Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2013 r Logistyka Zbiorcze korekty rabatowe Wstęp Formatka korekty zbiorczej Generowanie dokumentów na korekcie zbiorczej Formatka parametrów dodatkowych korekty zbiorczej Operacje tworzenia/spinania do korekty zbiorczej z listy dokumentów Wydruki korekt zbiorczych Inne zmiany Zmiana zasad ustalania dat na spinaczach oraz dokumentach handlowych generowanych z magazynowych Nowy sposób ustalania dat na spinaczach Nowy sposób ustalania dat na dokumentach handlowych generowanych z magazynowych Zmiany na wydrukach wynikające ze zmiany przepisów Dodatkowe wydruki Faktury Pro-Forma Zmiany na wydruku TaxFree Wartość w walucie dokumentu związanego z Umową i obiektami CRM Aktualizacja danych kontrahenta wg rejestru REGON (GUS) Sortowanie po kolumnach na obiektach logistycznych Produkcja Nowe kolumny na Harmonogramie operacji Sortowanie po kolumnach na obiektach produkcyjnych Projekty Księgowość Obsługa ulgi za złe długi w podatku VAT Regulacje prawne dot. ulgi za złe długi w podatku VAT Zakres zmian funkcjonalnych w systemie Comarch ERP XL Karta kontrahenta Rejestry VAT Formularz VAT-ZD: Wierzyciel, Dłużnik Zakładka Wierzyciel Zakładka Dłużnik Wydruki Eksport zgłoszenia VAT-ZD drogą elektroniczną Dokumenty korygujące podatek VAT należny i naliczony Podsumowanie schemat obiegu informacji po stronie sprzedaży Podsumowanie schemat obiegu informacji po stronie zakupu Inne zmiany Import listy banków z KIR Modyfikacja formatu Swift MT Poprawa wydajności opisu analitycznego na dużych bazach danych Comarch ERP XL 3 Zmiany funkcjonalne w wersji

4 Planowane zmiany związane z dostosowaniem systemu Comarch ERP XL do zmian w przepisach prawa Planowane zmiany w wersji Planowane zmiany w wersji Planowane zmiany w wersji Pulpit Kontrahenta planowany termin wydania r.! Rozwój filtrowania listy płatności Rozwój mailingu potwierdzającego dodanie dokumentu w Pulpicie Kontrahenta Zmiany w mailu potwierdzającym zarejestrowanie zamówienia Mail potwierdzający zarejestrowanie reklamacji Mail potwierdzający zarejestrowanie zapytania ofertowego Spis rysunków Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

5 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Aplikacja Wersja Uwagi ibard imall24 Aktualna wersja Comarch ERP e-sklep 6.8 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Planowany termin wydania: Uwaga! Wersja Comarch ERP XL nie współpracuje z Pulpitem Kontrahenta Rozwiązania mobilne Comarch ERP Mobile Sprzedaż Android 4.3 Comarch ERP Mobile Flota 1.6 Comarch ERP Mobile Magazyn Off-line 7.3 Comarch ERP Mobile Magazyn On-line Comarch ERP Mobile BI Comarch ERP Retail Comarch ERP Optima Off-line Comarch ERP Optima Kadry i Płace Intranetowe Aplikacje Pracownicze Comarch ERP XL Pulpit Pracownika Obieg dokumentów w interfejsie WWW Comarch ERP XL Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania Konfigurator Comarch ECM Comarch ERP XL 5 Zmiany funkcjonalne w wersji

6 Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2013 r. Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do bieżących przepisów HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do bieżących przepisów HR (uaktualnienie) r. Integracja z nowymi wersjami: e-sklep, Optima KiP, których wydanie zaplanowano w czerwcu 2013 r HR (uaktualnienie) r HR (uaktualnienie) r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r Duża wersja r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r. Logistyka 1. Zbiorcze korekty rabatowe 1.1. Wstęp Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, dało możliwość udzielenia rabatu w odniesieniu do dostaw towarów, dokonanych na rzecz odbiorcy w danym okresie czasu, za pomocą jednego zbiorczego dokumentu korekty. Z takiej możliwości mogą korzystać również podmioty w przypadku udzielania rabatu nie od całego okresowego obrotu, ale od obrotu danym towarem, czy asortymentem. Taka rejestracja udzielanie rabatu jest dla Użytkownika znacznie prostsza, niż konieczności rejestrowania oddzielnych korekt dla poszczególnych faktur rejestrujących obrót. Na zbiorczej korekcie wymaganych jest również mniej informacji, niż w przypadku zwyczajowych korekt. W wersji Comarch ERP XL udostępniona została funkcjonalność zbiorczych korekt rabatowych (Z)FSK, (Z)FKE i (Z)FZK, za pomocą, których można udzielić rabatu od obrotu zarejestrowanego dokumentami: FS, WZ, FSE, WZE, FZ i PZ. Jest ona oparta na mechanizmie generowania korekt WZK/WKE/PZK do poszczególnych transakcji zarejestrowanych dokumentami FS/WZ/FSE/WZE/FZ/PZ, które następnie spinane są do jednego 6 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

7 zbiorczego dokumentu o właściwym typie. I tak, na dokument (Z)FSK spinane są dokumenty WZK korygujące transakcje dokonane dokumentami FS oraz WZ, na dokument (Z)FKE spinane są dokumenty WKE korygujące transakcje dokonane dokumentami FSE i WZE, a na dokument (Z)FZK dokumenty PZK, korygujące FZ i PZ Formatka korekty zbiorczej Formatka dokumentu korekty zbiorczej została oparta na formatce spinacza korekt, z tym, że dodatkowo umieszczono na niej dodatkowe informacje i wyposażono w dodatkowe operacje. Okres, jakiego dotyczy dana korekta definiowany jest w sekcji Data korekty zbiorczej, przy czym okres ten może być wyznaczany datami wystawienia, lub sprzedaży/zakupu faktur, od których ma być udzielony rabat. Rysunek 1 Formatka zbiorczej korekty (Z)FSK Lista dokumentów spiętych wzbogacona jest o informację o numerze spinacza, do którego spięty jest korygowany dokument WZ, o informację o dacie wystawienia, lub sprzedaży/zakupu dokumentów korygowanych, a także wyposażona została w multiselect pozwalający na wykonywanie operacji seryjnych dla tych dokumentów takich jak: usuwanie, zatwierdzanie oraz odpinanie. Operacje na liście dokumentów spiętych dostępne są zarówno przy użyciu stosownych przycisków, jak również z menu kontekstowego. Korekta zbiorcza może zawierać zarówno dokumenty WZK/PZK/WKE zatwierdzane, jak i niezatwierdzone, stąd prezentowane są one we właściwej kolorystyce. Lista faktur objętych daną korektą zbiorczą, z możliwością podglądu każdej z nich otwierana jest przyciskiem Korygowane, dostępnym na zakładce {Nagłówek}. Comarch ERP XL 7 Zmiany funkcjonalne w wersji

8 Rysunek 2 Lista dokumentów korygowanych zbiorczą korektą (Z)FSK Odmiennie niż na innych korektach, w przypadku korekty zbiorczej na zakładce jw. prezentowany jest kierunek VAT dokumentu, który dodatkowo, do chwili przypięcie pierwszego dokumentu może być zmieniony. Pozwala to na dokonania symulacji i określenie wielkości żądanego rabatu odpowiednio rozumianego, jako wartość netto, lub brutto, o czym w dalszej części dokumentu Operacje na liście dokumentów spiętych Oprócz standardowych operacji wykonywanych na liście dokumentów spiętych spinacza, takich jak dołączanie i odłączanie dokumentów, z poziomu formatki korekt zbiorczych możliwa jest również edycja niezatwierdzonego dokumentu spiętego, zatwierdzanie poszczególnych korekt, jak również ich usuwanie. Do wykonania wymienionych operacji, w tym również seryjnie, dla zaznaczonych dokumentów, służą stosowne przyciski pod listą dokumentów oraz opcje w menu kontekstowym. Operacja usuwania dokumentów WZK/WKE/PZK ma na celu wycofanie się z korekt wygenerowanych przy niewłaściwych parametrach korekty wprost z poziomu korekty zbiorczej, bez konieczności ich odszukiwania na liście WZ/WZE/PZ. Operacja taka powoduje usunięcie dokumentów z Systemu, a nie tylko z korekty zbiorczej. Przypinanie dokumentów jest operacją pozwalającą na dołączenie dokumentów WZK/WKE/PZK do bieżącej korekty zbiorczej. Mogą to być korekty wystawione do WZ/WZE/PZ, a także te korekty zarejestrowane do FS/FSE/FZ, które z jakichś powodów zostały odłączone wcześniej od korekty zbiorczej, Użytkownik nie ma bowiem możliwości wygenerowania WZK wprost z FS, czy też WKE z FSE, czy PZK do FZ. Inaczej, niż w przypadku innych spinacza dokument przypisany na korektę zbiorczą nie musi być zatwierdzony, a z uwagi na specyfikę korekt zbiorczych nie jest wymagana zgodność źródłowego spinacza dokumentów WZK, sprawdzane są natomiast inne warunki, takie jak zgodność kontrahenta, czy też właściwy typ korekty, spiąć można bowiem wyłącznie korekty wartościowe. 8 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

9 Uwaga: Pomimo niezgodności daty dokumentu korygowanego z okresem korekty zbiorczej dany dokument WZK/WKE/PZK zostanie spięty na korektę zbiorczą, Użytkownik powinien w takiej sytuacji zmienić stosownie zakres dat na formatce korekty zbiorczej. Podczas spinania jw. System nie sprawdza również, czy na spinanej korekcie znajdują się pozycje towarowe zdefiniowane na korekcie zbiorczej. Zatwierdzanie tych wskazanych spiętych korekt WZK/WKE/PZK oznacza akceptację przez Użytkownika dokumentów wygenerowanych przez System. Może być dokonane przez Operatora poprzez wywołanie opcji z menu kontekstowego. Te niezatwierdzone spięte korekty, dla których ta operacja nie została wykonana, zostaną zatwierdzone podczas zatwierdzania korekty zbiorczej. Rysunek 3 Seryjne zatwierdzanie dokumentów WZK z formatki korekty zbiorczej Tworzenie formularza korekty zbiorczej Korektę zbiorczą można zarejestrować na wiele sposobów: Utworzenie formularza korekty zbiorczej, podanie jej parametrów, a następnie wywołanie operacji automatycznego generowania korekt, opisanego w pkt Utworzenie formularza korekty zbiorczej, a następnie wygenerowanie korekt do transakcji wskazanych przez Operatora, o czym więcej w pkt Generowanie korekty zbiorczej z listy dokumentów oraz historii kontrahenta, o czym więcej w pkt Spięcie na korektę zbiorczą wcześniej wygenerowane korekty, o czym więcej w pkt Comarch ERP XL 9 Zmiany funkcjonalne w wersji

10 Rysunek 4 Opcje tworzenia korekty zbiorczej na przykładzie listy WZ Zatwierdzanie, usuwanie oraz anulowanie korekty zbiorczej Niezatwierdzona korekta zbiorcza może mieć przypięte dokumenty, które nie są jeszcze zatwierdzone, stąd zatwierdzenie takiej korekty powoduje najpierw zatwierdzenie wszystkich dotąd niezatwierdzonych dokumentów spiętych i dopiero jeżeli ta operacja się uda, wówczas zatwierdzenie całego dokumentu. Jeżeli nie uda się zatwierdzić któregokolwiek ze spiętych WZK/WKE/PZK, wówczas korekta zbiorcza nie jest zatwierdzana. Operacja usuwania korekty zbiorczej przebiega na zasadach jak dla innych spinaczy, tj. dokumenty spięte na tejże korekcie nie są z Systemu usuwane. Operacja usuwania korekty zbiorczej posiadającej spięte dokumenty poprzedzona jest stosownym pytaniem. Podobnie System zachowuje się podczas anulowania korekty zbiorczej: dokumenty spięte są odpinane z korekty, a korekta zostaje anulowana Generowanie dokumentów na korekcie zbiorczej Jedną z możliwości rejestrowania korekty zbiorczej jest wywołanie operacji automatycznego naliczenia przez System rabatu od poszczególnych transakcji wg parametrów podanych przez Użytkownika. Operacja taka polega na wygenerowaniu i spięciu na korektę zbiorczą z poziomu której jest wykonywana odpowiednio: dokumentów WZK wygenerowanych do FS/WZ w przypadku korekty zbiorczej (Z)FSK, dokumentów WKE wygenerowanych do FSE/WZE przypadek zbiorczej (Z)FKE, czy też PZK wygenerowanych do FZ/PZ przypadek zbiorczej (Z)FZK. 10 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

11 Rysunek 5 Operacja automatycznego generowania korekt dla transakcji FS/WZ z marca 2013 r. z kontrahentem Oknopol Na korekcie zbiorczej (Z)FSK po wywołaniu tej operacji System odszukuje dokumenty FS oraz te WZ, które zostały już spięte do spinacza, zarejestrowane dla kontrahenta, dla którego wystawiana jest korekta zbiorcza, które zostały zarejestrowane w okresie zdefiniowanym zakresem dat Od-Do korekty zbiorczej, a następnie generuje kolejne dokumenty WZK, odrębne dla każdego z tych dokumentów, a następnie spina je do korekty zbiorczej. W przypadku korekty zbiorczej (Z)FKE System dokonuje ww. operacji poprzez generowanie dokumentów WKE do transakcji zarejestrowanych dokumentami FSE i WZE. W przypadku korekty (Z)FZK System dokonuje ww. operacji poprzez generowanie PZK do FZ i PZ, przy czym podczas takich operacji pomijane są nie tylko dokumenty PZ niespięte do spinacza, ale również te o nieustalonej wartości dostawy oraz te dokumenty PZ/FZ, które posłużyły do podmiany wyprzedanej dostawy korygowanej. Sposób generowania korekt zależy od tego, czy ma ona dotyczyć całego obrotu z danym kontrahentem, czy też obrotu zarejestrowanego określonym asortymentem. Przypisanie listy towarów, dla których ma zastosowania rabat obrotowy odbywa się na dodatkowej formatce, o której więcej w pkt 1.4. Mechanizm generowania korekt wartościowych WZK/WKE/PZK w wyniku rejestrowania korekty zbiorczej różni się od standardowego mechanizmu tym, że w tym przypadku System ignoruje ustawienie parametru generuje płatności na źródłowym WZ/WZE/PZ i w przypadku takich WZK/WKE/PZK płatności nie są tworzone, powstają one dopiero na korekcie zbiorczej Operacja Generuj korekty automatycznie W przypadku korekty zbiorczej na rabat udzielany od całego obrotu po wywołaniu ww. operacji System odszukuje transakcje z danym kontrahentem i tworzy dla każdej z nich korektę WZK/FKE/PZK wartościową na wartość wynikającą z dotychczasowej wielkości procentowego upustu zapisanego na korekcie zbiorczej. Jeżeli korekta jest pusta, wówczas taką operację należy wykonać z formatki parametrów dodatkowych korekty, w oparciu o obrót symulowany, o czym więcej w pkt 1.4.1, w przeciwnym, bowiem razie System wygeneruje korekty zerowe, będzie więc potrzeba dalszej ich modyfikacji. Comarch ERP XL 11 Zmiany funkcjonalne w wersji

12 W przypadku korekt na rabat od obrotu dokonanego wskazanymi towarami System odszukuje wyłącznie transakcje z tymi towarami i generuje korektę wartościową wyłącznie dla tych pozycji, które na nie wskazują. Więcej o tej funkcjonalności opisano w pkt Operacja Generuj korekty do wskazanych W wyniku operacji jw. System otwiera listę transakcji z historii kontrahenta, dla którego wykonywana jest korekta. Po wskazaniu przez Użytkownika dokumentów System generuje dla każdego z nich odrębną korektę WZK/WKE/PZK i spina ja z bieżącą korektą zbiorczą. W ten sposób Użytkownik wskazuje, których konkretnie transakcji ma dotyczyć korekta rabatowa. Rodzaj i wartość tak generowanych korekt zależny jest od danych zapisanych na korekcie zbiorczej: jeżeli jest to korekta, na której nie ma jeszcze dokumentów spiętych i nie przypisano do niej towarów, wówczas przed generowaniem dokumentów prezentowana jest stosowna formatka parametrów dodatkowych korekty, na której Użytkownik może podać wielkość rabatu, który ma zostać udzielony. System generuje na tej podstawie poszczególne korekty, udzielając na każdej z nich rabatu procentowego zgodnego z podanym na ww. formatce. jeżeli operacja dokonywana jest na korekcie zbiorczej bez towarów, lecz z już przypiętymi dokumentami, wówczas System generuje korekty dla wszystkich elementów dokumentu źródłowego, korygując je o wielkość procentową wynikającą z wielkości procentowej dotąd udzielonej na korekcie zbiorczej. W przypadku korekty zbiorczej z przypisanymi towarami System generuje korekty wyłącznie dla elementów wskazanych dokumentów, które te towary zawierają. Sposób generowania korekt wynika z parametrów zapisanych w sekcji {Towary} formatki Parametry korekty, o czym więcej w pkt Formatka parametrów dodatkowych korekty zbiorczej Przed uruchomieniem operacji automatycznego udzielania rabatu od transakcji z danym kontrahentem Użytkownik powinien zdefiniować parametry tego rabatu na formatce jn. Formatka składa się z dwóch niezależnych od siebie sekcji. sekcja {Wartość} formatki parametrów korekty wykorzystywana jest w tych przypadkach, gdy rabat jest udzielany od całości obrotu zarejestrowanego z danym kontrahentem, sekcja {Towary} zaś w przypadku, gdy rabat będzie udzielany wyłącznie od obrotu zarejestrowanego danym towarem, czy też danym asortymentem towarów. Aktywacja sekcji {Towary} powoduje dezaktywację sekcji {Wartość} Sekcja {Wartość} formatki parametrów dodatkowych korekty Jeżeli rabat ma być naliczony od całego obrotu z dany okres, wówczas w sekcji {Wartość} należy zdefiniować wielkość procentową tego rabatu. Wsparciem w tej decyzji Użytkownika jest wielkość symulowanego obrotu, która wyliczana jest przez System za pomocą stosownej opcji, aktywnej na pustej formatce korekty zbiorczej, czyli takiej, do której nie przypięto jeszcze żadnej korekty. Po wyliczeniu wielkości obrotu Użytkownik powinien podać wielkość należnego rabatu, a następnie uruchomić operację automatycznego udzielenia rabatu, czyli generowania i spinania na korektą zbiorczą dokumentów WZK. Jeżeli po dokonaniu symulacji Użytkownik nie wykona ww. automatycznego generowania korekt i zamknie formatkę, wówczas ww. symulacja zostanie utracona i będzie musiała zostać ponowiona. 12 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

13 Uwaga: Podczas automatycznego tworzenia korekt od całego obrotu System nalicza rabat procentowy wg warunków podanych przez Użytkownika, ostateczna kwota udzielonego upustu może, więc być inna, niż wartość prezentowana, jako Różnica na formatce parametrów korekty w chwili dokonania symulacji. Wynika to nie tylko z możliwości dokonania w Systemie w okresie pomiędzy symulacją a fizycznym wygenerowaniem korekt operacji zmieniających warunki korygowania, ale również z kwestii zaokrągleń. Rysunek 6 Operacja ustalania i naliczenia rabatu na podstawie symulowanego obrotu na korekcie zbiorczej (Z)FSK W przypadku dokumentu zawierającego już spięte dokumenty na ww. formatce prezentowane są informacje o wielkości udzielonego dotychczas rabatu oraz wielkości obrotu, na podstawie, którego został on naliczony. Jeżeli korekta zbiorcza nie została jeszcze zatwierdzona możliwe jest dokonania zmiany wielkości udzielonego rabatu i stosowne przeliczenie dokumentów już spiętych o ile pozwala na to ich stan. Podczas takiej operacji System ustali wielkość korekty na podstawie nowej wartości Różnica, modyfikując spięte niezatwierdzone dokumenty proporcjonalnie do ich wartości sprzed korekty. Jeżeli zadeklarowana wartość rabatu jest większa, niż możliwa do naliczenia, wówczas Użytkownik jest o tym informowany. Comarch ERP XL 13 Zmiany funkcjonalne w wersji

14 Rysunek 7 Operacja przeliczania dokumentów spiętych wg nowego, wyższego rabatu - informacja o przekroczeniu wartości możliwej do skorygowania Sekcja {Towary} formatki parametrów dodatkowych korekty zbiorczej Sekcja jw. służy do dodawania tych pozycji towarowych, którymi obrót podlega okresowym rabatom obrotowym. W ten sposób można naliczyć rabat procentowy lub kwotowy od transakcji dokonanych wskazanym asortymentem, czy też ustalić cenę po rabacie na określonym poziomie. Opcja naliczania rabatu wskazywana na formatce ma zastosowanie do wszystkich dodanych pozycji towarowych, natomiast poziom tegoż rabatu może być zróżnicowany w obrębie tych pozycji. W przypadku takiego samego rabatu/wartości upustu/ceny ich przypisania do poszczególnych pozycji można dokonać metodą edit-in-place dla każdej pozycji, lub wykorzystać operację kopiowania dostępną w menu kontekstowym. Rysunek 8 Kopiowanie wielkości rabatu dla pozycji towarowych przypisanych na korektę zbiorczą 14 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

15 W przypadku dokumentu, na który przypisano pozycje towarowe, operacja naliczania rabatu, dokonywana zarówno automatyczna, jak i do wskazanych przez Użytkownika dokumentów odbywa się wprost z formatki korekty zbiorczej. Podczas generowania automatycznego System odszukuje te dokumenty zarejestrowane z danym kontrahentem w podanym okresie, które dotyczyły obrotu wyszczególnionymi towarami i koryguje wyłącznie pozycje z tymi towarami. Jeżeli dla pozycji towarowych podano procentową wielkość rabatu, wówczas utworzenie korekty polega na zmniejszeniu/zwiększeniu wartości pozycji transakcji o podaną wielkość procentową rabatu. W przypadku podania określonej ceny System skoryguje elementy transakcji danym towarem w taki sposób, aby cena po korekcie była zgodna z ceną zadeklarowaną na korekcie zbiorczej. W przypadku wyboru opcji udzielania rabatu w formie określonej wartości upustu System rozbije podaną kwotę wartość na poszczególne elementy korekt z danym towarem proporcjonalne do ich wartości przed korektą. Wielkość podanego rabatu jest wielkością szacunkową, tj. istotną w chwili generowania korekt do poszczególnych transakcji. Zmiany dokonane już po wygenerowaniu poszczególnych korekt zarówno w zakresie wielkości czy rodzaju rabatu, jak i w zakresie listy towarów na korekcie zbiorczej nie będą miały już wpływu na wygenerowane i spięte dokumenty korekt. Wielkość rabatu nie będzie również kontrolowana podczas spinania samodzielnie wystawionych dokumentów WZK/WKE/PZK. System nie będzie również blokował edycji wygenerowanych w ten sposób korekt, stąd faktyczna wielkość rabatu może być ostatecznie inna, niż wielkość zadeklarowana na formatce parametrów dodatkowych korekty zbiorczej. Uwaga: W przypadku korekt zbiorczych tworzonych dla wyszczególnionych pozycji towarowych naliczenie stosownego rabatu odbywa się wyłącznie podczas tworzenia nowych korekt WZK/WKE/PZK. Zmiana parametrów sekcji {Towary} nie powoduje aktualizacji spiętych dokumentów, może, więc spowodować różnicę pomiędzy faktycznie udzielonym rabatem, a wielkością zadeklarowaną na korekcie zbiorczej. Może to mieć również miejsca w przypadku samodzielnej edycji przez Użytkownika korekt spiętych na korektę zbiorczą. W przypadku rabatu udzielanego od obrotu wyszczególnionymi towarami istotne jest, więc prawidłowe zdefiniowanie listy towarów oraz parametrów należnego rabatu przed wykonaniem operacji jego naliczenia. W przeciwnym wypadku konieczne będzie wycofanie się z jego naliczenia i ponowienie operacji wg prawidłowych parametrów Operacje tworzenia/spinania do korekty zbiorczej z listy dokumentów Generowanie korekty zbiorczej z list dokumentów Oprócz opisanej wyżej funkcjonalności generowania korekt z formatki korekty zbiorczej Użytkownik może dokonać takiej operacji wprost na liście dokumentów handlowych, czy też w historii kontrahenta. Operacja taka służy tworzeniu korekty rabatowej od obrotu z danym kontrahentem, niezależnie od asortymentu, jakiego ten obrót dotyczy. Po zaznaczeniu dokumentów i wywołaniu operacji Korekta zbiorcza ze wskazanych System prezentuje formatkę parametrów korekty z wielkością obrotu zarejestrowanego przez zaznaczone dokumenty, pozwalając Użytkownikowi na podanie żądanej wielkości rabatu. Po zapisie formatki tworzony jest formularz korekty zbiorczej, generowane są korekty do wskazanych transakcji o wartości wynikającej z procentowego rabatu ustalonego na ww. formatce, po czym tak wygenerowane korekty spinane są do korekty zbiorczej. Comarch ERP XL 15 Zmiany funkcjonalne w wersji

16 Spinacz korekt zbiorcza z listy dokumentów Za pomocą ww. opcji Użytkownik może przypiąć wskazane dokumenty WZK/WKE/PZK do korekty zbiorczej. W wyniku tej operacji System najpierw tworzy formularz korekty zbiorczej, a następnie spina na niego zaznaczone dokumenty. W ten sposób możliwe jest spinanie wyłącznie korekt wartościowych Wydruki korekt zbiorczych Udostępnione zostały stosowne wydruki korekt zbiorczych. Podstawowy wydruk zawiera wyłącznie dane, wymagane Rozporządzeniem, nie zawiera, więc elementów korekty, ani też do numerów dokumentów korygowanych. Jako wydruki dodatkowe udostępnione zostały wydruki oparte na ww. wydruku podstawowym, uzupełnione o informacje o towarach, przypisanych do korekty zbiorczej oraz o informacje o numerach dokumentów objętych danym rabatem Inne zmiany Edycja WZK/PZK/WKE spiętego do korekty zbiorczej dodatkowe ograniczenia Oprócz standardowych ograniczeń edycji korekt dokumentów na korektach WZK/WKE/PZK spiętych do korekt zbiorczych dodatkowo blokowane są te operacje, które spowodowałyby utratę przez nie wartościowego charakteru. Dodatkowo tego typu blokada dotyczy tych WZK/PZK/WKE, które zostały wygenerowane do faktur, nawet wówczas, gdy nie są spięte do korekty zbiorczej. Uwaga: Edycja dokumentu WZK/PZK/WKE dokonywana z listy dokumentów możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy korekta zbiorcza, do której spięty jest ww. dokument nie jest w tym samym czasie edytowana. Usunięcie takich korekt wprost z listy dokumentów nie jest możliwe, operacji takiej należy dokonywać z formatki korekty zbiorczej Oznaczanie korekt zbiorczych na liście dokumentów Korekty zbiorcze są stosownie oznaczane na liście dokumentów, a z racji tego, że korygują wiele transakcji, kolumna {Źródłowy} zamiast numerem korygowanego dokumentu wypełniana jest opisem Lista dokumentów Rysunek 9 Oznaczanie korekt zbiorczych na liście dokumentów na przykładzie (Z)FSK Blokada spinania WZK/PZK/WKE wygenerowanego do faktury do spinaczy innych niż korekty zbiorcze W przypadku tych korekt rabatowych WZK/PZK/WKE, które zostały wygenerowane z tytułu korekty zbiorczej, niemożliwe jest ich spięcie do innego spinacza, niż spinacz- korekta zbiorcza. 16 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

17 Korekty zbiorcze a wymiana dokumentów ECOD/EDI W związku z brakiem standaryzacji w zakresie elektronicznej wymiany zbiorczych korekt rabatowych dokumenty te nie podlegają operacji eksportu do platformy Ecod. 2. Zmiana zasad ustalania dat na spinaczach oraz dokumentach handlowych generowanych z magazynowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu ( ), wystawiania faktur ( ) dało Użytkownikom możliwość rejestrowania transakcji sprzedaży za pomocą faktury zbiorczej ( 5 ust.1 pkt 6, 9 ust 1 i 3). Fakturą zbiorczą można objąć wszystkie zrealizowane dostawy lub wykonane usługi na rzecz tego samego podmiotu w danym miesiącu, pod warunkiem jej wystawienia najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. W tym przypadku, jako datę zakończenia dostawy/usługi należy podać datę wykonania ostatniej z nich. W Systemie Comarch ERP XL ww. zdarzenie można rejestrować zarówno poprzez rejestrowanie w ciągu całego miesiąca dokumentów WZ/WZE, które następnie będą spinane do spinacza faktur np. (S)FS/(S)FSE, jak również za pomocą wydań z magazynu (WM, ZWM), z których następnie generowana będzie faktura. Zważywszy na fakt, że nie wszyscy Użytkownicy będą korzystali z ww. możliwości rejestrowania faktur zbiorczych jw., a co za tym idzie ustalanie daty sprzedaży na podstawie najpóźniejszej z transakcji wydania towaru nie zawsze będzie uzasadniona, zmiana zasad ustalania dat na spinaczach, czy też na dokumentach handlowych generowanych z magazynowych została sparametryzowana Nowy sposób ustalania dat na spinaczach. Dotychczas data sprzedaży/zakupu/korekty spinaczy (S)FS, (S)FSK, (S)FZ, (S)FZK, (S)FSE, (S)FKE, RA i RAK ustalana była na podstawie daty sprzedaży/zakupu tego ze spinanych dokumentów, który został wskazany do spięcia jako pierwszy. Obecnie podczas tworzenia spinacza/spinacza korekt na podstawie wskazanych dokumentów System ustala datę sprzedaży/zakupu/korekty wg zasad wskazanych na definicji danego dokumentu. Comarch ERP XL 17 Zmiany funkcjonalne w wersji

18 Rysunek 10 Konfiguracja sposobu ustalania daty na spinaczu (S)FS, (S)FSK na definicji FS W ten sposób data ta jest ustalana: na podstawie najmniejszej lub największej z dat spinanych dokumentów, na podstawie daty pierwszego wskazanego, bądź na poziomie daty bieżącej, przy czym typ spinanego dokumentu nie ma znaczenia. Dalsze operacje na spinaczu np. odłączanie, przyłączanie kolejnych dokumentów nie ma już wpływu na datę spinacza. Zasady ustalania daty magazynowej na spinaczu, niewidocznej z poziomu interfejsu również podlegają nowym, opisanym wyżej zasadom Nowy sposób ustalania dat na dokumentach handlowych generowanych z magazynowych Dotychczas data sprzedaży/zakupu oraz wydania/przyjęcia na dokumentach handlowych generowanych z dokumentów magazynowych ustalana była na podstawie najwcześniejszej z dat dokumentów magazynowych, na podstawie, których powstawał dany dokument. Od wersji podczas generowania dokumentu jw. system ustala ww. daty wg zasad wskazanych na definicji danego dokumentu. W ten sposób data ta ustalana jest: na podstawie najmniejszej lub największej z dat dokumentów magazynowych, bądź na poziomie daty bieżącej. 18 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

19 Rysunek 11 Rysunek 1 Konfiguracja sposobu ustalania daty na FS generowanej z WM/ZWM W przypadku dokumentów RW, PW oraz MMW w ww. sposób ustalana jest data wydania/przyjęcia, w przypadku pozostałych dokumentów w ww. sposób ustalane są daty: sprzedaży/zakupu oraz wydania/przyjęcia, nawet, jeżeli nie są widoczne w interfejsie. Powyższa funkcjonalność dotyczy FS, FSE, FW, MMW, PA, RW, WKA, WZ, WZE, FZ, FRR, PKA, PW, PZ i PZI generowanych z WM/ZWM/PM/AWD. 3. Zmiany na wydrukach wynikające ze zmiany przepisów 3.1. Dodatkowe wydruki Faktury Pro-Forma Pomimo wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. stosowania faktury Pro-Forma, z uwagi na wątpliwości, jakie towarzyszą temu wyjaśnieniu oraz pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi traktowania przez niektóre Urzędy Skarbowe faktur Pro-Forma, jako dokumentów rodzących obowiązek podatkowy dla płatników VAT, wprowadzone zostały dwa dodatkowe wydruki tych dokumentów: Faktura Pro-Forma (bez kwoty VAT) oraz Dokument Pro-Forma (bez stawki i kwoty VAT). Jak same nazwy wydruków wskazują, na 1-wszym z nich nie jest drukowana tabelka VAT, na drugim zaś ani tabelka VAT ani też kolumna ze stawkami VAT listy elementów. Na tym ostatnim słowo Faktura zastąpione zostało słowem Dokument. Dzięki ww. zmianom, wydruk Dokumentu Pro-Forma (bez stawki i kwoty VAT) nie spełnia wymogów zawartych w RMF dot. zasad wystawiania faktur, nie może zatem stanowić podstawy do naliczenia podatku VAT należnego. Poniżej fragment wyjaśnienia MF dot. wątpliwości stosowania faktury Pro-Firma oraz komentarz redakcji PIT.pl, odnoszący się do tego wyjaśnienia: Wyjaśnienie MF: Comarch ERP XL 19 Zmiany funkcjonalne w wersji

20 Dokument nazywany fakturą pro forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT. Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia również podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi (co do zasady w terminie 7 dni od dokonania tych czynności - vide 9 i 10 rozporządzenia fakturowego). Komentarz redakcji PIT.pl: 9166/?utm_source=FreshMail&utm_medium= &utm_campaign=fm_newsPIT% Respektując w pełni wyjaśnienie Ministerstwa Finansów oraz licząc na stosowanie go w praktyce przez urzędników, redakcja PIT.pl zwraca uwagę na wątpliwości, które towarzyszą takiej wykładni nowych przepisów o fakturach. Zastanawia przede wszystkim kwestia takich faktur, które można wystawiać przed datą powstania obowiązku podatkowego. Zarówno faktura, jak i dokument pro forma, wystawione przed datą wydania towaru (wykonania usługi) posiadają wówczas wszystkie elementy niezbędne, wskazane w rozporządzeniu i różnić może je wyłącznie nazwa. Licząc na liberalne podejście kontrolujących zgodne z przedstawionym stanowiskiem Ministerstwa Finansów redakcja uczula jednak na zasadę odpowiedzialności za własne zobowiązanie podatkowe, obciążającej podatnika. Rysunek 12 Dodatkowe wydruku Faktury Pro-Forma dostępne z zakładki {Potwierdzenie} dokumentu ZS 20 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

21 Rysunek 13 Przykład wydruku Dokumentu Pro-Forma bez danych z zakresu stawki i kwoty podatku VAT 3.2. Zmiany na wydruku TaxFree Na wydruku dokumentu TaxFree dokonano zmian, wynikających z Rozporządzenia MF z dnia 14 marca 2013r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów ( ), a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym. Zmiany te objęły: usunięcie sekcji z miejscowością i datą dokonania wywozu towaru, zmianę treści adnotacji urzędowej oraz podpisu pod tą adnotacją oraz dodanie miejsca przeznaczonego na uwagi urzędowe. 4. Wartość w walucie dokumentu związanego z Umową i obiektami CRM Zakres informacji dotyczących dokumentów związanych z Umową, czy też obiektami o charakterze CRM-owym takimi jak kampania, konwersacja, zadanie itp. została uzupełniona o wartość netto dokumentu związanego w jego walucie. Wartość ta, prezentowana w dodatkowej kolumnie po zaznaczeniu stosownego checkboxa nie zależy od tego, jaka część wartości została związana z danym obiektem Systemu, zawsze prezentowana jest bowiem pełna wartość walutowa dokumentu. Uwaga: Podczas sumowania wartości w kolumnie wartość netto dokumentu System ignoruje waluty poszczególnych dokumentów, wyliczając sumę wartości bez względu na nie, należy więc przed dokonaniem sumowania dokonać stosownego odfiltrowania listy dokumentów. Comarch ERP XL 21 Zmiany funkcjonalne w wersji

22 Rysunek 14 Wartość w walucie dokumentu na liście dokumentów związanych z umową 5. Aktualizacja danych kontrahenta wg rejestru REGON (GUS) W wersji Systemu dodana została funkcjonalność pozwalająca, na podstawie wprowadzonego numeru NIP, zweryfikować nazwę kontrahenta, jego dane adresowe oraz inne udostępnione informacje związane z działalnością podmiotu. Jako wzorzec służy Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez GUS. Ponadto jest możliwość pobrania części danych, to znaczy tych, które są wykazywane także w Systemie Comarch ERP XL. W ten sposób Operator nie musi ich ręcznie wprowadzać na karcie kontrahenta, unikając tym samym potencjalnych nieprawidłowości podczas wprowadzania danych. Dostęp do funkcjonalności odbywa się z poziomu karty kontrahenta, gdzie w kolumnie przycisków z prawej strony dodany został kolejny: [Sprawdź NIP kontrahenta w GUS]. Po jego użyciu otwierane jest okno: [Pobieranie danych z bazy REGON] zawierające: Edytowalne pole z NIP Kod weryfikacyjny z polem do jego potwierdzenia Przyciski do generowania nowego kodu weryfikacyjnego oraz uruchamiający pobieranie danych Źródło pochodzenia danych 22 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

23 Rysunek 15 Formatka Pobieranie danych z bazy REGON W efekcie poprawnego pobrania, Użytkownik otrzymuje następujące dane: Dzień ostatniej aktualizacji danych Data rozpoczęcia działalności, w przypadku, gdy firma nie jest zlikwidowana Data zakończenia działalności, w przypadku gdy firma działalność zakończyła Informacja o wykreśleniu z rejestru REGON, w przypadku gdy firma jest zlikwidowana Informacja o stanie likwidacji, w przypadku gdy takowa wynika z nazwy firmy Informacja o stanie upadłości, w przypadku gdy takowa wynika z nazwy firmy Informacja o braku numeru w rejestrze REGON, w przypadku gdy podany numer NIP nie został odnaleziony W formie tabelarycznej pakiet danych adresowych wraz z pełną nazwą firmy (nazwa, województwo, miejscowość, ulica, kod pocztowy, poczta) Rysunek 16 Pobieranie danych z bazy REGON Na tym etapie Operator, za pomocą przycisku: [Przenieś dane na formularz kontrahenta], może przystąpić do przeniesienia danych z widocznej tabeli do karty kontrahenta. W sytuacji, gdy na karcie dane już były wprowadzone, wówczas nastąpi ich aktualizacja, a dotychczasowy adres aktualny zostanie zarchiwizowany. Uwaga: Prawidłowe działanie opisanej funkcjonalności uzależnione jest od dostępności i poprawności działania wyszukiwarki dostępnej na stronie: W sytuacji braku połączenia z usługą, prezentowany jest komunikat: Wystąpił błąd: Nie udało się połączyć z Comarch ERP XL 23 Zmiany funkcjonalne w wersji

24 usługą. 6. Sortowanie po kolumnach na obiektach logistycznych W wersji udostępniono sortowanie po wybranych kolumnach na wybranych listach logistycznych i na ich dokumentach: Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych oraz elementów na jej dokumentach Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień i jej dokumenty oraz elementów na jej dokumentach Lista bilansów stanu towarów Lista WMS Lista kontrahentów Lista towarów Inne mniejsze listy z menu Listy oraz Zestawienia Włączone w danej kolumnie sortowanie oznaczane jest symbolami [+], [-] obok nazwy kolumny. Jednoczesne sortowanie po kilku kolumnach wywoływane jest przy wciśniętym klawiszu <Ctrl> i lewym kliku na nagłówku kolumny i odpowiednio oznaczane [+1], [+2]. Wyłączenie sortowania odbywa się przy użyciu klawisza <Shift> i lewego kliku na liście. Sortowalność kolumn na liście wykazywana jest poprzez ujawnianie symbolu kolumny, po użyciu klawisza <Ctrl> i lewego kliku na aktywnej liście. w nagłówku sortowalnej Rysunek 17 Sortowanie po kolumnach: Dokument oraz Data wystawienia na Liście zamówień sprzedaży. 24 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

25 Produkcja 7. Nowe kolumny na Harmonogramie operacji W oknie: Harmonogram operacji, dodano nowe kolumny na kod i nazwę produktu/półproduktu uzyskiwanego w danej operacji. W przypadku operacji zaplanowanych raportowane są tu faktycznie rezerwacje zakupowe na produkty. Jeśli dany wyrób/półprodukt nie ma karty magazynowej (a co za tym idzie brak jest rezerwacji na operacji zaplanowanej), w kolumnie pokazywane są wyroby, jakich - zgodnie z technologią - oczekujemy po wykonaniu danej operacji. Dla realizacji operacji w kolumnach wyświetlane są kody wyrobów zrealizowanych. W przypadku, gdy na danej operacji/realizacji operacji występuje wiele produktów, ich kody oraz nazwy wyświetlane są podobnie, jak na liście zleceń produkcyjnych - po przecinkach. Rysunek 18 Nowa kolumna na Harmonogramie operacji na kod i nazwę produktu. W oknie włączone sortowanie wg kolumny: Termin rozpoczęcia. 8. Sortowanie po kolumnach na obiektach produkcyjnych W wersji udostępniono sortowanie po wybranych kolumnach na obiektach produkcyjnych: lista technologii, lista zleceń produkcyjnych, zlecenie produkcyjne, zakładki: Ogólne i Materiały Harmonogram operacji Możliwe jest sortowanie po wielu kolumnach jednocześnie. Kolumny, które podlegają sortowaniu oznaczone są znakami +/- po naciśnięciu klawisza Ctrl na danej liście. W kolejnych wersjach lista obiektów, na których udostępnione zostanie sortowanie oraz zakres kolumn sortowalnych będzie rozszerzana. Comarch ERP XL 25 Zmiany funkcjonalne w wersji

26 Rysunek 19 Sortowanie po kolumnach: Kod oraz ilość w oknie: Zlecenie produkcyjne, na zakładce: Materiały. Projekty W module: Projekty, rozbudowano funkcjonalność polegającą na imporcie do kosztorysów plików z programu Norma Pro. W imporcie została dodana obsługa zaczytywania oprócz kosztów bezpośrednich, również kosztów pośrednich liczonych dla pozycji kosztorysu. Narzuty te są uwzględnione w nowym polu na operacji w kosztorysie: Narzuty. Wartość narzutów jest uwzględniana w koszcie produktu dodawanego do operacji w kosztorysie w trakcie importu z pliku. Obecnie zatem pole: Cena z kosztorysu na produkcie w kosztorysie będzie uwzględniało sumę kosztów bezpośrednich (wynikająca z kosztów bezpośrednich na składnikach RMS) oraz pośrednich, określonych dla pozycji w kosztorysie. 26 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

27 Rysunek 20 Nowe pole: Narzuty, w oknie: Operacja w kosztorysie, uwzględniające koszty pośrednie z pliku Księgowość 9. Obsługa ulgi za złe długi w podatku VAT 9.1. Regulacje prawne dot. ulgi za złe długi w podatku VAT Ustawa deregulacyjna z dnia r., w art. 89a wprowadziła następujące regulacje prawne: 1. Po stronie wierzyciela: a. Możliwość korygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w transakcjach krajowych, nieuregulowanych lub nieuregulowanych częściowo. b. W przypadku transakcji uregulowanych częściowo możliwość korekty dotyczy tylko tej części, która nie została uregulowana. c. Pod pojęciem uregulowania należności należy rozumieć zapłatę, kompensatę, zbycie należności. d. Dla wierzyciela możliwość dokonania korekty jest prawem nie obowiązkiem. e. Warunkiem korekty jest: i. Uwierzytelnienie nieściągalności wierzytelności. Z uwierzytelnieniem nieściągalności mamy do czynienia wówczas, gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie. ii. Wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty muszą być czynnymi podatnikami VAT, ponadto Dłużnik nie może być w stanie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. iii. Korekta może być dokonana w ciągu dwóch lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowanie wierzytelności. f. Konieczność dokonania tzw. korekty powrotnej, za okres, w którym należność zostanie uregulowana (lub zbyta). W przypadku częściowego uregulowania należności, korekty należy dokonać w tej części, w której została uregulowana. Comarch ERP XL 27 Zmiany funkcjonalne w wersji

28 g. Korekta koryguje podstawę opodatkowania oraz podatek należny ma zatem wpływ na wysokość rocznego obrotu, a tym samym na proporcję ustalaną na podstawie art. 90 UoV przez podatnika korzystającego z proporcjonalnego odliczenia. h. Skorzystanie z korekty należy odpowiednio udokumentować poprzez złożenie deklaracji VAT- 7, VAT-7K, VAT-7D oraz zgłoszenia VAT-ZD 2. Po stronie dłużnika: a. Obowiązek dokonania korekty całości lub części uprzednio odliczonego podatku VAT w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. b. Korekty Dłużnik musi dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności. c. Dłużnik nie musi dokonać korekty, jeżeli zapłaci należność najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego. d. Obowiązek dokonania korekty jest niezależny od faktu, czy wierzyciel skorzystał z ulgi, czy też nie. e. W przypadku korekty powrotnej pod uwagę należy wziąć zakres uregulowania należności (całość lub część). W deklaracji Dłużnik zaznacza, że dokonuje powrotną korektę. f. W przypadku braku korekty Podatnikowi grozi sankcja w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. 3. Regulacje dotyczące Wierzyciela i Dłużnika a. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, b. Jeżeli należność zostanie uregulowana po zmianie statusu podatnika np. z czynnego na zwolnionego, będą obowiązywały uprawnienia do dokonania korekty podatku w złożonej wyłącznie na tę okoliczność deklaracji podatku 4. Przepisy przejściowe zastosowanie ulgi za złe długi do wierzytelności, które: a. Powstały od b. Powstały przed , których nieściągalność została uprawdopodobniona w 2013 r., tj. w 2013 r. upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności ( r.) 9.2. Zakres zmian funkcjonalnych w systemie Comarch ERP XL W celu obsługi ulgi za złe długi, w systemie Comarch ERP XL, w wersji wprowadzono następujące funkcjonalności: 1. W rejestrze VAT po stronie sprzedaży oraz zakupu rozbudowano predefiniowane filtry. Nowe predefiniowane filtry pozwalają na: a. Wyfiltrowanie kwot płatności nierozliczonych, przeterminowanych o zadanej liczbie dni zwłoki. b. Z uwagi na fakt, że Wierzyciel i Dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, muszą być czynnymi podatnikami VAT, ponadto Dłużnik nie może być w stanie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji dodano nowy parametr na karcie kontrahenta, który uwzględniono w predefiniowanych filtrach. 2. Dodano formularz zgłoszenia VAT-ZD. 3. Umożliwiono eksport deklaracji VAT-7 wraz z ze zgłoszeniem VAT-ZD drogą elektroniczną. 4. Z poziomu VAT-ZD umożliwiono wygenerowanie specjalnych faktur a-vista po stronie sprzedaży - ZD FS oraz po stronie zakupu - ZD FZ. Dokumenty te służą do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego i naliczonego. 28 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

29 9.3. Karta kontrahenta Na karcie kontrahenta oraz w adresie, na zakładce Księgowość dodano nowy parametr W likwidacji/upadłości. Parametr ujęto w predefiniowanych filtrach rejestru VAT. Dzięki temu, na liście rejestru VAT użytkownik ma możliwość zawężenia dokumentów związanych z kontrahentem, który nie jest w stanie upadłości bądź likwidacji Rejestry VAT W rejestrze VAT dodano nowe predefiniowane filtry. Rysunek 21 Formatka karty kontrahenta Rysunek 22 Lista Rejestr VAT Rodzaj transakcji Rozbudowano opcję: Krajowe o filtr pozwalający na zawężenie dokumentów do transakcji krajowych, dla których podatnikiem jest nabywca, jak również do transakcji typu TaxFree. Poniżej dostępne opcje: Comarch ERP XL 29 Zmiany funkcjonalne w wersji

30 Wszystkie Kraj Podatnikiem jest nabywca TaxFree Sekcja Płatności W sekcji Płatności dodano opcję Prezentacja wg, od ustawienia, której uzależniono sposób prezentacji danych na liście. Do wyboru udostępniono dwie opcje: Płatności prezentacja wg poszczególnych płatności Dokumentów prezentacja dokumentów Sekcja Typ kontrahenta W ramach sekcji Typ kontrahenta udostępniono parametry: Płatnik VAT domyślnie jest odznaczony. Zaznaczenie powoduje ograniczenie listy tylko do faktur wystawionych na kontrahenta, który na aktualnym adresie ma zaznaczony typ Płatnik VAT. W likwidacji/upadł domyślnie odznaczony. Z parametrem są związane dwie opcje: Tak, Nie. Opcja Nie jest opcją domyślną. Dla zaznaczonego parametru W likwidacji/upadł. wybór danej opcji powoduje: Nie ograniczenie listy do faktur, które zostały wystawione na kontrahenta, który na aktualnym adresie nie ma wybranego typu W likwidacji/upadł. Tak ograniczenie listy do faktur, które zostały wystawione na kontrahenta, który na aktualnym adresie ma wybrany typ W likwidacji/upadł Filtry związane z ujęciem na VAT-ZD W obszarze filtrów dotyczących zakwalifikowania dokumentów do deklaracji VAT, dodano parametr Zgłoszenie VAT-ZD, z następującymi opcjami do wyboru: Jeżeli zostanie wybrana opcja Prezentacja wg dokumentów: Tak prezentacja dokumentów, dla których przynajmniej jedna płatność została ujęta na VAT-ZD Nie prezentacja dokumentów, dla których żadna z płatności nie została ujęta na VAT-ZD Nieistotne: parametr domyślny Jeżeli zostanie wybrana opcja Prezentacja wg płatności: Tak prezentacja płatności ujętych na VAT-ZD Nie prezentacja płatności nieujętych na VAT-ZD Nieistotne: parametr domyślny Ponadto w obszarze filtrów dotyczących daty ujęcia w deklaracjach dodano parametr Data VAT-ZD, który pozwala na wyfiltrowanie dokumentów lub płatności ujętych na zgłoszeniu VAT-ZD w zadanym przez użytkownika okresie. Jest to parametr typu czek dzięki temu użytkownik ma możliwość wskazania daty ujęcia dokumentu na deklaracji VAT-7 oraz płatności powiązanych z dokumentem na zgłoszeniu VAT-ZD. 30 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

31 Przykład: Fakturę ujęto na deklaracji VAT-7 w listopadzie 2012 r. Na dzień sporządzenia deklaracji za miesiąc kwiecień 2013 faktura nie została zapłacona, ale ujęto ją już na VAT-ZD za m-c marzec 2013 r. W/w filtry pozwolą na pokazanie dokumentów ujętych na VAT-7 za m-c listopad 2012 oraz ujętych na VAT-ZD w marcu 2013 r Formularz VAT-ZD: Wierzyciel, Dłużnik Nowy formularz zgłoszenia VAT-ZD został udostępniony na osobnej zakładce deklaracji VAT-7. W ramach formularza VAT-ZD dodano dwie podzakładki Wierzyciel, Dłużnik. Aktywność wymienionych podzakładek uzależniono od ustawienia parametrów na deklaracji VAT-7. Aktywność zakładki Wierzyciel wybrany parametr w polu 73 oraz opcja Tak Aktywność zakładki Dłużnik wybrany parametr w polu 70 oraz opcja Tak 9.6. Zakładka Wierzyciel Na zakładce Wierzyciel prezentowane są dane do zgłoszenia VAT-ZD, tj. niezapłacone i przeterminowane powyżej 150 dni płatności dokumentów sprzedaży, na podstawie, których Wierzyciel ma prawo do skorygowania podatku VAT należnego. Uwaga! Na liście nie są prezentowane płatności dokumentów korygujących. Zgodnie z wyjaśnieniami MF przed ujęciem na zgłoszeniu VAT-ZD dokumentu, do którego wystawiono korektę należy oba dokumenty skompensować. Na zgłoszeniu VAT-ZD pozycje można dodać automatycznie (przycisk piorunka w prawym dolnym rogu) lub ręcznie (przycisk Dodaj.) W przypadku generowania pozycji automatycznie należy wskazać dzień, na który pozycje mają być wyfiltrowane. Użycie przycisku Dodaj spowoduje otworzenie listy rej. VAT, na której przy użyciu predefiniowanych filtrów dodanych pod kątem VAT-ZD można wyfiltrować dokumenty spełniające kryteria pod VAT-ZD. Po wygenerowaniu pozycji na VAT-ZD następuje ich powiązanie z płatnościami dokumentów źródłowych. Informacje o powiązaniu widoczne są na płatności dokumentu źródłowego. Comarch ERP XL 31 Zmiany funkcjonalne w wersji

32 Rysunek 23 Okno płatności na podstawie, której wygenerowano pozycję na VAT-ZD Zgłoszenie VAT-ZD może mieć status bufor lub zaakceptowany. Zmianę statusu z bufor na zaakceptowany można dokonać ręcznie. Automatyczna zmiana następuje po zmianie statusu deklaracji VAT-7 na zaakceptowany lub zatwierdzony. Tylko do VAT-ZD o statusie zaakceptowany można wygenerować dokument w rej. VAT, korygujący podatek VAT należny: (ZD)FS. Rysunek 24 Okno formularza VAT-ZD 32 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

33 9.7. Zakładka Dłużnik Na liście prezentowane są niezapłacone w terminie 150 dni płatności faktur zakupu, które stanowią podstawę do skorygowania podatku VAT naliczonego. Sposób działania listy jest analogiczny jak na zakładce Wierzyciel. Z jej poziomu można wygenerować dokument w rej. VAT korygujący podatek VAT naliczony: (ZD)FZ Wydruki Wydruk zgłoszenia VAT-ZD Z poziomu zakładki Wierzyciel udostępniono wydruk zgłoszenia VAT-ZD. Comarch ERP XL 33 Zmiany funkcjonalne w wersji

34 Rysunek 25 Wydruk zgłoszenia VAT-ZD Wydruki pomocnicze Z poziomu formularza VAT-ZD udostępniono wydruki pomocnicze prezentujące informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie, których wygenerowano pozycje na zakładkach Wierzyciel, Dłużnik. 34 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

35 Rysunek 26 Wydruk pomocniczy VAT-ZD 9.9. Eksport zgłoszenia VAT-ZD drogą elektroniczną Dzięki dodaniu zgłoszenia VAT-ZD użytkownicy, korzystający z ulgi za złe długi będą mogli wyeksportować deklaracje VAT-7 drogą elektroniczną Dokumenty korygujące podatek VAT należny i naliczony Na podstawie pozycji VAT-ZD można wygenerować dokumenty w rej. VAT, korygujące podatek VAT należy lub naliczony. Dokumenty te to odpowiednio oznaczone faktury a-vista. Faktury korygujące podatek VAT należny oznaczono: (ZD)FS, dokumenty korygujące podatek VAT naliczony: (ZD)FZ. W lewym dolnym rogu okna udostępniono zestaw parametrów do generacji w/w dokumentów, tj.: Parametr Na dzień, na który mają być wygenerowane dokumenty korygujące Rejestr VAT, w którym mają być wygenerowane dokumenty Typ korekty: pojedyncza, zbiorcza o o Typ pojedynczy pozwala na wygenerowanie dokumentu korygującego do każdej pozycji VAT- ZD osobno. Typ zbiorczy pozwala na wygenerowaniu dokumentu korygującego zbiorczo (do wszystkich pozycji na liście). Comarch ERP XL 35 Zmiany funkcjonalne w wersji

36 Rysunek 27 Formularz VT-ZD, parametry generowania (ZD) FS Podsumowanie schemat obiegu informacji po stronie sprzedaży Na podstawie płatności dokumentów VAT sprzedaż, spełniających określone kryteria, generowane są pozycje na zgłoszeniu VAT-ZD, zakładce Wierzyciel. Zgłoszenie VAT-ZD można wydrukować lub przesłać drogą elektroniczną wraz z deklaracją VAT-7 Na podstawie zgłoszenia VAT-ZD, w rejestrze VAT jest możliwość wygenerowania dokumentu do wszystkich pozycji (zbiorczo) lub do każdej oddzielnie. Wygenerowany dokument jest dokumentem a-vista (ZD)FS korygującym podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należny in minus. Wygenerowanie dokumentu jest możliwe na podstawie pozycji zaakceptowanego zgłoszenia VAT-ZD. Dokument (ZD)FS aktualizuje kwoty na deklaracji VAT-7 powiązanej z VAT-ZD oraz współczynnik struktury sprzedaży. Dokument (ZD)FS można zaksięgować. Do dokumentu (ZD)FS można wystawić korektę (tzw. korektę powrotną ). W wersji nie będą jednak podpowiadane kwoty korekty. Kwoty korekty należy wprowadzić ręcznie. Uwaga: W jednej z kolejnych wersji planujemy wprowadzenie mechanizmów podpowiadających kwoty do skorygowania na podstawie zapłaconych i rozliczonych kwot. Poniżej schemat obsługi ulgi za złe długi po stronie sprzedaży. Jak wspomniano wyżej w wersji nie obsłużono tzw. korekt powrotnych na podstawie kwot zapłaty rozliczających dokument. 36 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

37 Rysunek 28 Schemat obsługi ulgi za złe długi po stronie sprzedaży Podsumowanie schemat obiegu informacji po stronie zakupu Na podstawie płatności dokumentów VAT zakupu, spełniających określone kryteria generowane są pozycje na zgłoszeniu VAT-ZD, zakładce Dłużnik. Na podstawie zgłoszenia VAT-ZD, w rejestrze VAT jest możliwość wygenerowania dokumentu do wszystkich pozycji (zbiorczo) lub do każdej oddzielnie. Wygenerowany dokument jest dokumentem a-vista (ZD)FZ korygującym podstawę opodatkowania oraz podatek VAT naliczony in minus. Wygenerowanie dokumentu jest możliwe na podstawie pozycji zaakceptowanego zgłoszenia VAT-ZD. Dokument (ZD)FZ aktualizuje kwoty na deklaracji VAT-7 powiązanej z VAT-ZD. Do dokumentu (ZD)FZ można wystawić korektę (tzw. korektę powrotną ). W wersji nie będą jednak podpowiadane kwoty korekty. Kwoty korekty należy wprowadzić ręcznie. Docelowo, w jednej z kolejnych wersji, dla rozliczonych płatności dokumentów VAT ujętych na VAT-ZD zostanie umożliwione wygenerowanie tzw. korekty powrotnej na kwotę rozliczenia. Poniżej schemat obsługi ulgi za złe długi po stronie zakupu. Jak wspomniano wyżej, w wersji nie obsłużono tzw. korekt powrotnych na kwotę rozliczenia. Comarch ERP XL 37 Zmiany funkcjonalne w wersji

38 Rysunek 29 Schemat obsługi ulgi za złe długi po stronie zakupu 10. Inne zmiany Import listy banków z KIR W wersji rozbudowano mechanizm importu listy banków pochodzących z subskrypcji Krajowej Izby Rozliczeniowej. Klienci posiadający aktualną gwarancję na system mają możliwość importu listy banków z plików umieszczonych bezpośrednio na stronach webowych Comarchu (parametr: Pobierz z serwisu WWW). Umożliwiono pobieranie listy banków w dwóch trybach aktualizacji danych: dopisywania nowych banków i aktualizacji istniejących, lub tylko dopisywania nowych. 38 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

39 Rysunek 30 Parametry importu banków Modyfikacja formatu Swift MT940 Zmodyfikowano predefiniowany format importu wyciągów bankowych Swift MT940. Funkcjonalność automatycznego rozliczania płatności z importowanymi do systemu wyciągami została dostosowana do struktury plików pochodzących z banku Millennium Poprawa wydajności opisu analitycznego na dużych bazach danych Kilkukrotnie poprawiono wydajność wybierania elementów wymiarów na dużych bazach danych. Testy wydajnościowe przeprowadzono w systemie komputerowym o następujących parametrach: Procesor Athlon 64 X Pamięć operacyjna Dysk System operacyjny System bazodanowy 3 GB Seagate Barracuda 7200 RPM Windows 7 Enterprise 32-bit SQL Server 2008 R2 Poniżej zestawienie wyników pomiarów przed i po optymalizacji. Przykład rekordów ( w tabeli CDN.Wymiary i w tabeli CDN.PrjStruktura) Na formatce 11 wymiarów, Wymiar Projekt elementów, Wymiar WymiarTest01 - ok elementów Pozostałe wymiary mają po kilka, kilkanaście elementów Operacja Przed optymalizacją Po optymalizacji Wybranie i akceptacja wartości dla wymiaru z kilkoma/kilkunastoma ok. 1 minuty pierwsze klikniecie i akceptacja wartości na wybranej kolumnie wymiaru kolejne kliknięcia i akceptacja wartości na wybranej kolumnie wymiaru Comarch ERP XL 39 Zmiany funkcjonalne w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji Zmiany funkcjonalne wprowadzone Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.3 1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyróżniki Systemu. Wersja: 11.0

Podstawowe wyróżniki Systemu. Wersja: 11.0 Podstawowe wyróżniki Systemu Wersja: 11.0 ELEMENTY WSPÓLNE Nowy interfejs (wersja BETA) o Wersja 11.0 dostępna jest w dwóch wersjach interfejsowych, dotychczasowej oraz bazującej na bazie nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 15/2016 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-05-25 MODUŁ aswslow.dll OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano okno listy stosowanych w szpitalu numerów GTIN/EAN wywoływane z poziomu

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2015.1

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2015.1 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2015.1 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Obsługa faktur zbiorczych

Obsługa faktur zbiorczych w systemie KS-ASW Faktura zbiorcza jest dokumentem wystawianym przez dostawcę dla wielu dostaw dokonanych w okresie czasu. Dla szpitala istotne jest że faktura zbiorcza grupuje i dokumentuje przychody

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo