Informacje kontrolne dokumentu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje kontrolne dokumentu"

Transkrypt

1 Informacje kontrolne dokumentu Szczegóły dokumentu Nazwa dokumentu Cel dokumentu Numer wersji dokumentu 4.1 Status dokumentu Właściciel dokumentu Przygotowany przez Szczegółowy program nauczania do kursu ITIL Foundation V3 Bridge aktualizującego wiedzę kandydatów posiadających certyfikat Foundation dla wcześniejszych wersji ITIL do poziomu zgodnego z certyfikatem ITIL V3 Foundation In IT Service Management. Aktualny Główny Egzaminator (Chief Examiner) Główny Egzaminator (Chief Examiner) Data pierwszego draftu 30 października 2008 Data akceptacji 27 lutego 2009 Zatwierdzony przez Data następnego zaplanowanego przeglądu Rada Kwalifikacyjna ITIL (ITIL Qualifications Board) Historia wersji Numer wersji Data akceptacji Zmiana/ Powody zmiany/ Komentarze grudnia 2008 Nowy dokument lutego 2009 Zagadnienie 02-1 zmienione na 02-2; zagadnienie 03-4 i usunięte z sekcji 03; zagadnienie przeniesione z sekcji 3 do sekcji 10 Lista dystrybucyjna Nazwa Tytuł/ Firma 4.0 Wszystkie Instytuty Egzaminacyjne ITIL 4.1 Wszystkie Instytuty Egzaminacyjne ITIL ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

2 Profesjonalne kwalifikacje w zakresie PRAKTYKI ITIL DLA ZARZĄDZANIA USŁUGAMI Certyfikat ITIL V3 Foundation Bridge in IT Service Management SYLLABUS OGC s Official Accreditor The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Page 1 of 9

3 THE ITIL FOUNDATION BRIDGE CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT Kurs ITIL Foundation V3 Bridge daje kandydatom szybką ścieżkę do osiągnięcia wiedzy na poziomie certyfikatu ITIL V3 Foundation. Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla obecnych posiadaczy certyfikatów ITIL Foundation dla wcześniejszych wersji ITIL. Kurs ITIL Foundation V3 Bridge objaśnia nową tematykę trzeciej wersji ITIL oraz główne różnice w porównaniu z wcześniejszymi wersjami. Grupa docelowa Docelowa grupa kursu ITIL V3 Foundation Bridge to obecni posiadacze certyfikatów ITIL Foundation dla wcześniejszych wersji ITIL, oczekujący wiedzy na temat nowej zawartości trzeciej wersji ITIL. Cele szkoleniowe Uczestnicy jeśli pomyślnie przejdą przez szkolenie oraz egzamin mogą oczekiwać opanowania wiedzy i zrozumienia następujących obszarów objętych certyfikacją: Zarządzanie usługami jako praktyka (Zrozumienie) Cykl życia usługi (Zrozumienie) Kluczowe zasady i modele (Zrozumienie) Ogólna koncepcja (Świadomość) Wybrane procesy (Świadomość) Wybrane role (Świadomość) Wybrane funkcje (Świadomość) Technologie i architektura (Świadomość) Schemat kwalifikacji ITIL (Świadomość) Page 2 of 9

4 Syllabus Foundation Bridge Syllabus będzie przewodził budowie, rozwojowi i używaniu materiałów szkoleniowych, podobnie jak szkoleniu mającemu na celu budowę u uczestników kompetencji i zrozumienia Zarządzania usługami IT, tak jak zostało to opisane w następujących publikacjach ITIL: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement, ITIL Introduction oraz ITIL Glossary. Syllabus został zaprojektowany jako łatwy w użyciu zbiór referencji, rozszerzalny i łatwy do zapamiętania. Syllabus Bridge został oparty o syllabus ITIL V3 Foundation. Zakres kursu ITIL V3 Foundation jest szerszy i mniej szczegółowy w porównaniu z kursami Foundation dla wcześniejszych wersji ITIL. Kurs Bridge będzie koncentrował się przede wszystkim na nowej tematyce. Będzie również omawiał główne różnice w tematach znanych z wcześniejszy wersji ITIL. Dostawcy szkoleń mogą swobodnie budować swoje kursy szkoleniowe, w sposób, który uznają za najbardziej właściwy do przekazania wystarczającej wiedzy ze wszystkich wymienionych poniższej sekcji. Rekomenduje się by dostawcy szkoleń nie budowali swoich kursów szkoleniowych przez proste odwzorowanie sekcji opisanych w niniejszym dokumencie. Dokument jest elastyczny, dlatego dostawcy szkoleń mogą dodawać do swoich kursów szkoleniowych dodatkową wartość, tak jak uznają to za stosowne. Rekomendowany czas szkolenia to 9,5 godziny plus egzamin końcowy. Numeracja nie jest podana w kolejności, ponieważ odzwierciedla numerację z syllabusa ITIL V3 Foundation. Terminy wyróżnione kursywą są zdefiniowane w słowniku ITIL. Sekcja ITILFND00 Wprowadzenie Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom zrozumieć powstanie ITIL V3 oraz dlaczego ITIL wymagała zmiany Wyjaśnić powstanie nowej wersji ITIL oraz w jaki sposób projekt zostały włączone różne grupy udziałowców i różne narodowości Zrozumieć dlaczego ITIL wymagał zmiany Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 15 minut. Sekcja ta nie jest przedmiotem pytań egzaminacyjnych. ITILFND01 Zarządzanie usługami jako praktyka Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom zdefiniować Usługę, zrozumieć i wyjaśnić koncepcję Zarządzania usługami jako praktyką Opisać koncepcję Dobrych Praktyk (SS 1.2.2) Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję Usługi (SS 2.2.1) Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję Zarządzania usługami (SS 2.1) Zdefiniować Funkcje i Procesy (SS 2.3, 2.6.1, SD 2.3, SD 3.6.4, ST 2.3, SO 2.3, 3.1, CSI 2.3) Wyjaśnić model procesu oraz właściwości procesów (SD 2.3.2, 3.6.4) Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 45 minut. Page 3 of 9

5 Sekcja ITILFND02 Cykl życia usługi Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom zrozumieć wartość Cyklu życia usługi, tego w jaki sposób procesy integrują się ze sobą w trakcie Cyklu życia oraz wyjaśnić cele i wartość biznesową każdego z etapów Cyklu życia Opisać strukturę, zakres, komponenty i interfejsy Cyklu życia usługi (SS w całości) Wyjaśnić główne cele i zadania Strategii usług (SS 1.3) Wyjaśnić główne cele i zadania Projektowania usług (SD 2.4.1, SD 3.1) Pokrótce wyjaśnić jaką wartość dla biznesu dostarcza Projektowanie usług (SD 2.4.3) Wyjaśnić główne cele i zadania Przekazania usług (ST 2.4.1) Pokrótce wyjaśnić jaka wartość dla biznesu dostarcza Przekazanie usług (ST 2.4.3) Wyjaśnić główne cele Eksploatacji usług (SO 2.4.1) Pokrótce wyjaśnić jaką wartość dla biznesu dostarcza Eksploatacja usług (SO pierwszy paragraf, SO ) Wyjaśnić główne cele i zadania Ustawicznego doskonalenia usług (CSI 2.4.1, 2.4.2) Rekomenduje się by tematyka tej sekcji była omówiona wspólnie z innymi sekcjami. Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 1 godzina. ITILFND03 Ogólne koncepcje i definicje Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom zdefiniować kluczową terminologię i wyjaśnić kluczowe koncepcje Zarządzania usługami. W szczególności kandydaci muszą umieć zdefiniować i wyjaśnić następujące kluczowe koncepcje: Użyteczność i Gwarancja (SS ) Zasoby, Zdolności i Komponenty (SS 3.2.1) Portfel usług (SS 4.2.3, SD do końca pierwszej listy punktów) Rola Nadzoru IT (IT Governance) w trakcie Cyklu życia usługi (CSI 3.10 w całości) Pakiet projektu usługi (SDP) (SD dodatek A) System Zarządzania Wiedzą o Usługach (SKMS) (ST ) System zarządzania konfiguracją (CMS) (ST ) Biblioteka oficjalnych nośników (DML) (ST ) Zmiana usługi (ST 4.2.2) Zdarzenie (SO 4.1 pierwszy paragraf) Alarm (SO słownik) Rekomenduje się by tematyka tej sekcji była omówiona wspólnie z innymi sekcjami. Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 30 minut. ITILFND04 Kluczowe zasady i modele Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom zrozumieć i wyjaśnić kluczowe zasady i modele Zarządzania usługami oraz zapewnienie równowagi pomiędzy różnymi sprzecznymi siłami Zarządzania usługami. Page 4 of 9

6 Sekcja Strategia usług Opisać podstawy tworzenia wartości poprzez usługi (SS 3.1.1, 3.1.2) Projektowanie usług Zrozumieć pięć głównych aspektów Projektowania usług (SD 2.4.2): Projektowanie Portfela usług Identyfikacja wymagań biznesowych, definiowanie wymagań na usługę oraz projektowanie usług Projektowanie technologii i architektury Projektowanie procesu Projektowanie miar Ustawiczne doskonalenie usług Wyjaśnić Model Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj (PDCA) w kontrolowaniu i zarządzaniu jakością (CSI 3.6, 5.5.1, rysunek 5.6) Wyjaśnić Model ustawicznego doskonalenia usług (CSI 2.4.4, Fig 2.3) Zrozumieć rolę pomiarów w Ustawicznym doskonaleniu usług oraz wyjaśnić następujące kluczowe elementy: Rolę Kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) w doskonaleniu procesu (CSI 4.1.2) Punkt odniesienia (CSI 3.7.1) Typy miar (miary technologii, procesu i usługi) (CSI 4.1.2) Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 1,5 godziny. ITILFND05 Procesy Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom zrozumieć jak procesy Zarządzania usługami wspierają Cykl życia usługi, wyjaśnić cele i podstawowe koncepcje procesów które zmieniły się w porównaniu z wcześniejszymi wersjami ITIL. Listę tematów do omówienia przy każdym z procesów należy traktować jako minimalne wymaganie, Anie jako wyczerpującą listę. Strategia usług Wskazać cele i podstawowe koncepcje następujących procesów: Zarządzanie popytem (SS 5.5) Następująca lista musi zostać poruszona: Wyzwania stojące przed zarządzaniem popytem na usługi (SS 5.5.1) Zarządzanie popytem oparte na zdarzeniach (Wzorce aktywności biznesowej (PBAs)) (SS 5.5.2) Wzorce aktywności biznesowej oraz Profile użytkowników (SS 5.5.3) Page 5 of 9

7 Sekcja Zarządzanie finansami (SS 5.1 wprowadzenie, wprowadzenie) Studium przypadku Projektowanie usług Wskazać cele i podstawowe koncepcje następujących procesów: Zarządzanie katalogiem usług (SD 4.1 wprowadzenie, 4.1.1, 4.1.4) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISM) (SD 4.6 wprowadzenie, 4.6.1, 4.6.4) Schemat bezpieczeństwa (SD ) Polityka bezpieczeństwa informacji (SD ) System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) (SD ) Zarządzanie dostawcami (SD 4.7 wprowadzenie, 4.7.1) Baza dostawców i kontraktów (SCD) (SD 4.7.4) Przekazywanie usług Wskazać cele i podstawowe koncepcje następujących procesów: Zarządzanie wiedzą (ST 4.7 wprowadzenie, 4.7.1, 4.7.4) Eksploatacja usług DIKW & SKMS Wskazać cele i podstawowe koncepcje następujących procesów: Zarządzanie zdarzeniami (SO 4.1 wprowadzenie, 4.1.1, 4.1.4) Realizacja wniosków (SO 4.3 wprowadzenie, 4.3.1, 4.3.4) Zarządzanie uprawnieniami dostępu (SO 4.5 wprowadzenie, 4.5.1, 4.5.4) Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 3 godziny. ITILFND06 Funkcje Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom wyjaśnić role, cele, strukturę organizacyjną oraz przenikanie się trzech funkcji Wskazać role, cele i organizacyjne przenikanie się: Funkcji Zarządzania technicznego (SO 6.1, 6.3 wprowadzenie, 6.3.1, 6.3.2) Funkcji Zarządzania aplikacjami (SO 6.5 wprowadzenie, 6.5.1, 6.5.2) Funkcji Zarządzania eksploatacja IT (Kontrola eksploatacji IT i Zarządzanie wyposażeniem) (SO 6.4 wprowadzenie, 6.4.1, 6.4.2) Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 15 minut. Page 6 of 9

8 Sekcja ITILFND07 Role Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom wyjaśnić i zbudować świadomość obowiązków ciążących na kluczowych rolach Zarządzania usługami Wyjaśnić role i obowiązki Właściciela procesu (SD 6.4 wprowadzenie, 6.4.1) Właściciela usługi (CSI 6.1 wprowadzenie, 6.1.4) Znać model RACI i wyjaśnić jego rolę w tworzeniu struktury organizacyjnej (SD 6 wprowadzenie, CSI 6.2 bez RASI-VS i RASCI) Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 30 minut. ITILFND09 Schemat kwalifikacji ITIL Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom: Wyjaśnić schemat kwalifikacji ITIL, wyjaśnić różnice pomiędzy dwoma ścieżkami Intermediate, objaśnić certyfikaty Intermediate, ITIL Expert i ITIL Master oraz wskazać możliwości dalszych szkoleń. Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 15 minut. ITILFND10 Następująca sekcja objaśnia główne różnice związane z wcześniejszymi wersjami ITIL. Kurs ITIL V3 Foundation Bridge powinien omawiać jedynie różnice w porównaniu z wcześniejszymi wersjami ITIL, a nie kompletną zawartość ITIL V3. Te główne różnice będą prawdopodobnie omawiane jako część szkolenia w innych sekcjach, ale z dodaniem co najmniej 30 minut.. Niektóre z kluczowych różnic w porównaniu z wcześniejszymi wersjami ITIL: W oparciu o wcześniejsze wersje ITIL, kandydat powinien umieć wyjaśnić główne różnice w następujących obszarach: Strategia usług Katalog usług (Biznesowy katalog usług i Techniczny katalog usług) (SS , SD 4.1.4) Dostawca usług (SS 3.3 wprowadzenie) (kandydat nie musi znać szczegółowych informacji o każdym z trzech typów Dostawców usług) Przekazanie usług Typy zmian (Normalna, Standardowa i Pilna) (ST , , ) Koncepcja 7R Zarządzania zmianami (ST ); nie ma wymagania by uczyć listy 05-51B. Zarządzanie zmianami (ST 4.2) Typy wniosków o zmianę (ST , tabela 4.3) Modele procesu Zarządzania zmianami i diagramy przepływów (ST ) Standardowa zmiana (ST ) Page 7 of 9

9 Sekcja Planowanie działań zaradczych (ST 4.2.5) Rada ds. Zmian/ Rada ds. pilnych zmian (ST ) 05-52B. Wyjaśnić cele i podstawowe koncepcje: Zarządzanie komponentami usług i konfiguracją (SACM) (ST 4.3 wprowadzenie, 4.3.1, 4.3.4) (zrozumienie struktury informacji i nowej terminologii związanej z CMDB, DML, KEDB, CMS, SKMS oraz z koncepcją Dane-Informacje-Wiedza-Mądrość ) Wyjaśnić cele i podstawowe koncepcje: Zarządzanie wersjami i wdrożeniami (ST 4.4 wprowadzenie, 4.4.1, 4.4.4, , ) Eksploatacja usług 05-72B. Wyjaśnić cele i podstawowe koncepcje: Zarządzanie problemami (SO 4.4, rysunek 4.4), bez technik Zarządzania problemami Sekcja ta nie jest przedmiotem pytań egzaminacyjnych. Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 30 minut. ITILFND11 Próbny egzamin Celem tej sekcji jest pomóc kandydatom zdać egzamin ITIL Foundation Bridge. W szczególności kandydaci muszą: Podejść do minimum jednego próbnego egzaminu ITIL Foundation Bridge. Rekomendowany czas poświęcony na naukę tej sekcji to minimum 1 godzina włącznie z powtórka materiału. Page 8 of 9

10 Format egzaminu Z opisanym w dokumencie programem nauczania związany jest egzamin, na którym kandydat musi przekroczyć wyznaczony próg zdawalności by uzyskać certyfikat ITIL Foundation in IT Service Management. Typ Egzamin wielokrotnego wyboru, 20 pytań. Pytania pochodzą z całej puli pytań egzaminacyjnych ITIL Foundation in IT Service Management Czas trwania Warunki wstępne Nadzorowany Otwarte książki Maksymalnie 30 minut. Kandydaci zdający egzamin w języku innym niż ojczysty mają maksymalnie 40 minut i mogą korzystać ze słownika. Certyfikat Foundation dla wcześniejszych wersji ITIL oraz ukończenie akredytowanego kursu akredytowanego centrum szkoleniowego. Tak Nie Próg zdawalności 65 % (13 z 20) Wyróżnienie Sposób realizacji Brak Wersja on-line lub papierowa dostarczona przez akredytowane centrum szkoleniowe. Page 9 of 9

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71 Szkolenia Agile Project Management Foundation Agile Project Management Practitioner Certified Agile Essentials Certified Agile Tester Certified Agile Test Driven Developer Facilitation Management 3.0 EMCEA

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: j.lagowski@pl.ibm.com Streszczenie Początki ITIL (IT Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umoŝliwienie Tobie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością

Bardziej szczegółowo