Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Sosnowiec: Wyroby farmaceutyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Sosnowiec: Wyroby farmaceutyczne"

Transkrypt

1 1/98 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Sosnowiec: Wyroby farmaceutyczne 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary Plac Medyków 1 Do wiadomości: Jacek Gorszanów, Sosnowiec POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej Zdrowie Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa leków części. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce realizacji dostawy Plac Medyków Sosnowiec, POLSKA. Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na tereniepolski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia r dz. U. 93 poz. 896 z 2004 r oraz 1/98

2 2/98 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) muszą odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Okres ważności leków minimum jeden rokod daty dostawy. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające określone w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartościzamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku: - zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie Podział na części Tak oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT Zakres między ,00 a ,00 PLN Opcje CZAS LUB TERMIN REALIZACJI : INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Acarbosum Glucobay tabl 50 mg x 30*. Glucobay tabl 100 mg x 30*. Bez VAT 656,88 PLN CZĘŚĆ NR 2 2/98

3 3/98 NAZWA Acebutololum Sectral tabl powl 0.2 g x 30*. Bez VAT 478,44 PLN CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Acenocoumarolum Acenocumarol tabl g x 60*. Bez VAT 1 205,28 PLN CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Acetazolamidum Diuramid tabl 0.25 g 30 tabl*. Bez VAT 1 607,58 PLN CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Acetylcysteinum ACC 0.2 g x 20 kaps*. 3/98

4 4/98 Bez VAT 750,24 PLN CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Aciclovirum Herpesin inj 0.25 g x 10*. Heviran tabl 0.2 x 30*. Heviran tabl 0.4 x 30*. Heviran tabl powl 0.8 g x 30*. Bez VAT 4 184,46 PLN CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Acidum boricum Acidum boricum subst kg*. Bez VAT 1 348,21 PLN CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Acidum folicum Acidum folicum tabl 15 mg x 30*. 4/98

5 5/98 Bez VAT 1 287,00 PLN CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Acidum salicylicum Acidum salicylicum subst kg*. Bez VAT 500,76 PLN CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Acidum salicylicum, Flumetasonum Lorinden A maść 15.0*. Bez VAT 333,60 PLN CZĘŚĆ NR 11 NAZWA Acidum acetylsalicylicum Bestpirin tbl doj x 30*. Bez VAT 50,13 PLN 5/98

6 6/98 CZĘŚĆ NR 12 NAZWA Human albumin Alb os ludz 20 % 50 ml*. Bez VAT ,40 PLN CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Alcohol polyvinylicus Lacrimal kr do oczu 2 x 5 ml*. Bez VAT 1 857,42 PLN CZĘŚĆ NR 14 NAZWA Allantoinum, Dexpanthenolum Alantan 2 % maść 30 g*. Bez VAT 8 782,88 PLN 6/98

7 7/98 CZĘŚĆ NR 15 NAZWA Allopurinolum Milurit(Allupol) tabl 0.1 g x 50*. Bez VAT 3 182,40 PLN CZĘŚĆ NR 16 NAZWA Alprazolamum Afobam (Zomiren) tabl 1 mg x 30*. Bez VAT 125,10 PLN CZĘŚĆ NR 17 NAZWA Alprostadilum Prostavasin 60 x 10 amp*. Bez VAT ,02 PLN CZĘŚĆ NR 18 NAZWA Alteplasum 7/98

8 8/98 Actilyse inj 0.02 g x 1 fiol-. Actilyse inj 0.05 g x 1 fiol-. Bez VAT ,40 PLN CZĘŚĆ NR 19 NAZWA Aluminii acetotartras Altacet tabl 1 g x 6*. Bez VAT ,42 PLN CZĘŚĆ NR 20 NAZWA Amiloridum, Hydrochlorothiazidum Tialorid Mite tabl x 50*. Tialorid tabl x 50*. Bez VAT 638,28 PLN CZĘŚĆ NR 21 NAZWA Amitriptylini hydrochloridum Amitriptylinum draż 0.01 g x 60*. Amitriptylinum draż g x 60*. 8/98

9 9/98 Bez VAT 601,86 PLN CZĘŚĆ NR 22 NAZWA Amlodipinum Cardiolipin Amlozek tabl. 0,01g x 30. Cardilopin tabl Agen5 mg 30 tabl*. Bez VAT 3 104,64 PLN CZĘŚĆ NR 23 NAZWA Amoxicillinum Ospamox caps/tabl 0.75 x 16*. Bez VAT ,56 PLN CZĘŚĆ NR 24 NAZWA Ampicillinum Ampicillin inj 1 g x 1 fiol*. 9/98

10 10/98 Bez VAT ,36 PLN CZĘŚĆ NR 25 NAZWA Sultamycyllinum, ampicillin, sulbactam Unasyn inj 1.5 g 1 fiol*. Unasyn inj 3.0 g 1 fiol*. Bez VAT ,76 PLN CZĘŚĆ NR 26 NAZWA Pancreatinum, Multienzymes (lipase, protease etc.) Lipancrea kaps x 60*. Bez VAT 835,92 PLN CZĘŚĆ NR 27 NAZWA Antazoline, Antazolinim mesylas Phenazolinum inj 0.1 g/2 ml x 10*. Bez VAT 4 568,76 PLN 10/98

11 11/98 CZĘŚĆ NR 28 NAZWA Antitoxinum vipericum Antyt jadu żmij roz do inj dom 500j x 1-. Bez VAT 981,93 PLN CZĘŚĆ NR 29 NAZWA Argentum nitricum Argentum nitricum subst g*. Bez VAT 4 890,69 PLN CZĘŚĆ NR 30 NAZWA Ascorbic acid Vit C inj 0.5/5 ml x 10*. Bez VAT ,60 PLN CZĘŚĆ NR 31 11/98

12 12/98 NAZWA Atropini sulphas Atropinum sulf 1 % krp do oczu 5 ml*. Atropinum sulf inj 0.5 mg/1 ml x 10*. Atropinum sulf inj 1 mg/1 ml x 10*. Atropinum sulf subst g*. Bez VAT ,33 PLN CZĘŚĆ NR 32 NAZWA Azathioprinum Azathioprine tabl 0.05 g x 50*. Bez VAT 1 638,06 PLN CZĘŚĆ NR 33 NAZWA Baclofenum Baclofen tabl 0.01 g x 50*. Baclofen tabl g x 50*. Bez VAT 450,00 PLN CZĘŚĆ NR 34 12/98

13 13/98 NAZWA Balsamum peruvianum Balsamum peruvianum subst kg*. Bez VAT 1 412,40 PLN CZĘŚĆ NR 35 NAZWA Bencyclanum Halidor tabl 100 mg x 60*. Bez VAT 3 367,44 PLN CZĘŚĆ NR 36 NAZWA Benzylpenicillinum kalicum Penicill cryst inj j m 1 fiol*. Bez VAT 3 052,80 PLN CZĘŚĆ NR 37 NAZWA Betahistine, Betahistini dihydrochloridum Betahistine Polvertic 8 mg x 100 tbl*. 13/98

14 14/98 Bez VAT 411,96 PLN CZĘŚĆ NR 38 NAZWA Betamethasonum Diprophos inj g/ml x 5*. Bez VAT ,80 PLN CZĘŚĆ NR 39 NAZWA Bimatoprostum Lumigan 0,03 % - 3ml krople do oczu. Bez VAT 3 107,16 PLN CZĘŚĆ NR 40 NAZWA Bisoprololum, Bisoprololi fumaras Bisohexal Coronal tabl powl 5 mg x 30*. Bez VAT 2 536,56 PLN 14/98

15 15/98 CZĘŚĆ NR 41 NAZWA Bromhexinum, Bromhexini hydrochloridum Flegamina syrop g/5 ml 120 ml*. Bez VAT 1 807,20 PLN CZĘŚĆ NR 42 NAZWA Bromisovalum, Menthae oleum, Phenobarbitalum Milocardin krople 15 g*. Bez VAT 2 857,68 PLN CZĘŚĆ NR 43 NAZWA Buflomedili hydrochloridum Buvasodil tabl powl 0.15 g x 20*. Bez VAT 68,70 PLN 15/98

16 16/98 CZĘŚĆ NR 44 NAZWA Calcii carbonicum praecipitatum, Calcii dobesilas, Calcii lactogluconas, Calcii pantothenas, Calcii chloridum Calcium carbonicum praecipitatum kg*. Calcium dobesilate tabl 0.25 g x 30*. Calcium 500 rosz musuj 5.4 g x 12-. Calcium pantothenicum tabl 0.1 g x 50*. Calcium 10 % inj 10 ml x 10*. Bez VAT ,94 PLN CZĘŚĆ NR 45 NAZWA Calcitoninum salmonis Calcitonin amp 100j m /ml x 5-. Bez VAT 274,44 PLN CZĘŚĆ NR 46 NAZWA Carbamazepinum Amizepin tabl 0.2 g x 50*. Neurotop tabl 0.3 g x 50* /kaps/. Neurotop tabl 0.6 g x 50*- /kaps/. Bez VAT 5 161,32 PLN 16/98

17 17/98 CZĘŚĆ NR 47 NAZWA Carbo medicinalis Carbo medicinalis tabl 0.3 g x 20*-. Bez VAT 104,16 PLN CZĘŚĆ NR 48 NAZWA Carbomerum Vidisic żel do oczu 10 g*. Bez VAT 8 768,88 PLN CZĘŚĆ NR 49 NAZWA Cetirizini dihydrochloridum Alermed Cetalergin 10 mg x 20 t. Bez VAT 727,65 PLN CZĘŚĆ NR 50 17/98

18 18/98 NAZWA Chinidinum sulfuricum Chinidinum sulfuricum draż 0.2 g x 50*. Bez VAT 42,54 PLN CZĘŚĆ NR 51 NAZWA Chloramphenicolum Detreomycyna 1 % maść 5 g*. Detreomycyna 2 % maść 5 g*. Detreomycyna subst 1 g*. Oftalmosa Cusi Chloramphenicol 1 % - 3g maść do oczu. Bez VAT ,60 PLN CZĘŚĆ NR 52 NAZWA Chlorhexidinum gluconicum Manusan płyn 4 % 500 ml*. Bez VAT ,00 PLN CZĘŚĆ NR 53 NAZWA Chlorpromazini hydrochloridum 18/98

19 19/98 Fenactil 4 % krople 10 g*. Fenactil inj dom g/5 ml x 5*. Fenactil inj doż g/ml 2 ml x 10*. Bez VAT 8 552,16 PLN CZĘŚĆ NR 54 NAZWA Ciclosporinum Sandimmun inj 0.05 g/1 ml x 10*. Sandimmun Neoral, Equoral 100 mg x 50 kaps*. Bez VAT 2 884,38 PLN CZĘŚĆ NR 55 NAZWA Clemastinum Clemastinum tabl g x 30*. Bez VAT 1 829,52 PLN CZĘŚĆ NR 56 NAZWA Clonazepamum 19/98

20 20/98 Clonazepamum inj 1 mg/ml x 10*. Clonazepamum tabl 0.5 mg x 30*. Clonazepamum tabl 2 mg x 30*. Bez VAT 7 263,00 PLN CZĘŚĆ NR 57 NAZWA Clonidini hydrochloridum Iporel tabl mg x 50*. Bez VAT 133,65 PLN CZĘŚĆ NR 58 NAZWA Clopamidum, Dihydroergocristinum, Reserpinum Normatens draż x 20*. Bez VAT 22,35 PLN CZĘŚĆ NR 59 NAZWA Cloxacillinum Syntarpen inj 1 g 1 fiol*. Syntarpen tabl 0.5 g x 16*. 20/98

21 21/98 Bez VAT ,76 PLN CZĘŚĆ NR 60 NAZWA Cocarboxylasi chloridum Cocarboxylasum inj 0.05 g x 5 amp*. Bez VAT 5 047,92 PLN CZĘŚĆ NR 61 NAZWA Codeini phosphas, Sulfogaiacolum Thiocodin tabl x 10*. Bez VAT 2 754,00 PLN CZĘŚĆ NR 62 NAZWA Colchicine Colchicum Dispert tab/draż 0.5 mg x 50*-. Bez VAT 147,00 PLN 21/98

22 22/98 CZĘŚĆ NR 63 NAZWA Colistimethatum natricum Colistin inj j m 1 fiol*. Bez VAT 1 033,20 PLN CZĘŚĆ NR 64 NAZWA Collagenasum Iruxol salbe 20.0*. Bez VAT ,32 PLN CZĘŚĆ NR 65 NAZWA Collodium Collodium 4 % płyn 1 g*. Bez VAT 928,80 PLN 22/98

23 23/98 CZĘŚĆ NR 66 NAZWA Crotamitonum Crotamiton 10 % maść 0.1 g/1 g 40 g. Bez VAT 123,12 PLN CZĘŚĆ NR 67 NAZWA Kobalamina,Cyjanokobalamina Vit B12 inj 1000 mcg/2 ml x 5*. Bez VAT 2 948,40 PLN CZĘŚĆ NR 68 NAZWA Dalteparin, Dalteparinum natricum Fragmin jm/ 0,2 ml x 10. Fragmin jm/0,2ml x 10. Fragmin jm /0,3 ml x 10. Fragmin jm /0,4 ml x 5. Fragmin jm / 0,5 ml x 5. Fragmoin jm. /0,6 ml x 5. Fragmin jm / 0,72ml x 5. Bez VAT ,00 PLN 23/98

24 24/98 CZĘŚĆ NR 69 NAZWA Consolida regalis Delacet płyn 100 g*. Bez VAT 1 310,22 PLN CZĘŚĆ NR 70 NAZWA Desmopressinum acetatum Minirin aer do n 0.01 mg/daw 5 ml*. Minirin tabl g x 30*. Bez VAT 8 113,74 PLN CZĘŚĆ NR 71 NAZWA Dexamethasonum, Dexamethasoni natrii phosphas, Dexamethasonum,Tobramycinum Dexamethason tabl 1 mg x 20*. Dexapolcort aer 55 ml*. Dexamethason 0,1 % - 5ml zawiesina do oczu. Dexaven inj g/1 ml x 10*. Dexaven inj g/2 ml x 10*. Tobradex 5 ml krople do oczu. Bez VAT ,85 PLN 24/98

25 25/98 CZĘŚĆ NR 72 NAZWA Dexpanthenolum Corneregel 10 g*. Panthenol aer 130 g*. Bez VAT 2 391,84 PLN CZĘŚĆ NR 73 NAZWA Diazepamum Relanium inj 0.01 g/2 ml x 50*. Relanium tabl g x 20*. Relanium tabl g x 20*. Bez VAT ,16 PLN CZĘŚĆ NR 74 NAZWA Diclofenacum natricum Majamil prol tabl pow 0.1 g x 20*. Majamil tabl powl 0.05 g x 20*. Naclofen, Difadol inj g/ml 3 ml x 5*. 25/98

26 26/98 Bez VAT ,60 PLN CZĘŚĆ NR 75 NAZWA Digoxinum Digoxin inj 0.5 mg/2 ml x 5*. Digoxin tabl 0.1 mg x 30*. Digoxin tabl 0.25 mg x 30*. Bez VAT 4 566,60 PLN CZĘŚĆ NR 76 NAZWA Dihydroergotaminum Dihydroergotam methanosulfonicum kr 2 mg/1 ml 15 ml*. Bez VAT 114,00 PLN CZĘŚĆ NR 77 NAZWA Aluminii natrii dihydroxycarbonas Alugastrin zaw 250 ml*. Bez VAT 102,06 PLN 26/98

27 27/98 CZĘŚĆ NR 78 NAZWA Dikalii clorazepas Cloranxen tabl 10 mg x 30*. Cloranxen tabl 5 mg x 30*. Bez VAT 134,52 PLN CZĘŚĆ NR 79 NAZWA Diltiazem, Diltiazemi hydrochloridum Blocalcin 60 mg, Dilzem 60 mg tabl. Bez VAT 191,04 PLN CZĘŚĆ NR 80 NAZWA Dimethiconum Esputicon kaps 0.05 g x 100*. Silol 350 F aer 100 ml*. Bez VAT 5 522,58 PLN 27/98

28 28/98 CZĘŚĆ NR 81 NAZWA Diosminum Otrex 600, Phlebodia. Bez VAT 655,56 PLN CZĘŚĆ NR 82 NAZWA Atropini sulphas, Diphenoxylati hydrochloridum Reasec tabl 2.5 mg x 20*. Bez VAT 4 203,36 PLN CZĘŚĆ NR 83 NAZWA Distigmini bromidum Ubretid tabl g x 20*. Bez VAT 514,95 PLN CZĘŚĆ NR 84 28/98

29 29/98 NAZWA Dopamine, Dopamini hydrochloridum Dopamina inj 4 % 0.2 g/5 ml x 10*. Bez VAT ,56 EUR CZĘŚĆ NR 85 NAZWA Dorzolamidum Trusopt 2 % kr do oczu 5 ml*. Bez VAT 3 685,26 PLN CZĘŚĆ NR 86 NAZWA Doxepinum, Doxepini hydrochloridum Doxepin kaps 0.01 g x 30*. Doxepin kaps g x 30*. Bez VAT 714,00 PLN CZĘŚĆ NR 87 NAZWA Doxycyclinum Doxycyclinum inj 100 mg/5 ml 1 fiol*. 29/98

30 30/98 Doxyratio M 0.1 x 10 tabl*. Bez VAT ,28 PLN CZĘŚĆ NR 88 NAZWA Ephedrinum hydrochloridum Ephedrinum hydrochl inj g/ml x 10*. Bez VAT 5 011,20 PLN CZĘŚĆ NR 89 NAZWA Epinephrine, Adrenalinum Adrenalinum inj g/1 ml x 10*. Bez VAT ,91 PLN CZĘŚĆ NR 90 NAZWA Atropinum, Ergotaminum, Phenobarbitalum Bellergot draż x 30*. 30/98

31 31/98 Bez VAT 329,76 PLN CZĘŚĆ NR 91 NAZWA Erythromycini cyclocarbonas Davercin tabl powl 0.25 g x 16 *. Erythromycinum inj doż 0.3 x 1 fiol*. Erythromycinum tabl powl 0.2 g x 16*. Bez VAT 1 424,64 PLN CZĘŚĆ NR 92 NAZWA Escinum Aescin tabl powl 0.02 g x 30*. Bez VAT 146,52 PLN CZĘŚĆ NR 93 NAZWA Ethacridini lactas Rivanolum subst g*. Rivanolum tabl 0.1 g x 5*. Bez VAT 5 492,52 PLN 31/98

32 32/98 CZĘŚĆ NR 94 NAZWA Ethambutolum Ethambutol kaps 0.25 g x 250*. Bez VAT 1 413,72 PLN CZĘŚĆ NR 95 NAZWA Aethylum chloratum Aethylum chloratum aer 70 g*. Bez VAT ,06 PLN CZĘŚĆ NR 96 NAZWA Eucerinum anhydricum Eucerinum podłoże 1 kg*. Bez VAT 6 565,91 PLN 32/98

33 33/98 CZĘŚĆ NR 97 NAZWA Famotidinum Quamatel inj doż 20 mg + rozp 5 ml x 5*. Ulfamid tabl 0.02 x 20*. Ulfamid tabl 0.04 g x 20*. Bez VAT 4 938,06 PLN CZĘŚĆ NR 98 NAZWA Fenoteroli hydrobromidum Berotec 10 ml 200 dawek*. Bez VAT 486,00 PLN CZĘŚĆ NR 99 NAZWA Ferrosi gluconas, Ferrosi sulfas, Acidum folicum Ascofer draż x 50*. Hemofer prolongatum draż x 30*. Bez VAT 9 332,64 PLN CZĘŚĆ NR /98

34 34/98 NAZWA Deoxyrybonucleaosum, Fibrinolysinum Fibrolan maść 25 g*. Bez VAT 1 193,40 PLN CZĘŚĆ NR 101 NAZWA Fiolet crystallisatum Fiolet krystaliczny subst g*. Bez VAT 192,05 PLN CZĘŚĆ NR 102 NAZWA Fludrocortisoni acetas, Gramicidinum, Neomycinum Cortineff 0.1 % maść oczna 3 g*. Cortineff tabl 0.1 g x 20*. Dicortineff zaw do oczu 5 ml*. Bez VAT 7 433,46 PLN CZĘŚĆ NR 103 NAZWA Flunarizinum 34/98

35 35/98 Flunarizinum tabl 5 mg x 30*-. Bez VAT 85,80 PLN CZĘŚĆ NR 104 NAZWA Fluocinoloni acetonidum Flucinar maść 15.0*. Bez VAT 901,80 PLN CZĘŚĆ NR 105 NAZWA Fluoresceinum Fluorescein inj 10 % 5 ml x 1*. Bez VAT ,40 PLN CZĘŚĆ NR 106 NAZWA Formalinum Formalinum płyn 40 % kg*. 35/98

36 36/98 Bez VAT ,14 PLN CZĘŚĆ NR 107 NAZWA Furaginum Furagin tabl 0.05 g x 30*. Bez VAT 8 798,40 PLN CZĘŚĆ NR 108 NAZWA Gabapentinum Neuran 400 kaps twarde 0.4 g 100 kaps. Bez VAT 191,97 PLN CZĘŚĆ NR 109 NAZWA Human Fibrinogen, Human Thrombin, gelatin sponge TachoSil, Tachosil 2.5 x 3.0 x 0.5*. TachoSil,Tachosil 4.8 x 9.5 x 0.5*. Bez VAT ,40 PLN 36/98

37 37/98 CZĘŚĆ NR 110 NAZWA Gentamicinum, Gentamicini sulfas Gentamicin 0.3 % kr do oczu 5 ml*. Gentamicin 0.3 % maść oczna 3.0*. Gentamicin inj 0.04 g/1 ml x 10*. Gentamicin inj 0.08 g/2 ml x 10*. Bez VAT ,68 PLN CZĘŚĆ NR 111 NAZWA Glucosum Glucosum 20 % inj 10 ml x 10*. Glucosum 40 % inj 10 ml x 10*. Glucosum subst 1 kg*. Bez VAT 3 857,01 PLN CZĘŚĆ NR 112 NAZWA Glyceroli trinitras Nitroglycerinum tabl podj 0.5 mg x 20*. Perlinganit inj 0.01 g/10 ml x 10*. Sustonit tabl 6.5 mg x 30*. 37/98

38 38/98 Bez VAT ,34 PLN CZĘŚĆ NR 113 NAZWA Glycerolii suppositoria, Glycerolum, Glyceroli trinitras, Pentaeritrityli tetranitras Czopki glicerynowe 2 g x 10*. Glycerolum 86 % płyn 1 kg*. Pentaerythritol comp tabl x 20*. Bez VAT ,85 PLN CZĘŚĆ NR 114 NAZWA Haloperidolum Haloperidol inj g/1 ml x 10*. Haloperidol krople g/ml 10 ml*. Haloperidol tabl g x 40*. Bez VAT 3 959,82 PLN CZĘŚĆ NR 115 NAZWA Heparinum natricum Heparinum inj 25000j m/5 ml x 1 fiol*. Heparinum krem 30000j m/100 g x 20 g. 38/98

39 39/98 Bez VAT ,60 PLN CZĘŚĆ NR 116 NAZWA Hepatitis B immunoglobulin Gamma anty HBs 200 inj 200 j m x 1 fiol*. Bez VAT 2 708,28 PLN CZĘŚĆ NR 117 NAZWA Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum g x 30 tabl*. Hydrochlorothiazidum g x 30 tabl *. Bez VAT 629,91 PLN CZĘŚĆ NR 118 NAZWA Hydrocortisoni butyras, Hydrocortisoni acetas, Hydrocortisonum, Hydrocortisoni acetas, Oxytetracyclini hydrochloridum, Polymyxini B sulfas Laticort 0.1 % maść 15.0*. Corhydron 0.1 g + 2 ml x 5 amp*. Hydrocortisonum 1 % krem 15.0*. Hydrocortisonum tabl 0.02 g x 20*. Atecortin zaw 5 ml*. 39/98

40 40/98 Bez VAT ,60 PLN CZĘŚĆ NR 119 NAZWA Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum 0.2 % syrop 250.0*. Hydroxyzinum draż 0.01 g x 30*. Hydroxyzinum draż g x 30*. Hydroxyzinum inj 0.05 g/ml 2ml x 5*. Bez VAT ,24 PLN CZĘŚĆ NR 120 NAZWA Immunoglobulinum tetanicum Tetabulin S/D inj 250 j m x 1*. Bez VAT ,04 PLN CZĘŚĆ NR 121 NAZWA Etamsylatum Cyclonamine inj 0.25 g/2 ml x 50*. Cyclonamine tabl 0.25 g x 30*. 40/98

41 41/98 Bez VAT ,72 PLN CZĘŚĆ NR 122 NAZWA Indometacinum Metindol retard tabl g x 25*. Metindol tabl powl g x 30-*. Bez VAT 94,65 PLN CZĘŚĆ NR 123 NAZWA Insulinum humanum, Insulin injection neutral, Insulinum humanum isophanum Gensulin R 100 j/ml 10 ml fiol*. Gensulin R 40 j/ml 10 ml fio*. Gensulin N 40 j/ml 10 ml fiol*. Bez VAT ,10 PLN CZĘŚĆ NR 124 NAZWA Ipratropii bromidum Atrovent rozt do inh 0.25 mg/1ml 20 ml*. 41/98

42 42/98 Bez VAT ,44 PLN CZĘŚĆ NR 125 NAZWA Fenoteroli hydrobromidum, Ipratropii bromidum Berodual but 20 ml inhal nebuliz*. Berodual N aer 200 dawek poj*. Bez VAT ,76 PLN CZĘŚĆ NR 126 NAZWA Isosorbidi mononitras Effox 10 tabl 0.01 g x 60*. Effox 20 tabl 0.02 g x 50*. Effox 40 tabl 0.04 g x 40*. Effox long ret tabl 0.05 g x 30*. Bez VAT 5 305,59 PLN CZĘŚĆ NR 127 NAZWA Itraconazolum Trioxal kaps 0.1 g x 28*. 42/98

43 43/98 Bez VAT 1 939,68 PLN CZĘŚĆ NR 128 NAZWA Kalium hypermanganicum subst, Kalium hypermanganicum Kalium hypermanganicum subst. Kalium hypermanganicum tabl 0.1 g x 30*. Bez VAT 217,64 PLN CZĘŚĆ NR 129 NAZWA ketaminum Calypsol inj 0.5/10 ml x 5 amp*. Bez VAT ,36 PLN CZĘŚĆ NR 130 NAZWA Ketoconazolum Ketokonazol tabl 0.2 g x 20*. Profenid czop 0.1 g x 10*. Profenid kaps 50 mg x 24*. Profenid prolong tabl powl 0.2 g x 14*. Profenid Refastin tabl 100 mg x 20*-. 43/98

44 44/98 Bez VAT ,00 PLN CZĘŚĆ NR 131 NAZWA klej tkankowy BioGlue 2 ml klej tkankowy*. BioGlue 5 ml klej tkankowy*. Bez VAT ,04 PLN CZĘŚĆ NR 132 NAZWA Lactobacillus rhamnosus Lakcid prosz 1 amp*. Bez VAT 7 290,36 PLN CZĘŚĆ NR 133 NAZWA Lactulosum Lactulosum syrop 2.5 g/5 ml 150 m*. 44/98

45 45/98 Bez VAT ,40 PLN CZĘŚĆ NR 134 NAZWA Lanolinum anhydricum Lanolinum anhydricum podłoże kg*. Bez VAT 7 280,03 PLN CZĘŚĆ NR 135 NAZWA Latanoprostum Xalatan kr do oczu % 2.5 ml*. Bez VAT 661,92 PLN CZĘŚĆ NR 136 NAZWA levofloxacinum Oftaquix - 5 ml krople do oczu. Bez VAT 2 812,50 PLN 45/98

46 46/98 CZĘŚĆ NR 137 NAZWA Levothyroxinum natricum Eltroxin tabl 50 mcg x 100*. Euthyrox N tabl 100 mcg x 100*. Bez VAT 1 969,80 PLN CZĘŚĆ NR 138 NAZWA Lidocainii h/chl.chlorhexidinii glucona, Lidocainum, Lidocaini hydrochloridum, Norepinephrinum, Lidocaini hydrochloridum Instillagel żel sterylny 5 ml amp strzyk. Lidocai aer 10 % 38 g*. Lignoc hydroch c Noradr 2 % inj 2 ml x 10*. Lignoc hydroch 1 % inj 0.02 g/2 ml x 10*. Lignoc hydroch 2 % A żel 30.0*. Lignoc hydroch 2 % inj 0.04 g/2 ml x 10*. Lignoc hydroch 2 % U żel 30.0*. Lignoc hydrochl 2 % inj 0.02 g/ml 20 ml*. Bez VAT ,16 PLN CZĘŚĆ NR 139 NAZWA Loperamidi hydrochloridum Loperamid tabl g x 30*. 46/98

47 47/98 Bez VAT 5 994,00 PLN CZĘŚĆ NR 140 NAZWA Lorazepamum Lorafen draż g x 25*. Lorafen draż g x 25*. Bez VAT 6 834,96 PLN CZĘŚĆ NR 141 NAZWA Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroaspartas Aspargin tabl 0.5 g x 50*. Bez VAT 444,96 PLN CZĘŚĆ NR 142 NAZWA Magnesium sulfate Magnesium sulf inj 2.0/10 ml x 10*. Magnesium sulfuricum kryst kg*. Bez VAT 6 047,61 PLN 47/98

48 48/98 CZĘŚĆ NR 143 NAZWA Meloxicamum Aglan, Meloksam g x 20 tabl*. Bez VAT 1 712,61 PLN CZĘŚĆ NR 144 NAZWA Mesalazinum Salofalk tabl 0.25 g x 50*. Salofalk(Asamax) tabl 0.5 g x 100*. Bez VAT 6 066,24 PLN CZĘŚĆ NR 145 NAZWA Metamizolum natricum Pyralginum czop 0.75 g x 10*. Pyralginum inj 0.5 g/ml 5 ml x 5*. Pyralginum tabl 0.5 g x 10*. Bez VAT ,32 PLN 48/98

49 49/98 CZĘŚĆ NR 146 NAZWA Metformini hydrochloridum Metfogamma, Metformin tabl 0.5 g x 30*. Metfogamma, Siofor tabl powl 0.85 g x 30*. Bez VAT 1 977,30 PLN CZĘŚĆ NR 147 NAZWA Methylodopum Dopegyt tabl 0.25 g x 50*. Bez VAT 152,85 PLN CZĘŚĆ NR 148 NAZWA Methyleum coeruleum Methyleum coeruleum g*. Bez VAT 48,84 PLN 49/98

50 50/98 CZĘŚĆ NR 149 NAZWA Metildigoxinum Bemecor tabl 0.1 mg x 30*. Bez VAT 405,90 PLN CZĘŚĆ NR 150 NAZWA Metoclopramidum hydrochloridum Metoclopramidum inj 10 mg/2 ml 5 amp*. Metoclopramidum tabl 0.01 g x 50*. Bez VAT ,64 PLN CZĘŚĆ NR 151 NAZWA Metoprololi tartras Metocard tabl 0.05 g x 30*. Bez VAT 3 457,08 PLN CZĘŚĆ NR /98

51 51/98 NAZWA Metronidazolum Metronidazol czop 0.5 g x 10*. Metronidazol tabl 0.25 g x 20*. Bez VAT 6 241,20 PLN CZĘŚĆ NR 153 NAZWA Methotrexatum Methotrexat tabl 2.5 mg x 50*. Bez VAT 632,25 PLN CZĘŚĆ NR 154 NAZWA Mianserini hydrochloridum Deprexolet tabl powl 0.01 g x 30 tabl*. Deprexolet tabl powl 0.03 g x 30 tabl*. Bez VAT 844,92 PLN CZĘŚĆ NR 155 NAZWA Molsidominum 51/98

52 52/98 Molsidomina tabl g x 30*. Molsidomina tabl g x 30*. Bez VAT 538,56 PLN CZĘŚĆ NR 156 NAZWA Moclobemidum Mocloxil(Moklar) tabl 0.15 g x 30*. Bez VAT 170,01 PLN CZĘŚĆ NR 157 NAZWA Morphini sulfas, Morphinum hydrochloricum Morphini Sulfas inj 10 mg/ml x 10*. Morphini Sulfas inj 20 mg/ml x 1*. MST continus tabl 0.03 g x 60*. Morphinum hydrochlo subst 1 g*. Bez VAT ,87 PLN CZĘŚĆ NR 158 NAZWA moxifloxacinum 52/98

53 53/98 Vigamox 0,5 %- 5 ml krople do oczu. Bez VAT 2 619,90 PLN CZĘŚĆ NR 159 NAZWA Nadroparinum calcicum Naloxonum hydrochlo inj 0.4 mg/1 ml x 10*. Bez VAT 7 348,32 PLN CZĘŚĆ NR 160 NAZWA Naproxenum Naproxen tabl 0.25 g x 50*. Bez VAT 664,53 PLN CZĘŚĆ NR 161 NAZWA Hydrocortisonum, Natamycinum, Neomycinum Pimafucort maść 15.0*. 53/98

54 54/98 Bez VAT 680,40 PLN CZĘŚĆ NR 162 NAZWA Natrium chloratum Natrium chloratum 0.9 % inj 10 ml x 100*. Natrium chloratum 10 % inj 10 ml x 1*. Natrium bicarbonicum inj 8.4 %/20 ml x 10*. Bez VAT ,82 PLN CZĘŚĆ NR 163 NAZWA Nefopami hydrochloridum Nefopam tabl 0.03 g x 20*-. Bez VAT 336,72 PLN CZĘŚĆ NR 164 NAZWA Neomycini sulphas Neomycinum 0.5 % maść oczna 3 g*. Neomycinum aer 55 ml*. Neomycinum subst g*. 54/98

55 55/98 Bez VAT ,03 PLN CZĘŚĆ NR 165 NAZWA Neostigmini metilsulfas Polstigminum inj 0.5 mg/1 ml x 10*. Bez VAT 7 454,88 PLN CZĘŚĆ NR 166 NAZWA Coffeinum, Nicethamidum, Strychninum, Nifedipinum Cardiamid Coffein krople 15 ml*-. Cordafen tabl powl 0.01 g x 50*. Bez VAT 365,40 PLN CZĘŚĆ NR 167 NAZWA Nimodipinum Nimotop tabl 0.03 g x 100*. Bez VAT ,60 PLN 55/98

56 56/98 CZĘŚĆ NR 168 NAZWA Nitrendipinum Nitrendypina tabl 0.01 g x 30*. Nitrendypina tabl 0.02 g x 30*. Bez VAT 3 430,08 PLN CZĘŚĆ NR 169 NAZWA Noradrenalinum, Norepinephrini bitartras Levonor inj g/1 ml x 10*. Levonor inj g/4 ml x 5*. Bez VAT ,31 PLN CZĘŚĆ NR 170 NAZWA Norfloxacinum Nolicin tabl 0.4 g x 20*. Bez VAT ,40 PLN 56/98

57 57/98 CZĘŚĆ NR 171 NAZWA Nystatinum Nystatine tabl powl IU x 16*. Nystatyna j zaw 5.0*. Nystatyna subst 1 g*. Bez VAT 2 803,41 PLN CZĘŚĆ NR 172 NAZWA Ofloxacinum Floxal 0.3 % kr do oczu 5 ml*. Bez VAT ,00 PLN CZĘŚĆ NR 173 NAZWA Oleum menthae Oleum menthae pip płyn 1 g*. Bez VAT 12,23 PLN CZĘŚĆ NR 174 NAZWA Opipramoli dihydrochloridum 57/98

58 58/98 Pramolan draż 0.05 g x 20*. Bez VAT 1 320,00 PLN CZĘŚĆ NR 175 NAZWA Orciprenalini sulfas Astmopent inj 0.5 mg/ml x 10 amp*-. Bez VAT 968,40 PLN CZĘŚĆ NR 176 NAZWA Ornithini aspartas Hepa Merz inj 5.0/10 ml x 10*. Hepatil tabl 0.15 g x 40*. Bez VAT ,66 PLN CZĘŚĆ NR 177 NAZWA Hydrocortisoni acetas, Oxytetracyclinum Oxycort 3 % maść 10.0*. Oxycort A maść oczna 3.0*. 58/98

59 59/98 Oxycort aer 55 ml*. Bez VAT ,52 PLN CZĘŚĆ NR 178 NAZWA Papaverinum hydrochloridum Papaverinum hydroch inj 0.04 g/2 ml x 10*. Bez VAT ,84 PLN CZĘŚĆ NR 179 NAZWA Paracetamolum Codipar tabl 0.5 x 10*. Perfalgan fl 0.01 g / ml 100 ml x 12*. Bez VAT 4 435,56 PLN CZĘŚĆ NR 180 NAZWA Paraffinum liquidum Paraffinum liquidum płyn kg*. 59/98

60 60/98 Bez VAT 1 143,83 PLN CZĘŚĆ NR 181 NAZWA Penicillaminum Cuprenil tabl powl 0.25 g x 30*-. Bez VAT 61,59 PLN CZĘŚĆ NR 182 NAZWA Pentaerithrityli tetranitras Pentaerythritol 100 tabl 0.1 g x 30*. Bez VAT 102,06 PLN CZĘŚĆ NR 183 NAZWA Pentoxifyllinum Pentohexal Agapurinretard tabl 0.6 g X 20*. Polfilin konc do wl doż 0.3 g/15 ml x 10*. Polfilin prol tabl 0.4 g x 20*. Polfilin rozt do inj 0.1 g/5 ml x 5*. Polfilin tabl powl 0.1 g x 20*. 60/98

61 61/98 Bez VAT ,52 PLN CZĘŚĆ NR 184 NAZWA Pentazocinum Fortral inj 0.03 g/ml x 1 amp*. Bez VAT 608,40 PLN CZĘŚĆ NR 185 NAZWA Perhydrol Perhydrol płyn 30 % kg*. Bez VAT 4 230,61 PLN CZĘŚĆ NR 186 NAZWA Pethidini hydrochloridum Dolcontral inj 0.1 g/2 ml x 1*. Bez VAT ,00 PLN 61/98

62 62/98 CZĘŚĆ NR 187 NAZWA Lidocaini hydrochloridum, Phenylbutazonum, Butapirazol 20 % inj 3 ml x 5*. Butapirazol 5 % maść 30 g*. Butapirazol czop 0.25 g x 5*. Bez VAT ,48 PLN CZĘŚĆ NR 188 NAZWA Phenylephrine Hydrochloride Ophthalmic Solution NeoSynephrin 10 % 10 ml kr do oczu*. Bez VAT ,60 PLN CZĘŚĆ NR 189 NAZWA Phenytoinum Epanutin inj 250 mg/5 ml x 5*. Phenytoinum tabl 0.1 g x 60*. Bez VAT 4 128,69 PLN 62/98

63 63/98 CZĘŚĆ NR 190 NAZWA Phytomenadionum, Pilocarpini hydrochloridum Vitacon inj dom 10 mg/1 ml x 10*. Pilocarpinum kr do oczu 2 % 5 ml x 2*. Bez VAT ,42 PLN CZĘŚĆ NR 191 NAZWA Polidocanolum Aethoxysklerol amp 2 % 2 ml x 5*. Bez VAT 2 765,76 PLN CZĘŚĆ NR 192 NAZWA Polyvidonum iodinatum Betadine płyn 1000 ml*. Betadine płyn 30 ml*. Betadyna Jodi Gel maść 20 g*. Bez VAT ,44 PLN 63/98

64 64/98 CZĘŚĆ NR 193 NAZWA Prednisolonum, Prednisoloni acetas Encortolon tabl g x 20*. Encorton tabl 20 mg x 20*. Encorton tabl 5 mg x 20*. Prednisolonum acet 0.5 % zaw do oczu 5 g*. Bez VAT 8 072,73 PLN CZĘŚĆ NR 194 NAZWA Preparat ziołowy złożony, Preparat złozony Hemorectal czop x 10*. Sensiva 500 ml*. Bez VAT ,72 PLN CZĘŚĆ NR 195 NAZWA Promazini hydrochloridum Promazin draż g x 60*. Promazin draż 0.05 g x 60*. Bez VAT 1 128,60 PLN 64/98

65 65/98 CZĘŚĆ NR 196 NAZWA Promethazinum Diphergan draż 0.01 g x 20*. Diphergan draż g x 20*. Bez VAT 348,18 PLN CZĘŚĆ NR 197 NAZWA Propafenoni hydrochloridum Polfenon tabl powl 0.15 g x 20*. Bez VAT 3 352,32 PLN CZĘŚĆ NR 198 NAZWA Propranololi hydrochloridum Propranolol inj g/1 ml x 10*. Propranolol tabl 0.01 g x 50*. Propranolol tabl 0.04 g x 50*. Bez VAT 1 040,94 PLN 65/98

66 66/98 CZĘŚĆ NR 199 NAZWA Proscilaridin Proscilaridin tabl 0.25 mg x 30*. Bez VAT 351,72 PLN CZĘŚĆ NR 200 NAZWA Protaminum sulfuricum Protaminum sulf inj 0.05/5 ml*. Bez VAT 2 373,12 PLN CZĘŚĆ NR 201 NAZWA Proxymetacaini hydrochloridum Alcaine krople 0.5 % 15 ml*. Bez VAT ,76 PLN CZĘŚĆ NR 202 NAZWA Dexbrompheniramini maleas, Pseudoephedrini sulfas 66/98

67 67/98 Disophrol tabl x 8*. Bez VAT 956,16 PLN CZĘŚĆ NR 203 NAZWA Pyridoxini hydrochloridum Vit B6 inj 0.05 g/2 ml x 5*. Bez VAT 4 285,44 PLN CZĘŚĆ NR 204 NAZWA Retinolum Vit A płyn j m/1 ml 10 ml*. Bez VAT 75,87 PLN CZĘŚĆ NR 205 NAZWA Rifampicinum Rifampicin kaps 0.3 x 100*. 67/98

68 68/98 Bez VAT 1 307,61 PLN CZĘŚĆ NR 206 NAZWA Rifampicinum,Isoniazidum Rifamazid kaps 0.3 x 100*. Bez VAT 685,95 PLN CZĘŚĆ NR 207 NAZWA salbutamolum Salbutamol inj 0.5 mg/ml x 10*. Steri-Neb Salamol rozt do nebul 2.5 mg x20. Bez VAT ,68 PLN CZĘŚĆ NR 208 NAZWA Salicid acid Spir salicylowy 2 % płyn kg*. Bez VAT 3 777,98 PLN 68/98

69 69/98 CZĘŚĆ NR 209 NAZWA Solcoseryl Solcoseryl 10 % żel 20 g*. Solcoseryl 5 % maść 20 g*. Bez VAT 784,80 PLN CZĘŚĆ NR 210 NAZWA Spiritus Spir Skażony Hibitanem x 1 litr*. Bez VAT ,16 PLN CZĘŚĆ NR 211 NAZWA Spiritus camphora Spir camphorowy 10 % płyn 0.8 kg*. Bez VAT 7 857,08 PLN CZĘŚĆ NR /98

70 70/98 NAZWA Spironolactonum Spironol tabl 100 mg x 20*. Spironol tabl 25 mg x 20*. Bez VAT ,56 PLN CZĘŚĆ NR 213 NAZWA Streptokinasum Streptase 1.5 ml jm x 1 fiol*. Bez VAT ,60 PLN CZĘŚĆ NR 214 NAZWA Sucralfatum Ulgastran 1 g x 50 tabl*. Bez VAT 7 062,48 PLN CZĘŚĆ NR 215 NAZWA Sulfacetamidum natricum, Hydroxyethylcellulosum Sulfacetamidum 10 % H-E-C kr 2 x 5 ml*. 70/98

71 71/98 Sulfacetamidum Natrium 10 % kr do oczu x12*. Bez VAT 3 298,80 PLN CZĘŚĆ NR 216 NAZWA Sulfadiazinum Dermazin krem 50 g*. Bez VAT 2 833,92 PLN CZĘŚĆ NR 217 NAZWA Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum Biseptol 480 tabl x 20*. Biseptol 960 tabl x 10*. Biseptol inj 0.48 g/5 ml x 10*. Bez VAT ,82 PLN CZĘŚĆ NR 218 NAZWA Sulfasalazinum Sulfasalazin EN tabl 0.5 g x 50*. Sulfasalazin tabl 0.5 g x 50*. 71/98

72 72/98 Bez VAT 8 770,08 PLN CZĘŚĆ NR 219 NAZWA Sulfathiazolum natricum Argosulfan 2 % krem 40 g*. Bez VAT 3 635,28 PLN CZĘŚĆ NR 220 NAZWA Suxamethonium chloride Chlorsuccillin inj 0.2 g 10 fiol*. Bez VAT 5 608,26 PLN CZĘŚĆ NR 221 NAZWA Temazepamum Signopam tabl 0.01 g x 20*. Bez VAT 142,68 PLN 72/98

73 73/98 CZĘŚĆ NR 222 NAZWA terlipressinum Remestyp inj 200 mcg/2 ml x 5*. Bez VAT ,20 PLN CZĘŚĆ NR 223 NAZWA Theophyllinum Theovent 300 tabl x 50*. Euphyllin CR Retard tabl powl 0.25 x 30*. Euphyllin long kaps 0.2 g x 30*. Bez VAT 5 190,99 PLN CZĘŚĆ NR 224 NAZWA Thiamazolum Metizol tabl g x 50*. Bez VAT 292,32 PLN 73/98

74 74/98 CZĘŚĆ NR 225 NAZWA Thiethylperazinum Torecan czop 6.5 mg x 6*. Torecan tabl powl 6.5 mg x 50*. Bez VAT 1 876,32 PLN CZĘŚĆ NR 226 NAZWA Ticlopidini hydrochloridum Ifapidin(Iclopid) tabl 0.25 x 20*. Bez VAT 5 136,12 PLN CZĘŚĆ NR 227 NAZWA Timololi maleas Oftensin 0.5 % kr do oczu 5 ml*. Oftenisin 0,25 % - 5 ml krople do oczu. Bez VAT 972,24 PLN 74/98

75 75/98 CZĘŚĆ NR 228 NAZWA Tocopherolum Vit E krople 0.3 g/ml 10 ml*. Bez VAT 71,88 PLN CZĘŚĆ NR 229 NAZWA Tolperisoni hydrochloridum Tolperis tabl powl 0.05 g x 30*. Bez VAT 775,44 PLN CZĘŚĆ NR 230 NAZWA Trimebutinum Debridat Debretin tabl 0.1 g x 30*. Bez VAT 550,35 PLN CZĘŚĆ NR 231 NAZWA Trombinum 75/98

76 76/98 Trombina inj 400 j m 5 amp + rozp*. Bez VAT 6 366,78 PLN CZĘŚĆ NR 232 NAZWA Tropicamidum Tropicamidum kr do oczu 1 % 2 x 5 ml*. Tropicamidum 0,5 % - 2 x5 ml krople do oczu. Bez VAT ,84 PLN CZĘŚĆ NR 233 NAZWA Tuberculinum Tuberkulina RT23 inj śródsk 1.5 ml x 10*. Bez VAT 2 011,38 PLN CZĘŚĆ NR 234 NAZWA vaselinum album Vaselinum album podłoże 1 kg*. Vaselinum flavum podłoże 1 kg*. 76/98

77 77/98 Bez VAT 1 415,72 PLN CZĘŚĆ NR 235 NAZWA Verapamili hydrochloridum Isoptin inj g/ml 2 ml x 5*. Isoptin SR tabl powl 0.24 g x 20*. Staveran tabl 0.04 g x 20*. Staveran tabl 0.08 x 20*. Staveran tabl 0.12 x 20*. Bez VAT 2 970,36 PLN CZĘŚĆ NR 236 NAZWA Vinpocetinum Vinpoton tabl g x 50*. Bez VAT 5 722,20 PLN CZĘŚĆ NR 237 NAZWA Vitaminum F, Acidum boricum Linomag krem 20 % 30 g*. Linomag maść 20 % 30 g*. 77/98

78 78/98 Bez VAT ,84 PLN CZĘŚĆ NR 238 NAZWA Xantinoli nicotinas Sadamin prolong tabl powl 0.5 g x 20*. Bez VAT 28,14 PLN CZĘŚĆ NR 239 NAZWA Xylometazolini hydrochloridum Xylometazolin 0.1 % kr do nosa 10 ml*. Bez VAT 4 895,10 PLN CZĘŚĆ NR 240 NAZWA zinci sulfas Zincteral tabl x 50*. Bez VAT 87,66 PLN 78/98

79 79/98 CZĘŚĆ NR 241 NAZWA Aloe pulveratus, Belladonnae alkaloida, Frangulae cortex pulveratus, Glycyrrhizae radix pulveratus Alax draż x 20*. Bez VAT 660,24 PLN CZĘŚĆ NR 242 NAZWA Krople miętowe Krople miętowe 35.0*. Bez VAT 298,08 PLN CZĘŚĆ NR 243 NAZWA Lipiodol Ultra-Fluide Lipiodol Ultra-Fluide inj 0.48 mg/ml 10 ml. Bez VAT 5 551,56 PLN 79/98

80 80/98 CZĘŚĆ NR 244 NAZWA Cusi Oftalmosa Erythromycin Oftalmosa Cusi Erythromycin 0,5 %-3,5 g maść do oczu. Bez VAT 228,00 PLN CZĘŚĆ NR 245 NAZWA Benzocainum Anaesthesinum Benzocainum subst kg*. Bez VAT 9,96 PLN CZĘŚĆ NR 246 NAZWA Jodine Jodyna płyn kg*. Bez VAT 469,29 PLN CZĘŚĆ NR 247 NAZWA Ergotamini tartras, Coffeinum 80/98

81 81/98 Coffecorn forte draż x 12*. Bez VAT 134,64 PLN CZĘŚĆ NR 248 NAZWA Selegilini hydrochloridum Selerin tabl g x 60*. Bez VAT 77,04 PLN CZĘŚĆ NR 249 NAZWA Sertralinum Asertin 50 tabl powl 0.05g 30 tabl-. Bez VAT 237,96 PLN CZĘŚĆ NR 250 NAZWA Siropus pini comp. Sir Pini comp 1 kg*. 81/98

82 82/98 Bez VAT 95,67 PLN CZĘŚĆ NR 251 NAZWA Thiaminum Vit B1 forte inj g/1 ml x 10*. Bez VAT 2 171,58 PLN SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Kwota wadium. Pakiet nr 1 6,57 PLN. Pakiet nr 2 4,78 PLN. Pakiet nr 3 12,05 PLN. Pakiet nr 4 16,08 PLN. Pakiet nr 5 7,50 PLN. Pakiet nr 6 41,84 PLN. Pakiet nr 7 13,48 PLN. Pakiet nr 8 12,87 PLN. Pakiet nr 9 5,01 PLN. Pakiet nr 10 3,34 PLN. Pakiet nr 11 0,50 PLN. Pakiet nr ,70 PLN. Pakiet nr 13 18,57 PLN. Pakiet nr 14 87,83 PLN. Pakiet nr 15 31,82 PLN. Pakiet nr 16 1,25 PLN. Pakiet nr ,79 PLN. Pakiet nr ,87 PLN. Pakiet nr ,89 PLN. Pakiet nr 20 6,38 PLN. Pakiet nr 21 6,02 PLN. Pakiet nr 22 31,05 PLN. 82/98

83 83/98 Pakiet nr ,15 PLN. Pakiet nr ,00 PLN. Pakiet nr ,48 PLN. Pakiet nr 26 8,36 PLN. Pakiet nr 27 45,69 PLN. Pakiet nr 28 9,82 PLN. Pakiet nr 29 48,91 PLN. Pakiet nr ,96 PLN. Pakiet nr ,85 PLN. Pakiet nr 32 16,38 PLN. Pakiet nr 33 4,50 PLN. Pakiet nr 34 14,12 PLN. Pakiet nr 35 33,67 PLN. Pakiet nr 36 30,53 PLN. Pakiet nr 37 4,12 PLN. Pakiet nr ,23 PLN. Pakiet nr 39 31,07 PLN. Pakiet nr 40 25,37 PLN. Pakiet nr 41 18,07 PLN. Pakiet nr 42 28,58 PLN. Pakiet nr 43 0,69 PLN. Pakiet nr ,66 PLN. Pakiet nr 45 2,74 PLN. Pakiet nr 46 51,61 PLN. Pakiet nr 47 1,04 PLN. Pakiet nr 48 87,69 PLN. Pakiet nr 49 7,28 PLN. Pakiet nr 50 0,43 PLN. Pakiet nr ,61 PLN. Pakiet nr ,48 PLN. Pakiet nr 53 85,52 PLN. Pakiet nr 54 28,84 PLN. Pakiet nr 55 18,30 PLN. Pakiet nr 56 72,63 PLN. Pakiet nr 57 1,34 PLN. Pakiet nr 58 0,22 PLN. Pakiet nr ,15 PLN. Pakiet nr 60 50,48 PLN. Pakiet nr 61 27,54 PLN. Pakiet nr 62 1,47 PLN. Pakiet nr 63 10,33 PLN. Pakiet nr ,86 PLN. Pakiet nr 65 9,29 PLN. Pakiet nr 66 1,23 PLN. Pakiet nr 67 29,48 PLN. 83/98

84 84/98 Pakiet nr ,44 PLN. Pakiet nr 69 13,10 PLN. Pakiet nr 70 81,14 PLN. Pakiet nr ,10 PLN. Pakiet nr 72 23,92 PLN. Pakiet nr ,01 PLN. Pakiet nr ,33 PLN. Pakiet nr 75 45,67 PLN. Pakiet nr 76 1,14 PLN. Pakiet nr 77 1,02 PLN. Pakiet nr 78 1,35 PLN. Pakiet nr 79 1,91 PLN. Pakiet nr 80 55,23 PLN. Pakiet nr 81 6,56 PLN. Pakiet nr 82 42,03 PLN. Pakiet nr 83 5,15 PLN. Pakiet nr ,63 PLN. Pakiet nr 85 36,85 PLN. Pakiet nr 86 7,14 PLN. Pakiet nr ,83 PLN. Pakiet nr 88 50,11 PLN. Pakiet nr ,80 PLN. Pakiet nr 90 3,30 PLN. Pakiet nr 91 14,25 PLN. Pakiet nr 92 1,47 PLN. Pakiet nr 93 54,93 PLN. Pakiet nr 94 14,14 PLN. Pakiet nr ,33 PLN. Pakiet nr 96 65,66 PLN. Pakiet nr 97 49,38 PLN. Pakiet nr 98 4,86 PLN. Pakiet nr 99 93,33 PLN. Pakiet nr ,93 PLN. Pakiet nr 101 1,92 PLN. Pakiet nr ,33 PLN. Pakiet nr 103 0,86 PLN. Pakiet nr 104 9,02 PLN. Pakiet nr ,52 PLN. Pakiet nr ,56 PLN. Pakiet nr ,98 PLN. Pakiet nr 108 1,92 PLN. Pakiet nr ,74 PLN. Pakiet nr ,55 PLN. Pakiet nr ,57 PLN. Pakiet nr ,27 PLN. 84/98

85 85/98 Pakiet nr ,02 PLN. Pakiet nr ,60 PLN. Pakiet nr ,20 PLN. Pakiet nr ,08 PLN. Pakiet nr 117 6,30 PLN. Pakiet nr ,33 PLN. Pakiet nr ,29 PLN. Pakiet nr ,66 PLN. Pakiet nr ,52 PLN. Pakiet nr 122 0,95 PLN. Pakiet nr ,36 PLN. Pakiet nr ,52 PLN. Pakiet nr ,57 PLN. Pakiet nr ,06 PLN. Pakiet nr ,40 PLN. Pakiet nr 128 2,18 PLN. Pakiet nr ,61 PLN. Pakiet nr ,32 PLN. Pakiet nr ,89 PLN. Pakiet nr ,90 PLN. Pakiet nr ,98 PLN. Pakiet nr ,80 PLN. Pakiet nr 135 6,62 PLN. Pakiet nr ,13 PLN. Pakiet nr ,70 PLN. Pakiet nr ,79 PLN. Pakiet nr ,94 PLN. Pakiet nr ,35 PLN. Pakiet nr 141 4,45 PLN. Pakiet nr ,48 PLN. Pakiet nr ,13 PLN. Pakiet nr ,66 PLN. Pakiet nr ,11 PLN. Pakiet nr ,77 PLN. Pakiet nr 147 1,53 PLN. Pakiet nr 148 0,49 PLN. Pakiet nr 149 4,06 PLN. Pakiet nr ,18 PLN. Pakiet nr ,57 PLN. Pakiet nr ,41 PLN. Pakiet nr 153 6,32 PLN. Pakiet nr 154 8,45 PLN. Pakiet nr 155 5,39 PLN. Pakiet nr 156 1,70 PLN. Pakiet nr ,49 PLN. 85/98

86 86/98 Pakiet nr ,20 PLN. Pakiet nr ,48 PLN. Pakiet nr 160 6,65 PLN. Pakiet nr 161 6,80 PLN. Pakiet nr ,22 PLN. Pakiet nr 163 3,37 PLN. Pakiet nr ,21 PLN. Pakiet nr ,55 PLN. Pakiet nr 166 3,65 PLN. Pakiet nr ,45 PLN. Pakiet nr ,30 PLN. Pakiet nr ,01 PLN. Pakiet nr ,34 PLN. Pakiet nr ,03 PLN. Pakiet nr ,87 PLN. Pakiet nr 173 0,12 PLN. Pakiet nr ,20 PLN. Pakiet nr 175 9,68 PLN. Pakiet nr ,07 PLN. Pakiet nr ,41 PLN. Pakiet nr ,32 PLN. Pakiet nr ,36 PLN. Pakiet nr ,44 PLN. Pakiet nr 181 0,62 PLN. Pakiet nr 182 1,02 PLN. Pakiet nr ,15 PLN. Pakiet nr 184 6,08 PLN. Pakiet nr ,31 PLN. Pakiet nr ,64 PLN. Pakiet nr ,93 PLN. Pakiet nr ,66 PLN. Pakiet nr ,69 PLN. Pakiet nr ,31 PLN. Pakiet nr ,66 PLN. Pakiet nr ,65 PLN. Pakiet nr ,73 PLN. Pakiet nr ,91 PLN. Pakiet nr ,29 PLN. Pakiet nr 196 3,48 PLN. Pakiet nr ,52 PLN. Pakiet nr ,41 PLN. Pakiet nr 199 3,52 PLN. Pakiet nr ,73 PLN. Pakiet nr ,02 PLN. Pakiet nr 202 9,56 PLN. 86/98

87 87/98 Pakiet nr ,85 PLN. Pakiet nr 204 0,76 PLN. Pakiet nr ,08 PLN. Pakiet nr 206 6,86 PLN. Pakiet nr ,94 PLN. Pakiet nr ,78 PLN. Pakiet nr 209 7,85 PLN. Pakiet nr ,10 PLN. Pakiet nr ,57 PLN. Pakiet nr ,44 PLN. Pakiet nr ,77 PLN. Pakiet nr ,62 PLN. Pakiet nr ,99 PLN. Pakiet nr ,34 PLN. Pakiet nr ,35 PLN. Pakiet nr ,70 PLN. Pakiet nr ,35 PLN. Pakiet nr ,08 PLN. Pakiet nr 221 1,43 PLN. Pakiet nr ,08 PLN. Pakiet nr ,91 PLN. Pakiet nr 224 2,92 PLN. Pakiet nr ,76 PLN. Pakiet nr ,36 PLN. Pakiet nr 227 9,72 PLN. Pakiet nr 228 0,72 PLN. Pakiet nr 229 7,75 PLN. Pakiet nr 230 5,50 PLN. Pakiet nr ,67 PLN. Pakiet nr ,97 PLN. Pakiet nr ,11 PLN. Pakiet nr ,16 PLN. Pakiet nr ,70 PLN. Pakiet nr ,22 PLN. Pakiet nr ,88 PLN. Pakiet nr 238 0,28 PLN. Pakiet nr ,95 PLN. Pakiet nr 240 0,88 PLN. Pakiet nr 241 6,60 PLN. Pakiet nr 242 2,98 PLN. Pakiet nr ,52 PLN. Pakiet nr 244 2,28 PLN. Pakiet nr 245 0,10 PLN. Pakiet nr 246 4,69 PLN. Pakiet nr 247 1,35 PLN. 87/98

88 88/98 III.1.2) Pakiet nr 248 0,77 PLN. Pakiet nr 249 2,38 PLN. Pakiet nr 250 0,96 PLN. Pakiet nr ,72 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty. Forma wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A Tytułem: Wadium w sprawie nr: 50/PNE/SW/2011. Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do do godz. 10:30. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego. Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej Wykonawca winien je wnieść w kasie (pokój E 1 7 zgodnie z terminem określonym w SIWZ). W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji. Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (niepodlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności gwarancji/poręczenia. Termin ważności wadium co najmniej 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Zwrot wadium. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ustaloną cenę, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za daną dostawę, przelewem na rachunek bankowy podany w fakturach Wykonawcy. 88/98

89 89/98 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił przedmiotowego zamówienia publicznego, winna być przedłożona kopia umowy przedwstępnej lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, zawierające, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. b) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /partnerawiodącego; c) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty; d) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie; e) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań; f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, spełnianiawarunkuposiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności przez Wykonawcę, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w ofercie należy złożyć. 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści zgodne ze wzorem, zamieszczonym w Rozdziale II, pkt. 2 SIWZ; 2. koncesję, zezwolenie lub licencję; jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym jeśli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania w/w dokumentów złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem nr 5w rozdziale II SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o treści zgodnej ze wzorem w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresieart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, żewykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 89/98

90 90/98 III.2.2) lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organusądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 2 do pkt 4 oraz pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniewcałości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, spełniania warunku posiada zdolności ekonomicznej i finansowej przez Wykonawcę w ofercie należy złożyć: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem, zamieszczonym w Rozdziale II, pkt. 2 SIWZ; 2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z klauzulami dotyczącymi odpowiedzialności za działania podwykonawców w przypadku wskazania podwykonawców; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, dokumenty i oświadczenia o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.21 ust 1 ustawy składa, co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 90/98

91 91/98 III.2.3) Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium "spełnia nie spełnia"na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium "spełnia nie spełnia" na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, spełniania warunku zdolności technicznej przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem, zamieszczonym w Rozdziale II, pkt. 2 niniejszej SIWZ; 2. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wzakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia lub wykaże wykonanie łącznie nie więcej niż 2 dostaw wykonanych w okresie 36 miesięcy odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości łącznej. Pakiet nr 1 656,88 PLN. Pakiet nr 2 478,44 PLN. Pakiet nr ,28 PLN. Pakiet nr ,58 PLN. Pakiet nr 5 750,24 PLN. Pakiet nr ,46 PLN. Pakiet nr ,21 PLN. Pakiet nr ,00 PLN. Pakiet nr 9 500,76 PLN. Pakiet nr ,60 PLN. Pakiet nr 11 50,13 PLN. Pakiet nr ,40 PLN. Pakiet nr ,42 PLN. Pakiet nr ,88 PLN. Pakiet nr ,40 PLN. Pakiet nr ,10 PLN. Pakiet nr ,02 PLN. Pakiet nr ,40 PLN. Pakiet nr ,42 PLN. Pakiet nr ,28 PLN. Pakiet nr ,86 PLN. Pakiet nr ,64 PLN. Pakiet nr ,56 PLN. Pakiet nr ,36 PLN. Pakiet nr ,76 PLN. 91/98

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381198-2011:text:pl:html PL-Sosnowiec: Urządzenia medyczne 2011/S 235-381198 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246226-2011:text:pl:html PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2011/S 148-246226 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF Formularz cenowy EAZ-BG-3402/11/11 Matryca Leków LP. Nazwa handlowa Nazwa farmaceutyczna Producent jm ilość Cena jedn netto Stawka Vat % 1 0,5% Sol Ephedrinum 10 ml Lek recepturowy szt 15 2 1% Sol Ephedrinum

Bardziej szczegółowo

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie:

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie: Część 1 (PLN) brutto handlowa Ketamina 1 Ketamina 0,2/20 ml. amp. 300 słownie: brutto słownie: przedstawiciela Wykonawcy Część 2 (PLN) brutto handlowa Morfina i podobne 1 CODEINA 0,02 tabl. 500 2 FENTANYL

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 26 Polski (pl) EUROPA TED > 330731-2008 Dokument 330731-2008-PL Drukuj Zapisz dokument Wyświetl dokument Uzyskaj dostęp do dokumentu: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330731-2008:text:pl:html

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269312-2011:text:pl:html PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 163-269312 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369822-2010:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 242-369822 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Poznań: Różne produkty lecznicze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Poznań: Różne produkty lecznicze 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310244-2010:text:pl:html PL-Poznań: Różne produkty lecznicze 2010/S 204-310244 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228383-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S 127-228383 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:481217-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2017/S 231-481217 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128462-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S 78-128462 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Sosnowiec: Urządzenia medyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Sosnowiec: Urządzenia medyczne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264508-2010:text:pl:html PL-Sosnowiec: Urządzenia medyczne 2010/S 173-264508 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91456-2011:text:pl:html PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2011/S 56-091456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA SPECYFIKACJA CENOWA PAKIET I PRODUKTY LECZNICZE Cena Szacunkowa Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. % VAT ilość 1 Dextromethorphan hydrodromide ACODIN tabl 15mg*30 15 2 Epinephrine h/chlor. ADRENALINI

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64942-2016:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S 040-064942 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34109-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2014/S 022-034109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lipsko: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lipsko: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113621-2011:text:pl:html PL-Lipsko: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113621 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183300-2011:text:pl:html PL-Szczecin: Usługi inżynieryjne 2011/S 111-183300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Chojnice: Protezy ortopedyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chojnice: Protezy ortopedyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229858-2013:text:pl:html Polska-Chojnice: Protezy ortopedyczne 2013/S 133-229858 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195804-2015:text:pl:html Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S 108-195804 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2008/S 74-100059 Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296235-2010:text:pl:html PL-Lublin: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2010/S 194-296235 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360966-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S 204-360966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156493-2013:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty chemiczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty chemiczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:517890-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty chemiczne 2017/S 247-517890 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48550-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 030-048550 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Sosnowiec: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sosnowiec: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67873-2014:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 041-067873 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bochnia: Spoiwa 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bochnia: Spoiwa 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125665-2016:text:pl:html Polska-Bochnia: Spoiwa 2016/S 072-125665 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Konsole 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Konsole 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80859-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Konsole 2015/S 047-080859 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Opatrunki przylepne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Opatrunki przylepne 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119566-2011:text:pl:html PL-Katowice: Opatrunki przylepne 2011/S 73-119566 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133276-2015:text:pl:html Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S 076-133276 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136128-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2016/S 077-136128 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2012/S 99-164707. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2012/S 99-164707. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164707-2012:text:pl:html PL-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2012/S 99-164707 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo