Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny serwer SBS 2003 mo e obs ugiwa jednocze nie wiele domen, a dla nich mo na zdefiniowa prac poszczególnych us ug internetowych, takich , FTP, WWW. Wówczas, cz kont u ytkowników (np. konta grona pedagogicznego) mo e domy lnie mie umiejscowion poczt elektroniczn w domenie kosmici.s04.oeiizk.waw.pl, a inne np. w domenie gimnazjum72.s04.oeiizk.waw.pl Pod adresem mo e znajdowa si g ówna strona szko y przeznaczona dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, natomiast pod adresem gimnazjum72.s04.oeiizk.waw.pl b d znajdowa y si materia y dydaktyczne i dodatkowe wiadomo ci wewn trzszkolne. Oczywi cie domeny obs ugiwane przez nasz serwer mog si znacznie ró ni w swojej nazwie. Na przyk ad jedna mo e mie nazw kosmici.edu.pl, a inna militaria.com.pl. Wszystko zale y od tego, jakie domeny szko a zechce zarejestrowa W celu rejestracji w asnej domeny szko a musi spe nia jeden podstawowy warunek. Adres IP s u cy do po czenia serwera z sieci Internet musi by sta y, niezmienny w czasie. Tylko wówczas mo liwe jest zarejestrowanie dowolnej, w pe ni od nas zale nej domeny, któr b dziemy mogli administrowa i dla której b dzie mo liwe tworzenie dowolnych poddomen i definiowanie w niej hostów. W dalszych opisach i poleceniach b dziemy rozró niali g ówn domen, czyli domen internetow, jaka zosta a podana podczas instalacji serwera (u nas np. stolik20.s04.oeiizk.waw.pl), oraz now domen, czyli inaczej mówi c dodatkow domen, która zosta a zarejestrowana w pó niejszym terminie, i do obs ugi której chcemy nasz serwer dodatkowo skonfigurowa. Notatka Jakie domeny zosta y zarejestrowane na potrzeby szkolenia Na potrzeby naszego szkolenia zosta y zarejestrowane nowe domeny wymienione poni ej. Dla ka dego numeru IP przyporz dkowanego serwerowi istniej trzy niezale ne domeny (po jednej dla ka dego cz onka zespo u roboczego). Pierwsz domen wykorzystuje osoba siedz ca przy konsoli serwera, drug osoba siedz ca przy stacji roboczej oznaczonej jako pierwsza, trzeci osoba siedz ca przy stacji roboczej oznaczonej jako druga. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 1/21

2 Ko cówka adresu IP xxx Nazwa domeny Ko cówka adresu IP (cd.) xxx Nazwa domeny alwernia 158 opole biecz otwock bochnia ozimek brok 159 pabianice brzeg piaseczno brzesko pilawa brzeszcze 160 pilzno brzeziny pionki bukowno praszka byczyna 161 proszowice chorzele prudnik dobczyce przasnysz drobin 162 przysucha drzewica rabka dukla radom garwolin 163 radomsko glinojeck radymno gogolin radzymin gorlice 164 ropczyce gostynin sanok jedlicze serock karczew 165 siedlce kietrz sieniawa kluczbork sieradz kolonowskie 166 sierpc koluszki skaryszew kozienice skawina krapkowice 167 skierniewice krosno sochaczew krynica szadek krzeszowice 168 szczawnica kutno tarnobrzeg legionowo trzebinia lesko 169 tuszyn limanowa tyczyn lipsko ujazd marki 170 wadowice mielec warka mogielnica warszawa mordy 171 warta muszyna wieliczka myszyniec wolbrom narol 172 zakopane nasielsk zakroczym niemodlin zator nisko 173 zawadzkie nysa zdzieszowice olesno zgierz 157 oleszyce olkusz opoczno Notatka zapisz pe n nazw internetow twojej domeny? Przyk ad: kosmici.s04.oeiizk.waw.pl by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 2/21

3 Dane niezb dne do konfiguracji serwera z now domen W poni szej tabeli zosta y zebrane informacje niezb dne do konfiguracji serwera w celu obs ugiwania nowej, zarejestrowanej domeny. Nr Nazwa elementu Warto 1 Publiczny adres IP przeznaczony dla serwera 2 Maska podsieci przeznaczon dla serwera 3 Adres IP routera (bramki) dostawcy Internetu 4 Adresy IP podstawowego serwera DNS 5 Adres IP drugiego serwera DNS 6 Nazwa g ównej domeny (pe na) (podanej podczas instalacji serwera) 7 Krótka nazwa serwera 8 Nazwa (adres internetowy) serwera (pe ny) w domenie g ównej 9 Skrócona nazwa nowej domeny 10 Nazwa nowej domeny (pe na) Adres IP interfejsu sieciowego obs uguj cego INTRANET PIERWSZY Adres IP interfejsu sieciowego obs uguj cego INTRANET DRUGI Tabela 1 Informacje potrzebne do konfiguracji serwera do obs ugi nowej, zarejestrowanej domeny Notatka co nale y zdefiniowa i w jakim celu, aby serwer zacz poprawnie obs ugiwa now domen? Przypomnienie jak uruchomi program Pulpit zdalny Z paska zada wybieramy: Start Wszystkie programy Akcesoria Komunikacja Pod czanie Pulpitu zdalnego by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 3/21

4 Zadanie 1 Konfiguracja szkolnego serwera DNS do pracy z wykupion domen Zadanie pierwsze omawia wprowadzenie nowo zarejestrowanej domeny do konfiguracji szkolnego serwera DNS. Polecenie 1 1. Wybierz z paska zada serwera (je li pracujesz na stacji roboczej, skorzystaj z programu Pulpit zdalny, aby pracowa zdalnie na konsoli serwera) Start Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne DNS 2. Rozwi swój serwer 3. Rozwi Strefy wyszukiwania do przodu Definiowanie w asnej domeny 4. Wybierz prawym przyciskiem myszy Strefy wyszukiwania do przodu Co to jest strefa wyszukiwania do przodu? Strefa wyszukiwania do przodu to miejsce, w którym do nazwy komputera lub us ugi mo na przypisa adres IP, w celu udost pnienia tej informacji innym komputerom w sieci. 5. Z menu podr cznego wybierz Nowa strefa 6. W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej 7. W oknie Typ strefy wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Zakres replikacji us ugi Active Directory wybierz przycisk Dalej 9. W oknie Nazwa strefy w polu Nazwa strefy wpisz nazw zarejestrowanej nowej domeny np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl [NR 10 z Tabeli 1] W oknie Nazwa strefy wybierz przycisk Dalej 11. W oknie aktualizacja dynamiczna wybierz przycisk Dalej 12. W oknie kreatora wybierz przycisk Zako cz 13. W drzewie DNS wska swoj now domen 14. Wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen 15. Wybierz z menu podr cznego Nowy host (A) W oknie Nowy host w pole Nazwa wprowad nazw swojego serwera: SbsNR np. sbs16 [NR 7 z Tabeli 1] W oknie Nowy host w pole Adres IP wprowad prywatny adres IP swojego serwera (przypisany karcie INTRANET PIERWSZY) [NR 11 z Tabeli 1]... by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 4/21

5 18. W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 19. W oknie DNS wybierz przycisk OK. 20. W oknie Nowy host w pole Nazwa wprowad nazw swojego serwera: SbsNR np. sbs16 [NR 7 z Tabeli 1] W oknie Nowy host w pole Adres IP wprowad prywatny adres IP swojego serwera (przypisany karcie INTRANET DRUGI) [NR 12 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 23. W oknie DNS wybierz przycisk OK. 24. W oknie Nowy host w polu Nazwa wprowad nazw swojego serwera sbsnr np. sbs16 [NR 7 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wprowad publiczny adres IP swojego serwera (przypisany karcie Sie Internet) [NR 1 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 27. W oknie DNS wybierz przycisk OK 28. W oknie Nowy host wybierz przycisk Gotowe Dlaczego trzykrotnie definiujemy t sam nazw komputera w strefie wyszukiwania do przodu? Definiowanie us ugi poczty 29. Wska swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 30. Wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen 31. Wybierz z menu podr cznego Nowy host (A) 32. W oknie Nowy host w pole Nazwa wpisz poczta 33. W oknie Nowy host w polu adres IP wpisz publiczny adres IP serwera (przypisany karcie Sie Internet) [NR 1 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 35. W oknie DNS wybierz przycisk OK. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 5/21

6 36. W oknie Nowy host wybierz przycisk Gotowe 37. Z drzewa DNS wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 38. Wybierz z menu podr cznego Nowa us uga wymiany poczty (MX) W oknie Nowy rekord zasobu pole Host lub domena pozostaw puste 40. W oknie Nowy rekord zasobu wybierz przycisk Przegl daj 41. W oknie Przegl danie w tabeli Rekordy otwórz serwer znajduj cy si w kolumnie Nazwa 42. W oknie Przegl danie przejd do folderu Strefy wyszukiwania do przodu 43. W oknie Przegl danie przejd do swojej nowej domeny (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 44. W oknie Przegl danie wska host poczta 45. W oknie Przegl danie wybierz przycisk OK. 46. W oknie Nowy rekord zasobu upewnij si czy w polu W pe ni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) serwera pocztowego jest wpis poczta.<nazwa_nowej_domeny> np. poczta.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl 47. W oknie Nowy rekord zasobu wybierz przycisk OK. Zezwolenie na dynamiczne informowanie obcych serwerów DNS o zmianach w konfiguracji szkolnego serwera DNS 48. Z drzewa DNS wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 49. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 50. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> wybierz zak adk Transfery stref 51. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> zaznacz opcj Zezwalaj na transfery stref 52. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> zaznacz opcj Do dowolnego serwera 53. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> Wybierz przycisk OK Okre lanie w a ciwo ci serwera DNS w ten sposób, aby nas uchiwa zapyta na wszystkich interfejsach sieciowych 54. W drzewie DNS wska swój serwer DNS (nie pomyl z nazw domeny) 55. Wybierz prawym przyciskiem swój serwer DNS (nie pomyl z nazw domeny) 56. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 57. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_serwera> na zak adce Interfejsy zaznacz opcj Wszystkie adresy IP 58. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_serwera> wybierz przycisk OK 59. Wybierz prawym przyciskiem swój serwer DNS (nie pomyl z nazw domeny) 60. Z menu kontekstowego wybierz kolejno Wszystkie zadania Uruchom ponownie by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 6/21

7 Polecenie 2 definiowanie nowego hosta w bazie serwera DNS 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne DNS 2. W drzewie DNS rozwi swój serwer 3. Rozwi Strefy wyszukiwania do przodu 4. Wska swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 5. Wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 6. Z menu kontekstowego wybierz Nowy host (A) 7. W oknie Nowy host w polu Nazwa wpisz www 8. W oknie Nowy host w polu Adres IP wpisz publiczny adres IP swojego serwera (przypisany karcie Sie Internet) [NR 1 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 10. W oknie DNS wybierz przycisk OK. 11. W oknie Nowy host wybierz Gotowe Polecenie 3 definiowanie nowego hosta w bazie serwera DNS 1. Powtórz polecenie 2, w celu zdefiniowania nast puj cych hostów: terminal, ftp, news, smtp, pop, pop3, mail, imap, portal 2. Przetestuj ka dy ze zdefiniowanych hostów Notatka jak przetestowa poprawno zdefiniowania poszczególnych hostów? Na przykład: ping ping terminal.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl Wskazówka W przypadku niepoprawnie zdefiniowanego hosta, gdy po prawieniu danych w bazie DNS polecenie ping daje nieprawid ow odpowied, mo esz wyczy ci pami podr czn w której zosta y zapami tane z e wpisy: ipconfig /flushdns Notatka co zosta o zrobione do tej pory? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 7/21

8 Zadanie 2 Konfiguracja wirtualnego serwera WWW i przygotowanie miejsca na jego strony Niniejsze zadanie ma na celu zdefiniowanie nowego wirtualnego serwera WWW w nowo zarejestrowanej domenie. Informacja Na potrzeby kursu utworzone zostanie pojedyncze konto testowe, o nazwie takiej, jak nazwa zdefiniowanej nowej domeny, aby mo liwe by o skonfigurowanie i przetestowanie wszystkich us ug internetowych. Konto to mo na traktowa jako konto s u ce do obs ugi np. g ównej strony WWW w nowej domenie. Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem i przygotowanie miejsca na zawarto nowego serwera wirtualnego WWW 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) 2. Utwórz w katalogu g ównym na dysku O: folder o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej nowej domeny (np. kosmici) (Skrócona nazwa twojej nowej domeny zosta a zapisana w Tabeli 1 poz.9) Polecenie 2 definiowanie nowego wirtualnego serwera WWW typu np.: 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne Mened er Internetowych Us ug Informacyjnych (IIS) 2. W drzewie Internetowe us ugi informacyjne rozwi swój <serwer> (komputer lokalny) 3. Rozwi Witryny sieci Web 4. Wska Witryny sieci Web 5. Wybierz prawym przyciskiem myszy Witryny sieci Web 6. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Witryna sieci Web 7. W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Opis witryny sieci Web wpisz Strona Domeny <nazwa_nowej_domeny> np. Strona Domeny Kosmici [NR 9 z Tabeli 1] Strona Domeny W oknie Opis witryny sieci Web wybierz przycisk Dalej 10. W oknie Adres IP i ustawienia portu z listy Wprowad adres IP do u ycia przez t witryn sieci Web wybierz (Wszystkie nieprzypisane) 11. W oknie Adres IP i ustawienia portu w polu Port TCP tej witryny sieci Web powinien u ywa wpisz W oknie Adres IP i ustawienia portu w polu Nag ówek hosta dla tej witryny sieci Web wpisz np. [NR 10 z Tabeli 1] 13. W oknie Adres IP i ustawienia portu wybierz przycisk Dalej by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 8/21

9 14. W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web w polu cie ka wpisz cie k O:\<skrócona_nazwa_nowej_domeny> np. o:\kosmici [NR 9 z Tabeli 1] O:\ W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web upewnij si czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na anonimowy dost p do witryny sieci Web 16. W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web wybierz przycisk Dalej 17. W oknie Uprawnienia dost pu witryny sieci Web upewnij si czy s zaznaczone nast puj ce opcje: Odczyt Uruchamianie skryptów (np. asp) [niezb dne m.in. do dzia ania skryptów PHP] Wykonywanie (np. ISAPI, CGI) [niezb dne m.in. do dzia ania skryptów PHP] Przegl danie Notatka dlaczego nale y zaznaczy opcj Wykonywanie (np. ISAPI, CGI)? 18. W oknie Uprawnienia dost pu witryny sieci Web upewnij si czy NIE s zaznaczone nast puj ce opcje: Zapis 19. W oknie kreatora wybierz przycisk Zako cz. 20. W oknie Mened er Internetowych Us ug Informacyjnych wybierz prawym przyciskiem myszy w drzewie po lewej stronie swoj witryn Strona domeny <nazwa_nowej_domeny> 21. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 22. W oknie W a ciwo ci: Strona domeny <nazwa_nowej_domeny> przejd do zak adki Dokumenty 23. W oknie W a ciwo ci: Strona domeny <nazwa_nowej_domeny> na zak adce Dokumenty wybierz przycisk Dodaj 24. W oknie Dodawanie strony zawarto ci w polu Domy lna strona zawarto ci wpisz index.php 25. W oknie Dodawanie strony zawarto ci wybierz przycisk OK. 26. UPEWNIJ SI, e na li cie w ramce W cz domy ln stron zawarto ci pojawi si wpis index.php 27. Zamknij wszystkie otwarte okna aplikacji Polecenie 2 testowanie 1. Uruchom przegl dark internetow i przejd do strony np. Notatka Co powinno zosta wy wietlona, a co si wy wietla? Dlaczego? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 9/21

10 Zadanie 3a Dodanie do bazy danych serwera FireWall (ISA Server) nazwy przypisanej serwerowi WWW nowej domeny To zadanie ma na celu dodanie nazw nowych serwerów wirtualnych WWW do bazy danych szkolnego systemu FireWall (ISA Server), tak by mo na by o na nim zdefiniowa regu y przepuszczaj ce zapytania kierowane do tego serwera ze wiata. Polecenie 1 definiowanie nowych miejsc docelowych w ISA Serwer 1. Wybierz z paska zada : START Wszystkie programy Microsoft ISA Server ISA Management 2. Rozwi Servers and Arrays 3. Rozwi swój serwer 4. Rozwi Policy Elements 5. Wska Destination Sets 6. Wybierz prawym klawiszem myszy Detination Sets Zdefiniowanie w bazie ISA Server nowego miejsca docelowego 7. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Set 8. W oknie New Destination Set w polu Name: wpisz: np. [NR 10 z Tabeli 1] 9. W oknie New Destination Set w polu Name: zaznacz wpisany tekst 10.Wybierz prawym klawiszem myszy zaznaczony tekst 11.Z menu kontekstowego wybierz opcj Kopiuj 12.W oknie New Destination Set wybierz przycisk ekranowy Add 13.W oknie Add/Edit Destination zaznacz opcj Destination 14.W oknie Add/Edit Destination wybierz prawym klawiszem myszy pole Destination 15.Z menu kontekstowego wybierz opcj Wklej 16.W oknie Add/Edit Destination w polu Path: wpisz: /* 17.W oknie Add/Edit Destination wybierz przycisk OK. 18.W oknie New Destination Set wybierz przycisk OK. Polecenie 2 1. Powtórz polecenie 1 zast puj c nazw hosta www nazw terminal by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 10/21

11 Zadanie 3b Stworzenie nowych regu, okre laj cych sposób reakcji serwera FireWall (ISA Server), na wywo anie dotycz ce zdefiniowanej w bazie nowej nazwy serwera WWW Nieniejsze zadanie przedstawia sposób zdefiniowania regu w szkolnym serwerze FireWall (ISA Server) w tak sposób, by dopuszczone zosta y do serwera zapytania kierowane do zdefiniowaneych wcze niej wirtualnych serwerów WWW. Polecenie 1 definiowanie regu przekazuj cych do nowych miejsc docelowych w ISA Server 1. Wybierz z paska zada : START Wszystkie programy Microsoft ISA Server ISA Management 2. Rozwi Servers and Arrays 3. Rozwi swój serwer 4. Rozwi Publishing 5. Wska Web Publishing Rules Zdefiniowanie w bazie ISA Server nowej regu y przekazuj cych do danego miejsca docelowego 6. Wybierz prawym klawiszem myszy Web Publishing Rules 7. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Rule 8. W oknie New Web Publishing Rule Wizard w polu Web publishing rule Name: wpisz: np. [NR 10 z Tabeli 1] 9. W oknie New Web Publishing Rule Wizard wybierz przycisk ekranowy Dalej 10. W oknie Destination Sets z listy rozwijanej Apply this rule to : wybierz opcj : Specified Destination Set 11. Upewnij si, czy wykona e poprzedni punkt, zanim przejdziesz dalej 12. W oknie Destination Sets z listy rozwijanej Name: wybierz opcj : np. [NR 10 z Tabeli 1] 13. W oknie Destination Sets wybierz Dalej 14. W oknie Client type pozostaw zaznaczon opcj Any request i wybierz przycisk Dalej 15. W oknie Rule Action zaznacz opcj Redirect the request to this internal Web serwer (name or IP address): 16. W oknie Rule Action w polu Redirect the request to this internal Web serwer (name or IP address): wpisz publishing.<nazwa_głównej_domeny> publishing.stoliknr.szz.oeiizk.waw.pl np. publishing.stolik32..s04.oeiizk.waw.pl [NR 6 z Tabeli 1] publishing.... by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 11/21

12 17. W oknie Rule Action zaznacz Send the original host header to the publishing server instead of the actual one (specified above). 18. Upewnij si, zanim przejdziesz do kolejnego punktu, e zaznaczy e opcj Send the original host header to the publishing server instead of the actual one (specified above). 19. W oknie Rule Action wybierz przycisk Dalej 20. W oknie Completing the New Web Publishing Rule Wizard wybierz przycisk Zako cz Polecenie 2 1. Powtórz polecenie 1 zast puj c nazw hosta www nazw terminal Polecenie 3 testowanie dost pu do Wirtualnego serwera WWW 1. Uruchom przegl dark Internet Explorer (zarówno na stacji roboczej jak i na serwerze) 2. Przejd do strony np. [NR 10 z Tabeli 1] 3. Po poprawnym wy wietleniu pustej witryny twojej domeny, obejrzyj witryny swoich s siadów po lewej i prawej stronie. 4. Przejd do strony np. [NR 10 z Tabeli 1] terminal Po poprawnym wy wietleniu witryny twojej g ównej domeny, obejrzyj witryny swoich s siadów po lewej i prawej stronie. Notatka co zosta o skonfigurowane w wyniku wykonania dotychczasowych zada? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 12/21

13 Zadanie 4 Konfiguracja serwera poczty do wspó pracy z now domen To zadanie omawia, w jaki sposób skonfigurowa serwer poczty elektronicznej do wspó pracy z now zarejestrowan domen. Uwaga!!! To zadanie nale y wykonywa pojedynczo najpierw osoba siedz ca przy konsoli serwera, nast pnie osoba siedz ca przy stacji roboczej i pracuj ca na konsoli serwera przy u yciu pulpitu zdalnego. Notatka dlaczego tej konfiguracji nie mo na przeprowadza równolegle? Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem Exchange 1. Zaloguj si jako administrator (na stacji skorzystaj z funkcji programu Pulpit zdalny). Polecenie 2 definiowanie dodatkowej domeny pocztowej dla serwera Exchange 1. Wybierz z paska zada Start Wszystkie programy Microsoft Exchange System Manager 2. Z drzewa <nazwa_g ównej_domeny> (Exchange) rozwi Recipients 3. Z drzewa <nazwa_g ównej_domeny> (Exchange) wska Recipients Policies 4. W kolumnie Recipients Policies otwórz Default Policy 5. W oknie Default Policy Proporties wybierz zak adk Addresses (Policy) 6. W oknie Default Policy Properties wybierz przycisk New 7. W oknie New Addresses wska z listy SMTP Addresses 8. W oknie New Addresses wybierz przycisk OK. 9. W oknie SMTP Address Properties w polu Address [NR 10 z Tabeli 10. W oknie SMTP Address Properties wybierz przycisk OK. 11. W oknie Default Policy Proporties w kolumnie Type w cz opcj 12. W oknie Default Policy Proporties wybierz przycisk OK. 13. W oknie Exchange System Manager wybierz przycisk TAK by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 13/21

14 Zadanie 5 Za o enie konta testowego dla nowej domeny Konto testowe domeny zak adamy, aby za jego pomoc obs ugiwa wcze niej za o ony wirtualny serwer WWW naszej nowej domeny oraz aby przetestowa poprawno konfiguracji us ug naszego serwera do wspó pracy z now domen. Polecenie 1 1. Za ó konto o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej domeny (np. kosmici wpis w Tabeli 1 poz. 9) korzystaj c z procedury zamieszczonej poni ej niniejszego polecenia. Procedura Za o enie konta testowego 1. Z menu START wybierz opcj Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne Zarz dzanie serwerem Na ekranie pojawi si okno pt. Zarz dzanie serwerem 2. Rozwi ga Zarz dzanie zaawansowane U ytkownicy i komputery us ugi active Directory <nazwa_g ównej_domeny> Wybierz prawym przyciskiem myszy opcj Users 4. Z menu kontekstowego wybierz kolejno Nowy U ytkownik Wy wietlone zostanie okienko pt. Nowy obiekt - u ytkownik 5. W pierwszym oknie nowego obiektu nale y uzupe ni podstawowe informacje o u ytkowniku Imi podaj swoje imi Inicja y podaj swoje inicja y Nazwisko podaj swoje nazwisko Pe na nazwa (uzupe nia si automatycznie podczas wype niania wcze niejszych, lecz mo na dowolnie modyfikowa ; pole wymagane) Tutaj wpisz: Konto testowe <SKRÓCONA_NAZWA_NOWEJ_DOMENY> np. Konto testowe domeny KOSMICI Nazwa logowania u ytkownika (wymagane) Tutaj wpisz: <SKRÓCONA_NAZWA_NOWEJ_DOMENY> np. kosmici W polu: Nazwa logowania u ytkownika (systemy starsze ni Windows 2000) pozostaw warto automatycznie uzupe nion Po uzupe nieniu wymaganych danych uaktywnia si przycisk ekranowy Dalej, który nale y wybra by przej do nast pnego punktu procedury 6. W kolejnym okienku nale y wpisa : Has o podaj has o: by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 14/21

15 Potwierd has o podaj ponownie has o: Oraz ustawi odpowiednie opcje: U ytkownik musi zmieni has o przy nast pnym logowaniu (wyczy opcj ) U ytkownik nie mo e zmieni has a (wyczy opcj ) Has o nigdy nie wygasa (zaznacz opcj ) Konto jest wy czone (wyczy opcj ) Po uzupe nieniu wymaganych danych uaktywnia si przycisk ekranowy Dalej, który nale y wybra by przej do nast pnego punktu procedury Notatka dlaczego wybieramy opcje w powy szy sposób? 7. Kolejne okienko pozwala utworzy skrzynk pocztow dla zak adanego konta u ytkownika zaznacz opcj Create an Exchange mailbox, Wybierz przycisk Dalej. Wówczas poka e si okienko z podsumowaniem wybranych ustawie dla tworzonego konta. 8. Wybierz przycisk ekranowy Zako cz. Notatka czy w szkole istnieje konieczno za o enia takiego konta testowego? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 15/21

16 Zadanie 6 Konfiguracja skrzynki pocztowej dla konta testowego Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) Polecenie 2 zdefiniowanie skrzynki pocztowej dla konta domeny 1. Z menu START wybierz opcj Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne Zarz dzanie serwerem Na ekranie pojawi si okno pt. Zarz dzanie serwerem 2. Rozwi ga Zarz dzanie zaawansowane U ytkownicy i komputery us ugi active Directory <nazwa_g ównej_domeny> 3. Wska opcj Users 4. Wybierz prawym przyciskiem myszy za o onego przez siebie dla domeny u ytkownika 5. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 6. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz zak adk Addresess 7. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> z listy Addresses wska smtp np. smtp 8. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz przycisk Set As Primary 9. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz zak adk Exchange General 10. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz przycisk Storage Limits 11. W oknie Storage Limits w ramce Storage Limits wy cz opcj Use mailbox store default 12. W oknie Storage Limits zaznacz opcje: a. Issue warning at (KB) pierwsze ostrze enie dla u ytkownika b. Prohibit send at (KB) zakaz wysy ania poczty c. Prohibit send and recive at (KB) zakaz odbierania poczty (z adnotacj do nadawcy) 13. W oknie Storage Limits wype nij pola warto ciami: a. Issue warning at (KB) b. Prohibit send at (KB) c. Prohibit send and recive at (KB) W oknie Storage Limits wybierz przycisk OK. 15. W oknie W a ciwo ci wybierz przycisk OK. 16. Zamknij okno Zarz dzanie serwerem by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 16/21

17 Zadanie 7 Okre lenie praw dost pu do folderu przeznaczonego na wirtualny serwer WWW nowej domeny To zadanie omawia zagadnienie odpowiedniego nadania uprawnie dla u ytkownika konta testowego domeny w taki sposób, aby móg on zarz dza folderem przeznaczonym na zawarto (tre ) wirtualnego serwera WWW nowej (zarejestrowanej) domeny. W tym zadaniu okre lane s równie uprawnienia przegl dania zawarto ci tego folderu przez u ytkownika reprezentuj cego osoby odwiedzaj ce serwer WWW poprzez sie Internet. W dalszej cz ci zadania za czana jest kontrola zu ycia miejsca na dysku O: serwera i okre lany limit, jaki przys ugiwa b dzie u ytkownikowi konta testowego domeny. Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) Polecenie 2 okre lenie praw dost pu do zasobów wirtualnego serwera WWW domeny 1. Wybierz z paska zada menu Start Mój Komputer 2. W oknie Mój komputer otwórz dysk O: 3. W oknie O:\ wybierz prawym przyciskiem myszy folder zasobów serwera WWW nowej domeny np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] O:\ Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 5. Z okienka W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz zak adk Zabezpieczenia 6. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Dodaj 7. W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy w polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania wpisz <nazwa_konta_testowego> - np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy wybierz przycisk OK. 9. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Nazwy grupy lub u ytkownika wska z listy u ytkownika <nazwa_konta_testowego> - np. Konto domeny Kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Uprawnienia dla <nazwa_folderu_serwera_www> w kolumnie Zezwalaj zaznacz opcj Modyfikacja 11. Z okienka W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> na zak adce Zabezpieczenia wybierz przycisk Dodaj 12. W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy w polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania wpisz IUSR_<nazwa_serwera_sbs> np. IUSR_sbs00 [NR 7 z Tabeli 1] IUSR W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy wybierz przycisk OK. 14. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www>w ramce Nazwy grupy lub by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 17/21

18 u ytkownika wska z listy u ytkownika IUSR_<nazwa_serwera_sbs> np. IUSR_sbs W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www>w ramce Uprawnienia dla <nazwa_folderu_serwera_www> w kolumnie Zezwalaj pozostaw domy lne ustawienia 16. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Zaawansowane 17. W oknie Zaawansowane ustawiania zabezpiecze dla <nazwa_folderu_serwera_www> wy cz opcj Zezwalaj na propagowanie dziedziczonych uprawnie W oknie Zabezpieczenia wybierz przycisk Kopiuj 19. W oknie Zaawansowane ustawiania zabezpiecze dla <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk OK 20. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Nazwy grupy lub u ytkownika wska z listy TWÓRCA-W A CICIEL 21. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Usu 22. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Nazwy grupy lub u ytkownika wska z listy U ytkownicy 23. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Usu 24. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk OK. Polecenie 3 za czenie kontroli przydzia ów dyskowych dla u ytkowników 1. Wybierz z paska zada START Mój komputer 2. Wybierz prawym przyciskiem mysz dysk O: 3. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 4. Z okienka W a ciwo ci: data (O:) wybierz zak adk Przydzia 5. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj W cz zarz dzanie przydzia ami 6. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj Odmów miejsca na dysku u ytkownikom przekraczaj cym limit przydzia u 7. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj Ogranicz miejsce na dysku do: 8. W oknie W a ciwo ci: data (O:) w pole Ogranicz miejsce na dysku do: wpisz W oknie W a ciwo ci: data (O:) z listy rozwijanej KB wybra MB 10. W oknie W a ciwo ci: data (O:) w polu Ustaw poziom ostrze e na wpisz 95 i z listy rozwijanej KB wybierz MB 11. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj Rejestruj zdarzenie, kiedy u ytkownik przekracza swój limit przydzia u 12. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk Zastosuj. 13. W oknie Przydzia dysku wybierz przycisk OK. 14. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk OK. Polecenie 4 okre lenie limitu miejsca na zasoby konta testowego domeny 1. Wybierz z paska zada START Mój komputer 2. Wybierz prawym przyciskiem mysz dysk O: by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 18/21

19 3. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 4. Z okienka W a ciwo ci: data (O:) wybierz zak adk Przydzia 5. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk Wpisy przydzia ów 6. W oknie Wpisy przydzia ów wybierz z menu Przydzia Nowy wpis przydzia u 7. W oknie Wybieranie: u ytkownicy w polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania wpisz <nazwa_konta_testowego> np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie Wybieranie: u ytkownicy wybierz przycisk OK. 9. W oknie Dodawanie nowego wpisu przydzia u wybieramy przycisk OK. 10. Zamknij okno Wpisy przydzia ów 11. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk OK Notatka co zosta o wykonane dotychczas? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 19/21

20 Zadanie 8 Utworzenie dost pu do zasobów konta testowego domeny przy u yciu protoko u FTP To zadanie omawia konfiguracj nowego wirtualnego katalogu FTP, który umo liwi zdalny dost p dla u ytkownika konta testowego do zasobów przeznaczonych na zawarto wirtualnego serwera WWW nowej domeny. Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) Polecenie 2 definiowanie nowego wirtualnego katalogu FTP dla konta testowego i udzielanie uprawnie do niego 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne Mened er internetowych us ug informacyjnych (IIS) 2. W drzewie Internetowe us ugi informacyjne rozwi swój <serwer> (komputer lokalny) 3. Rozwi Witryny FTP 4. Wska Domy lna witryna FTP 5. Wybierz prawym przyciskiem myszy Domy lna witryna FTP 6. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Katalog wirtualny 7. W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Alias katalogu wirtualnego FTP w polu Alias: wpisz <skrócona_nazwa_nowej_domeny> np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie Alias katalogu wirtualnego FTP wybierz przycisk Dalej 10. W oknie Katalog zawarto ci witryny FTP w polu cie ka wpisz: O:\<nazwa_folderu_serwera_www> np. o:\kosmici [NR 9 z Tabeli 1] O:\ W oknie Katalog zawarto ci witryny wybierz przycisk Dalej 12. W oknie Uprawnienia dost pu do katalogu wirtualnego zaznacz opcje: a. Odczyt b. Zapis 13. W oknie Uprawnienia dost pu do katalogu wirtualnego wybierz przycisk Dalej 14. W oknie kreatora wybierz przycisk Zako cz by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 20/21

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012 Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesorów CPU 315-2 PN/DP oraz funkcji BSEND/BRCV 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo