Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str regionplus24.pl 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1"

Transkrypt

1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1

2

3 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6 Komitet Regionów...9 s³owo redaktora Gaz łupkowy i wsparcie...12 Open Days Komitet Regionów Sesja Plenarna...14 ECOMETROPOLIS...16 Toruńskie wodociągi...19 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu...20 Innowacyjne Nadleśnictwo...23 Nowy Opel Insignia...24 Ludzie z Hiltona w Bydgoszczy odsłona CAMERIMAGE...30 Miesięcznik REGION PLUS wypływa na europejskie wody. Byliśmy obserwatorami organizowanego przez Unię Europejskiej wydarzenia Open Days. Celem tych dni jest umożliwienie regionom i miastom Unii Europejskiej zaprezentowania się na forum instytucji europejskich oraz przed szeroką publicznością, na którą składają się, m.in. politycy, pracownicy administracji europejskiej, krajowej i regionalnej, eksperci, przedstawiciele środowiska naukowego oraz dziennikarze. Mimo zaproszeń braci dziennikarskiej to wydarzenie nie zostało szeroko skomentowane w polskich mediach, a szkoda. W październiku nasza redakcja była organizatorem I Międzynarodowego Kongresu Ekologii Miast ECOMETROPOLIS. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które podejmowało problematykę ekologii miast. Ta tematyka będzie jedną z dominujących w nadchodzącej perspektywie finansowania unijnego Sukces pierwszego Kongresu i zainteresowanie ze strony uczestników spowodowała, że została ustalona data II edycji ECOMETROPOLIS, który odbędzie się w dniach 8-9 października Do wzięcia udziału w kolejnej edycji już teraz serdecznie zapraszam. Człowiekiem miesiąca został Pan Włodzimierz Ciepły dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z którym rozmawiamy o tym, jak ważną rolę odgrywa środowisko naturalne w życiu człowieka i że inwestycje gospodarcze można realizować z poszanowaniem zasobów naturalnych. Bydgoszcz po raz kolejny stała się światowym centrum sztuki operatorskiej. CAMERIMAGE to marka znana na wszystkich kontynentach. Zapraszam do przeczytania wywiadu z twórcą tego przedsięwzięcia Markiem Żydowiczem, który mimo wielu trudności, z roku na rok organizuje imprezę o coraz wyższym poziomie. Wśród tegorocznych gości m.in. John Turtturro, Terry Gilliam i... Władysław Bartoszewski. Zapraszam do lektury. REGION PLUS warto czytać wydawca: Agencja NICE Redakcja: ul. Wypoczynkowa 11, Bydgoszcz tel./fax redaktor naczelny: Piotr Szabelski, z-ca redaktora naczelnego: Barbara Cieślak, nakład egz. ISSN sekretarz redakcji: Michał Grzybowski, fot. okładka: Pani Małgorzata Stawicka Dyrektor Spółki Wodnej,,KAPUŚCISKA w Bydgoszczy Małgorzatą Stawicką, dyrektor bydgoskiej Spółki Kapuściska Magazyn dostępny w salonach Empik: Bydgoszcz: Jedynak - ul. Gdańska 15, Focus Mall - ul. Jagiellońska 41, Galeria Pomorska - ul. Fordońska 141; Toruń: Galeria Copernicus - ul. Żółkiewskiego 15, Starówka - ul. Wielkie Garbary 18; Włocławek: City - ul. Pułaskiego 14; Dwór Artusa w Toruniu; Opera Nova, Filharmonia Pomorska, Teatr Polski w Bydgoszczy; Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; Urząd Marszałkowski, samorządy miejskie, gminne i powiatowe Za treœæ reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. regionplus24.pl 3

4 Środowisko moją pasją Z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozmawiają Michał Grzybowski i Piotr Szabelski Lada dzień będziemy obchodzili pięciolecie powstania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Co leży u podstaw powołania tej instytucji? Dokładnie 15 listopada 2013 roku minie pięć lat od powołania w drodze ustawy naszej instytucji. Powstanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z 16 regionalnymi dyrekcjami to odpowiedź na zarzuty Unii Europejskiej, która wskazywała Polsce brak sprawnie działającego systemu ocen oddziaływania na środowisko. Jednym słowem, chodziło o usprawnienie procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko. Unia Europejska uczestniczy w finansowaniu tych zadań, w związku z tym chciała, aby oceny były dokonywane zgodnie z dyrektywami unijnymi. Procedury te zostały wdrożone w polskim ustawodawstwie. Co wydarzyło się w tym czasie? Ile spraw wpływa do RDOŚ w Bydgoszczy rocznie? Został stworzony system oddziaływujący w dwóch płaszczyznach strategicznej dla planów i programów krajowych i regionalnych oraz indywidualny dla jednostkowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nasza dyrekcja rocznie rozpatruje około 14 tysięcy spraw, które wpływają do nas. Od spraw dużych po małe, można powiedzieć, że każda inwestycja w jakiś sposób oddziaływuje na środowisko przyrodnicze czy życie ludzi. Zespół RDOŚ w Bydgoszczy liczy blisko 60 pracowników, którzy zajmują się tematyką ochrony środowiska. Sukcesem naszej struktury jest kadra. To młodzi i wykształceni ludzie, mają wystarczające wykształcenie i doświadczenie, by sprawnie przeprowadzać procedury środowiskowe. Jakie są główne zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Przede wszystkim to udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Plany i programy muszą być opiniowane i uzgadniane z naszą instytucją. Kolejne zadanie to prowadzenie ocen oddziaływania na środowisko lub udział w tych ocenach. Najważniejsze jest to, by tworzona inwestycja nie szkodziła środowisku, można wszystko robić, ale należy pamiętać, by została zachowana zasada zrównoważonego rozwoju, oczwiste jest, również wiele innych. Jak wygląda współpraca z organizacjami ekologicznymi w regionie? Jesteśmy otwarci na taką współpracę. Szanuję i bardzo sobie cenię spotkania z tymi organizacjami, z których płyną wnioski sensowne, wskazujące troskę o środowisko naturalne. Na argumenty typu nie, bo nie nie odpowiadam, bo za takimi wypowiedziami często mogą się kryć jakieś interesy, nie tylko przyrodnicze. Pielęgnujemy tylko takie kontakty, które są merytoryczne. Jeśli rozmawiamy rzeczowo na temat natury, to zawsze wezmę udział w takiej rozmowie. Warto zrobić wspólnie coś dobrego dla środowiska naturalnego. No i oczywiście samorządy, dla nich nasza instytucja zawsze znajduje czas. Uczymy je i jednocześnie uczymy się od samorządowców. Główna tematyka, która aktualnie pojawiaja się podczas naszych spotkań, to kwestie związane z biogazowniami i farmami wiatrowymi. To są trudne tematy ze względu na ich oddziaływanie, bo jest ono dosyć spore i niekorzystnie może wpływać na mieszkańców. Staramy się przestrzegać zasad, chroniąc ludzi i przyrodę. Najważniejsze jest w tym układzie zdrowie człowieka. Z kim jeszcze RDOŚ w Bydgoszczy współpracuje? Nasze kontakty są ścisłe z Panią Wojewodą, samorządami zawodowymi, izbą budownictwa, organizacjami pracodawców. Często podczas spotkań z przedstawicielami tych instytucji trwają gorące dyskusje, ale po to, by znajdować rozwiązania trudnych problemów, na które trafiają przedsiębiorcy podczas procesów inwestycyjnych. Czy RDOŚ w Bydgoszczy może pochwalić się osiągnięciami w skali kraju? Za taki sukces można uznać uruchomienie GEOPORTALU, byliśmy pierwsi w Polsce. To serwis mapowy umożliwiający przeglądanie danych przestrzennych o formach ochrony przyrody, co usprawniło współpracę w zakresie ochrony środowiska z jednostkami samorządu terytorialnego i firmami chcącymi inwestować w regionie. Dzięki jego funkcjonowaniu widać od razu, gdzie są formy przyrody i jakie są poziomy oddziaływania na środowisko. 4 regionplus24.pl

5 Co jest misją RDOŚ w Bydgoszczy? Misją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest profesjonalne, rzetelne, bezstronne i politycznie neutralne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska przy jednoczesnym wsparciu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Jak wygląda obecnie stan ochrony przyrody w kujawsko-pomorskim? W regionie aktualnie jest 96 rezerwatów przyrody, w tym jeden z najstarszych w Polsce rezerwat cisów staropolskich we Wierzchlesie, 9 parków krajobrazowych, 30 obszarów chronionego krajobrazu, 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 36 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, łącznie 43 obszary NATURA Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje rzeka Brda i Wda jedne z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Możemy się pochwalić ostatnim sukcesem, który odnieśliśmy w plebiscycie 7 Nowych Cudów Polski, gdzie Dolina Noteci zajęła I miejsce i została okrzyknięta największym cudem Natury Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu po zmianach ustawowych przeszły w zarządzanie Marszałka Województwa. Nasza dyrekcja zajmuje się pozostałymi terenami chronionymi. Nie mniej boleję, że w województwie kujawsko-pomorskim nie ma obszaru Parku Narodowego. Niestety, żaden z samorządów lokalnych, na którym znajdują się unikatowe obszary przyrodnicze, nie występuje z taką inicjatywą. Park Narodowy to najwyższa forma ochrony środowiska, to swoista perła w koronie terenów przyrodniczych w danym regionie. Świadczy o walorach przyrodniczych województwa. Wspomniał Pan o projekcie NATURA Budzi on wiele kontrowersji. Dlaczego tak się dzieje? Niektóre gminy przez niezrozumienie idei programu NATURA 2000 są niezadowolone, że na ich terenach znajdują się takie obszary. Bo według nich blokują inwestycje w gminach, a to nieprawda. Na terenach objętych planem NATURA 2000 można wybudować wszystko pod warunkiem, że dane przedsięwzięcie nie będzie szkodzić przyrodzie. Dane uwarunkowania są zawarte w raportach, trzeba wykazać, że inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. Przy jakich największych inwestycjach w naszym regionie była zaangażowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska? Najważniejszą inwestycją, świadczącą również o rozwoju województwa, jest wydanie oceny oddziaływania na środowisko dotycząca autostrady A-1 na całym odcinku przebiegającym przez region kujawsko-pomorski. Budowa nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Marszałka Focha do pętli przy Zygmunta Augusta. RDOŚ przygotowywał w części ocenę środowiskową dla BIT-City. Wydaliśmy decyzję środowiskową dotyczącą drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy Cotoń. Ta droga ma wszystkie niezbędne decyzje środowiskowe do rozpoczęcia budowy. Dodam, że w tym przypadku nasza instytucja wydała nawet drugą ocenę środowiskową w tej sprawie. Przyroda nie stoi na przeszkodzie do wybudowania tej niezbędnej drogi w regionie kujawsko- -pomorskim. Jak Pan ocenia kwestie środowiskowe związane z budową spalarni śmieci w Bydgoszczy? Uczestniczyliśmy również przy wydawaniu opinii dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko- -Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Ja osobiście jestem za tym rozwiązaniem dla naszego regionu, przypomnę starą maksymę ogień czyści od zarania, przy tej inwestycji warto odważnie patrzeć w przyszłość. Nie stanowi ona zagrożenia dla mieszkańców. W Wiedniu spalarnia wybudowana jest w centrum miasta. Stojąc na wzgórzu Kahlenberg, wyraźnie widać końcówkę złotego komina tej inwestycji. Dlaczego złotego? Mieszkańcy Wiednia zażyczyli sobie taką, bo złoto pod wpływem szkodliwych gazów czernieje, a tam komin błyszczy cały czas. Nie bójmy się takich inwestycji. Obawy w tej kwestii biorą się z braku wiedzy. Warto pytać. Ta spalarnia jest na miarę naszych oczekiwań, śmieci nie zabraknie, o to nie musimy się martwić. Jak RDOŚ ustosunkowuje się do instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii typu biogazownie czy farmy wiatrowe? Na złożone 42 wnioski dotyczące biogazowni rolniczych, 26 rozpatrzyliśmy pozytywnie. Moc całkowita tych biogazowni to 31,5 MW. Kujawsko-pomorskie jest liderem w Polsce pod względem liczby wiatraków na tym obszarze. To trudna i poważna sprawa. Z jednej strony czysta energia, z drugiej strony sporo kłopotów. Często wiatraki są lokowane zbyt blisko siedzib ludzkich. To jest niedopuszczalne. Należy budować takie instalacje wiatrowe, które nie szkodzą ludziom pod względem hałasu, cienia czy drgań. Namawiam inwestorów by zamiast wiatraków stawiali elektrownie fotowoltaiczne. Są plany pobudowania takich systemów w regionie o mocy 20 MW. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów do wydania decyzji środowiskowej związanej z zaporą w Siarzewie. Jej powstanie poprawiłoby stany wodne w regionie, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, a nawet warunki żeglugi na Wiśle. Panie Dyrektorze, od pięciu lat kieruje Pan tak ważną instytucją dla regionu, stworzył Pan znakomity zespół specjalistów w zakresie ochrony środowiska. Skąd zainteresowanie tą dziedziną? Ochrona środowiska jest moją pasją. Od ponad 20 lat zajmuję się środowiskiem i widzę zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach. Pracując zarówno w samorządzie, jak i administracji rządowej, zajmowałem się środowiskiem. Z dużym zaangażowaniem poszukiwałem rozwiązań, które pozwolą zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Już dziś stosując najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska możemy inwestować z poszanowaniem środowiska naturalnego. Gdy ja rozpoczynałem studia na Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, na kierunku rolnictwo nie było kierunku ochrona środowiska. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto mówić o ekologii. Podjąłem wówczas drugie studia na kierunku ochrona środowiska. Łącząc pracę w samorządzie z wiedzą ze studiów łatwiej było zrozumieć potrzeby lokalnych społeczności. Swoimi zainteresowaniami staram się zarażać pracowników wpajając im zasadę, że najważniejsze jest zdrowie człowieka, a tego nie da się osiągnąć bez zrównoważonego rozwoju. regionplus24.pl 5

6 WARTO WSPIERAĆ z Markiem Żydowiczem, dyrektorem Festiwalu CAMERIMAGE rozmawia Michał Grzybowski Mówiąc o festiwalach filmowych wymieniamy Berlin, Wenecję, Cannes, mamy konkretne skojarzenia z tymi miastami, a mówiąc Camerimage mamy skojarzenie nie z konkretnym miastem, ale ze sztuką operatorską. Camerimage też będzie kiedyś tak identyfikowane. Gdzieś w końcu powstanie profesjonalna infrastruktura dla jego organizacji. Kiedy wymyślałem Camerimage, najważniejsze było wykreowanie oryginalnej formuły, unikatowej identyfikacji ideowej. Miałem świadomość, że jest to ryzykowne. Istniała groźba sklasyfikowania Camerimage jako festiwalu specjalistycznego, imprezy hermetycznej. Wierzyłem jednak, że zdefiniowanie tematu festiwalu, zmusi ludzi do refleksji i ułatwi utożsamianie się z nim. Żaden z wymienionych przez Pana festiwali nie ma jasno określonego tematu. Te festiwale są jak ogromne kotły, do których wrzuca się niemal wszystko. Nie zawsze decydują na nich jasno określone kryteria merytoryczne. KULTURĘFestiwal berliński jest bardzo polityczny, Cannes to dominacja komercyjnego punktu widzenia i czasami preferencje narodowe. Festiwal wenecki to klimaty artystowskich nowinek. Czy są szanse, że w Polsce powstanie w końcu miejsce, w pełni profesjonalne, w którym będzie można organizować festiwale filmowe na najwyższym poziomie? Chciałbym, żeby Bydgoszcz nie przegapiła okazji. Parę lat temu przygotowaliśmy program funkcjonalno- -użytkowy dla takiego obiektu, ale z myślą także o innych dziedzinach sztuki. Takie wielofunkcyjne centrum festiwalowo-kongresowe powinno się w użytkowaniu niemal w całości samofinansować. Bydgoszcz uzyskała deklarację wsparcia Ministra Kultury dla budowy tej inwestycji na około mln złotych. Popiera ten pomysł marszałek Piotr Całbecki. Chce tego prezydent Rafał Bruski. Wygląda to obiecująco. To wielka szansa dla Bydgoszczy, by stworzyć za unijne pieniądze, z niewielkim wkładem własnym na poziomie 1/6 kosztów budowy, niezwykłą atrakcję architektoniczno-kulturalną, przyciągającą rzesze turystów i inwestorów. Tego Bydgoszczy brakuje. Powstał bardzo niekorzystny układ komunikacyjny, mam na myśli oddalenie od autostrady i bliskość do niej zabytkowego Torunia. Trzeba stworzyć w Bydgoszczy wizerunek miasta o unikatowej na skalę światową formie architektonicznej. Mieszka tu wiele osób profesjonalnie przygotowanych, by napełnić taki budynek treścią. To miejsce może być kołem zamachowym dla kolejnych inwestycji w mieście. Camerimage ma swoją tradycję i markę. Jakie były początki festiwalu? Co pamięta Pan przede wszystkim: entuzjazm czy trudności? 6 regionplus24.pl

7 Cieszę się, że prezydent Rafał Bruski oraz marszałek Piotr Całbecki rozumieją konieczność i sens współpracy z takimi podmiotami, jak Fundacja Tumult. To dowód otwarcia na partnerstwo publiczno-prywatne i szansa wyjścia z modelu kultury kaowca. Kultura i sztuka były uznawane za nadbudowę. Teraz oczekuje się od ludzi sztuki przedsiębiorczości. Nikt w Polsce nie pochylił się nad znalezieniem rozwiązań systemowych na poziomie samorządowym. Powoli rozwija się to na poziomie ministerialnym. Wyjątkiem jest branża filmowa i rewolucja jakiej dokonuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Entuzjazm nie wystarcza, trzeba stać mocno na ziemi. Camerimage przynosi wiele korzyści miastu i jego mieszkańcom. Zarabiają na nim handlowcy, gastronomia, usługi hotelarskie, transportowe, firmy reklamowe. Miasto ma promocję, za którą musiałoby zapłacić kilka razy więcej niż to, co inwestuje w nasz Festiwal. Badanie Millward Brown wykazało, iż tylko w 2008 roku Łódź uzyskała korzyści z Camerimage na poziomie 12,7 mln zł. Pamiętam więc ogromną radość tworzenia czegoś nowego i rozczarowania polegające na kompletnym braku zrozumienia ze strony znacznej części polityków i urzędników. W tym roku z Festiwalem Camerimage zakończył współpracę sponsor tytularny. Tak, to prawda. Zakończyła się współpraca z dotychczasowym patronem tytularnym. Polkomtel jest w trakcie zmian. Trzeba zrozumieć, jak kosztowna jest restrukturyzacja takiej Firmy i uszanować jej decyzje. Nadal jednak współpracujemy, tyle że w mniejszym zakresie. Festiwal musi sobie poradzić. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem Miasta i znaleźliśmy rozwiązania, które sprawią, że Festiwal utrzyma wysoki poziom. Chciałbym w tym miejscu podziękować firmie BAKOMA, szczególnie Pani Barbarze Komorowskiej, która postanowiła wesprzeć nas w tym trudnym momencie. Szkoda, że nie można tego powiedzieć o wielkich potentatach bydgoskiego biznesu. Mecenat i sponsoring to dziwne zjawisko, na temat którego powstało bardzo wiele błędnych i mylących sądów. Ale najgorszy jest brak wrażliwości i pewien rodzaj prostactwa, który towarzyszy biznesowi. Kiedyś bogaci ludzie budowali dumę swych rodów, przedsiębiorstw, miast, inwestując w jakieś publiczne przedsięwzięcia. Zazwyczaj związane ze sztuką regionplus24.pl 7

8 lub pomocą dla najbiedniejszych. Oni przeszli do historii swoim mecenatem, fundowaniem budowli, obrazów, rzeźb. Ci, którzy inwestowali w swe hedonistyczne zachcianki, nie pozostawili po sobie niczego. Poszli w zapomnienie, a potomkowie pogrzebali ich w albumach zapomnienia. Ale to się z czasem w Polsce wytworzy na wzór krajów dłuższej demokracji i większej zamożności. Jak można zatem wspierać kulturę? Gdy się jest bogatym? Są różne możliwości. Najlepiej zacząć od znalezienia doradcy wiarygodnego i znającego się na kulturze. Trzeba umieć się przyznać do tego, że jako ignorant korzysta się z rad specjalistów i inwestuje się w sztukę sensownie. Potrzeba też naturalnej edukacji poprzez spotkania ze sztuką, jej krytykami i co ważniejsze artystami. W ten sposób można rozwijać i odkrywać swój gust estetyczny. Potem nadejdzie potrzeba otaczania się wartościowymi artystycznie przedmiotami, które będą cennym spadkiem dla dzieci i wnucząt. Pojawi się być może chęć zrobienia czegoś dla swego miasta, lokalnej społeczności. Jak wspomniałem, to było kiedyś wpisane w etos grup społecznych, które osiągają sukces materialny. Dziś tego nie ma. Przepaść pomiędzy ludźmi biznesu a ludźmi kultury jest olbrzymia. O sferze pieniądza publicznego już mówiłem. Władza daje pieniądze i umywa ręce, a artyści i animatorzy kultury skaczą sobie do gardeł. Tworzące się ruchy obywatelskie wspierające kulturę i sztukę mają w sobie ducha PRL-u. Ludzie kultury są postrzegani jako ci, którzy tylko oczekują wsparcia, nie dając nic w zamian. A tak nie nie musi być. Ale przecież to kultura tworzy społeczeństwo. Tu potrzeba edukacji we wszystkich grupach wiekowych. Trzeba pokazywać autorytety artystyczne i nie tylko. Na tegorocznym festiwalu będzie spotkanie z prof. Władysławem 8 regionplus24.pl Bartoszewskim, wybitnym intelektualistą, humanistą. Warto tworzyć możliwość bezpośredniego spotkania z taką osobowością. To pozwala młodym ludziom doznać innej rzeczywistości niż puby czy komputery. Cieszę się, że jest duże zainteresowanie bydgoskich szkół. Czym jest dziś sponsoring? Co oznacza bycie mecenasem kultury? Należy uświadomić ludziom, że sponsoring to nie jest bezinteresowne dawanie pieniędzy. Takie sytuacje w ogóle się nie zdarzają. Sponsoring to świadczenie wzajemne. Festiwal zyskuje środki, mecenas zyskuje promocję, reklamę, buduje swój wizerunek. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage został uhonorowany kolejnym wyróżnieniem. Tym razem uznanie nadeszło od Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznającej prestiżowe OSCARY, Camerimage przyznano status festiwalu kwalifikującego filmy w kategorii Krótkometrażowy Film Dokumentalny. To duże wyróżnienie. Dostrzeżenie naszego Festiwalu przez tak prestiżową instytucję filmową to nie tylko olbrzymie wyróżnienie, ale przede wszystkim dopuszczenie nas jako partnera do wielu rozmów dotyczących nie tylko filmów dokumentalnych. Filmy, które wygrywają nasz festiwal, będą teraz z klucza przyjęte do ostatecznej selekcji oscarowej i zwolnione z kosztownych pokazów w Los Angeles. To wyróżnienie spowodowało wzrost liczby zgłoszeń filmów na Camerimage. Jakie nowości czekają na gości tegorocznej edycji festiwalu? (śmiech) Nowe filmy. Polecam Konkurs Filmów 3D i forum dyskusji specjalistów, podczas którego będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie przyszłość tej technologii. Camerimage to nie tylko miejsce spotkań twórców filmowych z miłośnikami kina, tu również dochodzi do bardzo intensywnej wymiany myśli technologicznej z ideami artystycznymi. Może i w przypadku technologii 3D uda się wskazać drogę nowym rozwiązaniom, może narodzi się technologia kina kubicznego, gdzie nie będzie potrzebny ekran filmowy, bo akcja filmu będzie rozgrywać się wokół nas? Czy my będziemy uczestnikami zdarzeń filmowych? Marzenia tworzą rzeczywistość, do marzycieli należy przyszłość. Które z tegorocznych wydarzeń festiwalowych poleciłby Pan szczególnie? Tegoroczny program jest bardzo bogaty i atrakcyjny. Jest dużo interesujących warsztatów, ciekawie zapowiada się Konkurs Etiud Studenckich. Oblegane są Konkursy Debiutów. W tym roku otrzymaliśmy 1680 zgłoszeń filmów do różnych kategorii. Dzięki moim współpracownikom udało się je obejrzeć i stworzyć program tegorocznej edycji Festiwalu. Gościem specjalnym będzie amerykański aktor John Turturro, który odbierze Specjalną Nagrodę dla Aktora i Reżysera. Sławomir Idziak zostanie nagrodzony za całokształt swoich dokonań. Laureatami Nagrody dla Duetu Autor Zdjęć- -Reżyser będą Marc Forster i Roberto Schaefer. Nagrodę reżyserską odbierze Jim Sheridan. Zapowiedział swój przyjazd m.in Terry Gilliam i wielu innych tworców. W sumie będzie ich około 500, w tym także Vittorio Storaro, Vilmos Zsigmond czy Ed Lachman. Lista gości rośnie z dnia na dzień. Dziękuję za rozmowę i życzę by 21. edycja Festiwalu Camerimage została w pamięci jego uczestników na długie lata. XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE Bydgoszcz listopada 2013 r.

9 Komitet Regionów docenia region i obywatela, działa wyłącznie w imieniu obywateli, broniąc ich interesów w sprawach związanych z polityką regionalną Jak wynika z badania TNS Polska i Instytutu Spraw Publicznych, Polacy niewiele wiedzą o UE i jej instytucjach, a mimo to są zadowoleni z członkostwa Polski w Unii. Z sondażu wyłania się obraz, że nasi rodacy lepiej oceniają Parlament Europejski i europosłów niż Sejm i posłów krajowych. Większość Polaków pozytywnie ocenia działalność unijnych instytucji: Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Prawie połowa (47%) uważa, że KE działa dobrze, przeciwnego zdania jest 27%, a 26% w ogóle nie ma zdania na ten temat. Podobnie kształtują się oceny PE: 48% sądzi, że działa on dobrze, 28%, że źle, a 23% nie ma zdania na ten temat. Tymczasem według październikowego sondażu CBOS, dobrą opinię o Sejmie ma jedynie 13% badanych, a złą aż 71%. 47% pozytywnie 48% pozytywnie 27% negatywnie 26% nie ma zdania 23% nie ma zdania 28% negatywnie Ocena działalności KE i PE wg TNS z października 2013 r. Jak spojrzymy na powyższe dane, to zwraca uwagę fakt, że nawet pytania sondażowe przygotowane przez poważne polskie ośrodki badawcze wymieniają tylko: Komisję Europejską i Parlament Europejski. Pomijają zupełnie bardzo ważny, co prawda najmłodszy organ doradczy Unii Europejskiej, jakim jest Komitet Regionów. Co to jest i dlaczego jest tak ważny? Komitet Regionów (KR) jest najistotniejszym unijnym organem o charakterze doradczym, działającym w zakresie polityki regionalnej UE. Jego ustanowienie wiązało się z chęcią podkreślenia roli polityki regionalnej w procesie integracji europejskiej. Głównym celem działalności KR jest włączenie regionów i społeczności lokalnych w proces integracji europejskiej, a także wprowadzenie do polityki regionalnej wspólnych perspektyw, czy ochrony kompetencji regionów. Ważne jest to, że Komitet Regionów jest pośrednikiem między instytucjami europejskimi a regionami, społecznościami lokalnymi i samorządami terytorialnymi. regionplus24.pl 9

10 Komitet Regionów został powołany w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej. Przy powołaniu KR szczególnie ważną rolę odegrały dwa państwa europejskie Republika Federalna Niemiec i Hiszpania, kraje, o których wiadomo, że mają silne tradycje regionalizmu. Jednak w obawie o swą suwerenność i utratę władzy na swoich terytoriach, państwa członkowskie nie były zainteresowane powstaniem organu odpowiedzialnego za konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami i tworzeniem kształtu polityki regionalnej. Dyskutowano nad trzema projektami: pierwszy polegał na usytuowaniu KR jako organu doradczego przy Komisji, drugi mówił o powiązaniu go z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, a trzeci o utworzeniu całkowicie niezależnego organu. W końcu wybrano opcję trzecią utworzono niezależny merytorycznie Komitet Regionów. Kto tworzy Komitet Regionów? W KR zasiadają reprezentanci organów regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem. Komitet liczy 344 członków, w tym 21 z Polski. Nominacji na członka KR dokonują przeważnie zrzeszenia gminne i miejskie, najczęściej wybierani są burmistrzowie bądź inni członkowie lokalnych przedstawicielstw. To państwa członkowskie zgłaszają wszelkie kandydatury, następnie Rada jednomyślnie mianuje członków i zastępców na okres 5 lat. Mandat jest nieodnawialny, a członkowie KR są niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków, działają oni tylko i wyłącznie w szeroko rozumianym interesie ogólnym Wspólnoty. Ich niezależność podkreśla fakt, że nie otrzymują żadnej pensji, a działalność w Komitecie Regionów jest traktowana jako ich dodatkowe zajęcie. Podobnie jak w Parlamencie Europejskim i tutaj członkowie zasiadają nie według przynależności państwowej, a według przynależnośc do jednej z frakcji politycznych. Siedziba Komitetu Regionów znajduje się w Brukseli, a jego strukturę organizacyjną możemy podzielić na Zgromadzenie Plenarne, Prezydium, fachowe komisje i Sekretariat Generalny. Praca Komitetu możliwa jest dzięki jego podzieleniu na komisje zajmujące się różnymi płaszczyznami polityki regionalnej, takimi jak: rozwój regionalny, planowanie przestrzenne, sieci transportowe czy kształcenie i energia. W organie tym działa 6 takich komisji: Komisja ds. Polityki Spójności Regionalnej (COTER) Komisja ds. Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju (DEVE) Komisja ds. Kultury i Edukacji Komisja ds. Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w Europie (CONST) Komisja ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX) Praca komisji polega na kreowaniu działalności Komitetu poprzez wypracowanie projektów, opinii i uchwał, które następnie przedkładane są Zgromadzeniu Plenarnemu do zatwierdzenia. Natomiast Sekretariat Generalny wspiera prace Komitetu, ma on służyć pomocą członkom KR w wykonywaniu ich obowiązków poprzez zapewnienie obsługi administracyjnej. Zakres kompetencji 10 regionplus24.pl Zakres kompetencji i pozycja KR zależne są od tego, w jakim stopniu uda mu się wpłynąć na Komisję i Radę Europejską w kwestii rzeczywistego słuchania jego opinii. Obowiązkowe zasięganie opinii wymagane jest w przypadku ustalania zadań i celów priorytetowych funduszy strukturalnych, ustalania wytycznych dotyczących ustanowienia i rozwoju

11 Obrady polskiej delegacji pod kierownictwem Marka Woźniaka, marszałka woj. wielkopolskiego transeuropejskich sieci komunikacyjnych czy podejmowaniu działań zachęcających w zakresie edukacji, ochrony zdrowia czy kultury. Istnieje możliwość fakultatywnego zasięgnięcia opinii Komitetu wtedy, gdy Komisja lub Rada uznają to za stosowne i niezbędne. Ponadto KR ma możliwość wydawania opinii z własnej inicjatywy, jeśli tylko uzna to za konieczne. Ta dodatkowa opcja instrumentalna jest bardzo ważna ze względu na zwiększenie roli Komitetu i szansę na wypowiedzenie się w zakresie wszystkich tematów, które zostaną przez ten organ uznane za istotne. Dodatkowo z zapisów traktatu lizbońskiego wynika, że obowiązek konsultacji z Komitetem Regionów nie należy już wyłącznie do Komisji i Rady, ale także do Parlamentu Europejskiego, co znacząco podniosło rangę polityki regionalnej na arenie europejskiej. Jednocześnie, dzięki zapisom traktatu z Lizbony, KR otrzymał nowe prawa, takie jak możliwość kwestionowania przed Trybunałem Sprawiedliwości nowego unijnego aktu prawnego, jeśli narusza on zasadę subsydiarności. Co więcej, Komitet Regionów uzyskał prawo do przedstawiania opinii w takich dziedzinach, jak energetyka i ochrona środowiska. Warto wspomnieć o tym, że organ ten jest ważny dla Unii Europejskiej ze względu na to, że jest formą forum konsultacyjnego, na którym to wypracowuje się sugestie niezbędne w kreowaniu polityki regionalnej Wspólnot. Natomiast podstawową misją KR jest informowanie Komisji o terytorialnych skutkach polityk europejskich i zapobieganie w ten sposób ryzyku wzmagania się przestrzennych dysproporcji rozwoju w procesie pogłębiania integracji, co jeszcze bardziej wzmacnia jego pozycję i rolę w procesie doradczym. Dodatkowo działalność Komitetu wzmacnia instytucję społeczeństwa obywatelskiego, co jest ważnym czynnikiem w budowaniu wspólnej Europy. I mimo tego, że opinie Komitetu nie są dla pozostałych instytucji unijnych prawnie wiążące, to stanowią ważny instrument nacisku, czego te instytucje nie mogą ignorować. W tym sensie można postrzegać Komitet Regionów jako poważną grupę lobbingową w strukturach Unii Europejskiej. Jak widzimy, Komitet Regionów to organizacja, która w zasadniczy sposób podkreśla to, co w europie najważniejsze. A najważniejsze to człowiek, świadomy europejczyk, który podejmuje działania zmierzające do budowania mocnego regionu i rozumie potrzebę budowania więzi społecznej pomiędzy regionami. tekst: Piotr Szabelski fot.: Jacek Smarz Źródła: 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z ). 2. A. Wierzchowska, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa A. Wojtaszczyk, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s cor.europa.eu regionplus24.pl 11

12 Gaz łupkowy i wsparcie przedsiębiorczości Tematem spotkania polskiej delegacji podczas obrad Komitetu Regionów, był gaz łupkowy i wsparcie przedsiębiorczości. Członkowie Polskiej delegacji uczestniczą w pracach Komitetu Regionów od lipca 2003 roku, kiedy to do tego unijnego gremium przyjęto 95 członków - obserwatorów z 10 krajów wchodzących do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Od momentu akcesji polscy delegaci zasiadają w KR w roli pełnoprawnych członków. Polscy delegaci do Komitetu Regionów są desygnowani przez: Związek Województw RP (10 członków i 10 zastępców) Związek Powiatów Polskich (3 członków i 3 zastępców) Związek Miast Polskich (3 członków i 3 zastępców) Unia Metropolii Polskich (2 członków i 2 zastępców) Związek Gmin Wiejskich (2 członków i 2 zastępców) Unia Miasteczek Polskich (1 członek i 1 zastępca) Przewodniczącym Polskiej delegacji w Komitecie Regionów jest marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Podstawowym zadaniem członków krajowej delegacji w Komitecie Regionów jest reprezentowanie na forum europejskim interesów polskich samorządów. Robią to poprzez udział w charakterze opiniodawczym w unijnym procesie legislacyjnym oraz podejmowane przez KR z własnej inicjatywy rezolucje. Do zadań członków KR zalicza się także informowanie na forum unijnym o kwestiach istotnych dla polskich władz regionalnych i lokalnych, a także propagowanie we własnych środowiskach w kraju działań podejmowanych przez Unię Europejską. Choć członkowie polskiej delegacji, podobnie jak reprezentanci innych państw, należą do ponadkrajowych grup politycznych, to przed każdą sesją plenarną KR odbywają spotkania w krajowym gronie, by poinformować się wzajemnie o swoich postępach i omówić najistotniejsze z polskiego punktu Przewodniczącym Polskiej delegacji marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z personelem biura brukselskiego, fot.: Jacek Smarz widzenia sprawy. Na posiedzenia polskiej delegacji często zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i innych instytucji. Koordynacją prac polskiej delegacji zajmuje się Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. W czasie październikowego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2013, polska delegacja do Komitetu Regionów spotkała się 8 października, aby przedyskutować kluczowe kwestie związane z programem październikowej sesji plenarnej. Głównym tematem, bardzo istotnym z punktu widzenia Polski, na którym skupili się członkowie, był projekt opinii Gaz łupkowy, gaz zamknięty i ropa zamknięta z perspektywy władz lokalnych i regionalnych przygotowany przed przedstawiciela samorządu Irlandii. Ponieważ ogólny wydźwięk opinii był niezgodny ze stanowiskiem Polski oraz polskich województw, marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk, w imieniu delegacji, przygotował aż 50 poprawek, które uzyskały międzynarodowe poparcie Litwy, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania delegacji dyskutowano także o opinii ws. Czwartego pakietu kolejowego, przygotowanej przez przedstawiciela samorządu francuskiego oraz o opiniach przygotowanych przez polskich członków, które będą przyjmowane na sesji: opinii marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika Kosmiczna polityka przemysłowa UE, opinii wójta Łubianki Jerzego Zająkały Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz opinii prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.. Przedsiębiorczość była również tematem seminarium pt. Otwarta Metoda Koordynacji jako element nowego rządzenia w UE znaczenie dla kształtowania rozwoju przedsiębiorczości do 2020 r. dla członków delegacji, które odbyło się w drugiej części posiedzenia. Seminarium zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu Dobre prawo sprawne rządzenie prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. tekst: Piotr Szabelski, fot.: Jacek Smarz 12 regionplus24.pl

13 W dniach 7-10 października 2013 r. w Brukseli odbyła się jedenasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days W tych dniach Bruksela była nie tylko stolicą Europy, ale przede wszystkim miejscem spotkań przedstawicieli europejskich samorządów, którzy dyskutowali o przyszłości polityki spójności na lata Open Days 2013, którego hasło przewodnie to Europejskie regiony i miasta startują w kierunku Europy 2020 jest corocznym kilkudniowym wydarzeniem organizowanym przez Komisję Europejską, Komitet Regionów oraz regiony i miasta mające swe przedstawicielstwa w Brukseli. Dzięki udziałowi w Open Days władze miast i regionów Unii Europejskiej mają okazję do zaprezentowania się na forum instytucji europejskich oraz przed szeroką publicznością, na którą składają się m.in.: politycy, pracownicy administracji europejskiej, krajowej i regionalnej, eksperci, przedstawiciele środowiska naukowego oraz dziennikarze. Tegoroczne konferencje w ramach Open Days odbywały się w wyjątkowym dla Open Days 2013 Unii Europejskiej okresie, kiedy to władze regionalne finalizują przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE na lata Stworzyło to niepowtarzalną okazją do wymiany informacji i dyskusji na temat lepszego dostosowania polityki UE do potrzeb obywateli, jeszcze zanim nowe programy operacyjne wejdą w życie. W ciągu czterech dni, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbyło się ponad 100 warsztatów oraz debat z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych, miast i regionów oraz sektora biznesu i nauki. Partnerami Kujawsko-Pomorskiego w tym roku były regiony: Meklemburgii (Niemcy), Ostrobothni i Zachodniej Finlandii, szwedzkiego Vasterbotten oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Biorąc pod uwagę, iż jednym z priorytetów przygotowywanej strategii rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego jest Transport, logistyka, handel szlaki wodne i lądowe, w tym roku jako wiodący temat seminarium Open Days wybrano zagadnienia związane ze zrównoważonym transportem wodnym w kontekście Dyrektywy siarkowej. Seminarium miało na celu prezentację przykładów, w jaki sposób w zlewni Morza Bałtyckiego wciela się w życie nowoczesne technologie, szukając wspólnego mianownika pomiędzy konkurencyjnością a przyjaznymi środowisku rozwiązaniami transportowymi oraz możliwościami rozwoju badań i przedsiębiorczości. regionplus24.pl 13

14 Komitet Regionów Sesja plenarna Zwieńczeniem obrad Komitetu Regionu była sesja plenarna, w której swój udział mieli polscy przedstawiciele. Nasi reprezentanci byli sprawozdawcami bardzo różnorodnych zagadnień. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przygotował opinię Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.. Była to pewnego rodzaju ocena przedstawicieli Europy lokalnej do przygotowanego w Komisji Europejskiej Planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie. Głównym założeniem planu działania jest wspieranie procesów prowadzących do obniżenia bezrobocia i przywrócenia wzrostu gospodarczego poprzez rozwój przedsiębiorczości. W opinii Komisji Europejskiej działania w tym kierunku powinny opierać się na trzech filarach: rozwoju kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, tworzeniu odpowiedniego środowiska biznesowego, w którym przedsiębiorcy mogą bez przeszkód funkcjonować oraz identyfikacji godnych do naśladowania wzorów i dobrych praktyk. Istotą tej problematyki jest zebranie w jednym miejscu kluczowych działań, które należałoby podjąć w sposób zintegrowany, w celu uzyskania wzrostu przedsiębiorczości, która z jednej strony przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, a z drugiej będzie powodowała rozwój już istniejących. Komitet Regionów zwraca uwagę, że konieczne jest przybliżenie kształcenia do potrzeb potencjalnych przedsiębiorców. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bussiness oriented wyjaśnia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dzięki temu tworzy się kultura biznesowa, a w takich warunkach młodzieży łatwiej będzie zdecydować o podjęciu ryzyka pracy na swoim. Temu też ma służyć postulowane przez Komitet Regionów systematyczne zmniejszanie biurokracji przy zakładaniu bądź rozszerzaniu działalności firm. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich to opinia przygotowana przez Jerzego Zająkałę, wójta gminy Łubianka. Sprawozdawca stwierdza, że zarówno miasta, jak i gminy wiejskie, znajdujące się w obszarach funkcjonalnych, posiadają cenne i wielce przydatne zasoby społeczne i gospodarcze. Zaleca, aby przygotowując strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokonywać każdorazowo diagnozy istniejących zasobów dla całego obszaru funkcjonalnego oraz uwzględniać w strategii rozwoju potencjał znajdujący się zarówno w gminach wiejskich, jak i miastach, planując optymalne jego wykorzystanie z myślą o zrównoważonym rozwoju. Zwraca równocześnie uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo zagrażające obszarom wiejskim, będące konsekwencją nieposzanowania reguł równowagi rozwojowej miast i gmin wiejskich i mogące być skutkiem wykorzystywania przez miasta przewagi populacyjnej i ekonomicznej. Widzi zasadność szerokiej, bezpośredniej współpracy pomiędzy gminami wiejskimi znajdującymi się w obszarze funkcjonalnym, szczególnie w zakresie przygotowania strategii negocjacyjnej wobec miast znajdujących się w tym obszarze. Jerzy Zajkąła przypomina, że 14 regionplus24.pl

15 według aktualnej klasyfikacji Eurostatu ponad 23% ludności UE żyje na obszarach wyłącznie wiejskich, a kolejnych 35% na obszarach pośrednich. Zwraca też uwagę, że w niektórych krajach członkowskich populacja zamieszkująca obszary wyłącznie wiejskie jest znacznie większa. Taka sytuacja występuje aż w 17 z 27 państw członkowskich, w tym m.in. w Irlandii (73%), Słowacji (50%), Estonii (48%), Rumunii (46%), Finlandii, Grecji, Litwie i Danii (43%). Wójt Łubianki zwraca szczególną uwagę na to, że dążenie Unii Europejskiej ukierunkowane w zasadniczy sposób na rozwój miast musi ulec przewartościowaniu na taki sposób, aby dążyć do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, w opinii Kosmiczna polityka przemysłowa UE zwrócił uwagę na konieczność wspierania działań związanych z przestrzenią kosmiczną oraz konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w obszarze technologii kosmicznych. Opinia ta może być pomocna podczas przygotowania rozwiązań, które mogłyby dostarczyć polityce kosmicznej silniejszych bodźców politycznych niezbędnych do rozwoju. W przypadku badań kosmicznych zaangażowanie finansowe UE jest mniejsze niż jej głównych konkurentów: USA, Chin i Rosji. Europejski cywilny budżet w dziedzinie przestrzeni kosmicznej stanowi jedną szóstą cywilnych wydatków NASA w USA, co daje proporcję 1:4 w przeliczeniu na mieszkańca. Dlatego w komunikacie KE został jasno zawarty przekaz o wspieraniu technologii kosmicznych jako jednego z kluczowych sektorów rozwoju innowacyjności w UE. Będzie to miało przełożenie na strukturę podziału środków w przyszłej perspektywie finansowej W opinii przygotowanej przez KR pogląd Komisji uzyskał pełne poparcie. Zwrócono także uwagę na konieczność regionalnego ujęcia kosmicznej polityki przemysłowej. Dedykowane fundusze strukturalne powinny być wykorzystywane na poziomie regionów, co nie tylko stymulowałoby efektywne czerpanie z anych kosmicznych, ale także wpływało na rozwój innowacyjnych zastosowań. Marszałek Adam Struzik odwołał się do przykładów wykorzystania technik satelitarnych na Mazowszu. W ten sposób uzyskane dane wykorzystywane są m.in. do efektywnego zarządzania transportem pozycjonowanie karetek pogotowia, pociągów; budowa systemów wczesnego ostrzegania o pożarach, powodzi i suszy (teledetekcja satelitarna), pozyskiwanie informacji o przestrzeni, a następnie przetwarzanie jej na specjalistyczne mapy, które stanowią podstawę do planowania przestrzennego w regionie oraz identyfikacji przestrzeni pod duże inwestycje. Województwo mazowieckie jest jedynym polskim członkiem Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS. Poprzez uczestnictwo w NEREUS region zyskuje możliwość tworzenia m.in. nowych miejsc pracy w dziedzinie innowacyjnych technologii, w tym kosmicznych (np. The Issue, Galilleo, Doris). Jak widzimy, polscy sprawozdawcy nie tylko zajmują się terenami wiejskimi, wzrostem przedsiębiorczości, ale także kosmosem. Różnorodność opinii przygotowanych przez polskich sprawozdawców może budzić nasze zadowolenie. Ubolewanie natomiast może budzić jedynie fakt, iż polskie media w sposób merytoryczny nie potrafią przekazać ogromu prac polskich przedstawicieli w Komitecie Regionów i wkładu w działalność Unii Europejskiej. Koncentrując swoje wiadomości nie na merytoryce wystąpienia prezydenta Gdańska, a przede wszystkim na może trochę niecodziennej kradzieży dokonanej na osobie Pana Pawła Adamowicza. tekst: Piotr Szabelski, fot.: Jacek Smarz fot. str. 14, pierwszy od prawej Jerzy Zająkała sprawozdawca opinii fot. str. 15, Paweł Adamowicz, przedstawia Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. regionplus24.pl 15

16 ECOMETROPOLIS miasta przyjazne ludziom W dniach października 2013 roku w Bydgoszczy odbył się I Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS. To pierwsze i jedyne wydarzenie w randze kongresu w Polsce, które analizuje i ocenia działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju miast oraz metropolii. W tym roku do Bydgoszczy przybyło około 200 uczestników, wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością między innymi: senator Andrzej Kobiak z Komisji Środowiska Senatu RP, attache Ambasady Francji Romain Su oraz autorytety ze środowisk: nauki, samorządu terytorialnego, administracji publicznej, sfery gospodarki i odpowiedzialnego społecznie biznesu. Jest to nietypowe przedsięwzięcie, gdyż proponujemy naszym uczestnikom i gościom zderzenie ekologii z praktyką wyjaśnił Piotr Szabelski, główny organizator Kongresu EcoMetropolis. Spotkanie prezentowało bowiem problematykę ekologii miast i ukazywało potencjał ekologiczny, którym dysponujemy od lat, a który w pewien sposób powraca do łask. Ekologia w Polsce przez pięćdziesiąt lat była bowiem tematem zapomnianym, a miasta były budowane w dowolny sposób. Od dwudziestu lat powoli wracamy do stanu, gdzie najważniejszy jest człowiek i jego otoczenie. Chcieliśmy pokazać te działania, które odbywają się w Polsce na różnych szczeblach od człowieka, który segreguje śmieci, po szczeble samorządowe, firmowe czy naukowe. Kongres rozpoczął się wygłoszeniem wykładu plenarnego przez prof. dr. hab. Andrzeja Nienartowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym została przedstawiona rola energetyki ekologicznej w ocenie potencjału gospodarczego i racjonalności działań na obszarach miejskich i metropolitarnych. Całość obrad została podzielona na pięć bloków tematycznych: Równoważenie gospodarki miejskiej poprzez proekologiczne zarządzanie miastem. Proekologiczne usługi miejskie. Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dobre praktyki w proekologicznym zarządzaniu środowiskiem. Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych w rewitalizowanych terenach miejskich i poprzemysłowych. Piotr Szabelski, główny organizator Kongresu EcoMetropolis wraz z attache Ambasady Francji Romain Su, który przybliżył francuskie inicjatywy ekologiczne W sumie wygłoszonych zostało 15 referatów podejmujących tematykę od ekologicznych sposobów zarządzania środowiskiem miasta przez komunikację publiczną w aglomeracjach, skończywszy na odzyskiwaniu terenów poprzemysłowych w miastach. Tematykę ekologii miast w ujęciu samorządowym zaprezentowali wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pani dr Grażyna Ciemniak oraz burmistrza Płońska Pan Andrzej Pietrasik, demonstrując korzyści płynących z proekologicznego 16 regionplus24.pl

17 Na Kongresie pojawił się niezwykle interesujący wykład przedstawiciela sektora NGO dr. Piotra Kuropatwińskiego, wiceprezydenta Europejskiej Federacji Cyklistów, który wskazywał na korzyści płynące z wykorzystania roweru i komunikacji publicznej. Zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój codziennego ruchu rowerowego, a co za tym idzie kształtowanie przyjaznych dla rowerzystów i pieszych przestrzeni publicznych w miastach. przedstawił różnorodność fauny występującej na obszarach zurbanizowanych. Wydawałoby się, że rozwój miast wypiera zwierzęta z tych terenów, a jest wręcz przeciwnie. W wielu przypadkach doskonale one sobie radzą z adaptacją w naszym świecie. Coraz częściej słychać głosy podnoszące kwestię odnawialnych źródeł energii. Organizatorzy Kongresu dostrzegli również ten temat, przygotowali zarządzania tkanką miejską. Oba ośrodki miejskie to ścisła czołówka krajowa we wdrażaniu rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców. Rozwiązania zastosowane w Bydgoszczy i Płońsku stanowią wzorcowe przykłady, mogące znaleźć zastosowanie również w innych częściach naszego kraju. Gość z zagranicy, attache Ambasady Francji Romain Su, zapoznał słuchaczy z francuskimi inicjatywami dla zrównoważonego rozwoju miast. Przybliżył ideę konkursu ECO-Miasto, którego celem jest rozpowszechnianie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i ich wdrażanie. Praktycy, którzy byli reprezentowani przez Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z Bydgoszczy Pana Stanisława Drzewieckiego i przedstawiciela firmy ProNatura dr. Adam Pileckiego, przedstawili uczestnikom Kongresu, rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz unieszkodliwiania odpadów. Bydgoskie Wodociągi to pionier w zakresie realizacji programu rewitalizacji i rozbudowy sieci wodociągowej. Zastosowane rozwiązania, w tym projekcie wykorzystywane są w innych firmach wodociągowych na terenie kraju, a Bydgoszcz dzięki temu ma najlepszą wodę w kraju. Firma ProNatura buduje pierwszy w Polsce zakład termicznego przekształcania odpadów w energię cieplną i elektryczną. Burmistrza Płońska Pan Andrzej Pietrasik, demonstruje korzyści płynące z proekologicznego zarządzania tkanką miejską Swoją obecność na Kongresie Ekologii Miast zaznaczyło również środowisko naukowe, referaty prof. Zygmunta Babińskiego i dr. Piotra Indykiewicza wywołały sporo emocji wśród uczestników. Profesor Babiński hydrolog ekolog zaprezentował rozwiązania, które pozwalają na rewitalizację szlaków śródlądowych z poszanowaniem środowiska naturalnego. Co wielu wydaje się dziś niemożliwe, jest realne do zrealizowania i na polskie rzeki może wrócić życie gospodarcze. Dr Indykiewicz w swoim wystąpieniu specjalny panel dedykowany tej problematyce. Dr Krzysztof Napieraj z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy podjął rozważania na temat efektywności energetycznej, a różnych typów odnawialnych źródeł energii. Zaś dyrektor Banku Ochrony Środowiska Jacek Karolczak przedstawił możliwości finansowania projektów energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. Zainteresowani tą tematyką mieli zatem niepowtarzalną okazję posłuchać osób związanych z teorią i praktyką w zakresie uruchamiania takich przedsięwzięć. regionplus24.pl 17

18 Dr Krzysztof Napieraj z UTP w Bydgoszczy podjął rozważania na temat efektywności energetycznej, a różnych typów odnawialnych źródeł energii Mówiąc o ekologii miast należy też pamiętać o zagospodarowywaniu terenów poprzemysłowych, które kiedyś znajdowały się w centrach miast, a dziś są najczęściej niezagospodarowanymi użytkami w skutek upadłości przedsiębiorstw. Tu ciekawymi doświadczeniami w zakresie przywracania do życia tych obszarów pochwalili się przedstawiciele Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Natalia Weckwert i Tomasz Izajasz z bydgoskiego Urzędu Miasta zaprezentowali projekt SHIFT-X, który polega na innowacyjnych sposobach zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym oraz sposobami jego promocji. Natomiast dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta w Solcu Kujawskim Grzegorz Ball, przedstawił program rewitalizacji soleckich terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody przywracania życia biologicznego na tym obszarze. Uczestnicy Ecometropolis wysłuchali także referatów: Tomasza Pawelca z Consus Carbon Engineering z Krakowa na temat Plan gospodarki niskoemisyjnej programowanie zrównoważonego rozwoju miasta, Małgorzaty Słoty z poznańskiej firmy AQUANET S.A. o Zarządzaniu majątkiem trwałym dla zrównoważonego rozwoju oraz Małgorzaty Stawickiej z bydgoskiej Spółki Wodnej Kapuściska, która opowiedziała o efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Drugiego dnia odbyły się warsztaty w plenerze, których celem była prezentacja dobrych praktyk w zarządzaniu środowiskiem miejskim na przykładzie zrewitalizowanej Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Goście byli pod wrażeniem osiągnięć włodarzy miasta, którym udało się przywrócić tą przestrzeń mieszkańcom miasta. I Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS był spotkaniem nie tylko specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ale przede wszystkim forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki i przedsiębiorcami. To konfrontacja teorii i praktyki, której nadrzędnym celem było wypracowanie właściwych rozwiązań gospodarczych warunkujących zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Obrady w kuluarach Obrady ECOMETROPOLIS dobrze posłużyły prezentacji wzorcowych rozwiązań proekologicznych podejmowanych w Polsce i w Europie, ze szczególnym udziałem Francji. Z pewnością pozwolą na implementacje konkretnych rozwiązań nowej ekologii w innych miejscach naszego kraju, podnosząc tym samym jakość życia mieszkańców przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju. 18 regionplus24.pl

19 Toruńskie wodociągi i nowe technologie Rozmowa z Władysławem Majewskim, prezesem Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań i planów. Zacznijmy od tego, co udało się w 2013 roku? Toruńskie Wodociągi w ostatnich latach realizowały podzielony na dwa etapy projekt dofinansowany z funduszy europejskich pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń. W sumie łączna wartość zrealizowanych kontraktów sięgnęła pół miliarda złotych i na stałe zmieniła tę gałąź gospodarki komunalnej miasta. Ponadto w tym roku oddaliśmy do użytku stację termicznej przeróbki (suszenia) osadów pościekowych, wartą ponad 30 mln zł. Dzięki temu kompleksowo zmieniliśmy sposób zagospodarowania osadów pościekowych. Produkowany z nich granulat może być teraz wykorzystywany jako paliwo, na przykład w cementowniach. A jednocześnie śmiało można powiedzieć, że w tym zakresie jesteśmy w gronie firm stosujących w gospodarce osadowej najnowocześniejsze rozwiązania. W końcówce ubiegłego roku w oczyszczalni ścieków zamontowaliśmy kolejny, trzeci już agregat kogeneracyjny napędzany biogazem, z którego efektów pracy korzystamy w roku bieżącym. W rezultacie łączna moc zamontowanych agregatów sięga prawie 1 megawata, a to oznacza, że znaczna część energii elektrycznej zużywana przez oczyszczalnię pochodzi z własnej produkcji. W stacji agregatów powstaje także bardzo dużo energii cieplnej, kierowanej do węzła ciepłowniczego, m.in. na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wydzielonych komór fermentacyjnych. Czym jeszcze trzeba się pochwalić? Mamy spore plany dotyczące generalnie zwiększenia produkcji energii z własnych źródeł. Przygotowujemy projekty dotyczące m.in. budowy elektrowni opartej o ogniwa fotowoltaiczne oraz wykorzystującej wodę przepływającą na naszym jazie na Drwęcy. W tych działaniach liczymy na znaczne wsparcie środkami unijnymi. To wszystko pozwoli nam w sposób radykalny zwiększyć produkcję prądu ze źródeł odnawialnych. Wróćmy do suszenia osadów pościekowych. Dlaczego to takie ważne? Najważniejsze są coraz ostrzejsze wymogi środowiskowe, a co za tym idzie, wskazania co do prawidłowego sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Dla takich sporych rozmiarów oczyszczalni, jak w Toruniu, termiczna obróbka jest obecnie preferowana, a spalanie albo współspalanie wytwarzanego granulatu jest obecnie najlepszym i najnowocześniejszym sposobem na zagospodarowanie tysięcy ton osadów pościekowych powstających w oczyszczalni. Czy po tylu latach inwestowania w toruńską gospodarkę wodno-ściekową jeszcze jest coś do zrobienia? Oczywiście. Dlatego przed nami kolejne wyzwania i długofalowe plany. Ogłosiliśmy przetarg na budowę magistrali wodociągowej pod dnem Wisły, od Stacji Uzdatniania Wody Mała Nieszawka do ul. Szosa Okrężna. Budujemy kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tak, by dotrzeć do tych ostatnich nieruchomości pozbawionych tej infrastruktury. Wreszcie bardzo ważne są dla nas inwestycje energetyczne, o których już wspomniałem, które pozwolą nam ograniczyć koszty kupowanej na zewnątrz energii elektrycznej. Coraz więcej uwagi poświęcać będziemy też wprowadzaniu nowoczesnych technologii do codziennej eksploatacji ponad 1200 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którymi dysponuje Toruń. Mam tu na myśli chociażby nowoczesne systemy monitorowania sieci, ale też odczytu wodomierzy opartego na systemach radiowych. regionplus24.pl 19

20 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu został wybudowany w 2009 roku w ramach projektu 2004/PL/16/C/PE/023 Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu realizowanego z udziałem środków funduszy unijnych. Całkowity koszt realizacji projektu to ,84 Euro, natomiast udział środków z Funduszu Spójności to Euro. Beneficjentem oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Celem budowy zakładu było usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu, zwłaszcza w zakresie dostosowania istniejącego systemu przetwarzania odpadów do wymogów prawnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz wymagań Wspólnoty Europejskiej. Infrastruktura Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych: Składowisko odpadów komunalnych 6,6 ha, m 3 ; Sortownia odpadów wydajność Mg/rok odpadów surowcowych, Mg/rok odpadów zmieszanych; Kompostownia odpadów organicznych wydajność Mg/rok; Kompostownia odpadów zielonych wydajność Mg/rok; Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego); Zakład przerobu odpadów budowlanych wydajność Mg/rok; 20 regionplus24.pl Magazyn odpadów niebezpiecznych wydajność 190 Mg/rok. Infrastruktura towarzysząca, w tym zaplecze socjalno-administracyjne, garaże, drogi i place manewrowe. W 2013 roku, w związku z nowelizacją wymagań prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Zakład został rozbudowany w części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Rozbudowa objęła budowę 8 modułów kompostowych przeznaczonych do stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji frakcji 0-80 mm wydzielonej mechanicznie w sortowni zmieszanych odpadów komunalnych. Stabilizacja odpadów prowadzona jest w technologii BIODEGMA, opartej o kompostowanie odpadów w zestawie modułów boksów żelbetowych wyposażonych w system aktywnego napowietrzania i nawilżania masy kompostowej. Moduły kompostowe będą zabezpieczone przed przedostawaniem się nieoczyszczonego powietrza poprocesowego do atmosfery, poprzez zastosowanie specjalnej półprzepuszczalnej membrany pokrywającej dach i bramy poszczególnych modułów. Nowa instalacja będzie mogła przyjąć do zagospodarowania Mg/ rok odpadów, przez co zapewni zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji do poziomów wymaganych prawem. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne będą spełniać wymagania stawiane procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Inwestycja sfinansowana jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie ,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad zł. Nowa instalacja poza procesem stabilizacji ma również możliwość

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Bruksela, 2003 Wstęp do Komitetu Regionów Unia europejska Komitet Regionów Tworzenie Komitetu Regionów Komitet Regionów jest zgromadzeniem doradczym Unii Europejskiej;

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Bydgoszcz, 9 października 2017 r. Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Mszana Dolna znalazła się w wybitnym gronie Forum Miast Narciarskich

Mszana Dolna znalazła się w wybitnym gronie Forum Miast Narciarskich Aktualności Mszana Dolna znalazła się w wybitnym gronie Forum Miast Narciarskich 19/11/2009, dodał: Maciej Liberda W dniach 16-17 listopada 2009r. na zaproszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby odbyło się

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Marek Migdal Forum Turystyki Regionów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna POT ROT LOT - system organizacyjny wspierania turystyki tak być

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa

4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa Załącznik nr 2 do uchwały Nr 10/309/15 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. Procedura powoływania i kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Przemysław Kalinka Ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy. Odbyła się konferencja tematyczna pn. Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego

Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego Marek Migdal Forum Turystyki Regionów, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki miejskiej. kujawsko-pomorskiego

Priorytety polityki miejskiej. kujawsko-pomorskiego Priorytety polityki miejskiej Samorządu województwa kujawsko-pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wydział Strategii i Planowania Regionalnego Polityka spójności i miasta: miejski

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej TWORZENIE PLANÓW ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH W POLSCE Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Zagrożenia klimatyczne w Polsce - wzrost

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

30 października 2014, Bydgoszcz

30 października 2014, Bydgoszcz 30 października 2014, Bydgoszcz III Kongres Transportu Publicznego: Czego potrzebują mieszkańcy miast? Kongres Transportu Publicznego co roku gości w innej aglomeracji. Pierwszy odbył się w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9635/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Delegacje CULT 76 RELEX 457 DEVGEN 118 COMPET

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE Integrując i służąc tworzymy jedność, siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie (Misja IGWP) Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 00+ - podsumowanie Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 00+, których celem było zebranie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych. realizuje dialog na temat gazu łupkowego.

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych. realizuje dialog na temat gazu łupkowego. Gdańsk, 6 września 2013 r. Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych realizuje dialog na temat gazu łupkowego. Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych jest autorem i organizatorem innowacyjnych, na skalę europejską,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce seminarium Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce Białowieża, 3 grudnia 2010 roku Dorota Ławreszuk Zakład Badania Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWIJANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Konsultacje RPO na lata 2014-2020 Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Wyniki konsultacji N=76 Podstawowe informacje Badanie zostało zaprojektowane z uwagi na toczące się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo