INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca regionalnym programem operacyjnym województwa opolskiego na lata ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach RPO WO więcej: Zmiana siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu Z dniem 1 kwietnia 2015 r. LPI w Kędzierzynie-Koźlu został przeniesiony na ul. Damrota 30 ( z poprzedniej siedziby przy pl. Wolności 1). Zapraszamy do nowej siedziby! Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach RPO WO więcej: Informacja dot. ogłoszenia o naborze wniosków pozakonkursowych Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) z terenu woj. opolskiego na 2015 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - zmieniona Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP więcej:

2 Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata więcej: Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej szczegółowszej wiedzy w temacie współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej: Informacja dotycząca zmiany Planu działania dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL ) więcej: Produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ORFPK): PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH ORFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej: Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego poszukuje partnerów Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego Havelland-Flaeming poszukuje polskich partnerów do dwóch projektów: EUROPEACE i WETLANDS, które są planowane do złożenia w ramach nowej edycji Programu Europa Środkowa. więcej:

3 Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdrażającą program ERASMUS+, realizować będzie działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej: Centrum kompetencji uniwersytetu opolskiego już działa! Centrum Kompetencji to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale naukowców, która może być także impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań i dalszej współpracy nauki z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki i gospodarki województwa opolskiego. więcej: Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował broszurę informacyjną pn. Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Broszura w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków programu Horyzont 2020 dotyczącego technologii ogrzewania/chłodzenia i energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2015 r. więcej: Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu w ramach Horyzont 2020 nabór: H2020-ISIB B Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont H2020-ISIB B - Poprawa modeli zarządzania lasami. więcej:

4 Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Programu Prawa, równość i obywatelstwo. więcej: Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont 2020 (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015) dotyczącego młodego pokolenia w innowacji (młodzi motorem zmian społecznych), włączeniu i zrównoważonej Europie. Celem projektu jest zbadanie orientacji pokolenia sprzed kryzysu (ponad 50 lat) i generacji infra-kryzysowej (18-35 lat) w zakresie porządku publicznego, organizacji życia gospodarczego, społecznego i prywatnego i wyjaśnienia gotowość młodych do bycia motorem transformacji społeczno-ekologicznej. więcej: Władze norweskiej gminy Gjesdal poszukują partnerów do projektu Władze norweskiej gminy Gjesdal położonej w regionie Stavanger poszukują partnerów do projektu w dziedzinie energii, który wdrażany będzie w ramach Programu Horyzont więcej: Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. więcej: Instytuty badawcze KE szukają naukowców Komisja Europejska zbiera zgłoszenia od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC). Aktualnie otwarty pierwszy nabór ma na celu utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których będą rekrutowani pracownicy naukowi do Instytutów JRC.

5 więcej: Zachęcamy do rejestracji w bazie ekspertów Komisji Europejskiej, którzy m.in. będą oceniać wnioski składane w programie Horyzont 2020 Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze znają język angielski. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy oraz specjaliści w dziedzinie innowacji. więcej: Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Dnia Otwarte Funduszy Europejskich Dobiega końca czas na zgłaszanie atrakcji w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015! Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Przypominamy, że od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim. Także w województwie opolskim w tych dniach Zarząd Województwa Opolskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zaplanował kolejną edycję ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Po raz kolejny chcemy pokazać projekty nie tylko te największe, ale i te mniej znane. Dni Otwarte Funduszy Europejskich dadzą możliwość zobaczenia na własne oczy miejsc, do których normalnie nie możemy wejść lub można je zwiedzać tylko z przewodnikiem. Na stronie internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta, czyli Państwa, godzinami otwarcia i mapką dojazdu. więcej:

6 Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej: Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej: E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej:

7 Ministerstwo Gospodarki wydłużyło termin złożenia opracowań dot. branż perspektywicznych Ministerstwo Gospodarki wydłużyło termin na złożenie propozycji w zakresie branż, grup produktowych lub usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych, a także wpisują się w obszar Krajowych inteligentnych specjalizacji. Propozycje można przesyłać do 15 kwietnia 2015 r. więcej: Pierwsze kryteria wyboru projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) przyjęte Dbanie o skuteczność i jakość realizacji programów współfinasowanych z funduszy UE, zatwierdzanie sprawozdań z ich realizacji, podejmowanie najbardziej kluczowych decyzji to główne zadania Komitetów Monitorujących (KM) programy operacyjne. 25 marca 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie KM PO IiŚ więcej: Zaakceptowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój marca 2015 r. został zaakceptowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Wiedza Edukacja Rozwój SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został sposób realizacji założeń przyjętych w Programie. więcej: Przyjęto Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia 31 marca 2015 r. przyjęto Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW). Dokument jest rozwinięciem zapisów PO PW. Zawiera zasady i reguły jego realizacji w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Uwzględnia przede wszystkim informacje o beneficjentach, typach projektów, formach i poziomach ich dofinansowania. więcej:

8 Przyjęto część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój marca 2015 r. przyjęto część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc techniczna programu. Konkursy dla pierwszych dwóch działań prowadzić będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. więcej: Wytyczne dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych opublikowane 18 marca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata więcej: Ponad 32 mld euro na infrastrukturę w Programach na lata Na przedsięwzięcia infrastrukturalne przeznaczono ponad 32 mld euro w szesnastu programach regionalnych oraz w programach krajowych, z wyjątkiem Programu Wiedza Edukacja Rozwój, który w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) to największy w Europie program z udziałem środków polityki spójności. Jego wartość to ponad prawie 32,3 mld euro (27,41 mld euro z UE i 4,85 mld euro ze środków krajowych). więcej: Fundusze Europejskie dla firm Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych 7 latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Dlatego już teraz warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne. więcej:

9 Ponadregionalna infrastruktura kolejowa Jednym z obszarów wsparcia Programu Polska Wschodnia , podobnie jak w przypadku jego poprzednika Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie infrastruktura transportowa niezbędny czynnik rozwoju makroregionu. Swoistą nowością w Programie będzie dofinansowanie inwestycji kolejowych. Znaczna część środków Programu Polska Wschodnia (PO PW) 330 mln euro przeznaczona zostanie na realizację działania pn. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa. Inwestycje PO PW zostały zaplanowane tak, aby wzmacniały przedsięwzięcia współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko więcej: Poziom realizacji programów - stan na 6 kwietnia 2015 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 6 kwietnia 2015 r. złożono 301,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 612,7 mld zł. więcej: r/ Komitet Monitorujący Programu Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczął prace Komitet zatwierdził kryteria ogólne (dla projektów standardowych) dla całego programu, w oparciu o które będą wybierane projekty. Przyjął także kryteria szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych konkursów lub projektów pozakonkursowych zaplanowanych na 2015 r. więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa (POPC). W zaktualizowanej wersji harmonogramu w ramach poddziałań: Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz Cyfrowe udostępnienie zasobów kulturywydłużono planowany termin naborów do III kwartału 2015 r.

10 więcej: rok-dla-programu-polska-cyfrowa/ Zmiana instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Szanowni Państwo, w dniu 24 marca br. zmianie uległa treść Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez NFOŚiGW. Zmienione zapisy obowiązują beneficjentów, którzy podpisali umowy po 24 marca 2015 roku. więcej: Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie internetowej logo nowego PROW. Logotypy udostępniono w różnych formatach graficznych umożliwiających umieszczenie znaku na wydrukach, stronach internetowych i wykorzystanie do celów poligraficznych. więcej: Zaproszenie do współpracy z EIP AGRI Komisja Europejska poszukuje 20 ekspertów spośród rolników, doradców, naukowców oraz innych odpowiednich partnerów do współpracy, aby uruchomić dwie grupy fokusowe Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji EIP-AGRI. Spotkanie pierwszej grupy planowane jest czerwca 2015 r. Zainteresowani mogą składać zgłoszenia do 13 kwietnia 2015 r. więcej: Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG dla konkursu ogłoszonego w 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 5) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. więcej:

11 Giełda kooperacyjna - poszukiwanie partnerów do polsko-niemieckich projektów badawczych, 28 kwietnia 2015, Kolonia, Niemcy Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z WPHI Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, ZENIT GmbH, KPK Programów Badawczych UE, Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej przeznaczonej dla firm zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-niemieckich projektów w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Giełda kooperacyjna skierowana jest do instytutów naukowo-badawczych i firm z następujących branż: ICT Energetyka i środowisko NMP (Nanotechnologies, Advanced Matierials and Production) Transport. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. więcej: Jak wspierać osoby 50+ na rynku pracy? Raport Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Jaka jest sytuacja osób 50+ na polskim rynku pracy i co zrobić, aby ją poprawić? Na te pytania odpowiada OECD. Jego przedstawiciele zaprezentowali dziś wyniki swojego raportu. Według OECD działania powinny skupić się na trzech obszarach: motywowania pracowników do aktywności zawodowej, minimalizowania przeszkód związanych z zatrudnieniem po stronie pracodawców oraz poprawy przystosowania zawodowego starszych pracowników. więcej: Program COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to:

12 wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej: Ostateczna lista rankingowa - Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP III edycja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 7 Wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP III edycja. więcej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 r. Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej NCBiR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 r. więcej: Pomoc we wdrożeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 r. więcej:

13 Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: Zapowiedź kolejnego Dnia Otwartego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Dniem Otwartym NFOŚiGW, który odbył się w Warszawie 18 lutego br. kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 13 maja 2015 r. więcej: 16 kwietnia 2015 r. w godz , w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Sali w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu 16 kwietnia 2015 r. w godz , w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Sali w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu K-GESUT-Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata więcej: 16 kwietnia 2015 r. w godz , w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Sali w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu 16 kwietnia 2015 r. w godz , w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Sali w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu ZSIN-Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na

14 dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata więcej: 15 kwietnia 2015 r. w godz , w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Sali w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu 15 kwietnia 2015 r. w godz , w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Sali w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata więcej: 16 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu przygotowywanego przez Polską Organizację Turystyczną w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata więcej: Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD) Program PL07 Informacja o dostępnej alokacji Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych informuje, iż na dzień r. dostępna alokacja wynosi EUR, tj PLN.

15 więcej: 6 FWD Program PL13 Informacja o dostępnej alokacji Minister Zdrowia jako Operator Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu informujemy, iż na dzień r. dostępna alokacja wynosi EUR, tj PLN. więcej: 6 Ruszają konsultacje społeczne białych obszarów NGA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje społeczne, mające na celu określenie obszarów, na których nie ma odpowiedniej infrastruktury sieci NGA (z ang. Next Generation Access), umożliwiającej korzystanie z dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Potrwają one od 16 marca do 15 maja br. więcej: aspx Publiczna prezentacja założeń projektu budowy Pojedynczego Punktu Kontaktowego III generacji Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pt. Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. o godzinie 11:00 w salach ABC, na parterze budynku Ministerstwa Gospodarki przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17 kwietnia 2015 r. więcej: Szczegółowy opis 19 krajowych inteligentnych specjalizacji W dniu 31 marca 2015 r. Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji zaakceptował opisy 19 krajowych inteligentnych specjalizacji, wypracowane przez Grupy

16 Robocze ds. kis, w skład których wchodzą przedstawiciele biznesu oraz nauk. Szczegółowe opisy stanowią obowiązującą wytyczną w zakresie zgodności projektów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami. więcej: Kredyt na innowacje technologiczne - zapraszamy do konsultacji projektu ustawy Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej. Celem nowelizacji jest określenie zasad udzielania kredytu technologicznego szczególnie dla firm sektora MSP inwestujących w innowacje w nowej perspektywie finansowej Dokument 31 marca 2015 r. trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zapraszamy do zgłaszania uwag do 15 kwietnia 2015 r. więcej: Pierwsza od 2 lat aktualizacja EU Rolling Plan for ICT Standardisation W dniu 24 marca Komisja Europejska opublikowała pierwszą od dwóch lat aktualizację raportu EU Rolling Plan for ICT Standardisation. więcej: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Na podstawie 3. pkt. 5 ust. 3 Zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać w terminie do 10 kwietnia 2015 r. więcej:

17 Innowacyjność i interdyscyplinarność rusza moduł Rozwój w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne takie projekty obejmie finansowanie w ramach konkursu Rozwój. Dziś resort nauki ogłosił otwarcie kolejnego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. więcej: Nowy biuletyn Krajowego Systemu Usług (KSU) Zachęcamy do lektury najnowszego biuletynu Krajowego Systemu Usług. więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza służąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a także umożliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej:http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/strony/interreg_europa_baza_poszukiwania_partnerow_projektowych_ aspx KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Zaproszenie do udziału w III edycji konkursu Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu skierowanego do realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty można zgłaszać do 27 kwietnia 2015 r. więcej:

18 Gdzie zdobyć pieniądze na badania naukowe? Konkursy dla firm studenckich, stypendia na badania we Francji, zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców lub konkurs dla młodych projektantów. To zaledwie wycinek z możliwości rozwoju dla studentów, doktorantów, młodych przedsiębiorców. Od 30 marca do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu European Pioneers. więcej: Impuls do biznesu konkurs dla przedsiębiorców Konkurs Impuls do biznesu jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnego sektora z siedzibą w Polsce, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Autor najlepszego pomysłu otrzyma zł. Pula nagród w konkursie wynosi zł. Zgłoszenia można przesyłać do 20 kwietnia 2015 r. więcej: Program Biznes w kobiecych rękach 2015 Biznes w Kobiecych Rękach adresowany jest do kobiet, które mają pomysł na biznes i są gotowe założyć swoją firmę przed końcem 2015 roku. Nabór zgłoszeń trwa od 30 marca do 10 kwietnia 2015 r. więcej: Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek Jeśli jesteś założycielką lub współzałożycielką działającego przedsiębiorstwa oraz korzystałaś z funduszy UE na badania i innowacje to ta nagroda jest dla Ciebie! Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Zgłoszenia można składać do 20 października 2015 r. więcej:

19 Wybieramy najlepszych pracodawców: konkurs Kreator miejsc pracy Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy". Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł Kreatora miejsc pracy 2015, przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 29 maja 2015 r. więcej: Konkurs Ministra Środowiska - Projekt: Przestrzeń Celem konkursu jest promocja inwestorów, których inwestycje oprócz zysku przynoszą korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wyróżnia inwestycje podnosi komfort życia, poprawia estetykę najbliższego otoczenia i tworzy przestrzeń dla przyrody w mieście. Właśnie takie inwestycje można zgłosić do konkursu PROJEKT: PRZESTRZEŃ. Termin składania aplikacji upływa 11 maja br. więcej: Konkurs na najbardziej inspirujący projekt 2014 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej inspirujący projekt. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska ogłasza kolejną edycją Konkursu na Najbardziej Inspirujący Projekt, którego celem jest zapoznanie opinii publicznej z kolejnymi ciekawymi projektami realizowanymi w ramach Programu. Do konkursu zostały nominowane projekty, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2014 i 2015 roku. Projekty zostały nominowane przez pracowników czeskich urzędów krajskich i polskich urzędów marszałkowskich, którzy wybierali najlepsze projekty spośród tych zrealizowanych na obszarze danego regionu. Głosowanie zostanie zakończone dnia 10 kwietnia 2015 r. więcej:

20 Start konkursu na Europejskie innowacje społeczne 2015 W Gdańsku zainaugurowano trzecią edycję Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. Jego organizatorem od 2012 r. jest Komisja Europejska. Konkurs zachęca Europejczyków do przedstawienia pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów stojących przed społeczeństwem. Stanowi okazję, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości. Tegoroczna edycja dedykowana jest Nowym ścieżkom wzrostu. Komisja Europejska poszukuje przedsiębiorczych, zmieniających dotychczasowe reguły gry pomysłów na europejski model wzrostu. Na koniec roku, 3 najlepszym projektom zostaną przyznane równe nagrody w wysokości 50 tys. Euro. Rejestracja w konkursie trwa do 8 maja 2015 r. więcej: Zdobądź certyfikat European Language Label! Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, realizują coś więcej niż program nauczania. Termin nadsyłania formularzy upływa 13 kwietnia 2015 r. więcej: Międzynarodowe Stypendia Ibsen'owskie 2015 Stypendia Ibsen'owskie zostały zainicjowane przez rząd Norwegii i zostaną wręczone po raz ósmy w 2015 roku. Fundusze stypendialne w wysokości NOK - (ok EUR / USD) zostaną przyznane projektom teatralnym na całym świecie. Stypendia przeznaczone są dla osób, organizacji lub instytucji, w ramach środowiska artystycznego i kulturalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia więcej: Rusza nabór wniosków w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER Do 28 kwietnia 2015 r. młodzi naukowcy-popularyzatorzy mogą składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*. W konkursie INTER wnioski mogą składać uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np.

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo