Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego"

Transkrypt

1 Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

2 Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech grup zarządzających inwestycjami na skalę światową: Franklin, Templeton i Mutual Series. Specjalistyczna wiedza Każda z naszych grup zarządzających portfelami inwestycyjnymi prowadzi niezależną działalność w oparciu o własne badania i realizuje własną, unikalną dyscyplinę inwestycyjną, leżącą u podstaw osiąganych sukcesów. Franklin został założony w 1947 r., Franklin to uznany lider w dziedzinie inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie, który ponadto dysponuje potężną wiedzą na temat inwestowania w akcje amerykańskie zgodnie z koncepcjami szybkiego wzrostu spółek ( growth ) i zaniżonej wartości papierów ( value ). Templeton został założony w 1940 r., Templeton to pionier w międzynarodowym inwestowaniu, który w 1954 r. uruchomił fundusz, który obecnie jest najstarszym na świecie funduszem globalnym. Obecnie Templeton ma swe oddziały w 35 krajach, dzięki czemu oferuje swym inwestorom prawdziwie globalną perspektywę. Mutual Series został założony w 1949 r., Mutual Series koncentruje się na inwestowaniu opartym na wartości papierów, agresywnie poszukując okazji wśród niedoszacowanych przez rynek akcji, a także w segmencie arbitrażu fuzji i przejęć oraz wśród spółek będących w trudnej sytuacji finansowej. PRAWDZIWA DYWERSYFIKACJA Ze względu na niezależność i różne koncepcje inwestycyjne naszych zespołów zarządzających fundusze Franklin, Templeton i Mutual Series mają unikalne portfele, dzięki czemu umożliwiają tworzenie w pełni zdywersyfikowanych planów alokacji obejmujących różne klasy aktywów. NIEZAWODNOŚĆ Naszym celem jest regularne wypracowywanie dla inwestorów ponadprzeciętnych zwrotów skorygowanych o ryzyko w perspektywie długookresowej, jak również niezawodna i zindywidualizowana obsługa naszych klientów, dzięki której Franklin Templeton stał się jedną z marek obdarzanych największym zaufaniem w sektorze usług finansowych.

3 Franklin Templeton Investments w polsce Spółka Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. powstała w Warszawie w 1997 roku. Nasze warszawskie biuro, zatrudniające obecnie 22 pracowników, pełni funkcję biura regionalnego na Europę Środkową i Wschodnią. Stale rozszerzamy oferowany przez nas wachlarz produktów i usług. Pełny wybór funduszy należących do zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV został udostępniony polskim inwestorom w lipcu 2005 roku. Dostawcą usług i podmiotem umożliwiającym przeprowadzanie transakcji z dystrybutorami w Polsce jest Atlantic Fund Services Sp. z o.o., jeden z największych agentów transferowych w Europie Środkowej. Oprócz biura w Warszawie, Franklin Templeton Investments ma także oddział w Poznaniu, który pełni funkcję globalnego centrum obsługi i zatrudnia ponad 450 osób. Poznańskie biuro stale się rozwija i przyczynia do sukcesów światowej sieci centrów obsługi zlokalizowanych w USA, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Niemczech, Singapurze i Indiach. Jedna Filozofia Inwestycyjna Ponieważ Franklin, Templeton i Mutual Series działają niezależnie i stosują różne strategie inwestycyjne, fundusze inwestycyjne oferowane przez Franklin Templeton Investments są idealnymi komponentami do budowy naprawdę zdywersyfikowanych portfeli. Mimo zróżnicowania oferowanych funduszy i stylów inwestowania, Franklin Templeton Investments od ponad 65 lat stosuje wspólną filozofię inwestycyjną, której głównymi filarami są: Analiza wewnętrzna i fundamentalna Prawidłowa dywersyfikacja portfela Inwestowanie długookresowe Znaczenie poszczególnych składników zależy od charakteru i celu inwestycyjnego poszczególnych funduszy. Na przykład celem menedżera portfela funduszu akcji Franklina może być wzrost, dlatego będzie on inwestował w akcje spółek o dużym potencjale rozwoju, czyli takich, których przychody mogą rosnąć szybciej niż średnie przychody spółek w skali całego rynku. Z kolei celem inwestycyjnym portfela akcji Templetona może być poszukiwanie wartości i dlatego znajdą się w nim akcje niedowartościowane w chwili nabycia, lecz z ogromnym potencjałem wzrostu wartości w dłuższym okresie. 1

4 czym jest Hedging? Hedging poprzez zabezpieczenie klas tytułów uczestnictwa Inwestując złotówki w fundusz, którego walutą bazową jest dolar amerykański, ryzykujemy niższe zyski lub wyższe straty w rezultacie osłabienia się USD wobec PLN. Z drugiej strony możemy liczyć na wyższe zyski lub niższe straty, jeżeli kurs dolara do złotego wzrośnie. Przykładowo, jeżeli fundusz przyniesie 2% zwrotu z inwestycji w USD, ale dolar amerykański osłabi się względem PLN o 2% w tym samym okresie, stopa zwrotu z inwestycji netto wyniesie 0%. Aby zapewnić możliwość zabezpieczenia się przed takim ryzykiem, Franklin Templeton oferuje polskim inwestorom dziesięć klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed zmianami kursu PLN: FTIF Templeton Global Bond Fund FTIF Templeton Global Total Return Fund FTIF Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund FTIF Franklin Natural Resources Fund FTIF Templeton Asian Growth Fund FTIF Templeton BRIC Fund FTIF Templeton Latin America Fund FTIF Franklin India Fund FTIF Templeton Frontier Markets Fund 1 Taki rodzaj hedgingu polega na oferowaniu inwestorom klasy tytułów uczestnictwa, których wartość netto (NAV Net Asset Value) jest wyrażona w walucie innej niż bazowa waluta funduszu, mając na celu zredukowanie wpływu wahań kursu waluty, w jakiej denominowane są oferowane tytuły do bazowej waluty funduszu. Przykładowo, tytuły PLN-H1 funduszu, którego walutą bazową jest dolar amerykański, denominowane są w polskim złotym. Celem takiego hedgingu (poprzez klasę tytułów uczestnictwa H1) jest zapewnienie zgodności stóp zwrotu dla inwestorów operujących dwoma różnymi walutami. W teorii wynik zabezpieczonych tytułów uczestnictwa nie powinien odbiegać od wyniku tytułów denominowanych w walucie bazowej, jednak pomiędzy tymi wynikami mogą występować nieznaczne rozbieżności spowodowane takimi czynnikami, jak koszty hedgingu czy różnice w czasie realizacji. Przykład Fundusz światowych rynków akcji o łącznej wartości aktywów na poziomie 100 milionów USD inwestuje środki o tej samej wartości w USA, Japonii i Europie i oferuje trzy klasy tytułów uczestnictwa: Klasa tytułów uczestnictwa USD aktywa o wartości 33,3 milionów USD Klasa tytułów uczestnictwa EUR aktywa o wartości 33,3 milionów USD Klasa tytułów uczestnictwa PLN-H1 aktywa o wartości 33,3 milionów USD Klasa PLN-H1 to tytuły uczestnictwa w 100% zabezpieczone przed wahaniami kursu dolara poprzez trzymiesięczny walutowy kontrakt forward na sprzedaż dolara amerykańskiego i zakup polskiego złotego, o łącznej wartości 33,3 milionów USD. W rezultacie wyniki tytułów klasy USD i PLN-H1 mogą z czasem być bardzo zbliżone. Hedging nie eliminuje całkowicie ryzyka walutowego portfela, przykładowo, jeżeli fundusz utrzymuje aktywa denominowane w walucie innej niż bazowa waluta funduszu, wahania kursów tych walut mogą mieć wpływ negatywny lub pozytywny na stopy zwrotu z tych aktywów. Jednak, zarządzający portfelem może podjąć decyzję o zmniejszeniu ryzyka walutowego poprzez zmodyfikowanie ekspozycji na ryzyko walutowe w ramach strategii inwestycyjnej funduszu. 1. Od dnia 28 czerwca 2013 r. fundusz będzie niedostępny dla nowych inwestorów z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze tytułów uczestnictwa mogą nadal dokonywać wpłat na swe rachunki. 2 Globalne inwestowanie

5 Inne ważne zagadnienia związane z inwestowaniem w zabezpieczone klasy tytułów uczestnictwa Wyniki zabezpieczonych klas tytułów uczestnictwa funduszy mogą w pewnym stopniu różnić się od wyników klas tytułów uczestnictwa w walucie bazowej na skutek takich czynników, jak koszty hedgingu czy różnice w czasie realizacji. Koszty. Z technikami hedgingu ryzyka walutowego związane są koszty transakcji, zwykle odliczane od wartości zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, co ma określony wpływ na wyniki tych tytułów uczestnictwa. Na koszty hedgingu zwykle składają się następujące elementy: Czas realizacji. Realizacja walutowego kontraktu forward może zająć nawet do czterech dni, a zatem wahania kursów walut nie będą dokładnie odzwierciedlane. Koszty niewykorzystanych możliwości. Zabezpieczone tytuły uczestnictwa mogą także ponieść koszty niewykorzystanych możliwości, tytuły niezabezpieczone mogą czasem zyskiwać na zmianach kursów wymiany walut, podczas gdy tytuły zabezpieczone hedgingiem tracą szansę na dodatkowe zyski w takich okolicznościach. Brak gwarancji. Stopień pewności hedgingu uzależniony jest od zdolności do pokrycia ostatnio notowanej wartości zabezpieczanych aktywów walutowymi kontraktami terminowymi typu forward. różnica pomiędzy stopami procentowymi waluty bazowej funduszu i waluty zabezpieczonych tytułów uczestnictwa; faktyczne koszty zakupu walutowego kontraktu terminowego (forward) na rynku; zwiększone koszty wskutek nabycia lub umorzenia dużej liczby tytułów danej klasy. 3

6 FTIF Templeton Global Bond Fund Cele inwestycyjne i charakterystyka Funduszu Zespół zarządzających portfelem Franklin Templeton Fixed Income Group to zintegrowana globalna platforma ds. instrumentów o stałym dochodzie, obejmująca ponad 150 profesjonalnych inwestorów rezydujących w wielu biurach na całym świecie. Franklin Templeton International Bond Team to zespół wchodzący w skład grupy Franklin Templeton Fixed Income Group, składający się z ponad 25 profesjonalnych inwestorów rezydujących w San Mateo i w Londynie, współpracujących z ponad 20 lokalnymi zarządzającymi inwestycjami. Zespół International Bond Team wykorzystuje informacje pozyskiwane z całej grupy Franklin Templeton Fixed Income Group oraz innych grup inwestycyjnych działających w obrębie naszej firmy, takich jak Templeton Global Equity Group grupa ds. światowych rynków akcji. DR Michael Hasenstab Wiceprezes Franklin Templeton Fixed Income Group Dr Michael Hasenstab rezydujący w San Mateo w Kalifornii (USA) jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu. Michael Hasenstab jest starszym wiceprezesem i dyrektorem grupy ds. obligacji międzynarodowych International Bonds. Wraz z Johnem Beckiem, jednym z dyrektorów grupy z Londynu, Michael Hasenstab zarządza realizacją wszystkich strategii inwestowania w międzynarodowe instrumenty o stałym dochodzie w ramach Franklin Templeton Fixed Income Group i kieruje zespołem zarządzających portfelem Funduszu. Jest także członkiem komitetu ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie (Fixed Income Policy Committee). Michael Hasenstab specjalizuje się w analizie globalnych warunków makroekonomicznych ze szczególną koncentracją na walutach, stopach procentowych i zadłużeniu państwowym rynków rozwiniętych i wschodzących. Ponadto Michael Hasenstab doskonale zna gospodarki z regionów Azji / Pacyfiku i Europy oraz jest autorem modeli makroekonomicznych, analiz walut i rządowych papierów dłużnych z rynków wschodzących. Rating (Na dzień 31 lipca 2013 r.) Rating S&P Capital IQ 2 ZŁOTO/V5 Fundusz FTIF Templeton Global Bond Fund inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy i instytucje związane z rządami z całego świata. Celem zarządzających portfelem Funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji skorygowanego o ryzyko, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie. Zarządzający mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut. Portfel wykazuje ekspozycję na obligacje rządowe i samorządowe z krajów rozwiniętych i rynków wschodzących, a także na rynek walutowy. Zarządzający portfelem mogą, pod pewnymi warunkami, inwestować także w papiery lub produkty strukturyzowane powiązane z aktywami lub walutami dowolnych krajów. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Obligacje światowe oferują możliwość dywersyfikacji wobec innych klas aktywów Instrumenty o stałym dochodzie są zwykle w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami akcji. Dane wskazują, że FTIF Templeton Global Bond Fund to szczególnie skuteczne narzędzie dywersyfikacji w ramach segmentu fixed income. Duża elastyczność umożliwia zarządzającym aktywne działania na rynkach stóp procentowych i walut Elastyczność Funduszu umożliwia zarządzającym portfelem wykorzystywanie pojawiających się na całym świecie okazji oferujących najwyższe spodziewane zyski skorygowane o ryzyko. Możemy wyróżnić trzy źródła potencjalnych zysków, z których każde musi być oceniane i wykorzystywane osobno: instrumenty oparte na stopach procentowych, instrumenty rynku walutowego oraz skarbowe papiery dłużne. Zarządzający szczegółowo wyodrębniają ryzyko ekspozycji Funduszu, pozostawiając wyłącznie papiery o najkorzystniejszej wycenie. Makroekonomiczny punkt widzenia oparty na lokalnych analizach Międzynarodowy zespół doświadczonych analityków stale prowadzi badania makroekonomiczne oparte na czynnikach fundamentalnych, których wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Globalna perspektywa możliwa jest dzięki częstym wizytom w różnych krajach oraz działalności lokalnych zespołów badawczych w USA, Wielkiej Brytanii, Korei, Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach i Indiach. Filozofia inwestycyjna oparta na czynnikach fundamentalnych Fundusz często zajmuje pozycje przeciwne do ogólnych trendów rynkowych w krótszej perspektywie, aby zapewnić zyski w dłuższym horyzoncie czasowym. Zarządzający inwestują przede wszystkim w światowe obligacje rządowe o ratingu inwestycyjnym, ograniczając ekspozycję na papiery o niższym ratingu do ok. 25% łącznej wyceny rynkowej aktywów funduszu, redukując tym samym ryzyko związane z niewypłacalnością emitentów. Celem zarządzających jest inwestowanie w krajach o dostatecznie solidnych bilansach płatniczych i fundamentach makroekonomicznych, w celu generowania atrakcyjnych zysków i łagodzenia wpływu nieprzewidzianych wstrząsów gospodarczych. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz inwestuje w rynki wschodzące, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż rynki rozwinięte. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) CHF-H1 CHF 1058 LU /09/09 A (acc) EUR 0675 LU /09/02 A (acc) EUR-H1 EUR 0495 LU /04/07 A (acc) USD 0549 LU /04/06 N (acc) EUR 0286 LU /09/06 N (acc) EUR-H1 EUR 0496 LU /04/07 N (acc) USD 0735 LU /12/00 N (acc) PLN-H1 PLN 1070 LU /11/09 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Morningstar Rating 3 HHHHH 2. Rating S&P Capital IQ funduszu odzwierciedla wyłącznie subiektywną opinię i nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie wskazują wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą mieć wpływ na wartość inwestycji McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P), oddział The McGraw-Hill Companies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 4 Globalne inwestowanie

7 FTIF Templeton Global Total Return Fund Cele inwestycyjne i charakterystyka Funduszu Zespół zarządzających portfelem Franklin Templeton Fixed Income Group to zintegrowana globalna platforma ds. instrumentów o stałym dochodzie, obejmująca ponad 150 profesjonalnych inwestorów rezydujących w wielu biurach na całym świecie. Franklin Templeton International Bond Team to zespół wchodzący w skład grupy Franklin Templeton Fixed Income Group, składający się z ponad 25 profesjonalnych inwestorów rezydującychw San Mateo i w Londynie, współpracujących z ponad 20 lokalnymi zarządzającymi inwestycjami. Zespół International Bond Team wykorzystuje informacje pozyskiwane z całej grupy Franklin Templeton Fixed Income Group oraz innych grup inwestycyjnych działających w obrębie naszej firmy, takich jak Templeton Global Equity Group grupa ds. światowych rynków akcji. DR Michael Hasenstab Wiceprezes Franklin Templeton Fixed Income Group Fundusz FTIF Templeton Global Total Return Fund inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje, łącznie z obligacjami zamiennymi, emitowane przez rządy, instytucje związane z rządami i przedsiębiorstwa z całego świata. Celem zarządzających portfelem Funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji skorygowanego o ryzyko, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie. Zarządzający mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut. Portfel może zawierać ekspozycje na obligacje rządów, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw z całego świata. Fundusz może także inwestować w papiery zabezpieczone aktywami i hipotekami, obligacje zamienne, waluty lub instrumenty powiązane z aktywami lub walutami, a także określone instrumenty pochodne. Fundusz można określić jako fundusz obligacji na wszelkie cykle rynkowe. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Różnorodność klas aktywów to nieograniczony wachlarz możliwości inwestycyjnych Fundusz inwestuje w różne klasy aktywów, od obligacji rządowych po korporacyjne, w celu osiągania maksymalnego łącznego zwrotu, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej. Elastyczna i nieograniczona indeksem porównawczym strategia total return umożliwia korzystanie z różnych źródeł zysków i zapewnia potencjał wyższych zwrotów z inwestycji skorygowanych o ryzyko. Duża elastyczność umożliwia zarządzającym aktywne działania na rynkach stóp procentowych i walut Elastyczność Funduszu umożliwia zarządzającym portfelem wykorzystywanie pojawiających się na całym świecie okazji oferujących najwyższe spodziewane zyski skorygowane o ryzyko. Możemy wyróżnić pięć źródeł potencjalnych zwrotów, z których każde musi być oceniane i wykorzystywane osobno: instrumenty oparte na stopach procentowych, ekspozycje na rynek walutowy, skarbowe papiery dłużne, obligacje korporacyjne / inne instrumenty oparte na spreadach oraz selekcja papierów. Zarządzający szczegółowo wyodrębniają ekspozycje Funduszu na poszczególne czynniki ryzyka, pozostawiając wyłącznie papiery o najkorzystniejszej wycenie. Makroekonomiczny punkt widzenia oparty na lokalnych analizach Międzynarodowy zespół doświadczonych analityków prowadzi badania makroekonomiczne oparte na czynnikach fundamentalnych, których wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Globalną perspektywę umożliwiają częste wizyty w różnych krajach oraz działalność lokalnych zespołów badawczych w USA, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Korei, Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach i Indiach. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz inwestuje w rynki wschodzące, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż rynki rozwinięte. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) CHF-H1 CHF 1059 LU /09/09 A (acc) USD 0651 LU /08/03 A (acc) EUR-H1 EUR 0497 LU /04/07 A (acc) PLN-H1 PLN 0246 LU /10/07 N (acc) USD 0655 LU /08/03 N (acc) EUR-H1 EUR 0498 LU /04/07 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Rating (Na dzień 31 lipca 2013 r.) Rating S&P Capital IQ 4 Morningstar Rating 5 ZŁOTO/V5 HHHHH 4. Rating S&P Capital IQ funduszu odzwierciedla wyłącznie subiektywną opinię i nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie wskazują wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą mieć wpływ na wartość inwestycji McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P), oddział The McGraw-Hill Companies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 5

8 FTIF Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Cele inwestycyjne i charakterystyka Funduszu Zespół zarządzających portfelem Franklin Templeton Managed Investment Solutions (FTMIS) to globalna platforma inwestycyjna działająca w ramach Franklin Templeton Investments, w skład której wchodzą takie grupy inwestycyjne jak: Franklin, Templeton i Mutual Series. Tony Coffey z FTMIS jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu, nadzorującym ogólną alokację aktywów portfela pomiędzy trzy kluczowe strategie. Tony Coffey, CFA Wiceprezes Franklin Templeton Managed Investment Solutions Rezydujący w San Mateo w Kalifornii Tony Coffey (CFA) jest wiceprezesem i zarządzającym / analitykiem, a także zarządzającym portfelami kilku zarejestrowanych w USA produktów inwestycyjnych złożonych z kilku funduszy. Przed dołączeniem do Franklin Templeton Investments, T. Coffey współpracował z Analysis Group, Inc., firmą z branży doradztwa ekonomicznego, specjalizującą się w wykorzystywaniu analiz ekonomicznych w postępowaniach sądowych. Drugim zarządzającym portfelem Funduszu jest Brent Smith, CFA i CIO w FTMIS, odpowiedzialny za nadzorowanie działalności inwestycyjnej prowadzonej w ramach lokalnie zarządzanych i oferowanych produktów na całym świecie. Zarządzający odpowiedzialni za realizację poszczególnych strategii inwestycyjnych to Cindy Sweeting z zarejestrowanego w USA funduszu Templeton Growth Fund, Peter Langerman i Philippe Brugere-Trelat z zarejestrowanego w USA funduszu Mutual Discovery Fund oraz dr Michael Hasenstab z zarejestrowanego w USA funduszu Templeton Global Bond Fund (należy zaznaczyć, że zarejestrowane w USA fundusze Templeton Growth Fund, Mutual Discovery Fund i Templeton Global Bond Fund nie są ani zarejestrowane ani dopuszczone do obrotu w Luksemburgu i są wymienione wyłącznie w celach informacyjnych). Celem inwestycyjnym Funduszu FTIF Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez zdywersyfikowane inwestycje zorientowane na poszukiwanie ukrytej wartości, a drugorzędnym celem jest generowanie zysków bieżących. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, także z rynków wschodzących, jak również w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub przedsiębiorstwa z całego świata. Alokacja środków Funduszu odbywa się zgodnie z trzema odrębnymi strategiami inwestycyjnymi realizowanymi niezależnie przez grupy zarządzających Franklin, Templeton i Mutual Series, przy założeniu równomiernej, odpowiednio monitorowanej i korygowanej ekspozycji na dwie strategie inwestowania w światowe akcje i jedną strategię inwestowania w światowe instrumenty o stałym dochodzie. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Najlepsza koncepcja zrównoważonego portfela w tej klasie funduszy Trzy strategie stanowiące podstawę koncepcji inwestycyjnej Funduszu obejmują różne klasy aktywów i szerokie spektrum sektorów i regionów, z których każdy wymaga odrębnego podejścia inwestycyjnego. Strategia Templeton Global Equity zakłada inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek z całego świata, a strategia Mutual Series w niedoszacowane spółki, papiery przedsiębiorstw w tarapatach finansowych oraz arbitraż fuzji i przejęć możliwości, które są częściej stosowane przez fundusze instytucjonalne. Zarządzający z grupy Franklin Templeton Fixed Income Group stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut. Połączenie tych trzech różnych strategii w jednym Funduszu zapewnia solidne fundamenty dla portfeli inwestorów. Mniejsza zmienność dzięki dywersyfikacji Instrumenty o stałym dochodzie są zwykle w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami akcji. Uzupełnienie portfela opartego na akcjach światowymi instrumentami o stałym dochodzie pozwala zmniejszyć ogólną zmienność jego wartości. Oprócz inwestowania w różne klasy aktywów, zaangażowania w różnych regionach oraz stosowania różnych stylów inwestycyjnych te trzy strategie wykazują minimalny obszar wspólny jeżeli chodzi o selekcję papierów. Automatyczne równoważenie w celu eliminowania konieczności przewidywania trendów rynkowych Wyniki badań wskazują, że próby modyfikowania struktury alokacji aktywów pod wpływem przewidywań trendów rynkowych mogą mieć negatywny wpływ na dywersyfikację portfela 6. Automatyczne równoważenie struktury portfela pozwala eliminować potrzebę jej aktywnego modyfikowania i zapewnia utrzymanie ekspozycji na różne klasy aktywów niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych. Doświadczone zespoły zarządzających Zespoły zarządzających portfelem mają ponad 50 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej. Templeton (założony w 1940 roku) to pionier międzynarodowego inwestowania i założyciel najstarszego światowego funduszu inwestycyjnego Templeton Growth Fund, zarejestrowanego w USA w 1954 roku. Założona w 1949 roku grupa Mutual Series realizuje unikalny styl inwestowania oparty na ukrytej wartości papierów i agresywnie poszukuje atrakcyjnych okazji wśród niedoszacowanych spółek i przedsiębiorstw w tarapatach finansowych oraz w arbitrażu fuzji i przejęć. Franklin Templeton Fixed Income Group (założona w 1947 roku) to zintegrowana globalna platforma inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie, obejmująca ponad 150 profesjonalnych inwestorów rezydujących na całym świecie. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz inwestuje w rynki wschodzące, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż rynki rozwinięte. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) EUR 0154 LU /10/07 A (acc) EUR-H1 EUR 0155 LU /10/07 A (acc) USD 0152 LU /10/07 N (acc) PLN-H1 PLN 1069 LU /11/09 N (acc) USD 1494 LU /07/13 N (acc) EUR 1493 LU /07/13 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Morningstar Rating 7 HHHHH 6. Źródło: Samuelson, Paul A. Asset Allocation Could Be Dangerous to Your Health. Journal of Portfolio Management, nr 16 (wiosna 1990): s Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 6 Globalne inwestowanie

9 FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund Zespół zarządzających portfelem Fundusz jest zarządzany przez zespół ds. amerykańskich rynków akcji Franklin U.S. Equity Team, wchodzący w skład platformy inwestycyjnej Franklin Equity Group z główną siedzibą w San Mateo w Kalifornii. Franklin Equity Group to 70 zarządzających portfelami i analityków. Siedem zespołów odpowiedzialnych za różne sektory poszukuje najbardziej atrakcyjnych okazji do inwestowania w amerykańskie akcje. Zespół Franklin U.S. Equity wykorzystuje specjalistyczną wiedzę innych zarządzających i analityków z Franklin Equity Group oraz Franklin Templeton Fixed Income Group. GRANT BOWERs Wiceprezes Franklin Global Advisers, Inc. Grant Bowers jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu. Jest on wiceprezesem Franklin Global Advisers, Inc., a obszar badań, za który jest odpowiedzialny to branża usług telekomunikacyjnych. Grant Bowers dołączył do Franklin Templeton Investments w 1993 roku jako analityk instrumentów o stałym dochodzie, a w 1998 roku został analitykiem w zespole Franklin ds. rynków akcji. Poprzednio specjalizował się w analizie spółek z branży medialnej, wydawniczej, transportowej oraz usług biznesowych. Grant Bowers zdobył tytuł licencjata ekonomii na University of California w Davis. cele inwestycyjne i charakterystyka funduszu Celem inwestycyjnym funduszu FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek z USA charakteryzujących się rosnącą dynamiką wzrostu lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostowym oraz rosnącą rentownością na tle ogólnych warunków gospodarczych. Zarządzający portfelem Funduszu poszukują szybko rozwijających się spółek o dowolnej kapitalizacji, we wszystkich sektorach rynków. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Ekspozycja na rozwijające się i innowacyjne spółki z USA W dłuższej perspektywie wdrażane przez przedsiębiorstwa innowacje mogą generować zyski dla inwestorów. Zarządzający portfelem Funduszu wyszukują i inwestują w spółki, które spełniają ich kryteria dotyczące wzrostu, jakości i wyceny, charakteryzujące się potencjałem do zrównoważonego wzrostu rentowności, solidnymi danymi finansowymi, sprawnym zarządzaniem oraz atrakcyjną wyceną akcji, biorąc pod uwagę ryzyko biznesowe i finansowe. Preferowani są liderzy rynków niszowych o potężnym potencjale ekspansji w przyszłości. Inwestowanie w największy i najbardziej prężny rynek akcji na świecie USA mają największy i najbardziej płynny rynek akcji na świecie, którego udział w ogólnoświatowym indeksie MSCI All Country World Index sięga prawie 41% (źródło: Franklin Templeton Investments, dane na dzień 31 grudnia 2011 r.). Fundusz utrzymuje ekspozycję na amerykańskie spółki z różnych przedziałów kapitalizacji, o dobrej kondycji finansowej i solidnych fundamentach. Zdywersyfikowany portfel spółek z różnych branż i przedziałów kapitalizacji Fundusz inwestuje w spółki o różnym poziomie kapitalizacji, reprezentujące ponad 35 wiodących branż, m.in. technologię, biotechnologię czy komunikację. Zespół zarządzających poszukuje najlepszych okazji pod względem potencjału wzrostowego, wyceny oraz ryzyka biznesowego i finansowego. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz może inwestować w takie sektory, jak technologia czy biotechnologia, a także w spółki o niewielkiej kapitalizacji rynkowej, które są bardziej podatne na ponadprzeciętną zmienność sytuacji na rynkach papierów wartościowych. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) USD 0799 LU /04/00 A (acc) EUR 0280 LU /09/06 A (acc) EUR-H1 EUR 0181 LU /09/07 N (acc) USD 0625 LU /03/04 N (acc) EUR 0281 LU /09/06 N (acc) EUR-H1 EUR 1238 LU /03/11 N (acc) PLN-H1 PLN 1064 LU /11/09 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Morningstar Rating 8 HHHH Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 7

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks MSCI BRIC Index porównawczy

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments to międzynarodowy lider zarządzania aktywami obsługujący klientów z ponad

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Informacje o funduszu Data założenia 29 lipca 2011 r. Styl inwestycyjny Indeksy porównawcze Alokacja aktywów 50% MSCI All Country

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Templeton Eastern Europe Fund

Templeton Eastern Europe Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 10 października 1997 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie ZABEZPIECZONE PRZED ZMIANAMI KURSU ZŁOTEGO

Globalne Inwestowanie ZABEZPIECZONE PRZED ZMIANAMI KURSU ZŁOTEGO Globalne Inwestowanie ZABEZPIECZONE PRZED ZMIANAMI KURSU ZŁOTEGO Spis treści Franklin Templeton Investments 2 Franklin Templeton Investments w Polsce 3 Fundusze w złotówkach 4 Czym jest hedging? 5 Fundusze:

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka Funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka Funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Benchmark(i)

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS WIELOSEKTOROWY PORTFEL OBLIGACJI Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Investments Nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Franklin World Perspectives Fund

Franklin World Perspectives Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin World Perspectives Fund Wzrost Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrost MSCI

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund*

Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Asset Allocation Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Templeton Africa Fund

Templeton Africa Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Africa Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 4 maja 2012 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius Prezes Wartość

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Alokacja aktywów Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Templeton Frontier Markets Fund*

Templeton Frontier Markets Fund* Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Fund* Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 14 pażdziernika 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund

Templeton Global Total Return Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 sierpnia 2003 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI All Country World Index Zdrowy rozsądek

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Mark

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Wartość rzeczywista ( Core Value ) Profil subfunduszu Informacje o subfunduszu Data utworzenia 2 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Equity Income Fund

Templeton Global Equity Income Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 27 maja 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MSCI All

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 październik 2005 Styl inwestycyjny Blend Indeks porównawczy MSCI India Index

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Core Value Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 30 września 1996 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Core Value MSCI

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Stephen H. Dover, CFA Dyrektor zarządzający CIO Templeton Emerging Markets Group i Franklin Local Asset Management

Stephen H. Dover, CFA Dyrektor zarządzający CIO Templeton Emerging Markets Group i Franklin Local Asset Management ł ą Grudzień 22, 2016 Rynki wschodzące słabo rozpoczęły 2016 r. obawy dotyczące stanu chińskiej gospodarki i spadków cen ropy naftowej miały niekorzystny wpływ na kursy akcji. W dalszej części roku korzystne

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Bond Fund

Templeton Asian Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Azjatyckie instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 październik 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

Franklin European Dividend Fund

Franklin European Dividend Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Dividend Fund Flex-Cap Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 29 lipca 2011 Styl inwestycyjny Flex-Cap Blend Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 30 września 1996 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Franklin U.S. Opportunities Fund

Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund Wzrostowy Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 3 kwietnia 2000 Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrostowy Russell

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Cały świat w Twoim portfelu

Cały świat w Twoim portfelu Grupa Allianz To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1 biliona euro. Firma działa w 70 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 167 000 pracowników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Franklin European Growth Fund

Franklin European Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund Flex-Cap Growth Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2000 r. Styl inwestycyjny Flex-Cap Growth Indeks MSCI

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo