TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org."

Transkrypt

1 Serdecznie witam Drogich Czytelników po wakacyjnej przerwie. Dla SJSI nie był to jednak martwy okres. W ciągu trzech miesięcy od ukazania się ostatniego numeru Testera, mieliśmy kilka znaczących wydarzeń. Zapewne najwaŝniejszym i najbardziej doniosłym z punktu widzenia działalności SJSI na najbliŝszych kilka lat, było Walne Zebranie Członków SJSI w dniu 29 czerwca Istotność spotkania wynika z faktu, Ŝe było to pierwsze tego typu zgromadzenie po pełnej kadencji Zarządu, trwającej trzy lata. Chciałbym poniŝej przytoczyć kilka faktów z ponad trzyletniej działalności SJSI: - na koniec czerwca 2006 SJSI liczyło 84 członków - członkami wspierającymi SJSI jest 7 firm - w tym czasie mieliśmy ponad 20 cyklicznych (comiesięcznych) spotkań merytorycznych na Politechnice Warszawskiej - odbyły się równieŝ spotkania w Krakowie, Gdańsku, Częstochowie, Wrocławiu - kilkanaście firm współpracuje stale z SJSI umieszczając m.in. na naszej stronie www oferty pracy - słownik Glossary of Software Testing Terms (BS ) został przetłumaczony na język polski i opublikowany na - ukończyliśmy tłumaczenie Syllabusa (we wrześniu 2006) - słownik i sylabus stanowi bazę dla polskiej wersji szkolenia i certyfikatu ISTQB Certified Tester Foundation Level - prowadzimy warsztaty i certyfikację Certyfikowany test manager, w oparciu o własny materiał oraz zestaw pytań egzaminacyjnych - zorganizowaliśmy 3 edycje konferencji Jakości Systemów Informatycznych (ostatnią wspólnie z Computerworld) - byliśmy partnerem merytoryczny wielu, wielu imprez krajowych i zagranicznych (III Światowy Kongres Jakości w Monachium, III edycja konferencji Software Quality Assurance Management, VI Kongres TELEINFO, Konferencja ITIL - Zarządzanie usługami IT, II edycja Konferencji SQS - Software and Systems Quality Conferences, VERIFY International Software Testing Conference Waszyngton) - SQAM Praga wrzesień 2006 SJSI było organizatorem ogólnoświatowego spotkania przedstawicieli ISTQB ( z ponad 20 krajów). - ukazało się siedem numerów Testera W trakcie czerwcowego Walnego został wybrany równieŝ nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. W skład Zarządu SJSI II kadencji wchodzą: Prezes: Wojciech Jaszcz V-ce Prezes: Joanna Nowakowska V-ce Prezes: Krzysztof Jakubowski Strona 1 z 24

2 V-ce Prezes: Piotr Ślęzak Skarbnik: Jan Sabak Sekretarz: Piotr Kałuski Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Przewodniczący: Lucjan Stapp Członek Komisji: Adam Suskiewicz Członek Komisji: Łukasz śebrowski Kolejnym wydarzeniem było podpisanie z Software Mind dnia 21 czerwca 2006 r. umowy o współpracy. Dzięki temu ta krakowska firma stała się Członkiem Wspierającym SJSI. Jednym z działów Software Mind jest Quality Lab - specjalistyczne laboratorium, którego zadaniem jest przeprowadzanie na rzecz innych firm testów i audytów systemów przy uŝyciu nowoczesnych narzędzi. Jednym z najwaŝniejszych zadań SJSI jeszcze przed końcem roku jest zorganizowanie polskiej wersji warsztatu i egzaminu ISTQB Certified Tester Foundation Level. Powołana została juŝ Komisja Egzaminacyjna i Akredytacyjna. Wkrótce rozpoczniemy akredytację zainteresowanych firm szkoleniowych. Z pozdrowieniami Wojciech Jaszcz Prezes SJSI Strona 2 z 24

3 Od redaktora Minęło lato. A wraz z nim cały szereg ciekawych konferencji. W tym numerze zdajemy Wam sprawozdanie z kilku z nich, na których byli nasi współpracownicy: Joanna Nowakowska i Lucjan Stapp o spotkaniu w maju w Dusseldorfie Piotr Ślęzak o konferencji IBM Rational Software Development w Orlando na Florydzie Joanna Nowakowska o wrześniowym SQAM w Pradze w tym roku SQAM był połączony z plenum ISTQB i o tym tez moŝna przeczytać w artykule Joanny. Prócz tego Kamila Dec pisze o odpowiedzialności i pewności siebie. Obiecywaliśmy w poprzednim numerze nowe typy do biblioteki testera, chcemy stworzyć cykl publikacji na ten temat. W tym numerze nie wyszło wina leŝy po stronie pięknego lata, które kilka osób zdecydowanie rozleniwiło. Ale do tego tematu na pewno wrócimy - zachęcam wszystkich czytelników do dodawania swoich typów. Nie zamieszczamy w tym numerze relacji z III Konferencji Systemów Informatycznych, wspólnego produktu tygodnika Computerworld i naszego Stowarzyszenia zamieścił je juŝ jakiś czas temu tygodnik Computerworld W numerze jak zawsze kilka zaproszeń: na konferencję poświęconą CMMI w Warszawie, do Berlina na CONQUEST JeŜeli macie trochę czasu, warto się wybrać się na jedną z nich zapowiadają się bardzo ciekawie. PoniewaŜ SJSI jest organizacją wspierającą tych konferencji moŝemy liczyć na istotne zniŝki wpisowego Równocześnie chciałbym kolejny raz - gorąco zachęcić wszystkich czytelników tego periodyku do aktywnej współpracy. Cały czas czekamy na Państwa uwagi, artykuły, felietony wszystko, co Was interesuje, co chcielibyście przeczytać, czego się dowiedzieć. JeŜeli tylko będziemy mogli, postaramy się zrealizować Państwa postulaty. Strona 3 z 24

4 Strona 4 z 24

5 Czy rzeczywiście? Czy na pewno? Kilka słów o odpowiedzialności i pewności siebie Kamila Dec WINUEL SA Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, kierunek Informatyka. Obecnie jest pracownikiem firmy WINUEL SA. Jako analityk konsultant uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach zarządzając nimi, pełniąc rolę analityka, projektanta, biorąc udział w testowaniu funkcjonalnym dostarczanych rozwiązań, wdraŝaniu ich oraz szkoleniach uŝytkowników końcowych. W 2003 roku zdobyła ISEB Software Testing Foundation Certificate. Interesuje się analizą biznesową, testowaniem oraz projektowaniem interakcji. Strona 5 z 24

6 Czy rzeczywiście? Czy na pewno? Kilka słów o odpowiedzialności i pewności siebie Kamila Dec WINUEL SA Kiedy podczas ślubu wygłosiłam przysięgę małŝeńską, ksiądz nie zapytał Czy na pewno?. Co więcej (dla niektórych co gorsza) nie było teŝ Ŝadnej mowy o odwoływaniu tak zakomunikowanej światu decyzji (choć podobno jest to moŝliwe). Stało się. Alan Cooper w swojej ksiąŝce Wariaci rządzą domem wariatów 1 pisze, Ŝe grzeczne oprogramowanie jest pewne siebie. Oznacza to, Ŝe gdy wydaję mu polecenie usunięcia pliku, usuwa go, bez zbędnych pytań. Jeśli natomiast ma jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności mojej decyzji, jest gotowe na wycofanie jej skutków. Wszystko to dlatego, Ŝe rzeczą normalną dla człowieka jest skłonność do zmiany zdania i wycofywania się z podjętych wcześniej decyzji. Co więcej - w rzeczywistym świecie bardzo często jest to moŝliwe, a interfejs uŝytkownika jest dobrze zaprojektowany wówczas, gdy program zachowuje się dokładnie tak, jak oczekuje tego uŝytkownik.2 Kiedy czytałam tę ksiąŝkę po raz pierwszy, nie zastanowiło mnie to jakoś szczególnie (a szkoda, bo kiedy projektuję graficzny interfejs uŝytkownika zawsze mam nieodpartą potrzebę wstawiania wszędzie gdzie to moŝliwe komunikatów typu Czy na pewno?, bo przecieŝ kaŝdy ma prawo się mylić, a juŝ uŝytkownik myli się na pewno). Słowa Alana Coopera wróciły jednak do mnie jak bumerang, podczas lektury ksiąŝki The Rational Unified Process Made Easy, A Practitioner s Guide to the RUP 3, gdzie autorzy przytaczają przykładową specyfikację przypadku uŝycia, a w niej następujące kroki scenariusza: 1. Student wybiera usuń 2. System prosi Studenta o potwierdzenie decyzji 3. Student zatwierdza usunięcie 4. System usuwa plan zajęć 4 Abstrahując od tego czy Alan Cooper uznałby takie rozwiązanie za poprawne, czy teŝ skrytykował je w swojej kolejnej ksiąŝce, postanowiłam sprawdzić co na ten temat sądzą inni, a w szczególności normy ISO. Norma ISO porusza te kwestie biorąc pod uwagę róŝne aspekty, dając jednocześnie ogromną swobodę interpretacji 6, np.: 1 Wariaci rządzą domem wariatów. Dlaczego produkty wysokich technologii doprowadzają nas do szaleństwa i co zrobić, Ŝeby tego uniknąć, Alan Cooper, WNT, Projektowanie interfejsu uŝytkownika. Poradnik dla programistów, Joel Spolsky, MIKOM The Rational Unified Process Made Easy, A Practitioner s Guide to the RUP, Per Kroll, Philippe Kruchten, Pearson Education Inc., Tłumaczenie kroków scenariusza według ksiąŝki Jak pisać efektywne przypadki uŝycia, Alistair Cockburn 5 ISO , Ergonomic requirements for Office work with visual display terminals (VDTs) Part 10: Dialogue principles Strona 6 z 24

7 1. UŜytkownik powinien otrzymywać informację zwrotną po kaŝdym swoim działaniu. Jeśli natomiast z działaniem uŝytkownika związane są powaŝne konsekwencje, system powinien zapewniać dodatkowe wyjaśnienia oraz Ŝądać potwierdzenia przed wykonaniem akcji. Przykład: Jeśli operacja usunięcia jest nieodwracalna, system Ŝąda potwierdzenia przed jej wykonaniem. 2. Podczas zmiany danych, jeśli wymaga tego zadanie, powinna istnieć moŝliwość wycofania zmian. Przykład: Po wciśnięciu klawisza [Esc] zawartość pola jest przywracana do stanu sprzed zmiany. 3. Jeśli zadanie na to pozwala, musi istnieć moŝliwość cofnięcia się o co najmniej jeden krok w interakcji z systemem. Przykład: System zapewnia moŝliwość dostępu do usuniętych obiektów. 4. System powinien być tak zaprojektowany, aby oszczędzić uŝytkownikowi konieczności wykonywania niepotrzebnych czynności. Przykład: UŜytkownik moŝe zapisać dokument i zamknąć program w jednym kroku. Usunięcie pliku nie jest działaniem o powaŝnych konsekwencjach, bo moŝna go po tej operacji odzyskać z kosza. Nie ma więc powodu, aby Ŝądać od uŝytkownika potwierdzenia usunięcia pliku. Pewnie dlatego teŝ program Microsoft Office Word nie Ŝąda ode mnie potwierdzenia usunięcia kaŝdej kolejnej literki zmiany mogę odwrócić, uŝywając funkcji Cofnij (uff, w przeciwnym razie napisanie tak krótkiego artykułu zajęłoby pewnie kilka długich dni). Cały problem w tym, Ŝe powaŝne konsekwencje, rozumiane jako brak moŝliwości wycofania zmian, moŝe mieć zarówno trwałe usunięcie maila ze skrzynki odbiorczej, jak i usunięcie jednej literki w treści maila, jeśli taka jest wola projektantów i programistów naszego programu pocztowego ( projektancie GUI w tej technologii naprawdę nie da się zaimplementować funkcji przywrócenia ostatnio usuniętej literki; w końcu to ja tu jestem programistą, nie ty ). Jeśli właśnie toczycie bój z programistami o jeden z tysiąca komunikat Czy jesteś pewien, moŝe pomoŝe Wam (jako argument o podłoŝu ambicjonalnym) przykład pewnego programu pocztowego. Program ten ma menu Folder, a w nim opcję Utwórz folder. Ma równieŝ menu Opcje folderu, a w nim opcję Usuń folder (tak, tak, wiecie ile frajdy sprawiło mi znalezienie wreszcie tej opcji i moŝliwość usunięcia przypadkowo utworzonego folderu?). Mimo to kiedy usuwam maila ze skrzynki odbiorczej program ten nie prosi mnie o potwierdzenie decyzji tylko bez zbędnych komentarzy przenosi go do kosza, a gdy usuwam maila z kosza, uprzejmie pyta czy na pewno, bo tym razem to juŝ faktycznie nie przelewki mail znika na zawsze. Zaraz, zaraz znika na zawsze? Trudność polega na tym, Ŝe zawsze w systemie zdarzają się operacje, które muszą mieć powaŝne konsekwencje. Wyobraźcie sobie, Ŝe po usunięciu Waszego pliku z kosza, trafia on do kosza, po usunięciu z kosza trafia do kosza, po usunięciu z kosza, szkoda miejsca na dysku, prawda? Zwłaszcza, Ŝe ten plik naprawdę nie jest juŝ nikomu potrzebny. Co tu duŝo kryć umiejętność znajdowania złotego środka przyda się i tym razem, a niewątpliwie jest sztuką. Jeśli, Drogi Testerze, weźmiesz sobie do serca słowa Alana Coopera i zdecydujesz, Ŝe następnym razem dokładnie sprawdzisz testowaną przez siebie aplikację pod tym kątem, nie łudź się gdyby implementacja moŝliwości wycofania zmian kosztowała mniej niŝ kolejne okienko Czy rzeczywiście, z całą pewnością nie znalazłbyś Ŝadnego w testowanym programie. A to oznacza, Ŝe trudno Ci będzie przekonać kogokolwiek, Ŝe tak jest grzeczniej. 6 Muszę w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe jestem autorem wszystkich tłumaczeń fragmentów normy ISO przytaczanych w tym artykule. MoŜe więc się zdarzyć, Ŝe tekst stracił na swojej konkretności po nieumiejętnym tłumaczeniu. Strona 7 z 24

8 Ten kij ma jeszcze drugi koniec. Od lat uŝywam oprogramowania i odpowiadanie na pytania Czy na pewno? weszło mi w krew. Gdybym któregoś razu, po wybraniu opcji Usuń plik, nie zobaczyła Ŝadnego komunikatu, a mój plik zniknąłby z bieŝącego katalogu, przestraszyłabym się 7. Branie ślubu i korzystanie z oprogramowania ma więc jednak coś wspólnego i w jednym, i w drugim przypadku, prędzej czy później, wpada się w panikę. 7 I w ten sposób doszliśmy do kolejnej trudnej kwestii do problemu zgodności. Jest to dobry temat na następny artykuł. Strona 8 z 24

9 Strona 9 z 24

10 (Wielki) Koncert w tempie allegro orlandoso Relacja z konferencji IBM Rational Software Development Conference Piotr Ślęzak Starszym Konsultant w firmie Premium Technology Sp.z o.o., która od wielu lat profesjonalnie zajmuje się systemami i procesami wspierającymi wytwarzanie oprogramowania. Firma m.in. wprowadziła na polski rynek Rational Unified Process (RUP) oraz narzędzia Rational. Jest wiceprezesem SJSI. Strona 10 z 24

11 (Wielki) Koncert w tempie allegro orlandoso Relacja z konferencji IBM Rational Software Development Conference Piotr Ślęzak Scenografia W nieco bajkowej scenerii centrum rozrywki Walt Disney World Swan and Dolphin w Orlando na Florydzie dniach 4-8 czerwca odbyła się kolejna edycja konferencji IBM Rational Software Development Conference. Podobnie do poprzednich Rational User Conference, takŝe i tym razem samo miejsce robiło wraŝenie. Dwa ogromne hotele jeden Swan a drugi Dolphin połączone ze sobą szerokim deptakiem, sale konferencyjne na 7000 osób i ogromna ilość miejsc rozrywki - plaŝa z wiklinowymi koszami i rowerami wodnymi, baseny z mini wodospadami, pole do minigolfa, boisko do koszykówki, statki wycieczkowe i wiele innych a wszystko to na terenie tych dwóch hoteli robiło wraŝenie. Jak wszystko w Stanach takŝe i konferencja była ogromna pod wieloma względami. Sala, na której odbywały się ogólne prezentacje mieściła 3000 osób i aby kaŝdy mógł dobrze widzieć prowadzącego prezentacje były obsługiwane przez 7 kamer i dziesięcioosobową ekipę realizatorską. Stołówka pozwalała pomieścić 2000 osób jednocześnie, ale prawdziwym wyzwaniem logistycznym było przetransportowanie prawie dwóch i pół tysiąca ludzi (wraz z organizatorami konferencji z IBM) do oddalonego o prawie 30 km centrum rozrywki Universal Studio gdzie w ostatni wieczór konferencji zorganizowana została impreza dla wszystkich jej uczestników. Wyzwanie było tym większe, Ŝe czas trwania całej imprezy to zaledwie 4,5 godziny wraz z przejazdem z hotelu do Universal Studio. Strona 11 z 24

12 Uwertura Tegoroczna konferencja była zatytułowana Software In Concert co moŝna by przetłumaczyć na koncertowe wytwarzanie oprogramowania. Dlaczego właśnie taki wyjaśniał w trakcie otwarcia wiceprezes IBM Rational Software Roger Oberg mówiąc, Ŝe budowanie systemów informatycznych w obecnych czasach jest jak granie koncertu. KaŜdy członek zespołu projektowego ma swoją określoną rolę, nuty i takty do zagrania, jak w zespole muzyków. I tak perkusja to programista, nadający rytm całemu przedsięwzięciu. Klawisze to architekt ogarniający całość kompozycji, gitara to tester uzupełniający całość brzmienia a wokalista to analityk odpowiedzialny za kontakt z odbiorcą. Tematem przewodnim było więc zespołowe wytwarzanie oprogramowania wspomagane przez jeszcze bardziej zintegrowane środowisko i jeszcze lepsze procesy. Inspiracje Kluczową kwestią poruszaną w trakcie całej konferencji było IT Governance wykorzystujące praktyki i doświadczenia z innych przedsięwzięć wykonanych w przeszłości. Mówili o tym John Wiegand i Erich Gamma z IBM Rational Software przedstawiając w jaki sposób budowali zespół i zarządzali projektem Eclipse. Głównym celem było określenie zasad współpracy między poszczególnymi rolami w projekcie oraz ujawnienie kodu źródłowego, lecz przy bardzo mocnych obwarowaniach co do jego modyfikacji. Z takich właśnie doświadczeń i na takich zasadach działają zespoły wytwarzające oprogramowanie z rodziny Open Source. Motyw przewodni Bardzo duŝy nacisk w trakcie wielu wystąpień był połoŝony na budowanie oprogramowania w zespołach rozproszonych geograficznie. Jak zapewnić komunikację, jak udostępniać repozytoria zmian i błędów, w jaki sposób przekazywać wymagania do realizacji i dodatkowo wykonywać to jak najmniejszym nakładem dodatkowej pracy? IBM zaproponował tu wykorzystanie środowiska Eclipse oraz narzędzi IBM Rational. Przedstawione nowe środowisko dla zarządzania procesem testowym ClearQuest Test Management, w którym dobrze znany obecnie IBM Rational TestManager słuŝący do planowania wykonywania i analizowania testów został zastąpiony równieŝ znanym narzędziem do zarządzania zmianami IBM Rational ClearQuest. JednakŜe w nowej wersji ClearQuest posiada równieŝ elementy pozwalające na zarządzanie testami w sposób rozproszony, czego nie miał IBM Rational TestManager i dodatkowo pozwala na zdefiniowanie własnego procesu przygotowania i przeprowadzania testów wraz z formularzami, akcjami, stanami, sposobami powiadomień, elementami elektronicznego zatwierdzania (esignature) oraz przeglądania tego co się z danym przypadkiem testowym działo (Audit Trail). Rozwiązanie to, jak większość rozwiązań z rodziny IBM Rational oparte jest na Eclipse, co zapewnia integrację z IBM Rational Manual Tester, IBM Rational Functional Tester, IBM Rational Performance Tester i wieloma innymi narzędziami opartymi na tym środowisku. Strona 12 z 24

13 Aplauz PowyŜszy remiks ClearQuest a i TestManager a spotkał się z duŝym entuzjazmem wśród uczestników konferencji i moŝna spodziewać się, Ŝe będzie hitem na listach przebojów tego typu rozwiązań. Podobnie wielkim zainteresowaniem cieszyły się propozycje firm partnerskich IBM a bazujące na Eclipse lub integrujące się z nim. Środowisko Eclipse stało się sztandarowym rozwiązaniem firmy IBM słuŝącym do integracji zespołów wytwarzających oprogramowanie. Co ciekawe, jest to środowisko całkowicie darmowe udostępniane na zasadzie Open Source. Poza prezentacjami poświęconymi produktom firmy IBM pokazano takŝe wiele studiów dotyczących wdroŝenia tych narzędzi w róŝnych dziedzinach gospodarki. JuŜ nie awangarda Na uwagę zasługuje teŝ fakt, Ŝe w wielu prezentacjach i dyskusjach panelowych dotyczących procesu przewijało się stwierdzenie agile (zwinny, elastyczny, szybki). Wielu prezenterów mówiło wręcz, Ŝe w obecnych czasach i przy obecnej konkurencji nie ma miejsca na bardzo sformalizowane procesy bez ich ciągłej zmiany i dostosowywania do nowych oczekiwań rynku czy biznesu. Kompozytorzy partytur na Ŝądanie W tym teŝ kierunku podąŝa wiele firm partnerskich IBM a, które na konferencji miały swoje stoiska pokazując swoje własne rozwiązania wspierające lub udoskonalające rodzinę IBM Rational Software. Jedną z najciekawszych była firma Ivara Jacobsona (jednego z twórców firmy Rational Software oraz guru UML a znanego jako jeden z trzech amigos), która prezentowała Essential Unified Process (EssUP). Po 15 latach doświadczeń z Rational Unified Process specjaliści z firmy Ivara Jacobsona sięgnęli do esencji, na której RUP powstał i ponownie opracowali proces nowej generacji, określając go mianem smart. Essentials Unified Process ma jednak uniknąć przerostu poza granice zarządzania, która stała się przypadłością swojego poprzednika. Dodatkowo został on wzbogacony o szereg interesujących technik ułatwiających jego implementację w zespole wytwórczym. EssUP będzie miał oficjalną prezentację pod koniec czerwca 2006 roku. Audytorium Liczba uczestników to ponad 2300 osób z całego świata. Cała konferencja podzielona była na 13 równolegle prowadzonych wątków, gdzie kaŝdy związany był z inną tematyką wytwarzania oprogramowania począwszy od modelowania biznesowego a na zagadnieniach Open Source skończywszy. Większość wątków miało po kilka jednocześnie prowadzonych prezentacji co wspólnie dawało około 25 jednocześnie prowadzonych prezentacji. Strona 13 z 24

14 Prezentacje z poszczególnych dziedzin dotyczyły róŝnego poziomu abstrakcji: od bardzo ogólnych dla osób zainteresowanych daną dziedziną do bardzo szczegółowych przeznaczonych dla osób z duŝym doświadczeniem w wykorzystaniu danego rozwiązania. Równolegle odbywały się czterogodzinne warsztaty z kaŝdego prawie narzędzia z rodziny IBM Rational, na których moŝna było dotknąć i samemu przekonać się jak to działa. Antrakt Cała konferencja była przygotowana z duŝym rozmachem, ale równieŝ z perfekcyjną organizacją. Pomimo wielu jednoczesnych prezentacji, Ŝadna z nich nie opóźniła się, Ŝadna nie trwała za długo, i nikt nie błądził po hotelowych korytarzach w poszukiwaniu odpowiedniej sali czy wykładu. Poziom poszczególnych wykładów oraz sposób ich prowadzenia był równieŝ bardzo wysoki, a kaŝdy z uczestników mógł a wręcz musiał dokonać samodzielnej oceny prelegenta i samej prezentacji. Wszystko to dało bardzo dobry efekt, przynajmniej w moim odczuciu i osób, z którymi tam rozmawiałem, co utwierdziło mnie w przekonaniu, Ŝe warto było się tam wybrać. Jeden z moich rozmówców powiedział mi, Ŝe jest to jedna z największych konferencji informatycznych w USA i to dało się odczuć. Kolejna konferencja juŝ za rok czerwca 2007 w tym samym miejscu. Serdecznie polecam i zachęcam do uczestnictwa aby zobaczyć to na własne oczy i móc porozmawiać z twórcami i organizatorami tak wielkiej imprezy. Ale przede wszystkim zachęcam po to aby zobaczyć co jest obecnie waŝne i trudne w inŝynierii oprogramowania i jak moŝna sobie z tym poradzić. Strona 14 z 24

15 Konferencja ICSTEST w Dusseldorfie Joanna Nowakowska Lucjan Stapp Strona 15 z 24

16 Konferencja ICSTEST w Dusseldorfie Joanna Nowakowska Lucjan Stapp ICSTEST to jedna z największych konferencji regionalnych poświęconych jakości i testowaniu oprogramowania. Konferencje z tej serii odbywają się co roku, w tym roku w maju, w Dusseldorfie miała miejsce juŝ szósta edycja ICSTEST. Na te trzy dni (10 12 maja) zjechało się do Dusseldorfu ponad 800 uczestników i ponad 40 wystawców. Sama ta liczba mówi o olbrzymim zainteresowaniu problemami jakości na rynku niemieckim (większość uczestników konferencji pochodziła z Niemiec). Sam rozstrzał branŝ zainteresowanych testowaniem musi wzbudzić zainteresowanie; pokazuje jak wiele róŝnych branŝ buduje własne zespoły zapewnienia jakości obecnie głównie do testów akceptacyjnych. Oczywiście poza Niemcami na ICSTEST przyjechała spora liczba osób z innych krajów europejskich. Zdarzyło mi się w czasie jednej z przerw brać udział w rozmowie 4 osób, dla których jedynym wspólnym językiem był angielski, trzy z nich mogły się jednak porozumieć po polsku, trzy po niemiecku, dwie po francusku. Spotkaliśmy tez Włochów, Hiszpanów, Brytyjczyków. Ciekawie wypadły wykłady plenarne; najbardziej w pamięci utkwiły mi dwa z nich. Pierwszy, Paula Schwefera z firmy Continental, zatytułowany The Business of Culture as the Future of Business przedstawiał problemy pracy w firmie globalnej i próby ich rozwiązania poprzez wprowadzenie kultury organizacji. Same rozwiązania nie były moŝe zbyt oryginalne, ale w pamięci utkwiło mi jedno ciekawe określenie, tj. low cost countries na określenie krajów, gdzie płace zdecydowanie odbiegają od średniej niemieckiej. Drugim z tej serii referatów był wykład prof. Guntera Duecka z IBM Monachium, zatytułowany Excellence - Not Averyware. Prelegent, w bardzo ciekawy sposób, rozpatrywał pojecie jakości z punktu widzenia odbiorcy, pokazywał teŝ związki pomiędzy podejściem do jakości oprogramowania a jakością Ŝycia w ogóle. Trzy dni wypełniały jednak głownie prelekcje prowadzone w trzech sesjach, cześć z tych wykładów prowadzona była w języku niemieckim. Sesje dotyczyły m.in. outsourcingu, zarządzania projektami, automatyzacji testów, procesu testowego, testowania zwinnego (agile testing), testów na róŝnych poziomach. W tej ostatniej sekcji bardzo ciekawy referat Why and How to Test Integration? przedstawił znany nam z prelekcji w Warszawie Hans Schaefer z Norwegian Testing Board. Hans obiecał nam, Ŝe gdy będzie w Warszawie - przedstawi go równieŝ na jednym z cyklicznych spotkań SJSI. Strona 16 z 24

17 Prelekcję na konferencji przedstawiliśmy teŝ my, tzn. Joanna Nowakowska i Lucjan Stapp. Mieliśmy referat An Integrated Open Source Test Environment for Unit Tests in Java. Nasza prelekcja miała miejsce trzeciego dnia rano (a drugiego dnia do późnej nocy trwał bankiet w wytwornej restauracji Rheinterrasse Duesseldorf nad brzegiem Renu), więc mięliśmy nadzieję, ze prawie nikt nie wstanie wcześnie rano, by nas słuchać. Jak się jednak okazało, na naszej prelekcji była pełna sala osób zainteresowanych tego typu tematyką. Słuchając róŝnych referatów doszliśmy do wniosku, ze wiedza testerów w Polsce jest na podobnym poziomie, co naszych kolegów w Niemczech. Warto było jednak być w Dusseldorfie, by przekonać się o tym. NaleŜy teŝ zdawać sobie sprawę, Ŝe wielkość testerskiego rynku niemieckiego i jego gwałtowny rozwój będzie wpływać na rozwój tej branŝy i u nas. Wielokrotnie spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, ze brakuje analityków testowych, specjalistów od testów automatycznych, a nawet dobrze wyszkolonych testerów. I na koniec jedna uwaga do organizatorów podobnych konferencji. Mają oni zawsze kłopot z zapewnieniem sobie zwrotu ankiet z opiniami uczestników konferencji o poszczególnych referatach. Organizatorzy ICSTEST rozwiązali ten problem, wymieniając wypełnione ankiety na zabawkę zdalnie sterowany samochodzik. Ostatniego dnia kolejka chętnych do oddania ankiet stała przy stoisku organizatorów Strona 17 z 24

18 Software Quality Assurance Management SQAM Conference Praga Joanna Nowakowska Strona 18 z 24

19 Software Quality Assurance Management SQAM Conference Praga Joanna Nowakowska W dniach 5 8 września, w stolicy Czech, miały miejsce dwa waŝne wydarzenia w dziedzinie zarządzania i zapewnienia jakości oprogramowania. 5 września odbyło się spotkanie przedstawicieli ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), organizacji skupiającej 28 narodowych jednostek zajmujących się szerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością i testowania (do ISTQB, z jednego kraju moŝe naleŝeć tylko jedna organizacja, Polish Testing Board jest reprezentowane przez SJSI). Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele 17 organizacji narodowych: USA, Korei, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Brazylii, Europy Południowo-Wschodniej, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, Izraela, Kanady, Danii, Austrii, Holandii. Polskę reprezentowali Joanna Nowakowska (Wiceprezes SJSI) oraz Jan Sabak (Skarbnik SJSI). Rysunek 1 Spotkanie ISTQB Strona 19 z 24

20 Spotkanie rozpoczęto od podsumowania dotychczasowych osiągnięć ISTQB. Z wyliczeń wynika, Ŝe na całym świecie mamy juŝ ponad certyfikowanych testerów (Foundation Level) i aŝ 88 akredytowanych dostawców kursów. Liczba wydanych certyfikatów ciągle rośnie, a w wielu państwach certyfikat jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru pracowników. Coraz więcej krajów chce uczestniczyć w tworzeniu wspólnoty testerskiej do grona państw stowarzyszonych przyjęto Turcję, przystąpieniem do ISTQB zainteresowane są równieŝ Czechy i Słowacja. W ramach ISTQB istnieją tzw. working parties, czyli zespoły złoŝone z przedstawicieli róŝnych państw, którzy wspólnie pracują nad rozwojem róŝnych obszarów działalności organizacji, takich jak: certyfikaty Foundation, Advanced i Expert Level, słownik pojęć związanych z dziedziny testowania, proces akredytacji firm szkoleniowych itp. Rysunek 2 Spotkanie ISTQB trwało 12h i zakończyło się o godzinie 21. Kierunek rozwoju certyfikacji dla testerów oraz tematów pokrewnych jest wyznaczany przez ekspertów z całego świata, i to pewnie dlatego m.in. sylabus dla poziomu Foundation okrzyknięty został najlepszym materiałem z podstaw testowania dla testerów na całym świecie. Spotkania ISTQB mają miejsce 2-3 razy do roku, kaŝde z nich odbywa się w innym kraju. Tym razem gospodarzami spotkania były 2 jednostki narodowe: Polska i Europa Południowo-Wschodnia. Organizacją spotkania zajęła się firma Software Konferencje, za co chcielibyśmy bardzo podziękować! Więcej informacji o ISTQB na stronie Zainteresowanych współpracą w ramach ISTQB prosimy o kontakt z Joanną Nowakowską Strona 20 z 24

21 W dniach 6 8 września miała miejsce kolejna edycja konferencji Software Quality Assurance Management Conference, organizowanej przez firmę Software Konferencje. Konferencję rozpoczął wykład prezesa ISTQB Rex a Black a (USA), który podsumował zmiany jakie mają miejsce na rynku produkcji oprogramowania i opisał jaki mają one wpływ na to, co się dzieje w branŝy zapewnienia jakości. Globalizacja oraz znaczne róŝnice w kosztach wynagrodzeń na świecie (patrz rysunek 3) powodują redukcję zatrudnienia w państwach charakteryzujących się wyŝszym średnim wynagrodzeniem pracownika i otwieranie działalności w rejonach tańszych, takich jak Indie czy Filipiny. Rysunek 3 Średnie roczne wynagrodzenie pracownika na stanowisku Software Engineer na świecie (na podstawie prezentacji Rex a Black a). Czy ten problem nie zacznie dotykać równieŝ wkrótce zespołów testowych? Kolejnym zauwaŝalnym trendem, wg. Rex a Black a, jest automatyzacja testowania, i nie mówimy tutaj wyłącznie o automatyzacji testów regresji przez GUI, lecz przede wszystkim o silnym nacisku na testowanie modułowe (m.in. test driven development). Pojawia się więc kolejne pytanie czy kaŝdy tester nie powinien posiadać przynajmniej podstawowej wiedzy umiejętności programowania? Jedno jest pewne, rosnące wymagania na lepsze i tańsze zapewnienie jakości, a takŝe stale zwiększająca się konkurencja na rynku światowym, zmuszają do ciągłego, szybkiego uczenia się ludzi pracujących w tej dziedzinie, a przed ISTQB, która określa ścieŝki rozwoju testerów, stawiają coraz to większe wyzwania. Podczas konferencji zaprezentowane zostały tematy z zakresu zarządzania jakością, dotyczące jakości w całym cyklu wytwarzania (Michael Lundblad, IBM, Software Quality is A Full Lifecycle Concern), oceny poziomu dojrzałości organizacji (Adam Wolszczak, HP, CMMI and Quality Assurance:Validation and Verification explained) i psychologii zarządzania zespołem testowym (Yaron Tsubery, Psychology Behind Test Management). Drugiego dnia konferencji, John Watkins, IBM Rational, w wykładzie Improving the Testing Process A Practical Approach to Test Metrics zaprezentował najbardziej popularne Strona 21 z 24

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

ŚcieŜki Certyfikacji Testera. Karol Mioduszewski - CORRSE

ŚcieŜki Certyfikacji Testera. Karol Mioduszewski - CORRSE ŚcieŜki Certyfikacji Testera Karol Mioduszewski - CORRSE Kierunki rozwoju W dół, w górę czy w bok? Rozwój w dół Specjalizacja Zagłębianie się w wybrany wycinek wiedzy, np. testy wydajnościowe lub konkretne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESEM TESTOWYM (SQAM Test Manager) 7-8 luty 2008, Warszawa Zdobądź z nami certyfikat SQAM Test Manager.

ZARZĄDZANIE PROCESEM TESTOWYM (SQAM Test Manager) 7-8 luty 2008, Warszawa Zdobądź z nami certyfikat SQAM Test Manager. ZARZĄDZANIE PROCESEM TESTOWYM (SQAM Test Manager) 7-8 luty 2008, Warszawa Zdobądź z nami certyfikat SQAM Test Manager. Na szkolenie zapraszamy: testerów kierowników działów testowych analityków systemowych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 Szanowni Państwo! Misją testerzy.pl jest propagowanie testowania oprogramowania i zapewnienia jakości. Dostarczamy najwyższej jakości usługi i szkolenia dedykowane

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów.

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Szanowni Państwo Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Dostarczamy pełny zakres usług w procesie odpowiedniego przygotowania uczestników do egzaminów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: ISTQB/TTA ISTQB - Technical Test Analyst Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie jest skierowane do testerów posiadających certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS.

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS. Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS www.cts.com.pl MISJA IREB Misją IREB jest udoskonalenie praktyki inżynierii wymagań

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level) Opis szkolenia:

Oferta szkoleniowa. ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level) Opis szkolenia: Oferta szkoleniowa ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level) Opis szkolenia: Certyfikat ISTQB to najbardziej rozpoznawalny międzynarodowy certyfikat z zakresu testowania oprogramowania. Jest on niezależnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Kierownik Testów

Szkolenie: Dobry Kierownik Testów Szkolenie: Dobry Kierownik Testów Nawet najlepsi testerzy nie będą pracować wydajnie jeśli ich zespołem nie będzie kierował odpowiednio do tego przygotowany lider. To właśnie na barkach menedżera spoczywa

Bardziej szczegółowo

ISTQB Foundation Level

ISTQB Foundation Level ISTQB Foundation Level Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać certyfikat ISTQB Certified Tester Foundation Level/ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy Przygotowanie do egzaminu ISTQB

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zawód Tester

Szkolenie: Zawód Tester Szkolenie: Zawód Tester Szkolenie jest starterem do zawodu testera oprogramowania. Przeznaczone jest dla osób, które stawiają pierwsze kroki w testowaniu i poszukują możliwości nauki praktycznego testowania.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Testy poziom po poziomie

Testy poziom po poziomie poziom po poziomie Prowadzący: Tomasz Mielnik Eliza Słonińska Agenda 1. Modele prowadzenia projektów 2. V-Model 3. Poziomy testów 4. Typy testów 5. Zadanie 1 Modele prowadzenia projektów Wodospadowy (ang.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Tester

Szkolenie: Dobry Tester Szkolenie: Dobry Tester Testerem może być każdy, ale dobrym testerem - jedynie osoba dobrze wyszkolona. To szkolenie rozwinie Wasze umiejętności testowania i pokaże na praktycznych przykładach, jak dobrze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Jako liderzy na rynku szkoleń

Bardziej szczegółowo

TESTER OPROGRAMOWANIA STUDIA PODYPLOMOWE

TESTER OPROGRAMOWANIA STUDIA PODYPLOMOWE TESTER OPROGRAMOWANIA STUDIA PODYPLOMOWE UCZELNIA: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI PARTNER: ASSECO POLAND SA NAZWA KIERUNKU: TESTER OPROGRAMOWANIA CZAS TRWANIA STUDIÓW: II SEMESTRY, ROK 2017/2018 OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing)

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA LABORATORIUM ANALIZA I MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Stopień, imię i nazwisko prowadzącego Stopień, imię i nazwisko słuchacza Grupa szkoleniowa mgr inż. Łukasz Laszko

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych

Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych Jak teoria pomaga w codziennej praktyce zapewniania i kontroli jakości Piotr Ślęzak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

Opis wprowadzanych elementów

Opis wprowadzanych elementów Nazwy elementów opisu zawarte w Uchwale Senatu UJ nr 53/XI/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ZałoŜenia i cele przedmiotu Opis wprowadzanych elementów NaleŜy określić cel kształcenia w ramach przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy

Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy Przypadek testowy jest najważniejszą, formalną częścią testowania oprogramowania. Szkolenie uczy, jakie są typy notacji testów, jakie testy dobierać do jakich projektów

Bardziej szczegółowo

Protokół z realizacji projektu

Protokół z realizacji projektu Protokół z realizacji projektu Warsztaty Young Crew Poland 29 listopada 2008 Politechnika Poznańska Organizatorzy: Young Crew Poland Stowarzyszenie Project Management Polska Sporządzili: Małgorzata Łubińska

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zgodne z sylabusem ISTQB. www.cts.com.pl

Szkolenia zgodne z sylabusem ISTQB. www.cts.com.pl Szkolenia zgodne z sylabusem www.cts.com.pl DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ NA DO CERTYFIKATU? Aby dostarczyć klientom potrzebną jakość, konieczne jest testowanie produktów informatycznych. O największych awariach,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Akademia testera oprogramowania i systemów IT Poziom I specjalista testowania (56 h) kurs dzienny

Akademia testera oprogramowania i systemów IT Poziom I specjalista testowania (56 h) kurs dzienny K U R S Z A W O D O W Y Akademia testera oprogramowania i systemów IT Poziom I specjalista testowania (56 h) kurs dzienny MIEJSCE I TERMIN: Warszawa, 1 3 marca 2017 r. Terminy szczegółowe: Sesja A, 1 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 Spis treści I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 III. Dokumenty powiązane z wybranym hasłem 7 IV. Moje hasła 10 1)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji biznesowych

Programowanie aplikacji biznesowych Programowanie aplikacji biznesowych Zajęcia prowadzone będą zgodnie z nowatorską techniką dydaktyczną: Nauczanie przez projekt Project-based learning (PBL) W czasie kursów zespół studentów zrealizuje zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Źródła dumy zawodowej testera oprogramowania

Źródła dumy zawodowej testera oprogramowania Źródła dumy zawodowej testera oprogramowania Tom Gilb & Kai Gilb: False QA is calling your activity QA when in fact you only do testing. http://www.result-planning.com/real+qa+manifesto Nie jestem QA!

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: ISTQB Model-Based Tester

Szkolenie: ISTQB Model-Based Tester Szkolenie: ISTQB Model-Based Tester Szkolenie ISTQB Model-Based Tester rozszerza tematykę Poziomu Podstawowego o zagadnienia związane z testowaniem opartym na modelu. Skierowane jest do osób chcących rozszerzyć

Bardziej szczegółowo

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki 1 Nokia Siemens Networks 2013 Tradycyjne podejście analityk programista tester implementacja

Bardziej szczegółowo

Co to jest lmaginecup 2014?

Co to jest lmaginecup 2014? Co to jest lmaginecup 2014? Największy na świecie konkurs technologiczny dla studentów kierunków informatycznych i szansa dla projektantów interfejsu na prezentację swojego potencjału. Trzy główne kategorie

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan szkolenia

Szczegółowy plan szkolenia Szczegółowy plan szkolenia ISTQB Advanced Level Syllabus Test Manager (version 2012) (19 October 2012) Harmonogram zajęć (5 dni szkoleniowych: 9:00 17:00) Dzień 1. 0. Wprowadzenie do syllabusa poziom zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Metody testowania oprogramowania w cyklu wytwarzania aplikacji. Milena Sobolewska. Rule Financial - Software Test Engineer

Metody testowania oprogramowania w cyklu wytwarzania aplikacji. Milena Sobolewska. Rule Financial - Software Test Engineer Metody testowania oprogramowania w cyklu wytwarzania aplikacji Milena Sobolewska Rule Financial - Software Test Engineer 1 O mnie Absolwentka: Informatyka i Ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Uniwersytet Jagielloński Interfejsy graficzne Wykład 2 Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Barbara Strug 2011 Hall of shame Hall of shame Model wodospad Feedback Problem z modelem waterfall Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Automatyzacja testowania

Szkolenie: Automatyzacja testowania Szkolenie: Automatyzacja testowania Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia. Niniejsze szkolenie pokazuje wielowymiarowość automatyzacji jako złożonego procesu,

Bardziej szczegółowo

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Cel szkolenia: Termin: 26.11.2016 r. Design thinking jest metodą, która pozwala na bardzo szybkie tworzenie innowacyjnych produktów lub usług,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy nasza misja model biznesowy 5 W, : filary wzrostu know WHAT WHEN WHO WHY WHERE zwinne oprogramowanie, oparte o wybór właściwej technologii, outsourcing specjalistów odpowiednia strategia, wyprzedzanie

Bardziej szczegółowo

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji Zarządzanie zespołem rozproszonym Jakub Dziwisz kuba@agiletuning.com Plan 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu 3. Utrzymywanie komunikacji 4. Zrozumienie wymagań uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram sekwencji. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram sekwencji. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania Wrocław, 27.09.2010 1. Warunki wstępne Projektowanie oprogramowania Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu: Podstawy inżynierii oprogramowania (ćwiczenia) Zajęcia składają się z

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 6 Modelowanie przypadków uŝycia i czynności. Materiały dla studentów

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 6 Modelowanie przypadków uŝycia i czynności. Materiały dla studentów Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 6 Modelowanie przypadków uŝycia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania:

Inżynieria Oprogramowania: INSTYTUT INFORMATYKI Studium podyplomowe Inżynieria Oprogramowania: ISO 9000 i CMMI w firmie informatycznej Kierownik studium: dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. PP tel.: (61) 665 24 49 0-600 348 002 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i oferta

Prezentacja firmy i oferta Prezentacja firmy i oferta Nasze trzy obszary działania Wdrożenie oprogramowania do pracy w wirtualnych / zdalnych zespołach i szkolenia nt. pracy w wirtualnych zespołach. Stworzenie koncepcji wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

Bardziej szczegółowo

Techniki (automatyzacji) projektowania testów. Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016

Techniki (automatyzacji) projektowania testów. Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016 Techniki (automatyzacji) projektowania testów Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016 Prelegent Quality Assurance R&D Lead, Rivet Group Adiunkt w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ Członek Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Testowanie według modelu (MBT) Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań wymagania.org.pl

Testowanie według modelu (MBT) Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań wymagania.org.pl Testowanie według modelu (MBT) Bogdan Bereza, Victo MBT testowanie z modelu wersja 2.1 A 1 (48) Pozdrawiam Best regards Med vänliga hälsningar Bogdan Bereza bogdan.bereza@victo.eu +48 519 152 106 Skype:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 6 Wskazówki i sugestie Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Wyzwania podczas pisania przypadków

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa

Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa ćw.3 i 4: Asynchroniczne i synchroniczne automaty sekwencyjne 1. Implementacja asynchronicznych i synchronicznych maszyn stanu w języku VERILOG: Maszyny stanu w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja Automatycznych Testów Regresywnych

Optymalizacja Automatycznych Testów Regresywnych Optymalizacja Automatycznych Testów Regresywnych W Organizacji Transformującej do Agile Adam Marciszewski adam.marciszewski@tieto.com Agenda Kontekst projektu Typowe podejście Wyzwania Cel Założenia Opis

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ ANALIZA BIZNESOWA. ForProgress sp. z o.o. sp.k. Ul. Poznańska 16 lok Warszawa NIP: REGON:

KATALOG SZKOLEŃ ANALIZA BIZNESOWA. ForProgress sp. z o.o. sp.k. Ul. Poznańska 16 lok Warszawa NIP: REGON: KATALOG SZKOLEŃ ANALIZA BIZNESOWA ForProgress sp. z o.o. sp.k. Ul. Poznańska 16 lok.4 00-680 Warszawa NIP: 7010437038 REGON:147381755 SPIS TRESCI Nasi trenerzy...2 REQB Foundation Level...4 REQB Advanced

Bardziej szczegółowo

4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU

4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU 4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU Aby móc uczestniczyć w 4. Ogólnopolskim Forum Wychowania Przedszkolnego, naleŝy: 1. Zarejestrować się na portalu blizejprzedszkola.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1.4 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. IV Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ IV Akredytowane szkolenie ITIL Foundation

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo