Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora"

Transkrypt

1 Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością przedstawiam Państwu kolejny numer Moich Funduszy. Wielu Klientów, z którymi rozmawiałem w ostatnich miesiącach, mówiło o swoich obawach i niepewności wynikającej ze spadków na giełdzie. Jednak jak podkreślamy od dawna przy inwestycjach giełdowych, między innymi za pośrednictwem funduszy inwestujących w akcje, najlepszym lekarstwem na spadki okazuje się... cierpliwość. Odpowiednio długi czas inwestycji zmniejsza ryzyko strat, zwiększając jednocześnie szansę osiągnięcia oczekiwanych zysków, o czym piszemy w artykule Warto inwestować długoterminowo. Cieszy mnie fakt, że w długim terminie to właśnie Fundusze Arka osiągają najlepsze wyniki. Potwierdziły to kolejne zestawienia, tym razem międzynarodowych agencji ratingowych Morningstar oraz Lipper (z grupy Reuters). Arka BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Obligacji FIO w obu rankingach zajęły czołowe miejsca, dzięki wynikom inwestycyjnym osiągniętym w okresie trzech i pięciu lat. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na łamach naszego biuletynu. W tym numerze radzimy także, na co zwracać uwagę przy analizowaniu rankingów funduszy inwestycyjnych. Zachęcam do lektury naszego biuletynu! Z poważaniem Jacek Dembiński Dyrektor Sprzedaży Indywidualnej BZ WBK AIB TFI S.A. W NUMERZE: Warto inwestować długoterminowo...2 Jak czytać rankingi funduszy inwestycyjnych?...5 Arka zwycięża w międzynarodowych rankingach...7 Warto inwestować długoterminowo Inwestorzy od lat poszukują metody, zasady czy strategii, która pozwoliłaby minimalizować ryzyko straty. Tymczasem recepta jest prosta: ryzyko spada wraz z wydłużaniem czasu inwestycji. czytaj na str. 2

2 Inwestuj długoterminowo Warto inwestować długoterminowo Oczekujący wysokich zysków inwestor wie, że potencjału wysokich zysków warto szukać na rynkach akcji. Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków ma jednak swoją cenę ryzyko straty. Inwestorzy od lat poszukują więc metody, zasady czy strategii, która pozwoliłaby to ryzyko minimalizować. Poszukując tego złotego środka, warto na początek przytoczyć przykład jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Warren Buffet bo o nim mowa swój majątek zgromadził, inwestując właśnie w akcje. Buffet zbudował prawdziwe finansowe imperium, zaczynając z zaledwie 10 tysiącami dolarów. Jak to zrobił? Otóż w inwestycjach zrezygnował z niezwykłych sposobów. Po prostu kupował akcje dobrych przedsiębiorstw i trzymał je tak długo, aż osiągnął zadowalający go zysk. Oczywiście nie zarobił na wszystkich swoich inwestycjach, ale zyski z tych najlepszych wielokrotnie przewyższały straty z inwestycji nietrafionych. Dłuższa inwestycja mniejsze ryzyko Historia Warrena Buffeta jest tylko jednym z dowodów na to, że wraz z wydłużaniem okresu inwestycji spada jej ryzyko. Prawdę tę potwierdza także historia indeksów giełdowych, na przykład amerykańskiego Standard & Poor s 500, czy wycen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jak w przypadku Arki BZ WBK Akcji FIO (patrz ramka str. 3). Przykłady pokazują, że inwestycje długoterminowe zwykle zamykają się zyskiem. Owszem, zdarzały się w historii giełd sytuacje, gdy inwestorzy czekali czasami kilkanaście lat, aby zakończyć inwestycję na plusie. Zazwyczaj te sytuacje były wynikiem wielkich kryzysów gospodarczych i giełdowych lub bardzo istotnych przewartościowań akcji, jak na przykład w okresie tak zwanej bańki internetowej na przełomie wieku XX i XXI. Obecnie, w opinii zarządzających Funduszami Arka, prawdopodobieństwo wystąpienia wielkich kryzysów, jak ten z lat 20. i 30. XX wieku w USA czy w latach 90. XX wieku w Japonii, jest znikome. Banki centralne i rządy państw posiadają narzędzia, którymi mogą minimalizować skutki problemów gospodarczych. Są to na przykład obniżki stóp procentowych czy pożyczanie pieniędzy bankom komercyjnym. Takie między innymi działania stosuje FED, przeciwdziałając skutkom kryzysu związanego z kredytami sub-prime. I wydaje się, że czyni to skutecznie według zarządzających 2

3 Funduszami Arka kulminacja kryzysu w amerykańskim sektorze finansowym już minęła. Jednak wiele osób chce inwestować krótkoterminowo, aby korzystać na wzrostach, a omijać spadki. Starają się oni przewidzieć, czy ceny akcji będą rosnąć, czy spadać. Następnie rozpoczynają inwestycję, jeżeli są przekonani, że ceny akcji osiągnęły minimum, a kończą ją, gdy według nich ceny są na górce. W ten sposób chcą przeczekać okres spadków poza giełdą i wrócić, gdy znowu nastanie trend wzrostowy. Taka strategia to timing. Jest ona bardzo kusząca przecież teoretycznie zainwestowane oszczędności rosną podczas wzrostów giełdowych Za granicą i w Polsce ryzyko spada WRAZ Z WYDŁUŻANIEM inwestycji Przykład zagraniczny indeks Standard & Poor s 500 (S&P 500) jeden z głównych indeksów amerykańskich. W jego skład wchodzą akcje 500 największych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie New York Stock Exchange i NASDAQ. Wykres rocznej zmiany indeksu na przestrzeni ponad 50 lat to historia wzlotów i upadków. W ciągu roku wzrosty indeksu osiągały nawet 50%, ale niemal równie głębokie bywały spadki. W analizowanym okresie ponad jedna czwarta rocznych zmian indeksu była ujemna. Ryzyko straty było więc bardzo duże. Malało ono jednak wraz z wydłużaniem się czasu inwestycji. W perspektywie 15 lat widać, że wykres średnich rocznych zmian wartości ma o wiele spokojniejszy przebieg. W analizowanym okresie średnie roczne zmiany indeksu były dodatnie i sięgały nawet 16%. To oznacza, że kwota inwestycji opartej na tym indeksie mogła wzrosnąć dziewięciokrotnie w ciągu 15 lat. 80% Porównanie zmian wartości indeksu S&P 500 dla 1-rocznego i i 15-letniego horyzontu inwestycyjnego 60% średnia roczna zmiana wartości indeksu 40% 20% 0% -20% -40% -60% data zmiana indeksu w okresie 1 roku średnia średnia roczna roczna zmiana zmiana indeksu indeksu w w okresie okresie lat lat Przykład polski stopy zwrotu Arki BZ WBK Akcji FIO. Analiza stóp zwrotu Arki BZ WBK Akcji FIO pokazuje podobne prawidłowości, jak w przypadku indeksu S&P 500. Przy inwestycji krótkoterminowej (1 rok) w ten fundusz można było podwoić wartość inwestycji, ale też i stracić ponad jedną czwartą zainwestowanej kwoty. Na przestrzeni 10 lat ponad 28% wyników było ujemnych przy założeniu inwestycji jednorocznej. Ryzyko straty było więc wysokie. Natomiast przy inwestycji długoterminowej pięcioletniej, ryzyko było zdecydowanie niższe, a wykres średnich rocznych stóp zwrotu jest o wiele stabilniejszy. 120% Porównanie stóp zwrotu z Arki BZ WBK Akcji FIO dla 1-rocznego i 5-letniego horyzontu inwestycyjnego średnia roczna stopa zwrotu 80% 40% 0% -40% stopa zwrotu w okresie 1 roku data średnia roczna stopa zwrotu w okresie 5 lat 3

4 Inwestuj długoterminowo i nie maleją w czasie korekt. Czy jednak można stosować timing bez obaw? Czy można przewidywać rynek? Przewidywalny rynek? Warto odwołać się do słów kolejnego guru inwestorów Petera Lyncha, który zarządzając od 1977 do 1990 r. funduszem inwestycyjnym Fidelity Magellan, osiągnął średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 29%. Lynch w swojej książce Ucz się zarabiać, napisanej wraz z Johnem Rothschildem, mówi: Staraj się przewidywać rynek, a z całą pewnością dojdzie do sytuacji, że pozbędziesz się akcji w chwili, gdy osiągną najniższą cenę i stracisz, a potem będziesz kupował po najwyższej cenie, po której będą już spadać. Financial Times w 2006 roku przytoczył wyniki analiz, które pokazywały, jak trudno przewidzieć ruchy indeksów giełdowych. Przez 20 lat od 1985 do 2005 roku indeks S&P 500 rósł średnio o 11,9% rocznie. Tymczasem amerykańscy klienci funduszy akcji zarobili średnio w tym samym okresie zaledwie 3,9% rocznie. Czy to fundusze źle inwestowały? Nie zwykle ich wyniki były porównywalne z indeksem. Przyczyna leżała w próbach inwestowania na podstawie krótkoterminowych przewidywań rynku. Jeżeli na giełdzie panowała od dłuższego czasu hossa, inwestorzy liczyli na kolejne zwyżki i rozpoczynali inwestycje. Natomiast gdy przychodziły większe korekty lub okresy dekoniunktury wycofywali swoje oszczędności. Jednak ceny akcji były już wtedy na tyle nisko, że stopa zwrotu z inwestycji była niewielka lub wprost ujemna. Ciekawe wnioski wynikają też z prowadzonego od wielu lat w Stanach Zjednoczonych badania przewidywań inwestorów co do rozwoju sytuacji na giełdzie. Ankietowani co tydzień odpowiadają, czy w perspektywie 6 miesięcy indeks S&P 500 spadnie, czy wzrośnie. Analizując wyniki tych badań od lipca 1987 roku, widać, że prognozy większości ankietowanych sprawdzały się zaledwie w 57 procentach. Okazuje się, że lepszy wynik w prognozowaniu uzyskałby wieczny optymista, zakładający wyłącznie wzrost indeksu, ponieważ w przeciągu ponad 20 lat indeks S&P 500 po pół roku rósł w 74% przypadków. Zauważmy, że najczęściej inwestorzy mylili się, przepowiadając spadek indeksu: na 24 przypadki największego pesymizmu, gdy ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że indeks spadnie, prognoza ta sprawdziła się tylko raz. Natomiast na 37 przypadków, gdy po pół roku indeks rzeczywiście spadł o ponad 15%, tylko trzy razy większość inwestorów prognozowała taką sytuację. Ankietowani skuteczniej przewidywali wzrost indeksu. Na 172 przypadki, gdy ponad połowa inwestorów patrzyła optymistycznie w przyszłość, w 105 miała rację. Jednak w aż 28 przypadkach ta większość znacznie się pomyliła, bo indeks po pół roku był niżej o co najmniej 10%. Powyższe przykłady pokazują, jak przypadkowe jest przewidywanie ruchów na giełdzie. Bardziej przypomina to loterię niż strategię. Mimo to inwestor, którego ceny akcji maleją, chce uniknąć jeszcze większych strat i decyduje się zakończyć inwestycje nawet ze stratą. Dlaczego? W momencie, gdy ceny akcji spadają, łatwo można wpaść w pułapkę inwestycji akcyjnych. Pułapka inwestycji w akcje Gdy ceny akcji i wyceny funduszy inwestycyjnych idą w górę, decyzję o inwestowaniu długoterminowym podejmuje się łatwo. Jednak gdy ceny spadają, pojawia się obawa o utratę zgromadzonych środków. Coraz trudniej trwać przy postanowieniu długoterminowej inwestycji, gdy rodzina, przyjaciele, znajomi wycofują swoje pieniądze z giełdy, a dziennikarze oraz eksperci prześcigają się w konstruowaniu pesymistycznych scenariuszy. W takich sytuacjach przekonanie o słuszności inwestowania w długim okresie staje się coraz mniej ważne. Wiele osób decyduje się wtedy zamknąć inwestycje, nawet wbrew ich wcześniejszym postanowieniom. W sytuacjach napięcia naszym przeciwnikiem staje się psychika. Dochodzą do głosu nieracjonalne mechanizmy bazujące na emocjach. Chcemy za wszelką cenę uniknąć straty. Badania na amerykańskich inwestorach pokazują, że czuli się oni lepiej, gdy uniknęli straty 100 dolarów, niż gdy zyskali taką samą kwotę. Być może dzieje się tak dlatego, że jak pokazały inne badania strata finansowa jest odczuwana przez ludzki mózg w taki sam sposób jak ból fizyczny. Pułapką inwestowania w akcje jest więc strach przed stratą, który pcha nas często paradoksalnie właśnie do zakończenia inwestycji ze stratą. 4

5 Jak inwestować w fundusze akcyjne? Przed rozpoczęciem inwestycji w funduszach akcyjnych warto przypomnieć sobie zasadniczą cechę rynków akcji: po wzrostach następują spadki, po hossie bessa i na odwrót. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć i uniknąć wszystkich korekt. Próbując to robić, zwiększamy ryzyko inwestycyjne. Jednak w długim okresie wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rośnie podobnie jak ceny akcji. Z perspektywy czasu korekty i wahania, które kiedyś wywołały panikę inwestorów, dzisiaj wydają się niegroźnym i mało znaczącym odchyleniem od trendu wzrostowego. By więc zminimalizować ryzyko inwestycji w fundusze akcyjne, warto zaplanować ją jako długoterminową i konsekwentnie trwać przy tym postanowieniu. Cytaty z książki Petera Lyncha i Johna Rothschilda, Ucz się zarabiać, Warszawa Informacje zawarte w artykule są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy zastrzegają, że dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego artykułu. Przed dokonaniem inwestycji w Fundusze Inwestycyjne Arka należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza Funduszami Inwestycyjnymi Arka i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszach inwestycyjnych przez nie zarządzanych oraz lokowanie środków w takich funduszach inwestycyjnych, które z uwagi na indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, mogą być uznane za nieodpowiednie dla niego. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. Jak czytać rankingi funduszy inwestycyjnych? Chcąc wybrać dla siebie odpowiedni fundusz, inwestor staje przed ogromnym wyborem. W ofercie polskich TFI znajduje się obecnie ponad 380 funduszy inwestycyjnych różnego rodzaju. Nawet po zawężeniu tej grupy do określonego typu funduszy, na przykład akcyjnych czy stabilnego wzrostu, ich liczba może pozostać zbyt duża. Ułatwieniem w podjęciu decyzji mogą być rankingi publikowane w mediach. Niestety, kryteria oceny przyjęte w rankingach nie zawsze pokrywają się z tymi, które inwestorzy sami by przyjęli, typując najlepszy fundusz. Zysk przede wszystkim Najbardziej wartościowe są zwykle rankingi oceniające fundusze pod wieloma względami. Oczywistym i najprostszym wskaźnikiem jest stopa zwrotu z inwestycji. Co prawda, wybierając fundusz, warto zwrócić uwagę także na inne wskaźniki (o czym za chwilę), ale nawet oceniając tylko stopę zwrotu, można dowiedzieć się wiele o jakości zarządzania danym funduszem. Warunek jest jeden: zestawienie stóp zwrotu powinno brać pod uwagę wyniki z różnych okresów, przede wszystkim długich: trzy-, pięcio- czy nawet dziesięcioletnich. Natomiast rankingi krótkoterminowe, rozpatrywane pojedynczo, mogą doprowadzić do mylnych wniosków. 5

6 Rankingi funduszy inwestycyjnych Jeżeli więc chcemy się do nich odwołać, lepiej przeanalizować kolejne rankingi miesięczne lub kwartalne zebrane z dłuższego okresu na przykład rankingi z ostatnich 2-3 lat (im więcej, tym lepiej). Dzięki takim zestawieniom można porównać wyniki z różnych okresów i sprawdzić, czy nie są one dziełem przypadku lub wyjątkowo dobrego dla danego funduszu miesiąca. Dobrym sposobem jest także lektura archiwalnych rankingów po to, aby sprawdzić, jakie fundusze konsekwentnie lokują się w ich czołówkach. ale nie tylko Choć dla wielu inwestorów stopa zwrotu jest kluczowym wyznacznikiem jakości, warto przyjrzeć się rankingom, które do oceny funduszy wykorzystują także inne kryteria. Stopę zwrotu można na przykład oceniać nie jako wartość samą w sobie, ale na tle rynku, na którym dany fundusz inwestuje. Punktem odniesienia (czyli tzw. benchmarkiem) może być indeks giełdowy (np. WIG dla funduszy akcyjnych rynku polskiego), rentowność obligacji, oprocentowanie bonów skarbowych lub kombinacja tych wskaźników (np. dla funduszy zrównoważonych). Stosowanym w niektórych rankingach wskaźnikiem, który ocenia zbieżność wyników osiąganych przez fundusz z benchmarkiem, jest tracking error (patrz ramka str. 7). Dla wielu inwestorów ważny jest również poziom ryzyka związany z inwestycją. Prostą miarą ryzyka może być na przykład odchylenie standardowe. Wyższe wartości tego wskaźnika informują o silniejszych wahaniach wartości inwestycji, a więc o większym ryzyku inwestycyjnym. Niezwykle przydatne mogą okazać się wskaźniki, które jednocześnie oceniają stopę zwrotu i ryzyko. Odpowiadają one bowiem na pytanie: Czy stopa zwrotu, jaką przynosi fundusz, jest warta ryzyka, jakie wiąże się z inwestycją w ten fundusz? Takimi wskaźnikami są na przykład information ratio czy dość popularny wskaźnik Sharpe a (patrz ramka str. 7). Niektóre rankingi biorą pod uwagę jeszcze inne kryteria, jak stabilność zespołu zarządzającego, dostępność funduszu czy atrakcyjność oferty całego TFI. Te cechy mogą się okazać szczególnie ważne dla osób, które myślą o wieloletnim inwestowaniu lub o budowie kompleksowego portfela inwestycyjnego złożonego z funduszy zarządzanych przez jedno TFI. Na co zwrócić uwagę, czytając rankingi? Chociaż praktycznie ze wszystkich rankingów można wydobyć wartościowe informacje, to zwykle warto uważnie przyjrzeć się, jak dany ranking został skonstruowany czyli poznać jego metodykę. Jak wspomnieliśmy na wstępie, kryteria stosowane przez autorów nie zawsze będą pokrywały się z naszymi ponadto w rankingach mogą pojawić się niekonsekwencje. Na przykład warto pamiętać, że dwa wskaźniki: information ratio oraz tracking error opierają się na wynikach benchmarku. Nie zawsze jednak benchmark jest dobrany odpowiednio do ocenianych funduszy. Jeżeli przykładowo fundusze inwestujące w różnych regionach świata są przyrównywane do jednego indeksu światowego, to wyniki oparte na tych wskaźnikach mogą być wypaczone. Jak znaleźć najlepszy fundusz? By znaleźć najlepszy fundusz, warto przeanalizować i porównać kilka różnych rankingów. Nie zawsze zwycięzca jednego zestawienia będzie liderem innego. Raczej ostrożnie należy podchodzić do funduszy, które tylko w jednym okresie osiągają bardzo dobre noty, a w pozostałych o wiele gorsze. Może to oznaczać, że dobry wynik jest przede wszystkim dziełem przypadku i sprzyjających okoliczności, a w małym stopniu konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej. Dobry fundusz powinien utrzymywać się w czołówce większości zestawień, choć niekoniecznie musi zajmować pierwsze miejsca. Właśnie w taki fundusz warto inwestować. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. 6

7 Wskaźniki w rankingach Odchylenie standardowe pokazuje stabilność osiąganych stóp zwrotu. Im niższe jest odchylenie standardowe, tym bardziej stabilne są wyniki osiągane przez fundusz. Informuje ono, jakie jest przeciętne odchylenie wycen jednostek uczestnictwa w danym okresie od ich średniej arytmetycznej. Tracking error pokazuje zbieżność wyników osiąganych przez fundusz z wynikami przyjętego wzorca (benchmarku na przykład indeksu giełdowego). Im mniejsza wartość tracking error, tym bardziej fundusz podobny jest do wzorca w zakresie ryzyka oraz osiąganej stopy zwrotu. Information ratio pozwala ocenić relację stopy zwrotu osiąganej przez fundusz do ryzyka związanego z jej uzyskaniem. Im wyższa wartość information ratio, tym większy zysk przypada na jednostkę ryzyka (obliczaną na podstawie tracking error). Wskaźnik Sharpe a podobnie jak poprzedni wskaźnik, pozwala ocenić relację stopy zwrotu osiąganej przez fundusz do ryzyka związanego z jej uzyskaniem. Im wyższa wartość wskaźnika Sharpe a, tym większy zysk przypada na jednostkę ryzyka (a więc im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepiej). W odróżnieniu od information ratio, na potrzeby obliczenia wskaźnika Sharpe a brana jest pod uwagę tzw. dodatkowa stopa zwrotu (różnica pomiędzy zyskiem funduszu a zyskiem, jaki w tym samym czasie przyniosły papiery wartościowe wolne od ryzyka). Wskaźnik ten został opracowany przez laureata nagrody Nobla z 1990 roku Williama F. Sharpe a. Gdzie znaleźć rankingi funduszy? Rankingi funduszy przygotowują: prasa (Gazeta Wyborcza, Parkiet, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Newsweek, Wprost i inne) wyspecjalizowane firmy zewnętrzne (na przykład: Analizy Online, Expander w Polsce czy Morningstar, Lipper z grupy Reuters na świecie) Arka zwycięża w międzynarodowych rankingach Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Obligacji FIO to w swoich kategoriach czołowe polskie fundusze inwestycyjne, które zwyciężają nie tylko w rankingach krajowych, ale też zagranicznych. Oba fundusze otrzymały najwyższe noty i zajęły czołowe miejsca w dwóch zestawieniach amerykańskich agencji ratingowych: Morningstar oraz Lipper. Pięć gwiazdek od Morningstar Agencja Morningstar przyznała 7 marca 2008 roku pięć gwiazdek Arce BZ WBK Akcji FIO i Arce BZ WBK Obligacji FIO. To najwyższe noty przyznawane przez tę agencję. Oba fundusze otrzymały je za wyniki inwestycyjne osiągnięte w ciągu trzech i pięciu ostatnich lat. Arkę BZ WBK Akcji FIO uznano za jeden z najlepszych spośród 53 międzynarodowych funduszy akcji inwestujących w Europie Środkowej i Wschodniej z wyłączeniem Rosji. Natomiast Arka BZ WBK Obligacji FIO jest w czołówce w grupie 102 światowych funduszy obligacji inwestujących w Europie Środkowej i Wschodniej. Agencja Morningstar co miesiąc ocenia fundusze istniejące przez minimum 36 miesięcy w trzech okresach: 3, 5 i 10 lat. Zestawienie opiera się na autorskiej metodologii agencji. Morningstar punktuje stopę zwrotu w danym 7

8 Arka na świecie > LUDZIE ARKI Witold Garstka Zarządzający Arką BZ WBK Obligacji FIO Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Z BZ WBK AIB Asset Management S.A. związany jest od roku Początkowo pracował jako analityk finansowy. W 2002 roku uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego nr 199 i zaczął pełnić obowiązki Kierownika Rynku Obligacji. Zarządza obecnie trzema funduszami: Arką BZ WBK Obligacji FIO, Arką BZ WBK Obligacji Europejskich FIO oraz Arką BZ WBK Ochrony Kapitału FIO. Otrzymał Złoty Portfel 2006 nagrodę przyznawaną zarządzającym przez Gazetę Giełdy Parkiet za najwyższe stopy zwrotu funduszy w danym roku. Wolny czas wolę spędzać z dala od rynków finansowych mówi Witold Garstka. Chętnie podróżuje i poznaje ciekawe miejsca. Jego pasją jest też muzyka klasyczna. Najchętniej słucham polskiej i włoskiej muzyki barokowej wyjaśnia z uśmiechem. okresie oraz poziom ryzyka podejmowanego przez zarządzającego aktywami. Fundusze są zaliczane do odpowiedniej kategorii na podstawie obecnej, a nie historycznej strategii inwestycyjnej. Każda kategoria jednostki uczestnictwa uwzględniana jest osobno z uwagi na różne koszty i stopy zwrotu. Jednak ostateczny werdykt dotyczy całego funduszu bez podziału na kategorie jednostek. Morningstar to czołowa agencja przygotowująca niezależne analizy dotyczące największych światowych rynków finansowych oraz poszczególnych produktów, w tym funduszy inwestycyjnych. Firma działa obecnie w 18 krajach i zapewnia informacje na temat ponad 260 tysięcy różnych produktów inwestycyjnych z całego świata. i czołowe miejsca w rankingu Lippera Oba fundusze wysoko oceniane przez Morningstar zajęły czołowe miejsca również w światowym zestawieniu agencji Lipper z grupy Reuters. W przygotowanym 21 stycznia 2008 roku rankingu sklasyfikowano fundusze z całego świata inwestujące na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym kryterium były pięcioletnie stopy zwrotu osiągnięte przez fundusze na koniec roku Arka BZ WBK Akcji FIO była druga wśród 133 funduszy akcyjnych z całego świata inwestujących w regionie. Natomiast pierwsze miejsce w swojej kategorii zajęła Arka BZ WBK Obligacji FIO (wśród 37 funduszy). Ta grupa jest stosunkowo mała, ponieważ niewiele funduszy obligacji inwestujących w regionie istnieje ponad 5 lat. Agencja Lipper założona w 1973 roku przez Michaela Lippera dostarcza obecnie analizy dotyczące ponad 140 tysięcy funduszy z 45 krajów. potwierdzają międzynarodowy sukces Arki Sukcesy w obu zestawieniach potwierdzają, że Fundusze Arka są jednymi z najlepszych nie tylko w Polsce, ale też w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Klient Funduszy Inwestycyjnych Arka może być pewien, że swoje oszczędności powierza najlepszym polskim specjalistom rynku kapitałowego. Przedstawione wyniki Funduszy Arka są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszy: Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka BZ WBK Energii FIO, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie: oraz u Dystrybutorów Funduszy. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Adres redakcji: Plac Wolności 16, Poznań Redaktor naczelny: Marcin Petrykowski Wydawca: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Wolności 16, Poznań Skład i druk: GPD Advertising Sp. z o.o. Sp. k., ul. Roosevelta 18, Poznań 8

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH.

W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

Arka w Nowej Europie

Arka w Nowej Europie Warszawa, 3.12.2007 Arka w Nowej Europie Informacja prasowa stawia na fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej i ocenia go jako najbardziej atrakcyjny region na świecie pod względem spodziewanych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania:

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: ANALIZA INWESTOWANIA K NA ZASADZIE KUP I TRZYMAJ RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE 09.2004-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Data opracowania: 2009-09-10 WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę.

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. Systematyczne odkładanie i inwestowanie mniejszych kwot to dla wielu osób często jedyna droga, aby

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Zarabiajcie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne!!! Czy widzieli Państwo kiedyś puste centrum handlowe? Czy wiedzą Państwo, że polski rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 28 lutego 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na Giełdzie dr Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna w Katowicach 19 Kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdziestrategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 20 listopada 2017 r. Plan wykładu Historia giełdy, Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych 2010 Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych Szymon Wieloch Niniejszy dokument opisuje zjawiska mikroekonomiczne, które występują na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. W szczególności rozpatrywane

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Psychologia inwestowania Mateusz Madej 05.04.2017 Agenda Psychologia na rynku Teoria perspektywy Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa Błędy w zachowaniu i podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa maj 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy maj 2013 2 Subfundusz UniAkcje:

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem mieszanym / absolutnej

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku funduszy zrównoważonych

Analiza rynku funduszy zrównoważonych www.analizy.pl 29-01-2004 Tekst ukazał się 29 stycznia 2004 roku w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Moje Pieniądze Analiza rynku funduszy zrównoważonych Poprawa koniunktury giełdowej w ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 sierpnia 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Autor: Maciej Rogala Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie? Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze... Oceń fundusz inwestycyjny pod kątem swoich

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-30 I 2018 r. Cena emisyjna: 1133,24 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk styczeń 2018 r. Tytułem wstępu Ostatnie ponad 9 lat na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT PORÓWNANIE OPROCENTOWANIA LOKAT BANKOWYCH DO INFLACJI, WYNIKÓW GIEŁDY W WARSZAWIE CZYLI ILE MOŻNA BYŁO ZAROBIĆ BEZ RYZYKA Czy inwestor może zyski z funduszu porównać

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo