Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń"

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

2 Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy Klienckiej zawartej z Klientem przez DEGIRO oraz szczegółowych informacji na temat jej usług i umów. Broszura zawiera także szczegółowe objaśnienie dotyczące świadczonych usług i zawieranych umów oraz informacje o rodzajach ryzyka inwestycyjnego. Zalecamy zapoznanie się z broszurą Szczegółowe informacje o usługach maklerskich i odpowiednie przygotowanie się do inwestowania, tak by podejmować decyzje inwestycyjne w odpowiedzialny sposób. Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich stanowi część Umowy Klienckiej. Słowa pisane w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją określoną w Umowie Klienckiej lub też zgodne z treścią przedmiotowego dokumentu. W przypadku pytań, uwag i/lub sugestii prosimy o kontakt z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń DEGIRO mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Dokumenty Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich obejmuje dokumenty: Webtrader Jednostki uczestnictwa Usługi maklerskie Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Corporate actions Opłaty i prowizje Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 2/10

3 Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń 1. Zlecenia DEGIRO oferuje wiele rodzajów Zleceń, które mogą zostać zrealizowane w różny sposób. Dla poszczególnych Zleceń według typu Instrumentu Finansowego obowiązują odmienne opłaty i prowizje oraz warunki, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, która jest dostępna na Stronie Internetowej DEGIRO. Poszczególne rodzaje zleceń są realizowane na różne sposoby, ewentualnie z korzyściami finansowymi dla Klienta, które znajdują się w tabeli opłatach i prowizjach Domu Maklerskiego. Uwaga: Nie wszystkie rodzaje zleceń są dostępne na każdej giełdzie. Zlecenie Limit Hit Należy podać cenę minimalną, za jaką ma być wykonane Zlecenie. Zlecenie nigdy nie zostanie wykonane za gorszą cenę. Zlecenie zostanie przesłane na giełdę dopiero po stwierdzeniu, że można uzyskać żądaną cenę. Oznacza to zwiększenie szans na lepszą cenę, ale jednocześnie zmniejsza się szansa na zarobienie na różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. Aby zwiększyć szansę na zarobek na różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży, można skorzystać ze Zlecenia Wspólnego lub Zlecenia Ograniczonego. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Najlepsze (Rynkowe) Zlecenie wydaje się, aby zrealizować transakcję za każdą możliwą cenę. Może być to konieczne w przypadku realizacji Zlecenia per se. Oczywiście w przypadku produktów mniej płynnych możliwe jest uzyskanie ceny gorszej od zakładanej. Dlatego zalecamy ostrożne postępowanie z tym rodzajem zlecenia. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Wspólne To zlecenie nie jest wysyłane na giełdę. Przekazywana jest informacja o chęci kupna lub sprzedaży za taką samą cenę jak cena obowiązująca na regularnej giełdzie. Realizacja jest możliwa, jeśli inny posiadacz rachunku wykona transakcję odwrotną. Od momentu wydania Zlecenia do momentu anulowania Zlecenia zmienia się ono automatycznie wraz z cenami na danej giełdzie regularnej. Przy takiej formie zlecenia zarabia się więc w przypadku realizacji różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży. Jeśli żaden inny posiadacz rachunku nie będzie chciał wykonać transakcji przeciwnej, nie dojdzie do realizacji. Ponieważ ta forma zlecenia zwiększa prawdopodobieństwo wykonania transakcji między różnymi posiadaczami rachunków, może dla niej obowiązywać dodatkowa zniżka (patrz Opłaty i prowizje). W przypadku wydania dużej liczby Zleceń Wspólnych w ciągu dnia zniżka może się sumować. W Polityce w zakresie realizacji zleceń opisano, w jaki sposób ustala się, który posiadacz rachunku otrzymuje prawo realizacji, jeśli Zlecenie Wspólne złożyło kilku posiadaczy rachunku, a przeciwne Zlecenie zostało złożone przez innego posiadacza rachunku. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Ograniczone Należy podać cenę minimalną, za jaką ma być wykonane Zlecenie. Zlecenie nigdy nie zostanie wykonane za gorszą cenę. Jeśli w danym momencie nie można uzyskać ceny, Zlecenie zostanie przesłane na giełdę, gdzie spodziewana jest najkorzystniejsza realizacja. W przypadku niektórych (Autoriteit Financiële Markten). 3/10

4 produktów można samodzielnie podać, dokąd w takim przypadku przesłać zlecenie. Jako typ zlecenia należy wybrać samodzielne kierowanie. Zlecenie Strategiczne Zlecenie Strategiczne można z reguły wydawać według zasady, która musi być prawdziwa, zanim zostanie złożone Zlecenie wynikowe. Dostępne zasady opisane są w Instrukcji zleceń strategicznych, którą można znaleźć na stronie internetowej DEGIRO. Przykładem Zleceń Strategicznych są tak zwane Zlecenia Stop Loss. Zlecenie wynikowe może być zleceniem dowolnego typu spośród wymienionych powyżej i po automatycznym złożeniu jest wykonywane również zgodnie z tym typem. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Stop Loss Składane jest zlecenie, według którego należy ograniczyć straty w przypadku wzrostu lub spadku kursu akcji. Jeśli kurs akcji osiągnie poziom stop loss, na giełdę zostanie wysłane ustalone wcześniej zlecenie najlepsze. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Good-to-date Na niektórych giełdach DEGIRO umożliwia składanie zleceń, które pozostają aktywne przez dłuższy czas, niż pozostało do końca dnia handlowego. Przy tych Zleceniach należy podać, do kiedy mają pozostać aktywne. Istnieje jednak możliwość, że Zlecenia te przestaną być aktywne przed tym terminem, jeśli giełdy, usługodawcy DEGIRO lub samo DEGIRO dezaktywuje Zlecenie z dowolnego powodu. Nie ma więc pewności, że dane Zlecenie rzeczywiście pozostanie aktywne do podanej daty. Należy to kontrolować samemu. Na stronie internetowej można zawsze łatwo sprawdzić, jakie Zlecenia są aktywne. Jeśli po wydaniu Zlecenia good-to-date DEGIRO zauważy, że Zlecenie zostało dezaktywowane poza dyspozycją, przywróci to Zlecenie lub poinformuje o dezaktywowaniu danego Zlecenia. DEGIRO nigdy nie wypłaca pieniędzy za ewentualne straty lub utracone zyski wynikające z tego, że takie zlecenie nie zostało wykonane. Jest to ryzyko nierozerwalnie związane z korzystaniem z platformy maklerskiej online takiej jak DEGIRO. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Formuły W przypadku niektórych produktów można wydać Zlecenie formuły. Można wtedy podać kilka warunków, jakie muszą zostać spełnione przed wysłaniem danego Zlecenia na giełdę. Może to być taka sytuacja: Jeśli A B > 30, wyślij zlecenie: zakup 500 C. DEGIRO zawsze się stara wysłać takie Zlecenia dokładnie po spełnieniu warunków. Ze względów technicznych nie można jednak zagwarantować tego w 100%. W przypadku korzystania z takich Zleceń należy pamiętać, że nigdy nie ma całkowitej pewności, czy dane zlecenie rzeczywiście zostanie wysłane i wykonane. DEGIRO nigdy nie wypłaca pieniędzy za ewentualne straty lub utracone zyski wynikające z tego, że takie zlecenie nie zostało wykonane. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Łączone Składane jest Zlecenie na kilka różnych produktów. Za zlecenie nie jest pobierana opłata stała, lecz zmienna. Poszczególne produkty można zgłaszać w tysięcznych częściach akcji. W ten sposób istnieje możliwość, aby na przykład w ramach jednego Zlecenia zainwestować w wybrany indeks lub samodzielnie utworzony portfel. Dzięki tej rewolucyjnej formie Zlecenia istnieje możliwość, aby na przykład zainwestować niewielką kwotę efektywnie i w sposób bardzo (Autoriteit Financiële Markten). 4/10

5 zdywersyfikowany. W połączeniu ze Zleceniem Powtarzanym można na przykład co miesiąc dokonywać wpłaty i transakcji w wybranym przez siebie indeksie lub w samodzielnie stworzonym portfelu. Odbywa się to bez dalszego kontrolowania oraz bez wysokich kosztów wszystkich oddzielnych transakcji. Nie wszystkie akcje są dostępne w tej formie Zlecenia, zależy to między innymi od obecności partnera, który złożył Zlecenie Wspólne. Zlecenie sprzedaży jest wykonywane zawsze. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Powtarzane Jest to Zlecenie, które jest powtarzane w stałych okresach czasu, na przykład co miesiąc. Składa się je tylko raz, a jeśli na rachunku jest wystarczające saldo do wykonania danego Zlecenia, jest one wykonywane zawsze aż do odwołania. W Polityce w zakresie realizacji zleceń znajduje się zapis, w jakim okresie czasu wykonywane jest dane zlecenie. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Zbiorcze Ten typ zlecenia jest przeznaczony dla zarządzających wieloma rachunkami. W zleceniu tego typu można zebrać zlecenia z kilku rachunków w jedno Zlecenie netto. Pozwala to oszczędzić koszty. W związku z tym stałe koszty są naliczane tylko raz. Należy wprawdzie uiścić opłatę manipulacyjną za przeksięgowanie transakcji, ale koszty są znacznie niższe niż w przypadku wykonania oddzielnych Zleceń. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenia Nieelektroniczne W przypadku wielu Instrumentów Finansowych nie ma możliwości ani nie jest potrzebne całkowicie automatyczne przetwarzanie, ponieważ handel odbywa się na rynku niedostępnym elektronicznie lub z partnerem niedostępnym elektronicznie. W takiej sytuacji można poinformować DEGIRO drogą mailową lub, jeśli istnieje taka możliwość, telefonicznie (w języku angielskim) pod holenderskim numerem o chęci złożenia Zlecenia na taki produkt. DEGIRO zastrzega sobie prawo udostępniania tylko wybranych Zleceń Nieelektronicznych. Zlecenie Telefoniczne Zlecenia można przekazywać również telefonicznie (w języku angielskim) pod holenderskim numerem , poprzez nasz Dział Zleceń. Pobierana jest za to dodatkowa opłata. Wysokość tej opłaty podana jest w tabeli opłat i prowizji. Zlecenie Mailowe Jeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości przesłania Zleceń przez stronę internetową lub dział obsługi zleceń telefonicznych, można skorzystać ze Zlecenia Mailowego. Po przesłaniu a ze Zleceniem zostanie ono wykonane, kiedy umożliwią to ceny giełdowe. Zlecenie zostanie przesłane przez DEGIRO na właściwą giełdę, jeśli: Państwa do nas dotrze, kurs giełdowy umożliwi wykonanie, jeśli produkt został jednoznacznie (kod ISIN lub Bloomberg bądź inny opis, jaki DEGIRO uważa za jednoznaczny) przypisany do Instrumentów Finansowych oraz zgłoszony jako kupno lub sprzedaż oraz dostępne saldo jest wystarczające. W przypadku Zlecenia Mailowego występuje maksymalna wielkość i należy uiścić opłatę (Autoriteit Financiële Markten). 5/10

6 dodatkową. Wysokość tej opłaty podana jest w tabeli opłat i prowizji. 2. Ułamki papierów wartościowych (jeszcze nie są dostępne) W DEGIRO można w wielu przypadkach inwestować w ułamki papierów wartościowych. Oznacza to, że Zlecenie może dotyczyć części danego Papieru Wartościowego. Na przykład pół Papieru Wartościowego. W takim przypadku można dla swojego Zlecenia zamiast kilku Papierów Wartościowych podać również kwotę na zakup danych papierów wartościowych. Inną korzyścią możliwości zakupu ułamków Papierów Wartościowych jest korzystanie ze Zleceń Łączonych, dzięki czemu przy względnie niewielkiej pozycji można nabyć rozbudowany portfel. Na przykład inwestycja w wysokości 1000 euro w wybrany przez siebie pakiet akcji. W przypadku inwestowania w ułamki inwestor posiada część Papieru Wartościowego. W rzeczywistości dany Papier Wartościowy jest dzielony z innym posiadaczem rachunku DEGIRO. Z ułamkami nie jest związane dodatkowe ryzyko. Można natomiast zauważyć, że na giełdzie nie ma handlu ułamkami Papierów Wartościowych. Aby sprzedać swoją pozycję, zawsze więc należy znaleźć wewnętrznego partnera. Aby sprzedać swoją pozycję, można zastosować najlepszą formę zlecenia czyli Zlecenie Łączone. W takiej sytuacji praktycznie zawsze znajdzie się wewnętrzny partner wtedy można sprzedać pozycję po obowiązującym kursie giełdowym. 3. Polityka w zakresie realizacji zleceń Informacje ogólne DEGIRO jako dom maklerski ma obowiązek ustawowy opracowania polityki w zakresie realizacji zleceń. W tej polityce podane są sposoby wykonywania w DEGIRO Zleceń złożonych na portalu WebTrader oraz kryteria, według których DEGIRO zapewnia optymalną realizację. Sposób wykonania zależy od typu klienta, typu Zlecenia oraz typu Instrumentu Finansowego. Przez podpisanie Umowy z Domem Maklerskim klient oświadcza, że zapoznał się z tą polityką w zakresie realizacji zleceń i wyraził na nią zgodę. Polityka w zakresie realizacji zleceń ma zastosowanie wyłącznie w przypadku klientów, którzy zostali zakwalifikowani do kategorii inwestorów profesjonalnych oraz indywidualnych. Dla klientów sklasyfikowanych przez DEGIRO jako kontrahenci ta polityka w zakresie realizacji zleceń nie obowiązuje. Kryteria optymalnego wykonania (Best Execution) DEGIRO podejmuje wszystkie możliwe działania, aby dla Dyspozycji swoich klientów uzyskać jak najlepsze rezultaty. DEGIRO uwzględnia przy tym cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania i realizacji, zakres, rodzaj oraz wszystkie inne aspekty związane z wykonaniem Zlecenia. Aspekt cenowy i kosztowy jest przy tym najczęściej najważniejszy. Wszystkie Zlecenia otrzymane przez DEGIRO są wykonywane zgodnie z tą polityką. Główna zasada polityki w zakresie realizacji zleceń DEGIRO polega na tym, że Zlecenia są wykonywane stale po kursie równym lub lepszym niż aktualne ceny na wykorzystywanej przez DEGIRO giełdzie lub giełdach referencyjnych. Wyłączenie Polityki w zakresie realizacji zleceń Polityka w zakresie realizacji zleceń DEGIRO nie ma zastosowania do tej części Zlecenia, dla której klient podał specjalne instrukcje. Kliencie mogą (na przykład) podawać specjalne instrukcje dotyczące: miejsca wykonania, sposobu wykonania, czasu wykonania, (Autoriteit Financiële Markten). 6/10

7 ceny, warunków transakcji over-the-counter (OTC). Ważne jest, aby klient zdawał sobie sprawę, że podanie specjalnych instrukcji (w tym również negocjacji prowadzących do transakcji OTC) może spowodować, że DEGIRO przestanie ponosić odpowiedzialność za uzyskanie najlepszych możliwych rezultatów z wykonania Zlecenia. Umieszczenie zlecenia wykonania według Instrumentu Finansowego Jako jeden z pierwszych brokerów DEGIRO często korzysta z opcji best execution. DEGIRO nie wysyła Zleceń standardowo na każdą giełdę, lecz wykorzystuje różne rodzaje giełd, partnerów i platform (zestawienie znajduje się na Stronie Internetowej) do wykonywania Zleceń. W ten sposób DEGIRO może znaleźć najlepszy kurs i zminimalizować koszty transakcji. Polityka w zakresie realizacji zleceń DEGIRO ma na celu automatyczne wysyłanie Zleceń na giełdę, na której można uzyskać najlepszą cenę z uwzględnieniem kosztów, a jeśli Zlecenie nie może być wykonane od razu, jest wysyłane tam, gdzie DEGIRO może handlować po najniższych kosztach. W wielu przypadkach istnieje również możliwość wysyłania Zleceń na giełdę wybraną przez klienta. Klient ustala, dokąd zostanie przekazane Zlecenie. W takiej sytuacji mogą powstać jednak dodatkowe koszty. Można wyróżnić następujące miejsca wykonywania Zleceń: 1 Regularna giełda Papierów Wartościowych: te giełdy są wykorzystywane do ustalania ceny kupna i sprzedaży określonego Papieru Wartościowego w danym momencie. Regularna giełda, na której odbywa się główne notowanie Papieru Wartościowego, jest wykorzystywana przez DEGIRO jako giełda referencyjna. 2 Regularne giełdy Instrumentów Pochodnych: takie same zasady jak w przypadku giełd papierów wartościowych. 3 Alternatywne giełdy i platformy: giełdy, takie jak Chi-x, Tom, BATS i inne. Często realizacja może tutaj nastąpić przy niższych kosztach. W miarę możliwości DEGIRO korzysta z nich i jest to jeden z powodów bardzo niskich opłat i prowizji w DEGIRO. 4 Platformy dla produktów nienotowanych: niektóre produkty nie są notowane na giełdzie i są sprzedawane bezpośrednio przez określonych partnerów. Znany przykład to fundusze inwestycyjne. Często istnieją centralne punkty realizacji. Dla funduszy inwestycyjnych jest to na przykład Fundsettle. DEGIRO korzysta z takich platform. 5 OTC: Handel niektórymi produktami odbywa się bezpośrednio z partnerem. Może to dotyczyć na przykład Instrumentów Pochodnych. Transakcja zawierana jest poza giełdą. DEGIRO może wykonywać zlecenia na rynkach regulowanych (giełda, np. NYSE Euronext), platformach wielostronnych (MTF, np. TOM), poprzez procedure In-house Matching (DEGIRO) lub over-the-counter (OTC) z DEGIRO bądź stronami trzecimi. Publikacja i ewaluacja miejsc wykonywania Na Stronie Internetowej DEGIRO znajdują się informacje, dla jakich rynków można składać Zlecenia przez platformę WebTrader. DEGIRO ocenia miejsca wykonywania co najmniej raz w roku. DEGIRO może według własnego uznania wprowadzać nowe miejsca wykonania, jeśli spełniają one kryteria ustawowe lub usuwać istniejące miejsca wykonania, które nie spełniają już kryteriów ustanowionych w przepisach prawa. DEGIRO ponosi odpowiedzialność za ewaluację i wybór miejsc wykonania. (Autoriteit Financiële Markten). 7/10

8 Sposób wykonania Klient ustala typ Zlecenia oraz wykonania i wybiera na podstawie swoich własnych kryteriów (z uwzględnieniem kosztów i sposobu realizacji) najlepsze dla siebie wykonanie. Przyjęte Zlecenia przechodzą przez proces sekwencyjny w systemie. Oznacza to, że przy przetwarzaniu różnych Zleceń zawsze obowiązuje kolejność. Dyspozycje są przetwarzane w kolejności nadejścia według poniższych etapów. Wykonanie wewnętrzne (In-house matching) DEGIRO jest nowoczesnym brokerem online. Uwidacznia się to między innymi w sposobie wykonywania Zleceń. W miarę możliwości kupno i sprzedaż transakcji różnych klientów odbywa się w obrocie wzajemnym poprzez rozliczenia wewnętrzne. Proces taki nazywa się in-house matching. Obydwie strony mają zapewnione wykonanie po cenie lepszej lub równej cenie, jaką mogłyby otrzymać na giełdzie. Ponieważ nie ma kosztów giełdowych, taka transakcja zapewnia również oszczędność kosztów. Widać to po cenach obowiązujących w DEGIRO. Formy zleceń są dostosowane tak, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo skojarzenia Zlecenia ze Zleceniem innego posiadacza rachunku. Samodzielnie można wybrać używaną formę. Standardowo stosuje się Zlecenie Limit Hit. W razie wybrania innego rodzaju Zlecenia w niektórych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty. Podane są one w tabeli opłat i prowizji. Po złożeniu wniosku DEGIRO może udostępnić zestawienie Zleceń wykonanych wewnętrznie. Na przekazanym zestawieniu powinny znajdować się identyfikatory Zlecenia, dokładny okres wykonania oraz identyfikator wykonania, a także cena obowiązująca na giełdzie referencyjnej. Jeśli możliwe jest jednoczesne dopasowanie dla kilku partnerów wewnętrznych, obowiązuje następująca kolejność: według typu zlecenia obowiązuje priorytet first in first out, z wyjątkiem Zlecenia Wspólnego. Priorytet według typu Zlecenia: 1 Zlecenie Ograniczone i Zlecenia Rynkowe 2 Zlecenia Limit Hit 3 Zlecenia Wspólne W przypadku Zleceń Wspólnych obowiązuje zasada, że partner, który tuż przed otwarciem danego rynku ma najwięcej złożonych Zleceń Wspólnych, otrzymuje priorytet dla wszystkich swoich Zleceń na danej giełdzie przed innymi Zleceniami Wspólnymi. Jeśli wykonane zostanie jedno Zlecenie Wspólne, partner, który miał w tym miejscu priorytet, ma w ciągu 1 sekundy możliwość ponownego złożenia Zlecenia, które ponownie otrzyma priorytet. Wykonanie zewnętrzne Jeśli nie ma możliwości zastosowania In-house Matching, Zlecenie jest natychmiast przekazywane na (wskazany przez klienta) rynek zewnętrzny, chyba że jest to Zlecenie Limit Hit lub Zlecenie Wspólne. Tam gdzie DEGIRO korzysta z usług zewnętrznych brokerów, może również korzystać z usługi bezpośredniego dostępu do rynku 1 (direct market access DMA), co 1 Bezpośredni dostęp do rynku: Jest to połączenie z partnerem zewnętrznym, za pomocą którego DeGiro poprzez platformę WebTrader może składać Zlecenia na przyłączonych poprzez tego partnera rynkach bez udziału tego partnera. (Autoriteit Financiële Markten). 8/10

9 oznacza, że DEGIRO wyklucza politykę w zakresie realizacji zleceń uczestniczącej strony trzeciej. Zatwierdzanie Zleceń Limit Hit Jeśli zatwierdzanych jest jednocześnie więcej Zleceń Limit Hit (dotyczy to zleceń kupna i sprzedaży z takim samym limitem), są one jeżeli nie zostały już rozliczone wewnętrznie wykonywane w kolejności, w jakiej zostały złożone przez klientów (FIFO). Zatwierdzanie Zleceń Strategicznych DEGIRO dąży do terminowego i prawidłowego wykonywania Zleceń Strategicznych. Wszystkie starania DEGIRO mają taki cel. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku na przykład usterki systemów informatycznych i połączeń zatwierdzenie nie zostanie wydane w terminie lub nie przebiegnie prawidłowo. DEGIRO nie zapewnia żadnych gwarancji w tym zakresie. Zlecenia Zbiorcze Zlecenia Zbiorcze mogą prowadzić do wykonań częściowych. W każdym wykonaniu częściowym wykonywana ilość jest dzielona proporcjonalnie przez wszystkich klientów uczestniczących w Zleceniu Zbiorowym. Wszyscy klienci otrzymują taką samą średnią cenę za to wykonanie. Zlecenia Nieelektroniczne W przypadku Zleceń Nieelektronicznych są one wykonywane z partnerem wskazanym przez Klienta. Jeśli Klient nie dokona wyboru, partner zostanie wybrany z uwzględnieniem następujących kryteriów: (i) Partner jest stroną, z którą DEGIRO ma zawartą umowę o realizacji transakcji; (ii) koszty całkowite Dyspozycji są dla klienta zgodne z cenami rynkowymi. Te koszty całkowite składają się z rzeczywiście ponoszonych kosztów różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży oraz z kosztów wykonania (zależą one m.in. od kosztów rozliczenia i możliwych depot switch). Fundusze Inwestycyjne Wykonanie Zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne i spółki inwestycyjne) odbywa się z reguły u zarządców instytucji inwestycyjnych lub poprzez biuro wyznaczone przez daną instytucję inwestycyjną (administratora funduszu). Inwestycje są realizowane w imieniu depozytu papierów wartościwoych. Jeśli struktura funduszu i warunki funduszu lub statut pozwalają, Zlecenia są w miarę możliwości rozliczane wewnętrznie przez DEGIRO, aby uniknąć kosztów. Jednostki uczestnictwa W przeciwieństwie do powyższych zleceń, Zlecenia dotyczące Jednostek uczestnictwa (zgodnie z definicją w Warunkach Świadczenia Usług Maklerskich) nie są wykonywane przez DEGIRO w imieniu depozytu papierów wartościowcych. Zlecenia dotyczące Jednostek uczestnictwa są wykonywane przez DEGIRO w imieniu klienta. Klient sam otrzymuje przy tym bezpośrednio Jednostkę uczestnictwa danej instytucji inwestycyjnej. (Autoriteit Financiële Markten). 9/10

10 Instrumenty Pochodne OTC Poprzez platformę WebTrader DEGIRO istnieje możliwość obrotu Instrumentami Pochodnymi OTC. Są one realizowane między dwoma klientami DEGIRO. W takim przypadku powstaje umowa między dwoma klientami. DEGIRO jest jedynie administratorem takiej umowy. W takiej sytuacji należy zauważyć, że ryzyko powstaje wtedy, gdy dany partner nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań. Aby jak najbardziej ograniczyć ryzyko, DEGIRO rozlicza wzajemne zobowiązania codziennie. Jeśli jedna ze stron nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań, umowa zostaje natychmiast rozwiązana. W ten sposób ryzyko partnera jest ograniczone do dziennego zysku. Aby zminimalizować powyższe ryzyko, DEGIRO administruje Instrumentami Pochodnymi OTC tylko wtedy, gdy obie strony w opinii DEGIRO posiadają wystarczające środki finansowe, aby wywiązać się z podjętych zobowiązań. Więcej na ten temat w rozdziale Wartość zabezpieczenia, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych. (Autoriteit Financiële Markten). 10/10

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1 TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE KREDYTODAWCY Kredytodawca: Adres: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo