ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu"

Transkrypt

1 ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O APLIKACJI PIERWSZE URUCHOMIENIE INSTALACJA APLIKACJI PODANIE IDENTYFIKATORA ZAREJESTOWANIE APLIKACJI PODSTAWOWA KONFIGURACJA Połączenie / Autoryzacja Zmiana konfiguracji katalogów Tryb pracy aplikacji PRACA W APLIKACJI ECOD CONNECTOR MONITOROWANIE PRACY APLIKACJI OKNO PANEL KONTROLNY WYSYŁANIE I POBIERANIE DOKUMENTÓW Tryb Ręczny Tryb Automatyczny ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI - OKNO DOKUMENTY Przeglądanie odebranych dokumentów Wskazywanie dokumentów do wysłania Przeglądanie statusów przetworzenie wysłanych dokumentów Przeglądanie informacji o pracy programu (logów) Sortowanie listy dokumentów Wyszukiwanie dokumentów Menu okna Dokumentów KONFIGURACJA PROGRAMU Zakładka Relacje Zakładka Połączenie / Autoryzacja Zakładka Tryb pracy Zakładka Logowanie błędów Zakładka Dokumenty Zakładka Inne Ekran błędu konfiguracji startowej AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA APLIKACJI ECOD CONNECTOR WSTĘP OPIS DZIAŁANIA

3 1 Podstawowe informacje o aplikacji ECOD Connector 2 jest oprogramowaniem, które pozwala na automatyczne wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie. EC2 składa się z dwóch podstawowych modułów: Client - moduł odpowiedzialny za komunikację z użytkownikiem oraz prezentację danych. Jego zadaniem jest wyświetlanie informacji o dokumentach oraz samych dokumentów, zmiana parametrów pracy aplikacji, zarządzanie pracą i wyświetlanie informacji o stanie drugiego modułu. Wszystkie operacje moduł ten wykonuje lokalnie pobierając dane z dysku twardego, nie łączy się z serwerem ECOD. Worker - zadaniem tego modułu jest wysyłanie i pobieranie z serwera ECOD dokumentów oraz statusów przetworzenia dokumentów i zapisywanie pobranych danych na lokalny dysk twardy. Z tych danych później korzysta moduł Client. EC2 dostępny jest w 2 wersjach różniących się architekturą oraz zastosowaniem: Aplikacja - przeznaczona głównie dla Windows 98 i użytkowników pobierających oraz wysyłających dokumenty tylko ręcznie. W tej wersji moduły Client i Worker scalone są w jednym programie (patrz: rys: Aplikacja) Serwis Windows - przeznaczony dla Windows NT/2000/XP, szczególnie dla użytkowników pobierających i wysyłających dokumenty automatycznie według ustalonego harmonogramu. W tej wersji uruchamiane są dwa programy (patrz: rys: Serwis Windows): o jeden pracujący jako Serwis Windows zawiera w sobie moduł Worker i uruchamiany jest automatycznie przy starcie systemu o drugi pracujący jako zwykły program zawiera w sobie moduł Client i uruchamiany jest przez użytkownika w celu przeglądnięcia nadesłanych dokumentów i sprawdzenia statusu pracy Workera *Uwaga: Serwis Worker jest niezależny od tego programu, tj. pracuje on nawet po zamknięciu Client a. 3

4 Uwaga!: Należy pamiętać, że użytkownik komunikuje się z modułem Clienta, nie ma natomiast dostępu do Workera. To Client przekazuje Workerowi żądanie wykonania konkretnego zadania. Worker natomiast co 15 sekund sprawdza, czy ma do wykonania jakąś pracę - jeśli ma to ją wykonuje, jeśli nie wówczas zasypia na 15 sekund. Takie rozwiązanie powoduje, że wysłanie przez użytkownika żądania pobrania i wysłania dokumentów nie wykona się natychmiast, tylko w ciągu najbliższych 15 sekund. 4

5 Uwaga!: Należy również pamiętać że serwis pracuje na uprawnieniach konta Systemowego i ma takie uprawnienia jak to konto. Jeśli więc użytkownik ma dostęp do plików a serwis zgłasza błąd że nie może czytać lub pisać to należy: 1. Jeśli serwis nie ma dostępu do katalogu na lokalnym dysku to trzeba albo dodać kontu systemowemu uprawnienia do tego katalogu lub zmienić użytkownika dla serwisu na takiego który ma uprawnienia. 2. Jeśli serwis nie ma dostępu do katalogu na dysku sieciowym to trzeba zmienić użytkownika dla serwisu na takiego który ma uprawnienia do operacji na tym katalogu na zdalnym serwerze 5

6 2 Pierwsze uruchomienie 2.1 Instalacja aplikacji Pierwszym krokiem do uruchomienia aplikacji ECOD Connector 2 jest instalacja. Instalator znajduje się na płycie CD. Do wyboru są dwie wersje instalatora: ECODConnector2.msi (wersja Aplikacja) oraz ECODConnectorService2.msi (wersja Serwis Windows) - należy wybrać odpowiednią w zależności od wybranej architektury. EC2 wymaga do uruchomienia pakietu bibliotek Microsoft.NET Framework. Jeżeli pakiet ten nie jest zainstalowany w systemie, należy to zrobić teraz uruchamiając program instalacyjny pakietu dotnetfx.exe. Pakiet ten dołączony jest do otrzymanej przez państwa płyty CD, można go również pobrać ze strony ECOD: a także z oficjalnej strony firmy Microsoft: Teraz, kiedy już mamy przygotowane środowisko, należy uruchomić instalator EC2 i postępować według instrukcji instalatora. Podczas instalacji zostaniemy zapytani o język w jakim ma pracować ECOD Connector. Jeżeli na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja ECOD Connectora, wtedy zostaniemy zapytani czy aktualne ustawienia (m.in. katalog bazowy, katalogi relacji, tryb pracy) mają zostać przeniesione do nowej wersji programu, czy może mają zostać ustawione parametry domyślne. 2.2 Podanie identyfikatora Po zainstalowaniu Aplikacji ECOD Connector samoczynnie pojawi się okienko: 6

7 Do pola tekstowego w tym okienku trzeba wprowadzić identyfikator użytkownika który powinien zostać dostarczony wraz z instalatorem lub licencją (Identyfikator ten jest wykorzystywane przez aplikację Updater do automatycznego aktualizowania ECOD Connectora). Po wpisaniu identyfikatora należy go zatwierdzić przyciskiem OK. Więcej informacji na temat Updatera znajduje się w rozdziale Zarejestowanie aplikacji Przy pierwszym uruchomieniu EC2 program zażąda zarejestrowania się: Rys.1.Rejestracja. W przypadku braku pliku licencji należy wybrać pierwszą opcję, klikając w pierwszy przycisk. Pojawia się formularz rejestracyjny, do którego należy wpisać odpowiednie dane. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uwaga!: W polu Nazwa użytkownika należy wpisać nazwę konta (zazwyczaj numer GLN), które jest równocześnie loginem do serwera ECOD. Po wpisaniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Generuj Klucz. 7

8 Rys.2.Wprowadzenie danych rejestracyjnych. Wygenerowany klucz należy przesłać na adres korzystając z zamieszczonego odnośnika lub ręcznie wklejając klucz do listu, można również wysłać plik z zapisanym kluczem. W temacie listu powinno być wskazanie, że jest to prośba o licencję. Po przesłaniu należy zamknąć okienko (przycisk Zamknij) i czekać na przysłanie pliku licencji. Licencja zostanie przysłana po zweryfikowaniu danych rejestracyjnych. Licencja może być typu gold ważna na czas nieokreślony oraz light ważna przez miesiąc. Gdy otrzymamy plik licencji kopiujemy go do docelowego katalogu (przy każdorazowym uruchamianiu EC2 plik ten musi się tam znajdować) a następnie uruchamiamy znowu EC2 i tym razem wybieramy drugą opcję patrz rysunek 1. W pole Plik licencji wpisujemy ścieżkę do pliku licencji (lub wskazujemy plik korzystając z przycisku umieszczonego obok) i następnie klikamy przycisk Sprawdź. W dolnej części okienka pojawią się informacje o licencji albo informacja, że licencja jest niepoprawna ze wskazaniem błędnego miejsca. Jeżeli wszystkie dane są poprawne należy kliknąć Zatwierdź. W tym momencie rejestracja programu jest zakończona. 8

9 Rys.3. Sprawdzanie i zatwierdzanie licencji. Uwaga!: Licencja jest generowana dla konkretnego komputera i do łączenia się z określonym kontem. Dlatego licencję można użyć tylko na komputerze, na którym został wygenerowany klucz. Zmiana parametrów technicznych komputera, na którym uruchamiany jest ECOD Connector 2 traktowana jest jako zmiana komputera i konieczne jest wysłanie prośby o nową licencję. 2.4 Podstawowa konfiguracja Połączenie / Autoryzacja Aby program mógł połączyć się z serwerem ECOD należy wpisać hasło dostępu do konta na serwerze ECOD. W tym celu należy: W oknie Panel Sterowania kliknąć przycisk Konfiguracja otworzy się nowe okno: Konfiguracja W oknie konfiguracji wybrać zakładkę Połączenie / Autoryzacja (Rys.4) 9

10 Na tej zakładce w grupie Autoryzacja wpisać hasło dostępu do serwera w pole Hasło Jeżeli zaznaczymy checkbox Zapamiętaj wówczas przy kolejnych logowaniach wpisane hasło będzie pamiętane. W przeciwnym wypadku hasło zostanie zapamiętane tylko na czas działania programu - przy następnym uruchomieniu programu konieczne będzie ponowne wprowadzenie hasła. Jeżeli do podłączeń z internetem wymagalny jest serwer proxy wówczas należy w grupie Serwer proxy zaznaczyć checkbox Użyj serwera proxy oraz wpisać adres serwera. Jeżeli proxy wymaga autoryzacji należy również wpisać nazwę użytkownika i hasło dostępu do proxy. Jeżeli nie, to pola te zostawiamy puste. Po dokonaniu aktualizacji należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz ustawienia. Rys.4. Formularz Połączenie / Autoryzacja Uwaga!: Ustawienie hasła dostępu do serwera ECOD jest jedyną wymaganą opcją, która należy ustawić po zainstalowaniu EC2, aby program pracował prawidłowo. 10

11 2.4.2 Zmiana konfiguracji katalogów W ramach podstawowej konfiguracji można również zmienić ustawienie domyślnego katalogu bazowego, katalogów dla poszczególnych relacji oraz katalogów, w których przechowywane są pliki logów. Dokonuje się tego poprzez zakładki Relacje oraz Logowanie błędów w oknie Konfiguracja: Zmiana katalogu bazowego: W zakładce Relacje w grupie Katalog bazowy wybieramy nowy katalog - wybierając go z listy - przycisk (Rys.5). Zmiana katalogów poszczególnych relacji: W zakładce Relacje zaznaczamy wybraną relację z listy poprzez kliknięcie na niej. Aktualnie ustawiony dla relacji katalog pojawi się w polu pod listą. (Rys.5). Klikamy w przycisk i wybieramy nowy katalog z listy. Po dokonaniu wszystkich zmian w konfiguracji zatwierdzamy ustawienia poprzez kliknięcie w przycisk. 11

12 Rys.5. Formularz Relacje konfiguracja katalogów bazowych Zmiana katalogów dla plików logów: Dla każdego z typu logów: operacji, błędów lub błędów klienta: W zakładce Logowanie błędów wybieramy typ interesujących nas logów. (Rys.6). W grupie parametrów w dolnej części zakładki klikamy w przycisk, następnie wybieramy nowy katalog z listy. 12

13 Rys.6. Formularz Logowanie błędów - konfiguracja katalogów Po dokonaniu aktualizacji wszystkich parametrów zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz ustawienia. Uwaga!: Zmiana domyślnych ustawień katalogów nie jest wymagana dla poprawnego działania programu Tryb pracy aplikacji Jeżeli chcemy aby ECOD Connector 2 pracował w trybie automatycznym, możemy to ustawić w oknie Konfiguracji na zakładce Tryb pracy (Rys.7). 13

14 Rys.7. Formularz Tryb pracy. Wybieramy tryb pracy aplikacji ręczny lub automatyczny. W przypadku wyboru trybu ręcznego dokumenty będą wysyłane oraz odbierane na żądanie użytkownika. W trybie automatycznym aplikacja będzie uruchamiać proces wymiany dokumentów na podstawie określonych przez użytkownika parametrów. Gdy wybraliśmy tryb automatyczny, możemy ustawić parametry uruchamiania procesu wymiany dokumentów na: o o codziennie o określonej porze lub co określony przedział czasu. Po zakończeniu konfiguracji zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz ustawienia. 14

15 3 Praca w aplikacji ECOD Connector 3.1 Monitorowanie pracy aplikacji okno Panel Kontrolny Po dokonaniu rejestracji można rozpocząć pracę w aplikacji ECOD Connector 2. Jeżeli aplikacja nie jest uruchomiona należy ją uruchomić wybierając: Menu Start -> Programy -> COMARCH -> ECOD Connector 2 -> Start ECOD Connector 2. Na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona oraz zostanie otwarte okno Panel Sterowania. Jeżeli aplikacja jest już uruchomiona (jest ikona na pasku zadań), ale okno Panel Sterowania jest niewidoczne, należy dwukrotnie kliknąć na ikonie. Ikona na pasku zadań informuje o tym, że aplikacja ECOD Connector 2 jest uruchomiona. Pokazuje też aktualny stan procesu Workera i zmienia się w zależności od zmiany stanu procesu: Ikona oznacza, że proces Workera jest zatrzymany (wstrzymany w przypadku wersji Serwis Windows), bądź aktualnie jest uruchamiany. W tym stanie nie jest możliwe wysyłanie i odbieranie dokumentów z serwera. Naprzemiennie pojawiające się ikonki oraz oznaczają, że proces Workera znajduje się w stanie Oczekujący za zadanie, tzn. jest uruchomiony, ale aktualnie nie wykonuje żadnej pracy - co 15 sekund sprawdza tylko, czy nie nadeszło żądanie wykonania zadania. Naprzemiennie pojawiające się ikonki oraz oznaczają, że proces Workera aktualnie wysyła i odbiera dokumenty z serwera. Jeżeli po tej operacji Worker przejdzie z powrotem w stan Oczekujący za zadanie (opisany powyżej) oznacza to, że operacja wysyłania i pobierania dokumentów z serwera zakończyła się pomyślnie. Naprzemiennie pojawiające się ikonki oraz oznaczają, że ostatnia operacja wysyłania i pobierania dokumentów z serwera zakończyła się niepowodzeniem. Worker natomiast znajduje się w stanie Oczekujący za zadanie i spróbuje ponownie wysłać i odebrać dokumenty zgodnie z harmonogramem. 15

16 Rys.8. Panel kontrolny aplikacji. Okienko Panel kontrolny pozwala kontrolować pracę programu: wyświetla podstawowe informacje o programie, daty pobierania i wysyłania dokumentów oraz aktualny status Workera. Pozwala również na uruchomienie wysyłania i pobierania dokumentów na żądanie oraz na zatrzymanie i ponowne uruchomienie Workera. Na panelu kontrolnym widoczne są następujące informacje: Tryb pracy - informuje o trybie pracy Workera, możliwe wartości: o Automatyczny - tryb automatyczny o Ręczny - tryb ręczny Parametry - informuje o parametrach uruchamiania Workera, gdy znajduje się w trybie automatycznym. Licencja - wyświetla typ licencji i okres ważności. Przez 5 ostatnich dni ważności licencji, informacja wyświetlana jest na czerwono. Ostatnie uruchomienie - wyświetla datę, kiedy Worker ostatni raz wykonał operację wysyłania i odbierania dokumentów, niezależnie, czy zakończyła się powodzeniem, czy nie. Ostatnie poprawne uruchomienie jak wyżej przy założeniu, że operacja się zakończyła się powodzeniem. Następne uruchomienie - wyświetla datę, kiedy nastąpi najbliższa operacja wysyłania i odbierania dokumentów. Aktualny czas - pokazuje aktualny czas. Zakładka Stan serwisu informuje o aktualnym stanie procesu Workera przycisk Wyślij i pobierz dokumenty powoduje uruchomienie wysyłania i pobierania dokumentów na żądanie. 16

17 Przycisk Zatrzymaj serwis zatrzymuje proces pobierania i wysyłania dokumentów. Przycisk Uruchom serwis uruchamia proces pobierania i wysyłania dokumentów. Możliwe stany serwisu: o Oczekujący na zadanie - kolor napisu: czarny o Startuje - kolor napisu: czerwony o Zatrzymany (wersja Aplikacja) lub Wstrzymany (wersja Serwis Windows) - kolor napisu: czerwony o Błąd licencji - kolor napisu: czerwony o Błąd autoryzacji - kolor napisu: czerwony o Błąd komunikacji - kolor napisu: czerwony o Wystąpiły błędy - kolor napisu: czerwony o Błąd krytyczny - kolor napisu: czerwony o Autoryzacja - kolor napisu: niebieski o Wysyłanie dokumentów - kolor napisu: niebieski o Pobieranie statusów dokumentów - kolor napisu: niebieski o Pobieranie listy dokumentów - kolor napisu: niebieski o Pobieranie dokumentów - kolor napisu: niebieski Dodatkowe przyciski (prawa strona okna): Przycisk Konfiguracja wyświetla okno konfiguracji parametrów. Przycisk Dokumenty wyświetla okno zarządzania dokumentami. Przycisk Ukryj - ukrywa okienko Panel kontrolny - okienko to można otworzyć ponownie poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonce na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Przycisk Zakończ kończy działanie programu. 3.2 Wysyłanie i pobieranie dokumentów Aplikacja może pracować w dwóch trybach: automatycznym lub ręcznym. Pobrane i wysłane dokumenty widoczne są w oknie Dokumenty patrz punkt Tryb Ręczny Aby uruchomić wysyłanie i pobieranie dokumentów w trybie ręcznym należy w oknie Panel sterowania kliknąć przycisk Wyślij i pobierz dokumenty. W tym momencie Client przekazuje komunikat do Workera co objawia się ustawieniem czasu następnego uruchomienia na aktualną godzinę. Maksymalnie po 15 sekundach Worker rozpoczyna komunikacje z serwerem ECOD. W czasie pracy Workera status serwisu informuje, co się aktualnie dzieje, a na ikonie programu na pasku zadań pulsuje duża niebieska kropka. Worker wykonuje po kolei następujące zadania: Kontrola, czy jest ustawione hasło jeżeli nie to jest zwracany błąd autoryzacji i Worker kończy pracę 17

18 Sprawdzenie poprawności URL wskazującego na serwer ECOD. W przypadku błędu zwracany jest błąd komunikacji. Błąd ten oznacza, że albo adres URL jest nieprawidłowy, albo są problemy z połączeniem z serwerem ECOD (brak dostępu do internetu, itp.) Kontrola poprawności nazwy użytkownika i hasła oraz pobranie listy relacji danego użytkownika. Po poprawnym wykonaniu tej funkcji w katalogu bazowym relacji zostaje zapisany plik rel.xml z aktualną listą relacji, natomiast w podkatalogu backup archiwizowana jest dotychczasowa lista. Tutaj też sprawdzane jest też, czy istnieje katalog bazowy i wymagane podkatalogi (archiwum, backup, temp, archiwum\backup) a w razie ich braku są one tworzone. Wysłanie na serwer ECOD wszystkich oczekujących na wysłanie dokumentów relacji typu OUT. Uwaga: relacje zablokowane są pomijane przy tej operacji. Poprawnie wysłane dokumenty przenoszone są do podkatalogów archiwum\<rok>-<miesiąc> poszczególnych katalogów relacji. Tutaj też sprawdzne jest, czy istnieją katalogi dla każdej z relacji i wymagany podkatalog archiwum a w razie ich braku są one tworzone. Pobranie z serwera wszystkich nowych dokumentów (maksymalnie 100 sztuk dla każdej z relacji podczas jednej sesji) dla każdej z relacji typu IN, która nie jest zablokowana. Dla każdej z relacji typu OUT, która nie jest zablokowana, pobierana jest z serwera lista statusów przetworzenia dokumentów wysłanych z określonego przedziału czasu. Ściągane są wszystkie dostępne statusy w paczkach po 100 sztuk. Przedział czasu od daty ostatniego poprawnego ściągnięcia listy statusów do aktualnego czasu. Po poprawnym zakończeniu zadania Worker przechodzi w stan Oczekujący na zadanie. W przypadku wystąpienia błędów użytkownik jest o tym informowany poprzez wyświetlenie informacji o błędzie w oknie Panel Sterowania, oraz pulsowanie dużej czerwonej kropki na ikonie programu na pasku zadań Tryb Automatyczny Przy automatycznym trybie pracy Worker łączy się z serwerem ECOD co określony przedział czasu. Pomimo pracy w trybie automatycznym, tryb ręczny jest nadal aktywny - w każdej chwili można zażądać pobrania i wysłania dokumentów postępując zgodnie z opisem z punktu Konfiguracja trybu automatycznego jest opisana w punkcie Zarządzanie dokumentami - okno Dokumenty Okno Dokumenty pozwala na: przeglądanie odebranych dokumentów przeglądanie historii odebranych i wysłanych dokumentów 18

19 wskazywanie dokumentów do wysłania przeglądanie statusów przetworzenie wysłanych dokumentów przeglądanie informacji o pracy programu (logów) Okno Dokumenty można otworzyć klikając przycisk Dokumenty w oknie Panel Kontrolny lub klikając prawym przyciskiem na ikonie znajdującej się na pasku zadań i wybierając z menu opcję Dokumenty. Rys.9. Formularz Dokumenty Przeglądanie odebranych dokumentów Aby przeglądnąć listę dokumentów odebranych wybranej relacji należy: W menu Widok wybieramy opcję Lista relacji Z widocznej listy wybieramy interesującą nas relację poprzez dwukrotne kliknięcie na niej (relacje typu IN). Po tej operacji w dolnej części okna Dokumenty zostanie wyświetlona interesująca nas lista dokumentów odebranych (Rys.10). Parametry identyfikujące odebrany dokument to: Typ/Nazwa Numer ILN Wersja dokumentu 19

20 Standard pliku Status dokumentu (testowy, produkcyjny) Numer dokumentu Data dokumentu Status przesłania dokumentu Numer kontrolny Data otrzymania dokumentu ID Nazwa pliku Rys.10. Lista dokumentów odebranych Wskazywanie dokumentów do wysłania Aby przeglądnąć listę dokumentów oczekujących na wysłanie wybranej relacji należy: W menu Widok wybieramy opcję Lista relacji Z widocznej listy wybieramy interesującą nas relację poprzez dwukrotne kliknięcie na niej (relacje typu OUT). Jeżeli pojawi się lista dokumentów wysłanych (statusów przetworzenia), przełączamy widok korzystając z przycisku Do wysłania. Po tej operacji w dolnej części okna Dokumenty zostanie wyświetlona interesująca nas lista statusów przetworzenia dokumentów wysłanych (Rys.13). 20

21 Rys.11. Lista dokumentów do wysłania Aby dodać nowy dokument do wysłania należy korzystając z przycisku Dodaj plik wybrać plik (lub kilka plików) do wysłania i zatwierdzić swój wybór przyciskiem Otwórz. (Rys.12). Dodane pliki pojawią się na liście dokumentów oczekujących na wysłanie (Rys.11). Po dodaniu dokumentów można wysłać je w trybie ręcznym: z poziomu menu ECOD - opcja Wyślij i pobierz wszystko, można też poczekać na uruchomienie najbliższej automatycznej sesji. 21

22 Rys.12. Dodawanie dokumentów do wysłania Przeglądanie statusów przetworzenie wysłanych dokumentów Aby przeglądnąć listę dokumentów wysłanych wybranej relacji należy: W menu Widok wybieramy opcję Lista relacji Z widocznej listy wybieramy interesującą nas relację poprzez dwukrotne kliknięcie na niej (relacje typu OUT). Jeżeli pojawi się lista dokumentów do wysłania, przełączamy widok korzystając z przycisku Wysłane. Po tej operacji w dolnej części okna Dokumenty zostanie wyświetlona interesująca nas lista statusów przetworzenia dokumentów wysłanych (Rys.13). Parametry identyfikujące wysłany dokument to: Typ / Nazwa Numer ILN Wersja dokumentu Standard pliku 22

23 Status dokumentu (testowy, produkcyjny) Numer dokumentu Data dokumentu Status przesłania dokumentu Opis statusu Data zmiany statusu Data zatwierdzenia dokumentu ID zatwierdzenia dokumentu Numer kontrolny dokumentu ID Rys.13. Lista dokumentów wysłanych (statusów przetworzenia dokumentów). O poprawności lub o błędnym przesłaniu dokumentu informuje parametr Opis statusu. O poprawnym przesłaniu dokumentu informuje komunikat: Dokument poprawnie przetworzony przez BizTalk. O błędnym przesłaniu dokumentu informuje komunikat: Błąd przetwarzania przez BizTalk. 23

24 3.3.4 Przeglądanie informacji o pracy programu (logów) Dostępne są 3 typy logów: Log operacji zapisywane są tu komunikaty wysyłane przez moduł Workera, czyli wszystkie informacje związane z przesyłaniem i zarządzaniem dokumentami. W tych logach należy szukać szczegółowych informacji o błędach które wystąpiły podczas operacji wysyłania i odbierania dokumentów z serwera ECOD. Log błędów zapisywane są tutaj błędy działania aplikacji i serwisu windows w architekturze Serwis Windows. Log ten jest użyteczny przede wszystkim dla administratora w celu kontroli poprawności działania aplikacji. Log błędów klienta - zapisywane są tutaj błędy działania aplikacji i aplikacji klienta w architekturze Serwis Windows, w szczególności informacje o działaniu okna Dokumenty i Konfiguracja. Log ten jest użyteczny przede wszystkim dla administratora w celu kontroli poprawności działania aplikacji Log operacji Listę komunikatów zapisanych podczas wykonywania operacji wysłania i pobrania dokumentów, można obejrzeć w oknie Dokumenty poprzez wybranie opcji Log operacji z menu Widok. (Rys.14) Każdy wiersz zawiera następujące informacje: Data operacji Typ błędu Wysłano przez - obiekt aplikacji, który wysłał informację o wyniku operacji. Treść opis logu operacji. 24

25 Rys.14. Log operacji. W górnej części formularza możliwy jest wybór typów błędów jakie mają zostać wyświetlone: ERROR na liście zostaną wyświetlone tylko błędy WARNING / ERROR na liście zostaną wyświetlone ostrzeżenia i błędy, jeżeli są zapisywane* INFO / WARNING / ERROR na liście zostaną wyświetlone informacje, ostrzeżenia i błędy, jeżeli są zapisywane* DEBUG / INFO / WARNING / ERROR na liście zostaną wyświetlone wszystkie dostępne logi łącznie z błędami typu DEBUG, jeżeli są zapisywane* Wyświetlanie błędów typu DEBUG nie jest zalecane ze względu na bardzo dużą ilość danych, co na wolniejszych komputerach może powodować spowolnienie działania całego systemu. *dostępność konkretnych typów błędów jest uzależniona od tego, czy dany typ błędów jest logowany. Więcej szczegółów w punkcie Log błędów Log błędów można obejrzeć w oknie Dokumenty poprzez wybranie opcji Log błędów z menu Widok. Wyświetlone dane i sposób wyszukiwania informacji jest identyczny jak dla logów operacji Log błędów klienta Log błędów klienta można obejrzeć w oknie Dokumenty poprzez wybranie opcji Log błędów klienta z menu Widok. Wyświetlone dane i sposób wyszukiwania informacji jest identyczny jak dla logów operacji Sortowanie listy dokumentów Podczas przeglądania dokumentów, opisanego w punktach 3.3.1, i istnieje możliwość zmiany sposobu posortowania danych. Aby zmienić sposób sortowania należy: W oknie Dokumenty korzystamy z przycisku Sortuj (lub z menu Operacje wybrać Sortuj dokumenty) pojawi się okienko z dostępnymi opcjami sortowania (Rys.15) Wybieramy sposób sortowania z listy dostępnych(*). Po dokonaniu wybory dokumenty zostaną posortowane automatycznie. Możemy również wybrać kierunek sortowania na malejącą lub rosnąco. Jeżeli okienko sortowania nie jest już nam potrzebne, ukrywamy go poprzez ponowne kliknięcie na przycisk Sortuj. 25

26 Rys.15. Okno sortowania dokumentów. (*) Lista dostępnych sposobów sortowania dokumentów zależna jest od typu wyświetlonych dokumentów i tak: Dla listy dokumentów odebranych: status dokumentu data otrzymania (domyślny) data otrzymania, data dokumentu data dokumentu data otrzymania numer dokumentu, data otrzymania Dla listy dokumentów do wysłania: nazwa (domyślny) data utworzenia Dla listy statusów przetworzenia dokumentów odebranych: data zmiany statusu numer dokumentu (domyślny) data zatwierdzenia numer dokumentu data dokumentu data zmiany statusu numer dokumentu data zmiany statusu status dokumentu data zmiany statusu Wyszukiwanie dokumentów Z poziomu listy dokumentów odebranych i statusów przetworzenia dokumentów wysłanych możliwe jest wyszukiwanie interesujących nas dokumentów na podstawie numeru lub daty dokumentu. Aby wyszukać konkretne dokumenty na liście należy: W oknie Dokumenty korzystamy z przycisku Znajdź (lub z menu Operacje wybrać Znajdź dokumenty) pojawi się okienko z opcjami do wyszukiwania (Rys.16) Zaznaczamy odpowiedni checkbox w zależności od wybranego rodzaju wyszukiwania dokumentów. Jeżeli wybraliśmy wyszukiwanie po numerze dokumentu, wpisujemy poszukiwany numer, jeżeli po dacie wybieramy interesującą nas datę. Klikamy na przycisk Znajdź znajdujący się okienku aby wyszukać interesujące nas dokumenty. Jeżeli okienko wyszukiwania nie jest już nam potrzebne, ukrywamy go poprzez ponowne kliknięcie na przycisk Znajdź. 26

27 Rys.16. Okno wyszukiwania dokumentów Menu okna Dokumentów Okno Dokumenty posiada menu, w którym zawarte są podstawowe opcje pozwalające na kontrolę pracą programu. Drzewo menu: Plik: o Widok: o Ukryj okno ukrywa okno Dokumenty. Lista relacji pokazuje listę dostępnych relacji oraz pozwala na przeglądanie listy dokumentów: wysłanych, odebranych i do wysłania patrz punkt: 3.3 o Log operacji przeglądanie logów operacji, patrz punkt o Log błędów przeglądanie logów błędów, patrz punkt o o o Operacje: o o ECOD: o Pomoc: o Log błędów Klienta przeglądanie logów błędów aplikacji klienta, patrz punkt Przeszukiwanie archiwum opcja ta umożliwia przeglądanie historii dokumentów wysłanych lub odebranych dla relacji. Przeglądanie odbywa się identycznie jak dla normalnych dokumentów z tą różnicą że nie jest dostępny przycisk do zmiany między dokumentami do wysłania a wysłanymi. Odśwież odświeżanie widoku listy relacji / listy dokumentów Sortuj dokumenty sortowanie wyświetlonej listy dokumentów, patrz punkt Znajdź dokumenty wyszukiwanie dokumentów w aktualnej liście, patrz punkt Wyślij i pobierz wszystko uruchomienie procesu wysyłania o pobierania dokumentów z serwera ECOD, patrz punkt 3.2. About podstawowe informacje o aplikacji. 27

28 3.4 Konfiguracja programu Okno Konfiguracja służy do skonfigurowania wszystkich parametrów aplikacji. Parametry te zostały podzielone na następujące grupy: Relacje konfiguracja katalogu bazowego oraz katalogów do przechowywania dokumentów poszczególnych relacji. W zakładce tej można ustawić również kodowanie w jakim są zapisywane i odczytywane dokumenty. Połączenie / Autoryzacja ustawienie adresu serwera ECOD, hasła dostępu do serwera ECOD oraz opcji serwera proxy. Tryb pracy ustawienie trybu pracy i, jeżeli wybrany, opcji trybu automatycznego. Logowanie błędów ustawienia dotyczące logowania błędów katalogi, nazwy plików, ilość logowanych informacji, itp.. Dokumenty ustawienia określające, jak długo i ile informacji o dokumentach powinno być pamiętanych w historii, oraz pod jaką nazwą powinny być zapisywane dokumenty otrzymane. Inne opcje dodatkowe, nie mieszczące się w żadnym z powyższych zakresów. 28

29 3.4.1 Zakładka Relacje Rys.17. Konfiguracja - Relacje. Zakładka Relacje pozwala na konfigurację katalogu bazowego oraz katalogów do przechowywania dokumentów poszczególnych relacji oraz sposobu kodowania dokumentów(rys.17). Zmiana katalogu bazowego: W grupie Katalog bazowy wybieramy nowy katalog poprzez wybranie go z listy - przycisk. Zmiana katalogów poszczególnych relacji: W grupie Relacje zaznaczamy wybraną relację z listy poprzez kliknięcie na niej. Aktualnie ustawiony dla relacji katalog pojawi się w polu pod listą. Klikamy w przycisk i wybieramy nowy katalog z listy. Po dokonaniu wszystkich zmian w konfiguracji klikamy przycisk:. Blokowanie / odblokowywanie przetwarzania poszczególnych relacji: 29

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA 1 / 22 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 4 1.1 Problemy z aplikacją dostępową... 11 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo