ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA"

Transkrypt

1

2 ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA NIEZWYCIĘŻONY MOCARZ CHRYSTUSA OPRACOWANIE MARIA RYŚ

3 Spis treści: 1. Pochodzenie i lata nauki Praca duszpasterska.6 3. Męczeństwo Kult Andrzeja Boboli Modlitwy za wstawiennictwem Andrzeja Boboli... 17

4 1. Pochodzenie i lata nauki Andrzej Bobola urodził się w Strachocinie w Ziemi Sanockiej 1 w roku 1591 roku 2. Dane dotyczące pierwszych lat życia Andrzeja są bardzo skromne. Prawdopodobnie on uczęszczał do szkoły w Braniewie. Wśród wychowanków braniewskiego gimnazjum żywy był kult Matki Najświętszej. Uczniowie zrzeszali się w Sodalicji Mariańskiej. 1 Strachocina - wieś we Wschodniej Małopolsce - południowo-wschodniej części dzisiejszej Polski, położona około dziesięć kilometrów na zachód od Sanoka. Określenie miejsca urodzenia Andrzeja Boboli przez lata budziło kontrowersje. Pochodzenie Świętego łączono z ziemią sandomierską czy też w pewnym okresie z Mazowszem. Wiadomo, że w podaniu o przyjęcie do zakonu podpisał się Andrzej Bobola Małopolanin. Pierwszym człowiekiem który zwrócił uwagę na pochodzenie Św. Andrzeja Boboli ze Strachociny k/sanoka był ks. Jan Poplatek, jezuita. W książce: Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Życie, męczeństwo i kult wydanej w 1936 roku wyrażał opinię, że Andrzej Bobola urodził się w Strachocinie. Ks. Poplatek oparł swoją argumentację o pochodzeniu Św. Andrzeja ze Strachociny na dokumentach stwierdzających, iż Strachocina była własnością rodziców Św. Andrzeja i tutaj mieszkali jego rodzice. W 1624 r. rodzice Andrzeja musieli wyjechać ze Strachociny z powodu najazdu Tatarów. Tatrzy całkowicie zniszczyli wioskę, spalili kościół, plebanię (w płomieniach zginął wtedy miejscowy proboszcz). Spośród mieszkańców wioski uratowali się tylko ci, którzy znaleźli schronienie w pobliskich lasach. Ks. Mirosław Paciuszkiewicz w książce Znów o sobie przypomniał. Święty Andrzej w Strachocinie pisze, że po ukazaniu się dzieła ks. Jana Poplatka już nie powtarzano twierdzenia, iż Andrzej Bobola urodził się w Pińsku czy Pułtusku. Zaczęła utrwalać się opinia wskazująca, że miejscem urodzenia Andrzeja Boboli jest Strachocina. 2 Ród Bobolów należał do jednego z najstarszych rodów polskich. Już w XIII stuleciu występują Bobolowie na Śląsku jako rodzina pieczętująca się herbem Leliwa. W w. XIV ród Bobolów tam zanika, pojawia się w Małopolsce, a następnie w granicach województwa ruskiego (lwowskiego) i sandomierskiego. Za swe gniazdo rodzinne uważali Bobolowie od XV stulecia Piasek w ziemi sandomierskiej. W w. XV i XVI należą oni raczej do szlachty średnio zamożnej. Ponad przeciętny poziom urzędników prowincjonalnych wybił się jedynie, zarówno majątkiem jak i stanowiskiem, Andrzej Bobola (zmarły w 1616 r.), podkomorzy koronny Zygmunta III. Imienia matki Andrzeja Boboli nie znamy. Ojcem był prawdopodobnie Mikołaj Bobola, syn Krzysztofa i Elżbiety Wielopolskiej. Wspomniany więc wcześniej Andrzej Bobola, podkomorzy koronny, byłby więc stryjem przyszłego męczennika.

5 Przynależność do Sodalicji był wielkim zaszczytem. Aby być przyjętym uczeń musiał wykazać się dobrymi wynikami w nauce i przykładem życia dla innych. Andrzej Bobola w dniu 8 grudnia 1608 roku został przyjęty do Sodalicji. Klęcząc odmawiał wtedy akt ślubowania: Święta Mario, Matko Boża i Dziewico, ja, Andrzej Bobola, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Patronkę i Orędowniczkę i mocno postanawiam, że nigdy Cię nie opuszczę i nie będę mówił ani czynił czegokolwiek przeciw Tobie, i nie pozwolę, by ktokolwiek z moich podwładnych występował w jakikolwiek sposób przeciw Twojej czci. Błagam Cię zatem, przyjmij mnie na zawsze za swego sługę, bądź przy mnie we wszystkich moich czynnościach i nie opuść mnie w godzinie śmierci. Amen 3. W 1611 roku Andrzej Bobola wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie. W latach kontynuował studia filozoficzne 4. W tym czasie jego mistrzem był Wawrzyniec Bartilius, jeden z wybitniejszych ówczesnych jezuitów, autor kilku dzieł ascetycznych. Według zwyczaju przyjętego w Towarzystwie Jezusowym po skończeniu filozofii Andrzej Bobola musiał przerwać naukę, aby poświęcić się pracy pedagogicznej w jednej ze szkół średnich prowadzonych przez Jezuitów. Po dwuletniej praktyce Andrzej Bobola rozpoczął studia teologiczne na Akademii Wileńskiej ( ). Święcenia kapłańskie otrzymał 12 marca 1622 r. z rąk biskupa Wołłowicza. 3 Ks. Józef Niżnik, Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa, za: 4 Dane dotyczące działalności Andrzeja Boboli został przedstawione na podstawie następujących publikacji: Mirosław Paciuszkiewicz, SJ.: Pod patronatem Św. Andrzeja Boboli. Oficyna Przeglądu Powszechnego. Warszawa 1989; Będę jej głównym patronem. O św. Andrzeju Boboli. Mirosław Paciuszkiewicz, SJ (red.), Warszawa 1992; Mirosław Paciuszkiewicz, SJ: Znów o sobie przypomniał. Św. Andrzej w Strachocinie. Oficyna Przeglądu Powszechnego. Warszawa 1996; Felicjan Paluszkiewicz, SJ: Jezuici w Warszawie. Przewodnik - informator. Warszawa, 1998; Mirosław Paciuszkiewicz, SJ: Andrzej Bobola, WAM, Kraków raz

6 2. Praca duszpasterska Po święceniach kapłańskich ojciec Andrzej Bobola pracował jako kaznodzieja i spowiednik w Nieświeżu ( ). Został rektorem kościoła oraz prefektem bursy dla ubogiej młodzieży. Już w tym czasie dał się poznać jako dobry administrator, duszpasterz, a przede wszystkim gorliwy spowiednik i dobry kaznodzieja. Stąd też podejmował liczne wyprawy misyjne głosząc Słowo Boże. Z tamtego okresu ojcu Andrzejowi Boboli przypisywane są starania o uznanie w ślubowaniach Matki Bożej za Królową Polski 5. kościele św. Kazimierza w Wilnie. Od 1624 o. Bobola pracował w Wilnie w kościele Św. Kazimierza. Tutaj kierował Sodalicją Mariańską oraz prowadził wykłady z Pisma Świętego oraz dogmatyki. Swoją pracę apostolską podejmował także w więzieniach i przytułkach. Kiedy w czerwcu 1625 r. w Wilnie wybuchła zaraza narażając życie spieszył z posługą chorym. W czerwcu 1630 r. Andrzej Bobola złożył uroczystą profesję zakonną w Ks. Józef Niżnik w książce Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa pisze: W niedzielę dnia 2 czerwca 1630 roku odbyła się w kościele św. Kazimierza przy domu profesów w Wilnie podniosła uroczystość. Podczas Mszy św. odprawionej przez prowincjała Jamiołkowskiego złożył Bobola na jego ręce uroczystą profesję czterech ślubów, dodając do trzech zwykłych: ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, czwarty ślub - szczególnego posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej co do misji. Po skończonej Mszy św. odbyła się w zakrystii druga część tego uroczystego aktu, a mianowicie złożenie ślubów dodatkowych, którymi Andrzej zobowiązał się do troski o zachowanie w zakonie ubóstwa w pierwotnej jego doskonałości, do wymawiania się od przyjęcia godności duchownych w zakonie i poza 5 Śluby te zostały spełnione we Lwowie w 1656 roku. Jan Dobraczyński w Mocarzu przedstawia Andrzeja Bobolę jako tego, który natchnął Jana Kazimierza ideą wypełnienia ślubowania.

7 zakonem, w wypadku zaś gdyby posłuszeństwo papieżowi zmusiło go do tego, przyrzekł pozostać w ścisłych związkach z zakonem i we wszystkim zasięgać rady generała, względnie jego delegata 6. O początkach pracy Andrzeja Boboli Pius XII w encyklice Invicti athletae Christi (Niezwyciężony mocarz Chrystusa) wydanej w 300 rocznicę jego męczeńskiej śmierci napisał: Kiedy zaś po kilku latach, w dzień uroczystej kanonizacji świętego Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego, otrzymał godność kapłańską, to sobie przede wszystkim wziął do serca, żeby nie szczędząc żadnych trudów, przez kazania i misyjne wyprawy wszędzie szerzyć katolicką wiarę i to wiarę żywą, w dobre uczynki bogatą 7. W roku 1630 Andrzej Bobola został przełożonym klasztoru Jezuitów w Bobrujsku oraz kaznodzieją i spowiednikiem w tamtejszym kościele Św. Piotra. Pracował tutaj do 1633 roku. Jak pisze ks. Niżnik Jego gorliwość religijna, zapał w służbie Bożej, dbałość o zbawienie drugich musiały uderzyć każdego. Spieszono mu więc chętnie z pomocą, tym bardziej, że umiał przestawać z innymi i zjednywać ich dla Boga, dla pracy apostolskiej, którą rozwijał i dla siebie 8. W latach był moderatorem Sodalicji Mariańskiej w Połocku. W roku 1636 został kaznodzieją w Warszawie, a po roku powrócił do Połocka przyjmując obowiązki prefekta studiów w kolegium. W latach kierował szkołą jezuicką w Łomży. Z końcem 1642 roku lub z początkiem roku 1643 przeniesiono o. Andrzeja do kolegium jezuickiego w Pińsku, gdzie do lipca 1646 r. pełnił obowiązki kaznodziei, kierownika nauk i moderatora Sodalicji Mariańskiej ziemian z Pińszczyzny. Kronika kolegium pińskiego z tych lat jest świadectwem owocnej pracy księży w tym okresie. Szlachta prawosławna często oddawała swe dzieci na naukę do kolegium jezuickiego, co pociągało także nawracanie się rodziców. Wielką rolę grało w tym osobiste oddziaływanie Andrzeja Boboli. W Pińsku coraz większego znaczenia nabierało nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Andrzej Bobola zaraz po przybyciu do Pińska założył Sodalicję ziemian pińskich pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej 9. Andrzej Bobola pracował dużo i ofiarnie. Jednak praca ponad siły spowodowała problemy zdrowotne. W wyniku tego przełożeni latem Za: 7 Pius XII, Invicti athletae Christi (Niezwyciężony mocarz Chrystusa) Wydawnictwo Te Deum, Warszawa Ks. Józef Niżnik, Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa. Za: 9 Tamże.

8 roku przenieśli go do Wilna, w którym pracował przez sześć lat przy kościele Św. Kazimierza. W miesiącach letnich 1652 roku przybył o. Andrzej po raz drugi do Pińska, gdzie, z niedługimi przerwami, przebywał i pracował aż do końca swego życia. Tutaj pełnił obowiązki kaznodziei w kościele św. Stanisława i misjonarza. Autorzy charakteryzujący postać Andrzeja Boboli na początku jego pracy podkreślają zarówno jego porywczość, niecierpliwość, jak i trzymanie się własnego zadania 10. Jednakże jego praca nad sobą z czasem zaczęła owocować wzrostem prostoty, otwartości, umiłowania ubóstwa. Z czasem stał się człowiekiem odznaczającym się wielką pobożnością, pokorą, cierpliwością oraz łagodnym usposobieniem. Warunki pracy misyjnej na Polesiu były wówczas bardzo ciężkie brak dróg, trudności w dotarciu do wiosek otoczonych lasami i bagnami, oddalonych od siebie, niski poziom wiedzy i życia religijnego okolicznych mieszkańców. Katolicy mieszkający wśród prawosławnych przyjmowali często ich formy religijne, hołdowali także licznym przesądom i zabobonom. Z relacji historyków wynika, że do Pińska okoliczna ludność zjeżdżała się tłumnie do Pińska na niedzielę i święta na targ. Na głos dzwonów udawali się co prawda do kościoła lub cerkwi, ale jednak potem szli do karczmy czy gospody, skąd wracali pijani, roztrwoniwszy pieniądze zarobione na targu 11. Wśród takiej ludności działał Andrzej Bobola. 10 Mikołaj Łęczycki zanotował: complexionis cholericae cum sanguinea - temperament choleryczny z domieszką sangwinicznego (Catal. triennalis Prov. Lith. II, 1633). Papież Pius XII w encyklice poświęconej Andrzejowi Boboli pisze: od samego początku usiłował poskromić i do ładu doprowadzić te nieporządne skłonności, które po smutnym upadku pierwszego rodzica zwykły mącić naszą naturę i do złego ją pociągać, a obok tego pracował z niesłabnącym nigdy zapałem nad tym, żeby duszę swoją przyozdobić we wszystkie chrześcijańskie cnoty. A ponieważ z natury miał pewną skłonność do wyniosłości i niecierpliwości oraz odrobinę uporu, wydał samemu sobie nieubłaganą walkę. Pius XII, Invicti athletae Christi, dz. cyt. 11 Za:

9 O pracy Andrzeja Boboli pisze papież Pius XII w swojej encyklice: ( ) we wschodnich zwłaszcza częściach kraju zagrażało wierze wielkie niebezpieczeństwo od odszczepieńców, którzy usiłowali na wszelki sposób oderwać wiernych od jedności Kościoła i swoimi błędami ich zarazić, na rozkaz swoich przełożonych udał się Andrzej w te właśnie strony i tam po miastach, miasteczkach i wioskach już to przez kazania, już tu przez prywatne rozmowy, a zwłaszcza, przez urok swej świętości i przez płomienny zapał apostolski zachwianą u wielu katolików wiarę od błędnych naleciałości oczyścił, na mocnych podstawach oparł i na powrót doprowadził do jedynej Chrystusowej owczarni. A nie poprzestając na samym podźwignięciu i umocnieniu słabnącej lub upadłej wiary, wszędzie - gdzie tylko mógł - rozbudzał żal za grzechy, łagodził niezgody i rozterki, wprowadzał na powrót dobre obyczaje, tak że miejsca, przez które wzorem Boskiego Mistrza czyniąc dobrze przechodził, zaczynały jakby pod tchnieniem wiosny niebiańskiej wydawać śliczne kwiaty i owoce cnoty. Dlatego też, jak to przechowało się w pamięci, zarówno wierni, jak i schizmatycy nadali mu charakterystyczną nazwę, duszochwata, czyli łowcy dusz nieśmiertelnych. Jak więc ten niestrudzony apostoł Chrystusowy sam żył wiarą i najgorliwiej szerzeniu wiary się oddawał, tak nie zawahał się dla obrony tej wiary ojczystej życie swoje oddać 12. Natomiast ks. Józef Niżnik w książce Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa tak opisuje działalność Andrzeja Boboli: Bobola urządzał wyprawy misyjne w okolice rozciągające się między Pińskiem a Janowem Poleskim. Obchodził miasteczka i wioski, wygłaszał w większych skupiskach ludzkich kazania, a przede wszystkim wstępował do wiejskich lepianek, by mówić ludziom o wierze. Nauczał katechizmu i w przystępny sposób wskazywał im, jak mają urządzić swe życie po katolicku. O ile zaszła potrzeba, udzielał Chrztu Św., łączył pary małżeńskie, spowiadał i ze szczególnym umiłowaniem udzielał Komunii Św. Najchętniej pracował nad zaniedbaną młodzieżą, którą miłym swym usposobieniem przyciągał do siebie i z wielką gorliwością oraz umiejętnością uczył katechizmu ( ). Apostoł Polesia w swojej pracy 12 Pius XII, Invicti athletae Christi, dz. cyt.

10 misyjnej nie miał innych argumentów, jak tylko samą wiarę i innych narzędzi, jak tylko swoją gorliwość, wiedzę, talent duszpasterza Męczeństwo W 1657 roku Kozacy podjęli decyzję dotyczącą zamordowania Andrzeja Boboli. W środę 16 maja 1657 roku Andrzej Bobola dowiedział się o grożącym mu niebezpieczeństwie. Usiłując uciec z rąk Kozaków schronił się w okolicach Janowa. Kozacy dopadli go w miejscowości Predyła. Przebieg męczeństwa Andrzeja Boboli opisuje Pius XII w Encyklice Invicti athletae Christi, poświęconej Andrzejowi Boboli: Wzdryga się dusza na wspomnienie wszystkich tych mąk, które bohater Chrystusowy z niezłomnym męstwem i nieugiętą wiarą przecierpiał. Po obiciu kijami i dotkliwych policzkach, przywiązany sznurem do konia, ciągniony był przez jeźdźca na powrozie męczącą i krwawą drogą aż do Janowa, gdzie czekała go ostatnia katusza. W tej męce dorówna Męczennik polski najchlubniejszym zwycięzcom, jakich czci katolicki Kościół. Zapytany, czy jest łacińskim księdzem, odparł Andrzej: `Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje. Te słowa nie tylko nie pobudziły zbrodniarzy do litości, ale wprawiły ich w taką wściekłość, że z niesłychanym okrucieństwem zaczęli stosować do żołnierza Chrystusowego najsroższe męki. Powtórnie obity biczami, na wzór Chrystusa uwieńczony został dotkliwym spowiciem głowy, policzkami straszliwie sponiewierany i zakrzywioną szablą zraniony upadł. Niebawem wyrwano mu prawe oko, w różnych miejscach zdarto mu skórę, okrutnie przypiekając rany ogniem i nacierając je szorstką plecionką. I na tym nie koniec: obcięto mu uszy, nos i wargi, a język wyrwano przez otwór zrobiony w karku, ostrym szydłem ugodzono go w serce. Aż nareszcie niezłomny bohater około godziny trzeciej po południu, dobity cięciem miecza, doszedł do palmy męczeńskiej, zostawiając wspaniały obraz chrześcijańskiego męstwa 14. Ciało Męczennika pochowano w Kolegium Jezuitów w Pińsku. 13 Ks. Józef Niżnik, Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa, za: 14 Pius XII, Encyklika Invicti athletae Christi. dz. cyt.

11 Kronikarz domu pińskiego w spisie zmarłych zamieścił notatkę: O. Andrzej Bobola w 1657 roku 16 maja ubity w Janowie, w najokrutniejszy sposób umęczony, wreszcie przeszyty, złożony przed wielkim ołtarzem Kult Andrzeja Boboli Andrzej Bobola sam zatroszczył się o swój kult. 45 lat po swojej śmierci w nocy 16 kwietnia 1702 r. przyśnił się rektorowi kolegium w Pińsku Marcinowi Godebskiemu, który modlił się o ratunek w czasie oblężenia podczas wielkiej wojny północnej. Andrzej Bobola zapewnił go we śnie, iż będzie miał klasztor w opiece pod warunkiem, że jego ciało zostanie otoczone czcią. Mimo, że o. Godebski postanowił spełnić prośbę Andrzeja Boboli to jednak odnalezienie zwłok Męczennika nie było łatwe. W podziemiach kościoła spoczywało wielu Jezuitów, a wszelkie zapiski poginęły. W tym czasie trudności nastręczało nawet ustalenie daty śmierci Andrzeja Boboli, co znacznie ułatwiłoby poszukiwania. Dwudniowe przeszukiwanie podziemi nie przyniosło rezultatów. W nocy z 18 na 19 kwietnia 1702 roku Andrzej Bobola ukazał się po raz wtóry zakrystianowi Prokopowi Łukaszewiczowi 16 i dokładnie określił miejsce, w którym został pochowany. Tym razem, po trzech godzinach pracy wykopano z ziemi trumnę z łacińskim napisem: Pater Andreas Bobola a Cosacis occisus - Ojciec Andrzej Bobola zabity przez Kozaków. Po zdjęciu wieka trumny ujrzano niezniszczone ciało Andrzeja Boboli, noszące ślady straszliwych tortur. Wiadomość o odnalezieniu ciała, które w wilgotnej piwnicy nie uległo zniszczeniu, lotem błyskawicy obiegła Polesie. Zgodnie z zapowiedzią Andrzej Bobola roztoczył opiekę nie tylko nad jezuickim kolegium, ale nad Pińszczyzną. Gdy w latach wybuchła epidemia pochłaniająca tysiące ofiar (w r prowincja litewska pochowała 118 Jezuitów, wśród których 94 przypłaciło życiem samarytańską posługę), jedynie Pińszczyzna została ochroniona przed zarazą. Mnożyły się także łaski wypraszane za pośrednictwem Andrzeja Boboli Ks. Józef Niżnik, Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa, Za: 16 W Strachocinie w XX wieku proboszczowie widzieli postać kapłana. Proboszcz ks. Józef Niźnik po kilku kazaniach się kapłana zadał pytanie: kim jesteś? i czego chcesz? - i usłyszał odpowiedź: Jestem Święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Za: 17 Za: tamże.

12 Jak wynika z Dziennika grobu Andrzeja Boboli (Diarium concernentium) założonego w Pińsku w roku 1731 w jednym tylko 10- leciu ( r.) lista pielgrzymów i wykaz łask wypełnia 202 stronice drobnego pisma 18. Pierwszym, nieoficjalnym jeszcze aktem, który otwierał drogę beatyfikacji Andrzeja, były przesłane jezuitom pińskim przez unickiego biskupa P. Kulczyckiego w r roku notarialnie uwierzytelnione dokumenty, zawierające zaprzysiężone zeznania świadków naocznych o okolicznościach pojmania Andrzeja Boboli oraz o wyglądzie jego ciała po śmierci 19. W r odbył się proces informacyjny piński prowadzony przez biskupa łuckiego J. Przebendowskiego. Przesłuchano wówczas zaprzysiężonych świadków na temat życia, śmierci i łask Andrzeja Boboli oraz spisano 191 nadzwyczajnych łask uzyskanych za jego wstawiennictwem. Akta procesu, liczące 1600 stron, zostały przesłane do Rzymu wraz z listem biskupa stwierdzającym, że Andrzej Bobola w opinii wszystkich tak dygnitarzy, jak szlachty, jak wreszcie całej ludności Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego uchodzi za świętego (29 VII 1719) 20. Generał Towarzystwa Jezusowego, Michał Tamburini, powiadomiony o czci, jaką otaczają Bobolę wierni i o tym, że rozprzestrzenia się ona coraz bardziej, polecił pracującemu w Rzymie polskiemu Jezuicie, Janowi Dawidowiczowi zajęcie się sprawą beatyfikacji. Dnia 9 lutego 1755 r. Benedykt XIV wpisał Bobolę na listę męczenników za wiarę. W 1764 r. w konstytucjach, które zaprzysiągł król Stanisław August Poniatowski w dniu swojej koronacji, zamieszczono również takie zobowiązanie: Starać się będziemy wnieść instancję do Stolicy Apostolskiej o beatyfikację Andrzeja Boboli SJ 21. Kasata zakonu Jezuitów oraz rozbiory Polski przerwały te starania. 18 Tamże. 19 O. Felicjan Paluszkiewicz SJ, Obszerne informacje o życiu i działalności św. Andrzeja Boboli, za: 20 Tamże. 21 O. Felicjan Paluszkiewicz SJ, Św. Andrzej Bobola ( ). Krótka historia o św. Andrzeju Boboli. Za:

13 Po kasacie zakonu opiekę nad ciałem Andrzeja Boboli przejęli kapłani uniccy. W wyniku drugiego rozbioru Polski Pińsk znalazł się w obszarze imperium rosyjskiego. Pojezuicka świątynia przeszła w ręce bazylianów. Nowi gospodarze szanowali relikwie Andrzeja Boboli, tym bardziej, że stawał się on coraz bardziej znany wśród ludności prawosławnej. Nie podobało się to miejscowemu archimandrycie. Postanowił on więc zakopać ciało w ziemi 22. W tej sytuacji Jezuici wszczęli starania u cara Aleksandra I o wydanie ciała. Car wyraził zgodę. W styczniu 1808 r., pomimo ciężkiej zimy i wielkich śnieżyc, przewieziono relikwie Andrzeja Boboli do Połocka, gdzie złożono je w przygotowanej w tym celu krypcie. Jednakże dnia 13 marca 1820 r. został podpisany przez cara dekret wydalający Jezuitów z Rosji. Zabudowania pojezuickie w Połocku oddano Pijarom, których po dziesięciu latach także usunięto. Ciało Andrzeja przewieziono więc do kościoła Dominikanów i złożono w oddzielnej kaplicy. W tym czasie nie ustawały starania o ogłoszenie Andrzeja Boboli błogosławionym. Po zatwierdzeniu cudów uproszonych za jego przyczyną papież Pius IX 24 czerwca 1853 roku ogłosił, że bezpiecznie można przystąpić do uroczystej beatyfikacji Wielebnego Andrzeja Boboli, oraz polecił opracować brewe na tę uroczystość 23. Uroczystość beatyfikacji Męczennika odbyła się w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dnia 30 października 1853 roku. Przebieg beatyfikacji opisał naoczny świadek, ks. Kajsiewicz: Nad główną bramą bazyliki widniał obraz Boboli przywiązanego do słupa i dręczonego przez siepaczy, opatrzony odpowiednimi napisami. 22 Tamże. 23 O. Felicjan Paluszkiewicz SJ, Św. Andrzej Bobola ( ). Krótka historia o św. Andrzeju Boboli. Za:

14 Cała bazylika była wewnątrz obita czerwonym adamaszkiem ze złotymi galonami i frędzlami. Przed balustradą oddzielającą konfesję św. Piotra od reszty świątyni umieszczono na lewym i prawym bocznym pilastrze napisy w języku łacińskim. Nad trybunami przygotowanymi dla chóru zawieszono obrazy przedstawiające uleczenie Florkowskiej i Chmielnickiego. Nad konfesją św. Piotra widniał wizerunek Błogosławionego, na razie jeszcze zasłonięty. O godzinie 10 rozpoczęła się uroczystość. Do konfesji św. Piotra weszli członkowie Kongregacji Obrzędów. Postulator sprawy w krótkiej przemowie przedstawił cnoty i męczeństwo Boboli i poprosił prefekta Kongregacji o ogłoszenie brewe beatyfikacyjnego. Sekretarz Kongregacji stanął na mównicy, odczytał brewe apostolskie. Na treść brewe złożył się krótki życiorys Męczennika, jego cnoty, śmierć za wiarę, cuda zawdzięczane jego wstawiennictwu, przebieg procesu beatyfikacyjnego, w końcu sam dekret: Dla tych powodów, pragnąc, by w tak ciężkich czasach i wobec wielkiej liczby nieprzyjaciół, wierni Chrystusa uzyskali nowy wzór, któryby wzmógł ich odwagę w walce, skłaniając się do próśb całego Towarzystwa Jezusowego i opierając się na zdaniu WW. Braci Naszych, św. Kościoła Rzymskiego kardynałów, członków Kongregacji Świętych Obrzędów, powagą apostolską, tym listem pozwalamy, tegoż Sługę Bożego Andrzeja Bobolę, kapłana profesa Towarzystwa Jezusowego, który za wiarą katolicką i dusz zbawienie poniósł męczeństwo, nazywać odtąd imieniem Błogosławionego i ciało jego oraz święte relikwie wystawiać na cześć publiczną. Po południu o godzinie 16 sam Ojciec św. Pius IX, przybrany w strój czerwony, w otoczeniu kardynałów i dworu przyszedł oddać cześć błogosławionemu Męczennikowi. Tak skończył się ten wielki dzień 24. Gdy odbywała się uroczystość beatyfikacyjna, ciało Męczennika znajdowało się w kościele dominikanów w Połocku. W 1866 r. do Połocka przyjechała z Petersburga komisja rządowa. W czasie inspekcji oderwała się od sklepienia cegła i spadając raniła jednego z urzędników. Komisarze potraktowali to jako znak interwencji niebios i pospiesznie opuścili kaplicę 25. Ciało Andrzeja Boboli pozostawiono w spokoju aż do rewolucji. W czasach sowieckich podejmowane były kilkakrotnie próby zbezczeszczenia relikwii. 24 Ks. Józef Niżnik, Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa za: 25 O. Felicjan Paluszkiewicz SJ, Św. Andrzej Bobola ( ). Krótka historia o św. Andrzeju Boboli. Za:

15 W dniu 23 czerwca 1922 roku kościół otoczyło wojsko. Po otwarciu trumny ciało obnażono i rzucono nim o posadzkę. Ciało Andrzeja Boboli pozostało nienaruszone. Dnia 20 lipca, mimo protestu wiernych, ciało Andrzeja Boboli zostało wywiezione do Moskwy i umieszczone w gmachu Higienicznej Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia 26. O zwrot relikwii wszczął starania Rząd Polski. Według świadectwa Piusa XI Józef Piłsudski planował szarżę na Połock, by odebrać trumnę z ciałem Andrzeja Boboli, ale zewnętrzne okoliczności udaremniły zamiar. Ważnym dla Polski wydarzeniem było umieszczenie w r w kościele Św. Barbary w Krakowie relikwii Andrzeja Boboli przywiezionych z Połocka przez ks. J. Rostworowskiego. W tym samym roku w Warszawie Ks. kard. A. Kakowski zarządził nowennę, która zakończyła się dnia 8 sierpnia 1920 roku procesją z relikwiami bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa 27. Andrzejowi Boboli przypisywane jest więc wstawiennictwo w uproszeniu zwycięstwa w 1920 roku. W roku 1922 Związek Radziecki dotknęła klęska głodowa. Z pomocą głodującym pospieszył Pius XI. Wówczas Rząd Sowiecki - wobec zasług Papieskiej Komisji Ratowniczej - przychylnie załatwił prośbę Ojca Świętego o wydanie relikwii Andrzeja Boboli. Rząd Sowiecki nie wyraził zgody, aby ciało powieziono przez Polskę, uzgodniono więc drogę przez Odessę i Konstantynopol. Do Rzymu relikwie Andrzeja Boboli przybyły w uroczystość Wszystkich Świętych 1923 roku. Złożono je w kaplicy św. Matyldy na Watykanie, a w maju 1924 r. papież przekazał je do jezuickiego kościoła Il Gesu Tamże O. Felicjan Paluszkiewicz SJ, Obszerne informacje o życiu i działalności św. Andrzeja Boboli, za:

16 Po odzyskaniu niepodległości Episkopat Polski rozpoczął starania o kanonizację błogosławionego Andrzeja. Kanonizacja Andrzeja Boboli odbyła się w Rzymie dnia 17 kwietnia 1938 roku. Po kanonizacji w 1938 r. relikwie przez Jugosławię, Węgry i Czechosłowację dotarły do Polski. Tutaj w triumfalnym pochodzie powieziono je najpierw do Czechowic, później do Oświęcimia, Krakowa, Katowic, Poznania i Łodzi, aż wreszcie trumna stanęła w Warszawie. Wszędzie witano ją z entuzjazmem. W stolicy odbyło się specjalne nabożeństwo na placu Zamkowym, następnie trumnę wystawiono w świętojańskiej katedrze. Prezydent Ignacy Mościcki, jako wotum złożył na trumnie swój Krzyż Niepodległości 29. We wrześniu 1939 r., podczas oblężenia Warszawy, gdy Niemcy nacierali na Mokotów, lotnicy polscy wynieśli relikwie na Stare Miasto i złożyli u stóp NMP Łaskawej w kościele Jezuitów. W czasie Powstania Warszawskiego, gdy płonęła ulica Świętojańska, relikwie przeniesiono do podziemi kościoła św. Jacka. Zawalone gruzem przeleżały do lutego 1945 roku. Po upadku Powstania o trumnę z relikwiami dopytywali się Niemcy. Na szczęście nie dowiedzieli się o miejscu, gdzie ją złożono. Gdy Warszawa została wyzwolona, odkopano trumnę i przy pomocy wojska polskiego przewieziono z powrotem na ul. Rakowiecką 30. Dnia 25 III 1950 r., w obecności Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, ciało Męczennika przełożono do trumny dębowej, aby następnie po odnowieniu właściwego sarkofagu i przebraniu ciała w nowe szaty złożyć je z powrotem do trumny srebrnej. Przez cały ostatni okres (od 1945 r.) relikwie Świętego spoczywały nad ołtarzem głównym kaplicy. 29 Tamże. 30 O. Felicjan Paluszkiewicz SJ, Obszerne informacje o życiu i działalności św. Andrzeja Boboli, za:

17 Dnia 31 VII 1952 r. konsekracji nowego marmurowego ołtarza przewodniczył kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski.

18 Dnia 16 maja 1957 roku, w 300 rocznicę męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli, papież Pius Xii ogłosił poświęconą jemu encyklikę Invicti athletae Christi. W dniu 17 kwietnia 1988 r. w czasie uroczystych obchodów 50-lecia kanonizacji Św. Andrzeja Boboli, w których wzięli udział kard. J. Glemp Prymas Polski oraz Episkopat Polski relikwie zostały przeniesione do nowo wybudowanego Sanktuarium. W 1992 roku dekretem Stolicy Apostolskiej Święty Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Metropolii Warszawskiej, a w roku 2002 Patronem Polski. Papież Pius XII w encyklice Invicti athletae Christi poświęconej Andrzejowi Boboli napisał: Jest naszym gorącym pragnieniem, żeby wszyscy po całym świecie uczestnicy chlubnego miana katolików, a zwłaszcza ci synowie ukochanej przez nas polskiej ziemi, dla których niezwyciężony bohater Chrystusowy Andrzej Bobola jest chlubą i wspaniałym wzorem chrześcijańskiego męstwa, w trzechsetną rocznicę jego zgonu pobożnym sercem i umysłem rozważyli jego męczeństwo i jego świętość. Nie chcemy więc pominąć tej pamiętnej chwili, która złotymi zgłoskami zapisana jest w rocznikach Kościoła, żeby nie wspomnieć o jego życiu i cnocie i żeby tak Wam, Czcigodni Bracia, jak wiernym waszej pasterskiej pieczy zawierzonym, przez to ogólne pismo nie wskazać w nim przykładu, który by każdy wedle swojego stanu i zawodu mógł obrać za przedmiot naśladowania. Wśród innych chlubnych przymiotów przede wszystkim błyszczy w Andrzeju Boboli cnota wiary, której moc, zasilana łaską Bożą, z biegiem lat tak w jego duszy zakorzeniła się i rozrosła, że nadała życiu jego osobliwą cechę i dodała mu odwagi do mężnego podjęcia męczeństwa Papież Pius XII w encyklice Invicti athletae Christi, dz. cyt. Treść encykliki została zamieszczona na stronie -

19 W roku 2007 Ks. Abp Józef Michalik, arcybiskup, metropolita przemyski, w Liście Pasterskim o Świętym Andrzeju Boboli pisał: Pius XII nie krępował się powiedzieć przed światem już w 1957 roku o roli polskiego narodu w zachowaniu jedności i męstwa w wierze. Nie wstydzę się i ja - wbrew wielu małodusznym - przypomnieć zachętę wielkiego Papieża: Bracia Rodacy Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać. Wiarę katolicką i jedność zachowujcie (Invicti athletae Christi, 16.V.1957). Kościół w Polsce musi się bardziej zjednoczyć wokół Chrystusa i Jego Matki poprzez modlitwę, zjednoczyć się w wierze i gotowości do życia bardziej pokornego, gotowego do ofiar, życia zgodnego z Bożymi przykazaniami, o których trzeba mówić w rodzinach i w miejscach pracy. Encyklika Piusa XII o Andrzeju Boboli była skierowana do całego Kościoła. A jednak szczególne, prorocze słowa papież skierował do Polaków stwierdzając, że nasza Ojczyzna i nasz naród był zawsze wierny Chrystusowi oraz, że obrona prawdziwej wiary wiąże się z koniecznością ofiar, ale ta obrona wiary jak stwierdził przed laty papież Pius XII - jest i pozostanie naszą misją dziejową wyznaczoną nam przez Opatrzność.

20 5. MODLITWY DO ANDRZEJA BOBOLI Litania do Andrzeja Boboli Kyrie eleison Chryste eleison. Kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami Św. Andrzeju Bobolo Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany Św. Andrzeju; z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej Św. Andrzeju, apostole Polesia Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony Św. Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali

21 Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali Abyśmy Bogu wiernie służyli Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Módl się za nami święty Andrzeju Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych Módlmy się: Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Mirosław Paciuszkiewicz, S.J.: "Znów o sobie przypomniał. Św. Andrzej w Strachocinie". Oficyna Przeglądu Powszechnego. Warszawa Modlitwa o wstawiennictwo Andrzeja Boboli Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią! Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie, byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen Jacek Bolewski, S.J., Wacław Oszajca, S.J.: "Rok u boku Św. Andrzeja Boboli. Nabożeństwa - Nowenna - Modlitwy." Wydawnictwo WAM. Kraków 1999.

22 Modlitwa za Ojczyznę Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen. Jacek Bolewski, S.J., Wacław Oszajca, S.J.: "Rok u boku Św. Andrzeja Boboli. Nabożeństwa - Nowenna - Modlitwy." Wydawnictwo WAM. Kraków Modlitwa do Św. Andrzeja Boboli jako Patrona Polski Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego,

23 żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kazimierz Bukowski Słownik Polskich Świętych, Wydawnictwo Impuls, Kraków Modlitwa poranna za wstawiennictwem Andrzeja Boboli Już dzień chwalebny jaśnieje I nową radość przynosi, Bo Andrzej oddal swe życie Za zjednoczenie Kościoła. O ciesz się, polska kraino, Że zasłużyłaś na syna, Którego śmierć opromienia Prawdziwej wiary wspólnotę! Przez winę pychy rozdarto Jedyną szatę Chrystusa, Niech krew i miłość Andrzeja Wybłaga jej połączenie. Bo ileż poniósł on trudów, By do jednego Pasterza Zwiedzionych przywieść na powrót I w jednej wierze zachować! Andrzeju, Boży rycerzu, Gdy dziś sławimy hymnami Pamiątkę twego męczeństwa, Oręduj w niebie za nami. Kazimierz Bukowski Słownik Polskich Świętych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 1995.

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA NIEZWYCIĘŻONY MOCARZ CHRYSTUSA MODLITWY DO ANDRZEJA BOBOLI Litania do Andrzeja Boboli Kyrie eleison Chryste eleison. Kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas Ojcze

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA NIEZWYCIĘŻONY MOCARZ CHRYSTUSA OPRACOWANIE MARIA RYŚ Spis treści: 1. Pochodzenie i lata nauki...4 2. Praca duszpasterska.6 3. Męczeństwo.10 4. Kult Andrzeja Boboli..... 11 5. Modlitwy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA NIEZWYCIĘŻONY MOCARZ CHRYSTUSA Cz. 2. 3. Męczeństwo W 1657 roku Kozacy podjęli decyzję dotyczącą zamordowania Andrzeja Boboli. W środę 16 maja 1657 roku Andrzej Bobola dowiedział

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Św. Kamil de Lellis (1550 1614) Patron Miasta Zabrze

Św. Kamil de Lellis (1550 1614) Patron Miasta Zabrze Św. Kamil de Lellis (1550 1614) Patron Miasta Zabrze Statuetka św. Kamila od 2000 roku przyznawana ludziom i instytucjom zasłuŝonym dla Miasta Zabrze O Patronie Zabrza 1550 narodziny Kamila we włoskim

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Mater Ecclesiae MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA REDEMPTORIS MATER. czytaj dalej MATKA KOŚCIOŁA

Mater Ecclesiae MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA REDEMPTORIS MATER. czytaj dalej MATKA KOŚCIOŁA Mater Ecclesiae MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA REDEMPTORIS MATER dalej MATKA KOŚCIOŁA Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka MODLITWA O ŻYCIE WIECZNE Dzień pierwszy Święty Stanisławie Kazimierczyku, gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga, prosimy Cię,

Bardziej szczegółowo

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946 1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Przedmowa K ończy się Rok Wiary 2012-2013 ogłoszony przez ojca świętego Benedykta XVI. Z tej okazji napisał on list apostolski Porta fidei, w którym zachęcił cały Kościół do pogłębienia wiary i dzielenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. KRZYSZTOFA

MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. KRZYSZTOFA 3 MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. KRZYSZTOFA 5 Akt strzelisty Boże, pobłogosław mojej podróży. Spraw, abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże, prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Święty Ʀ8*Ɗ5 : Ojciec # 3 "5 " - # & 35 Pio 1

Święty Ʀ8*Ɗ5 : Ojciec # 3 5  - # & 35 Pio 1 Święty Ojciec Pio 1 3 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2017 Opieka redakcyjna: Klaudia Adamus Opracowanie: Izabela Izdebska Korekta: Dorota Trzcinka Projekt okładki: Andrzej Sochacki Leon Wyczółkowski,

Bardziej szczegółowo

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Błogosławiony Księże Jerzy módl się za nami.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Błogosławiony Księże Jerzy módl się za nami. MODLITWA WSTĘPNA Boże jedynie dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Stowarzyszenie katolickie modlitwy Modlitwy duchowego i NS NMP Eucharystycznej Apostolstwa Modlitwy Ofiarowania -misyjna z kultem Eucharystii Ikonografia namalowany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II 2 2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie * z serca promienie ślesz miłosierdzia. * Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki, * ku nowym czasom jak pielgrzym biały. * Ref. 3.

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

"Słowa nad trumną Prymasa Polski" - list Jana Pawła II do Polaków z okazji uroczystości pogrzebowych kard. Stefana Wyszyńskiego

Słowa nad trumną Prymasa Polski - list Jana Pawła II do Polaków z okazji uroczystości pogrzebowych kard. Stefana Wyszyńskiego Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W jego pogrzebie uczestniczyło ok. pół miliona osób, obecni byli wszyscy polscy biskupi, delegacje większości episkopatów

Bardziej szczegółowo

www.niewolnicymaryi.pl PORTAL PROWADZONYCH PRZEZ MARYJĘ OKRES DRUGI, TYDZIEŃ PIERWSZY POZNANIE SIEBIE (7 dni) Wprowadzenie: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I)

1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I) NABOśEŃSTWO OBLACKIE 17 LUTEGO ROCZNICA ZATWIERDZENIA ZGROMADZENIA NaboŜeństwo eucharystyczne (opracowanie Damian Kopyto omi) 1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I) 17 lutego obchodzimy

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Nowenna przed Uroczystością św. Jana Kantego

Nowenna przed Uroczystością św. Jana Kantego Nowenna przed Uroczystością św. Jana Kantego odmawiana w kościele św. Jana Kantego w Krakowie od 11-19 października Pierwszy dzień nowenny, 11 października, Pomagać potrzebującym modlitwa z Zespołem Charytatywnym

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

NOWENNA do św. Franciszka Ksawerego

NOWENNA do św. Franciszka Ksawerego Litania do św. Franciszka Ksawerego NOWENNA do św. Franciszka Ksawerego Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA List Ministra Generalnego Br. Mauro Jöhri OFMCap NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA 23 Wrzesień 2015 www.ofmcap.org Copyright by: Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini Via Piemonte, 70 00187 Roma

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu)

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu) NIEDZIELA, 10.12.2017. (2. niedziela adwentu) Czytania mszalne: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; - Myśl na dzisiaj: Zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga. - EUCHARYSTIA? (jaka intencja

Bardziej szczegółowo

ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKIEJ. JE. BISKUP EDWARD DAJCZAK herb JE Biskupa Edwarda Dajczaka Ojciec misjonarz Stefan Kawula CSsR

ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKIEJ. JE. BISKUP EDWARD DAJCZAK herb JE Biskupa Edwarda Dajczaka Ojciec misjonarz Stefan Kawula CSsR LISTOPAD 2016 19 ( sobota ) na Mszy św. o godz. 19 00 rozpoczęliśmy Maryjne Rekolekcje w związku z 30 leciem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszej parafii. Rekolekcje prowadził Redemptorysta Ojciec

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZELATOR. wrzesień2016

ZELATOR. wrzesień2016 ZELATOR wrzesień2016 www.zr.diecezja.pl 7 W ROKU NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do udziału w pielgrzymce do Łagiewnik. Odbędzie

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi 3 Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci,

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO. (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA. (przygotowanie i obrzęd)

NABOŻEŃSTWO. (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA. (przygotowanie i obrzęd) NABOŻEŃSTWO (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA (przygotowanie i obrzęd) Rozpoczęcie duchowej adopcji, polegającej na codziennej modlitwie trwającej przez 9 kolejnych miesięcy, winno

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

(do prywatnego odmawiania)

(do prywatnego odmawiania) NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA (do prywatnego odmawiania) DZIEŃ PIERWSZY... 2 DZIEŃ DRUGI... 3 DZIEŃ TRZECI... 4 DZIEŃ CZWARTY... 5 DZIEŃ PIĄTY... 6 DZIEŃ SZÓSTY... 7 DZIEŃ SIÓDMY... 8 DZIEŃ ÓSMY...

Bardziej szczegółowo

Pozdrowienie św. Józefa

Pozdrowienie św. Józefa 3 Pozdrowienie św. Józefa Pozdrawiam Cię, święty Józefie, którego duszę napełniła łaska Boża. Na Twoich rękach został złożony Zbawiciel, a potem wzrastał pod Twoim wejrzeniem. Błogosławionyś Ty między

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo