Program konferencji. Konferencja pt.: Podejście LEADER i inne formy aktywizacji wiejskich społeczności. organizowana przez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program konferencji. Konferencja pt.: Podejście LEADER i inne formy aktywizacji wiejskich społeczności. organizowana przez"

Transkrypt

1 Konferencja pt.: Podejście LEADER i inne formy aktywizacji wiejskich społeczności organizowana przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego oraz Katedrę Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego Rada programowa dr hab. E. Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ, prof. zw. dr hab. M. Halamska, prof. zw. dr hab. K. Gorlach, prof. zw. dr hab. A. Kaleta, dr K. Zajda Miejsce obrad Hotel Focus, ul. Łąkowa 23/25, Łódź (tel ) rejestracja uczestników konferencji I dzień obrad przywitanie uczestników konferencji przez organizatorów Sesja I : Podejście LEADER i aktywizacja wiejskich społeczności Tłumaczenie z języka polskiego na angielski dr hab. H. Podedworna, prof. SGGW: Aktywizacja, partycypacja, współpraca: blaski i cienie dr R. Śpiewak: LEADER jako sposób wdrażania zasad nowego modelu rozwoju wiejskiego dr M. Klekotko, prof. zw. dr hab. K. Gorlach: Trójkąt nie-bermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich pytania i dyskusja przerwa kawowa lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona 1

2 Sesja II : Podejście LEADER w krajach UE Tłumaczenie z języka angielskiego na polski prof. zw. dr hab. Marie-Claude Maurel, dr hab. Pascal Chevalier : The LEADER programme in Central Europe: success or failure in transferring a model for local development dr hab. Guillaume Lacquement: Involvement of local stakeholders in LEADER ( ) programme partnerships in Eastern Germany: network thinking and context effects prof. zw. dr hab. Imre Kovach, mgr Bernadett Csurgó: ˮNetworking LEADER and local oligarchies pytania i dyskusja przerwa obiadowa Tłumaczenie z języka polskiego na angielski Sesja III (a) : Podejście LEADER w Polsce dr M. Furmankiewicz: Pomiędzy wykluczeniem, niewiedzą a zaangażowaniem. Lokalne grupy działania w ocenie organizacji pozarządowych dr S. Michalska : Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych case study LGD Dolina Karpia mgr J. Krzyżaniak : Kilka uwag o ewaluacji programu LEADER pytania i dyskusja przerwa kawowa lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona 2

3 Sesja III (b) : Podejście LEADER w Polsce dr R. Kamiński: Czy infrastruktura społeczna wystarczy do aktywizacji polskiej wsi? dr J. Puchała: Rola doradców i ekspertów w usuwaniu barier wdrażania lokalnych strategii rozwoju dr J. Chwedorowicz: Model kompetencji lokalnego lidera kultury pytania i dyskusja Uroczysta kolacja II dzień obrad Sesja IV : Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego LGD w świetle wyników projektu badawczego dr hab. E. Psyk-Piotrowska, prof. nadzw UŁ: Badanie kapitału społecznego LGD - uzasadnienie dla podjęcia problematyki, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki i wnioski prof. zw. dr hab. D. Walczak-Duraj: Aktywność społeczna i polityczna członków LGD dr K. Zajda: Problemy wykorzystania zasobów kapitału społecznego członków LGD mgr A. Kretek-Kamińska: Poziom i uwarunkowania kapitału społecznego LGD pytania i dyskusja przerwa kawowa lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona 3

4 Sesja V : Kapitał ludzki i społeczny LGD dr A. Kołomycew, dr B. Kotarba, dr A. Gąsior-Niemiec: Partnerstwa sektorowe jako instrument rządzenia wielopodmiotowego na poziomie regionalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego) dr W. Knieć, dr W. Goszczyński: Petryfikacja lokalnych grup działania jako skutek dysfunkcji biurokracji unijnej dr K. Zajda: Zasoby kapitału społecznego liderów podkarpackich lokalnych grup działania a ich partycypacja polityczna pytania i dyskusja przerwa kawowa Sesja VI : Aktywność obywatelska mieszkańców wsi i jej uwarunkowania prof. zw. dr hab. M. Halamska: Zróżnicowanie społeczno-zawodowe wsi a postawy obywatelskie i aktywność publiczna dr hab. M. Wójcik: Przestrzenne uwarunkowania aktywności społecznej we wsiach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego mgr Ewelina Dzikowska: Optymalna współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi szansą na rozwój społeczny obszarów wiejskich. Case study podkarpackich samorządów wyróżnionych certyfikatem Przyjazny Samorząd dr hab. P. Starosta, prof. nadzw. UŁ: Aktywność obywatelska a kapitał społeczny mieszkańców wsi i małych miast w regionie łódzkim dyskusja oraz podsumowanie konferencji obiad lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona 4

5 lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona 5