Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie"

Transkrypt

1 Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych) Bielsko-Biała marzec 2014r.

2 Raport został przygotowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej w ramach projektu: DANTE Praca zbiorowa pod redakcją Pana Marcina Filipa Stowarzyszenie Region Beskidy 1

3 Spis treści 1. Introduction State the aim, purpose and context of the implementation Plan Brief description of the methodology followed in the implementation plan (bottom up process with stakeholders etc.) General Common strategies Democracy/Accessibility of information Quality of information for citizens and enterprises An active and central role of tourists in the development of tourism strategies Legislation framework on ICT and on tourism European, legislation, programs, plans, guidelines National legislation, programs, plans Regional and local legislation, programs, plans Organisation of touristic system at national/local level Which are the actors, which role/tasks, which relations, budgets Current situation on rural and mountain tourism in the region present the current situation on tourism in the region (in general and in rural and mountain areas) SWOT analysis Current tourism policies in the region and in rural and mountain areas and elements influencing their effectiveness Stakeholders Identify the stakeholders able to influence the policy objective or success Organize stakeholders by category Current situation, Environment and Trends

4 7.1. The extend of current ICT integration in rural and mountain tourism services in the region Identify key fields in the rural and mountain tourism services. value chain for improving the ICT integration Describe the key succes factors for the improvement Strategical integration of ICT into the rural and mountain tourism policy agenda of the region Operational integration of ICT into the rural and mountain tourism policy agenda Suggested best practices to be implemented in region Monitoring i ewaluacja BIBLIOGRAFIA A. Publikacje B. Plany i strategie C. Witryny internetowe

5 1. Introduction 1.1. State the aim, purpose and context of the implementation Plan Plan działań został przygotowany w ramach projektu DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. W ramach projektu DANTE 13 partnerów z obszaru geograficznego 10 regionów 8 krajów podjęło się realizacji wspólnego celu promocji turystyki na obszarach górskich i rolniczych przy zastosowaniu narzędzi ICT. Partnerzy, posiadający doświadczenie w zakresie wdrażania technologii ICT i wiedzę na temat opracowywania strategii turystycznych na terenach górskich i rolniczych, wymienili się praktykami realizacji projektów związanych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych na terenach górskich i rolniczych. Ogólnym celem projektu jest zapewnienie lepszego wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w strategiach i politykach związanych z rozwojem turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie, w celu poprawy skuteczności polityk regionalnych i lokalnych. Projekt ma na celu: promowanie lepszego wykorzystania i wdrażania technologii informacyjnokomunikacyjnych na terenach górskich i rolniczych, budowanie systemu przekazywania innowacyjnych doświadczeń w zakresie wdrażania narzędzi ICT wśród jednostek odpowiedzialnych za rozwój turystycznych polityk lokalnych i regionalnych na obszarach odległych. Aby osiągnąć swoje główne cele w ramach projektu DANTE planuje się: budować prawdziwą i skuteczną sieć europejską będącą w stanie wykazać korzyści płynące z rozwoju społeczeństwa informacyjnego w sektorze turystyki na obszarach wiejskich i górskich na poziomie Unii Europejskiej, szerzyć wiedzę wywodzącą się z projektu DANTE wśród podmiotów zewnętrznych i rządów w Europie, które zmagają się na co dzień z problemami i wyzwaniami polityki w zakresie branży turystycznej i rozwoju agendy cyfrowej odległych terytoriów, 4

6 stworzyć odpowiedni system edukacji, zdolny do przekazywania wiedzy partnerom z mniej rozwiniętych regionów konsorcjum za pośrednictwem specjalnych warsztatów tematycznych oraz wizyt studyjnych, optymalizować wiedzę zdobytą przez partnerów projektu DANTE w wyniku trwałych i długotrwałych działań, w szczególności w zakresie rozwoju skoordynowanej agendy cyfrowej, której celem jest dostarczenie ośmiu miejscowych planów wdrożeniowych obszarom górskim i rolniczym udowodnić trwałość i możliwość transferu projektów realizowanych przez partnerów poprzez akcje pilotażowe, potwierdzające skuteczność wybranych środków, opisywanych w planach wdrożeniowych partnerów. Wspólna realizacja projektu DANTE przez konsorcjum projektu spowoduje: transfer i pogłębianie wiedzy: w zakresie odpowiedzi na pytanie jak narzędzia ICT mogą pomóc w uzyskiwaniu konkurencyjności sektora turystycznego w regionach uczestniczących w projekcie, rozwój kompetencji i możliwości: interesariuszy odpowiedzialnych za sektor turystyki na szczeblu regionalnym, dzięki zastosowaniu odpowiedniej metodologii zarządzania wiedzą, wdrażanie narzędzi ICT w programach turystycznych: poprzez przygotowanie 8 regionalnych planów wdrażania, celem ogólnej poprawy instrumentów polityki regionalnej i lepszego wykorzystania funduszy. Plan wdrażania stanowi główny produkt projektu DANTE i jest dostarczany przez regionalne i lokalne władze / organy zaangażowane w realizację projektu. Plan działań opisuje jakie działania zostaną podjęte przez region w celu wdrożenia doświadczeń zdobytych w ramach projektu DANTE po zakończeniu projektu. Plan działań dla regionu Podbeskidzia w Polsce, przewiduje transfer zdobytych doświadczeń płynących z projektu DANTE do lokalnej strategii rozwoju turystyki. Dla potrzeb Planu przyjmuje się, że teren Podbeskidzia obejmuje, oprócz powiatu bielskiego, także powiat cieszyński i żywiecki. 5

7 1.2. Brief description of the methodology followed in the implementation plan (bottom up process with stakeholders etc.) W ramach dokumentu szczególną uwagę poświęcono aktualnie panującym trendom w turystyce na obszarach górskich w rejonie Podbeskidzia. Plan ukazuje związek między turystyką, a technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, z uwzględnieniem istniejących i powstających polityk, zarówno na szczeblu europejskim jak i regionalnym. Ponadto w planie znalazł się kompleksowy opis ram prawnych, opisujący politykę europejską zmierzającą w kierunku wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w lokalnych programach cyfrowych, jak i politykach regionalnych na rzecz lepszego wdrażania narzędzi ICT na obszarach górskich i rolniczych. Plan wdrożenia zawiera także opis kluczowych podmiotów zaangażowanych w proces promowanie narzędzi ICT w regionie. Kluczowym elementem planu jest szczegółowa lista potencjalnych działań i środków ich realizacji, które mogą być wdrożone na Podbeskidziu. Lista ta składa się z najlepszych praktyk zidentyfikowanych w trakcie projektu DANTE, które mogą zostać z sukcesem wdrożone w regionie, jak również inne środki, które mogą być zrealizowane w ramach lokalnej agendy cyfrowej. Przygotowanie planu działań zostało poprzedzone identyfikacją najlepszych praktyk prezentowanych przez przedstawicieli konsorcjum projektu. Na początku projektu, partnerzy zidentyfikowali 8 dobrych praktyk wskazujących, jak narzędzia ICT mogą być wykorzystywane do wspierania rozwoju turystyki. Zostały one sklasyfikowane w trzech kategoriach: dobre praktyki w zakresie promocji turystyki lokalnej przy użyciu tradycyjnych technologii w sposób innowacyjny wzmocnienie sektora kultury dzięki wdrażaniu działań w zakresie Planów Rozwoju Kultury i Turystyki (Region Podbeskidzia, Polska), mobilny system tagów do promowania i tworzenia sieci stacji narciarstwa alpejskiego (Prowincja Turyn, Włochy), 6

8 Extremadura Vista: kamery sieciowe firmy Axis jako środek służący do promocji dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (Hiszpania) dobre praktyki, w ramach których działania klienta skupione są wokół rozwoju innowacyjnych metodologii (rozwój nowego oprogramowania) platforma wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników (CSI Piemonte, Piedmont Region), projekt firmy Lauro Group Arcipelago Campano (Neapol, Włochy) i projekt Forthcrs (Uniwersytet na Krecie, Grecja) dobre praktyki związane z poprawą zdolności operatorów turystycznych przyspieszenie innowacji dla nowych przedsiębiorstw i usług poprzez proces edukacji i tworzenie nowych pomysłów w niepewnym świecie (Inknowcom, Holandia), nowe produkty i usługi w zakresie turystyki wiejskiej w gospodarstwach rolnych (Bauernhofferien, Niemcy), Tourisma'TIC Suivez Le Guide Tourism'ICT Postępuj zgodnie z przewodnikiem (Cybermassif, Francja) 1 W celu opracowania planu działań, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (jako Partner projektu DANTE reprezentujący Polskę) zorganizowała spotkanie informacyjne z przedstawicielami branży turystycznej z regionu Podbeskidzia. Uczestnicy, reprezentujący sektor B+R, władze lokalne oraz organizacje pozarządowe poddali analizie materiały projektu DANTE i zaproponowali narzędzia ICT, które mogą być wykorzystane w ramach kształtowania polityki turystycznej regionu Podbeskidzia. Definicje zastosowane w analizie: ICT technologie informacyjne i komunikacyjne (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies) rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. 2 1 Materiały projektu DANTE 2 Główny Urząd Statystyczny 7

9 IT technologie związane z komputerami i oprogramowaniem, nie związane jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, stając się przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego. 3 Turystyka wiejska całokształt gospodarki turystycznej na terenach wiejskich. Obejmuje wszystkie formy wypoczynku na obszarach wiejskich, w tym turystykę farmerską, zieloną, ekologiczną oraz agrarną. 4 Digital Agenda kluczowa inicjatywa przyjęta przez Unię Europejską w 2010 roku w celu pobudzenia gospodarki cyfrowej i wskazania wyzwań społecznych tworzonych przez ICT. Jej celem jest przyśpieszenie wdrożenia internetu o dużej prędkości i czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego dla sektora prywatnego i publicznego. 5 Badanie składało się z: analizy dostępnej literatury przedmiotu, analizy raportów i badań związanych z tematyką IT i ICT w sektorze turystyki, analizy stron internetowych i portali internetowych poświęconych narzędziom IT i ICT w turystyce 2. General Common strategies Biorąc pod uwagę, że: wykorzystywanie narzędzi ICT w branży turystycznej przechodziło liczne zmiany już od lat 80-tych, jednak dopiero w związku z gwałtownym rozwojem Internetu od drugiej połowy lat 1990 i powstania tzw. Web 2.0 w drugiej połowie 2000 roku wywołało rewolucję, która zmieniła dramatycznie warunki rynkowe dla funkcjonowania organizacji turystycznych (fakt do zastanowienia się: według raportu ITB dotyczącego trendów w światowej branży turystycznej, Internet stał się głównym miejscem zakupu podróży 54 % wszystkich rezerwacji, udział zakupu za pośrednictwem biur podróży w tym samym czasie spadł do 24 %). 3 Jw Materiały projektu DANTE 8

10 Cały proces tworzenia, zarządzania i marketingu produktami turystycznymi przeniósł się do Internetu, umożliwiając stworzenie nieistniejących wcześniej interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami z branży turystycznej a konsumentami, a przez to: zmianę efektu skali i zniwelowanie barier wejścia na rynek, co pozwala nawet małym firmom konkurować na rynku globalnym, zrewolucjonizowanie kanałów dystrybucji, przejrzystość cen i konkurencji, minimalizację kosztów Klienci odnotowali wzrost siły przetargowej, dzięki: natychmiastowemu dostępowi do informacji, możliwości lepszego zrozumienia ofert i warunków rynkowych, stałej ekspozycji ofert specjalnych, większego wyboru i możliwości dokonania porównania, które wpływają na wzrost ich oczekiwań i wymagań Z punktu widzenia przedsiębiorstw, zwłaszcza biorąc pod uwagę oferty turystyczne obszarów wiejskich i górskich, pojawienie się Web 2.0 i mediów społecznościowych przyniosło zarówno nowe możliwości jak i wyzwania. Do pozytywów można zaliczyć: dostawcy turystyki nie są zobowiązani do powierzenia całości dystrybucji ich produktów i usług pośrednikom, takim jak biura podróży i organizatorzy wycieczek, pojawiły się nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zaistnienia niszowej oferty turystycznej i unikatowych miejsc. Z drugiej strony, taka ewolucja wymaga, aby wszystkie przedsiębiorstwa turystyczne, nawet te najmniejsze zdobywały wiedzę i doświadczenie w zakresie bieżących możliwości oferowanych przez rynek narzędzi ICT, w celu skutecznego współdziałania z klientami, ponieważ: zadowolenie klienta zależy coraz bardziej od dokładności i kompletności przekazywanych informacji i od zdolności danej organizacji do natychmiastowego reagowania na żądania konsumentów, 9

11 niezadowolenie klientów i wyrażane przez nich skargi są widoczne w mediach społecznościowych i znacznie wpływają na wizerunek instytucji. Dwadzieścia lat od tej dramatycznej ewolucji, instytucje publiczne, którym powierzono planowanie i rozwijanie lokalnej oferty turystycznej stoją w obliczu potrzeby wprowadzania innowacyjnych polityk, umożliwiającym przedsiębiorstwom skutecznie konkurować na globalnym rynku i maksymalizować w ten sposób możliwości lokalnych gospodarek i społeczności. Zgodnie z tą ogólną potrzebą, działania podejmowane w ramach projektu DANTE mają na celu promowanie nowego podejścia do polityki regionalnej i tworzenie planów dla sektora turystyki opartego na wiedzy. Biorąc pod uwagę, że: Ewolucja wpływa na rozwój narzędzi ICT i Internetu, tak istotnych dla branży turystycznej, zmieniając w praktyce wszystkie aspekty naszego życia: sposób, w jaki ludzie komunikują się i współpracują, sposób w jaki przedsiębiorcy i korporacje prowadzą swoją działalność gospodarczą, jak i sposoby interakcji pomiędzy rządami i obywatelami oraz rozwojem polityk lokalnych. Wśród najbardziej istotnych aspektów należy z pewnością pamiętać o ich skutkach społecznych i gospodarczych. W ramach pierwszego punktu widzenia, dostęp do wiedzy i treści został poszerzony o niespotykane wcześniej poziomy we wszystkich sektorach, w tym turystyce. Proces właściwego zarządzania wiedzą zyskuje na znaczeniu, uwalniając jednocześnie kreatywność i innowacyjność. Internet wpływa również na przekształcenia systemu demokracji: umożliwia zaistnienie nowych form zaangażowania, reprezentacji i narady, umożliwia, na przykład, odwzorowanie kwestii współpracy i określenie priorytetów, zapewnia przejrzyste i dostosowane do tradycyjnych praktyk zarządzania narzędzia Wpływ gospodarczy związany z rozwojem Internetu był równie znaczący: Internet okazał się niezastąpioną platformą szerzenia możliwości biznesowych i promowania nowych, w celu umożliwienia przepływu towarów i/lub usług w dynamiczny sposób, wzrostu konkurencji, 10

12 utrzymania obecności na rynku i pozyskiwania inspiracji dla powstawania nowych form modeli biznesowych. Według badań przeprowadzonych przez McKinsey z Global Institute w 2011 roku pod nazwą Wielki transformator: wpływ Internetu na rozwój gospodarczy i dobrobyt, udział obrotu firm z obsługą Internetu stanowił ponad 20 % wzrostu PKB gospodarek dojrzałych i 7 % dużych wschodzących gospodarek Chin, Indii i Brazylii w ciągu ostatnich 6 latach. We wszystkich gałęziach przemysłu, Internet wpływa na wzrost innowacyjności przedsiębiorców i użytkowników końcowych. Zdolność nawet małych firm do zaoferowania swoich produktów bezpośrednio na rynku globalnym generuje nowe drogi innowacji i współpracy. Internet promuje konkurencję, dzięki czemu nowe podmioty, aby odnieść sukces muszą zaoferować konsumentom szerszy wybór produktów i usług po niższych kosztach. Wszystko to było możliwe dzięki pewnym specyficznym cechom, charakteryzujących Internet od jego początków i pozwalających na jego rozwój. Jak podsumowano w oficjalnym dokumencie pod nazwą Co każdy decydent musi wiedzieć o Internecie opublikowanym w lutym 2012 r. przez Centrum na rzecz Demokracji i Technologii (Waszyngton) Internet: jest zdecentralizowany: w przeciwieństwie do poprzedniego masowego przekazu, jego moc jest na brzegach sieci. Każde urządzenie może być podłączone do sieci i współpracować z innym urządzeniem, ze względu na małą odległość fizyczną pomiędzy nimi, jest oparty na otwartych i interoperacyjnych standardach, które są kluczowe dla zapewnienia, że Internet pozostaje siecią sieci interoperacyjną i powszechnie dostępną. Bez ustalonych norm, ryzyko jest zbiorem fragmentarycznych i odizolowanych Internetów", mogącym komunikować się pomiędzy sobą, jest oparty na neutralności sieci, która wskazuje zasady równości wśród wszystkich informacji zawartych w sieci: dostawców usług internetowych i rządy powinny traktować wszystkie dane w Internecie tak samo, nie dyskryminując przy tym różnego typu użytkowników, treści witryn, platform, aplikacji, rodzajów podłączonego sprzętu i sposobów komunikacji, 11

13 ma niskie bariery wejścia na rynek: tradycyjna technologia radiowa i telewizyjna była ograniczona w związku z ograniczonymi zdolnościami technicznymi wykorzystania widma elektromagnetycznego. Internet natomiast może mieć w zasadzie nieograniczoną liczbę punktów wejścia i zasadniczo nieograniczoną liczbę nadajników. Jego otwarta platforma umożliwia relacje typu wiele do wielu, jeden do wielu i jeden do jeden. W porównaniu do kosztów prasy drukarskiej, stacji telewizyjnej czy wieży radiowej, koszt uruchomienia strony internetowej jest wyjątkowo niski, dając możliwość przeglądania treści tak powstałej strony użytkownikom z całego świata. Niskie bariery wejścia i uczestnictwa doprowadziły do względnej równości głosu i demokratyzacji wypowiedzi. Nowy dostawca treści lub aplikacji może pojawić się znikąd i osiągnąć sukces przy stosunkowo niskim poziomie inwestycji. Takie cechy wymagają jednak wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Debata nad przyszłością Internetu trwa nieustannie i przez kilka następnych lat kluczowe stanie się wskazanie właściwej ścieżki rozwoju Internetu. Do najważniejszych zagadnień zaliczyć można: kontrast pomiędzy otwartą siecią, a jej bardziej regulowaną postacią jako odpowiedź na wrażliwość i granice Internetu ujawniające się przy wielu okazjach w ostatnich latach oraz pojawienie się generacji produktów, charakteryzujących się większym bezpieczeństwem przy mniejszej swobodzie. IPad/iPhone lub XBOX nie mogą być w łatwy sposób modyfikowane przez nikogo za wyjątkiem zatwierdzonych dostawców i ich partnerów. Produkty te nie pozwalają niezatwierdzonym firmom na ich uruchamianie, a zatem są bardziej wiarygodne niż niektóre elementy sieci, zasada neutralności sieci w przeciwieństwie do warstwowych modeli obsługi, która pozwala dostawcy usług Internetu szerokopasmowego zagwarantować pierwszeństwo poszczególnych strumieni danych w zamian za wyższe opłaty. Możliwość regulacji w zależności od mandatu neutralności Internetu jest przedmiotem ostrej debaty, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, na poziomie Unii Europejskiej nie istnieją do dziś jasne zasady neutralności sieci. 12

14 Kolejnym dylematem związanym z Internetem jest fakt jego ogólnej dostępności, która z jednej strony jest pozytywna, gdyż wspiera ideę otwartej debaty i innowacyjności, z drugiej natomiast strony rodzi się pytanie o jakość dostępnych informacji, która jest bardzo zmienna i często trudno ocenić jakość informacji, co z kolei wpływa na ich ograniczoną przydatność. W przeciwieństwie do gazet lub programów telewizyjnych, informacje dostępne w Internecie nie są weryfikowane w zakresie jakości i dokładności, dlatego ważne jest aby Internauci byli świadomi możliwych wad i byli w stanie prawidłowo ocenić źródło informacji. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w dziedzinie medycyny, gdzie jakość informacji może być kwestią życia lub śmierci. Również w dziedzinie turystyki jakość informacji ma ogromne znaczenie. Dostęp do kompleksowej i wiarygodnej informacji staje się coraz bardziej istotnym elementem zapewnienia wysokiej jakości usług i zapewnienia pozytywnych doświadczeń osobom podróżującym, co pobudza rosnącą potrzebę przyjęcia obiektywnych, powtarzalnych i powszechnie przyjętych kryteriów, które mogą być wykorzystywane w ocenie jakości informacji. Nawet jeśli bezpośrednim celem projektu DANTE jest wzrost wykorzystywania narzędzi ICT w turystyce regionów górskich i rolniczych, jego ostateczny cel jest znacznie szerszy i ambitniejszy. Biorąc pod uwagę ogromny wpływ, jakie wyżej wymienione trendy wywierają na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów partnerskich, projekt ma na celu: poprawę efektywności polityk regionalnych w zakresie innowacji, jest okazją do refleksji na poziomie ogólnym na temat możliwości oferowanych przez narzędzia ICT, Internet i strategie, dzięki którym można je efektywnie wykorzystać, poprawę ogólnego podejścia społeczności lokalnych do najbardziej innowacyjnych technologii i narzędzi, ze szczególnym naciskiem na władze lokalne Partnerzy projektu DANTE zobowiązali się do osiągnięcia następujących wspólnych celów i realizacji następujących działań: 2.1. Democracy/Accessibility of information. Cele: 13

15 Partnerzy DANTE będą aktywnie promować polityki w kierunku: rozwoju nowych form aktywnego uczestnictwa skierowanych do obywateli, przedsiębiorstw i ich stowarzyszeń, przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, ponieważ dostęp do informacji jest warunkiem uczestnictwa w erze cyfrowej, powszechnej dostępności bezstronnych informacji pochodzących z różnych źródeł. Dokonanie wyboru pomiędzy różnymi opiniami i trendami, a pluralizmem, wzmocnienia pozycji obywateli i przedsiębiorstw, poprzez odpowiedni wzrost kompetencji i umiejętności oraz staranne projektowanie i zarządzanie narzędziami teleinformatycznymi udostępnianymi przez sektor publiczny, wykorzystania pełnego potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych, w rozwoju bardziej otwartego i integracyjnego społeczeństwa. Działania: dostosowanie idei inteligentnych miast do obszarów górskich i rolniczych, tworzenie inteligentnych miast, w których łączność i bezpłatny dostęp do sieci są kluczem do poprawy jakości życia obywateli, dostarczania usług do lokalnych przedsiębiorstw i poprawy atrakcyjności regionu, promowanie otwartych danych, dostępu do szerokiej gamy wysokiej jakości zestawów danych i ich wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców do tworzenia nowych usług i miejsc pracy, sprzyjanie powszechnemu wprowadzeniu oprogramowania typ open source i innych rozwiązań ICT inspirowanych ideą otwartej sieci, zwłaszcza, gdy zakup lub rozwój tego typu oprogramowania jest wspierany ze środków publicznych. Zasada ta będzie traktowana jako ogólna wytyczna dla partnerów, która będzie jedną z opcji przy podejmowaniu decyzji związanej z wykorzystaniem własnego oprogramowania lub rozwiązań ICT w przypadku szczególnych potrzeb lub wymagań, które nie mogą być spełnione przez otwarte alternatywy (na przykład w związku z normami wymaganymi dla niezawodności zarządzania określonymi usługami publicznych) 14

16 2.2. Quality of information for citizens and enterprises. Cele Partnerzy projektu DANTE będą dążyć do przyjęcia środków promujących : wzrost świadomości wśród obywateli i przedsiębiorstw w zakresie jakości informacji dostępnych w Internecie i potencjalnych pułapek jakie ze sobą niosą, poprawę kompetencji cyfrowych, w odniesieniu do ich zdolności do opracowywania i publikowania treści wysokiej jakości, zarządzania narzędziami ICT i do zmiany lub odpowiedzi na nieprawidłowe lub nieuczciwe informacje. Rzeczywiście do tej pory, wciąż niewystarczający jest dostęp do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród ludności obszarów górskich i rolniczych, niezbędny dla rozwoju usług turystycznych w tych regionach. Operatorzy turystyczni muszą dostosować się do tych istotnych zmian, szczególna pomoc potrzebna jest firmom sektora MSP, które należy przeszkolić w zakresie efektywnego korzystania z dostępnych technologii, aby przyciągnąć odwiedzających. Jedynie nieliczne z funkcjonujących na obszarach górskich firm posiada swoją stronę internetową i jest w stanie korzystać z portali społecznościowych, opracowanie procedur i standardów pozwalającym organom publicznym publikować dane, które nie powinny być tylko otwarte, ale których niezawodność powinna być certyfikowana. Taka dodatkowa gwarancja jest potrzebna na przykład w celu umożliwienia tworzenia nowych aplikacji i usług w odpowiedzi na potrzebę dostępu turystów do niezawodnej informacji, rozwój otwartych źródeł i wolnego oprogramowania. Działania rozwijanie systemów i procedur, które umożliwią organom publicznym poświadczenie wiarygodności poszczególnych zestawów otwartych danych turystycznych (np.: współrzędnymi lokalnych sieci szlaków turystycznych), świadczenie lokalnym firmom usług z zakresu podnoszenia umiejętności 15

17 i kompetencji potrzebnych do skutecznego działania w Internecie (stworzenie własnych stron internetowych i zarządzanie nimi, aktualizacja danych, korzystanie z portali społecznościowych itp., ocena poziomu jakości i niezawodności różnych źródeł informacji, publikacja treści wysokiej jakości w Internecie i na najważniejszych portalach społecznościowych, poznanie możliwości, jakie oferują bezpłatne lub tanie narzędzia internetowe, właściwa reakcja na nieprawidłowe informacje lub krytykę zawartą w Internecie), wsparcie szerokiego rozprzestrzeniania krytycznej wrażliwości wobec informacji turystycznej (i ogólnie informacji) dostępnych online i dyfuzja kompetencji cyfrowych w społecznościach lokalnych, w szczególności skierowanych do segmentów ludności o najniższych umiejętnościach, propagowanie oprogramowania typu open source An active and central role of tourists in the development of tourism strategies. Cele Zdaniem partnerów projektu DANTE, możliwości jakie niosą ze sobą narzędzia informatyczne i nowe kanały komunikacji, wymagają zaangażowanie od organów publicznych, którym powierzono zadania planowania turystyki i promocji w celu opracowania innowacyjnych metod komunikacji z odwiedzającymi miejsca turystyczne i wdrażania ich zaleceń w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju turystyki. Działania zbadanie możliwości oferowanych przez narzędzia Web 2.0 i sieci społecznościowych w związku z bardziej aktywną i znaczącą rolą turystów w planowaniu i promocji lokalnej oferty turystycznej, zdefiniowanie systemów operacyjnych pozwalających organom publicznym skutecznie współdziałać z turystami i mieszkańcami za pomocą nowych mediów, z uwzględnieniem specyficznego stylu komunikacji (instytucja publiczna wchodzi w interakcje z użytkownikami na równej pozycji, krótki czas reakcji, potrzeba ciągłej aktualizacji i tworzenia nowych treści poza ramy czasowe). 16

18 Biorąc pod uwagę, że: Na obszarach górskich, narzędzia ICT stają się coraz częściej stosowane przez klientów, w celu przygotowania szczegółów swojej podróży i zakwaterowania przed przyjazdem w miejsce docelowe, aby uzyskać praktyczne informacje podczas pobytu i podzielić się swoimi wrażeniami na temat odwiedzanych miejsc podczas pobytu i po powrocie, w szczególności dzięki portalom społecznościowym. Coraz bardziej wpływowa rola klienta w cyklu zakupów w stale zmieniającym się rynku, sprawiła, że konsument stał się najważniejszym graczem. Wciąż niewystarczający jest dostęp do najnowszych technologii informacyjnokomunikacyjnych wśród ludności obszarów górskich i rolniczych, niezbędny dla rozwoju usług turystycznych w tych regionach. Operatorzy turystyczni muszą dostosować się do tych istotnych zmian, szczególna pomoc potrzebna jest firmom sektora MSP, które należy przeszkolić w zakresie efektywnego korzystania z dostępnych technologii, aby przyciągnąć odwiedzających. Jedynie nieliczne z funkcjonujących na obszarach górskich firm posiada swoją stronę internetową i jest w stanie korzystać z portali społecznościowych. W odniesieniu do europejskiego ustawodawstwa w celu poprawy wykorzystania ICT w sektorze turystycznym, zaleca się: włączenie ICT i turystyki w strategie inteligentnej specjalizacji oraz w regionalne programy operacyjne, aby umożliwić pozyskiwanie funduszy strukturalnych do finansowania projektów związanych z ICT i turystyką, zintegrowanie pilotażowej wersji platformy projektu DANTE z platformą Tourismlink wypracowaną na poziomie Unii Europejskiej w celu wymiany dobrych praktyk związanych z tworzeniem zintegrowanej platformy internetowej, która może być łatwo przeniesiona do wszystkich miejsc turystycznych, wdrożenie kilku konkretnych modułów szkoleniowych platformy Tourismlink, aby ułatwić firmom z sektora MSP z odległych miejsc turystycznych, dostęp do wiedzy o tym jak rozwijać i wykorzystywać narzędzia ICT, w jaki sposób narzędzia ICT mogą przyczynić się do realizacji zakładanych przez firmy celów i założeń, które 17

19 z narzędzi są najważniejsze z punktu widzenia użytkownika, wspierać rozwój innowacyjnych produktów i usług turystycznych, za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, na przykład metod interaktywnych, nowych form interpretacji w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczych. Aby skutecznie umożliwiać dostęp do narzędzi ICT, obszary górskie i rolnicze muszą mieć zapewniony dostęp do usług szerokopasmowego Internetu na całym swoim terytorium. Jest to warunek podstawowy, aby możliwe stało się opracowanie nowych stron internetowych poświęconych turystyce, nowych aplikacji mobilnych dla turystów i nowych narzędzi ICT (np. kamery on-line lub e-commerce jako system umożliwiający zakup biletów z wyprzedzeniem). Euromontana w ramach projektu ENGAGE (którego głównym celem było wspieranie rozwoju cyfrowej infrastruktury europejskiej konkurencyjności) podpisała manifest dotyczący rozszerzenia dostępności szerokopasmowego Internetu na obszarach górskich i rolnicznych. Jak potwierdza raport OECD na temat partnerstwa obszarów wiejskich i miejskich, obszary wiejskie mają potencjał wzrostu 6, mogą wnieść istotny wkład w gospodarczy i społeczny dobrobyt Unii Europejskiej i nie powinny być wykluczone z cyfrowej rewolucji. Uważamy, że zastosowanie wysokiej prędkości łączy szerokopasmowych na obszarach górskich i rolniczych jest niezbędne do wzrostu atrakcyjności miejscowości turystycznych w dzisiejszych czasach i umożliwienie ich rozwoju dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednym z największych usprawnień do jakich mogą się przynić środki z Unii Europejskiej w celu wspierania rozwoju technologicznego i innowacji w turystyce, jest pomoc w zapewnieniu dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu na obszarach odległych, peryferyjnych, słabo zaludnionych i górskich. Brak równorzędnych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach górskich w porównaniu do miejskich obszarów przybrzeżnych jest poważnym zagrożeniem i może ograniczyć wiele pozytywnych i innowacyjnych inicjatyw, wywodzących się od społeczności odległych i górskich regionów. Bez działań zmierzających do stworzenia wspólnych 6 OECD Rural Policy Review: Rural-Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic Development, OECD, 2013, p.15 18

20 standardów dostępu do szerokopasmowego Internetu i zapewnienia środków na realizację takich inicjatyw, możliwość rozwijania się obszarów górskich może zostać na zawsze utracona. Oprócz rozwoju szerokopasmowego Internetu, ważne są również kwestie związane z dostępem do usług mobilnych i 3G/4G. Bardziej zaludnione obszary w łatwy sposób uzyskują dostęp do usług mobilnych, w niekorzystnej sytuacji pozostają tereny mniej zaludnione i te o trudnych warunkach terytorialnych. Należy wziąć pod uwagę, że często wspieranie rozwoju usług mobilnych na rejonach trudnych może nie być możliwe, korzystne może okazać się w takim przypadku wspieranie alternatywnych rozwiązań i stosowania innych usług w celu zapewnienia równorzędnego dostępu do tych nowoczesnych rozwiązań. Ponadto, jednym z głównych problemów jest tu czas, wskazujący nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Podczas gdy dotacje publiczne mogą zostać przyznane obszarom górskim, opóźnienie w ich dostawie może okazać się zbyt duże by technologie te mogły się szybko rozwinąć. Internet typu 4G został już wdrożony w miastach, zanim zostały przyznane dotacje publiczne na rozwój Internetu typu 2G na obszarach górskich i rolniczych. Proces ten musi być znacznie szybszy, inaczej obszary górskie i rolnicze zawsze pozostaną w tyle. Dlatego też polecamy: aby priorytetem stał się rozwój dostępu do usług szerokopasmowych i szybkich łączy szerokopasmowych, dzięki technologiom stacjonarnym lub bezprzewodowym, koncentrując się najpierw na odosobnionych i odległych obszarach, gdzie zachęty publiczne powinny być ważniejsze niż w gęsto zaludnionych obszarach, gdzie podmioty prywatne zostały już zachęcone do inwestowania i zagwarantowania wystarczającej łączność, minimalizować koszty roamingu w całej UE, aby zachęcić turystów do korzystania z aplikacji mobilnych, nawet wtedy, gdy przebywają oni poza terytorium swojego kraju Dodatkowo zalecamy aby polityki europejskie, zwłaszcza na obszarach wiejskich i górskich, miały na celu: 1) ułatwienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich i górskich, szerzenia kultury powitania ICT poprzez: 19

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Projektu DANTE Katowice. Doświadczenia ARR S.A. w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG na przykładzie

Projektu DANTE Katowice. Doświadczenia ARR S.A. w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG na przykładzie Yourlogo here Doświadczenia ARR S.A. w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG na przykładzie Projektu DANTE 15.10.2013 Katowice Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

CYFROWA POLSKA 2020 Doświadczenia i wyzwania Anna Krzyżanowska Szef Działu: Sieci Szerokopasmowe

CYFROWA POLSKA 2020 Doświadczenia i wyzwania Anna Krzyżanowska Szef Działu: Sieci Szerokopasmowe CYFROWA POLSKA 2020 Doświadczenia i wyzwania Anna Krzyżanowska Szef Działu: Sieci Szerokopasmowe Gdańsk, 12-13 czerwca 2014 1 "Najlepszych uformowało naprawianie własnych błędów." William Shake speare

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie OfertaprojektuAgeingWell Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Podstawowe informacje dot. projektu AgeingWell Nazwa: AgeingWell-NetworkfortheMarketuptakeofICTforAgeingWell

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Zawartość prezentacji Nowe etap systemu prawa konsumenckiego UE Nowe priorytety

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

PO Polska cyfrowa

PO Polska cyfrowa PO Polska cyfrowa 2014-2020 wersja 3.0 Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 23 października 2013 r. Cele PO PC

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 PLAN 18.10.14 NA CO FUNDUSZE? JAK BĘDĄ WDRAŻANE? NA JAKICH ZASADACH? ILE ŚRODKÓW? CO DLA FIRM? - POIR CO DLA FIRM? - RPO CO DLA FIRM? INNE PROGRAMY JAKIE UŁATWIENIA? GDZIE

Bardziej szczegółowo