- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008"

Transkrypt

1 - Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty

2 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaŝy, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe emitowane przez Spółkę. Ponadto prezentacja ta, jakakolwiek jej część lub fakt jej dystrybucji nie moŝe stanowić podstawy do zawarcia umowy w tym zakresie. Niniejszy materiał nie powinien być dystrybuowany lub wykorzystywany poza granicami Polski. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą ulec zmianie bez konieczności zawiadamiania o tym jej odbiorców. Nie ma równieŝ gwarancji, iŝ przedstawione informacje są poprawne, bądź, Ŝe prezentacja zawiera wszelkie istotne informacje na temat Spółki. Prognozy oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w prezentacji opierają się na szeregu załoŝeń i szacunków, które mimo iŝ uwaŝane przez Spółkę za racjonalne, w sposób naturalny obarczone są niepewnością oraz podlegają wpływowi wielu czynników operacyjnych, gospodarczych lub konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza kontrolą Spółki. RównieŜ opisane załoŝenia dotyczące przyszłych decyzji biznesowych Spółki mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki działalności Spółki mogą znacząco odbiegać od wyników przewidywanych zawartych w niniejszej prezentacji. Niektóre informacje liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenia. NFI Empik Media & Fashion S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego materiału. Niniejszy materiał podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody NFI Empik Media & Fashion S.A. 2

3 EM&F jest wiodącą, niezaleŝną grupą działającą w segmencie lifestyle w regionie CEE. Główny gracz na rynku lifestyle Zarządza największym portfelem marek premium w regionie Operator największej sieci detalicznej Oferujący media i rozrywkę, markową modę i obuwie, kosmetyki, zabawki oraz akcesoria. Ponad 40 marek premium: (I) międzynarodowe m.in. Hugo Boss, Esprit, Mango, Mexx, Palmers, Aldo, Cortefiel, Zara, Chanel, Dior, Shiseido, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Salvador Dali etc. (II) oraz marki własne - Empik, Smyk, SJO Empik, Speak Up, Cool Club i Smiki. Bardzo wysoka świadomość marek (60-96%). Operator 456* sklepów i punktów usługowych, o łącznej powierzchni handlowej netto m2*. Aktywna sprzedaŝ hurtowa w Polsce i w regionie Dalszy rozwój w Polsce oraz ekspansja na rynkach międzynarodowych Rosnąca sprzedaŝ oraz stabilne marŝe Marketing i dystrybucja wiodących marek kosmetycznych i optycznych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wzrost w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech oraz dynamiczne ekspansja w krajach ościennych, w szczególności w Rosji i Kazachstanie, na Ukrainie i w Rumunii. W 2007 r. przychody ze sprzedaŝy wzrosły ponad 40%. MarŜe brutto na sprzedaŝy na poziomie ponad 40%. Rozbudowana baza klientów Około 129 milionów odwiedzających rocznie oraz około 31 milionów transakcji rocznie. *Stan na dzień 31 grudnia 2007 r., wyłączając perfumerie Sephora Polska Sp. z o.o.. 3

4 Zarządzając rozbudowanym portfelem marek premium, Grupa jest liderem na rynku lifstyle w Polsce i konsekwentnie umacnia swoją pozycję na innych rynkach w regionie 4

5 wdraŝając model biznesu, łączący własne marki i koncepty handlowe oraz marki franszyzowe/licencjonowane na zasadach wyłączności. DYSTRYBUCJA MEDIÓW MARKI FRANSZYZOWE EMPIK - wiodąca sieć detaliczna w Polsce i na Ukrainie, specjalizująca się w sprzedaŝy mediów i rozrywki, która skupia 126* sklepów oraz posiada znaczący udział rynkowy w sprzedaŝy ksiąŝek, muzyki i prasy. Ponadto firma zarządza siecią 22* kawiarni o profilu kulturalnym Empik Cafe. PRODUKTY DLA DZIECI SMYK - wiodąca sieć detaliczna, oferująca ubrania, akcesoria oraz zabawki dla dzieci, posiadająca 54* sklepów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie. EDUKACJA LSP - największa sieć szkół językowych w Polsce i na Ukrainie (72* szkoły w ponad 30 miastach), działająca pod markami Speak Up oraz SJO Empik. W 2008 r. wejście na rynek rosyjski. Model biznesowy ULTIMATE FASHION zarządza w Polsce, na podstawie długoterminowych umów franczyzowych na wyłączność i preferencyjnych umów licencyjnych, siecią 101* salonów 11 uznanych międzynarodowych marek odzieŝowych. MARATEX zarządza w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, na podstawie długoterminowych umów franczyzowych na wyłączność bądź preferencyjnych, siecią 70* salonów uznanych międzynarodowych marek odzieŝowych. ZARA POLSKA umowa joint-venture z Inditex S.A., dotycząca zarządzania marką Zara w Polsce (18* sklepów w Polsce). KOSMETYKI, ODZIEś SPORTOWA, PRODUKTY OPTYCZNE OPTIMUM DISTRIBUTION marketing i usługi dystrybucyjne produktów ekskluzywnych marek kosmetycznych. Dostarcza selektywne kosmetyki, odzieŝ sportową i produkty optyczne do około 4 000* punktów sprzedaŝy w Polsce, Czechach i na Słowacji. Joint-venture z Sephora Polska (via Empik) *Stan na dzień 31 grudnia 2007 r. 5

6 Dynamiczny rozwój sieci sprzedaŝy Grupy EM&F Polska Empik Empik Foto Learning Systems Poland Smyk Marki franczyzowe** Galeria Centrum Sklepy i punkty usługowe Powierzchnia handlowa Sklepy i punkty usługowe Powierzchnia handlowa Sklepy i punkty usługowe Powierzchnia handlowa * * * n/a n/a n/a Sklepy i punkty usługowe * Powierzchnia handlowa n/a Razem Ukraina Empik Learning Systems Ukraine Smyk Marki franczyzowe (Maratex) n/a TOTAL Rosja i Kazachstan Marki franczyzowe (Maratex) Niemcy Smyk Razem*** *Łączna powierzchnia handlowa EMPiK i EMPiK Foto. **Włączając Zara Polska. ***Wyłączając perfumerie Sephora

7 Sieć sprzedaŝy EM&F w regionie CEE na koniec 2007 roku. W 2007 roku, Grupa EM&F powiększyła sieć sprzedaŝy o 184 nowe sklepy i punkty usługowe (włączając 70 sklepów spółki Maratex Ltd. przejętej we wrześniu 2007 roku). Na koniec 2007 roku Grupa EM&F posiadała 456 sklepów i punktów usługowych w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, Niemczech i Kazachstanie. 7

8 Wyniki finansowe Grupy EM&F za 2007 r. PLN Zmiana % Przychody netto ze sprzedaŝy ,2 EBITDA z podstawowej działalności kontynuowanej* ,0 % sprzedaŝy 8,72% 8,73% Zysk netto z podstawowej działalności* % sprzedaŝy Niezrealizowane zyski z przeszacowania instrumentów finansowych ,4 4,52% 3,75% ,3 Zrealizowana strata/zysk ze sprzedaŝy udziałów Coffeeheaven ,7 Wycena programu akcji pracowniczych ,7 Zysk netto *z wyłączeniem instrumentów finansowych oraz wyceny programu akcji pracowniczych ,2 8

9 Pozycja Grupy EM&F przekłada się na dobre wyniki finansowe oraz strukturę bilansu. PLN Środki pienięŝne Inne aktywa Aktywa ogółem Kapitał własny ZadłuŜenie Inne zobowiązania Pasywa ogółem Struktura zadłuŝenia Dług zabezpieczony (opcje Zara i Sephora) Leasing finansowy Pozostałe zadłuŝenie Pozostałe zadłuŝenie / EBITDA Pozostałe zadłuŝenie netto ,17 0, (pozostałe zadłuŝenie - środki pienięŝne) 9

10 Cash Flow PLN EBITDA* Zmiana w kapitale obrotowym i pozostałe zmiany Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Wydatki inwestycyjne Inwestycje Finansowanie w formie obligacji Pozostałe finansowanie Zwiększenie netto stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne *z wyłączeniem instrumentów finansowych i wyceny programu akcji pracowniczych. 10

11 Wyniki finansowe Grupy EM&F za 2007 r. Wzrost sprzedaŝy w grupie LTL sklepów i szkół językowych. GRUPA EM&F SprzedaŜ w grupie LTL sklepów i szkół językowych Wzrost % 2007 vs 2006 Empik (sklepy) 10,3 Ultimate Fashion 8,9 Smyk 11,3 Learning Systems Poland 19,2 RAZEM 11,1 11

12 Zwiększenie powierzchni sprzedaŝy i wydatki inwestycyjne w 2007 r. - Otwarcia nowych sklepów i punktów usługowych vs. nakłady inwestycyjne (działalność kontynuowana) Powierzchnia w m2 Wydatki inwestycyjne na nowe sklepy (w mln PLN) ,0 120, ,0 80,0 60, ,0 20, , Całkowite wydatki inwestycyjne (w mln PLN) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

13 Realizacja strategii w 2007 r. - istotne wydarzenia. Umowa inwestycyjna z Maratex Ltd. W lipcu 2007 r. Grupa nabyła kontrolny pakiet udziałów w spółce Maratex Ltd. (51% ogólnej liczby głosów). Maratex prowadzi sieć 70 sklepów międzynarodowych marek mody (takich jak Esprit, Peacocks, LuluCastagnette, Companys, Cortefiel, Aldo, Palmers, Bodique, Pedro del Hierro i Orsay) zlokalizowanych w Rosji, Kazachstanie oraz na Ukrainie. Planowana jest dalsza rozbudowa portfela marek i rozwój sieci sprzedaŝy. Spółka Maratex będzie platformą do rozszerzenia działalności Grupy EM&F w Rosji i w krajach byłego Związku Radzieckiego. Smyk w Rosji W listopadzie 2007 r. spółka Smyk rozpoczęła ekspansję w Rosji i Kazachstanie. Na mocy umowy inwestycyjnej Smyk Sp. z o.o. nabyła pośrednio większościowe udziały (75%) w firmie Smyk-Rus Limited z siedzibą w Moskwie. Zwiększenie udziałów w Bukva LLC (Ukraina) W grudniu 2007 r. podmiot zaleŝny Grupy EM&F, Empik Sp. z o.o. powiększyła do 79% udziały w Bukva LLC (sieć księgarni na Ukrainie), w wyniku nabycia 100% udziałów w spółce Esprentino Trading LLC, posiadającej 14% udziałów w Bukva LLC. Zbycie akcji coffeeheaven international plc. W maju 2007 r. Grupa EM&F zbyła wszystkie posiadane udziały w spółce coffeeheaven international plc. Przychód ze sprzedaŝy akcji coffeeheaven wyniósł trzykrotną wartość zainwestowanego kapitału. 13

14 Realizacja strategii w 2007 r. - główne wydarzenia w Polsce. Nowe marki, nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe. EMPIK Otwarcie łącznie 17 nowych sklepów w 2007 r. Empik franczyza otwarcie dwóch pierwszych sklepów franczyzowych w Legionowie i Łowiczu. Empik Cafe dalszy rozwój sieci oraz launch nowoczesnego formatu i design kawiarni o profilu kulturalnym. Na koniec 2007 r kawiarnie. Re-launch empik.com: Udoskonalony lay-out witryny, Nowa platforma technologiczna ATG, Personalizacja oferty, Największa oferta na rynku (2,2 mln produktów). Wprowadzenie do sprzedaŝy w sieci Empik produktów i usług GSM oraz tzw. connectivity, związanych z dostępem abonamentowym (m.in. usług telewizji n ). Launch nowego formatu salonu Empik (sklep Junior ). Rozwój istniejących linii produktowych: art. dekoracyjne, hobbystyczne, papiernicze, ksiąŝka akademicka. ULTIMATE FASHION Otwarcie 54 nowych sklepów franczyzowych oraz przejęcie 3 sklepów Mango w 2007 r. Nowe umowy franczyzowe na wyłączną dystrybucję marek Cortefiel i Jennyfer w Polsce. Otwarcie flagowych sklepów marek Hugo Boss i Mexx w warszawskich Złotych Tarasach. Otwarcie pierwszych sklepów nowo pozyskanych marek: Palmers, Spring i Jennyfer oraz pierwszych w Polsce unikatowych formatów handlowych Aldo Accessories i Boss Shoes & Accessories. ZARA POLSKA Otwarcie 5 nowych sklepów Zara w 2007 r. SMYK Otwarcie 9 nowych sklepów w 2007 r. Finalizacja zmian asortymentowych priorytet dla marki Cool Club. WdraŜanie nowoczesnych systemów IT i logistycznych w celu dostosowania do rosnących potrzeb importowych i eksportowych spółki. LEARNING SYSTEMS POLAND Otwarcie 12 szkół językowych w 2007 r. Wprowadzenie do oferty: kursów korespondencyjnych kursów dla przedsiębiorstw nauki przez Internet kursów dla dzieci Kids Love English. Bardzo wysoka dynamika sprzedaŝy kursów językowych, szczególnie dla dzieci i firm. 14

15 Realizacja strategii w 2007 r. - osiągnięcia i wydarzenia w Polsce i zagranicą. Nowe marki, nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe. POLSKA (c.d.) IT / LOGISTYKA OPTIMUM DISTRIBUTION Nowe kontrakty na dystrybucję kosmetyków marek Gatineau, Sothys, Micro Cell i Fendi, a takŝe umowę na rozszerzenie dystrybucji marki Azzaro na Polskę. Zwiększenie liczby odbiorców kosmetyków luksusowych. Kontynuacja rozwoju i udoskonalania platform/infrastruktur logistycznych i IT, m.in.: WdroŜenie nowoczesnej platformy do zarządzania asortymentem w spółce Smyk i nowego systemu sklepowego w spółce Empik, Uruchomienie nowoczesnej platformy internetowej dla empik.com, DHL - partner do obsługi logistycznej spółek Empiku w Polsce i na Ukrainie. ROSJA, KAZACHSTAN MARATEX Nowe marki w portfolio spółki Palmers, Bodique, Cortefiel, Pedro del Hierro i Orsay. Otwarcie łącznie 11 nowych sklepów marek Esprit, Peacocks, Cortefiel w 2007 r. Umacnianie pozycji na rynku rosyjskim i kazachskim. SMYK Rozpoczęcie działalności na rynku rosyjskim przygotowania do otwarcia pierwszego sklepu Smyk w Sankt Petersburgu w lutym 2008 r. 15

16 Realizacja strategii w 2007 r. - osiągnięcia i wydarzenia za granicą. Nowe marki, nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe. UKRAINA EMPIK Otwarcie 7 nowych sklepów w 2007 r. Zakończenie procesu transformacji przejętej na Ukrainie sieci księgarni Bukva do formatu handlowego Empik. Umacnianie pozycji marki na rynku ukraińskim. LEARNING SYSTEMS UKRAINE (LSU) Podpisanie umowy o współpracy z partnerami na Ukrainie rozwoju sieci szkół językowych na rynku ukraińskim. Learning Systems Ukraine (LSU) działa na podstawie licencji udzielonej przez spółkę Learning Systems Poland. Pierwsza szkoła językowa została otwarta w listopadzie 2007 r. w Kijowie. NIEMCY SMYK Otwarcie w 2007 r. kolejnych dwóch sklepów Smyk w Berlinie. Umacnianie pozycji marki Smyk na rynku niemieckim. Sukces marki własnej kolekcje ubrań Cool Club. MARATEX Nowe marki w portfolio spółki Palmers i Aldo. Otwarcie łącznie 7 nowych sklepów marek Esprit, Peacocks, Palmers i Aldo w 2007 r. Umacnianie pozycji na rynku ukraińskim. SMYK Otwarcie 4 nowych sklepów i powiększenie powierzchni jednego ze sklepów w Kijowie w 2007 r. Zakończenie procesu transformacji przejętej na Ukrainie sieci sklepów Kinderland do formatu handlowego Smyk. Umacnianie pozycji marki na rynku ukraińskim. Wzrost udziału odzieŝy dziecięcej w strukturze przychodów. Wzrost marŝy brutto na odzieŝy dziecięcej i zabawkach. CZECHY, SŁOWACJA OPTIMUM DISTRIBUTION Nowe kontrakty na dystrybucję kosmetyków Rene Furterer i produktów optycznych Soleko, Aryan i Migwang w Czechach i na Słowacji. 16

17 STRATEGIA - dalsze plany rozwoju Grupy EM&F w najbliŝszych latach. DąŜymy do: Wzrostu sprzedaŝy, Umacniania pozycji rynkowej i zwiększania udziałów w rynku regionalnym, Stałego wzrost zysku netto. Osiąganych poprzez: Ekspansję sieci w istniejących biznesach w Polsce, Czechach i na Słowacji (20%-25% p.a.). Innowacje w istniejących formatach biznesowych, prowadzące do: wzrostu marŝ brutto, wzmocnienia potencjału wzrostu poprzez poszerzanie asortymentu produktów i usług. Ekspansję międzynarodową rozbudowanie pozycji w regionie w ciągu następnych 3-4 lat: Rosja / Kazachstan, Ukraina, Rumunia / Niemcy / Czechy / Słowacja. Rozwój sprzedaŝy przez Internet oraz zdobycie przez empik.com pozycji lidera wśród lifestyle owych witryn internetowych w Polsce, a w kolejnych latach w regionie. Przy jednoczesnym: Ścisłym zarządzaniu kosztami, wydatkami inwestycyjnych i ostroŝnym zarządzaniu przepływem gotówki i źródłami finansowania, Konsekwentnych inwestycjach w wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, Konsekwentnych inwestycjach w infrastrukturę. 17

18 Plany Grupy EM&F na 2008 r. Empik rozwój marki w Polsce i zagranicą. EMPIK / POLSKA Planowane otwarcie do 23 nowych sklepów w 2008 r. Empik franczyza: W 2008 r. planowane otwarcie do 20 salonów w miastach od 30 do 70 tys. mieszkańców (m.in. Bełchatów, Oława i Świdnica). Empik.com: Dalsze rozszerzanie gamy produktów i usług empik.com, Wprowadzenie produktów w wersji digital /download (muzyka, film, e-book), Akwizycja wybranych witryn kontentowych - wsparcie sprzedaŝy empik.com, Uruchomienie Biura Reklamy empik.com (sprzedaŝ reklam = dodatkowe źródło dochodów), Launch stron partnerskich na empik.com. Rozwój linii produktowych: Produkty i usługi GSM oraz tzw. connectivity związanych z dostępem abonamentowym; KsiąŜka akademicka i literatura fachowa: - w salonach Empik w największych miastach akademickich (łącznie 15 lokalizacji). Centralizacja logistyki: Uruchomienie magazynu centralnego w II połowie 2008 r. centralizacja dostawców, Korzyści dla klienta: skrócenie czasu obsługi większa dostępność towarów rozszerzenie asortymentu wzrost poziomu obsługi. EMPIK / POLSKA (c.d.) Empik Cafe dalszy rozwój sieci nowoczesnych kawiarni kulturalnych : Umowa joint-venture Empik i HDS Polska wspólne rozwijanie sieci kawiarni Empik Cafe, Dostosowanie istniejących kawiarni Empik i HDS do formatu Empik Cafe (re-branding), Planowane otwarcie nowych kawiarni w ciągu 4 lat, Pierwsza wolno stojąca kawiarnia Empik Cafe otwarcie w I kwartale 2008 r. w Outlet Factory w Ursusie oraz w CH Arkadia w Warszawie. EMPIK / UKRAINA Planowane otwarcie do 10 nowych sklepów w 2008 r. Zakończenie badań preferencji zakupowych klientów w obszarze kultury i rozrywki. Implementacja wyników badań pozycjonowanie marki Empik na Ukrainie oraz dostosowanie oferty asortymentowej do lokalnych potrzeb. Empik.com.ua uruchomienie ukraińskiej wersji językowej witryny w II połowie 2008 r. POL PERFECT Dalszy rozwój dystrybucji prasy polskiej i zagranicznej (poszerzenia portfela tytułów i liczby odbiorców). Rozwój platformy logistycznej, obsługującej tzw. single packs (drobne przesyłki, gł. zamówienia sklepów internetowych, materiały promocyjne i usługi mailingowe). 18

19 Plany rozwoju Grupy EM&F w 2008 r. Smyk rozwój marki w Polsce. SMYK / POLSKA Planowane otwarcie około 12 nowych sklepów w 2008 r. Planowane wdroŝenie nowych konceptów handlowych: Koncept sklepów Big Box : - powierzchnia min m2, rozszerzona oferta akcesoriów i sprzętu dla niemowląt, odzieŝy, obuwia i zabawek, - pierwszy Big Box w II połowie 2008 r.; Koncept sklepu w formacie ok m2: - oferta skoncentrowana na zabawkach i odzieŝy dla dzieci (gł. marki własne), - średnie miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców w najlepszych centrach handlowych, - pierwszy sklep w II połowie 2008 r. Dalszy rozwój marek własnych: Cool Club - nowe style; projektowanie i produkcja własnej odzieŝy licencyjnej (np. Disney), Smiki - ciągły rozwój oferty zabawek edukacyjnych (w 2008 r. wzrost asortymentu o 50%). Zwiększenie udziału zabawek dostępnych w sieci Smyk na zasadzie wyłączności. Smyk.com: Ciągłe udoskonalanie serwisu, Budowanie społeczności uŝytkowników smyk.com oraz rozwijanie sekcji porad dla rodziców, Stałe poszerzanie oferty sklepu internetowego, Nowe wersje językowe witryny. 19

20 Plany Grupy EM&F na 2008 r. Smyk rozwój marki zagranicą. SMYK / UKRAINA Planowane otwarcie około 8 nowych sklepów w 2008 r. (m.in. Odessa, Dniepropietrowsk, Charków i inne). W II połowie 2008 r. otwarcie pierwszego salonu flagowego Smyk na Ukrainie o pow m2 (Odessa/centrum miasta). Umacnianie świadomości marki Smyk lokalne kampanie marketingowe. SMYK / ROSJA W lutym 2008 r. otwarcie pierwszego sklepu w Sankt Petersburgu Planowane otwarcie kolejnych 4-6 sklepów Smyk w 2008 r. w europejskiej części kraju (m.in. Moskwa i Sankt Petersburg). RozwaŜane są równieŝ inne lokalizacje. Budowanie świadomości marki kampanie marketingowe. Integracja systemów IT z globalną siecią Smyk oraz usprawnienie logistyki. SMYK / NIEMCY Doskonałe przyjęcie oferty marki własnej Cool Club planowane rozszerzenie oferty odzieŝy. Budowanie świadomości marki Smyk wśród niemieckich SMYK / NOWE RYNKI Rumunia Planowane otwarcie 2 pierwszych sklepów Smyk w 2008 r. (m.in. Bukareszt). konsumentów kampanie marketingowe. 20

21 Plany Grupy EM&F na 2008 r. Szkoły językowe Speak Up i SJO Empik rozwój w Polsce i zagranicą. SZKOŁY JĘZYKOWE / POLSKA Planowane otwarcie 5 szkół językowych w 2008 r. Planowane wprowadzenie nowej metody nauczania E-learning oraz innych nowatorskich metod nauczania on-line. Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych. SZKOŁY JĘZYKOWE / UKRAINA Planowane otwarcie 4 nowych szkół językowych w 2008 r. w tym: w I połowie 2008 r. otwarcie 2 szkół Speak Up dla ok studentów, w II połowie 2008 r. otwarcie pierwszych 2 szkół Empik dla ok studentów. SZKOŁY JĘZYKOWE / ROSJA Rozpoczęcie działalności na rynku rosyjskim. W 2008 r. planowane otwarcie 2 duŝych szkół językowych Speak Up dla ok studentów kaŝda. 21

22 Plany EM&F na 2008 r. - marki franczyzowe-moda. Spółki Ultimate Fashion i Zara Polska rozwój w Polsce i zagranicą. ULTIMATE FASHION / POLSKA Planowane jest otwarcie kolejnych około 33 sklepów. Spółka planuje ekspansję takŝe do mniejszych miast, m.in. Bydgoszcz, Opole i Rzeszów. Wprowadzenie na polski rynek kolejnej marki Cortefiel. Dalsza rozbudowa portfela marek. ULTIMATE FASHION / INNE RYNKI RUMUNIA Negocjacje w sprawie wprowadzenia na rynek rumuński wybranych marek franczyzowych (m.in. Mexx) oraz ewentualnej akwizycji istniejących dystrybutorów. CZECHY, SŁOWACJA Negocjacje w sprawie wprowadzenia wybranych marek franczyzowych. ZARA / POLSKA Planowane otwarcie około 4 sklepów w 2008 roku, m.in. w Bydgoszczy, Opolu i Białymstoku. Rozpatrywana moŝliwość wprowadzenia na rynek polski nowego formatu handlowego ZARA HOME. 22

23 Plany Grupy EM&F na 2008 r. - marki franczyzowe-moda. Spółka Maratex rozwój w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie. MARATEX / ROSJA, KAZACHSTAN, UKRAINA Spółka będzie rozwijać sieć detaliczną na całym terytorium Rosji, Ukrainy i Kazachstanu, jak równieŝ rozwaŝa ekspansję w innych krajach CIS, korzystając z dynamicznego rozwoju ekonomicznego i wzrostu powierzchni handlowej w regionie. Planowane otwarcie sklepów w 2008 r. Rozpoczęcie ekspansji w miastach powyŝej 500 tys. mieszkańców, m.in. Perm, Krasnojarsk, Kaliningrad, Lwów i Astana. Dalsze rozszerzanie portfela marek franczyzowych. Zastąpienie marki Lulu Castagnette bardziej dochodowymi markami bieliźnianymi. Dalsze udoskonalanie systemów logistycznych w celu poprawy efektywności. W celu optymalizacji kosztów logistyki w związku z intensywną ekspansją w Rosji i w Kazachstanie, rozwój sieci detalicznej będzie następował z Zachodu na Wschód. 23

24 Plany rozwoju Grupy EM&F w 2008 r. - dystrybucja hurtowa kosmetyków, produktów optycznych i odzieŝy sportowej. Spółki Optimum Distribution rozwój w Polsce, Czechach i na Słowacji. OPTIMUM DISTRIBUTION / POLSKA Rozwój dystrybucji marek sportowych oraz produktów optycznych: nowy kontrakt z marką tenisową Dunlop, negocjacje w sprawie wprowadzenia do portfela dystrybucji marki futbolowej, OPTIMUM DISTRIBUTION / CZECHY, SŁOWACJA Dalsze rozszerzanie portfela marek oraz sieci dystrybucji hurtowej nowa marka Orlane. Negocjacje w sprawie wprowadzenia trzech kolejnych marek. Planowane dalsze rozwijanie portfela marek dla salonów kosmetycznych. 24

25 Rozwój sieci sprzedaŝy Grupy EM&F w 2008 r. POLSKA Empik Empik Foto Smyk Marki franczyzowe Szkoły językowe Total UKRAINA Empik Smyk Marki franczyzowe Szkoły językowe Total ROSJA i KAZACHSTAN Smyk Marki franczyzowe Szkoły językowe Total RUMUNIA Smyk Marki franczyzowe Total Niemcy Smyk TOTAL 2007 Liczba punktów* 2008 Liczba punktów** ** *Na koniec roku. **Liczby nowych sklepów są szacunkowe. 25

26 Dalsze plany rozwoju Grupy EM&F JAK TO OSIĄGAMY Silna pozycja Grupy EM&F pozwoli efektywnie wykorzystać dynamiczny wzrost ekonomiczny w regionie CEE. Przewagi konkurencyjne Grupy EM&F: Mocna struktura bilansu i dostęp do kapitału Dobre rozpoznanie rynków lokalnych i w regionie oraz zdolność do efektywnych inwestycji. Pozyskanie lokalnych management teams do rozwoju nowych operacji. PodwyŜszenie wartości poprzez zarządzanie synergiami (operacyjną, komercyjną, marketingową i finansową): (i) na poziomie poszczególnych krajów, (ii) regionalnie (wielu partnerów regionalnych) Wspólne inwestycje w infrastrukturę Największy portfel międzynarodowych marek premium moŝliwy do częściowego powielania Zapewniony zdrowy pipe-line dalszego rozwoju w regionie Pozytywne tendencje makroekonomiczne na rynkach krajów CEE: Dynamiczny wzrost PKB Stały wzrost popytu i poziomu konsumpcji indywidualnej Główne czynniki wzrostu rynku lifestyle: Wzrost aspiracji konsumpcyjnych wynikający ze wzorców kulturowych rozpowszechnianych przez media Globalizacja światowych marek Zmniejszenie popytu na produkty nie-markowe Intensywny rozwój rynku detalicznego, z potencjałem dla segmentu lifestyle Wzrost powierzchni handlowej na korzyść markowych Wzrost popytu na produkty jakościowe o wysokiej wartości dodanej (rozrywka, edukacja) Rosnący poziom wykształcenia społeczeństwa 26

27 NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Ul. śurawia 8, Warszawa, Polska Tel , Fax

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e- mail: Strona www: Socializer

Bardziej szczegółowo