Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Olchowiec, dnia r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych środków trwałych w postaci: 2.1. tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego; 2.2. bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.); 2.3. serwera bazy danych (1 szt.); 2.4. drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.); 3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m 2 ; 4. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie specjalistycznego dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.). Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i procesów handlowych I. Zamawiający: Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o. Olchowiec 120, Obsza NIP: REGON: Tel.: II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe dostępne jest w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej firmy

2 III. Przedmiot zamówienia: 1.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; Planowany do wdrożenia system informatyczny typu B2B ma na celu usprawnienie wymiany danych między kontrahentami w procesach handlowych zachodzących w firmie Polskie Jagody Sp. z o.o. przez zastąpienie dokumentów PDF wysyłanych pocztą na automatyczne przetwarzanie dokumentów elektronicznych w formacie EDI oraz zabezpieczonych podpisem elektronicznym. W szczególności automatyzacja objąć ma następujące rodzaje dokumentów: Oferty, Zamówienia, Faktury, Dokumenty transportowe (CMR). Projekt wprowadzi nowe narzędzia usprawniające pracę handlowców i magazynu, a tym samym przyśpieszy cały proces sprzedażowy firmy. Efektem realizacji projektu będzie zastąpienie dotychczas stosowanych rozwiązań używanych przez Polskie Jagody Sp. z o.o., przez innowacyjne rozwiązania oparte na systemie operacyjnym (np. typu Windows), co istotnie wzmocni efektywność pracy firmy zarówno w zakresie obsługi magazynu, sprzedaży, jak też samej księgowości i transportu. Projekt przewiduje wykonanie aplikacji dzięki której zintegrowani partnerzy będą mogli otrzymać login do kompletnej dokumentacji statusu realizacji zamówień. System B2B ma zawierać aplikację umożliwiającą bezpośrednie pobieranie z systemu firmy Polskie Jagody Sp. z o.o. faktur elektronicznych i innych udostępnionych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych w formacie EDI oraz zabezpieczonych podpisem elektronicznym. System B2B ma być kompleksowym i nowoczesnym systemem informatycznym ze ściśle zintegrowanymi podstawowymi modułami: magazyn, handel/sprzedaż, księgowość oraz modułem dodatkowym platformą CRM zwiększającymi potencjał i konkurencyjność firmy na rynku. Ważną cechą systemu ma być jego bardzo duża elastyczność i gotowość do nawet głębokich dostosowań, co pozwoli na rozbudowę aplikacji w dowolnym kierunku i w dowolnym zakresie. W ramach projektu zostanie zakupione zintegrowane rozwiązanie w postaci systemu B2B, który zostanie dostosowany do specyficznych potrzeb Polskie Jagody Sp. z o.o. i ich partnerów biznesowych. System B2B wspomagać ma sprzedaż, zawierając funkcjonalności związane z rejestracją zamówień handlowych, przetwarzaniem ich w połączeniu z obszarem magazynowania (operacje rezerwacji zapasu oraz wydania towaru) oraz obsługą dystrybucji i fakturowania sprzedaży. System B2B ma być również zintegrowanym informatycznym systemem zarządzania, wspomagającym proces obsługi sprzedaży poprzez powiązanie z dostępem do danych rozliczeniowych

3 (finansowych), a także do danych pochodzących z zarejestrowanych kontaktów w obszarze zarządzania kontaktami z klientami. Planowany do wdrożenia system posiadać ma również moduł CRM, który wpłynie na poprawę relacji z klientami i przyczyni się do nawiązywania długotrwałej współpracy. System umożliwić ma przechowywanie informacji o całokształcie współpracy z klientem w jednym miejscu, szybką analizę jego potencjału i zachowania w przeszłości. W łatwy sposób będzie można przypisywać różne osoby kontaktowe dostępne w ramach firmy i planować oraz śledzić wszystkie interakcje wykonywane z partnerem handlowym. Innowacyjnością na skalę przedsiębiorstwa ma być również wykorzystanie technologii EDI, która pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo systemu. System ma być zaprogramowany w ten sposób, że będzie akceptował elektronicznie podpisane komunikaty B2B (np. EDI jeżeli partner posiada taką możliwość) od klientów oraz wysyłał do odbiorców/dostawców komunikaty w formie EDI. Kolejną innowacyjnością na skalę przedsiębiorstwa będzie wdrożenie technologii podpisu elektronicznego, który również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa systemu. Podobnie jak w przypadku EDI system będzie akceptował elektronicznie podpisane komunikaty B2B od klientów oraz wysyłał do odbiorców/dostawców podpisane komunikaty. Dzięki zastosowaniu technologii EDI i podpisu elektronicznego nie będzie możliwe fałszowanie komunikatów. System B2B przyśpieszy obieg kluczowych dokumentów w ramach procesów sprzedaży i zakupu. W systemie możliwe ma być definiowanie elektronicznych łańcuchów zatwierdzania dokumentów, definiowanie powiązanych limitów, a nawet wskazanie zastępców osób zatwierdzających w celu zapewnienia ciągłości kluczowych procesów biznesowych. Zatwierdzanie dokumentów przyniesie wymierne korzyści w postaci: usprawnienia procesów biznesowych, zminimalizowania liczby wydruków poprzez przeniesienie procedur zatwierdzania dokumentów zakupu i sprzedaży do elektronicznego systemu powiadomień ze zdalnym dostępem dla pracowników, kontroli i znormalizowania obiegu zatwierdzania dokumentów. Dokumenty będą przekazywane zgodnie z wcześniej zdefiniowanym obiegiem, możliwości ustalenia limitów zatwierdzania w zależności od hierarchii upoważnionych osób i wysokości kwot, co gwarantuje, że pracownicy będą mogli zatwierdzać wydatki tylko do określonej kwoty zgodnie z ich upoważnieniami, zminimalizowania opóźnień w realizacji zamówień sprzedaży i zakupu. System automatycznie powiadamia osoby upoważnione w momencie, kiedy pojawiają się dokumenty do weryfikacji, umożliwienia zarządzania informacjami związanymi z zatwierdzaniem dokumentów i śledzeniem ich, a tym samym szybkie określenie statusu zatwierdzanego dokumentu, płynnego funkcjonowania firmy i terminowości automatyczne wysłanie elektronicznych monitów do osób upoważnionych, które nie zatwierdziły

4 Dotacje na innowacje dokumentów w wymaganym czasie będzie pomagać w dotrzymywaniu terminów w tym zakresie, możliwość komentowania przy zatwierdzaniu i odrzucaniu dokumentów, przed przekazaniem dokumentu kolejnej osobie będzie można dodać do niego objaśnienia, automatyczne powiadomienia elektroniczne. System B2B ma pomóc również sprawnie gospodarować towarami i powierzchnią magazynową oraz zmniejszyć ilość popełnianych błędów. Moduł do administrowania gospodarką magazynową stanowić ma niezastąpioną pomoc w pracy każdego magazyniera. Poprzez dostęp do rzetelnych i dokładnych informacji o stanach magazynowych system B2B pozwoli zaoszczędzić czas podczas wyszukiwania towarów. Funkcjonalność ta ma być pomocą w pracy sprzedawców, dając im bieżącą informację o dostępności towaru, jak i nabywców, pomagając zachować optymalne poziomy magazynowe i minimalizując ewentualne straty. Gospodarka magazynowa zawarta w systemie B2B pozwoli zarządzać magazynami, poprzez zintegrowanie obsługi zamówień i gospodarki magazynowej. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja rozplanowania i wykorzystania powierzchni magazynowej, uzupełniania stanów i obsługi wielu zamówień jednocześnie. System B2B ma również zautomatyzować proces ofertowania, którego celem biznesowym jest dostarczenie do współpracujących przedsiębiorstw propozycji kupna towarów, z podaniem istotnych warunków umowy kupna-sprzedaży. Pełny cykl procesu ofertowania zawierać ma utworzenie odpowiedniej oferty oraz jej wysłanie do klienta. Kontynuacją procesu ofertowania ma być proces obsługi zamówień, nadsyłanych przez partnerów biznesowych w odpowiedzi na otrzymaną ofertę. System wspierać ma proces ofertowania poprzez możliwość indywidualnego lub masowego przygotowania i wysyłki ofert do partnerów biznesowych. Proces ten będzie zautomatyzowany, dzięki wykorzystaniu baz danych przedsiębiorstw, towarów oraz pracowników obsługi procesu. System B2B zawierać ma również procedury kalkulacji oferowanych cen, z uwzględnieniem przyjętej polityki rabatów, upustów oraz innych instrumentów kształtowania oferowanej ceny (w tym promocji). Elementami informacyjnymi oferty, umożliwiającymi monitorowanie przebiegu procesu ofertowania oraz dalszego procesu sprzedaży ma być numer oferty, jej data oraz termin ważności. Dane te wykorzystywane mają być w późniejszych fazach procesu sprzedaży. Podsumowując system B2B posiadać ma wiele funkcjonalności, dzięki którym zautomatyzowane zostaną działania operacyjne, które wpłynął na usprawnienie wymiany handlowej z firmami partnerskimi. Poniżej przedstawiono funkcjonalności systemu B2B: Ewidencje: Ewidencja udziałowców (z elementami agrotechniki); Ewidencja dostawców (wraz z informacjami o uprawach); Ewidencja odbiorców;

5 Ewidencja towarów; Ewidencja opakowań; Ewidencja pracowników; Raporty ewidencyjne. Dotacje na innowacje Moduł magazynowy: Przyjęcie towaru do depozytu (system stworzy specjalny dokument wewnętrzny PZS, z którego w trakcie ważenia (częściowego lub całkowitego) powstają odpowiednie dokumenty PZ mogące stanowić podstawę do rozliczenia); Określanie lokalizacji przyjętego towaru (komory w magazynie opisane będą kodami, magazynier zeskanuje kod komory by automatycznie przypisać lokalizację dla towaru, aplikacja podpowiadać będzie lokalizację, w której powinien być złożony towar na podstawie wybranych danych (data i godzina zbioru, dostawca, etc.)); Specyfikacja pakowania (definiowany będzie dokument z wykazem towarów opakowanych, będzie istnieć możliwość przypisania danej specyfikacji do danego klienta); Inwentaryzacja magazynów (możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w obrębie wybranego magazynu, tworzenie dokumentów inwentaryzacyjnych); Transport - drukowanie CMR (dla dokumentów WZ istnieć będzie możliwość wygenerowania wydruku specyfikacji załadunku oraz dokumentu CMR); Zlecenia transportowe (system ewidencjonować będzie zlecenia spedycji i status ich realizacji); Raporty (dokumenty PZ wg dostawców, dokumenty WZ wg odbiorców, lista wydań, operacje magazynowe wg dostawców, operacje magazynowe wg odbiorców, stany magazynowe ilościowo i wartościowo, stany magazynowe towarów, zakupy wg asortymentów, zbiorcze zestawienie dokumentów magazynowych, zestawienie braków magazynowych, zestawienie cen zakupu wg asortymentów, zestawienie cen zakupu wg dostawców, zestawienie dokumentów kategoriami, zestawienie skupionych towarów ceny, zestawienie dostępności towarów). Dział handlowy: Faktury naliczanie odpisów na fundusz promocji (naliczenie na fundusz promocji od towarów objętych ustawą o promocji, naliczenia na fakturze VAT RR (procent naliczenia konfigurowany, zaokrąglenia do pełnych złotych - konfigurowalne), zestawienie naliczeń z faktur RR na fundusz promocji z zaokrągleniem do pełnych złotych); Zamówienia dostawców (dane dostawcy: imię, nazwisko, adres, NIP, dane zamawiającego: nazwa, adres, NIP, data przyjęcia zamówienia, data realizacji zamówienia, numer zamówienia, magazyn na którym będzie realizowane zamówienie, forma płatności, dane osoby zamawiającej, towar zamawiany, ilość towaru, cena po jakiej ma zostać zrealizowane zamówienie, osoba

6 rejestrująca zamówienie w systemie, dla zamówień w walucie pobierany będzie kurs z NBP i zamówienie przeliczane będzie na PLN); Zamówienia odbiorców (dane odbiorcy: imię, nazwisko, adres, NIP, dane zamawiającego: nazwa, adres, NIP, data przyjęcia zamówienia, data realizacji zamówienia, numer zamówienia, magazyn na którym będzie realizowane zamówienie, forma płatności, dane osoby zamawiającej, towar zamawiany, ilość towaru, cena po jakiej ma zostać zrealizowane zamówienie, osoba rejestrująca zamówienie w systemie, dla zamówień w walucie pobierany będzie kurs z NBP i zamówienie przeliczane będzie na PLN); Zamówienia wiązane z dostawcami (zamówienia będą mogły być wiązane zamówienia od dostawcy powiązane z zamówieniem u odbiorcy); Monitorowanie płatności (można będzie realizować propozycje płatności dla dokumentów finansowych w całości lub w części z generowaniem plików exportu do systemu bankowego Home Banking, można będzie realizować rozliczenia płatności przez ręczne ustawienie statusu, że dana płatność została zrealizowana lub import zwrotek bankowych); Faktury - korekty faktur (korekta ilościowa i wartościowa do faktury, możliwość generowania korekty do faktury korygującej, dla faktury korygującej ilość powstaną dokumenty magazynowe, korygujące tę ilość); Banki - operacje bankowe (realizacja przelewów przez Home Banking lub opcjonalnie możliwość drukowania zwykłych przelewów); Fakturowanie (faktura eksportowa, proforma, RR gotówkowa, RR przelew, faktura usługowa, faktura VAT krajowa, faktura WDT, faktura wewnętrzna, paragon, faktura WNT, faktura importowa); Kasy (możliwość definiowania wielu kas, standardowe operacja kasowe - bilans, raport kasowy, KP, KW); Kompensaty (kompensowanie należności i zobowiązań); Rozrachunki wg dokumentów (należności, zobowiązania, saldo); Analiza - przypisywanie faktur zakupu do faktur sprzedaży; Analiza - historia rozliczeń wg kontrahentów; Wsparcie w przygotowywaniu ofert kalkulowanie ofert pod klientów z uwzględnieniem wszystkich informacji znajdujących się w bazach danych systemu; Konfiguracja cenników dla produktów, klientów, poszczególnych transakcji; Masowe lub jednostkowe generowanie faktur; Hurtowa lub jednostkowa wysyłka e-faktur do odbiorców; Raporty (raport z różnic ilości w zamówieniach wg towarów, różnice w zamówionym i dostarczonym asortymencie, zamówienia dostawców oczekujące, zamówienia dostawców zrealizowane, zamówienia kontrahentów oczekujące, zamówienia kontrahentów zrealizowane, zestawienie możliwości realizacji zamówień, lista faktur sprzedaży dla dostawców i odbiorców, lista naliczeń na fundusz promocji, lista zakupów wg dostawców, obroty magazynu, raport dobowy drukarka fiskalna, zestawienie wszystkich dokumentów kasowych, zestawienie cen zakupu

7 wg asortymentów, zestawienie cen zakupu wg dostawców, zestawienie zysków wg asortymentów). Platforma CRM: Możliwość współpracy z partnerami biznesowymi (np. w sieci sprzedaży); Monitorowanie statusów zleceń (śledzenie realizacji zamówienia); Dostęp do obrazów faktur; Zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa towarzyszących zdarzeń i dokumentacji (zamówień, umów, faktur); Centrum informacji i komunikatów przekazywanych do klientów i partnerów; Składanie zamówień przez klientów; Historia i wydruk zamówień. Rozwiązanie informatyczne charakteryzować się ma następującymi cechami: Możliwość współpracy z partnerami biznesowymi (np. w sieci sprzedaży); Możliwość konfiguracji i dostosowania do specyfiki firmy; Bazy danych produktów i dostawców, które są wykorzystywane we wszystkich modułach systemu mogą być dowolnie rozbudowywane. Tworzenie własnych baz dostawców i produktów; Dedykowane oprogramowanie pozwalające automatycznie przekazywać dokumenty pomiędzy interfejsem wewnętrznego systemu finansowoksięgowego, a środowiskiem systemu B2B; Przyjmowanie/wysyłanie dokumentów elektronicznych; Śledzenie statusów dokumentów; Koordynacja działań zakupowych (zamówienia do dostawców, zamówienia od odbiorców, rezerwacje); Przygotowywanie ofert w nawiązaniu do wcześniejszej współpracy z klientami i możliwości sprzedaży, przygotowanie zamówień; Monitorowanie statusów zleceń (śledzenie realizacji zamówienia); Historia i wydruk zamówień; Wsparcie w sprzedaży generowanie dokumentów, zarządzanie cennikami; Wsparcie w przygotowywaniu ofert kalkulowanie ofert pod klientów z uwzględnieniem wszystkich informacji znajdujących się w bazach danych systemu; Dostęp do obrazów faktur; Hurtowa lub jednostkowa wysyłka e-faktur do odbiorców; Weryfikacja uprawnień nadawców/odbiorców w zakresie nadania i odbioru faktur elektronicznych; Obsługa elektronicznej wymiany danych (EDI) jeżeli kontrahent stosował będzie taką technologię; Zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa towarzyszących zdarzeń i dokumentacji (zamówień, umów, faktur); Centrum informacji i komunikatów przekazywanych do klientów i partnerów;

8 Dotacje na innowacje Zapewnia możliwości komunikacji elektronicznej z wszystkimi partnerami, niezależnie czy używają we własnej organizacji EDI czy nie. W ramach systemu B2B automatyzowane będą 4 następujące procesy B2B: ofertowanie; obsługa zamówień (przyjmowanie zamówień od odbiorców, wysyłanie zamówień do dostawców); fakturowanie (wystawianie e-faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaży); spedycja towarów (dokumenty transportowe CMR). Systemem B2B zostanie objętych 3 przedsiębiorców (nie licząc Zamawiającego), którzy w ramach tego systemu wykorzystają zaawansowany podpis elektroniczny i technologię elektronicznej wymiany danych. Podpis elektroniczny będzie wykorzystany w jednym automatyzowanym procesie biznesowym typu B2B: spedycja towarów. Technologia elektronicznej wymiany danych zostanie wykorzystana w 3 procesach biznesowych, które będą obsługiwane i automatyzowane przez system B2B: ofertowanie, obsługa zamówień, fakturowanie. W ramach projektu przewidziano wdrożenie usługi elektronicznego automatycznego przetwarzania danych w formule Software as a Service. Jest to narzędzie, które ma na celu przetwarzanie danych pozwalając przy tym na ich agregację, połączenie i przetworzenie do formy dostępnej dla partnerów biznesowych. Wdrożenie tego narzędzia rozpocznie się od opracowania modelu eksploracji danych ze wskazaniem na wykorzystanie algorytmów odkrywania reguł asocjacyjnych Apriori, który w wydajny sposób będzie segregował te dane do postaci umożliwiającej pozyskanie wymaganych informacji. Informacje z dostępnych źródeł, będą podlegały agregacji i łączeniu wg ustalonych algorytmów opartych na przestrzenno-czasowym modelu hurtowni danych i zapisywane do tabel wynikowych udostępniających pozyskanie dane w postaci pozwalającej na ich prezentację. Źródła informacji i zbierania danych mają być podzielone na następujące obszary: 1. Bazy danych Dystrybucja dane o sprzedaży i produktach sprzedanych, kolekcje danych zawierających atrybuty specyfikujące dane produktów, dane odbiorców, dane ilościowe i finansowe. Dane będą pozyskiwane do przetwarzania z bazy danych Systemu zawierających zarejestrowane dokumenty sprzedaży wraz z pozycjami, narastająco od momentu rozpoczęcia eksploatacji systemu; 2. Bazy danych SRM dane o dostawcach produktów. Dane do przetwarzania pobierane będą z kilkudziesięciu tabel źródłowych gromadzących przez cały czas eksploatacji systemu informacje o historii wszelkich zdarzeń powiązanych z poszczególnymi dostawcami;

9 3. Bazy danych Pola dane o przebiegu procesu produkcji (uprawy) w przedsiębiorstwach (gospodarstwach) producentów owoców. Baza systemu gromadzi dane (rejestrowane przez pracowników i producentów owoców) o przebiegu procesu uprawy owoców. Struktura upraw poszczególnych plantacji, zbudowana w układach drzewiastych struktur danych, pozwala na zarejestrowanie w odniesieniu do lokalizacji i czasu, zdarzeń związanych z wykonywanymi na danej uprawie i plantacji zabiegami agrotechnicznymi, danych personelu zatrudnionego przy tych zabiegach, danych użytych środków chemicznej i biologicznej ochrony roślin, zastosowanego nawożenia. Dla każdej podkwatery (o powierzchni około 1-2 ha, przy kilku a nawet kilkudziesięciu hektarowych gospodarstwach) rejestrowanych jest kilkadziesiąt zabiegów wykonywanych w skali roku, co w połączeniu z kilkoma członkami grupy daje gigantyczne ilości danych wymagających przetworzenia i połączenia z danymi zgromadzonymi w pozostałych systemach; 4. Bazy danych Zbiór dane o procesie przebiegu zbiorów owoców. Bazy danych systemu zawierają ewidencję procesu zbioru owoców, każda paleta zebranych owoców posiada zapisany w bazie identyfikator, posiada zapisany w bazie stempel czasowy, posiada powiązane informacje o warunkach zbioru i listę personelu pracującego przy zbiorze. Rocznie rejestrowanych jest w systemie do kilku tysięcy palet z owocami, co powoduje, że baza systemu musi przechowywać nawet kilkaset tysięcy rekordów z danymi źródłowymi; 5. System TRACEABILITY - dane o przepływie partii w trzech obszarach: przed przyjęciem do zakładu, w obszarze zakładu i po wyjściu z zakładu. Struktura danych pobieranych z systemu traceability ma charakter złożonych, wielowymiarowych grafów przestrzenno-czasowych z których po zdefiniowaniu odpowiednich klasyfikatorów asocjacyjnych dane będą przetwarzane do postaci hurtowni danych. Baza systemu traceability, to największy zbiór danych wymagających przetworzenia, który może gromadzić miliony rekordów danych źródłowych w skali roku. Ta ogromna ilość danych wynika ze złożoności rejestrowanego procesu. Na każdym etapie obrotu towarem, od przyjęcia do chłodni, poprzez proces przechowywania, a następnie sortowania i pakowania owoców, rejestrowane są kolejne powiązane informacje, dodatkowo w wyniku pakowania, owoce są przenoszone do mniejszych opakowań, z których każde musi być zaewidencjonowane w systemie, w konsekwencji ilość danych gromadzonych drastycznie rośnie; 6. System Sortownia dane o zdarzeniach produkcyjnych w procesie sortowania i pakowania owoców. Każdy etap produkcji (poszczególne zlecenia produkcyjne) jest rejestrowany w bazach danych systemu. Proces przetwarzania danych obejmować ma algorytmy programistyczne i statystyczne określające zasady łączenia danych źródłowych w dane wynikowe.

10 Główne zadania procesu to: Dotacje na innowacje a) Integracja metadanych - współdzielenie i centralne zarządzanie metadanymi w całej organizacji, pozwalające na stworzenie "jednej wersji prawdy", eliminację niezależnych silosów informacji i redukcję kosztów ich utrzymania; b) Otwartość systemu wynikowego - współpraca z różnorodnymi źródłami i formatami danych oraz metadanych ułatwiająca budowę procedur przepływu informacji w złożonych, słabo zintegrowanych środowiskach informatycznych. Zastosowanie technologii SaaS dla zapewnienie integracji danych; c) Zunifikowanie mechanizmów opracowanie wspólnych usług administracji i bezpieczeństwa, składowania i zarządzania danymi, opracowanie wspólnych narzędzi generowania zapytań i raportowania, przygotowanie współdzielonych funkcji analitycznych, wspólnej infrastruktury publikacyjnej, opracowanie webowych narzędzi użytkownika końcowego. Wykorzystanie technologii relacyjnych baz danych; d) Wykorzystanie standardów - wsparcie dla standardów przemysłowych w zakresie protokołów, języków programowania, modeli i interfejsów komunikacyjnych dostępnych w przedsiębiorstwie. Zastosowanie technologii HTML 5 i XML; e) Możliwości rozbudowy - umożliwienie tworzenia indywidualnych rozwiązań przy użyciu standardowych środowisk rozwoju oprogramowania oraz dobrze udokumentowanych interfejsów programistycznych (API), z wykorzystaniem wymienionych wyżej technologii; f) Skalowalność - możliwość wykorzystania technologii grid, pracy wielowątkowej i innych mechanizmów równoległego przetwarzania, pozwalające na optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów obliczeniowych firmy. Wykorzystanie serwera http; g) Zgodność - skorzystanie z istniejącego w organizacjach doświadczenia, metodologii i infrastruktury tak, aby maksymalizować zyski z inwestycji poczynionych dotychczas w technologie informatyczne; h) Udostępnianie wybranych danych w postaci e-usługi na stronie internetowej. Przechowywane w specjalnie zaprojektowanej na potrzeby aplikacji strukturze dane wynikowe, mają być przygotowane w taki sposób aby zapewnić dostępność informacji w trybie czasu rzeczywistego z uwzględnieniem dostępnych i zmiennych danych wejściowych. Dane wynikowe, dzięki wysokiemu stopniowi przetworzenia, mają pozwalać na szybkie pozyskanie informacji udostępnionych w interfejsie użytkownika. W efekcie wdrożenia narzędzia możliwe ma być pozyskanie informacji o: Producencie/producentach owoców na podstawie podanej partii dostawy do odbiorcy końcowego;

11 Dotacje na innowacje Liście miejsc dostawy, do których zostały dostarczone owoce w wybranej partii zbiorów, obszarów do których trafiły owoce z wybranych partii; Datach zbiorów wybranej partii dostawy do odbiorcy końcowego, personelu i danych personelu pracującego przy przetwarzaniu, pakowaniu owoców; Środkach ochrony roślin i terminach ich stosowania dla wybranych partii owoców, danych dostawcy środków ochrony i nawożenia; Certyfikatach posiadanych przez producentów owoców; Regionach kraju/województw z których pochodziły owoce. Dane mają być prezentowane w postaci: Tabel HTML 5 dostępnych a ekranie komputera, Grafów przebiegu procesu, Wykresów, List. 2. Zakup nowych środków trwałych w postaci: 2.1. tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego; Minimalne parametry techniczne planowanych do zakupu tabletów na wózek widłowy zostały przedstawione poniżej: OS: Android; Ekran: 10"; RAM: 1G; Dysk i/lub Flash: 32G; Stacja dokująca do pojazdów z mocowaniem; Pasek na rękę; Łącznik stacji dokującej z mocowaniem (ramię mocujące); Mocowanie do konstrukcji wózka (szczęka od producenta wózka) bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.), Projekt przewiduje wykorzystanie technologii podpisu elektronicznego. W celu korzystania z tej funkcjonalności systemu B2B niezbędny jest zakup nowych środków trwałych w postaci bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.). Ww. urządzenia umożliwią składanie oświadczeń woli/dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym serwera bazy danych (1 szt.); Minimalne parametry techniczne planowanego do zakupu serwera zostały przedstawione poniżej: Rack; RAM: 8 GB; Dysk: 2 x 300GB; DVDRW;

12 Windows Server Std 2012; Windows Server CAL 15Clt drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.); Minimalne parametry techniczne planowanej do zakupu drukarki etykiet zostały przedstawione poniżej: Drukarka etykiet 203dpi, 12ips; Nawijak wewnętrzny; Aplikator etykiet. 3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m2; Realizacja projektu wymaga wykonania sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m 2. Sieć ta jest nieodzownym elementem koniecznym do funkcjonowania zakupionego systemu B2B odbierania i przekazywania danych. 4. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie specjalistycznego dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.). W celu nabycia umiejętności obsługi oprogramowania uszytego na miarę dla "Polskie Jagody" Sp. z o.o. niezbędna będzie organizacja szkolenia specjalistycznego dla 10 pracowników firmy z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego B2B. Szkolenie te pozwoli pracownikom firmy na swobodne użytkowanie nowego i zaawansowanego systemu informatycznego. Szkolenie składać się ma z pięciu pełnych dni szkoleniowych (5 x 8 godzin). W szkoleniach brać będą udział wszyscy pracownicy obsługujący system (czyli 10 pracowników). Szkolenia zaplanowano w ostatnim miesiącu realizacji projektu, czyli w trakcie testowania systemu (aby zapoznać pracowników z tym zaawansowanym narzędziem) oraz zaraz po wdrożeniu systemu. Szkolenie nie może zawierać elementów wiedzy ogólnej, musi być przygotowywane przez firmę szkolącą jako szkolenie dedykowane dla potrzeb firmy i nie może mieć zastosowania w pracy wykonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy. IV. Termin realizacji zamówienia: Nieprzekraczalny termin realizacji usług do r. V. Sposób przygotowania oferty: 1. Złożona oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta; Wartość oferty;

13 Termin ważności oferty; Dotacje na innowacje 2. Oferta powinna być sporządzona na Wzorze Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), być opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź odebrana osobiście przez kupującego. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do oferenta bez otwierania. VI. Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o., Olchowiec 120, Obsza 2. Termin składania ofert upływa 7 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj r. VII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: a. Cena % Sposób oceny ofert: 1. KC kryterium ceny: Cena minimalna najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert, Cena oferty cena w aktualnie analizowanej ofercie, KC = Cena minimalna/cena oferty x 100 pkt. VIII. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: Agata Małkiewicz telefon: IX. Rozstrzygniecie postępowania ofertowego Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.

14 X. Załączniki: 1. Wzór Formularza oferty cenowej

15 Formularz oferty cenowej Dotacje na innowacje Wykonawca:... Zamawiający: Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o. Olchowiec Obsza Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia niniejszym składam ofertę na: 1. Dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Dostawę nowych środków trwałych w postaci: 2.1. tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego; 2.2. bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.); 2.3. serwera bazy danych (1 szt.); 2.4. drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.); 3. Wykonanie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok m 2 ; 4. Wykonanie usługi szkoleniowej szkolenie specjalistycznego dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.). LP 1. Nazwa zadania Wartość netto oferty (w PLN) Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci: nowoczesnego informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników 2. Dostawa nowych środków trwałych w postaci: tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.) Wartość brutto oferty (w PLN) Termin realizacji usługi serwera bazy danych (1 szt.) 2.4 drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.10.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 01.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 1.1 Opracowanie oferty publikacji drukowanej folder; 1.2 Opracowanie oferty publikacji drukowanej 1.3 Opracowanie publikacji elektronicznej strona www;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu Traceability

Zapytanie ofertowe na: Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu Traceability Pniewy, 18.04.2016 r. Zapytanie ofertowe na: Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu Traceability 1. Zamawiający: BerryGroup Sp. z o.o. Lubosinek 3A 62-045 Pniewy NIP 7872096374 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Bydgoszcz, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.03.2015 r. Zapytanie ofertowe na: Wykonanie usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych (200 godz.) Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dnia 25.07.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 1. Materiały budowlane: 1.1 Beton komórkowy 540 szt. 1.2 Płyty gipsowo-kartonowe 10 szt. 1.3 Przewody 6 szt. 1.4 Panele sufitowe 270 m 2 1.5 Farba 50 l

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 09.04.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: 1.1. Wykonanie usługi polegającej na organizacji minimum 5 spotkań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 24.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: 1.1. systemu informatycznego typu B2B; 1.2. oprogramowania do laptopów (4 szt.) pakiet aplikacji

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 1. Materiały budowlane : 1.1. Podłoga 230 m 2 2. Prace remontowe: 2.1. Położenie podłogi 230 m 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 1. Materiały budowlane : 1.1. Podłoga 230 m 2 2. Prace remontowe: 2.1. Położenie podłogi 230 m 2 Warszawa, dnia 14.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 1. Materiały budowlane: 1.1. Podłoga 230 m 2 2. Prace remontowe: 2.1. Położenie podłogi 230 m 2 Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe nr 2/UE

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013. ZAPYTANIE OFERTOWE Pt:,, Zakup aplikacji ERP

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013. ZAPYTANIE OFERTOWE Pt:,, Zakup aplikacji ERP WARSZAWA 19.09.2012R. ZAPYTANIE OFERTOWE Pt:,, Zakup aplikacji ERP na realizację aplikacji ERP w ramach projektu pt.: Zakup aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów związanych ze składaniem oraz realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez komputerów, sieci, Internetu. Technologia informatyczna wzbogaciła ludzkie życie w wielu dziedzinach. Z rozwoju tej technologii

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Pniewy, 04.01.2016 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (150 godz.) 2. Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: Szczecin 31-10-2014 Tweetop sp. z o.o. Ul. Ludowa 24C 71-700 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: projektu Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo