BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe wsparcia na WIG-20. W połowie sesji popyt pojawił się nieznacznie powyŝej linii trendu wzrostowego, prowadzonej od lipcowego minimum. Druga część sesji upłynęła pod znakiem wzrostu, w wyniku czego kupującym udało się do istotnie zniwelować skalę spadku. Ale w dalszym ciągu wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, przynajmniej jeśli chodzi o formułowanie prognoz na przyszłość. Po sesji moŝna powiedzieć, iŝ wyłamanie z wielotygodniowej fazy konsolidacji nastąpiło w dół, lecz nasuwa się pytanie czy było to typowe strząśniecie przed dalszym wzrostem, czy teŝ trend boczny był fazą dystrybucji, a kolejne tygodnie przyniosą pogłębienie korekty. osobiście mam wraŝenie, iŝ rynek wchodzi w fazę silniejszej korekty, a taką tezę opieram o fakt, iŝ rynki surowcowe zaczęły istotniejszy ruch korekcyjny. Mając na względzie fakt, iŝ grudniowy wzrost był oparty w zasadzie o akcje KGHM-u oraz spółek paliwowych spodziewam się, iŝ ewentualny spadek na tych rynkach moŝe odcisnąć się spadku tych papierów. NajbliŜszy opór znajduje się na 2719, a w razie jego przebicia będę zwracał uwagę na poziom wcześniejszego minimum na By myśleć o szansach na atak na szczyt konieczne wydaje się przebicie NajbliŜsze wsparcie to 2690, a kluczowy poziom wsparcia widzę na Spadek poniŝej tego ostatniego pułapu będzie zapowiadał test środowego minimum na 2665 i 2659 gdzie aktualnie znajduje się wspomniana linia trendu. W przypadku jej przełamania kolejne wsparcie widziałbym w zakresie , gdzie kończył się wcześniejsze fale korekcyjne. Dzisiejsza sesja winna rozpocząć się od wzrostu, natomiast jej druga faza będzie w duŝej mierze uzaleŝniona od reakcji inwestorów na dane z amerykańskiego rynku pracy. Tomasz Jerzyk o BIULETYN PORANNY 7 STYCZNIA 2011 Indeks zmiana WIG ,4-1,26% WIG 47075,7-1,14% mwig ,6-0,95% WIG-Banki 6787,2-1,83% WIG-Budowl 5375,1-0,89% WIG-Info 1254,7-0,56% WIG-Media 3692,0-1,44% WIG-SpoŜ. 4549,6-1,73% WIG KOMENTARZ TERMINOWY W wyniku środowego ataku podaŝy i zanegowania eksponowanej przeze mnie zapory popytowej: pkt został wygenerowany krótkoterminowy sygnał sprzedaŝy. Co prawda w komentarzach online sugerowałem, by w rejonie: pkt zamknąć cześć pozycji, niemniej sygnał nadal obowiązuje i dopiero wybicie się kontraktów ponad przedstawiony na wykresie zakres oporu: pkt anulowałoby to wskazanie. Kilka punktów ponad poziomem 2755 pkt umieściłbym zatem zlecenie zabezpieczające dla wszystkich krótkich pozycji. Tak się ciekawie złoŝyło, Ŝe wskazany przedział cenowy funkcjonuje równieŝ z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej jako opór, gdyŝ mniej więcej tutaj wypada dolne ograniczenie konsolidacji. Trzeba zatem przyznać, Ŝe w przypadku ponownego przedostania się kontraktów do wymienionego korytarza cenowego układ techniczny wykresu poprawiłby się, a to z kolei mogłoby w konsekwencji skutkować dalszym umacnianiem się kontraktów. Pisanie jednak o dalszym umacnianiu się FW20H11, w kontekście ostatniej słabości popytu, moŝe z pewnością budzić pewne kontrowersje. Faktem pozostaje jednak to, Ŝe z punktu widzenia wiodących rynków akcyjnych mamy co odrabiać (ostatnio zdecydowanie słabiej zachowujemy się na ich tle) i właściwie jest to jedyny sensowny argument przemawiający za moŝliwością uaktywnienia się teraz popytu. Dlatego właśnie z uwagą obserwowałbym rejon cenowy: pkt (jego zanegowanie, co w sumie moŝe okazać się dość trudnym zadaniem, anulowałoby sygnał sprzedaŝy). Na zakończenie warto takŝe przypomnieć, Ŝe o zostanie dzisiaj opublikowany miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy. Paweł Danielewicz (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) mwig EURPLN 5 4,5 4 3, S&P ŚWIAT Ropa Miedź 2500 KOMENTARZ DO SESJI W USA Po bardzo udanej środowej sesji, w czasie której rynki akcji wspięły się na kolejne rekordowe poziomy, w czwartek zakupowy zapał inwestorów za oceanem nieco przygasł. Po otwarciu w okolicach środowych zamknięć i godzinie w miarę spokojnego handlu indeksy obsunęły się o około 0,5% i do końca sesji notowane były w okolicach tych wartości. Wyraźnie widoczna była róŝnica między względnie silnym rynkiem technologicznym Nasdaq, którego wzrost napędzany był zwyŝką kursów akcji producentów procesorów, a znacznie słabszą NYSE, która ucierpiała z kolei mocno z powodu wyraźnych spadków spółek telekomunikacyjnych. Ostatecznie na koniec dnia handlu Dow Jones Industrial spadł o 0,22% do ,97 pkt., Nasdaq Composite zwyŝkował o 0,28% i wyniósł 2.709,85 pkt., a indeks S&P 500 spadł o 0,22% i osiągnął wartość 1.273,77 pkt. Po serii tego tygodniowych dobrych odczytów danych makroekonomicznych dzisiejszy dzień nie obfitował w tego typu istotne wydarzenia. Na rynek napłynęły tylko cotygodniowe informacje na temat liczby nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Odnotowane 409 tys. wniosków w zasadzie zgodne było z prognozą, tak więc nie wpłynęło znacznie na rynkowe nastroje. Warto zwrócić uwagę, Ŝe po zeszłotygodniowym odczycie o wartości poniŝej 400 tys. (po raz pierwszy od połowy 2008 roku) na wykresie obrazującym kształtowanie się liczby zasiłków widać zarysował się dosyć wyraźny trend spadkowy. Współgra to z optymistycznym środowym raportem ADP, który wskazuje na zdecydowaną poprawę na rynku pracy. Czwartek był trzecim dniem silnego umacniania się dolara w stosunku do większości walut, zwłaszcza do euro. Na rynek walutowy nie napłynęły Ŝadne istotne informacje mogące być bezpośrednią przyczyną takiego zachowania się dolara. Po dynamicznej zwyŝce z początku roku drugi dzień z rzędu korekcie podlegał rynek ropy naftowej, która spadła przez te dwa dni łącznie juŝ około 4%. Wyraźnej korekcie podlegał teŝ rynek roślinnych produktów spoŝywczych (w odróŝnieniu od względnej siły produktów mięsnych) oraz miedź. Ceny złota i srebra po bardzo spokojnej sesji zakończyły dzień minimalnymi stratami. Kierując się wspominanym na początku tygodnia tzw. styczniowym barometrem moŝna z nadzieja odnosić się do tegorocznej koniunktury na amerykańskim rynku akcji. Oczywiście kontynuacja zwyŝki w grudniowym tempie zapewne jest nie do powtórzenia w styczniu, dlatego teŝ najbliŝsze dni przynieść mogą ruch korekcyjny, którego zasięg w pesymistycznym scenariuszu mógłby sięgnąć nawet poziomu w okolicach 1220 pkt. dla indeksu S&P500. Im dłuŝej trwać będzie obecny wzrost tym głębsza, a na pewno dłuŝsza będzie nieunikniona przecieŝ korekta, ale jak na razie moŝemy cieszyć się obecna siłą rynku. Wojciech Dąbrowski, CFA Indeks Europa zmiana FTSE 6019,5-0,40% DAX 6981,4 0,60% BUX 22988,0 0,82% RTS 1772,5 0,13% ISE ,2 0,70% Indeks Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,3-0,22% S&P ,9-0,21% Nasdaq 2709,9 0,28% Bovespa 71238,0-0,75% Indeks Azja zmiana NIKKEI 10541,0 0,11% HangSen 23715,9-0,30% Shanghai 2838,8 0,52% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 88,45-2,05% Miedź 9490,5-1,01% Złoto 1366,88-0,50% Srebro 28,79-1,67% Waluty Indeks zmiana EURPLN 3,87 0,29% USDPLN 2,98 0,58% CHFPLN 3,09 0,45%

2 AGORA AZOTY TARNÓW AZOTY TARNÓW BOGDANKA BOGDANKA CEZ CYFROWY POLSAT PGE PGE PGNIG PKN ORLEN SEKTOR MEDIOWY GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Średnia sprzedaŝ "Gazety Wyborczej" w listopadzie spadła o 5,0 proc. rdr. ZA Tarnów wyłącza na minimum tydzień produkcję nawozów saletrzanych z powodu awarii W związku awarią w wytwórni kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Tarnów w dniu 6 stycznia 2011 roku podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu produkcji nawozów saletrzanych (saletrosanu i saletrzaku standard) na okres minimum siedmiu dni. Azoty Tarnów spodziewają się, Ŝe uda im się przekroczyć zakładane w ubiegłym roku wyniki finansowe i wypracować za rok 2010 lepsze zyski od przewidywanych CAPEX Bogdanki w '11 moŝe być porównywalny rdr W 2010 roku Bogdanka wydała na inwestycje nieco mniej niŝ planowane ok. 860 mln zł, m.in. z powodu złej pogody w końcu roku i opóźnień w pracach. W tym roku CAPEX moŝe być zbliŝony do ubiegłorocznego. Koszty Bogdanki w 2011 r. mogą nieco wzrosnąć, głównie ze względu na wzrost zatrudnienia do Pola Stefanów o min. 200 osób. Tegoroczne wydobycie wzrośnie o 1 mln ton, a ceny węgla będą wyŝsze o kilka procent. Zarząd Bogdanki nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok Prezes Mirosław Taras. Bogdanka nie prowadzi rozmów nt. inwestycji na Ukrainie, chce przejmować w Polsce - Prezes CEZ Rumunia rozwija produkcję w sferze źródeł odnawialnych Spółka CEZ Romania SA, członek Grupy CEZ, dokończyła akwizycję systemu hydroenergetycznego w regionie Caras Severin w pobliŝu miasta Reşita. CEZ Romania SA kupiła 100% udział w spółce TMK Hydroenergy Power SRL. Sąd zarejestrował warunkowe podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki Rejestracja warunkowego podwyŝszenia kapitału warunkowego Spółki stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką a akcjonariuszami spółki Telewizja Polsat S.A. PGE ma podjąć do 12 stycznia decyzję ws. Exatela PGE, która do 4 stycznia nie otrzymała wiąŝących ofert na kupno swej telekomunikacyjnej spółki Exatel, ma do 12 stycznia podjąć decyzję w sprawie dalszych kroków w tej sprawie. Nieoficjalnie Polkomtel, który nie złoŝył oferty wiąŝącej na kupno od PGE Exatela, poprosił o więcej czasu na due diligence telekomunikacyjnej spółki. RN PGE odwołała Wojciecha Topolnickiego ze stanowiska wiceprezesa ds. finansowych Obowiązki wiceprezesa przejmie prezes PGE, Tomasz Zadroga. Spółka złoŝyła odwołanie od decyzji Prezesa URE wydanej w dniu 16 grudnia 2010 roku w sprawie kary pienięŝnej w wysokości 2 mln zł za naruszenie przez Spółkę warunku udzielonej jej Koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą Spółka wniosła o uchylenie zaskarŝonej decyzji w całości, ewentualnie o zmianę zaskarŝonej decyzji w całości i orzeczenie, Ŝe Spółka nie naruszyła obowiązku wynikającego z udzielonej jej Koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. PKN Orlen sprzeda paliwa Łukoil Polska i Statoil Poland PKN Orlen zawarł roczne kontrakty na hurtową sprzedaŝ paliw dla Łukoil Polska i Statoil Poland. Łączna, szacunkowa wartość umów wynosi około 2,4 mld zł. Vectra złoŝyła wniosek do UOKiK o zgodę na nabycie części mienia Multimedia Polska Multimedia Polska rozwaŝa odsprzedanie Vectrze części swoich aktywów na obszarach, na których nie moŝe zapewnić właściwego poziomu obsługi klientów i jednocześnie odkupienie od Vectry części infrastruktury w innych obszarach. Operacja ta nie dotyczy rynku warszawskiego. ALCHEMIA ALCHEMIA ALTERCO POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK W dniu 4 stycznia 2011 r. spółka udzieliła poŝyczki Rurexpol Sp. z o.o. (spółka 100% zaleŝna od Emitenta) w kwocie 90 mln zł. PoŜyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Celem udzielonej poŝyczki jest sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Produkcji Rur od ISD Huta Częstochowa. Rurexpol, spółka zaleŝna Alchemii, kupiła Zakład Produkcji Rur od ISD Huta Częstochowa za łączną cenę 101,5 mln zł. Spółka zaleŝna Emitenta zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia 1000 udziałów spółki Crestan Properties Ltd., z siedzibą w Limassol na Cyprze. Strony ustaliły, Ŝe podpisanie umowy przenoszącej własność 1000 udziałów, kaŝdy o wartości nominalnej 1,71 zł, odpowiadających 100% kapitału zakładowego w Spółce, nastąpi w terminie do r. BETACOM Betacom podpisał z EO Networks porozumienie, na mocy którego spółki postanawiły o rozwiązaniu umowy z 15 lutego 2010 r. określającej warunki połączenia obu spółek. BIOTON COMARCH COMP EUROMARK POLSKA FAMUR HYDROTOR Spółka jako poŝyczkodawca zawarła z SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze jako poŝyczkobiorcą, aneks nr 36 do umowy poŝyczki z dnia r. Na mocy Aneksu wartość Umowy PoŜyczki podwyŝszono o kwotę ,00 USD do łącznej kwoty ,00 USD. Comarch podpisał PKP Polskie Linie Kolejowe kontrakt na dostawę oprogramowania Microsoft dla stacji roboczych o wartości 30,3 mln zł netto. Comp dostarczy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych urządzenia szyfrujące CompCrypt ETA-VPN za 4,05 mln zł brutto. Jednostkowe wyniki sprzedaŝy spółki w grudniu 2010 roku wyniosły 15,8 mln złotych i były wyŝsze o 39,9% od wyników osiągniętych w grudniu ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaŝy osiągnięte w okresie marzec - grudzień 2010 roku wyniosły 85,3 mln złotych i były wyŝsze od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 26,0%. Emitent zawarł umowę kredytu inwestycyjnego z Nordea Bank, na podstawie której Bank udzielił Famur S.A. kredytu inwestycyjnego w wysokości PLN. Kredyt zostanie wykorzystany na zakup akcji Remag S.A. Hydrotor na przełomie 2011 i 2012 roku podejmie decyzję, czy upubliczni firmę zaleŝną Agromet. Spółka liczy na to, Ŝe wyniki czwartego kwartału 2010 roku nie będą gorsze rok do roku. Hydrotor ocenia, Ŝe budowa centrum obróbki elementów

3 INFOVIDE-MATRIX INSTAL KRAKÓW wielkogabarytowych zakończy się w połowie 2012 roku i spodziewa się dodatkowych przychodów po uruchomieniu nowego zakładu, w drugim półroczu przyszłego roku. Spółka nie wyklucza, Ŝe ze względu na rozpoczętą inwestycję, za rok 2010 moŝe nie wypłacić dywidendy. Obecny portfel zamówień Infovide-Matrix na 2011 r. ma wartość powyŝej 30 mln zł i jest o około 10 proc. wyŝszy r/r. Spółka widzi oŝywienie zamówień z sektora energetycznego i finansowego i liczy na wzrost w tym roku. W I kw r. Infovide- Matrix nie przeprowadzi Ŝadnych istotnych akwizycji. Z wypowiedzi wiceprezesa wynika, Ŝe Infovide-Matrix moŝe nie wypłacić dywidendy z zysku za 2010 r. Spółka podpisała z Sądeckimi Wodociągami sp. z o.o. umowę na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz". Termin zakończenia realizacji umowy określony został na roku, natomiast jej wartość wyniosła 37 mln zł brutto. INTERNET GROUP Pan Krzysztof Kowalczyk złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień 5 stycznia 2011 roku bez wskazania jej powodów. JAGO JW CONSTRUCTION KERNEL MIRBUD MONNARI TRADE ONE-2-ONE OPONEO.PL ORCO GROUP PLAZA CENTERS POLSKIE JADŁO QUMAK-SEKOM SFINKS SWISSMED PROPERTY Pan Rafał Haendel złoŝył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. Powodem rezygnacji jest objęcie funkcji w zarządzie spółki zaleŝnej Jago Logistyka S.A. JW Construction w grudniu sprzedało brutto 103 mieszkania. Spółka podwyŝszyła swój kapitał zakładowy o kwotę USD ,92, tj. do kwoty USD ,46, w drodze emisji nowych akcji bez określenia wartości nominalnej. Spółka zawarła z Politechniką Gdańską umowy na budowę Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Wartość brutto zawartej umowy to kwota: zł. BOŚ SA objął akcji zwykłych na okaziciela serii F, stanowiących 8,26% udziału w kapitale zakładowym spółki i 5,89% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Objęcie nastąpiło w wyniku realizacji układu z wierzycielami i konwersji wierzytelności na akcje. One-2-One S.A. zawarła z Abacab NT SA umowę sprzedaŝy udziałów ifusion Sp. z o.o. Przedmiotem powyŝszej umowy jest sprzedaŝ udziałów o wartości nominalnej 500 złotych kaŝdy, o łącznej wartości nominalnej złotych, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki ifusion Sp. z o.o. Za pakiet udziałów Abacab NT SA zobowiązana jest zapłacić cenę w wysokości ,75 zł. Jednocześnie One-2-One zawarła z Abacab NT SA umowę objęcia akcji Abacab NT SA. Spółka uruchomiła sprzedaŝ poprzez kolejny, internetowy serwis z oponami za granicą. Brytyjski sklep internetowy został przygotowany w oparciu o doświadczenia w budowaniu zagranicznych sklepów w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Austrii. Spółka kwestionuje zasadność przesłuchania w Chorwacji swojego prezesa, Jean-Francois Ott'a. Spółka Plaza Centers podpisała umowę kredytu inwestycyjnego wysokości 52,5 mln euro na sfinansowanie budowy centrum handlowo-rozrywkowego w Toruniu. Kwota kredytu pozwoli na sfinansowanie 70 proc. kosztów inwestycji. Spółka restauracyjna Polskie Jadło zawarła wstępne porozumienie dotyczące kapitałowego połączenia ze spółką Ko-operator Bronikowski, Górzyński spółka jawna. Spółka podpisała umowę z Warbudem na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz elektryczno-energetycznych i teletechnicznych dla budynków Biurowo-Laboratoryjnego i Wystawienniczo-Konferencyjnego podczas realizacji rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego w Gdyni. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej wysokości ,00 zł. Sfinks planuje emisję do akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. NWZA decydujące o emisji odbędzie się 31 stycznia. Swissmed Centrum Zdrowia chce w 2011 roku umocnić swoją pozycję na Pomorzu, a takŝe powalczyć o abonamenty medyczne od firm działających w Warszawie. W drugiej połowie 2011 roku Swissmed planuje otworzyć budowany w Warszawie szpital oraz przychodnię w Warszawie, a takŝe dwie przychodnie na Pomorzu - w Gdańsku i w Pruszczu Gdańskim. TRANSAKCJE ACTION AMICA WRONKI EUROTEL GPM VINDEXUS HYGIENIKA PCC INTERMODAL POLIMEX-MOSTOSTAL Aviva TFI zwiększyło zaangaŝowanie w akcje Action i ma obecnie 5,05 proc. głosów na WZA i kapitału tej. Przed zwiększeniem zaangaŝowania Aviva TFI miało 4,44 proc. Action. ING OFE zwiększył zaangaŝowanie w Amice Wronki do 5,21 proc. głosów na WZA z 4,9 proc. Insider sprzedał sztuk akcji spółki za średnią cenę jednostkową 15,71 zł. DM IDMSA zbył sztuk akcji spółki po cenie 5,50 zł. Podmiot blisko związany z Członkiem Zarządu, Trade Company I Consulting, dokonał w dniu 29 grudnia 2010 roku nabycia 666 akcji Emitenta po cenie 1,35 PLN za jedną akcję. Członek Zarządu spółki zbył akcji PCC po cenie z przedziału 6,50-6,80 zł. W wyniku zarejestrowania w dniu 31 grudnia 2010 r. emisji akcji serii K i L wyemitowanych w związku z połączeniem Polimex- Mostostal S.A. z siedmioma spółkami uległ obniŝeniu udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Opracowanie: Edyta Kasprzak, Kacper Kędzior, Marcin Kaczmarek

4 WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Euroland - ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły o 0,3 proc. w listopadzie 2010 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 4,5 proc. Euroland - zamówienia w przemyśle wzrosły w październiku 2010 r. mdm o 1,4 proc., po spadku we wrześniu o 4,2 proc. po korekcie. Euroland - indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług wyniósł grudniu 2010 r. 54,2 pkt wobec 55,4 pkt w listopadzie. Euroland - indeks PMI composite wyniósł w grudniu 2010 r. 55,5 pkt wobec równieŝ 55,5 pkt w listopadzie. Euroland - indeks nastrojów w gospodarce wzrósł w grudniu 2010 r. do 106,2 pkt ze 105,1 pkt w poprzednim miesiącu, po korekcie. Euroland - sprzedaŝ detaliczna w listopadzie 2010 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,8 proc., gdy w październiku pozostała bez zmian, po korekcie. Niemcy - indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług wyniósł w grudniu 2010 roku 59,2 pkt wobec równieŝ 59,2 pkt na koniec listopada. Niemcy - zamówienia w przemyśle wzrosły w listopadzie 2010 r. o 5,2 proc. mdm, a rdr wzrosły o 20,6 proc. USA - w firmach przybyło w grudniu 297 tys. miejsc pracy. USA - mały wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyŝkował w tygodniu zakończonym 31 grudnia o 2,3 proc. USA - liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła o 18 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 409 tys. OPINIA Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, uwaŝa, Ŝe obniŝenie stopy bezrobocia do 9,9 proc. na koniec bieŝącego roku, jak zakłada ustawa budŝetowa na 2011 rok, jest niezagroŝone. Kenneth Rogoff, profesor Harvard University, ocenił, Ŝe Grecja moŝe stać się niewypłacalna, pomimo Ŝe otrzymała pomoc finansową z UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (piątek) NIEMCY (8:00) EUROLAND (11:00) KALENDARIUM Bilans handlu zagranicznego w listopadzie. Prognoza 14,4 mld EUR; poprz. 14,2 mld EUR Dane o PKB za III kw. Prognoza 0,4% k/k i 1,9% r/r; poprz. 0,4% k/k i 1,9% r/r EUROLAND (11:00) Stopa bezrobocia w listopadzie. Prognoza i poprz. 10,1% NIEMCY (12:00) Dynamika produkcji przemysłowej w listopadzie. Prognoza -0,2% m/m i 11% r/r; poprz. 2,9% m/m i 11,7% r/r USA (14:30) Stopa bezrobocia w grudniu. Prognoza 9,7%; poprz. 9,8% USA (14:30) USA (15:30) USA (21:00) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w grudniu. Prognoza 135 tys.; poprz. 39 tys. Publiczne wystąpienie szefa Fed Kredyt konsumencki w listopadzie. Prognoza 1mld USD; poprz. 3,4 mld USD (poniedziałek) EZO EUROLAND (10:30) (wtorek) GRUPA RECYKL WADEX INTERNITY USA (16:00) Debiut na rynku NewConnect akcji serii A i C (skrót EZO) Index Sentix za styczeń. Poprz. 9,7 pkt. Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii D i E pod nazwą skróconą GRUPAREC (skrót GRC) Ostatnie notowanie akcji spółki na rynku NewConnect - od 12 stycznia akcje spółki będą notowane na rynku równoległym WGPW NWZA m.in. ws. podziału akcji Zapasy hurtowników w listopadzie. Prognoza 1,5% m/m; poprz. 1,9% m/m DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) Stopa bezrobocia w grudniu. Prognoza 9,7%; poprz. 9,8% USA (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w grudniu. Prognoza 135 tys.; poprz. 39 tys. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

5 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 199 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index 120 BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes Indeks zmiana BNPIBZNE 788,4960 0,76% BNPIREER 185,1873 0,23% BNPIEEER 226,2431 0,43% BNPIGWER 186,8503 0,20% BNPIWAER,5121 0,22% BNPITPER 187,1612-0,61% BNPIGIER 280,9595 0,45% KMAI8ER 119,0466 0,35% BNPIFLBH 577,2-0,07% Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu.

6 Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Marcin Brendota

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Marcin Brendota saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 18 stycznia 2012 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 lipca 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 5 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 Warszawa, 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia EUR/USD możliwy jeszcze jeden szczyt potem mocno w dół USA (kontrakty S&P500) rynek jest po silnych wzrostach, na wykresie MACD-histogram pojawiła się negatywna dywergencja ostrzegająca przed mocniejszą

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się nieznacznym wzrostem głównych indeksów, a po sesji na dziennych wykresach świecowych pozostały górne cienie, które wskazują na podaŝ na wyŝszych poziomach

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Dzisiejszy dzień obfitował w szereg publikacji makroekonomicznych. Rano poznaliśmy dwie publikacje ze Strefy Euro na temat koniunktury w sektorze usługowym oraz dynamiki sprzedaży detalicznej. Rynek oczekiwał,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa Historyczne analogie W historii transformacji własnościowej polskiej gospodarki oraz ewolucji rynku kapitałowego, duŝe giełdowe prywatyzacje spółek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BIULETYN PORANNY GPW 3 sierpnia 2009 Komentarz poranny Nerwowość na parkiecie Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20. Bez wątpienia sesja zostanie zapamiętana

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 6 grudnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2014

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2014 RAPORT MIESIĘCZNY październik 2014 Warszawa, 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 26 STYCZNIA 2015 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: 61 856 48 80, 61 856 44 45 (koszt połączenia

Bardziej szczegółowo

W godzinach późniejszych dane z rynku nieruchomości sprzedaż nowych domów prognoza spadek o około 1,8% m/m.

W godzinach późniejszych dane z rynku nieruchomości sprzedaż nowych domów prognoza spadek o około 1,8% m/m. Komentarz popołudniowy rynek Złotego 29.01.2009 r. Komentarz do wydarzeń godz. 14.30 Złoty porusza się dzisiaj w ograniczonym zakresie początkowy wzrost kursów nie trwał zbyt długo spadek jednak jaki obserwowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Akcje i złoto rosną, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść dalsze wzrosty i atak na styczniowe maksimum (1845pkt.). Po nieudanej próbie przełamania bariery możliwa realizacja

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 40.2016 OKRES 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016 WALUTY FUNT SZTERLING ZŁOTO I SREBRO POLSKA STOPY PROCENTOWE Zły tydzień dla funta szterlinga.

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r.

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. Tomasz Szecówka, Michał Wojciechowski Analitycy Rynku Walutowego tel. 071 79 59 026 e-mail: tomek.szecowka@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. mwojciechowski@ambconsulting.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo