Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń"

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

2 Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy Klienckiej zawartej z Klientem przez DEGIRO oraz szczegółowych informacji na temat jej usług i umów. Broszura zawiera także szczegółowe objaśnienie dotyczące świadczonych usług i zawieranych umów oraz informacje o rodzajach ryzyka inwestycyjnego. Zalecamy zapoznanie się z broszurą Szczegółowe informacje o usługach maklerskich i odpowiednie przygotowanie się do inwestowania, tak by podejmować decyzje inwestycyjne w odpowiedzialny sposób. Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich stanowi część Umowy Klienckiej. Słowa pisane w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją określoną w Umowie Klienckiej lub też zgodne z treścią przedmiotowego dokumentu. W przypadku pytań, uwag i/lub sugestii prosimy o kontakt z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń DEGIRO mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Dokumenty Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich obejmuje dokumenty: Webtrader Jednostki uczestnictwa Usługi maklerskie Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Corporate actions Opłaty i prowizje Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 2/10

3 Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń 1. Zlecenia DEGIRO oferuje wiele rodzajów Zleceń, które mogą zostać zrealizowane w różny sposób. Dla poszczególnych Zleceń według typu Instrumentu Finansowego obowiązują odmienne opłaty i prowizje oraz warunki, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, która jest dostępna na Stronie Internetowej DEGIRO. Poszczególne rodzaje zleceń są realizowane na różne sposoby, ewentualnie z korzyściami finansowymi dla Klienta, które znajdują się w tabeli opłatach i prowizjach Domu Maklerskiego. Uwaga: Nie wszystkie rodzaje zleceń są dostępne na każdej giełdzie. Zlecenie Limit Hit Należy podać cenę minimalną, za jaką ma być wykonane Zlecenie. Zlecenie nigdy nie zostanie wykonane za gorszą cenę. Zlecenie zostanie przesłane na giełdę dopiero po stwierdzeniu, że można uzyskać żądaną cenę. Oznacza to zwiększenie szans na lepszą cenę, ale jednocześnie zmniejsza się szansa na zarobienie na różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. Aby zwiększyć szansę na zarobek na różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży, można skorzystać ze Zlecenia Wspólnego lub Zlecenia Ograniczonego. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Najlepsze (Rynkowe) Zlecenie wydaje się, aby zrealizować transakcję za każdą możliwą cenę. Może być to konieczne w przypadku realizacji Zlecenia per se. Oczywiście w przypadku produktów mniej płynnych możliwe jest uzyskanie ceny gorszej od zakładanej. Dlatego zalecamy ostrożne postępowanie z tym rodzajem zlecenia. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Wspólne To zlecenie nie jest wysyłane na giełdę. Przekazywana jest informacja o chęci kupna lub sprzedaży za taką samą cenę jak cena obowiązująca na regularnej giełdzie. Realizacja jest możliwa, jeśli inny posiadacz rachunku wykona transakcję odwrotną. Od momentu wydania Zlecenia do momentu anulowania Zlecenia zmienia się ono automatycznie wraz z cenami na danej giełdzie regularnej. Przy takiej formie zlecenia zarabia się więc w przypadku realizacji różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży. Jeśli żaden inny posiadacz rachunku nie będzie chciał wykonać transakcji przeciwnej, nie dojdzie do realizacji. Ponieważ ta forma zlecenia zwiększa prawdopodobieństwo wykonania transakcji między różnymi posiadaczami rachunków, może dla niej obowiązywać dodatkowa zniżka (patrz Opłaty i prowizje). W przypadku wydania dużej liczby Zleceń Wspólnych w ciągu dnia zniżka może się sumować. W Polityce w zakresie realizacji zleceń opisano, w jaki sposób ustala się, który posiadacz rachunku otrzymuje prawo realizacji, jeśli Zlecenie Wspólne złożyło kilku posiadaczy rachunku, a przeciwne Zlecenie zostało złożone przez innego posiadacza rachunku. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Ograniczone Należy podać cenę minimalną, za jaką ma być wykonane Zlecenie. Zlecenie nigdy nie zostanie wykonane za gorszą cenę. Jeśli w danym momencie nie można uzyskać ceny, Zlecenie zostanie przesłane na giełdę, gdzie spodziewana jest najkorzystniejsza realizacja. W przypadku niektórych (Autoriteit Financiële Markten). 3/10

4 produktów można samodzielnie podać, dokąd w takim przypadku przesłać zlecenie. Jako typ zlecenia należy wybrać samodzielne kierowanie. Zlecenie Strategiczne Zlecenie Strategiczne można z reguły wydawać według zasady, która musi być prawdziwa, zanim zostanie złożone Zlecenie wynikowe. Dostępne zasady opisane są w Instrukcji zleceń strategicznych, którą można znaleźć na stronie internetowej DEGIRO. Przykładem Zleceń Strategicznych są tak zwane Zlecenia Stop Loss. Zlecenie wynikowe może być zleceniem dowolnego typu spośród wymienionych powyżej i po automatycznym złożeniu jest wykonywane również zgodnie z tym typem. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Stop Loss Składane jest zlecenie, według którego należy ograniczyć straty w przypadku wzrostu lub spadku kursu akcji. Jeśli kurs akcji osiągnie poziom stop loss, na giełdę zostanie wysłane ustalone wcześniej zlecenie najlepsze. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Good-to-date Na niektórych giełdach DEGIRO umożliwia składanie zleceń, które pozostają aktywne przez dłuższy czas, niż pozostało do końca dnia handlowego. Przy tych Zleceniach należy podać, do kiedy mają pozostać aktywne. Istnieje jednak możliwość, że Zlecenia te przestaną być aktywne przed tym terminem, jeśli giełdy, usługodawcy DEGIRO lub samo DEGIRO dezaktywuje Zlecenie z dowolnego powodu. Nie ma więc pewności, że dane Zlecenie rzeczywiście pozostanie aktywne do podanej daty. Należy to kontrolować samemu. Na stronie internetowej można zawsze łatwo sprawdzić, jakie Zlecenia są aktywne. Jeśli po wydaniu Zlecenia good-to-date DEGIRO zauważy, że Zlecenie zostało dezaktywowane poza dyspozycją, przywróci to Zlecenie lub poinformuje o dezaktywowaniu danego Zlecenia. DEGIRO nigdy nie wypłaca pieniędzy za ewentualne straty lub utracone zyski wynikające z tego, że takie zlecenie nie zostało wykonane. Jest to ryzyko nierozerwalnie związane z korzystaniem z platformy maklerskiej online takiej jak DEGIRO. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Formuły W przypadku niektórych produktów można wydać Zlecenie formuły. Można wtedy podać kilka warunków, jakie muszą zostać spełnione przed wysłaniem danego Zlecenia na giełdę. Może to być taka sytuacja: Jeśli A B > 30, wyślij zlecenie: zakup 500 C. DEGIRO zawsze się stara wysłać takie Zlecenia dokładnie po spełnieniu warunków. Ze względów technicznych nie można jednak zagwarantować tego w 100%. W przypadku korzystania z takich Zleceń należy pamiętać, że nigdy nie ma całkowitej pewności, czy dane zlecenie rzeczywiście zostanie wysłane i wykonane. DEGIRO nigdy nie wypłaca pieniędzy za ewentualne straty lub utracone zyski wynikające z tego, że takie zlecenie nie zostało wykonane. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Łączone Składane jest Zlecenie na kilka różnych produktów. Za zlecenie nie jest pobierana opłata stała, lecz zmienna. Poszczególne produkty można zgłaszać w tysięcznych częściach akcji. W ten sposób istnieje możliwość, aby na przykład w ramach jednego Zlecenia zainwestować w wybrany indeks lub samodzielnie utworzony portfel. Dzięki tej rewolucyjnej formie Zlecenia istnieje możliwość, aby na przykład zainwestować niewielką kwotę efektywnie i w sposób bardzo (Autoriteit Financiële Markten). 4/10

5 zdywersyfikowany. W połączeniu ze Zleceniem Powtarzanym można na przykład co miesiąc dokonywać wpłaty i transakcji w wybranym przez siebie indeksie lub w samodzielnie stworzonym portfelu. Odbywa się to bez dalszego kontrolowania oraz bez wysokich kosztów wszystkich oddzielnych transakcji. Nie wszystkie akcje są dostępne w tej formie Zlecenia, zależy to między innymi od obecności partnera, który złożył Zlecenie Wspólne. Zlecenie sprzedaży jest wykonywane zawsze. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Powtarzane Jest to Zlecenie, które jest powtarzane w stałych okresach czasu, na przykład co miesiąc. Składa się je tylko raz, a jeśli na rachunku jest wystarczające saldo do wykonania danego Zlecenia, jest one wykonywane zawsze aż do odwołania. W Polityce w zakresie realizacji zleceń znajduje się zapis, w jakim okresie czasu wykonywane jest dane zlecenie. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenie Zbiorcze Ten typ zlecenia jest przeznaczony dla zarządzających wieloma rachunkami. W zleceniu tego typu można zebrać zlecenia z kilku rachunków w jedno Zlecenie netto. Pozwala to oszczędzić koszty. W związku z tym stałe koszty są naliczane tylko raz. Należy wprawdzie uiścić opłatę manipulacyjną za przeksięgowanie transakcji, ale koszty są znacznie niższe niż w przypadku wykonania oddzielnych Zleceń. (Ten typ zlecenia obecnie nie jest dostępny). Zlecenia Nieelektroniczne W przypadku wielu Instrumentów Finansowych nie ma możliwości ani nie jest potrzebne całkowicie automatyczne przetwarzanie, ponieważ handel odbywa się na rynku niedostępnym elektronicznie lub z partnerem niedostępnym elektronicznie. W takiej sytuacji można poinformować DEGIRO drogą mailową lub, jeśli istnieje taka możliwość, telefonicznie (w języku angielskim) pod holenderskim numerem o chęci złożenia Zlecenia na taki produkt. DEGIRO zastrzega sobie prawo udostępniania tylko wybranych Zleceń Nieelektronicznych. Zlecenie Telefoniczne Zlecenia można przekazywać również telefonicznie (w języku angielskim) pod holenderskim numerem , poprzez nasz Dział Zleceń. Pobierana jest za to dodatkowa opłata. Wysokość tej opłaty podana jest w tabeli opłat i prowizji. Zlecenie Mailowe Jeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości przesłania Zleceń przez stronę internetową lub dział obsługi zleceń telefonicznych, można skorzystać ze Zlecenia Mailowego. Po przesłaniu a ze Zleceniem zostanie ono wykonane, kiedy umożliwią to ceny giełdowe. Zlecenie zostanie przesłane przez DEGIRO na właściwą giełdę, jeśli: Państwa do nas dotrze, kurs giełdowy umożliwi wykonanie, jeśli produkt został jednoznacznie (kod ISIN lub Bloomberg bądź inny opis, jaki DEGIRO uważa za jednoznaczny) przypisany do Instrumentów Finansowych oraz zgłoszony jako kupno lub sprzedaż oraz dostępne saldo jest wystarczające. W przypadku Zlecenia Mailowego występuje maksymalna wielkość i należy uiścić opłatę (Autoriteit Financiële Markten). 5/10

6 dodatkową. Wysokość tej opłaty podana jest w tabeli opłat i prowizji. 2. Ułamki papierów wartościowych (jeszcze nie są dostępne) W DEGIRO można w wielu przypadkach inwestować w ułamki papierów wartościowych. Oznacza to, że Zlecenie może dotyczyć części danego Papieru Wartościowego. Na przykład pół Papieru Wartościowego. W takim przypadku można dla swojego Zlecenia zamiast kilku Papierów Wartościowych podać również kwotę na zakup danych papierów wartościowych. Inną korzyścią możliwości zakupu ułamków Papierów Wartościowych jest korzystanie ze Zleceń Łączonych, dzięki czemu przy względnie niewielkiej pozycji można nabyć rozbudowany portfel. Na przykład inwestycja w wysokości 1000 euro w wybrany przez siebie pakiet akcji. W przypadku inwestowania w ułamki inwestor posiada część Papieru Wartościowego. W rzeczywistości dany Papier Wartościowy jest dzielony z innym posiadaczem rachunku DEGIRO. Z ułamkami nie jest związane dodatkowe ryzyko. Można natomiast zauważyć, że na giełdzie nie ma handlu ułamkami Papierów Wartościowych. Aby sprzedać swoją pozycję, zawsze więc należy znaleźć wewnętrznego partnera. Aby sprzedać swoją pozycję, można zastosować najlepszą formę zlecenia czyli Zlecenie Łączone. W takiej sytuacji praktycznie zawsze znajdzie się wewnętrzny partner wtedy można sprzedać pozycję po obowiązującym kursie giełdowym. 3. Polityka w zakresie realizacji zleceń Informacje ogólne DEGIRO jako dom maklerski ma obowiązek ustawowy opracowania polityki w zakresie realizacji zleceń. W tej polityce podane są sposoby wykonywania w DEGIRO Zleceń złożonych na portalu WebTrader oraz kryteria, według których DEGIRO zapewnia optymalną realizację. Sposób wykonania zależy od typu klienta, typu Zlecenia oraz typu Instrumentu Finansowego. Przez podpisanie Umowy z Domem Maklerskim klient oświadcza, że zapoznał się z tą polityką w zakresie realizacji zleceń i wyraził na nią zgodę. Polityka w zakresie realizacji zleceń ma zastosowanie wyłącznie w przypadku klientów, którzy zostali zakwalifikowani do kategorii inwestorów profesjonalnych oraz indywidualnych. Dla klientów sklasyfikowanych przez DEGIRO jako kontrahenci ta polityka w zakresie realizacji zleceń nie obowiązuje. Kryteria optymalnego wykonania (Best Execution) DEGIRO podejmuje wszystkie możliwe działania, aby dla Dyspozycji swoich klientów uzyskać jak najlepsze rezultaty. DEGIRO uwzględnia przy tym cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania i realizacji, zakres, rodzaj oraz wszystkie inne aspekty związane z wykonaniem Zlecenia. Aspekt cenowy i kosztowy jest przy tym najczęściej najważniejszy. Wszystkie Zlecenia otrzymane przez DEGIRO są wykonywane zgodnie z tą polityką. Główna zasada polityki w zakresie realizacji zleceń DEGIRO polega na tym, że Zlecenia są wykonywane stale po kursie równym lub lepszym niż aktualne ceny na wykorzystywanej przez DEGIRO giełdzie lub giełdach referencyjnych. Wyłączenie Polityki w zakresie realizacji zleceń Polityka w zakresie realizacji zleceń DEGIRO nie ma zastosowania do tej części Zlecenia, dla której klient podał specjalne instrukcje. Kliencie mogą (na przykład) podawać specjalne instrukcje dotyczące: miejsca wykonania, sposobu wykonania, czasu wykonania, (Autoriteit Financiële Markten). 6/10

7 ceny, warunków transakcji over-the-counter (OTC). Ważne jest, aby klient zdawał sobie sprawę, że podanie specjalnych instrukcji (w tym również negocjacji prowadzących do transakcji OTC) może spowodować, że DEGIRO przestanie ponosić odpowiedzialność za uzyskanie najlepszych możliwych rezultatów z wykonania Zlecenia. Umieszczenie zlecenia wykonania według Instrumentu Finansowego Jako jeden z pierwszych brokerów DEGIRO często korzysta z opcji best execution. DEGIRO nie wysyła Zleceń standardowo na każdą giełdę, lecz wykorzystuje różne rodzaje giełd, partnerów i platform (zestawienie znajduje się na Stronie Internetowej) do wykonywania Zleceń. W ten sposób DEGIRO może znaleźć najlepszy kurs i zminimalizować koszty transakcji. Polityka w zakresie realizacji zleceń DEGIRO ma na celu automatyczne wysyłanie Zleceń na giełdę, na której można uzyskać najlepszą cenę z uwzględnieniem kosztów, a jeśli Zlecenie nie może być wykonane od razu, jest wysyłane tam, gdzie DEGIRO może handlować po najniższych kosztach. W wielu przypadkach istnieje również możliwość wysyłania Zleceń na giełdę wybraną przez klienta. Klient ustala, dokąd zostanie przekazane Zlecenie. W takiej sytuacji mogą powstać jednak dodatkowe koszty. Można wyróżnić następujące miejsca wykonywania Zleceń: 1 Regularna giełda Papierów Wartościowych: te giełdy są wykorzystywane do ustalania ceny kupna i sprzedaży określonego Papieru Wartościowego w danym momencie. Regularna giełda, na której odbywa się główne notowanie Papieru Wartościowego, jest wykorzystywana przez DEGIRO jako giełda referencyjna. 2 Regularne giełdy Instrumentów Pochodnych: takie same zasady jak w przypadku giełd papierów wartościowych. 3 Alternatywne giełdy i platformy: giełdy, takie jak Chi-x, Tom, BATS i inne. Często realizacja może tutaj nastąpić przy niższych kosztach. W miarę możliwości DEGIRO korzysta z nich i jest to jeden z powodów bardzo niskich opłat i prowizji w DEGIRO. 4 Platformy dla produktów nienotowanych: niektóre produkty nie są notowane na giełdzie i są sprzedawane bezpośrednio przez określonych partnerów. Znany przykład to fundusze inwestycyjne. Często istnieją centralne punkty realizacji. Dla funduszy inwestycyjnych jest to na przykład Fundsettle. DEGIRO korzysta z takich platform. 5 OTC: Handel niektórymi produktami odbywa się bezpośrednio z partnerem. Może to dotyczyć na przykład Instrumentów Pochodnych. Transakcja zawierana jest poza giełdą. DEGIRO może wykonywać zlecenia na rynkach regulowanych (giełda, np. NYSE Euronext), platformach wielostronnych (MTF, np. TOM), poprzez procedure In-house Matching (DEGIRO) lub over-the-counter (OTC) z DEGIRO bądź stronami trzecimi. Publikacja i ewaluacja miejsc wykonywania Na Stronie Internetowej DEGIRO znajdują się informacje, dla jakich rynków można składać Zlecenia przez platformę WebTrader. DEGIRO ocenia miejsca wykonywania co najmniej raz w roku. DEGIRO może według własnego uznania wprowadzać nowe miejsca wykonania, jeśli spełniają one kryteria ustawowe lub usuwać istniejące miejsca wykonania, które nie spełniają już kryteriów ustanowionych w przepisach prawa. DEGIRO ponosi odpowiedzialność za ewaluację i wybór miejsc wykonania. (Autoriteit Financiële Markten). 7/10

8 Sposób wykonania Klient ustala typ Zlecenia oraz wykonania i wybiera na podstawie swoich własnych kryteriów (z uwzględnieniem kosztów i sposobu realizacji) najlepsze dla siebie wykonanie. Przyjęte Zlecenia przechodzą przez proces sekwencyjny w systemie. Oznacza to, że przy przetwarzaniu różnych Zleceń zawsze obowiązuje kolejność. Dyspozycje są przetwarzane w kolejności nadejścia według poniższych etapów. Wykonanie wewnętrzne (In-house matching) DEGIRO jest nowoczesnym brokerem online. Uwidacznia się to między innymi w sposobie wykonywania Zleceń. W miarę możliwości kupno i sprzedaż transakcji różnych klientów odbywa się w obrocie wzajemnym poprzez rozliczenia wewnętrzne. Proces taki nazywa się in-house matching. Obydwie strony mają zapewnione wykonanie po cenie lepszej lub równej cenie, jaką mogłyby otrzymać na giełdzie. Ponieważ nie ma kosztów giełdowych, taka transakcja zapewnia również oszczędność kosztów. Widać to po cenach obowiązujących w DEGIRO. Formy zleceń są dostosowane tak, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo skojarzenia Zlecenia ze Zleceniem innego posiadacza rachunku. Samodzielnie można wybrać używaną formę. Standardowo stosuje się Zlecenie Limit Hit. W razie wybrania innego rodzaju Zlecenia w niektórych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty. Podane są one w tabeli opłat i prowizji. Po złożeniu wniosku DEGIRO może udostępnić zestawienie Zleceń wykonanych wewnętrznie. Na przekazanym zestawieniu powinny znajdować się identyfikatory Zlecenia, dokładny okres wykonania oraz identyfikator wykonania, a także cena obowiązująca na giełdzie referencyjnej. Jeśli możliwe jest jednoczesne dopasowanie dla kilku partnerów wewnętrznych, obowiązuje następująca kolejność: według typu zlecenia obowiązuje priorytet first in first out, z wyjątkiem Zlecenia Wspólnego. Priorytet według typu Zlecenia: 1 Zlecenie Ograniczone i Zlecenia Rynkowe 2 Zlecenia Limit Hit 3 Zlecenia Wspólne W przypadku Zleceń Wspólnych obowiązuje zasada, że partner, który tuż przed otwarciem danego rynku ma najwięcej złożonych Zleceń Wspólnych, otrzymuje priorytet dla wszystkich swoich Zleceń na danej giełdzie przed innymi Zleceniami Wspólnymi. Jeśli wykonane zostanie jedno Zlecenie Wspólne, partner, który miał w tym miejscu priorytet, ma w ciągu 1 sekundy możliwość ponownego złożenia Zlecenia, które ponownie otrzyma priorytet. Wykonanie zewnętrzne Jeśli nie ma możliwości zastosowania In-house Matching, Zlecenie jest natychmiast przekazywane na (wskazany przez klienta) rynek zewnętrzny, chyba że jest to Zlecenie Limit Hit lub Zlecenie Wspólne. Tam gdzie DEGIRO korzysta z usług zewnętrznych brokerów, może również korzystać z usługi bezpośredniego dostępu do rynku 1 (direct market access DMA), co 1 Bezpośredni dostęp do rynku: Jest to połączenie z partnerem zewnętrznym, za pomocą którego DeGiro poprzez platformę WebTrader może składać Zlecenia na przyłączonych poprzez tego partnera rynkach bez udziału tego partnera. (Autoriteit Financiële Markten). 8/10

9 oznacza, że DEGIRO wyklucza politykę w zakresie realizacji zleceń uczestniczącej strony trzeciej. Zatwierdzanie Zleceń Limit Hit Jeśli zatwierdzanych jest jednocześnie więcej Zleceń Limit Hit (dotyczy to zleceń kupna i sprzedaży z takim samym limitem), są one jeżeli nie zostały już rozliczone wewnętrznie wykonywane w kolejności, w jakiej zostały złożone przez klientów (FIFO). Zatwierdzanie Zleceń Strategicznych DEGIRO dąży do terminowego i prawidłowego wykonywania Zleceń Strategicznych. Wszystkie starania DEGIRO mają taki cel. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku na przykład usterki systemów informatycznych i połączeń zatwierdzenie nie zostanie wydane w terminie lub nie przebiegnie prawidłowo. DEGIRO nie zapewnia żadnych gwarancji w tym zakresie. Zlecenia Zbiorcze Zlecenia Zbiorcze mogą prowadzić do wykonań częściowych. W każdym wykonaniu częściowym wykonywana ilość jest dzielona proporcjonalnie przez wszystkich klientów uczestniczących w Zleceniu Zbiorowym. Wszyscy klienci otrzymują taką samą średnią cenę za to wykonanie. Zlecenia Nieelektroniczne W przypadku Zleceń Nieelektronicznych są one wykonywane z partnerem wskazanym przez Klienta. Jeśli Klient nie dokona wyboru, partner zostanie wybrany z uwzględnieniem następujących kryteriów: (i) Partner jest stroną, z którą DEGIRO ma zawartą umowę o realizacji transakcji; (ii) koszty całkowite Dyspozycji są dla klienta zgodne z cenami rynkowymi. Te koszty całkowite składają się z rzeczywiście ponoszonych kosztów różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży oraz z kosztów wykonania (zależą one m.in. od kosztów rozliczenia i możliwych depot switch). Fundusze Inwestycyjne Wykonanie Zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne i spółki inwestycyjne) odbywa się z reguły u zarządców instytucji inwestycyjnych lub poprzez biuro wyznaczone przez daną instytucję inwestycyjną (administratora funduszu). Inwestycje są realizowane w imieniu depozytu papierów wartościwoych. Jeśli struktura funduszu i warunki funduszu lub statut pozwalają, Zlecenia są w miarę możliwości rozliczane wewnętrznie przez DEGIRO, aby uniknąć kosztów. Jednostki uczestnictwa W przeciwieństwie do powyższych zleceń, Zlecenia dotyczące Jednostek uczestnictwa (zgodnie z definicją w Warunkach Świadczenia Usług Maklerskich) nie są wykonywane przez DEGIRO w imieniu depozytu papierów wartościowcych. Zlecenia dotyczące Jednostek uczestnictwa są wykonywane przez DEGIRO w imieniu klienta. Klient sam otrzymuje przy tym bezpośrednio Jednostkę uczestnictwa danej instytucji inwestycyjnej. (Autoriteit Financiële Markten). 9/10

10 Instrumenty Pochodne OTC Poprzez platformę WebTrader DEGIRO istnieje możliwość obrotu Instrumentami Pochodnymi OTC. Są one realizowane między dwoma klientami DEGIRO. W takim przypadku powstaje umowa między dwoma klientami. DEGIRO jest jedynie administratorem takiej umowy. W takiej sytuacji należy zauważyć, że ryzyko powstaje wtedy, gdy dany partner nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań. Aby jak najbardziej ograniczyć ryzyko, DEGIRO rozlicza wzajemne zobowiązania codziennie. Jeśli jedna ze stron nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań, umowa zostaje natychmiast rozwiązana. W ten sposób ryzyko partnera jest ograniczone do dziennego zysku. Aby zminimalizować powyższe ryzyko, DEGIRO administruje Instrumentami Pochodnymi OTC tylko wtedy, gdy obie strony w opinii DEGIRO posiadają wystarczające środki finansowe, aby wywiązać się z podjętych zobowiązań. Więcej na ten temat w rozdziale Wartość zabezpieczenia, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych. (Autoriteit Financiële Markten). 10/10

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin środków debetowych DEGIRO

Regulamin środków debetowych DEGIRO Regulamin środków debetowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Rejestracja kredytu... 4 Artykuł 4. Środki Debetowe... 4 Artykuł 5. Execution

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu 3.9.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek- Pierwszy Dzień i czwartek- Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 127/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona 1 z 12 Rozdział 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365 Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 13 lipca 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: W Rozdziale 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numer 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dodatkowych

Scenariusz zajęć dodatkowych Małgorzata Grzanka Scenariusz zajęć dodatkowych Opracowany scenariusz dotyczy lekcji wprowadzającej do cyklu spotkań poświęconych funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych oraz inwestowaniu. Kolejne

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo