1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo 3."

Transkrypt

1 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo 3. Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim w trakcie realizacji 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ŻydowieŻydowie ostatni etap 5. Kształtowanie centrum wsi Żydowo poprzez budowę parkingu 6. Przebudowa chodników ulicy Pałacowej w Czerniejewie 7. Utworzenie centrum rekreacyjno sportowego w Żydowie (część I) 8. Utworzenie centrum rekreacyjno sportowego w Żydowie (część II) 9. Wielopokoleniowcy na start. Jutro zaczyna się dziś! 10. Zielona Szkoła w Grabach 11. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Pawłowie 12. Zagospodarowanie terenu integracyjno-sportowego integracyjno przy WDK w Pawłowie 13. Święto Pyry kultywowanie miejscowej tradycji Kosowo 14. Potrafię więcej 15. Postaw na Czerniejewo. Postaw na siebie 16. Wiem, umiem, rozumiem 17. Dla Mieszkańców oraz Gości Grobla pełna przyjemności w trakcie realizacji 18. Renowacja przestrzeni i pamięci przebudowa alejek na Rynku w Czerniejewie w trakcie realizacji

2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok. 19 km oraz 5 przepompowni ścieków na terenie Czerniejewa. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata Budowa została zrealizowana w latach Wysokość uzyskanego dofinansowania ,33 zł, zł co stanowiło 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo Projekt realizowany był w dwóch etapach i obejmował termomodernizację budynków: Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 3 Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie przy ul. Poznańskiej 8 Zespół Szkół Publicznych w Żydowie przy ul. T. Kościuszki 24 Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej w Czerniejewie przy Placu 21 Stycznia 4 Budynek Socjalny w Żydowie przy ul. T. Kościuszki 34 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świetlicą Wiejską w Żydowie przy ul. M. Kopernika 13 o łącznej kubaturze: ,32 m3. Inwestycja realizowana była w latach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,20 zł, zł co stanowiło 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo

5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo

6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo

7 Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim w trakcie realizacji W ramach Projektu wykonane zostanie uzbrojenie terenów inwestycyjnych przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej o łącznej powierzchni 10,6996 ha. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata Realizacja Projektu obejmuje lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,69 zł (do 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu). Inwestycja finansowana jest przez Gminę Czerniejewo, Powiat Gnieźnieński oraz Województwo Wielkopolskie.

8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żydowie - ostatni etap Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków. Budowa realizowana była w 2010 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,00 zł, co stanowiło 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

9 Kształtowanie centrum wsi Żydowo poprzez budowę parkingu Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pn.: Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wysokość uzyskanego dofinansowania ,20 zł, co stanowiło 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

10 Przebudowa chodników ulicy Pałacowej w Czerniejewie Projekt obejmował odnowę i rewitalizację centralnego miejsca Czerniejewa ulicy Pałacowej. Inwestycja realizowana była w 2010 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,00 zł, co stanowiło 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

11 Utworzenie centrum rekreacyjno sportowego w Żydowie (część I) Projekt obejmował budowę placu zabaw, letniej altany z ławkami wraz z wymurowanym grillem oraz utworzenie oczka wodnego. Inwestycja realizowana była w 2011 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,00 zł, co stanowiło 51 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

12 Utworzenie centrum rekreacyjno sportowego w Żydowie (część II) Projekt obejmował wybudowanie: skate parku, kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej. Wykonano również remont oświetlenia. Inwestycja realizowana była w 2012 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,35 zł, co stanowiło 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

13 Wielopokoleniowcy na start. Jutro zaczyna się dziś! Projekt obejmował utworzenie zewnętrznego placu fitness. Projekt realizowany był w 2013 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,78 zł, co stanowiło 42 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

14 Zielona Szkoła w Grabach Projekt obejmował budowę tarasu przy budynku świetlicy oraz organizację warsztatów dla dzieci. Projekt realizowany był w 2010 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,64 zł, co stanowiło 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

15 Remont Wiejskiego Domu Kultury w Pawłowie Gmina Czerniejewo wraz z urządzeniem placu zabaw Realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pn.: Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wysokość uzyskanego dofinansowania ,00 zł, co stanowiło 60 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

16 Zagospodarowanie terenu integracyjno-sportowego przy WDK w Pawłowie Projekt obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na tarasach w celu utworzenia widowni oraz opłotowanie terenu świetlicy. Projekt realizowany był w 2010 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,78 zł, co stanowiło 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

17 Święto Pyry kultywowanie miejscowej tradycji - Kosowo Projekt obejmował przygotowanie terenu do posadowienia rzeźby, wykonanie rzeźby wraz z napisem i organizację festynu. Projekt realizowany był w 2011 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wysokość uzyskanego dofinansowania ,30 zł, co stanowiło 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

18 Potrafię więcej W ramach projektu w szkołach podstawowych w Czerniejewie i Żydowie realizowane były: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych oraz zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt realizowany był w latach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość uzyskanego dofinansowania ,00 zł, co stanowiło 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

19 Postaw na Czerniejewo. Postaw na siebie. W ramach projektu przeprowadzono działania poprawiające motywację osób w nim uczestniczących do rozwoju osobistego, podwyższenie jakości stosunków z najbliższym otoczeniem, umożliwienie dążenia do realizacji celów. Wysokość dofinansowania wyniosła 8.039,50 zł, co stanowiło 70% kwoty kosztów kwalifikowanych.

20 Wiem, umiem, rozumiem W ramach projektu prowadzone były zajęcia z uczniami i uczennicami klas I III SP mającymi trudności w nauce. Projekt realizowany był w latach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość uzyskanego dofinansowania ,73 zł, co stanowiło 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

21 Dla Mieszkańców oraz Gości Grobla pełna przyjemności - w trakcie realizacji Projekt obejmuje posadowienie fontanny pływającej i elementów małej architektury. Realizacja Projektu przewidziana jest do czerwca 2014 r. Wartość dofinansowania wynosi ,00 zł, co stanowi 79 % kosztów kwalifikowanych

22 Renowacja przestrzeni i pamięci przebudowa alejek na Rynku w Czerniejewie - w trakcie realizacji Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na lata Przewiduje remont tzw. Rynku, ułożenie nawierzchni chodników, małej architektury, a w kolejnym etapie nasadzenie roślin. Wartość dofinansowania wynosi ,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.