EDI. Elektroniczna Wymiana Dokumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDI. Elektroniczna Wymiana Dokumentów"

Transkrypt

1 EDI Elektroniczna Wymiana Dokumentów

2 Definicja Elektroniczna wymiana dokumentów to proces zautomatyzowanej wymiany informacji między aplikacjami systemów komputerowych odrębnych organizacji, odbywający się przy użyciu medium elektronicznego oraz na podstawie uzgodnionych standardów wiadomości wg. GS1 (dawniej EAN International)

3 Informacje podstawowe EDI Electronic Data Interchange Elektroniczna wymiana dokumentów Zestaw standardów opisujących elektroniczną wymianę dokumentów biznesowych, danych handlowych lub administracyjnych między różnymi systemami komputerowymi. Zastąpienie dokumentów papierowych, wymienianych między firmami w tradycyjny sposób, dokumentami elektronicznymi

4 Rys historyczny 1948 Berlin Zachodni, płk Ed Guilbert opracowuje standard komunikacji i opisu towarów; 1968 USA, Guilbert powołuje Amerykański Komitet ds. Koordynacji Danych Transportowych (TDCC); 1972 Szwecja, standard Dakom; 1974 Francja, GRNCOD; 1975 USA, pierwsze standardy EDI (głównie dla transportu) opracowane przez TDCC; 1977 Niemcy, SEDAS Invoice; 1978 USA, standard ANSI X12; 1979 Wlk. Brytania, standard Tradacoms; 1980 UN/ECE rozwinięcie Tradacoms do standardów GTDI (Guidelines for Trade Data Interchange); 1986 powołanie UN/JEDI; 1987 EDIFACT ustandaryzowane jako ISO-9735.

5 dok. transp. dok. finansowe EDI w środowisku biznesowym Przewoźnicy Banki dok. finansowe Kupujący dok. handlowe Sprzedający

6 Najpopularniejsze standardy UN/EDIFACT (United Nations / Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) standard ISO-9735, w Polsce opisany normą PN-90/T-20091; ANSI ASC X12 Ameryka Pn.

7 Inne standardy Oparte na XML-u: ebxml Electronic Business using XML, xcbl XML Common Business Library, UBL Universal Business Language; Charakterystyczne dla niektórych działów gospodarki: ODETTE przemysł motoryzacyjny, IATA linie lotnicze, SWIFT bankowość; Wymiana plików płaskich (w szczególności CSV).

8 Dokumentacja dotycząca standardu ISO 9735 EDIFACT ISO Part 1: Syntax rules common to all parts, together with syntax service directories for each of the parts ISO Part 2: Syntax rules specific to batch EDI ISO Part 3: Syntax rules specific to interactive EDI ISO Part 4: Syntax and service report message for batch EDI (message type - CONTRL) ISO Part 5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation of origin)

9 Dokumentacja dotycząca standardu ISO 9735 EDIFACT cd. ISO Part 6: Secure authentication and acknowledgement message (message type - AUTACK) ISO Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality) ISO Part 8: Associated data in EDI ISO Part 9: Security key and certificate management message (message type - KEYMAN) ISO Part 10: Security rules for interactive EDI

10 Architektura systemu EDI Dostawca Odbiorca Aplikacja biznesowa Aplikacja biznesowa Dokument Dokument Aplikacja EDI Aplikacja EDI Komunikat EDI Komunikat EDI Warstwa telekomunikacyjna

11 Funkcjonalności aplikacji EDI konwersja danych z programów biznesowych na komunikaty EDI, konwersja między wieloma standardami oraz wersjami standardów EDI, zarządzanie profilami partnerów, interfejs konfiguracyjny, moduł komunikacji sieciowej (różne protokoły), historia wymiany komunikatów, dziennik zdarzeń, mechanizmy bezpieczeństwa (szyfrowanie, uwierzytelnianie, itp.)

12 Komunikaty standardu UN/EDIFACT handlowe: zamówienie, faktura, katalog, transportowe: zlecenie transportowe, awizo dostawy, finansowe przelew informacja o zmianie stanu konta

13 Struktura organizacyjna komitetu ds. UN/EDIFACT ONZ ISO Sprawozdawcy Ameryka Europa Wsch. Europa Zach Australia Nowa Zelandia Azja Pacyfik Afryka Komisja EDIFACT Techniczny komitet koordynujący Grupy wsparcia Grupy projektowania komunikatów Handel Transport Finanse Przemysł inżynieryjny Administracja inne

14 Podział komunikatów EDIFACT Ze względu na funkcjonalność: dane podstawowe informacje o firmach i produktach wymiany handlowej transakcje dokumenty procesów handlowych (zamówienie, faktura, zlecenie zapłaty, itd.) raporty i planowanie aktualny stan magazynowy i plany na przyszłość komunikaty kontrolne potwierdzenie lub odrzucenie komunikatu, wymiany, itd. komunikaty ogólne wysyłane podczas transmisji informacji, dla której nie istnieje komunikat standardowy

15 Kodowanie komunikatów 7-bitowe wg ISO bitowe wg ISO-6947 i ISO-8859 wymaga wcześniejszego uzgodnienia między partnerami Znaki dopuszczalne w transmisji: A-Z a-z 0-9 spacja ;,. ( ) < > /! % & * Znaki zarezerwowane: koniec segmentu + - separator danych : - separator danych złożonych? znak maski * - znak powtórzenia

16 Podstawowe definicje wg. ISO komunikat uporządkowany zbiór znaków zawierający informacje zbiór segmentów występujących w kolejności ustalonej w katalogu wiadomości, zaczynający się od znacznika początku a kończący na znaczniku końca komunikatu katalog komunikatu lista nazwanych i opisanych komunikatów katalog segmentów lista nazwanych i opisanych segmentów segment zbiór ściśle określonych elementów danych identyfikowanych przez pozycję w segmencie, segment umieszczony jest między znacznikami początku i końca segmentu element danych jednostka danych, dla której określono identyfikację, opis oraz wartość prosty element danych jednostka danych o jednej wartości złożony element danych jednostka danych składająca się z co najmniej 2 elementów danych

17 Podstawowe definicje wg. ISO c.d. składowy element danych prosty element danych występujący w złożonym elemencie danych wymiana komunikacja między partnerami, która odbywa się w formie określonego zbioru komunikatów i segmentów kontrolnych umieszczonych pomiędzy nagłówkiem wymiany a znacznikiem końca wymiany segment kontrolny segment wymagany do obsługi wymiany, ale nie zawierający informacji o dokumencie znacznik segmentu złożony element danych, w którym pierwszy element zawiera unikalny kod jednoznacznie identyfikujący dany segment w katalogu segmentów; kolejny element może być użyty warunkowo w celu oznaczenia poziomu zagłębienia oraz powtórzeń w hierarchii komunikatu

18 Hierarchiczna struktura wymiany komunikatów EDI START Połączenie STOP Wymiana Wymiana Wymiana UNA UNB ' Grupy lub Wyłącznie komunikaty UNZ ' UNG ' Komunikat Komunikat Komunikat UNE ' UNH ' Segment danych Segment danych Segment danych ' UNT Znacznik + Prosty element danych + Złożony element danych ' Wartość Składowy el. danych : Składowy el. danych Kod : Wartość Wartość Wartość

19 Segmenty komunikatu Rola segmentu Nazwa segmentu Obligatoryjność Rozpoczęcie wiadomości UNA NIE Nagłówek wymiany UNB TAK Nagłówek grupy UNG NIE Nagłówek wiadomości UNH TAK Koniec wiadomości UNT TAK Koniec grupy UNE NIE Stopka wymiany UNZ TAK Podział sekcji UNS NIE

20 Struktura dokumentu UN/EDIFACT UNA UNZ UNB UNG UNE UNG UNE UNH UNT UNH UNT UNH UNT UNH UNT dane dane dane dane

21 Reguły tworzenia komunikatów UN/EDIFACT Kompresja usuwanie białych znaków oraz nieznaczących zer z wartości numerycznych (wyjątek wartości rzeczywiste, gdzie przed i po separatorze dziesiętnym musi wystąpić cyfra). Powtórzenie: dosłowne lub domyślne. Obydwa typy powtórzenia nie mogą wystąpić jednocześnie w tym samym komunikacie. Segmenty poziomu 0 i segmenty kontrolne nie mogą być powtarzane. Hierarchia segmentów w komunikatach segmenty mogą być zagnieżdżane w segmencie wyższego poziomu metodą dosłowną lub domyślną. W danym komunikacie może być stosowana wyłącznie jedna metoda zagnieżdżania. Segmenty kontrolne oraz segmenty poziomu 0 nie mogą być zagnieżdżane.

22 Kompresja komunikatów Puste segmenty segmenty warunkowe bez danych powinny być pominięte łącznie ze znacznikami tych segmentów Warunkowe elementy danych elementy danych są identyfikowane przez ich pozycję w segmencie, jeśli taki element nie występuje to jego pozycję należy wskazać pozostawiając separator "+ przykład: tag+ed+ed+++ed+ed+ed' jeśli pominięto elementy danych na końcu segmentu, to można również pominąć odpowiadające im separatory przykład: tag+ed+ed+++ed Składowy element danych obowiązują podobne reguły jak przy warunkowych elementach danych przykład: tag+de+sed:sed+sed:::sed' tag+de+sed+sed'

23 dosłowne: Powtórzenia w powtarzanym segmencie pierwszy element składowy to kod segmentu a następny jest numerem kolejnego wystąpienia tego segmentu domyślne: segmenty występują w określonej specyfikacją kolejności, o powtórzeniu świadczy pozycja w komunikacie, a nie numer wystąpienia

24 Hierarchia segmentów - zagnieżdżanie Zagnieżdżenie dosłowne w segmencie zagnieżdżonym pierwszym elementem danych powinien być kod segmentu, następnie umieszczane są warunkowe elementy danych w kolejności wskazującej na poziom oraz liczność powtórzenia. liczba składowych elementów danych zależy od poziomu w hierarchii na którym znajduje się segment. Po kodzie segmentu następny element jest na poziomie 1, kolejny znajduje się na poziomie 2 itp. kiedy segment warunkowy na wyższym poziomie nie jest wykorzystany to poziom wskazują zastosowane separatory dla niewykorzystanych poziomów. Zagnieżdżenie domyślne kolejność segmentów w komunikacie ściśle odpowiada strukturze na diagramie konkretnego komunikatu. relacja zagnieżdżenia pomiędzy segmentami wynika więc z kolejności wystąpienia i nie jest konieczne inne oznaczenie tych relacji.

25 Hierarchia segmentów - przykład Poziom 0 1 UNH M 1 AAA M 1 BBB M 2 CCC M 1 DDD M 9 EEE C 1 UNT M 1 2 M 2 Wielopoziomowy komunikat EDI w postaci łańcucha znaków: UNH+data'AAA+data'BBB:1+data'BBB:2+data'CCC:1+data'DDD:1:1 +data'ddd:1:2+data'ccc:2+data'ddd:2:1+data'eee+data'unt+da ta'

26 Komunikaty handlowe EDI wg EANCOM APERAK Application Error and Acknowledgement Message Błąd aplikacji, potwierdzenie CNTCND Contractual Conditions Warunki kontraktowe COACSU Commercial Account Summary Wyciąg z bilansu handlowego CONDRA Drawing Administration Zdjęcie, film, rysunek CAD, itp. COMDIS Commercial Dispute Spór handlowy CONTRL Syntax and Service Report Komunikat kontrolny DELFOR Delivery Schedule Harmonogram dostaw DESADV Despatch Advice Awizo wysyłki GENRAL General Message Komunikat ogólny INSDES Instruction To Despatch Instrukcja do wysyłki INVOIC Invoice Faktura INVRPT Inventory Report Raport o zapasach MSCONS Metered Services Consumption Report Raport zużycia wg licznika ORDCHG Purchase Order Change Request Zmiany w zamówieniu ORDERS Purchase Order Zamówienie ORDRSP Purchase Order Response Odpowiedź na zamówienie OSTENQ Order Status Enquiry Zapytanie o status zamówienia OSTRPT Order Status Report Raport o statusie zamówienia

27 Komunikaty handlowe c.d. PARTIN Party Information Informacja adresowa PAYDUC Payroll Deductions Advice PRICAT Price/Sales Catalogue Katalog/cennik PRODAT Product Data Dane o produkcie PROINQ Product Inquiry Zapytanie o produkt QALITY Quality Test Report Raport z testu jakościowego QUOTES Quotation Oferta cenowa RECADV Receiving Advice Awizo przyjęcia REMADV Remittance Advice Awizo przelewu REQOTE Request for Quotation Prośba o ofertę cenową RETANN Announcement for Returns Zawiadomienie o zwrotach RETINS Instruction for Returns Instrukcja dla zwrotów SLSFCT Sales Forecast Report Prognoza sprzedaży SLSRPT Sales Data Report Raport o sprzedaży TAXCON Tax Control Kontrola podatków

28 Komunikaty transportowe Etykieta Nazwa angielska Nazwa polska HANMOV IFCSUM Cargo/Goods Handling and Movement Multiple Consignment Transport Instruction Przeładunek przesyłki/towarów Instrukcja transportowa dla zróżnicowanej przesyłki IFTMAN Arrival Notice Zawiadomienie o przybyciu IFTMBC Booking Confirmation Potwierdzenie rezerwacji IFTMBF Firm Booking Stała rezerwacja IFTMIN Transport Instruction Instrukcja transportowa IFTSTA Transport Status Status transportu

29 Komunikaty bankowe Etykieta Nazwa angielska Nazwa polska BANSTA Banking Status Status bankowy CREMUL Multiple Credit Advice Informacja o kredycie DEBMUL Multiple Debit Advice Informacja o debecie DIRDEB Direct Debit Polecenie zapłaty FINCAN Financial Cancellation Odwołanie dyspozycji finansowej FINSTA Financial Statement Bilans PAYMUL Multiple Payment Order Zlecenie zapłaty

30 Identyfikacja partnerów wg EANCOM Wszyscy partnerzy identyfikowani kodem EAN.UCC GLN (EAN.UCC Global Location Number) GLN trzynastocyfrowy kod służący do identyfikacji: jednostek prawnych (np. firma, organizacja,...) jednostek funkcjonalnych (np. dział, filia,...) jednostek fizycznych (np. rampa danego magazynu,...)

31 Nadawanie GLN W Polsce instytucją odpowiedzialną za nadawanie kodów GLN jest Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Firma może otrzymać: jeden numer GLN identyfikujący całą firmę powinna go podać partnerowi EDI i dostawcy usług EDI pulę numerów firma sama decyduje, jaki numer z puli zastosować, do jakiej lokalizacji i uzgadnia z partnerami, które z numerów będzie wykorzystywać w komunikacji EDI

32 Struktura numeru GLN Dla firm zarejestrowanych w Polsce wygląda następująco: Prefiks EAN.UCC Numer podmiotu gospodarczego Numer szczegółowej lokalizacji 590 od 4 do 9 cyfr 9 dł. numeru podmiotu gosp. (0-5 cyfr) K Cyfra kontrolna Numer podmiotu gospodarczego przydzielany jest przez ILiM (polski oddział GS1) Numer szczegółowej lokalizacji przydziela podmiot gospodarczy jednostkom niższego szczebla wg własnego uznania

33 GTIN (Global Trade Item Number) Numer GTIN Służy do oznaczania towarów i ich zestawów Prefiks EAN.UCC Numer jednostki kodującej Indywidualny numer towaru Cyfra kontrolna 590 od 4 do 7 cyfr 9 dł. ind. numeru towaru (2-5 cyfr) K Zawartość Prefiks 590 Polska Kod firmy nadany przez ILiM Indywidualny kod towaru GTIN (Global Trade Item Number) Poza komunikatem PRICAT (Cennik/Katalog) nie ma potrzeby stosowania nazw towarów, wystarczy numer GTIN

34 EDI w handlu i transporcie

35 Strony transakcji Handel Transport Dostawca Kupujący Producent Dystrybutor Centrum dystrybucji Magazyn Dostawca usług logistycznych Skład celny Przewoźnik Stacja kontenerowa Zarząd portu

36 Komunikaty w handlu i transporcie Handel Zamówienie Awizo wysyłki Awizo przyjęcia Faktura Oferta cenowa Status transportu Instrukcja transportowa Przeładunek przesyłki Deklaracja celna Plan rozmieszczenia ładunku Specyfikacja niebezpiecznego ładunku Manifest przewozowy Wstępne awizo przybycia Transport

37 Informacje w łańcuchu dostaw Handel Transport GTIN Cena/ilość Charakterystyka (rozmiar, kolor itp.) Data zapakowania SSCC Ilość i typ opakowań Rozmiar i waga Opis towarów

38 Ogólny model przepływu danych EANCOM część 1 K U P U J Ą C Y Informacja adresowa (PARTIN) Zapytanie handlowe (PARTIN) Katalog/cennik (PRICAT) Informacja o produkcie (PRODAT) D O S T A W C A

39 Ogólny model przepływu danych EANCOM część 2 K U P U J Ą C Y Zapytanie ofertowe (REQOTE) Oferta cenowa (QUOTES) Zamówienie (ORDERS) Zmiana w zamówieniu (ORDCHG) Odpowiedź na zamówienie (ORDRSP) D O S T A W C A

40 Ogólny model przepływu danych EANCOM część 3 K U P U J Ą C Y Instrukcja transportowa (IFTMIN) Przeładunek przesyłki (HANMOV) PRZEWOŹNIK SPEDYTOR Awizo wysyłki (DESADV) Awizo przyjęcia (RECADV) DOSTAWCA USŁUG LOGISTYCZNYCH Instrukcja transportowa (IFTMIN) Przeładunek przesyłki (HANMOV) D O S T A W C A

41 Ogólny model przepływu danych EANCOM część 4 K U P U J Ą C Y Status transportu (IFTSTA) Zapytanie o status zamówienia (OSTENQ) Raport o statusie zamówienia (OSTRPT) Zapytanie o status zamówienia (OSTENQ) Raport o statusie zamówienia (OSTRPT) PRZEWOŹNIK SPEDYTOR DOSTAWCA USŁUG LOGISTYCZNYCH Status transportu (IFTSTA) Zapytanie o status zamówienia (OSTENQ) Raport o statusie zamówienia (OSTRPT) D O S T A W C A

42 Ogólny model przepływu danych EANCOM część 5 K U P U J Ą C Y Faktura (INVOIC) Awizo przelewu (REMADV) D O S T A W C A

43 Ogólny model przepływu danych EANCOM część 6 K U P U J Ą C Y Raport o sprzedaży (SLSRPT) Prognoza sprzedaży (SLSFCT) Raport o zapasach (INVRPT) D O S T A W C A

44 Przykładowy scenariusz I

45 Przykładowy scenariusz 2

46 Odnośniki w komunikatach handlowych i transportowych

47 Funkcje stron w wymianie w obszarach handlu i transportu HANDEL Kupujący Strona akceptująca Przedstawiciel kupującego Pełnomocnik spółki Odbiorca dostawy Importer Odbiorca faktury Zamawiający Płatnik Dostawca usług logistycznych Agencja celna Dystrybutor Spedytor Właściciel składu Załadowujący Hurtownik Urząd celny TRANSPORT Odbiorca (adresat) Przedstawiciel odbiorcy Depozytariusz Końcowy klient Końcowy odbiorca Dostawca usług logistycznych Agencja celna Dystrybutor Spedytor Właściciel składu Załadowujący Hurtownik

48 Funkcje stron w wymianie w obszarach handlu i transportu c.d. HANDEL Dostawca Pełnomocnik spółki Strona wysyłająca Dystrybutor Eksporter Załadowujący Producent Zamawiający Sprzedający Płatnik Przedstawiciel dostawcy TRANSPORT Przewoźnik Przedstawiciel przewoźnika Spedytor Właściciel środków transportu Właściciel wyposażenia (sprzętu) Strona wysyłająca pusty sprzęt Strona odbierająca pusty sprzęt Strona akceptująca Załadowujący Przedsiębiorca przeładunkowy Nadawca (wysyłający) Załadowujący Spedytor Nadawca ładunku

49 EDI w handlu i finansach

50 Strony transakcji Handel Dostawca Wierzyciel Bank wykonujący zlecenie Finanse Kupujący Beneficjent Posiadacz rachunku Sprzedający Klient zlecający Bank beneficjenta Wystawca faktury Płatnik Bank pośredniczący Bank realizujący czek

51 Wymieniane dane Handel Awizowanie Identyfikacja partnera handlowego Odnośniki pomiędzy partnerami handlowymi Szczegóły płatności Kwota płatności Opis płatności Odnośniki dotyczące płatności Odnośniki międzybankowe Zależności między rachunkami Finanse

52 Wybrane komunikaty EDIFACT Handel ORDERS Finanse INVOIC DESADV PAYMUL DEBMUL CREMUL FINCAN FINSTA BANSTA Międzybankowa wymiana danych

53 Przepływ dokumentów finansowych w EDIFACT

54 Translacja do XML

55 XML/EDI 1997 powołanie kilkusetosobowej grupy roboczej XML/EDI, której celem jest stworzenie uniwersalnego standardu. Komisja Europejska zaleca wstrzymanie się od tworzenia standardów narodowych i branżowych

56 Bezpieczeństwo EDI/XML Metody ogólne typy: VPN (Virtual Private Network) VLAN (Virtual Local Area Network) SSL (Secure Socket Layer) S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) ochrona całej zawartości dokumentu VPN i SSL ochrona wyłącznie na czas transmisji uwierzytelnianie systemów a nie autorów wiadomości

57 Bezpieczeństwo EDI/XML cd. Zastosowanie standardów bezpieczeństwa języka XML standardy: XML Signature podpis elektroniczny XML Encryption szyfrowanie możliwości: zabezpieczenie dowolnych fragmentów dokumentu XML zabezpieczenie kilku fragmentów jednym mechanizmem stosowanie różnych zabezpieczeń (podpisów i szyfrów) dla tych samych danych stosowanie różnych algorytmów kryptograficznych lub tych samych, ale z różnymi parametrami zabezpieczenie danych binarnych dowolne dzielenie lub łączenie danych zabezpieczonych i danych źródłowych (m.in. danych rozproszonych w sieci)č

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3 Elektroniczna Wymiana Danych wykład 3 Tradycyjny sposób składania zamówieo Tradycyjny sposób składania zamówieo system informatyczny firmy A system informatyczny firmy B EDI - definicja EDI, Electronic

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Trendy w łańcuchu dostaw Wzrost kosztów logistycznych Outsourcing usług logistycznych Zrównoważony rozwój (ekologia)

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja z etykietą logistyczną Wdrożenie DESADV (EDI) Poprawna etykieta logistyczna Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Polska. Wprowadzenie do elektronicznej wymiany danych w handlu i finansach. The global language of business

Polska. Wprowadzenie do elektronicznej wymiany danych w handlu i finansach.  The global language of business Polska Wprowadzenie do elektronicznej wymiany danych w handlu i finansach www.gs1pl.org The global language of business Spis treści Spis treści... 1 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Korzyści z zastosowania

Bardziej szczegółowo

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego VII Blok Tematyczny: Stawiając czoła przyszłości farmacji pakowanie, znakowanie, logistyka Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail. ZAPYTANIE OFERTOWE Busko Zdrój, 25.05.2015 w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B oraz elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwie MAGTRANS Sp. z o.o. realizowanego przez MAGTRANS

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN NUMERY LOKALIZACYJNE EAN Codziennie na całym świecie przesyłane są ogromne ilości informacji dotyczących partnerów handlowych i związanych z miejscami ich lokalizacji. Na kopertach wypisuje się nazwy i

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

E-BIZNES. E-biznes to: E-biznes łączy: Kluczem do stworzenia ebiznesu jest zbudowanie

E-BIZNES. E-biznes to: E-biznes łączy: Kluczem do stworzenia ebiznesu jest zbudowanie E-BIZNES E-BIZNES - DEFINICJA Encyklopedia Wikipedia definiuje e-biznes jako: Biznes elektroniczny, e-biznes (ang. electronic business, e-business) to (wprowadzony w 1995 roku przez IBM) według powszechnie

Bardziej szczegółowo

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów w logistyce

Optymalizacja procesów w logistyce Optymalizacja procesów w logistyce www.dokumentyiprocesy.comarch.pl Comarch ogólne informacje Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych. Jako międzynarodowy integrator i twórca innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Wersja 1.2 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka ćwiczenia. Rafał Kałuża

Elektroniczna gospodarka ćwiczenia. Rafał Kałuża Elektroniczna gospodarka ćwiczenia Rafał Kałuża rafal.kaluza@wsl.com.pl e planowanie Wspomaganie procesów gospodarczych narzędziami e gospodarki e logistyka e marketing Repozytoria elektroniczne Platformy

Bardziej szczegółowo

e-komunikacja w łańcuchu dostaw

e-komunikacja w łańcuchu dostaw e-komunikacja w łańcuchu dostaw Forrester Research: In fact, a review of the EDI volume statistics captured during our most recent Forrester Wave on B2B service providers indicates that the annual volume

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Transportowe

Instrukcje Transportowe Globalny Język Biznesu Przewodnik wdrożenia Instrukcje Transportowe oparte na standardzie GS1/XML v. 3.01 Spis treści 1. Wstęp do Instrukcji Transportowych 3 1.1. Słowniki pojęć 5 1.2. Identyfikatory 7

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne

dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne SiZwMSTiL (stacjonarne) Podstawowe podręczniki do wszystkich wykładów

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Polska THE REMADV MESSAGE EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, Luty 2009 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw

Wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw Wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw Podmioty gospodarcze (działy handlowe, działy logistyki, działy planowania), giełdy towarowe, aukcje towarowe, centra sprzedaży, rynki elektroniczne, inne Urząd

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.0, kwiecień 2011

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.0, kwiecień 2011 Polska KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, kwiecień 2011 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML

Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Wersja zgodna ze specyfikacjami komunikatów INVOIC (ver. 8.1) oraz CORRECTING INVOICE (ver. 6.5) przyjętych przez Grupę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień 2010. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień 2010. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.8, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2.3, Sierpień 2009

Wydanie 2.3, Sierpień 2009 Polska KOMUNIKAT RECADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 2.3, Sierpień 2009 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 22.10.2014 Prawa autorskie : INFINITE

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.6 / 18.02.2015 Prawa autorskie : INFINITE

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wymiana dokumentów EDI

Elektroniczna wymiana dokumentów EDI Elektroniczna wymiana dokumentów EDI Zakres problemów Elektroniczna wymiana danych EDI podstawowe pojęcia i zagadnienia Zasada działania EDI Zastosowanie EDI z punktu widzenia logistyki Rodzaje EDI do

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI Wykład 1 Wprowadzenie dr Radosław Wójtowicz Najważniejsze narzędzia i technologie logistyczne Electronic Data Interchange EDI Automatic Identification and Data

Bardziej szczegółowo

STANDARDY EAN UCC W ROZWIĄZANIACH LOGISTYCZNYCH PRZYKŁADY WDROŻEŃ

STANDARDY EAN UCC W ROZWIĄZANIACH LOGISTYCZNYCH PRZYKŁADY WDROŻEŃ STANDARDY EAN UCC W ROZWIĄZANIACH LOGISTYCZNYCH PRZYKŁADY WDROŻEŃ W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na znaczenie standardów w logistyce oraz zaprezentowano rozwiązania oferowane w ramach międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Czym jest Internet Produktów?

Czym jest Internet Produktów? Czym jest Internet Produktów? dr inŝ. Michał Grabia ILiM, Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych Definicja Auto-ID Internet Produktów (Internet of Things) to pojęcie pierwotnie zdefiniowane przez centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Awizo wysyłki XL CARCH EDI Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Nazwa pola Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 9.0, 10.2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOUNIKAT ORDRSP EANCO97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, arzec 2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują

Bardziej szczegółowo

Użyj tego działania portalu dostawcy w celu wyświetlenia wszystkich szczegółowych informacji w nowym zamówieniu.

Użyj tego działania portalu dostawcy w celu wyświetlenia wszystkich szczegółowych informacji w nowym zamówieniu. Pomoc stanowiskowa Wyświetlanie szczegółów zamówienia PL Użyj tego działania portalu dostawcy w celu wyświetlenia wszystkich szczegółowych informacji w nowym zamówieniu. Step 1. Po zalogowaniu się do systemu

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wydanie 6.7, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Wydanie 6.7, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 6.7, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar 11.10.2013 Po co, dlaczego, w jaki sposób? Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim - wersja 1.0 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF)

PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF) PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF) Zasady wymiany komunikatów ISO20022 Wersja 1.0 Wrzesień 2013 Strona 1 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA SPLITU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KDPW... 5 2.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.3, 03.2013 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 19.02.2014 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1 Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN EAN 97/EDIFACT D.96A Wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT SLSRPT. Wydanie 1.0, przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT SLSRPT. Wydanie 1.0, przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT SLSRPT EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, 12.2013 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

2017 OFERTA wizytówka

2017 OFERTA wizytówka 2017 OFERTA wizytówka O PORTALU Paleta informacji z rynku gospodarki magazynowej i logistyki: Oferty produktów i urządzeń, Bieżące wiadomości z rynku, Fachowe artykuły problemowe, Informacje ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej

Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej II Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Sesja: Magazynowanie i spedycja Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej 13-14.10.2011r. Poznań Anna Kosmacz-Chodorowska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.9, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Standardy komunikacyjne GS1 w cash logistics przegląd europejskich doświadczeń. Elżbieta Hałas - GS1 Polska Kongres Obsługi Gotówki, 5 września 2017

Standardy komunikacyjne GS1 w cash logistics przegląd europejskich doświadczeń. Elżbieta Hałas - GS1 Polska Kongres Obsługi Gotówki, 5 września 2017 Standardy komunikacyjne GS1 w cash logistics przegląd europejskich doświadczeń Elżbieta Hałas - GS1 Polska Kongres Obsługi Gotówki, 5 września 2017 Cash EDI: CashSSP i GS1 DECS - Data Exchange for Cash

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo