3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa"

Transkrypt

1 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia Mierzwa, dr Czesława Pilarska, dr Bogusława Puzio-Wacławik D EX, FX, GX, MX, ZX, B 1, 2 60/60 D IX B 1,2 30/60 I TX B 1 30/30 W FX, ZX B 1, 2 60/60 Z EX, FX, IX, ZX B 1, 2 16/32 Z TX B 1 15/10 uzupełniające: Finanse, Historia myśli ekonomicznej, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot badań ekonomii. Metodologia ekonomii. Potrzeby a działalność gospodarcza. Wybór ekonomiczny. Koszty alternatywne. Racjonalność gospodarowania. Systemy społeczno-gospodarcze. Pieniądz w gospodarce rynkowej. Teoria rynku. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Teoria przedsiębiorstwa. Spółki. Teoria produkcji. Wybór metody wytwarzania w przedsiębiorstwie. Teoria kosztów. Struktury rynkowe (konkurencja, monopol, oligopol). Rynek papierów wartościowych. Giełda. Rynek pracy. Płace. Renta. Procent. Zysk ekonomiczny. Ingerencja państwa w mechanizm rynkowy. E-002 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia dobrobytu 2. Prowadzący: dr Urszula Lorenowicz M ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 1 30/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój teorii ekonomii dobrobytu. Kryteria dobrobytu społecznego: optimum konsumenta, optimum producenta, kryteria podziału dochodu narodowego. Funkcja dobrobytu społecznego: funkcja ekonomiczna A. Bergssona, funkcja społeczna A. Arrowa. Teoria wyboru społecznego. Ekonomia dobrobytu a praktyka gospodarcza: państwo dobrobytu na przykładzie Szwecji, społeczna gospodarka rynkowa na przykładzie RFN. Ekonomia dobrobytu a rola współczesnego państwa. E-003 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna 2. Prowadzący: dr Mirosław Raczyński

2 28 D EX C 5 20/10 D EX: EA, EI, EN C 6 20/10 poprzedzające: Makroekonomia, Matematyka, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Matematyczna teoria popytu. Funkcja popytu. Teoria produkcji. Modele matematyczne przedsiębiorstwa. Modele rynku. Modele równowagi ogólnej. Równowaga ogólna a optimum Pareto. Proste modele wzrostu gospodarczego. Modele cyklu koniunkturalnego. Modele typu input-output. E-004 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia II 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa, prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak, dr Katarzyna Glinka, dr Barbara Kieniewicz, dr Jan Kultys, dr Urszula Lorenowicz, dr Mirosław Raczyński, dr Zbigniew Stańczyk M MX: MH B 1 15/15 S EX: ED, EL; GX: GM, GS; MX: ME, MG, MH, MZ B 1 10/10 S FX B 1 10/20 S ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 1 8/12 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Systemy ekonomiczne. Niesprawność gospodarki w procesie urynkowienia. Docelowy model rynku. Wnioski z teorii ekonomii dla gospodarki w trakcie urynkowienia. Wspólne i specyficzne cechy polityki budżetowej, fiskalnej, monetarnej, restrukturyzacji w gospodarkach o rozwiniętym rynku i w trakcie budowy rynków. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu, inflacji, zadłużeniu państwa. Granice interwencjonizmu. E-005 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Makroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa, prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak, dr Katarzyna Glinka, dr Barbara Kieniewicz, dr Jan Kultys, dr Urszula Lorenowicz, dr Mirosław Raczyński, dr Zbigniew Stańczyk D EX; GX; ZX B 3, 4 60/30 D MX B 3, 4 45/45 D TX B 2 30/30 W FX, ZX B 2 30/30

3 29 Z TX B 2 15/10 poprzedzające: Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Mierniki zjawisk makroekonomicznych. Model krótko i długookresowy. Wahania cykliczne a wzrost gospodarczy. Przyczyny i skutki inflacji. Przyczyny bezrobocia. Związki między inflacją i bezrobociem krzywa Philipsa. Model IS-LM. Skutki deficytu budżetowego i długu publicznego. Skuteczność polityki makroekonomicznej w gospodarce zamkniętej i otwartej. Główne szkoły współczesnej makroekonomii. E-006 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak M FX B 1 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Warunki sprawności systemów ekonomicznych analiza porównawcza. Niesprawność gospodarki w procesie urynkowienia. Docelowy model rynku społeczna gospodarka rynkowa. Wnioski z teorii ekonomii dla gospodarki w trakcie urynkowienia. Wspólne i specyficzne cechy polityki makroekonomicznej (budżetowej, monetarnej), mikroekonomicznej (restrukturyzacji handlowej i dochodowej) w gospodarkach rozwiniętym rynku i w trakcie budowy rynków. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu, inflacji i deficytom (budżetowemu, handlowemu i obrotów bieżących). Granice interwencjonizmu. E-007 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: dr Jan Kultys Z GX B 1, 2 20/30 Z IX, ZX B 1, 2 16/32 uzupełniające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Racjonalność działalności gospodarczej. Potrzeby. Wybór ekonomiczny. Koszty alternatywne. Pieniądz. Popyt. Ceny. Gospodarstwo domowe. Rynek. Spółka. Teoria produkcji. Produkcyjność całkowita, krańcowa i przeciętna. Izokwanta. Koszt przeciętny i krańcowy. Monopol. Oligopol. Konkurencja. Papiery wartościowe. Giełda. Rynek pracy. Płace. Renta. Procent. Zysk ekonomiczny. System gospodarczy. Interwencjonizm państwowy. E-008 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Polityka dochodowa w Polsce na tle procesów integracyjnych 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa

4 30 3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa S FX S2 3 10/0 poprzedzające: Polityka gospodarcza, Procesy integracyjne uzupełniające: Międzynarodowe porównania gospodarcze, Zarządzanie personelem 8. Tezy przedmiotu: Istota i znaczenie polityki dochodowej. Ekonomiczne i społeczne aspekty polityki dochodowej. Narzędzia sterowania dochodami. Główne modele polityki podziału dochodów. Ewolucja polityki dochodowej w Polsce. Możliwości i zakres oddziaływania na poziom i relacje wynagrodzeń. System negocjacyjny i jego znaczenie. Kształtowanie dochodów ze świadczeń społecznych. Główne kierunki zmian w płaszczyźnie dochodów. Możliwość i zasadność wykorzystania doświadczeń krajów Unii Europejskiej. Europejska Karta Socjalna i jej znaczenie. Luka rozwojowa dzieląca Polskę i kraje unijne. Podstawowe wymogi członkostwa stawiane krajom stowarzyszonym z Unią Europejską. E-009 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Polityka państwa wobec wybranych branż i usług 2. Prowadzący: dr Mirosław Raczyński S FX S2 4 10/0 poprzedzające: Ekonomia II 8. Tezy przedmiotu: Ekonomia regulacji monopoli naturalnych. Optymalna regulacja firmy jednoproduktowej. Optymalna regulacja firmy wieloproduktowej. Metody kontroli cen. Pułapy cenowe (metoda RPI X). Studia przypadków poszczególnych branż: telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja. Usługi użyteczności publicznej w Polsce. E-010 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Proces integracji monetarnej krajów Unii Europejskiej (Europejska integracja monetarna) 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna D EX: EA, EI, EN S2 8 30/0 D MX: ME, MG, MH, MZ S2 6 lub 8 30/0 D MX: ME S2 9 30/0 S MX: ME S2 3 10/0 poprzedzające: Jednolity rynek europejski, Międzynarodowe stosunki finansowe i walutowe 8. Tezy przedmiotu: Trylemat polityki ekonomicznej w gospodarce otwartej. Teoria optymalnego obszaru walutowego a tzw. nowe podejście do integracji walutowej. Ekonomia kryteriów z Maastricht oraz paktu Stabilności i Wzrostu. Wady i zalety rozwiązań instytucjonalnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Lekcje z funkcjonowania i kryzysu Europejskiego Systemu Walutowego. Przewidywane a rzeczywiste skutki dotychczasowego funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej. Potencjalne skutki członkostwa w strefie euro dla różnych grup podmiotów gospodarczych w Polsce.

5 31 E-011 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Rynek pracy 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa S EX: EL S2 4 10/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia uzupełniające: Procesy integracyjne 8. Tezy przedmiotu: Istota rynku pracy i jego funkcje. Problemy równowagi na rynku pracy. Bezrobocie; współczesne teorie bezrobocia: teoria bezrobocia równowagi, teoria poszukiwań na rynku pracy, bezrobocie w nowej ekonomii keynesowskiej. Elastyczność i deregulacja rynku pracy. Polityka państwa wobec rynku pracy. Mechanizm powstawania bezrobocia w Polsce. Charakterystyka polskiego rynku pracy. Rynek pracy w wybranych krajach świata, głównie Unii Europejskiej. Wpływ integracji na polski rynek pracy (asymetria integracji). E-012 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Teoria wzrostu gospodarczego 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Michał G. Woźniak M ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 2 30/0 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Wzrost. Rozwój pojęcie, rodzaje, pomiar, świadectwa empiryczne, Polska na tle świata. Fundamentalne warunki, czynniki, bariery i granice wzrostu gospodarczego. Tradycyjne modele wzrostu gospodarczego: keynesowskie (Harroda, Domara), klasyczne (Solowa), endogeniczne modele wzrostu (rozwinięte wersje modelu Solowa). Wahania tempa wzrostu gospodarczego: podejście keynesowskie, klasyczne, teorii realnego cyklu koniunkturalnego. Rola państwa w kształtowaniu dynamiki gospodarczej: dylematy polityki fiskalnej w teorii i w praktyce, dylematy polityki monetarnej w teorii i praktyce, dylematy polityki mikroekonomicznej. E-013 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Wstęp do makroekonomii 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa, prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak, dr Katarzyna Glinka, dr Barbara Kieniewicz, dr Dorota Kawiorska, dr Jan Kultys, dr Urszula Lorenowicz, dr Mirosław Raczyński, dr Zbigniew Stańczyk Z EX; FX; IX; ZX B 3, 4 12/20 Z GX B 3,4 20/20 poprzedzające: Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Niesprawności rynku. Rola państwa w kierowaniu rynkiem. Rachunek dochodu narodowego. Determinanty dochodu narodowego w modelu keynesowskim. Rola polityki fiskalnej i monetarnej w kształtowaniu dochodu

6 32 narodowego. Model IS-LM. Model klasyczny. Inflacja i bezrobocie rodzaje, przyczyny powstawania, metody i środki przeciwdziałania. E-014 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia II 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Lis, prof. dr hab. Jan Siekierski, dr Andrzej Adamczyk, dr Małgorzata Gajda, dr Dorota Kawiorska, dr Aleksander Kowalski, dr Paweł Zamora D EX: B 3, 4 60/30 M EX: ED, EG, EI, EL B 1 15/15 S EX: EA, ED, EG, EI, EL; GX: GS; MX: ME, MG B 1 10/10 S FX B 1 10/20 S ZX: ZP, ZT, ZR, ZF, ZL, ZM B 1 8/12 poprzedzające: Wstęp do makroekonomii, Wstęp do mikroekonomii uzupełniające: Finanse, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na stabilizację gospodarczą. Model gospodarki otwartej-analiza równowagi zewnętrznej. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Wzrost gospodarczy-współczesne modele wzrostu. Polityka oddziaływania na podaż globalną. Główne nurty we współczesnej ekonomii. Kontrowersje wokół roli państwa. Transformacja gospodarcza-próby ujęcia teoretycznego. E-015 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw publicznych 2. Prowadzący: dr Aleksander Kowalski D EX: EA S1 8 15/15 S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: System administracji publicznej, Teoria gospodarki publicznej uzupełniające: Finanse publiczne, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 8. Tezy przedmiotu: Zakres gospodarki publicznej. Typy podmiotów gospodarczych w sektorze publicznym. System ekonomiczno-finansowy jednostek i zakładów budżetowych. Organy przedsiębiorstwa państwowego. System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa państwowego. Spółka Skarbu Państwa (Gminy) zarządzanie i system ekonomicznofinansowy. Prywatyzacja zadań publicznych. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw.

7 33 E-016 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Makroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Lis, dr Andrzej Adamczyk, dr Małgorzata Gajda, dr Dorota Kawiorska, dr Aleksander Kowalski, dr Paweł Zamora D EX B 3, 4 60/30 D FX B 3, 4 45/45 D TX B 2 30/30 I TX B 2 30/30 W FX; ZX B 2 30/30 Z TX B 2 15/10 poprzedzające: Mikroekonomia uzupełniające: Finanse, Historia myśli ekonomicznej, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Ogólna charakterystyka makroekonomii. Model ruchu okrężnego. Rachunek dochodu narodowego. Globalny popyt, globalna podaż, równowaga makroekonomiczna (model AS-AD). Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Model zagregowanych wydatków i dochodów. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej. Model gospodarki otwartej-analiza równowagi zewnętrznej. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Rynek pracy analiza równowagi. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy, modele wzrostu. Bezrobocie przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania. Inflacja przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania, główne teorie inflacji. Główne nurty we współczesnej ekonomii. Kontrowersje wokół roli państwa. Transformacja gospodarcza próby ujęcia teoretycznego. D. Kawiorska Ogólna charakterystyka makroekonomii. Model ruchu okrężnego. Rachunek dochodu narodowego. Globalny popyt, globalna podaż, równowaga makroekonomiczna (model AS-AD). Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Model zagregowanych wydatków i dochodów. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej. Model gospodarki otwartej analiza równowagi zewnętrznej (model IS-LM-BP, model Fleminga-Mundella). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Rynek pracy analiza równowagi. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy, modele wzrostu. Bezrobocie przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania. Inflacja-przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania, główne teorie inflacji. Główne nurty we współczesnej ekonomii. Kontrowersje wokół roli państwa. Transformacja gospodarcza próby ujęcia teoretycznego. E-017 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: dr Andrzej Adamczyk, dr Małgorzata Gajda, dr Paweł Zamora D TX B 1 30/30 I TX B 1 30/30 Z FX; ZX B 1, 2 16/32 Z TX B 1 15/10

8 34 uzupełniające: Historia myśli ekonomicznej, Makroekonomia, Organizacja zarządzania, Prawo, Wstęp do makroekonomii 8. Tezy przedmiotu: D, I: Wprowadzenie do ekonomii i gospodarki. Działalność gospodarcza Systemy gospodarcze i pojęcie własności. Mechanizm rynkowy. Reakcja uczestników rynku na zmiany ceny i dochodów oraz innych czynników. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Warunki maksymalizacji rynku. Modele rynku. Rynek czynników produkcji praca, kapitał, ziemia Z-TX: Miejsce ekonomii w systemie wiedzy naukowej. Potrzeby jako motyw działalności gospodarczej. Uniwersalne problemy dla każdego społeczeństwa wynikające z ograniczoności (co i ile wytwarzać, jak wytwarzać, i dla kogo wytwarzać). Mechanizm rynkowy. Reakcja uczestników rynku na zmiany cen i dochodów oraz innych czynników. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta). Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Warunki maksymalizacji zysku. Modele rynku struktury rynku a ceny, utargi i zyski przedsiębiorstw. Rynek czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi). Z-FX, ZX: Wprowadzenie do ekonomii. Przedmiot ekonomii. Modele i teorie ekonomiczne. Czynniki wytwórcze. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny. Własność i jej rodzaje. Mechanizm rynkowy. Popyt i podaż. Reakcja uczestników rynku na zmiany cen i dochodów. Prawo Engla. Ceny maksymalne i minimalne. Teoria zachowania konsumenta. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Warunki maksymalizacji rynku. Funkcja produkcji. Koszty w przedsiębiorstwie. Modele rynkustruktury rynku. Rynki czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi). E-018 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Wstęp do makroekonomii 2. Prowadzący: dr Małgorzata Gajda, dr Dorota Kawiorska, dr Paweł Zamora Z FX; IX; ZX B 3, 4 12/20 Z GX B 3, 4 20/20 poprzedzające: Wstęp do mikroekonomii uzupełniające: Finanse, Historia myśli ekonomicznej, Polityka ekonomiczna, Polityka fiskalna 8. Tezy przedmiotu: Ogólna charakterystyka makroekonomii. Model ruchu okrężnego. Rachunek dochodu narodowego. Globalny popyt, globalna podaż, równowaga makroekonomiczna (model AS-AD). Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Model zagregowanych wydatków i dochodów. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej. Model gospodarki otwartej analiza równowagi zewnętrznej. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Rynek pracy analiza równowagi. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy, modele wzrostu. Bezrobocie przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania. Inflacja-przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania, główne teorie inflacji. E-019 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zdrowiem publicznym 2. Prowadzący: dr Dorota Kawiorska D EX: EA S2 8 15/15

9 35 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Zdrowie i opieka zdrowotna- kwestie teoretyczno-metodologiczne. Finansowanie ochrony zdrowiaproblem alokacji zasobów w sektorze ochrony zdrowia. Dylematy wyboru systemu ochrony zdrowia. Reformy systemów ochrony zdrowia. Finansowanie ochrony zdrowia-determinanty wydatków na ochronę zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia-możliwości i bariery porównań międzynarodowych. System Rachunków Zdrowia (SHA). E-020 Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1. Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej 2. Prowadzący: prof. dr hab. Aleksandra Lityńska D EX C 4, 5 45/0 D FX: FB, FP, FR, FS, FU C 7, 8 60/0 D GX B 5 30/0 M EX: ED, EG, EI, EL C 2 15/15 S FX C 4 20/0 S ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 3 20/0 poprzedzające: Historia gospodarcza, Makroekonomia, Mikroekonomia, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot historii myśli ekonomicznej. Metodologia nauk ekonomicznych. Uwarunkowania genezy i funkcji poszczególnych teorii od historycznie określonej bazy społeczno-gospodarczej. Myśl ekonomiczna Starożytności. Grecka myśl ekonomiczna. Poglądy ekonomiczne w starożytnym Rzymie. Myśl ekonomiczna Średniowiecza. Wczesnośredniowieczna myśl ekonomiczna. System poglądów Tomasza z Akwinu. Merkantylizm pierwszy samodzielny kierunek myśli ekonomicznej i polityki ekonomicznej. Geneza merkantylizmu. Dwa etapy merkantylizmu. Cechy merkantylizmu w poszczególnych krajach. Fizjokratyzm pierwsza szkoła nauki ekonomii. Tło społeczno ekonomiczne i ustrój polityczny Francji. System fizjokratyczny i jego doktryna. Znaczenie Tablicy Ekonomicznej François Quesnay. Szkoła klasyczna twórcy nauki ekonomii. Charakterystyka epoki. William Petty. Poglądy ekonomiczne Adama Smitha. Twórczość Davida Ricardo. Ekonomia poklasyczna T. R. Malthus i J. B. Say. Poglądy ekonomiczne J. S. Milla. Niemiecka szkoła narodowa i historyczna. Podłoże społeczno gospodarcze. Koncepcje i przedstawiciele. Porównanie szkoły klasycznej ze szkołą historyczną w zakresie metody badań, przedmiotu badań ekonomii, praw ekonomicznych i roli państwa w gospodarce. Kierunek subiektywno marginalny. Szkoła austriacka, szkoła lozańska, szkoła angloamerykańska. Poglądy A. Marshalla. Teorie interwencjonizmu państwowego J. M. Keynesa. Życie i twórczość J. M. Keynesa. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Przełomowy charakter teorii J. M. Keynesa. Badania dynamiczne. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Narzędzia analizy dynamicznej. Wzrost zrównoważony. Model wzrostu zrównoważonego E. Domara. Wzrost niezrównoważony. Cechy luki deflacyjnej i luki inflacyjnej. Paradoks Domara Harroda. Współczesny neoliberalizm. Liberalizm szkoły chicagowskiej: monetaryzm M. Friedmana. Współczesny Keynesizm. Angielska szkoła z Cambridge. Odgałęzienia i nurty postkeynesizmu. Polska myśl ekonomiczna w okresie międzywojennym. Sytuacja polityczna i gospodarcza po odzyskaniu niepodległości. Kierunek historyczny i kierunek teoretyczny. Czołowi przedstawiciele i ich wkład do teorii ekonomii. E-021 Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1. Nazwa przedmiotu: Rozwój myśli ekonomicznej 2. Prowadzący: prof. dr hab. Aleksandra Lityńska

10 36 S EX: EA, ED, EG, EI, EL C 2 10/0 S EX (SP) C 4 16/0 S GX: GM, GS B 2 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot historii myśli ekonomicznej. Metodologia nauk ekonomicznych. Uwarunkowania genezy i funkcji poszczególnych teorii od historycznie określonej bazy społeczno-gospodarczej. Myśl ekonomiczna Starożytności. Grecka myśl ekonomiczna. Poglądy ekonomiczne w starożytnym Rzymie. Myśl ekonomiczna Średniowiecza. Wczesnośredniowieczna myśl ekonomiczna. System poglądów Tomasza z Akwinu. Merkantylizm pierwszy samodzielny kierunek myśli ekonomicznej i polityki ekonomicznej. Geneza merkantylizmu. Dwa etapy merkantylizmu. Cechy merkantylizmu w poszczególnych krajach. Fizjokratyzm pierwsza szkoła nauki ekonomii. Tło społeczno-ekonomiczne i ustrój polityczny Francji. System fizjokratyczny i jego doktryna. Znaczenie Tablicy Ekonomicznej François Quesnay. Szkoła klasyczna twórcy nauki ekonomii. Charakterystyka epoki. William Petty. Poglądy ekonomiczne Adama Smitha. Twórczość Davida Ricardo. Ekonomia poklasyczna T. R. Malthus i J. B. Say. Poglądy ekonomiczne J. S. Milla. Niemiecka szkoła narodowa i historyczna. Podłoże społeczno gospodarcze. Koncepcje i przedstawiciele. Porównanie szkoły klasycznej ze szkołą historyczną w zakresie metody badań, przedmiotu badań ekonomii, praw ekonomicznych i roli państwa w gospodarce. Kierunek subiektywno marginalny. Szkoła austriacka, szkoła lozańska, szkoła angloamerykańska. Poglądy A. Marshalla. Teorie interwencjonizmu państwowego J. M. Keynesa. Życie i twórczość J. M. Keynesa. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Przełomowy charakter teorii J. M. Keynesa. Badania dynamiczne. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Narzędzia analizy dynamicznej. Wzrost zrównoważony. Model wzrostu zrównoważonego E. Domara. Wzrost niezrównoważony. Cechy luki deflacyjnej i luki inflacyjnej. Paradoks Domara-Harroda. Współczesny neoliberalizm. Liberalizm szkoły chicagowskiej: monetaryzm M. Friedmana. Współczesny Keynesizm. Angielska szkoła z Cambridge. Odgałęzienia i nurty postkeynesizmu. Polska myśl ekonomiczna w okresie międzywojennym. Sytuacja polityczna i gospodarcza po odzyskaniu niepodległości. Kierunek historyczny i kierunek teoretyczny. Czołowi przedstawiciele i ich wkład do teorii ekonomii. E-022 Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1. Nazwa przedmiotu: Współczesna myśl ekonomiczna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Aleksandra Lityńska D MX: ME, MG, MH, MZ C 8 15/0 M FX C 2 30/0 M MX: MH C 2 15/0 M ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT C 2 30/0 S MX: ME, MG, MH, MZ, C 2 10/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Twórcy nauki ekonomii politycznej. Kierunek marginalny. Młodsza szkoła historyczna i instytucjonalizm. Spory metodologiczne. Keynesizm. Teorie wzrostu pokeynesowskie i neoklasyczne. Znaczenie i rola dynamiki gospodarczej. Rozwój narzędzi analizy dynamicznej. Modele wzrostu zrównoważonego. Wzrost niezrównoważony luka inflacyjna i deflacyjna. Monetaryzm. Współczesny neoliberalizm.

11 37 E-023 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka żywnościowa 2. Prowadzący: dr Danuta Golik D GX: GS S2 8 30/0 S GX: GS S1 3 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Plan zagospodarowania a lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy rozmieszczenia i lokalizacji działalności gospodarczej. Klasyczne i nowoczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. Podstawowe metody rozmieszczenia działalności gospodarczej. Rozmieszczenie i czynniki lokalizacji przemysłu. Przestrzenne problemy gospodarki żywnościowej. Lokalizacja i czynniki lokalizacji branż przemysłu rolno-spożywczego. Lokalizacja i czynniki lokalizacji obiektów turystycznych. Kryteria lokalizacji sieci usługowej. Perspektywy rozmieszczania gałęzi produkcji w Polsce do 2010 r. E-024 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Instytucje kredytu hipotecznego 2. Prowadzący: dr Danuta Golik D FX: FS S2 9 15/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Budownictwo mieszkaniowe w Polsce i sposoby jego finansowania. List zastawny jako instrument finansowy. Banki hipoteczne w krajach Unii Europejskiej i w Europie Wschodniej. Banki hipoteczne w Polsce, zasady ich tworzenia. Podstawy prawne funkcjonowania w Polsce banków hipotecznych. Perspektywy funkcjonowania w Polsce banków hipotecznych. E-025 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Plan marketingowy firmy. 2. Prowadzący: dr Danuta Golik D ZX: ZT S2 8 15/0 W ZX: ZT S2 5 10/0 Z ZX: ZR S2 7 12/0 Z ZX: ZR S2 6 12/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Marketing. Biznes. Strategie. Firma.

12 38 E-026 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy polityki przestrzennej 2. Prowadzący: dr Jolanta Teneta-Płotkowiak D EX: EN S2 6 15/15 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Plan zagospodarowania przestrzennego a lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy rozmieszczenia i lokalizacji działalności gospodarczej. Klasyczne i nowoczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. Podstawowe metody rozmieszczania działalności gospodarczej. Rozmieszczenie i czynniki lokalizacji przemysłu. Przestrzenne problemy gospodarki żywnościowej. Lokalizacja i czynniki lokalizacji wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego. Lokalizacja i czynniki lokalizacji obiektów turystycznych. Kryteria lokalizacji sieci usługowej. Perspektywy rozmieszczania gałęzi produkcji w Polsce do 2010 r. E-027 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Polityka ekonomiczna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek, prof. AE dr hab. Lucyna Mączka, dr hab. Kazimierz Zieliński, dr Grażyna Holik, dr Zygmunt Nowak D EX C 4 15/15 D FX: FB, FP, FR, FS, FU B 6 15/15 D GX B 3 30/30 W FX B 3 30/30 M EX: ED, EG, EL C 1 15/0 M EX: EI C 2 15/0 S EX: EA, ED, EG, EI, EL C 1 10/10 S GX: GM, GS B 1 10/10 S MX: MH C 3 10/10 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia uzupełniające: Finanse publiczne 8. Tezy przedmiotu: Funkcje państwa i polityki ekonomicznej w okresie transformacji rynkowej. Ocena procesu transformacji. Prywatyzacja i restrukturyzacja sektorów gospodarki. Polityka makroekonomiczna jej cele i instrumenty. Polityka przemysłowa i innowacyjna. Polityka regionalna. Strategia integracji z Unią Europejską. E-028 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek

13 39 3. Forma studiów Kierunek, specjalność 4. Grupa D MX: ME, MG, MH,MZ C 6 15/15 M MX: MH C 2 15/0 S MX: ME, MZ C 3 10/10 S MX: MG C 3 20/0 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Cele i instrumenty polityki gospodarczej. Funkcje państwa. Polityka fiskalna. Polityka pieniężna. Polityka przemysłowa i regionalna. Prywatyzacja. Unia Europejska. E-029 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Prywatyzacja sektora publicznego 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek D GX: GS S1 6 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Cele prywatyzacji. Drogi i ścieżki prywatyzacji. Analizy prywatyzacyjne. Ocena prywatyzacji. E-030 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek D GX: GM S2 7 15/15 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji E-031 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Strategie prywatyzacyjne 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek D GX: GM S1 7 15/0 M FX S1 1 30/0

14 40 S GX: GM, GS S1 4 10/0 poprzedzające: Polityka ekonomiczna, Polityka gospodarcza 8. Tezy przedmiotu: Prywatyzacja wiodących sektorów gospodarki. Konkurencyjność. E-032 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: System informacji gospodarczej 2. Prowadzący: dr hab. Kazimierz Zieliński D GX: GS S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: System ekonomiczny. Informacje gospodarcze. System informatyczny. E-033 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Systemy makrologistyczne 2. Prowadzący: dr hab. Kazimierz Zieliński S GX: GM, GS S2 3 20/0 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji E-034 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna 2. Prowadzący: dr Stanisław Mazur D EX: EA S1 6 0/30k S EX: EA S1 2 10/10 poprzedzające: Encyklopedia prawa, Gospodarka i administracja publiczna, Podstawy organizacji i zarządzania uzupełniające: Systemy administracji publicznej 8. Tezy przedmiotu: Administracja publiczna, sektor publiczny, koszty w sektorze publicznym, system administracji publicznej, modele administracji publicznej, prawo administracyjne, kadry w administracji publicznej, kultura administracyjna.

15 41 E-035 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym 2. Prowadzący: vacat S EX: EA S2 4 10/0 poprzedzające: Podstawy informatyki, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Integracja europejska, Polityka strukturalna 8. Tezy przedmiotu: Rewolucja informatyczna, globalizacja, informatyzacja, techniki teleinformatyczne, Internet, telepraca, społeczności wirtualne, cyberdemokracja, ochrona danych, handel elektroniczny. E-036 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Analiza polityk publicznych 2. Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak D EX: EA S1 9 0/30k poprzedzające: Zarządzanie publiczne uzupełniające: Metody ilościowe w gospodarce i administracji publicznej, Techniki komputerowe. 8. Tezy przedmiotu: Polityki publiczne. Analiza polityk publicznych. Badania społeczne, metodologia badań. Monitoring. Ewaluacja polityk publicznych. Sondaż społeczny. Analiza danych. E-037 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka i administracja publiczna, 2. Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr Stanisław Mazur D EX C 5 30/0 D FX: FS S1 6 15/15 Z EX C 3 6/6 Z GX: GR S1 6 20/0 S GX: GM S1 3 20/0 poprzedzające: Makroekonomia uzupełniające: Gospodarka publiczna, Samorząd terytorialny, Zarządzanie finansami w gospodarce publicznej 8. Tezy przedmiotu: Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. Ekonomia dobrobytu. Konkurencyjność w gospodarce. Polityka przemysłowa. Historia administracji publicznej. Administracja publiczna w systemie politycznym. Kadry w administracji publicznej. Dialog społeczny a integracja europejska. Główne problemy polityki społecznej w Polsce.

16 42 E-038 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka i administracja sektora publicznego 2. Prowadzący: dr Łukasz Mamica D GX: GM, GS S2 7 30/0 poprzedzające: Makroekonomia uzupełniające: Gospodarka publiczna, Samorząd terytorialny, Zarządzanie finansami w gospodarce publicznej 8. Tezy przedmiotu: Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. Ekonomia dobrobytu. Konkurencyjność w gospodarce. Polityka przemysłowa. Historia administracji publicznej. Administracja publiczna w systemie politycznym. Kadry w administracji publicznej. Dialog społeczny a integracja europejska. Główne problemy polityki społecznej w Polsce. E-039 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka publiczna 2. Prowadzący: dr Łukasz Mamica D EX: EA S1 6 0/30k S EX: EA S1 1 10/10 poprzedzające: Gospodarka i administracja publiczna, Makroekonomia uzupełniające: Gospodarka lokalna i komunalna, Organizacja usług publicznych, Samorząd terytorialny, Zarządzanie finansami w gospodarce publicznej 8. Tezy przedmiotu: Formy gospodarki publicznej. Teoria wyboru publicznego. Rola państwa w alokacji zasobów. Polityka ochrony konkurencji. Czynniki warunkujące konkurencyjność gospodarki. Regulacyjna rola państwa. Ekonomia dobrobytu. E-040 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Komunikacja i partycypacja społeczna 2. Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak D EX: EA S1 9 0/30k poprzedzające: Analiza polityk publicznych, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Organizacja usług publicznych, Zarządzanie jednostkami terytorialnymi 8. Tezy przedmiotu: Promocja, marketing, public relations, zarządzanie przez uczestnictwo, opinia społeczna, badania społeczne, trzeci sektor, organizacja pozarządowa, wolontariat, forum publiczne, katalog usług publicznych, kontraktowanie usług publicznych.

17 43 E-041 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w gospodarce i administracji publicznej 2. Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak D EX: EA S2 8 15/15 poprzedzające: Zarządzanie publiczne uzupełniające: Analiza polityk publicznych, Techniki komputerowe 8. Tezy przedmiotu: Analizy danych w sektorze publicznym. Drążenia danych dla potrzeb zarządzania - data mining. Raporty OLAP i inne raporty tabelaryczne zawierające statystyki opisowe. Wielowymiarowe techniki analizy danych, w tym zwłaszcza automatyczne detektory interakcji oparte na drzewach decyzyjnych (CHAID, CART, QUEST). Podstawowe techniki modelowania (regresja, regresja logistyczna) i pragmatycznie zorientowane prognozowanie. E-042 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja i rodzaje ubezpieczeń 2. Prowadzący: dr Marek Benio D EX: EA S1 7 0/30k S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: Gospodarka i administracja publiczna, Prawo gospodarcze uzupełniające: Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia społeczne 8. Tezy przedmiotu: Geneza i zarys historii ubezpieczeń. Rozwój ubezpieczeń w Polsce do 1989 roku. Cechy nowoczesnych ubezpieczeń. Podstawy prawne oraz uwarunkowania formalne i finansowe działalności ubezpieczeniowej Omówienie zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeń w oparciu o przepisy ustawy z 28 lipca 1990 roku. Pojęcia podstawowe, ich definicje i systematyka. Zasady i funkcje ubezpieczeń gospodarczych oraz ich klasyfikacja. Procedury i techniki stosowane w usługach ubezpieczeniowych. Podstawy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych. Cel i kierunki lokat. Analiza ilościowa za pomocą wskaźników ustawowych i rynkowych. Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeniowego; zakłady ubezpieczeń; pośrednicy; organy nadzorczo-kontrolne; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny cel powołania i zakres realizowanych zobowiązań; Rzecznik Ubezpieczonych; organizacje samorządowe. Ubezpieczenia życiowe i ich specyfika. Systematyka i charakterystyka poszczególnych rodzajów ubezpieczeń życiowych. Samorząd ubezpieczeniowy. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie. Underwriting geneza, cele, zadania; środki i przebieg underwritingu; ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Techniki sprzedaży ubezpieczeń. Reasekuracja definicja, cele i podstawowe zasady. Ubezpieczenia społeczne funkcje i relacje z ubezpieczeniami gospodarczymi. System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce a ubezpieczenia grupowe na życie. E-043 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja usług publicznych 2. Prowadzący: mgr Marcin Zawicki D EX: EA S2 7 0/30k

18 44 poprzedzające: Administracja publiczna, Gospodarka publiczna, Samorząd terytorialny, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Analiza polityk publicznych, Finanse publiczne, Komunikacja i partycypacja publiczna, Metody ilościowe w gospodarce publicznej 8.Tezy przedmiotu: Funkcje administracji publicznej: administracja porządkowo-reglamentacyjna, administracja świadcząca, funkcja właścicielska administracji, administracja a polityka. Funkcje administracji a kategorie zadań publicznych. Elementy teorii potrzeb (potrzeby zbiorowe, potrzeby indywidualne). Dobro publiczne a usługa publiczna (dobro publiczne sensu stricto i sensu largo). Kategoryzacja usług publicznych (usługi administracyjne, społeczne, techniczne). Zakres usług publicznych realizowanych przez poszczególne podmioty administracji publicznej. Charakterystyka usług publicznych w Polsce: usługi techniczne (usługi komunalne, organizacja transportu zbiorowego, drogownictwo), usługi administracyjne (usługi rejestracyjne, usługi koncesyjne, usługi społeczne (ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja, kultura, kultura fizyczna i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, mieszkalnictwo). Wpływ reform nowego zarządzania publicznego na organizację świadczenia usług publicznych. Alternatywne formy organizacji usług publicznych (kontrakty, granty, prywatyzacja, partnerstwo publiczno-prywatne, vouchery, itd.). Elementy polityki rozwoju usług publicznych: standardy usług publicznych, plany rozwoju usług, katalogi usług, polityka cenowa, dostępność do usług. Kontraktowanie usług publicznych - typy kontraktów i ich zastosowanie. Restrukturyzacja usług publicznych przykłady (prezentacja studiów przypadków). Monitorowanie usług publicznych, systemy pomiaru usług publicznych. E-044- Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Polityka strukturalna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Hausner D EX: EA S1 8 15/15 S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: Ekonomika przemysłu, Integracja europejska, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Kapitał ludzki i rynek pracy, Komunikacja i partycypacja społeczna, System administracji publicznej 8. Tezy przedmiotu: Polityka przemysłowa. Polityka regionalna. Zmiany strukturalne, restrukturyzacja, innowacje, regiony, fundusze strukturalne, zasady polityki strukturalnej. E-045 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne 2. Prowadzący: dr Marek Benio 3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa D EX: EA S1 7 0/30k S EX: EA S1 3 10/0 poprzedzające: Encyklopedia prawa uzupełniające: Administracja publiczna 8. Tezy przedmiotu: Zagadnienia ogólne: prawo materialne i postępowanie administracyjne, źródła prawa, zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracyjny (w znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym), właściwość, spory kompetencyjne, wyłączenie pracownika i organu, strona, interes prawny, uczestnicy postępowania administracyjnego. Prawne formy działania administracji: akt normatywny, akt administracyjny (pojęcie i rodzaje), decyzja (pojęcie i rodzaje), postanowienia, moc obowiązująca aktu administracyjnego (prawomocność, ostateczność, wzruszalność), ugoda, porozumienie administracyjne, czynności prawa cywilnego, czynności faktyczne, subsumpcja. Prawo materialne: omówienie

19 45 przykładowych dziedzin prawa materialnego: (prawo budowlane, gospodarka przestrzenna, prawo wodne, prawo osobowe, akta stanu cywilnego, transport i komunikacja, ubezpieczenia społeczne i pomoc społeczna, kultura i sztuka, edukacja, sport. Postępowanie: wszczęcie postępowania, doręczenia i wezwania, terminy, terminy załatwiania spraw, dowody, rozprawa, zawieszenie, umorzenie, decyzja (elementy decyzji). Instancyjność postępowania administracyjnego i postępowanie przed NSA: odwołanie, zażalenie, skarga administracyjna, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie przed NSA. Postępowanie szczególne: postępowanie podatkowe, ubezpieczenia społeczne. Skargi i wnioski, wydawanie zaświadczeń. E-046 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne 2. Prowadzący: dr Marek Benio D EX: EA S2 9 0/30k S EX: EA S2 4 10/0 poprzedzające: Encyklopedia prawa, Finanse publiczne, Prawo gospodarcze uzupełniające: Organizacja i rodzaje ubezpieczeń, Ubezpieczenia gospodarcze, Ubezpieczenia życiowe 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie prawa pracy. Stosunek pracy jako zobowiązanie wzajemne ze szczególnym uwzględnieniem zasady swobody kontraktowania oraz omówienie przykładów jej ograniczenia. Rodzaje umowy o pracę ze względu na czas trwania stosunku pracy. Stosunek pracy a inne umowy (cywilnoprawne), na podstawie których świadczona jest praca: zlecenie, dzieło, umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług z jednoosobowym podmiotem gospodarczym (tzw. samozatrudnienie). Nawiązanie i treść stosunku pracy. Sposoby powstania stosunku pracy: umowa, umowa spółdzielcza o pracę, mianowanie, powołanie, wybór. Kształtowanie stosunku pracy essentialia negoti, źródła prawa pracy. Rozwiązanie stosunku pracy. Upływ terminu, porozumienie stron, wykonanie pracy, wypowiedzenie, jednostronne rozwiązanie bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy. Terminy wypowiedzenia. Uprawnienia pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy odprawa, odszkodowanie, świadectwo pracy. Zmiana treści stosunku pracy. Wypowiedzenie zmieniające, czasowa zmiana treści stosunku pracy. Prawa i obowiązki stron podczas trwania stosunku pracy (art. 94 i art. 100 Kodeksu Pracy). Czas pracy. Normy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę, święta i w godzinach nocnych. Wynagrodzenie i inne świadczenia za pracę. Zagadnienia związane z kształtowaniem warunków wynagrodzenia (systemy wynagradzania), dodatków do wynagrodzenia, możliwości zmiany jego warunków i wysokości oraz prawnych instrumentów jego ochrony. Ponadto inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, takie jak odprawa rentowa lub emerytalna, odprawa pośmiertna, nagrody, diety z tytułu podróży służbowych, udziały i akcje pracownicze, odszkodowania. Wynagrodzenie i inne świadczenia należne mimo niewykonywania pracy. Przerwy na posiłek i na karmienie, przestój, urlop wypoczynkowy, niezdolność do pracy z powodu choroby, wolne dni na poszukiwanie pracy, opieka nad zdrowym dzieckiem, urlop okolicznościowy, szkolenia, badania. Ochrona pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, wypadki przy pracy. Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych. Ubezpieczenia społeczne. Podstawowe pojęcia: ubezpieczenia, zabezpieczenie, zaopatrzenie, pomoc społeczna, demogrant, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, ryzyko, świadczenia, zasiłki, składki. Rozwój ubezpieczeń społecznych. Bismarck, Beveridge, rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zakres podmiotowy: uniwersalny contra branżowy. Konwergencja tradycyjnych systemów. Kategorie objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Finansowanie ubezpieczeń społecznych. Metoda repartycyjna, kapitałowa, mieszana; wysokość składek a koszt pracy, wysokość składek a wysokość świadczeń; podział składki, rodzaje składek, płatnik, alternatywa dla przywilejów branżowych. Ubezpieczenia emerytalne III filary, Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma polskiego systemu ubezpieczeń emerytalnych 1999 r. Diagnoza starego systemu, porównania międzynarodowe, konstrukcja nowego systemu. Emerytura z ZUS. Otwarte Fundusze Emerytalne: rzeczywiste kryteria wyboru, ocena funkcjonowania, nadzór KNUiFE, mitologia przyszłej emerytura. Pracownicze programy emerytalne: atrakcyjny produkt o niskim popycie, zasady tworzenia, funkcjonowania i nadzoru. Debata: ubezpieczenia społeczne powinny być dobrowolne i zarządzane przez firmy sektora prywatnego. Zagadnienia dodatkowe: ubezpieczenia społeczne w UE (jednolity rynek różne systemy bezpieczeństwa socjalnego, harmonizacja i koordynacja -Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1408/71, swobodny przepływ pracowników a turystyka socjalna, walka z bezrobociem. E-047 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny

20 46 2. Prowadzący: dr Łukasz Mamica D EX: EA S1 7 15/15 S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: Administracja publiczna, Gospodarka i administracja publiczna 8. Tezy przedmiotu: Struktura administracji samorządowej. Rys historyczny samorządu terytorialnego. Prawne aspekty funkcjonowania samorządu. Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich. Międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego. Kompetencje samorządu terytorialnego. E-048 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: System administracji publicznej 2. Prowadzący: dr Stanisław Mazur D EX: EA S2 7 0/30k poprzedzające: Gospodarka i administracja publiczna, Podstawy organizacji i zarządzania uzupełniające: Zarządzanie jednostkami terytorialnymi 8. Tezy przedmiotu: Systemy administracji publicznej, administracja publiczna, zasady organizacji administracji, ustrojowe prawo administracyjne, organy administracji publicznej, kompetencje, kontrola i nadzór. E-049 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Techniki komputerowe 2. Prowadzący: mgr Jarosław Bober D EX: EA S2 7 0/30k poprzedzające: Podstawy informatyki uzupełniające: Metody ilościowe w gospodarce i administracji publicznej, Zarządzanie publiczne w społeczeństwie informacyjnym 8. Tezy przedmiotu: Wykorzystanie komputerów w sektorze publicznym. Zastosowanie programów Word, Access, Excel, Power Point, Statistica. Wykorzystanie Internetu. E-050 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne 2. Prowadzący: dr Marek Benio

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU Spis treści WSTĘP... 9 Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU... 13 1. Wyzwania stojące przed

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Zarys historii myśli ekonomicznej

Zarys historii myśli ekonomicznej Zarys historii myśli ekonomicznej Ekonomia Rok akademicki 2009/2010 Literatura H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, cz. I: rozdz. 3; cz. II:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy Spis treści WSTĘP Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU 1. Wyzwania stojące przed krajami

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wprowadzenie 10 Część I. Główne kierunki ekonomii a teoria dynamicznej gospodarki 25

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Szopy Kraków 2004 AUTORZY: Zofia Dach - rozdziały 3, 7, 9,12 Stanisław Miklaszewski - rozdziały l, 2, 4, 10, 11 Artur Pollok - rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej Metody badawcze stosowane w ekonomii. Budowa modeli i teorii ekonomicznych

Rozdział II. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej Metody badawcze stosowane w ekonomii. Budowa modeli i teorii ekonomicznych Spis treści Od a u to ró w... 13 S zdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii...... 15 1. Czym się zajmuje ekonomia?... 15 2. Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji... 17 3. Proces

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Tematyka seminarium: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami i jednostkami sektora publicznego, zachowania organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek Finanse Opracowała: dr Bożena Ciupek Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, umiejscowienie zjawisk finansowych w całokształcie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 1.1. Zjawiska i procesy oraz stosunki finansowe jako przedmiot nauki finansów Etymologia pojęcia "finanse" Finanse w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne D Huto UTtt rozsieneoia o Somne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 Wstęp 9 ROZDZIAŁ I Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej 15 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne 15 1.1. Unia monetarna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33 Spis treści: Wstęp str. 9 1.Przyczyny wahań cyklicznych Gabriela Wronowska str. 15 Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego str. 15 Teorie wahań cyklicznych str. 19 Historia wahań cyklicznych str. 29 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych 23 1.1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo