Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku."

Transkrypt

1 Listopad November N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL * PHONE (727) * FAX (727) * Święto Odzyskania Niepodległości Jest to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości, po 123 latach zaborów. W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski. Ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1775 przez 123 lata aż do 1918 roku, kiedy to 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad w o j s k i e m J ó z e f o w i Piłsudskiemu, który dzień w c z e ś n i e j p o w r ó c i ł z internowania w Magdeburgu. W trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę i ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita. D z i e ń 1 1 l i s t o p a d a u s t a n o w i o n o ś w i ę t e m państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta było zakazane. Dopiero w roku , u s t a w ą S e j m u, przywrócono obchody tego święta. Od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju lecz główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 1 Listopad / November 2013 Issue 212 Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty listopad 11, Warszawa - Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po u t w o r z e n i u R z ą d u Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze s w y m i p o p r z e d n i m i oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się z ł o ż y ć, c o s t w i e r d z a podpisaniem tej odezwy. Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku. AleksanderKakowski JózefOstrowski ZdzisławLubomirski Józef Piłsudski Opr. R.K.

2 Zarząd Polskiego Centrum Prezes Stanisław Kawczak (727) *** I Viceprezes Koordynator Kuchni Stanisława Kubicka (727) *** Sekretarz Elżbieta Zacharek (727) Skarbnik Wakat *** Sekretarz Finansowy Elżbieta Chaberek (727) *** Koordynator d/s Gospodarczych Władysława Słowik (917) *** Koordynator d/s Ogłoszeń Ryszard Zieliński (727) *** Koordynator d/s Młodzieży, Imprez Lucyna Banasiak (727) *** Koordynator d/s zaop. i eksploatacji Kazimierz Grabowy (727) Dyrektor Szkoły Irena Bogusiewicz (727) Godziny Otwarcia Biura Centrum Poniedziałek: nieczynne Wtorek: nieczynne Środa: 11:00-15:00 Czwartek: 11:00-17:00 Piątek: 11:00-16:00 Sobota: 11:00-16:00 Niedziela: nieczynne Klub Seniora Czwartek: 15:00 Klub Filmowy 1-szy, 3-ci czwartek miesiąca: 17:15 Obiady Niedzielne Niedziela: 15:30 Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie Od 1-go wrzesnia zajęcia lekcyjne odbywają się w każdą sobotę W godz. 10:00 do 14:00 Biblioteka Czwartek: 16:00-17:00 Sobota (w dni szkolne): 13:00-14:00 Niedziela: 16:00-17:00 Tel: (727) Fax: (727) Web Site: Adres Korespondencyjny Polish Center of John Paul II PO Box 8052, Clearwater, FL Biuletyn jest miesięcznikiem Polskiego Centrum wydawanym dla Członków organizacji oraz czytelników zainteresowanych sprawami Polski i Polonii. Redakcja przyjmuje artykuły, listy, ogłoszenia i reklamy do 15-tego każdego miesiąca, zastrzegając sobie prawo do wybierania, skracania i edycji nadesłanych tekstów. Nie zamówionych materiałów w wersji oryginalnej redakcja nie zwraca. Na życzenie autora nie ujawniamy nazwiska. Tekstów nie podpisanych nie przyjmujemy do publikacji. BIULETYN - OGŁOSZENIA Podstawową jednostką występującą w ogłoszeniach jest karta wizytowa, której wymiary są dopasowane do szerokości jednej kolumny strony biuletynu. Ogłoszenia o większej zawartości informacji będą odpowiednio wielokrotnością tej podstawowej jednostki. Ceny ogłoszeń zależą więc od zajmowanej przez nie powierzchni. Oferujemy 20% zniżki na ogłoszenia opłacone z góry na 6 kolejnych wydań biuletynu. Wszystkie zamówione ogłoszenia powinny być opłacone przed ukazaniem się biuletynu. Inne formy ogloszeń prosimy uzgadniać z redakcją. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Ogłoszenia prosimy przysyłać na adres: Polskie Centrum P.O.Box 8052 Clearwater, FL albo zostawić wiadomość: Tel: (727) Fax: (727) Ceny ogłoszeń: 1 jednostka - $ jednostki - $ jednostki - $30.00, itd. ½ strony - $50.00 cała strona - $ REDAKCJA BIULETYNU Redaktor-Koordynator Roman Kaznowski (727) Redaktor Techniczny Ryszard Janda (727) Redaktor Techniczny Paweł Dembiński (727) i-tygodnik Informacyjny Polskiego Centrum Cotygodniowe wiadomości o ważnych wydarzeniach Organizacji wysyłane na Twój adres owy Prenumerata: wyślij na adres Redaktor Paweł Dembiński (727) Alternatywna Strona Internetowa: GlobeSites Publishing, LLC Leszek Chmura - redaktor naczelny (727) Biuletyn jest finansowany przez sponsorów zamieszczających reklamy i ogłoszenia. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruki dopuszczalne pod warunkiem powołania się na źródło. Listopad / November Polskie Centrum im. Jana Paw ła II

