Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Olchowiec, dnia r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych środków trwałych w postaci: 2.1. tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego; 2.2. bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.); 2.3. serwera bazy danych (1 szt.); 2.4. drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.); 3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m 2 ; 4. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie specjalistycznego dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.). Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i procesów handlowych I. Zamawiający: Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o. Olchowiec 120, Obsza NIP: REGON: Tel.: II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe dostępne jest w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej firmy

2 III. Przedmiot zamówienia: 1.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; Planowany do wdrożenia system informatyczny typu B2B ma na celu usprawnienie wymiany danych między kontrahentami w procesach handlowych zachodzących w firmie Polskie Jagody Sp. z o.o. przez zastąpienie dokumentów PDF wysyłanych pocztą na automatyczne przetwarzanie dokumentów elektronicznych w formacie EDI oraz zabezpieczonych podpisem elektronicznym. W szczególności automatyzacja objąć ma następujące rodzaje dokumentów: Oferty, Zamówienia, Faktury, Dokumenty transportowe (CMR). Projekt wprowadzi nowe narzędzia usprawniające pracę handlowców i magazynu, a tym samym przyśpieszy cały proces sprzedażowy firmy. Efektem realizacji projektu będzie zastąpienie dotychczas stosowanych rozwiązań używanych przez Polskie Jagody Sp. z o.o., przez innowacyjne rozwiązania oparte na systemie operacyjnym (np. typu Windows), co istotnie wzmocni efektywność pracy firmy zarówno w zakresie obsługi magazynu, sprzedaży, jak też samej księgowości i transportu. Projekt przewiduje wykonanie aplikacji dzięki której zintegrowani partnerzy będą mogli otrzymać login do kompletnej dokumentacji statusu realizacji zamówień. System B2B ma zawierać aplikację umożliwiającą bezpośrednie pobieranie z systemu firmy Polskie Jagody Sp. z o.o. faktur elektronicznych i innych udostępnionych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych w formacie EDI oraz zabezpieczonych podpisem elektronicznym. System B2B ma być kompleksowym i nowoczesnym systemem informatycznym ze ściśle zintegrowanymi podstawowymi modułami: magazyn, handel/sprzedaż, księgowość oraz modułem dodatkowym platformą CRM zwiększającymi potencjał i konkurencyjność firmy na rynku. Ważną cechą systemu ma być jego bardzo duża elastyczność i gotowość do nawet głębokich dostosowań, co pozwoli na rozbudowę aplikacji w dowolnym kierunku i w dowolnym zakresie. W ramach projektu zostanie zakupione zintegrowane rozwiązanie w postaci systemu B2B, który zostanie dostosowany do specyficznych potrzeb Polskie Jagody Sp. z o.o. i ich partnerów biznesowych. System B2B wspomagać ma sprzedaż, zawierając funkcjonalności związane z rejestracją zamówień handlowych, przetwarzaniem ich w połączeniu z obszarem magazynowania (operacje rezerwacji zapasu oraz wydania towaru) oraz obsługą dystrybucji i fakturowania sprzedaży. System B2B ma być również zintegrowanym informatycznym systemem zarządzania, wspomagającym proces obsługi sprzedaży poprzez powiązanie z dostępem do danych rozliczeniowych

3 (finansowych), a także do danych pochodzących z zarejestrowanych kontaktów w obszarze zarządzania kontaktami z klientami. Planowany do wdrożenia system posiadać ma również moduł CRM, który wpłynie na poprawę relacji z klientami i przyczyni się do nawiązywania długotrwałej współpracy. System umożliwić ma przechowywanie informacji o całokształcie współpracy z klientem w jednym miejscu, szybką analizę jego potencjału i zachowania w przeszłości. W łatwy sposób będzie można przypisywać różne osoby kontaktowe dostępne w ramach firmy i planować oraz śledzić wszystkie interakcje wykonywane z partnerem handlowym. Innowacyjnością na skalę przedsiębiorstwa ma być również wykorzystanie technologii EDI, która pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo systemu. System ma być zaprogramowany w ten sposób, że będzie akceptował elektronicznie podpisane komunikaty B2B (np. EDI jeżeli partner posiada taką możliwość) od klientów oraz wysyłał do odbiorców/dostawców komunikaty w formie EDI. Kolejną innowacyjnością na skalę przedsiębiorstwa będzie wdrożenie technologii podpisu elektronicznego, który również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa systemu. Podobnie jak w przypadku EDI system będzie akceptował elektronicznie podpisane komunikaty B2B od klientów oraz wysyłał do odbiorców/dostawców podpisane komunikaty. Dzięki zastosowaniu technologii EDI i podpisu elektronicznego nie będzie możliwe fałszowanie komunikatów. System B2B przyśpieszy obieg kluczowych dokumentów w ramach procesów sprzedaży i zakupu. W systemie możliwe ma być definiowanie elektronicznych łańcuchów zatwierdzania dokumentów, definiowanie powiązanych limitów, a nawet wskazanie zastępców osób zatwierdzających w celu zapewnienia ciągłości kluczowych procesów biznesowych. Zatwierdzanie dokumentów przyniesie wymierne korzyści w postaci: usprawnienia procesów biznesowych, zminimalizowania liczby wydruków poprzez przeniesienie procedur zatwierdzania dokumentów zakupu i sprzedaży do elektronicznego systemu powiadomień ze zdalnym dostępem dla pracowników, kontroli i znormalizowania obiegu zatwierdzania dokumentów. Dokumenty będą przekazywane zgodnie z wcześniej zdefiniowanym obiegiem, możliwości ustalenia limitów zatwierdzania w zależności od hierarchii upoważnionych osób i wysokości kwot, co gwarantuje, że pracownicy będą mogli zatwierdzać wydatki tylko do określonej kwoty zgodnie z ich upoważnieniami, zminimalizowania opóźnień w realizacji zamówień sprzedaży i zakupu. System automatycznie powiadamia osoby upoważnione w momencie, kiedy pojawiają się dokumenty do weryfikacji, umożliwienia zarządzania informacjami związanymi z zatwierdzaniem dokumentów i śledzeniem ich, a tym samym szybkie określenie statusu zatwierdzanego dokumentu, płynnego funkcjonowania firmy i terminowości automatyczne wysłanie elektronicznych monitów do osób upoważnionych, które nie zatwierdziły

4 Dotacje na innowacje dokumentów w wymaganym czasie będzie pomagać w dotrzymywaniu terminów w tym zakresie, możliwość komentowania przy zatwierdzaniu i odrzucaniu dokumentów, przed przekazaniem dokumentu kolejnej osobie będzie można dodać do niego objaśnienia, automatyczne powiadomienia elektroniczne. System B2B ma pomóc również sprawnie gospodarować towarami i powierzchnią magazynową oraz zmniejszyć ilość popełnianych błędów. Moduł do administrowania gospodarką magazynową stanowić ma niezastąpioną pomoc w pracy każdego magazyniera. Poprzez dostęp do rzetelnych i dokładnych informacji o stanach magazynowych system B2B pozwoli zaoszczędzić czas podczas wyszukiwania towarów. Funkcjonalność ta ma być pomocą w pracy sprzedawców, dając im bieżącą informację o dostępności towaru, jak i nabywców, pomagając zachować optymalne poziomy magazynowe i minimalizując ewentualne straty. Gospodarka magazynowa zawarta w systemie B2B pozwoli zarządzać magazynami, poprzez zintegrowanie obsługi zamówień i gospodarki magazynowej. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja rozplanowania i wykorzystania powierzchni magazynowej, uzupełniania stanów i obsługi wielu zamówień jednocześnie. System B2B ma również zautomatyzować proces ofertowania, którego celem biznesowym jest dostarczenie do współpracujących przedsiębiorstw propozycji kupna towarów, z podaniem istotnych warunków umowy kupna-sprzedaży. Pełny cykl procesu ofertowania zawierać ma utworzenie odpowiedniej oferty oraz jej wysłanie do klienta. Kontynuacją procesu ofertowania ma być proces obsługi zamówień, nadsyłanych przez partnerów biznesowych w odpowiedzi na otrzymaną ofertę. System wspierać ma proces ofertowania poprzez możliwość indywidualnego lub masowego przygotowania i wysyłki ofert do partnerów biznesowych. Proces ten będzie zautomatyzowany, dzięki wykorzystaniu baz danych przedsiębiorstw, towarów oraz pracowników obsługi procesu. System B2B zawierać ma również procedury kalkulacji oferowanych cen, z uwzględnieniem przyjętej polityki rabatów, upustów oraz innych instrumentów kształtowania oferowanej ceny (w tym promocji). Elementami informacyjnymi oferty, umożliwiającymi monitorowanie przebiegu procesu ofertowania oraz dalszego procesu sprzedaży ma być numer oferty, jej data oraz termin ważności. Dane te wykorzystywane mają być w późniejszych fazach procesu sprzedaży. Podsumowując system B2B posiadać ma wiele funkcjonalności, dzięki którym zautomatyzowane zostaną działania operacyjne, które wpłynął na usprawnienie wymiany handlowej z firmami partnerskimi. Poniżej przedstawiono funkcjonalności systemu B2B: Ewidencje: Ewidencja udziałowców (z elementami agrotechniki); Ewidencja dostawców (wraz z informacjami o uprawach); Ewidencja odbiorców;

5 Ewidencja towarów; Ewidencja opakowań; Ewidencja pracowników; Raporty ewidencyjne. Dotacje na innowacje Moduł magazynowy: Przyjęcie towaru do depozytu (system stworzy specjalny dokument wewnętrzny PZS, z którego w trakcie ważenia (częściowego lub całkowitego) powstają odpowiednie dokumenty PZ mogące stanowić podstawę do rozliczenia); Określanie lokalizacji przyjętego towaru (komory w magazynie opisane będą kodami, magazynier zeskanuje kod komory by automatycznie przypisać lokalizację dla towaru, aplikacja podpowiadać będzie lokalizację, w której powinien być złożony towar na podstawie wybranych danych (data i godzina zbioru, dostawca, etc.)); Specyfikacja pakowania (definiowany będzie dokument z wykazem towarów opakowanych, będzie istnieć możliwość przypisania danej specyfikacji do danego klienta); Inwentaryzacja magazynów (możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w obrębie wybranego magazynu, tworzenie dokumentów inwentaryzacyjnych); Transport - drukowanie CMR (dla dokumentów WZ istnieć będzie możliwość wygenerowania wydruku specyfikacji załadunku oraz dokumentu CMR); Zlecenia transportowe (system ewidencjonować będzie zlecenia spedycji i status ich realizacji); Raporty (dokumenty PZ wg dostawców, dokumenty WZ wg odbiorców, lista wydań, operacje magazynowe wg dostawców, operacje magazynowe wg odbiorców, stany magazynowe ilościowo i wartościowo, stany magazynowe towarów, zakupy wg asortymentów, zbiorcze zestawienie dokumentów magazynowych, zestawienie braków magazynowych, zestawienie cen zakupu wg asortymentów, zestawienie cen zakupu wg dostawców, zestawienie dokumentów kategoriami, zestawienie skupionych towarów ceny, zestawienie dostępności towarów). Dział handlowy: Faktury naliczanie odpisów na fundusz promocji (naliczenie na fundusz promocji od towarów objętych ustawą o promocji, naliczenia na fakturze VAT RR (procent naliczenia konfigurowany, zaokrąglenia do pełnych złotych - konfigurowalne), zestawienie naliczeń z faktur RR na fundusz promocji z zaokrągleniem do pełnych złotych); Zamówienia dostawców (dane dostawcy: imię, nazwisko, adres, NIP, dane zamawiającego: nazwa, adres, NIP, data przyjęcia zamówienia, data realizacji zamówienia, numer zamówienia, magazyn na którym będzie realizowane zamówienie, forma płatności, dane osoby zamawiającej, towar zamawiany, ilość towaru, cena po jakiej ma zostać zrealizowane zamówienie, osoba

6 rejestrująca zamówienie w systemie, dla zamówień w walucie pobierany będzie kurs z NBP i zamówienie przeliczane będzie na PLN); Zamówienia odbiorców (dane odbiorcy: imię, nazwisko, adres, NIP, dane zamawiającego: nazwa, adres, NIP, data przyjęcia zamówienia, data realizacji zamówienia, numer zamówienia, magazyn na którym będzie realizowane zamówienie, forma płatności, dane osoby zamawiającej, towar zamawiany, ilość towaru, cena po jakiej ma zostać zrealizowane zamówienie, osoba rejestrująca zamówienie w systemie, dla zamówień w walucie pobierany będzie kurs z NBP i zamówienie przeliczane będzie na PLN); Zamówienia wiązane z dostawcami (zamówienia będą mogły być wiązane zamówienia od dostawcy powiązane z zamówieniem u odbiorcy); Monitorowanie płatności (można będzie realizować propozycje płatności dla dokumentów finansowych w całości lub w części z generowaniem plików exportu do systemu bankowego Home Banking, można będzie realizować rozliczenia płatności przez ręczne ustawienie statusu, że dana płatność została zrealizowana lub import zwrotek bankowych); Faktury - korekty faktur (korekta ilościowa i wartościowa do faktury, możliwość generowania korekty do faktury korygującej, dla faktury korygującej ilość powstaną dokumenty magazynowe, korygujące tę ilość); Banki - operacje bankowe (realizacja przelewów przez Home Banking lub opcjonalnie możliwość drukowania zwykłych przelewów); Fakturowanie (faktura eksportowa, proforma, RR gotówkowa, RR przelew, faktura usługowa, faktura VAT krajowa, faktura WDT, faktura wewnętrzna, paragon, faktura WNT, faktura importowa); Kasy (możliwość definiowania wielu kas, standardowe operacja kasowe - bilans, raport kasowy, KP, KW); Kompensaty (kompensowanie należności i zobowiązań); Rozrachunki wg dokumentów (należności, zobowiązania, saldo); Analiza - przypisywanie faktur zakupu do faktur sprzedaży; Analiza - historia rozliczeń wg kontrahentów; Wsparcie w przygotowywaniu ofert kalkulowanie ofert pod klientów z uwzględnieniem wszystkich informacji znajdujących się w bazach danych systemu; Konfiguracja cenników dla produktów, klientów, poszczególnych transakcji; Masowe lub jednostkowe generowanie faktur; Hurtowa lub jednostkowa wysyłka e-faktur do odbiorców; Raporty (raport z różnic ilości w zamówieniach wg towarów, różnice w zamówionym i dostarczonym asortymencie, zamówienia dostawców oczekujące, zamówienia dostawców zrealizowane, zamówienia kontrahentów oczekujące, zamówienia kontrahentów zrealizowane, zestawienie możliwości realizacji zamówień, lista faktur sprzedaży dla dostawców i odbiorców, lista naliczeń na fundusz promocji, lista zakupów wg dostawców, obroty magazynu, raport dobowy drukarka fiskalna, zestawienie wszystkich dokumentów kasowych, zestawienie cen zakupu

7 wg asortymentów, zestawienie cen zakupu wg dostawców, zestawienie zysków wg asortymentów). Platforma CRM: Możliwość współpracy z partnerami biznesowymi (np. w sieci sprzedaży); Monitorowanie statusów zleceń (śledzenie realizacji zamówienia); Dostęp do obrazów faktur; Zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa towarzyszących zdarzeń i dokumentacji (zamówień, umów, faktur); Centrum informacji i komunikatów przekazywanych do klientów i partnerów; Składanie zamówień przez klientów; Historia i wydruk zamówień. Rozwiązanie informatyczne charakteryzować się ma następującymi cechami: Możliwość współpracy z partnerami biznesowymi (np. w sieci sprzedaży); Możliwość konfiguracji i dostosowania do specyfiki firmy; Bazy danych produktów i dostawców, które są wykorzystywane we wszystkich modułach systemu mogą być dowolnie rozbudowywane. Tworzenie własnych baz dostawców i produktów; Dedykowane oprogramowanie pozwalające automatycznie przekazywać dokumenty pomiędzy interfejsem wewnętrznego systemu finansowoksięgowego, a środowiskiem systemu B2B; Przyjmowanie/wysyłanie dokumentów elektronicznych; Śledzenie statusów dokumentów; Koordynacja działań zakupowych (zamówienia do dostawców, zamówienia od odbiorców, rezerwacje); Przygotowywanie ofert w nawiązaniu do wcześniejszej współpracy z klientami i możliwości sprzedaży, przygotowanie zamówień; Monitorowanie statusów zleceń (śledzenie realizacji zamówienia); Historia i wydruk zamówień; Wsparcie w sprzedaży generowanie dokumentów, zarządzanie cennikami; Wsparcie w przygotowywaniu ofert kalkulowanie ofert pod klientów z uwzględnieniem wszystkich informacji znajdujących się w bazach danych systemu; Dostęp do obrazów faktur; Hurtowa lub jednostkowa wysyłka e-faktur do odbiorców; Weryfikacja uprawnień nadawców/odbiorców w zakresie nadania i odbioru faktur elektronicznych; Obsługa elektronicznej wymiany danych (EDI) jeżeli kontrahent stosował będzie taką technologię; Zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa towarzyszących zdarzeń i dokumentacji (zamówień, umów, faktur); Centrum informacji i komunikatów przekazywanych do klientów i partnerów;

8 Dotacje na innowacje Zapewnia możliwości komunikacji elektronicznej z wszystkimi partnerami, niezależnie czy używają we własnej organizacji EDI czy nie. W ramach systemu B2B automatyzowane będą 4 następujące procesy B2B: ofertowanie; obsługa zamówień (przyjmowanie zamówień od odbiorców, wysyłanie zamówień do dostawców); fakturowanie (wystawianie e-faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaży); spedycja towarów (dokumenty transportowe CMR). Systemem B2B zostanie objętych 3 przedsiębiorców (nie licząc Zamawiającego), którzy w ramach tego systemu wykorzystają zaawansowany podpis elektroniczny i technologię elektronicznej wymiany danych. Podpis elektroniczny będzie wykorzystany w jednym automatyzowanym procesie biznesowym typu B2B: spedycja towarów. Technologia elektronicznej wymiany danych zostanie wykorzystana w 3 procesach biznesowych, które będą obsługiwane i automatyzowane przez system B2B: ofertowanie, obsługa zamówień, fakturowanie. W ramach projektu przewidziano wdrożenie usługi elektronicznego automatycznego przetwarzania danych w formule Software as a Service. Jest to narzędzie, które ma na celu przetwarzanie danych pozwalając przy tym na ich agregację, połączenie i przetworzenie do formy dostępnej dla partnerów biznesowych. Wdrożenie tego narzędzia rozpocznie się od opracowania modelu eksploracji danych ze wskazaniem na wykorzystanie algorytmów odkrywania reguł asocjacyjnych Apriori, który w wydajny sposób będzie segregował te dane do postaci umożliwiającej pozyskanie wymaganych informacji. Informacje z dostępnych źródeł, będą podlegały agregacji i łączeniu wg ustalonych algorytmów opartych na przestrzenno-czasowym modelu hurtowni danych i zapisywane do tabel wynikowych udostępniających pozyskanie dane w postaci pozwalającej na ich prezentację. Źródła informacji i zbierania danych mają być podzielone na następujące obszary: 1. Bazy danych Dystrybucja dane o sprzedaży i produktach sprzedanych, kolekcje danych zawierających atrybuty specyfikujące dane produktów, dane odbiorców, dane ilościowe i finansowe. Dane będą pozyskiwane do przetwarzania z bazy danych Systemu zawierających zarejestrowane dokumenty sprzedaży wraz z pozycjami, narastająco od momentu rozpoczęcia eksploatacji systemu; 2. Bazy danych SRM dane o dostawcach produktów. Dane do przetwarzania pobierane będą z kilkudziesięciu tabel źródłowych gromadzących przez cały czas eksploatacji systemu informacje o historii wszelkich zdarzeń powiązanych z poszczególnymi dostawcami;

9 3. Bazy danych Pola dane o przebiegu procesu produkcji (uprawy) w przedsiębiorstwach (gospodarstwach) producentów owoców. Baza systemu gromadzi dane (rejestrowane przez pracowników i producentów owoców) o przebiegu procesu uprawy owoców. Struktura upraw poszczególnych plantacji, zbudowana w układach drzewiastych struktur danych, pozwala na zarejestrowanie w odniesieniu do lokalizacji i czasu, zdarzeń związanych z wykonywanymi na danej uprawie i plantacji zabiegami agrotechnicznymi, danych personelu zatrudnionego przy tych zabiegach, danych użytych środków chemicznej i biologicznej ochrony roślin, zastosowanego nawożenia. Dla każdej podkwatery (o powierzchni około 1-2 ha, przy kilku a nawet kilkudziesięciu hektarowych gospodarstwach) rejestrowanych jest kilkadziesiąt zabiegów wykonywanych w skali roku, co w połączeniu z kilkoma członkami grupy daje gigantyczne ilości danych wymagających przetworzenia i połączenia z danymi zgromadzonymi w pozostałych systemach; 4. Bazy danych Zbiór dane o procesie przebiegu zbiorów owoców. Bazy danych systemu zawierają ewidencję procesu zbioru owoców, każda paleta zebranych owoców posiada zapisany w bazie identyfikator, posiada zapisany w bazie stempel czasowy, posiada powiązane informacje o warunkach zbioru i listę personelu pracującego przy zbiorze. Rocznie rejestrowanych jest w systemie do kilku tysięcy palet z owocami, co powoduje, że baza systemu musi przechowywać nawet kilkaset tysięcy rekordów z danymi źródłowymi; 5. System TRACEABILITY - dane o przepływie partii w trzech obszarach: przed przyjęciem do zakładu, w obszarze zakładu i po wyjściu z zakładu. Struktura danych pobieranych z systemu traceability ma charakter złożonych, wielowymiarowych grafów przestrzenno-czasowych z których po zdefiniowaniu odpowiednich klasyfikatorów asocjacyjnych dane będą przetwarzane do postaci hurtowni danych. Baza systemu traceability, to największy zbiór danych wymagających przetworzenia, który może gromadzić miliony rekordów danych źródłowych w skali roku. Ta ogromna ilość danych wynika ze złożoności rejestrowanego procesu. Na każdym etapie obrotu towarem, od przyjęcia do chłodni, poprzez proces przechowywania, a następnie sortowania i pakowania owoców, rejestrowane są kolejne powiązane informacje, dodatkowo w wyniku pakowania, owoce są przenoszone do mniejszych opakowań, z których każde musi być zaewidencjonowane w systemie, w konsekwencji ilość danych gromadzonych drastycznie rośnie; 6. System Sortownia dane o zdarzeniach produkcyjnych w procesie sortowania i pakowania owoców. Każdy etap produkcji (poszczególne zlecenia produkcyjne) jest rejestrowany w bazach danych systemu. Proces przetwarzania danych obejmować ma algorytmy programistyczne i statystyczne określające zasady łączenia danych źródłowych w dane wynikowe.

10 Główne zadania procesu to: Dotacje na innowacje a) Integracja metadanych - współdzielenie i centralne zarządzanie metadanymi w całej organizacji, pozwalające na stworzenie "jednej wersji prawdy", eliminację niezależnych silosów informacji i redukcję kosztów ich utrzymania; b) Otwartość systemu wynikowego - współpraca z różnorodnymi źródłami i formatami danych oraz metadanych ułatwiająca budowę procedur przepływu informacji w złożonych, słabo zintegrowanych środowiskach informatycznych. Zastosowanie technologii SaaS dla zapewnienie integracji danych; c) Zunifikowanie mechanizmów opracowanie wspólnych usług administracji i bezpieczeństwa, składowania i zarządzania danymi, opracowanie wspólnych narzędzi generowania zapytań i raportowania, przygotowanie współdzielonych funkcji analitycznych, wspólnej infrastruktury publikacyjnej, opracowanie webowych narzędzi użytkownika końcowego. Wykorzystanie technologii relacyjnych baz danych; d) Wykorzystanie standardów - wsparcie dla standardów przemysłowych w zakresie protokołów, języków programowania, modeli i interfejsów komunikacyjnych dostępnych w przedsiębiorstwie. Zastosowanie technologii HTML 5 i XML; e) Możliwości rozbudowy - umożliwienie tworzenia indywidualnych rozwiązań przy użyciu standardowych środowisk rozwoju oprogramowania oraz dobrze udokumentowanych interfejsów programistycznych (API), z wykorzystaniem wymienionych wyżej technologii; f) Skalowalność - możliwość wykorzystania technologii grid, pracy wielowątkowej i innych mechanizmów równoległego przetwarzania, pozwalające na optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów obliczeniowych firmy. Wykorzystanie serwera http; g) Zgodność - skorzystanie z istniejącego w organizacjach doświadczenia, metodologii i infrastruktury tak, aby maksymalizować zyski z inwestycji poczynionych dotychczas w technologie informatyczne; h) Udostępnianie wybranych danych w postaci e-usługi na stronie internetowej. Przechowywane w specjalnie zaprojektowanej na potrzeby aplikacji strukturze dane wynikowe, mają być przygotowane w taki sposób aby zapewnić dostępność informacji w trybie czasu rzeczywistego z uwzględnieniem dostępnych i zmiennych danych wejściowych. Dane wynikowe, dzięki wysokiemu stopniowi przetworzenia, mają pozwalać na szybkie pozyskanie informacji udostępnionych w interfejsie użytkownika. W efekcie wdrożenia narzędzia możliwe ma być pozyskanie informacji o: Producencie/producentach owoców na podstawie podanej partii dostawy do odbiorcy końcowego;

11 Dotacje na innowacje Liście miejsc dostawy, do których zostały dostarczone owoce w wybranej partii zbiorów, obszarów do których trafiły owoce z wybranych partii; Datach zbiorów wybranej partii dostawy do odbiorcy końcowego, personelu i danych personelu pracującego przy przetwarzaniu, pakowaniu owoców; Środkach ochrony roślin i terminach ich stosowania dla wybranych partii owoców, danych dostawcy środków ochrony i nawożenia; Certyfikatach posiadanych przez producentów owoców; Regionach kraju/województw z których pochodziły owoce. Dane mają być prezentowane w postaci: Tabel HTML 5 dostępnych a ekranie komputera, Grafów przebiegu procesu, Wykresów, List. 2. Zakup nowych środków trwałych w postaci: 2.1. tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego; Minimalne parametry techniczne planowanych do zakupu tabletów na wózek widłowy zostały przedstawione poniżej: OS: Android; Ekran: 10"; RAM: 1G; Dysk i/lub Flash: 32G; Stacja dokująca do pojazdów z mocowaniem; Pasek na rękę; Łącznik stacji dokującej z mocowaniem (ramię mocujące); Mocowanie do konstrukcji wózka (szczęka od producenta wózka) bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.), Projekt przewiduje wykorzystanie technologii podpisu elektronicznego. W celu korzystania z tej funkcjonalności systemu B2B niezbędny jest zakup nowych środków trwałych w postaci bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.). Ww. urządzenia umożliwią składanie oświadczeń woli/dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym serwera bazy danych (1 szt.); Minimalne parametry techniczne planowanego do zakupu serwera zostały przedstawione poniżej: Rack; RAM: 8 GB; Dysk: 2 x 300GB; DVDRW;

12 Windows Server Std 2012; Windows Server CAL 15Clt drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.); Minimalne parametry techniczne planowanej do zakupu drukarki etykiet zostały przedstawione poniżej: Drukarka etykiet 203dpi, 12ips; Nawijak wewnętrzny; Aplikator etykiet. 3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m2; Realizacja projektu wymaga wykonania sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m 2. Sieć ta jest nieodzownym elementem koniecznym do funkcjonowania zakupionego systemu B2B odbierania i przekazywania danych. 4. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie specjalistycznego dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.). W celu nabycia umiejętności obsługi oprogramowania uszytego na miarę dla "Polskie Jagody" Sp. z o.o. niezbędna będzie organizacja szkolenia specjalistycznego dla 10 pracowników firmy z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego B2B. Szkolenie te pozwoli pracownikom firmy na swobodne użytkowanie nowego i zaawansowanego systemu informatycznego. Szkolenie składać się ma z pięciu pełnych dni szkoleniowych (5 x 8 godzin). W szkoleniach brać będą udział wszyscy pracownicy obsługujący system (czyli 10 pracowników). Szkolenia zaplanowano w ostatnim miesiącu realizacji projektu, czyli w trakcie testowania systemu (aby zapoznać pracowników z tym zaawansowanym narzędziem) oraz zaraz po wdrożeniu systemu. Szkolenie nie może zawierać elementów wiedzy ogólnej, musi być przygotowywane przez firmę szkolącą jako szkolenie dedykowane dla potrzeb firmy i nie może mieć zastosowania w pracy wykonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy. IV. Termin realizacji zamówienia: Nieprzekraczalny termin realizacji usług do r. V. Sposób przygotowania oferty: 1. Złożona oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta; Wartość oferty;

13 Termin ważności oferty; Dotacje na innowacje 2. Oferta powinna być sporządzona na Wzorze Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), być opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź odebrana osobiście przez kupującego. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do oferenta bez otwierania. VI. Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o., Olchowiec 120, Obsza 2. Termin składania ofert upływa 7 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj r. VII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: a. Cena % Sposób oceny ofert: 1. KC kryterium ceny: Cena minimalna najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert, Cena oferty cena w aktualnie analizowanej ofercie, KC = Cena minimalna/cena oferty x 100 pkt. VIII. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: Agata Małkiewicz telefon: IX. Rozstrzygniecie postępowania ofertowego Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.

14 X. Załączniki: 1. Wzór Formularza oferty cenowej

15 Formularz oferty cenowej Dotacje na innowacje Wykonawca:... Zamawiający: Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o. Olchowiec Obsza Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia niniejszym składam ofertę na: 1. Dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Dostawę nowych środków trwałych w postaci: 2.1. tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego; 2.2. bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.); 2.3. serwera bazy danych (1 szt.); 2.4. drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.); 3. Wykonanie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m 2 ; 4. Wykonanie usługi szkoleniowej szkolenie specjalistycznego dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.). LP 1. Nazwa zadania Wartość netto oferty (w PLN) Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci: nowoczesnego informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników 2. Dostawa nowych środków trwałych w postaci: tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.) Wartość brutto oferty (w PLN) Termin realizacji usługi serwera bazy danych (1 szt.) 2.4 drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo