System elektroenergetyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System elektroenergetyczny"

Transkrypt

1 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL Część 07 System elektroenergetyczny

2 STR./STRON 2/17 SPIS TREŚCI 7.1. Informacje ogólne System zasilania w energię elektryczną Sieć najwyższego i wysokiego napięcia, Główne Punkty Zasilania (GPZ) Sieć średniego i niskiego napięcia, stacje energetyczne SN/nN Źródła wytwarzania energii elektrycznej Zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną Zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość Ocena systemu elektroenergetycznego Prognoza zużycia energii elektrycznej... 13

3 STR./STRON 3/ Informacje ogólne Ocena pracy istniejącego systemu elektroenergetycznego zasilającego w energię elektryczną odbiorców z terenu Przemyśla oparta została na informacjach uzyskanych w Zamojskiej PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość. Spółka posiada koncesje na przesył, dystrybucję i obrót energią elektryczną i swoim zasięgiem obejmuje obszar miasta Przemyśl. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, Lublin działa w oparciu o koncesję na dystrybucję energii elektrycznej zawartą w decyzji Prezesa Urzędu Energetyki nr: DEE/42E/19029/W/2/2013/KL z dnia 15 stycznia 2013 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość stosuje taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2016 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr: DRE (11)/2015/19029/Vl/JCz z dnia 17 grudnia 2015 r System zasilania w energię elektryczną Sieć najwyższego i wysokiego napięcia, Główne Punkty Zasilania (GPZ) System elektroenergetyczny miasta Przemyśl zasilany jest ze stacji: 110/15 kv Przemyśl Przekopana, 110/15 kv Przemyśl Bakończyce, 110/15 kv Przemyśl Głęboka oraz 110/30/15 kv Przemyśl, która leży na terenie gminy Żurawica poprzez linie kablowe inapowietrzne SN 30 kv, 15 kv oraz stacje transf. 15/0,4 kv. Charakterystyka linii wysokich napięć zasilających Miasto. 1.) Linia 110 kv - Przemyśl - Przemyśl Przekopana. Linia ta została wybudowana w latach 1970 i 1979, stanowi bezpośrednie połączenie pomiędzy istniejącymi stacjami elektroenergetycznymi 110/30/15 kv Przemyśl i 110/15 kv Przemyśl Przekopana. Całkowita długość linii wynosi: 7 146,6 m. 2.) Linia110 kv Przemyśl Przekopana Przemyśl Bakończyce. Linia ta została wybudowana w latach 1972 i 1979, stanowi bezpośrednie połączenie pomiędzy istniejącymi stacjami elektroenergetycznymi 110/15 kv Przemyśl Przekopana i 110/15 kv Przemyśl Bakończyce. Całkowita długość linii wynosi: ,2 m. 3.) Linia110 kv Przemyśl Bakończyce Przemyśl.

4 STR./STRON 4/17 Linia ta została wybudowana w latach 1972 i , stanowi bezpośrednie połączenie pomiędzy istniejącymi stacjami elektroenergetycznymi 110/15 kv Przemyśl Bakończyce i 110/30/15 kv Przemyśl. Całkowita długość linii wynosi: ,9 m. Powyższe linie wysokiego napięcia zasilają cztery Główne Punkty Zasilania, których charakterystyka (trzech zasilających odbiorców indywidualnych) została przedstawiona w Tabeli nr 7.01 Tabela nr 7.01 Lp. Nazwa Lokalizacja Napięcie transformacji Ilość transformatorów Moc transformatorów 1. Przemyśl Bakończyce ul. 1 Armii Wojska Polskiego /15 kv dwa 2x16 MVA Przemyśl Przekopana Przemyśl Głęboka ul. Sienna /15 kv dwa 2x16 MVA ul. M. Bielskiego 110/15kV dwa 2x16 MVA Lokalizacja Głównych Punktów Zasilania została pokazana na mapie dołączonej do opracowania. Rezerwy mocy występujące w poszczególnych stacja prezentuje Tabela nr 7.02 Tabela nr 7.02 Lp. Nazwa Pmin [MW] 2015 Pmax [MW] 2015 Rezerwa mocy MW 1. Przemyśl Bakończyce Przemyśl Przekopana Przemyśl Głęboka

5 STR./STRON 5/17 Rezerwa mocy została wyliczono dla jednego transformatora przy założeniu, że drugi transformator pełni role rezerwową. Przy założeniu, że rezerwę będzie się wyliczać dla dwóch transformatorów bez założenia transformatora rezerwowego rezerwy mocy znacznie wzrosną. Ponadto na terenie miasta znajduje się GPZ ZPP, który zasila wyłącznie zakład FIBRIS S.A Sieć średniego i niskiego napięcia, stacje energetyczne SN/nN Ze stacji GPZ wyprowadzone są linie średniego napięcia 30kV i 15 kv w kierunku stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie miasta. Charakterystyka linii średniego napięcia, których zarządcą jest PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość została przedstawiona w Tabeli nr Tabela nr 7.03 Napięcie linii Rodzaj linii Długość linii km 30 kv 15 kv napowietrzne 3,4 kablowe 0 napowietrzne 83,7 kablowe 138,9 Ponadto na terenie miasta funkcjonują sieci średniego napięcia nie będące własnością PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość. Sieci te pracują na napięciu 15k V, a ich łączna długość wynosi: Napowietrzne 1,2 km Kablowe 29,4 km System elektroenergetyczny średniego napięcia obejmuje na terenie miasta stacje transformatorowe z transformacją napięcia 15/0,4 kv. Aktualnie na terenie miasta pracuje 200 stacji transformatorowych 15/0,4 kv, których średnia obciążalność wynosi 40%. Charakterystyka stacji transformatorowych, których zarządcą jest PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość została przedstawiona w Tabeli nr 7.04.

6 STR./STRON 6/17 Tabela nr Rodzaj stacji Długość linii km słupowe 58 wnętrzowe 142 Łączna moc zainstalowanych stacji transformatorowych wynosi 70,6 MVA. Ponadto na terenie miasta funkcjonują stacje transformatorowe nie będące własnością PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość. Charakterystyka tych stacji transformatorowych została przedstawiona w Tabeli nr Tabela nr 7.05 Rodzaj stacji Długość linii km słupowe 2 wnętrzowe 30 Łączna moc zainstalowanych stacji transformatorowych obcych wynosi 17,3 MVA. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania przekraczające możliwości istniejących stacji transformatorowych zaleca się wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy lub budowę nowych stacji transformatorowych. Stan sieci elektroenergetycznej a także stacji SN/nN można określić, jako dobry. Energia elektryczna transformowana w stacja transformatorowych dostarczana jest do mieszkańców miasta poprze sieci niskiego napięcia, których charakterystykę podano w Tabeli nr 7.06 Tabela nr Napięcie linii Rodzaj linii Długość linii km Długość linii nn (bez przyłączy) Długość przyłączy nn napowietrzne 101,3 kablowe 387,2 napowietrzne 62,8 kablowe 69,9

7 STR./STRON 7/ Źródła wytwarzania energii elektrycznej Na terenie miasta Przemyśla zlokalizowane są dwa źródła produkcji energii elektrycznej o mocach 0,34 MW i 0,2 MW, które w 2015 r. wyprodukowały odpowiednio: 756 MWh i 133 MWh. 7.4 Zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynika z potrzeb gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej oraz potrzeb zakładów usługowych (odbiorcy indywidualni) oraz zakładów produkcyjnych funkcjonujących na terenie miasta. Strukturę odbiorców energii elektrycznej w gminie, ze względu na poziom zasilania przedstawia Tabela nr 7.07 Tabela nr 7.07 Poziom zasilania Ilość odbiorców Zużycie energii w 2015 r [MWh] Zasilanie WN, SN ,2 Zasilanie nn ,8 Ogółem ,0

8 STR./STRON 8/17 Ilość dostarczonej energii w podziale na grupy taryfowe w latach przedstawia Tabela nr 7.08 Tabela nr 7.08 Grupa taryfowa A i B Grupa taryfowa C Grupa taryfowa G Grupa taryfowa R Razem grupy taryfowe Rok Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona odbiorców energia odbiorców energia odbiorców energia odbiorców energia odbiorców energia - szt. h szt. h szt. h szt. h szt. h

9 STR./STRON 9/ Zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość na lata przewidziano środki inwestycyjne pozwalające rozbudowywać sieci w celu przyłączenia nowych odbiorców oraz środki na modernizację i odtworzenie majątku. Listę projektów inwestycyjnych związaną z modernizacją i odtworzeniem majątku przedstawia Tabela nr Tabela nr 7.09a Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniem nowych odbiorców Lp. Województwo Gmina Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego Moc przyłączeniowa (po realizacji inwestycji) [] Zakres rzeczowy Przyłącze Rozbudowa sieci GRUPY PRZYŁĄCZENIOWE IV 438 podkarpackie m. Przemyśl Przyłączenie odbiorcy - restauracja McDonald's w m. Przemyśl 180 Budowa rozgałęźnego złącza kablowego 15kV (3- polowe) wraz z odcinkiem linii kablowej SN potrzebnym do jego zasilenia L-20m 1280 podkarpackie m. Przemyśl Przyłączenie odbiorców 3032 linia kabl. SN 4,6 km; st. tr. przył. kabl. wnętrz. 14 szt.; 1,99 km / 77szt. st. tr. nap. 13 przył. kabl. szt.; linia kabl. 0,423 km/16szt. nn 5,16 km; linia nap. nn 1,93 km

10 STR./STRON 10/17 Tabela nr 7.09b Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku Lp. Województwo Gmina Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego Zakres rzeczowy Plan do realizacji podkarpackie m. Przemyśl Zadania związane z modernizacją i odtworzeniem majątku Linia 110 kv Przemyśl Bakończyce - Przemyśl Przekopana do FIBRIS - budowa słupa rozgałęźnego z odłącznikami 110 kv Wymiana 1szt. istniejącego słupa rozgałęźnego linii 110 kv Przemyśl Bakończyce - Przemyśl Przekopana odgałęzienie do zakładu FIBRIS (nr 30) na nowy slup rozgałęźny (1szt.) wraz z montażem na tym słupie odłączników 110 kv (2szt.) podkarpackie m. Przemyśl Wykonanie niezbędnych rozcięć w sieci nn, demontaż oraz przebudowy istn. przyłączy Przył. nap. nn - 2km; Przył. kab.- 3km; Linia nap. nn - 4km; Linia kabl. nn - 8km xxx xxx xxx 5891 podkarpackie m. Przemyśl, Przemyśl, Żurawica, Orły. Stubno, Medyka, Fredropol. Krasiczyn, Bircza. Krzywcza. Dubiecko. m. Dynów, Dynów Wymiana łączników na liniach SN Wymiana wyeksploatowanych odłączników słupowych SN (127,2 km) xxx xxx xxx 5892 podkarpackie m. Przemyśl, Przemyśl. Żurawica, Orły, S1ubno. Medyka, Fredropol. Krasiczyn, Bircza, Krzywcza, Dubiecko. m. Dynów, Dynów Modernizacja linii SN Wymiana izolacji, słupów, wykonanie obostrzeń (na odcinku 136,85 km) 5220 szt. izolatorów, 46 szt. słupów xxx xxx xxx

11 STR./STRON 11/17 Lp. Województwo Gmina Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego Zakres rzeczowy Plan do realizacji Zadania związane z modernizacją i odtworzeniem majątku 5893 podkarpackie m. Przemyśl Modernizacja stacji wnętrzowych SN/nn m. Przemyśl Wymiana rozdzielni SN i nn stacji wnętrzowych SN/nn - 12 szt. xxx xxx xxx 5894 podkarpackie m. Przemyśl Modernizacja stacji słupowych SN/nn m. Przemyśl Modernizacja stacji napowietrznych SN/nn 11 szt. xxx xxx xxx 5897 podkarpackie m. Przemyśl, Przemyśl, Żurawica, Orły, Stubno, Medyka, Fredropol, Krasiczyn, Bircza, Przebudowa stacji ŻH-15 Krzywcza. Dubiecko m. Dynów, Dynów Przebudowa stacji ŻH-15 i B2A na STSxx (12szt.) xxx xxx xxx 5898 podkarpackie m. Przemyśl, Przemyśl, Żurawica, Orły, Stubno. Przebudowa krótkich odcinków Medyka, Fredropol, Krasiczyn. Bircza. linii nn Krzywcza. Dubiecko, m. Dynów, Dynów Wymiana krótkich odcinków linii nn na izolowane - 6 km xxx xxx xxx 5899 podkarpackie m. Przemyśl 5900 podkarpackie m. Przemyśl Przebudowa sieci nn na kablową m. Przemyśl Modernizacja sieci napowietrznych nn m. Przemyśl Budowa linii kablowych nn m. Przemyśl - 5 km xxx xxx xxx Modernizacja sieci napowietrznych nn - 10 km xxx xxx xxx

12 STR./STRON 12/17 Lp. Województwo Gmina Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego Zakres rzeczowy Plan do realizacji Zadania związane z modernizacją i odtworzeniem majątku 5905 podkarpackie m. Przemyśl Modernizacja sieci SN na terenie miasta Przemyśla 1. Linie kablowe SN - 11,2 km; 2. Rozdzielnica SN ze sprzęgłem - 1 szt.; 3. Stacje transf. wnętrzowe - 1szt podkarpackie m. Przemyśl L 15 kv WRS- Budy Wielkie przebudowa linii na kablową Przebudowa linii napowietrznej na kablową 3,5 km podkarpackie m. Przemyśl L 15 kv Bakończyce - St Przemyśl 74 przebudowa linii na kablową Przebudowa linii napowietrznej na kablową 2,2 km podkarpackie m. Przemyśl L 15 kv Bakończyce - Pollena Astra przebudowa linii na kablową - od sł 1do ST Astra Przebudowa linii napowietrznej na kablową 1,6 km podkarpackie m. Przemyśl 5977 podkarpackie m. Przemyśl Przebudowa stacji słupowych na wnętrzowe - zasilanych z L Budy Wielkie 3 szt. Przebudowa stacji słupowych na wnętrzowe - zasilanych z L Przemyśl 74 Przebudowa stacji na wnętrzowe - 6 szt. xxx xxx 0 Przebudowa stacji na wnętrzowe - 2 szt. xxx 0 0

13 STR./STRON 13/ Ocena systemu elektroenergetycznego 1. Miasto Przemyśl jest w całości zelektryfikowane. 2. System elektroenergetyczny zaspakaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców energii elektrycznej a stan techniczny sieci elektroenergetycznych na terenie miasta można ocenić jako dobry. 3. Obciążenie istniejących stacji GPZ na terenie miasta wykazuje wystarczające rezerwy mocy. 4. Stan stacji GPZ ocenia się jako dobry. 5. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie miasta istnieje możliwość wymiany transformatorów w stacjach transformatorowych na jednostki o większej mocy lub budowy nowych stacji transformatorowych. 6. Na terenie miasta nie występują obszary wymagające wzmocnienia zasilania w energię elektryczną. 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość przeznacza środki finansowe pozwalające na modernizację i rozbudowę sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Na podstawie corocznych planów eksploatacyjnych systematycznie przeprowadzane sa zabiegi modernizacyjne na wszystkich urządzeniach sieci dystrybucyjnej. Razem z zaplanowanymi inwestycjami sieciowymi, umożliwią one utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym, zapewniającym ciągłość i niezawodność zasilania oraz w przypadku wystąpienia awarii zasilanie rezerwowe. 7.7 Prognoza zużycia energii elektrycznej Tereny rozwojowe Przyrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną na terenie Miasta Przemyśl wynikał będzie zarówno z rozwoju budownictwa mieszkaniowego jak również rozwoju działalności usługowej i przemysłowej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną terenów rozwojowych przedstawiono w załączniku nr 05.2 (w części 05 opracowania). Obliczenia wykonano przy założeniu 100% zagospodarowania terenów rozwojowych miasta. Zestawienie zbiorcze wyników pokazano poniżej.

14 STR./STRON 14/17 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla terenów ujętych w niniejszej części opracowania wynosi odpowiednio: Budownictwo wielorodzinne 18,7 MW 234 ha Budownictwo jednorodzinne 5,8 MW 346 ha Tereny przemysłowo-produkcyjne 29 MW 366 ha Zasilanie terenów rozwojowych przewiduje się poprzez rozbudowę sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych. Realizację zasilania terenów rozwojowych przewiduje się w miarę ich zagospodarowywania. Natomiast nie przewiduje się, by do roku 2030 na terenach tych zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną miało wzrosnąć w tak znaczący sposób. Wartości przedstawione powyżej określają maksymalne przyszłościowe potrzeby miasta. Tereny istniejącego budownictwa Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wynikać będzie nie tylko z zagospodarowania terenów rozwojowych ale również ze wzrostu zapotrzebowania istniejących odbiorców z tytułu zwiększonego wykorzystania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zwiększenia zużycia energii elektrycznej na cele grzewcze oraz klimatyzacyjne. Prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną wykonano w trzech wariantach przy ogólnych założeniach jak w rozdziale 04. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną przedstawiono w poniższych tabelach: Scenariusz optymalny Tabela Prognoza na lata Łącznie

15 STR./STRON 15/17 Tabela Prognoza na lata Łącznie Tabela Prognoza na lata Łącznie Scenariusz minimalny Tabela Prognoza na lata Łącznie

16 STR./STRON 16/17 Tabela Prognoza na lata Łącznie Tabela Prognoza na lata Łącznie Scenariusz maksymalny Tabela Prognoza na lata Łącznie

17 STR./STRON 17/17 Tabela Prognoza na lata Łącznie Tabela Prognoza na lata Łącznie Ankietyzacja dużych zakładów działających na terenie miasta nie wykazała znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie najbliższych kilku lat oraz roku 2030.

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 07 System elektroenergetyczny W 864.07 2/10 SPIS TREŚCI 7.1

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 07 System elektroenergetyczny W 798.07 2/13 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. OCENA STANU AKTUALNEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA KIELCE Czerwiec 2014 Część 07 System elektroenergetyczny W 929.07 2/21 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 1 Część A Rozdział 6 SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 2 Spis treści: 6.1 System elektroenergetyczny stan aktualny... 2 6.1.1 Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kv... 3 6.1.2 Sieć WN 110

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. System elektroenergetyczny

Rozdział 8. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 8 System elektroenergetyczny W-558.08

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013. Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 07 System elektroenergetyczny W 854.07 2/16 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

04. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

04. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA 04. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA Spis treści: 4.1. Stan istniejący... 1 4.2. Przewidywane zmiany... 15 4.1. Stan istniejący Sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia Przez teren gminy Chrząstowice

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

04. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

04. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA 04. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA Spis treści: 4.1. Wprowadzenie... 1 4.2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - stan istniejący... 4 4.3. Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną - przewidywane

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030 Podsumowanie Zakres Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg jest zgodny z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Energii S.A Warszawa 1, skr. poczt. 143 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Agencja Rynku Energii S.A Warszawa 1, skr. poczt. 143 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.5 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950

Bardziej szczegółowo

06. System elektroenergetyczny

06. System elektroenergetyczny W-551.06 1 06. System elektroenergetyczny W-551.06 2 Spis treści: 6.1 Wprowadzenie....3 6.2 2. System zasilania miasta i gminy...3 6.2.1 Sieć 110 kv...3 6.2.2 GPZ-ty...4 6.2.3 Sieć 15 kv...4 6.3 ZuŜycie

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Dział 1. Linie elektryczne G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 05 Uwarunkowania rozwoju miasta

Bardziej szczegółowo

1. Ocena stanu istniejącego 2

1. Ocena stanu istniejącego 2 str. 1 7. PODSUMOWANIE SPIS TREŚCI: 1. Ocena stanu istniejącego 2 1.1 Stan istniejący podsumowanie 2 1.1.1 Zaopatrzenie w ciepło 2 1.1.2 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe 2 1.1.3 Zaopatrzenie w energię

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030. Część 08.

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030. Część 08. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 08 System gazowniczy W 798.08 2/13 SPIS TREŚCI 8.1 Informacje ogólne... 3 8.2

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 6 Uwarunkowania rozwoju miasta W-588.06

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Rozdział 08. System gazowniczy

Rozdział 08. System gazowniczy ZZAAŁŁOśśEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAOPPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 08 System gazowniczy

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 07 System elektroenergetyczny W 835.07 2/15 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE NIE- TECHNICZNE PROGRAM INWESTY- CYJNY PGE DYSTRYBU- CJA S.A.

STRESZCZENIE NIE- TECHNICZNE PROGRAM INWESTY- CYJNY PGE DYSTRYBU- CJA S.A. Przeznaczenie PGE S.A. Rodzaj dokumentu Finalny Data 25 października 2016 STRESZCZENIE NIE- TECHNICZNE PROGRAM INWESTY- CYJNY PGE DYSTRYBU- CJA S.A. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE PROGRAM INWESTYCYJNY PGE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka miasta

Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIAW CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL Część 03 Charakterystyka miasta STR./STRON 2/9 SPIS TREŚCI 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 08. System gazowniczy

Rozdział 08. System gazowniczy ZZAAŁŁOŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAOPPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 08 System gazowniczy X-2796.08 1/19

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI Małgorzata Trojanowska Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kleszczewo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kleszczewo 7. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY. 7.1. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA. Odbiorcy energii elektrycznej zlokalizowani na terenie gminy zaopatrywani są w energię przez sieć: WN-110 kv - pośrednio poprzez stacje transformatorowo-rozdzielcze

Bardziej szczegółowo

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie.

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie. PROJEKT BUDOWLANY TOM - ENERGETYKA OŚWIETLENIE CZĘŚĆ OPISOWA Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA I REMONT DROGI UL.OKOPOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ODWADNIAJĄCĄ 1 1. Strona

Bardziej szczegółowo

04. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

04. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 04. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Spis treści: 4.1. Wprowadzenie... 2 4.2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - stan istniejący... 4 4.3. Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

4. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

4. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA 4. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA Spis treści: 4.1. Wprowadzenie... 1 4.2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - stan istniejący... 4 4.3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - przewidywane zmiany....14

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI

Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI Jarosław Tomczykowski, PTPiREE Forum Dystrybutorów Energii Elektrycznej, Lublin, 15 listopada 12016 r. Porównanie wskaźników SAIDI

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Zakres terytorialny działalności TDS: Czym się zajmujemy: Eksploatacją

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Str. 1/5 Gmina liczba mieszkańców: 16,1 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) Nazwa organu wydające go decyzję

Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) Nazwa organu wydające go decyzję 1 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM WYDANYCH OD 1 STYCZNIA ROKU DO 31 GRUDNIA ROKU. Lp Nazwa organu wydające go decyzję Nr i data jej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA ODDZIAŁ GDAŃSK

INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA ODDZIAŁ GDAŃSK INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk tel.(+058) 349-82-00 fax (+058) 341-76-85 SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2001; Certyfikat PCBC nr 368/1/2003

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

09. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI

09. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI 09. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI Spis treści: 9.1. Pisma odnośnie współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe....1 9.2. Zakres współpracy z innymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa

PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa Historia i teraźniejszość PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa Październik 2013 HISTORIA MAZOWIECKIEJ ENERGETYKI 1883-2013 - 1883 rok początki energetyki na Mazowszu.

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA NA DOLNYM ŚLĄSKU

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA NA DOLNYM ŚLĄSKU INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA NA DOLNYM ŚLĄSKU Andrzej Pasierbiewicz, TAURON Dystrybucja tauron-dystrybucja.pl TAURON Dystrybucja w liczbach dystrybucja energii na obszarze 58 kkm 2 6 województw 101 miast

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu analizie poddano system ciepłowniczy, system elektroenergetyczny, system gazowniczy oraz Odnawialne Źródła Energii.

W opracowaniu analizie poddano system ciepłowniczy, system elektroenergetyczny, system gazowniczy oraz Odnawialne Źródła Energii. Podsumowanie Zakres Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń jest zgodny z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r.

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r. Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych Historia przyłączania farm wiatrowych do sieci ENERGA-OPERATOR Pierwsze pojedyncze przyłączenia farm wiatrowych: koniec lat 90. XX w. Większa skala

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE

Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE Seminarium Instalacje fotowoltaiczne prawne aspekty projektowania, montażu i działania oraz mozliwości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE Tarczyn, 07.07.2017 r. Artur Ślarzyński Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Wsparcia Operacyjnego Mariusz Konieczny Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technicznych 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 06 System ciepłowniczy W 854.06 2/18 SPIS TREŚCI 6.1 System ciepłowniczy stan

Bardziej szczegółowo

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A.

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Działania realizowane w ramach wieloletniego planu optymalizacji Różnicy Bilansowej( 2012-2018). 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia.

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia. inż. Mieczysław Konstanciak Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia. Wrocław - 2001 r. - 2 - Spis treści str. 1. Wstęp... 4 2. Dane dotyczące rozpatrywanego obszaru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy ZADANIE.. W linii prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V, przedstawionej na poniższym rysunku obliczyć:

Bardziej szczegółowo

System gazowniczy. Część 08

System gazowniczy. Część 08 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 08 System gazowniczy W 869.08 2/15 SPIS TREŚCI 8.1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.5

Objaśnienia do formularza G-10.5 Objaśnienia do formularza G-10.5 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2017 r. Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok GOSPODARKA REMONTOWA Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 16 Podsumowanie i wnioski W 880.16 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji Założeń

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka inwestycyjna spółek dystrybucyjnych a bezpieczeństwo dostaw energii

Polityka inwestycyjna spółek dystrybucyjnych a bezpieczeństwo dostaw energii Polityka inwestycyjna spółek dystrybucyjnych a bezpieczeństwo dostaw energii Autorzy: Tadeusz Waltrowski, Paweł Babraj; PFK Management SA ( Wokół Energetyki grudzień 2004) Bezpieczeństwo energetyczne to

Bardziej szczegółowo

GMINNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA WPROWADZENIE

GMINNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA WPROWADZENIE C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni Symulator hybrydowy gminnej gospodarki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemu elektroenergetycznego AGH -stan obecny oraz kierunki rozwoju

Ewolucja systemu elektroenergetycznego AGH -stan obecny oraz kierunki rozwoju Ewolucja systemu elektroenergetycznego AGH -stan obecny oraz kierunki rozwoju mgr inż. Jarosław Bielewicz Dział Elektryczny AGH Luty 2016 PROBLEMATYKA Lokalizacja przedmiotu seminarium Sposób zasilania

Bardziej szczegółowo

Aspekty techniczno-ekonomiczne projektowania i wdrażania systemów transportu zeroemisyjnego. Dr hab. inż. Dariusz Baczyński

Aspekty techniczno-ekonomiczne projektowania i wdrażania systemów transportu zeroemisyjnego. Dr hab. inż. Dariusz Baczyński Aspekty techniczno-ekonomiczne projektowania i wdrażania systemów transportu zeroemisyjnego Dr hab. inż. Dariusz Baczyński 1 Wstęp Cel: Szacowanie kosztów wdrożenia systemów transportu zeroemisyjnego i

Bardziej szczegółowo

Warunki przyłączenia nr RD5/RP/22/7364/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv

Warunki przyłączenia nr RD5/RP/22/7364/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 877 42 00 Stalowa Wola, dnia 2013-01-09 Znak: RD5/RP/22/7364/2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. MECSp. z o.o. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. w OSTROWCU ul. SIENKIEWICZA 91 Instrukcja Ruchu l Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

04. Gospodarka elektroenergetyczna

04. Gospodarka elektroenergetyczna 04. Gospodarka elektroenergetyczna 4.1. Wprowadzenie... 1 4.2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - stan istniejący... 4 4.3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - przewidywane zmiany... 11 4.1.

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5 OBJAŚNIENIA DO FORMUARZA G-10.5 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2013 r. Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR

TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR NIP 553-148-20-52 tel... 0/?/33/ 860-22-66 TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII KABLOWEJ 15kV, STACJI

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ str. 1 4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne 2 1.1 Dostawcy energii elektrycznej 2 2. System zaopatrzenia w energię elektryczną stan aktualny 3 2.1 Linie elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM WYDANYCH OD 1 CZERWCA ROKU DO 31 STYCZNIA ROKU. Lp Nazwa organu wydające go decyzję Nr i data jej

Bardziej szczegółowo