3 Drodzy Członkowie i Szanowni Przyjaciele Polskiego Centrum Listopad kojarzy się ze świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zaduszek. To święto ma swą wymowę eschatologiczną, ale też jest wyrazem naszej pamięci o tych, którzy byli przed nami. Wielu z nas w tym miesiącu wspomina tamte dni w Polsce, kiedy odwiedzaliśmy cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami i wieńcami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. Biegnę myślą do pięknie udekorowanego Grobu Nieznanego Żołnierza gdzie w ciszy i zadumie oddawaliśmy cześć poległym żołnierzom. Faktem jest, że wszystko co ziemskie przemija i każdy z nas spocznie na cmentarzu. Na tle wielkiej zadumy nad przeszłością i nad z niej wypływającą przyszłością, nasuwają się nast epuj ace refleksje. Nie wszyscy rodzą się ze złotą łyżką, również odwaga nie jest cechą wrodzoną, osiągniesz ją, jeśli własny strach pokonasz. Czasami musimy jak ptaki wyfrunąć tak wysoko, żeby dotknąć nieba. Innym razem, kiedy znajdziemy się w burzy i wiatr wieje w przeciwnym kierunku, kierujemy swoją łódź, żeby podążać z wiatrem. Życie jest jak droga, dla niektórych jest ona prosta i łagodna, inni napotykają barykady, toteż z wielkim trudem powoli posuwają się do przodu. Są osoby, które nas nie lubią za to co robimy, są też osoby, które właśnie nas lubią za to co robimy. Nie przykładając do tego większej uwagi, wraz z Zarządem zapewniamy Was, że TU JEST NASZE MIEJSCE, TU JEST NASZ DOM. Proszę tylko chociażby o maleńką pomoc, która napewno będzie bardzo doceniona i przyniesie wiele korzyści w Naszym Klubie. 12-go pażdziernika w Audytorium obchodziliśmy 18-tą rocznicę powstania Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater. W sobotni wieczór zebrało się 200 miłośników Naszego Klubu. Prezes Polskiego Centrum powitał i przedstawił Gości Honorowych w osobach: ks. dr Andrzeja Gorczycy, płk. dr. Andrzeja Dylonga z Małżonką, p. Mieczysława Panka z Małżonką Viceprezesa Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia w Sarasocie, p. Wiesława Gołębiowskiego z Małżonką - Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią, p. Romana Brejera z Małżonką - Viceprezesa Związku Sybiraków na Florydzie, p.jolę Zasadną - Viceprezesa Amerykańskiego Instytutu Kultury w Tampa Bay, p. Stasię Kubicki - Viceprezesa Polskiego Centrum, Koło Podhalan #79 i wszystkich zebranych gości. Ks Prałat dr Janusz Burzawa z wiadomych przyczyn przybył nieco później. Dziękuję płk. Dylongowi za brązowy medal, którym zostałem uhonorowany za pracę społeczną w Tampa Bay. Ks. dr Andrzej Gorczyca odmówił modlitwę przed posiłkiem, a następnie volontariusze zaserwowali obiad przygotowany przez Marynię Kazanowską i Krysię Kot. Po obiedzie część artystyczną rozpoczął Robert Kałużyński. Fantastycznie i z dużą dozą komizmu opracował swój program, który w wielu miejscach miał postać żartobliwych rymowanek, dotyczących działalności naszej organizacji. Robercie, dziękujemy za wiersze i piosenki. Następnie grupa Podhalan Parzenice zaprezentowała swój program. Góralskie stroje, skecze i wesołe melodie bawiły zebranych gości. Dziękujemy za występ. Maria Kawczak podziękowała zespołowi kuchni za smaczny obiad, a zasłużonym członkom P.C. Stasi Kubickiej, Stasi Brajcie, Lucynce Banasiak, Joli Janda, Alfredowi Błońskiemu i Romanowi Koczwarze wręczono róże za współprace i pomoc w Naszym Pięknym Domu Dziękuję gościom za liczne przybycie. Irena Wierzbicka i Combo, w składzie: Roxi Nowicki, Artur Kalata, Krzysztof Sawaszkiewicz, Rycho Janda, przy muzyce w wykonaniu Alexa Conrada, szybko poderwali towarzystwo na parkiet. Dziękujemy artystom. Zabawa trwała prawie do 3-ciej rano. Podczas zabawy odbyła się loteria, która wzbogaciła naszą kasę o 460 dolarów. Sprzedażą biletów na loterię zajmowała się Ela Zacharek. Ponadto dziękujemy: Joli Janda za fantastyczną dekorację sceny. Marysi Karwowskiej, Buni Przychodzeń, Eli Zielińskiej, Ewie Ostrowskiej, Lucynie Bil, Lucynce Banasiak i Władzi Słowik za przygotowanie stołów a Marii Kawczak za dekorację stołów. Dzieciom z Polskiej Szkoły i Rodzicom za pomoc przy dekorowaniu Audytorium na imprezę, byli to: Emma i Evan Jankowski z Babcią, Magdalena Olczak, Ilona Ostrowski i Janina Huzior. Zygmuntowi Matuska za bezinterosowną pracę fotografa, która jest w Naszym Klubie bardzo doceniana.r Lucynce Banasiak i Rysiowi Zielińskiemu za sprzedaż biletów. Stasi Kubickiej, Eli Zacharek, Lucynie Bil, Lodzi Rzońca, Edwardowi i Broni Lewczakom i Polskiemu Centum za donację bogatych fantów na loterię. > 4 Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 3 Listopad / November 2013

4 3 > 13-go pażdziernika, Ks. Prałat dr Janusz Burzawa odprawił mszę św. w intencji dalszego pomyślnego prosperowania Polskiego Centrum. 29-go września i 27-go października -- mieliśmy Twoje Urodziny w P.C.. Pomimo wielkiej konkurencji prywatnych domowych obchodów, impreza ta jest bardzo popularna wśród Polonii z Tampa Bay. Wali ona drzwiami i oknami do Sali Barowej. Szef kuchni jest czasami zaszokowany i wraz ze swoimi Paniami robią wszystko, żeby każdego gościa nakarmić i zadowolić. Frekwencja wynosiła osób. Robert albo Marek wesołą muzyką zapraszają obecnych do tańca.dziękujemy Alfredowi, Jego małżonce Wiesi, p. Stasi Kubickiej, Jadzi, Krysi, Bożence, Romie i Marysi za trudną pracę w kuchni i za czas, który bezinteresownie chętnie i z przyjemnością poświęcają dla ukochanego Klubu. W ostatnią niedzielę pomimo zmęczenia założyli kostiumy i dzielnie maszerując reprezentowali z uśmiechem na twarzy swoją Grupę. Dziękuję paniom Eli Chaberek i Krysi Balińskiej za sprzedaż biletów, a Eli Zacharek za prowadzenie imprezy. Dziękujemy bardzo Stasi Kubickiej, Stasi Brajta, Władzi i Andrzejowi Słowikom, Maryni Kazanowskiej i Krysi Kot za przygotowanie Niedzielnych obiadów, a za sprzedaż biletów:krysi Balińskiej i Danucie Bulanda. Należy wspomnieć o naszych Biesiadach tematycznych. Ta 9-go września, Czy mnie jeszcze pamiętasz?, była poświęcona Czesławowi Niemenowi najważniejszemu i najwybitniejszemu twórcy muzyki lżejszego kalibru w Polsce. Z kolei ta 19-go pażdziernika, Małgośka - popularnej piosenkarce Maryli Rodowicz. Uważam że były to mile spędzone sobotnie wieczory przy znanych nam melodiach w wykonaniu Ireny Wierzbickiej, Rycha Jandy i Alexa muzyka. Dekoracja sceny i stołów p.jola Janda, wraz z donacją pięknych róż. Lucyna Bil - sprzedaż biletów i serwowanie przekąsek. W kuchni pracowały: Lucynka Banasiak i Władzia Słowik. Dziękujemy! 26-go pażdziernika w S.B. odbył się Halloween - zabawa kostiumowa. Przekąskę przygotowały Władzia S. i Stasia K. Bilety sprzedawała Ela Chaberek. Miłośnicy tej zabawy świetnie się bawili przy melodiach zespołu Renoma. Pomysłowe i niecodzienne kostiumy wygrały tzw. zdrowotne nagrody. Wszystkim dziękujemy za przybycie na tą imprezę. 12-go października, Polska Szkoła obchodziła Dzień Nauczyciela. Zaproszeni Goście, Nauczyciele i Rodzice podziwiali dzieci szkolne, które popisywały się swoimi talentami artystycznymi. Po występie uczniowie wręczyli gościom i nauczycielom kwiaty, a obecni częstowali się przekąskami i smacznym tortem. MY JESTESMY TUTAJ I OTWIERAMY NASZE PODWOJE DLA WAS! 27-go października w Sali Czerwonej dr Tatiana Kożuszna przeprowadziła wykład, na który przybyło ok.100 zainteresowanych słuchaczy. Temat - jak należy się leczyć w 21-szym wieku 24-go i 25-go października odbył się w P.C. ponownie dyżur konsularny. Tym razem konsul udzieliła porady i zadowoliła swoją usługą 90 osób, które potrzebowały jakiejkolwiek pomocy konsularnej. Sprostowanie pomyłki w poprzednim Biuletynie To Bunia Przychodzeń, a nie Jadzia Zawadzka, przeznaczyła donację na smalec w kwocie $40.Te śliczne maki polskie, które stały przy wejściu były pożyczone także od Buni. Człowiek ma ramiona po to, żeby wzajemnie darzyć uściskami drugą osobę, Ręce, żeby podtrzymać kogoś jeżeli potrzebuje Twojej pomocy, Nogi, żeby się poruszać z pewnego miejsca do danego celu, Język, żeby mówić do tych co chcą Ciebie posłuchać a nie po to, żeby innych oczerniać. Witamy Zimowe Ptaki na Florydzie i życzymy dobrego samopoczucia w naszym towarzystwie! DO USŁYSZENIA I DO ZOBACZENIA w POLSKIM CENTRUM!!! Stanisław Kawczak - Prezes Polskiego Centrum Zyczymy wszystkim chorym i cierpiącym członkom Polskiego Centrum szybkiego powrotu do zdrowia. Listopad / November Polskie Centrum im. Jana Paw ła II

5 Nasi Jubilaci w listopadzie Tadeusz Barnaś Elizabeth Biernacki-Brennan Edward Brajczewski Zofia Chwastek Dan Filar Aneta Gawle Andrew Głowacki Grzegorz Głowacki Jacqueline Głowacki Felicja Grom Chester Hunter Ursula Kałużiński Gertrude Kobarski Anna Król Stanley Kulach Jadwiga Łowkis Witold Macko Teresa Nabereżny Liliana Nowak Beata Nowakowska Janusz Nowicki Romuald Palulis Sandra Paluta Mieczysław Pisowacki Bernarda Przywalny Edmund Roth Feliksa Roth Barbara Sasicka Jan Sawko David Sickler Barbara Skiba Andrzej Studenny Maria Sudnicki Bożena Szabala John Wanat Jan Wykurz Jolanta Zasadna Richard Zieliński SYLWESTER! SYLWESTER! Czas mija szybko i zbliża się rok Zaczynamy planować pożegnanie Starego i powitanie Nowego Roku t.zn. przygotowanie tradycyjnego Balu Sylwestrowego w Audytorium Polskiego Centrum. Osiemnastoletnie doświadczenie organizatorów zapewni uczestnikom znakomitą zabawę w miłej atmosferze, w pięknie udekorowanej sali Audytorium. W tym roku będą się Państwo bawić do muzyki w wykonaniu zespołu Roxysound - Roxana i Ryszard oraz zespołu Ireny i Alexa. Zespoły przygotowują nowe programy muzyczne uwzględniajace uwagi uczestników ubiegłorocznego balu. Dla miłośników Dyskoteki będziemy mieli pięknie udekorowaną Salę Barową. Na Sylwestrowej Dyskotece gra D.J. Serwowana będzie wspaniała kolacja z deserem, o północy szampan, a potem jeszcze przekąska na gorąco. Wcześniejsza rezerwacja i wykupienie biletów wstępu zapewni Państwu wybór pożądanych miejsc na najlepszym balu polonijnym na Florydzie. Już wkrótce szczegóły w afiszach i w następnym numerze Biuletynu. Stanisław Kawczak - Prezes P.C. W dniu 28 listopada zapraszamy do Sali Barowej na obiad z okazji Święta Dziękczynienia Ze względu na konieczność wcześniejszego zakupu wystarczającej liczby biednych indyków prosimy o rezerwację biletów na tę imprezę przed 20-tym listopada. Bilety są w cenie $20. Gra zespół Relax. W celu rezerwacji prosimy dzwonić do Centrum tel Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 5 Listopad / November 2013

6 Ś. P. W dniu 3 października w wieku 87 lat zmarła Jessie Baran Była członkiem Polskiego Centrum w pierwszych latach jego istnienia. Serdeczne wyrazy współczucia przekazują całej Rodzinie zmarłej. Zarząd i członkowie Polskiego Centrum Ś. P. W dniu 9 października 2013 r. w wieku 81 lat zmarł Julian Staszewski Członek PC od roku Serdeczne kondolencje Córkom i Siostrze zmarłego składają Zarząd i członkowie Polskiego Centrum Listopad / November Polskie Centrum im. Jana Paw ła II

7 Odznaczenie Prezesa P.C. Medalem Wojska Polskiego 18-lecie Polskiego Centrum w obiektywie Oprócz istniejącej już od lat strony internetowej Polskie Centrum posiada drugi Web Site Zamieszczamy na nim aktualne wiadomości, kalendarz imprez, blogi i zdjęcia. Także wszystkie Biuletyny i reklamy publikowane w nich są udostępnione na tej stronie.. Propozycle materiałów do umieszczania na naszym web site prosimy dostarczać za pomocą i na następujące adresy: Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 7 Listopad / November 2013

8 O TUWIMIE I GAŁCZYŃSKIM Czyli o zgubnyn wpływie akoholu na poetów Poprzez magiczną aurę oczekiwania na Bożonarodzeniowe Święta, grudzień to mieiąc dla nas wszystkich szczególny. Jednakże w historii, paradoksalnie jest on naznaczony wieloma tragicznymi wydarzeniami. Dla nas Polaków, grudzień 2013 to przypomnienie 60 tej rocznicy śmierci dwóch największych polskich poetów dwudziestego wieku, Juliana Tuwima i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W życiu prywatnym dwie diametralnie różne osobowości. W poezji niedoścignione wzory poetyckiego języka dla kochających poezję, oraz następnych pokoleń poetów, pisarzy, satyryków. Tu dygresja: ich talenty mogły się rozwijać w sposób naturalny i bez przeszkód tylko dlatego, że mogli tworzyć w wolnej i niepodległej Polsce. Mogli pisać tak jak chcieli, w przeciwieństwie do swoich rosyjskich kolegów po piórze, którym nowy porządek świata w wydaniu stalinowskim skutecznie przetrącił moralne i artystyczne kręgosłupy.( Vide Majakowski, Jesienin, Bułhakow i wielu, wielu innych) Parafrazując Diderota można by powiedzieć, że Związek Radziecki zgnił, zanim dojrzał. Ale o tym Tuwim i Gałczyński dowiedzieli się dopiero po powrocie do Kraju w 1946 roku. Intencją tego artykułu jest wyłącznie zachęcenie do powrotu do poezji. W dobie SMS ów, laptopów, zdziczałej pop-kultury i umysłowej tandety kto jeszcze chciałby jechać na Wyspy Szczęśliwe, przyjść na Spotkanie z Szopenem lub odpowiedzieć na podstawowe pytanie Dlaczego ogórek nie śpiewa?. Jaki chłopiec będzie umiał wyszeptać do ucha swej dziewczynie w upalną letnią noc pyłem księżycowym być na Twoich stopach. Obecnie miast Zaczarowaną dorożką wyłaszczone Lachony wolą jeżdzić wypasionymi furami, a Mickiewiczowskie Litwo, Ojczyzno moja... zastępuje Lichwo, ojczysta moja. Nadchodzi era Harrego Pottera. Nic więc dziwnego, że po maturze kolega pyta kolegę czy Chłopi to Dziady bo nie jest pewien. Koniec dygresji. II Wojna Światowa zniszczyła wszystko. Gałczyński, zadeklarowany pacyfista ( Co to jest karabin?, Narzędzie szatana ) po upadku kampani wrześniowej, w mundurze i z karabinem w ręku dostaje się jako jeniec do niewoli sowieckiej zamienionej potem na niemiecką. Uniknął w ten sposób wariantu katyńskiego. Tuwim po wybuchu wojny za namową przyjaciół wraz z kolegami skamandrytami wyjechał do Nowego Yorku. Z jego żydowskim pochodzeniem w okupowanej Polsce jedyna droga wyjścia wiodła wyłącznie poprzez kominy Oswięcimia. Dla obydwu rozstanie z Polską to katorga. Obaj są chorzy na Polskę. W Nowym Yorku Tuwim pisze swoje ostatnie wielkie dzieło, poemat dygresyjny Kwiaty Polskie, dokończone już w kraju. Do Polski wracają w 1946 roku. Mają na szczęście do kogo. Gałczyński do swojej Srebrnej Natalii, a Tuwim do żony Stefanii, (de domo Morch), o której pisał: Ty trzymasz mnie na ziemi, Ty wznosisz mnie do nieba, Ty jesteś mi tu wszystkim, po co aż t am iść trzeba. Ten Wylękniony bluźnierca po przybyciu do portu wyszeptał podobno Dobrze mi tak, że tak mi dobrze. Po powrocie do Polski mimo starań nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Gałczyński, krytykowany za drobnomieszczaństwo i brak ideologicznego opanowania popada w chorobę alkoholową (tzw. dypsomanię). W przerwach w piciu zdążył jeszcze napisać poematy Niobe, Wit Stwosz, przeurocze Listy z fiołkem i parę innych utworów. Najwięcej radości dają mu spotkania z czytelnikami, dla których recytuje swoje wiersze. Tuwim wykorzystywany jest jako wizytówka nowego ustroju. Podczas różnych akademii,,na cześć sadzany jest na honorowym miejscu. Pogłębiają się jego kłopoty zdrowotne. Boi się sam wyjść na ulicę. Cierpi na agorafobię. Choć ideologicznie pobłądził, znalazł w sobie na tyle siły, by wstawić się u samego Bieruta za skazanym na śmierć Jerzym Kozarzewskim, patriotą, a prywatnie prawnukiem Cypriana Norwida. Bierut prawie nigdy nie ułaskawiał skazańców. Tym razem dla Tuwima zrobił wyjątek.,,ciężkie jest życie zdradliwe. Czasem z najbłahszej przyczyny zmienia się w wielką tragedię,, ogromne cierpienie bez winy. I oto diabelski chichot histori. Piątego marca 1953 roku ginie otruty ręką Berii Stalin, a 9 miesięcy po nim umiera Gałczyński. Szóstego grudnia zniszczone alkoholem serce poety zatrzymuje się po raz trzeci. Tym razem na zawsze. Tuwim komentuje to na swój sposób,,co to się porobiło, umierają ludzie, którzy nigdy nie umierali. Jeszcze bierze udział w pogrzebie Gałczyńskiego dziewiątego grudnia. Dla podreperowania zdrowia wyjeżdża do słynnej willi Malama dla artystów (pokój nr 9). Niestety, po świątecznej libacji z góralami umiera nagle 27-go grudnia. Zdążył tylko napisać na kartce,,dla oszczędności zgaście światło wiekuiste, gdyby kiedyś miało zaświecić. Gdy umierają poeci nadchodzi noc. Na szczęście pozostała poezja. Tak doskonała jak muzyka Bacha, Mozarta, Szopena.,,Bo ze wszystkich rzeczy tego świata, po latach zostaną tylko dwie: miłość i poezja (Norwid). Życzę Państwu miłych chwil z tomikiem wierszy w ręku. Robert Kałużyński Listopad / November Polskie Centrum im. Jana Paw ła II

9 O stale obecnych Mówiła że naprawdę można kochać umarłych bo właśnie oni są uparcie obecni nie zasypiają mają okrągły czas więc się nie spieszą spokojni ponieważ niczego nie wykończyli nawet gdyby się paliło nie zrywają się na równe nogi nie połykają tak jak my przerażonego sensu nie udają ani lepszych ani gorszych nie wydajemy o nich tysiąca sądów zawsze ci sami jak olcha do końca zielona znają nawet prywatny adres Pana Boga nie deklamują miłości ale pomagają znaleźć zagubione przedmioty nie starzeją się odmłodzeni przez śmierć nie straszą pustką pełną erudycji nie łączą świętości z apetytem bliżsi niż wtedy kiedy odjeżdżali na chwilkę przechodzą obok z niepostrzeżonym ciałem ocalili znacznie więcej niż duszę Zaduszki W dniu Zaduszek, w czas jesieni odwiedzamy bliskich groby, zapalamy zasmuceni małe lampki - znak żałoby. Światła cmentarz rozjaśniły, że aż łuna bije w dali, lecz i takie są mogiły, gdzie nikt lampki nie zapali. Władysław Broniewski Ks. Jan Twardowski Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 9 Listopad / November 2013

10 UNIPOL TRAVEL th Street N. St. Petersburg, FL Marek Nowakowski BILETY LOTNICZE DO EUROPY LAST MINUTE AND ONE WAY TO NASZA SPECJALNOŚĆ ZDJĘCIA DO PASZPORTÓW, WYSYŁKA PIENIĘDZY I PACZEK, NOTARY PUBLIC CERTYFIKAT APOSTILLE Tel: (727) Wtorek Piątek: 10-5 Sobota: 9-1 Tylko za $7.95 możesz wysłać pieniądze do Polski NOWOŚĆ!!! Wysyłamy paczki do następujących państw: Niemcy Anglia Irlandia Włochy Francja Austria Bułgaria Rumunia Tel: Listopad / November Polskie Centrum im. Jana Paw ła II

11 Bezpłatne konsultacje Adwokat mówi po polsku, 19 lat praktyki 2474 Sunset Point Rd., Clearwater, FL Tel. (727) Fax (727) Członek: American Bar Association, Florida Bar Association, Clearwater Bar Association. Może Ciebie reprezentować w: Florida Supreme Court, all Circuit and District Courts of Appeal in Florida, Federal Court in Florida. Prowadzi sprawy: biznesowe, wypadkowe, cywilne, rodzinne, spadkowe, emigracyjne, kupna i sprzedaży nieruchomości. Polski Adwokat Darius A. Marzec, Esq. Attorney At Law Marzec Law Firm, P.C. Uprawniony w Stanach: Nowy Jork, New Jersey, Illinois, Floryda, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Washington DC, Kalifornia, Hawaje Dziedziny Praktyki: Rozwody i Sprawy Rodzinne Wypadki (Drogowe, w Pracy i Inne) Sprawy Imigracyjne, Wizy, Deportacje, Obywatelstwo Testamenty i Podział Majątków Bankructwa Sprawy Cywilne Kupno i Sprzedaż Nieruchomości Sprawy Kryminalne Sprawy w Polsce (Rozwody, Spadki, Alimenty) Adwokat mówi po polsku - Spotkania także wieczorami i na weekendy w naszych biurach. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej naszej firmy: Zapraszamy do Naszych Biur: 4N 6th Street Strassburg, PA Tel: Clifton Avenue Clifton, NJ Tel: Broadway, Suite 3000 New York, NY 1007 Tel: A Manhattan Avenue, #104 Greenpoint - Brooklyn, NY Tel: Riverside Avenue Bristol, CT Tel: West Belmont Avenue Chicago, IL Tel: Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 11 Listopad / November 2013

12 R REALTOR MLS PINNACLE ACCOUNTING LLC Jolanta J. Zasadna Real Estate Broker th Ave. Office Clearwater, FL Fax jolantarealty.com Cell TAMPA BAY AREA Residential/Commercial Services Grazyna Osińska/Winiarek realtor Michał Winiarek owner, broker Tel: Fax: (813) ; (813) Web: BIURA NA CAŁYM ŚWIECIE Krystyna Zakrzewski Licensed Insurance Agent AAA Palm Harbor US 19 North Ext UBEZPIECZENIA NOWOŚĆ Tylko u nas Dom i samochód w jednej polisie Zaoszczędzisz ogromne pieniądze Nie czekaj - zmień swoje ubezpieczenie Na tańsze i lepsze G&M EUROPEAN DELI Maria i Eugeniusz Owners 2676 Bayshore Blvd. Suite L, Dunedin, FL Open: Tel.: Fax: Tue.-Fri. 10:00am-7:00pm Sat. 10:00am-6:00pm Sun. 10:00am-3:00pm CLOSED MONDAY UNIPOL TRAVEL th Street N. St. Petersburg, FL BILETY LOTNICZE DO EUROPY: LAST MINUTE I ONE WAY TO NASZA SPECJALNOŚĆ ZDJĘCIA DO PASZPORTÓW, WYSYŁKA PACZEK I PIENIĘDZY NOTARY PUBLIC CERTYFIKAT APOSTILLE Tel: (727) Fax: (727) Wtorek-Piątek: 10-5 Sobota: Marek Nowakowski Listopad / November Polskie Centrum im. Jana Paw ła II

13 GABINET DENTYSTYCZNY BAYOU FAMILY DENTAL, Inc. Dr. DANA F. WITKOWSKI Dentystyka kosmetyczna Koronki i mostki Leczenie kanałowe Rozjaśnianie zębów Pełna i delikatna opieka 9087 Belcher Rd. Pinellas Park, FL Tel.: (727) Fax: (727) Honorujemy większość ubezpieczeń. Mówimy po polsku. Better Health Medical Center US Hwy 19N. Suite #115 Clearwater, FL Tel: Fax: Po godzinach: Dr. Danuta Jackson-Curtis Lekarz pediatra z długoletnim doświadczeniem, praktyką I kwalifikacjami medycznymi, zaprasza do swojego gabinetu. leczenie chorób dziecięcych i nastolatków okresowe badania i szczepienia ochronne leczenie nagłych przypadków i urazów wizyty domowe i opieka w szpitalu Współpracujemy z większością ubezpieczeń. Oferujemy dogodne formy płatności w przypadku braku ubezpieczenia. GABINET DENTYSTYCZNY Dr. Ewelina Kalinowska- Szyszka, D.D.S., P.A. Przyjmuje w swoim gabinecie w Clearwater CLEARWATER PLAZA 1237 S. Missouri Ave. Tel: (727) USŁUGI DENTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH I DZIECI Mówimy po polsku Przyjmujemy większość ubezpieczeń SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Polish - BIURO PRAWNE Inc. Office: 2474 Sunset Point Rd. Clearwater FL Tel: (727) cell: fax (727) Notary Public. Emerytury polskie, sprawy spadkowe w Polsce, porady, opinie, pisma procesowe, zastępstwo procesowe, upoważnienia, pełnomocnictwa do Polski - Apostille, sprawy imigracyjne (I-751, I-765, I-485 itp.), tłumaczenie angielski/polski SUNSHINE ACCOUNTING INC. PERSONAL & BUSINESS INCOME TAX, BOOKKEEPING,PAYROLL ANNA BALICKA PALM HARBOR, FL FAST, ACCURATE,CONVENIENT CELL CALL TO SCHEDULE APPOINTMENT TEL/FAX OR I CAN SEE YOU AT YOUR LOCATION ROZMAWIAM PO POLSKU Bożena Sabala, D.O., P.A Drew Street, Suite #1 Clearwater, FL Tel. (727) Fax (727) Medycyna ogólna, problemy ze skórą, ginekologia i zabiegi kosmetyczne. Przyjmujemy większość ubezpieczeń. Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 13 Listopad / November 2013

14 INSURANCE ONE USA LLC HOME, CAR, TRUCK, COMMERCIAL, BUSINESS OPEN: MON-FRI 10AM - 4PM 4112 US HWY 19 NEW PORT RICHEY, FL Polskie Centrum zaprasza na imprezy rozrywkowe oraz niedzielne obiady w każdą niedzielę o godz. 15:30 Store Hours Thursday, Friday, Saturday 9am 6pm 1300 East Bay Dr. Largo, Fl Corner of East Bay Dr & Highland Ave Shop Online Listopad / November 2013 Cell Polskie Centrum im. Jana Pawła II

15 POLSKA MISJA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Saint Petersburg Proboszcz ks. Prałat dr. Janusz Burzawa zaprasza na Msze Święte w języku polskim do kościoła Św. Pawła w Saint Petersburg th Street North mięso, wędliny, szynka kiszki, salcesony, pasztety wędzone żeberka i boczek gulasz myśliwski ryby wędzone i śledzie sery, oscypki, bryndza pierogi, gołąbki, flaczki naleśniki oraz dżemy chleb, ciasta, chruściki słodycze herbaty zioła naturalne z Polski konserwy mięsne i rybne polskie piwo i wino Nalewka Babuni do kościoła Św. Jakuba w Port Richey 8400 Monarch Dr. Niedziela Niedziela Poniedziałek Środa Czwartek Piątek Sobota Polskie Flagi, Gazety, Magazyny, Kartki okolicznościowe, Muzyka (CD) i filmy (DVD), pamiątki Wysyłamy paczki do Polski i Europy 4108 US Hwy 19, Center Plaza (między SR 54 i Trouble Creek) New Port Richey, FL :30 am 1 pm 9 am 7 pm 7 pm 7 pm 7 pm Port Richey w kościele St. Petersburg - w kościele St. Petersburg - w kaplicy St. Petersburg - w kościele St. Petersburg - w kościele St. Petersburg - w kościele St. Petersburg - w kaplicy Spowiedź Św. w 11--szy piątek miesiąca w godz. 6pm - 7pm w Kościele Św. Pawła, St. Petersburg tel. (727) Poniedziałek - Czwartek: Piątek: , Sobota: tel. Polskiej Misji: (727) Kancelaria czynna w środy i piątki w godz. 5pm - 7pm Wysyłamy także pieniądze do Polski. STAŁA PRACA DLA KOBIET CLEANING SERVICE Dobre zarobki, dowolna ilość godzin. Domki. Angielski niekonieczny. Samochód mile widziany. Tel. (727) Sophia Filińska, owner. Polskie Centrum im. Jana Pawła II 15 Listopad / November 2013

16 Biuro PC Biblioteka Klub Seniora Klub Filmowy Niedzielny obiad ZAPRASZAMY W LISTOPADZIE Niedziela, 3 listop. godz. 15:30 Sala Barowa Niedzielny obiad; $10 i $12, dzieci $5. Niedziela, 10 listop. godz. 15:30 Audytorium Rocznica Dnia Niepodległości 11 Listopada. Po akademii obiad i zabawa. Wstęp $18; gra Irena i Alex. Sobota, 16 listop. godz. 19:00 Audytorium Zabawa Stowarzyszenia Inżynierów. Gra Renoma. Wstęp $25. Niedziela, 17 listop. godz. 13:00 Kosciół Św. Pawła; msza za duszę Ś.p. Wacława Osińskiego. godz. 15:30 Sala Barowa Niedzielny obiad; $10 i $12, dzieci $5. Sobota, 23 listop. P A R A F I A D A - szczegóły w afiszach. Niedziela, 24 listop. godz. 15:30 Sala Barowa Twoje urodziny w P. C., obiad; $10 i $12, dzieci $5. Czwartek,28 listop. godz. 15:30 Sala Barowa Thanksgiving Day, obiad; $20. Gra Relax. Sobota, 30 listop. godz. 19:30 Audytorium Andrzejki - zabawa. Wstęp $15, gra Renoma. UWAGA!!! W KAŻDĄ SOBOTĘ KIEDY NIE MA INNEJ IMPREZY W CENTRUM BĘDZIE DYSKOTEKA. BEZPŁATNY WSTĘP DLA WSZYSTKICH! telefon: (727) , fax: (727) , czynna w każdy czwartek i niedzielę od godz. 4:00 pm - 5:00 pm, sobota dnie szkolne 1:00 pm - 2:00 pm. spotkania w każdy czwartek w Sali Czerwonej im. A. Królikowskiego, godz. 3:00pm. projekcja filmów w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, w Sali Barowej, godz. 5:15 pm. w każdą niedzielę, w Sali Barowej, godz. 3:30 pm. Cena obiadu: $12 (goście), $10 (członkowie). Szczególy na plakatach, na stronach Zaprenumeruj i-tygodnik Informacyjny Polskiego Centrum - wyślij na adres: 1521 SATURN AVE. N., CLEARWATER, FL P.O. BOX 8052, CLEARWATER, FL PHONE: (727) , FAX: (727)

Rocznice Polskiego Sierpnia

Rocznice Polskiego Sierpnia Issue Issue 219/220 221 Czerwiec Sierpień Lipiec August 2014 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298298-8609 * FAX (727) 298298-8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Rocznice

Bardziej szczegółowo

W 74 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

W 74 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Issue 210 Wrzesień September 2013 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com W 74 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Bardziej szczegółowo

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Luty February 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com ZARZĄD POLSKIEGO CENTRUM IM. JANA PAWŁA II W CLEARWATER

Bardziej szczegółowo

października - Dzień Pułaskiego

października - Dzień Pułaskiego Issue 211 Październik October 2013 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com 11-go października - Dzień Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 1 Październik / October 2014

Polskie Centrum im. Jana Paw ła II 1 Październik / October 2014 11 października Dzień Pamięci o Generale Pułaskim General Pulaski Memorial Day Issue 219/220 223 Październik Czerwiec October Lipiec 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609

Bardziej szczegółowo

Znaczące daty: Issue 236

Znaczące daty: Issue 236 Issue 236 Listopad November 2015 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Pytasz się synu gdzie jest i Jaka? Wszumie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Członkowie. Issue 228. Marzec 2015

Drodzy Członkowie. Issue 228. Marzec 2015 Marzec 2015 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Drodzy Członkowie Issue 228 W sobotę, 24-go stycznia w Audytorium

Bardziej szczegółowo

Całe Jego życie było wielką modlitwą

Całe Jego życie było wielką modlitwą Issue 217 Kwiecień April 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Całe Jego życie było wielką modlitwą Nie

Bardziej szczegółowo

S I E R P I EŃ. Bukiet najwspanialszych życzeń: uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności. www.poloniasocietyofkorona.

S I E R P I EŃ. Bukiet najwspanialszych życzeń: uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności. www.poloniasocietyofkorona. www.poloniasocietyofkorona.com Polonia Society of Korona 2925 W Hwy 100 Bunnel,Fl 32110 Z A R Z Ą D Prezes Jerry Dubik tel. (904)808 1434 V-ce Prezes Marcin Waszkiewicz (386)793 6073 tel. Skarbnik Bożena

Bardziej szczegółowo

Na Dzień Kobiet. Do mężczyzn w krótkich i długich spodniach Ludwik Jerzy Kern. Serdeczne życzenia. od męskiej połowy P.C.

Na Dzień Kobiet. Do mężczyzn w krótkich i długich spodniach Ludwik Jerzy Kern. Serdeczne życzenia. od męskiej połowy P.C. Issue 216 Marzec March 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Do mężczyzn w krótkich i długich spodniach

Bardziej szczegółowo

Lucyna Bil. Artur Kalata

Lucyna Bil. Artur Kalata Issue 229 Kwiecień 2015 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298298-8609 * FAX (727) 298298-8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Nasz Święty Czas ucieka, wieczność czeka Nie zapominajmy

Bardziej szczegółowo

Opozycja wobec Konstytucji i jej upadek

Opozycja wobec Konstytucji i jej upadek Maj May 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Opozycja wobec Konstytucji i jej upadek W odczuciu wielu

Bardziej szczegółowo

G R U D Z I EŃ 2014. 100 lat dla urodzonych w GRUDNIU!!! www.poloniasocietyofkorona.com

G R U D Z I EŃ 2014. 100 lat dla urodzonych w GRUDNIU!!! www.poloniasocietyofkorona.com www.poloniasocietyofkorona.com Polonia Society of Korona 2925 W Hwy 100 Bunnel Fl 32110 G R U D Z I EŃ 2014 Z A R Z Ą D Prezes Jerry Dubik tel. (904)808 1434 V-ce Prezes Marcin Waszkiewicz tel. (386)793

Bardziej szczegółowo

Święto państwowe w Stanach Zjednoczonych obchodzone corocznie 4-go lipca w rocznicę. Deklaracja niepodległości Stanów

Święto państwowe w Stanach Zjednoczonych obchodzone corocznie 4-go lipca w rocznicę. Deklaracja niepodległości Stanów 4 Lipca - Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych Issue 219/220 Czerwiec Lipiec 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2012 PIKNIK ANDRZEJKOWY. www.poloniasocietyofkorona.com

GRUDZIEŃ 2012 PIKNIK ANDRZEJKOWY. www.poloniasocietyofkorona.com www.poloniasocietyofkorona.com Polonia Society of Korona PO BOX 351615 Palm Coast,Fl 32137 GRUDZIEŃ 2012 Z A R Z Ą D Prezes Jerry Dubik tel. (904)808 1434 V-ce Prezes Marcin Waszkiewicz tel. (386)793 6073

Bardziej szczegółowo

Tel: (727) 298-8609 Fax: (727) 298 8634 E-mail: PolCenterBiuro@gmail.com Web Site: http://www.polishcenterfl.org

Tel: (727) 298-8609 Fax: (727) 298 8634 E-mail: PolCenterBiuro@gmail.com Web Site: http://www.polishcenterfl.org 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości święto państwowe w Polsce, obchodzone 11listopada dla upamiętnienia odzyskania przez naród polski w 1918 roku niepodległego bytu państwowego, po 123 latach

Bardziej szczegółowo

Polskie Sierpnie. 1 sierpnia Powstanie Warszawskie sierpnia Bitwa Warszawska

Polskie Sierpnie. 1 sierpnia Powstanie Warszawskie sierpnia Bitwa Warszawska Issue 209 Sierpień August 2013 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Polskie Sierpnie Rocznice wrześniowe były

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 4

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 4 Decyzję o powołaniu Koła numer 4 w Osiedlu Toruńska podjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek ul. Turmoncka 10. Prezydium Zarządu O/R w osobach : 1.Przewodniczący Remigiusz Sikora

Bardziej szczegółowo

Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015

Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015 Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015 Mija lat dziewięćdziesiąt siedem Gdy nam wolność wrócił Bóg Dawniej człowiek to w powieściach Czytać tylko o niej mógł 11 listopada 2015r. to już 97. rocznica

Bardziej szczegółowo

Dzień Działkowca lat istnienia naszego ogrodu! sobota, 05 września :46. Drodzy Działkowcy,

Dzień Działkowca lat istnienia naszego ogrodu! sobota, 05 września :46. Drodzy Działkowcy, Drodzy Działkowcy, tegoroczne obchody Dnia Działkowca połączone z jubileuszem 30-lecia istnienia naszego ogrodu, które odbywały się 05 września 2015 r. są już niestety za nami. Uroczystość otworzył Prezes

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny.

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny. PONIEDZIAŁEK 13.11.2017 r Odpust Parafialny. 7.oo Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Leona w dniu imienin 7.oo + Rodzice: Czesława (k), Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Petki Serca

Spis treści. Od Petki Serca CZ. 2 1 2 Spis treści Od Petki Serca ------------------------------------------------------------------------------3 Co jest najważniejsze? ----------------------------------------------------------------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2012. www.poloniasocietyofkorona.com

LISTOPAD 2012. www.poloniasocietyofkorona.com www.poloniasocietyofkorona.com Polonia Society of Korona PO BOX 351615 Palm Coast,Fl 32137 LISTOPAD 2012 Z A R Z Ą D Prezes Jerry Dubik tel. (904)808 1434 V-ce Prezes Marcin Waszkiewicz tel. (386)793 6073

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

S I E R P I EŃ. www.poloniasocietyofkorona.com

S I E R P I EŃ. www.poloniasocietyofkorona.com www.poloniasocietyofkorona.com Polonia Society of Korona PO BOX 351615 Palm Coast,Fl 32137 S I E R P I EŃ 2012 Z A R Z Ą D Prezes Jerry Dubik tel. (904)808 1434 V-ce Prezes Marcin Waszkiewicz tel. (386)793

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Jeśli znasz firmy, których tu jeszcze nie ma, poleć im POLISH PAGES. Dziękujemy! POLISH AMERICAN PAGES w internecie, to: Jedyny, prawdziwy

Jeśli znasz firmy, których tu jeszcze nie ma, poleć im POLISH PAGES. Dziękujemy! POLISH AMERICAN PAGES w internecie, to: Jedyny, prawdziwy 282 ZASOPISMA i GAZETY Jeśli znasz firmy, których tu jeszcze nie ma, poleć im POLISH PAGES. Dziękujemy! Reklama w POLISH PAGES More businesses on www.polishpages.us lassification Index - see pages: 195-199

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W sobotę, 11 listopada przypada 99. rocznica tego wydarzenia uroczystości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU

KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU DATA 28 MARCA DZIEŃ TYGODNIA Międzynarodowy Dzień Teatru WYDARZENIE Premiera spektaklu Jaś i Małgosia w reż. Henryka Hryniewickiego KWIECIEŃ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU

KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU DATA DZIEŃ TYGODNIA WYDARZENIE MIEJSCE LUTY 12 LUTEGO CZWARTEK V Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej Piosenka w meloniku

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I EŃ. www.poloniasocietyofkorona.com

W R Z E S I EŃ. www.poloniasocietyofkorona.com www.poloniasocietyofkorona.com Polonia Society of Korona PO BOX 351615 Palm Coast,Fl 32137 Z A R Z Ą D Prezes Jerry Dubik tel. (904)808 1434 V-ce Prezes Marcin Waszkiewicz tel. (386)793 6073 Skarbnik Bożena

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Tel: (727) 298-8609 Fax: (727) 298 8634 E-mail: PolCenterBiuro@gmail.com Web Site: http://www.polishcenterfl.org

Tel: (727) 298-8609 Fax: (727) 298 8634 E-mail: PolCenterBiuro@gmail.com Web Site: http://www.polishcenterfl.org Issue 219/220 222 Wrzesień Czerwiec September Lipiec 2014 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com 100 rocznica

Bardziej szczegółowo

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki,

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki, MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R I I I SZKOLNE L I S T O P A D 2 0 1 3 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Opiekunowie: mgr Elżbieta Małgorzata Doroszko mgr Ewa Stankiewicz Przewodniczący: Gabriela Kimszal Zastępca przewodniczącego: Julia Tur Sekretarz:

Bardziej szczegółowo

Standardy Medyczne dla lekarzy pediatrów i neonatologów Wierzymy, że w pracy lekarza, obok wiedzy medycznej i doświadczenia, niezbędny jest ciągły proces podnoszenia kwalifikacji oraz stawianie na wysokie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki

Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki Grudzień 2015 W tym numerze: Fotoreportaż z Otrzęsin klas 1 Fotoreportaż z Otrzęsin klas 1 Święty Mikołaj vs Dziadek Mróz 1 2 3 Zespół Szkół Nr 7 w Rzeszowie Fotoreportaż

Bardziej szczegółowo

Rocznica Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r.

Rocznica Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r. Issue 233 Sierpień August 2015 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298298-8609 * FAX (727) 298298-8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Rocznica Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

"Wzór miłości". Małżeństwa świętują złote gody

Wzór miłości. Małżeństwa świętują złote gody 03-12-17 1/22 21.04.2017 13:23 Marlena Kamińska / BPKSiT kategoria: Miasto Seniorzy 38 łódzkich par małżeńskich gościło w magistracie, świętując, czyli 50. rocznicę ślubu. Sześć spośród nich szczyciło

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TERMIN UROCZYSTOŚCI I IMPREZY KOORDYNATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY /UCZESTNICY

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

Adwent z Piątką Poznańską

Adwent z Piątką Poznańską Adwent z Piątką Poznańską 3 grudnia 4 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia 8 grudnia 9 grudnia 10 grudnia 11 grudnia 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia 15 grudnia 16 grudnia 17 grudnia 18 grudnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Wolontariat hospicyjny

Wolontariat hospicyjny Wolontariat hospicyjny FUNDACJA HOSPICYJNA Fundacja Hospicyjna od 8 lat aktywnie wspiera ruch hospicyjny w całej Polsce. Działania Fundacji Hospicyjnej: Wsparcie Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

NOWINKI ZSS NR17. nr 3 listopad 2010. cena: 1 zł

NOWINKI ZSS NR17. nr 3 listopad 2010. cena: 1 zł NOWINKI ZSS NR17 nr 3 listopad 2010 cena: 1 zł Z ŻYCIA SZKOŁY 20 października odbyła się wycieczka autokarowa do Torunia. Obejrzeliśmy i odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Byliśmy między innymi w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości. Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości. Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Żaneta Szczepaniak Osoba

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Issue 207/208. Czerwiec Lipiec 2013. Podpisanie Deklaracji Niepodległości. Opr. R.K.

Issue 207/208. Czerwiec Lipiec 2013. Podpisanie Deklaracji Niepodległości. Opr. R.K. Issue 207/208 Czerwiec Lipiec 2013 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Dzień Niepodległości - Independence

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 17.12. 31.12.2017 r. PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem W Białymstoku obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od nabożeństw w cerkwi pw. św. Mikołaja i w katedrze pw. Wniebowzięcia

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

Elementarz XXI wieku, kl. 3 sem. 1 - plan pracy (tygodniowy rozkład zajęć z przewidywaną liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji)

Elementarz XXI wieku, kl. 3 sem. 1 - plan pracy (tygodniowy rozkład zajęć z przewidywaną liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji) Elementarz XXI wieku, kl. sem. - plan pracy (tygodniowy rozkład zajęć z przewidywaną liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji) Temat kręgu Temat dnia Nazwa edukacji Liczba godzin I. Powrót do

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Koło nr 11 Koło nr 11 jest bardzo młode. Nasz początek działalności to luty 2011. Pomimo krótkiego stażu i niewielkiej ilości członków staramy się aktywnie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Członkowie i Goście

Drodzy Członkowie i Goście Issue 227 Luty 2015 1521 N. SATURN AVE. * CLEARWATER, FL 33755 * PHONE (727) 298-8609 8609 * FAX (727) 298-8634 8634 * Email: PolCenterBiuro@gmail.com Drodzy Członkowie i Goście Serdecznie witam Was w

Bardziej szczegółowo

The Polish Saturday School in Manchester Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze

The Polish Saturday School in Manchester Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze Established 1949 The Polish Saturday School in Manchester Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze Correspondence: c/o 196 Lloyd Street North, Manchester, M14 4QB School

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

GIMNAZETKA BECZKA ŚMIECHU:) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy. Zabawa na 102! str Wybrały: W.Latoch, J.

GIMNAZETKA BECZKA ŚMIECHU:) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy. Zabawa na 102! str Wybrały: W.Latoch, J. BECZKA ŚMIECHU:) Wybrały: W.Latoch, J.Nowosz Mąż do żony: - Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód... Pod znakiem zabawy GIMNAZETKA

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. - Msze św. o godz. 8:30 am i 12:00 pm (po polsku); o godz.

KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. - Msze św. o godz. 8:30 am i 12:00 pm (po polsku); o godz. KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT 2016 1 Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. (po angielsku) 10 Lutego: - Środa Popielcowa. - Msze św. o godz. 6:00am i 8:00 am (po angielsku); o godz. 7:00 pm (po polsku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 Termin Zadania Formy realizacji Wrzesień WYBORY 2007/2008 Październik LAURKA DLA NASZEJ PANI 1. Wybory do samorządu uczniowskiego. 2. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007.

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. Dobre granie 2007 18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. IV edycja Chrześcijańskiego Festynu Muzycznego

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU Warszawa 2013 3 lipca 2013 środa 2 lipca 2013 wtorek 1 lipca 2013 poniedziałek data godzina grupa Punkt programu Prowadzący 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

XXXII niedziela zwykła / /

XXXII niedziela zwykła / / XXXII niedziela zwykła /12.11.2017/ 1 Za modlitwę w intencji Ojczyzny oraz za spotkania różańcowe w intencji zmarłych składamy- Bóg zapłać 2. Dziś o godz. 12.00 spotkanie z Bożym Słowem dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (A) OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (A) 5.11.2017 - Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezjalne. - Dzisiaj, panie z Parafialnego Zespołu Caritas zbierają przed kościołem na

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Witamy. na stronie Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla Was dostępnej. Każdy numer będziemy

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta weselna Małżeństwo to podróż w nieznane, więc życzymy szczęśliwej podróży

Oferta weselna Małżeństwo to podróż w nieznane, więc życzymy szczęśliwej podróży Oferta weselna 2017 Małżeństwo to podróż w nieznane, więc życzymy szczęśliwej podróży Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie jakie okazaliście nam już na etapie rozpatrywania naszego Hotelu jako miejsca

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

TATRZAŃSKI SYLWESTER NA SALAMANDRZE

TATRZAŃSKI SYLWESTER NA SALAMANDRZE Michałówka jest pensjonatem położonym na zboczu Gubałówki. Można tu poczuć magię gór podziwiając przepiękną panoramę Tatr m.in. Giewont, Czerwone Wierchy. To wspaniałe miejsce dla wszystkich! Każdy znajdzie

Bardziej szczegółowo