Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim"

Transkrypt

1

2 Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Pracownicy Urzędu Miejskiego Z okazji Dnia Seniora najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, dużo szczęścia i radości w życiu osobistym oraz spełnienia najskrytszych marzeń Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Pracownicy Urzędu Miejskiego W związku ze zbliżającym się Dniem Łącznościowca wszystkim pracownikom poczty i telekomunikacji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności zadowolenia w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Pracownicy Urzędu Miejskiego Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Oświaty. Życzymy satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem, dla których jesteście. Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Z okazji Dnia Seniora, wszystkim emerytom i rencistom, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych. Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Czcigodnej Siostrze Monice Teresie Gojtowskiej, naszemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Kowalewa Pom. z okazji tak pięknego Jubileuszu, życzymy dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu na twarzy. Dziękujemy Panu Bogu za 60 lat wiernej służby w kościele i naszemu społeczeństwu. Niech Bóg udzieli obfitych łask i wspiera w zdrowiu w dalszym powołaniu Zakonnym. Szczęść Boże. Składają Zarząd i członkowie PZERiI w Kowalewie Pom. Redagują: Redaktor Naczelny: Zofia Marchewka Wojciechowska, Sekretariat redakcji Donata Pilarska Mądry tel w. 53, Barbara Niewidział, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres Ogłoszenia przyjmowane są w M GOK (cena 100, zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20, zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 400 egz. Numer zamknięto r. ISSN X 2

3 r. godz. 16:00 Dzień Seniora r. XVIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej - godz. 9:00 - Msza św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja - godz. 10:00 - przesłuchania konkursowe uczestników w M-GOK Festiwal współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór na kurs języka angielskiego pt. Repetytorium gramatyczne nauki języka angielskiego poziom gimnazjalny i licealny z docelowym przygotowaniem do matury. Jeżeli poziom uczestników będzie odpowiednio wysoki istnieje możliwość poszerzenia kursu o część konwersacyjną. Kurs poprowadzi p. mgr Dariusz Domarecki. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach (gimnazjaliści, licealiści). Zapisy prowadzone będą do 5 października 2010 roku w godzinach 9-20 od poniedziałku do piątku w Domu Kultury w Kowalewie Pom. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 października o godz. 18 w sali witrażowej w Domu Kultury w Kowalewie Pom. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim zaprasza chętne Panie do uczestnictwa w Klubie Kobiet KAMELIA, który swoją działalność rozpoczyna od miesiąca października 2010 roku w Domu Kultury. Chętnie widziane są Panie posiadające zdolności manualne w zakresie rękodzieła artystycznego, fryzjerstwa, makijażu, krawiectwa. Klub będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Bywają chwile, że jesteśmy zapracowane, zajęte domem, bliskimi a czas dla siebie pozostaje odległą sprawą. W takim Klubie chciałybyśmy podzielić się np. swoimi ukrytymi talentami z innymi, porozmawiać o różnych sprawach, wziąć udział w spotkaniach z różnego rodzaju fachowcami. Będzie to dobry czas na smutne jesienno-zimowe wieczory. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu roku o godz w sali nr 11 (pracownia plastyczna) Dyrektor M-GOK Z. Marchewka-Wojciechowska GRATULACJE W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego w dniu 7 września 2010 roku i zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego stopień nauczyciela mianowanego uzyskała Pani Anna Kuźniar - nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski ZAPROSZENIE Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kowalewie Pom. zaprasza członków Związku na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, które odbędzie się 7 października br. o godz. 16 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom. Zapraszamy. W imieniu Zarządu Sekretarz Danuta Maciejewska 3

4 ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OBCHODY 11 LISTOPADA Święto odzyskania niepodległości od dawna jest obchodzone w gminie Kowalewo Pomorskie bardzo uroczyście. W tym dniu nadawaliśmy już tytuły Honorowych Obywateli, oddawaliśmy obiekty użyteczności publicznej oraz wkopywaliśmy kamienie węgielne. W tym roku po mszy świętej udamy się pod pomnik w parku 730-lecia, aby odsłonić tablicę poświęconą śp. Władysławowi Klimek- posłowi na sejm V kadencji i wójtowi gminy Kowalewo Pomorskie w latach , który oddał swoje życie bestialsko zamordowany w Łopatkach w pierwszych dniach wojny. Na koniec będzie możliwość podziwiania musztry ułańskiej w wykonaniu żołnierzy skupionych w klubie jazdy konnej JOKER. Jednocześnie od 3 listopada w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury będzie udostępniona mieszkańcom wystawa o życiu śp. Władysława Klimka. Serdecznie zapraszam do zwiedzenia wystawy i uczestniczenia w uroczystościach. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski DZIEJE KLASZTORÓW NORBERTAŃSKICH W ŻUKOWIE Po długim wyczekiwaniu opublikowano zapowiadaną przez nas pracę magisterską śp. ks. Franciszka Ksawerego Okroya pt. Dzieje Klasztorów Norbertańskich w Żukowie. Jest to nie tylko historia żukowskiego zakonu sióstr norbertanek. To przede wszystkim atmosfera dzieciństwa i wieku dojrzewania naszego wieloletniego proboszcza, jego przemyślenia i wrażenia. Publikacja jest współfinansowana przez samorząd gminy jako hołd dla naszego Honorowego Obywatela Miasta. Przekazane nam egzemplarze trafią do parafii, bibliotek, szkół i organizacji społecznych. Zachęcam do lektury. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE, POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR C KOWALEWO - GR. GMINY - OSTROWITE Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, stanowi jedno z głównych zadań, za które odpowiedzialne są władze Gminy Kowalewo Pomorskie. Przeprowadzone modernizacje dróg gminnych częstokroć przekraczają możliwości finansowe będące w dyspozycji gminy, co staje się powodem przedłużania prac modernizacyjnych w czasie, a tym samym poszukiwaniem dodatkowych środków finansowych. Jednym ze źródeł pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej jest Fundusz Wsparcia Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W poprzednich latach, droga gminna nr C Kowalewo - gr. gminy - Ostrowite służyła głównie jako droga dojazdowa do pól i gruntów rolnych. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost natężenia ruchu oraz tonażu jeżdżących nią samochodów. Przebudowa drogi konieczna była przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na fakt, iż nie spełniała ona obowiązujących standardów dla dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz wymogów nośności. Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy finansowej na poprawę istniejącej infrastruktury. W dniu 28 maja 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim, a Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia w kwocie ,00 zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, a także środkom finansowym z budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie, możliwym stało się wykonanie wszystkich prac, zgodnie z zapisami zawartych umów. Przebudowa drogi gminnej skutkuje poprawą standardu życia mieszkańców oraz poprawą stanu bezpieczeństwa. Przebudowę powyższej drogi wykonano na odcinku 2,0 km w technologii wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanej nawierzchni. Joanna Jesionkowska 4

5 Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA w >>> KOLE CZYTENICZYM <<< Każdy kto: * jest lub pragnie być aktywnym czytelnikiem Biblioteki Miejskiej * uczestniczy w życiu Biblioteki * pomaga w pracach bibliotecznych może czuć się pełnoprawnym uczestnikiem ;) SPOTKANIE RAZ W TYGODNIU PO ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH (DNI DO USTALENIA) PLUSY: +BEZPŁATNY DOSTEP do Internetu w wyznaczone dni +możliwość poznania pracy w bibliotece +pomoc w zadaniach domowych +ciekawie spędzony czas ***Udostępniamy własny czas i wiedzę a w zamian otrzymujemy pomoc od uczniów*** MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KOWALEWIE POMORSKIM ORGANIZUJE: KONKURS!!! PLASTYCZNY DLA FANÓW SAGII ZMIERZCH STEPHENIE MEYER PT:,,W ŚWIECIE ZMIERZCHU Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3, która będzie przedstawiała portret lub sylwetkę jednego z bohaterów Sagi, za pomocą dowolnej techniki (rysunki, obrazy, wyklejanki,itp.). Gotowe prace należy składać w Bibliotece Miejskiej w Kowalewie Pomorskim do dnia 30 października 2010r. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 3 listopada 2010 w Miejskiej Bibliotece. Nagrodą w konkursie są nagrody książkowe!!! Zachęcamy do wzięcia udziału! ;) Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki tam znajdziecie regulamin DERATYZACJA Przypominam, że zgodnie z 9 Uchwały Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji. Deratyzację należy przeprowadzać minimum dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią. Obowiązującym terminem przeprowadzenia deratyzacji w okresie jesiennym jest października. Wykonanie deratyzacji, o której mowa w podanym wyżej terminie nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku bieżącej walki z gryzoniami. Paulina Wiśniewska PARKING PRZY UL. FOSA JAGIELLOŃSKA W związku z uwagami dotyczącymi bardzo złego stanu nawierzchni parkingu przy ul. Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim (koło DA NOI ) informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie jest właścicielem niespełna 25% całkowitej powierzchni parkingu. Chcąc dokonać kompleksowej naprawy nawierzchni, w m-cu grudniu 2009r. zwróciliśmy się do pozostałych właścicieli tj. Gminnej Spółdzielni w Kowalewie Pomorskim oraz osoby prywatnej, o zabezpieczenie w budżecie roku 2010 środków finansowych na ten cel. Niestety, ze względu na inne wydatki, nasza prośba nie zyskała akceptacji. W tej sytuacji w m-cu wrześniu br. dokonano remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej w części parkingu należącej do Gminy. Wyremontowano również wjazd nie będący częścią gminną, co umożliwiło w ogóle korzystanie z parkingu. Ponadto wykonane prace w znacznej mierze poprawiły estetykę tego terenu. Ogółem koszt naprawy wyniesie ok ,- zł, z czego niespełna 30% dotyczy nawierzchni należącej do Gminy. Liczymy na to, że wiosną 2011r., w realizację zadania poprawy nawierzchni parkingu włączą się pozostali właściciele terenu. Małgorzata Wegner 5

6 POMOC DLA POWODZIAN" Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim organizuje pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi. Pomoc finansową można wpłacać na specjalnie utworzone konto, które dzięki uprzejmości prezesa banku spółdzielczego Zbigniewa Krasickiego prowadzone będzie nieodpłatnie z dopiskiem Pomoc dla powodzian" nr rachunku Druki przelewów pobierać będzie można w banku, w tut. Urzędzie, jak również ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Osoby dokonujące wpłat gotówkowych w punktach banku spółdzielczego przy ul. 23-Stycznia 14 oraz Plac 700-lecia 14 są zwolnione z opłat. W Sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać deklaracje o chęci przekazania płodów rolnych jako darów rzeczowych. Zebrane środki zostaną przekazane potrzebującym, wraz z imienną listą ofiarodawców. Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie KOBIETY MIAŁY CELNIEJSZE OKO Już po raz czternasty mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie sprawdzali swoją celność na strzelnicy im. Waldemara Balcerka w Kiełpinach. W dniu 19 września 41 drużyn (123 osoby) reprezentujących samorząd, sołectwa, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne wzięło udział w bezkrwawych Zawodach Strzeleckich. Z roku na rok przybywa też przedstawicieli płci pięknej. W tym roku strzelały aż 24 panie i to one zdobyły największą liczbę punktów47. Najcelniejsze oko miały: Sutkowska Danuta (KGW Pluskowęsy) i Pawlewicz Małgorzata (Urząd Miejski), które zdobyły po 47pkt. W dogrywce lepsza była pani Danuta. Dla ciekawości panie prywatnie są szwagierkami. Gratulujemy i życzymy harmonii rodzinnej. Zawodnicy strzelali w pozycji stojącej z broni pneumatycznej, a nad ich bezpieczeństwem 6

7 czuwali sędziowie: Ireneusz Sutkowski i Zbigniew Jakubowski. Organizatorzy: Burmistrz Miasta oraz Sołtys Sołectwa Kiełpiny Wiesław Kraśniewski życzyli zawodnikom wspaniałej i bezpiecznej rywalizacji. Pierwsze strzelanie w Kiełpinach odbyło się już po wojnie. Po długiej przerwie reaktywował je ówczesny naczelnik Waldemar Balcerek i jak mówi otwierając zawody obecny Burmistrz Andrzej Grabowski zaszczepił w nim zamiłowanie do tej dyscypliny. Tradycyjnie Burmistrz uczcił pamięć założyciela składając wiązankę kwiatów na jego grobie. WYNIKI Kategoria indywidualna kobiety: I m. Danuta Sutkowska KGW Pluskowęsy, II Małgorzata Pawlewicz Urząd Miejski Kowalewo, IIIm Monika Ciechanowska MGOK, IVm Szlęk Karolina MGOK, Vm Aleksandra Wieczyńska EMLOK Kowalewo. Kategoria indywidualne mężczyźni: Im Adam Gołąbek Zapluskowęsy, IIm Piotr Kurkowski AGROWET, III m. Tomasz Kubicki sołectwo Bielsk, IV m Jan Fiedorek sołectwo Chełmoniec, Vm Marcin Dębowski Dębowski i syn. Drużynowo mężczyźni: I m. Posterunek Policji, IIm sołectwo Chełmoniec, IIIm. Sołectwo Napole Drużynowo panie: nagrodzono najlepszą drużynę reprezentującą wystrzałowe dziewczęta z MGOK. Za nimi na IIm KGW Pluskowęsy, IIIm Urząd Miejski Kowalewo. Gratuluję zwycięskim drużynom. Pierwsze miejsce przedstawicieli posterunku policji jest gwarancją, że możemy czuć się bezpiecznie w naszej gminie- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski wręczając puchar policjantom. Piękna, słoneczna pogoda ściągnęła na leśną polane do Kiełpin tłumy pasjonatów strzelania i relaksu. Swoim drużynom kibicowali sołtysi oraz radni. Obficie zaopatrzony bufet kusił zapachami. Na zakończenie było wspólne ognisko. TURNIEJ O PUCHAR PREMIERA POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA W dniu 17 września 2010r. na boisku Orlik 2012 w Wielkiej Łące odbył się I etap Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Organizatorem zmagań piłkarskich był Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące oraz tamtejszy Animator Orlika. Honorowy patronat przyjął Burmistrz Andrzej Grabowski. Zgodnie z regulaminem mogła grać młodzież roczniki 1997, 1998, 1999 i Wystartowały 3 drużyny reprezentujące: Szkołę Podstawową w Pluskowęsach, Szkołę Podstawową w Wielkiej Łące oraz drużynę Orlik Po pasjonujących rozgrywkach i gorącym kibicowaniu m.in. przez Dyrektora Szkoły w Pluskowęsach Renatę Kałuże, Dyrektora wielkołąckiej podstawówki Danutę Drożdżę, Wicestarostę Jana Kuźmińskiego oraz Burmistrza Andrzeja Grabowskiego do turnieju wojewódzkiego awansowała drużyna Orlik Wielka Łąka. Wszystkie uczestniczące w turnieju drużyny otrzymały dyplomy i pamiątkowe koszulki. Zwycięzcom życzymy sukcesów w rozgrywkach wojewódzkich. 7

8 POCHWALILI NASZĄ POMYSŁOWOŚĆ I EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE Pomysł zainstalowania w naszej gminie lamp hybrydowych został bardzo pozytywnie oceniony przez ogólnokrajowe media. W wydaniu środowym gazety wyborczej ( r.) w artykule red. Jacka Hołuba Unia dała pieniądz, gmina wiatr i słońce szczegółowo opisano cały proces pozyskania środków jak i niewymierne efekty jakie samorząd zyskał sięgając do odnawialnych źródeł energii. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, który zamieściłem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Link: Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL W dniu 18 września br. osiem par małżeńskich obchodziło 60 i 50-lecie pożycia. Medale przyznane przez prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wraz z Kier. USC p. Bożeną Kliber. Był szampan i gromkie sto lat od najbliższych i przyjaciół. Nie zabrakło ukradkiem ścieranych łez oraz wspomnień, których przez te 60 i 50 lat nazbierało się wiele. Najwspanialsze były życzenia te od najmłodszych członków rodziny czyli wnuków i prawnuków. Jubilaci to: Państwo Barbara i Stanisław Kasprzak z Mlewa. Przez 60 lat małżeństwa doczekali się 3 dzieci, 11 wnuków i 13 prawnuków. Państwo Krystyna i Józef Midura z Kowalewa Pom. mają 5 dzieci, 7 wnuków i 4 prawnuków. Państwo Barbara i Zdzisław Szczepanowscy z Otorudy. Mają 2 dzieci, 5 wnuków i 7 prawnuków. Państwo Apolonia i Adam Falkiewicz ze Srebrnik. Doczekali się 5 dzieci, 16 wnuków i 4 prawnuków. Państwo Emilia i Mieczysław Heldt z Wielkiej Łąki. Przez 50 lat małżeństwa doczekali się 6 dzieci, 15 wnuków i 7 prawnuków. Państwo Krystyna i Stanisław Małek z Napola mają 4 synów i 7 wnuków. Państwo Marianna i Józef Fiedorek z Chełmońca mają 3 dzieci i 7 wnuków. Państwo Jadwiga i Kazimierz Dulka z Bielska doczekali się 4 dzieci, 5 wnuków i 1 prawnuka. Burmistrz Andrzej Grabowski dekorując małżonków medalami z wizerunkiem splecionych srebrnych róż podkreślał, że uroczystość 50-lecia jest bardziej wzruszająca niż nawet ślub. Małżonkowie mają wiele wspólnych wspomnień, które mogą przeżywać z całą rodziną. Jest to czas rachunków zysków i strat. Dowód, że małżonkowie przebyli razem tę drogę pokazuje, że w ich życiu nie zabrakło miłości, cierpliwości i zrozumienia. Na żaden medal nie pracuje się tak długo i tak ciężko- podkreślała Kier. USC Bożena Klibernie sztuka patrzeć na siebie. Ważne, aby patrzeć we wspólnym kierunku. Uroczystość była wyjątkowa nie tylko z powodu liczebności par małżeńskich. Młodzież z gimnazjum publicznego im. Jana Pawła II jubilatom złożyła życzenia wierszem i piosenką. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przy kawie i cieście oddali się fali wspomnień. Zapraszamy rodziny par małżeńskich, które mogą pochwalić się identycznym stażem o składanie wniosków o przyznanie odznaczenia. Proces jest dość długi, dlatego warto zrobić to wcześniej. Dzisiejsi jubilaci wyjątkowo bardzo długo oczekiwali na to święto. Z powodu katastrofy smoleńskiej czas przedłużył się nawet do 19 miesięcy. 8

9 ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ WOD.-KAN. PRZED SEZONEM ZIMOWYM W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatur na prośbę Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zaniku dostaw wody do mieszkań lub wystąpienia jej złej jakości, informacje w tym zakresie należy zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem, który jest eksploatatorem urządzeń wodno - kanalizacyjnych na naszym terenie. Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dokonywać zgłoszeń: W dni robocze od godz. 7:00 do 15:00: Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem (56) Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - (56) Po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy: Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - (56) Prezes p. Tadeusz Czarnecki tel. dom. (56) , tel. kom Wiceprezes p. Marian Wichowicz tel. dom. (56) , tel. kom Wiceprezes p. Marian Wrzesiński tel. dom. (56) tel. kom Małgorzata Wegner SZANOWNI PAŃSTWO, OFIARODAWCY 1 % PODATKU DOCHODOWEGO Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przekazali darowiznę w postaci odpisu swojego 1% podatku dochodowego na konto Ludowego Klubu Sportowego Promień. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc. Przekazane w 2010r. środki w kwocie ponad 7 tys. zł. przyczynią się do poprawy funkcjonowania sekcji sportowych tego Klubu. Aktualnie w Klubie funkcjonuje pięć sekcji sportowych: sekcja piłki nożnej, sekcją piłki ręcznej prowadząca rozgrywki w II lidze kobiet oraz III lidze mężczyzn, sekcją szachowa, i funkcjonującą od stycznia 2010 r. sekcją trójboju siłowego z zawodniczką Magdaleną Błach, która w sierpniu br. na Mistrzostwach Świata Juniorów w Trójboju Siłowym w Pilznie zajęła 7 miejsce rozsławiając naszą gminę. Ponadto Klub jest organizatorem dużych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim : Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego w którym corocznie bierze udział około 1000 zawodników oraz najstarszego w Polsce Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pomorskie. W roku bieżącym odbył się już 62 turniej. Pragniemy wyrazić również nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na finansowe wsparcie przez Państwo działań naszego klubu sportowego ofiarując swój 1 %. Składając podziękowania życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Jerzy Behrendt Prezes LKS Promień Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewo Pomorskie J.J. SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2010 Z roku na rok co raz mniej śmiecimy. Taki wniosek nasunął się po tegorocznej akcji Sprzątanie świata Polska 2010 przeprowadzonej w dniach września w gminie Kowalewo Pomorskie. Społeczeństwo zaopatrzone w rękawice i worki ruszyło w teren. Nad całą akcją czuwało biuro koordynacyjne znajdujące się w Urzędzie Miejskim. Każdy chętny otrzymał swój rewir do uprzątnięcia i musiał zgłosić zakończenie prac. Śmieci zebrane w worki zwiózł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W akcji zbierania śmieci wzięły udział 23 placówki, m.in. 6 szkół i przedszkole, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 13 wsiach Rady Sołeckie zorganizowały swoje ekipy, które zadbały o "własne podwórka", sprzątając wiejskie drogi, tereny wokół świetlic oraz ścieżki rowerowe. Na zakończenie były wspólne grillowania lub ogniska. Urzędników z kowalewskiego ratusza dosłownie "wywieziono do lasu". Po godzinie autokarem udali się w pełnym składzie do chełmonieckich lasów, aby tam oczyścić szlaki spacerowe. Wielu towarzyszyły rodziny, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Sprzątali ten sam teren trzeci rok z rzędu. Jak z radością stwierdzili śmieci było mniej. Jest to zasługa edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości społeczeństwa. podkreślali urzędnicy zbierając śmieci. Łącznie zebrano wiele mniej śmieci niż w roku minionym. 9

10 CZTERY LATA KREATYWNEJ DZIAŁALNOŚCI W dniu 14 września członkinie Koła Kobiet Kreatywnych działającego od czterech lat przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim wraz z zaproszonymi gośćmi wspominały minione lata. Panie zaprosiły na spotkanie Burmistrza Miasta, dyrektorów współpracujących placówek: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej, sołtysów, panie działające w KGW Sierakowo, przedstawicieli z zaprzyjaźnionego Strzelna oraz sponsorów. Kobiety Kreatywne dziękowały Burmistrzowi oraz sołtysom za wsparcie finansowe i rzeczowe, które pożytkują na wyjazdy do Przysieka czy Minikowa. Serdecznie dziękowały p. Dyrektor MGOK Zofii Marchewce Wojciechowskiej za bezpłatne udostępnianie pomieszczeń w obiekcie m.in. kuchni. Na czwarte urodziny były kwiaty od pań z KGW Sierakowo i życzenia przy lampce wina. Zabierając głos Burmistrza Miasta Andrzej Grabowski zachęcał Panie do wciągnięcia w swoje szeregi jeszcze większej rzeszy kobiet. Wypieki to wizytówka pań. Ostatnie dożynki są tego świetnym przykładem- z rozrzewnieniem wspomina Burmistrz Grabowski- wszyscy podziwiali kunszt wypieków oraz artyzm ich podawania. Nie możemy pozwolić, aby nasze regionalne tradycje odeszły w niepamięć. Mamy na naszym terenie wiele smakołyków np. kluski ziemniaczane, czernina czy nalewki. Do słów Burmistrza przyłączyła się Kierownik ODR-u z Golubia Dobrzynia p. Dorota Weber, która mocno podkreślała fakt, iż KKK z Kowalewa Pomorskiego to największa tego typu organizacja w powiecie. Przykładem umiejętności kulinarnych pań był suto zastawiony stół. Mięsa w kilku postaciach, sałatki i ciasta ciszyły oko i podniebienie. Wszystko panie wykonały same z własnych produktów. Delegacja gości ze Strzelna w osobie Sołtysa Jana Bartoszaka z małżonką była zachwycona naszą operatywności. Goście podkreślali, że nie wszędzie panie potrafią się skrzyknąć, tak chętnie jechać na wycieczkę czy przyjść na zajęcia rękodzielnicze. Na potwierdzenie tych słów jest fakt, iż w ubiegłym roku nasze panie do pań z KGW Strzelno pojechały w prawie 100% składzie, zaś z rewizytą przyjechały do nas tylko 2 osoby. Koło Kobiet Kreatywnych pod przewodnictwem Barbary Bezorowskiej skupia ponad 70 pań z całej gminy, które już dawno obaliły stereotyp kobiety-gospodyni. Pokazują, że królestwem każdej szanującej się pani domu jest NIE tylko kuchnia. Co prawda ważne jest poszerzanie swoich umiejętności kulinarnych i próbowanie nowych przepisów, co jest czynione raz w miesiącu. Oprócz tego panie uczą się rękodzieła i malunku na szkle. Biorą udział w szkoleniach ekologicznych, agroturystycznych czy promocyjnych. Kilka razy w roku organizują wyjazdy. Podziwiały Mazury oraz polskie morze. Biorą udział w olimpiadach ekologicznych m.in. w Minikowie, gdzie zajmują pierwsze miejsca i świętują nadejście jesieni w Przysieku. Wyjazdy mają zawsze na celu poznanie tradycji innych regionów. Kobiety Kreatywne wystawiają zawsze swoje stoiska na Dożynkach Gminnych i festynach parafialnych. Nad wszystkim czuwa sztandarowa Kobieta Kreatywna p. Felicja Rzymkowska. 60 LAT POSŁUGI ŚWIĘTEJ ELŻBIECIE Siostra Monika Teresa Gojtowska Honorowy Obywatel Miasta Kowalewa w dniu 12 września uroczyście świętowała 60 rocznicę złożenia Ślubów Zakonnych. Kowalewiacy tłumnie uczestniczyli w dziękczynnej eucharystii, w czasie której siostra zajęła zaszczytne miejsce przed ołtarzem. W złotym wianku na głowie odbierała życzenia i ciepłe słowa od kapłanów, młodzieży, władz samorządowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych, szkół i grup religijnych. Przedstawiciele samorządu w osobach: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Zygmunt Szczepański, sekretarz gminy Donata Pilarska Mądry oraz obsługa honorowej kapituły Anna Grabowska wręczając kwiaty dziękowali za życzliwe słowa, uśmiech na twarzy i modlitwę. Życzę Honorowemu Obywatelowi Miasta dużo zdrowia i radości. Cieszę się i dziękuję za dotychczasową współpracę,- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski jestem dumny, że nasza siostra Monika obchodziła tak piękny jubileusz. Mszę koncelebrował ks. Dziekan Ryszard Kobierowski, ks. proboszcz z parafii Orzechowo, ks. wikary Piotr Kwiatkowski i ks. wikary z parafii Wrocki. W płomiennym kazaniu ks. Dziekan podkreślał wielką i bezinteresowną miłość jaka cechuje osoby czujące powołanie oraz wielkie poświęcenie i żałość w sercu rodziców, których dzieci wybierają drogę kapłańską czy zakonną. 10

11 Znana ze swojego radosnego upodobania jubilatka wspólnie z gośćmi śpiewała sto lat i kroiła tort. Trochę nieśmiało przyjmowała pochwały i słowa uznania dla swojej działalności, wigoru i umiejętności z jakimi podchodziła do obowiązków zachrystianki. Nie oponowała, gdy silni panowie, w tym wikarzy z parafii p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pom. (ks. Piotr i ks. Adam) ochoczo zabrali się do podrzucania jubilatki. Obecna na jubileuszu rodzina siostry Moniki jak i siostry zakonne z różnych siedzib zakonu św. Elżbiety dziękowali za zaszczyty i atmosferę jaka otacza kowalewskie siostry. Przypomnijmy, że zaszczytny tytuł Honorowego Obywatelka Miasta siostra zakonna Monika Teresa Gojtowska otrzymała 11 listopada 2008r. Radni poprzez aklamację (oklaskami na stojąco) podjęli uchwałę. Wcześniej wniosek do Honorowej Kapituły o uhonorowanie w ten sposób siostry elżbietanki złożył Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów. Osoba siostry jest wszystkim dobrze znana i na długo zapamiętana. Pomimo swej skromności jest ona znana w lokalnym środowisku. Służąc przez 50 lat w kowalewskim zgromadzeniu zapisała się w pamięci nie tylko jako zakonnica ucząca religii czy przygotowująca do sakramentu komunii i bierzmowania. Nikomu nie umiała odmówić pomocy. Jako pielęgniarka pieszo, furmanką a później motorowerem zakupionym przez wdzięcznych pacjentów spieszyła z pomocą w najdalsze zakątki naszej gminy. Stawiała bańki, robiła zastrzyki, lecz przede wszystkim niosła dobre słowo. W czasie stanu wojennego sprawiedliwie rozdawała dary, które zakon tonami otrzymywał z zachodu. To Ją proszono o pomoc w sprowadzaniu potrzebnych dla życia, a niedostępnych w ówczesnej Polsce leków. Wspierała również młodzież w ich poszukiwaniu drogi życia, nierzadko finansowo opłacając im udział w wyjazdach rekolekcyjnych. Wdzięczni Kowalewiacy życzą siostrze Monice Teresie Gojtowskiej, aby z jej twarzy nie zniknął nigdy uśmiech. Aby nadal pełna zapału i w zdrowiu służyła Bogu i była dla nas drogowskazem postępowania w codziennym dniu. NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ ZAWSZE JEST CZAS Mieszkańcy Wielkiej Łąki tej maksymie podporządkowali się bardzo skrupulatnie i w dniu 11 września na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej tłumnie przybyli na festyn sołecki. Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji. Najpierw bawiły się dzieci. Animatorzy kultury z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury organizowali zawody zespołowe i indywidualne zabawy. Były rzuty piłką i tańce na gazecie oraz wspaniałe nagrody. Uzdolnieni wokalnie młodzi mieszkańcy Wielkiej Łąki zaprezentowali społeczeństwu swoje umiejętności wokalne. Po na parkiet, a właściwie kostkę ruszyli dorośli. Profesjonalny DJ zaserwował im wspaniałą muzykę. Nogi same rwały się do tańca. Dla zmęczonych tańcami OSP Wielkie Rychnowo przygotowało smaczną grochówkę. Aktywne panie z rady rodziców lokalnej szkoły przygotowały ciasto i swojskie jadło, natomiast sponsorzy przekazali upominki na loterię fantową. Dochód ze sprzedaży ciasta, chleba oraz fantów w wys. 370zł został przekazany szkolnej radzie rodziców, która zadysponuje go na okolicznościowe uroczystości dla dzieci. Na festyn zawitali także członkowie Towarzystwa Miłośników Kowalewa, aby wspólnie bawić się i podziwiać gościnność tubylców. Tak mało jest okazji do wspólnych spotkań. Życzymy mieszkańcom sołectwa Wielka Łąka wspaniałej zabawy i zachęcamy do korzystania z lokalnego boiska Orlik Jednocześnie dziękuję p. Adamowi Lipińskiemu, za udostępnienie prywatnego terenu na organizację festynu. podkreślał w swojej wypowiedzi Burmistrz Andrzej Grabowski. Do podziękowań przyłączył się Sołtys Tomasz Matusewicz i opiekun sołectwa Edyta Jasińska. Organizatorzy dziękują również pracownikom Domu Kultury, pani Dyrektor i Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące za pomoc i zaangażowanie. 11

12 TROSKA O NAJMŁODSZYCH OBYWATELI Wrzesień to miesiąc inaugurujący rok szkolny. Najmłodsi obywatele naszej gminy czyli przedszkolacy także po wakacjach wrócili z dniem 1 września do swojego ulubionego przedszkola. Dla 30 osób był to również pierwszy dzień edukacji w życiu. Natomiast ich rodzice spotkali się na corocznym zebraniu w dniu 9 września. Zanim rodzice rozeszli się do poszczególnych grup, aby z wychowawcami swoich maleństw porozmawiać o podręcznikach, kapciach i planach wycieczek na ogólnym spotkaniu omówiono zasady funkcjonowania placówki i realizacji podstaw programowych z zakresu edukacji przedszkolnej. Dyrektor Joanna Piasecka przedstawiła personel placówki tj. wychowawców, pracowników niepedagogicznych jak i osoby dbające o pożywne posiłki. Omówiła szeroki wachlarz zajęć dodatkowych z jakich mogą skorzystać dzieci. Jednocześnie podziękowała Burmistrzowi za dodatkowe środki w wys. ponad 40 tys.zł. na wymianę okien w placówce. Wydatek ten nie był zaplanowany w budżecie gminy, jednak prace konieczne do przeprowadzenia. Reprezentując organ prowadzący Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał ważność edukacji przedszkolnej w życiu każdego człowieka. Ułatwia to im start w prawie dorosłe, czyli szkolne życie. Dla dobra dzieci potrzebna jest ścisła współpraca rodziców, przedszkola oraz organu prowadzącego czyli samorządu. Placówki przedszkolne nie są subwencjonowane, czyli ich utrzymanie w 100% zależy od budżetu gminy. Oprócz przedszkola gminnego, gdzie uczęszcza 100 dzieci są jeszcze 3 placówki prowadzone przez fundację Ziemia Gotyku (45 dzieci), gdzie samorząd udostępnia pomieszczenia i 2 przedszkola w pełni refundowane przez środki unijne (50 dzieci) poinformował Burmistrz od pewnego czasu są również zakusy utworzenia prywatnej placówki. Uważam, że potrzeby gminy w tym zakresie są w pełni zaspokojone. PORA NA KOLEJNY KROK W PRZYSZŁOŚĆ Stowarzyszenie Rolników STOROL w gminie Kowalewo Pomorskie działa w gminie 12 lat. Zawiązali je rolnicy, którzy chcieli działać razem i zdobywać rynki zbytu.. Stowarzyszenie opiera swą działalność w głównej mierze na pracy społecznej członków. W skład STOROL-u wchodzi 55 członków z terenu gminy Kowalewo Pomorskie i Golub- Dobrzyń. Cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez organizację zbytu własnych produktów rolnych i zaopatrzenia gospodarstw w formie zbiorowych zakupów dla zabezpieczenia potrzeb członków Stowarzyszenia. Organizowane są również szkolenia tematyczne. Firma zatrudnia 7 pracowników. Zarząd w osobach: prezes Jerzy Behrendt i członkowie Grzegorz Perełka, Jerzy Dzwonkowski, Józef Leśniak, Ryszard Pawlikowski pracują społecznie. Ze względu na formę prawną, Stowarzyszenie nie wypracowuje zysku. Planowane inwestycje i przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju Stowarzyszenia zależą od dyspozycji środkami finansowymi (opłaty wpisowe, dotacje, darowizny i wpływy z działalności statutowej). W 2005 roku 28 członków utworzyło Grupę Producentów Trzody Chlewnej STOROL TUCZ, natomiast w 2009 Grupę Producentów Zbóż STOROL- KŁOS. Otwarto również w Wielkim Rychnowie w pełni przystosowany i zgodny z obowiązującymi wymogami punkt skupu trzody chlewnej oraz punkt sprzedaży środków ochrony roślin. Ostatni rok to bardzo poważne przedsięwzięcia inwestycyjne. Pobudowano 4 olbrzymie silosy do suszenia i przechowywania ziarna i zakupiono nowoczesną wagę do samochodów ciężarowych o tonażu do 60t. Udziałowcy musieli zapłacić za to 1mln. 300tys.zł. W dniu 8 września członkowie STOROL TUCZ zastanawiali się nad podjęciem kolejnego, poważnego kroku ku rozwojowi grupy. Spotkali się z przedstawicielami Wielkopolskiej Grupy Producenckiej, która zaoferowała im wykup udziałów w ubojni SALUS. O zaletach i wadach 12

13 działalności w dużych grupa producenckich i ewentualnych korzyściach w związku z zaangażowaniem się w ubojnię mówili oprócz przedstawiciela wielkopolskiej grupy, przedstawiciela producentów z Jaworzna i firmy SALUS także zaproszony na to spotkanie Dyrektor Wiesław Czarnecki z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Koszt jednego udziału to kwota 200tys.zł. STOROL TUCZ zyskałby pewnego odbiorcę i płatnika, a wahnięcia na rynku skupu trzody chlewnej (tzw. świńskie dołki i górki) byłyby mniej odczuwalne. Z drugiej strony inwestowanie środków własnych to zawsze poważne ryzyko. Mamy czas na podjęcie decyzji do końca września. informował Prezes Jerzy Behrendt. Rolnicy wiedząc, że ryzykują tu wypracowanymi w STOROL TUCZ udziałami zadawali mnóstwo konkretnych pytań. Mieli obawy, że powołany przez rząd Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego nie spełni swojej funkcji i będzie finansowany przez producentów, a nie jak zakładano przez przetwórców. Kujawy to potęga w produkcji mięsa czerwonego. Mamy nie tylko dużo zwierzyny, ale i jakość mięsa jest wysoko oceniana. Główną zasada handlu jest ograniczenie pośredników. Producenci mięsa powinni także je przerabiać i wprowadzać na rynki zbytu. Pozwala to na lepszą konkurencyjność i wynegocjowanie korzystniejszych cen. STOROL TUCZ działa bardzo prężnie i teraz przed nim poważne wyzwanie- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOWALEWA W WIELKIEJ ŁĄCE Na coroczne, piknikowe spotkanie członkowie Towarzystwa Miłośników Kowalewa wybrali Szkołę Podstawową w Wielkiej Łące. W dniu 11 września piekąc kiełbaski zapoznali się z historią sołectwa przedstawioną przez Sołtysa Tomasza Matusewicza oraz historią szkoły barwnie opowiedzianą przez Dyrektor Danutę Drożdżę. Goście byli zachwyceni parkiem otaczającym szkołę. Jest on prawdziwą świątynią dumania odwiedzaną nie tylko przez dzieci, ale i dorosłych. W takim miejscu aż chce się uczyć i bawić. Wspólnie z członkami ToMiKo w pikniku uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Zygmunt Szczepański, mieszkańcy oraz prezes wielkołąckiej spółdzielni mieszkaniowej. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przekazał na ręce prezesa Towarzystwa Joachima Kupskiego pierwszy egzemplarz książki śp. Ks. Franciszka Ksawerego Okroya honorowego obywatela naszego miasta. Samorząd chcąc uczcić pamięć tego wielkiego człowieka partycypował w kosztach publikacji Jego pracy magisterskiej, która pozwoli nam poznać świat w jakim dorastał Honorowy Obywatel Kowalewa.- mówi Burmistrz przekazując publikację. Członkowie ToMiKo gorąco dziękują gospodarzowi obiektu p. Dyrektor Danucie Drożdży i jej pracownikom za gościnne przyjęcie. MŁODZIEŻ SIĘ GARNIE DO ŚPIEWANIA Na moje ręce wpłynął wniosek grupy młodych, utalentowanych osób i ich opiekunki Marii Magdaleny Mytlewskiej o wyrażenie zgody na utworzenie przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim Młodzieżowego Zespołu Wokalnego w skład którego weszliby artyści do 20 roku życia. Patrząc na zapał młodych ludzi pozytywnie przychyliłem się do tej prośby. Będzie to już trzeci chór działający w tej placówce. Cieszę się, że oprócz wielopokoleniowego chóru 730-lecia i Chóru Seniora również młodzież chce się spotykać w naszym obiekcie. Życzę wszystkim artystom wielu estradowych sukcesów i dziękuję za promowanie gminy Kowalewo Pomorskie. Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta 13

14 INWESTYCJA ZAKOŃCZONA I DROGA BEZPIECZNA Dobiegła końca trwająca pół roku inwestycja wzdłuż drogi wojewódzkiej w gminie Kowalewo Pomorskie. Wzdłuż 3,3km. odcinka drogi Frydrychowo- Napole samorząd ułożył ścieżkę pieszo-rowerową. Koszt inwestycji to ponad 600tys. z czego 230tys. pokrył samorząd województwa. Wykonawcą była spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim. Uwieńczeniem prac było postawienie nowej wiaty przystankowej przed skrzyżowaniem drogi z drogą krajową. Mieszkańcy udający się do kościoła, sklepu czy szkoły pieszo lub rowerem mogą bezpiecznie przejść lub przejechać od jednego krańca gminy do samego centrum, a później na drugi koniec Kowalewa Pomorskiego. Wymalowane i odpowiednio oświetlone przejścia na drodze krajowej także podniosą poziom bezpieczeństwa najsłabszym użytkownikom dróg. Jest to kolejna okazja aby kolejny raz podziękować mieszkańcom Napola i Frydrychowa za bezpłatne przekazanie w użyczenie swoich gruntów pod ułożenie chodnika. Zmniejsza to wartość całej inwestycji przez co możemy ułożyć więcej metrów chodnika. podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.- dziękuję szczególnie sołtysom tych wsi za współpracę i liczę, że chodnik wykluczy całkowicie poruszanie się pieszych i rowerzystów po jezdni. W przyszłości przystąpimy do ustawienia wzdłuż ciągu pieszo rowerowego oświetlenia ulicznego. POMOC I WSPARCIE NAJMŁODSZYM UCZNIOM Wszystkie cztery szkoły podstawowe w gminie Kowalewo Pomorskie zostaną objęte wsparciem w ramach prowadzonego przez urząd marszałkowski programu edukacyjnego. Zadania projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim to wdrożenie programu wspomagającego edukację oraz uwzględnienie indywidualnej pracy z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Pozwoli on szkołom podstawowym zindywidualizować sposób nauczania, zorganizować dodatkowe zajęcia, wzbogacić bazę pomocy dydaktycznych oraz poszerzyć kwalifikacje pedagogów. Zajęcia dodatkowe obejmą między innymi dzieci mające trudności w czytaniu, pisaniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz mających zaburzenia rozwoju mowy. Projekt zakłada między innymi organizację gimnastyki korekcyjnej, oraz zajęć terapeutycznych np. hipoterapii, muzykoterapii i dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Zorganizowane zostaną też zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu ruszy z początkiem nowego roku szkolnego. Łącznie program realizować będzie 113 partnerów. W dniu 2 września Burmistrz Andrzej Grabowski podpisał z samorządem województwa partnerską umowę. Samorząd województwa pokryje koszy kwalifikowane zakupu wyposażenia i wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w łącznej kwocie ,78zł, natomiast samorząd gminy pokryje koszty niekwalifikowane m.in. 22% VAT. Ruszył już program wyposażenia sal w klasach I-III w tablice interaktywne, gdzie pokrywamy 25% jego realizacji. Teraz rozpocznie się program dodatkowych zajęć nie tylko dla uczniów z dysfunkcjami, ale również dla tych wyjątkowo zdolnych. Wkład samorządu jest duży, lecz stworzenie możliwości najmłodszym w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia jest tego warteinformuje Burmistrz Andrzej Grabowski. SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA MAGDALENY BŁACH Kowalewianka Magdalena Błach zajęła w Mistrzostwach Świata Juniorów w Trójboju Siłowym 7 miejsce. Tegoroczne mistrzostwa odbywały się 31 sierpnia w Pilznie (Czechy). Drobna Kowalewianka jako jedyna z trzech Polek znalazła się w ścisłym finale. Łącznie w wyciskaniu leżąc, martwym ciągu i przysiadzie siłowym podniosła 330kg. Teraz daję mojej podopiecznej miesiąc przerwy. Później wracamy ostro do treningów przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Polski Seniorów w Trójboju Siłowym (marzec 2011). Chłopcy zaś trenują intensywnie na grudniowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. - informuje trener Mirosław Borkowski- jednocześnie zapraszam na 13 listopada, kiedy to w hali gimnazjum publicznego w Kowalewie Pomorskim wspólnie z samorządem gminy organizujemy III Otwarte Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Burmistrza Miasta. 14

15 BAROMETR FINANSÓW Zapraszam do lektury artykułu opublikowanego w gazecie CGD z dnia pt. Barometr finansów, który bardzo czytelnie obrazuje sytuację finansową w gminie Kowalewo Pomorskie. Cieszę się, że są prowadzone przez ogólnopolskie media tak obiektywne rankingi i zachęcam do lektury strony internetowej urzędu miejskiego. Link: Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta EKOLOGICZNIE I BARDZO OSZCZĘDNIE Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej otrzymał 75% dofinansowanie na ekologiczne rozwiązanie problemu ograniczenia odpadów plastikowych. Za kwotę ponad 95tys. zł. brutto zakupiono 70 kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci (szkło i plastik) oraz prasę hydrauliczną do zgniatania odpadów plastikowych. Prasa już pracuje w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a lada chwila na terenie całej gminy rozstawione będą charakterystyczne pojemniki. Zakup prasy to nie tylko rozwiązanie ekologiczne, ale i ekonomiczne. Wrzucane przez mieszkańców do pojemników plastikowe odpady (butelki, worki) nie są zgniatane i zajmują dużo miejsca. Każdorazowo pełna objętościowo, ale lekka wagowo śmieciarka musiała jechać na wysypisko śmieci aż do Niedźwiedzia. Teraz śmieci są sortowane pod względem koloru, zgniatane i wiązane w paczki. Na jeden wsad (paczkę) do zgniatarki potrzebne są średnio 3 pełne śmieciarki plastiku. Natomiast jeden kurs samochodu ciężarowego na wysypisko to jednorazowo kilkadziesiąt paczek. Dodatkowym i chyba najważniejszym plusem jest również cena za odstawiany plastik. Zgnieciony, spakowany, a przede wszystkim sortowany plastik jest o 70% droższy przy sprzedaży, przez co korzystniejszy dla dostawcy czyli spółki. wylicza zalety zakupu maszyny Prezes Ireneusz Górka. ZOBACZYLI DINOZAURY A TERAZ PODZIĘKOWALI ZA WSPARCIE Najmłodsi mieszkańcy Pluskowęs wraz opiekunami odwiedzili w dniu 22 sierpnia Jura Park w Solcu Kujawskim. Ponad 50-osobowa wycieczka miała zapewniony szereg atrakcji. Maluchy z rozdziawionymi buziami podziwiały naturalnej wielkości bestie w groźnych pozach i pozowały do zdjęć. Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie samorząd gminy, który sfinansował koszty przejazdu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pluskowęsy które sfinansowało przewodnika i bilety wstępu dla dzieci. W dniu delegacja dzieci wraz z opiekunami: Katarzyną Jaguś (przewodniczącą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pluskowęsy) i Małgorzatą Pawlewicz złożyła wizytę Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu. Wręczając pamiątkową książkę w której wycieczkowicze złożyli swoje podpisy młodzież dziękowała za wsparcie. Byliśmy potraktowani w Jura Parku jak wyjątkowi goście. Otrzymaliśmy pamiątki, a po rozległych terenach oprowadzali nas aż dwaj przewodnicy w tym sam dyrektor obiektu. Pozdrowienia dla ambasadorów Kowalewa Pomorskiego przesłał również Burmistrz Solca Antonii Nawrocki. Był to dla nas zaszczyt i olbrzymia przyjemność. Dzieciaki na długo zapamiętają ten wyjazd. podkreślała Katarzyna Jaguś przyłączając się do podziękowań. 15

16 Z PÓL ZEBRANE. PRZYSZEDŁ CZAS PODZIĘKOWAĆ Żniwa zakończono, teraz przyszedł czas na podziękowania. W dniu 29 sierpnia rolnicy z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali żniwa. Były bardzo niespokojne: nękane suszami, burzami, a nawet gradem. Na szczęście nie odnotowaliśmy większych strat, pożarów czy chorób. Organizatorami uroczystości oprócz samorządu i parafii było tym razem sołectwo Wielkie Rychnowo, które wywiązało się z obowiązku bardzo dobrze. Tegorocznymi Starostami Dożynek byli mieszkańcy Wielkiego Rychnowa: Dorota Murawska i Bogdan Topij. Tradycją w naszej gminie jest wybieranie także Gospodarzy Dożynek, którzy reprezentują miejską część mieszkańców. W tym roku byli to: Elżbieta Arbart Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, oraz firma EPM Poland Dariusza i Artura Eliasz z Chełmońca reprezentowana przez Piotra Kowalskiego. Dorota Murawska- wspólnie z mężem prowadzi 14ha gospodarstwo, gdzie uprawia rośliny okopowe, owoce miękkie i hoduje trzodę. Pracę na roli dzieli z pracą zawodową w prywatnej firmie. Mąż natomiast udziela się w radzie sołeckiej wsi. Dumna mama 2 dzieci i aktywny członek rady rodziców. Bogdan Topij. wspólnie z małżonką prowadzi 15 hektarowe gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła mlecznego i trzody chlewnej. Aktywny członek rady sołeckiej, z zamiłowania majsterkowicz. Dumny ojciec trójki dzieci. Elżbieta Arbart - nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pedagogicznym, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Członek stowarzyszenia ARS i chóru 730-lecia Kowalewa Pomorskiego. Za pracę pedagogiczną i aktywność społeczną odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i złotą honorową odznaką LZS. Aktywnie działa w radzie sołeckiej sołectwa Wielkie Rychnowo (komisji rewizyjnej), posiada także wykształcenie rolnicze. Dumna mama Agaty studentki edukacji artystycznej na UMK. EPM Poland z Chełmońca to firma z 10-letnim doświadczeniem na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w produkcji wyrobów z blachy m.in. suszarnie, myjnie, regały, kontenery na rynki europejskie, amerykańskie, afrykańskie i azjatyckie. Firma aktywnie wspiera lokalne organizacje i sportowców. W czasie uroczystości Starostowie oraz Gospodarze wręczyli Burmistrzowi Miasta chleb z tegorocznej mąki, a sołectwa, komitety osiedlowe oraz lokalni działkowcy przygotowali wieńce dożynkowe lub dekoracje. Obchody święta plonów zainicjował przemarsz korowodu spod Gimnazjum do kościoła w towarzystwie orkiestry dętej z Woj. Ośrodka Animacji Kultury i 15 sztandarów (gminny, szkolne, strażackie i organizacji społecznych). Mszę Świętą celebrował ks. Dziekan Ryszard Kobierowski, który podziękował w imieniu społeczeństwa rolnikom za ich trud. Zawitali do nas znamienici goście m.in. podsekretarz stanu z MSWiA Zbigniew Sosnowski, komendant powiatowy policji Antonii Stramek i straży Paweł Warlikowski, prezes TZMO Jarosław Józefowicz oraz Plasticy Roman Grzymowicz, radni miejscy i powiatowi, księża z dekanatu kowalewskiego, siostra Monika- Honorowy Obywatel Miasta,. Można było zauważyć wójta z Golubia Dobrzynia Edwarda Dębca, z Ciechocina Jerzego Cieszyńskiego i Radomina Mieczysława Kończalskiego. Bardzo dziękuję gościom za udział w dożynkach. Przesunięcie uroczystości o 7 dni spowodowało, że mogli do nas przybyć włodarze ościennych gmin, którzy mają dożynki 5 września. Mieszkańcy Kowalewa i oczywiście ja będziemy mieli trudność z rewizytą u naszych sąsiadów, ale zapewniamy, że będziemy się starać odwiedzić Ciechocin, Golub jak i Radomin.- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski. dziękuję również za uświetnienie obchodów księżom z całego dekanatu, a przede wszystkim rolnikom, bo przecież to ich święto. 16

17 Medale "Zasłużony dla rolnictwa" z rąk Burmistrza Miasta i współorganizatorów odebrali mieszkańcy naszej gminy: Katarzyna Jaguś, Janusz Osiński, Jan Fiedorek, Jan Sęk, Roman Zieliński i Wiesław Wiewiór. W imieniu odznaczonych p. Katarzyna Jaguś serdecznie dziękowała za docenienie ich pracy. W imieniu społeczeństwa rolnikom za trud podziękował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Podkreślał nasilające się zjawisko bezsilnej walki rolników z anomaliami pogodowymi. Powodzie, susze, gradobicia, burze i huragany to klęski nawiedzające nas co raz częściej. Kowalewiacu zawsze staną na wysokości zadania niosąc pomoc nie tylko sąsiadom, ale nawet odległym, południowym regionom Polski. Życzył gospodarzom satysfakcji z pracy. Do jego słów przyłączyli się: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Goście mogli podziwiać wystawy trofeów myśliwskich, płodów rolnych, rękodzieł artystycznych, motorów oraz potraw kulinarnych. Mogli zasięgnąć porady u przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, konsultantów firm kosmetycznych i medycznych. Były też domowe wypieki, chleb z miodem oraz swojska grochówka. Największe emocje wśród dzieciaków budził plac zabaw i przejażdżki konne. Wszyscy podziwiali wystawę traktorów RETRO udostępnioną z prywatnych zbiorów Gabriela Kropkowskiego z firmy OLKOP Kowalewo Pom. Występy artystyczne przyciągnęły wielu słuchaczy. Zaprezentowali się: Chór Seniora, młodzież ze szkół podstawowych i z Gimnazjum, zespół NON STOP i solistka Damaris Turowska. Gwiazdą wieczoru był zespół RAMOLSI, zaś wieczorem do tańca przygrywał zespół ALTUS. W Sołeckim Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym rywalizacja była zaciekła. Swoje drużyny wystawiło 7 sołectw. Wśród dyscyplin dominował żart i uśmiech. Zawodnicy rzucali kaloszem oraz jajkiem, turlali koło, bili się na ringu gumowymi sztachetami i jeździli rowerami z przypiętymi do ramion skrzydłami. Po emocjonujących rozgrywkach I miejsce zajęło sołectwo Lipienica, II Oś. Jana Kochanowskiego, III Pluskowęsy. Przeprowadzono także konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz dekorację dożynkową. W kategorii wieńce bezapelacyjnie wygrało sołectwo Pruska Łąka, za nim Lipienica i Sierakowo. Wyróżniono także Pluskowęsy. W kategorii dekoracja najładniejszą kompozycję stworzył Bielsk,, za nimi Szychowo i Chełmoniec. Wyróżnienia otrzymało sołectwo Zapluskowęsy i Pływaczewo. Podsumowano także odbyty tydzień wcześniej XIX Międzysołęcki Turniej w Piłkę Nożną: I miejsce sołectwo Frydrychowo, II m. Os. Brodnickie, IIIm sołectwo Kowalewo, IV Borówno. Wszyscy zawodnicy osobiście odbierali nagrody. Wyróżniono naszych sportowców biorących dzień wcześniej udział w biegach i wyścigu kolarskim. Drużyna UKS Sokół Wielkie Rychnowo w składzie: Jarosław Kaczyński, Piotr Klimkowski, Adrian Brzozowski i Damian Mądrzejewski za zajecie w tegorocznym Nutella Mini Tour de Pologne pierwszego miejsca otrzymała rower wyścigowy, którego fundatorem był samorząd gminy. Sołtys sołectwa Wielkie Rychnowo w imieniu wszystkich mieszkańców ufundował zawodnikom jednorazowe stypendium. Trener i zawodnicy dziękowali fundatorom oraz swojej pani Dyrektor Elżbiecie Arbart za opiekę i wsparcie. Pogratulowano również Kowalewiakom biorącym udział w wyścigu na 10km: Monice Siergiej, Annie Rozwadowskiej, Piotrowi Czajkowskiemu, Damianowi Olkowskiemu i Grzegorzowi Górnemu. Po podsumowaniu zawodów okazało się, że proporcjonalnie do liczby uczniów najwięcej biegaczy wystawiła Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim i ona otrzymała Puchar Burmistrza. Publicznie dokonano podsumowania konkursu na widokówkę miasta pt. Moje spojrzenie na Kowalewo Pomorskie, który wygrała Magdalena Kawula. Autorka wspólnie z Burmistrzem odsłoniła publicznie widokówkę, aby mieszkańcy mogli ją podziwiać, a później nabyć. Dochód został przekazany na konto wspierające powodzian. Organizatorzy dziękują społeczeństwu za wspólna zabawę i odpowiedzialne podejście do uroczystości. Nie odnotowano żadnych aktów wandalizmu. Panowie z ochrony również nie mieli dużo pracy. Zaś najbardziej organizatorom dziękowano za wspaniałą zabawę, pomimo typowej jesiennej już pogody. Do zobaczenia za rok. Burmistrz Miasta dziękuje sponsorom za przekazane wsparcie i pomoc w postaci: 1.Wystawa traktorów RETRO Gabriel Kropkowski firma OLKOP. 2.Przekazane ciasto- Koło Kobiet Kreatywnych oraz sołectwa 3.Przelot gołębi w czasie hymnu: Koło Hodowców Gołębi Pocztowych w Kowalewie Pom. 17

18 PREZENT URODZINOWY DLA MIASTA, CZYLI SPOJRZENIE MAGDALENY KAWULI NA KOWALEWO Laureatem konkursu urodzinowego z okazji 735lecia Kowalewa Pomorskiego na zaprojektowanie widokówki oddającej ducha miasta została pani Magdalena Kawula z Frydrychowa. Komisja konkursowa wybrała spośród nadesłanych 3 prac właśnie jej propozycję. W czasie dożynek gminnych ( r.) p. Magdalena odebrała z rąk Burmistrza Andrzeja Grabowskiego nagrodę i gratulacje, zaś mieszkańcy po raz pierwszy mogli podziwiać makietę widokówki. Osoby chętne również mogły otrzymać pocztówkę za przekazanie datku, który zasili konto dla powodzian. Można było także podziwiać pozostałe prace. Poniżej zamieszczamy zwycięską widokówkę i zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych konkursach ogłaszanych przez samorząd. GOŚCILIŚMY NA DOŻYNKACH U SĄSIADÓW Wrzesień to czas dożynek. W czasie naszego święta plonów gościliśmy włodarzy z okolicznych gmin: Golubia, Ciechocina oraz Radomina i dlatego w dniach 4-5 września skorzystaliśmy z zaproszeń i udaliśmy się z rewizytą do sąsiadów. Tradycyjnie wszędzie odbywały się msze polowe, a wybrani starostowie dożynek przekazywali na ręce włodarzy chleb. W swoich płomiennych kazaniach księża podkreślali trud rolnika, bezradność na działanie przyrody i radość z zebranych plonów. Były piękne wieńce i ozdoby dożynkowe, a humor wszystkim poprawiały występy lokalnych artystów jak i specjalnie zaproszone gwiazdy. Osoby zaangażowane w życie wsi dostawały dyplomy, medale i podziękowania. Nie mogło zabraknąć sztandarów szkolnych, gminnych, strażackich i organizacji społecznych. Mieszkańcy tłumnie przybywali na dożynki, aby wymienić się wrażeniami, spotkać z przyjaciółmi i odpocząć. W dniu 4 września Burmistrz Andrzej Grabowski reprezentował nas na uroczystościach w gminie Chełmża, które odbywały się we wsi Głuchowo. Można było zwiedzić tam specjalnie przygotowane wystawy pt. 20-lecie samorządu Chełmży i Z dziejów Głuchowa. W dniu 5 września samorząd na dożynkach w gminie Golub Dobrzyń reprezentowała Zastępca Burmistrza Barbara Stosio, zaś Burmistrz gościł w gminie Radomin i Ciechocin. Gmina Golub spotkała się w Lisewie. Tutaj rozstrzygnięto konkursy ekologiczne na najpiękniejszą zagrodę, wieś i obiekt użyteczności publicznej. Radominianie dziękowali za plony w ośrodku chopinowskim w Szafarni. Niespodzianką był tam występ zespołu kameralnego z Hiszpanii i hiszpańskie wino. Wśród gości można było zauważyć również wicemarszałka sejmu Jerzego Wenderlicha, posła Janusza Dzięcioła, radnego wojewódzkiego Piotra Wolskiego i zastępcę komendanta PSP Roberta Wiśniewskiego, W Ciechocinie bawiono się we wsi Kujawy. Oprócz Burmistrza Kowalewa gościł tu także Wójt zaprzyjaźnionej Płużnicy, Zastępca Burmistrza Golubia Dobrzynia, Wicestarosta Powiatu, Radny Piotr Wolski, Komendant Powiatowy PSP Paweł Warlikowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Krzysztof Michałowski. Hitem był tu występ zespołu cygańskiego i pokazy tańców folklorystycznych. Tu po sąsiedzku można było zauważyć wśród bawiących się wielu Kowalewiaków. Ciechocin to gmina w naszym powiecie, która najbardziej ucierpiała podczas tegorocznych letnich huraganów i gradobić. Bardzo dziękuję moim sąsiadom za zaproszenia. Cieszę się, że mogłem z dumą reprezentować naszych mieszkańców. Życzę wszystkim rolnikom odpoczynku po trudach żniwowania oraz obfitych plonów okopowych. Mam nadzieję, że ominą nas anomalie pogodowe, a przyszłoroczne zbiory będą równie obfite.- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski. 18

19 KOWALEWO POMORSKIE WALCZYŁO POD GRUNWALDEM Z okazji 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem pokusiliśmy się o poszukanie w tej historycznej chwili śladów Kowalewa Pomorskiego. Osoby które uczestniczyły w tegorocznej rekonstrukcji bitwy na grunwaldzkich polach mogły zauważyć powiewający tam sztandar z XIV wiecznym herbem. miasta. Wystąpiłem z prośba o pomoc do wójta gminy Grunwald. Dzięki Jego uprzejmości oraz zasobom Muzeum Warmii i Mazur doszukaliśmy się zapisów w Kronikach Jana Długosza o udziale w chorągwi krzyżackiej kowalewskiej komturii. Szesnasta chorągiew, komturii i miasta Schonsee (Kowalewa), miała jako znak na białym polu dwie czerwone ryby wygięte w łuk i dotykające się nawzajem pyszczkami i ogonami. Jej dowódcą był komtur Kowalewa Mikołaj Viltz. Natomiast w Banderia Prutenorum Jan Długosz pisze: Banderium comendarie et civitas Schonsee quo Niklosch Welz, comendator In Schonsee duce bat alias Kowalyewo- sub quo erant et fratres de ordine militares et aliqui mecenarii et milites Jak wynika z powyższego zapisu pod tą chorągwią walczyli krzyżaccy bracia z komturstwa, wojownicy i rycerze goście oraz wojownicy zaciężni. Komtur Mikołaj (Nicolaus, Niclas, Niklosch, Nikosz) von Viltz (Filz, Wylcz, Wilcz, Wylez, Wilk) był komturem Kowalewa w latach Poległ w bitwie pod Grunwaldem Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski MIEJSCE NA MŁODZIEŻOWE SZALEŃSTWA Do 15 października br. na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim powstanie skate park. Wyłoniony w przetargu wykonawca Zakład Ogrodniczo - Budowlany "BAOBAB" z Gdyni reprezentowany przez Marcina Jażdżewskiego w czasie podpisywania umowy w dniu r. zapewniał Burmistrza o dotrzymaniu terminu. W ramach umowy powstaną urządzenia o bardzo egzotycznych nazwach, a służące do jazdy na rolkach i deskorolkach: platforma, quarter pipes, bank ramps, grindbox, grindbox łamany, grindbox prosty, grindbox + manual, manualbox, grindbox schody, ławka, poręcz łamana, poręcz, rurka prosta 2x, rurka rainbow, pool jam. Skate Park zapoczątkował ostatni etap budowy Centrum Rekreacji i Sportu. Zadanie to o nazwie Poprawa funkcjonalności przestrzennej miasta Kowalewo Pomorskie poprzez budowę Centrum Sportu i Rekreacji IV etap skate park za łączną kwotę 781tys.zł. brutto uzyskało akceptację urzędu marszałkowskiego i otrzymało dofinansowanie w wys. 240tys.zł. w ramach programu rewitalizacji małych miast- informuje Burmistrz Andrzej Grabowski. młodzież nie będzie musiała już jeździć na parkingu czy starych placach dworcowych. Centrum Sportu i rekreacji dynamicznie się rozwija. Na ukończeniu są trybuny i ogrodzenie terenu. Na boisku i bieżni trwają kosmetyczne prace zakończeniowe. Trwa pięknie się zieleni i ukorzenia. WYKONAWCA PRZESZEDŁ NA TRZECIĄ DROGĘ W gminie Kowalewo Pomorskie w tym roku przybędzie ponad 3,6km. dróg asfaltowych. Zwycięzca przetargu Zakład Drogowo Budowlany K. Wilczyński i M. Wilczyński z Rogowa za łączną kwotę 1,5mln.zł. destruktem asfaltowym przebudował już 400mb. drogi na Otorudzie (sołectwo Frydrychowo) i 1173mb w Bielsku. Teraz przeszedł na trzecią i ostatnią drogę do sołectwa Napole. We wrześniu kompleksowej przebudowie poddany będzie 2km. odcinek drogi nr z Kowalewa poprzez Borek do Ostrowitego. Wykonawca przejął już plac budowy i ciężki sprzęt rozpoczął poszerzanie i utwardzanie drogi, na którą ułożona zostanie warstwa asfaltu. Patrząc na wcześniejsze 1,5km. drogi, które zostało zmodernizowane w ciągu 15 dni uważam, że cała inwestycja zakończy się bardzo szybko, a mieszkańcy będą mogli śmielej korzystać z tej drogi jako skrótu dla osób udających się do Golubia. Nie będzie zagrożenia uszkodzenia pojazdu czy wzbijania tumanów kurzu w kierunku przylegających posesji. podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.- dziękuję zarządcy drogi krajowej za przekazanie destruktu, który jest podstawowym składnikiem nawierzchni asfaltowej. 19

20 SPORTOWA SOBOTA W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE W dniu 28 sierpnia Kowalewiakom zaserwowano pełną emocji sportową sobotę. Organizatorzy: Burmistrz Andrzej Grabowski, trener biegaczy LKS Promień Bogdan Oskwarek i trener kolarzy z UKS Sokół Marian Krych zorganizowali tego dnia prawdziwy maraton sportowy. Najpierw na szosę wyjechali kolarze w VI Woj. Wyścigu Kolarskim, a później wybiegli biegacze w XV Ogólnopolskim Biegu Ulicznym. Start i meta obu dyscyplin znajdowała się przy gimnazjum publicznym. Kibice oprócz emocji sportowych podziwiali występy lokalnych artystów oraz w loterii fantowej wygrać talon na posiłki w lokalnym ośrodku wypoczynkowym. Zawodników na linii startu jak i mety witali organizatorzy i kibice. Kowalewo sportem stoi. W dniu dzisiejszym jest wyścig kolarski i bieg uliczny. Potrzeba wielu zapaleńców oraz pasjonatów sportu, aby tego typu imprezy przeprowadzić. W dzisiejszą sportową sobotę zaangażowało się wielu ludzi m.in. pracowników urzędu, domu kultury, nauczycieli i pracowników szkół. podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski. życzę zawodnikom bezpiecznego przejazdu i wspaniałych chwil w Kowalewie. Dystans 8km. ze startu indywidualnego. Odcinek 8km. na trasie Kowalewo -Bielsk Chełmonie Bielsk - Kowalewo, wiódł po bardzo górzystych i krętych drogach. 80 kolarzy ścigało się jedynie ze swoimi słabościami. Zawodnicy w odstępach 30-sekundowych opuszczali linię startu. Liczył się czas z jakim przekroczyli linię mety. Pierwszą zawodniczkę Paulinę Sara (kat. młodziczka) honorowo wypuścił Michał Gołaś, który powołany został do kadry narodowej i uczestniczył w Tour De Pologne Za nią wyjeżdżali następni. Michał Gołaś podkreślał, fakt zaangażowania samorządu w imprezy masowe i wręczył Burmistrzowi Miasta plakat z ostatniego Tour de Pologne. Wyniki przejazdu: Kat. Młodziczka: I Karolina Żurawska z LUKS Jeżewo 14:01,82 II Martyna Szeflińska z LUKS Jeżewo 14:03,57 III Karolina Pizoń UKS Robakowo 14:43,71. W tej kategorii brak było reprezentantów z gminy Kowalewo Kat. Juniorka Młodsza I Anna Kosmecka Romet Bydgoszcz 13:04,78. W tej kategorii brak było reprezentantów z gminy Kowalewo Kat. Młodzik I Mariusz Gąsiorowski UKS Świecie n.osą. 12:01,12 II Łukasz Sacharuk UKS Iskra Mała Nieszawka 12:03,17 III Artur Krasnodębski UKS Grudziądz 12:07,75. Kowalewiacy UKS Sokół Wielkie Rychnowo: Marek Dąbrowski 7m, Jakub Plewa 19m Kat Żak I Dawid Staśkiewicz Iskra Ciechocin 13:54,74 II Tomasz Jach UKS Grudziądz 14:11,15 III Jarosław Kaczyński UKS Sokół Wielkie Rychnowo 14:32,60. Kowalewiacy UKS Sokół Wielkie Rychnowo: Piotr Klimkowski 7m, Adrian Brzozowski 20m, Damian Mądrzejewski 26, Szymon Kliniewski 29, Mateusz Michalski 31m. Wyścig ze startu indywidualnego jest najbardziej niebezpiecznym przejazdem kolarskim. Zawodnicy wiedząc, że nie mają na drodze żadnego przeciwnika nie patrzą na jezdnię i przed siebie. Dlatego bardzo ważne jest w tym momencie zabezpieczenie trasy, aby żaden pojazd nie pojawił się na drodze. Na czas wyścigu droga była zamknięta dla ruchu kołowego. - podkreśla główny organizator Marian Krych. bardzo ważną rolę spełniła tu policja oraz druhowie ochotnicy z OSP Pluskowęsy, Chełmonie i Kiełpiny, którzy obstawili trasę. Każdy zawodnik bezpiecznie wrócił na metę. Biegali po raz piętnasty Najpierw ulicami miasta biegały dzieci i młodzież szkolna. Zawodnicy reprezentowali nie tylko kowalewskie szkoły, ale również sąsiednie powiaty, a nawet województwa. Rocznik 2003 i młodsi biegał na 200m. Tu najlepsi byli: dziewczęta Im Zosia Jeżowska, IIm Ala Olszewska, IIIm Marysia Jeżowska. Chłopcy: Im Wiktor Górny, IIm Wiktor Wrona, IIIm Edi Włodarski. Rocznik na 300m: Im. Wiktoria Szymańska, IIm Agata Zrada, IIIm Marysia Kudrej, Im. Piotr Mejgier, IIm Paweł Falkowski, IIIm Mikołaj Kudrej. Rocznik na 500m: Im. Kamila Pawłowska, IIm Milena Krap, IIIm Gabriela Klecka, Im Marcin Kopecki, IIm Wojtek Żurawski, IIIm Hubert Sobiechowski Rocznik na 500m: Im. Agnieszka Gurtowska, IIm Magdalena Suwała, IIm Kasia Suwała, Im. Rafał Bułaj, IIm Łukasz Szyjkowski, IIIm Filip Kamiński. Rocznik na 1000m: Im. Anna Wronkowska, IIm Ola Broździńska, IIIm Izabela Broździńska, Im. Radosław Poczwardowski, IIm Wojciech Dobrowolski, IIIm Kamil Szyjkowski, Rocznik na 1000m: Im Alicja Nowicka, IIm Marta Brzykcy, IIIm Monika Rodowska, 20

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 3 (17) / 2012 N la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów iejskich jest ważnym źródłem D dofinansowania w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo