PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014

2 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka 56, Kraków tel.: (12) , fax: (12) ISBN: SKŁAD I DRUK: PPU Multigraf s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk Bydgoszcz ul. Bielicka 76 C tel./fax: (52) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

3 Projekt... 8 Działania partnerów w projekcie Współpraca międzynarodowa Małopolska Chmura Edukacyjna Prezentacje umiejętności zawodowych Festiwal Zawodów w Małopolsce Czwarta edycja Konkursu Mam Zawód. Mam Fantazję Promocja projektu Dane ogólne podsumowanie projektu

4

5 Oddajemy w Państwa ręce czwartą już publikację podsumowującą kolejny rok realizacji projektu. Ma ona charakter szczególny zawiera bowiem nie tylko to, co udało się nam dokonać wspólnie w minionym roku, ale także to, co razem zrobiliśmy przez ostatnie cztery lata. Małopolska była prekursorem zmian modelu kształcenia zawodowego. Jako pierwsi w kraju postanowiliśmy znacząco wzmocnić ten sektor edukacji zarówno poprzez systematyczne podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów naszych szkół, jak i przede wszystkim poprzez powiązanie kształcenia z rynkiem pracy. To właśnie współpraca z przedsiębiorcami, zarówno z Małopolski jak i całego kraju ma zwiększyć szanse naszej młodzieży na zatrudnienie. Przez ostatnie cztery lata do uczniów i szkół w naszym regionie trafiło ponad 125 milionów złotych. Większość została przeznaczona na szkolenia i kursy, dodatkowe lekcje, wizyty zawodoznawcze i płatne staże. Znaczna część pieniędzy została przekazana na modernizację szkolnych pracowni nauki zawodu i zakup nowoczesnego sprzętu, używanego w przedsiębiorstwach. Jestem przekonany a potwierdzają to także dane gromadzone na bieżąco że nasze starania i zaangażowanie naszych partnerów: samorządów lokalnych, jak również dyrektorów szkół i nauczycieli, a także zapał i aktywność uczniów przynoszą już wymierne efekty. Dlatego też zdecydowaliśmy o przedłużeniu projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w tej formie jeszcze o rok. Zapewniliśmy mu finansowanie. Zadbaliśmy także o to, by w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do roku 2020 na jego realizację nie zabrakło pieniędzy, a nawet było ich jeszcze więcej. Bogatsi o doświadczenia minionych czterech lat, na pewno zadbamy o to, by zostały zainwestowane w przyszłość naszej młodzieży. Marek Sowa Marszałek Małopolski 5

6 6

7 Ponad 66 tysięcy uczniów małopolskich szkół zawodowych, którzy wzięli udział w szkoleniach i kursach zorganizowanych w ramach Modernizacji kształcenia zawodowego to najlepsze podsumowanie niemal pięciu lat realizacji projektu. A przecież ta ogromna liczba młodych ludzi, którzy uzyskali kwalifikacje, podnieśli swoje zawodowe umiejętności lub poszerzyli wiedzę z wybranego przedmiotu nauczania, nie wyczerpuje listy podjętych działań. Ponad 200 małopolskich szkół zawodowych zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w wielu powstały nowe lub zostały znacznie zmodernizowane istniejące pracownie. W ramach współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie korzystają z płatnych staży, dodatkowych praktyk i staży wizyt zawodoznawczych. Uczestniczą w wizytach studyjnych, a w ramach komponentu ponadnarodowego mają możliwość porównania edukacji i i pracy w konkretnych zawodach w Polsce i na zachodzie Europy. Coraz śmielej biorą udział w konkursach zawodowych, a ofertę szkół i nabyte umiejętności prezentują podczas marcowych Festiwali Zawodów. Myślę, że my wszyscy, zaangażowani w realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, możemy być dumni z efektów naszej kilkuletniej pracy. Zrobiliśmy naprawdę sporo, by zmienić wizerunek kształcenia zawodowego i stworzyć młodym Małopolanom lepsze szanse na rynku pracy. Nasze osiągnięcia są doceniane jesteśmy stawiani za wzór innym polskim województwom, a Ministerstwo Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny ogłosiło rokiem kształcenia zawodowego. Zastosowane przez nas rozwiązania są wzorem dla innych. Chętnie się dzielimy naszymi doświadczeniami, w przekonaniu, że dobre szkolnictwo zawodowe to przepustka do atrakcyjnych ofert pracy w kraju i zagranicą. Chcemy kontynuować projekt, doskonaląc zastosowane rozwiązania. Bardzo dużo już zrobiliśmy, ale wciąż sporo jeszcze przed nami. Roman Ciepiela Wicemarszałek Małopolski 7

8 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to projekt, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Prowadzone od 2010 roku działania objęły 278 szkół zawodowych ponad 66 tysięcy uczniów i słuchaczy, którym stworzono możliwość skorzystania z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w 7 kluczowych dla województwa małopolskiego branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. Projekt jest realizowany w całym województwie, w partnerstwie ze wszystkimi 22 powiatami województwa oraz 3 gminami i 5 podmiotami niepublicznymi. Korzystają z niego także uczniowie 3 zespołów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 6 szkół Województwa Małopolskiego. W ramach projektu szkoły organizują kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe praktyki, staże wizyty zawodoznawcze, płatne staże w przedsiębiorstwach, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii informatycznych oraz branżowych języków obcych, prowadzą także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. Od 2011 roku organizowany jest konkurs Mam zawód. Mam fantazję, służący promocji kształcenia zawodowego oraz prezentacji umiejętności zawodowych. Działania projektu obejmują również współpracę międzynarodową. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w seminariach oraz wizytach studyjnych w szkołach, firmach oraz centrach kształcenia praktycznego regionów partnerskich niemieckiej Turyngii i francuskiego regionu Rodan-Alpy. Wsparciem objęci zostali uczniowie i słuchacze techników, techników uzupełniających, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych dla młodzieży. Jednym z priorytetów projektu jest wzmocnienie współpracy małopolskich szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. Na koniec września 2014 roku działania takie podjęło 213 szkół, ponad 29 tysięcy uczniów i słuchaczy skorzystało z organizowanych w ramach Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce dodatkowych praktyk, staży wizyt zawodoznawczych oraz staży z możliwością wypłaty uczniom sty- 8

9 pendium. Staże z możliwością wypłaty stypendium to nowa forma wsparcia praktycznej nauki zawodu. Na ich realizację przeznaczono ok. 4 mln zł. Do końca września 2014 odbyło je ponad osób ze szkół prowadzonych przez 19 małopolskich powiatów, 3 partnerów niepublicznych oraz Województwo Małopolskie. Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do uczniów i słuchaczy, projekt w ramach tzw. cross-financingu umożliwia także modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny, unowocześniający i uatrakcyjniający kształcenie we wszystkich kluczowych branżach. Do końca września 2014 przeznaczono na takie działania ponad 14 milionów złotych. Specjalistyczny sprzęt trafił do 215 szkół realizujących projekt, a 186 wyposażono w nowoczesne materiały dydaktyczne. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 POKL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. BUDŻET PROJEKTU: zł w tym: dofinansowanie: ,81 zł wkład własny: ,19 zł OKRES REALIZACJI:

10 GMINA MIEJSKA KRAKÓW Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Gminie Miejskiej Kraków przeznaczono ,68 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 7793 osoby (kobiety 2303, mężczyźni 5490). Uczniowie krakowskich szkół, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs obsługi użytkowego programu księgowego CDN Optima, obsługi użytkowego programu księgowego Symfonia, kurs księgowości małych firm, korespondencji biurowej e-learning, profesjonalnego wizerunku w biznesie, zastosowania nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w laboratoryjnych pracach badawczych związanych z ochroną środowiska, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, kurs kreatywnych technik koloryzacji włosów, stylizacji i wizażu, kreatywnych technik upięć włosów, florystyki, komputerowego wspomagania projektowania obsługi programu AutoCAD, rysunku i malarstwa z wykorzystaniem różnych technik i stylów z elementami rysunku technicznego, edytorstwa, podstaw reklamy i marketingu, kurs rozwijający kreatywność, podstaw psychologii i socjologii, fotografii prasowej, nowych technologii w drukarstwie, informatyczny dla zawodów poligraficznych, nowych technologii w introligatorstwie, obsługi komputerowych systemów przygotowania procesu produkcyjnego, kurs od projektu do wyrobu gotowego, Elementy rękodzieła, logistyki, podstaw systemu operacyjnego Linux sieci i usługi serwerowe, kreacji artystycznej, programowania php, html, aplikacji Flash, kurs SEP, kurs układów sterowania, komputerowego projektowania oświetlenia elektrycznego, wykonywania szaf sterowniczych i tablic rozdzielczych, ECDL, rejestracji, odtwarzania i cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, wspomagania projektowania w CAD, kurs Corel, programowania nowoczesnych aplikacji internetowych w oparciu o platformę: Flex, Air, techniki światłowodowej, badania parametrów łącz, układów cyfrowych montaż, eksploatacji, techniki zabez- 10

11 pieczeń pomieszczeń instalacje, uruchomienie, monitoring, certyfikat MCTS, grafiki komputerowej, cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, elektroniki, kurs AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym, kurs z zakresu prac malarsko-tapeciarskich, prac posadzkarsko-okładzinowych, robót blacharsko- -dekarskich, sztukatora z elementami ceramiki dekoracyjnej, kurs roboty brukarskie, montażu i renowacji mebli, obsługi programu kosztorysowania robót budowlanych Zuzia, komputerowego wspomagania projektowania, kurs obsługi programu AutoCAD Architecture oraz AutoCAD 3ds Max, kurs 2 modułowe komputerowe wspomaganie kierowania i obsługi AutoCAD Civil 3D projektowanie dróg, obsługi nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, prawa jazdy kat. B, kurs kosztorysowania w programie Zuzia poprzedzony kursem przedmiarowania, animatora czasu wolnego, wychowawcy kolonijnego, kasjera walutowego, kurs dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych, obsługi serwonapędów i falowników, obsługi przyrządów pomiarowych występujących w mechatronice pojazdów samochodowych, programowania CAD/CAM/ CNC, spawania metodą MAG, spawania gazowego 311, kurs układów zapłonowych, benzynowych systemów wtryskowych, systemów Diesla EDC, systemów Comon Rail I i II generacja, systemów Comon Rail III generacja, diagnozy EOBD, diagnostyki benzynowych systemów wtryskowych, diagnostyki komputerowej z wykorzystaniem testera KTS Firmy Bosch, klimatyzacji w pojazdach samochodowych, prawa jazdy kat. C, operatora wózka widłowego, programowania sterowników PLC, kurs obsługi, konserwacji oraz montażu maszyn, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv, nauki oprogramowania w języku C++, nauki języka programowania Java Web Developement-JSP, projektowania stron www, kurs samochodowych sieci informatycznych, eksploatacji naprawy i konserwacji układów mechatronicznych ciągników i maszyn ogrodniczych, kurs automatyki budynkowej z programowaniem HMI, spawania TIG, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie toczenie, animacji ukierunkowanej na dynamiczne strony internetowe, komputerowego rysunku technicznego, kreowania stron internetowych, konfiguracji infrastruktury sieciowej Windows Serwer 2008, projektowania sieci komputerowych w programie PACKET TRACER, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, kwalifikacyjny do 1 kv w zakresie aparatury kontrolno- -pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń, kurs praktycznego zastosowania Adobe ProPremier, obsługi plotera tnąco-rysującego, programowania obsługi i zastosowania robotów w przemyśle, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie frezowanie, kurs inteligentnych systemów alarmowych, specjalistycznych analiz chemicznych, szkolenie CISCO, Autodesk (AutoCAD), Inventor, AutoCAD Elec, 3dmax Design, Sybase, Corel Draw, Corel Photopaint, Apple, Novell, XML, Adobe, Microsoft-Office 2007, Microsoft- -Serwer 2008, Microsoft-Windows 7 oraz zajęcia dodatkowe z technologii informacyjnych, techniki posługiwania się blenderem grafika 3D, kurs nowe trendy w cukiernictwie karmel, czekolada, marcepan w produkcji i dekoracji wyrobów cukierniczych, gastronomiczny (m.in. ocena towaroznawcza, obróbka wstępna różnych surowców, np. ryb i owoców morza, dziczyzny, itd.), baristyczny Latte Art., barmański, murarza architektury ogrodowej, kurs z kompozycji i aranżacji roślinnych. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 5731 osób. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 1985 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty 11

12 studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 107 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 2429 osób z czego w płatnych stażach uczestniczyły 392 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: do zajęć geodezyjnych i inżynierii środowiska, do zajęć z inżynierii środowiska, cukierniczą, gastronomiczną, AutoCADa dla branży budowlanej, logistyczną, informatyczno-elektroniczną, blacharsko-dekarską, informatyczną, elektryczną SEP, CISCO, odzieżową, aplikacji klienckich i serwerowych, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej, instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, teleinformatyczną, inteligentnych systemów alarmowych, obrabiarek sterowanych numerycznie, światłowodową, sieci komputerowych. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie ul. Kapucyńska 2, Kraków Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza w Krakowie ul. Lea 235, Kraków

13 Zespół Szkół nr 1 im. św. R. Kalinowskiego w Krakowie ul. Ułanów 3, Kraków Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie ul. Krupnicza 44, Kraków Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. S. Humberta w Krakowie al. Mickiewicza 5, Kraków Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie ul. Szablowskiego 1, Kraków

14 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. O. Bujwida w Krakowie ul. Zamoyskiego 6, Kraków Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie ul. Ułanów 9, Kraków Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. M. Grzegorzewskiej w Krakowie os. Sportowe 28, Kraków Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie ul. Loretańska 16, Kraków

15 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. S. Wyspiańskiego w Krakowie ul. Cechowa 57, Kraków Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie os. Tysiąclecia 38, Kraków Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie ul. Monte Cassino 31, Kraków Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie os. Szkolne 26, Kraków

16 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. K. Górskiego w Krakowie al. Skrzyneckiego 12, Kraków Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. A. Sapiehy w Krakowie ul. Rzeźnicza 4, Kraków Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ul. Krupnicza 42a, Kraków

17 MIASTO TARNÓW Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w mieście Tarnów przeznaczono ,53 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 3986 osób (kobiety 1411, mężczyźni 2575). Uczniowie tarnowskich szkół mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs spawacza, dla elektryków (SEP), obsługi ładowarko-koparki, obsługi lekkiego sprzętu, tynków maszynowych, kurs obrabiarek CNC, montażu rusztowań z uprawnieniami, diagnostyki pojazdów samochodowych, kurs komputerowego systemu nawigacji i identyfikacji pojazdów, fotogrametrii, cyfrowej edycji map, obsługi odbiorników satelitarnych, nowoczesnej techniki pomiaru tachometrii niwelatorów elektronicznych, mechatroniki i automatyki, automatyki i robotyki, kurs AutoCAD, obsługi kas fiskalnych, obsługi księgowej małej firmy, brukarstwa/kamieniarstwa, sztu- katorstwa, prawa jazdy, kosmetologii i wizażu, barmański, baristy, florystyczny, bukieciarstwa, carvingu, aranżacji ogrodów. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 2070 osób. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 2210 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 78 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 1080 osób. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: wizażu, kosmetologii i fryzjerstwa, elektryczno- -elektroniczną, pojazdów samochodowych, usługowo-gastronomiczną, systemów logistycznych, budowlaną, geodezyjną. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie ul. Bema 9/11, Tarnów

18 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie ul. Brodzińskiego 9, Tarnów Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie ul. Lippóczy ego 4a, Tarnów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie ul. Romanowicza 9, Tarnów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów

19 Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie-Mościcach ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. T. Kościuszki w Tarnowie ul. Sanguszków 28, Tarnów Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie ul. Piłsudskiego 19, Tarnów Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie ul. Szujskiego 13, Tarnów

20 Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie ul. Legionów 15, Tarnów Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Szujskiego 13, Tarnów

21 MIASTO NOWY SĄCZ Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w mieście Nowy Sącz przeznaczono ,79 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 3780 osób (kobiety 1151, mężczyźni 2629). Uczniowie nowosądeckich szkół, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs spawalniczy instalacji gazowych, napełniania butli gazowych LPG, kurs zdobycia uprawnień HDS, blacharza, lakiernictwa, spedytora, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków jezdniowych, zdobycia uprawnień SEP, zdobycia uprawnień serwisanta urządzeń elektronicznych montażu i pracy na rusztowaniach, kurs montażu stolarki okiennej, obróbki i montażu płyt wiórowych i materiałów drewnopochodnych, fliziarza, naprawy i modyfikacji Układów Elektronicznych oraz płyt drukowanych elementy SMD, kurs docieplenia elewacji zewnętrznych, zgrzewania tworzyw, wykorzystania ICT w nauczaniu/ uczeniu się przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i przedmiotów zawodowych, kurs obsługi programu księgowego Symfonia, CDN Optima, kadry i płace, projektowania w programie AutoCAD, specjalisty w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów finansowanych ze środków UE, kurs komputerowego projektowania nowoczesnych instalacji elektrycznych, komputerowego wspomagania tworzenia dokumentacji zakup oprogramowania, grafiki komputerowej, programowania aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych, administracji usługami sieciowymi w oparciu o system Linux, kurs usług hostingowych i aplikacji internetowych, projektowania mikrokontrolerów, nabycia uprawnień serwisanta urządzeń komputerowych i elektronicznych, administracji systemami Windows, administracji sieciami komputerowymi typu LAN, kurs marketingu w branży IT, komputerowego projektowania odzieży, nowoczesnych technologii w produkcji odzieży skanowanie sylwetki ludzkiej przy pomocy skanera skaner 3D, projektowania i wykonania odzieży dziecięcej wyprawka dziecięca elementy galanterii i odzieży skórzanej, zastosowania technik komputerowych w hafcie, obsługi kas fiskalnych, kosztorysowania, książki przychodów i rozchodów, kurs prawa jazdy kat. B, prawa jazdy kat. C, kurs krok do kariery zawodowej, zajęcia doskonalące w zakresie dekoracji wnętrz, aranżacji stołu, kurs gospodarowania zasobami majątkowymi przedsiębiorstwa, fryzjerstwa, prasowacza, barmański, kelnera, baristy, carvingu, decoupage technika dekorowania, zdobnictwa cukierniczego. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 2253 osoby. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowały 1842 osoby. W zajęciach z doradztwa zawodowego wzięły udział 1242 osoby. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 50 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 1593 osoby z czego w płatnych stażach uczestniczyły 52 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: komputerową, językową, elektroniki. 21

22 Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84, Nowy Sącz Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu ul. Podhalańska 38, Nowy Sącz Zespół Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2, Nowy Sącz

23 Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu ul. św. Ducha 6, Nowy Sącz Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu ul. Magazynowa 6, Nowy Sącz Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu ul. Szwedzka 17, Nowy Sącz Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, Nowy Sącz

24 Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. J. Kustronia w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4, Nowy Sącz Zespół Szkół Samochodowych im. T. Tańskiego w Nowym Sączu ul. Rejtana 18, Nowy Sącz

25 POWIAT BOCHEŃSKI Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w powiecie bocheńskim przeznaczono ,76 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 2028 osób (kobiety 909, mężczyźni 1119). Uczniowie powiatu bocheńskiego, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs spawacza, operatora wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, kosztorysowania i planowania (programy Zuzia, MetriCAD, Planista) dla technika budownictwa oraz dla drogowców, kurs obsługi programu do projektowania BricsCAD dla technika budownictwa oraz dla technika drogownictwa, operatora koparko-ładowarki, operatora walca drogowego, kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, montażu suchych tynków, kurs Auto- CAD, kosztorysowania (z wykorzystaniem programów komputerowych) dla technika budownictwa oraz dla technika architektury krajobrazu, kurs obsługi kas fiskalnych z obsługą klienta, projektowania stron www, obsługi obrabiarek numerycznych systemami MTS CNC CAD/CAM, obsługi tokarki i frezarki, diagnostyki pojazdów samochodowych, florystyki, barmański z podstawami flair, sommelierski, baristyczny, kelnerski, z zakresu przygotowania cateringu z elementami florystyki, bukieciarstwa, carvingu, kurs obsługi GPS w geodezji, cukiernicze wypieki i dekoracje porcjowe, kosmetyczny. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 975 osób. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 770 osób. W zajęciach z doradztwa zawodowego wzięło udział 30 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięły udział 43 osoby. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 1017 osób z czego w płatnych stażach uczestniczyły 74 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: językową, komputerową, gastronomiczną, geodezyjną. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego objęte projektem: Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Bochni ul. Windakiewicza 23, Bochnia

26 Zespół Szkół nr 2 im. S. Konarskiego w Bochni ul. Stasiaka 1, Bochnia Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni ul. Krakowska 20, Bochnia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni ul. Stasiaka 1a, Bochnia Zespół Szkół im. JP II w Łapanowie Łapanów 32, Łapanów

27 Zespół Szkół im. prof. J. Włodka w Dąbrowicy ul. Chrostowa 1, Sobolów

28 POWIAT BRZESKI Na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w powiecie brzeskim przeznaczono ,54 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu to 2075 osób (kobiety 903, mężczyźni 1172). Uczniowie powiatu brzeskiego, mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach branżowych, szkoleniach, warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje. W przygotowanej ofercie znalazły się m.in.: kurs operatora wózków widłowych, ślusarza spawacza, fliziarza (posadzkarza, glazurnika), frezera, tokarza, kurs prawa jazdy kat. B i kat. C, operatora obrabiarek CNC, fakturowania i obsługi kas fiskalnych, kurs kosztorysowania, programowania sterowników PLC, programowania robotów mobilnych, programowania robotów przemysłowych, kurs na uprawnienia do 1kV (SEP), konserwacji i obsługi napędów elektrycznych, konserwacji i obsługi napędów pneumatycznych i hydraulicznych, administracji i obsługi baz danych, pomiarów geodezyjnych metodą GPS, kurs komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, elektroniki pojazdowej, operatora koparko-ładowarki, kurs tworzenia internetowych aplikacji bazodanowych PHP i MySQL, administrowania serwerem z systemem Linux, kurs kasjera fakturzysty z obsługą kas fiskalnych, obsługi wózków widłowych, kurs z zakresu technicznych środków pracy biurowej i ich zastosowania w firmie gastronomicznej, kurs z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, obsługi specjalistycznych programów finansowo-księgowych, kurs profesjonalnego pracownika sekretariatu, specjalisty ds. funduszy unijnych, jak i w co inwestować żeby zarobić?, specjalisty ds. kadr i płac, obsługi komputerowych programów magazynowych, obsługi nowoczesnych multimediów, zastosowania nowoczesnych urządzeń IT w handlu, administrowania siecią oraz obsługi baz danych, systemów kadrowo-płacowych, obróbki zdjęć cyfrowych i materiału video, specjalisty ds. turystycznych, przedłużania włosów, stylizacji i wizażu, zdobnictwa cukierniczego, kurs kuchnie świata, kuchnia regionalna, organizatora usług cateringowych, kelnera, dietetyka, barmański, carvingu, baristyczny, managera restauracji/gastronomii, florystyczny oraz kurs języka migowego. Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursach wynosi 1643 osoby. Uczestnicy projektu mogli korzystać także z zajęć z kompetencji kluczowych takich jak: informatyka, języki obce czy przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te zrealizowało 795 osób. W zajęciach z doradztwa zawodowego wzięło udział 51 osób. W działaniach realizowanych w ramach komponentu ponadnarodowego (zagraniczne wizyty studyjne i seminaria tematyczne) wzięło udział 40 osób. Liczba uczestników projektu, którzy zakończyli już udział w stażach i praktykach wynosi 933 osoby z czego w płatnych stażach uczestniczyły 122 osoby. Z części funduszy projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażono następujące pracownie: informatyczną, gastronomiczną, językową, ekonomiczną, symulacyjną. 28

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie W przypadku gdy ilość chętnych (wykazujących indywidualne zainteresowania) przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne)

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne) Dane Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego nazwa % % Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia, Stasiaka 1 311[04] Technik budownictwa 48 47 97,92% 41 87,23% 47 46 97,87% 40

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce opolsce Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU Podsumowanie projektu dla szkół zawodowych realizowany w latach 2012-2015 CEL STRATEGICZNY I PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Dariusz Styrna Kierownik projektu 22 marca 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy Województwa Małopolskiego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - skutki realizacji projektu w powiecie limanowskim

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - skutki realizacji projektu w powiecie limanowskim Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - skutki realizacji projektu w powiecie limanowskim mgr inż. Krzysztof Młynarczyk Powiatowy Koordynator Projektu 09.02.2012 r. Modernizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok Zmiany dokonywane w ciągu 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI/LEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI/LEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Załącznik nr 1 do Regulaminu WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI/LEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Zespół Szkół im. Bolesława Prusa: 1 Studia podyplomowe Animacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, ul. Józefa Marka

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e W od 1 września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie kształcący się w zawodach: technik elektronik technik mechanik technik mechanizacji rolnictwa technik pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, ul. Józefa Marka

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

Edukacja Kluczem do Kariery kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego

Edukacja Kluczem do Kariery kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego POWIAT BOLESŁAWIECKI Edukacja Kluczem do Kariery kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce I posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu systemowego Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela 19 kwietnia 2011 Projekt

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI Projekt pn. AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski Bochnia: Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych - 33

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych www.zsme.edu.pl www.bit.ly/zsm-e PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych ul. Toszecka 25B

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PUBLICZNE ADRES TELEFON 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu.

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu. Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.2 A1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (stan na dzień 15 września 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bocheński Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia Stasiaka 91% 69 60 69 56 63 70 64 81 64 6 bocheński Publiczne Technikum Bochnia Windakiewicza 91% 138 59 68 58 71 64 136 47 40 3 bocheński

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Zawód Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r.

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Lp. Nazwa Firmy Szkoleniowej 1 Powiatowy Urząd Temat szkolenia Cel szkolenia Miejsce szkolenia Kontakt Źródło Operator koparko ładowarki kl. III

Bardziej szczegółowo

Pełna lista tytułów nabytych od Wydawnictwa REA

Pełna lista tytułów nabytych od Wydawnictwa REA Pełna lista tytułów nabytych od Wydawnictwa REA Wszystkie nowe tytuły będą dostępne w sprzedaży w naszym sklepie internetowym sklep.wsip.pl od 19.08.2013 r. Tytuł publikacji 1 Ekonomia i prawo w hotelarstwie.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11.

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11. PLAN SZKOLEŃ: LP. SZKOLENIE / CHARAKTERYSTYKA OSÓB DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA ZAKRES TEMATYCZNY 1 PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY status osoby bezrobotnej.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY Projektu pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY Projektu pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Załącznik nr 1 do Regulaminu WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY Projektu pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Zespół Szkół im. Bolesława Prusa: 1 1 Wizaż i makijaż fotograficzny 2 Tworzenie filmów poklatkowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r.

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje od 2008r. projekt systemowy pt. CZAS NA ZMIANY współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE POWIATU MYŚLENICKIEGO

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE POWIATU MYŚLENICKIEGO PORADNIK GIMNAZJALISTY 2014 SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE POWIATU MYŚLENICKIEGO OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Dobczyce Lubień Myślenice Sułkowice W tej broszurze znajdziesz kompletną informację

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Dariusz Styrna Kierownik projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Powiecie Mińskim, która nie uległa modzie tworzenia klas ogólnokształcących o zachęcająco brzmiących

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 260977-2011 z dnia 2011-10-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bochnia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e ZSP TUCHÓW: programowanie C++, c# -pozalekcyjne Auto Cad z elementami projektowania/kosztorysowanie administrator sieci obsługa kasy fiskalnej kelnerski barmański uprawn. do kierowania wózkami widłowymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku 1 Rzeszów 2016 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2015 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Cel szczegółowy projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

Cel szczegółowy projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE

SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE Zał. Nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Realizacja szkoleń, praktyk, zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych oraz wyjazdów dydaktycznych dla uczestników projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Cena oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 1. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu: B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.35 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Eureka - cennik. Strona 1

Eureka - cennik. Strona 1 Kierunki policealne z tytułem technika I semestr II semestr III semestr IV semestr KIERUNEK - ZAWÓD 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 89 zł 445 zł 2 technik usług kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Opis kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Opis kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia ... ( Pieczęć Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA L.p. Imię i Nazwisko Zakres wykonywanych czynności 1. Szkolenie rad pedagogicznych doradztwo zawodowe 2. Kurs obsługi

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku

Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej PODKARPACIE Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok

Plan szkoleń na 2010 rok PZ.633-3/10/MK Rybnik, dn. 25.02.2010r. Plan szkoleń na 2010 rok Lp Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia 1 Prawo jazdy kat. C - zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE: W ramach Projektu uczeń ma obowiązek uczestniczyć 3 formach wsparcia:

WAŻNE INFORMACJE: W ramach Projektu uczeń ma obowiązek uczestniczyć 3 formach wsparcia: Tytuł projektu: Młode kadry naszą przyszłością" Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 WAŻNE INFORMACJE: Projekt będzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

OTWARTA SOBOTA 22 kwietnia 2017 r.

OTWARTA SOBOTA 22 kwietnia 2017 r. OTWARTA SOBOTA 22 kwietnia 2017 r. Ekonomicznych Nr 1 Ekonomicznych Nr 2 Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU Jaki projekt? Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 Źródło dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Pilotaż 2012 rok Mundial Zawodów w Lyonie Realizowany przez francuski region Rhône-Alpes region partnerski Małopolski Organizatorem Mundialu Zawodów jest francuskie stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

KURSY W RAMACH PROJEKTU MŁODE KADRY NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ. Lp. Nazwa kursu Kierunek kształcenia Szkoła

KURSY W RAMACH PROJEKTU MŁODE KADRY NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ. Lp. Nazwa kursu Kierunek kształcenia Szkoła Strona1 Tytuł projektu: Młode kadry naszą przyszłością" Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 KURSY W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego - kucharz - kelner ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Włocławek, 10 grudnia 2012 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 2012r GIMNAZJUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata) TECHNIKUM (4 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego

Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego Poprawa stanu obiektów szkół zawodowych i zapewnienie dobrej infrastruktury sportowej Wysokość wydatków majątkowych na szkolnictwo zawodowe w latach

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku http://pup.klodzko.pl/strona/poddzialanie-6-1-3-po-kl-buduj-przyszlosc-/266

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku http://pup.klodzko.pl/strona/poddzialanie-6-1-3-po-kl-buduj-przyszlosc-/266 Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku http://pup.klodzko.pl/strona/poddzialanie-6-1-3-po-kl-buduj-przyszlosc-/266 Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" IV kwartał 2014 r. zawodowej aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp.

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.12.2015. r. PLAN SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307492-2011:text:pl:html PL-Myślenice: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 188-307492 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo