Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok Warszawa tel Warszawa, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania zgodne z wnioskiem aplikacyjnym nr WND-POIG /13: A. Moduł zarządzania produktami wprowadzenie do systemu poszczególnych instytucji finansowych wprowadzenie oferowanych przez powyższe instytucje finansowe produktów inwestycyjnych i kredytowych, które mają być dostępne w systemie, każdy z wprowadzanych do systemu produktów będzie miał wprowadzone parametry go charakteryzujące, zarówno tekstowe, jak np. nazwa czy typ jak również parametry słownikowe i liczbowe - dodatkowo musi być dostarczona dokumentacja wraz z filmem instruktażowym. umożliwienie analizy poszczególnych produktów w kolejno realizowanych modułach, w niniejszym module zostanie też skonfigurowany sposób realizacji transakcji do wykorzystania w Module Transakcyjnym, aktualizacja dostępnych produktów poszczególnych instytucji finansowych i ich udostępnianie brokerom i pośrednikom - w cały okresie gwarancyjnym oferowanie nieograniczonego wsparcia podczas wprowadzania aktualizacji oferowanych produktów finansowych przez pracowników Zamawiającego, lista produktów B. Moduł analizy inwestycyjnej przygotowanie i implementacja algorytmów porównawczych poszczególnych produktów finansowych algorytmy muszą przeanalizować wprowadzone do systemu produkty i zwrócić listę najbardziej odpowiednich dla modelu klienta, któremu zostaną zaoferowane - dodatkowo musi być możliwość porównania ich właściwości i warunków finansowych i ręcznego dostosowania listy ofertowanych produktów przez operatora Zamawiającego,

2 odpowiednie dopasowanie wprowadzonych i aktualizowanych w Module zarządzania produktów i dobranie ich stosownie do wprowadzonego w Module profilowania klienta, rezultat działania Modułu analizy inwestycyjnej - lista produktów inwestycyjnych, które będą najlepiej odpowiadały profilowi wybranego klienta. C. Moduł analizy kredytowej porównywanie profilu klienta zainteresowanego skorzystaniem z kredytu hipotecznego, dopasowanie algorytmów porównujących parametry i warunki poszczególnych produktów kredytowych, rezultat działania Modułu analizy kredytowej - prezentacja najlepiej odpowiadających wprowadzonemu profilowi klienta produktów kredytowych D. Moduł profilowania umożliwienie współpracującym pośrednikom i brokerom wprowadzenie danych podstawowych oraz dodatkowych informacji profilujących. odpowiednie wprowadzanie klientów oraz odpowiedzi na listę pytań podczas spotkania z klientami => poznanie preferencji i zebranie kompletnej listy potrzebnych do dalszej analizy parametrów klienta - interfejs do wprowadzania musi być ściśle dostosowany do potrzeb konsultantów, aby w znaczący sposób ułatwił i przyspieszył proces profilowania, zapisanie tych informacji w bazie danych => wykorzystanie danych w Modułach analizy inwestycyjnej oraz kredytowej, umożliwienie sprofilowania klienta: pod kątem inwestycji, pod kątem kredytu, pod kątem zarówno jednego jak i drugiego jednocześnie. E. Moduł administracyjny umożliwienie administratorom systemu zarządzania dostępem do aplikacji, możliwość nadawania odpowiednich uprawnień, prowadzenie rozliczeń z brokerami i współpracownikami - przygotowywanie statementów przez pracowników Zamawiającego oraz możliwość akceptowania bądź dodawania uwag do przygotowanego statementu, kontrola czasu ważności konta na podstawie systemu abonamentów, umożliwienie wprowadzania i administracji systemu abonamentów (np. dostęp per stanowisko z abonamentem rocznym, jak również dostęp krótkotrwały np. na podstawie przesłanej wiadomości czy sms) - możliwość wystawiania faktury za dostęp do systemu bezpośrednio z systemu informatycznego, automatyzacja rozliczeń z pośrednikami i brokerami (automatyzacja wystawiania i dostarczania faktur).

3 F. Moduł transakcyjny przetwarzanie wprowadzonego produktu, który zostanie dla danego klienta wybrany w module analizy kredytowej bądź inwestycyjnej, transakcja rozumiana jako proces: zbierania potrzebnych dokumentów i formalności potrzebnych do zakupu produktu oraz samą transakcję, czyli finalizację zakupu, realizowanie transakcji w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem rozwiązania typu 3rd party. Technologie do zastosowania przy projekcie Planowany do wdrożenia system B2B będzie złożony z sześciu modułów, które zostaną zainstalowane na centralnym serwerze. W szczególności będą to Moduł analizy inwestycyjnej, Moduł analizy kredytowej, Moduł profilowania, Moduł Administracyjny, Moduł zarządzania produktami, Moduł Transakcyjny. Całość oprogramowania pozwoli kompleksowo zapanować nad procesami związanymi z kooperowaniem z partnerami w zakresie doradztwa finansowego. Każdy zainteresowany pracownik wnioskodawcy lub partnera będzie miał możliwość zalogowania się do swojego profilu i korzystania z funkcjonalności oprogramowania za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami będzie się więc obywać poprzez przesłanie danych do centralnego serwera, ich automatyczne przetworzenie i ewentualne przekazanie dalej lub z powrotem. Tego typu rozwiązanie wymaga po stronie Zamawiającego zapewnienia odpowiedniego serwera i łącza internetowego. Po stronie użytkownika konieczny jest komputer z przeglądarką internetową oraz łącze o odpowiedniej przepustowości. Rozwiązanie ma przewagę nad stacjonarnym ponieważ umożliwia dostęp z każdego miejsca i nie wymaga inwestycji w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie po stronie użytkownika. Wymagane innowacyjne rozwiązania informatyczne System powinien być wyposażony w takie narzędzia jak: praca za pośrednictwem stron WWW z wykorzystaniem standardowych przeglądarek internetowych dostępnych na rynku, możliwość tworzenia serwisów internetowych dla klientów Zamawiającego, kooperantów czy wreszcie pracowników obsługiwanych przez portale, pozwalające na bezpośrednią komunikację użytkowników z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa. System powinien pracować w oparciu o rozproszony model klient serwer. Po stronie serwera wymagany jest wielowarstwowy model w ramach którego wyróżnić trzeba płaszczyznę logiki biznesowej oraz bazy danych. Wymagana jest również instalacja i konfiguracja serwera bazodanowego pracującego w technologii 64-bitowej pozwalający na przechowywanie i zarządzanie dużymi zbiorami danych.

4 Interfejs użytkownika powinien być wykonany z wykorzystaniem najnowszych technologii, ze szczególnym naciskiem ukierunkowanym na bezpieczeństwo i integralność wprowadzanych danych. Poszczególne moduły systemu powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwy był dostęp nie tylko przez klasyczne komputery PC lecz również urządzenia przenośne typu tablet. System powinien być otwartym, pozwalającym na nieograniczoną wymianę danych z otoczeniem np. w formacie EDI, XML, Allegro-connect, SWIFT itp.. Powinien posiadać wbudowane elementy BI (ang. Business Intelligence) umożliwiające analizowanie i przetwarzanie danych pod kontem danego przedsiębiorstwa w oparciu o mechanizmy OLAP (ang.onlineanalytical Processing), które umożliwiają szybkie dotarcie od informacji ogólnej do tej najbardziej szczegółowej. System powinien być wyposażony w takie elementy jak: ograniczenia dostępu do danych, tylko tych, do których użytkownik posiada uprawnienia, przechodzenia od ogółu do szczegółu, czyli nawigacja typu drill-down, dowolną filtrację danych (datę, kontrahenta, itd ), oznaczania kolorem danych skrajnych, agregację wartości rozproszonych, graficzną prezentację danych. Oprogramowanie zostanie stworzone z wykorzystaniem następujących innowacyjnych technologii informatycznych (lub nowszych): PHP 5 obiektowy język programowania MySQL 5 system zarządzania relacyjnymi bazami danych HTML 5 język programowania stosowany do tworzenia stron internetowych JavaScript skryptowy język programowania jquery rozwijana biblioteka zwiększająca i skracająca czas programowania w języku JavaScript. CSS język wykorzystywany do tworzenia warstwy prezentacji stron WWW XML język znaczników przeznaczony głównie do reprezentowania rożnych danych w ustrukturyzowany i formalny sposób. Wdrożenie technologii podpisu elektronicznego: Wykorzystanie rozwiązania PGP - GnuPG. Dodatkowo zostanie wprowadzona ewidencja wystawionych certyfikatów umożliwiająca kontrolę nad dostępem do systemu dla uprawnionych osób w miarę upływu czasu.

5 Nazwa procesu B2B w ramach którego wykorzystywany jest podpis cyfrowy Opis wykorzystania podpisu cyfrowego Szacowany stopień eliminacji papierowego obiegu dokumentów w ramach procesu B2B Dobieranie kredytu Do akceptacji potwierdzenia Złożenie wniosku kredytowego Do akceptacji potwierdzenia Dobieranie produktu inwestycyjnego Do akceptacji potwierdzenia Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana Do akceptacji potwierdzenia Nazwa procesu B2B w ramach którego wykorzystywany jest EDI Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych Opis wykorzystania EDI Do pobrania informacji o ofercie i parametrach Szacowany stopień eliminacji papierowego obiegu dokumentów w ramach procesu B2B Złożenie wniosku kredytowego Do przekazania wniosku Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych Do pobrania informacji o ofercie i parametrach Oczekiwane przez Zamawiającego rozwiązania elektroniczne powinny polegać w szczególności na:

6 Moduł zarządzania produktami Finanset współpracuje z większością najważniejszych instytucji finansowych jako doradca i pośrednik w sprzedaży ich usług. Stworzenie modułu zarządzania produktami pozwoli na prowadzenie aktualnej listy współpracujących instytucji oraz szczegółowe rejestrowanie i aktualizowanie produktów przez nie oferowanych. Dane przechowywane w bazie danych będą zawierały rekordy opisujące: 1. instytucję: m.in. nazwę instytucji, dane teleadresowe, osoby kontaktowe, opis, charakterystyczne dla danej instytucji dokumenty, wymagania, opis sposobu komunikacji, typy działalności, itp. 2. model produktu: m.in. nazwę, typ (kredyt, inwestycja), opis, materiały promocyjne, procedury, dokumenty do wypełnienia, sposób realizacji transakcji oraz wszelkie algorytmy i wzory potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej lub inwestycyjnej. Jakość wprowadzonego modelu pozwoli na dokonywanie precyzyjnych obliczeń, których rezultat będzie wykorzystywany w modułach analitycznych aplikacji. Produkty będą miały określane ramy czasowe aktywności, tj. produkt wprowadzony przez instytucję będzie dostępny dla brokerów i pośredników tylko w obrębie określonego czasu. Takie rozwiązanie pozwoli na definiowanie i testowanie modeli produktów, zanim zostaną one udostępnione użytkownikom. Administratorzy systemu otrzymają również dostęp do statystyk pokazujących zainteresowanie konkretnymi produktami, które mogą być dobrym argumentem w rozmowach z instytucjami finansowymi (dot. np. warunków współpracy) Moduł analizy inwestycyjnej Najważniejszą częścią modułu inwestycyjnego będzie algorytm porównujący produkty inwestycyjne zgromadzone w module zarządzania produktami z parametrami obsługiwanego klienta wprowadzonymi w module profilowania. Rezultatem tego porównania będzie przedstawienie listy najlepiej dopasowanych do potrzeb klienta produktów inwestycyjnych. Algorytm porównawczy wykona w dużej ogólności następujące sprawdzenia: 1. sprawdzenie wysokości inwestycji zakładanej przez klienta 2. wyeliminowanie przeszkód formalnych 3. porówna profil produktu (ryzyko, sposób inwestowania, korzyści dla klienta) z deklarowanymi przez klienta preferencjami, które zostaną wprowadzone w profilu Po porównaniu i przedstawieniu parametrów konkurujących ze sobą produktów użytkownik pracujący w systemie będzie mógł przejść do realizacji transakcji, przedstawić ofertę

7 wybranych produktów poprzez wysłanie porównania na adres lub zapisać w historii kontaktu z klientem wybrane produkty. Moduł analizy kredytowej Niemal identyczną rolę w systemie będzie pełnił moduł analizy kredytowej. W tym przypadku jednak algorytm porównujący będzie korzystał z bazy produktów kredytowych, i dopasowywał je do zdolności kredytowych. Parametry klienta będą określane w module profilowania, w części zawierającej wszelkie dane dot. preferencji i możliwości dot. pozyskiwania kredytów. Algorytm porównawczy wykona następujące sprawdzenie: 1. badanie zdolności kredytowej 2. badanie wysokości kwoty kredytu zadeklarowanej przez klienta 3. obliczenie kosztu całkowitego kredytu 4. wyeliminowanie przeszkód formalnych 5. sprawdzenie wybranych produktów pod kątem dodatkowych preferencji klienta Rezultatem będzie prezentacja najlepiej odpowiadających wprowadzonemu profilowi klienta produktów kredytowych oferowanych przez współpracujące z Finanset instytucjami finansowymi. Moduł profilowania Moduł ten pozwoli wprowadzić do systemu podstawowe dane klientów, m.in. imię i nazwisko, dane teleadresowe, kontaktowe, opis klienta, dodatkowe uwagi dotyczące np. preferowanych godzin kontaktu, itp. Następnie użytkownik systemu będzie mógł wybrać grupę produktów, którymi zainteresowany jest klient i przejść do profilowania klienta pod kątem doboru najkorzystniejszego produktu. Wybór produktu inwestycyjnego pozwoli na określenie profilu inwestycyjnego klienta, jego upodobań co do sposobu inwestowania, kwoty do zainwestowania, długości okresu trwania inwestycji, określenia zainteresowania ryzykiem, maksymalnym zarobkiem, itp. Profilowanie będzie polegało na zadaniu listy pytań, które zostały przez Finanset opracowane na bazie doświadczenia w pracy z klientami. Wybór kredytu umożliwi wprowadzenie do systemu sytuacji materialnej klienta, dochodów oraz kosztów, wysokości pozyskiwanego kredytu, preferencji dotyczących kredytów oraz dodatkowych parametrów, które będą wymagane przez poszczególne algorytmy wprowadzone w produktach. Profilowanie pozwoli na określenie zdolności kredytowej w poszczególnych instytucjach finansowych, i przygotowanie listy produktów, które wstępnie spełniają oczekiwania klienta. Użytkownik systemu będzie mógł dla jednego klienta wprowadzić kilka różnych profili, dotyczących zarówno inwestycji jak i kredytów. To pozwoli użytkownikowi w pełni

8 wykorzystać system do rozmowy z klientem, a firmie Finanset posiadanie pełnej statystyki dotyczącej działalności poszczególnych użytkowników. Moduł administracyjny Moduł administracyjny będzie udostępniony jedynie administratorom systemu do zarządzania listą użytkowników, którzy mogą z niego korzystać, oraz nadanie wybranych uprawnień, np. tylko do określonej listy produktów, dostęp do serwisu ograniczony do ilości logowań czy okresu czasu, w którym obowiązuje np. umowa na udostępnienie systemu. System umożliwi również prowadzenie rozliczeń za korzystanie z systemu (dostęp do bazy, prowizje od sprzedanych produktów, itp.), zintegrowany z płatnościami online, oraz w pełni zautomatyzowane wystawianie i dostarczanie faktur. Planowany jest dostęp per stanowisko z abonamentem rocznym / kwartalnym /miesięcznym, jak również dostęp krótkotrwały np. na podstawie przesłanej wiadomości czy sms. W module administracyjnym będzie możliwość przeglądania statystyk wykorzystania systemu przez poszczególnych użytkowników, co pozwoli określić sposób korzystania z aplikacji oraz preferencje wprowadzanych do bazy klientów. Moduł transakcyjny Do tego modułu będą trafiać zlecenia klientów wprowadzonych w module profilowania wraz z dobranym w stosownym module analitycznym produktem, który zdecydowali się nabyć. Obsługa poszczególnych zleceń będzie w pierwszej fazie realizowana przez użytkowników, by w końcowej fazie trafiać do specjalistów Finanset, którzy sprawdzą zlecenia pod kątem merytorycznym i przekażą w sposób zautomatyzowane do odpowiedniej instytucji finansowej kompletny wniosek kredytowy, bądź uruchomią realizację transakcji zakupu udziałów towarzystwa inwestycyjnego. Przebieg i status realizacji poszczególnych transakcji będzie wprowadzany do systemu tak, by użytkownik w każdej chwili mógł sprawdzić status bez konieczności kontaktowania się z pracownikami Finanset. W szczególności automatyzacja poprzez narzędzie informatyczne winno usprawnić taki procesy jak: 1. Dobieranie kredytu 2. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych, 3. Złożenie wniosku kredytowego 4. Zarządzanie relacjami pomiędzy Partnerami a bankami 5. Dobieranie produktu inwestycyjnego 6. Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana 7. Analiza wartości portfela klienta (ilość / wartość jednostek) 8. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych

9 Zamawiający określa cele projektu na poziomie produktu: Liczba wdrożonych systemów B2B techniczną możliwość wykonywania procesów B2B między partnerami. Procesy biznesowe objęte systemem B2B W wyniku realizacji projektu automatyzacji ulegnie 8 procesów B2B (wartość docelowa). W szczególności będą to: 1. Dobieranie kredytu 2. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych, 3. Złożenie wniosku kredytowego 4. Zarządzanie relacjami pomiędzy Partnerami a bankami 5. Dobieranie produktu inwestycyjnego 6. Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana 7. Analiza wartości portfela klienta (ilość / wartość jednostek) 8. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych. Zrealizowanie tego elementu zostanie uznane za spełnione kiedy partnerzy biznesowi Zamawiającego będą posiadali fizyczną możliwość korzystania w sposób automatyczny z wszystkich dla nich planowanych do zautomatyzowania procesów B2B. techniczną możliwość wykonywania odpowiednich procesów B2B między partnerami. Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologie podpisu elektronicznego W wyniku realizacji projektu w ramach 4 (wartość docelowa) automatyzowanych procesów B2B zostanie wdrożony podpis elektroniczny W szczególności będą to: 1. Dobieranie kredytu 2. Złożenie wniosku kredytowego 3. Dobieranie produktu inwestycyjnego 4. Przyjmowanie zleceń nabycia / konwersji / zamiana techniczną możliwość używania podpisów elektronicznych w ramach automatyzacji odpowiednich procesów B2B. Dodatkowo zostaną załączone dokumenty świadczące o posiadaniu podpisu elektronicznego. Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologie elektronicznej wymiany danych

10 W wyniku realizacji projektu w ramach 3 (wartość docelowa) automatyzowanych procesów B2B zostanie wdrożony EDI. W szczególności będą to: 1. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach inwestycyjnych, 2. Złożenie wniosku kredytowego 3. Zbieranie i przechowywanie informacji o produktach kredytowych techniczną możliwość używania EDI w ramach automatyzacji odpowiednich procesów B2B. Liczba przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o wdrożony system B2B techniczną możliwość wykonywania procesów B2B między partnerami. Liczba wdrożonych i świadczonych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS Firma wdrażająca usystematyzuje (wymieni) wszystkie wdrażane w ramach projektu usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Osiągnięcie celu zostanie uznane za spełnione kiedy wszyscy partnerzy będą posiadali fizyczną możliwość korzystania z usług SaaS. techniczną możliwość wykonywania poprzez usługi SaaS procesów B2B między partnerami. Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których, poprzez wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, wyeliminowany został papierowy obieg dokumentów Firma wdrażająca usystematyzuje (wymieni) wszystkie procesy biznesowe typu B2B obsługiwane i automatyzowane przez systemem B2B, w których, poprzez wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, wyeliminowany został papierowy obieg dokumentów. Osiągnięcie celu zostanie uznane za spełnione kiedy partnerzy będą posiadali fizyczną możliwość korzystania z podpisu elektronicznego lub EDI w ramach wszystkich zautomatyzowanych procesów B2B w ramach których planowane jest ich używanie. Stanie się to kiedy w posiadaniu Zamawiającego znajdą się wszystkie elementy systemu (sprzęt i oprogramowanie), a także w przypadku 4 procesów kiedy partnerzy znajdą się w posiadaniu podpisu elektronicznego. techniczną możliwość używania podpisów elektronicznych lub EDI w ramach automatyzacji odpowiednich procesów B2B oraz wyraźne wskazanie, iż wyeliminowano papierowy obieg dokumentów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 5 do postępowania wyboru na Generalnego dostawcę oprogramowania w ramach projektu Wdrożenie systemu zdalnego dostepu do zbioru klasy B2B integrujacego procesy w zakresie zarzadzania archiwizowanymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 25.06.2012r. Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu automatycznej współpracy firmy Landeo z Partnerami Zamawiający: Landeo Sp. z o.o. Krasne 339 36-007 Krasne NIP: 517-018-90-51 I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 W związku z realizacją umowy z Polską Agencji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Bydgoszcz, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. e-match B2S - Zintegrowana platforma kompleksowych usług dla firm startup

ZAPYTANIE OFERTOWE. e-match B2S - Zintegrowana platforma kompleksowych usług dla firm startup Warszawa, 30.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy realizującego usługę stworzenia i wdrożenia systemu opisanego w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. Nazwa i adres Zamawiającego Miejscowość i data ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn.: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Poznań, 2.06.2014 r. EasySolar Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. EasySolar Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo