P r o t o k ó ł z o b r a d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł z o b r a d"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł z o b r a d Kolegium w dniu r. w składzie : 1. Rynek Sławomir Przewodniczący Części I 2. Ołtarzewski Bernard Sekretarz Części I 3. Sówka Irena Przewodniczący Części II 4. Dziubińska Maria Sekretarz Części II 5. Wójtowicz Mścisław Przewodn. Części III 6. Misterkiewicz Wanda Sekretarz Części III 7. Składnik Jerzy Przewodn. Części IV 8. Banaszek Elżbieta Sekretarz Części IV 9. Pietras Jadwiga Przewodn. Części V 10. Winogrodzka Wiesława Sekretarz Części V 11.Michalski Roman Przewodniczący Części VI 12.Tulin Marian Sekretarz Części VI 13. Kerpert Wacław Przewodniczący Części VII 14. Wicher vel Wichrowska Danuta Sekretarz Części VII 15. Ziułkowska Elżbieta Przewodn. Części VIII 16. Płuciennik Leokadia Sekretarz Części VIII 17. Paprocka-Kowalczyk Arleta Przewodn. Części IX 18. Małgorzata Porabik Sekretarz Części IX Protokolant : Jadwiga Gołos Specjalista ds. organizacyjno-samorządowych 1

2 Powołując się na przepisy Statutu Spółdzielni - 32 ust. 6-8, Pani Jadwiga Gołos, Specjalista d.s organizacyjno-samorządowych wyjaśniła zebranym cel obrad dzisiejszego Kolegium, w skład którego wchodzą przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie. Zadaniem Kolegium jest potwierdzenie, które uchwały zostały podjęte a które nie. W tym celu Kolegium musi zliczyć wszystkie głosy oddane za i przeciw danej uchwale z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 8 ust. 2 Statutu mówi, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Na protokół z Walnego Zgromadzenia składają się protokoły z poszczególnych jego części + protokół z obrad dzisiejszego Kolegium. Uchwały z każdej Części Walnego Zgromadzenia będą stanowiły załączniki do uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte w dacie posiedzenia Kolegium. Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 01/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2008r. - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 10 Kolegium potwierdziło podjęcie Uchwały nr 01/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 01/09 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2008r. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.38 pkt 2 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 2 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 01/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia 2

3 sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2008r. została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 10 Uchwały z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 02/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres 2008/ za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 26 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 02/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 02/09 w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres 2008/2009 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.38 pkt 2 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 2 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 02/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres 2008/2009 została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 26 Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W 3

4 Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 03/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 06 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 03/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 03/09 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 pkt 2 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 2 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 03/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008 została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 06 Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 04/09 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- za rok Prezes Zarządu Szymon Rosiak - za udzieleniem absolutorium było głosów : przeciw było głosów : 52 V-ce Prezes Zarządu Stanisław Ozdarski - za udzieleniem absolutorium było głosów : przeciw było głosów : 56 V-ce Prezes Zarządu Marek Petrykowski 4

5 - za udzieleniem absolutorium było głosów : przeciw było głosów : 55 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 04/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 04/09 Wlasnościowej w Legionowie w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- za rok 2008 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.38 pkt 2 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 3 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 04/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2008 została podjęta. Udzielono absolutorium członkom Zarządu : Prezes Zarządu - Szymon ROSIAK - za udzieleniem absolutorium było głosów : głosów przeciwnych było : 52 V-ce Prezes Zarządu - Stanisław OZDARSKI - za udzieleniem absolutorium było głosów : głosów przeciwnych było : 56 V-ce Prezes Zarządu - Marek PETRYKOWSKI - za udzieleniem absolutorium było głosów : głosów przeciwnych było : 55 Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia Członków SMl-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały. Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 05/09 w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 12 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 05/09 w brzmieniu : 5

6 U c h w a ł a Nr 05/09 w sprawie : oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.38 pkt 7 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 8 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 05/09 Części I z dn. Części IX z dn r.stwierdza, że Uchwała w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 12 Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 06/09 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 05 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 06/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 06/09 w sprawie : przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 pkt 4 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 5 Statutu 6

7 biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 06/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008 została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 05 Uchwały z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 07/09 w sprawie sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej. - za sprzedażą było głosów : 50 - przeciw sprzedaży było głosów : 194 Kolegium potwierdziło, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż SSTP nie została podjęta a jej brzmienie jest następujące : U c h w a ł a Nr 07/09 w sprawie : sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 pkt 5 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 07/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej nie została podjęta : - za sprzedażą było głosów : 50 - przeciw sprzedaży było głosów : 194 Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 08/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. - za podjęciem było głosów : 196 7

8 - przeciw było głosów : 08 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 08/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 08/09 w sprawie : uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie działając na podstawie 31 pkt 15 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 08/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 08 Uchwały z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 09/09 w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości. - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 22 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 09/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 09/09 w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.38 pkt 5 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 09/09 Części I z dn. 8

9 Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 22 Uchwały z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 10/09 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości. - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 05 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 10/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 10/09 w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 pkt 5 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 10/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 05 Uchwały z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 11/09 w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości. - za podjęciem było głosów : 215 9

10 - przeciw było głosów : 04 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 11/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 11/09 w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy dn r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r., poz ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 11/09 Części I z dn. Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : 04 Uchwały z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania : 1. nad poszczególnymi propozycjami zmian do statutu, 2. nad uchwałą nr 12/09 w sprawie zmian Statutu SML-W. Ad ust. 3 proponuje się brzmienie : - po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu Nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia. - po ostatnim zdaniu Członkowie nie posiadający... w odrębną część Walnego Zgromadzenia dodaje się zdanie w brzmieniu : Członek kandydujący do rady nadzorczej bądź do rady osiedla, może zaprezentować swoją osobę na każdej części walnego zgromadzenia. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : 12 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów. 10

11 2. 5 ust. 2 proponuje się brzmienie : Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej i zarządu spółdzielni mogą być obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia z tym, że mogą brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia właściwej dla nich, jako dla zwykłego członka. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : 02 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów ust. 9 proponuje się dodanie po wyrazach oraz informację kandydata o wyrazy w brzmieniu na odpowiednim druku opracowanym przez Spółdzielnię. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : 00 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów ust. 11 proponuje sie brzmienie : Członkowie komisji wyborczej i członkowie komisji mandatowoskrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : 29 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów ust. 2 pkt 1 proponuje się wyrazy Zebraniu Przedstawicieli zastąpić wyrazami Walnym Zgromadzeniu. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : 01 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów ust. 5 pkt 7 proponuje się wyrazy po przecinku rozliczoną na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w budynku zastąpić wyrazami rozliczoną na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do faktycznego zużycia wody w danym lokalu. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : 24 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 Ad. 2 - za podjęciem uchwały było głosów : przeciw było głosów : 03 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 12/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 12/09 z dnia 02 lipca 2009 rok 11

12 w sprawie : zmian Statutu SML-W Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 pkt 10 Ustawy z dn r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz z późn. zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - postanawia co następuje : 1. Na podstawie 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 12/09 Części I z dn r., Części II z dn r., Części III z dn r., Części IV z dn r., Części V z dn r., Części VI z dn r., Części VII z dn r., Części VIII z dn r. i Części IX z dn r. stwierdza, że Uchwała w sprawie zmian Statutu SML-W została podjęta : - za podjęciem było głosów : przeciw było głosów : Wnioski dot. zmian w Statucie zostały podjęte w głosowaniu jawnym, większością 2/3 oddanych głosów. Nad każdą propozycją głosowano oddzielnie. Liczbę oddanych głosów na poszczególne wnioski podano w załączniku Nr 1 do nin. uchwały. 3. Uchwała wraz z załącznikiem ma moc obowiązującą od daty dokonania wpisu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwały z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/09 Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie 1. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie : - po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu Nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia. - po ostatnim zdaniu Członkowie nie posiadający... w odrębną część Walnego Zgromadzenia dodaje się zdanie w brzmieniu : Członek kandydujący do rady nadzorczej bądź do rady osiedla, może zaprezentować swoją osobę na każdej części walnego zgromadzenia. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : ust. 2 otrzymuje brzmienie : Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej i zarządu 12

13 spółdzielni mogą być obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia z tym, że mogą brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia właściwej dla nich, jako dla zwykłego członka. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : ust. 9 dodaje się po wyrazach oraz informację kandydata o wyrazy w brzmieniu na odpowiednim druku opracowanym przez Spółdzielnię. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : ust. 11 otrzymuje brzmienie : Członkowie komisji wyborczej i członkowie komisji mandatowoskrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : ust. 2 pkt 1 wyrazy Zebraniu Przedstawicieli zastępuje się wyrazami Walnym Zgromadzeniu. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : ust. 5 pkt 7 wyrazy po przecinku rozliczoną na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w budynku zastępuje się wyrazami rozliczoną na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do faktycznego zużycia wody w danym lokalu. - za wnioskiem było głosów : przeciw było głosów : 24 Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 13/09 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia. - za podjęciem było głosów : 46 - przeciw było głosów : 00 Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały nr 13/09 w brzmieniu : U c h w a ł a Nr 13/09 w sprawie : przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 13/09 Części IV z dn. 13

14 r. i Części VII z dn r. stwierdza, że uchwała w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia została podjęta : - za podjęciem było głosów : 46 - przeciw było głosów : 00 Uchwały z Części IV i Części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W Z a ł ą c z n i k d o U c h w a ł y N r 13/09 Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie Wniosek Nr 1 Wnosimy o rozpatrzenie wniosku mieszkańców zamieszkujących w wieżowcach na parterach o niepłacenie za m 2 wind a o ewentualne płacenie od osób albo anulowanie części eksploatacyjnej, gdyż nie korzystamy z wind i nie przyczyniamy się do zepsucia i niszczenia wind. - za wnioskiem było głosów : 19 - przeciw było głosów : 02 Wniosek Nr 2 członkowie Części VII Walnego Zgromadzenia SML-W zobowiązują Zarząd Spółdzielni do zamieszczenia do dnia r. na stronie internetowej Spółdzielni uchwał Rady Nadzorczej z ostatniego roku począwszy od r. oraz do zamieszczania na tejże stronie internetowej wszystkich podejmowanych w przyszłości uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz informacji na temat pracy tego organu. - za wnioskiem było głosów : 17 - przeciw było głosów : 06 Niezależnie od podjętych uchwał, w ramach przyjętych porządków obrad na każdej z Części Walnego Zgromadzenia, tylko podczas obrad Części II, III, IV i V odbyły się wybory uzupełniające do Rady Osiedla Jagiellońska do końca kadencji 2007/2010 jedno wakujące miejsce. Zgodnie z protokołami Komisji Wyborczej, ustalona lista kandydatów była następująca : - p. Lewandowski Tadeusz, - p. Sówka Irena. Ww. kandydaci w głosowaniu tajnym otrzymali następującą ilość głosów : 1. Pan Lewandowski Tadeusz uzyskał ogółem 42 głosy, w tym : - na Części II - 02 głosy - na Części III - 02 głosy - na Części IV - 04 głosy - na Części V - 34 głosy 2. Pani Sówka Irena uzyskała ogółem 43 głosy, w tym : - na Części II - 10 głosów 14

15 - na Części III - 07 głosów - na Części IV - 20 głosów - na Części V - 06 głosów. Kolegium potwierdziło, że do Rady Osiedla Jagiellońska w wyborach uzupełniających do końca kadencji 2007/2010 została wybrana Pani Irena Sówka. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków Kolegium w składzie : 1. Rynek Sławomir Przewodn. Części I - 2. Ołtarzewski Bernard Sekretarz Części I Sówka Irena Przewodn. Części II - 4. Dziubińska Maria Sekretarz Części II Wójtowicz Mścisław Przewodn. Części III Misterkiewicz Wanda Sekretarz Części III Składnik Jerzy Przewodn. Części IV Banaszek Elżbieta Sekretarz Części IV Pietras Jadwiga Przewodn. Części V Winogrodzka Wiesława Sekretarz Części V - 11.Michalski Roman Przewodn. Części VI Tulin Marian Sekretarz Części VI Kerpert Wacław Przewodn. Części VII Wicher vel Wichrowska Danuta Sekr.Części VII Ziułkowska Elżbieta Przewodn. Części VIII Płuciennik Leokadia Sekretarz Części VIII

16 17.Paprocka-Kowalczyk Arleta Przew.Części IX Porabik Małgorzata Sekretarz Części IX -... gj 16

17 17

18 18

19 19

P r o t o k ó ł z o b r a d

P r o t o k ó ł z o b r a d P r o t o k ó ł z o b r a d Kolegium w dniu 27.06.2011r. w składzie : 1. Śliwa Krzysztof Przewodniczący Części I 2. Ziółkowski Dariusz Sekretarz Części I 3. Kurpiewska Henryka Przewodniczący Części II

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami : 1. art. 44 46 i 56

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł z o b r a d

P r o t o k ó ł z o b r a d P r o t o k ó ł z o b r a d Kolegium w dniu 30.06.2014r. w składzie : 1. Śliwa Krzysztof Przewodniczący Części I 2. Głuchowski Andrzej Sekretarz Części I 3. Wyszomierski Szczepan Przewodniczący Części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 07/13. Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie

U c h w a ł a Nr 07/13. Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- z dnia 05 czerwca 2013r. Działając na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dn. 16.09.1982r. oraz na podstawie 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

na części VI WZ 29 za, 0 przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 1.

na części VI WZ 29 za, 0 przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 1. Protokół obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach 08, 10, 11, 15, 17 i 18 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie Członków JSM odbyło się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie: - art. 36 do 42 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2008. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Uchwala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawną działania Walnego Zgromadzenia są: ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Gdańsku

PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Gdańsku PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA 1 Kolegium Walnego Zgromadzenia w osobach: 1. Aniela Matkowska-Bławat - przewodnicząca pierwszej części Walnego Zgromadzenia, 2. Otylia Dorota Kochańska - sekretarz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

II część Walnego Zgromadzenia: III część Walnego Zgromadzenia: IV część Walnego Zgromadzenia:

II część Walnego Zgromadzenia: III część Walnego Zgromadzenia: IV część Walnego Zgromadzenia: Protokół z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK podzielonego na cztery części obradującego w dniach: 26.04.2016r., 27.04.2016r., 28.04.2016r., 29.04.2016r. I. Kolegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka"

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" zdnia29.11.2007r REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

r.; r.; r.; r.; r.; r.; r. obradowało wg przyjętego porządku w brzmieniu:

r.; r.; r.; r.; r.; r.; r. obradowało wg przyjętego porządku w brzmieniu: Protokół z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej STROP 02.06.2009r.; 03.06.2009r.; 04.06.2009r.; 08.06.2009r.; 09.06.2009r.; 16.06.2009r.; 17.06.2009r. Kolegium zwołane na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią w Słupsku zwołuje na dzień 24.06.2017 rok godz. 10.00 - I część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią

Bardziej szczegółowo

Wykaz Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w dniu 17 czerwca 2013 r. z wynikiem głosowania

Wykaz Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w dniu 17 czerwca 2013 r. z wynikiem głosowania 1 Wykaz Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w dniu 17 czerwca 2013 r. z wynikiem głosowania U C H W A Ł A NR 1 /2013 17 czerwca 2013 roku działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy I. Podstawy i zakres działania. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Płocku R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku 1. Walne Zgromadzenie członków działa na podstawie art. 8 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

R E G U L A M I N OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA R E G U L A M I N OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Na podstawie Ustaw Prawo Spółdzielcze i Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władz

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK r r. PROJEKTY UCHWAŁ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK r r. PROJEKTY UCHWAŁ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK 07.05.2014 r. 30.05.2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 /2014 Spółdzielni Mieszkaniowej,,Cichy Kącik we Wrocławiu część w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM Bieńczyce w dniu r.

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM Bieńczyce w dniu r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce działając na podstawie: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad I, II i III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Porządek obrad I, II i III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2009/I z dnia 29.04.2009r. odbyły się w dniach 8,9,10 czerwca 3 części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Przyjęto następujący porządek obrad: Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

Sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia

Sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia Załącznik nr 2 Sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia 1. 1. W każdej części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni uczestniczą z prawem zabierania głosu i głosowania. Inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr./2017 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku z dnia 9 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA nr./2017 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej RYF za 2016 r. Działając na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (jednolity

Bardziej szczegółowo

- projekt- Uchwała Nr 1

- projekt- Uchwała Nr 1 Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Część I przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r.

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r. Protokół RN Nr 07/2015 z dnia 007.2015 r. Protokół nr 7/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie odbytego w dniu 07.2015 r. Obecni: Przewodniczący Rady Alicja Stadnicka Zastępcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ Ul. TYSIĄCLECIA 10 REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku - Kamiennej SKARŻYSKO KAMIENNA 2012r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł z o b r a d

P r o t o k ó ł z o b r a d P r o t o k ó ł z o b r a d Zebrania II Części Walnego Zgromadzenia Członków SML W zamieszkałych na Osiedlu Jagiellońska w Legionowie w obrębie ulic : Piłsudskiego, Dietricha, Broniewskiego, Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle

REGULAMIN Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle REGULAMIN Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 2. Podstawą prawną działania

Bardziej szczegółowo

- projekt - Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r. i r.

- projekt - Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r. i r. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odbytego w dniu r.

Protokół z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odbytego w dniu r. Protokół z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odbytego w dniu 26.06.2017 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sekretarzem Posiedzenia został p. Jacek Gajda (jednogłośnie).

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sekretarzem Posiedzenia został p. Jacek Gajda (jednogłośnie). PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA" W MRĄGOWIE które odbyło się w czterech częściach w dniach 2, 4, 5, 6 czerwca 2014 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

========================================================================

======================================================================== REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC ŁODZI ======================================================================== I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

- projekt- Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r i

- projekt- Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r i Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAD OSIEDLOWYCH

REGULAMIN RAD OSIEDLOWYCH REGULAMIN RAD OSIEDLOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Rada Osiedla, zwana dalej Radą, jest organem Spółdzielni i działa na podstawie przepisów art. 35 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. REGULAMIN Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. I. Podstawy i zakres działania. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r.

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. PROTOKÓŁ CZŁONKÓW MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Kabel Robert Kopacz. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego obrad Walnego

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

- Projekt - REGULAMIN

- Projekt - REGULAMIN - Projekt - REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Nisku uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014r. I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu

R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim Załącznik do Uchwały Zarządu Spółdzielni Nr 20/2015 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ujednolicenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr.../2016

U c h w a ł a Nr.../2016 Zał. nr...do prot. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2015. podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "SKARBEK" w Łęcznej.

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej SKARBEK w Łęcznej. REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "SKARBEK" w Łęcznej. 1 Zebranie Przedstawicieli zastępuje Walne Zgromadzenie Członków i działa na podstawie przepisów art. 35-42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOŃSKI JAR- NUTKI Z DNIA 21.06.2010 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WANLEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH

REGULAMIN OBRAD WANLEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH REGULAMIN OBRAD WANLEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH I. Postanowienia ogólne 1 1. Walne zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

R E G U L A M I N. Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie R E G U L A M I N Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie I. PODSTAWA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Osiedla jako organ statutowy SML-W w Legionowie działa na podstawie :

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 2/2014 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

PROTOKÓŁ 2/2014 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku I. W dniu 24 kwietnia 2014 roku w Warszawie, o godzinie 17:30 odbyło się posiedzenie EKOKOGENERACJA Spółka akcyjna wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000364229

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne i tryb zwoływania zebrań. 1. Zebrania Osiedlowe Członków Spółdzielni Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

W obradach uczestniczą :

W obradach uczestniczą : PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY ZE SPOTKANIA PRZEWODNICZĄCYCH OBRAD ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI SKRUTACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM PÓŁNOC 2013 r. Na podstawie 26 pkt. 4 oraz 28 pkt.17 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. 1 2 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium. 1 PROTOKÓŁ z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 15 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

REGULAMIN ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW REGULAMIN ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 NajwyŜszym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, które zostaje zastąpione Zebraniem Przedstawicieli, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIGDAŁOWA

ZMIANA W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIGDAŁOWA Warszawa, dnia 7 października 2016 r. ZMIANA W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIGDAŁOWA Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawia nowy porządek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA W SZCZECINIE ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 24, 25, r.

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA W SZCZECINIE ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 24, 25, r. Załącznik nr 31 do Protokołu Walnego Członków SM Kielnia z dn. 28.06.2010r UCHWAŁA NR 1 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz bilansu za rok 2009 Na podstawie art. 38 1 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach:

P R O T O K Ó Ł. z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: P R O T O K Ó Ł z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 14 maja 2012 r, 15 maja 2012 r, 16 maja 2012 r, 17 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzynarodowa Warszawa ul. Międzynarodowa 44

Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzynarodowa Warszawa ul. Międzynarodowa 44 Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzynarodowa 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 R E G U L A M I N Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Międzynarodowa przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r.

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r. Protokół NR 2/2015 w dniu 07 Listopada 2015r. W dniu 07 listopada 2015r. o godzinie 19:30 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbyło się w drugim terminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /1/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA MŁODZIEŻOWEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WE WŁOCŁAWKU Z DNIA R..

UCHWAŁA NR /1/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA MŁODZIEŻOWEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WE WŁOCŁAWKU Z DNIA R.. w projekcie uchwały zawarte są poprawki z dnia 14.05.2014r. zgłoszone p. Czesława Zarzecznego UCHWAŁA NR /1/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA MŁODZIEŻOWEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WE WŁOCŁAWKU

Bardziej szczegółowo

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie w śywcu z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie w śywcu z dnia 28 czerwca 2013 roku. U C H W A Ł A Nr 1 / 2013r. w śywcu z dnia 28 czerwca 2013 roku. w sprawie: wyboru prezydium obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie w śywcu. Na podstawie 85 ust.1-3 Statutu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1/2013 (Projekt)

U C H W A Ł A Nr 1/2013 (Projekt) U C H W A Ł A Nr 1/2013 (Projekt) Walnego Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skierniewicach z dnia...w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r.

Uchwała Nr 1 / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r. Uchwała Nr 1 / 2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016rok. 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016. 2. Sprawozdanie stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE,

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, które odbyło się w czterech częściach w dniach 30 maja, 1, 2 i 3 czerwca 2016 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT" w Piekarach Śląskich

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT w Piekarach Śląskich REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT" w Piekarach Śląskich POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM CZYN w 2015 r.

INFORMACJA Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM CZYN w 2015 r. INFORMACJA Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM CZYN w 2015 r. Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej CZYN w Słupsku zawiadamia, że

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ POSTĘP W ZŁOCIEŃCU

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ POSTĘP W ZŁOCIEŃCU REGULAMIN ZARZĄDU SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ POSTĘP W ZŁOCIEŃCU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Postęp w Złocieńcu zwany dalej zarządem działa w oparciu o przepisy art. 35 i 48

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer... części...walnego Zgromadzenia z dnia... w sprawie. odwołania od uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała numer... części...walnego Zgromadzenia z dnia... w sprawie. odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Uchwała numer... części...walnego Zgromadzenia z dnia... w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Część...Walnego Zgromadzenia postanawia: 1 Uchylić uchwałę Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI"

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI" 1 Zebranie Mieszkańców Budynku jest organem Spółdzielni. Zebranie działa na podstawie 38-44 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. Tekst jednolity, po dokonaniu zmian przez Walne Zgromadzenie dnia 30.06.2013. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. (obowiązuje od 26.06.2013,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w PISZU

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w PISZU I. Przepisy wstępne REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w PISZU 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków 1 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie przepisów Prawa Spółdzielczego oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ======================================================================

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== I. PODSTAWA PRAWNA Statut Spółdzielni 121 ust. 1 pkt 14 oraz 126-130.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPÓLNOTA W SKOCZOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPÓLNOTA W SKOCZOWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPÓLNOTA W SKOCZOWIE Podstawa prawna : 1. Ustawa Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zmianami ), 2. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia r.

UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia r. UCHWAŁA NR w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach Walne Zgromadzenie działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Podstawa prawna: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81 odbytego w dniu 27 czerwca 2013 roku

Protokół nr 7/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81 odbytego w dniu 27 czerwca 2013 roku Protokół nr 7/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81 odbytego w dniu 27 czerwca 2013 roku Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołał Wojciech Matyjasiak, Przewodniczący Walnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MR

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MR PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE które odbyło się w czterech częściach w dniach 3, 5, 6, 7 czerwca 2013 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradujące w dniu 31 maja 2016r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradujące w dniu 31 maja 2016r. Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁANIEC 28.230 Połaniec, ul. H. Kołłątaia 1/5A NIP: 866-000.16-13, REGON 001079950 tcl. (015) 865-02-90, skr. p. nr 18 Połaniec, dnia 6 czerwca 2016r. Uchwały podjęte przez Walne

Bardziej szczegółowo