Złoto Wydarzenia na rynku złota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złoto Wydarzenia na rynku złota"

Transkrypt

1 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors tel

2 2 Główne wnioski Podtrzymujemy prognozę wzrostu cen złota w średnim terminie w cenach nominalnych i względem innych aktywów. Nadal rekomendujemy zakup złota w celu dywersyfikacji portfela i zabezpieczenia w okresie spodziewanej inflacji z ceną docelową na poziomie USD/oz w 2012 roku. Zespół analityków i zarządzających Investors prognozuje niezmiennie wzrosty cen złota od wielu lat, wbrew niektórym sceptycznym opiniom panującym w środowisku ekonomicznym. W momencie tworzenia pierwszego w Polsce funduszu złota Investor Gold FIZ, spotykaliśmy się z opiniami, że ówczesne poziomy cen ( USD/oz początek 2006 r.) oznaczają jego przewartościowanie. Uważamy, że obecnie złoto traktowane jest przez coraz większą liczbę instytucji finansowych i inwestorów jak uniwersalna waluta zabezpieczającą wartość majątku, także w wyniku spadku wartości innych walut, m.in. USD i EUR. Także relacje złota do innych aktywów pokazują jego potencjał, np. złoto w relacji do indeksów akcji. Zgadzamy się z tezą, że w końcowej fazie wzrostów, nabiorą one wysokiej dynamiki i będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem bańki spekulacyjnej. Prognozujemy, że może to nastąpić w horyzoncie 3-5 lat kiedy na rynek złota popłynie masowy kapitał, m.in. z rynku obligacji i będą już widoczne efekty inflacyjne. W zeszłorocznych raportach prognozowaliśmy, że w 2010 roku cena złota osiągnie poziom 1400 USD/oz, co również przez część komentatorów uznane zostało za bardzo kontrowersyjną tezę. Wówczas ceny złota oscylowały wokół historycznych nominalnych szczytów USD/oz. W dniu 8 listopada 2010 cena złota przekroczyła 1400 USD/oz.

3 3 Wydarzenia warte odnotowania. Za istotne wydarzenia dla rynku złota w ostatnim okresie uznajemy: Kryzys w Grecji i krajach PIIGS obnażenie braku spójnego programu wyjścia z kryzysu i możliwości destabilizacji waluty w regionie, prawdopodobne będą kolejne dodruki pustego pieniądza, skutkujące osłabieniem Euro i w perspektywie wzrostem inflacji. Kolejny program skupu obligacji w USA, powszechnie już nazywany dodrukiem pustego pieniądza, tym razem na kwotę 850 mld USD do połowy 2011 r. Zaprzestanie wyprzedaży złota przez narodowe banki centralne. W okresie kolejnego roku obowiązywania umowy CBGA, banki sygnujące tę umowę sprzedały zaledwie 6.7 tony złota, przy limicie 400 ton. Jest to najmniejsza ilość sprzedanego złota od momentu podpisania pierwszej umowy CBGA w 1999 roku. Systematyczna realizacja planów akumulacji złota przez wybrane kraje rozwijające się, m.in. centralny bank Rosji, który nabył 118 ton od początku roku. Wzrost popytu inwestycyjnego, widoczny m.in. na przykładzie funduszy typu ETF, które w ciągu roku zgromadziły dodatkowe 341 ton złota. Tylko w II kwartale 2010 roku inwestorzy wpłacili do ETFów 11.6 mld USD.

4 4 Spis treści 1. Główne wnioski 2. Fundamenty wzrostu: napędzanie inflacji i wojny walutowe i. Kryzys gospodarek krajów Euro ii. Wzrost bazy monetarnej iii. Popyt inwestycyjny iv. Popyt w Chinach 3. Banki centralne 4. Popyt i podaż 5. Załączniki: i. Wartość złota względem akcji ii. Stopy zwrotu

5 5 Fundamenty wzrostu Od czasu publikacji naszego ostatniego raportu mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi wydarzeniami. Kilka krajów strefy euro miało problemy z obsługą swojego zadłużenia, najbardziej widoczne były problemy Grecji. Plany ratowania tych krajów podzieliły strefę euro i obnażyły problemy związane m.in. ze stabilnością wspólnej waluty. Zza Atlantyku otrzymaliśmy porcję informacji o kolejnym planie stymulowania gospodarki poprzez rządowy plan skupu obligacji. Nieco wcześniej żywe reakcje wzbudziła też wzmianka z posiedzenia komitetu otwartego rynku (FOMC) o konieczności stymulowania inflacji. Centralny bank Japonii podjął się również stymulowania gospodarki nowym pieniądzem. Z drugiej strony mamy kraje rozwijające się, które notują co roku ogromne nadwyżki handlowe, akumulowane głównie w obligacjach amerykańskich. Dla organów rządowych zarządzających gigantycznymi rezerwami walutowymi wyzwaniem jest ich dywersyfikacja i ucieczka od dolara. Jednym z przejawów takiej strategii jest lokowanie rezerw w sektor surowcowy, również w złoto. Stąd obserwujemy duży wzrost rezerw złota w Rosji, Indiach, Chinach. Skutki interwencji rządowych widoczne są na rynkach akcji i surowców, które w wyniku stymulacji monetarnej osiągają w szybkim tempie coraz wyższe poziomy cenowe. Widoczne są też na rynku walutowym, gdzie mówi się głośno o groźbie wojen walutowych, zarówno w kontekście spekulacyjnym jak i protekcjonizmu gospodarczego. Grecja, pierwszy kamień lawiny dodruku Euro W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku, największe reperkusje na rynkach wywołały problemy ze sfinansowaniem długu przez Grecję. Gdyby nie program pomocowy zainicjowany przez przywódców krajów strefy euro, MFW i ECB, to Grecja musiałaby ogłosić bankructwo. Jednak udzielony pakiet pomocowy na kwotę 750 mld EUR i decyzja Europejskiego Banku Centralnego o skupie obligacji rządowych i korporacyjnych, pomogły Grecji zrolować zadłużenie i wejść w burzliwy program naprawy finansów publicznych. Jedną z bardziej dyskusyjnych kwestii w tej sprawie jest postawa Europejskiego Banku Centralnego, który dał dowód braku swojej niezależności i uświadomił uczestnikom rynku, że w obecnej sytuacji nie ma bezpiecznych walut, a

6 6 kolejne problemy fiskalne i gospodarcze będą rozwiązywane poprzez zwiększanie długu i drukowanie pustego pieniądza. Jest to tym bardziej groźne, że dług Grecji w relacji do innych krajów o podobnej sytuacji jest niewielki. Doskonale widać to na poniższym wykresie. Łączna wartość długu publicznego Włoch, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii jest piętnastokrotnie większa niż dług Grecji. Dlatego w przyszłości możliwe problemy krajów PIIGS i niesione im programy pomocowe, mogą destrukcyjnie wpłynąć na euro oraz przyczynić się do większego niż obecnie wzrostu globalnej bazy monetarnej. W przyszłości wiązać się to będzie ze wzrostem inflacji.

7 7 Złoto walutą rezerwową do akumulacji majątku. Groźba niewypłacalności Grecji oraz podobne zagrożenia płynące z innych krajów zaliczanych do grona PIIGS, miały duży wpływ na rynek walutowy. Notowania euro względem dolara spadały z niewidzianą od dawna dynamiką wynoszącą 22% w ciągu sześciu miesięcy. W normalnych warunkach rynkowych takie umocnienie dolara wpłynęłoby na bardzo dużą przecenę metali szlachetnych i surowców. Zaistniała sytuacja zaliczała się jednak do wydarzeń nadzwyczajnych, ponieważ od początku 2009 roku zarówno dolar jak i euro psute są z podobną dynamiką. Mamy więc dwie główne waluty, których fundamentalne podstawy są silnie osłabiane poprzez działania banków centralnych i polityków. Jest to w skali globalnej bardzo silnie inflacjogenny czynnik, dlatego też w czasie umacniania dolara nie mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen złota i surowców. Widoczne jest to na wykresie szerokiego indeksu walut rynków wschodzących i surowcowych względem dolara i euro. W skład indeksu wchodzą takie waluty jak AUD, CAD, PLN, BRL, NZD, NOK, CHF, RUB, INR. Zachowanie szerokiego indeksu walut względem dolara i euro jest dowodem na to, że bardzo mocna postawa metali szlachetnych podczas umacniania się dolara względem euro od listopada 2009 roku, jest wynikiem działań organów rządowych osłabiających waluty dwóch największych na świecie ośrodków gospodarczych. Efekty psucia dwóch

8 8 głównych walut widać aktualnie w postaci dynamicznie rosnących cen metali szlachetnych i surowców. Rosnące ceny aktywów materialnych można traktować jako wstęp do cyklu inflacyjnego, który będzie się nasilał wraz z coraz większym wykorzystaniem pieniędzy wpompowanych w system bankowy. Zjawisko to powinno być widoczne na wskaźniku określającym szybkość obiegu pieniądza w gospodarce. Wskaźnik ten obecnie jest w początkowej fazie wzrostu, a jego dalsza aprecjacja powinna korelować z rosnącymi cenami surowców i ze zwiększoną presją inflacyjną w amerykańskiej gospodarce. Doskonałym przykładem reakcji cen złota na wysoką inflację i niski wzrost gospodarczy jest druga połowa lat siedemdziesiątych. W okresie tym dynamika roczna wskaźnika cen koszyka dóbr konsumenta osiągnęła swoje maksimum na poziomie 14,8%, a FED w walce z rosnącą inflacją podniósł stopy procentowe do poziomu 20%. Zanim jednak stopy procentowe osiągnęły swe skrajnie wysokie wartości, złoto było najsilniejszą klasą aktywów w relacji do indeksów akcji i surowców.

9 9 W bieżącym roku, na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku, rada gubernatorów wraz z szefami regionalnych banków federalnych opowiedziała się za tym, że w najbliższych miesiącach konieczne będzie zwiększenie pomocy dla gospodarki. Omawiany program pomocowy, podobnie jak poprzednie programy realizowane przez FED, ma być przeprowadzony w postaci skupu obligacji rządowych, czyli druku pustego pieniądza. Podczas spotkania, Komitet zwracał szczególną uwagę na inflację podkreślając, że inflacja jest zbyt niska i taka pozostanie przez dłuższy czas. Dlatego działania FED powinny być skupione na tym, żeby zwiększyć oczekiwania inflacyjne, a w konsekwencji samą inflację. Na listopadowym posiedzeniu FED zatwierdzony został program pomocowy obowiązujący do końca czerwca 2011, który określa wykup obligacji rządowych na kwotę od 850 do 900 mld USD. Na tę kwotę będzie się składać 600 mld USD nowo wydrukowanych pieniędzy, a mld USD będzie pochodzić z reinwestowania kapitału z już posiadanych obligacji. Uwzględniając zatwierdzony w listopadzie program luzowania ilościowego, od września 2008 roku do połowy 2011 roku, ilość wyemitowanych przez FED pieniędzy zwiększy się o 327%.

10 10 Komunikat z posiedzenia Komitetu dał jednocześnie jasny sygnał mówiący o tym, w jaki sposób czołowi decydenci największej gospodarki chcą wejść na ścieżkę wzrostu gospodarczego i tym samym pozbyć się dotychczasowych problemów z przerostem zadłużenia. Sposób w jaki chcą to osiągnąć polega na wywołaniu inflacji, które w ujęciu realnym zmniejszy poziom zadłużenia, zwiększy cenę aktywów materialnych, czyli surowców, nieruchomości oraz metali szlachetnych, pobudzi konsumpcję i zmotywuje spółki do inwestycji kapitałowych.

11 11 Rośnie napływ kapitału na rynek złota Od października 2009 roku, ilość złota zgromadzonego we wszystkich ETFach na świecie, wzrosła o 341 ton i aktualnie wynosi 2095 ton. Drugi kwartał 2010 roku był rekordowy pod względem ilości środków, które napłynęły do złotych funduszy ETF. Wpływy wyniosły 11,6 mld USD, podczas gdy w pierwszym kwartale zaledwie 981 mln USD. Głównymi inwestorami są instytucje finansowe, w tym banki, fundusze czołowych inwestorów, m.in. Johna Paulsona, Georga Sorosa, Erica Mindicha, Thomasa Kaplana oraz fundusze emerytalne.

12 12 Główni inwestorzy największego ETF złota, SPDR Gold Shares, który zgromadził 57 mld USD aktywów w złocie w ciągu 6 lat funkcjonowania wartość [mln USD] liczba akcji Paulson & Co Northern Trust JP Morgan Chase & Co Bank of America Morgan Stanley & Co Blackrock Advisers UBS AG Soros Fund Management Eton Park Capital Schroder Investment źródło: opracowanie własne na podstawie Bloomberg, SPDR Gold Shares, stan na Fundusze ETF, które mają pełne pokrycie w złocie, zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Na początku lipca w Japonii rozpoczęły działalność fundusze ETF z pełnym pokryciem w metalach szlachetnych. Fundusze te nominowane są w japońskim jenie i notowane są na parkiecie Tokyo Stock Exchange, umożliwiają partycypowanie we wzroście cen złota, srebra, platyny i palladu. Kruszce, stanowiące pokrycie tych funduszy, przechowywane są w Japonii. Na japońskim rynku mówi się, że aktywa tych funduszy w ciągu roku mogą wzrosnąć ośmiokrotnie. Tak duży wzrost może wynikać z realokacji oszczędności przez japońskich obywateli, którzy w obawie przed utratą wypłacalności swojego kraju, będą je kierować w stronę metali szlachetnych. Japonia to kraj o największym długu publicznym na świecie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca dług wynosi 80 tys. USD. Dla funduszy ETF metali szlachetnych, duży potencjał mogą stanowić środki pieniężne zgromadzone przez fundusze emerytalne, które według danych z 31 marca miały ulokowane w sektorze surowców tylko 0,13% aktywów. Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych w Indiach poinformowało, że siedem funduszy ETF z pełnym pokryciem w złocie, na dzień 30 lipca zwiększyło stan posiadania kruszcu o 100% względem poprzedniego roku. Obecnie wartość aktywów wszystkich złotych funduszy ETF w Indiach wynosi 22,9 mld rupii (515 mln USD) i stanowi 12 ton. Uczestnicy hinduskiego rynku szacują, że w ciągu najbliższych trzech lat, w złotych funduszach ETF może być zgromadzone od 100 do 200 ton metalu. Oznacza to, że sektor ten może wzrosnąć nawet siedemnaście razy. Wartość jednostek uczestnictwa hinduskich funduszy złota w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła o 19%. W pierwszej połowie roku popyt inwestycyjny na złoto był większy względem tego samego okresu roku poprzedniego o 264% i wyniósł 92,5 ton.

13 13 Atrakcyjność funduszy złota na całym świecie związana jest ze wzrostem cen złota we wszystkich walutach. Dynamikę wzrostu cen złota można scharakteryzować dzieląc ją na 4 fazy: I faza: nieliczni ekonomiści dostrzegają potencjał cen złota, ale są ignorowani, bo szybciej rosną ceny akcji, nieruchomości II faza: powstają fundusze złota, w tym ETFy, Investor Gold FIZ III faza (obecna): włączają się duzi gracze, inwestorzy finansowi, którzy chcą wykorzystać okres największych wzrostów IV faza: gorączka inwestycyjna, tworzy się bańka spekulacyjna poprzez ogromny napływ gotówki taka sytuacja miała miejsce w r. Cztery fazy dojrzałości rynku złota doskonale widać na wykresie cen kruszcu z okresu r. W fazie pierwszej i drugiej uczestniczyli nieliczni inwestorzy, którzy operując na mało płynnym rynku spowodowali pierwszą falę wzrostową. Odnosząc tę analogię do obecnych czasów, z wystąpieniem fazy pierwszej i drugiej mieliśmy do

14 14 czynienia w okresie r. Przez ostatnie dwa lata na rynku złota mamy do czynienia z budowaniem zaangażowania w kruszec przez największych inwestorów, instytucje finansowe i banki centralne. Możemy więc uznać, że aktualnie znajdujemy się w końcowym etapie fazy trzeciej. Przed nami najbardziej dynamiczna faza czwarta, która umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, ale wymaga dużej samodyscypliny i konsekwencji w obranej strategii. Bardzo prawdopodobna realizacja dynamicznych wzrostów w fazie czwartej powinna współgrać z wypełnieniem naszej prognozy określającej poziom docelowy 2000 USD w 2012 roku.

15 15 Popyt na złoto rośnie w tempie 13% rocznie na największym rynku świata, w Chinach. Chińska konsumpcja złota wzrasta wraz z jego ceną. Jest to wynikiem dywersyfikacji oszczędności przez obywateli Chin. Według szacunków World Gold Council, popyt inwestycyjny na złoto w sektorze detalicznym wzrósł o 57% w pierwszym kwartale tego roku względem tego samego okresu roku poprzedniego podczas, gdy popyt jubilerski wzrósł o 11%. W okresie ostatnich pięciu lat popyt na złoto w Chinach wzrastał średniorocznie o 13%. W ubiegłym roku wartość skonsumowanego złota w Chinach wyniosła 14 mld USD, stanowi to 11% udział w globalnym popycie. Aktualnie Chiny są największym producentem złota na świecie. Szacuje się, że popyt na złoto w Chinach do końca tej dekady podwoi się. Do kupna złota obywateli Chin oficjalnie zachęca rząd. Bardzo dobrym przykładem propagowania przez chiński rząd lokowania oszczędności w złocie, jest ostatnio podpisana umowa pomiędzy Industrial Commercial Bank of China a World Gold Council. Umowa określa współpracę tych podmiotów w zakresie prowadzenia akcji promocyjnej dotyczącej lokowania oszczędności w złocie. Rząd propaguje także złoto i srebro w spotach reklamowych

16 16 emitowanych w państwowej telewizji. Centralny Bank Chin dąży do regularnego wzrostu swoich rezerw złota, lecz aby uniknąć nadmiernej aprecjacji cen złota, nie skupuje kruszcu bezpośrednio z rynku, ale przejmuje go od państwowych kopalń oraz podpisuje umowy na dostawę rudy z niezależnymi spółkami wydobywczymi. World Gold Council szacuje, że w ciągu ostatniej dekady chińskie spółki wydobywcze zwiększyły produkcje złota o 84%. Prognozy World Gold Council mówią, że złoża złota w Chinach mogą się wyczerpać w ciągu najbliższych sześciu lat. Trend ten mógłby się odwrócić gdyby odkryto nowe złoża. Jest na to duża szansa, ponieważ złoża metali szlachetnych w Chinach są nadal mało rozpoznane. W kulturze Chin, złoto jest symbolem bogactwa. Tradycją jest obdarowywanie złotymi upominkami z okazji urodzin, zaślubin lub chińskiego nowego roku. Caibai z siedzibą w Pekinie, największy na świecie dystrybutor detaliczny złota, odnotował w styczniu 40% wzrost przychodów ze sprzedaży złota, w relacji rok do roku. Fakty te dowodzą zmiany w nastawieniu chińskiego konsumenta, który zaczął postrzegać złoto już nie tylko jako prezent, ale również sposób na lokowanie oszczędności.

17 17 Popyt i podaż Utrwala się zmiana struktury popytu, mocniejszy jest popyt inwestycyjny, przy mniejszym popycie jubilerskim. Odrodził się popyt przemysłowy, który nieco spadł w trakcie kulminacji kryzysu, jednak jego wielkość nie jest na tyle istotna, żeby wpływał na zmiany cen złota. Podaż złota jest relatywnie stabilna w ujęciu rocznym, producenci starają się jak najszybciej eksploatować i wprowadzać do eksploatacji nowe złoża, aby wykorzystać hossę na tym rynku i ceny kruszcu, które są 5-krotnie wyższe niż 10 lat temu. Producentom brakuje jednak nowych odkryć złóż gotowych do eksploatacji. Najwięksi z nich generują miliardy dolarów gotówki, która przeznaczana jest m.in. na przejęcia innych firm wraz z ich depozytami i przez to zwiększania potencjału produkcji. Nie powoduje to jednak nowych odkryć, zatem globalne depozyty nie ulegają zwiększaniu.

18 18 Popyt przemysłowy wraca do poziomu sprzed kryzysu W pierwszej połowie bieżącego roku popyt na złoto w sektorze przemysłowym wzrósł o 16% w relacji rok do roku. Za ten wzrost głównie odpowiada branża elektroniczna, dla której ubiegły rok był okresem kulminacji spowolnienia i spadku produkcji. Aktualnie w branży elektronicznej widać wyraźną poprawę. Skutkuje to odbudowywaniem zapasów i realizacją większej ilości zamówień. Spadek popytu na złoto o 6% odnotowano w branży stomatologicznej. Stomatologia od lat zgłasza coraz mniejszy popyt na złoto, ponieważ wykorzystuje w coraz większym stopniu zamienniki w postaci ceramiki oraz metali bazowych. Branża stomatologiczna odpowiada za mniej niż 10% popytu przemysłowego, więc spadek zapotrzebowania na kruszec w tym sektorze nie wpływa znacząco na wielkość popytu w skali globalnej. Popyt jubilerski: niewielki spadek ilościowy, wzrost wartości W drugim kwartale popyt na złoto wyniósł 408,7 ton i był mniejszy o 5% względem tego samego okresu roku poprzedniego. W ujęciu dolarowym, popyt tego sektora wyniósł 15,7 mld USD, o 23% więcej w relacji rok do roku. Najbardziej dynamiczny wzrost popytu na biżuterię miał miejsce w Hong Kongu. Ilość kupionego złota była większa w drugim kwartale o 34% względem tego samego okresu roku poprzedniego. Tak duży wzrost popytu na złoto w Hong Kongu jest efektem niskiej bazy z roku ubiegłego. W związku z lepszą sytuacją gospodarczą i wzrostem konsumpcji, rosnąca dynamika popytu widoczna była również w Rosji, Japonii, Arabii Saudyjskiej i Chinach. W Tajlandii, Indonezji i Południowej Korei kontynuowany był spadek popytu na biżuterię, ponieważ konsumenci w tych krajach nie akceptują aktualnych cen kruszcu.

19 19 Podaż złota W drugim kwartale całkowita podaż złota wyniosła 1131 ton i była większa o 18% względem tego samego okresu roku poprzedniego. Wydobycie kruszcu wzrosło o 3% do 658,5 tony. Wzrost ilości wydobytego złota jest związany z uruchomieniem nowych kopalni oraz działalnością pozostałych obiektów wydobywczych, które zaczęły operować na pełnych mocach przerobowych. W Australii odnotowano wzrost wydobycia dzięki kopalni Boddington należącej do spółki Newmont Mining. Kopalnia ta zakończyła pierwszy rok działalności wykorzystując pełną moc wydobywczą. Wyraźny wzrost wydobycia odnotowano również w Meksyku i Argentynie. Natomiast 30% spadki wydobycia odnotowano na kopalniach w Indonezji i Peru. Mniejsza produkcja była związana z wydobyciem bardziej ubogiej rudy niż w roku poprzednim. O 35% do 496 ton wzrosła ilość odzyskiwanego kruszcu ze złotego złomu. Największa ilość złotego złomu pochodziła z rynków wschodnich i wschodnio- azjatyckich.

20 20 W drugim kwartale kontynuowany był proces zmniejszania ilości kontraktów forward otwieranych przez producentów złota, aby zabezpieczyć wydobywany kruszec po bieżących cenach. Aktualnie w skali globalnej producenci mają zabezpieczenie na 195 ton złotego metalu. Największą ilością otwartych kontraktów forward dysponuje spółka AngloGold Ashanti, która w swojej strategii na najbliższe miesiące określiła stopniową redukcję otwartych pozycji zabezpieczających.

21 21 Banki centralne Banki centralne wstrzymały sprzedaż złota na rynek, bo 6.7 tony rocznej sprzedaży złota w ramach CBGA, można uznać za zanik transakcji w porównaniu z kilkuset tonami rocznej sprzedaży w poprzedniej dekadzie do 2008 roku włącznie. Banki krajów rozwijających się gromadzą złoto 26 września minęła pierwsza rocznica obowiązywania trzeciej umowy Central Bank Gold Agreement. W ramach umowy banki centralne strefy euro sprzedały 6,7 tony złota, była to najmniejsza ilość sprzedanego kruszcu od momentu podpisania pierwszej umowy CBGA. We wrześniu 2009 roku Bundesbank podał komunikat, że w najbliższych 12 miesiącach sprzeda 6,5 tony metalu, jednak do chwili obecnej zbył zaledwie 5,2 tony. Najmniejsza od lat ilość sprzedawanego złota przez banki centralne krajów rozwiniętych jest dowodem na to, że instytucje te coraz mniej chętnie pozbywają się rezerw złota. Międzynarodowy Fundusz Walutowy sprzedał bankom centralnym Indii, Sri Lanki, Mauritiusa i Bangladeszu łącznie 232 tony złota. 88 ton kruszcu fundusz zbył na otwartym rynku. Ilość kruszcu pozostała funduszowi wynosi 83 tony. Stanowi to zaledwie 20% początkowej ilości przeznaczonej w ubiegłym roku do sprzedaży. Nie potwierdziły się więc obawy uczestników rynku, według których 400 ton złota przeznaczone przez IMF na sprzedaż, miało spowodować spadek cen kruszcu. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy konsekwentną politykę zwiększania rezerw złota realizowała Rosja, która nabyła 118 ton kruszcu powiększając stan swoich rezerw o 19,4% do 726 ton. Obecnie złoto stanowi 5,7% rezerw walutowych Centralnego Banku Rosji. Według wypowiedzi Władimira Putina, Rosja powinna w przyszłości dysponować rezerwami złota wynoszącymi 10% rezerw walutowych. Trend skupu złota przez banki centralne powinien być w przyszłości kontynuowany. Zwłaszcza, że banki centralne krajów rozwijających się w przeciwieństwie do banków krajów rozwiniętych, dysponują małą ilością złota w relacji do całości rezerw walutowych. W związku z tym, w przyszłości banki centralne krajów rozwijających się, powinny regularnie zwiększać rezerwy złotego metalu.

22 22 Podsumowanie W pierwszej połowie 2009 roku określiliśmy poziom docelowy dla złota w 2010 roku na 1400 USD za uncje. Przez ten okres cena kruszcu wzrosła o 57%. W listopadzie złoto na rynku spot osiągnęło 1424 USD. W związku z tym, jesteśmy usatysfakcjonowani dynamiką wzrostu cen złota, która pozwoliła w pełni urzeczywistnić prognozowany poziom docelowy na ten rok. W ubiegłym roku prognozowaliśmy również poziom docelowy dla złota w 2012 roku na 2000 USD za uncję. Biorąc pod uwagę dynamikę dotychczasowego trendu wzrostowego uważamy, że cena ta powinna zostać osiągnięta, dlatego podtrzymujemy naszą prognozę. Wraz z rosnącymi cenami złota, wyjątkowo dobrze powinno zachowywać się srebro. Kruszec ten charakteryzuje się dużo większą od złota dynamiką trendów. Dlatego w przyszłości większych zysków należy oczekiwać na srebrze, które w przeciwieństwie do złota jeszcze nie przebiło szczytów z 1980 roku. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że szczyty srebra z lat 80-tych na poziomie 42 USD zostaną pokonane. Chcąc wykorzystać potencjał srebra, od pewnego czasu utrzymujemy również zaangażowanie funduszu w ten metal. Srebro w portfelu funduszu przyczyniło się w znacznym stopniu do osiągnięcia wyniku dużo lepszego od złotego benchmarku. Dlatego w przyszłości będziemy się starali wykorzystać potencjał drzemiący zarówno w złocie jak i srebrze utrzymując zaangażowanie w tych metalach oraz spółkach, które zajmują się ich wydobyciem. Od połowy października 2009 roku, czyli od momentu publikacji ostatniego raportu, złoto wzrosło o 36%, większą skalę aprecjacji odnotowały jedynie metale przemysłowe i akcje sektora nieruchomości. Potwierdziło to stawiane tezy, że w obecnej fazie cyklu złoto będzie dawać jedne z najwyższych stóp zwrotu.

23 23

24 24 Załącznik stopy zwrotu wybranych aktywów Cykl hossy złota jest dłuższy niż w przypadku akcji i surowców przemysłowych. Dodatkowo zmiany cen złota nie są skorelowane ze zmianami cen tych aktywów. Dzięki temu, w skali roku złoto charakteryzuje się stabilnymi wzrostami na tle zmienności cen akcji i surowców, a jednocześnie wyższymi stopami zwrotu od papierów skarbowych. W efekcie ma to wpływ na ostateczną, skumulowaną stopę zwrotu. stopy zwrotu wybranych aktywów od początku dekady: obligacje, akcje, surowce skumulowane bony ropa miedź miedź ropa miedź ropa bony miedź złoto złoto 17.3% 57.3% 48.8% 42.2% 40.4% 39.5% 57.8% 5.7% 138.5% 23.9% 399.2% US T2yr złoto WIG20 ropa miedź WIG20 złoto złoto ropa miedź miedź 5.1% 22.9% 33.9% 33.6% 37.3% 23.7% 31.1% 5.5% 87.3% 12.1% 343.8% złoto bony S&P500 WIG20 WIG20 złoto miedź US T2yr WIG20 WIG20 ropa 2.5% 10.8% 26.4% 24.6% 35.4% 23.1% 6.5% 3.3% 33.5% 11.0% 203.6% S&P500 miedź złoto S&P500 złoto S&P500 WIG20 S&P500 złoto S&P500 bony -13.0% 6.6% 21.7% 9.0% 17.9% 13.6% 5.2% -38.5% 24.8% 6.1% 96.6% miedź US T2yr bony bony bony US T2yr US T2yr WIG20 S&P500 bony WIG % 3.3% 5.7% 6.0% 6.4% 4.4% 4.8% -48.2% 23.5% 3.5% 46.0% ropa WIG20 ropa złoto US T2yr bony bony miedź bony ropa US T2yr -26.0% -2.7% 4.2% 4.9% 3.1% 4.3% 4.2% -53.9% 6.7% 2.2% 33.8% WIG20 S&P500 US T2yr US T2yr S&P500 ropa S&P500 ropa US T2yr US T2yr S&P % -23.4% 1.8% 2.0% 3.0% -0.3% 3.5% -55.7% 0.9% 0.9% -10.4% bony rentowność polskich 52-tyg. bonów skarbowych o terminie zapadalności na koniec danego roku US T 2yr rentowność amerykańskich 2-letnich obligacji (2-years treasury notes) o terminie zapadalności 31 grudnia kolejnego roku WIG20 akcje polski, S&P500 akcje amerykańskie złoto gold spot (XAUUSD), miedź, ropa kontrakty futures , skumulowane - dane na , w przypadku bonów i obligacji liczone jako 10/12 rocznej rentowności

25 25 Załącznik relacje cen złota do wartości akcji Biorąc pod uwagę relacje złota do innych aktywów, np. akcji, złoto jest nadal niedowartościowane. Na koniec września 2009 roku cena złota [USD] wynosiła 10% wartości indeksu akcji Dow Jones Industrial Average. Patrząc na historyczne zależności wysokie ceny złota względem akcji obserwowaliśmy przy poziomach 30-50%, a pod koniec lat 70-tych XX w., przy dużej inflacji doszły do poziomu 100% wartości DJIA.

26 26 Nota prawna Dom Inwestycyjny Investors S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością DI Investors S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powyższe opracowanie zostało przygotowane w celach informacyjnych i nie powinno być wykorzystywane w charakterze lub traktowane jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Powielanie bądź publikowanie powyższego opracowania lub jego części bez zgody DI Investors S.A. jest zabronione, w szczególności ani powyższe opracowanie, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Powyższe opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Powyższe opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym opracowaniu zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DI Investors S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Korzystając z tego opracowania, nie należy go traktować jako substytutu do przeprowadzenia własnej niezależnej oceny. Ani to opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. DI Investors S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim opinii inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższego opracowania i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i powszechnie wykorzystywanych w literaturze fachowej. Używanie ich wymaga szacowania dużej liczby parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i wiele innych. Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą różnić się od tych przyjętych do wyceny. Każda wycena zależy od wartości wprowadzonych parametrów i jest wrażliwa na ich zmianę. Pomiędzy DI Investors S.A. a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Jest możliwe, że DI Investors S.A. świadczył, świadczy lub może świadczyć usługi na rzecz podmiotów wymienionych w publikacji.

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 1 października 2009 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 30 września 2009: 1 008 USD/oz Docelowa cena, 2010 rok: 1 400 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto dywersyfikowad oszczędności o złoto?

Dlaczego warto dywersyfikowad oszczędności o złoto? Dlaczego warto dywersyfikowad oszczędności o złoto? Prezentacja subfunduszu Investor Gold Otwarty Sierpieo 2011 r. Światowe zasoby złota Źródło: World Gold Council Podaż złota Wydobycie złota utrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

05.04.2011. komentarz surowcowy

05.04.2011. komentarz surowcowy 5.4.2 Ostatni tydzień na rynkach surowców, przyniósł bardzo dużą zmienność. Ceny ropy wzrosły do poziomów nienotowanych od 3 miesięcy. Podrożały również zboża. Ceny kukurydzy wzrosła w ciągu tygodnia o

Bardziej szczegółowo

24.05.2011. komentarz surowcowy

24.05.2011. komentarz surowcowy 24.5.211 Uwagę wielu inwestorów przykuwały ostatnio silne wzrosty cen surowców rolnych. Mocne wzrosty odnotowały ceny pszenicy, kukurydzy i soi. Cen ropy i miedzi charakteryzowały się ostatnio niewielką

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku srebra

Sytuacja na rynku srebra Sytuacja na rynku srebra 2014/11/07 Notowania srebra wyznaczyły w 2011 roku historyczne maksimum, które wynosiło 49,51USd/oz. Od tego czasu mamy do czynienia z trendem spadkowym w notowaniach tego metalu,

Bardziej szczegółowo

Rynek złota w 2018 r.

Rynek złota w 2018 r. Komentarze rynkowe 17.01.2018 Rynek złota w 2018 r. W 2017 r. złoto zdrożało względem dolara o 13,2%. Najważniejszym czynnikiem wspierającym kurs złota było znaczne osłabienie dolara. Trend ten spowodował,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. W 2010 roku już drugi rok z rzędu znacząca częśd funduszy odnotowała dodatnie stopy zwrotu. Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 5 maja 2011 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 5 maja 2010: Docelowa cena, 2012 rok: 1 500 USD/oz 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk piotr.kowalski@investors.pl tel. +48 22 3789136

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Spodziewamy się, że rentowność OK0116 wyniesie 3,07%, DS1023 4,28%, a cena IZ0823 zostanie ustalona blisko 105,15 PLN; Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Złoto kontynuuje wzrosty

Złoto kontynuuje wzrosty Grudzień 2012 r. Złoto kontynuuje wzrosty Investor Gold FIZ - Alternatywna inwestycja w świecie zerowych stóp procentowych Plan prezentacji Rynek złota - Czynniki fundamentalne Rynek złota - Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PAWEŁ BOGUSZ wiceprezes BRE Wealth Management S.A. DOMINIK GAWORECKI zarządzający, akcje DAWID CZOPEK zarządzający, akcje MARCIN GROTEK zarządzający, obligacje ARTUR ZAKRZEWSKI zarządzający,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 1 czerwca 2009 Złoto Wydarzenia na rynku złota Bieżące podsumowanie Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors DM piotr.kowalski@investors.pl tel. +48 22 5424389 2 Główne wnioski Podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU MACIEJ KABAT Główny Analityk INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, styczeń 2015 r. Rok 2014 był na rynku obligacji korporacyjnych wyjątkowy Rynek długu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 AGENDA SZKOLENIA CZĘŚĆ 1 O GRUPIE MENNICE KRAJOWE S.A. CZĘŚĆ 2 INFORMACJE O RYNKU ZŁOTA CZĘŚĆ 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Inwestycja z Autopilotem 2

Inwestycja z Autopilotem 2 Inwestycja z Autopilotem 2 Produkt Strukturyzowany Seria PLN-100-AUTO2-20120720 14 grudzień 2009 r. - 11 styczeń 2010 r. OPIS Dwuipółletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Złoto raport analityczny

Złoto raport analityczny Wstęp Wrzesień 214 Trzeci kwartał 214 roku na rynku złota przebiegał pod znakiem dynamicznej przeceny, która sprowadziła jego notowania w pobliże 12USD tj. do najniższego poziomu od grudnia ubiegłego roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

05.07.2011. komentarz surowcowy

05.07.2011. komentarz surowcowy 5.7.211 Miniony tydzień dzięki poprawie sentymentu na rynkach finansowych przyniósł odreagowanie po ostatniej korekcie na rynkach surowców przemysłowych. Mocno rosły ceny ropy i miedzi. Ceny surowców rolnych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo