Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie"

Transkrypt

1 Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych) Bielsko-Biała marzec 2014r.

2 Raport został przygotowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej w ramach projektu: DANTE Praca zbiorowa pod redakcją Pana Marcina Filipa Stowarzyszenie Region Beskidy 1

3 Spis treści 1. Introduction State the aim, purpose and context of the implementation Plan Brief description of the methodology followed in the implementation plan (bottom up process with stakeholders etc.) General Common strategies Democracy/Accessibility of information Quality of information for citizens and enterprises An active and central role of tourists in the development of tourism strategies Legislation framework on ICT and on tourism European, legislation, programs, plans, guidelines National legislation, programs, plans Regional and local legislation, programs, plans Organisation of touristic system at national/local level Which are the actors, which role/tasks, which relations, budgets Current situation on rural and mountain tourism in the region present the current situation on tourism in the region (in general and in rural and mountain areas) SWOT analysis Current tourism policies in the region and in rural and mountain areas and elements influencing their effectiveness Stakeholders Identify the stakeholders able to influence the policy objective or success Organize stakeholders by category Current situation, Environment and Trends

4 7.1. The extend of current ICT integration in rural and mountain tourism services in the region Identify key fields in the rural and mountain tourism services. value chain for improving the ICT integration Describe the key succes factors for the improvement Strategical integration of ICT into the rural and mountain tourism policy agenda of the region Operational integration of ICT into the rural and mountain tourism policy agenda Suggested best practices to be implemented in region Monitoring i ewaluacja BIBLIOGRAFIA A. Publikacje B. Plany i strategie C. Witryny internetowe

5 1. Introduction 1.1. State the aim, purpose and context of the implementation Plan Plan działań został przygotowany w ramach projektu DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. W ramach projektu DANTE 13 partnerów z obszaru geograficznego 10 regionów 8 krajów podjęło się realizacji wspólnego celu promocji turystyki na obszarach górskich i rolniczych przy zastosowaniu narzędzi ICT. Partnerzy, posiadający doświadczenie w zakresie wdrażania technologii ICT i wiedzę na temat opracowywania strategii turystycznych na terenach górskich i rolniczych, wymienili się praktykami realizacji projektów związanych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych na terenach górskich i rolniczych. Ogólnym celem projektu jest zapewnienie lepszego wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w strategiach i politykach związanych z rozwojem turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie, w celu poprawy skuteczności polityk regionalnych i lokalnych. Projekt ma na celu: promowanie lepszego wykorzystania i wdrażania technologii informacyjnokomunikacyjnych na terenach górskich i rolniczych, budowanie systemu przekazywania innowacyjnych doświadczeń w zakresie wdrażania narzędzi ICT wśród jednostek odpowiedzialnych za rozwój turystycznych polityk lokalnych i regionalnych na obszarach odległych. Aby osiągnąć swoje główne cele w ramach projektu DANTE planuje się: budować prawdziwą i skuteczną sieć europejską będącą w stanie wykazać korzyści płynące z rozwoju społeczeństwa informacyjnego w sektorze turystyki na obszarach wiejskich i górskich na poziomie Unii Europejskiej, szerzyć wiedzę wywodzącą się z projektu DANTE wśród podmiotów zewnętrznych i rządów w Europie, które zmagają się na co dzień z problemami i wyzwaniami polityki w zakresie branży turystycznej i rozwoju agendy cyfrowej odległych terytoriów, 4

6 stworzyć odpowiedni system edukacji, zdolny do przekazywania wiedzy partnerom z mniej rozwiniętych regionów konsorcjum za pośrednictwem specjalnych warsztatów tematycznych oraz wizyt studyjnych, optymalizować wiedzę zdobytą przez partnerów projektu DANTE w wyniku trwałych i długotrwałych działań, w szczególności w zakresie rozwoju skoordynowanej agendy cyfrowej, której celem jest dostarczenie ośmiu miejscowych planów wdrożeniowych obszarom górskim i rolniczym udowodnić trwałość i możliwość transferu projektów realizowanych przez partnerów poprzez akcje pilotażowe, potwierdzające skuteczność wybranych środków, opisywanych w planach wdrożeniowych partnerów. Wspólna realizacja projektu DANTE przez konsorcjum projektu spowoduje: transfer i pogłębianie wiedzy: w zakresie odpowiedzi na pytanie jak narzędzia ICT mogą pomóc w uzyskiwaniu konkurencyjności sektora turystycznego w regionach uczestniczących w projekcie, rozwój kompetencji i możliwości: interesariuszy odpowiedzialnych za sektor turystyki na szczeblu regionalnym, dzięki zastosowaniu odpowiedniej metodologii zarządzania wiedzą, wdrażanie narzędzi ICT w programach turystycznych: poprzez przygotowanie 8 regionalnych planów wdrażania, celem ogólnej poprawy instrumentów polityki regionalnej i lepszego wykorzystania funduszy. Plan wdrażania stanowi główny produkt projektu DANTE i jest dostarczany przez regionalne i lokalne władze / organy zaangażowane w realizację projektu. Plan działań opisuje jakie działania zostaną podjęte przez region w celu wdrożenia doświadczeń zdobytych w ramach projektu DANTE po zakończeniu projektu. Plan działań dla regionu Podbeskidzia w Polsce, przewiduje transfer zdobytych doświadczeń płynących z projektu DANTE do lokalnej strategii rozwoju turystyki. Dla potrzeb Planu przyjmuje się, że teren Podbeskidzia obejmuje, oprócz powiatu bielskiego, także powiat cieszyński i żywiecki. 5

7 1.2. Brief description of the methodology followed in the implementation plan (bottom up process with stakeholders etc.) W ramach dokumentu szczególną uwagę poświęcono aktualnie panującym trendom w turystyce na obszarach górskich w rejonie Podbeskidzia. Plan ukazuje związek między turystyką, a technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, z uwzględnieniem istniejących i powstających polityk, zarówno na szczeblu europejskim jak i regionalnym. Ponadto w planie znalazł się kompleksowy opis ram prawnych, opisujący politykę europejską zmierzającą w kierunku wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w lokalnych programach cyfrowych, jak i politykach regionalnych na rzecz lepszego wdrażania narzędzi ICT na obszarach górskich i rolniczych. Plan wdrożenia zawiera także opis kluczowych podmiotów zaangażowanych w proces promowanie narzędzi ICT w regionie. Kluczowym elementem planu jest szczegółowa lista potencjalnych działań i środków ich realizacji, które mogą być wdrożone na Podbeskidziu. Lista ta składa się z najlepszych praktyk zidentyfikowanych w trakcie projektu DANTE, które mogą zostać z sukcesem wdrożone w regionie, jak również inne środki, które mogą być zrealizowane w ramach lokalnej agendy cyfrowej. Przygotowanie planu działań zostało poprzedzone identyfikacją najlepszych praktyk prezentowanych przez przedstawicieli konsorcjum projektu. Na początku projektu, partnerzy zidentyfikowali 8 dobrych praktyk wskazujących, jak narzędzia ICT mogą być wykorzystywane do wspierania rozwoju turystyki. Zostały one sklasyfikowane w trzech kategoriach: dobre praktyki w zakresie promocji turystyki lokalnej przy użyciu tradycyjnych technologii w sposób innowacyjny wzmocnienie sektora kultury dzięki wdrażaniu działań w zakresie Planów Rozwoju Kultury i Turystyki (Region Podbeskidzia, Polska), mobilny system tagów do promowania i tworzenia sieci stacji narciarstwa alpejskiego (Prowincja Turyn, Włochy), 6

8 Extremadura Vista: kamery sieciowe firmy Axis jako środek służący do promocji dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (Hiszpania) dobre praktyki, w ramach których działania klienta skupione są wokół rozwoju innowacyjnych metodologii (rozwój nowego oprogramowania) platforma wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników (CSI Piemonte, Piedmont Region), projekt firmy Lauro Group Arcipelago Campano (Neapol, Włochy) i projekt Forthcrs (Uniwersytet na Krecie, Grecja) dobre praktyki związane z poprawą zdolności operatorów turystycznych przyspieszenie innowacji dla nowych przedsiębiorstw i usług poprzez proces edukacji i tworzenie nowych pomysłów w niepewnym świecie (Inknowcom, Holandia), nowe produkty i usługi w zakresie turystyki wiejskiej w gospodarstwach rolnych (Bauernhofferien, Niemcy), Tourisma'TIC Suivez Le Guide Tourism'ICT Postępuj zgodnie z przewodnikiem (Cybermassif, Francja) 1 W celu opracowania planu działań, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (jako Partner projektu DANTE reprezentujący Polskę) zorganizowała spotkanie informacyjne z przedstawicielami branży turystycznej z regionu Podbeskidzia. Uczestnicy, reprezentujący sektor B+R, władze lokalne oraz organizacje pozarządowe poddali analizie materiały projektu DANTE i zaproponowali narzędzia ICT, które mogą być wykorzystane w ramach kształtowania polityki turystycznej regionu Podbeskidzia. Definicje zastosowane w analizie: ICT technologie informacyjne i komunikacyjne (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies) rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. 2 1 Materiały projektu DANTE 2 Główny Urząd Statystyczny 7

9 IT technologie związane z komputerami i oprogramowaniem, nie związane jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, stając się przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego. 3 Turystyka wiejska całokształt gospodarki turystycznej na terenach wiejskich. Obejmuje wszystkie formy wypoczynku na obszarach wiejskich, w tym turystykę farmerską, zieloną, ekologiczną oraz agrarną. 4 Digital Agenda kluczowa inicjatywa przyjęta przez Unię Europejską w 2010 roku w celu pobudzenia gospodarki cyfrowej i wskazania wyzwań społecznych tworzonych przez ICT. Jej celem jest przyśpieszenie wdrożenia internetu o dużej prędkości i czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego dla sektora prywatnego i publicznego. 5 Badanie składało się z: analizy dostępnej literatury przedmiotu, analizy raportów i badań związanych z tematyką IT i ICT w sektorze turystyki, analizy stron internetowych i portali internetowych poświęconych narzędziom IT i ICT w turystyce 2. General Common strategies Biorąc pod uwagę, że: wykorzystywanie narzędzi ICT w branży turystycznej przechodziło liczne zmiany już od lat 80-tych, jednak dopiero w związku z gwałtownym rozwojem Internetu od drugiej połowy lat 1990 i powstania tzw. Web 2.0 w drugiej połowie 2000 roku wywołało rewolucję, która zmieniła dramatycznie warunki rynkowe dla funkcjonowania organizacji turystycznych (fakt do zastanowienia się: według raportu ITB dotyczącego trendów w światowej branży turystycznej, Internet stał się głównym miejscem zakupu podróży 54 % wszystkich rezerwacji, udział zakupu za pośrednictwem biur podróży w tym samym czasie spadł do 24 %). 3 Jw Materiały projektu DANTE 8

10 Cały proces tworzenia, zarządzania i marketingu produktami turystycznymi przeniósł się do Internetu, umożliwiając stworzenie nieistniejących wcześniej interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami z branży turystycznej a konsumentami, a przez to: zmianę efektu skali i zniwelowanie barier wejścia na rynek, co pozwala nawet małym firmom konkurować na rynku globalnym, zrewolucjonizowanie kanałów dystrybucji, przejrzystość cen i konkurencji, minimalizację kosztów Klienci odnotowali wzrost siły przetargowej, dzięki: natychmiastowemu dostępowi do informacji, możliwości lepszego zrozumienia ofert i warunków rynkowych, stałej ekspozycji ofert specjalnych, większego wyboru i możliwości dokonania porównania, które wpływają na wzrost ich oczekiwań i wymagań Z punktu widzenia przedsiębiorstw, zwłaszcza biorąc pod uwagę oferty turystyczne obszarów wiejskich i górskich, pojawienie się Web 2.0 i mediów społecznościowych przyniosło zarówno nowe możliwości jak i wyzwania. Do pozytywów można zaliczyć: dostawcy turystyki nie są zobowiązani do powierzenia całości dystrybucji ich produktów i usług pośrednikom, takim jak biura podróży i organizatorzy wycieczek, pojawiły się nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zaistnienia niszowej oferty turystycznej i unikatowych miejsc. Z drugiej strony, taka ewolucja wymaga, aby wszystkie przedsiębiorstwa turystyczne, nawet te najmniejsze zdobywały wiedzę i doświadczenie w zakresie bieżących możliwości oferowanych przez rynek narzędzi ICT, w celu skutecznego współdziałania z klientami, ponieważ: zadowolenie klienta zależy coraz bardziej od dokładności i kompletności przekazywanych informacji i od zdolności danej organizacji do natychmiastowego reagowania na żądania konsumentów, 9

11 niezadowolenie klientów i wyrażane przez nich skargi są widoczne w mediach społecznościowych i znacznie wpływają na wizerunek instytucji. Dwadzieścia lat od tej dramatycznej ewolucji, instytucje publiczne, którym powierzono planowanie i rozwijanie lokalnej oferty turystycznej stoją w obliczu potrzeby wprowadzania innowacyjnych polityk, umożliwiającym przedsiębiorstwom skutecznie konkurować na globalnym rynku i maksymalizować w ten sposób możliwości lokalnych gospodarek i społeczności. Zgodnie z tą ogólną potrzebą, działania podejmowane w ramach projektu DANTE mają na celu promowanie nowego podejścia do polityki regionalnej i tworzenie planów dla sektora turystyki opartego na wiedzy. Biorąc pod uwagę, że: Ewolucja wpływa na rozwój narzędzi ICT i Internetu, tak istotnych dla branży turystycznej, zmieniając w praktyce wszystkie aspekty naszego życia: sposób, w jaki ludzie komunikują się i współpracują, sposób w jaki przedsiębiorcy i korporacje prowadzą swoją działalność gospodarczą, jak i sposoby interakcji pomiędzy rządami i obywatelami oraz rozwojem polityk lokalnych. Wśród najbardziej istotnych aspektów należy z pewnością pamiętać o ich skutkach społecznych i gospodarczych. W ramach pierwszego punktu widzenia, dostęp do wiedzy i treści został poszerzony o niespotykane wcześniej poziomy we wszystkich sektorach, w tym turystyce. Proces właściwego zarządzania wiedzą zyskuje na znaczeniu, uwalniając jednocześnie kreatywność i innowacyjność. Internet wpływa również na przekształcenia systemu demokracji: umożliwia zaistnienie nowych form zaangażowania, reprezentacji i narady, umożliwia, na przykład, odwzorowanie kwestii współpracy i określenie priorytetów, zapewnia przejrzyste i dostosowane do tradycyjnych praktyk zarządzania narzędzia Wpływ gospodarczy związany z rozwojem Internetu był równie znaczący: Internet okazał się niezastąpioną platformą szerzenia możliwości biznesowych i promowania nowych, w celu umożliwienia przepływu towarów i/lub usług w dynamiczny sposób, wzrostu konkurencji, 10

12 utrzymania obecności na rynku i pozyskiwania inspiracji dla powstawania nowych form modeli biznesowych. Według badań przeprowadzonych przez McKinsey z Global Institute w 2011 roku pod nazwą Wielki transformator: wpływ Internetu na rozwój gospodarczy i dobrobyt, udział obrotu firm z obsługą Internetu stanowił ponad 20 % wzrostu PKB gospodarek dojrzałych i 7 % dużych wschodzących gospodarek Chin, Indii i Brazylii w ciągu ostatnich 6 latach. We wszystkich gałęziach przemysłu, Internet wpływa na wzrost innowacyjności przedsiębiorców i użytkowników końcowych. Zdolność nawet małych firm do zaoferowania swoich produktów bezpośrednio na rynku globalnym generuje nowe drogi innowacji i współpracy. Internet promuje konkurencję, dzięki czemu nowe podmioty, aby odnieść sukces muszą zaoferować konsumentom szerszy wybór produktów i usług po niższych kosztach. Wszystko to było możliwe dzięki pewnym specyficznym cechom, charakteryzujących Internet od jego początków i pozwalających na jego rozwój. Jak podsumowano w oficjalnym dokumencie pod nazwą Co każdy decydent musi wiedzieć o Internecie opublikowanym w lutym 2012 r. przez Centrum na rzecz Demokracji i Technologii (Waszyngton) Internet: jest zdecentralizowany: w przeciwieństwie do poprzedniego masowego przekazu, jego moc jest na brzegach sieci. Każde urządzenie może być podłączone do sieci i współpracować z innym urządzeniem, ze względu na małą odległość fizyczną pomiędzy nimi, jest oparty na otwartych i interoperacyjnych standardach, które są kluczowe dla zapewnienia, że Internet pozostaje siecią sieci interoperacyjną i powszechnie dostępną. Bez ustalonych norm, ryzyko jest zbiorem fragmentarycznych i odizolowanych Internetów", mogącym komunikować się pomiędzy sobą, jest oparty na neutralności sieci, która wskazuje zasady równości wśród wszystkich informacji zawartych w sieci: dostawców usług internetowych i rządy powinny traktować wszystkie dane w Internecie tak samo, nie dyskryminując przy tym różnego typu użytkowników, treści witryn, platform, aplikacji, rodzajów podłączonego sprzętu i sposobów komunikacji, 11

13 ma niskie bariery wejścia na rynek: tradycyjna technologia radiowa i telewizyjna była ograniczona w związku z ograniczonymi zdolnościami technicznymi wykorzystania widma elektromagnetycznego. Internet natomiast może mieć w zasadzie nieograniczoną liczbę punktów wejścia i zasadniczo nieograniczoną liczbę nadajników. Jego otwarta platforma umożliwia relacje typu wiele do wielu, jeden do wielu i jeden do jeden. W porównaniu do kosztów prasy drukarskiej, stacji telewizyjnej czy wieży radiowej, koszt uruchomienia strony internetowej jest wyjątkowo niski, dając możliwość przeglądania treści tak powstałej strony użytkownikom z całego świata. Niskie bariery wejścia i uczestnictwa doprowadziły do względnej równości głosu i demokratyzacji wypowiedzi. Nowy dostawca treści lub aplikacji może pojawić się znikąd i osiągnąć sukces przy stosunkowo niskim poziomie inwestycji. Takie cechy wymagają jednak wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Debata nad przyszłością Internetu trwa nieustannie i przez kilka następnych lat kluczowe stanie się wskazanie właściwej ścieżki rozwoju Internetu. Do najważniejszych zagadnień zaliczyć można: kontrast pomiędzy otwartą siecią, a jej bardziej regulowaną postacią jako odpowiedź na wrażliwość i granice Internetu ujawniające się przy wielu okazjach w ostatnich latach oraz pojawienie się generacji produktów, charakteryzujących się większym bezpieczeństwem przy mniejszej swobodzie. IPad/iPhone lub XBOX nie mogą być w łatwy sposób modyfikowane przez nikogo za wyjątkiem zatwierdzonych dostawców i ich partnerów. Produkty te nie pozwalają niezatwierdzonym firmom na ich uruchamianie, a zatem są bardziej wiarygodne niż niektóre elementy sieci, zasada neutralności sieci w przeciwieństwie do warstwowych modeli obsługi, która pozwala dostawcy usług Internetu szerokopasmowego zagwarantować pierwszeństwo poszczególnych strumieni danych w zamian za wyższe opłaty. Możliwość regulacji w zależności od mandatu neutralności Internetu jest przedmiotem ostrej debaty, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, na poziomie Unii Europejskiej nie istnieją do dziś jasne zasady neutralności sieci. 12

14 Kolejnym dylematem związanym z Internetem jest fakt jego ogólnej dostępności, która z jednej strony jest pozytywna, gdyż wspiera ideę otwartej debaty i innowacyjności, z drugiej natomiast strony rodzi się pytanie o jakość dostępnych informacji, która jest bardzo zmienna i często trudno ocenić jakość informacji, co z kolei wpływa na ich ograniczoną przydatność. W przeciwieństwie do gazet lub programów telewizyjnych, informacje dostępne w Internecie nie są weryfikowane w zakresie jakości i dokładności, dlatego ważne jest aby Internauci byli świadomi możliwych wad i byli w stanie prawidłowo ocenić źródło informacji. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w dziedzinie medycyny, gdzie jakość informacji może być kwestią życia lub śmierci. Również w dziedzinie turystyki jakość informacji ma ogromne znaczenie. Dostęp do kompleksowej i wiarygodnej informacji staje się coraz bardziej istotnym elementem zapewnienia wysokiej jakości usług i zapewnienia pozytywnych doświadczeń osobom podróżującym, co pobudza rosnącą potrzebę przyjęcia obiektywnych, powtarzalnych i powszechnie przyjętych kryteriów, które mogą być wykorzystywane w ocenie jakości informacji. Nawet jeśli bezpośrednim celem projektu DANTE jest wzrost wykorzystywania narzędzi ICT w turystyce regionów górskich i rolniczych, jego ostateczny cel jest znacznie szerszy i ambitniejszy. Biorąc pod uwagę ogromny wpływ, jakie wyżej wymienione trendy wywierają na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów partnerskich, projekt ma na celu: poprawę efektywności polityk regionalnych w zakresie innowacji, jest okazją do refleksji na poziomie ogólnym na temat możliwości oferowanych przez narzędzia ICT, Internet i strategie, dzięki którym można je efektywnie wykorzystać, poprawę ogólnego podejścia społeczności lokalnych do najbardziej innowacyjnych technologii i narzędzi, ze szczególnym naciskiem na władze lokalne Partnerzy projektu DANTE zobowiązali się do osiągnięcia następujących wspólnych celów i realizacji następujących działań: 2.1. Democracy/Accessibility of information. Cele: 13

15 Partnerzy DANTE będą aktywnie promować polityki w kierunku: rozwoju nowych form aktywnego uczestnictwa skierowanych do obywateli, przedsiębiorstw i ich stowarzyszeń, przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, ponieważ dostęp do informacji jest warunkiem uczestnictwa w erze cyfrowej, powszechnej dostępności bezstronnych informacji pochodzących z różnych źródeł. Dokonanie wyboru pomiędzy różnymi opiniami i trendami, a pluralizmem, wzmocnienia pozycji obywateli i przedsiębiorstw, poprzez odpowiedni wzrost kompetencji i umiejętności oraz staranne projektowanie i zarządzanie narzędziami teleinformatycznymi udostępnianymi przez sektor publiczny, wykorzystania pełnego potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych, w rozwoju bardziej otwartego i integracyjnego społeczeństwa. Działania: dostosowanie idei inteligentnych miast do obszarów górskich i rolniczych, tworzenie inteligentnych miast, w których łączność i bezpłatny dostęp do sieci są kluczem do poprawy jakości życia obywateli, dostarczania usług do lokalnych przedsiębiorstw i poprawy atrakcyjności regionu, promowanie otwartych danych, dostępu do szerokiej gamy wysokiej jakości zestawów danych i ich wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców do tworzenia nowych usług i miejsc pracy, sprzyjanie powszechnemu wprowadzeniu oprogramowania typ open source i innych rozwiązań ICT inspirowanych ideą otwartej sieci, zwłaszcza, gdy zakup lub rozwój tego typu oprogramowania jest wspierany ze środków publicznych. Zasada ta będzie traktowana jako ogólna wytyczna dla partnerów, która będzie jedną z opcji przy podejmowaniu decyzji związanej z wykorzystaniem własnego oprogramowania lub rozwiązań ICT w przypadku szczególnych potrzeb lub wymagań, które nie mogą być spełnione przez otwarte alternatywy (na przykład w związku z normami wymaganymi dla niezawodności zarządzania określonymi usługami publicznych) 14

16 2.2. Quality of information for citizens and enterprises. Cele Partnerzy projektu DANTE będą dążyć do przyjęcia środków promujących : wzrost świadomości wśród obywateli i przedsiębiorstw w zakresie jakości informacji dostępnych w Internecie i potencjalnych pułapek jakie ze sobą niosą, poprawę kompetencji cyfrowych, w odniesieniu do ich zdolności do opracowywania i publikowania treści wysokiej jakości, zarządzania narzędziami ICT i do zmiany lub odpowiedzi na nieprawidłowe lub nieuczciwe informacje. Rzeczywiście do tej pory, wciąż niewystarczający jest dostęp do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród ludności obszarów górskich i rolniczych, niezbędny dla rozwoju usług turystycznych w tych regionach. Operatorzy turystyczni muszą dostosować się do tych istotnych zmian, szczególna pomoc potrzebna jest firmom sektora MSP, które należy przeszkolić w zakresie efektywnego korzystania z dostępnych technologii, aby przyciągnąć odwiedzających. Jedynie nieliczne z funkcjonujących na obszarach górskich firm posiada swoją stronę internetową i jest w stanie korzystać z portali społecznościowych, opracowanie procedur i standardów pozwalającym organom publicznym publikować dane, które nie powinny być tylko otwarte, ale których niezawodność powinna być certyfikowana. Taka dodatkowa gwarancja jest potrzebna na przykład w celu umożliwienia tworzenia nowych aplikacji i usług w odpowiedzi na potrzebę dostępu turystów do niezawodnej informacji, rozwój otwartych źródeł i wolnego oprogramowania. Działania rozwijanie systemów i procedur, które umożliwią organom publicznym poświadczenie wiarygodności poszczególnych zestawów otwartych danych turystycznych (np.: współrzędnymi lokalnych sieci szlaków turystycznych), świadczenie lokalnym firmom usług z zakresu podnoszenia umiejętności 15

17 i kompetencji potrzebnych do skutecznego działania w Internecie (stworzenie własnych stron internetowych i zarządzanie nimi, aktualizacja danych, korzystanie z portali społecznościowych itp., ocena poziomu jakości i niezawodności różnych źródeł informacji, publikacja treści wysokiej jakości w Internecie i na najważniejszych portalach społecznościowych, poznanie możliwości, jakie oferują bezpłatne lub tanie narzędzia internetowe, właściwa reakcja na nieprawidłowe informacje lub krytykę zawartą w Internecie), wsparcie szerokiego rozprzestrzeniania krytycznej wrażliwości wobec informacji turystycznej (i ogólnie informacji) dostępnych online i dyfuzja kompetencji cyfrowych w społecznościach lokalnych, w szczególności skierowanych do segmentów ludności o najniższych umiejętnościach, propagowanie oprogramowania typu open source An active and central role of tourists in the development of tourism strategies. Cele Zdaniem partnerów projektu DANTE, możliwości jakie niosą ze sobą narzędzia informatyczne i nowe kanały komunikacji, wymagają zaangażowanie od organów publicznych, którym powierzono zadania planowania turystyki i promocji w celu opracowania innowacyjnych metod komunikacji z odwiedzającymi miejsca turystyczne i wdrażania ich zaleceń w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju turystyki. Działania zbadanie możliwości oferowanych przez narzędzia Web 2.0 i sieci społecznościowych w związku z bardziej aktywną i znaczącą rolą turystów w planowaniu i promocji lokalnej oferty turystycznej, zdefiniowanie systemów operacyjnych pozwalających organom publicznym skutecznie współdziałać z turystami i mieszkańcami za pomocą nowych mediów, z uwzględnieniem specyficznego stylu komunikacji (instytucja publiczna wchodzi w interakcje z użytkownikami na równej pozycji, krótki czas reakcji, potrzeba ciągłej aktualizacji i tworzenia nowych treści poza ramy czasowe). 16

18 Biorąc pod uwagę, że: Na obszarach górskich, narzędzia ICT stają się coraz częściej stosowane przez klientów, w celu przygotowania szczegółów swojej podróży i zakwaterowania przed przyjazdem w miejsce docelowe, aby uzyskać praktyczne informacje podczas pobytu i podzielić się swoimi wrażeniami na temat odwiedzanych miejsc podczas pobytu i po powrocie, w szczególności dzięki portalom społecznościowym. Coraz bardziej wpływowa rola klienta w cyklu zakupów w stale zmieniającym się rynku, sprawiła, że konsument stał się najważniejszym graczem. Wciąż niewystarczający jest dostęp do najnowszych technologii informacyjnokomunikacyjnych wśród ludności obszarów górskich i rolniczych, niezbędny dla rozwoju usług turystycznych w tych regionach. Operatorzy turystyczni muszą dostosować się do tych istotnych zmian, szczególna pomoc potrzebna jest firmom sektora MSP, które należy przeszkolić w zakresie efektywnego korzystania z dostępnych technologii, aby przyciągnąć odwiedzających. Jedynie nieliczne z funkcjonujących na obszarach górskich firm posiada swoją stronę internetową i jest w stanie korzystać z portali społecznościowych. W odniesieniu do europejskiego ustawodawstwa w celu poprawy wykorzystania ICT w sektorze turystycznym, zaleca się: włączenie ICT i turystyki w strategie inteligentnej specjalizacji oraz w regionalne programy operacyjne, aby umożliwić pozyskiwanie funduszy strukturalnych do finansowania projektów związanych z ICT i turystyką, zintegrowanie pilotażowej wersji platformy projektu DANTE z platformą Tourismlink wypracowaną na poziomie Unii Europejskiej w celu wymiany dobrych praktyk związanych z tworzeniem zintegrowanej platformy internetowej, która może być łatwo przeniesiona do wszystkich miejsc turystycznych, wdrożenie kilku konkretnych modułów szkoleniowych platformy Tourismlink, aby ułatwić firmom z sektora MSP z odległych miejsc turystycznych, dostęp do wiedzy o tym jak rozwijać i wykorzystywać narzędzia ICT, w jaki sposób narzędzia ICT mogą przyczynić się do realizacji zakładanych przez firmy celów i założeń, które 17

19 z narzędzi są najważniejsze z punktu widzenia użytkownika, wspierać rozwój innowacyjnych produktów i usług turystycznych, za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, na przykład metod interaktywnych, nowych form interpretacji w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczych. Aby skutecznie umożliwiać dostęp do narzędzi ICT, obszary górskie i rolnicze muszą mieć zapewniony dostęp do usług szerokopasmowego Internetu na całym swoim terytorium. Jest to warunek podstawowy, aby możliwe stało się opracowanie nowych stron internetowych poświęconych turystyce, nowych aplikacji mobilnych dla turystów i nowych narzędzi ICT (np. kamery on-line lub e-commerce jako system umożliwiający zakup biletów z wyprzedzeniem). Euromontana w ramach projektu ENGAGE (którego głównym celem było wspieranie rozwoju cyfrowej infrastruktury europejskiej konkurencyjności) podpisała manifest dotyczący rozszerzenia dostępności szerokopasmowego Internetu na obszarach górskich i rolnicznych. Jak potwierdza raport OECD na temat partnerstwa obszarów wiejskich i miejskich, obszary wiejskie mają potencjał wzrostu 6, mogą wnieść istotny wkład w gospodarczy i społeczny dobrobyt Unii Europejskiej i nie powinny być wykluczone z cyfrowej rewolucji. Uważamy, że zastosowanie wysokiej prędkości łączy szerokopasmowych na obszarach górskich i rolniczych jest niezbędne do wzrostu atrakcyjności miejscowości turystycznych w dzisiejszych czasach i umożliwienie ich rozwoju dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednym z największych usprawnień do jakich mogą się przynić środki z Unii Europejskiej w celu wspierania rozwoju technologicznego i innowacji w turystyce, jest pomoc w zapewnieniu dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu na obszarach odległych, peryferyjnych, słabo zaludnionych i górskich. Brak równorzędnych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach górskich w porównaniu do miejskich obszarów przybrzeżnych jest poważnym zagrożeniem i może ograniczyć wiele pozytywnych i innowacyjnych inicjatyw, wywodzących się od społeczności odległych i górskich regionów. Bez działań zmierzających do stworzenia wspólnych 6 OECD Rural Policy Review: Rural-Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic Development, OECD, 2013, p.15 18

20 standardów dostępu do szerokopasmowego Internetu i zapewnienia środków na realizację takich inicjatyw, możliwość rozwijania się obszarów górskich może zostać na zawsze utracona. Oprócz rozwoju szerokopasmowego Internetu, ważne są również kwestie związane z dostępem do usług mobilnych i 3G/4G. Bardziej zaludnione obszary w łatwy sposób uzyskują dostęp do usług mobilnych, w niekorzystnej sytuacji pozostają tereny mniej zaludnione i te o trudnych warunkach terytorialnych. Należy wziąć pod uwagę, że często wspieranie rozwoju usług mobilnych na rejonach trudnych może nie być możliwe, korzystne może okazać się w takim przypadku wspieranie alternatywnych rozwiązań i stosowania innych usług w celu zapewnienia równorzędnego dostępu do tych nowoczesnych rozwiązań. Ponadto, jednym z głównych problemów jest tu czas, wskazujący nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Podczas gdy dotacje publiczne mogą zostać przyznane obszarom górskim, opóźnienie w ich dostawie może okazać się zbyt duże by technologie te mogły się szybko rozwinąć. Internet typu 4G został już wdrożony w miastach, zanim zostały przyznane dotacje publiczne na rozwój Internetu typu 2G na obszarach górskich i rolniczych. Proces ten musi być znacznie szybszy, inaczej obszary górskie i rolnicze zawsze pozostaną w tyle. Dlatego też polecamy: aby priorytetem stał się rozwój dostępu do usług szerokopasmowych i szybkich łączy szerokopasmowych, dzięki technologiom stacjonarnym lub bezprzewodowym, koncentrując się najpierw na odosobnionych i odległych obszarach, gdzie zachęty publiczne powinny być ważniejsze niż w gęsto zaludnionych obszarach, gdzie podmioty prywatne zostały już zachęcone do inwestowania i zagwarantowania wystarczającej łączność, minimalizować koszty roamingu w całej UE, aby zachęcić turystów do korzystania z aplikacji mobilnych, nawet wtedy, gdy przebywają oni poza terytorium swojego kraju Dodatkowo zalecamy aby polityki europejskie, zwłaszcza na obszarach wiejskich i górskich, miały na celu: 1) ułatwienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich i górskich, szerzenia kultury powitania ICT poprzez: 19

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo