Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego i sposób wytwarzania tej kompozycji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego i sposób wytwarzania tej kompozycji"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl. A61K 31/19 ( ) A61K 31/715 ( ) A61K 31/717 ( ) A61P 15/02 ( ) (54) Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego i sposób wytwarzania tej kompozycji (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 02/05 (73) Uprawniony z patentu: Akademia Medyczna im.piastów Śląskich we Wrocławiu,Wrocław,PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/09 (72) Twórca(y) wynalazku: Aleksander A. Kubis,Wrocław,PL Katarzyna Małolepsza- Jarmołowska,Wrocław,PL Lidia Hirnle,Wrocław,PL PL B1 (57) 1. Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego, znamienna tym, że zawiera od 75 do 95 części masowych metylocelulozy, od 0,5 do 5 części masowych kwasu mlekowego, od 0,5 do 5 części masowych polimeru zasadowego, korzystnie eudragitu lub chitozanu lub poliwinylopirolidonu lub ich mieszaniny oraz od 0,5 do 5 części masowych liofilizatu bakterii Lactobacillus, korzystnie Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus, przy czym stosunek stechiometryczny kwasu mlekowego do polimeru zasadowego zawiera się w granicach od 1 : 1 do 8 : Sposób wytwarzania kompozycji farmaceutycznej na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego, z użyciem alkoholu etylowego, znamienny tym, że sporządza się dwuskładnikową komponentę przez rozpuszczenie w roztworze kwasu mlekowego polimeru zasadowego, korzystnie eudragitu lub chitozanu lub poliwinylopirolidonu, w stosunku stechiometrycznym do wolnych grup aminowych w polimerze zasadowym w granicach od 1 : 1 do 8 : 1, mieszając do całkowitego rozpuszczenią polimeru zasadowego, po czym dodaje się alkohol etylowy w ilości nie mniejszej niż 5 części masowych, licząc w stosunku do sumy składników, miesza do pełnej jednorodności i tak przygotowaną mieszaniną spryskuje się metylocelulozę i miesza, aż do uzyskania równomiernego jej zwilżenia, a następnie powstały produkt poddaje się suszeniu, podczas którego odparowuje alkohol etylowy, zaś do tak otrzymanego suchego proszku dodaje się liofilizat bakterii Lactobacillus, korzystnie Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus i po wymieszaniu dozuje się do opakowań lub poddaje dalszej obróbce do żądanej postaci.

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego i sposób wytwarzania tej kompozycji. Kompozycja przeznaczona jest do stosowania w ginekologii i położnictwie, jako środek regulujący kwasowość środowiska pochwy oraz jako lek przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczy i przeciwpierwotniakowy. Z polskiego opisu patentowego nr znany jest sposób wytwarzania kompleksu metylocelulozy z kwasem mlekowym, o podobnym przeznaczeniu. Sposób polega na solwatacji metylocelulozy kwasem mlekowym w postaci roztworu, złożonego z 5-25 części masowych kwasu mlekowego i części masowych alkoholu etylowego 95%. Roztworem tym spryskuje się przy ciągłym mieszaniu części masowych metylocelulozy, a następnie poddaje suszeniu, podczas którego odparowuje alkohol etylowy i powstaje proszek, który dozuje się do pojemników lub poddaje tabletkowaniu. wiąże się z metylocelulozą, tworząc dwuskładnikowy kompleks metyloceluloza-kwas mlekowy. Solwatowana kwasem mlekowym metyloceluloza ma właściwości szybkiego wiązania wody, tworząc żel o lepkości, właściwościach adhezyjnych i powlekających podobnych do właściwości śluzu wytwarzanego w pochwie w warunkach fizjologicznych. Narząd rodny, podobnie jak inne obszary anatomiczne człowieka, ma liczne nisze ekologiczne, w następstwie czego inna jest flora bakteryjna sklepienia pochwy, kanału szyjki macicy, ściany zewnętrznej szyjki macicy i dolnego odcinka pochwy. Skład drobnoustrojów w wydzielinie z pochwy jest zatem mieszaniną mikroorganizmów pochodzących z różnych miejsc anatomicznych. Należy zaznaczyć, że u zdrowych kobiet często w skład flory pochwy wchodzą drobnoustroje uważane przez klinicystów za patogenne w pochwie w warunkach fizjologicznych, jak Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae (grupy B), Enterococcus species, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Bacteroides fragilis czy Mobiluncus. Dominującym rodzajem bakterii względnie beztlenowych u większości kobiet jest Lactobacillus, reprezentowany przez wiele gatunków. Uważa się, że bakterie te chronią biocenozę pochwy przed przerostem innych składników flory, potencjalnie bardziej patogennych. Pochwę zasiedla około 50 gatunków Lactobacillus. Występują one w różnym stężeniu i umiejscowieniu. Celowe jest zatem podawanie bakterii Lactobacillus dopochwowo, aby zapewnić możliwość pełnego odtworzenia warunków fizjologicznych panujących w pochwie. Ze stosowania znany jest środek farmaceutyczny o nazwie Lactovaginal, który zawiera 10 miliardów bakterii Lactobacillus rhamnosus. Liofilizowana zawiesina, konfekcjonowana w szklanych ampułkach lub kapsułkach, przeznaczona jest do bezpośredniego lokowania w pochwie i ma na celu przywracanie i pomoc w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej pochwy, zwłaszcza po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi i przeciwgrzybiczymi. Ze względu na swą postać Lactovaginal może być podawany tylko na noc lub w pozycji leżącej pacjentki, bo inaczej wypływa, wskutek czego następuje przerwa w jego działaniu i nawrót rozwoju drobnoustrojów. Podany natomiast podczas stanu zapalnego pochwy, charakteryzującego się wysokim ph, nie może się rozwijać i ginie. Znana postać Lactovaginalu nie ma odpowiedniej adhezji, co powoduje że kapsułki słabo przylegają, zaś po rozpuszczeniu otoczki kapsułki, bakterie Lactobacillus szybko wypływają z pochwy, co niweczy ich spodziewany efekt, gdyż skuteczność środka zależy od czasu przylegania leku, tak by nie było przerw w działaniu i nie następowało ponowne namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznej na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego. Istota wynalazku polega na tym, że kompozycja zawiera od 75 do 95 części masowych metylocelulozy, od 0,5 do 5 części masowych kwasu mlekowego, od 0,5 do 5 części masowych polimeru zasadowego, korzystnie eudragitu lub chitozanu lub poliwinylopirolidonu lub ich mieszaniny oraz od 0,5 do 5 części masowych liofilizatu bakterii Lactobacillus, korzystnie Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus, przy czym stosunek stechiometryczny kwasu mlekowego do polimeru zasadowego zawiera się w granicach od 1:1 do 8:1. Korzystne jest, gdy kompozycja zawiera pożywkę w ilości od 5 do 10 części masowych, w postaci cukrów prostych lub wielocukrów. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania kompozycji farmaceutycznej na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego z użyciem alkoholu etylowego. Istota wynalazku polega na tym, że sporządza się dwuskładnikową komponentę przez rozpuszczenie w roztworze kwasu mlekowego polimeru zasadowego, korzystnie eudragitu lub chitozanu lub poliwinylopirolidonu, w stosunku stechiometrycznym do wolnych grup aminowych w polimerze zasadowym w granicach od 1 : 1 do 8 : 1, mieszając do całkowitego rozpuszczenia polimeru zasadowego, po

3 PL B1 3 czym dodaje się alkohol etylowy w ilości nie mniejszej niż 5 części masowych, miesza do pełnej jednorodności i tak przygotowaną mieszaniną spryskuje się metylocelulozę i miesza, aż do uzyskania równomiernego jej zwilżenia. Otrzymany produkt poddaje się suszeniu, podczas którego odparowuje alkohol etylowy, zaś do tak otrzymanego suchego proszku dodaje się liofilizat bakterii Lactobacillus, korzystnie Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus i po wymieszaniu dozuje się do opakowań lub poddaje dalszej obróbce do żądanej postaci. Stosuje się od 75 do 95 części masowych metylocelulozy, od 0,5 do 5 części masowych kwasu mlekowego, od 0,5 do 5 części masowych polimeru zasadowego, oraz od 0,5 do 5 części masowych liofilizatu bakterii Lactobacillus. Korzystne jest, gdy razem z liofilizatem dodaje się pożywkę w postaci cukrów prostych lub wielocukrów, w ilości od 5 do 10 części masowych. Kompozycja zgodna z wynalazkiem przeznaczona jest do stosowania w profilaktyce i lecznictwie, gdyż charakteryzuje się wysoką skutecznością działania dzięki wieloskładnikowości, przy czym substancje czynne jak kwas mlekowy i bakterie Lactobacillus, mogą być jeszcze wspomagane typowymi lekami przeciwko bakteriom lub pierwotniakom lub grzybom chorobotwórczym. zakwasza pochwę tworząc barierę dla drobnoustrojów wrażliwych na kwaśne środowisko. Jednocześnie kwaśne środowisko jest fizjologiczne dla rozwoju bakterii Lactobacillus. Zaletą jest to, że lek podany w tej postaci spełnia swoje zadanie, jednocześnie nie naruszając prawidłowej biocenozy, nie niszczy fizjologicznej flory. Zapewnia to kwas mlekowy, który służy rozwojowi prawidłowej flory. Zastosowanie wielu różnych gatunków bakterii Lactobacillus, zwłaszcza tych które produkują nadtlenek wodoru czy substancje przypominające bakteriocyny, chroni pochwę przed przerostem patogennych składników flory, np. gonokoków lub Staphylococcus aureus. Dodatek pożywki pozwala na namnażame się bakterii Lactobacillus, a co za tym idzie, podtrzymywanie ich obecności w pochwie. W tradycyjnym leku jakim jest np. antybiotyk, substancja lecznicza niszczy florę patogenną, ale jednocześnie i fizjologiczną. Kompozycja farmaceutyczna zgodna z wynalazkiem, dzięki obecności kwasu mlekowego zakwasza środowisko i wspomaga rozwój już istniejących bakterii Lactobacillus. W ten sposób przebiegające leczenie jest bardzo skuteczne, a zarazem nie zaburza fizjologicznej biocenozy, nie wywołuje skutków ubocznych i nawrotów choroby. W kompozycji według wynalazku istnieje możliwość precyzyjnego doboru ph, dzięki regulacji stosunku kwasu mlekowego do polimeru zasadowego. Można uzyskać szeroki zakres ph, najkorzystniej w zakresie od 2,76-5,06, w zależności od potrzeby, stosownie do zaawansowania stanu zapalnego. Jeżeli stan zapalny jest bardzo znaczny, co oznacza wysokie ph pochwy, można dobierać niskie ph kompozycji, np 2,76 czy 3,40; w celu zneutralizowania rezerwy alkalicznej w wydzielinie pochwowej i doprowadzenia w rezultacie do fizjologicznego ph. Jeżeli pacjentka ma fizjologiczne ph, a istnieje konieczność zastosowania leczenia ogólnego antybiotykiem po którym flora środowiska pochwy może ulec zniszczeniu, wystarczy podać kompozycję o ph fizjologicznym wraz z bakteriami Lactobacillus, aby utrzymać ten stan i zapobiec zniszczeniu tego co już jest, czyli stanu fizjologicznego. Leczenie może się odbywać jakby jednocześnie z ochroną prawidłowej biocenozy. Można dobrać lek o profilowanym działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym lub przeciwpasożytniczym i od razu wytworzyć odpowiednie dla leczenia ph. Kompozycja może też mieć dobrane odpowiednie ph, właściwe dla rozwoju bakterii Lactobacillus, nie za kwaśne i niezbyt zasadowe, co pozwala na wykorzystywanie jej niekoniecznie do leczenia stanów chorobowych, lecz także w celach profilaktycznych. Otrzymany sposobem według wynalazku sypki proszek, służy do bezpośrednich zabiegów ginekologicznych jako zasypka, albo do sporządzania różnych postaci leku, takich jak żel, po dodaniu dobranej ilości wody oczyszczonej lub wytwarzania tabletek, po zmieszaniu ze znanymi substancjami umożliwiającymi tabletkowanie lub globulek dopochwowych, po dodaniu znanych substancji hydrofilizujących. Wszystkie postacie leku mogą być uzupełniane substancjami leczniczymi takimi jak antybiotyki, leki przeciwgrzybicze czy przeciwpierwotniakowe. Sposobem według wynalazku uzyskuje się kompozycję zapewniającą stopniowe uwalnianie kwasu mlekowego wskutek buforującego działania polimerów zasadowych. Dzięki temu żądany odczyn kwasowości pochwy może być utrzymywany na jednakowym poziomie przez dłuższy czas, co nie było możliwe przy stosowaniu kompleksu znanego z patentu lub Lactovaginalu. Wytworzona sposobem według wynalazku kompozycja zapewnia dobre przyleganie leku do śluzówki, co wydłuża czas utrzymywania się jej w pochwie i zapewnia równomierność oddziaływania składników leczniczych, a zatem skuteczność leczenia.

4 4 PL B1 Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładach wykonania. P r z y k ł a d I. Skład kompozycji: 1,0 części masowych (2 mole) Eudragit E-100 1,5 części masowych (1 mol) 94,0 części masowych Lactobacillus crispatus 3,5 części masowych. Kompozycję wytwarza się rozpuszczając polimer zasadowy w kwasie mlekowym, w wymienionym w składzie kompozycji stosunku stechiometrycznym, w mieszalniku wyposażonym w mieszadło śmigłowe, mieszając przez czas 20 minut, po czym pozostawia na 24 godziny. Po tym czasie rozpuszcza się otrzymaną komponentę w 95% alkoholu etylowym, stosując 10 części masowych, licząc w stosunku do sumy składników i miesza, aż do pełnego rozpuszczenia komponenty. Otrzymanym roztworem spryskuje się przez dyszę metylocelulozę, umieszczoną w mieszalniku rozpylacza dyszowego i miesza do czasu, aż metyloceluloza ulegnie równomiernemu zwilżeniu, nie krócej niż 10 minut. Wilgotny produkt poddaje się suszeniu w temperaturze 25 C, w suszarce z wymuszonym przepływem powietrza i skraplaczem rozpuszczalników, podczas którego odparowuje alkohol etylowy. Otrzymuje się sypki proszek, do którego dodaje się liofilizat określonego gatunku bakterii Lactobacillus, miesza do pełnego ujednolicenia i dozuje do pojemników z tworzywa sztucznego lub do opakowań szklanych. Otrzymany proszek, zakwaszający środowisko wodne do ph = 3,62, przeznaczony jest do stosowania jako zasypka, w celu doprowadzenia wartości ph do odczynu fizjologicznego pochwy oraz zasiedlenia naturalnej flory bakteryjnej tego środowiska, przy leczeniu zaawansowanych stanów chorobowych, spowodowanych niedoborem kwasu mlekowego w pochwie i brakiem w niej własnych bakterii Lactobacillus. P r z y k ł a d II. Skład kompozycji: 0,5 części masowych (1 mol) Chitozan 0,83 części masowych (1 mol) 83,67 części masowych Lactobacillus jenseni 5,0 części masowych Laktoza 10,0 części masowych Dodatki: Woda oczyszczona 25 części masowych w stosunku do sumy składników Kompozycję wytwarza się podobnie jak w przykładzie I, dodając do suchego produktu laktozę, a następnie wodę oczyszczoną, miesza i pozostawia na czas 30 minut. Otrzymany żel dozuje się do pojemników plastikowych z aplikatorem. Żel o ph = 3,86 przeznaczony jest głównie do stosowania ambulatoryjnego, w celu podtrzymania fizjologicznych warunków środowiska pochwy. P r z y k ł a d III Skład kompozycji: 0,5 części masowych (1 mol) Poliwinylopirolidon-90 5,0 części masowych (1 mol) 89,0 części masowych Lactobacillus rhamnosus 0,5 części masowych Sacharoza 5,0 części masowych Dodatki: Chlorchinaldin 2,0 części masowych w stosunku do sumy składników Kompozycję wytwarza się podobnie jak w przykładzie I, dodając do suchego produktu sacharozę oraz chlorchinaldin, a następnie proszek tabletkuje się w dozach leczniczych, znanym sposobem, z dodatkiem znanych substancji stosowanych przy tabletkowaniu. Otrzymane tabletki, zakwaszające środowisko wodne do ph = 3,96, przeznaczone są głównie do stosowania ambulatoryjnego, w leczeniu bakteryjnych stanów zapalnych pochwy. P r z y k ł a d IV. Skład kompozycji: 2,0 części masowych (4 mole) Chitozan 0,83 części masowych (1 mol) 90,17 części masowych Lactobacillus gasserri 2,0 części masowych Glukoza 5,0 części masowych Dodatki: Nystatyna jednostek na 1 tabletkę

5 PL B1 5 Kompozycję wytwarza się jak w przykładzie III. Otrzymane tabletki, zakwaszające środowisko wodne do ph = 2,73, przeznaczone są głównie do stosowania ambulatoryjnego, w leczeniu grzybicy pochwy. P r z y k ł a d V. Skład kompozycji: 4,0 części masowych (8 moli) Chitozan 0,83 części masowych (1 mol) 94,67 części masowych Lactobacillus helveticus 0,5 części masowych Dodatki, licząc w stosunku do sumy składników kompozycji: Metronidazol 0,5 części masowych Żelatyna 16,0 części masowych Woda oczyszczona 83,5 części masowych Wytworzony jak w przykładzie I sypki proszek, z dodatkiem metronidazolu, rozpuszcza się w części wody i otrzymuje żel, do którego dodaje się wodny roztwór żelatyny, sporządzony z resztą wody, podgrzany do temperatury 90 C, miesza i wylewa do form, otrzymując globulki. Otrzymane globulki, zakwaszające środowisko wodne do ph = 2,86, przeznaczone są głównie do stosowania ambulatoryjnego, w leczeniu rzęsistkowicy pochwy. Zastrzeżenia patentowe 1. Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego, znamienna tym, że zawiera od 75 do 95 części masowych metylocelulozy, od 0,5 do 5 części masowych kwasu mlekowego, od 0,5 do 5 części masowych polimeru zasadowego, korzystnie eudragitu lub chitozanu lub poliwinylopirolidonu lub ich mieszaniny oraz od 0,5 do 5 części masowych liofilizatu bakterii Lactobacillus, korzystnie Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus, przy czym stosunek stechiometryczny kwasu mlekowego do polimeru zasadowego zawiera się w granicach od 1 : 1 do 8 : Kompozycja farmaceutyczna według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera pożywkę w ilości od 5 do 10 części masowych, w postaci cukrów prostych lub wielocukrów. 3. Sposób wytwarzania kompozycji farmaceutycznej na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego, z użyciem alkoholu etylowego, znamienny tym, że sporządza się dwuskładnikową komponentę przez rozpuszczenie w roztworze kwasu mlekowego polimeru zasadowego, korzystnie eudragitu lub chitozanu lub poliwinylopirolidonu, w stosunku stechiometrycznym do wolnych grup aminowych w polimerze zasadowym w granicach od 1 : 1 do 8 : 1, mieszając do całkowitego rozpuszczenią polimeru zasadowego, po czym dodaje się alkohol etylowy w ilości nie mniejszej niż 5 części masowych, licząc w stosunku do sumy składników, miesza do pełnej jednorodności i tak przygotowaną mieszaniną spryskuje się metylocelulozę i miesza, aż do uzyskania równomiernego jej zwilżenia, a następnie powstały produkt poddaje się suszeniu, podczas którego odparowuje alkohol etylowy, zaś do tak otrzymanego suchego proszku dodaje się liofilizat bakterii Lactobacillus, korzystnie Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus i po wymieszaniu dozuje się do opakowań lub poddaje dalszej obróbce do żądanej postaci. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że stosuje się od 75 do 95 części masowych metylocelulozy, od 0,5 do 5 części masowych kwasu mlekowego, od 0,5 do 5 części masowych polimeru zasadowego i od 0,5 do 5 części masowych liofilizatu bakterii Lactobacillus. 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że razem z liofilizatem dodaje się pożywkę w postaci cukrów prostych lub wielocukrów, w ilości od 5 do 10 części masowych.

6 6 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.

Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy, kwasu mlekowego i alkoholu wielowodorotlenowego oraz sposób wytwarzania tej kompozycji

Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy, kwasu mlekowego i alkoholu wielowodorotlenowego oraz sposób wytwarzania tej kompozycji RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201869 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 361378 (22) Data zgłoszenia: 21.07.2003 (51) Int.Cl. A61K 31/047 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kompozycja farmaceutyczna zawierająca szczepy bakterii Lactobacillus do stosowania w ginekologii

PL B1. Kompozycja farmaceutyczna zawierająca szczepy bakterii Lactobacillus do stosowania w ginekologii PL 220913 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220913 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383372 (22) Data zgłoszenia: 17.09.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Półpłynna kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy zawierająca poliwinylopirolidon i sposób jej otrzymywania

PL B1. Półpłynna kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy zawierająca poliwinylopirolidon i sposób jej otrzymywania PL 217292 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217292 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 378097 (22) Data zgłoszenia: 21.11.2005 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178871 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307881 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1995 (51) IntCl7: A61L 15/22 (54)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lactovaginal, kapsułki dopochwowe, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka zawiera: pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 około

Bardziej szczegółowo

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię.

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO invag kapsułka dopochwowa, twarda. Bakterie kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy Praktycznie każda kobieta odczuwa czasami dolegliwości w obrębie intymnych części ciała. Wpływają one

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki invag Kapsułki dopochwowe, twarde Nie mniej niż 10 9 CFU* bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204151 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351372 (51) Int.Cl. A61K 31/4196 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO invag kapsułki dopochwowe, twarde. Bakterie kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL PL 214380 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214380 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385032 (51) Int.Cl. C08B 37/08 (2006.01) D01D 5/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Poloksameru 407 wraz z metylocelulozą do wytwarzania płynnego leku do osłony i leczenia błony śluzowej oraz sposób jego wytwarzania

Zastosowanie Poloksameru 407 wraz z metylocelulozą do wytwarzania płynnego leku do osłony i leczenia błony śluzowej oraz sposób jego wytwarzania PL 218041 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218041 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380055 (22) Data zgłoszenia: 28.06.2006 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MACMIROR COMPLEX 500 (500 mg + 200 000 j.m.) globulki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 globulka dopochwowa zawiera

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL PL 224647 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224647 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408574 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 08/12. EDYTA BALEJKO, Mierzyn, PL

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 08/12. EDYTA BALEJKO, Mierzyn, PL PL 217389 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217389 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392559 (22) Data zgłoszenia: 04.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Celem prezentowanego badania było określenie wskazań

Celem prezentowanego badania było określenie wskazań Wstęp Rola bakterii komensalnych w ludzkim organizmie obejmuje tworzenie bariery zapobiegającej zakażeniom cewki moczowej, zewnętrznych narządów płciowych i pochwy, górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego,

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy 9.5 Stopień czystości pochwy Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy Czynnik Liczba/Interpretacja/Uwagi Preparat barwiony metodą Grama Przypadek

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania zainteresowania komercjalizacją technologii pt. Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego Prozdrowotny produkt

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186715 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 319884 (22) Data zgłoszenia: 07.05.1997 (13) B1 (51) IntCl7 C08J 11/22 ( 5

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL BUP 26/08

PL B1. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL BUP 26/08 PL 215412 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215412 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382674 (22) Data zgłoszenia: 18.06.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. SIWIEC ANNA, Krosno, PL BUP 05/12. ANNA SIWIEC, Krosno, PL WUP 02/14. rzecz. pat. Grażyna Tomaszewska

PL B1. SIWIEC ANNA, Krosno, PL BUP 05/12. ANNA SIWIEC, Krosno, PL WUP 02/14. rzecz. pat. Grażyna Tomaszewska PL 215889 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215889 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392212 (22) Data zgłoszenia: 24.08.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe Sformatowano: Lewy: 2,5 cm, Prawy: 2,5 cm, Górny: 2 cm, Dolny: 2 cm, Początek sekcji: ciągły, Szerokość:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72)

(73) Uprawniony z patentu: (72) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164844 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 287608 (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 (51) IntCl5: A61K 31/21 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1782818 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.06 0642217.4

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Bakterie komensalne bytujące na skórze i błonach

Bakterie komensalne bytujące na skórze i błonach prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta Ocena skuteczności i wskazań do stosowania produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB98/00907

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB98/00907 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188971 (21) Numer zgłoszenia: 335877 (22) Data zgłoszenia: 25.03.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Macmiror, 200 mg, tabletki powlekane Nifuratelum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Macmiror, 200 mg, tabletki powlekane Nifuratelum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Macmiror, 200 mg, tabletki powlekane Nifuratelum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum)

Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A61M 1/00 ( ) A61M 27/00 ( ) Duna Sp. z o.o., Kraków, PL BUP 13/08. Marcin Kuczek, Kraków, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A61M 1/00 ( ) A61M 27/00 ( ) Duna Sp. z o.o., Kraków, PL BUP 13/08. Marcin Kuczek, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116533 (22) Data zgłoszenia: 20.12.2006 (19) PL (11) 64323 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa,PL BUP 08/05

PL B1. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa,PL BUP 08/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205011 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362825 (51) Int.Cl. A62D 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.10.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205375 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376272 (51) Int.Cl. F01D 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.07.2005

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) A61K 31/702 A61P 31/04. (54) Zastosowanie 4-O-ß-galaktopiranozylo-D-fruktozy

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) A61K 31/702 A61P 31/04. (54) Zastosowanie 4-O-ß-galaktopiranozylo-D-fruktozy RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188319 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 319791 (22) Data zgłoszenia: 28.04.1997 (51) IntCl7: A61K 31/702

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US99/11798 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US99/11798 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200163 (21) Numer zgłoszenia: 344328 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. GAJKOWSKI GRZEGORZ P.P.H.U. VERTEX, Ozorków, PL BUP 14/ WUP 08/14

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. GAJKOWSKI GRZEGORZ P.P.H.U. VERTEX, Ozorków, PL BUP 14/ WUP 08/14 PL 67329 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120628 (22) Data zgłoszenia: 30.12.2011 (19) PL (11) 67329 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Koncentraty wspomagające odchudzanie i sposób wytwarzania koncentratów wspomagających odchudzanie. (74) Pełnomocnik:

Koncentraty wspomagające odchudzanie i sposób wytwarzania koncentratów wspomagających odchudzanie. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199070 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350304 (51) Int.Cl. A23L 1/164 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2001

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mg dekwaliniowego chlorku (Dequalinii chloridum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mg dekwaliniowego chlorku (Dequalinii chloridum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mg dekwaliniowego chlorku (Dequalinii

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1663252 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.09.2004 04786930.0

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 285544 (22) Data zgłoszenia. 08.06.1990 (51) IntCl6 C11D 1/83 (54)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka Clotrimazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka Clotrimazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka Clotrimazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307868 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1995 (51) IntCl6: D06F 39/00 D06F

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24J 2/52 ( ) Ścisłowicz Franciszek, Nowy Targ, PL BUP 22/09. Franciszek Ścisłowicz, Nowy Targ, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24J 2/52 ( ) Ścisłowicz Franciszek, Nowy Targ, PL BUP 22/09. Franciszek Ścisłowicz, Nowy Targ, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117421 (22) Data zgłoszenia: 21.04.2008 (19) PL (11) 65032 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL BUP 13/05

PL B1. INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL BUP 13/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206893 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364209 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (51) Int.Cl. B29B 17/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64393 Y1 G09F 15/00 (2006.01) G09F 11/24 (2006.01) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Izmir, TR

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64393 Y1 G09F 15/00 (2006.01) G09F 11/24 (2006.01) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Izmir, TR RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116449 (22) Data zgłoszenia: 16.11.2006 (19) PL (11) 64393 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 212307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212307 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375676 (51) Int.Cl. F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208829 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383802 (51) Int.Cl. G01N 31/20 (2006.01) G01N 31/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat. PL 223648 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223648 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404800 (51) Int.Cl. F04C 2/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 304605 Data zgłoszenia: 08.08.1994 (51) IntCl6: B01J 19/26 B01F7/16

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL PL 67423 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120627 (22) Data zgłoszenia: 30.12.2011 (19) PL (11) 67423 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/012043

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/012043 PL 216746 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216746 (21) Numer zgłoszenia: 369725 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206373 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 360216 (22) Data zgłoszenia: 19.05.2003 (51) Int.Cl. F24F 13/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A47G 19/24 ( ) Majewski Lesław, Warszawa, PL BUP 25/07. Lesław Majewski, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A47G 19/24 ( ) Majewski Lesław, Warszawa, PL BUP 25/07. Lesław Majewski, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116163 (22) Data zgłoszenia: 05.06.2006 (19) PL (11) 64360 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Nawóz dolistny na bazie siarczanu magnezowego, zawierający substancje mikroodżywcze i sposób wytwarzania nawozu dolistnego

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Nawóz dolistny na bazie siarczanu magnezowego, zawierający substancje mikroodżywcze i sposób wytwarzania nawozu dolistnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 334116 (22) Data zgłoszenia: 30.06.1999 (19) PL (11)189293 (13)B1 (51 ) IntCl7 C05D 5/00 C05D

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku: (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku: (74) Pełnomocnik: R ZECZPOSPOLITA POLSKA U rząd Patentow y Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185278 (21) N um er zgłoszenia: 321897 (13) B1 (22) D ata zgłoszenia: 20.02.1996 (86) D ata i num er

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196986 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 343647 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2000 (51) Int.Cl. A61K 8/23 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania PL 215465 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215465 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398943 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA,Kędzierzyn-Koźle,PL

PL B1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA,Kędzierzyn-Koźle,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196969 (21) Numer zgłoszenia: 369882 (22) Data zgłoszenia: 03.09.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. C08L 91/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo