BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe wsparcia na WIG-20. W połowie sesji popyt pojawił się nieznacznie powyŝej linii trendu wzrostowego, prowadzonej od lipcowego minimum. Druga część sesji upłynęła pod znakiem wzrostu, w wyniku czego kupującym udało się do istotnie zniwelować skalę spadku. Ale w dalszym ciągu wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, przynajmniej jeśli chodzi o formułowanie prognoz na przyszłość. Po sesji moŝna powiedzieć, iŝ wyłamanie z wielotygodniowej fazy konsolidacji nastąpiło w dół, lecz nasuwa się pytanie czy było to typowe strząśniecie przed dalszym wzrostem, czy teŝ trend boczny był fazą dystrybucji, a kolejne tygodnie przyniosą pogłębienie korekty. osobiście mam wraŝenie, iŝ rynek wchodzi w fazę silniejszej korekty, a taką tezę opieram o fakt, iŝ rynki surowcowe zaczęły istotniejszy ruch korekcyjny. Mając na względzie fakt, iŝ grudniowy wzrost był oparty w zasadzie o akcje KGHM-u oraz spółek paliwowych spodziewam się, iŝ ewentualny spadek na tych rynkach moŝe odcisnąć się spadku tych papierów. NajbliŜszy opór znajduje się na 2719, a w razie jego przebicia będę zwracał uwagę na poziom wcześniejszego minimum na By myśleć o szansach na atak na szczyt konieczne wydaje się przebicie NajbliŜsze wsparcie to 2690, a kluczowy poziom wsparcia widzę na Spadek poniŝej tego ostatniego pułapu będzie zapowiadał test środowego minimum na 2665 i 2659 gdzie aktualnie znajduje się wspomniana linia trendu. W przypadku jej przełamania kolejne wsparcie widziałbym w zakresie , gdzie kończył się wcześniejsze fale korekcyjne. Dzisiejsza sesja winna rozpocząć się od wzrostu, natomiast jej druga faza będzie w duŝej mierze uzaleŝniona od reakcji inwestorów na dane z amerykańskiego rynku pracy. Tomasz Jerzyk o BIULETYN PORANNY 7 STYCZNIA 2011 Indeks zmiana WIG ,4-1,26% WIG 47075,7-1,14% mwig ,6-0,95% WIG-Banki 6787,2-1,83% WIG-Budowl 5375,1-0,89% WIG-Info 1254,7-0,56% WIG-Media 3692,0-1,44% WIG-SpoŜ. 4549,6-1,73% WIG KOMENTARZ TERMINOWY W wyniku środowego ataku podaŝy i zanegowania eksponowanej przeze mnie zapory popytowej: pkt został wygenerowany krótkoterminowy sygnał sprzedaŝy. Co prawda w komentarzach online sugerowałem, by w rejonie: pkt zamknąć cześć pozycji, niemniej sygnał nadal obowiązuje i dopiero wybicie się kontraktów ponad przedstawiony na wykresie zakres oporu: pkt anulowałoby to wskazanie. Kilka punktów ponad poziomem 2755 pkt umieściłbym zatem zlecenie zabezpieczające dla wszystkich krótkich pozycji. Tak się ciekawie złoŝyło, Ŝe wskazany przedział cenowy funkcjonuje równieŝ z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej jako opór, gdyŝ mniej więcej tutaj wypada dolne ograniczenie konsolidacji. Trzeba zatem przyznać, Ŝe w przypadku ponownego przedostania się kontraktów do wymienionego korytarza cenowego układ techniczny wykresu poprawiłby się, a to z kolei mogłoby w konsekwencji skutkować dalszym umacnianiem się kontraktów. Pisanie jednak o dalszym umacnianiu się FW20H11, w kontekście ostatniej słabości popytu, moŝe z pewnością budzić pewne kontrowersje. Faktem pozostaje jednak to, Ŝe z punktu widzenia wiodących rynków akcyjnych mamy co odrabiać (ostatnio zdecydowanie słabiej zachowujemy się na ich tle) i właściwie jest to jedyny sensowny argument przemawiający za moŝliwością uaktywnienia się teraz popytu. Dlatego właśnie z uwagą obserwowałbym rejon cenowy: pkt (jego zanegowanie, co w sumie moŝe okazać się dość trudnym zadaniem, anulowałoby sygnał sprzedaŝy). Na zakończenie warto takŝe przypomnieć, Ŝe o zostanie dzisiaj opublikowany miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy. Paweł Danielewicz (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) mwig EURPLN 5 4,5 4 3, S&P ŚWIAT Ropa Miedź 2500 KOMENTARZ DO SESJI W USA Po bardzo udanej środowej sesji, w czasie której rynki akcji wspięły się na kolejne rekordowe poziomy, w czwartek zakupowy zapał inwestorów za oceanem nieco przygasł. Po otwarciu w okolicach środowych zamknięć i godzinie w miarę spokojnego handlu indeksy obsunęły się o około 0,5% i do końca sesji notowane były w okolicach tych wartości. Wyraźnie widoczna była róŝnica między względnie silnym rynkiem technologicznym Nasdaq, którego wzrost napędzany był zwyŝką kursów akcji producentów procesorów, a znacznie słabszą NYSE, która ucierpiała z kolei mocno z powodu wyraźnych spadków spółek telekomunikacyjnych. Ostatecznie na koniec dnia handlu Dow Jones Industrial spadł o 0,22% do ,97 pkt., Nasdaq Composite zwyŝkował o 0,28% i wyniósł 2.709,85 pkt., a indeks S&P 500 spadł o 0,22% i osiągnął wartość 1.273,77 pkt. Po serii tego tygodniowych dobrych odczytów danych makroekonomicznych dzisiejszy dzień nie obfitował w tego typu istotne wydarzenia. Na rynek napłynęły tylko cotygodniowe informacje na temat liczby nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Odnotowane 409 tys. wniosków w zasadzie zgodne było z prognozą, tak więc nie wpłynęło znacznie na rynkowe nastroje. Warto zwrócić uwagę, Ŝe po zeszłotygodniowym odczycie o wartości poniŝej 400 tys. (po raz pierwszy od połowy 2008 roku) na wykresie obrazującym kształtowanie się liczby zasiłków widać zarysował się dosyć wyraźny trend spadkowy. Współgra to z optymistycznym środowym raportem ADP, który wskazuje na zdecydowaną poprawę na rynku pracy. Czwartek był trzecim dniem silnego umacniania się dolara w stosunku do większości walut, zwłaszcza do euro. Na rynek walutowy nie napłynęły Ŝadne istotne informacje mogące być bezpośrednią przyczyną takiego zachowania się dolara. Po dynamicznej zwyŝce z początku roku drugi dzień z rzędu korekcie podlegał rynek ropy naftowej, która spadła przez te dwa dni łącznie juŝ około 4%. Wyraźnej korekcie podlegał teŝ rynek roślinnych produktów spoŝywczych (w odróŝnieniu od względnej siły produktów mięsnych) oraz miedź. Ceny złota i srebra po bardzo spokojnej sesji zakończyły dzień minimalnymi stratami. Kierując się wspominanym na początku tygodnia tzw. styczniowym barometrem moŝna z nadzieja odnosić się do tegorocznej koniunktury na amerykańskim rynku akcji. Oczywiście kontynuacja zwyŝki w grudniowym tempie zapewne jest nie do powtórzenia w styczniu, dlatego teŝ najbliŝsze dni przynieść mogą ruch korekcyjny, którego zasięg w pesymistycznym scenariuszu mógłby sięgnąć nawet poziomu w okolicach 1220 pkt. dla indeksu S&P500. Im dłuŝej trwać będzie obecny wzrost tym głębsza, a na pewno dłuŝsza będzie nieunikniona przecieŝ korekta, ale jak na razie moŝemy cieszyć się obecna siłą rynku. Wojciech Dąbrowski, CFA Indeks Europa zmiana FTSE 6019,5-0,40% DAX 6981,4 0,60% BUX 22988,0 0,82% RTS 1772,5 0,13% ISE ,2 0,70% Indeks Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,3-0,22% S&P ,9-0,21% Nasdaq 2709,9 0,28% Bovespa 71238,0-0,75% Indeks Azja zmiana NIKKEI 10541,0 0,11% HangSen 23715,9-0,30% Shanghai 2838,8 0,52% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 88,45-2,05% Miedź 9490,5-1,01% Złoto 1366,88-0,50% Srebro 28,79-1,67% Waluty Indeks zmiana EURPLN 3,87 0,29% USDPLN 2,98 0,58% CHFPLN 3,09 0,45%

2 AGORA AZOTY TARNÓW AZOTY TARNÓW BOGDANKA BOGDANKA CEZ CYFROWY POLSAT PGE PGE PGNIG PKN ORLEN SEKTOR MEDIOWY GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Średnia sprzedaŝ "Gazety Wyborczej" w listopadzie spadła o 5,0 proc. rdr. ZA Tarnów wyłącza na minimum tydzień produkcję nawozów saletrzanych z powodu awarii W związku awarią w wytwórni kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Tarnów w dniu 6 stycznia 2011 roku podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu produkcji nawozów saletrzanych (saletrosanu i saletrzaku standard) na okres minimum siedmiu dni. Azoty Tarnów spodziewają się, Ŝe uda im się przekroczyć zakładane w ubiegłym roku wyniki finansowe i wypracować za rok 2010 lepsze zyski od przewidywanych CAPEX Bogdanki w '11 moŝe być porównywalny rdr W 2010 roku Bogdanka wydała na inwestycje nieco mniej niŝ planowane ok. 860 mln zł, m.in. z powodu złej pogody w końcu roku i opóźnień w pracach. W tym roku CAPEX moŝe być zbliŝony do ubiegłorocznego. Koszty Bogdanki w 2011 r. mogą nieco wzrosnąć, głównie ze względu na wzrost zatrudnienia do Pola Stefanów o min. 200 osób. Tegoroczne wydobycie wzrośnie o 1 mln ton, a ceny węgla będą wyŝsze o kilka procent. Zarząd Bogdanki nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok Prezes Mirosław Taras. Bogdanka nie prowadzi rozmów nt. inwestycji na Ukrainie, chce przejmować w Polsce - Prezes CEZ Rumunia rozwija produkcję w sferze źródeł odnawialnych Spółka CEZ Romania SA, członek Grupy CEZ, dokończyła akwizycję systemu hydroenergetycznego w regionie Caras Severin w pobliŝu miasta Reşita. CEZ Romania SA kupiła 100% udział w spółce TMK Hydroenergy Power SRL. Sąd zarejestrował warunkowe podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki Rejestracja warunkowego podwyŝszenia kapitału warunkowego Spółki stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką a akcjonariuszami spółki Telewizja Polsat S.A. PGE ma podjąć do 12 stycznia decyzję ws. Exatela PGE, która do 4 stycznia nie otrzymała wiąŝących ofert na kupno swej telekomunikacyjnej spółki Exatel, ma do 12 stycznia podjąć decyzję w sprawie dalszych kroków w tej sprawie. Nieoficjalnie Polkomtel, który nie złoŝył oferty wiąŝącej na kupno od PGE Exatela, poprosił o więcej czasu na due diligence telekomunikacyjnej spółki. RN PGE odwołała Wojciecha Topolnickiego ze stanowiska wiceprezesa ds. finansowych Obowiązki wiceprezesa przejmie prezes PGE, Tomasz Zadroga. Spółka złoŝyła odwołanie od decyzji Prezesa URE wydanej w dniu 16 grudnia 2010 roku w sprawie kary pienięŝnej w wysokości 2 mln zł za naruszenie przez Spółkę warunku udzielonej jej Koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą Spółka wniosła o uchylenie zaskarŝonej decyzji w całości, ewentualnie o zmianę zaskarŝonej decyzji w całości i orzeczenie, Ŝe Spółka nie naruszyła obowiązku wynikającego z udzielonej jej Koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. PKN Orlen sprzeda paliwa Łukoil Polska i Statoil Poland PKN Orlen zawarł roczne kontrakty na hurtową sprzedaŝ paliw dla Łukoil Polska i Statoil Poland. Łączna, szacunkowa wartość umów wynosi około 2,4 mld zł. Vectra złoŝyła wniosek do UOKiK o zgodę na nabycie części mienia Multimedia Polska Multimedia Polska rozwaŝa odsprzedanie Vectrze części swoich aktywów na obszarach, na których nie moŝe zapewnić właściwego poziomu obsługi klientów i jednocześnie odkupienie od Vectry części infrastruktury w innych obszarach. Operacja ta nie dotyczy rynku warszawskiego. ALCHEMIA ALCHEMIA ALTERCO POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK W dniu 4 stycznia 2011 r. spółka udzieliła poŝyczki Rurexpol Sp. z o.o. (spółka 100% zaleŝna od Emitenta) w kwocie 90 mln zł. PoŜyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Celem udzielonej poŝyczki jest sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Produkcji Rur od ISD Huta Częstochowa. Rurexpol, spółka zaleŝna Alchemii, kupiła Zakład Produkcji Rur od ISD Huta Częstochowa za łączną cenę 101,5 mln zł. Spółka zaleŝna Emitenta zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia 1000 udziałów spółki Crestan Properties Ltd., z siedzibą w Limassol na Cyprze. Strony ustaliły, Ŝe podpisanie umowy przenoszącej własność 1000 udziałów, kaŝdy o wartości nominalnej 1,71 zł, odpowiadających 100% kapitału zakładowego w Spółce, nastąpi w terminie do r. BETACOM Betacom podpisał z EO Networks porozumienie, na mocy którego spółki postanawiły o rozwiązaniu umowy z 15 lutego 2010 r. określającej warunki połączenia obu spółek. BIOTON COMARCH COMP EUROMARK POLSKA FAMUR HYDROTOR Spółka jako poŝyczkodawca zawarła z SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze jako poŝyczkobiorcą, aneks nr 36 do umowy poŝyczki z dnia r. Na mocy Aneksu wartość Umowy PoŜyczki podwyŝszono o kwotę ,00 USD do łącznej kwoty ,00 USD. Comarch podpisał PKP Polskie Linie Kolejowe kontrakt na dostawę oprogramowania Microsoft dla stacji roboczych o wartości 30,3 mln zł netto. Comp dostarczy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych urządzenia szyfrujące CompCrypt ETA-VPN za 4,05 mln zł brutto. Jednostkowe wyniki sprzedaŝy spółki w grudniu 2010 roku wyniosły 15,8 mln złotych i były wyŝsze o 39,9% od wyników osiągniętych w grudniu ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaŝy osiągnięte w okresie marzec - grudzień 2010 roku wyniosły 85,3 mln złotych i były wyŝsze od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 26,0%. Emitent zawarł umowę kredytu inwestycyjnego z Nordea Bank, na podstawie której Bank udzielił Famur S.A. kredytu inwestycyjnego w wysokości PLN. Kredyt zostanie wykorzystany na zakup akcji Remag S.A. Hydrotor na przełomie 2011 i 2012 roku podejmie decyzję, czy upubliczni firmę zaleŝną Agromet. Spółka liczy na to, Ŝe wyniki czwartego kwartału 2010 roku nie będą gorsze rok do roku. Hydrotor ocenia, Ŝe budowa centrum obróbki elementów

3 INFOVIDE-MATRIX INSTAL KRAKÓW wielkogabarytowych zakończy się w połowie 2012 roku i spodziewa się dodatkowych przychodów po uruchomieniu nowego zakładu, w drugim półroczu przyszłego roku. Spółka nie wyklucza, Ŝe ze względu na rozpoczętą inwestycję, za rok 2010 moŝe nie wypłacić dywidendy. Obecny portfel zamówień Infovide-Matrix na 2011 r. ma wartość powyŝej 30 mln zł i jest o około 10 proc. wyŝszy r/r. Spółka widzi oŝywienie zamówień z sektora energetycznego i finansowego i liczy na wzrost w tym roku. W I kw r. Infovide- Matrix nie przeprowadzi Ŝadnych istotnych akwizycji. Z wypowiedzi wiceprezesa wynika, Ŝe Infovide-Matrix moŝe nie wypłacić dywidendy z zysku za 2010 r. Spółka podpisała z Sądeckimi Wodociągami sp. z o.o. umowę na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz". Termin zakończenia realizacji umowy określony został na roku, natomiast jej wartość wyniosła 37 mln zł brutto. INTERNET GROUP Pan Krzysztof Kowalczyk złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień 5 stycznia 2011 roku bez wskazania jej powodów. JAGO JW CONSTRUCTION KERNEL MIRBUD MONNARI TRADE ONE-2-ONE OPONEO.PL ORCO GROUP PLAZA CENTERS POLSKIE JADŁO QUMAK-SEKOM SFINKS SWISSMED PROPERTY Pan Rafał Haendel złoŝył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. Powodem rezygnacji jest objęcie funkcji w zarządzie spółki zaleŝnej Jago Logistyka S.A. JW Construction w grudniu sprzedało brutto 103 mieszkania. Spółka podwyŝszyła swój kapitał zakładowy o kwotę USD ,92, tj. do kwoty USD ,46, w drodze emisji nowych akcji bez określenia wartości nominalnej. Spółka zawarła z Politechniką Gdańską umowy na budowę Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Wartość brutto zawartej umowy to kwota: zł. BOŚ SA objął akcji zwykłych na okaziciela serii F, stanowiących 8,26% udziału w kapitale zakładowym spółki i 5,89% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Objęcie nastąpiło w wyniku realizacji układu z wierzycielami i konwersji wierzytelności na akcje. One-2-One S.A. zawarła z Abacab NT SA umowę sprzedaŝy udziałów ifusion Sp. z o.o. Przedmiotem powyŝszej umowy jest sprzedaŝ udziałów o wartości nominalnej 500 złotych kaŝdy, o łącznej wartości nominalnej złotych, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki ifusion Sp. z o.o. Za pakiet udziałów Abacab NT SA zobowiązana jest zapłacić cenę w wysokości ,75 zł. Jednocześnie One-2-One zawarła z Abacab NT SA umowę objęcia akcji Abacab NT SA. Spółka uruchomiła sprzedaŝ poprzez kolejny, internetowy serwis z oponami za granicą. Brytyjski sklep internetowy został przygotowany w oparciu o doświadczenia w budowaniu zagranicznych sklepów w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Austrii. Spółka kwestionuje zasadność przesłuchania w Chorwacji swojego prezesa, Jean-Francois Ott'a. Spółka Plaza Centers podpisała umowę kredytu inwestycyjnego wysokości 52,5 mln euro na sfinansowanie budowy centrum handlowo-rozrywkowego w Toruniu. Kwota kredytu pozwoli na sfinansowanie 70 proc. kosztów inwestycji. Spółka restauracyjna Polskie Jadło zawarła wstępne porozumienie dotyczące kapitałowego połączenia ze spółką Ko-operator Bronikowski, Górzyński spółka jawna. Spółka podpisała umowę z Warbudem na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz elektryczno-energetycznych i teletechnicznych dla budynków Biurowo-Laboratoryjnego i Wystawienniczo-Konferencyjnego podczas realizacji rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego w Gdyni. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej wysokości ,00 zł. Sfinks planuje emisję do akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. NWZA decydujące o emisji odbędzie się 31 stycznia. Swissmed Centrum Zdrowia chce w 2011 roku umocnić swoją pozycję na Pomorzu, a takŝe powalczyć o abonamenty medyczne od firm działających w Warszawie. W drugiej połowie 2011 roku Swissmed planuje otworzyć budowany w Warszawie szpital oraz przychodnię w Warszawie, a takŝe dwie przychodnie na Pomorzu - w Gdańsku i w Pruszczu Gdańskim. TRANSAKCJE ACTION AMICA WRONKI EUROTEL GPM VINDEXUS HYGIENIKA PCC INTERMODAL POLIMEX-MOSTOSTAL Aviva TFI zwiększyło zaangaŝowanie w akcje Action i ma obecnie 5,05 proc. głosów na WZA i kapitału tej. Przed zwiększeniem zaangaŝowania Aviva TFI miało 4,44 proc. Action. ING OFE zwiększył zaangaŝowanie w Amice Wronki do 5,21 proc. głosów na WZA z 4,9 proc. Insider sprzedał sztuk akcji spółki za średnią cenę jednostkową 15,71 zł. DM IDMSA zbył sztuk akcji spółki po cenie 5,50 zł. Podmiot blisko związany z Członkiem Zarządu, Trade Company I Consulting, dokonał w dniu 29 grudnia 2010 roku nabycia 666 akcji Emitenta po cenie 1,35 PLN za jedną akcję. Członek Zarządu spółki zbył akcji PCC po cenie z przedziału 6,50-6,80 zł. W wyniku zarejestrowania w dniu 31 grudnia 2010 r. emisji akcji serii K i L wyemitowanych w związku z połączeniem Polimex- Mostostal S.A. z siedmioma spółkami uległ obniŝeniu udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Opracowanie: Edyta Kasprzak, Kacper Kędzior, Marcin Kaczmarek

4 WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Euroland - ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły o 0,3 proc. w listopadzie 2010 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 4,5 proc. Euroland - zamówienia w przemyśle wzrosły w październiku 2010 r. mdm o 1,4 proc., po spadku we wrześniu o 4,2 proc. po korekcie. Euroland - indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług wyniósł grudniu 2010 r. 54,2 pkt wobec 55,4 pkt w listopadzie. Euroland - indeks PMI composite wyniósł w grudniu 2010 r. 55,5 pkt wobec równieŝ 55,5 pkt w listopadzie. Euroland - indeks nastrojów w gospodarce wzrósł w grudniu 2010 r. do 106,2 pkt ze 105,1 pkt w poprzednim miesiącu, po korekcie. Euroland - sprzedaŝ detaliczna w listopadzie 2010 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,8 proc., gdy w październiku pozostała bez zmian, po korekcie. Niemcy - indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług wyniósł w grudniu 2010 roku 59,2 pkt wobec równieŝ 59,2 pkt na koniec listopada. Niemcy - zamówienia w przemyśle wzrosły w listopadzie 2010 r. o 5,2 proc. mdm, a rdr wzrosły o 20,6 proc. USA - w firmach przybyło w grudniu 297 tys. miejsc pracy. USA - mały wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyŝkował w tygodniu zakończonym 31 grudnia o 2,3 proc. USA - liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła o 18 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 409 tys. OPINIA Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, uwaŝa, Ŝe obniŝenie stopy bezrobocia do 9,9 proc. na koniec bieŝącego roku, jak zakłada ustawa budŝetowa na 2011 rok, jest niezagroŝone. Kenneth Rogoff, profesor Harvard University, ocenił, Ŝe Grecja moŝe stać się niewypłacalna, pomimo Ŝe otrzymała pomoc finansową z UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (piątek) NIEMCY (8:00) EUROLAND (11:00) KALENDARIUM Bilans handlu zagranicznego w listopadzie. Prognoza 14,4 mld EUR; poprz. 14,2 mld EUR Dane o PKB za III kw. Prognoza 0,4% k/k i 1,9% r/r; poprz. 0,4% k/k i 1,9% r/r EUROLAND (11:00) Stopa bezrobocia w listopadzie. Prognoza i poprz. 10,1% NIEMCY (12:00) Dynamika produkcji przemysłowej w listopadzie. Prognoza -0,2% m/m i 11% r/r; poprz. 2,9% m/m i 11,7% r/r USA (14:30) Stopa bezrobocia w grudniu. Prognoza 9,7%; poprz. 9,8% USA (14:30) USA (15:30) USA (21:00) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w grudniu. Prognoza 135 tys.; poprz. 39 tys. Publiczne wystąpienie szefa Fed Kredyt konsumencki w listopadzie. Prognoza 1mld USD; poprz. 3,4 mld USD (poniedziałek) EZO EUROLAND (10:30) (wtorek) GRUPA RECYKL WADEX INTERNITY USA (16:00) Debiut na rynku NewConnect akcji serii A i C (skrót EZO) Index Sentix za styczeń. Poprz. 9,7 pkt. Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii D i E pod nazwą skróconą GRUPAREC (skrót GRC) Ostatnie notowanie akcji spółki na rynku NewConnect - od 12 stycznia akcje spółki będą notowane na rynku równoległym WGPW NWZA m.in. ws. podziału akcji Zapasy hurtowników w listopadzie. Prognoza 1,5% m/m; poprz. 1,9% m/m DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) Stopa bezrobocia w grudniu. Prognoza 9,7%; poprz. 9,8% USA (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w grudniu. Prognoza 135 tys.; poprz. 39 tys. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

5 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 199 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index 120 BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes Indeks zmiana BNPIBZNE 788,4960 0,76% BNPIREER 185,1873 0,23% BNPIEEER 226,2431 0,43% BNPIGWER 186,8503 0,20% BNPIWAER,5121 0,22% BNPITPER 187,1612-0,61% BNPIGIER 280,9595 0,45% KMAI8ER 119,0466 0,35% BNPIFLBH 577,2-0,07% Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu.

6 Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo