Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku"

Transkrypt

1 WPHI Ambasady RP w Mińsku Mińsk, dnia Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku 1. Analityka: Po krótkiej stabilizacji wzrost PKB Białorusi znowu zwalnia Przegląd realnego sektora gospodarki w okresie styczeń-listopad 2013 r. Białoruska gospodarka nadal znajduje się pod wpływem sprzecznych ze sobą decyzji władz, wykazując poważną nierównowagę strukturalną. Nadmierne stymulowanie wewnętrznego popytu konsumpcyjnego na tle wysokich stóp procentowych, niska konkurencyjność białoruskich wyrobów na rynku światowym, spowolnienie rosyjskiej gospodarki oraz przyspieszenie pod koniec roku inflacji, nie dają nadziei na osiągnięcie celów prognozy w zakresie rozwoju białoruskiej gospodarki na 2013 r. Gospodarka spowalniając, jednak nadal znajduje się na plusie, - wyłącznie dzięki nieuzasadnionemu stymulowaniu popytu. Sytuacja w przemyśle nadal się pogarsza, o czym świadczą zarówno wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłowych, jak i wzrost zapasów. Wg danych Belstatu, po wzroście w wysokości 1,1% w ciągu ostatnich 3 miesięcy w okresie styczeń-listopad 2013 r. wzrost PKB RB wyniósł zaledwie 0,9% (557 bln BYR ok. 58,88 mld USD) w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Wartość produkcji przemysłowej w okresie styczeń-listopad 2013 roku wyniosła 555,2 bln BYR (ok. 58,69 mld USD), tj. spadek o 4,8 % w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, produkcja rolna gospodarstw wszystkich kategorii własności za ten okres zmniejszyła się o 3,9% do 99,1 bln BYR (ok. 10,48 mld USD). Tabela 1. Podstawowe prognozowane wskaźniki makroekonomiczne RB w 2013 r. Wskaźnik PKB Rzeczywisty I-XI 2013, bln BYR 557 (ok. 58,88 mld USD) 555,2 (ok. 58,69 mld USD) 176 (ok. 18,6 mld USD) Oficjalna prognoza I-XI 2013 / I-XI 2013, w % 2012, w % +0,9 +8,5 Produkcja przemysłowa minus 4,8 +7 Inwestycje w środki +8,2 +6 trwałe Inflacja, % 13,8 15,3* +12 Saldo HZ towarami i minus 0,71** - +0,52 usługami, mld USD Średnia płaca, mln 5,48 (w październiku +11,8* (w ujęciu BYR ok. 580 USD) realnym) * listopad 2013 wobec listopada 2012 r.; **styczeń-październik 2013 r. +7,1 (w ujęciu realnym) Główną przyczyną obserwowanej pozytywnej dynamiki PKB jest handel detaliczny, wzrost którego spowodowany jest stymulowaniem popytu konsumpcyjnego nieuzasadnionym wzrostem płac. 1

2 W okresie styczeń-listopad 2013 r. wielkość handlu detalicznego wzrosła o 17,8% do 241,3 bln BYR (ok. 25,5 mld USD). Dynamika handlu jednak również spowalnia (wzrost za 10 miesięcy wyniósł 18,2%), co jest powiązane z zamiarem władz ograniczenia wzrostu dochodów społeczeństwa, w tym poprzez podwyższenie cen konsumpcyjnych na towary i usługi. Podwyższanie cen przez władze zastosowano głównie w celu ograniczenia nadmiernej masy pieniężnej zgromadzonej u ludności w wyniku nieuzasadnionego wzrostu płac i wysokiego oprocentowania lokat rublowych. Jednocześnie masa pieniężna tworzy nie tylko nawis inflacyjny w gospodarce, ale również wytwarza dużą presję na rynku walutowym, charakterystyczną na przełomie prawie każdego roku, nazywaną oczekiwanymi, noworocznymi "niespodziankami" ze strony władz. Osłabienie kontroli nad wzrostem cen i zwiększenie taryf niektórych rodzajów usług regulowanych przez władze doprowadziło jesienią do przyspieszenia tempa inflacji. Po osiągnięciu w sierpniu br. rekordowego w tym roku spowolnienia inflacji do 0,1% (+8,2% od początku roku) we wrześniu br. wzrost cen wyniósł 1,7% (+10%), w październiku 1,9% (+12%), co doprowadziło do sytuacji, że prognoza władz w zakresie utrzymania inflacji w granicach 12% stała się nierealną. W listopadzie wzrost cen nieznacznie zwolnił i wyniósł 1,6% w porównaniu z październikiem 2013 r. (+13,8% od początku roku). Wg danych Belstatu, artykuły spożywcze zdrożały w listopadzie o 1,2% (+10,9% od początku roku), artykuły przemysłowe o 0,6% (+6,8%), ceny i taryfy na płatne usługi wzrosły o 3,7% (+32,6%). Inflacja bazowa w listopadzie br. wyniosła 1,3% wobec 1% w październiku i 0,6% we wrześniu 2013 r. W okresie styczeń-listopad inflacja bazowa wyniosła 10,8%. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu cen, pod koniec roku inflacja może wynieść ok. 15%. Sytuacja z zapasami produkcji gotowej pogarsza się. Po wzroście zapasów w październiku 2013 roku, w listopadzie nastąpił dalszy ich wzrost. Według danych Belstatu, zapasy gotowej produkcji w dniu 1 grudnia 2013 wyniosły 29,5 bln BYR ( 3,1 mld USD), wzrost w listopadzie br. wyniósł ok. 0,4 bln BYR (ok. 420 mln USD). Stosunek zapasów gotowej produkcji do miesięcznej produkcji wg stanu na dzień 1 grudnia 2013 wyniósł 74,3% wobec 73,1% wg stanu na dzień 1 listopada 2013 r. i 59,7% wg stanu na dzień 1 grudnia 2012 roku. Pogorszenie koniunktury w gospodarce Rosji - głównego partnera handlowego Białorusi, a także ogólnie niska konkurencyjność białoruskich przedsiębiorstw powodują pogorszenie sytuacji w handlu zagranicznym Białorusi. Według NB RB w październiku br. odnotowano rekordowe w ciągu ostatnich dwóch lat ujemne saldo handlu zagranicznego towarami i usługami - minus 323 mln USD. Ogólnie rzecz biorąc, w okresie styczeń-październik 2013 r. ujemne saldo wyniosło 712,1 mln USD, w porównaniu do dodatniego salda w wysokości 3,7 mld USD w okresie styczeń-październik 2012 roku. Spadek obrotów handlu zagranicznego Białorusi za dziesięć miesięcy 2013 wyniósł 12,4% do 74,2 mld USD. Eksport towarów i usług zmniejszył się o 16,9% do 36,7 mld USD, import zmniejszył się o 7,5 % do 37,5 mld USD. Najtrudniejsza sytuacja jest w handlu zagranicznym towarami, gdzie ujemne saldo w okresie styczeń-październik wyniosło minus 3,1 mld USD (+1,8 mld USD w 2012 r.), a nadwyżka w handlu zagranicznym usługami wyniosła 2,3 mld USD (+1,9 mld USD w 2012 r.). Zalecenia dot. sytuacji w białoruskiej gospodarce ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego były opublikowane w dniu 17 grudnia 2013 w komunikacie prasowym po piątym post programowym monitoringu białoruskiej gospodarki. Zarząd MFW zalecił Białorusi powstrzymanie podwyżek płac w 2014 roku i znaczne zmniejszenie poziomu kredytowania dyrektywnego, a w perspektywie średnioterminowej jego stopniową likwidację. MFW tradycyjnie podkreśla znaczenie przeprowadzenia głębokich reform strukturalnych w celu osiągnięcia stabilnego, nieinflacyjnego wzrostu gospodarczego. "Zarząd MFW podkreślił, że potrzebny jest bardziej ambitny program reform z koncentracją działań w okresie początkowym, w tym kompleksowa liberalizacja cen, szczegółowa strategia oraz istotne pierwsze kroki w zakresie ograniczenia roli państwa w gospodarce, a także wzmocnienie środków ochrony społecznej. Uznano, że poparcie nowej umowy z Funduszem będzie zależało od poważnego zaangażowania Białorusi w kompleksowych działaniach przy przeprowadzeniu tych reform, w połączeniu ze zdecydowaną polityką makroekonomiczną "- podano w komunikacie. 2

3 2. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza czasowo wprowadza zerowe stawki celne importowe na pojazdy z silnikiem elektrycznym Euroazjatycka Komisja Gospodarcza Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu wprowadza zerową stawkę celną na import pojazdów elektrycznych w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Ta decyzja nie dotyczy samochodów z napędem hybrydowym. Rada Komisji podjęła decyzję, która ma na celu tworzenie bardziej atrakcyjnych warunków zakupu i posiadania samochodów elektrycznych. Decyzja czasowego zmniejszenia cła z 19% do 0%. Jednoczesne polecenie dot. opracowania propozycji nt. rozwoju infrastruktury powinno pomóc w przyszłości stworzyć własny rynek produkcji samochodów elektrycznych w UC. Rada Komisji poleciła rządom państw członkowskich UC rozpracowanie spraw w zakresie produkcji samochodów elektrycznych, części zamiennych i akcesoriów do nich oraz stworzenia niezbędnej infrastruktury. Wspólne propozycje powinny być przedstawione Radzie Komisji w IV kwartale 2014 r. 3. Handel Białorusi z krajami rozwijającymi się W eksporcie Białorusi, praktycznie do wszystkich znaczących partnerów handlowych wśród krajów rozwijających się, dominuje jedna pozycja towarowa: do państw Ameryki Łacińskiej, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i szeregu państw afrykańskich takim towarem są nawozy potasowe albo azotowe; do państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wyroby ze stali. Wśród rozwijających się państw, do których eksport RB przekroczył 20 mln USD w 2012 r., nawozy azotowe i potasowe oraz wyroby ze stali stanowią mniej niż 50% eksportu ogółem jedynie do Iranu, Egiptu, Pakistanu, Mongolii, Afganistanu, Wenezueli i Kuby. Dominującym wyrobem eksportowym do Mongolii i Afganistanu w 2012 r. były produkty ropopochodne. Pakistan jest jedynym państwem, do którego eksportowano głównie wyroby przemysłu maszynowego. Import z Chin w znacznym stopniu przekracza import z innych krajów rozwijających się. Struktura towarowa importu z Chin jest bardzo szeroka (maszyny, stal, obuwie, sprzęt obliczeniowy). Natomiast z pozostałych krajów rozwijających się Białoruś głównie importuje jedną pozycję towarową: z Kuby i Brazylii cukier, z Argentyny odpady z ekstrakcji oleju sojowego. Struktura handlu zagranicznego Białorusi z krajami rozwijającymi się jest uboga. W sytuacji stałego odkładania przeprowadzenia reform strukturalnych i przewagi sektora państwowego nie ma obiektywnych przesłanek do zmian istniejących tendencji w handlu z krajami rozwijającymi się w perspektywie średnioterminowej. 4. Spotkanie z kierownictwem Narodowego Banku RB W dniu 11-go grudnia br. przedstawiciele WPHI uczestniczyli w zorganizowanym przez International Trading Club spotkaniu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego Ambasad i przedstawicielstw akredytowanych w Białorusi z kierownictwem NB RB. Zaplanowanym tematem spotkania była Rola banków w stymulacji rozwoju handlu zagranicznego, prognozy i saldo bilansu handlowego na koniec roku W dniach poprzedzających spotkanie NB RB przekazał białoruskim bankom komercyjnym (funkcjonuje ich 31) rekomendację zaostrzenia warunków kredytowania importerów, co z przyczyn oczywistych stało się głównym tematem zainteresowania przedstawicieli korpusu. Rekomendacje NB RB dotyczyły: a) ograniczenia kredytowania zakupu urządzeń importowanych przez pośredników, w tym spółki leasingowe, 3

4 b) udzielania kredytów pod gwarancje lokalnych komitetów wykonawczych (władz powiatowych i obwodowych) jedynie pod warunkiem posiadania płynności finansowej, jako gwarancji wykonania zobowiązań, i jako uzupełnienie do ww. gwarancji, c) nie udzielania kredytów w celu rozliczeń kontraktów handlu zagranicznego, które przewidują zakup od nierezydentów towarów z importu pośredniego, w przypadku, gdy podmiot prawny ma zapasy gotowej produkcji powyżej określonej normy, a także ma przeterminowane i (albo) prolongowane przez NB RB zadłużenie z powodu prowadzenia transakcji handlu zagranicznego. Przedstawiciele NB RB zapewniali, że pismo ma jedynie charakter rekomendacji, a nie polecenia i ma na celu zapewnienie realizacji planu wspólnych działań rządu i NB RB w zakresie strukturalnego reformowania gospodarki. Inne poruszane kwestie: 1. W ciągu ostatnich miesięcy ma miejsce pogorszenie sytuacji w handlu zagranicznym i na rynku walutowym Białorusi. 2. Wg danych NB RB, w listopadzie br. rezerwy złota i walut obcych zmniejszyły się o 355,5 mln USD, a w okresie styczeń-listopad br. o ponad 1,5 mld USD. Tak znaczne zmniejszenie poziomu rezerw walut i złota tłumaczone było mającym miejsce jednocześnie: załamaniem się sprzedaży na rynku FR, głównego odbiorcy białoruskich towarów oraz odpływem waluty z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych (ok. 3 mld USD/rok). W takiej sytuacji NB RB nie widzi możliwości zwiększenia rezerw walutowych, a w najbliższym czasie będzie się skupiał głównie na stabilizacji sytuacji. 3. W dalszym ciągu ma miejsce codzienne sterowanie kursem walutowym przez NB RB na giełdzie; kiedy podaż pokrywa do 50% popytu na walutę ze strony przedsiębiorstw i przedsiębiorców, to oznacza, że część przedsiębiorców nie może w danym czasie np. dokonać płatności za import. Składa więc zlecenie zakupu waluty na kolejne dni (sesje), bez gwarancji jej pozyskania. 4. Banki komercyjne zaczynają wdrażać wytyczne BAZYLEA III i powinny zakończyć proces do 1 lipca 2016 r, 5. Rozważa się zniesienie zakazu dokonywania przedpłaty na import towarów przez podmioty białoruskie, jednak nie wcześniej niż od 2015 r. Ponadto przedstawiciele kierownictwa NB RB określili parametry rozwoju na rok 2014: planowany poziom inflacji 11%, poziom oprocentowania kredytów %, oczekiwane pozyskanie środków z tytułu inwestycji/prywatyzacji 4,5 mld USD, średni kurs USD/BYR w roku BYR/1USD, stopa redyskontowa na koniec roku 11-13%. Komentarz WPHI Podczas spotkania wielokrotnie zwracano uwagę na fakt, iż Białoruś obecnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej kryzysie bilansu handlowego. Spowodowane to jest znaczną wrażliwością gospodarki RB na wszelkie załamania rynków zewnętrznych ze względu na znaczną wymianę handlową z zagranicą (w tym znaczne obroty tylko z 1-m krajem Rosją). W związku z zaistniałą sytuacją rząd RB różnymi sposobami będzie teraz dążył do zwiększania wpływów waluty z eksportu i nadal będzie rozwijał programy antyimportowe, ukierunkowane na ograniczenie importu. Informacja własna WPHI 5. Na Białorusi nie ma warunków do przeprowadzenia denominacji w 2014 r. szefowa NB RB, N. Yermakova Z powodu wysokiej inflacji zaplanowanej na 2014 r. na poziomie 11%, nie ma podstaw do przeprowadzenia denominacji. Zdaniem szefowej NB RB, warunkiem do przeprowadzenia denominacji powinna być inflacja na poziomie niższym niż 10%, w innym wypadu z powodu wzrostu cen sytuacja wróci do obecnej. 4

5 Nowe banknoty są już wydrukowane, ale wprowadzać je do obiegu za wcześnie, powiedziała N.Yermakova. Denominacja BYR była przeprowadzana dwukrotnie: w dniu 20 sierpnia 1994 r. skreślono jedno zero, w dniu 1 stycznia 2000 r. skreślono trzy zera. 6. Udzielenie Białorusi szóstej transzy kredytu z Antykryzysowego funduszu EaWG może być przeniesione na I kwartał 2014 r. Zgodnie ze wstępnym planem Białoruś powinna otrzymać ostatnią transzę kredytu w wysokości 440 mln USD do końca 2013 r., ale z powodu przeniesienia narady Rady Antykryzysowego Funduszu EaWG na czas nieokreślony (miała odbyć się w dniu 10 grudnia) przyznanie transzy może być przeniesione na I kwartał 2014 r. Uzupełnienie rezerw złota i walut obcych Białoruś planuje poprzez sprzedaż majątku państwowego inwestorom zagranicznym, pozyskanie inwestycji zagranicznych, osiągnięcie dodatniego salda handlu zagranicznego, emisję euro obligacji. 7. Udział importu w branży budowlanej wynosi 30-40% Od 2006 r. w branżę budowlaną RB zainwestowano ok. 7 mld USD. Rynek wewnętrzny jest przesycony, aby czuć się pewnie na rynkach zagranicznych białoruscy producenci powinni produkować konkurencyjne wyroby. W branżę produkcji cementu w ciągu ostatnich lat zainwestowano ponad 1 mld USD, moce produkcyjne zakładów zostały zwiększone do 6,1 mln ton. Obecnie trwa trudny proces wprowadzania nowych urządzeń. Cementownie ponoszą duże straty, ponieważ stare moce nie są efektywne, a nowe na razie nie są uruchomione. Koszty własne białoruskiego cementu nadal są wyższe od rosyjskich, co skutkuje wysokim poziomem importu - 0,8 mln ton. Białoruski cement jest droższy również z powodu składnika energetycznego, który sięga do 70% w cenie gotowej produkcji. W Ministerstwie Architektury i Budownictwa RB uważa się, że sytuację można poprawić poprzez utworzenie Białoruskiej spółki cementowej, która będzie miała możliwość kształtowania elastycznych cen na rynku oraz przeprowadzenia sprawnej polityki eksportowej. Prawie cały rynek szkła płaskiego dla białoruskich producentów został utracony, podczas gdy białoruscy producenci (monopolistą jest OAO Gomelsteklo ) mogą produkować o 2,5-razy więcej od zapotrzebowania białoruskiego rynku. Jakość wyrobów po modernizacji przedsiębiorstwa nie jest gorsza od europejskiego tych dostarczanych z UE, jednak gotowa produkcja leży na składach. Prawie 40% rynku należy do importerów. Zgodnie z prognozą, do końca br. wartość zakupu szkła 4 mm może wynieść 8 mln USD, szkła z warstwą odbijającą ponad 5 mln USD. 8.Wzrost PKB Białorusi w okresie styczeń-listopad 2013 r. wyniósł 0,9% (557 bln BYR (ok. 58,88 mld USD) Wartość produkcji przemysłowej w okresie styczeń-listopad 2013 roku wyniosła 555,2 bln BYR (ok. 58,69 mld USD), tj. spadek o 4,8 % w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, produkcja rolna gospodarstw wszystkich kategorii własności za ten okres zmniejszyła się o 3,9% do 99,1 bln BYR (ok. 10,48 mld USD). 9. OAO «Ivatsevichidrev» rozpocznie rekonstrukcję wydziału tartacznego o wartości 5,2 mln USD 5

6 OAO «Ivatsevichidrev» w lutym 2014 r. rozpocznie rekonstrukcję wydziału tartacznego o wartości 5,2 mln USD w ramach projektu Organizacja produkcji mebli i tartaku. Został ogłoszony przetarg na wybór podwykonawcy robót budowlano-montażowych. Źródło finansowania środki własne przedsiębiorstwa i kredyty bankowe. Termin realizacji usług do grudnia 2014 r. Został opracowany projekt architektoniczny wydziału, uzyskana jest opinia ekspercka RUP Glavgosstroyekspertiza. 10. Białoruś zamierza importować w 2014 r. ok. 20% energii elektrycznej Białoruś zamierza importować z Rosji i Ukrainy w 2014 r. ok. 20% zużywanej energii elektrycznej. W br. Białoruś importowała ok. 30% zużywanej energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej wg wyników 2013 r. wyniesie ok. 29 mld KWh. Na razie nie ma podpisanych porozumień w zakresie importu energii elektrycznej na 2014 r. 11. Wzajemna wymiana handlowa w ramach Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan) W 2012 roku w handlu zagranicznym z państwami członkowskimi UC w rezultacie poprawy warunków wzajemnego dostępu do rynków, został zróżnicowany białoruski eksport (nomenklatura została rozszerzona o 59 pozycji towarowych), znacznie wzrósł eksport innych towarów pośrednich o 720,9 mln USD (15,3%), artykułów spożywczych o 687,7 mln USD (21,5%), inwestycyjnych o 560,7 mln USD (18,1%). W ramach UC i WOG prowadzana jest wspólna, jednolita polityka w zakresie wymiany handlowej wobec państw trzecich. Zostały zunifikowane reżimy wolnego handlu z państwami WNP, Serbią i Czarnogórą. UC stosuje ogólny system preferencji wobec krajów rozwijających się. Z propozycją o utworzeniu strefy wolnego handlu do UC zwracają się członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein). Toczą się negocjacje w zakresie utworzenia strefy wolnego handlu z Nową Zelandią. Pod koniec 2012 r. rozpoczęto prace w zakresie przygotowania analogicznego porozumienia z Wietnamem. Opracowanie WPHI w Mińsku na podstawie PRIME-TASS III dek. grudnia

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku WPHI Ambasady RP w Mińsku Mińsk, dnia 02.03.2017 r. Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku 1. Najnowszy przewodnik po rynku RB Doing Business In Belarus 2017 Uprzejmie informujemy, że na

Bardziej szczegółowo

Analiza. Białoruski rynek cementu

Analiza. Białoruski rynek cementu AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REPUBLICE BIAŁORUŚ Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza Białoruski rynek cementu Mińsk, 23 maja 2016 roku 1 Produkcja Na Białorusi cement produkowany jest w

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku WPHI Ambasady RP w Mińsku Mińsk, dnia 13.11.2015 r. Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku 1. ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku WPHI Ambasady RP w Mińsku Mińsk, dnia 25.01.2016 r. Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku 1. ANALITYKA: Przegląd realnego sektora gospodarki RB za styczeń-listopad 2015 r. W białoruskiej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie?

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie? OPEN DIALOG FOUNDATION Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland Tel. + (48) 22 307 11 22 www.odfoundation.eu 2.07.2014 Wołodymyr Panczenko, Kristina Awramczenko Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji I. Światowa Organizacja Cukru (ISO) szacuje, że w sezonie 2010/11:

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org.

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org. Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan Od lata obroty Polski z Rosją są z ujemnym saldem dla Polski. Obrót za 2010r. wyniósł 20 785 mln USD (wzrost do 2009 o 24%).

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku Warszawa, 10.05.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka:

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka: Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak co roku przedstawiam Sejmowi omówienie działalności Narodowego Banku Polskiego oraz wykonania założeń polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PRAGMA TRADE S.A. STANOWISKO ZARZĄDU PRAGMA TRADE S.A. W ZAKRESIE KOREKTY PROGNOZY 2011 ROKU. Tarnowskie Góry, 10 listopada 2011r.

GRUPA KAPITAŁOWA PRAGMA TRADE S.A. STANOWISKO ZARZĄDU PRAGMA TRADE S.A. W ZAKRESIE KOREKTY PROGNOZY 2011 ROKU. Tarnowskie Góry, 10 listopada 2011r. GRUPA KAPITAŁOWA PRAGMA TRADE S.A. STANOWISKO ZARZĄDU PRAGMA TRADE S.A. W ZAKRESIE KOREKTY PROGNOZY 2011 ROKU Tarnowskie Góry, 10 listopada 2011r. 1 I. Aktualna skonsolidowana prognoza finansowa Grupy

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą

Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą Wyroby długie d Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą żąca sytuacja i perspektywy rozwoju Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA 20 październik 20 1 Optymistyczne prognozy na 20 r. i 2011 r: w roku

Bardziej szczegółowo