POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE"

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja: Dariusz Wiewiórka na podstawie koncepcji przygotowanych przez : Jerzego Oleszczyńskiego Obowiązuje od 01 września 2014 r., zgodnie z uchwała ZG PTT nr 69/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. Lipiec 2014

2 Wprowadzenie PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO Poprzednio istniejący system kwalifikacji par do Mistrzostw Polski PTT był bardzo skomplikowany, dawał zbyt późno wyniki kwalifikacji oraz wymagał od par najwyższych klas kolejnych eliminacji. Wzbudzał wiele pytań oraz kontrowersji. Nie przewidywał sytuacji nietypowych, był barierą dla nowopowstałych czy reaktywowanych par. Aktualny system jest prosty, przejrzysty, w którym pary pod koniec roku uzyskują informację o kwalifikacji. Umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie par do Mistrzostw Polski PTT. Pozytywnie motywuje pary ambitne, zaangażowane, o dużym potencjale, lecz jeszcze o niższych klasach. Daje szansę rywalizacji parom o mniejszych umiejętnościach, zbieranie doświadczeń młodym trenerom, nie ogranicza możliwości rywalizacji parom z początkujących Klubów. System ten zakłada udział maksymalnie dużej grupie tancerzy, daje obraz naszego poziomu i dorobku w święcie polskiego tańca jakim są Mistrzostwa Polski PTT. 1. Założenia ogólne 1.1. Całością spraw związanych z nadzorem, prowadzeniem wszelkiego rodzaju ewidencji oraz podejmowania decyzji w obrębie właściwych przepisów zajmuje się Komisja ds. MistrzostwPolski PTT Komisja ds. Mistrzostw Polski PTT kwalifikuje pary do Mistrzostw Polski PTT na podstawie stosownych dokumentów dostarczonych przez Biuro GPP PTT i Zarządy Okręgów PTT Komisja ds. Mistrzostw Polski PTT publikuje listę par zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski PTT w poszczególnych stylach i kategoriach wiekowych do 20 grudnia roku poprzedzającego rozgrywanie danych mistrzostw. 2. Eliminacje do Mistrzostw Polski PTT 2.1. Ogólne kryteria kwalifikacji par 1. Podstawowym kryterium kwalifikującym pary do Mistrzostw Polski PTT jest ranking Grand Prix Polski PTT. 2. Pary rywalizujące w systemie regionalnego współzawodnictwa oraz pary nowo utworzone uzyskują kwalifikacje na podstawie wyników Mistrzostw Okręgów PTT. 3. Pary uzyskują kwalifikacje na podstawie udziału w 8 turniejach GPP oraz startu w minimum dwóch wytypowanych ważnych turniejach ogólnopolskich. 4. Nowopowstałe pary (po 20 grudnia) spełniają warunki startu w Mistrzostwach Polski PTT, jeśli co najmniej jeden z partnerów uzyskał prawo startu z poprzednim partnerem. 5. Do Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach kwalifikują się wszystkie pary, które uzyskały kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT w co najmniej jednym stylu tanecznym. 6. W szczególnych przypadkach o dopuszczeniu pary do startu w Mistrzostwach Polski PTT decyduje ZG PTT na wniosek członka wspierającego PTT. Członek wspierający PTT występuje ze stosownym wnioskiem do ZG PTT po uzyskaniu i w oparciu o pozytywną opinię właściwego Zarządu Okręgu PTT. Strona 2 z 8

3 Uwagi: 2.2. Szczegółowe kryteria kwalifikacji par PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO Kryteria kwalifikacji par Dorosłych (19 lat i więcej) 1. Zgodnie z kryterium pierwszym kwalifikuje się pierwsza 50-tka par z listy Grand Prix Polski PTT. 2. Zgodnie z kryterium drugim kwalifikuje się 16 Mistrzów Okręgów PTT. Jeżeli Mistrz Okręgu oraz kolejne pary zostały już zakwalifikowane do Mistrzostw Polski PTT zgodnie z kryterium pierwszym, kwalifikuje się pierwsza para z listy wyników Mistrzostw Okręgu PTT, która jeszcze takiej kwalifikacji nie posiada. 3. Zgodnie z kryterium trzecim Kwalifikację do Mistrzostw Polski PTT uzyskują pary za udział w 8 turniejach GPP oraz biorące udział w Mistrzostwach Okręgu PTT oraz w podanych co najmniej dwóch turniejach: Finał GPP PTT, Mistrzostwa PTT klasy B lub A oraz w OTTT o Puchar Prof. Mariana Wieczystego. 4. Do Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach kwalifikują się pary zgodnie z kryteriami obowiązującymi w co najmniej jednym stylu tanecznym Kryteria kwalifikacji par Młodzieży Starszej (16-20 lat), Młodzieży (16-18 lat), Juniorów Starszych (14-15 lat) 1. Zgodnie z kryterium pierwszym kwalifikuje się pierwsza 50-tka par z listy Grand Prix Polski PTT. 2. Zgodnie z kryterium drugim kwalifikuje się 16 Mistrzów Okręgów PTT w danej kategorii wiekowej. Jeżeli Mistrz Okręgu PTT oraz kolejne pary zostały już zakwalifikowane do Mistrzostw Polski PTT zgodnie z kryterium pierwszym, kwalifikuje się pierwsza para z listy wyników Mistrzostw Okręgu PTT, która jeszcze takiej kwalifikacji nie posiada. 3. Zgodnie z kryterium trzecim Kwalifikację do Mistrzostw Polski PTT uzyskują pary za udział w 8 turniejach GPP PTT oraz biorące udział w Mistrzostwach Okręgu oraz w podanych co najmniej dwóch turniejach: Finał GPP, Mistrzostwa PTT klasy B lub A (nie dotyczy Juniorów Starszych) oraz w OTTT o Puchar Prof. Mariana Wieczystego. 4. Do Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach kwalifikuje się pary zgodnie z kryteriami obowiązującymi w co najmniej jednym stylu tanecznym. Pary kategorii Juniorzy Starsi (14-15 lat) przechodzący do kategorii Młodzieży uzyskują kwalifikację do Mistrzostw Polski PTT na podstawie startów w swojej dotychczasowej kategorii. Pary kategorii Młodzieży (16-18 lat) przechodzące do kategorii Dorosłych uzyskują kwalifikację do Mistrzostw Polski PTT na podstawie startów w swojej dotychczasowej kategorii. Pary kategorii Młodzieży (16-18 lat) mogą startować w kategorii Młodzieży Starszej na podstawie kwalifikacji uzyskanej w swojej kategorii wiekowej. Pary kategorii Młodzieży (16-18 lat) nie mogą startować w kategorii Dorosłych. Pary kategorii Młodzieży Starszej (16-20 lat) przechodzące do kategorii Dorosłych uzyskują kwalifikację do Mistrzostw Polski PTT na podstawie startów w swojej dotychczasowej kategorii. Strona 3 z 8

4 PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO Pary kategorii Młodzieży Starszej (16-20lat) mogą startować w kategorii Dorosłych na podstawie kwalifikacji uzyskanej w swojej kategorii wiekowej z zachowaniem kryterium wiekowego (dotyczy par 19+). Para, która uzyskała kwalifikacje zgodnie z kryterium drugim - przechodząc do starszej kategorii wiekowej zwalnia miejsce w dotychczasowej kategorii i z kryterium drugiego kwalifikacje uzyskuje kolejna para. Uwaga: Kryteria kwalifikacji par Juniorów Młodszych i Dzieci Starszych W kategorii Juniorów Młodszych i Dzieci Starszych brak konieczności uzyskania kwalifikacji do Mistrzostw Polski PTT. Juniorzy Młodsi przechodzący do kategorii Juniorów Starszych otrzymują kwalifikację do Mistrzostw Polski PTT w nowej kategorii na podstawie startu w Mistrzostwach Okręgu PTT lub w OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego. 3. Sposób postępowania Komisji ds. Mistrzostw Polski PTT 3.1. Kwalifikacje zgodnie z kryterium pierwszym (GPP PTT) (Kryterium wyłącznie dla par Dorosłych, Młodzieży Starszej, Młodzieży i Juniorów Starszych). 1. Biuro Grand Prix Polski PTT w ciągu 3 dni od daty rozegrania turnieju finałowego GPP PTT we wszystkich kategoriach przesyła do Komisji ds. Mistrzostw Polski PTT ostateczne wyniki rankingu GPP PTT. 2. Komisja ds. Mistrzostw Polski PTT na podstawie rankingu GPP PTT kwalifikuje 50 najlepszych par w każdej kategorii do Mistrzostw Polski PTT. 3. Do Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach Komisja ds. Mistrzostw Polski PTT kwalifikuje pary, które znalazły się na listach Mistrzostw Polski PTT w co najmniej jednym stylu Kwalifikacje zgodnie z kryterium drugim (Mistrzostwa Okręgu PTT) 1. Zarządy Okręgów w ciągu 3 dni od daty rozegrania Mistrzostw Okręgu PTT przesyłają do Komisji ds. Mistrzostw Polski PTT wyniki Mistrzostw Okręgu PTT w kategoriach, w których są rozgrywane Mistrzostwa Polski PTT. 2. Komisja ds. Mistrzostw Polski PTT kwalifikuje najlepszą parę okręgu w kategorii par Dorosłych, Młodzieży Starszej, Młodzieży i Juniorów Starszych. Przy kwalifikowaniu pomija się z listy wyników Mistrzostw Okręgu PTT pary, które uzyskały już kwalifikację zgodnie z kryterium pierwszym (w kategoriach, w których te kryteria brane są pod uwagę) Kwalifikacje zgodne z kryterium trzecim (starty w turniejach) Komisja ds. Mistrzostw Polski PTT kwalifikuje pary do Mistrzostw Polski PTT, które nie uzyskały kwalifikacji z kryterium pierwszym lub drugim wyłącznie na wniosek członka wspierającego PTT. Członek wspierający PTT dokumentuje start pary zgodnie z kryterium trzecim kwalifikacji. Strona 4 z 8

5 3.4. Postępowanie końcowe PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO Komisja ds. Mistrzostw Polski PTT w oparciu o informacje z CBD PTT weryfikuje: Ranking GPP PTT, listy kwalifikacyjne z Mistrzostw Okręgu PTT, udziału par w GPP PTT i wytypowanych OTTT i ustala ostateczną listę par zakwalifikowanych na Mistrzostwa Polski PTT. 4. Cele Mistrzostw Polski PTT 1. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski PTT w stylu standardowym w kategorii Dorośli, Młodzież Starsza, Młodzież, Juniorzy Starsi, Juniorzy Młodsi i Dzieci Starsze oraz Seniorzy I, II i III na rok bieżący. 2. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski PTT w stylu latynoamerykańskim w kategorii Dorośli, Młodzież Starsza, Młodzież, Juniorzy Starsi, Juniorzy Młodsi i Dzieci Starsze oraz Seniorzy I, II i III na rok bieżący. 3. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski PTT w 10 tańcach w kategorii Dorośli, Młodzież Starsza, Młodzież, Juniorzy Starsi, Juniorzy Młodsi oraz Seniorzy I, II i III na rok bieżący. 4. Popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych. 5. Organizatorzy Mistrzostw Polski PTT 1. Polskie Towarzystwo Taneczne. 2. Okręg PTT, na którego terenie Mistrzostwa są przeprowadzane. 3. Lokalny organizator. 6. Termin i miejsce Mistrzostw Polski PTT (podany przez ZG PTT) Uwaga: 1. Mistrzostwa Polski PTT kategoriach Juniorzy Starsi, Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli i Seniorzy są rozgrywane w miesiącach: luty lub marzec. Mistrzostw Polski PTT w tańcach standardowych sobota Dorośli (tańce standardowe), Młodzież (tańce standardowe), niedziela Młodzież Starsza (tańce standardowe), Juniorzy Starsi (tańce latynoamerykańskie) i Seniorzy (tańce standardowe). Mistrzostw Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich sobota Dorośli (tańce latynoamerykańskie), Młodzież (tańce latynoamerykańskie), niedziela Młodzież Starsza (tańce latynoamerykańskie), Juniorzy Starsi (tańce standardowe) i Seniorzy (tańce latynoamerykańskie). Mistrzostw Polski PTT w 10 Tańcach sobota Dorośli, Młodzież, niedziela Młodzież Starsza, Juniorzy Starsi i Seniorzy. 2. Mistrzostwa PTT w klasach A i B, Akademickie Mistrzostwa Polski PTT oraz w kategoriach Dzieci Starszych i Juniorów Młodszych są rozgrywane w miesiącach: październik lub listopad. ZG PTT z ważnych przyczyn (np. termin Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy) może zmienić terminy rozgrywania Mistrzostw Polski PTT Strona 5 z 8

6 7. Prawo startu w Mistrzostwach Polski PTT Prawo startu w Mistrzostwach Polski PTT mają pary, które: PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO 1. Posiadają książeczki startowe i aktualny wpis w CBD PTT na dany rok. 2. Uzyskały kwalifikacje (nie dotyczy kategorii Dzieci Starszych, Juniorów Młodszych oraz Seniorów). 3. Wniosły opłatę startową. 4. Odebrały numer startowy najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem rundy eliminacyjnej. 8. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach Polski PTT 1. Zgłoszenie par w systemie on-line dokonane wyłącznie przez członków wspierających PTT, najpóźniej do 21 dni przed terminem Mistrzostw Polski PTT. 2. Posiadanie potwierdzenia opłaty startowej. 3. Organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń przyjęcia par; lista startowa par jest publikowana na stronie internetowej Mistrzostw Polski PTT. 4. Członek wspierający PTT, który po terminie zgłoszeń wycofuje parę z Mistrzostw Polski PTT, ma obowiązek o tym fakcie powiadomić pisemnie Organizatora Mistrzostw Polski PTT. W przypadku nie poinformowania Organizatora Mistrzostw Polski PTT - członek wspierający PTT, ponosi koszty w wysokości opłaty startowej pary po terminie. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w Mistrzostwach Polski PTT jest odnotowywane na stronie internetowej i w dokumentacji Mistrzostw Polski PTT z podaniem par i członków wspierających PTT, których sprawa dotyczy. 9. Tytuły, które otrzymują zwycięskie pary 1. Mistrza Polski PTT w tańcach standardowych, latynoamerykańskich i w 10 tańcach w poszczególnych kategoriach wiekowych na dany rok. 2. I-ego i II-ego Wicemistrza Polski PTT w tańcach standardowych, latynoamerykańskich i w 10 tańcach w poszczególnych kategoriach wiekowych na dany rok. 10. Przebieg i sędziowanie Mistrzostw Polski PTT Przebieg Mistrzostw Polski PTT w stylach tanecznych ST/LA 1. w kategorii Dorosłych przeprowadza się rundę barażową, 2. w 1/32, 1/16 finału pary tańczą w stałych grupach, 3. w barażu, 1/8, 1/4 i 1/2 finału pary tańczą w zmiennych grupach, 4. 1/8 finału 4-6 zmiennych grup, 5. 1/4 finału 2-3 zmienne grupy, 6. 1/2 finału 2 zmienne grupy, 7. finał 6 par. Sędzia Główny w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT decyduje o ilości typowanych i przechodzących par do następnej rundy oraz o ilości grup w poszczególnych rundach. Strona 6 z 8

7 PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO Przebieg Mistrzostw Polski PTT w 10 Tańcach 1. Mistrzostwa Polski PTT w 10 Tańcach powinny zostać rozegrane w nie więcej niż 4 rundach (1/8, 1/4, 1/2, F). 2. Wszystkie pary rozpoczynają udział od pierwszej rundy. 3. W przypadku startu: a) 48 par (lub mniej) 48 par w 1/8 finału, 24 pary w 1/4 finału, 12 par w 1/2 finału, 6 par w finale. b) par par w 1/8 finału, pary w 1/4 finału, par w 1/2 finału, 6 par w finale. c) powyżej 56 par Dana ilość par w 1/8 finału, 28 par w 1/4 finału, 14 par w 1/2 finału, 6 par w finale. 4. W przypadku startu większej ilości par niż 60, powinno rozgrywać się 1/16 finału, ale decyzję o przebiegu i sposobie rozegrania Mistrzostw Polski PTT w 10 Tańcach podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT Przebieg Mistrzostw Polski PTT założenia dodatkowe 1. Sędzia Główny w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT decyduje o ilości typowanych i przechodzących par do następnej rundy oraz o ilości grup w poszczególnych rundach. 2. W Mistrzostwach Polski PTT stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy co najmniej 50 % uczestniczących par (w szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT może podjąć inną decyzję), z wyjątkiem finału typowanie 6 par. 3. Pary w kategorii Dorośli które znalazły się w pierwszych 12 parach rankingu GPP PTT rozpoczynają rywalizację od 1/8 finału (48 par). 4. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników. 5. Finałowe prezentacje indywidualne (w kategorii Dorośli) odbywają się zgodnie z ustaleniami Komisji ds. Mistrzostw Polski PTT na dany rok ogłoszonymi wraz z listami zakwalifikowanych par. Każda para indywidualnie 1 minutę, następnie wszystkie pary razem 1 minutę. W 10 Tańcach stosuje się to fakultatywnie. 6. Muzyka dla wszystkich grup jest jednakowa. We wszystkich rundach turnieju czas trwania utworów wynosi 1,5 2 minut z wyjątkiem Walca Wiedeńskiego i Jiva, w których czas trwania utworów wynosi 1 1,5 minuty. Sędzia Główny w obrębie wyznaczonych ram ustala konkretny czas trwania utworu w danej rundzie turnieju. Strona 7 z 8

8 PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO 7. Długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co najmniej 20 minut. 8. W Mistrzostwach Polski PTT w kategoriach Juniorzy Młodsi oraz Dzieci Starsze dopuszcza się możliwość rozegrania turnieju w 2 blokach i zakończenie rywalizacji po godzinie 20:00 dla Juniorów Młodszych oraz po godzinie 19:00 dla Dzieci Starszych. Strona 8 z 8

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Turnieje w Battlegrounds są dostępne dla wszystkich drużyn złożonych z co najmniej pięciu graczy, które spełniają poniższe warunki:

Turnieje w Battlegrounds są dostępne dla wszystkich drużyn złożonych z co najmniej pięciu graczy, które spełniają poniższe warunki: Battlegrounds to nowy turniej League of Legends, w którym możesz się zmierzyć z innymi drużynami z twojego kraju. Twoja pozycja w rankingu nie ma znaczenia. Jeżeli masz 30. poziom, załóż pięcioosobową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Tabela nr 1 C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO A.2.3. Szachiści zrzeszeni w klubach i WZSzach, będących członkami PZSzach, a za jego pośrednictwem FIDE, mają względnie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda

R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda 1. Termin i miejsce zawodów. I Runda 12-13 lat OZP - marzec II Runda 12 lat OZP - czerwiec II Runda (zawody finałowe) 13 lat

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA Orlik U-11

PŁOCKA LIGA Orlik U-11 PŁOCKA LIGA Orlik U-11 REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-11 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo