Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok Warszawa tel Warszawa, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania zgodne z wnioskiem aplikacyjnym nr WND-POIG /13: A. Moduł zarządzania produktami wprowadzenie do systemu poszczególnych instytucji finansowych wprowadzenie oferowanych przez powyższe instytucje finansowe produktów inwestycyjnych i kredytowych, które mają być dostępne w systemie, każdy z wprowadzanych do systemu produktów będzie miał wprowadzone parametry go charakteryzujące, zarówno tekstowe, jak np. nazwa czy typ jak również parametry słownikowe i liczbowe - dodatkowo musi być dostarczona dokumentacja wraz z filmem instruktażowym. umożliwienie analizy poszczególnych produktów w kolejno realizowanych modułach, w niniejszym module zostanie też skonfigurowany sposób realizacji transakcji do wykorzystania w Module Transakcyjnym, aktualizacja dostępnych produktów poszczególnych instytucji finansowych i ich udostępnianie brokerom i pośrednikom - w cały okresie gwarancyjnym oferowanie nieograniczonego wsparcia podczas wprowadzania aktualizacji oferowanych produktów finansowych przez pracowników Zamawiającego, lista produktów B. Moduł analizy inwestycyjnej przygotowanie i implementacja algorytmów porównawczych poszczególnych produktów finansowych algorytmy muszą przeanalizować wprowadzone do systemu produkty i zwrócić listę najbardziej odpowiednich dla modelu klienta, któremu zostaną zaoferowane - dodatkowo musi być możliwość porównania ich właściwości i warunków finansowych i ręcznego dostosowania listy ofertowanych produktów przez operatora Zamawiającego,

2 odpowiednie dopasowanie wprowadzonych i aktualizowanych w Module zarządzania produktów i dobranie ich stosownie do wprowadzonego w Module profilowania klienta, rezultat działania Modułu analizy inwestycyjnej - lista produktów inwestycyjnych, które będą najlepiej odpowiadały profilowi wybranego klienta. C. Moduł analizy kredytowej porównywanie profilu klienta zainteresowanego skorzystaniem z kredytu hipotecznego, dopasowanie algorytmów porównujących parametry i warunki poszczególnych produktów kredytowych, rezultat działania Modułu analizy kredytowej - prezentacja najlepiej odpowiadających wprowadzonemu profilowi klienta produktów kredytowych D. Moduł profilowania umożliwienie współpracującym pośrednikom i brokerom wprowadzenie danych podstawowych oraz dodatkowych informacji profilujących. odpowiednie wprowadzanie klientów oraz odpowiedzi na listę pytań podczas spotkania z klientami => poznanie preferencji i zebranie kompletnej listy potrzebnych do dalszej analizy parametrów klienta - interfejs do wprowadzania musi być ściśle dostosowany do potrzeb konsultantów, aby w znaczący sposób ułatwił i przyspieszył proces profilowania, zapisanie tych informacji w bazie danych => wykorzystanie danych w Modułach analizy inwestycyjnej oraz kredytowej, umożliwienie sprofilowania klienta: pod kątem inwestycji, pod kątem kredytu, pod kątem zarówno jednego jak i drugiego jednocześnie. E. Moduł administracyjny umożliwienie administratorom systemu zarządzania dostępem do aplikacji, możliwość nadawania odpowiednich uprawnień, prowadzenie rozliczeń z brokerami i współpracownikami - przygotowywanie statementów przez pracowników Zamawiającego oraz możliwość akceptowania bądź dodawania uwag do przygotowanego statementu, kontrola czasu ważności konta na podstawie systemu abonamentów, umożliwienie wprowadzania i administracji systemu abonamentów (np. dostęp per stanowisko z abonamentem rocznym, jak również dostęp krótkotrwały np. na podstawie przesłanej wiadomości czy sms) - możliwość wystawiania faktury za dostęp do systemu bezpośrednio z systemu informatycznego, automatyzacja rozliczeń z pośrednikami i brokerami (automatyzacja wystawiania i dostarczania faktur).

3 F. Moduł transakcyjny przetwarzanie wprowadzonego produktu, który zostanie dla danego klienta wybrany w module analizy kredytowej bądź inwestycyjnej, transakcja rozumiana jako proces: zbierania potrzebnych dokumentów i formalności potrzebnych do zakupu produktu oraz samą transakcję, czyli finalizację zakupu, realizowanie transakcji w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem rozwiązania typu 3rd party. Technologie do zastosowania przy projekcie Planowany do wdrożenia system B2B będzie złożony z sześciu modułów, które zostaną zainstalowane na centralnym serwerze. W szczególności będą to Moduł analizy inwestycyjnej, Moduł analizy kredytowej, Moduł profilowania, Moduł Administracyjny, Moduł zarządzania produktami, Moduł Transakcyjny. Całość oprogramowania pozwoli kompleksowo zapanować nad procesami związanymi z kooperowaniem z partnerami w zakresie doradztwa finansowego. Każdy zainteresowany pracownik wnioskodawcy lub partnera będzie miał możliwość zalogowania się do swojego profilu i korzystania z funkcjonalności oprogramowania za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami będzie się więc obywać poprzez przesłanie danych do centralnego serwera, ich automatyczne przetworzenie i ewentualne przekazanie dalej lub z powrotem. Tego typu rozwiązanie wymaga po stronie Zamawiającego zapewnienia odpowiedniego serwera i łącza internetowego. Po stronie użytkownika konieczny jest komputer z przeglądarką internetową oraz łącze o odpowiedniej przepustowości. Rozwiązanie ma przewagę nad stacjonarnym ponieważ umożliwia dostęp z każdego miejsca i nie wymaga inwestycji w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie po stronie użytkownika. Wymagane innowacyjne rozwiązania informatyczne System powinien być wyposażony w takie narzędzia jak: praca za pośrednictwem stron WWW z wykorzystaniem standardowych przeglądarek internetowych dostępnych na rynku, możliwość tworzenia serwisów internetowych dla klientów Zamawiającego, kooperantów czy wreszcie pracowników obsługiwanych przez portale, pozwalające na bezpośrednią komunikację użytkowników z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa. System powinien pracować w oparciu o rozproszony model klient serwer. Po stronie serwera wymagany jest wielowarstwowy model w ramach którego wyróżnić trzeba płaszczyznę logiki biznesowej oraz bazy danych. Wymagana jest również instalacja i konfiguracja serwera bazodanowego pracującego w technologii 64-bitowej pozwalający na przechowywanie i zarządzanie dużymi zbiorami danych.

4 Interfejs użytkownika powinien być wykonany z wykorzystaniem najnowszych technologii, ze szczególnym naciskiem ukierunkowanym na bezpieczeństwo i integralność wprowadzanych danych. Poszczególne moduły systemu powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwy był dostęp nie tylko przez klasyczne komputery PC lecz również urządzenia przenośne typu tablet. System powinien być otwartym, pozwalającym na nieograniczoną wymianę danych z otoczeniem np. w formacie EDI, XML, Allegro-connect, SWIFT itp.. Powinien posiadać wbudowane elementy BI (ang. Business Intelligence) umożliwiające analizowanie i przetwarzanie danych pod kontem danego przedsiębiorstwa w oparciu o mechanizmy OLAP (ang.onlineanalytical Processing), które umożliwiają szybkie dotarcie od informacji ogólnej do tej najbardziej szczegółowej. System powinien być wyposażony w takie elementy jak: ograniczenia dostępu do danych, tylko tych, do których użytkownik posiada uprawnienia, przechodzenia od ogółu do szczegółu, czyli nawigacja typu drill-down, dowolną filtrację danych (datę, kontrahenta, itd ), oznaczania kolorem danych skrajnych, agregację wartości rozproszonych, graficzną prezentację danych. Oprogramowanie zostanie stworzone z wykorzystaniem następujących innowacyjnych technologii informatycznych (lub nowszych): PHP 5 obiektowy język programowania MySQL 5 system zarządzania relacyjnymi bazami danych HTML 5 język programowania stosowany do tworzenia stron internetowych JavaScript skryptowy język programowania jquery rozwijana biblioteka zwiększająca i skracająca czas programowania w języku JavaScript. CSS język wykorzystywany do tworzenia warstwy prezentacji stron WWW XML język znaczników przeznaczony głównie do reprezentowania rożnych danych w ustrukturyzowany i formalny sposób. Wdrożenie technologii podpisu elektronicznego: Wykorzystanie rozwiązania PGP - GnuPG. Dodatkowo zostanie wprowadzona ewidencja wystawionych certyfikatów umożliwiająca kontrolę nad dostępem do systemu dla uprawnionych osób w miarę upływu czasu.

5 Nazwa procesu B2B w ramach którego wykorzystywany jest podpis cyfrowy Opis wykorzystania podpisu cyfrowego Szacowany stopień eliminacji papierowego obiegu dokumentów w ramach procesu B2B Dobieranie kredytu Do akceptacji potwierdzenia Złożenie wniosku kredytowego Do akceptacji potwierdzenia Dobieranie produktu inwestycyjnego Do akceptacji potwierdzenia Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana Do akceptacji potwierdzenia Nazwa procesu B2B w ramach którego wykorzystywany jest EDI Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych Opis wykorzystania EDI Do pobrania informacji o ofercie i parametrach Szacowany stopień eliminacji papierowego obiegu dokumentów w ramach procesu B2B Złożenie wniosku kredytowego Do przekazania wniosku Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych Do pobrania informacji o ofercie i parametrach Oczekiwane przez Zamawiającego rozwiązania elektroniczne powinny polegać w szczególności na:

6 Moduł zarządzania produktami Finanset współpracuje z większością najważniejszych instytucji finansowych jako doradca i pośrednik w sprzedaży ich usług. Stworzenie modułu zarządzania produktami pozwoli na prowadzenie aktualnej listy współpracujących instytucji oraz szczegółowe rejestrowanie i aktualizowanie produktów przez nie oferowanych. Dane przechowywane w bazie danych będą zawierały rekordy opisujące: 1. instytucję: m.in. nazwę instytucji, dane teleadresowe, osoby kontaktowe, opis, charakterystyczne dla danej instytucji dokumenty, wymagania, opis sposobu komunikacji, typy działalności, itp. 2. model produktu: m.in. nazwę, typ (kredyt, inwestycja), opis, materiały promocyjne, procedury, dokumenty do wypełnienia, sposób realizacji transakcji oraz wszelkie algorytmy i wzory potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej lub inwestycyjnej. Jakość wprowadzonego modelu pozwoli na dokonywanie precyzyjnych obliczeń, których rezultat będzie wykorzystywany w modułach analitycznych aplikacji. Produkty będą miały określane ramy czasowe aktywności, tj. produkt wprowadzony przez instytucję będzie dostępny dla brokerów i pośredników tylko w obrębie określonego czasu. Takie rozwiązanie pozwoli na definiowanie i testowanie modeli produktów, zanim zostaną one udostępnione użytkownikom. Administratorzy systemu otrzymają również dostęp do statystyk pokazujących zainteresowanie konkretnymi produktami, które mogą być dobrym argumentem w rozmowach z instytucjami finansowymi (dot. np. warunków współpracy) Moduł analizy inwestycyjnej Najważniejszą częścią modułu inwestycyjnego będzie algorytm porównujący produkty inwestycyjne zgromadzone w module zarządzania produktami z parametrami obsługiwanego klienta wprowadzonymi w module profilowania. Rezultatem tego porównania będzie przedstawienie listy najlepiej dopasowanych do potrzeb klienta produktów inwestycyjnych. Algorytm porównawczy wykona w dużej ogólności następujące sprawdzenia: 1. sprawdzenie wysokości inwestycji zakładanej przez klienta 2. wyeliminowanie przeszkód formalnych 3. porówna profil produktu (ryzyko, sposób inwestowania, korzyści dla klienta) z deklarowanymi przez klienta preferencjami, które zostaną wprowadzone w profilu Po porównaniu i przedstawieniu parametrów konkurujących ze sobą produktów użytkownik pracujący w systemie będzie mógł przejść do realizacji transakcji, przedstawić ofertę

7 wybranych produktów poprzez wysłanie porównania na adres lub zapisać w historii kontaktu z klientem wybrane produkty. Moduł analizy kredytowej Niemal identyczną rolę w systemie będzie pełnił moduł analizy kredytowej. W tym przypadku jednak algorytm porównujący będzie korzystał z bazy produktów kredytowych, i dopasowywał je do zdolności kredytowych. Parametry klienta będą określane w module profilowania, w części zawierającej wszelkie dane dot. preferencji i możliwości dot. pozyskiwania kredytów. Algorytm porównawczy wykona następujące sprawdzenie: 1. badanie zdolności kredytowej 2. badanie wysokości kwoty kredytu zadeklarowanej przez klienta 3. obliczenie kosztu całkowitego kredytu 4. wyeliminowanie przeszkód formalnych 5. sprawdzenie wybranych produktów pod kątem dodatkowych preferencji klienta Rezultatem będzie prezentacja najlepiej odpowiadających wprowadzonemu profilowi klienta produktów kredytowych oferowanych przez współpracujące z Finanset instytucjami finansowymi. Moduł profilowania Moduł ten pozwoli wprowadzić do systemu podstawowe dane klientów, m.in. imię i nazwisko, dane teleadresowe, kontaktowe, opis klienta, dodatkowe uwagi dotyczące np. preferowanych godzin kontaktu, itp. Następnie użytkownik systemu będzie mógł wybrać grupę produktów, którymi zainteresowany jest klient i przejść do profilowania klienta pod kątem doboru najkorzystniejszego produktu. Wybór produktu inwestycyjnego pozwoli na określenie profilu inwestycyjnego klienta, jego upodobań co do sposobu inwestowania, kwoty do zainwestowania, długości okresu trwania inwestycji, określenia zainteresowania ryzykiem, maksymalnym zarobkiem, itp. Profilowanie będzie polegało na zadaniu listy pytań, które zostały przez Finanset opracowane na bazie doświadczenia w pracy z klientami. Wybór kredytu umożliwi wprowadzenie do systemu sytuacji materialnej klienta, dochodów oraz kosztów, wysokości pozyskiwanego kredytu, preferencji dotyczących kredytów oraz dodatkowych parametrów, które będą wymagane przez poszczególne algorytmy wprowadzone w produktach. Profilowanie pozwoli na określenie zdolności kredytowej w poszczególnych instytucjach finansowych, i przygotowanie listy produktów, które wstępnie spełniają oczekiwania klienta. Użytkownik systemu będzie mógł dla jednego klienta wprowadzić kilka różnych profili, dotyczących zarówno inwestycji jak i kredytów. To pozwoli użytkownikowi w pełni

8 wykorzystać system do rozmowy z klientem, a firmie Finanset posiadanie pełnej statystyki dotyczącej działalności poszczególnych użytkowników. Moduł administracyjny Moduł administracyjny będzie udostępniony jedynie administratorom systemu do zarządzania listą użytkowników, którzy mogą z niego korzystać, oraz nadanie wybranych uprawnień, np. tylko do określonej listy produktów, dostęp do serwisu ograniczony do ilości logowań czy okresu czasu, w którym obowiązuje np. umowa na udostępnienie systemu. System umożliwi również prowadzenie rozliczeń za korzystanie z systemu (dostęp do bazy, prowizje od sprzedanych produktów, itp.), zintegrowany z płatnościami online, oraz w pełni zautomatyzowane wystawianie i dostarczanie faktur. Planowany jest dostęp per stanowisko z abonamentem rocznym / kwartalnym /miesięcznym, jak również dostęp krótkotrwały np. na podstawie przesłanej wiadomości czy sms. W module administracyjnym będzie możliwość przeglądania statystyk wykorzystania systemu przez poszczególnych użytkowników, co pozwoli określić sposób korzystania z aplikacji oraz preferencje wprowadzanych do bazy klientów. Moduł transakcyjny Do tego modułu będą trafiać zlecenia klientów wprowadzonych w module profilowania wraz z dobranym w stosownym module analitycznym produktem, który zdecydowali się nabyć. Obsługa poszczególnych zleceń będzie w pierwszej fazie realizowana przez użytkowników, by w końcowej fazie trafiać do specjalistów Finanset, którzy sprawdzą zlecenia pod kątem merytorycznym i przekażą w sposób zautomatyzowane do odpowiedniej instytucji finansowej kompletny wniosek kredytowy, bądź uruchomią realizację transakcji zakupu udziałów towarzystwa inwestycyjnego. Przebieg i status realizacji poszczególnych transakcji będzie wprowadzany do systemu tak, by użytkownik w każdej chwili mógł sprawdzić status bez konieczności kontaktowania się z pracownikami Finanset. W szczególności automatyzacja poprzez narzędzie informatyczne winno usprawnić taki procesy jak: 1. Dobieranie kredytu 2. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych, 3. Złożenie wniosku kredytowego 4. Zarządzanie relacjami pomiędzy Partnerami a bankami 5. Dobieranie produktu inwestycyjnego 6. Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana 7. Analiza wartości portfela klienta (ilość / wartość jednostek) 8. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych

9 Zamawiający określa cele projektu na poziomie produktu: Liczba wdrożonych systemów B2B techniczną możliwość wykonywania procesów B2B między partnerami. Procesy biznesowe objęte systemem B2B W wyniku realizacji projektu automatyzacji ulegnie 8 procesów B2B (wartość docelowa). W szczególności będą to: 1. Dobieranie kredytu 2. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych, 3. Złożenie wniosku kredytowego 4. Zarządzanie relacjami pomiędzy Partnerami a bankami 5. Dobieranie produktu inwestycyjnego 6. Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana 7. Analiza wartości portfela klienta (ilość / wartość jednostek) 8. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych. Zrealizowanie tego elementu zostanie uznane za spełnione kiedy partnerzy biznesowi Zamawiającego będą posiadali fizyczną możliwość korzystania w sposób automatyczny z wszystkich dla nich planowanych do zautomatyzowania procesów B2B. techniczną możliwość wykonywania odpowiednich procesów B2B między partnerami. Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologie podpisu elektronicznego W wyniku realizacji projektu w ramach 4 (wartość docelowa) automatyzowanych procesów B2B zostanie wdrożony podpis elektroniczny W szczególności będą to: 1. Dobieranie kredytu 2. Złożenie wniosku kredytowego 3. Dobieranie produktu inwestycyjnego 4. Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana techniczną możliwość używania podpisów elektronicznych w ramach automatyzacji odpowiednich procesów B2B. Dodatkowo zostaną załączone dokumenty świadczące o posiadaniu podpisu elektronicznego. Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologie elektronicznej wymiany danych

10 W wyniku realizacji projektu w ramach 3 (wartość docelowa) automatyzowanych procesów B2B zostanie wdrożony EDI. W szczególności będą to: 1. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych, 2. Złożenie wniosku kredytowego 3. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych techniczną możliwość używania EDI w ramach automatyzacji odpowiednich procesów B2B. Liczba przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o wdrożony system B2B techniczną możliwość wykonywania procesów B2B między partnerami. Liczba wdrożonych i świadczonych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS Firma wdrażająca usystematyzuje (wymieni) wszystkie wdrażane w ramach projektu usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Osiągnięcie celu zostanie uznane za spełnione kiedy wszyscy partnerzy będą posiadali fizyczną możliwość korzystania z usług SaaS. techniczną możliwość wykonywania poprzez usługi SaaS procesów B2B między partnerami. Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których, poprzez wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, wyeliminowany został papierowy obieg dokumentów Firma wdrażająca usystematyzuje (wymieni) wszystkie procesy biznesowe typu B2B obsługiwane i automatyzowane przez systemem B2B, w których, poprzez wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, wyeliminowany został papierowy obieg dokumentów. Osiągnięcie celu zostanie uznane za spełnione kiedy partnerzy będą posiadali fizyczną możliwość korzystania z podpisu elektronicznego lub EDI w ramach wszystkich zautomatyzowanych procesów B2B w ramach których planowane jest ich używanie. Stanie się to kiedy w posiadaniu Zamawiającego znajdą się wszystkie elementy systemu (sprzęt i oprogramowanie), a także w przypadku 4 procesów kiedy partnerzy znajdą się w posiadaniu podpisu elektronicznego. techniczną możliwość używania podpisów elektronicznych lub EDI w ramach automatyzacji odpowiednich procesów B2B oraz wyraźne wskazanie, iż wyeliminowano papierowy obieg dokumentów.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo