Zespół Szkół w Iwanowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół w Iwanowicach"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA I okres 20012/2013 NR 1/29 Styczeń 2013 ŚREDNIA ,29 4,13 3,97 3,7 3,54 3,46 3,33 3,28 3,21 IV A IV B V V I I III B III A II B II A KLASY Zespół Szkół w Iwanowicach Zwracamy się z gorącą prośbą do Rodziców o wspieranie nas w roli wychowawców i kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży w duchu słów Jana Pawła II Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali Zespół Szkół w Iwanowicach ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11 Tel. (062) E mail Strona internetowa: W numerze 1/29: Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Mamo! Tato! Dzień Bezpiecznego Internetu. Wyniki w nauce i zachowanie za I okres 2012/2013. Zestawienie wyników nauczania w szkole za I okres. Str. 16 Str. 1

2 Mamo! Tato! Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam cię na próbę. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Nie pozwól mi na utrwalanie złych nawyków. Ufam, że ty pomożesz mi się z nimi uporać. Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, by udowodnić, że jestem duży. Nie karć mnie w obecności innych. Najlepiej mnie przekonasz, mówiąc do mnie spokojnie i dyskretnie. Nie chroń mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebuję również bolesnych doświadczeń. Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak, czy nie zdobywam przy ich pomocy twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję. Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego. Nie dawaj pochopnych obietnic. Czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich nie dotrzymujesz. Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i czasem zmusza do kłamstwa, by cię nie zawieść. Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w ciebie. Nie zbywaj mnie, gdy zadaję ci pytania. Znajdę informację gdzie indziej, ale chcę, abyś to ty był moim przewodnikiem po świecie. Nie mów, że mój strach i obawy są głupie. Dla mnie są one bardzo realne. Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam wielki wstrząs, gdy widzę, że taki nie jesteś. Nigdy nie myśl, że przepraszanie mnie jest poniżej twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność i wdzięcz- ność. Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać. Nie zapominaj, że szybko dorastam. Dotrzymuj mi kroku. (Z plakatu konferencji Jak kochać dziecko? ) od 21 maja do 1 czerwca (do godz.15.00) do 6 czerwca (do godz.13.00) do 26 czerwca (do godz.15.00) do 29 czerwca do 3 lipca (do godz.15.00) do 5 lipca (do godz.13.00) do 9 lipca (do godz.13.00) do 10 lipca (do godz.13.00) do 10 lipca (do godz.15.00) do 12 lipca (do godz.13.00) do 12 lipca (do godz.14.00) do 16 lipca (do godz.14.00) do 16 lipca (do godz.15.00) do 17 lipca (do godz.15.00) TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 uczeń składa dokumenty do co najwyżej 3 wybranych szkół (może wskazać dowolną ilość oddziałów w szkołach) - komplet dokumentów (podanie, karta pomocnicza, ew. załączniki) uczeń składa tylko w szkole I wyboru: w szkole II i III wyboru składa tylko podanie i otrzymuje pieczątki na karcie pomocniczej - uczeń dostarcza dokumenty do szkół zaczynając od szkoły III wyboru - podanie uczeń będzie mógł wypełnić na stronie: na stronie internetowej Kuratorium Oświaty zostają umieszczone informacje: o liczbie oddziałów klas pierwszych o liczbie przyjmowanych o liczbie zgłoszeń do oddziałów (jako szkoła I wyboru) uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i wtedy przenieść dokumenty do szkół zgodnie z nową hierarchią wyboru uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz kopię lub kopie (zależnie od liczby wybieranych szkół uczestniczących w jednolitym systemie elektronicznej rekrutacji) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczeń dostarcza kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły I wyboru (jeśli wszystkie 3 wybrane przez niego szkoły uczestniczą w systemie elektronicznego naboru) szkoły ogłaszają listę kandydatów przyjętych uczeń potwierdza wolę nauki w danej szkole dostarczając oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego szkoły ogłaszają listę przyjętych (w wyniku potwierdzenia przez woli nauki w danej szkole) REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (II NABÓR) Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów uczeń nieprzyjęty do wybranej szkoły składa dokumenty do szkół, które posiadają wolne miejsca szkoły ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej uczeń przyjęty do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej potwierdza wolę nauki w szkole dostarczając oryginały dokumentów szkoły ogłaszają listę przyjętych do oddziałów w wyniku rekrutacji uzupełniającej Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów. Str. 3 Str. 2 na podstawie: Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 1831/2011 WK Oświaty z dn r.

3 Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde narzędzie może być wykorzystywane do różnych celów - tych "właściwych" jak i szkodliwych, złośliwych a nawet przestępczych. Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy użytkownik Internetu bez wyjątku. W największym niebezpieczeństwie są dzieci, jako najbardziej podatne na wszelkie wpływy, również te szkodliwe i niepożądane. Zakazywanie korzystania z komputera czy Internetu w dobie powszechnego jego użycia może przynieść odwrotne do zamierzonych skutków. Zdecydowanie lepszym sposobem zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z Siecią jest edukacja. Stąd też wynika ważna i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami również w zakresie korzystania z Internetu. Jak interweniować? Co robić, kiedy zawiedzie profilaktyka i dziecko poinformuje nas o jakimś nieprzyjemnym incydencie? Podstawową zasadą jest wysłuchać i nie obwiniać. Nie lekceważmy usłyszanej informacji i nie reagujmy nerwowo. Odcięcie od Sieci nie jest dobrym pomysłem, ponieważ to nie dziecko jest winne, że natrafiło w Internecie na niewłaściwe treści lub stało się ofiarą przestępstwa. Sprawdźmy raczej, w jaki sposób dziecko postępowało, co tak naprawdę się wydarzyło i pochwalmy je za to, że nas poinformowało. Zapewnijmy je również o naszej pomocy. Poniżej strony internetowe na których znajdują się ważne informacje na temat korzystania z Internetu. Elementarze do pobrania na stronie cat1=&cat2=961&cat3=742 Dzień bezpiecznego Internetu Dzień Bezpiecznego Internetu (I) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) realizatorów unijnego programu Safer Internet. I 2013 zostało objęte honorowym patronatem przez Krystynę Szumilas, minister edukacji narodowej. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. I ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W roku 2013 I obchodzić będziemy 5 lutego. Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu są prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Serfuję. Respektuję". Podczas tegorocznych obchodów I chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw. Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 publikowane są w serwisie oraz Dzieci znajdą też informacje o I w serwisie h t t p : / / d z i e c k o w s i e c i. f d n. p l / m a t e r i a l y - d o - p o b r a n i a? cat1=&cat2=961&cat3=1278 ulotki informacyjne dla rodziców. Str. 5 Str. 4

4 KLASA IV A - szkoła podstawowa bez Z ami z przedmiotów ,29 ze średnią co najmniej 4,75 1. Gibus Aleksandra 5,00 2. Kusz Daria 5,00 3. Śniegula Kinga 4,83 4. Trzęsowski Konrad 4, KLASY I-III - szkoła podstawowa 1. Uczniowie, którzy: posiadają wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania poszczególnych edukacji w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwijają własne uzdolnienia oraz biegle posługują się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponują rozwiązania nietypowe, proponują śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań. KLASA I Weronika Kaszuba, Karolina Kałużna, Anna Przepiórka, Krystian Kurczewski, Amelia Młynek KLASA II Magdalena Krupa KLASA III Ilona Flak, Michał Grabowski, Bartłomiej Józefiak, Marta Kaczmarek, Dominik Krzesiński, Marita Michalska, Damian Militowski, Weronika Nowacka, Michał Trzęsowski, Sebastian Kusz 2. Uczniowie, którzy; 32% 11% 7% 0% 4% 46% posiadają pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania poszczególnych edukacji w danej klasie, samodzielnie, sprawnie posługują się zdobytymi wiadomościami, rozwiązują samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafią zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. KLASA I Oliwia Byczewska, Weronika Cierniak, Julia Kaszyńska, Weronika Krzesińska, Paweł Puławski, Dominik Wojtaszek, Adam Górecki, Weronika Paśka, Marta Wróbel KLASA II Iwona Jankowska, Dominika Chojnacka, Martyna Łaska, Antonina Trzęsowska, Aleksandra Tylska KLASA III Bogumił Kowalski, Paweł Łazarek, Marta Maciołek, Piotr Militowski, Patryk Wdowczyk, Adrian Wichłacz, Marcin Zdun Str. 7 Str. 6

5 KLASA V - szkoła podstawowa KLASA IV B - szkoła podstawowa bez Z ami Z ami bez z przedmiotów ,97 ze średnią co najmniej 4,75 1. Wichłacz Weronika 5,09 2. Golanowska Weronika 5,00 3. Nowak Wiktoria 5,00 4. Szczot Martyna 5,00 5. Gołębiewski Adam 4,89 6. Siewieja Ewa 4,82 z przedmiotów ,13 ze średnią co najmniej 4,75 1. Przepiórka Dawid 5,25 2. Szuleta Daria 5,00 3. Szymaszek Katarzyna 4,75 12% 0% 5% 8% 0% 4% 21% 34% 20% 43% 25% 28% Str. 9 Str. 8

6 KLASA I - gimnazjum KLASA VI - szkoła podstawowa bez Z ami Z ami bez z przedmiotów ,54 z przedmiotów ,70 ze średnią co najmniej 4,75 1. Izabela Krupczyńska 4,80 ze średnią co najmniej 4,75 1. Laskowska Natalia 5,00 2. Józefiak Piotr 4,89 3. Łaska Izabela 4,78 17% 0% 2% 16% 13% 2% 5% 31% 34% 29% 20% 31% Str. 11 Str. 10

7 KLASA II B- gimnazjum KLASA II A- gimnazjum bez Z ami z przedmiotów ,28 Z ami bez z przedmiotów ,21 ze średnią co najmniej 4,75 brak ze średnią co najmniej 4,75 brak 3% 2% 16% 26% 21% 25% 5% 5% 10% 21% 32% 34% Str. 13 Str. 12

8 KLASA III B- gimnazjum KLASA III A - gimnazjum Z ami bez bez Z ami z przedmiotów ,46 z przedmiotów ,33 ze średnią co najmniej 4,75 1. Kaczmarek Joanna 5,15 2. Tylska Sylwia 4,77 3. Jankowski Michał 4,77 ze średnią co najmniej 4,75 1. Aleksandra Kowalska 4,92 29% 4% 6% 22% 26% 5% 4% 15% 17% 22% 28% 22% Str. 15 Str. 14