Każda para portów musi znajdować się na osobnym kontrolerze dyskowym, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów nie następowała przerwa w dostępie do zasobów dyskowych macierzy. Nadmiarowy, odporny na awarię połowy zasilaczy, system zasilania wymienny podczas pracy systemu dyskowego, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez system. W konfiguracji maksymalnej dla danego systemu dyskowego przewidzianego przez producenta systemu. Przełącznik ethernet Należy dostarczyć co najmniej dwie sztuki przełączników ethernet do podłączenia zamawianej infrastruktury w sieci LAN. Podłączenie serwerów oraz macierzy do dostarczonych przełączników ethernet musi zostać wykonane w sposób zapewniający redundancję tj. awaria jednego przełącznika ethernet nie może przerywać dostępu do danych znajdujących się na serwerach oraz na macierzy dyskowej oraz nie może przerywać komunikacji pomiędzy macierzą dyskową oraz serwerami obliczeniowymi Porty Zasilanie, chłodzenie, obudowa a) 24 szt. lub więcej portów ETHERNET 1Gb RJ45 b) 4 porty gotowe do instalacji modułów SFP ETHERNET 1Gb FC c) miejsce na instalację co najmniej dwóch modułów 10Gb zawierających 2szt. Portów 10GbE SFP+ a) Obudowa maksymalnie 1U b) Gotowy do montażu w szafie RACK str. 10

11 Zarządzanie a) Współpraca z programem zarządzającym HP PCM. Należy dostarczyć odpowiednią licencję, jeśli jest wymagana. b) Zarządzanie poprzez www oraz ssh Przełącznik fibre channel Należy dostarczyć co najmniej dwie sztuki przełączników fibre channel do podłączenia zamawianej infrastruktury w sieci SAN. Podłączenie serwerów oraz macierzy do dostarczonych przełączników fibre channel musi zostać wykonane w sposób zapewniający redundancję tj. awaria jednego przełącznika nie może przerywać dostępu do danych znajdujących się na serwerach obliczeniowych oraz na macierzy dyskowej oraz nie może przerywać komunikacji pomiędzy macierzą dyskową oraz serwerami obliczeniowymi Porty Zasilanie, chłodzenie, obudowa a) 8 szt. lub więcej portów FC 8Gb b) 4 porty gotowe do aktywnych połączeń Fibre Channel w standardzie SR LC-LC a) Obudowa maksymalnie 1U b) Gotowy do montażu w szafie RACK Zarządzanie a) Zarządzanie poprzez www oraz ssh Oferent ma za zadanie: - przedstawienie proponowanej platformy sprzętowej - wykonanie szczegółowego opisu sposobu wykorzystania platformy sprzętowej w celu realizacji zadań systemu B2B - przedstawienie schematu połączeń i architektury systemu Oferowana platforma musi posiadać funkcję niezawodnej i bezprzerwowej pracy systemu B2B. Musi być również możliwość archiwizacji danych na zewnętrzne systemy Zamawiającego. str. 11

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 14 października 2015 r. BDG WZP.261.26.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r. Inowrocław, dnia 28.10.2015 r. "TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego,

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DGA/32/11 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa i uruchomienie serwera klasy blade z macierzami oraz zabezpieczenia sieci zasilania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo