I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok 40% 35% 30% 36% 34% 30% 28% 28% 27% 25% 20% 15% 19% 19% 19% 19% 19% 10% 5% Stawki podatku CIT 0% Warszawa, lipiec 2009 r.

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE PODSTAWOWE A. DANE OGÓLNE 1. Liczba podatników podatku dochodowego od osób prawnych ogółem a) przedsiębiorstwa (98,76%) b) banki i pozostałe instytucje finansowe (1,24%) Liczba podatników podatku dochodowego od osób prawnych wg złoŝonych zeznań CIT- 8 za 2008 r. 1,24% 98,76% banki i pozostałe instytucje finansowe przedsiębiorstwa

3 2. Przychód, dochód, odliczenia, podatek a/ przychód tys. zł b/ koszty uzyskania przychodów tys. zł c/ straty tys. zł d/ dochód brutto tys. zł e/ dochody wolne od podatku tys. zł f/ dochody zwolnione od podatku tys. zł g/ dochód przed odliczeniami tys. zł h/ odliczenia od dochodu ogółem, tys. zł w tym z tytułu: h.1/ strat z lat ubiegłych tys. zł h.2/ darowizn tys. zł h.3/ pozostałych odliczeń 929 tys. zł i/ odliczenia od podstawy opodatkowania tys. zł j/ dochód po odliczeniach tys. zł k/ zwiększenie podstawy opodatkowania ogółem tys. zł l/ suma dochodów (j+k) (podstawa opodatkowania) tys. zł ł/ podatek przed odliczeniami tys. zł m/ odliczenia i obniŝki podatku tys. zł n/ podatek po odliczeniach (podatek naleŝny) tys. zł 3. Saldo rozliczeń CIT róŝnice roczne wynikające z zeznań Kwota do zapłaty Nadpłata Saldo rozliczeń tys. zł tys. zł tys. zł 4. ObciąŜenie dochodu ObciąŜenie dochodu (podstawy opodatkowania) podatkiem przed odliczeniami (ł:l) 19,00 % stawka nominalna ObciąŜenie dochodu przed odliczeniami podatkiem po odliczeniach (n:g) 17,91 % stawka efektywna 3

4 B. DANE O PODATKOWYCH GRUPACH KAPITAŁOWYCH Liczba podatników 15 Dochody tys. zł Podatek naleŝny tys. zł, 4

5 ROZDZIAŁ II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE PRZYCHÓD, KOSZTY, DOCHÓD, STRATA, ZYSKOWNOŚĆ A. PRZYCHÓD 1. Przychód ogółem Liczba podatników, którzy wykazali przychód Przychód tys. zł Przeciętny przychód tys. zł a) przedsiębiorstwa Liczba podatników, którzy wykazali przychód Przychód tys. zł Przeciętny przychód tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Liczba podatników, którzy wykazali przychód Przychód tys. zł Przeciętny przychód tys. zł B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 1. Koszty uzyskania przychodów ogółem Liczba podatników, którzy wykazali koszty uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów tys. zł Przeciętne koszty uzyskania przychodów tys. zł a) przedsiębiorstwa Liczba podatników, którzy wykazali koszty uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów tys. zł Przeciętne koszty uzyskania przychodów tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Liczba podatników, którzy wykazali koszty uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów tys. zł Przeciętne koszty uzyskania przychodów tys. zł 5

6 C. DOCHÓD Liczba podatników, którzy wykazali dochód Dochód tys. zł Przeciętny dochód 941 tys. zł a) przedsiębiorstwa Liczba podatników Dochód tys. zł Przeciętny dochód 790 tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Liczba podatników Dochód tys. zł Przeciętny dochód tys. zł D. STRATA Liczba podatników, którzy wykazali stratę Strata tys. zł Przeciętna strata 328 tys. zł a) przedsiębiorstwa Liczba podatników Strata tys. zł Przeciętna strata 311 tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Liczba podatników Strata tys. zł Przeciętna strata tys. zł E. ZYSKOWNOŚĆ Zyskowność ogółem 4,63% 6

7 kwoty w tys. zł Przychód, koszty, dochód, strata wg złoŝonych zeznań CIT-8 za 2008 r Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód Strata kwoty w tys. zł Przychód, koszty, dochód, strata w podziale na przedsiębiorstwa oraz banki i pozostałe instytucje finansowe wg złoŝonych zeznań CIT-8 za 2008 r Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód Strata przedsiębiorstwa banki i pozostałe instytucje finansowe 7

8 ROZDZIAŁ III ZWOLNIENIA ODLICZENIA OD DOCHODU ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA A. DOCHODY WOLNE OD PODATKU Ogółem Liczba podatników Dochody wolne od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku 242 tys. zł 1. Dochody wolne przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art.17 ust.1 pkt 4, 4a-4p, 4u, 5, 5a, 6c, 21, 26, 37, 39, 40 i Liczba podatników Dochody wolne od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku 114 tys. a) dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 ustawy - przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w tym przepisie (art.17 ust.1 pkt 4a-4p, 4 u, 5, 5a,...) Liczba podatników Dochody wolne od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku 87 tys. zł b) dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe Liczba podatników Dochody wolne od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku 318 tys. zł c) dochody organizacji poŝytku publicznego wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową 8

9 Liczba podatników Dochody wolne od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku 187 tys. zł 2. Pozostałe dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1, z wyjątkiem wymienionych w pkt A. 1. i B.1. Liczba podatników Dochód wolny od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku tys. zł 3. Dochody wolne od podatku w zakresie określonym w art.40 ust.2 pkt 3 ustawy Liczba podatników 13 Dochód wolny od podatku tys. zł Skutek budŝetowy 342 tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku 138 tys. zł 4. Inne dochody wolne od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw Liczba podatników 402 Dochód wolny od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód wolny od podatku tys. zł DOCHODY WOLNE OD PODATKU Wyszczególnienie Liczba podatników Kwota odliczenia w tys. zł Struktura odliczeń w % Skutek budŝetowy w tys. zł Dochody wolne od podatku dochody wolne -art.17 ust.1 pkt 4, 4a-4p, 4u, 5 pozostałe dochody wolne na podstawie art. 17 ust. 1 dochody wolne w zakresie określonym w art. 40 ust.2 pkt 3 inne dochody wolne, w tym na podstawie odrębnych ustaw ,00% ,89% ,56% ,01% ,54%

10 Dochody wolne od podatku wg złoŝonych zeznań CIT-8 za 2008 r. kwoty w tys. zł Dochody wolne - art.17 ust.1 pkt 4, 4a-4p, 4u, 5,. Pozostałe dochody wolne na podstawie art. 17 ust. 1 Dochody wolne w zakresie określonym w art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy Inne dochody wolne w tym na podstawie odrębnych ustaw Dochody wolne - art.17 ust.1 pkt 4, 4a-4p, 4u, 5,. Pozostałe dochody wolne na podstawie art. 17 ust. 1 45,89% 45,89% 48,56% 5,54% 0,01% Inne dochody wolne w tym na podstawie odrębnych ustaw dochody wolne w zakresie określonym w art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy 10

11 B. DOCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU Ogółem Liczba podatników 450 Dochód zwolniony od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód zwolniony od podatku tys. zł 1. Dochód wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy, uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Liczba podatników 265 Dochód zwolniony od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód zwolniony od podatku tys. zł 2. Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi zwolnione od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Liczba podatników 10 Dochód zwolniony od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód zwolniony od podatku tys. zł 3. Dochody zwolnione od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r. Liczba podatników 167 Dochód zwolniony od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód zwolniony od podatku tys. zł 4. Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991r. o spółkach z udziałem zagranicznym Liczba podatników 8 Dochód zwolniony od podatku tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętny dochód zwolniony od podatku tys. zł DOCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU Wyszczególnienie Liczba podatników Kwota odliczenia w tys. zł Struktura odliczeń w % Skutek budŝetowy w tys. zł Dochody zwolnione od podatku w tym ,00% Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy (specjalne strefy ekonomiczne) ,29% Dochody spółek zarządzających SSE ,09% Dochody zwolnione od podatku na podstawie ustawy o SSE i przepisów wykonawczych ,32% Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 23 ustawy.o spółkach z udziałem zagranicznym ,30%

12 Dochody zwolnione od podatku wg złoŝonych zeznań CIT-8 za 2008 r. kwoty w tys. zł Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy (specjalne strefy ekonomiczne) Dochody spółek zarządzających SSE Dochody zwolnione od podatku na podstawie ustawy o SSE i przepisów wykonawczych Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 23 ustawy.o spółkach z udziałem zagranicznym Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 34 ustaw y (specjalne strefy ekonomiczne) 2,09% Dochody spółek zarządzających SSE 46,29% 42,32% 9,30% Dochody zw olnione od podatku na podstawie art. 23 ustawy.o spółkach z udziałem zagranicznym Dochody zwolnione od podatku na podstawie ustawy o SSE i przepisów w ykonaw czych 12

13 C. STRATY Z LAT UBIEGŁYCH odliczone od dochodu Ogółem Liczba podatników Straty z lat ubiegłych tys. zł Przeciętna strata z lat ubiegłych 396 tys. zł a) przedsiębiorstwa Liczba podatników Straty tys. zł Przeciętna strata 359 tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Liczba podatników 550 Straty tys. zł Przeciętna strata tys. zł 13

14 D. ODLICZENIA OD DOCHODU (bez strat z lat ubiegłych) Liczba podatników Kwota odliczeń tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętne odliczenie od dochodu 42 tys. zł 1. Darowizny ogółem odliczenia Liczba podatników Kwota darowizn ogółem tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętna odliczona darowizna 42 tys. zł 1.1. Darowizny na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 i 7 Liczba podatników Kwota odliczonych darowizn tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętna odliczona darowizna 41 tys. zł a) odliczenie darowizn na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 Liczba podatników Kwota odliczonych darowizn tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętna odliczona darowizna 39 tys. zł b) odliczenie darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 7 Liczba podatników Kwota odliczenia darowizny tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętna odliczona darowizna 29 tys. zł 1.2 Odliczenie darowizn na podstawie innych ustaw Liczba podatników 141 Kwota odliczonych darowizn tys. zł Skutek budŝetowy 727 tys. zł Przeciętna odliczona darowizna 27 tys. zł 2. Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (art. 39 ust. 4 ustawy) Liczba podatników 7 Kwota odliczenia 644 tys. zł Skutek budŝetowy 122 tys. zł Przeciętne odliczenie 92 tys. zł 3. Inne odliczenia Liczba podatników 8 Kwota odliczenia 285 tys. zł Skutek budŝetowy 54 tys. zł Przeciętne odliczenie 36 tys. zł 14

15 ODLICZENIA OD DOCHODU Wyszczególnienie Liczba podatników Kwota odliczenia w tys.zł Struktura odliczeń Skutek budŝetowy w tys. zł Odliczenia od dochodu (bez strat z lat ubiegłych) ogółem, ,00% darowizny na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 i 7 oraz na podstawie odrębnych ustaw ,68% odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (art.39 ust.4 ustawy) ,22% 122 inne odliczenia ,10% 54 ODLICZENIA OD DOCHODU DAROWIZN Wyszczególnienie Liczba podatników Kwota odliczenia w tys.zł Struktura odliczeń w % Skutek budŝetowy w tys. zł Odliczenia darowizn ogółem, odliczenie darowizn na podstawie art.18 ust.1pkt 1 i ,00% ,69% darowizny art.18 ust.1pkt ,29% darowizny art.18 ust.1pkt ,40% odliczenie darowizn na podstawie innych ustaw ,31%

16 Odliczenia od dochodu wg złoŝonych zeznań CIT-8 za 2008 r. kwoty w tys. zł darowizny na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 i 7 oraz na podstawie odrębnych ustaw odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (art 39 ust. 4 ustawy) inne odliczenia darowizny na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 i 7 oraz na podstawie odrębnych ustaw 99,68% 0,10% inne odliczenia 0,22% odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (art.39 ust.4 ustawy) 16

17 E. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA Wydatki na nabycie nowych technologii Liczba podatników 26 Kwota odliczenia tys. zł Skutek budŝetowy tys. zł Przeciętne odliczenie 302 tys. zł 17

18 ROZDZIAŁ IV PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATEK PRZED ODLICZENIAMI ODLICZENIA OD PODATKU PODATEK NALEśNY A. PODSTAWA OPODATKOWANIA PO ODLICZENIACH Liczba podatników Kwota podstawy opodatkowania tys. zł Przeciętna podstawa opodatkowania tys. zł a) przedsiębiorstwa Liczba podatników Kwota podstawy opodatkowania tys. zł Przeciętna podstawa opodatkowania tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Liczba podatników Kwota podstawy opodatkowania tys. zł Przeciętna podstawa opodatkowania tys. zł B. PODATEK PRZED ODLICZENIAMI Kwota podatku tys. zł a) przedsiębiorstwa Kwota podatku tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Kwota podatku tys. zł 18

19 C. ODLICZENIA OD PODATKU Liczba podatników 711 Kwota odliczeń od podatku tys. zł Przeciętne odliczenie od podatku 242 tys. zł 1. Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy Liczba podatników 274 Kwota odliczenia tys. zł Przeciętne odliczenie 190 tys. zł 2. Odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy (na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.) Liczba podatników 66 Kwota odliczenia tys. zł Przeciętne odliczenie tys. zł 3. ObniŜki z innych tytułów Liczba podatników 371 Kwota odliczenia tys. zł Przeciętne odliczenie 47 tys. zł ODLICZENIA OD PODATKU Wyszczególnienie Odliczenia od podatku Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy Odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy (na zasadach obowiązujących do dnia r.) Liczba podatników Kwota odliczenia w tys. zł Struktura odliczeń ,00% ,32% ,63% ObniŜki z innych tytułów ,05% 19

20 Odliczenia od podatku wg złoŝonych zeznań CIT-8 za 2008 r. Kwoty w tys. zł odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy (na zasadach obowiązujących do dnia r.) obniŝki z innych tytułów odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy (na zasadach obowiązujących do dnia r.) 30,32% 59,63% 10,05% odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy obniŝki z innych tytułów 20

21 D. PODATEK NALEśNY Liczba podatników Kwota podatku naleŝnego tys. zł Przeciętny podatek 253 tys. zł a) przedsiębiorstwa Liczba podatników Kwota podatku naleŝnego tys. zł Przeciętny podatek 203 tys. zł b) banki i pozostałe instytucje finansowe Liczba podatników Kwota podatku naleŝnego tys. zł Przeciętny podatek tys. zł 21

22 ROZDZIAŁ V DANE PORÓWNAWCZE A. LICZBA PODATNIKÓW liczba liczba 2004/2003 liczba 2005/2004 liczba 2006/2005 liczba 2007/2006 Liczba 2008/ ,46% ,88% ,60% ,38% ,36%

23 B. DANE OGÓLNE Wyszczególnienie kwoty w tys. zł kwota kwota 2004 /2003 kwota 2005 /2004 kwota 2006 /2005 kwota 2007 /2006 kwota 2008 /2007 Przychód ,23% ,89% ,59% ,72% ,78% Koszty uzyskania przychodów ,69% ,32% ,52% ,77% ,57% Dochód ,09% ,70% ,31% ,90% ,16% Podatek po odliczeniach (podatek naleŝny) ,59% ,66% ,85% ,91% ,47% kwoty w tys. zł Podatek po odliczeniach (podatek naleŝny) Dochód Koszty uzyskania przychodu Przychód 23

24 C. DOCHODY WOLNE / ZWOLNIONE OD PODATKU, ODLICZENIA OD DOCHODU / PODSTAWY OPODATKOWANIA kwoty w tys. zł Wyszczególnienie kwota kwota 2004/2003 kwota 2005/2004 Kwota 2006/2005 kwota 2007/2006 kwota 2008/2007 Dochody wolne ,00% ,50% ,65% ,06% ,42% Dochody zwolnione ,77% ,04% ,87% ,32% ,18% Straty z lat ubiegłych ,37% ,14% ,87% ,68% ,32% Odliczenia od dochodu Odliczenia od podstawy opodatkowania ,58% ,20% ,40% ,00% ,05% ,14% ,31% 24

25 D. ODLICZENIA I OBNIśKI PODATKU Wyszczególnienie Odliczenia i obniŝki podatku kwoty w tys. zł kwota kwota 2004 /2003 kwota 2005 /2004 kwota 2006 /2005 kwota 2007 /2006 kwota 2008 / ,01% ,12% ,86% ,52% ,36% kwoty w tys. zł

26 E. ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU CIT ZA 2008 R. - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODY WOLNE OD PODATKU Dochody wolne od podatku ogółem Kwota odliczenia w tys. zł Skutek budŝetowy w tys. zł Dochody wolne przeznaczone na cele statutowe i inne cele wymienione w art. 17 ust.1pkt 4-8 ustawy Pozostałe dochody wolne - art. 17 ust Dochody wolne w zakresie określonym w art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy Inne dochody wolne, w tym na podstawie odrębnych ustaw DOCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU Dochody zwolnione od podatku ogółem Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy (specjalne strefy ekonomiczne) Dochody spółek zarządzających SSE Dochody zwolnione od podatku na podstawie ustawy o SSE i przepisów wykonawczych Dochody zwolnione od podatku na podstawie art.23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym ODLICZENIA OD DOCHODU Straty z lat ubiegłych Odliczenia od dochodu (bez strat z lat ubiegłych) Darowizny na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 i 7 oraz na podstawie innych ustaw darowizny na podstawie art. 18 ust.1 pkt darowizny na podstawie art. 18 ust.1 pkt darowizny na podstawie innych ustaw Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (art.39 ust.4 ustawy) Inne odliczenia ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA Odliczenie wydatków na nabycie nowych technologii ODLICZENIA OD PODATKU Odliczenia od podatku ogółem Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy Odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy (na zasadach obowiązujących do dnia ) Inne odliczenia

27 F. OBCIĄśENIE DOCHODU OSÓB PRAWNYCH W LATACH stawka nominalna % 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 38,0 36,1 34,1 30,1 28,1 28,0 26,9 19,5 19,0 19,0 19,0 19,0 stawka efektywna % 35,9 36,7 31,3 32,6 31,0 30,9 30,8 29,7 26,8 25,2 24,7 23,7 16,9 16,7 16,7 17,7 17,9 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 38,0 36,1 35,9 36,7 32,6 31,3 31,0 30,9 30,8 34,1 29,7 30,1 26,8 28,1 25,2 28,0 26,9 24,7 23,7 19,5 19,0 19,0 19,0 19,0 15,0 16,9 16,7 16,7 17,7 17,9 10,0 5,0 stawka nominalna % stawka efektywna % 0,

28 G. ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH CIT-8 ZA 2008 R. w podziale na przedsiębiorstwa oraz banki i pozostałe instytucje finansowe Wyszczególnienie kwoty w tys.zł Kwota Liczba podatników Kwota Liczba podatników Kwota Liczba podatników PRZYCHODY KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW DOCHÓD BRUTTO STRATA DOCHODY WOLNE OD PODATKU Dochody wolne przeznaczone na cele statutowe (art. 17 ust.1pkt 4-8 ustawy) Pozostałe dochody wolne (art. 17 ust.1) Dochody wolne w zakresie określonym w art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy Inne dochody wolne, w tym na podstawie odrębnych ustaw DOCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU Dochody wolne art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy (specjalne strefy ekonomiczne) Dochody spółek zarządzających SSE Dochody zwolnione od podatku na podstawie ustawy o SSE Dochody zwolnione art.23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym DOCHÓD PRZED ODLICZENIAMI Straty z lat ubiegłych odliczone od dochodu ODLICZENIA OD DOCHODU (bez strat z lat ubiegłych) Darowizny na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 i 7 oraz innych ustaw darowizny na podstawie art. 18 ust.1 pkt darowizny na podstawie art. 18 ust.1 pkt darowizny na podstawie innych ustaw Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (art. 39 ust. 4 ustawy) Inne odliczenia ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA Wydatki na nabycie nowych technologii ZWIĘKSZENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATEK PRZED ODLICZENIAMI ODLICZENIA OD PODATKU Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy Odliczenia od podatku zgodnie z art. 23 ustawy (na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.) Przedsiębiorstwa Banki i pozostałe instytucje finansowe Inne odliczenia PODATEK PO ODLICZENIACH (PODATEK NALEśNY) RAZEM 28 28

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok 40% 35% 30% 25% 36% 34% 30% 28% 28% 27%

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok. Departament Podatków Dochodowych 36% 34% 28%28% 27%

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok. Departament Podatków Dochodowych 36% 34% 28%28% 27% I N F O R M A C J A dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36% 34% 30% 28%28% 27% 19% 19% 19%19% 19%19%19% 19% Stawki podatku CIT 1998

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 rok

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 rok M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 rok 40% 35% 30% 36% 34% 30% 28% 28% 27% 25%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Numer Identyfikacji Podatkowej POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY, WYPEŁNIAJĄC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - CIT-8 ZEZNANIE O

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Bezpośrednich I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Bezpośrednich I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Bezpośrednich I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2005 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 6 7 6 2 2 9 3 0 5 0 6f1c949573317b403e10790af9e14787 CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48% 0,86% 94,66%

DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48% 0,86% 94,66% M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48 0,86 94,66 podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zwana dalej

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zwana dalej 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7173783 1ea4f3c13fefb5b28f4179a1bf6f76 CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 265 15544 Poz. 1575 1575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe (podstawowe informacje)

Podatki dochodowe (podstawowe informacje) Podatki dochodowe (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Elementy konstrukcji prawnej podatku Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, sierpień 2015 r. www.mf.gov.pl I. Wstęp Ryczałt

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Szczeble systemu podatkowego. Elementy konstrukcji podatku: Akcyza

Szczeble systemu podatkowego. Elementy konstrukcji podatku: Akcyza Właściciel prywatnego przedsiębiorstwa ma prawo do: kontroli firmy: bezpośrednie prawo w spółkach cywilnych, w spółkach akcyjnych i spółkach z o. o. prawo to jest ograniczone (pośrednie) przejawia się

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014.

Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014. 344 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014. 345 w zł WYDZIAŁ 010 020 050 400 600 771.496 1.008.490 16.000 29.409

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport półroczny SAFP NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH) NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2003 2002 półrocze

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15 2 Osoby fizyczne w Belgii obciążone są tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2014

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2014 do bilansu za rok 2014 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewska 18, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 252 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.11.23 19:03:46 +01'00' 14677 Poz. 1518 1518 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa wydanie 3 Rachunkowość podatkowa Irena Olchowicz Di-f=i_ Warszawa 2000 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ A Rozdział I Prawo bilansowe a prawo podatkowe 15 l. Prawo bilansowe 15. Prawo podatkowe 40 l Zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Możliwość odliczenia od dochodu straty podatkowej z lat ubiegłych przez Szpital będący Samodzielnym Publicznym ZOZ

Możliwość odliczenia od dochodu straty podatkowej z lat ubiegłych przez Szpital będący Samodzielnym Publicznym ZOZ Możliwość odliczenia od dochodu straty podatkowej z lat ubiegłych przez Szpital będący Samodzielnym Publicznym ZOZ Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 252 14677 Poz. 1518 1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 348912 Temat: Specjalne Strefy Ekonomiczne. Zasady prowadzenia oraz rozliczenie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. 25-26

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

z dnia 2 sierpnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH [Wnioskodawca] [NIP] [miejscowość, data] Naczelnik [nazwa i adres urzędu skarbowego] WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Na podstawie art. 75 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/019 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małŝonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET T K Z t C; EGO WIEKU 9O-i "(3 Łódź ji.traugutta 8. «/ f a x - '0-42) 632--93 NIP 725-0-8~-278 REG. 47079882 Łóc»-Śródmteście INFORMACJA DODATKOWA 3 O -03-20 (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek dochodowy od osób prawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Źródła ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "OBYWATELE OBYWATELOM" 90-406 ŁÓDŹ PIOTRKOWSKA 5 0000248901 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji Celem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 4 marca 2016 r. Poz. 273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS PIT-36 ( 1 2) 1 / 6 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 8 5 2-1 7 9-1 9-4 2

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP) pola Nazwa OPP, zmianie ulega podstawa prawna przesyłania

Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP) pola Nazwa OPP, zmianie ulega podstawa prawna przesyłania UZASADNIENIE Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwana dalej ustawą,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2008 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2008 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2008 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE - ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE STUDIA ZAOCZNE

PRAWO FINANSOWE - ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE STUDIA ZAOCZNE PRAWO FINANSOWE - ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE STUDIA ZAOCZNE I. POJĘCIA PODSTAWOWE FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Pojęcie finansów (w ogólności). 2. Pojęcie finansów publicznych w ujęciu normatywnym. 3. Deficyt

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Wielgomłyny 28-02-2010 r. W Wielgomłynach Ul Radomszczańska 7 97-525 Wielgomłyny Nip 772-21-71-861 Informacja dodatkowa 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2007 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2007 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2007 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2007-31.12.2007 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014.

Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014. 360 Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014. 361 w zł WYDZIAŁ 020 600 630 700 710 16.000 2.426.700 73.000 3.031.600

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 23 udnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 udnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prawa podatkowego

Wprowadzenie do prawa podatkowego Wprowadzenie do prawa podatkowego dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry Tyberiusz 1 Stosunek prywatnoprawny Stosunek podatkowoprawny

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 36 Struktura logiczna informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/inne/ord-u(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu - 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012 Lublin, maj 2013 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne 1. FUNDACJA ROZWOJU WOLONTARIATU

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi 1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firma audytorsko - doradcza KPMG w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc

Bardziej szczegółowo

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Veronika Konyaeva, prawnik, Russian Desk Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy, Departament Podatkowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTA POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS:

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa NIP: 525-21-13-456 REGON: 014940850 KRS: 0000126459 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo