Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie"

Transkrypt

1 Program i plan Studiów Podyplomowych wraz z wykazem wykładowców u Humanistycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji 10 edycja rok akademicki 2016/17 inauguracja 15 X

2 SPIS TREŚCI 1. Założenia Studiów Program studiów 5 3. Wykaz wykładowców 6 4. Dane biograficzne wykładowców 4.1. Dr hab. Ignacy S. Fiut 4.2. Dr Andrzej Augustynek Dr Łucja Kapralska 4.5. Dr Ewa Matłosz-Mamak 4.6. Dr Piotr Wroński 4.7. Mgr Dorota Tomaszewska 5. Ramowe treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów 5.1. Psychologia Kierowania 5.2. Przywództwo 5.3. Budowanie Zespołu 5,4, Psychologia Biznesu 5.5. Negocjacje, Mediacja, Manipulacja 5.6. Psychologia Negocjacji 5.7. Komunikacja Interpersonalna 5.8. Komunikacja Medialna 5.9. Oddziaływania na Publiczność Samopoznanie i Autoprezentacja Kreatywność w Pracy Zawodowej Prezentacje Biznesowe Integracja Asertywność Osobowość Człowieka Współczesnego Metody i Techniki Public Relations Radzenie sobie w sytuacjach trudnych Psychopatologia człowieka dorosłego Praca dyplomowa. 6. Sylwetka absolwenta

3 1. Założenia Studiów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje 10 jubileuszową edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji. Są one adresowane do kierowników różnego szczebla, menedżerów, konsultantów oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy w kierowaniu firmą i personelem, prowadzeniem negocjacji oraz organizowaniu własnej kariery zawodowej. Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej, samopoznania, technik PR, kierowania zespołem ludzi i własną karierą, technik negocjacji, rozwijania własnych zasobów w zakresie asertywności, kreatywności, liderowania i odporności na stres. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci każdego typu szkół wyższych. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności na temat kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, argumentowania, motywowania i bronienia się przed manipulacją. Przekazywana wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o swoje interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych. Studia te dają więc możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym. Organizacja studiów: Program obejmuje 240 godzin wykładów i warsztatów realizowanych w języku polskim. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego 15 października 2016 roku o godz. 9,00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz do w salach przy ul. Gramatyka 8a (budynek D 13) w następujących terminach: X 2016, XI 2016, 3-4 XII 2016, XII 2016, I 2017, II 2017, 4-5 III 2017, III 2017, 1-2 IV 2017, V 2017, V 2017, VI Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim oraz angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH. Koszt udziału wynosi zł. Wpłat można dokonać także nawet w 10 nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: z adnotacją: 10 edycja SP Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 5 X 2016 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH. Koszt udziału wynosi zł. Wpłat można dokonać nawet w 10 nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: z adnotacją: 10 edycja SP WH AGH. Wniosek o fakturę na każdą z wpłat prosimy zgłaszać do Dyrektora Administracyjnego WH AGH lub Kierownika Studiów w ciągu 7 dni od jej dokonania. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 12 X 2016 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 3

4 Wymagane dokumenty do zapisu: 1. Zgłoszenie (formularz do pobrania ze strony internetowej studiów) 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. 3. Kopia dowodu wpłaty (po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe). Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są: Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek (tel ; Dyrektor Administracyjny WH AGH mgr inż. Zbigniew Lankosz ul. Gramatyka 8 a; p. 3 (tel ; Informacje o Studiach można uzyskać także na stronie Internetowej: 4

5 Program Studiów Podyplomowych z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji 1. Psychologia Kierowania x Przedmiot Prowadzący Wykład Warsztaty Forma zaliczenia Pkt. ECTS 1 Psychologia Kierowania Dr A. Augustynek 5 10 Egzamin 5 2 Przywództwo Mgr D. Tomaszewska - 20 Praca 5 zaliczeniowa 3 Budowanie zespołu Dr P. Wiroński - 10 Obecność 2 4 Psychologia Biznesu Dr P. Wiroński - 10 Praca zaliczeniowa 2 2. Negocjacje x Przedmiot Prowadzący Wykład Warsztaty Forma zaliczenia Pkt. ECTS 1 Negocjacje, mediacja, Dr A. Augustynek 15 - Praca 2 manipulacja zaliczeniowa 2 Psychologia Negocjacji Dr E. Matłosz - Mamak - 30 Egzamin 7 3. Komunikacja x Przedmiot Prowadzący Wykład Warsztaty Forma zaliczenia Pkt. ECTS 1 Komunikacja Dr A. Augustynek 5 - Obecność 3 Interpersonalna wykład Dr E. Matłosz Mamak ćw. 5 2 Komunikacja Medialna Prof. dr hab. I. Fiut 5 - Obecność 1 3 Oddziaływania na publiczność Prof. dr hab. I. Fiut 5 - Obecność 1 4. Rozwój możliwości własnych na współczesnym polskim rynku pracy x Przedmiot Prowadzący Wykład Warsztaty Forma zaliczenia Pkt.. ECTS 1 Samopoznanie i Dr A. Augustynek - 20 Praca 5 Autoprezentacja zaliczeniowa 2 Kreatywność w pracy Mgr D. Tomaszewska - 10 Praca 2 zawodowej zaliczeniowa 3 Prezentacje biznesowe Mgr D. Tomaszewska - 10 Obecność 2 5. Przedmioty uzupełniające x Przedmiot Prowadzący Wykład Warsztaty Forma zaliczenia Pkt. ECTS 1 Integracja Dr E. Matłosz Obecność 2 Mamak 2 Asertywność Dr E. Matłosz Obecność 2 Mamak 3 Osobowość człowieka Dr A. Augustynek 10 - Obecność 2 współczesnego 4 Psychopatologia człowieka Dr A. Augustynek 10 - Obecność 2 dorosłego 5 Metody i techniki Public Dr Ł. Kapralska 5 10 Praca 4 Relations zaliczeniowa 6 Radzenie sobie w Dr A. Augustynek - 10 Obecność 2 sytuacjach trudnych 7 Seminarium dyplomowe Dr A. Augustynek - 15 Obrona 9 Łącznie godzin Łącznie punktów 60 Kraków, 08 września 2016 Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek 5

6 3. Lista wykładowców Prof. dr hab. Ignacy Fiut, AGH Dr Andrzej Augustynek, AGH Dr Łucja Kapralska, AGH Dr Ewa Matłosz Mamak, AWF Dr Piotr Wiroński Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK Mgr Dorota Tomaszewska, właściciel firmy szkoleniowej Eikon 6

7 4. Dane biograficzne wykładowców 4.1. Dr hab. Ignacy S. Fiut profesor filozofii w AGH od 1997 roku. Ur rok w Nowym Sączu. Absolwent biologii (1972) i filozofii (1977) UJ. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Społecznych w AGH w roku Doktoryzował się w roku 1984 pod kierownictwem prof. dr hab. W. Stróżowskiego nt. Heglowska i Heideggerowska koncepcja negacji. W roku 1992 odbył staż naukowy w Austriackiej Akademii Nauk, gdzie przygotował rozprawę habilitacyjną nt. Filozofii ewolucyjnej Konrada Z. Lorenza, którą obronił w roku 1996 w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach kierował w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ Pracownią Analizy Zawartości Prasy i uczestniczył w pracach redakcji Zeszytów Prasoznawczych. Obecnie kieruje Katedrą Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale m AGH w Krakowie. Autor książek: Człowiek według Alberta Camusa. Studium antropologii egzystencjalnej (1993), Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza. Studium problemowe i historyczne (1994), Światy poetów. Szkice literacko-filozoficzne z lat (1996), Negacja i Niebyt. Ujęcie systemowe Georga W. F. Hegla i Martina Heideggera (1997), Filozofia media ekologia (1998), ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku (1999), Ekofilozofia. Geneza i problemy (2003), (2006) i Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy (2008). Pod jego redakcją ukazały się kolejne tomy rocznika: Idee i Myśliciele. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Komisji Prasoznawczej PAU, Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od roku 1990 jest członkiem redakcji Nowej Krytyki. Czasopisma Filozoficznego, od 2005 roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Forum Myśli Wolnej, a od 2007 jest członkiem redakcji miesięcznika Gazeta Kulturalna. 7

8 4.2. Dr Andrzej Augustynek ur. w 1948 roku Wykształcenie: Psychologia - Uniwersytet Jagielloński (1972). Doktorat z psychologii klinicznej w 1977 (UJ). Przebieg pracy zawodowej: adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego nadal adiunkt Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie AWF w Krakowie adiunkt (wykłady z psychiatrii) 2005 nadal Politechnika Rzeszowska wykładowca psychologii lotniczej. Zainteresowania naukowe i pozanaukowe: Hipnoza, sugestia, psychoterapia, uzależnienia, pamięć, negocjacje, art-rock, fantastyka, narty, eksploracja raf koralowych, koszykówka, tenis stołowy. Wyczynowo uprawiam szybownictwo. Dorobek Naukowy. 10 samodzielnych monografii i współautorstwo 3 podręczników 41 recenzowane publikacje naukowe Funkcje pełnione w AGH 2000 nadal Kierownik Pracowni Psychologicznej WH AGH Kierownik Studium Negocjacji i Public Relations u Nauk Społecznych Stosowanych AGH (12 edycji) 2004 nadal Przewodniczący owej Komisji Wyborczej 2007 nadal Kierownik Studiów Podyplomowych WH AGH z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji Dodatkowe informacje Od 1980 roku jest biegłym sądowym. W 1982 założył Ośrodek Psychologiczno Psychiatryczny, w którym prowadzi hipnoterapię uzależnień i nerwic. Od 2006 roku współpracuje z Matanoja Institute of London, jako superwizor ich psychoterapeutów działających w Polsce. 8

9 4.4. Dr Łucja Kapralska, socjolog Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Kulturowej u Humanistycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą etniczności i ostatnio społecznego świata Internetu. Jest autorką książki Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna kresów południowo wschodnich w II RP (wyd. NOMOS, Kraków 2000) oraz około 50 publikacji, głównie z zakresu problematyki etnicznej i socjologii Internetu. Interesuje się przemianami, jakie zachodzą w społeczeństwie pod wpływem Internetu oraz zbiorowościami zaistniałymi na styku świata realnego i wirtualnego. Drugi obszar jej zainteresowań to komunikacja w biznesie, zwłaszcza Public Relations. Jest autorką artykułów dotyczących tego zagadnienia, prowadzi wykłady ćwiczenia i warsztaty z tego przedmiotu. W czasie zajęć dydaktycznych kładzie nacisk na stronę praktyczną zagadnienia. Pomocą w tym są doświadczenia nabyte w czasie prowadzenia firmy badawczej Badania socjologiczne, badania marketingowe, sondaże robiącej badania rynku ( ) oraz sprawowania funkcji dyrektora biura organizacyjnego Stowarzyszenia Sezony Teatralne i Baletowe w Krakowie, zajmującego się organizacja corocznych festiwali teatralnych ( ). Inne działania - od października 2002 do 2008 (dwie kadencje) jest członkiem Rady u Nauk Społecznych Stosowanych AGH, od października członek Senatu Akademii Górniczo Hutniczej. W chwili obecnej dr Kapralska (od 2006 roku) jest kierownikiem Studium Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Współautorka wniosku AGH Fabryka Inżynierów, który wygrał konkurs wniosków Europejskiego Funduszu Społecznego MNiSZW. 9

10 4.5. Dr Ewa Matłosz-Mamak ur. w 1957 roku. Wykształcenie: Mgr Psychologii UJ 1983 Doktorat z psychologii klinicznej - UMCS Lublin wydział Pedagogiki i Psychologii Inne kwalifikacje: Certyfikowany psychoterapeuta Gestalt od 1997 Certyfikowany trener Gestalt od 1997, uznany przez FORGE International Federation of Gestalt Training Organizations, oraz EAGT European Association for Gestalt Therapy (1997) Superwizor kontraktowy ITG (2002) Paryska Szkoła Gestalt (L école Parisienne de Gestalt - międzynarodowy staż we Francji (1999) Działalność zawodowa: AWF: 1992 nadal (adiunkt) UJ: (asystent, kierownik modułu specjalizacyjnego) AGH: nadal (wykładowca psychologicznych podstaw negocjacji) Instytut Terapii Gestalt: (prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, edukacja w zakresie psychoterapii) oraz działalność redakcyjna w czasopiśmie Gestalt nadal (własna działalność w zakresie psychoterapii i psychoedukacji) Członek towarzystw i organizacji naukowych i społecznych: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt Polska Federacja Psychoterapii European Association for Psychoterapy. 10

11 4.6. Dr Piotr Wiroński Wykształcenie Uniwersytet Jagielloński (mgr filologii polskiej) Uniwersytet Jagielloński 2007 doktor nauk humanistycznych Kwalifikacje: międzynarodowy trener zarządzania (z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania zespołem) prowadzenie szkoleń z zakresu autoprezentacji, debat, kształtowania osobowości, relacji pracowniczych, motywowania zespołu, negocjacji, organizacji i prowadzenie zebrań, posiedzeń, sesji a także prowadzenie dokumentacji Spis ważniejszych publikacji. Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej ( Hejnał Oświatowy nr 3/61) wrzesień Partnerstwo ograniczone ( Hejnał Oświatowy nr 4/62) grudzień Zmysł udziału ( Hejnał Oświatowy nr 2/64) czerwiec Spór o pryncypia ( Hejnał Oświatowy nr 3/65) wrzesień Śmierć sklepów cynamonowych ( Hejnał Oświatowy nr 1/67) marzec Wiek bez słów ( Hejnał Oświatowy nr 2/68) czerwiec Demoralizujący efekt >>klucza<< [w:] Jaka matura pisemna z języka polskiego. Materiały z ogólnopolskiej debaty polonistów, Kraków dn. 8 kwietnia 2006 r. lipiec 2006 Przewaga przeciętności ( Hejnał Oświatowy nr 4/70) grudzień Cztery ważne słowa ( Hejnał Oświatowy nr 1/71) marzec Na rozdrożach definicji ( Hejnał Oświatowy nr 2/72) czerwiec Zarządzanie czasem podczas rozmowy oceniającej ( Infor gazeta samorządu i administracji nr 19(245)) wrzesień Model uniwersalny ( Hejnał Oświatowy nr 3/73) wrzesień Pływanie poza siecią godzin ( Hejnał Oświatowy nr 4/74) grudzień Edukacja obywatelska ( Hejnał Oświatowy nr 3/77) wrzesień Rzeczpospolita Kompetentna, wyd. AVALON sierpień 2008 Wysokie kompetencje nauczycieli wyd. Avalon - październik 2009 Wbrew, pomimo i dlatego (analiza i interpretacja twórczości Jacka Kaczmarskiego), wyd. Księgarnia Akademicka listopad

12 4.7. Mgr Dorota Tomaszewska pedagog, firma szkoleniowa Eikon Wykształcenie Pedagogika UJ Dodatkowe Szkolenia Studium Terapii Pedagogicznej Studium Socjoterapii Szkoła Trenerów i Terapeutów w Instytucie Terapii Gestalt Doświadczenie zawodowe Prowadzi własną firmę szkoleniową EIKON. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach z zakresu przywództwa, coachingu, negocjacji, prezentacji, sprzedaży, obsługi klienta. Szkolenia zrealizowała dla wielu czołowych polskich i międzynarodowych firm, w tym także banków. Ponadto kooperuje z Polskim Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków w prowadzeniu psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych programów ministerialnych oraz zajęć dla nauczycieli, pedagogów, psychologów. Od 1998 roku jako wykładowca współpracuje z AGH. 12

13 5. Ramowe treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów 5.1. Psychologia Kierowania Dr Andrzej Augustynek Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Uczestnicy otrzymają zaawansowaną wiedzę przydatną w kierowaniu firmą i podległym personelem, oraz organizowaniu własnej kariery zawodowej. Chcemy pomóc osobom na kierowniczych stanowiskach lub pragnących je zdobyć zastosować osiągnięcia współczesnej psychologii w codziennych działaniach. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu Psychologii Kierowania Zasobami Ludzkimi zarówno od strony kierownika jak i pracownika. Omówione zostaną główne teorie i trendy w tej dziedzinie. Ponadto przedstawione będą zagadnienia teorii motywacji i jej zastosowań praktycznych. Forma zaliczenia przedmiotu końcowej Obecność Praca zaliczeniowa (krytyczna analiza polityki kadrowej na przykładzie wybranej firmy) oraz zdanie egzaminu ustnego z problematyki przedmiotu Średnia oceny egzaminu i pracy zaliczeniowej o Podstawowe teorie i kierunki w Psychologii Kierowania. o Awans, przeniesienia, degradacja. o Ścieżki kariery zawodowej. o Szkolenie kadry średniego i wyższego szczebla zarządzania. o Rola menedżera, jego cechy i osobiste kwalifikacje. o Motywowanie pracowników1 Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) o Relacja człowiek stanowisko pracy (opis stanowiska pracy, analiza potrzeb kadrowych, preferowany profil psychofizyczny pracownika). o Fazy procesu kadrowego. o Rekrutacja pracowników i jej metody (m. innymi: nabór wewnętrzny i zewnętrzny, metoda Assessment Centre, rola konsultantów. 1. R. Franken Psychologia motywacji GWP Gdańsk Armstrong M Zarządzanie zasobami ludzkimi Oficyna Ekonomiczna Kraków Augustynek A. Wstęp do psychologii. Difin

14 5.2. Przywództwo Mgr Dorota Tomaszewska Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I Skuteczne zarządzanie pracownikami oraz rozwijanie umiejętności dopasowywania stylu zarządzania do poziomu kompetencji pracownika. Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy na temat kierowania zespołem ludzi i kształtowania cech lidera w tym:. poznanie koncepcji Hersey a Blancharda Zarządzanie sytuacyjne; nauka diagnozowania etapów rozwoju pracownika i stylu kierowania; wybranych teorii motywacyjnych oraz zastosowania ich w praktyce zawodowej; zarządzanie zmianą - analiza etapów wprowadzania zmiany i czynników wywołujących opór Podczas warsztatów omawiane będą następujące zagadnienia: Skuteczne zarządzanie pracownikami Rozwijanie umiejętności dopasowywania stylu zarządzania do poziomu kompetencji pracownika Motywowanie oraz zarządzanie zmianą końcowej - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) Praca zaliczeniowa. Uczestnicy otrzymują 3 tematy do wyboru: 1. Koncepcja Hersey a, Balancharda opis teorii lub zastosowanie jej w praktyce na przykładzie wybranego pracownika 2. Motywacja opis wybranej teorii lub zastosowanie jej w praktyce jako narzędzie do motywowania podwładnych 3. Zarządzanie zmianą opis etapów wprowadzania zmiany lub analiza zmiany wprowadzanej w firmie, które etapy zostały przeprowadzone prawidłowo, a które były zrobione niewystarczająco lub wcale. Ocena pracy zaliczeniowej i aktywności na zajęciach Dobry szef czynniki wpływające na efektywność Obszary odpowiedzialności lidera Model usprawniania działania cykl Deminga, Kolba Zarządzanie sytuacyjne - Style kierowania, etapy rozwoju pracownika Delegowanie zadań Definicja motywacji Motywacja jako dążenie do realizacji celu Czynniki motywujące i demotywujące teoria Herzberga Poziomy motywowania wg Kelmana Etapy wprowadzania zmiany Fazy reakcji na zmianę Przyczyny oporu wobec zmiany John C. Maxwell. Być Liderem, czyli jak przewodzić innym Medium 1983 M.Buckingham, C. Coffman Po pierwsze złam wszelkie zasady, co największe menedżerowie na świecie robią inaczej Warszawa: MT Biznes, 2000 Piter Senge "Piąta dyscyplina" teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna ekonomiczna

15 5.3. Budowanie zespołu dr Piotr Wiroński Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Warsztat daje możliwość poznania podstawowych zasad budowania zespołu, świadomego uczestnictwa w kreowaniu zespołu i prac grupowych, a także uczy mechanizmów skutecznego zarządzania zespołem (grupą podwładnych, współpracowników). Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności w tworzeniu relacji zespołowych oraz poznania ról grupowych. Metody przewidziane w trakcie zajęć: case, test, ćwiczenia, mini wykłady, gra zespołowa. Forma zaliczenia przedmiotu końcowej Ocena aktywności na zajęciach jw. Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) 1. cechy skutecznego zespołu; 2. preferencje w zespole: role grupowe ich świadome wykorzystanie; 3. zespół a grupa robocza; 4. procedury podejmowania decyzji grupowych; 5. zarządzanie zespołem style kierownicze; rola lidera 6. kryzys w zespole i jego przełamywanie Armstrong M Zarządzanie zasobami ludzkimi Oficyna Ekonomiczna Kraków 2000 Augustynek A. Wstęp do psychologii. Difin

16 5.4. Psychologia biznesu Osoba prowadząca zajęcia dr Piotr Wiroński AGH szkolenie Rodzaje zajęć - Suma Wykłady Warsztaty Uczestnicy otrzymają zaawansowaną wiedzę i umiejętności przydatną w: - współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym - poznaniu typów trudnego klienta i odpowiedzi na pytanie jak sobie z nim radzić - zarządzaniu komunikacją w sytuacji konfliktowej Na zajęciach podchodzimy to powszechnego problemu trudnej komunikacji, czyli tych wszystkich sytuacji, kiedy zachowanie, wypowiedzi i postawia drugiej strony w rozmowie z nami nie prowadzi do konstruktywnego realizowania celu (wyjaśnienia, ustalenia itd.), ale powoduje u nas niepożądane stany (złość, przykrość, niezręczność, frustrację a nawet poczucie poniżenia). To tzw. trudni klienci. Analizujemy zatem ich typy i szukamy optymalnych zachowań mogących niwelować w/w postawy. Odpowiadamy też na pytania, jak zarządzić komunikacją w konflikcie, gdzie czynnik emocji w naturalny sposób odgrywa istotną rolę. Praca indywidualna i zespołowa podczas zajęć Program zajęć komunikacja w konflikcie typy zachowań trudnych u klientów wewnętrznych i zewnętrznych tzw. postawa asertywna co to po prostu sztuka mówienie nie? Chcesz wiedzieć więcej - literatura zalecana Mattson D Zasady Sandlera. 49 ponadczasowych zasad sprzedaży, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Moscovici S Psychologia społeczna w relacjach ja-inni, Warszawa, WSiP. 16

17 5.5. Negocjacje, mediacja, manipulacja Dr Andrzej Augustynek Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I Słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie negocjowania, argumentowania, motywowania i bronienia się przed manipulacją. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:. Kiedy należy negocjować? Style, strategie, techniki negocjacyjne. Zasady efektywnych negocjacji i mediacji: Budowanie kontaktu i porozumienia. Fazy procesu negocjacji. Psychologia negocjacji? Mediacja sposobem rozwiązywania konfliktów. Manipulacja i obrona przed nią. Specyfika negocjacji z pozycji słabszego ich uczestnika. Proces negocjacji na wybranych przykładach (sieci, korporacje, małe firmy). Praca zaliczeniowa z zakresu problematyki zajęć końcowej Ocena pracy zaliczeniowej i aktywności na zajęciach Negocjacje, jako proces, podstawowe pojęcia i problemy. Kiedy należy negocjować? Style i techniki negocjacyjne. Podstawowe i uniwersalne reguły negocjacyjne (oddzielenie ludzi od problemów, koncentracja na interesach a nie stanowiskach, uwzględnianie możliwości korzystnych dla obu stron, stosowanie obiektywnych kryteriów). Fazy procesu negocjacji nią Cechy dobrego negocjatora. Błędy negocjacyjne. Cechy dobrego negocjatora. Specyfika negocjacji z pozycji słabszego ich uczestnika. Proces negocjacji na wybranych przykładach (sieci, korporacje, małe firmy). Konflikt i jego rodzaje. Mediacja sposobem rozwiązywania konfliktów. Manipulacja i obrona przed nią. Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa, PWN. Sztumski J. (2000) Konflikty Społeczne. Częstochowa Wydawnictwo u Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Augustynek A. Sugestia, manipulacja, hipnoza. Difin

18 5.6. Psychologia negocjacji Dr Ewa Matłosz-Mamak Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I/II Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom własnych zasobów i ograniczeń w procesie negocjacji oraz przedstawienie, czym jest konflikt, a na czym polega współpraca w negocjowaniu, a także, jaki jest wpływ emocji na efektywność procesu komunikacji. Uczestnicy poznają zasady, techniki i taktyki efektywnych negocjacji. Stosują podstawowe strategie podziału i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Rozpoznają własny styl negocjowania oraz budowania dobrego klimatu i porozumienia. Uczą się przeciwdziałać manipulacji. Grupowa praca zaliczeniowa (4 osoby) oraz egzaminu pisemnego składającego się z dwóch etapów: I. Opracowania zadanego zagadnienia II. Testu wyboru (60 pytań) końcowej Wyniki egzaminu oraz ocena pracy zaliczeniowej i aktywności na zajęciach - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) 1. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów Subiektywizacja doświadczeń otwartość wobec odmiennych postaw Reguły i zasady negocjacyjne 6 4. Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy o zasadach i barierach komunikacyjnych Proces negocjacji poznawanie strategii, taktyk i faz procesu negocjacji, umiejętność wyznaczania BATNY Negocjowanie zadanych problemów - 5 Gut, J.; W.Haman Docenić konflikt, Warszawa 1995 Grzesiuk L.; Style komunikacji interpersonalnej. Warszawa 1979 Grzesiuk L., Trzebińska E.: Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa 1978 Grant R.(red); Potęga osobowości żyj wśród ludzi. Warszawa 199 Nęcki Z.; Komunikacja międzyludzka. Kraków-Kluczbork 2000 Winch A. Winch S.; Techniki sprzedaży i negocjacji. Warszawa

19 5.7. Komunikacja Interpersonalna Dr Ewa Matłosz Mamak - warsztaty Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Celem kursu jest przedstawienie problematyki komunikacji interpersonalnej w kontekście przemian kulturowych a także społecznych oraz mechanizm i czynniki wpływające na kierunki, nasilenie oraz treści przepływu informacji. Przekazywana wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby. jw. końcowej jw. 1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej 1 2. Modele komunikacji: tradycyjny a współczesne modele Komunikacja międzykulturowa i jej rodzaje 1 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna (proksemika badania nad używaniem przestrzeni, kinestyka przedmiot jej poznania: gesty, język ciała, wyraz twarzy, niewerbalne elementy interakcji) 1 5. Bariery na drodze komunikacji -1 Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) 1. Komunikacja: aktywne słuchanie, rozpoznawanie systemów reprezentacji, dopasowanie i modelowanie Znaczenie pierwszego wrażenia. Kontekst społeczny (normy i role) Kobiece i męskie style ekspresji Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1996, 2. Z. Nęcki, Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1995, 3. P. Thompson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, Poznań 1998, 4. P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Komunikowanie się bez słów, w: P. G. 19

20 5.8. Komunikacja medialna Prof. dr hab. I. S. Fiut Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy teoretycznej na temat komunikacji medialnej Poznanie w aspekcie historycznym i współczesnych teorii specyfiki komunikowania: intrapersonalnego, interpersonalnego, międzygrupowego, między instytucjonalnego, masowego i globalnego przez Internet końcowej Jw. 1. Historia komunikowania: od tam-tamu do Internetu, krzywa ESP Formy komunikowania: alokucja, konwersacja, rejestracja, konsultacja. 0,5 3. Specyfika komunikowania: intrapersonalnego, interpersonalnego, międzygrupowego, między instytucjonalnego, masowego i globalnego przez Internet Teorie oddziaływania mediów: jednokierunkowe, dwukierunkowe i wielostopniowe: przywódcy opinii publicznej i geat-keeperzy. 0,5 5. Teoria agenda sitting i agenda bulding, pogoni za nowościami, subsydiowania i korzyści Organizacja pracy z różnymi formami mediów: pracownia, manufaktura i fabryka informacji. - 1 Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) - Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa M. Morozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa

21 5.9. Oddziaływanie na publiczność Prof. dr hab. I. S. Fiut Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy na temat metod manipulacji w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet). Omówienie teorii wpływu medialnego na publiczność, typów audytoriów i publiczności, mobbingu, zachowania publiczności. końcowej Jw. 1. Teorie wpływu medialnego na publiczność: dyfuzja informacji i luki informacyjne Typy audytoriów: klasyczne i handlowe Typy publiczności: klubowa, średnia, przypadkowa, tłum i mobbing Zachowania publiczności: spirala milczenia i spirala ujadania i jazgotu Z doświadczeń PR-mena w pracy z redakcją: ćwiczenia praktyczne w redakcji Radia Żak przy współpracy mgr Lucyny Drelinkiewicz. - 1 Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) - 1. Mikołowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikowaniu międzykulturowym i komunikowaniu medialnym, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków

22 5.10. Samopoznanie i autoprezentacja Dr Andrzej Augustynek Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I Zdobyta na zajęciach wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością autoprezentacji, kierowania własną karierą, skutecznych działań w poszukiwaniu pracy. Podczas zajęć studenci potrenują badanie diagnostycznymi testami psychologicznymi stosowanymi w selekcji zawodowej i rekrutacji do pracy. Przygotują też osobiste aplikacje (życiorys oraz list motywacyjny). Przećwiczą autoprezentację podczas symulowanych rozmów kwalifikacyjnych. Przygotowanie rozbudowanego życiorysu i poprawnego listu motywacyjnego końcowej Ocena pracy zaliczeniowej i aktywności na zajęciach - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) Badanie testami Inteligencji Zakresu wiedzy Przydatności zawodowej Cech osobowości Przygotowanie aplikacji osobistych w sposób zwiększający szanse na sukces podczas rekrutacji zawodowej Życiorys List motywacyjny Rekomendacje, opinie, zaświadczenia, dyplomy Specyfika zachowań podczas rozmów kwalifikacyjnych na przykładzie symulowanych rozmów kwalifikacyjnych. Armstrong M Zarządzanie zasobami ludzkimi Oficyna Ekonomiczna Kraków 2000 Augustynek A. Wstęp do psychologii. Difin

23 5.11. Kreatywność w pracy zawodowej Mgr Dorota Tomaszewska Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat treningu twórczości ukierunkowanego na rozwijanie twórczych zdolności osób i grup poprzez stymulowanie odpowiednich operacji intelektualnych i eliminowanie wszelkich zahamowań. Trening twórczości ukierunkowany na rozwijanie twórczych zdolności osób i grup poprzez stymulowanie odpowiednich operacji intelektualnych i eliminowanie wszelkich zahamowań. Wdrożenie metod twórczego rozwiązywania problemów MTRP (podstawą MTRP jest fazowe ujęcie procesu twórczego rozwiązywania problemów wyróżniające kolejno: odkrywanie celów, odkrywanie faktów, odkrywanie problemu, odkrywanie pomysłu, odkrywanie rozwiązania, odkrywanie oceny rozwiązania). Ocena grupowej pracy zaliczeniowej i aktywności na zajęciach końcowej Jw. - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) Pojęcie twórczości - 1 Wykorzystaj swój potencjał - 1 Bariery blokujące kreatywność i sposoby ich pokonywania -1 Warunki twórczego myślenia - 2 Metody pobudzania twórczego myślenia - 2 Proces rozwiązywania problemów - 1 Odkrywanie celów, faktów i problemu - 1 Burza mózgów i jej odmiany - 1 Vera F. Birkenbihl Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów" Tony Proctor "Twórcze rozwiązywanie problemów 23

24 5.12. Prezentacje biznesowe Mgr Dorota Tomaszewska Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Zasady, rodzaje i techniki prezentacji biznesowych Nauka konstruowania prezentacji Ćwiczenie mikroumiejętności (ton głosu, praca z oddechem, gestykulacja itd. Nauka sposobu wygłaszania prezentacji Słuchacze zdobędą wiedzę na temat zasad, rodzajów i techniki prezentacji biznesowych. W tym czego unikać, czyli najczęściej popełniane błędy w prezentacjach. Przygotowanie prezentacji biznesowej końcowej Ocena prezentacji - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) Określanie celu prezentacji i adekwatne dopasowanie treści Zasady konstruowania prezentacji, informacje, jakie elementy powinny zawierać jej poszczególne części; Kolejność podawania informacji Dostosowanie języka prezentacji do poziomu wiedzy odbiorcy Kształtowanie właściwej postawy, tonacji, siły i barwy głosu, precyzyjnego wyrażania myśli. Kierowanie uwagą uczestników, czyli jak sprawić aby uczestnicy zapamiętali to co z punktu widzenia prezentera jest najbardziej istotne Mark Leary Wywieranie wrażenia na innych Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 1999 Suzy Siddons "Prezentacje" Petit 1998 Sonya Hamlin "Jak mówić, żeby nas słuchali" Petit

25 5.13. Integracja (w grupach warsztatowych) Dr Ewa Matłosz-Mamak Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I Program zajęć oparty jest o zajęcia warsztatowe, które pozwalają doświadczać i poszerzać zakres nowych umiejętności. Dlatego, integracja ma celu stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa, który pobudza aktywność uczestników. Słuchacze określają oni swoje cele i proponują zasady sprzyjające ich realizacji. Uczą się podstawowych umiejętności interpersonalnych i otwierają na doświadczenia innych członków grupy. Uaktywnienie refleksji u każdej z osób na temat jej dynamicznego funkcjonowania i rozwoju w zakresie: a) Intrapsychicznym b) Interpersonalnym c) Relacji wobec grupy i siebie samego Ocena aktywności na zajęciach końcowej Jw. - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) 1. Wzajemne poznanie ćwiczenia w parach, prezentacja partnera, określanie osobistych celów szkolenia Zasady pozwalające budować klimat zaufania i bezpieczeństwa Przełamywanie barier i budowanie empatii (ćwiczenia werbalne i niewerbalne) Samopoznanie oraz pogłębianie wzajemnego poznania

26 5.14. Asertywność Dr Ewa Matłosz-Mamak Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I Celem jest zapoznanie się z koncepcją asertywności w relacjach interpersonalnych, jako elementem zdrowego stylu życia. Do innych celów można zaliczyć podwyższenie efektywności funkcjonowania uczestników w złożonych sytuacjach społecznych poprzez opanowanie podstawowych umiejętności asertywnego zachowania, takich jak: umiejętność mówienia NIE i obrony swoich praw, umiejętność wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, asertywne wyrażanie przeciwstawnych opinii i przekonań, umiejętność przyjmowania krytyki i ocen, umiejętność uruchamiania inicjatywy interpersonalnej i stanowienia swoich praw. Uczestnicy zdobywają informację na temat zachowań asertywnych i nabywają umiejętność mówienia NIE i obrony swoich praw, umiejętność wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, asertywne wyrażanie przeciwstawnych opinii i przekonań, umiejętność przyjmowania krytyki i ocen, umiejętność uruchamiania inicjatywy interpersonalnej i stanowienia swoich praw. Warsztat wykorzystuje techniki odgrywania scen, modelowanie zachowania, prezentacje, ćwiczenia w parach z odgrywaniem i zamianą ról. końcowej Ocena aktywności na zajęciach w zakresie przygotowanych wcześniej techniki odgrywania scen, modelowanie zachowania, prezentacji, ćwiczeń w parach z odgrywaniem i zamianą ról Jw. 1. Pojęcia asertywności 2. Podstawowych praw asertywności Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) 1. Rozpoznawania zachowań asertywnych. 2. Asertywność zdolnością do obrony swoich praw. 3. Asertywność, jako inicjatywa w kontaktach towarzyskich. 4. Asertywne przyjmowanie ocen. 5. Asertywność, jako konstruktywna reakcja na krytykę i atak. 6. Asertywność, jako zdolność wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych. 7. Asertywność w wyrażaniu przeciwstawnych opinii i przekonań. 8. Asertywność, jako zdolność stanowienia swych praw. 1. Rees S, Graham R.S.; Bądź sobą trening asertywności. Książka i Wiedza, Warszawa, Fijewski D., Król-Fijewska M.; Asertywność menedżera. 2007, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 3. Król-Fijewska M.; Trening asertywności. Warszawa,

27 5.15. Osobowość człowieka współczesnego Dr Andrzej Augustynek Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I Na bazie przedstawienia osobowościowych uwarunkowań zachowania człowieka pomoc osobom na kierowniczych stanowiskach lub pragnących je zdobyć w zastosowaniu osiągnięć współczesnej psychologii w codziennych działaniach dają, więc możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i życiu codziennym. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami podstawowych typów osobowości, czynników na nią wpływających, funkcjonowania psychiki w warunkach powstającego społeczeństwa informacyjnego i zagrożeń stąd wypływających. Specyfika pracy w korporacjach, małych firmach i w ramach własnej działalności. końcowej Jw. Teorie osobowości (Krestchmer, Freud, Young, Eysenck, Big Five, Cattel. Pomiar osobowości i jego wartość diagnostyczno prognostyczna. Struktura osobowości jako wskaźnik diagnostyczny w selekcji zawodowej. Funkcjonowanie psychiki w warunkach powstającego społeczeństwa informacyjnego i zagrożeń stąd wypływających. Specyfika pracy w korporacjach, małych firmach i w ramach własnej działalności. Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) - S. Kosslyn, R. Rosenberg: Psychologia 2006 Kraków, Znak Augustynek A. Wstęp do psychologii. Difin

28 5.16. Metody i techniki Public Relations Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z historią PR, problemami definicyjnymi, relacjami pomiędzy PR a innymi sposobami komunikacji publicznej i organizacyjnej. Przedstawiony zostanie alfabet pojęć związanych z PR oraz podstawowe zadania tego rodzaju aktywności, w tym kreowanie wizerunku firmy, jako główny cel działań PR. Opracowanie ogłoszenia marketingowego, oraz praca zaliczeniowa końcowej Ocena prac zaliczeniowych i aktywności na zajęciach 1. Istota PR, historia, definicje, cele Public Relation szczególnym typem komunikowania publicznego PR a inne sposoby oddziaływania na otoczenie (reklama, publicity, lobbing, marketing i Human Relations i inne,) Identyfikacja grup otoczenia organizacji, otoczenie wewnętrzne i oraz sposoby oddziaływania na nie Otoczenie zewnętrzne PR, media, jako ważna grupa otoczenia Czym jest tożsamość organizacji, czyli jak wyróżnić firmę z otoczenia? Kreowanie wizerunku firmy, jako najważniejszy cel PR Tworzenie kampanii PR PR kryzysowe 2 Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) 1. Prezentacje w PR Przygotowanie kampanii PR modelowanie procesu Analiza przypadku PR kryzysowego - 2 Krystyna Wójcik, Public Relations A do Z, t 1-2, Warszawa 2000, wyd., Placet 28

29 5.17. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych Dr Andrzej Augustynek Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr I Chcemy pomóc osobom w poznaniu sposobów zachowania w sytuacjach trudnych i radzeniu sobie ze stresem także w pracy zawodowej. Na zajęciach słuchacze poznają praktyczne sposoby zachowania w sytuacjach trudnych oraz zagrażających a także jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać jego skutkom. Ocena aktywności na zajęciach końcowej Jw. - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) Sytuacje zagrażające, trudne i stresujące Mechanizmy obronne Sposoby radzenia sobie ze stresem Reakcje nerwicowe i depresyjne Umiejętność odreagowywania negatywnych emocji. Stres zawodowy i jego specyfika podczas pracy we własnej firmie, małej firmie, korporacji i urzędach. Wypalenie zawodowe Metody relaksacji A. Augustynek (2015) Psychopatologia człowieka dorosłego. Warszawa Difin 29

30 5.18. Psychopatologia człowieka dorosłego Dr Andrzej Augustynek Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem rozpoznawania i interpretowania objawów zaburzeń psychicznych i kontroli impulsu. 1. Przyczyny zaburzeń psychicznych 2. Objawy zaburzeń psychicznych 3. Klasyfikacja chorób psychicznych 4. Rozpoznawanie objawów zaburzeń psychicznych wśród najbliższych i współpracowników. 5. Zaburzenia kontroli impulsu 6. Zaburzenia lękowe: etiologia, ich objawy, przebieg oraz leczenie 7. Zespoły dwubiegunowe (maniakalno depresyjne) 8. Świat obłędu i szaleństwa (psychozy, schizofrenia) 9. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkomania, lekomania, alkoholizm) 10. Uzależnienia czynnościowe (hazard, nadmierne użycie komputera i Internetu) 11. Zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia) i ich psychospołeczna etiologia 12. Formy terapii zaburzeń psychicznych (farmakoterapia, psychoterapia, socjoterapia) Efekt placebo - rola sugestii w leczeniu. Augustynek A. (2015) Psychopatologia człowieka dorosłego. Difin Warszawa. Bilikiewicz J. Psychiatria Kliniczna Warszawa PWN

31 5.19. Seminarium dyplomowe Dr Andrzej Augustynek Rodzaj studiów Podyplomowe Stopień studiów I Semestr II Opracowanie pracy dyplomowej w formie prezentacji przedstawianej podczas seminarium z zakresu własnych doświadczeń i zainteresowań zawodowych. Prace dyplomowe są platformą transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy słuchaczami SP. Przygotowanie, złożenie obrona prac dyplomowych. Obrona pracy dyplomowej. końcowej Studiów Podyplomowych Zgodnie z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów z wagą 0,6 oraz ocena pracy końcowej/projektu, egzaminu końcowego z łączną wagą 0,4 - Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, warsztaty) 1. Założenie metodologiczne pracy końcowej 2. Tematyka i zakres prac końcowych. 3. Gromadzenie literatury zagadnienia 4. Badania empiryczne 5. Końcowe opracowanie pracy 6. Prezentacja pracy podczas seminarium Indywidualnie dobierana do tematu pracy przez słuchacza i promotora. 31

32 6. Sylwetka absolwenta Menedżer, który posiada wiedzę psychologiczną, ma podstawy ku temu, by odnieść znaczący sukces zawodowy i społeczny w sposób niekolidujący z interesami jego rodziny oraz osobistymi zainteresowaniami pozazawodowymi. Chcemy pomóc osobom na kierowniczych stanowiskach lub pragnących je zdobyć zastosować osiągnięcia współczesnej psychologii w codziennych działaniach. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności na temat kierowania, negocjowania, komunikowania, argumentowania, motywowania i bronienia się przed manipulacją. Przekazywana wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o swoje interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych. Studia te dają, więc możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i życiu codziennym. Kraków, 8 września 2016 Kierownik Studiów Dr Andrzej Augustynek 32