- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008"

Transkrypt

1 - Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty

2 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaŝy, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe emitowane przez Spółkę. Ponadto prezentacja ta, jakakolwiek jej część lub fakt jej dystrybucji nie moŝe stanowić podstawy do zawarcia umowy w tym zakresie. Niniejszy materiał nie powinien być dystrybuowany lub wykorzystywany poza granicami Polski. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą ulec zmianie bez konieczności zawiadamiania o tym jej odbiorców. Nie ma równieŝ gwarancji, iŝ przedstawione informacje są poprawne, bądź, Ŝe prezentacja zawiera wszelkie istotne informacje na temat Spółki. Prognozy oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w prezentacji opierają się na szeregu załoŝeń i szacunków, które mimo iŝ uwaŝane przez Spółkę za racjonalne, w sposób naturalny obarczone są niepewnością oraz podlegają wpływowi wielu czynników operacyjnych, gospodarczych lub konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza kontrolą Spółki. RównieŜ opisane załoŝenia dotyczące przyszłych decyzji biznesowych Spółki mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki działalności Spółki mogą znacząco odbiegać od wyników przewidywanych zawartych w niniejszej prezentacji. Niektóre informacje liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenia. NFI Empik Media & Fashion S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego materiału. Niniejszy materiał podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody NFI Empik Media & Fashion S.A. 2

3 EM&F jest wiodącą, niezaleŝną grupą działającą w segmencie lifestyle w regionie CEE. Główny gracz na rynku lifestyle Zarządza największym portfelem marek premium w regionie Operator największej sieci detalicznej Oferujący media i rozrywkę, markową modę i obuwie, kosmetyki, zabawki oraz akcesoria. Ponad 40 marek premium: (I) międzynarodowe m.in. Hugo Boss, Esprit, Mango, Mexx, Palmers, Aldo, Cortefiel, Zara, Chanel, Dior, Shiseido, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Salvador Dali etc. (II) oraz marki własne - Empik, Smyk, SJO Empik, Speak Up, Cool Club i Smiki. Bardzo wysoka świadomość marek (60-96%). Operator 456* sklepów i punktów usługowych, o łącznej powierzchni handlowej netto m2*. Aktywna sprzedaŝ hurtowa w Polsce i w regionie Dalszy rozwój w Polsce oraz ekspansja na rynkach międzynarodowych Rosnąca sprzedaŝ oraz stabilne marŝe Marketing i dystrybucja wiodących marek kosmetycznych i optycznych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wzrost w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech oraz dynamiczne ekspansja w krajach ościennych, w szczególności w Rosji i Kazachstanie, na Ukrainie i w Rumunii. W 2007 r. przychody ze sprzedaŝy wzrosły ponad 40%. MarŜe brutto na sprzedaŝy na poziomie ponad 40%. Rozbudowana baza klientów Około 129 milionów odwiedzających rocznie oraz około 31 milionów transakcji rocznie. *Stan na dzień 31 grudnia 2007 r., wyłączając perfumerie Sephora Polska Sp. z o.o.. 3

4 Zarządzając rozbudowanym portfelem marek premium, Grupa jest liderem na rynku lifstyle w Polsce i konsekwentnie umacnia swoją pozycję na innych rynkach w regionie 4

5 wdraŝając model biznesu, łączący własne marki i koncepty handlowe oraz marki franszyzowe/licencjonowane na zasadach wyłączności. DYSTRYBUCJA MEDIÓW MARKI FRANSZYZOWE EMPIK - wiodąca sieć detaliczna w Polsce i na Ukrainie, specjalizująca się w sprzedaŝy mediów i rozrywki, która skupia 126* sklepów oraz posiada znaczący udział rynkowy w sprzedaŝy ksiąŝek, muzyki i prasy. Ponadto firma zarządza siecią 22* kawiarni o profilu kulturalnym Empik Cafe. PRODUKTY DLA DZIECI SMYK - wiodąca sieć detaliczna, oferująca ubrania, akcesoria oraz zabawki dla dzieci, posiadająca 54* sklepów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie. EDUKACJA LSP - największa sieć szkół językowych w Polsce i na Ukrainie (72* szkoły w ponad 30 miastach), działająca pod markami Speak Up oraz SJO Empik. W 2008 r. wejście na rynek rosyjski. Model biznesowy ULTIMATE FASHION zarządza w Polsce, na podstawie długoterminowych umów franczyzowych na wyłączność i preferencyjnych umów licencyjnych, siecią 101* salonów 11 uznanych międzynarodowych marek odzieŝowych. MARATEX zarządza w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, na podstawie długoterminowych umów franczyzowych na wyłączność bądź preferencyjnych, siecią 70* salonów uznanych międzynarodowych marek odzieŝowych. ZARA POLSKA umowa joint-venture z Inditex S.A., dotycząca zarządzania marką Zara w Polsce (18* sklepów w Polsce). KOSMETYKI, ODZIEś SPORTOWA, PRODUKTY OPTYCZNE OPTIMUM DISTRIBUTION marketing i usługi dystrybucyjne produktów ekskluzywnych marek kosmetycznych. Dostarcza selektywne kosmetyki, odzieŝ sportową i produkty optyczne do około 4 000* punktów sprzedaŝy w Polsce, Czechach i na Słowacji. Joint-venture z Sephora Polska (via Empik) *Stan na dzień 31 grudnia 2007 r. 5

6 Dynamiczny rozwój sieci sprzedaŝy Grupy EM&F Polska Empik Empik Foto Learning Systems Poland Smyk Marki franczyzowe** Galeria Centrum Sklepy i punkty usługowe Powierzchnia handlowa Sklepy i punkty usługowe Powierzchnia handlowa Sklepy i punkty usługowe Powierzchnia handlowa * * * n/a n/a n/a Sklepy i punkty usługowe * Powierzchnia handlowa n/a Razem Ukraina Empik Learning Systems Ukraine Smyk Marki franczyzowe (Maratex) n/a TOTAL Rosja i Kazachstan Marki franczyzowe (Maratex) Niemcy Smyk Razem*** *Łączna powierzchnia handlowa EMPiK i EMPiK Foto. **Włączając Zara Polska. ***Wyłączając perfumerie Sephora

7 Sieć sprzedaŝy EM&F w regionie CEE na koniec 2007 roku. W 2007 roku, Grupa EM&F powiększyła sieć sprzedaŝy o 184 nowe sklepy i punkty usługowe (włączając 70 sklepów spółki Maratex Ltd. przejętej we wrześniu 2007 roku). Na koniec 2007 roku Grupa EM&F posiadała 456 sklepów i punktów usługowych w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, Niemczech i Kazachstanie. 7

8 Wyniki finansowe Grupy EM&F za 2007 r. PLN Zmiana % Przychody netto ze sprzedaŝy ,2 EBITDA z podstawowej działalności kontynuowanej* ,0 % sprzedaŝy 8,72% 8,73% Zysk netto z podstawowej działalności* % sprzedaŝy Niezrealizowane zyski z przeszacowania instrumentów finansowych ,4 4,52% 3,75% ,3 Zrealizowana strata/zysk ze sprzedaŝy udziałów Coffeeheaven ,7 Wycena programu akcji pracowniczych ,7 Zysk netto *z wyłączeniem instrumentów finansowych oraz wyceny programu akcji pracowniczych ,2 8

9 Pozycja Grupy EM&F przekłada się na dobre wyniki finansowe oraz strukturę bilansu. PLN Środki pienięŝne Inne aktywa Aktywa ogółem Kapitał własny ZadłuŜenie Inne zobowiązania Pasywa ogółem Struktura zadłuŝenia Dług zabezpieczony (opcje Zara i Sephora) Leasing finansowy Pozostałe zadłuŝenie Pozostałe zadłuŝenie / EBITDA Pozostałe zadłuŝenie netto ,17 0, (pozostałe zadłuŝenie - środki pienięŝne) 9

10 Cash Flow PLN EBITDA* Zmiana w kapitale obrotowym i pozostałe zmiany Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Wydatki inwestycyjne Inwestycje Finansowanie w formie obligacji Pozostałe finansowanie Zwiększenie netto stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne *z wyłączeniem instrumentów finansowych i wyceny programu akcji pracowniczych. 10

11 Wyniki finansowe Grupy EM&F za 2007 r. Wzrost sprzedaŝy w grupie LTL sklepów i szkół językowych. GRUPA EM&F SprzedaŜ w grupie LTL sklepów i szkół językowych Wzrost % 2007 vs 2006 Empik (sklepy) 10,3 Ultimate Fashion 8,9 Smyk 11,3 Learning Systems Poland 19,2 RAZEM 11,1 11

12 Zwiększenie powierzchni sprzedaŝy i wydatki inwestycyjne w 2007 r. - Otwarcia nowych sklepów i punktów usługowych vs. nakłady inwestycyjne (działalność kontynuowana) Powierzchnia w m2 Wydatki inwestycyjne na nowe sklepy (w mln PLN) ,0 120, ,0 80,0 60, ,0 20, , Całkowite wydatki inwestycyjne (w mln PLN) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

13 Realizacja strategii w 2007 r. - istotne wydarzenia. Umowa inwestycyjna z Maratex Ltd. W lipcu 2007 r. Grupa nabyła kontrolny pakiet udziałów w spółce Maratex Ltd. (51% ogólnej liczby głosów). Maratex prowadzi sieć 70 sklepów międzynarodowych marek mody (takich jak Esprit, Peacocks, LuluCastagnette, Companys, Cortefiel, Aldo, Palmers, Bodique, Pedro del Hierro i Orsay) zlokalizowanych w Rosji, Kazachstanie oraz na Ukrainie. Planowana jest dalsza rozbudowa portfela marek i rozwój sieci sprzedaŝy. Spółka Maratex będzie platformą do rozszerzenia działalności Grupy EM&F w Rosji i w krajach byłego Związku Radzieckiego. Smyk w Rosji W listopadzie 2007 r. spółka Smyk rozpoczęła ekspansję w Rosji i Kazachstanie. Na mocy umowy inwestycyjnej Smyk Sp. z o.o. nabyła pośrednio większościowe udziały (75%) w firmie Smyk-Rus Limited z siedzibą w Moskwie. Zwiększenie udziałów w Bukva LLC (Ukraina) W grudniu 2007 r. podmiot zaleŝny Grupy EM&F, Empik Sp. z o.o. powiększyła do 79% udziały w Bukva LLC (sieć księgarni na Ukrainie), w wyniku nabycia 100% udziałów w spółce Esprentino Trading LLC, posiadającej 14% udziałów w Bukva LLC. Zbycie akcji coffeeheaven international plc. W maju 2007 r. Grupa EM&F zbyła wszystkie posiadane udziały w spółce coffeeheaven international plc. Przychód ze sprzedaŝy akcji coffeeheaven wyniósł trzykrotną wartość zainwestowanego kapitału. 13

14 Realizacja strategii w 2007 r. - główne wydarzenia w Polsce. Nowe marki, nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe. EMPIK Otwarcie łącznie 17 nowych sklepów w 2007 r. Empik franczyza otwarcie dwóch pierwszych sklepów franczyzowych w Legionowie i Łowiczu. Empik Cafe dalszy rozwój sieci oraz launch nowoczesnego formatu i design kawiarni o profilu kulturalnym. Na koniec 2007 r kawiarnie. Re-launch empik.com: Udoskonalony lay-out witryny, Nowa platforma technologiczna ATG, Personalizacja oferty, Największa oferta na rynku (2,2 mln produktów). Wprowadzenie do sprzedaŝy w sieci Empik produktów i usług GSM oraz tzw. connectivity, związanych z dostępem abonamentowym (m.in. usług telewizji n ). Launch nowego formatu salonu Empik (sklep Junior ). Rozwój istniejących linii produktowych: art. dekoracyjne, hobbystyczne, papiernicze, ksiąŝka akademicka. ULTIMATE FASHION Otwarcie 54 nowych sklepów franczyzowych oraz przejęcie 3 sklepów Mango w 2007 r. Nowe umowy franczyzowe na wyłączną dystrybucję marek Cortefiel i Jennyfer w Polsce. Otwarcie flagowych sklepów marek Hugo Boss i Mexx w warszawskich Złotych Tarasach. Otwarcie pierwszych sklepów nowo pozyskanych marek: Palmers, Spring i Jennyfer oraz pierwszych w Polsce unikatowych formatów handlowych Aldo Accessories i Boss Shoes & Accessories. ZARA POLSKA Otwarcie 5 nowych sklepów Zara w 2007 r. SMYK Otwarcie 9 nowych sklepów w 2007 r. Finalizacja zmian asortymentowych priorytet dla marki Cool Club. WdraŜanie nowoczesnych systemów IT i logistycznych w celu dostosowania do rosnących potrzeb importowych i eksportowych spółki. LEARNING SYSTEMS POLAND Otwarcie 12 szkół językowych w 2007 r. Wprowadzenie do oferty: kursów korespondencyjnych kursów dla przedsiębiorstw nauki przez Internet kursów dla dzieci Kids Love English. Bardzo wysoka dynamika sprzedaŝy kursów językowych, szczególnie dla dzieci i firm. 14

15 Realizacja strategii w 2007 r. - osiągnięcia i wydarzenia w Polsce i zagranicą. Nowe marki, nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe. POLSKA (c.d.) IT / LOGISTYKA OPTIMUM DISTRIBUTION Nowe kontrakty na dystrybucję kosmetyków marek Gatineau, Sothys, Micro Cell i Fendi, a takŝe umowę na rozszerzenie dystrybucji marki Azzaro na Polskę. Zwiększenie liczby odbiorców kosmetyków luksusowych. Kontynuacja rozwoju i udoskonalania platform/infrastruktur logistycznych i IT, m.in.: WdroŜenie nowoczesnej platformy do zarządzania asortymentem w spółce Smyk i nowego systemu sklepowego w spółce Empik, Uruchomienie nowoczesnej platformy internetowej dla empik.com, DHL - partner do obsługi logistycznej spółek Empiku w Polsce i na Ukrainie. ROSJA, KAZACHSTAN MARATEX Nowe marki w portfolio spółki Palmers, Bodique, Cortefiel, Pedro del Hierro i Orsay. Otwarcie łącznie 11 nowych sklepów marek Esprit, Peacocks, Cortefiel w 2007 r. Umacnianie pozycji na rynku rosyjskim i kazachskim. SMYK Rozpoczęcie działalności na rynku rosyjskim przygotowania do otwarcia pierwszego sklepu Smyk w Sankt Petersburgu w lutym 2008 r. 15

16 Realizacja strategii w 2007 r. - osiągnięcia i wydarzenia za granicą. Nowe marki, nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe. UKRAINA EMPIK Otwarcie 7 nowych sklepów w 2007 r. Zakończenie procesu transformacji przejętej na Ukrainie sieci księgarni Bukva do formatu handlowego Empik. Umacnianie pozycji marki na rynku ukraińskim. LEARNING SYSTEMS UKRAINE (LSU) Podpisanie umowy o współpracy z partnerami na Ukrainie rozwoju sieci szkół językowych na rynku ukraińskim. Learning Systems Ukraine (LSU) działa na podstawie licencji udzielonej przez spółkę Learning Systems Poland. Pierwsza szkoła językowa została otwarta w listopadzie 2007 r. w Kijowie. NIEMCY SMYK Otwarcie w 2007 r. kolejnych dwóch sklepów Smyk w Berlinie. Umacnianie pozycji marki Smyk na rynku niemieckim. Sukces marki własnej kolekcje ubrań Cool Club. MARATEX Nowe marki w portfolio spółki Palmers i Aldo. Otwarcie łącznie 7 nowych sklepów marek Esprit, Peacocks, Palmers i Aldo w 2007 r. Umacnianie pozycji na rynku ukraińskim. SMYK Otwarcie 4 nowych sklepów i powiększenie powierzchni jednego ze sklepów w Kijowie w 2007 r. Zakończenie procesu transformacji przejętej na Ukrainie sieci sklepów Kinderland do formatu handlowego Smyk. Umacnianie pozycji marki na rynku ukraińskim. Wzrost udziału odzieŝy dziecięcej w strukturze przychodów. Wzrost marŝy brutto na odzieŝy dziecięcej i zabawkach. CZECHY, SŁOWACJA OPTIMUM DISTRIBUTION Nowe kontrakty na dystrybucję kosmetyków Rene Furterer i produktów optycznych Soleko, Aryan i Migwang w Czechach i na Słowacji. 16

17 STRATEGIA - dalsze plany rozwoju Grupy EM&F w najbliŝszych latach. DąŜymy do: Wzrostu sprzedaŝy, Umacniania pozycji rynkowej i zwiększania udziałów w rynku regionalnym, Stałego wzrost zysku netto. Osiąganych poprzez: Ekspansję sieci w istniejących biznesach w Polsce, Czechach i na Słowacji (20%-25% p.a.). Innowacje w istniejących formatach biznesowych, prowadzące do: wzrostu marŝ brutto, wzmocnienia potencjału wzrostu poprzez poszerzanie asortymentu produktów i usług. Ekspansję międzynarodową rozbudowanie pozycji w regionie w ciągu następnych 3-4 lat: Rosja / Kazachstan, Ukraina, Rumunia / Niemcy / Czechy / Słowacja. Rozwój sprzedaŝy przez Internet oraz zdobycie przez empik.com pozycji lidera wśród lifestyle owych witryn internetowych w Polsce, a w kolejnych latach w regionie. Przy jednoczesnym: Ścisłym zarządzaniu kosztami, wydatkami inwestycyjnych i ostroŝnym zarządzaniu przepływem gotówki i źródłami finansowania, Konsekwentnych inwestycjach w wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, Konsekwentnych inwestycjach w infrastrukturę. 17

18 Plany Grupy EM&F na 2008 r. Empik rozwój marki w Polsce i zagranicą. EMPIK / POLSKA Planowane otwarcie do 23 nowych sklepów w 2008 r. Empik franczyza: W 2008 r. planowane otwarcie do 20 salonów w miastach od 30 do 70 tys. mieszkańców (m.in. Bełchatów, Oława i Świdnica). Empik.com: Dalsze rozszerzanie gamy produktów i usług empik.com, Wprowadzenie produktów w wersji digital /download (muzyka, film, e-book), Akwizycja wybranych witryn kontentowych - wsparcie sprzedaŝy empik.com, Uruchomienie Biura Reklamy empik.com (sprzedaŝ reklam = dodatkowe źródło dochodów), Launch stron partnerskich na empik.com. Rozwój linii produktowych: Produkty i usługi GSM oraz tzw. connectivity związanych z dostępem abonamentowym; KsiąŜka akademicka i literatura fachowa: - w salonach Empik w największych miastach akademickich (łącznie 15 lokalizacji). Centralizacja logistyki: Uruchomienie magazynu centralnego w II połowie 2008 r. centralizacja dostawców, Korzyści dla klienta: skrócenie czasu obsługi większa dostępność towarów rozszerzenie asortymentu wzrost poziomu obsługi. EMPIK / POLSKA (c.d.) Empik Cafe dalszy rozwój sieci nowoczesnych kawiarni kulturalnych : Umowa joint-venture Empik i HDS Polska wspólne rozwijanie sieci kawiarni Empik Cafe, Dostosowanie istniejących kawiarni Empik i HDS do formatu Empik Cafe (re-branding), Planowane otwarcie nowych kawiarni w ciągu 4 lat, Pierwsza wolno stojąca kawiarnia Empik Cafe otwarcie w I kwartale 2008 r. w Outlet Factory w Ursusie oraz w CH Arkadia w Warszawie. EMPIK / UKRAINA Planowane otwarcie do 10 nowych sklepów w 2008 r. Zakończenie badań preferencji zakupowych klientów w obszarze kultury i rozrywki. Implementacja wyników badań pozycjonowanie marki Empik na Ukrainie oraz dostosowanie oferty asortymentowej do lokalnych potrzeb. Empik.com.ua uruchomienie ukraińskiej wersji językowej witryny w II połowie 2008 r. POL PERFECT Dalszy rozwój dystrybucji prasy polskiej i zagranicznej (poszerzenia portfela tytułów i liczby odbiorców). Rozwój platformy logistycznej, obsługującej tzw. single packs (drobne przesyłki, gł. zamówienia sklepów internetowych, materiały promocyjne i usługi mailingowe). 18

19 Plany rozwoju Grupy EM&F w 2008 r. Smyk rozwój marki w Polsce. SMYK / POLSKA Planowane otwarcie około 12 nowych sklepów w 2008 r. Planowane wdroŝenie nowych konceptów handlowych: Koncept sklepów Big Box : - powierzchnia min m2, rozszerzona oferta akcesoriów i sprzętu dla niemowląt, odzieŝy, obuwia i zabawek, - pierwszy Big Box w II połowie 2008 r.; Koncept sklepu w formacie ok m2: - oferta skoncentrowana na zabawkach i odzieŝy dla dzieci (gł. marki własne), - średnie miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców w najlepszych centrach handlowych, - pierwszy sklep w II połowie 2008 r. Dalszy rozwój marek własnych: Cool Club - nowe style; projektowanie i produkcja własnej odzieŝy licencyjnej (np. Disney), Smiki - ciągły rozwój oferty zabawek edukacyjnych (w 2008 r. wzrost asortymentu o 50%). Zwiększenie udziału zabawek dostępnych w sieci Smyk na zasadzie wyłączności. Smyk.com: Ciągłe udoskonalanie serwisu, Budowanie społeczności uŝytkowników smyk.com oraz rozwijanie sekcji porad dla rodziców, Stałe poszerzanie oferty sklepu internetowego, Nowe wersje językowe witryny. 19

20 Plany Grupy EM&F na 2008 r. Smyk rozwój marki zagranicą. SMYK / UKRAINA Planowane otwarcie około 8 nowych sklepów w 2008 r. (m.in. Odessa, Dniepropietrowsk, Charków i inne). W II połowie 2008 r. otwarcie pierwszego salonu flagowego Smyk na Ukrainie o pow m2 (Odessa/centrum miasta). Umacnianie świadomości marki Smyk lokalne kampanie marketingowe. SMYK / ROSJA W lutym 2008 r. otwarcie pierwszego sklepu w Sankt Petersburgu Planowane otwarcie kolejnych 4-6 sklepów Smyk w 2008 r. w europejskiej części kraju (m.in. Moskwa i Sankt Petersburg). RozwaŜane są równieŝ inne lokalizacje. Budowanie świadomości marki kampanie marketingowe. Integracja systemów IT z globalną siecią Smyk oraz usprawnienie logistyki. SMYK / NIEMCY Doskonałe przyjęcie oferty marki własnej Cool Club planowane rozszerzenie oferty odzieŝy. Budowanie świadomości marki Smyk wśród niemieckich SMYK / NOWE RYNKI Rumunia Planowane otwarcie 2 pierwszych sklepów Smyk w 2008 r. (m.in. Bukareszt). konsumentów kampanie marketingowe. 20

21 Plany Grupy EM&F na 2008 r. Szkoły językowe Speak Up i SJO Empik rozwój w Polsce i zagranicą. SZKOŁY JĘZYKOWE / POLSKA Planowane otwarcie 5 szkół językowych w 2008 r. Planowane wprowadzenie nowej metody nauczania E-learning oraz innych nowatorskich metod nauczania on-line. Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych. SZKOŁY JĘZYKOWE / UKRAINA Planowane otwarcie 4 nowych szkół językowych w 2008 r. w tym: w I połowie 2008 r. otwarcie 2 szkół Speak Up dla ok studentów, w II połowie 2008 r. otwarcie pierwszych 2 szkół Empik dla ok studentów. SZKOŁY JĘZYKOWE / ROSJA Rozpoczęcie działalności na rynku rosyjskim. W 2008 r. planowane otwarcie 2 duŝych szkół językowych Speak Up dla ok studentów kaŝda. 21

22 Plany EM&F na 2008 r. - marki franczyzowe-moda. Spółki Ultimate Fashion i Zara Polska rozwój w Polsce i zagranicą. ULTIMATE FASHION / POLSKA Planowane jest otwarcie kolejnych około 33 sklepów. Spółka planuje ekspansję takŝe do mniejszych miast, m.in. Bydgoszcz, Opole i Rzeszów. Wprowadzenie na polski rynek kolejnej marki Cortefiel. Dalsza rozbudowa portfela marek. ULTIMATE FASHION / INNE RYNKI RUMUNIA Negocjacje w sprawie wprowadzenia na rynek rumuński wybranych marek franczyzowych (m.in. Mexx) oraz ewentualnej akwizycji istniejących dystrybutorów. CZECHY, SŁOWACJA Negocjacje w sprawie wprowadzenia wybranych marek franczyzowych. ZARA / POLSKA Planowane otwarcie około 4 sklepów w 2008 roku, m.in. w Bydgoszczy, Opolu i Białymstoku. Rozpatrywana moŝliwość wprowadzenia na rynek polski nowego formatu handlowego ZARA HOME. 22

23 Plany Grupy EM&F na 2008 r. - marki franczyzowe-moda. Spółka Maratex rozwój w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie. MARATEX / ROSJA, KAZACHSTAN, UKRAINA Spółka będzie rozwijać sieć detaliczną na całym terytorium Rosji, Ukrainy i Kazachstanu, jak równieŝ rozwaŝa ekspansję w innych krajach CIS, korzystając z dynamicznego rozwoju ekonomicznego i wzrostu powierzchni handlowej w regionie. Planowane otwarcie sklepów w 2008 r. Rozpoczęcie ekspansji w miastach powyŝej 500 tys. mieszkańców, m.in. Perm, Krasnojarsk, Kaliningrad, Lwów i Astana. Dalsze rozszerzanie portfela marek franczyzowych. Zastąpienie marki Lulu Castagnette bardziej dochodowymi markami bieliźnianymi. Dalsze udoskonalanie systemów logistycznych w celu poprawy efektywności. W celu optymalizacji kosztów logistyki w związku z intensywną ekspansją w Rosji i w Kazachstanie, rozwój sieci detalicznej będzie następował z Zachodu na Wschód. 23

24 Plany rozwoju Grupy EM&F w 2008 r. - dystrybucja hurtowa kosmetyków, produktów optycznych i odzieŝy sportowej. Spółki Optimum Distribution rozwój w Polsce, Czechach i na Słowacji. OPTIMUM DISTRIBUTION / POLSKA Rozwój dystrybucji marek sportowych oraz produktów optycznych: nowy kontrakt z marką tenisową Dunlop, negocjacje w sprawie wprowadzenia do portfela dystrybucji marki futbolowej, OPTIMUM DISTRIBUTION / CZECHY, SŁOWACJA Dalsze rozszerzanie portfela marek oraz sieci dystrybucji hurtowej nowa marka Orlane. Negocjacje w sprawie wprowadzenia trzech kolejnych marek. Planowane dalsze rozwijanie portfela marek dla salonów kosmetycznych. 24

25 Rozwój sieci sprzedaŝy Grupy EM&F w 2008 r. POLSKA Empik Empik Foto Smyk Marki franczyzowe Szkoły językowe Total UKRAINA Empik Smyk Marki franczyzowe Szkoły językowe Total ROSJA i KAZACHSTAN Smyk Marki franczyzowe Szkoły językowe Total RUMUNIA Smyk Marki franczyzowe Total Niemcy Smyk TOTAL 2007 Liczba punktów* 2008 Liczba punktów** ** *Na koniec roku. **Liczby nowych sklepów są szacunkowe. 25

26 Dalsze plany rozwoju Grupy EM&F JAK TO OSIĄGAMY Silna pozycja Grupy EM&F pozwoli efektywnie wykorzystać dynamiczny wzrost ekonomiczny w regionie CEE. Przewagi konkurencyjne Grupy EM&F: Mocna struktura bilansu i dostęp do kapitału Dobre rozpoznanie rynków lokalnych i w regionie oraz zdolność do efektywnych inwestycji. Pozyskanie lokalnych management teams do rozwoju nowych operacji. PodwyŜszenie wartości poprzez zarządzanie synergiami (operacyjną, komercyjną, marketingową i finansową): (i) na poziomie poszczególnych krajów, (ii) regionalnie (wielu partnerów regionalnych) Wspólne inwestycje w infrastrukturę Największy portfel międzynarodowych marek premium moŝliwy do częściowego powielania Zapewniony zdrowy pipe-line dalszego rozwoju w regionie Pozytywne tendencje makroekonomiczne na rynkach krajów CEE: Dynamiczny wzrost PKB Stały wzrost popytu i poziomu konsumpcji indywidualnej Główne czynniki wzrostu rynku lifestyle: Wzrost aspiracji konsumpcyjnych wynikający ze wzorców kulturowych rozpowszechnianych przez media Globalizacja światowych marek Zmniejszenie popytu na produkty nie-markowe Intensywny rozwój rynku detalicznego, z potencjałem dla segmentu lifestyle Wzrost powierzchni handlowej na korzyść markowych Wzrost popytu na produkty jakościowe o wysokiej wartości dodanej (rozrywka, edukacja) Rosnący poziom wykształcenia społeczeństwa 26

27 NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Ul. śurawia 8, Warszawa, Polska Tel , Fax

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008:

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: Komunikat prasowy Warszawa, 26.02.2008 r. Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: > wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia > dalsze plany rozwoju w regionie CEE I. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. 1Q 2011 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Lipiec 2007

Prezentacja dla inwestorów. Lipiec 2007 Prezentacja dla inwestorów Lipiec 2007 1 2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaży, emisji, lub jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. 6 miesięcy 6 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaŝy z działalności kontynuowanej 620

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. 9 miesięcy 9 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 17 listopada 2008 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 r. Główne dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r.

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. 1 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r.

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. 3Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. - Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r.

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. - Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r. GRUPA EM&F Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią

Bardziej szczegółowo

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r.

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. Warszawa, 02.09.2008 r. Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I połowie 2008 r. realizacja przyjętej strategii:

Bardziej szczegółowo

za rok 2013 19 luty 2014

za rok 2013 19 luty 2014 Wyniki Finansowe Grupy za rok 2013 19 luty 2014 Rachunek wyników 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2013 www.emf-group.eu Działalność zaniechana W czwartym kwartale 2013 r. dokonano oceny perspektyw rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

I I I 2 010 26 2010 2 Q

I I I 2 010 26 2010 2 Q Prezentacja wyników za II kwartał 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. 2 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F - profil działalności

Grupa EM&F - profil działalności 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaŝy, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012 Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał 2012 16 listopad 2012 Agenda Podsumowanie III kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie III kwartału 2012 r. Przychody Grupy EMF +9%,

Bardziej szczegółowo

Rosnąca sieć sprzedaŝy i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w okresie 12 miesięcy 2008 r.

Rosnąca sieć sprzedaŝy i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w okresie 12 miesięcy 2008 r. Warszawa, 24.02.2009 r. Rosnąca sieć sprzedaŝy i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w okresie 2 miesięcy 2008 r. I. Znaczące wzrosty na najwaŝniejszych wskaźnikach finansowych w okresie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2010 r. www.emf-group.eu 1

Lipiec 2010 r. www.emf-group.eu 1 Empik. com i Merlin. pl - połączenie Lipiec 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. 6 miesięcy 6 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 620

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19.05.2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I kwartale 2008 r. realizacja przyjętej strategii:

Warszawa, 19.05.2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I kwartale 2008 r. realizacja przyjętej strategii: Warszawa, 19.05.2008 r. Grupa EM&F podsumowanie działalności w I kwartale 2008 roku: Wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r., Dalsze plany rozwoju w regionie CEE. I. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za I kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 15 MAJA 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie I kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006.

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. Komunikat prasowy Warszawa, 29 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. I. Najważniejsze wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku W dniu 16 maja 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd przedłożył

Bardziej szczegółowo

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r. Warszawa, 17.11.2009 r. Informacja prasowa Podsumowanie działalności Grupy EM&F oraz wyników finansowych w okresie i w III kwartale 2009 r. I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2015 roku 1. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F... 4 3. WYNIKI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za II kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 Wrzesień 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie II kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia handlowa. Powierzchnia handlowa

Powierzchnia handlowa. Powierzchnia handlowa ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA CZWARTY KWARTAŁ 1 4Q ZNACZĄCE WYDARZENIA rozwój sieci sprzedaży zmiany w ujęciu kwartalnym (4q r.) zmiany narastająco (12 m-cy r.) 30 września Otwarcia 4Q Zamknięcia 4Q 31

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2009 ROKU i 31 MARCA 2008 ROKU Wybrane dane finansowe za okres I kwartał 2009 r. vs I kwartał 2008 r. Uzgodnienie wybranych danych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników H1 2017

Prezentacja wyników H1 2017 Prezentacja wyników PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE Duży

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 wybrane dane finansowe za okres 6 miesięcy 2008 r. vs 6 miesięcy 2007 r. 6 miesięcy 6 miesięcy Zmiana PLN000 PLN000 %

Tabela 1 wybrane dane finansowe za okres 6 miesięcy 2008 r. vs 6 miesięcy 2007 r. 6 miesięcy 6 miesięcy Zmiana PLN000 PLN000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA ROKU i 30 CZERWCA ROKU Tabela 1 wybrane dane finansowe za okres r. vs r. Zmiana PLN000 PLN000 Przychody netto ze sprzedaŝy 918

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł.

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r. Warszawa, 30.08. r. Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe I- I- r/r r/r Działalność kontynuowana Przychody ze z 678 676 0 1 270 1 330-5 działalności kontynuowanej MarŜa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2014 Zmiana %

III kwartał 2014 Zmiana % Warszawa, 13.11.2015 r. Wyniki finansowe Grupy EM&F za trzy kwartały 2015 r. Dalszy dynamiczny wzrost całkowitych przychodów, sprzedaży LFL i marży brutto Grupy EM&F oraz kluczowych segmentów Dwucyfrowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Główne dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2008 i 31 marca 2007 r.

Główne dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2008 i 31 marca 2007 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2008 ROKU i 31 MARCA 2007 ROKU Główne dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2008 i 31 marca 2007 r. 2008 2007

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2017-03-29 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia

Bardziej szczegółowo

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE 6 lipca 2004 Profil działalności Grupa NFI Hetman jest czołowym operatorem marek konsumenckich na rynku polskim. Do NFI Hetman

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRESY II KWARTAŁ 2009 R. VS II KWARTAŁ 2008 R ORAZ 6 MIESIĘCY 2009

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe za okres 4Q 2008 i 12 miesięcy 2008 r. vs 4Q 2007 i 12 miesięcy 2007 r.

Wybrane dane finansowe za okres 4Q 2008 i 12 miesięcy 2008 r. vs 4Q 2007 i 12 miesięcy 2007 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU i 31 GRUDNIA 2007 ROKU Wybrane dane finansowe za okres 4Q 2008 i 12 miesięcy 2008 r. vs 4Q 2007 i 12 miesięcy 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA ROKU Wybrane dane finansowe za III kwartał r. oraz za okres zakończony 30 września r. Tabela nr 1 III kwartał III kwartał Zmiana

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Warszawa, 19.05.2009 r. STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F Nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe w spółkach Grupy Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów otwartych w okresie 2 6

Liczba punktów otwartych w okresie 2 6 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1 kwartał 1 kwartał 2006 2005 Wzrost PLN000 PLN000 % Przychody z działalności kontynuowanej 260 790 252 056 +3,5 Strata netto z działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU Komunikat prasowy Polkowice, 24 sierpnia 2009 r. NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku.

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. Komunikat prasowy Warszawa, 16 sierpnia 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. W dniu 16 sierpnia 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Nowa Netia Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r.

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Szacunek wyników operacyjnych Grupy EM&F w IV kwartale i w 2014 r.

Szacunek wyników operacyjnych Grupy EM&F w IV kwartale i w 2014 r. Szacunek wyników operacyjnych Grupy EM&F w IV kwartale i w r. ZastrzeŜenie: Warszawa, 19.02.2015 r. Niniejszy materiał ma charakter wstępny i niewiąŝący, a jego elementy mogą ulec modyfikacji i doprecyzowaniu.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Empik Media &Fashion w III kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy Empik Media &Fashion w III kwartale 2014 r. Warszawa, 14.11. r. Wyniki finansowe Grupy Empik Media &Fashion w III kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe MLN PLN I- I- Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy z działalności kontynuowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 kwietnia 2008 r. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. NFI EMPiK Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

Warszawa, 2 kwietnia 2008 r. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. NFI EMPiK Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Warszawa, 2 kwietnia 2008 r. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. NFI EMPiK Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Wstęp Niniejszy raport powinien być czytany w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2015 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 Strategia i perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 Strategia i perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 Strategia i perspektywy rozwoju Warszawa, 28 lutego 2017 r. Rynek wina w Polsce nieprzerwany wzrost Sprzedaż wina w Polsce nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88%

Bardziej szczegółowo

oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012

oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EM&F oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012 kwiecień 2010 r. ZastrzeŜenie enie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu. PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu. PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ADAM BADOWSKI Członek Zarządu, Szef Studia CD PROJEKT RED AGENDA Wiedźmin 3 w liczbach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2006

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2006 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2006 12 miesięcy 12 miesięcy 2006 2005 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 130

Bardziej szczegółowo

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet.

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet. Warszawa, 08.11.2011 Wyniki finansowe Grupy EMF w trzecim kwartale 2011 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,0%. Poprawa rentowności sprzedaży na poziomie marży brutto. Wzrost EBITDA z działalności podstawowej

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r. Warszawa, 20.02.2013 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Dobre wyniki Smyk, Empik i Szkół Językowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku Kraków, maj 2008 1 1. Wyniki finansowe I kwartał 2008 r. Skonsolidowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników w 2016 r.

Podsumowanie wyników w 2016 r. Podsumowanie wyników w 2016 r. O nas Misja sieci TXM to: tanio i modnie ubieramy całą rodzinę. Oferta kierowana do całej rodziny Najważniejsze cechy to cena, ale połączona z pewnymi wyróżniającymi na rynku

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r.

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r. MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r. GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r. Agenda RYNEK Rynek polski Rynki zagraniczne SPRZEDAŻ EBIT ZYSKI SYTUACJA FINANSOWA INTEGRACJA PERSPEKTYWY RYNEK I SPRZEDAŻ OTOCZENIE RYNKOWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo