Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Spis treści Opis projektu Posiadane systemy teleinformatyczne Wymagania dotyczące szczegółowej specyfikacji technicznej Moduły systemu B2B Architektura budowy Opis procedur i procesów Sprzęt serwerowy... 7 Opis projektu Projekt polega na wdrożeniu systemu informatycznego B2B, automatyzującego współprace Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi Agencjami interaktywnymi a także rozpoczęcie świadczenia nowej usługi elektronicznej automatycznej wyceny ofert dedykowanych. Dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania B2B w pełni zautomatyzowane zostaną następujące procesy: - Wycena ofert dedykowanych dla klienta końcowego agencji - Realizacja zamówienia i zawieranie umów z klientem koncowym - Rozliczanie usług realizowanych w ramach umów partnerskich - Przyjmowanie i realizacja zmian zgłaszanych przez programistów i administratorów agencji interaktywnych - Zgłaszanie zleceń serwisowych - Generowanie i wysyłanie raportów z systemów monitoringu usług realizowanych dla agencji interaktywnych 1. Posiadane systemy teleinformatyczne Na system informatyczny Wnioskodawcy składa się niżej wymienione oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług hostingowych: - systemy hostingowe oparte o różne rozwiązania firm trzecich (XenServer, VMWare, DirectAdmin, Linux CentOS, PHP, Ruby on Rails, Exim, ProFTPD, itd.), - system rozliczeń finansowych BOA Biuro Obsługi Abonenta, - system monitoringu usług firmy Monit24 - system utrzymania i zamawiania domen firmy DomainMaker, - system hostingu DirectAdmin - system dla realizacji usługi VPS XenServer oraz VMWare - system realizacji kopii bezpieczeństwa Bacula - system wsparcia użytkowników końcowych Kayako Wszystkie w/w systemy są niezależne i nie zintegrowane ze sobą. str. 1

2 Po wdrożeniu systemu B2B objętego niniejszym projektem w/w systemy mają być nadal wykorzystywane i będą współpracować z wdrażanym oprogramowaniem B2B. Dzięki kompatybilności systemu informatycznego obecnie wykorzystywanego przez Wnioskodawcę z wdrażanym rozwiązaniem zostanie stworzone zintegrowane rozwiązanie informatyczne, które umożliwi bardziej wszechstronną, a co najważniejsze zdigitalizowaną obsługę obecnych i przyszłych partnerów biznesowych wnioskodawcy. 2. Wymagania dotyczące szczegółowej specyfikacji technicznej Zadaniem Oferenta jest przygotowanie szczegółowej specyfikacji technicznej systemu B2B, która będzie pozwalała na: - zaprojektowanie koncepcyjne prototypu systemu B2B - przygotowanie środowiska sprzętowego i systemowego do uruchomienia systemu B2B - poznanie wymagań sprzętowych i systemowych - zbudowanie planu wdrożenia systemu B2B i propozycji harmonogramu wdrożenia systemu B2B - określenie architektury systemu Oferent jest zobowiązany do: - stworzenia funkcjonalnej architektury systemu B2B - opisania procesów i procedur systemu B2B w oparciu o zaproponowaną architekturę - przygotowanie spisu zastosowanych technologii służących do budowy systemu B2B w tym silników baz danych, systemów API, proponowanych serwerów aplikacji Opis modułów, które muszą być realizowane przez system B2B. Specyfikacja techniczna systemu B2B musi umożliwiać zbudowanie systemu realizujące zadania wszystkich wymaganych modułów Moduły systemu B2B System B2B będzie składał się z sześciu modułów: 1. Moduł Główny 2. Moduł Sprzedażowy 3. Moduł Finansowy 4. Moduł Administracyjny 5. Moduł Wsparcia 6. Moduł Monitoringu W poniższej tabeli znajdują się wymagania minimalne dla każdego z modułów Systemu B2B Lp. Parametr Opis wymagania 1 Moduł Główny 1.1 Realizowane zadania - komunikacja pomiędzy systemami teleinformatycznymi służącymi do realizacji usług Grupy KKI-BCI Sp. z o.o. przy wykorzystaniu odpowiednich API - szyna komunikacyjna pozwalająca na wymianę danych pomiędzy modułami systemu B2B - wysyłanie komend do systemów teleinformatycznych w celu założenia, zmiany parametrów usług lub ich usunięcia - przetwarzanie danych, wysyłanie komend do systemów teleinformatycznych pozwalających na automatyczną instalację i rekonfigurację świadczonych usług str. 2

3 - składowanie danych w relacyjnej bazie danych dotyczące informacji wymaganych do pracy wszystkich 1.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - informacje o klientach końcowych (dane finansowe, dane kontaktowe, lista posiadanych usług, rozliczenia finansowe, komunikacja z klientem) - informacje o Agencjach Interaktywnych (dane finansowe, dane kontaktowe, lista posiadanych usług, rozliczenia finansowe, sposób rozliczania upustów i usług) - katalog oferowanych usług - katalog dostępnych zasobów teleinformatycznych 1.3 Prezentacja danych - Portal intranet, poprzez przeglądarkę WWW 2 Moduł Sprzedażowy 2.1 Realizowane zadania - automatyzacja procesu zamawiania usług - tworzenie katalogu usług - definiowanie parametrów usług - parametryzowanie usług w oparciu o rodzaj klienta (Klient Końcowy, Agencja Interaktywna) - zakładanie usług i zmiana ich parametrów poprzez komunikację z Modułem Głównym - definiowanie pakietów promocyjnych - budowanie ofert dedykowanych i prezentacja oferty Klientowi Końcowemu z możliwością akceptacji oferty 2.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - powiązania pomiędzy dostępnymi usługami a Klientem Końcowym i Partnerem - definicje upustów i ich parametry - dane o klientach i partnerach - dane Modułu Głównego 2.3 Prezentacja danych Moduł Sprzedażowy ma być wykorzystywany przez zespół handlowy Zamawiającego oraz jego Partnerów w związku z tym prezentacja danych musi odbywać się poprzez: - portal WWW intranet dla handlowców stacjonarnych dostępny poprzez zabezpieczony protokół co najmniej HTTPS - portal WWW Extranet-partner dla handlowców mobilnych dostępny poprzez zabezpieczony protokół HTTPS oraz login i hasło z możliwością uruchomienia na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym typu ios i Android 3 Moduł Finansowy 3.1 Realizowane zadania Główną funkcją modułu finansowego jest umożliwienie płatności za zamówioną usługę i przekazanie do pozostałych modułów informacji o jej akceptacji i możliwości dalszej realizacji zamówienia to jest instalacji usługi oraz przekazania danych dostępowych do użytkownika końcowego. Główne zadania: - automatyczne wystawianie dokumentów księgowych (np. faktury VAT) - automatyczna wysyłka dokumentów finansowych do zdefiniowanych dla klientów adresów str. 3

4 - wysyłanie powiadomień o nieterminowych płatnościach - możliwość definiowania powiadomień do wysyłki - automatyczne naliczanie upustów zdefiniowanych dla partnerów i klientów - rozliczanie płatności z systemów płatności elektronicznych typu PayPal, karty kredytowe PayU - przekazanie akceptacji do założenia usługi i wysłania danych klientowi do innych modułów po prawidłowej akceptacji płatności 3.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane Modułu Głównego - dane Modułu Sprzedażowego 3.3 Prezentacja danych Prezentacja danych musi odbywać się przy wykorzystaniu: - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Użytkowników Końcowych 4 Moduł Administracyjny 4.1 Realizowane zadania Moduł administracyjny umożliwiać będzie obsługę zamówionych i opłaconych przez Partnera i klienta końcowego usług. W szczególności realizować musi następujące funkcje: - sprawdzenia stanu zamówionych usług - zmiana parametrów usługi (m.in. adresacja IP, wielkość przyznanych zasobów sprzętowych, konfiguracja szczegółowa taka jak konta , konfiguracja www, ftp, dns, itp.) - rezygnacji z usługi, zakupienia nowej usługi - bezpośredniego logowania do usług przy pomocy pojedynczego hasła i loginu. - wgląd w statystyki zajętych i dostępnych zasobów posiadanych usług - przyjmowanie i obsługę zleceń zmian i rozwiązywania problemów klientów (tzw. Suport portal) Moduł Administracyjny musi zawierać co najmniej trzy poziomy autoryzacji w celu odseparowania uprawnień odpowiednich osób do edycji i zmian parametrów: 1. Poziom administracyjny Przeznaczony dla Administratorów Grupy KKI-BCI Sp. z o.o. umożliwiający: - wgląd w stan i konfigurację ustawień globalnych wszystkich uruchomionych usług dla Agencji i Użytkowników Końcowych, - wgląd w zgłoszenia obsługi pomocy wysłanej przez administratorów Agencji i Użytkowników Końcowych w celu podjęcia działań naprawczych lub wykonania odpowiednich zmian w systemie teleinformatycznym, - logowanie do usług w celu zmiany ustawień i pomocy użytkownikom w konfiguracji usług, - automatyczną rekonfigurację wszystkich posiadanych systemów teleinformatycznych. str. 4

5 2. Poziom Reseller Przeznaczony dla Administratorów Agencji Interaktywnych umożliwiający: - wgląd w stan i zmianę ustawień uruchomionych własnych usług jak również usług Klientów Końcowych zarządzanych przez daną Agencję Interaktywną. - bezpośrednią zmianę parametrów posiadanych usług - logowanie do usług klientów końcowych w celu pomocy i wykonywania zmian 3. Poziom Klient Przeznaczony dla Użytkowników Końcowych umożliwiający: - wgląd w stan i zmianę ustawień uruchomionych własnych usług - bezpośrednią zmianę parametrów posiadanych usług 4.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane Modułu Głównego - dane Modułu Sprzedażowego - dane Modułu Finansowego 4.3 Prezentacja danych - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Klientów Końcowych 5 Moduł Wsparcia 5.1 Realizowane zadania Moduł wsparcia ma być odpowiedzialny za umożliwienie komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami (Grupa KKI-BCI Sp. z o.o., Agencja Interaktywna, Użytkownik Końcowy) w celu szybkiej i efektywnej komunikacji mającej na celu szybkie rozwiązywanie zgłoszeń serwisowych klientów końcowych i agencji interaktywnych. Moduł musi realizować co najmniej funkcje: - wysyłanie zgłoszeń serwisowych, - przegląd komunikacji i odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe, - automatyczną identyfikację klienta i weryfikację poziomów czasu reakcji i rozwiązania problemu skutkującego przydzieleniem odpowiedniego priorytetu dla zgłoszenia, - przegląd historii komunikacji pomiędzy osobami biorącymi udział w rozwiązywaniu zgłoszenia serwisowego, - przegląd informacji o planowanych przerwach technicznych i zmianach w parametrach systemów teleinformatycznych - przydzielanie zgłoszeń do odpowiednich osób - automatyczne powiadomienia klientów o zmianie statusu zgłoszenia (m.in. odpowiedź na zgłoszenie, zmiana statusu zgłoszenia, zamknięcie zgłoszenia) 5.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane z systemów monitoringu - dane z Modułu Głównego str. 5

6 5.3 Prezentacja danych - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Klientów Końcowych 6 Moduł Monitoringu 6.1 Realizowane zadania Zadaniem Modułu monitoringu będzie prezentacja stanu pracy usług posiadanych przez Agencje Interaktywne i Klientów Końcowych znajdujące się w systemie monitoringu. Dzięki możliwości skorelowania Usługi z Użytkownikiem Usługi oraz poziomem SLA zawartym w umowie system monitoringu musi realizować funkcje: - generowanie raportów z pracy usług przy różnych parametrach (np. okres czasowy, typ usługi, długość przerwy itp.) - automatyczne powiadomienie poprzez SMS oraz Administratorów Grupy KKI-BCI, klienta końcowego w razie problemów z działaniem usługi - Raportowanie o dotrzymywaniu poziomów SLA określonych w umowach. 6.2 Dane Moduł musi mieć dostęp do co najmniej: - parametry usług i umowy - dane o klientach i partnerach - dane z systemów monitoringu - dane z Modułu Głównego 6.3 Prezentacja danych - Portal Intranet, poprzez przeglądarkę WWW dla pracowników Firmy KKI-BCI - Portal Extranet-Partner, dla pracowników Agencji Interaktywnych - Portal Extranet-Klient dla Klientów Końcowych - Wiadomości - Wiadomości sms 2.2. Architektura budowy Zamawiający wymaga zbudowania serwisu w modelu trójwarstwowym zawierającym co najmniej: Warstwa Danych: Warstwa odpowiedzialna za przechowywanie i przetwarzanie danych pochodzących z systemu B2B. Warstwa musi zostać oparta o relacyjną bazę danych np. MySQL zapewniającą efektywne składowaniem, przetwarzanie i archiwizację danych, które będą się w niej znajdowały Warstwa logiki biznesowej: Warstwa odpowiedzialna za realizację komunikacji pomiędzy wszystkimi modułami systemu B2B, m.in. pobieraniem danych z systemu monitoringu, obsługę komunikacji pomiędzy systemami hostingowymi Zamawiającego a modułami systemu B2B. Warstwa powinna cechować się modułową budową pozwalającą na dołączanie dodatkowych modułów w razie konieczności uruchomienia dodatkowych usług przez Zamawiającego. Warstwa logiki biznesowej musi separować warstwę kodu programistycznego od warstwy prezentacji. str. 6

7 Warstwa prezentacji: Warstwa odpowiedzialna za prezentację kontentu i danych wygenerowanych przez pozostałe warstwy na poziomie przeglądarki internetowej. Warstwa prezentacji musi cechować się zapewnieniem bezpieczeństwa dostępu do informacji i komunikacji z Użytkownikiem Końcowym oraz Agencjami jak również pracownikami Zamawiającego Opis procedur i procesów. Zamawiający przewiduje wdrożenie systemu w sześciu kluczowych procesach biznesowych: Wycena ofert dedykowanych dla klienta końcowego agencji Realizacja zamówienia i zawieranie umów z klientem końcowym Rozliczanie usług realizowanych w ramach umów partnerskich Przyjmowanie i realizacja zmian zgłaszanych przez programistów i administratorów agencji interaktywnych Zgłaszanie zleceń serwisowych Generowanie i wysyłanie raportów z systemów monitoringu usług realizowanych dla agencji interaktywnych Oferent ma za zadanie opisać w jaki sposób system B2B będzie wpływał na realizację każdego z procesów, w tym: - aktualny opis procesu - opis procesu z wykorzystaniem systemu B2B - dane wejściowe - dane wyjściowe Preferowanym sposobem opisu procesów jest notacja UML lub równoważna Sprzęt serwerowy Zamawiający na tą chwilę nie posiada wystarczającej infrastruktury sprzętowej do instalacji i utrzymania systemu B2B. Zamawiający przewiduje zakup infrastruktury sprzętowej o minimalnych wymaganiach: Parametry planowanej do zakupu platformy sprzętowej: Serwer obliczeniowy Należy dostarczyć 3 szt. serwerów w takiej samej konfiguracji. Serwery muszą zapewniać dużą skalowalność systemu. Serwery będą pełnić funkcję: str. 7

8 1 szt. - Serwer frontend 1 szt. Serwer backend 1 szt. Serwer bazodanowy Obudowa Procesor Obudowa maksymalnie 2U z możliwością instalacji w szafie RACK 42U Z zestawem szyn do mocowania w szafie rack Wszystkie procesory serwerów muszą być identyczne Procesory muszą być typu x86, wykonywać instrukcje 64 bitowe oraz zawierać na sobie kontroler pamięci RAM. Co najmniej 8 rdzeni obliczeniowych w każdym dostarczonym procesorze. Co najmniej 2 szt. procesorów: Taka ilość procesorów by łączna MOC OBLICZENIOWA serwera wynosiła co najmniej 256,0 GFlops, gdzie MOC OBLICZENIOWA definiowana jest wzorem: Rproc = C * I * F, gdzie: Rproc - moc obliczeniowa w GFlops C - liczba rdzeni procesora I - liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesora Intel Xeon (seria 5600) wynosi 4, dla procesorów AMD Opteron wynosi 4), F - częstotliwość zegara procesora w GHz. Pamięć RAM 128 GB lub więcej pamięci RAM Możliwość rozbudowy do co najmniej 256GB pamięci RAM dla każdego zainstalowanego procesora. Pamięć z technologią ECC Dysk Twardy Serwer musi być gotowy do instalacji co najmniej 8 dysków stałych typu HotSwap w standardzie SAS 6G lub SATA 6G. W serwerze musi zostać zainstalowane co najmniej dwa dyski stałe o sumarycznej pojemności co najmniej 600GB w standardzie SAS 6G lub lepszym o prędkości obrotowej co najmniej 15k rpm. Kontroler dyskowy Zasilanie Wymagane Porty Kontroler dyskowy pozwalający na konfigurację co najmniej poziomów RAID: 0,1,1+0,5,5+0 przy wykorzystaniu wyłącznie mechanizmów sprzętowych kontrolera Nadmiarowy, odporny na awarię 1 szt. zasilacza system, który spełnia następujące wymagania: c) Wymienny z zewnątrz, podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez serwery d) W ilości maksymalnej dla obudowy przewidzianej przez producenta obudowy Standard SAS 6G: a) 1 pary (2szt.) portów lub więcej par portów dokładnie SAS 6G Standard ETHERNET 1Gb a) 2 pary (4szt.) portów lub więcej par portów o przepustowości co najmniej 1Gb ETHERNET każdy str. 8

9 b) Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i umożliwiać połączenie do infrastruktury Zamawiającego Standard ETHERNET 10Gb a) 1 pary (2szt.) portów lub więcej par portów o przepustowości co najmniej 10Gb ETHERNET Każdy b) W standardzie umożliwiającym podłączenie do portów Macierzy Dyskowej Standard USB/SD: a) 4 szt. portu lub więcej pracującego w standardzie USB lub SD b) Co najmniej jeden z portów dostępny wewnątrz obudowy serwera Standard PCI: a) Co najmniej 2 porty pracujące w standardzie PCI-E Express 3.0 Macierz Dyskowa Macierz dyskowa musi umożliwiać przechowywanie danych relacyjnej bazy danych jak również archiwizację danych historycznych. Ponieważ będą to dane krytyczne dla działalności organizacji należy dostarczyć macierz klasy enterprise o wysokim poziomie bezpieczeństwa i skalowalności o parametrach co najmniej: Dyski Funkcjonalno ść Zamawiający wymaga dostarczenia dysków dla dwóch rodzajów pojemności. 1) Pojemność dyskowa dla danych produkcyjnych: Sumaryczna pojemność 6TB lub więcej w postaci co najmniej 10 szt. identycznych dysków. Każdy dysk o następujących parametrach: a) wartość średniego czasu wyszukiwania podawana przez producenta sprzętu dla oferowanego typu dysku maksymalnie 4.0 ms lub mniej, b) wyposażony w 2 szt. lub więcej portów każdy o przepustowości 6Gb/s lub więcej. 2) Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Musi istnieć możliwość rozbudowy Macierz Dyskowej do 200TB poprzez rozbudowę pojemności dyskowej stosując dodatkowe półki dyskowe i dyski typu SAS 6G bądź SAS 6G MDL Macierz dyskowa musi w ramach oferowanej ceny realizować następujące funkcje: a) Obsługi co najmniej 64 szt. równoczesnych połączeń do serwerów, na których mogą działać następujące systemy operacyjne: MS Windows Server 2003/2008, VMware vsphere 5, Linux. b) Automatycznego przełączania uszkodzonej ścieżki dostępu serwera do systemu dyskowego na sprawną bez przerywania pracy serwera. Zamawiający dopuszcza by ta funkcjonalność realizowana był przez inne urządzenia lub innym sposobem, ale musi odbywać się w ramach ceny oferowanego systemu c) Wykonywania na żądanie, przy pomocy wyłącznie mechanizmów systemu dyskowego i bez przerywania pracy serwerów korzystających z zasobów tego systemu, 64 lub więcej kopii tych samych danych w ramach systemu dyskowego bez potrzeby rezerwowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby tej kopii. d) Wsparcie dla RAID 0, RAID 1+0, RAID 5, RAID 6 i RAID 5+0 str. 9

10 e) Wsparcie dla technologii pozwalających na oszczędzanie pobieranej przez Macierz Dyskową energii elektrycznej poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej talerzy dysków twardych gdy nie są one używane (technologia Disk Spin Down ) Porty komunikacji Zasilanie STANDARD ETHERNET: Co najmniej dwa porty ETHERNET o przepustowości co najmniej 100 Mb/s służące do połączenia z systemem zarządzania oferowaną Macierzą Dyskową. Porty muszą znajdować się na osobnych kontrolerach, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów, nie następowała przerwa w dostępie do systemu zarządzania Macierzą Dyskową. STANDARD ETHERNET 1G: Co najmniej dwie pary portów ETHERNET. Każdy port o paśmie 1Gb/s lub więcej. Każda para portów musi znajdować się na osobnym kontrolerze dyskowym, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów nie następowała przerwa w dostępie do zasobów dyskowych macierzy. STANDARD FC 8G: Co najmniej dwie pary portów FIBRE CHANNEL Każdy port o paśmie 8Gb/s lub więcej. Każda para portów musi znajdować się na osobnym kontrolerze dyskowym, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów nie następowała przerwa w dostępie do zasobów dyskowych macierzy. Nadmiarowy, odporny na awarię połowy zasilaczy, system zasilania wymienny podczas pracy systemu dyskowego, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez system. W konfiguracji maksymalnej dla danego systemu dyskowego przewidzianego przez producenta systemu. Przełącznik ethernet Należy dostarczyć co najmniej dwie sztuki przełączników ethernet do podłączenia zamawianej infrastruktury w sieci LAN. Podłączenie serwerów oraz macierzy do dostarczonych przełączników ethernet musi zostać wykonane w sposób zapewniający redundancję tj. awaria jednego przełącznika ethernet nie może przerywać dostępu do danych znajdujących się na serwerach oraz na macierzy dyskowej oraz nie może przerywać komunikacji pomiędzy macierzą dyskową oraz serwerami obliczeniowymi Porty Zasilanie, chłodzenie, obudowa a) 24 szt. lub więcej portów ETHERNET 1Gb RJ45 b) 4 porty gotowe do instalacji modułów SFP ETHERNET 1Gb FC c) miejsce na instalację co najmniej dwóch modułów 10Gb zawierających 2szt. Portów 10GbE SFP+ a) Obudowa maksymalnie 1U b) Gotowy do montażu w szafie RACK str. 10

11 Zarządzanie a) Współpraca z programem zarządzającym HP PCM. Należy dostarczyć odpowiednią licencję, jeśli jest wymagana. b) Zarządzanie poprzez www oraz ssh Przełącznik fibre channel Należy dostarczyć co najmniej dwie sztuki przełączników fibre channel do podłączenia zamawianej infrastruktury w sieci SAN. Podłączenie serwerów oraz macierzy do dostarczonych przełączników fibre channel musi zostać wykonane w sposób zapewniający redundancję tj. awaria jednego przełącznika nie może przerywać dostępu do danych znajdujących się na serwerach obliczeniowych oraz na macierzy dyskowej oraz nie może przerywać komunikacji pomiędzy macierzą dyskową oraz serwerami obliczeniowymi Porty Zasilanie, chłodzenie, obudowa a) 8 szt. lub więcej portów FC 8Gb b) 4 porty gotowe do aktywnych połączeń Fibre Channel w standardzie SR LC-LC a) Obudowa maksymalnie 1U b) Gotowy do montażu w szafie RACK Zarządzanie a) Zarządzanie poprzez www oraz ssh Oferent ma za zadanie: - przedstawienie proponowanej platformy sprzętowej - wykonanie szczegółowego opisu sposobu wykorzystania platformy sprzętowej w celu realizacji zadań systemu B2B - przedstawienie schematu połączeń i architektury systemu Oferowana platforma musi posiadać funkcję niezawodnej i bezprzerwowej pracy systemu B2B. Musi być również możliwość archiwizacji danych na zewnętrzne systemy Zamawiającego. str. 11

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozbudowy

Opis techniczny rozbudowy Opis techniczny rozbudowy Załącznik nr 1a do specyfikacji 1. Rozbudowa 2 macierzy dyskowych HP 3PAR V400 zgodnie z poniższą specyfikacją (parametry podane poniżej dotyczą każdej z macierzy): a. Półka dyskowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo