ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu"

Transkrypt

1 ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O APLIKACJI PIERWSZE URUCHOMIENIE INSTALACJA APLIKACJI PODANIE IDENTYFIKATORA ZAREJESTOWANIE APLIKACJI PODSTAWOWA KONFIGURACJA Połączenie / Autoryzacja Zmiana konfiguracji katalogów Tryb pracy aplikacji PRACA W APLIKACJI ECOD CONNECTOR MONITOROWANIE PRACY APLIKACJI OKNO PANEL KONTROLNY WYSYŁANIE I POBIERANIE DOKUMENTÓW Tryb Ręczny Tryb Automatyczny ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI - OKNO DOKUMENTY Przeglądanie odebranych dokumentów Wskazywanie dokumentów do wysłania Przeglądanie statusów przetworzenie wysłanych dokumentów Przeglądanie informacji o pracy programu (logów) Sortowanie listy dokumentów Wyszukiwanie dokumentów Menu okna Dokumentów KONFIGURACJA PROGRAMU Zakładka Relacje Zakładka Połączenie / Autoryzacja Zakładka Tryb pracy Zakładka Logowanie błędów Zakładka Dokumenty Zakładka Inne Ekran błędu konfiguracji startowej AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA APLIKACJI ECOD CONNECTOR WSTĘP OPIS DZIAŁANIA

3 1 Podstawowe informacje o aplikacji ECOD Connector 2 jest oprogramowaniem, które pozwala na automatyczne wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie. EC2 składa się z dwóch podstawowych modułów: Client - moduł odpowiedzialny za komunikację z użytkownikiem oraz prezentację danych. Jego zadaniem jest wyświetlanie informacji o dokumentach oraz samych dokumentów, zmiana parametrów pracy aplikacji, zarządzanie pracą i wyświetlanie informacji o stanie drugiego modułu. Wszystkie operacje moduł ten wykonuje lokalnie pobierając dane z dysku twardego, nie łączy się z serwerem ECOD. Worker - zadaniem tego modułu jest wysyłanie i pobieranie z serwera ECOD dokumentów oraz statusów przetworzenia dokumentów i zapisywanie pobranych danych na lokalny dysk twardy. Z tych danych później korzysta moduł Client. EC2 dostępny jest w 2 wersjach różniących się architekturą oraz zastosowaniem: Aplikacja - przeznaczona głównie dla Windows 98 i użytkowników pobierających oraz wysyłających dokumenty tylko ręcznie. W tej wersji moduły Client i Worker scalone są w jednym programie (patrz: rys: Aplikacja) Serwis Windows - przeznaczony dla Windows NT/2000/XP, szczególnie dla użytkowników pobierających i wysyłających dokumenty automatycznie według ustalonego harmonogramu. W tej wersji uruchamiane są dwa programy (patrz: rys: Serwis Windows): o jeden pracujący jako Serwis Windows zawiera w sobie moduł Worker i uruchamiany jest automatycznie przy starcie systemu o drugi pracujący jako zwykły program zawiera w sobie moduł Client i uruchamiany jest przez użytkownika w celu przeglądnięcia nadesłanych dokumentów i sprawdzenia statusu pracy Workera *Uwaga: Serwis Worker jest niezależny od tego programu, tj. pracuje on nawet po zamknięciu Client a. 3

4 Uwaga!: Należy pamiętać, że użytkownik komunikuje się z modułem Clienta, nie ma natomiast dostępu do Workera. To Client przekazuje Workerowi żądanie wykonania konkretnego zadania. Worker natomiast co 15 sekund sprawdza, czy ma do wykonania jakąś pracę - jeśli ma to ją wykonuje, jeśli nie wówczas zasypia na 15 sekund. Takie rozwiązanie powoduje, że wysłanie przez użytkownika żądania pobrania i wysłania dokumentów nie wykona się natychmiast, tylko w ciągu najbliższych 15 sekund. 4

5 Uwaga!: Należy również pamiętać że serwis pracuje na uprawnieniach konta Systemowego i ma takie uprawnienia jak to konto. Jeśli więc użytkownik ma dostęp do plików a serwis zgłasza błąd że nie może czytać lub pisać to należy: 1. Jeśli serwis nie ma dostępu do katalogu na lokalnym dysku to trzeba albo dodać kontu systemowemu uprawnienia do tego katalogu lub zmienić użytkownika dla serwisu na takiego który ma uprawnienia. 2. Jeśli serwis nie ma dostępu do katalogu na dysku sieciowym to trzeba zmienić użytkownika dla serwisu na takiego który ma uprawnienia do operacji na tym katalogu na zdalnym serwerze 5

6 2 Pierwsze uruchomienie 2.1 Instalacja aplikacji Pierwszym krokiem do uruchomienia aplikacji ECOD Connector 2 jest instalacja. Instalator znajduje się na płycie CD. Do wyboru są dwie wersje instalatora: ECODConnector2.msi (wersja Aplikacja) oraz ECODConnectorService2.msi (wersja Serwis Windows) - należy wybrać odpowiednią w zależności od wybranej architektury. EC2 wymaga do uruchomienia pakietu bibliotek Microsoft.NET Framework. Jeżeli pakiet ten nie jest zainstalowany w systemie, należy to zrobić teraz uruchamiając program instalacyjny pakietu dotnetfx.exe. Pakiet ten dołączony jest do otrzymanej przez państwa płyty CD, można go również pobrać ze strony ECOD: a także z oficjalnej strony firmy Microsoft: Teraz, kiedy już mamy przygotowane środowisko, należy uruchomić instalator EC2 i postępować według instrukcji instalatora. Podczas instalacji zostaniemy zapytani o język w jakim ma pracować ECOD Connector. Jeżeli na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja ECOD Connectora, wtedy zostaniemy zapytani czy aktualne ustawienia (m.in. katalog bazowy, katalogi relacji, tryb pracy) mają zostać przeniesione do nowej wersji programu, czy może mają zostać ustawione parametry domyślne. 2.2 Podanie identyfikatora Po zainstalowaniu Aplikacji ECOD Connector samoczynnie pojawi się okienko: 6

7 Do pola tekstowego w tym okienku trzeba wprowadzić identyfikator użytkownika który powinien zostać dostarczony wraz z instalatorem lub licencją (Identyfikator ten jest wykorzystywane przez aplikację Updater do automatycznego aktualizowania ECOD Connectora). Po wpisaniu identyfikatora należy go zatwierdzić przyciskiem OK. Więcej informacji na temat Updatera znajduje się w rozdziale Zarejestowanie aplikacji Przy pierwszym uruchomieniu EC2 program zażąda zarejestrowania się: Rys.1.Rejestracja. W przypadku braku pliku licencji należy wybrać pierwszą opcję, klikając w pierwszy przycisk. Pojawia się formularz rejestracyjny, do którego należy wpisać odpowiednie dane. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uwaga!: W polu Nazwa użytkownika należy wpisać nazwę konta (zazwyczaj numer GLN), które jest równocześnie loginem do serwera ECOD. Po wpisaniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Generuj Klucz. 7

8 Rys.2.Wprowadzenie danych rejestracyjnych. Wygenerowany klucz należy przesłać na adres korzystając z zamieszczonego odnośnika lub ręcznie wklejając klucz do listu, można również wysłać plik z zapisanym kluczem. W temacie listu powinno być wskazanie, że jest to prośba o licencję. Po przesłaniu należy zamknąć okienko (przycisk Zamknij) i czekać na przysłanie pliku licencji. Licencja zostanie przysłana po zweryfikowaniu danych rejestracyjnych. Licencja może być typu gold ważna na czas nieokreślony oraz light ważna przez miesiąc. Gdy otrzymamy plik licencji kopiujemy go do docelowego katalogu (przy każdorazowym uruchamianiu EC2 plik ten musi się tam znajdować) a następnie uruchamiamy znowu EC2 i tym razem wybieramy drugą opcję patrz rysunek 1. W pole Plik licencji wpisujemy ścieżkę do pliku licencji (lub wskazujemy plik korzystając z przycisku umieszczonego obok) i następnie klikamy przycisk Sprawdź. W dolnej części okienka pojawią się informacje o licencji albo informacja, że licencja jest niepoprawna ze wskazaniem błędnego miejsca. Jeżeli wszystkie dane są poprawne należy kliknąć Zatwierdź. W tym momencie rejestracja programu jest zakończona. 8

9 Rys.3. Sprawdzanie i zatwierdzanie licencji. Uwaga!: Licencja jest generowana dla konkretnego komputera i do łączenia się z określonym kontem. Dlatego licencję można użyć tylko na komputerze, na którym został wygenerowany klucz. Zmiana parametrów technicznych komputera, na którym uruchamiany jest ECOD Connector 2 traktowana jest jako zmiana komputera i konieczne jest wysłanie prośby o nową licencję. 2.4 Podstawowa konfiguracja Połączenie / Autoryzacja Aby program mógł połączyć się z serwerem ECOD należy wpisać hasło dostępu do konta na serwerze ECOD. W tym celu należy: W oknie Panel Sterowania kliknąć przycisk Konfiguracja otworzy się nowe okno: Konfiguracja W oknie konfiguracji wybrać zakładkę Połączenie / Autoryzacja (Rys.4) 9

10 Na tej zakładce w grupie Autoryzacja wpisać hasło dostępu do serwera w pole Hasło Jeżeli zaznaczymy checkbox Zapamiętaj wówczas przy kolejnych logowaniach wpisane hasło będzie pamiętane. W przeciwnym wypadku hasło zostanie zapamiętane tylko na czas działania programu - przy następnym uruchomieniu programu konieczne będzie ponowne wprowadzenie hasła. Jeżeli do podłączeń z internetem wymagalny jest serwer proxy wówczas należy w grupie Serwer proxy zaznaczyć checkbox Użyj serwera proxy oraz wpisać adres serwera. Jeżeli proxy wymaga autoryzacji należy również wpisać nazwę użytkownika i hasło dostępu do proxy. Jeżeli nie, to pola te zostawiamy puste. Po dokonaniu aktualizacji należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz ustawienia. Rys.4. Formularz Połączenie / Autoryzacja Uwaga!: Ustawienie hasła dostępu do serwera ECOD jest jedyną wymaganą opcją, która należy ustawić po zainstalowaniu EC2, aby program pracował prawidłowo. 10

11 2.4.2 Zmiana konfiguracji katalogów W ramach podstawowej konfiguracji można również zmienić ustawienie domyślnego katalogu bazowego, katalogów dla poszczególnych relacji oraz katalogów, w których przechowywane są pliki logów. Dokonuje się tego poprzez zakładki Relacje oraz Logowanie błędów w oknie Konfiguracja: Zmiana katalogu bazowego: W zakładce Relacje w grupie Katalog bazowy wybieramy nowy katalog - wybierając go z listy - przycisk (Rys.5). Zmiana katalogów poszczególnych relacji: W zakładce Relacje zaznaczamy wybraną relację z listy poprzez kliknięcie na niej. Aktualnie ustawiony dla relacji katalog pojawi się w polu pod listą. (Rys.5). Klikamy w przycisk i wybieramy nowy katalog z listy. Po dokonaniu wszystkich zmian w konfiguracji zatwierdzamy ustawienia poprzez kliknięcie w przycisk. 11

12 Rys.5. Formularz Relacje konfiguracja katalogów bazowych Zmiana katalogów dla plików logów: Dla każdego z typu logów: operacji, błędów lub błędów klienta: W zakładce Logowanie błędów wybieramy typ interesujących nas logów. (Rys.6). W grupie parametrów w dolnej części zakładki klikamy w przycisk, następnie wybieramy nowy katalog z listy. 12

13 Rys.6. Formularz Logowanie błędów - konfiguracja katalogów Po dokonaniu aktualizacji wszystkich parametrów zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz ustawienia. Uwaga!: Zmiana domyślnych ustawień katalogów nie jest wymagana dla poprawnego działania programu Tryb pracy aplikacji Jeżeli chcemy aby ECOD Connector 2 pracował w trybie automatycznym, możemy to ustawić w oknie Konfiguracji na zakładce Tryb pracy (Rys.7). 13

14 Rys.7. Formularz Tryb pracy. Wybieramy tryb pracy aplikacji ręczny lub automatyczny. W przypadku wyboru trybu ręcznego dokumenty będą wysyłane oraz odbierane na żądanie użytkownika. W trybie automatycznym aplikacja będzie uruchamiać proces wymiany dokumentów na podstawie określonych przez użytkownika parametrów. Gdy wybraliśmy tryb automatyczny, możemy ustawić parametry uruchamiania procesu wymiany dokumentów na: o o codziennie o określonej porze lub co określony przedział czasu. Po zakończeniu konfiguracji zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz ustawienia. 14

15 3 Praca w aplikacji ECOD Connector 3.1 Monitorowanie pracy aplikacji okno Panel Kontrolny Po dokonaniu rejestracji można rozpocząć pracę w aplikacji ECOD Connector 2. Jeżeli aplikacja nie jest uruchomiona należy ją uruchomić wybierając: Menu Start -> Programy -> COMARCH -> ECOD Connector 2 -> Start ECOD Connector 2. Na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona oraz zostanie otwarte okno Panel Sterowania. Jeżeli aplikacja jest już uruchomiona (jest ikona na pasku zadań), ale okno Panel Sterowania jest niewidoczne, należy dwukrotnie kliknąć na ikonie. Ikona na pasku zadań informuje o tym, że aplikacja ECOD Connector 2 jest uruchomiona. Pokazuje też aktualny stan procesu Workera i zmienia się w zależności od zmiany stanu procesu: Ikona oznacza, że proces Workera jest zatrzymany (wstrzymany w przypadku wersji Serwis Windows), bądź aktualnie jest uruchamiany. W tym stanie nie jest możliwe wysyłanie i odbieranie dokumentów z serwera. Naprzemiennie pojawiające się ikonki oraz oznaczają, że proces Workera znajduje się w stanie Oczekujący za zadanie, tzn. jest uruchomiony, ale aktualnie nie wykonuje żadnej pracy - co 15 sekund sprawdza tylko, czy nie nadeszło żądanie wykonania zadania. Naprzemiennie pojawiające się ikonki oraz oznaczają, że proces Workera aktualnie wysyła i odbiera dokumenty z serwera. Jeżeli po tej operacji Worker przejdzie z powrotem w stan Oczekujący za zadanie (opisany powyżej) oznacza to, że operacja wysyłania i pobierania dokumentów z serwera zakończyła się pomyślnie. Naprzemiennie pojawiające się ikonki oraz oznaczają, że ostatnia operacja wysyłania i pobierania dokumentów z serwera zakończyła się niepowodzeniem. Worker natomiast znajduje się w stanie Oczekujący za zadanie i spróbuje ponownie wysłać i odebrać dokumenty zgodnie z harmonogramem. 15

16 Rys.8. Panel kontrolny aplikacji. Okienko Panel kontrolny pozwala kontrolować pracę programu: wyświetla podstawowe informacje o programie, daty pobierania i wysyłania dokumentów oraz aktualny status Workera. Pozwala również na uruchomienie wysyłania i pobierania dokumentów na żądanie oraz na zatrzymanie i ponowne uruchomienie Workera. Na panelu kontrolnym widoczne są następujące informacje: Tryb pracy - informuje o trybie pracy Workera, możliwe wartości: o Automatyczny - tryb automatyczny o Ręczny - tryb ręczny Parametry - informuje o parametrach uruchamiania Workera, gdy znajduje się w trybie automatycznym. Licencja - wyświetla typ licencji i okres ważności. Przez 5 ostatnich dni ważności licencji, informacja wyświetlana jest na czerwono. Ostatnie uruchomienie - wyświetla datę, kiedy Worker ostatni raz wykonał operację wysyłania i odbierania dokumentów, niezależnie, czy zakończyła się powodzeniem, czy nie. Ostatnie poprawne uruchomienie jak wyżej przy założeniu, że operacja się zakończyła się powodzeniem. Następne uruchomienie - wyświetla datę, kiedy nastąpi najbliższa operacja wysyłania i odbierania dokumentów. Aktualny czas - pokazuje aktualny czas. Zakładka Stan serwisu informuje o aktualnym stanie procesu Workera przycisk Wyślij i pobierz dokumenty powoduje uruchomienie wysyłania i pobierania dokumentów na żądanie. 16

17 Przycisk Zatrzymaj serwis zatrzymuje proces pobierania i wysyłania dokumentów. Przycisk Uruchom serwis uruchamia proces pobierania i wysyłania dokumentów. Możliwe stany serwisu: o Oczekujący na zadanie - kolor napisu: czarny o Startuje - kolor napisu: czerwony o Zatrzymany (wersja Aplikacja) lub Wstrzymany (wersja Serwis Windows) - kolor napisu: czerwony o Błąd licencji - kolor napisu: czerwony o Błąd autoryzacji - kolor napisu: czerwony o Błąd komunikacji - kolor napisu: czerwony o Wystąpiły błędy - kolor napisu: czerwony o Błąd krytyczny - kolor napisu: czerwony o Autoryzacja - kolor napisu: niebieski o Wysyłanie dokumentów - kolor napisu: niebieski o Pobieranie statusów dokumentów - kolor napisu: niebieski o Pobieranie listy dokumentów - kolor napisu: niebieski o Pobieranie dokumentów - kolor napisu: niebieski Dodatkowe przyciski (prawa strona okna): Przycisk Konfiguracja wyświetla okno konfiguracji parametrów. Przycisk Dokumenty wyświetla okno zarządzania dokumentami. Przycisk Ukryj - ukrywa okienko Panel kontrolny - okienko to można otworzyć ponownie poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonce na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Przycisk Zakończ kończy działanie programu. 3.2 Wysyłanie i pobieranie dokumentów Aplikacja może pracować w dwóch trybach: automatycznym lub ręcznym. Pobrane i wysłane dokumenty widoczne są w oknie Dokumenty patrz punkt Tryb Ręczny Aby uruchomić wysyłanie i pobieranie dokumentów w trybie ręcznym należy w oknie Panel sterowania kliknąć przycisk Wyślij i pobierz dokumenty. W tym momencie Client przekazuje komunikat do Workera co objawia się ustawieniem czasu następnego uruchomienia na aktualną godzinę. Maksymalnie po 15 sekundach Worker rozpoczyna komunikacje z serwerem ECOD. W czasie pracy Workera status serwisu informuje, co się aktualnie dzieje, a na ikonie programu na pasku zadań pulsuje duża niebieska kropka. Worker wykonuje po kolei następujące zadania: Kontrola, czy jest ustawione hasło jeżeli nie to jest zwracany błąd autoryzacji i Worker kończy pracę 17

18 Sprawdzenie poprawności URL wskazującego na serwer ECOD. W przypadku błędu zwracany jest błąd komunikacji. Błąd ten oznacza, że albo adres URL jest nieprawidłowy, albo są problemy z połączeniem z serwerem ECOD (brak dostępu do internetu, itp.) Kontrola poprawności nazwy użytkownika i hasła oraz pobranie listy relacji danego użytkownika. Po poprawnym wykonaniu tej funkcji w katalogu bazowym relacji zostaje zapisany plik rel.xml z aktualną listą relacji, natomiast w podkatalogu backup archiwizowana jest dotychczasowa lista. Tutaj też sprawdzane jest też, czy istnieje katalog bazowy i wymagane podkatalogi (archiwum, backup, temp, archiwum\backup) a w razie ich braku są one tworzone. Wysłanie na serwer ECOD wszystkich oczekujących na wysłanie dokumentów relacji typu OUT. Uwaga: relacje zablokowane są pomijane przy tej operacji. Poprawnie wysłane dokumenty przenoszone są do podkatalogów archiwum\<rok>-<miesiąc> poszczególnych katalogów relacji. Tutaj też sprawdzne jest, czy istnieją katalogi dla każdej z relacji i wymagany podkatalog archiwum a w razie ich braku są one tworzone. Pobranie z serwera wszystkich nowych dokumentów (maksymalnie 100 sztuk dla każdej z relacji podczas jednej sesji) dla każdej z relacji typu IN, która nie jest zablokowana. Dla każdej z relacji typu OUT, która nie jest zablokowana, pobierana jest z serwera lista statusów przetworzenia dokumentów wysłanych z określonego przedziału czasu. Ściągane są wszystkie dostępne statusy w paczkach po 100 sztuk. Przedział czasu od daty ostatniego poprawnego ściągnięcia listy statusów do aktualnego czasu. Po poprawnym zakończeniu zadania Worker przechodzi w stan Oczekujący na zadanie. W przypadku wystąpienia błędów użytkownik jest o tym informowany poprzez wyświetlenie informacji o błędzie w oknie Panel Sterowania, oraz pulsowanie dużej czerwonej kropki na ikonie programu na pasku zadań Tryb Automatyczny Przy automatycznym trybie pracy Worker łączy się z serwerem ECOD co określony przedział czasu. Pomimo pracy w trybie automatycznym, tryb ręczny jest nadal aktywny - w każdej chwili można zażądać pobrania i wysłania dokumentów postępując zgodnie z opisem z punktu Konfiguracja trybu automatycznego jest opisana w punkcie Zarządzanie dokumentami - okno Dokumenty Okno Dokumenty pozwala na: przeglądanie odebranych dokumentów przeglądanie historii odebranych i wysłanych dokumentów 18

19 wskazywanie dokumentów do wysłania przeglądanie statusów przetworzenie wysłanych dokumentów przeglądanie informacji o pracy programu (logów) Okno Dokumenty można otworzyć klikając przycisk Dokumenty w oknie Panel Kontrolny lub klikając prawym przyciskiem na ikonie znajdującej się na pasku zadań i wybierając z menu opcję Dokumenty. Rys.9. Formularz Dokumenty Przeglądanie odebranych dokumentów Aby przeglądnąć listę dokumentów odebranych wybranej relacji należy: W menu Widok wybieramy opcję Lista relacji Z widocznej listy wybieramy interesującą nas relację poprzez dwukrotne kliknięcie na niej (relacje typu IN). Po tej operacji w dolnej części okna Dokumenty zostanie wyświetlona interesująca nas lista dokumentów odebranych (Rys.10). Parametry identyfikujące odebrany dokument to: Typ/Nazwa Numer ILN Wersja dokumentu 19

20 Standard pliku Status dokumentu (testowy, produkcyjny) Numer dokumentu Data dokumentu Status przesłania dokumentu Numer kontrolny Data otrzymania dokumentu ID Nazwa pliku Rys.10. Lista dokumentów odebranych Wskazywanie dokumentów do wysłania Aby przeglądnąć listę dokumentów oczekujących na wysłanie wybranej relacji należy: W menu Widok wybieramy opcję Lista relacji Z widocznej listy wybieramy interesującą nas relację poprzez dwukrotne kliknięcie na niej (relacje typu OUT). Jeżeli pojawi się lista dokumentów wysłanych (statusów przetworzenia), przełączamy widok korzystając z przycisku Do wysłania. Po tej operacji w dolnej części okna Dokumenty zostanie wyświetlona interesująca nas lista statusów przetworzenia dokumentów wysłanych (Rys.13). 20

21 Rys.11. Lista dokumentów do wysłania Aby dodać nowy dokument do wysłania należy korzystając z przycisku Dodaj plik wybrać plik (lub kilka plików) do wysłania i zatwierdzić swój wybór przyciskiem Otwórz. (Rys.12). Dodane pliki pojawią się na liście dokumentów oczekujących na wysłanie (Rys.11). Po dodaniu dokumentów można wysłać je w trybie ręcznym: z poziomu menu ECOD - opcja Wyślij i pobierz wszystko, można też poczekać na uruchomienie najbliższej automatycznej sesji. 21

22 Rys.12. Dodawanie dokumentów do wysłania Przeglądanie statusów przetworzenie wysłanych dokumentów Aby przeglądnąć listę dokumentów wysłanych wybranej relacji należy: W menu Widok wybieramy opcję Lista relacji Z widocznej listy wybieramy interesującą nas relację poprzez dwukrotne kliknięcie na niej (relacje typu OUT). Jeżeli pojawi się lista dokumentów do wysłania, przełączamy widok korzystając z przycisku Wysłane. Po tej operacji w dolnej części okna Dokumenty zostanie wyświetlona interesująca nas lista statusów przetworzenia dokumentów wysłanych (Rys.13). Parametry identyfikujące wysłany dokument to: Typ / Nazwa Numer ILN Wersja dokumentu Standard pliku 22

23 Status dokumentu (testowy, produkcyjny) Numer dokumentu Data dokumentu Status przesłania dokumentu Opis statusu Data zmiany statusu Data zatwierdzenia dokumentu ID zatwierdzenia dokumentu Numer kontrolny dokumentu ID Rys.13. Lista dokumentów wysłanych (statusów przetworzenia dokumentów). O poprawności lub o błędnym przesłaniu dokumentu informuje parametr Opis statusu. O poprawnym przesłaniu dokumentu informuje komunikat: Dokument poprawnie przetworzony przez BizTalk. O błędnym przesłaniu dokumentu informuje komunikat: Błąd przetwarzania przez BizTalk. 23

24 3.3.4 Przeglądanie informacji o pracy programu (logów) Dostępne są 3 typy logów: Log operacji zapisywane są tu komunikaty wysyłane przez moduł Workera, czyli wszystkie informacje związane z przesyłaniem i zarządzaniem dokumentami. W tych logach należy szukać szczegółowych informacji o błędach które wystąpiły podczas operacji wysyłania i odbierania dokumentów z serwera ECOD. Log błędów zapisywane są tutaj błędy działania aplikacji i serwisu windows w architekturze Serwis Windows. Log ten jest użyteczny przede wszystkim dla administratora w celu kontroli poprawności działania aplikacji. Log błędów klienta - zapisywane są tutaj błędy działania aplikacji i aplikacji klienta w architekturze Serwis Windows, w szczególności informacje o działaniu okna Dokumenty i Konfiguracja. Log ten jest użyteczny przede wszystkim dla administratora w celu kontroli poprawności działania aplikacji Log operacji Listę komunikatów zapisanych podczas wykonywania operacji wysłania i pobrania dokumentów, można obejrzeć w oknie Dokumenty poprzez wybranie opcji Log operacji z menu Widok. (Rys.14) Każdy wiersz zawiera następujące informacje: Data operacji Typ błędu Wysłano przez - obiekt aplikacji, który wysłał informację o wyniku operacji. Treść opis logu operacji. 24

25 Rys.14. Log operacji. W górnej części formularza możliwy jest wybór typów błędów jakie mają zostać wyświetlone: ERROR na liście zostaną wyświetlone tylko błędy WARNING / ERROR na liście zostaną wyświetlone ostrzeżenia i błędy, jeżeli są zapisywane* INFO / WARNING / ERROR na liście zostaną wyświetlone informacje, ostrzeżenia i błędy, jeżeli są zapisywane* DEBUG / INFO / WARNING / ERROR na liście zostaną wyświetlone wszystkie dostępne logi łącznie z błędami typu DEBUG, jeżeli są zapisywane* Wyświetlanie błędów typu DEBUG nie jest zalecane ze względu na bardzo dużą ilość danych, co na wolniejszych komputerach może powodować spowolnienie działania całego systemu. *dostępność konkretnych typów błędów jest uzależniona od tego, czy dany typ błędów jest logowany. Więcej szczegółów w punkcie Log błędów Log błędów można obejrzeć w oknie Dokumenty poprzez wybranie opcji Log błędów z menu Widok. Wyświetlone dane i sposób wyszukiwania informacji jest identyczny jak dla logów operacji Log błędów klienta Log błędów klienta można obejrzeć w oknie Dokumenty poprzez wybranie opcji Log błędów klienta z menu Widok. Wyświetlone dane i sposób wyszukiwania informacji jest identyczny jak dla logów operacji Sortowanie listy dokumentów Podczas przeglądania dokumentów, opisanego w punktach 3.3.1, i istnieje możliwość zmiany sposobu posortowania danych. Aby zmienić sposób sortowania należy: W oknie Dokumenty korzystamy z przycisku Sortuj (lub z menu Operacje wybrać Sortuj dokumenty) pojawi się okienko z dostępnymi opcjami sortowania (Rys.15) Wybieramy sposób sortowania z listy dostępnych(*). Po dokonaniu wybory dokumenty zostaną posortowane automatycznie. Możemy również wybrać kierunek sortowania na malejącą lub rosnąco. Jeżeli okienko sortowania nie jest już nam potrzebne, ukrywamy go poprzez ponowne kliknięcie na przycisk Sortuj. 25

26 Rys.15. Okno sortowania dokumentów. (*) Lista dostępnych sposobów sortowania dokumentów zależna jest od typu wyświetlonych dokumentów i tak: Dla listy dokumentów odebranych: status dokumentu data otrzymania (domyślny) data otrzymania, data dokumentu data dokumentu data otrzymania numer dokumentu, data otrzymania Dla listy dokumentów do wysłania: nazwa (domyślny) data utworzenia Dla listy statusów przetworzenia dokumentów odebranych: data zmiany statusu numer dokumentu (domyślny) data zatwierdzenia numer dokumentu data dokumentu data zmiany statusu numer dokumentu data zmiany statusu status dokumentu data zmiany statusu Wyszukiwanie dokumentów Z poziomu listy dokumentów odebranych i statusów przetworzenia dokumentów wysłanych możliwe jest wyszukiwanie interesujących nas dokumentów na podstawie numeru lub daty dokumentu. Aby wyszukać konkretne dokumenty na liście należy: W oknie Dokumenty korzystamy z przycisku Znajdź (lub z menu Operacje wybrać Znajdź dokumenty) pojawi się okienko z opcjami do wyszukiwania (Rys.16) Zaznaczamy odpowiedni checkbox w zależności od wybranego rodzaju wyszukiwania dokumentów. Jeżeli wybraliśmy wyszukiwanie po numerze dokumentu, wpisujemy poszukiwany numer, jeżeli po dacie wybieramy interesującą nas datę. Klikamy na przycisk Znajdź znajdujący się okienku aby wyszukać interesujące nas dokumenty. Jeżeli okienko wyszukiwania nie jest już nam potrzebne, ukrywamy go poprzez ponowne kliknięcie na przycisk Znajdź. 26

27 Rys.16. Okno wyszukiwania dokumentów Menu okna Dokumentów Okno Dokumenty posiada menu, w którym zawarte są podstawowe opcje pozwalające na kontrolę pracą programu. Drzewo menu: Plik: o Widok: o Ukryj okno ukrywa okno Dokumenty. Lista relacji pokazuje listę dostępnych relacji oraz pozwala na przeglądanie listy dokumentów: wysłanych, odebranych i do wysłania patrz punkt: 3.3 o Log operacji przeglądanie logów operacji, patrz punkt o Log błędów przeglądanie logów błędów, patrz punkt o o o Operacje: o o ECOD: o Pomoc: o Log błędów Klienta przeglądanie logów błędów aplikacji klienta, patrz punkt Przeszukiwanie archiwum opcja ta umożliwia przeglądanie historii dokumentów wysłanych lub odebranych dla relacji. Przeglądanie odbywa się identycznie jak dla normalnych dokumentów z tą różnicą że nie jest dostępny przycisk do zmiany między dokumentami do wysłania a wysłanymi. Odśwież odświeżanie widoku listy relacji / listy dokumentów Sortuj dokumenty sortowanie wyświetlonej listy dokumentów, patrz punkt Znajdź dokumenty wyszukiwanie dokumentów w aktualnej liście, patrz punkt Wyślij i pobierz wszystko uruchomienie procesu wysyłania o pobierania dokumentów z serwera ECOD, patrz punkt 3.2. About podstawowe informacje o aplikacji. 27

28 3.4 Konfiguracja programu Okno Konfiguracja służy do skonfigurowania wszystkich parametrów aplikacji. Parametry te zostały podzielone na następujące grupy: Relacje konfiguracja katalogu bazowego oraz katalogów do przechowywania dokumentów poszczególnych relacji. W zakładce tej można ustawić również kodowanie w jakim są zapisywane i odczytywane dokumenty. Połączenie / Autoryzacja ustawienie adresu serwera ECOD, hasła dostępu do serwera ECOD oraz opcji serwera proxy. Tryb pracy ustawienie trybu pracy i, jeżeli wybrany, opcji trybu automatycznego. Logowanie błędów ustawienia dotyczące logowania błędów katalogi, nazwy plików, ilość logowanych informacji, itp.. Dokumenty ustawienia określające, jak długo i ile informacji o dokumentach powinno być pamiętanych w historii, oraz pod jaką nazwą powinny być zapisywane dokumenty otrzymane. Inne opcje dodatkowe, nie mieszczące się w żadnym z powyższych zakresów. 28

29 3.4.1 Zakładka Relacje Rys.17. Konfiguracja - Relacje. Zakładka Relacje pozwala na konfigurację katalogu bazowego oraz katalogów do przechowywania dokumentów poszczególnych relacji oraz sposobu kodowania dokumentów(rys.17). Zmiana katalogu bazowego: W grupie Katalog bazowy wybieramy nowy katalog poprzez wybranie go z listy - przycisk. Zmiana katalogów poszczególnych relacji: W grupie Relacje zaznaczamy wybraną relację z listy poprzez kliknięcie na niej. Aktualnie ustawiony dla relacji katalog pojawi się w polu pod listą. Klikamy w przycisk i wybieramy nowy katalog z listy. Po dokonaniu wszystkich zmian w konfiguracji klikamy przycisk:. Blokowanie / odblokowywanie przetwarzania poszczególnych relacji: 29

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo