PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014

2 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka 56, Kraków tel.: (12) , fax: (12) ISBN: SKŁAD I DRUK: PPU Multigraf s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk Bydgoszcz ul. Bielicka 76 C tel./fax: (52) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

3 Projekt... 8 Działania partnerów w projekcie Współpraca międzynarodowa Małopolska Chmura Edukacyjna Prezentacje umiejętności zawodowych Festiwal Zawodów w Małopolsce Czwarta edycja Konkursu Mam Zawód. Mam Fantazję Promocja projektu Dane ogólne podsumowanie projektu

4

5 Oddajemy w Państwa ręce czwartą już publikację podsumowującą kolejny rok realizacji projektu. Ma ona charakter szczególny zawiera bowiem nie tylko to, co udało się nam dokonać wspólnie w minionym roku, ale także to, co razem zrobiliśmy przez ostatnie cztery lata. Małopolska była prekursorem zmian modelu kształcenia zawodowego. Jako pierwsi w kraju postanowiliśmy znacząco wzmocnić ten sektor edukacji zarówno poprzez systematyczne podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów naszych szkół, jak i przede wszystkim poprzez powiązanie kształcenia z rynkiem pracy. To właśnie współpraca z przedsiębiorcami, zarówno z Małopolski jak i całego kraju ma zwiększyć szanse naszej młodzieży na zatrudnienie. Przez ostatnie cztery lata do uczniów i szkół w naszym regionie trafiło ponad 125 milionów złotych. Większość została przeznaczona na szkolenia i kursy, dodatkowe lekcje, wizyty zawodoznawcze i płatne staże. Znaczna część pieniędzy została przekazana na modernizację szkolnych pracowni nauki zawodu i zakup nowoczesnego sprzętu, używanego w przedsiębiorstwach. Jestem przekonany a potwierdzają to także dane gromadzone na bieżąco że nasze starania i zaangażowanie naszych partnerów: samorządów lokalnych, jak również dyrektorów szkół i nauczycieli, a także zapał i aktywność uczniów przynoszą już wymierne efekty. Dlatego też zdecydowaliśmy o przedłużeniu projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w tej formie jeszcze o rok. Zapewniliśmy mu finansowanie. Zadbaliśmy także o to, by w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do roku 2020 na jego realizację nie zabrakło pieniędzy, a nawet było ich jeszcze więcej. Bogatsi o doświadczenia minionych czterech lat, na pewno zadbamy o to, by zostały zainwestowane w przyszłość naszej młodzieży. Marek Sowa Marszałek Małopolski 5

6 6

7 Ponad 66 tysięcy uczniów małopolskich szkół zawodowych, którzy wzięli udział w szkoleniach i kursach zorganizowanych w ramach Modernizacji kształcenia zawodowego to najlepsze podsumowanie niemal pięciu lat realizacji projektu. A przecież ta ogromna liczba młodych ludzi, którzy uzyskali kwalifikacje, podnieśli swoje zawodowe umiejętności lub poszerzyli wiedzę z wybranego przedmiotu nauczania, nie wyczerpuje listy podjętych działań. Ponad 200 małopolskich szkół zawodowych zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w wielu powstały nowe lub zostały znacznie zmodernizowane istniejące pracownie. W ramach współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie korzystają z płatnych staży, dodatkowych praktyk i staży wizyt zawodoznawczych. Uczestniczą w wizytach studyjnych, a w ramach komponentu ponadnarodowego mają możliwość porównania edukacji i i pracy w konkretnych zawodach w Polsce i na zachodzie Europy. Coraz śmielej biorą udział w konkursach zawodowych, a ofertę szkół i nabyte umiejętności prezentują podczas marcowych Festiwali Zawodów. Myślę, że my wszyscy, zaangażowani w realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, możemy być dumni z efektów naszej kilkuletniej pracy. Zrobiliśmy naprawdę sporo, by zmienić wizerunek kształcenia zawodowego i stworzyć młodym Małopolanom lepsze szanse na rynku pracy. Nasze osiągnięcia są doceniane jesteśmy stawiani za wzór innym polskim województwom, a Ministerstwo Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny ogłosiło rokiem kształcenia zawodowego. Zastosowane przez nas rozwiązania są wzorem dla innych. Chętnie się dzielimy naszymi doświadczeniami, w przekonaniu, że dobre szkolnictwo zawodowe to przepustka do atrakcyjnych ofert pracy w kraju i zagranicą. Chcemy kontynuować projekt, doskonaląc zastosowane rozwiązania. Bardzo dużo już zrobiliśmy, ale wciąż sporo jeszcze przed nami. Roman Ciepiela Wicemarszałek Małopolski 7

8 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to projekt, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Prowadzone od 2010 roku działania objęły 278 szkół zawodowych ponad 66 tysięcy uczniów i słuchaczy, którym stworzono możliwość skorzystania z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w 7 kluczowych dla województwa małopolskiego branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. Projekt jest realizowany w całym województwie, w partnerstwie ze wszystkimi 22 powiatami województwa oraz 3 gminami i 5 podmiotami niepublicznymi. Korzystają z niego także uczniowie 3 zespołów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 6 szkół Województwa Małopolskiego. W ramach projektu szkoły organizują kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe praktyki, staże wizyty zawodoznawcze, płatne staże w przedsiębiorstwach, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii informatycznych oraz branżowych języków obcych, prowadzą także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. Od 2011 roku organizowany jest konkurs Mam zawód. Mam fantazję, służący promocji kształcenia zawodowego oraz prezentacji umiejętności zawodowych. Działania projektu obejmują również współpracę międzynarodową. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w seminariach oraz wizytach studyjnych w szkołach, firmach oraz centrach kształcenia praktycznego regionów partnerskich niemieckiej Turyngii i francuskiego regionu Rodan-Alpy. Wsparciem objęci zostali uczniowie i słuchacze techników, techników uzupełniających, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych dla młodzieży. Jednym z priorytetów projektu jest wzmocnienie współpracy małopolskich szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. Na koniec września 2014 roku działania takie podjęło 213 szkół, ponad 29 tysięcy uczniów i słuchaczy skorzystało z organizowanych w ramach Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce dodatkowych praktyk, staży wizyt zawodoznawczych oraz staży z możliwością wypłaty uczniom sty- 8

9 pendium. Staże z możliwością wypłaty stypendium to nowa forma wsparcia praktycznej nauki zawodu. Na ich realizację przeznaczono ok. 4 mln zł. Do końca września 2014 odbyło je ponad osób ze szkół prowadzonych przez 19 małopolskich powiatów, 3 partnerów niepublicznych oraz Województwo Małopolskie. Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do uczniów i słuchaczy, projekt w ramach tzw. cross-financingu umożliwia także modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny, unowocześniający i uatrakcyjniający kształcenie we wszystkich kluczowych branżach. Do końca września 2014 przeznaczono na takie działania ponad 14 milionów złotych. Specjalistyczny sprzęt trafił do 215 szkół realizujących projekt, a 186 wyposażono w nowoczesne materiały dydaktyczne. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 POKL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. BUDŻET PROJEKTU: zł w tym: dofinansowanie: ,81 zł wkład własny: ,19 zł OKRES REALIZACJI:

10 GMINA MIEJSKA KRAKÓW Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Gminie Miejskiej Kraków przeznaczono ,68 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 7793 osoby (kobiety 2303, mężczyźni 5490). Uczniowie krakowskich szkół, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs obsługi użytkowego programu księgowego CDN Optima, obsługi użytkowego programu księgowego Symfonia, kurs księgowości małych firm, korespondencji biurowej e-learning, profesjonalnego wizerunku w biznesie, zastosowania nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w laboratoryjnych pracach badawczych związanych z ochroną środowiska, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, kurs kreatywnych technik koloryzacji włosów, stylizacji i wizażu, kreatywnych technik upięć włosów, florystyki, komputerowego wspomagania projektowania obsługi programu AutoCAD, rysunku i malarstwa z wykorzystaniem różnych technik i stylów z elementami rysunku technicznego, edytorstwa, podstaw reklamy i marketingu, kurs rozwijający kreatywność, podstaw psychologii i socjologii, fotografii prasowej, nowych technologii w drukarstwie, informatyczny dla zawodów poligraficznych, nowych technologii w introligatorstwie, obsługi komputerowych systemów przygotowania procesu produkcyjnego, kurs od projektu do wyrobu gotowego, Elementy rękodzieła, logistyki, podstaw systemu operacyjnego Linux sieci i usługi serwerowe, kreacji artystycznej, programowania php, html, aplikacji Flash, kurs SEP, kurs układów sterowania, komputerowego projektowania oświetlenia elektrycznego, wykonywania szaf sterowniczych i tablic rozdzielczych, ECDL, rejestracji, odtwarzania i cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, wspomagania projektowania w CAD, kurs Corel, programowania nowoczesnych aplikacji internetowych w oparciu o platformę: Flex, Air, techniki światłowodowej, badania parametrów łącz, układów cyfrowych montaż, eksploatacji, techniki zabez- 10

11 pieczeń pomieszczeń instalacje, uruchomienie, monitoring, certyfikat MCTS, grafiki komputerowej, cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, elektroniki, kurs AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym, kurs z zakresu prac malarsko-tapeciarskich, prac posadzkarsko-okładzinowych, robót blacharsko- -dekarskich, sztukatora z elementami ceramiki dekoracyjnej, kurs roboty brukarskie, montażu i renowacji mebli, obsługi programu kosztorysowania robót budowlanych Zuzia, komputerowego wspomagania projektowania, kurs obsługi programu AutoCAD Architecture oraz AutoCAD 3ds Max, kurs 2 modułowe komputerowe wspomaganie kierowania i obsługi AutoCAD Civil 3D projektowanie dróg, obsługi nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, prawa jazdy kat. B, kurs kosztorysowania w programie Zuzia poprzedzony kursem przedmiarowania, animatora czasu wolnego, wychowawcy kolonijnego, kasjera walutowego, kurs dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych, obsługi serwonapędów i falowników, obsługi przyrządów pomiarowych występujących w mechatronice pojazdów samochodowych, programowania CAD/CAM/ CNC, spawania metodą MAG, spawania gazowego 311, kurs układów zapłonowych, benzynowych systemów wtryskowych, systemów Diesla EDC, systemów Comon Rail I i II generacja, systemów Comon Rail III generacja, diagnozy EOBD, diagnostyki benzynowych systemów wtryskowych, diagnostyki komputerowej z wykorzystaniem testera KTS Firmy Bosch, klimatyzacji w pojazdach samochodowych, prawa jazdy kat. C, operatora wózka widłowego, programowania sterowników PLC, kurs obsługi, konserwacji oraz montażu maszyn, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv, nauki oprogramowania w języku C++, nauki języka programowania Java Web Developement-JSP, projektowania stron www, kurs samochodowych sieci informatycznych, eksploatacji naprawy i konserwacji układów mechatronicznych ciągników i maszyn ogrodniczych, kurs automatyki budynkowej z programowaniem HMI, spawania TIG, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie toczenie, animacji ukierunkowanej na dynamiczne strony internetowe, komputerowego rysunku technicznego, kreowania stron internetowych, konfiguracji infrastruktury sieciowej Windows Serwer 2008, projektowania sieci komputerowych w programie PACKET TRACER, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, kwalifikacyjny do 1 kv w zakresie aparatury kontrolno- -pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń, kurs praktycznego zastosowania Adobe ProPremier, obsługi plotera tnąco-rysującego, programowania obsługi i zastosowania robotów w przemyśle, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie frezowanie, kurs inteligentnych systemów alarmowych, specjalistycznych analiz chemicznych, szkolenie CISCO, Autodesk (AutoCAD), Inventor, AutoCAD Elec, 3dmax Design, Sybase, Corel Draw, Corel Photopaint, Apple, Novell, XML, Adobe, Microsoft-Office 2007, Microsoft- -Serwer 2008, Microsoft-Windows 7 oraz zajęcia dodatkowe z technologii informacyjnych, techniki posługiwania się blenderem grafika 3D, kurs nowe trendy w cukiernictwie karmel, czekolada, marcepan w produkcji i dekoracji wyrobów cukierniczych, gastronomiczny (m.in. ocena towaroznawcza, obróbka wstępna różnych surowców, np. ryb i owoców morza, dziczyzny, itd.), baristyczny Latte Art., barmański, murarza architektury ogrodowej, kurs z kompozycji i aranżacji roślinnych. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 5731 osób. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 1985 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty 11

12 studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 107 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 2429 osób z czego w płatnych stażach uczestniczyły 392 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: do zajęć geodezyjnych i inżynierii środowiska, do zajęć z inżynierii środowiska, cukierniczą, gastronomiczną, AutoCADa dla branży budowlanej, logistyczną, informatyczno-elektroniczną, blacharsko-dekarską, informatyczną, elektryczną SEP, CISCO, odzieżową, aplikacji klienckich i serwerowych, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, teleinformatyczną, inteligentnych systemów alarmowych, obrabiarek sterowanych numerycznie, światłowodową, sieci komputerowych. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie ul. Kapucyńska 2, Kraków Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza w Krakowie ul. Lea 235, Kraków

13 Zespół Szkół nr 1 im. św. R. Kalinowskiego w Krakowie ul. Ułanów 3, Kraków Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie ul. Krupnicza 44, Kraków Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. S. Humberta w Krakowie al. Mickiewicza 5, Kraków Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie ul. Szablowskiego 1, Kraków

14 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. O. Bujwida w Krakowie ul. Zamoyskiego 6, Kraków Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie ul. Ułanów 9, Kraków Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. M. Grzegorzewskiej w Krakowie os. Sportowe 28, Kraków Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie ul. Loretańska 16, Kraków

15 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. S. Wyspiańskiego w Krakowie ul. Cechowa 57, Kraków Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie os. Tysiąclecia 38, Kraków Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie ul. Monte Cassino 31, Kraków Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie os. Szkolne 26, Kraków

16 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. K. Górskiego w Krakowie al. Skrzyneckiego 12, Kraków Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. A. Sapiehy w Krakowie ul. Rzeźnicza 4, Kraków Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ul. Krupnicza 42a, Kraków

17 MIASTO TARNÓW Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w mieście Tarnów przeznaczono ,53 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 3986 osób (kobiety 1411, mężczyźni 2575). Uczniowie tarnowskich szkół mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs spawacza, dla elektryków (SEP), obsługi ładowarko-koparki, obsługi lekkiego sprzętu, tynków maszynowych, kurs obrabiarek CNC, montażu rusztowań z uprawnieniami, diagnostyki pojazdów samochodowych, kurs komputerowego systemu nawigacji i identyfikacji pojazdów, fotogrametrii, cyfrowej edycji map, obsługi odbiorników satelitarnych, nowoczesnej techniki pomiaru tachometrii niwelatorów elektronicznych, mechatroniki i automatyki, automatyki i robotyki, kurs AutoCAD, obsługi kas fiskalnych, obsługi księgowej małej firmy, brukarstwa/kamieniarstwa, sztu- katorstwa, prawa jazdy, kosmetologii i wizażu, barmański, baristy, florystyczny, bukieciarstwa, carvingu, aranżacji ogrodów. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 2070 osób. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 2210 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 78 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 1080 osób. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: wizażu, kosmetologii i fryzjerstwa, elektryczno- -elektroniczną, pojazdów samochodowych, usługowo-gastronomiczną, systemów logistycznych, budowlaną, geodezyjną. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie ul. Bema 9/11, Tarnów

18 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie ul. Brodzińskiego 9, Tarnów Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie ul. Lippóczy ego 4a, Tarnów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie ul. Romanowicza 9, Tarnów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów

19 Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie-Mościcach ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. T. Kościuszki w Tarnowie ul. Sanguszków 28, Tarnów Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie ul. Piłsudskiego 19, Tarnów Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie ul. Szujskiego 13, Tarnów

20 Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie ul. Legionów 15, Tarnów Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Szujskiego 13, Tarnów

21 MIASTO NOWY SĄCZ Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w mieście Nowy Sącz przeznaczono ,79 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 3780 osób (kobiety 1151, mężczyźni 2629). Uczniowie nowosądeckich szkół, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs spawalniczy instalacji gazowych, napełniania butli gazowych LPG, kurs zdobycia uprawnień HDS, blacharza, lakiernictwa, spedytora, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków jezdniowych, zdobycia uprawnień SEP, zdobycia uprawnień serwisanta urządzeń elektronicznych montażu i pracy na rusztowaniach, kurs montażu stolarki okiennej, obróbki i montażu płyt wiórowych i materiałów drewnopochodnych, fliziarza, naprawy i modyfikacji Układów Elektronicznych oraz płyt drukowanych elementy SMD, kurs docieplenia elewacji zewnętrznych, zgrzewania tworzyw, wykorzystania ICT w nauczaniu/ uczeniu się przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i przedmiotów zawodowych, kurs obsługi programu księgowego Symfonia, CDN Optima, kadry i płace, projektowania w programie AutoCAD, specjalisty w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów finansowanych ze środków UE, kurs komputerowego projektowania nowoczesnych instalacji elektrycznych, komputerowego wspomagania tworzenia dokumentacji zakup oprogramowania, grafiki komputerowej, programowania aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych, administracji usługami sieciowymi w oparciu o system Linux, kurs usług hostingowych i aplikacji internetowych, projektowania mikrokontrolerów, nabycia uprawnień serwisanta urządzeń komputerowych i elektronicznych, administracji systemami Windows, administracji sieciami komputerowymi typu LAN, kurs marketingu w branży IT, komputerowego projektowania odzieży, nowoczesnych technologii w produkcji odzieży skanowanie sylwetki ludzkiej przy pomocy skanera skaner 3D, projektowania i wykonania odzieży dziecięcej wyprawka dziecięca elementy galanterii i odzieży skórzanej, zastosowania technik komputerowych w hafcie, obsługi kas fiskalnych, kosztorysowania, książki przychodów i rozchodów, kurs prawa jazdy kat. B, prawa jazdy kat. C, kurs krok do kariery zawodowej, zajęcia doskonalące w zakresie dekoracji wnętrz, aranżacji stołu, kurs gospodarowania zasobami majątkowymi przedsiębiorstwa, fryzjerstwa, prasowacza, barmański, kelnera, baristy, carvingu, decoupage technika dekorowania, zdobnictwa cukierniczego. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 2253 osoby. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowały 1842 osoby. W zajęciach z doradztwa zawodowego wzięły udział 1242 osoby. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 50 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 1593 osoby z czego w płatnych stażach uczestniczyły 52 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: komputerową, językową, elektroniki. 21

22 Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84, Nowy Sącz Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu ul. Podhalańska 38, Nowy Sącz Zespół Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2, Nowy Sącz

23 Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu ul. św. Ducha 6, Nowy Sącz Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu ul. Magazynowa 6, Nowy Sącz Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu ul. Szwedzka 17, Nowy Sącz Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, Nowy Sącz

24 Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. J. Kustronia w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4, Nowy Sącz Zespół Szkół Samochodowych im. T. Tańskiego w Nowym Sączu ul. Rejtana 18, Nowy Sącz

25 POWIAT BOCHEŃSKI Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w powiecie bocheńskim przeznaczono ,76 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 2028 osób (kobiety 909, mężczyźni 1119). Uczniowie powiatu bocheńskiego, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs spawacza, operatora wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, kosztorysowania i planowania (programy Zuzia, MetriCAD, Planista) dla technika budownictwa oraz dla drogowców, kurs obsługi programu do projektowania BricsCAD dla technika budownictwa oraz dla technika drogownictwa, operatora koparko-ładowarki, operatora walca drogowego, kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, montażu suchych tynków, kurs Auto- CAD, kosztorysowania (z wykorzystaniem programów komputerowych) dla technika budownictwa oraz dla technika architektury krajobrazu, kurs obsługi kas fiskalnych z obsługą klienta, projektowania stron www, obsługi obrabiarek numerycznych systemami MTS CNC CAD/CAM, obsługi tokarki i frezarki, diagnostyki pojazdów samochodowych, florystyki, barmański z podstawami flair, sommelierski, baristyczny, kelnerski, z zakresu przygotowania cateringu z elementami florystyki, bukieciarstwa, carvingu, kurs obsługi GPS w geodezji, cukiernicze wypieki i dekoracje porcjowe, kosmetyczny. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 975 osób. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 770 osób. W zajęciach z doradztwa zawodowego wzięło udział 30 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięły udział 43 osoby. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 1017 osób z czego w płatnych stażach uczestniczyły 74 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: językową, komputerową, gastronomiczną, geodezyjną. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Bochni ul. Windakiewicza 23, Bochnia

26 Zespół Szkół nr 2 im. S. Konarskiego w Bochni ul. Stasiaka 1, Bochnia Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni ul. Krakowska 20, Bochnia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni ul. Stasiaka 1a, Bochnia Zespół Szkół im. JP II w Łapanowie Łapanów 32, Łapanów

27 Zespół Szkół im. prof. J. Włodka w Dąbrowicy ul. Chrostowa 1, Sobolów

28 POWIAT BRZESKI Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w powiecie brzeskim przeznaczono ,54 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 2075 osób (kobiety 903, mężczyźni 1172). Uczniowie powiatu brzeskiego, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs operatora wózków widłowych, ślusarza spawacza, fliziarza (posadzkarza, glazurnika), frezera, tokarza, kurs prawa jazdy kat. B i kat. C, operatora obrabiarek CNC, fakturowania i obsługi kas fiskalnych, kurs kosztorysowania, programowania sterowników PLC, programowania robotów mobilnych, programowania robotów przemysłowych, kurs na uprawnienia do 1kV (SEP), konserwacji i obsługi napędów elektrycznych, konserwacji i obsługi napędów pneumatycznych i hydraulicznych, administracji i obsługi baz danych, pomiarów geodezyjnych metodą GPS, kurs komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, elektroniki pojazdowej, operatora koparko-ładowarki, kurs tworzenia internetowych aplikacji bazodanowych PHP i MySQL, administrowania serwerem z systemem Linux, kurs kasjera fakturzysty z obsługą kas fiskalnych, obsługi wózków widłowych, kurs z zakresu technicznych środków pracy biurowej i ich zastosowania w firmie gastronomicznej, kurs z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, obsługi specjalistycznych programów finansowo-księgowych, kurs profesjonalnego pracownika sekretariatu, specjalisty ds. funduszy unijnych, jak i w co inwestować żeby zarobić?, specjalisty ds. kadr i płac, obsługi komputerowych programów magazynowych, obsługi nowoczesnych multimediów, zastosowania nowoczesnych urządzeń IT w handlu, administrowania siecią oraz obsługi baz danych, systemów kadrowo-płacowych, obróbki zdjęć cyfrowych i materiału video, specjalisty ds. turystycznych, przedłużania włosów, stylizacji i wizażu, zdobnictwa cukierniczego, kurs kuchnie świata, kuchnia regionalna, organizatora usług cateringowych, kelnera, dietetyka, barmański, carvingu, baristyczny, managera restauracji/gastronomii, florystyczny oraz kurs języka migowego. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 1643 osoby. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 795 osób. W zajęciach z doradztwa zawodowego wzięło udział 51 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 40 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 933 osoby z czego w płatnych stażach uczestniczyły 122 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: informatyczną, gastronomiczną, językową, ekonomiczną, symulacyjną. 28

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo