Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY"

Transkrypt

1 Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY Szanowni Państwo, Ogólne Wymagania Logistyczne stanowią załącznik do ogólnych umów handlowych zawieranych pomiędzy dostawcą i Volvo. Nie zmieniają one, ani nie poprawiają obowiązujących umów, stanowią jedynie uzupełnienie dokumentacji dotyczącej zadań i obowiązków związanych z codzienną pracą w zakresie obsługi procesów logistycznych w współpracy z Volvo Polska Autobusy. Dokument ten jest uznawany za integralną część dokumentów wyznaczających standardy jakościowe obowiązujące w współpracy pomiędzy dostawcą a Volvo Polska Autobusy oraz określa wytyczne stanowiące podstawę do oceny jakości dostaw oraz przepływu dokumentów dostarczanych do Volvo Polska Autobusy. Dokument opublikowany został na Supplier Portal przeznaczonym do komunikacji pomiędzy Volvo a dostawcą, każda następna aktualizacja tego dokumentu będzie również udostępniona w tym miejscu. Wszelkie pytania związane z treścią poniższego dokumentu należy kierować do osoby kontaktowej w Dziale Logistyki w Volvo ( kontrolera materiałowego) Daniel Budak Supply Chain Manager Complete Bus Europe Volvo Polska Sp. z o.o

2 Spis treści 1 CEL INSTRUKCJI ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI HARMONOGRAMÓW PRACA Z ZAMÓWIENIAMI I POTWIERDZENIAMI Zamówienia prototypowe i zamówienia zakupowe Zamówienia tekstowe PDF Schedule Zamówienia w systemie Kanban External DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ: DISPATCH NOTE, WZ I FAKTURY EDI / WEBEDI Faktura EDI / WEBEDI Zamówienia tekstowe Zamówienia zakupowe M i zamówienia prototypowe Zamówienia w systemie Kanban External PAKOWANIE Dostawy / części Missing owe Etykiety Dokumenty Faktury Zwroty i reklamacje Wymagania ogólne: Dostawcy posiadający kontrakt na opakowania Volvo TRANSPORT Załadunek EDI Podstawowe pojęcia Proces wdrażania dostawców do systemu EDI Postępowanie po wdrożeniu WEBEDI CZĘŚCI NIEBEZPIECZNE ZAŁACZNIKI Volvo Group mandatory information to be stated on supplier invoices Transport Label Page 2/22

3 10.3 Instrukcja transportu - opakowania typu bluebox y Etykieta MISSING Etykieta informacyjna: części prototypowe Dokument Acceptance Standardy etykietowania dostaw w systemie Kanban External Etykieta: Kanban External Transport Instruction TBR Template Page 3/22

4 1 CEL INSTRUKCJI Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie szczegółowych wymagań Volvo Polska Autobusy wobec swoich dostawców produkujących wyroby bądź wykonujących usługi, w celu zapewnienia zgodności pod względem terminowości, ilości i jakości dostarczanych materiałów. Poniższy dokument określa minimalne wymagania jakie powinien spełniać dostawca firmy Volvo Polska Autobusy. Dodatkowe wymagania zróżnicowano w zależności od specyfiki asortymentu dostarczanego przez dostawcę. Wszystkie wymagania zawarte w poniższej instrukcji są zgodne z założeniami przedstawionymi w ogólnych dokumentach: Umowa Ramowa z załącznikami (Framework Agreement with Appendix, Generalne Warunki Zakupowe - General Purchasing Conditions, Umowa Logistyczna - Material Supply/Logistic Agreement) oraz KEP 7. W przypadku sprzeczności tej instrukcji z wyżej wymienionymi dokumentami pierwszeństwo mają Umowa Ramowa z załącznikami (Framework Agreement with Appendix), Generalne Warunki Zakupowe (General Purchasing Conditions) oraz KEP 7. 2 ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI HARMONOGRAMÓW Dostawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób kontaktowych wraz z osobami zastępującymi w przypadku nieobecności kontrolera i dostawcy. W przypadku firm zagranicznych osoba kontaktowa jak i osoba zastępująca musi znac język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. Przy komunikacji mailowej wymagane jest, aby każdorazowo zawierał on stopkę z podstawowymi danymi: imię nazwisko nadawcy, stanowisko nadawcy, pełna nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego. Page 4/22

5 3 PRACA Z ZAMÓWIENIAMI I POTWIERDZENIAMI OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 Dostawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia daty realizacji zamówienia oraz ilości w zamówieniu jedynie w przypadku zajścia jakichkolwiek zmian w stosunku do harmonogramu. Brak potwierdzenia w ciągu 5 dni od daty wysłania zamówienia/harmonogramu równoważna jest z realizacją zamówienia zgodnie z jej pierwotnymi warunkami. Wszelkie zmiany daty realizacji oraz ilości muszą być uzgadniane z kontrolerem materiałowym i nie mogą być dokonywane bez jego zgody. W przypadku niedostarczenia części w potwierdzonym terminie, dostawca zostanie obciążony kosztami związanymi z przyspieszonym transportem rutynowym lub extra transportem, zamawianym przez kontrolera materiałowego Volvo (rush transport), a także wszelkimi kosztami związanymi z konsekwencjami niedostarczenia materiału na czas w procesie produkcyjnym. 3.1 Zamówienia prototypowe i zamówienia zakupowe Każde zamówienie prototypowe i zamówienie zakupowe Stand Alone musi być potwierdzone przez dostawcę. Potwierdzenie dotyczy terminu realizacji zamówienia, ceny i ilości zamówionych części. Niepotwierdzenie dokumentu (w ciągu 5 dni) przez dostawcę traktowane jest, jako przyjęte do realizacji na warunkach zawartych w zamówieniu. W przypadku problemów z dostarczeniem zamówionych części prototypowych lub zamówień zakupowych Stand Alone na czas, dostawca jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie: osobę wystawiającą zamówienie osobę odpowiedzialną za obszar dostaw prototypowych w danej jednostce Volvo. W przypadku VPI: Zamówienia tekstowe Zamówienia tekstowe są zamówieniami nie zawierającymi PN Volvo. Charakteryzuje je ciąg znaków rozpoczynających się od DANE DOSTAWCY: NAZWA I ADRES numer PARMA dostawcy IMIĘ I NAZWISKO KONTROLERA / NR TEL. ADRES MAIL owy OSOBY KONTAKTOWAJ PO STRONIE VOLVO Tekst pojawia się na wydruku zamówienia tekstowego. Informację tą również należy umieścić na dokumencie WZ. Page 5/22

6 3.3 PDF Schedule OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 Supplier Name Address Tel Volvo PN numer materiału Volvo Nazwa materiału er Numer kontraktu-numer zamówienia jaki ma być wpisany na dok.wz i fakturę DAY WEEK MONTH Format daty Różnica(zmiany) w ilości miedzy tym a poprzednim harmonogramem Otwarta ilość do dostarczenia - FZ - TOZ FCT Ilość skumulowana (ilość skumulowana z delivered qty-ilość już dostarczona + otwarte harmonogramy w firm zone, trade=off zone+forecast) Ilość dostarczona Data dla której części z linii harmonogramu jest w firm zone Data dla której części z linii harmonogramu jest w trade-off zone Volvo PN (material) numer materiału Volvo. Description of the material opis materiału. GPS order ref. numer kontraktu, aktualny numer zamówienia, numer ten ma być podawany, jako numer zamówienia w dokumentach WZ i fakturach Page 6/22

7 Cumulated quantity ilość skumulowana z otwartych harmonogramów (suma ilości z dat w firm zone, trade-off zone, forecast y - nie oznacza ilości zamówionej jednorazowo do dostarczenia) Delivered qty ilość dostarczona do tej pory Firm zone - Firm Zone (FZ) strefa 1 zielone światło do produkcji Linie harmonogramu w tym obszarze traktuje się jako zamrożone, a tym samym w pełni wiążące. Każda zmiana w tym okresie musi być potwierdzona zarówno przez sprzedającego jak i kupującego. Dla tego konkretnego przykładu linia zamrożona jest z datą delivery date do , ponieważ firm zone to: oznacza, że wszystkie linie do tej daty są w firm zone = zamrożone Trade-off zone - okres, w którym Volvo bierze odpowiedzialność za komponenty zakupione przez dostawcę. Parametr omawiany podczas podpisywania kontraktu zwany OCT ORDER COVERAGE TIME.Okres odpowiedzialności Volvo za materiały bazowe i pod komponenty kupione przez dostawcę na podstawie prognozy w celu zapewnienia produkcji części. W przypadku wypowiedzenia kontraktu na daną część dostawca może wziąć odpowiedzialność za zakupione komponenty wynikające z zapotrzebowania wg prognozy na ten okres. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, kiedy materiał ten nie może być wykorzystany do produkcji innych komponentów dla Volvo lub innych klientów dostawcy. Linie harmonogramu objęte tym okresem mogą być aktualizowane w zależności od planowanej produkcji w firmie Volvo. Dla tego konkretnego przypadku części w trade-off zone to części pomiędzy datą a Trade-off zone strefa 2 zielone światło na zakup materiałów wejściowych komponentów, materiałów RAW Forecast - prognoza wszystkie części z delivery date większe niż w trade-off zone, w naszym przykładzie powyżej to tylko prognoza dla części. Nie jest to zamówienie. Ilość zamówiona obejmuje forecast który nie jest zamówieniem- jest to ilości znajdująca się w kolumnie change. Ilość w firm zone (w naszym przypadku do ) nie ulegnie zmianie automatycznie, może być zmieniona przez kontrolera, ale tylko po uprzednim uzgodnieniu tej zmiany z dostawcą. Ilość ta pozostanie otwarta do momentu dostawy części do VPI i zarejestrowaniu dostawy w naszym systemie. Oznacza to, że dla dostawcy ta ilość jest widoczna, jako otwarta do momentu, aż Volvo wprowadzi dostawę do systemu nawet, jeśli część została już wysłana przez dostawcę, a jest nadal w drodze. Ilości w trade-off zone i prognozie mogą się zmieniać w zależności od potrzeb produkcyjnych Volvo przy każdej aktualizacji harmonogramu. Harmonogram: nie zawierają ceny - cena powinna być podana na fakturze, zgodnie z kontraktem. Dostawcy używający WEBEDI muszą dokonać administracji swoich części na stronie WEBEDI i wpisać tam ceny dla każdego PN. mogą zawierać numery części dostawcy - zgodnie z polityką Volvo powinniśmy używać tylko PN Volvo. Dostawcy używający WEBEDI muszą dokonać administracji swoich części na stronie WEBEDI i wpisać tam swoje PN y dla każdego PN Volvo. Page 7/22

8 3.4 Zamówienia w systemie Kanban External OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 Podstawą do realizacji zamówienia i organizacji dostaw w przypadku materiałów dostarczanych w systemie Kanban jest dokument JIT CALL w którym określony jest termin dostawy oraz karta Kanban. Etykieta NUMER CZĘŚCI RODZAJ OPAKOWANIA V-EMB ILOŚĆ WYWOŁANA KANBAN Zamówienie DANE DOSTAWCY: NAZWA I ADRES DATA WYWOŁANIA DOSTAWY DATA REALIZACJI DOSTAWY Page 8/22

9 4 DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ: DISPATCH NOTE, WZ I FAKTURY Każdy dostawca ma mierzony wskaźnik Precyzja Dostaw. Wskaźnik wyznaczany jest na podstawie zestawienia danych: data dostawy z harmonogramu wraz z zamówioną ilością względem daty wystawienia dokumentu dostawy WZ i ilości dla każdej części na dokumencie. 4.1 EDI / WEBEDI Realizując dostawy EDI lub WEBEDI dostawca zobowiązany jest do: utworzenia awiza wysyłki w systemie i przesłanie go do Volvo przez EDI/WEBEDI. Utworzone awizo musi być wysłane przez system EDI/WEBEDI najpóźniej w dniu fizycznej wysyłki materiału (przed dostarczeniem towaru do Volvo). Brak dokumentu uniemożliwia zarejestrowanie dostawy materiału w systemie SAP, co powoduje wstrzymanie, bądź opóźnienie płatności faktury. Wpływa to również na wskaźnik Precyzja Dostaw. Brak awiza może zaburzyć ilości materiału do dostarczenia widoczne w harmonogramie, wydrukowania etykiet i dołączenie ich do opakowań, wydrukowania awiza wysyłki i dołączenie go, jako dokument dostawy do wysyłanego materiału, zgodnego z awizem w systemie (patrz: utworzenia awiza wysyłki) utworzenia faktury dotyczącej danej wysyłki i przesłanie jej do Volvo używając EDI. W przypadku WEBEDI pomimo wystawienia awiza wysyłki, ilość widoczna w harmonogramie pozostanie otwarta do momentu dostawy części do VPI i zarejestrowania jej w systemie Volvo. Dla dostawcy oznacza to, że ilości ta pozostaje widoczna, jako otwarta, aż do momentu przesłania kolejnej aktualizacji harmonogramu. W przypadku braku wymaganych informacji faktura zostanie zwrócona dostawcy, w celu uzupełnienia jej, co może prowadzić do opóźnień w płatnościach. W przypadku faktur wystawianych w systemie EDI / WEBEDI nadawca będzie dodatkowo zobowiązany przesłać poprawioną fakturę w formie papierowej. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w punkcie 9 niniejszej instrukcji Faktura EDI / WEBEDI Faktury generowane przez system EDI bądź WEBEDI nie mogą zawierać dodatkowych kosztów za wszelkiego rodzaju usługi takie jak: koszty transportu, koszty za opakowania, dodatkowe usługi bez nadanego numeru Volvo. Umieszczenie takich dodatkowych pozycji na tych fakturach spowoduje zablokowanie dokumentu do płatności. Dodatkowe koszty należy umieszczać każdorazowo na osobnej fakturze i przesyłać ją do firmy Volvo tradycyjną drogą pocztową. W przypadku WEBEDI nie istnieje możliwość wystawienia w systemie jakiegokolwiek dokumentu z datą wsteczną. Ma to szczególne znaczenie w przypadku faktur, gdyż data wystawienia faktury zarówno w Państwa systemie jak i WEBEDI musi być taka sama. 4.2 Zamówienia tekstowe Dokument WZ i faktura dla zamówień tekstowych muszą być w formie papierowej, nie ma możliwości stworzenia ich w WEBEDI i EDI. Zamówienia tekstowe są zamówieniami nie zawierającymi PN Volvo charakteryzuje je ciąg znaków rozpoczynających się od Zamówienia zakupowe M i zamówienia prototypowe Dokument WZ i faktura dla zamówień prototypowych muszą być w formie papierowej, nie ma możliwości stworzenia ich w WEBEDI i EDI. Zamówienia prototypowe lub zakupowe są generowane w formacie PDF. Numer zamówienia tego typu występuje w formie ciągu znaków: XXX-YYYYYY-ZZZ, gdzie X oznaczają kod osoby składaj zamówienie, Y numer zamówienia, a Z typ zamówienia. Skrócona wersja zamówienia wygląda w następujący sposób: MYYYYYY. Page 9/22

10 Żaden ze znaków reprezentujących zamówienie prototypowe bądź zakupowe nie określa miejsca dostarczenia towaru (suffix / gate doc informacja zawarta w ). Dokumenty do zamówień zakupowych bądź prototypowych powinny zawierać opis przeznaczenia części zgodnie z informacją zawartą z zamówieniu: numer auta, numery części VOLVO, numer i nazwa projektu, (jeżeli występuje). 4.4 Zamówienia w systemie Kanban External Dla dostaw zamawianych w systemie Kanban External dokument wysyłki należy wystawić osobno, a w polu tekstowym Transport ID opisać nazwą KANBAN. Oznaczenie dokumentu nazwą KANBAN NAZWA ORAZ ADRES DOSTAWCY NUMER CZĘŚCI NUMER ZAMÓWIENIA Page 10/22

11 5 PAKOWANIE 5.1 Dostawy / części Missing owe Materiały missingowe są to materiały uszkodzone lub brakujące pilnie potrzebne na linie produkcyjną w Volvo. Zamawiane w trybie pilnym po uzgodnieniu z dostawcą. Materiał missing owy powinien być pakowany osobno oraz jednoznacznie opisany (skrzynia/opakowanie i materiał). Przykład etykiety MISSING owej w załączniku: 5.2 Etykiety W celu identyfikacji i poprawy efektywności przepływu materiałów, dostawca zobowiązany jest do stosowania międzynarodowych standardów dla przemysłu motoryzacyjnego w postaci etykiety transportowej ODETTE (OTL) w wersji 1.4 instrukcja dotycząca zawartości etykiet jak i sposobu pakowania znajduje się w Wymagane jest również oznaczanie części dostarczanych w procesie prototypowym lub missing owym. W zależności od specyfiki zamówienia należy zastosować etykietę informacyjną: missing ową prototypową kartą kanban 5.3 Dokumenty W celu zapewnienia identyfikacji materiału, dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą części kompletne i prawidłowo uzupełnione dokumenty. Wymagane jest, aby dokumenty materiałowe zawierały: a) kompletną nazwę i adres dostawcy, b) numer dostawcy Volvo (przypisany i określony przez Volvo numer identyfikacyjny dostawcy (PARMA)), c) datę wystawienia dokumentu (AKTUALNA data wysyłki), d) numer dokumentu, Numer WZ ten sam numer powinien zostać użyty na elektronicznym dokumencie WZ wystawionym w EDI/WEBEDI (AVIEXP/DESADV), e) numer zamówienia/harmonogramu/numer przepustki materiałowej, f) dostarczoną ilość, g) opis materiału, oznaczony numerem części Volvo, h) jednostkę miary - zgodną z jednostką miary określonej w harmonogramie/zamówieniu/kontraktem, i) dokumenty dotyczące towarów niebezpiecznych - zgodnie z wymaganiami międzynarodowych ustaw ADR, IMDG (należy umieszczać w oddzielnej kopercie oznaczonej "towary niebezpieczne"). Aby zapewnić standaryzację procesu rozładunku oraz jego sprawny przebieg na terenie Volvo Polska Autobusy dopuszczalny jest jeden wariant przekazywania dokumentów obowiązujący dla całej dostawy zakładający, że wszystkie dokumenty znajdują się przy paczce oznaczonej jako pierwsza (1/...). Standard oznaczania opakowań zbiorczych zgodny z wymaganiami standardu Odette () Dokumenty należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i umieścić w kopercie na zewnętrznej stronie opakowania. Obowiązuje zasada zgodnie, z którą jeden dokument odpowiada jednemu opakowaniu zbiorczemu. W przypadku dokumentu odnoszącego się do kilku jednostek opakowaniowych należy w dokumencie pogrupować materiał tak, aby dana grupa odpowiadała danemu opakowaniu zbiorczemu. Wraz z dostawą mogą być przesyłane jedynie dokumenty: a) WZ, b) Delivery Note, c) kopia faktury (oryginały faktur należy dostarczyć bezpośrednio do księgowości). Każda dostawa do zamówienia tekstowego musi być opisana numerem reklamacji lub nazwiskiem osoby zamawiającej, przywołanej w nagłówku zamówienia. Page 11/22

12 5.4 Faktury Zakres informacji wymaganych na fakturze do jej realizacji definiuje dla całej Grupy Volvo dokument: Volvo Group mandatory information to be stated on supplier invoices Każda faktura, przesyłana do jednostki z Grupy Volvo musi być zgodna z wytycznymi przedstawionymi w powyżej wymienionym dokumencie. Pola wymagane na fakturze: 1. typ/rodzaj dokumentu Faktura lub Korekta, 2. data wystawienia faktury, 3. numer faktury, 4. adres wystawiającego fakturę, 5. adres dostawy, 6. numer zamówienia (GPS Reference Order Number ) lub numer referencji workflow, - numer zamówienia (GPS Reference Order Number), XXX /XXXXXX/ XXX Prefix Numer Suffix Prefix Numer Suffix Numer Zakupowca Wewnętrzny numer referencyjny Numer suffix Volvo Umożliwiający identyfikację rodzaju zamówionego materiału. Przyrostek ten oznacza wewnętrzny adres towarów i obsługi administracyjnej zarządzania materiałem ( nie należy mylić go z suffix em fabryki/miejscem dostawy materiału). Typy suffix ów: czesci standardowe czesci CA czesci dla Spare Parts części prototypowe 7. kompletna nazwa dostawcy, adres, 8. waluta fakturowania. Faktura musi mieć taką samą walutę jak na harmonogramie/zamówieniu/kontrakcie, 9. Ilość i/lub rodzaj towarów lub usług zgodnie z harmonogramem/zamówieniem. W celu prawidłowego połączenia jej z dokumentem dostawy należy uzupełnić następujące informację: - numer części Volvo i dostawcy, w zależności od tego, co jest określone w harmonogramie/zamówieniu. Jeżeli numer nie zostanie określony w zamówieniu, opis pozycji musi jasno odnosić się do dostarczonego produktu lub usługi/nazwisko osoby zlecającej usługę, - opis części, - ilość części, cenę jednostkowa i ogólna, całkowita wartość faktury, - w określonych przypadkach numer auta/podwozia. 10. numer dokumentu, numer WZ ten sam numer powinien zostać użyty zarówno na elektronicznym (wystawionym w EDI/WEBEDI (AVIEXP/DESADV)) jak i papierowym dokumencie WZ. 11. data dokumentu dostawy (data wysyłki), 12. kraj pochodzenia, 13. deklaracja dostawcy określająca kraj pochodzenia materiału wymagany przez urząd celny, 14. całkowita wartość dostawy, 15. numer VAT dostawcy, 16. numer VAT odbiorcy, Page 12/22

13 17. stawka VAT, 18. Kwotę podatku od wartości dodanej określoną według podstawy opodatkowania dla każdej stawki podatku lub zwolnienia, cenę jednostkową bez podatku oraz dyskonta lub rabaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej. 19. Jeżeli VAT nie jest pobierany, odniesienie do "zwolniony ze stawki VAT zwolnionego" 20. Jeśli waluta na fakturze jest inna niż lokalna waluta, kwotę podatku VAT należy podać w obu walutach. 5.5 Zwroty i reklamacje Wymagane jest, aby materiał wracający do Volvo był zaopatrzony w następujące informacje: dane kontaktowe osoby zlecającej usługę, numer reklamacji / przepustki, numer przepustki, na której wyjechał / numer zamówienia. 5.6 Wymagania ogólne: Dostawca zobowiązany jest do: 1. tam gdzie nie jest to wyspecyfikowane (w przypadku braku instrukcji pakowania) doboru zoptymalizowanego opakowania tak, aby minimalizować puste, niewykorzystane przestrzenie wewnątrz opakowania, 2. przestrzegania ilości i rodzaju opakowania zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w karcie Kanban lub instrukcji pakowania. 3. zapewnienia opakowania dostosowanego do ciężaru i charakterystyki kształtowej dostarczanego materiału, 4. stosowania opakowań przystosowanych do piętrowania, 5. stosowania jedynie opakowań nie wykazujących obniżonej wytrzymałości wynikającej z uszkodzeń lub wyeksploatowania, 6. umocowania przesyłki do palety przy pomocy folii stretch i/lub taśm bindujących uniemożliwiający jej przemieszczanie się po powierzchni palety podczas rozładunku, 7. jeśli nie wyspecyfikowano inaczej dla materiałów narażonych na zniszczenia lub szczególnie delikatnych w swej konstrukcji, do stosowania dodatkowego zabezpieczenie w postaci foli bąbelkowej lub przegród separujących i wypełnień w opakowaniu, 8. upewnienia się, że elementy przesyłki nie wystają poza obręb palety. Jeżeli ze względu na gabaryty materiału nie ma możliwości zapewnienia opakowania takiego aby krawędzie materiału nie wystawał poza jego obrys, należy zabezpieczyć materiał tak, aby nie uległa uszkodzeniu i/lub nie uszkodził innej przesyłki, 9. ułożenia przesyłek na palecie zgodnie z zasadą, że elementy (np. kartony) lżejsze przesyłki układane są na elementach ciężkich. 10. jednoznacznego opisu dostarczonej paczki zgodnego z wymaganiami standartu Odette 11. zapewnienia jednoznacznej identyfikacji każdej części poprzez oznaczenie jej numerem Volvo, 12. zapewnienia dostępności dokumentów, bez konieczności wcześniejszego rozpakunku materiału ( patrz pkt: ), 13. przedstawienia kontrolerowi materiałowemu warunków i zasad magazynowania dostarczanych materiałów, 14. oznaczenie opakowań zawierających materiał, który może być składowany jedynie w magazynie zamkniętym, 15. dostarczania na oddzielnej palecie opakowań z materiałem zamawianym w systemie Kanban oraz materiałów prototypowych. Za jakość opakowania materiału jak i zawartość przesyłki odpowiada dostawca. Jest on zobowiązany do opakowania materiału w sposób umożliwiający jego prawidłowy przewóz, rozładunek i rozpakunek u odbiorcy. Rozładunek każdego z dostarczanych materiałów odbywa się za pomocą wózka widłowego, dlatego dostawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczenia przesyłki. W przypadku materiału występującego pod jednym numerem Volvo, ale składającym się z kilku podzespołów, wszystkie podzespoły muszą być opisane zgodnie z zasadą PN (zestaw), pozwalającą na łatwe zidentyfikowanie materiału. Przykład: (zestaw). W przypadku dostaw sekwencyjnych części z zestawu na dany autobus / stacje nie mogą być dzielone między dostawami. Page 13/22

14 5.7 Dostawcy posiadający kontrakt na opakowania Volvo Dostawcy posiadający kontrakt na opakowania Volvo, a nie posiadający instrukcji pakowania wysłanych z Volvo zobligowany jest do stworzenia i przesłania do akceptacji do kontrolera materiałowego w Volvo swojej propozycji pakowania. W przypadku istnienia instrukcji opakowaniowej stworzonej przez Volvo dostawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań opakowaniowych w nich zawartych. Wszelkie odstępstwa uniemożliwiające pakowanie zgodne z aktualną instrukcją wynikające z przyczyn losowych / procesowych należy niezwłocznie przekazać kontrolerowi materiałowemu jeszcze przed wysyłką materiału, obowiązują wówczas ogólne zasady pakowania. W sytuacji zajścia potrzeby zmiany instrukcji pakowania dostawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie kontrolera materiałowego. Istnieje możliwość modyfikacji instrukcji pakowania przez dostawcę, jednak każda wprowadzona zmiana musi zostać przesłana do akceptacji do kontrolera materiałowego lub osoby odpowiedzialnej za pakowanie w dziale logistyki w Volvo, jeszcze przed fizyczną wysyłką materiału. Wszelkie zmiany wprowadzane do instrukcji pakowania nie mogą zaprzeczać ogólnym zasadą pakowania przedstawionym w poprzednim punkcie. Gdy instrukcja opakowaniowa przewiduje użycie opakowania typu Volvo Bluebox (500, 750, 780, 840) wymagane jest, aby pojedyncze box y ustawione były na palecie według zasad wymienionych w załączniku. Page 14/22

15 6 TRANSPORT Transporty realizowane są rutyną VGLS. Dostawca jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcją transportową () zasady tworzenia transportów rutynowych. Forma tworzenia zleceń/rezerwacji transportowych zależy od ilości dostaw w ciągu roku: - ponad 15 dostaw w ciągu roku, dostawca tworzy zlecenie w systemie Atlas - poniżej 15 dostaw w ciągu roku, dostawca przesyła zlecenie w formie szablonu do przewoźnika mailem lub faksem. Tworząc transport rutynowy w systemie Atlas dostawca jest zobowiązany do wskazania numerów dokumentów POC do danej dostawy, które ułatwią identyfikację nadanej wysyłki. Niezależnie od formy: czy to szablon czy to bezpośrednio w systemie Atlas, dokument ten należy przesłać nie później niż do godz. 11 dnia poprzedzającego dzień odbioru. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia zostaje przesłane przez przewoźnika tego samego dnia do godziny 15. Tworzenie zleceń/rezerwacji transportowych w okresie okołoświątecznym: dzień odbioru wypadający w dzień świąteczny - dniem odbioru staje się dzień poprzedzający dzień świąteczny, a zlecenie/rezerwację transportową należy przesłać dwa dni wcześniej (dzień przed odbiorem). dzień złożenia rezerwacji transportowej wypadający w dzień świąteczny - dniem złożenia zlecenia/rezerwacji transportowej staje się dzień poprzedzający dzień świąteczny, a dzień odbioru nie ulega zmianie. W przypadku odrzucenia rezerwacji transportowej przez przewoźnika, niezależnie od podanej przyczyny dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego Kontrolera Materiałowego w Volvo. Adresy odbioru i godziny pracy magazynów oraz numery referencyjne musza być jasno określone i aktualizowane w FADS i Atlas na bieżąco. W celu zabezpieczenia danych dostawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wszelkich zmianach do swojego Kontrolera Materiałowego w Volvo. Godziny pracy magazynu muszą być jasno określone po obu stronach. Wszelkie zmiany pracy magazynu w obrębie okresów wakacyjnych i okresów okołoświątecznych zaplanowane zarówno przez Volvo Polska Autobusy jak i dostawcę, muszą być wzajemnie zakomunikowane w okresie minimum 6 tygodni od planowanego terminu zmiany. W przypadku opóźnienia dostawy z winy dostawcy oraz braku możliwości wysłania opóźnionej dostawy w kolejnej rutynie transportowej, koszty dodatkowego zlecenia transportowego pokrywa dostawca. 6.1 Załadunek Materiał wraz z dokumentami musi być gotowy do odbioru w czasie i terminie określonych w instrukcji transportowej, wyjątek od tej zasady mogą stanowić jedynie uzgodnione odstępstwa. Jeżeli towary lub dokumenty nie są gotowe na czas w ustalonym dniu załadunku, przewoźnik nie ma obowiązku czekać na uzupełnienie braków przez dostawcę. Przesyłka taka będzie traktowana zgodnie z klauzulą Generalnych Warunków Zakupowych Volvo paragraf 12 Odpowiedzialność za uszkodzenia lub inne rozbieżności w dostawie / Liability for defects or others non-conforming deliveries szczegółowo opisane w punktach 12.5 i Dostawca musi niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji dział kontroli materiałowej w Volvo i Volvo Logistics w celu oceny ryzyka i organizacji dodatkowego transportu. Transport ten odbywa się na koszt dostawcy. Załadunek należy wykonywać zgodnie z instrukcją kierowcy W celu ułatwienia rozładunku etykiety na paletach muszą być umiejscowione w taki sposób, aby były widoczne z lewej strony pojazdu patrząc od tyły naczepy. Ogólne zasady załadunku: Ułożenie towarów z uwzględnieniem ich wagi (lżejsze na cięższych), Zakaz układania palet na opakowaniach kartonowych Zakaz układania palet na opakowania typu Bluebox Page 15/22

16 Jeżeli dostawca generuje dodatkowe/nieprzewidziane koszty transportu, Volvo może obciążyć go tymi kosztami. Przykłady: Wydłużony czas oczekiwania na załadunek, stracony transport: zarezerwowany transport lecz nie przygotowany lub nie załadowany materiał, wysyłka niepełnego transportu w porównaniu do rezerwacji. Procedura zamawiania transportu rutynowego w przypadku problemów z systemem ATLAS. w przypadku problemów z hasłem: Volvo IT Support (problemy z hasłem) (wsparcie 24h) inne problemy związane z systemem ATLAS ATLAS Helpdesk Volvo Group Logistics Services: Tel: Fax: udostępnienie instrukcji postępowania. w sytuacji kiedy ATLAS Helpdesk nie jest dostępny należy użyć ręcznego szablonu TBR ( szablon dokumentu w załączniku). Wypełniony ręcznie szablon TBR należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem do swojego wyznaczonego Przewoźnika, nie później niż do godziny 11 na tej podstawie przewoźnik tworzy TBR w systemie ATLAS. Page 16/22

17 7 EDI OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 W generalnych warunkach zakupowych: General Purchasing Conditions, w pkt 6.1 jest mowa o komunikacji elektronicznej: Strony uzgodniły prowadzenie komunikacji z zastosowaniem środków elektronicznej wymiany danych (EDI). Jeżeli, oraz w zakresie w jakim, wdrożono EDI strony będą stosować się do warunków Procedur EDI ogłoszonych w Portalu Dostawcy. 7.1 Podstawowe pojęcia EDI Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. OCT ORDER COVERAGE TIME - Okres odpowiedzialności Volvo za materiały bazowe i pod-komponenty kupione przez dostawcę na podstawie prognozy w celu zapewnienia produkcji części. Dostawca jest uprawniony do obciążenia zamawiającego kosztami materiałowymi w przypadku wycofania części z kontraktu, jakkolwiek tylko w przypadku, kiedy materiały te nie mogą być wykorzystane do produkcji innych komponentów dla Volvo lub innych klientów dostawcy. Linie harmonogramu objęte tym okresem mogą być aktualizowane w zależności od planowanej produkcji w firmie Volvo. OCT jest to parametr definiujący strefę Trade-off zone okres, w którym Volvo może wziąć odpowiedzialność za zakupione komponenty. Trade-off zone /commitment for material strefa 2 zielone światło na zakup materiałów wejściowych komponentów. Firm Zone (FZ) (FZ) strefa 1 zielone światło do produkcji Linie harmonogramu w tym obszarze traktuje się, jako zamrożone, a tym samym w pełni wiążące. Każda zmiana w tym okresie musi być potwierdzona zarówno przez sprzedającego jak i kupującego. Harmonogram Harmonogram w systemach MRP jest tworzony automatycznie na postawie planów sprzedaży i zamówień z możliwością ręcznych korekt wprowadzanych przez opiekującego się danym dostawcą kontrolera materiałowego. Dokument zbudowany jest z linii, które przedstawiają daty dostawy bądź wysyłki materiału (w zależności od INCOTERMS dostawcy) oraz ilość, jaka jest potrzebna na daną datę. Harmonogramy są wysyłane zwykle 2 razy w tygodniu, w przypadku zajścia takiej potrzeby może być on również wygenerowany i wysłany do dostawcy przez opiekującego się daną firmą kontrolera materiałowego. Awizo wysyłki Awizo wysyłki to elektroniczny komunikat zawierający specyfikację towarów przesyłanych kupującemu, wystawianych każdorazowo przy wysyłce materiału. Page 17/22

18 Jeden dokument opisuje jeden ładunek, który może być dostarczony do jednego lub więcej miejsc. AWIZO WYSYŁKI INACZEJ: DESADV WZ DELIVERY NOTE DESPATCH NOTE DELIVERY ADIVCE DOKUMENT DOSTAWY Awizo dostawy, DESADV w przypadku EDI i WEBEDI musi być stworzone przez dostawcę w dniu wysyłki materiału, bez tego dokumentu nie jest możliwe przyjęcie materiału do systemu Volvo. Przedsiębiorstwa znajdujące się w pobliżu zakładów Volvo muszą wysyłać komunikaty DESADV z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić przetwarzanie informacji przez Volvo zanim towary zostanie dostarczony. Każda dostawa nie spełniająca norm zawartych w tym dokumencie musi być opisana numerem Volvo i nazwiskiem osoby składającej zamówienie, co pozwoli na lepszą identyfikację i skróci proces wyjaśniania dokumentów. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy uniemożliwiające stworzenie elektronicznego awiza dostawy AVIEXP/DESADV w odniesieniu do powyższego należy natychmiast skontaktować się kontrolerem materiałowym. Planując zmiany lub uaktualnienia oprogramowania lub sprzętu, mogące tymczasowo zatrzymać transmisję komunikatów AVIEXP / DESADV, dostawca jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania kontrolera materiałowego. Dostawca musi w tym przypadku również skontaktować się z Volvo EDI-Support. 7.2 Proces wdrażania dostawców do systemu EDI Page 18/22

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych 1. Zastosowanie 2. Zamówienia 3. Zasady załadunku kwestie transportowe 4. Zarządzania pojemnikami 5. Sposoby

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur Nazwa dostawcy Nazwa dostawcy musi być zgodny z Zamówienie dla na zamówieniu z Colgate/Hill s. Jeśli Państwa nazwa lub adres zmienieły się w porównaniu z danymi na zamówieniu, prosimy skontakować się z

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe.

Ogólne warunki handlowe. Ogólne warunki handlowe. Corrugated Board Sp. z o.o. jest producentem tektury falistej z siedzibą w Chojnowie przy ulicy S. Małachowskiego 3. Poniższe warunki handlowe dotyczą wszystkich kontrahentów współpracujących

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Twój nowy asystent logistyczny Prościej Szybciej Wszystkie informacje w jednym miejscu Przyjazna i bezpieczna aplikacja I Każdy użytkownik

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW. 1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym. 2. Zamówienie realizuje osoba zwana dalej Sprzedającym

REGULAMIN ZAKUPÓW. 1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym. 2. Zamówienie realizuje osoba zwana dalej Sprzedającym REGULAMIN ZAKUPÓW I. WSTĘP 1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym 2. Zamówienie realizuje osoba zwana dalej Sprzedającym 3. Adres i dane Sprzedającego: Eleganteria s.c. Agnieszka Margraf-Skibniewska,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU

ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU I. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE? FM GROUP Polska przyjmuje zamówienia złożone: 1) w sklepie internetowym FM GROUP Polska: www.sklep.fmgroup.pl 2) telefonicznie: - pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku 1. Uzyskanie dostępu do portalu serwisowego 2. Wypełnienie formularza reklamacyjnego 3. Weryfikacja zgłoszonych towarów 4. Zgłoszenie grupy towarów specyfikowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128677-2016:text:pl:html Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 074-128677 43

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez:

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1 80-252 Gdaosk tel. 58 344-96-71

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zawarte w Warszawie, w dniu. pomiędzy: PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK 1. Wejdź na https://webklient.dpd.com.pl i zaloguj się: Klient: 137157 Login: ce2 Hasło: Szkole2ce Preferowane przeglądarka Firefox. UWAGA! Aplikacja WEBKLIENT służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym 1 Postanowienia ogólne 1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.portalpzp.pl organizuje firma Portal PZP Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Stawiguda, Szanowni Państwo

Stawiguda, Szanowni Państwo Stawiguda, 18042016 Szanowni Państwo W celu usprawnienia i lepszej weryfikacji zwracanego towaru, INTER PARTS zwraca się do Państwa z prośbą, aby od dnia 01052016 każda paczka przygotowana do odbioru przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE Regulamin usług ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie sformułowania, w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają: a) Towar mienie powierzone firmie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi strony internetowej www.boschbx.pl, poświęconej produktom regenerowanym fabrycznie oraz obsłudze zwrotów zużytych części, w ramach

Bardziej szczegółowo

1.4 Niestosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Zleceniodawcy, jako nie podlegającego realizacji.

1.4 Niestosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Zleceniodawcy, jako nie podlegającego realizacji. REGULAMI SKLEPU I TER ETOWEGO FALTER Spółka z o.o. dla przedsiębiorców I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1.1 Sklep oraz usługi fotograficzne, udostępnione przez serwis www.falter.pl jego użytkownikom (zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych 1 Wprowadzenie 1. Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma, ABRYS Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu

Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu 1. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-305-14-46 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1G do Regulaminu. świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa

Załącznik Nr 1G do Regulaminu. świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa Załącznik Nr 1G do Regulaminu świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa Warunki świadczenia usługi ADR do Krajowej Przesyłki Paletowej 1 Poczta Polska S.A. nie przyjmuje do przewozu zleceń dotyczących

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Systemu Zwrotu Palet KN-WO

Systemu Zwrotu Palet KN-WO Podręcznik Użytkownika Systemu Zwrotu Palet KN-WO wersja dla Klienta 1 S t r o n a Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Klient... 3 3. Logowanie... 3 4. Składanie zleceń na odbiór palet... 5 5. Przegląd zleceń...

Bardziej szczegółowo

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich.

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich. ADRES KORESPONDENCYJNY: Agonia Records P. O. Box 273 64-920 Piła 1 Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 4. dni roboczych od momentu otrzymania płatności. Nie odpowiadamy za zamówienia zaginione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT SŁOWNICZEK: Kupujący - Nabywca materiału, Nabywca usługi, Umowa Sprzedaży - Umowa na sprzedaż usług lub usług z materiałem zawarta pomiędzy P.P.H.U. Stal-Komfort

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej!

GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej! GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej! Moduł wysyłkowy GlobKurier.pl pomoże Ci zautomatyzować dostarczanie przesyłek. Dzięki

Bardziej szczegółowo