Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny serwer SBS 2003 mo e obs ugiwa jednocze nie wiele domen, a dla nich mo na zdefiniowa prac poszczególnych us ug internetowych, takich , FTP, WWW. Wówczas, cz kont u ytkowników (np. konta grona pedagogicznego) mo e domy lnie mie umiejscowion poczt elektroniczn w domenie kosmici.s04.oeiizk.waw.pl, a inne np. w domenie gimnazjum72.s04.oeiizk.waw.pl Pod adresem mo e znajdowa si g ówna strona szko y przeznaczona dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, natomiast pod adresem gimnazjum72.s04.oeiizk.waw.pl b d znajdowa y si materia y dydaktyczne i dodatkowe wiadomo ci wewn trzszkolne. Oczywi cie domeny obs ugiwane przez nasz serwer mog si znacznie ró ni w swojej nazwie. Na przyk ad jedna mo e mie nazw kosmici.edu.pl, a inna militaria.com.pl. Wszystko zale y od tego, jakie domeny szko a zechce zarejestrowa W celu rejestracji w asnej domeny szko a musi spe nia jeden podstawowy warunek. Adres IP s u cy do po czenia serwera z sieci Internet musi by sta y, niezmienny w czasie. Tylko wówczas mo liwe jest zarejestrowanie dowolnej, w pe ni od nas zale nej domeny, któr b dziemy mogli administrowa i dla której b dzie mo liwe tworzenie dowolnych poddomen i definiowanie w niej hostów. W dalszych opisach i poleceniach b dziemy rozró niali g ówn domen, czyli domen internetow, jaka zosta a podana podczas instalacji serwera (u nas np. stolik20.s04.oeiizk.waw.pl), oraz now domen, czyli inaczej mówi c dodatkow domen, która zosta a zarejestrowana w pó niejszym terminie, i do obs ugi której chcemy nasz serwer dodatkowo skonfigurowa. Notatka Jakie domeny zosta y zarejestrowane na potrzeby szkolenia Na potrzeby naszego szkolenia zosta y zarejestrowane nowe domeny wymienione poni ej. Dla ka dego numeru IP przyporz dkowanego serwerowi istniej trzy niezale ne domeny (po jednej dla ka dego cz onka zespo u roboczego). Pierwsz domen wykorzystuje osoba siedz ca przy konsoli serwera, drug osoba siedz ca przy stacji roboczej oznaczonej jako pierwsza, trzeci osoba siedz ca przy stacji roboczej oznaczonej jako druga. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 1/21

2 Ko cówka adresu IP xxx Nazwa domeny Ko cówka adresu IP (cd.) xxx Nazwa domeny alwernia 158 opole biecz otwock bochnia ozimek brok 159 pabianice brzeg piaseczno brzesko pilawa brzeszcze 160 pilzno brzeziny pionki bukowno praszka byczyna 161 proszowice chorzele prudnik dobczyce przasnysz drobin 162 przysucha drzewica rabka dukla radom garwolin 163 radomsko glinojeck radymno gogolin radzymin gorlice 164 ropczyce gostynin sanok jedlicze serock karczew 165 siedlce kietrz sieniawa kluczbork sieradz kolonowskie 166 sierpc koluszki skaryszew kozienice skawina krapkowice 167 skierniewice krosno sochaczew krynica szadek krzeszowice 168 szczawnica kutno tarnobrzeg legionowo trzebinia lesko 169 tuszyn limanowa tyczyn lipsko ujazd marki 170 wadowice mielec warka mogielnica warszawa mordy 171 warta muszyna wieliczka myszyniec wolbrom narol 172 zakopane nasielsk zakroczym niemodlin zator nisko 173 zawadzkie nysa zdzieszowice olesno zgierz 157 oleszyce olkusz opoczno Notatka zapisz pe n nazw internetow twojej domeny? Przyk ad: kosmici.s04.oeiizk.waw.pl by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 2/21

3 Dane niezb dne do konfiguracji serwera z now domen W poni szej tabeli zosta y zebrane informacje niezb dne do konfiguracji serwera w celu obs ugiwania nowej, zarejestrowanej domeny. Nr Nazwa elementu Warto 1 Publiczny adres IP przeznaczony dla serwera 2 Maska podsieci przeznaczon dla serwera 3 Adres IP routera (bramki) dostawcy Internetu 4 Adresy IP podstawowego serwera DNS 5 Adres IP drugiego serwera DNS 6 Nazwa g ównej domeny (pe na) (podanej podczas instalacji serwera) 7 Krótka nazwa serwera 8 Nazwa (adres internetowy) serwera (pe ny) w domenie g ównej 9 Skrócona nazwa nowej domeny 10 Nazwa nowej domeny (pe na) Adres IP interfejsu sieciowego obs uguj cego INTRANET PIERWSZY Adres IP interfejsu sieciowego obs uguj cego INTRANET DRUGI Tabela 1 Informacje potrzebne do konfiguracji serwera do obs ugi nowej, zarejestrowanej domeny Notatka co nale y zdefiniowa i w jakim celu, aby serwer zacz poprawnie obs ugiwa now domen? Przypomnienie jak uruchomi program Pulpit zdalny Z paska zada wybieramy: Start Wszystkie programy Akcesoria Komunikacja Pod czanie Pulpitu zdalnego by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 3/21

4 Zadanie 1 Konfiguracja szkolnego serwera DNS do pracy z wykupion domen Zadanie pierwsze omawia wprowadzenie nowo zarejestrowanej domeny do konfiguracji szkolnego serwera DNS. Polecenie 1 1. Wybierz z paska zada serwera (je li pracujesz na stacji roboczej, skorzystaj z programu Pulpit zdalny, aby pracowa zdalnie na konsoli serwera) Start Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne DNS 2. Rozwi swój serwer 3. Rozwi Strefy wyszukiwania do przodu Definiowanie w asnej domeny 4. Wybierz prawym przyciskiem myszy Strefy wyszukiwania do przodu Co to jest strefa wyszukiwania do przodu? Strefa wyszukiwania do przodu to miejsce, w którym do nazwy komputera lub us ugi mo na przypisa adres IP, w celu udost pnienia tej informacji innym komputerom w sieci. 5. Z menu podr cznego wybierz Nowa strefa 6. W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej 7. W oknie Typ strefy wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Zakres replikacji us ugi Active Directory wybierz przycisk Dalej 9. W oknie Nazwa strefy w polu Nazwa strefy wpisz nazw zarejestrowanej nowej domeny np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl [NR 10 z Tabeli 1] W oknie Nazwa strefy wybierz przycisk Dalej 11. W oknie aktualizacja dynamiczna wybierz przycisk Dalej 12. W oknie kreatora wybierz przycisk Zako cz 13. W drzewie DNS wska swoj now domen 14. Wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen 15. Wybierz z menu podr cznego Nowy host (A) W oknie Nowy host w pole Nazwa wprowad nazw swojego serwera: SbsNR np. sbs16 [NR 7 z Tabeli 1] W oknie Nowy host w pole Adres IP wprowad prywatny adres IP swojego serwera (przypisany karcie INTRANET PIERWSZY) [NR 11 z Tabeli 1]... by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 4/21

5 18. W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 19. W oknie DNS wybierz przycisk OK. 20. W oknie Nowy host w pole Nazwa wprowad nazw swojego serwera: SbsNR np. sbs16 [NR 7 z Tabeli 1] W oknie Nowy host w pole Adres IP wprowad prywatny adres IP swojego serwera (przypisany karcie INTRANET DRUGI) [NR 12 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 23. W oknie DNS wybierz przycisk OK. 24. W oknie Nowy host w polu Nazwa wprowad nazw swojego serwera sbsnr np. sbs16 [NR 7 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wprowad publiczny adres IP swojego serwera (przypisany karcie Sie Internet) [NR 1 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 27. W oknie DNS wybierz przycisk OK 28. W oknie Nowy host wybierz przycisk Gotowe Dlaczego trzykrotnie definiujemy t sam nazw komputera w strefie wyszukiwania do przodu? Definiowanie us ugi poczty 29. Wska swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 30. Wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen 31. Wybierz z menu podr cznego Nowy host (A) 32. W oknie Nowy host w pole Nazwa wpisz poczta 33. W oknie Nowy host w polu adres IP wpisz publiczny adres IP serwera (przypisany karcie Sie Internet) [NR 1 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 35. W oknie DNS wybierz przycisk OK. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 5/21

6 36. W oknie Nowy host wybierz przycisk Gotowe 37. Z drzewa DNS wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 38. Wybierz z menu podr cznego Nowa us uga wymiany poczty (MX) W oknie Nowy rekord zasobu pole Host lub domena pozostaw puste 40. W oknie Nowy rekord zasobu wybierz przycisk Przegl daj 41. W oknie Przegl danie w tabeli Rekordy otwórz serwer znajduj cy si w kolumnie Nazwa 42. W oknie Przegl danie przejd do folderu Strefy wyszukiwania do przodu 43. W oknie Przegl danie przejd do swojej nowej domeny (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 44. W oknie Przegl danie wska host poczta 45. W oknie Przegl danie wybierz przycisk OK. 46. W oknie Nowy rekord zasobu upewnij si czy w polu W pe ni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) serwera pocztowego jest wpis poczta.<nazwa_nowej_domeny> np. poczta.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl 47. W oknie Nowy rekord zasobu wybierz przycisk OK. Zezwolenie na dynamiczne informowanie obcych serwerów DNS o zmianach w konfiguracji szkolnego serwera DNS 48. Z drzewa DNS wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 49. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 50. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> wybierz zak adk Transfery stref 51. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> zaznacz opcj Zezwalaj na transfery stref 52. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> zaznacz opcj Do dowolnego serwera 53. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_nowej_domeny> Wybierz przycisk OK Okre lanie w a ciwo ci serwera DNS w ten sposób, aby nas uchiwa zapyta na wszystkich interfejsach sieciowych 54. W drzewie DNS wska swój serwer DNS (nie pomyl z nazw domeny) 55. Wybierz prawym przyciskiem swój serwer DNS (nie pomyl z nazw domeny) 56. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 57. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_serwera> na zak adce Interfejsy zaznacz opcj Wszystkie adresy IP 58. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_serwera> wybierz przycisk OK 59. Wybierz prawym przyciskiem swój serwer DNS (nie pomyl z nazw domeny) 60. Z menu kontekstowego wybierz kolejno Wszystkie zadania Uruchom ponownie by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 6/21

7 Polecenie 2 definiowanie nowego hosta w bazie serwera DNS 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne DNS 2. W drzewie DNS rozwi swój serwer 3. Rozwi Strefy wyszukiwania do przodu 4. Wska swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 5. Wybierz prawym przyciskiem myszy swoj now domen (np. kosmici.s04.oeiizk.waw.pl) 6. Z menu kontekstowego wybierz Nowy host (A) 7. W oknie Nowy host w polu Nazwa wpisz www 8. W oknie Nowy host w polu Adres IP wpisz publiczny adres IP swojego serwera (przypisany karcie Sie Internet) [NR 1 z Tabeli 1] W oknie Nowy host wybierz przycisk Dodaj hosta 10. W oknie DNS wybierz przycisk OK. 11. W oknie Nowy host wybierz Gotowe Polecenie 3 definiowanie nowego hosta w bazie serwera DNS 1. Powtórz polecenie 2, w celu zdefiniowania nast puj cych hostów: terminal, ftp, news, smtp, pop, pop3, mail, imap, portal 2. Przetestuj ka dy ze zdefiniowanych hostów Notatka jak przetestowa poprawno zdefiniowania poszczególnych hostów? Na przykład: ping ping terminal.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl Wskazówka W przypadku niepoprawnie zdefiniowanego hosta, gdy po prawieniu danych w bazie DNS polecenie ping daje nieprawid ow odpowied, mo esz wyczy ci pami podr czn w której zosta y zapami tane z e wpisy: ipconfig /flushdns Notatka co zosta o zrobione do tej pory? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 7/21

8 Zadanie 2 Konfiguracja wirtualnego serwera WWW i przygotowanie miejsca na jego strony Niniejsze zadanie ma na celu zdefiniowanie nowego wirtualnego serwera WWW w nowo zarejestrowanej domenie. Informacja Na potrzeby kursu utworzone zostanie pojedyncze konto testowe, o nazwie takiej, jak nazwa zdefiniowanej nowej domeny, aby mo liwe by o skonfigurowanie i przetestowanie wszystkich us ug internetowych. Konto to mo na traktowa jako konto s u ce do obs ugi np. g ównej strony WWW w nowej domenie. Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem i przygotowanie miejsca na zawarto nowego serwera wirtualnego WWW 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) 2. Utwórz w katalogu g ównym na dysku O: folder o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej nowej domeny (np. kosmici) (Skrócona nazwa twojej nowej domeny zosta a zapisana w Tabeli 1 poz.9) Polecenie 2 definiowanie nowego wirtualnego serwera WWW typu np.: 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne Mened er Internetowych Us ug Informacyjnych (IIS) 2. W drzewie Internetowe us ugi informacyjne rozwi swój <serwer> (komputer lokalny) 3. Rozwi Witryny sieci Web 4. Wska Witryny sieci Web 5. Wybierz prawym przyciskiem myszy Witryny sieci Web 6. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Witryna sieci Web 7. W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Opis witryny sieci Web wpisz Strona Domeny <nazwa_nowej_domeny> np. Strona Domeny Kosmici [NR 9 z Tabeli 1] Strona Domeny W oknie Opis witryny sieci Web wybierz przycisk Dalej 10. W oknie Adres IP i ustawienia portu z listy Wprowad adres IP do u ycia przez t witryn sieci Web wybierz (Wszystkie nieprzypisane) 11. W oknie Adres IP i ustawienia portu w polu Port TCP tej witryny sieci Web powinien u ywa wpisz W oknie Adres IP i ustawienia portu w polu Nag ówek hosta dla tej witryny sieci Web wpisz np. [NR 10 z Tabeli 1] 13. W oknie Adres IP i ustawienia portu wybierz przycisk Dalej by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 8/21

9 14. W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web w polu cie ka wpisz cie k O:\<skrócona_nazwa_nowej_domeny> np. o:\kosmici [NR 9 z Tabeli 1] O:\ W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web upewnij si czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na anonimowy dost p do witryny sieci Web 16. W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web wybierz przycisk Dalej 17. W oknie Uprawnienia dost pu witryny sieci Web upewnij si czy s zaznaczone nast puj ce opcje: Odczyt Uruchamianie skryptów (np. asp) [niezb dne m.in. do dzia ania skryptów PHP] Wykonywanie (np. ISAPI, CGI) [niezb dne m.in. do dzia ania skryptów PHP] Przegl danie Notatka dlaczego nale y zaznaczy opcj Wykonywanie (np. ISAPI, CGI)? 18. W oknie Uprawnienia dost pu witryny sieci Web upewnij si czy NIE s zaznaczone nast puj ce opcje: Zapis 19. W oknie kreatora wybierz przycisk Zako cz. 20. W oknie Mened er Internetowych Us ug Informacyjnych wybierz prawym przyciskiem myszy w drzewie po lewej stronie swoj witryn Strona domeny <nazwa_nowej_domeny> 21. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 22. W oknie W a ciwo ci: Strona domeny <nazwa_nowej_domeny> przejd do zak adki Dokumenty 23. W oknie W a ciwo ci: Strona domeny <nazwa_nowej_domeny> na zak adce Dokumenty wybierz przycisk Dodaj 24. W oknie Dodawanie strony zawarto ci w polu Domy lna strona zawarto ci wpisz index.php 25. W oknie Dodawanie strony zawarto ci wybierz przycisk OK. 26. UPEWNIJ SI, e na li cie w ramce W cz domy ln stron zawarto ci pojawi si wpis index.php 27. Zamknij wszystkie otwarte okna aplikacji Polecenie 2 testowanie 1. Uruchom przegl dark internetow i przejd do strony np. Notatka Co powinno zosta wy wietlona, a co si wy wietla? Dlaczego? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 9/21

10 Zadanie 3a Dodanie do bazy danych serwera FireWall (ISA Server) nazwy przypisanej serwerowi WWW nowej domeny To zadanie ma na celu dodanie nazw nowych serwerów wirtualnych WWW do bazy danych szkolnego systemu FireWall (ISA Server), tak by mo na by o na nim zdefiniowa regu y przepuszczaj ce zapytania kierowane do tego serwera ze wiata. Polecenie 1 definiowanie nowych miejsc docelowych w ISA Serwer 1. Wybierz z paska zada : START Wszystkie programy Microsoft ISA Server ISA Management 2. Rozwi Servers and Arrays 3. Rozwi swój serwer 4. Rozwi Policy Elements 5. Wska Destination Sets 6. Wybierz prawym klawiszem myszy Detination Sets Zdefiniowanie w bazie ISA Server nowego miejsca docelowego 7. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Set 8. W oknie New Destination Set w polu Name: wpisz: np. [NR 10 z Tabeli 1] 9. W oknie New Destination Set w polu Name: zaznacz wpisany tekst 10.Wybierz prawym klawiszem myszy zaznaczony tekst 11.Z menu kontekstowego wybierz opcj Kopiuj 12.W oknie New Destination Set wybierz przycisk ekranowy Add 13.W oknie Add/Edit Destination zaznacz opcj Destination 14.W oknie Add/Edit Destination wybierz prawym klawiszem myszy pole Destination 15.Z menu kontekstowego wybierz opcj Wklej 16.W oknie Add/Edit Destination w polu Path: wpisz: /* 17.W oknie Add/Edit Destination wybierz przycisk OK. 18.W oknie New Destination Set wybierz przycisk OK. Polecenie 2 1. Powtórz polecenie 1 zast puj c nazw hosta www nazw terminal by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 10/21

11 Zadanie 3b Stworzenie nowych regu, okre laj cych sposób reakcji serwera FireWall (ISA Server), na wywo anie dotycz ce zdefiniowanej w bazie nowej nazwy serwera WWW Nieniejsze zadanie przedstawia sposób zdefiniowania regu w szkolnym serwerze FireWall (ISA Server) w tak sposób, by dopuszczone zosta y do serwera zapytania kierowane do zdefiniowaneych wcze niej wirtualnych serwerów WWW. Polecenie 1 definiowanie regu przekazuj cych do nowych miejsc docelowych w ISA Server 1. Wybierz z paska zada : START Wszystkie programy Microsoft ISA Server ISA Management 2. Rozwi Servers and Arrays 3. Rozwi swój serwer 4. Rozwi Publishing 5. Wska Web Publishing Rules Zdefiniowanie w bazie ISA Server nowej regu y przekazuj cych do danego miejsca docelowego 6. Wybierz prawym klawiszem myszy Web Publishing Rules 7. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Rule 8. W oknie New Web Publishing Rule Wizard w polu Web publishing rule Name: wpisz: np. [NR 10 z Tabeli 1] 9. W oknie New Web Publishing Rule Wizard wybierz przycisk ekranowy Dalej 10. W oknie Destination Sets z listy rozwijanej Apply this rule to : wybierz opcj : Specified Destination Set 11. Upewnij si, czy wykona e poprzedni punkt, zanim przejdziesz dalej 12. W oknie Destination Sets z listy rozwijanej Name: wybierz opcj : np. [NR 10 z Tabeli 1] 13. W oknie Destination Sets wybierz Dalej 14. W oknie Client type pozostaw zaznaczon opcj Any request i wybierz przycisk Dalej 15. W oknie Rule Action zaznacz opcj Redirect the request to this internal Web serwer (name or IP address): 16. W oknie Rule Action w polu Redirect the request to this internal Web serwer (name or IP address): wpisz publishing.<nazwa_głównej_domeny> publishing.stoliknr.szz.oeiizk.waw.pl np. publishing.stolik32..s04.oeiizk.waw.pl [NR 6 z Tabeli 1] publishing.... by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 11/21

12 17. W oknie Rule Action zaznacz Send the original host header to the publishing server instead of the actual one (specified above). 18. Upewnij si, zanim przejdziesz do kolejnego punktu, e zaznaczy e opcj Send the original host header to the publishing server instead of the actual one (specified above). 19. W oknie Rule Action wybierz przycisk Dalej 20. W oknie Completing the New Web Publishing Rule Wizard wybierz przycisk Zako cz Polecenie 2 1. Powtórz polecenie 1 zast puj c nazw hosta www nazw terminal Polecenie 3 testowanie dost pu do Wirtualnego serwera WWW 1. Uruchom przegl dark Internet Explorer (zarówno na stacji roboczej jak i na serwerze) 2. Przejd do strony np. [NR 10 z Tabeli 1] 3. Po poprawnym wy wietleniu pustej witryny twojej domeny, obejrzyj witryny swoich s siadów po lewej i prawej stronie. 4. Przejd do strony np. [NR 10 z Tabeli 1] terminal Po poprawnym wy wietleniu witryny twojej g ównej domeny, obejrzyj witryny swoich s siadów po lewej i prawej stronie. Notatka co zosta o skonfigurowane w wyniku wykonania dotychczasowych zada? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 12/21

13 Zadanie 4 Konfiguracja serwera poczty do wspó pracy z now domen To zadanie omawia, w jaki sposób skonfigurowa serwer poczty elektronicznej do wspó pracy z now zarejestrowan domen. Uwaga!!! To zadanie nale y wykonywa pojedynczo najpierw osoba siedz ca przy konsoli serwera, nast pnie osoba siedz ca przy stacji roboczej i pracuj ca na konsoli serwera przy u yciu pulpitu zdalnego. Notatka dlaczego tej konfiguracji nie mo na przeprowadza równolegle? Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem Exchange 1. Zaloguj si jako administrator (na stacji skorzystaj z funkcji programu Pulpit zdalny). Polecenie 2 definiowanie dodatkowej domeny pocztowej dla serwera Exchange 1. Wybierz z paska zada Start Wszystkie programy Microsoft Exchange System Manager 2. Z drzewa <nazwa_g ównej_domeny> (Exchange) rozwi Recipients 3. Z drzewa <nazwa_g ównej_domeny> (Exchange) wska Recipients Policies 4. W kolumnie Recipients Policies otwórz Default Policy 5. W oknie Default Policy Proporties wybierz zak adk Addresses (Policy) 6. W oknie Default Policy Properties wybierz przycisk New 7. W oknie New Addresses wska z listy SMTP Addresses 8. W oknie New Addresses wybierz przycisk OK. 9. W oknie SMTP Address Properties w polu Address [NR 10 z Tabeli 10. W oknie SMTP Address Properties wybierz przycisk OK. 11. W oknie Default Policy Proporties w kolumnie Type w cz opcj 12. W oknie Default Policy Proporties wybierz przycisk OK. 13. W oknie Exchange System Manager wybierz przycisk TAK by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 13/21

14 Zadanie 5 Za o enie konta testowego dla nowej domeny Konto testowe domeny zak adamy, aby za jego pomoc obs ugiwa wcze niej za o ony wirtualny serwer WWW naszej nowej domeny oraz aby przetestowa poprawno konfiguracji us ug naszego serwera do wspó pracy z now domen. Polecenie 1 1. Za ó konto o nazwie takiej, jak skrócona nazwa twojej domeny (np. kosmici wpis w Tabeli 1 poz. 9) korzystaj c z procedury zamieszczonej poni ej niniejszego polecenia. Procedura Za o enie konta testowego 1. Z menu START wybierz opcj Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne Zarz dzanie serwerem Na ekranie pojawi si okno pt. Zarz dzanie serwerem 2. Rozwi ga Zarz dzanie zaawansowane U ytkownicy i komputery us ugi active Directory <nazwa_g ównej_domeny> Wybierz prawym przyciskiem myszy opcj Users 4. Z menu kontekstowego wybierz kolejno Nowy U ytkownik Wy wietlone zostanie okienko pt. Nowy obiekt - u ytkownik 5. W pierwszym oknie nowego obiektu nale y uzupe ni podstawowe informacje o u ytkowniku Imi podaj swoje imi Inicja y podaj swoje inicja y Nazwisko podaj swoje nazwisko Pe na nazwa (uzupe nia si automatycznie podczas wype niania wcze niejszych, lecz mo na dowolnie modyfikowa ; pole wymagane) Tutaj wpisz: Konto testowe <SKRÓCONA_NAZWA_NOWEJ_DOMENY> np. Konto testowe domeny KOSMICI Nazwa logowania u ytkownika (wymagane) Tutaj wpisz: <SKRÓCONA_NAZWA_NOWEJ_DOMENY> np. kosmici W polu: Nazwa logowania u ytkownika (systemy starsze ni Windows 2000) pozostaw warto automatycznie uzupe nion Po uzupe nieniu wymaganych danych uaktywnia si przycisk ekranowy Dalej, który nale y wybra by przej do nast pnego punktu procedury 6. W kolejnym okienku nale y wpisa : Has o podaj has o: by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 14/21

15 Potwierd has o podaj ponownie has o: Oraz ustawi odpowiednie opcje: U ytkownik musi zmieni has o przy nast pnym logowaniu (wyczy opcj ) U ytkownik nie mo e zmieni has a (wyczy opcj ) Has o nigdy nie wygasa (zaznacz opcj ) Konto jest wy czone (wyczy opcj ) Po uzupe nieniu wymaganych danych uaktywnia si przycisk ekranowy Dalej, który nale y wybra by przej do nast pnego punktu procedury Notatka dlaczego wybieramy opcje w powy szy sposób? 7. Kolejne okienko pozwala utworzy skrzynk pocztow dla zak adanego konta u ytkownika zaznacz opcj Create an Exchange mailbox, Wybierz przycisk Dalej. Wówczas poka e si okienko z podsumowaniem wybranych ustawie dla tworzonego konta. 8. Wybierz przycisk ekranowy Zako cz. Notatka czy w szkole istnieje konieczno za o enia takiego konta testowego? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 15/21

16 Zadanie 6 Konfiguracja skrzynki pocztowej dla konta testowego Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) Polecenie 2 zdefiniowanie skrzynki pocztowej dla konta domeny 1. Z menu START wybierz opcj Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne Zarz dzanie serwerem Na ekranie pojawi si okno pt. Zarz dzanie serwerem 2. Rozwi ga Zarz dzanie zaawansowane U ytkownicy i komputery us ugi active Directory <nazwa_g ównej_domeny> 3. Wska opcj Users 4. Wybierz prawym przyciskiem myszy za o onego przez siebie dla domeny u ytkownika 5. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 6. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz zak adk Addresess 7. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> z listy Addresses wska smtp np. smtp 8. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz przycisk Set As Primary 9. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz zak adk Exchange General 10. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_konta_testowego> wybierz przycisk Storage Limits 11. W oknie Storage Limits w ramce Storage Limits wy cz opcj Use mailbox store default 12. W oknie Storage Limits zaznacz opcje: a. Issue warning at (KB) pierwsze ostrze enie dla u ytkownika b. Prohibit send at (KB) zakaz wysy ania poczty c. Prohibit send and recive at (KB) zakaz odbierania poczty (z adnotacj do nadawcy) 13. W oknie Storage Limits wype nij pola warto ciami: a. Issue warning at (KB) b. Prohibit send at (KB) c. Prohibit send and recive at (KB) W oknie Storage Limits wybierz przycisk OK. 15. W oknie W a ciwo ci wybierz przycisk OK. 16. Zamknij okno Zarz dzanie serwerem by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 16/21

17 Zadanie 7 Okre lenie praw dost pu do folderu przeznaczonego na wirtualny serwer WWW nowej domeny To zadanie omawia zagadnienie odpowiedniego nadania uprawnie dla u ytkownika konta testowego domeny w taki sposób, aby móg on zarz dza folderem przeznaczonym na zawarto (tre ) wirtualnego serwera WWW nowej (zarejestrowanej) domeny. W tym zadaniu okre lane s równie uprawnienia przegl dania zawarto ci tego folderu przez u ytkownika reprezentuj cego osoby odwiedzaj ce serwer WWW poprzez sie Internet. W dalszej cz ci zadania za czana jest kontrola zu ycia miejsca na dysku O: serwera i okre lany limit, jaki przys ugiwa b dzie u ytkownikowi konta testowego domeny. Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) Polecenie 2 okre lenie praw dost pu do zasobów wirtualnego serwera WWW domeny 1. Wybierz z paska zada menu Start Mój Komputer 2. W oknie Mój komputer otwórz dysk O: 3. W oknie O:\ wybierz prawym przyciskiem myszy folder zasobów serwera WWW nowej domeny np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] O:\ Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 5. Z okienka W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz zak adk Zabezpieczenia 6. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Dodaj 7. W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy w polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania wpisz <nazwa_konta_testowego> - np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy wybierz przycisk OK. 9. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Nazwy grupy lub u ytkownika wska z listy u ytkownika <nazwa_konta_testowego> - np. Konto domeny Kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Uprawnienia dla <nazwa_folderu_serwera_www> w kolumnie Zezwalaj zaznacz opcj Modyfikacja 11. Z okienka W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> na zak adce Zabezpieczenia wybierz przycisk Dodaj 12. W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy w polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania wpisz IUSR_<nazwa_serwera_sbs> np. IUSR_sbs00 [NR 7 z Tabeli 1] IUSR W oknie Wybieranie: u ytkownicy, komputery lub grupy wybierz przycisk OK. 14. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www>w ramce Nazwy grupy lub by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 17/21

18 u ytkownika wska z listy u ytkownika IUSR_<nazwa_serwera_sbs> np. IUSR_sbs W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www>w ramce Uprawnienia dla <nazwa_folderu_serwera_www> w kolumnie Zezwalaj pozostaw domy lne ustawienia 16. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Zaawansowane 17. W oknie Zaawansowane ustawiania zabezpiecze dla <nazwa_folderu_serwera_www> wy cz opcj Zezwalaj na propagowanie dziedziczonych uprawnie W oknie Zabezpieczenia wybierz przycisk Kopiuj 19. W oknie Zaawansowane ustawiania zabezpiecze dla <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk OK 20. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Nazwy grupy lub u ytkownika wska z listy TWÓRCA-W A CICIEL 21. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Usu 22. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> w ramce Nazwy grupy lub u ytkownika wska z listy U ytkownicy 23. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk Usu 24. W oknie W a ciwo ci: <nazwa_folderu_serwera_www> wybierz przycisk OK. Polecenie 3 za czenie kontroli przydzia ów dyskowych dla u ytkowników 1. Wybierz z paska zada START Mój komputer 2. Wybierz prawym przyciskiem mysz dysk O: 3. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 4. Z okienka W a ciwo ci: data (O:) wybierz zak adk Przydzia 5. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj W cz zarz dzanie przydzia ami 6. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj Odmów miejsca na dysku u ytkownikom przekraczaj cym limit przydzia u 7. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj Ogranicz miejsce na dysku do: 8. W oknie W a ciwo ci: data (O:) w pole Ogranicz miejsce na dysku do: wpisz W oknie W a ciwo ci: data (O:) z listy rozwijanej KB wybra MB 10. W oknie W a ciwo ci: data (O:) w polu Ustaw poziom ostrze e na wpisz 95 i z listy rozwijanej KB wybierz MB 11. W oknie W a ciwo ci: data (O:) zaznacz opcj Rejestruj zdarzenie, kiedy u ytkownik przekracza swój limit przydzia u 12. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk Zastosuj. 13. W oknie Przydzia dysku wybierz przycisk OK. 14. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk OK. Polecenie 4 okre lenie limitu miejsca na zasoby konta testowego domeny 1. Wybierz z paska zada START Mój komputer 2. Wybierz prawym przyciskiem mysz dysk O: by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 18/21

19 3. Z menu kontekstowego wybierz opcj W a ciwo ci 4. Z okienka W a ciwo ci: data (O:) wybierz zak adk Przydzia 5. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk Wpisy przydzia ów 6. W oknie Wpisy przydzia ów wybierz z menu Przydzia Nowy wpis przydzia u 7. W oknie Wybieranie: u ytkownicy w polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania wpisz <nazwa_konta_testowego> np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie Wybieranie: u ytkownicy wybierz przycisk OK. 9. W oknie Dodawanie nowego wpisu przydzia u wybieramy przycisk OK. 10. Zamknij okno Wpisy przydzia ów 11. W oknie W a ciwo ci: data (O:) wybierz przycisk OK Notatka co zosta o wykonane dotychczas? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 19/21

20 Zadanie 8 Utworzenie dost pu do zasobów konta testowego domeny przy u yciu protoko u FTP To zadanie omawia konfiguracj nowego wirtualnego katalogu FTP, który umo liwi zdalny dost p dla u ytkownika konta testowego do zasobów przeznaczonych na zawarto wirtualnego serwera WWW nowej domeny. Polecenie 1 logowanie na konto uprawnione do zarz dzania serwerem 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator (je li pracujesz na stacji, to wykonaj t czynno u ywaj c pulpit zdalny) Polecenie 2 definiowanie nowego wirtualnego katalogu FTP dla konta testowego i udzielanie uprawnie do niego 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne Mened er internetowych us ug informacyjnych (IIS) 2. W drzewie Internetowe us ugi informacyjne rozwi swój <serwer> (komputer lokalny) 3. Rozwi Witryny FTP 4. Wska Domy lna witryna FTP 5. Wybierz prawym przyciskiem myszy Domy lna witryna FTP 6. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Katalog wirtualny 7. W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Alias katalogu wirtualnego FTP w polu Alias: wpisz <skrócona_nazwa_nowej_domeny> np. kosmici [NR 9 z Tabeli 1] W oknie Alias katalogu wirtualnego FTP wybierz przycisk Dalej 10. W oknie Katalog zawarto ci witryny FTP w polu cie ka wpisz: O:\<nazwa_folderu_serwera_www> np. o:\kosmici [NR 9 z Tabeli 1] O:\ W oknie Katalog zawarto ci witryny wybierz przycisk Dalej 12. W oknie Uprawnienia dost pu do katalogu wirtualnego zaznacz opcje: a. Odczyt b. Zapis 13. W oknie Uprawnienia dost pu do katalogu wirtualnego wybierz przycisk Dalej 14. W oknie kreatora wybierz przycisk Zako cz by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/12_01/z [v. 1.1B] Strona 20/21

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator pod czania do Internetu (PD1) Konfiguracja dost pu do sieci Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Wprowadzenie Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Hosting - obsługa zarejestrowanej w serwisie DNS domeny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_04/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Pod czanie do Internetu serwera SBS2003 obs uguj cego dwie sieci lokalne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS Instrukcja numer 01 Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003 Opiekun pracowni internetowej SBS Instalacja serwera APACHE na serwerze SBS 2000/SBS2003 Zadanie 1 Instalacja serwera Apache na serwerze SBS2003

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/06_06/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Wstęp Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez jej publiczną nazwę

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obsługa zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Konfiguracja serwera do pracy z dwiema sieciami intranet Sytuacja pocz tkowa

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Założenie kont użytkowników i konfiguracja miejsca na ich indywidualne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 2 Określanie reguł dostępu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator podłączania do Internetu (PD2) Konfiguracja dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Active Directory - jednostki organizacyjne - tworzenie struktury Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie w asnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/05_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator podłączania do Internetu (PD1) Konfiguracja dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_05/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Przygotowanie dedykowanego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane:

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane: I. Zmiana IP Internet 1. Uzyskaj następujące dane: Adres Ip przeznaczony dla serwera (np. 192.168.0.2 ) Maskę podsieci przeznaczoną dla serwera (np. 255.255.255.0) Adres Ip routera dostawcy Internet Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 124 3-05-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja logowania danych z oprogramowania wizualizacyjnego SIMATIC WinCC do serwera Wonderware Historian Do przygotowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/_0/W Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 004/005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Bardzo krótko o TCP/IP (PD3) Aktualna sytuacja Sie Internet 3 stacja0 stacja0 INTRANET

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 101 16-01-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu Windows Server przy dostępie do Wonderware Information Servera 3.0 poprzez protokół HTTPS oraz zaporę (firewall)

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo