Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze

2 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma ABDANK-KOZUBSKI, Andrzej. Krytyka nauki w filozofii Johna Polkinghorne a / Andrzej Abdank-Kozubski. - Bibliogr. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s Polkinghorne, J. C. (1930- ) twórczość 2. Nauka filozofia historia Wielka Brytania od 1945 r. 00:1 BZCz 28721/2010 BAJER, Magdalena (1934- ). Wiktorowie. Cz. 2, Na tle historii / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 147) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 3 (2010), s Wiktor, Andrzej biografia 2.Wiktor (rodzina) 3. Rody Polska 4. Zoolodzy biografie Polska od 1944 r. 00:929 BZCz 28722/2010 BŁAJET, Piotr. [Jak być uczonym - recenzja] / Piotr Błajet // Kultura i Edukacja , nr 3, s Zawiera rec. książki: Jak być uczonym / Michał Heller. - Kraków, Heller, Michał (1936- ). Jak być uczonym 2. Recenzje 00:1:378 BZCz 28723/2010 CIECHANOWSKA, Maria. Jak z dwóch różnych przeszłości uczynić jedną, wspólną przyszłość / Maria Ciechanowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 5, s Instytut Nafty i Gazu 2. Instytut Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata 3. Kadry polityka Polska 4. Nauka instytuty zarządzanie Polska 5. Przejęcie przedsiębiorstwa Polska 00:005:658.1/.5 BZCz 28724/2010 HÜBNER, Piotr. Krakowskie starania / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; cz. 116) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 3 (2010), s. 64 Powołanie do życia Akademii Umiejętności w Krakowie. 1. Polska Akademia Umiejętności 2. Kraków (woj. małopolskie) nauka organizacje r. 00 BZCz 28725/2010 KIELISZCZYK, Anna. Czy przedmowa jest reklamą książki? : o metodach perswazji stosowanych przez autora / Anna Kieliszczyk // Acta Philologica. - Nr 34 (2008), s Przedmowy i posłowia historia 00 BZCz 28726/2010 PLENKOVIĆ, Mario. Society, science and technology / Mario Plenković, Slobodan Hadzić, Juraj Plenković // Technika, Informatyka, Edukacja. - T. 9 (2008), s Społeczeństwo 2. Technologia 00:316 BZCz 28727/2010 REMBALSKI, Tomasz (1971- ). Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2008 roku / Tomasz Rembalski // Acta Cassubiana. - T. 10 (2008), s Instytut Kaszubski (Gdańsk) 2. Nauka instytuty Polska od 2001 r. 3. Gdańsk (woj. pomorskie) nauka instytuty od 2001 r. 4. Sprawozdania 00 BZCz 28728/2010 Rozwój innowacji a polityka ekologiczna Polski i Unii Europejskiej / A. Marciniuk-Kluska, I. Chrząścik, M. Szymalska, M. Kluska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s

4 1. Innowacje polityka Polska od 1989 r. 2. Innowacje polityka Unia Europejska 3. Ochrona środowiska polityka Polska od 1989 r. 4. Ochrona środowiska polityka Unia Europejska 00:502/504 BZCz 28729/2010 SKALSKA, Magdalena. Zastosowanie kodów kreskowych w sferze usług na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu / Magdalena Skalska. - Streszcz. ang. // Acta Elbingensia. - T. 7 (2008), s Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły (Elbląg) 2. Kody kreskowe stosowanie 3. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 00:01/02 BZCz 28730/2010 SKARZYŃSKI, Emil. Braille - nowy język obcy / Emil Skarzyński // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 9, nr 3 (2009), s Pismo dla niewidomych 00 BZCz 28731/2010 Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW) // Acta Baltico-Slavica. - [T.] 32 (2008), s Towarzystwo Naukowe Warszawskie wydawnictwa 2. Warszawa nauka organizacje 3. Bibliografia 00:01/02 BZCz 28732/2010 DŁUTEK, Agnieszka: Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych zob. poz DYGDAŁA, Jerzy: [Studia historyczne z XVIII i XIX wieku - recenzja] zob. poz GAJEWSKA, Teresa: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zob. poz GANCARCZYK, Marta: Model schyłku i odrodzenia klastrów zob. poz GOSPODAROWICZ, Andrzej: Powstanie i działalność Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk zob. poz GRYGIEL, Wojciech P.: Przekroczyć nieoznaczoność zob. poz HEBEL, Katarzyna: Innowacyjne rozwiązania biletowe w transporcie miejskim zob. poz JANOWSKA-WOŹNIAK, Irena: Studia z pasją zob. poz KAO, John: Światowe centra innowacji zob. poz KULIGOWSKI, Waldemar: Przymiarka do filozofii lalek zob. poz KUPCZAK, Paweł: Bariery przy wdrażaniu innowacji w polskich przedsiębiorstwach zob. poz KURLOVICH, Dzmitry M.: Basement-cover relationships in the Polotsk Area of the Polotsk-Kurzeme Deformation Zone: implications from GIS-models of correlation zob. poz MOSZORO, Bartłomiej: Kluczowe źródła i bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych zob. poz PIKUŁA, Kamil: Innowacje - klucz do sukcesu zob. poz SOKOŁOWSKI, Grzegorz: Nowy przewodnik wdrożeniowy GS1 dla producentów i dystrybutorów owoców i warzyw zob. poz STRAHL, Danuta: Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla NUTS 2 ze względu na innowacyjność i rozwój gospodarczy zob. poz ŚWIEŻYŃSKI, Adam: [Dochodzenie w sprawie Stwórcy - recenzja] zob. poz ŻABA-NIERODA, Renata: Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe zob. poz Informatyka JAWORSKA, Elżbieta. Zielona informatyka czyli green IT / Elżbieta Jaworska ; rozm. przepr. Izabela Wielicka // Logistyka , nr 5, s Komputery wpływ na środowisko 2. Ochrona środowiska polityka 004:502/504 BZCz 28733/2010 4

5 KAPRALSKA, Łucja. Internet jako theatrum śmierci : o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecie / Łucja Kapralska, Agata Maksymowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 53, nr 3 (2009), s Blogi socjologia Polska 2. Cmentarze wirtualne Polska 3. Śmierć socjologia Polska 004:316 BZCz 28734/2010 KLOZA, Szczepan. Internet drugiej generacji jako narzędzie i obszar animacji kultury / Szczepan Kloza // E-Mentor , nr 5, s Internet 004 BZCz 28735/2010 LEWANDOWSKA, Natalia. Kryzysowe zarządzanie talentami (Atena Usługi Informatyczne i Finansowe) / Natalia Lewandowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 5, s Atena Usługi Informatyczne i Finansowe (Sopot) zarządzanie 2. Informatyka zakłady Polska 3. Kadry polityka Polska 4. Sopot (woj. pomorskie) handel i usługi 004:331 BZCz 28736/2010 MIGDAŁ-NAJMAN, Kamila. Zastosowanie metody równoległych współrzędnych w wizualizacji wielowymiarowych zbiorów danych / Kamila Migdał-Najman. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 55, nr 4 (2010), s Grafika komputerowa 2. Statystyka oprogramowanie 004:311 BZCz 28737/2010 NACHER, Anna. Projektowanie jako negocjacja - między dominacją kodu a ekstazą partycypacji / Anna Nacher. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 3, s Interakcja (informat.) 2. Projektowanie metody 004 BZCz 28738/2010 RETKIEWICZ, Wojciech. Hotspoty jako element przestrzeni informacyjnej w miastach / Wojciech Retkiewicz. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - [Z.] 9 (2008), s Łączność bezprzewodowa Polska 004 BZCz 28739/2010 SKŁADANEK, Marcin. Projektowanie interakcji - pomiędzy wiedzą a praktyką / Marcin Składanek. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 3, s Interakcja (informat.) 2. Interfejs użytkownika 3. Projektowanie metody 004 BZCz 28740/2010 AK. : Wirtualna Biblioteka Nauki zob. poz ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA, Joanna: [Kulturotwórcza funkcja gier - recenzja] zob. poz BOMBA, Radosław: Jak badać gry komputerowe? zob. poz CZUBIK, Paweł: Elektroniczne klauzule apostille i elektroniczna weryfikacja autentyczności klauzul - zarys problematyki zob. poz DĄBROWSKI, Marcin: E-edukacja.net - już po raz szósty zob. poz DOMAGAŁA-KRĘCIOCH, Agnieszka: Kierunki przemian współczesnej edukacji - relacja z konferencji zob. poz GAJEWSKI, Ryszard Robert: Learning (r)ewolucja? zob. poz GIACCARDI, Elisa: Kreatywność i ewolucja: perspektywa metadesignu zob. poz GOLIS, Edmund Paweł: Badania stopnia wykorzystania oprogramowania biurowego w wybranej grupie pracowników urzędów administracji publicznej zob. poz GONTAREK, Robert: Technologie dla welth management zob. poz GÓRSKA-OLESIŃSKA, Monika: Piśmienność między mediami zob. poz HAUK, Mateusz: Telepraca - ujęcie definicyjne, poruszane problemy i zalecenia na przyszłość zob. poz

6 HOFMAN, Agata: Interdyscyplinarne nauczanie z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej zob. poz HOFMAN, Agata: [Kulturotwórcza funkcja gier - recenzja] zob. poz KACZMAR, Ireneusz: Zastosowanie macierzy przepływów międzygałęziowych do wyznaczania hierarchii ważności informacji w Internecie zob. poz KIC-DRGAS, Joanna: [Kulturotwórcza funkcja gier - recenzja] zob. poz KOZIEJ, Sławomir: Korzystanie z komputera i Internetu przez uczniów szkół zawodowych, a ich udział w zajęciach pozalekcyjnych zob. poz KRAWCZYK, Stanisław: Ciągle ta sama historia? zob. poz KRZACZEK, Marcin: Nadchodzi era e-maklera zob. poz KUCZBORSKA-PRZYBYLSKA, Katarzyna: Był raz sobie portal edukacyjny..., czyli o tym, jak marzenie wielu pokoleń poliglotów stało się naszą codziennością zob. poz KULIGOWSKI, Waldemar: Flows and spaces, anthropological view on identities in a global world zob. poz KURLOVICH, Dzmitry M.: Basement-cover relationships in the Polotsk Area of the Polotsk-Kurzeme Deformation Zone: implications from GIS-models of correlation zob. poz LEWIŃSKI, Andrzej: Kamera widzi wszystko zob. poz MALICKI, Jan: Jesteśmy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej zob. poz MARONICK, Thomas J.: Wykorzystanie Internetu w badaniach ankietowych zob. poz MOCHOCKI, Michał: Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym zob. poz OKRZESIK-FRĄCKOWIAK, Izabela: Badanie zjawiska dudnienia za pomocą programu Coach zob. poz OSTROWICKI, Michał: Doświadczenie telematyczne w rzeczywistości elektronicznego realis zob. poz OŻÓG, Maciej: Projektowanie sztuki zob. poz PIESIK, Lech: Nagrodzone technologie zob. poz PÍÑA, Anthony A.: How online diploma mills hurt e-learning zob. poz PISKORSKI, Mikołaj Jan: Zbuduj strategię społecznościową swojej firmy zob. poz RADKOWSKA-WALKOWICZ, Magdalena: Pinokio i jego bracia zob. poz ROKICKA-BRONIATOWSKA, Anna: Uwarunkowania rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych zob. poz RUCIŃSKI, Michał: Informatyzacja jako czynnik kształtowania jakości usług administracji publicznej w Polsce zob. poz SANIUK, Sebastian: Prototypowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz STEFANOWICZ, Bogdan: O pojęciach i terminach informatycznych - polemika zob. poz STĘPNIK, Andrzej: E-sport z perspektywy teorii sportu zob. poz STRIKER, Małgorzata: Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej zob. poz SWACHA, Jakub: Nauczanie projektowania gier komputerowych zob. poz SZANDURSKI, Jarosław: Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP zob. poz SZEJA, Jerzy Zygmunt: Życie w grze, seks w grze zob. poz ŚLESZYŃSKI, Przemysław: Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej zob. poz TŁOCZYŃSKI, Dariusz: [Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw - recenzja] zob. poz URBANIAK, Artur: Kultura a język zob. poz WANKEL, Charles: Using a virtual world interface in business education zob. poz WEJBERT-WĄSIEWICZ, Ewelina: Non omnis moriar? zob. poz WIAZOWSKI, Jarosław: Niewidomi a rewolucja technologiczna - doświadczenia amerykańskie zob. poz WILCZEWSKI, Sebastian: Model zarządzania zasobami oprogramowania zob. poz WÓJCIK, Jerzy Wojciech: Konferencja Naukowa pt. Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku zob. poz ZYSIAK, Agata: Historia nowe media i przeszłość na obrzeżach socjologii pamięci zob. poz

7 005 Zarządzanie. Biurowość BIESAGA-SŁOMCZEWSKA, Elżbieta Jadwiga. Negocjacje w procesie uczenia się organizacji / E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 17, nr 3 (2010), s Negocjacje 2. Organizacja ucząca się 3. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 28741/2010 BRZEZIŃSKI, Marek (1949- ). Psychospołeczny obraz organizacji / Marek Brzeziński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s Organizacje psychologia 2. Organizacje socjologia 005:316:159.9 BZCz 28742/2010 DŁUTEK, Agnieszka. Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych / Agnieszka Dłutek, Agnieszka Zasikowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 5, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa badanie metody 2. Nauka instytuty Polska od 1989 r. 005:00 BZCz 28743/2010 GAJDZIK, Bożena. Zarządzanie talentami / Bożena Gajdzik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 3, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005:331 BZCz 28744/2010 GRESZTA, Małgorzata. Angażowanie interesariuszy - radar dla zarządzających ryzykiem / Małgorzata Greszta // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 28745/2010 Interpreting projects - bureaucratical mechanisms or lever for change? / Paolo Canonico, Gianluigi Mangia, Riccardo Mercurio, Ernesto De Nito, Vincenza Esposito. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Zarządzanie projektami Włochy 2. Włochy administracja zarządzanie 005: BZCz 28746/2010 JACKO, Jan Franciszek. Ontologia myślenia strategicznego / Jan Franciszek Jacko. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Homo Ludens. - Nr 1 (2009), s Teoria gier 2. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 28747/2010 JEDYNAK, Monika. Efektywność systemów logistycznych / Monika Jedynak. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Efektywność ekonomiczna 2. Logistyka gospodarcza 005 BZCz 28748/2010 JEDYNAK, Piotr. Pomiar wyników organizacji w modelu Europejskiej Nagrody Jakości / Piotr Jedynak. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Zarządzanie jakością badanie 005 BZCz 28749/2010 KRUPSKI, Rafał. Kontekst chaosu w planowaniu strategicznym / Rafał Krupski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s

8 1. Planowanie strategiczne 2. Teoria chaosu stosowanie 005 BZCz 28750/2010 KUC, Bolesław Rafał. Dylematy władzy we współczesnej organizacji / Bolesław Rafał Kuc. - Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie , nr 3, s Organizacje zarządzanie 2. Władza socjologia 005:316 BZCz 28751/2010 LEŚNIEWSKA, Zofia. Atak szantażystów : zapłacić okup czy walczyć? / Zofia Leśniewska, Kamil Pszczółkowski. Komentarz / Paweł Kucharski, Cezary Piekarski, Jakub Bojanowski, Piotr Chrobot // Harvard Business Review Polska , nr 4, s , Zarządzanie kryzysowe 005 BZCz 28752/2010 LIKIERMAN, Andrew. Pięć błędów w pomiarze efektywności firmy / Andrew Likierman. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Efektywność ekonomiczna 2. Przedsiębiorstwo ekonomika 005 BZCz 28753/2010 MAJOWSKA, Magdalena. W kierunku definiowania efektywności organizacyjnej / Magdalena Majowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Efektywność ekonomiczna 005 BZCz 28754/2010 MIKOŁAJEWSKI, Piotr. Skuteczne zarządzanie - ale co z jego metodą? : czy dziś potrzeba nam 8 metod? / Piotr Mikołajewski. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 5, s Zarządzanie metody 005 BZCz 28755/2010 MRÓWKA, Rafał. Jak skutecznie zaangażować pracowników w zarządzanie : recenzja / Rafał Mrówka // E-Mentor , nr 5, s Zawiera rec. książki: Pełna partycypacja w zarządzaniu : tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata / Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda. - Kraków, Stocki, Ryszard (1960- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 2.Prokopowicz, Piotr (1981- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 3.Żmuda, Grzegorz (1982- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 4. Recenzje naukowe 005:331 BZCz 28756/2010 NIEMIEC, Andrzej. Przegląd i ocena metod tworzenia systemu kluczowych indykatorów osiągnięć / Andrzej Niemiec. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Efektywność ekonomiczna badanie metody 005 BZCz 28757/2010 POLAK, Jarosław. Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją / Jarosław Polak // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - Z. 6 (2008), s Zarządzanie metody 005 BZCz 28758/2010 ROSIŃSKA, Magdalena. Procesy globalizacji jako geneza kreowania globalnej przestrzeni gospodarczej / Magdalena Rosińska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - [Z.] 9 (2008), s Globalizacja 005 BZCz 28759/2010 8

9 SKAWIŃSKA, Eulalia (1943- ). [Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne - recenzja] / Eulalia Skawińska // Ekonomista , nr 5, s Zawiera rec. książki: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Ewa Polak. - Warszawa, Polak, Ewa. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne 2. Recenzje naukowe 005:33:316 BZCz 28760/2010 SZROMNIK, Andrzej. Lokalizacja biznesu jako problem decyzyjny przesiębiorstwa handlowego / Andrzej Szromnik. - Streszcz. ang., ros. // Handel Wewnętrzny. - [R.] 55, nr 4/5 (2009), s Decyzje gospodarka 2. Przedsiębiorstwo handlowe geografia 005:658.1/.5:339.1/.5 BZCz 28761/2010 ZIELIŃSKI, Tomasz. Ryzyko jako kategoria informacyjna / Tomasz Zieliński, Jan Kaczmarzyk. - Streszcz. ang. // Finanse , nr 1, s Informacja gospodarcza 2. Ryzyko badanie 3. Zarządzanie ryzykiem 005:33 BZCz 28762/2010 ZIEWIEC, Gabriela. Idee globalizacji : perspektywa Josepha E. Stiglitza / Gabriela Ziewiec. - Bibliogr. // Ekonomista , nr 5, s Stiglitz, Joseph E. (1943- ) 2. Globalizacja 005 BZCz 28763/2010 ANDRZEJCZYK, Paweł: Istota i znaczenie ekologistyki odpadów komunalnych zob. poz BARTOSIEWICZ, Adam: Marx kontra ekonomia globalna zob. poz BOCHNIARZ, Paweł: Czego kryzys może nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą? zob. poz BORKOWSKI, Maciej: Statystyczna ocena punktowa jako narzędzie zarządzania detalicznym ryzykiem kredytowym zob. poz BRDULAK, Halina: Logistyka Odzysku zob. poz BRDULAK, Jacek: [Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem - recenzja] zob. poz BROWN, Tim: Myśl jak projektant! zob. poz CARTER, Nancy M.: Udział kobiet w zarządzaniu: brak postępów zob. poz CIECHANOWSKA, Maria: Jak z dwóch różnych przeszłości uczynić jedną, wspólną przyszłość zob. poz CZYNNIKI wpływające na liczebność rad nadzorczych - badania porównawcze polskich i austriackich spółek zob. poz DANIELEWSKA, Joanna: Jakość kształcenia pedagogów naszym wspólnym - rynkowo ustrukturowanym - celem? zob. poz DOHN, Katarzyna: Logistics aspects of materials flow in production process zob. poz DWORZECKI, Zbigniew: [Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - recenzja] zob. poz ERČULJ, Justina: Sieć uczących się szkół zob. poz GAJDZIK, Bożena: Wprowadzenie do systemów logistycznych gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach hutniczych zob. poz GAJEWSKA, Teresa: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zob. poz GALIŃSKA, Barbara: Global Sourcing jako światowa strategia zaopatrzenia zob. poz GANCARCZYK, Marta: Model schyłku i odrodzenia klastrów zob. poz GOSK, Adrian: Poprawa jakości usług administracji rządowej poprzez wdrażanie rozwiązań zarządzania jakością zob. poz GRYGIER-SIDDONS, Olga: Ostrożny rozwój zob. poz GWIAZDA, Aleksander: Ewolucja metody 5S zob. poz HAMROL, Mirosław: Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw zob. poz

10 HOPE, Ewa: Public relations jako funkcja zarządzania - zarządzanie komunikacją i budowanie reputacji organizacji zob. poz HUCKMAN, Robert S.: Masz kłopoty z koncentracją działalności operacyjnej? zob. poz JAGÓDKA, Maciej: Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych zob. poz JEZIERSKI, Andrzej: Trójmiejskie inicjatywy rozwoju centrów logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych zob. poz KAŁŁAUR, Jacek: Umowa społeczna w TP S.A. - narzędzie transformacji czy recepta na kryzys? zob. poz KAZIMIEROWICZ, Marek: Kim jest(eś) dyrektor(ze)? zob. poz KOPP, Botho von: Ist die neue Steuerung von gestern die alte Steuerung von heute? zob. poz KRAJEWSKI, Mirosław: Model Du Pont jako narzędzie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie zob. poz KRUCZEK, Mariusz: Operator logistyczny w operowaniu sieci logistyki zwrotnej zob. poz LEJA, Krzysztof: Jaka władza rektora uczelni publicznej? zob. poz LENORT, Radim: Analysis and evaluation of sorting and processing logistics of used products from the consumers zob. poz LUBIŃSKA, Teresa: Nowoczesne narzędzia zarządzania zadaniami jednostek samorządu terytorialnego zob. poz ŁUCZAK, Aleksandra: Ocena strategii rozwoju powiatów woj. wielkopolskiego z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego zob. poz MARSZAŁEK, Anna: Uniwersytety w obliczu przemian ekonomiczno-społecznych w XXI wieku zob. poz MARTIN, Roger: Era kapitalizmu klienta zob. poz MICHALSKI, Grzegorz: Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy zob. poz NARKIEWICZ-TARŁOWSKA, Joanna: Trzy razy E zob. poz NIDUMOLU, Ram: Zrównoważony rozwój: główny motor dziesiejszych innowacji zob. poz NITA, Bartłomiej: Historyczne i metodyczne aspekty pomiaru dokonań przedsiębiorstwa za pomocą tableau de bord zob. poz NOWAK, Iwo: Możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury PKP SA przy tworzeniu centrów logistycznych - lokalizacja w rejonie Małaszewicz zob. poz NOWORÓL, Aleksander: Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji zob. poz OBŁÓJ, Krzysztof: Pasja strategii zob. poz OTRĘBA, Rafał: Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole zob. poz PŁUCIENNIK, Zbigniew: System szkoleń wewnętrznych w Alior Banku efektywną taktyką na trudne czasy zob. poz POLACZEK, Robert: Zarządzanie efektywnością gospodarowania jako kryterium oceny wyników małego i średniego przedsiębiorstwa zob. poz ROSZKOWSKA, Ewa: Application topsis methods for ordering offers in buyer-seller transaction zob. poz RUCIŃSKA, Danuta: [Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw - recenzja] zob. poz RULKIEWICZ-KACZYŃSKA, Anna: Lider w warunkach radykalnej zmiany zob. poz SADOWSKI, Adam: Zarys rozwoju logistyki zwrotnej zob. poz SCHARFF, Ronald: Die Positionierung neuer Mitgliedsländer der EU im Lissabonprozess zob. poz SEREDOCHA, Izabela: Istota produktu edukacyjnego oferowanego przez szkoły wyższe i główne kierunki jego rozwoju zob. poz SIENKIEWICZ, Łukasz: Konferencja Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim zob. poz SIEWIERA, Agnieszka: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych zob. poz SKORUPKA, Dariusz: Method of planning construction projects, taking into account risk factors zob. poz SOLARZ, Jan Krzysztof: [Migracja kapitału w globalnej gospodarce - recenzja] zob. poz SZOŁTYSEK, Jacek: Ewolucja logistyki zwrotnej zob. poz SZWIEC, Paweł: Wzrost efektywności expatów zob. poz ŚWITALSKI, Piotr: Globalizaciâ Evropy i evropejskaâ institucional naâ arhitektura zob. poz TŁOCZYŃSKI, Dariusz: [Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw - recenzja] zob. poz

11 TOMASZEWSKA-LIPIEC, Renata: Zakład pracy jako organizacja ucząca się wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego zob. poz WAJSZCZUK, Karol: Modele referencyjne procesów logistycznych zob. poz WALCZAK, Waldemar: Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości zob. poz WASILEWSKI, Mirosław: Strategia płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji zob. poz WIECZOREK-KOSMALA, Monika: Rola i znaczenie ubezpieczeń gospodarczych w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem zob. poz WILCZEWSKI, Sebastian: Model zarządzania zasobami oprogramowania zob. poz WOJCIECHOWSKA, Beata: Zarządzanie zmianą w praktyce biznesowej (Eli Lilly Polska) zob. poz WOJNAROWSKA, Małgorzata: Uwarunkowania zarządzania wiedzą w szkołach wyższych zob. poz WOŹNIAK, Henryk: (Nie) zwykła logistyka ZARY zob. poz ZNACZENIE zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw zob. poz Kultura CZAPSKA, Eliza. Kultura i odpowiedzialność - sprawozdanie z Kongresu Kultury Polskiej / Eliza Czapska // Realia i co Dalej , nr 5, s Polska kultura od 1989 r. 2. Sprawozdania z konferencji 008 BZCz 28764/2010 GIEŁCZYŃSKA, Zofia. Kronika Nowego Targu i powiatu nowotarskiego : rok 2007 / Zofia Giełczyńska, Tadeusz Watycha // Almanach Nowotarski. - Nr 12 (2008), s Nowy Targ (woj. małopolskie ; okręg) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28765/2010 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : lipiec wrzesień 2009 / oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s Łódź (woj. łódzkie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28766/2010 KRÓL, Andrzej. Przegląd wydarzeń : maj - lipiec 2009 / Andrzej Król // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Poznań (woj. wielkopolskie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28767/2010 KURZAWA, Małgorzata. Święto ulicy Kaliskiej / Małgorzata Kurzawa // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Ulice Polska 2. Turek (woj. wielkopolskie) kultura imprezy 2009 r. 3. Turek (woj. wielkopolskie) ulica Kaliska 008 BZCz 28768/2010 SOŁTAN-LIPSKA, Aleksandra. Kalendarz warszawski, styczeń - marzec 2009 / Aleksandra Sołtan-Lipska // Kronika Warszawy , [nr] 3, s Warszawa od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28769/2010 BACHÓRZ, Matys: Zrozumieć pątników zob. poz BARSZCZEWSKA, Nina: [Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej - recenzja] zob. poz DYGDAŁA, Jerzy: [Człowiek i świat - recenzja] zob. poz FLORKOWSKA, Marzena: Wkład kamedułów w kulturę Małopolski zob. poz KAWECKI, Witold: Dialog Kościoła i kultury zob. poz

12 KRAMAR, Rostysław: Dìâčì ukraïns koï kul turi ŝodo diskusìï orìêntalìstìv ta okcidentalìstìv u Greko-katolic kìj Cerkvì ( rr.) zob. poz ŁUCZAK, Agnieszka: Polityka namiestnika Kraju Warty wobec polskiego dziedzictwa narodowego zob. poz MACIEJEWSKA, Iwona: Udział Pomorza Gdańskiego i Ziemi Chełmińskiej w procesie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego zob. poz MORAWSKI, Piotr: O pożytkach z historii zob. poz OLCHANOWSKI, Tomasz: XV Forum Inspiracji Jungowskich Punkty zwrotne zob. poz ROMANOWSKI, Gustaw: Łódź żydowska zob. poz SAWANIEWSKA-MOCHOWA, Zofia: [Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Pod władzą carów - recenzje] zob. poz SCHIFFRIN, André: Norweskie państwo w samym sercu kultury zob. poz SOBIERAJ, Sławomir: Rehabilitacja pisarza zob. poz SZPAKOWSKA, Małgorzata: Salon i demokracja zob. poz TOMALA, Karin: China: Neue Zivilisationsidentität vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels zob. poz VERENIČ, Vâčeslav: Wywiad z prof. Wiaczesławem Wereniczem zob. poz WERNER, Mateusz: Dekonstrukcja w służbie mitologii zob. poz WĘGOROWSKA, Katarzyna: W kręgu socjolektu i kultury północnokresowej szlachty z tradycji zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia AK. Wirtualna Biblioteka Nauki / AK // Forum Akademickie. - R. 17, nr 3 (2010), s Biblioteki naukowe strony WWW Polska 2. Biblioteki wirtualne Polska 01/02:004 BZCz 28770/2010 BASZKO, Agnieszka. Biblioteka Raczyńskich w czasie okupacji / Agnieszka Baszko // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Biblioteka Raczyńskich (Poznań) r. 2. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo r. 01/02 BZCz 28771/2010 DRAJEWSKI, Stefan. 180 lat Biblioteki Raczyńskich / Stefan Drajewski // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Biblioteka Raczyńskich (Poznań) 2. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo 01/02 BZCz 28772/2010 GOSTYŃSKI, Witold (1946- ). Nowości wydawnicze / oprac. Witold Gostyński // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Wielkopolska historia 2. Bibliografia adnotowana 3. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 28773/2010 JANOWSKA-WOŹNIAK, Irena. Studia z pasją / Irena Janowska // Nowe Książki , nr 4, s. 81 Omówienie książki Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. 1. Pasja książki : studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina 2. Recenzje 01/02:00 BZCz 28774/2010 JAZDON, Artur. Wojenna historia Biblioteki Uniwersyteckiej / Artur Jazdon // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Biblioteka Uniwersytecka (Poznań) r. 2. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo r. 01/02 BZCz 28775/2010 LEWICKA, Krystyna. Twórca łódzkiego bibliotekarstwa : Jan Augustyniak ( ) / Krystyna Lewicka // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s

13 1.Augustyniak, Jan ( ) biografia 2. Bibliotekarze biografie Polska 20 w. 01/02:929 BZCz 28776/2010 MACIEREWICZ, Hanna. Varsaviana / Hanna Macierewicz // Kronika Warszawy , [nr] 3, s Warszawa historia 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 28777/2010 MALICKI, Jan. Jesteśmy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej / Jan Malicki ; rozm. przepr. Maria Sztuka // Śląsk. - R. 16, nr 3 (2010), s Biblioteka Śląska (Katowice) 2. Biblioteki wirtualne Polska 3. Katowice (woj. śląskie) bibliotekarstwo 01/02:004 BZCz 28778/2010 OLSZEWSKI, Mieczysław (1943- ). Konferencja na temat: Starodruki Biblioteki AWSD w Białymstoku i ich konserwacja / Mieczysław Olszewski // Studia Teologiczne. - T. 26 (2008), s Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne (Białystok). Biblioteka zbiory 2. Białystok (woj. podlaskie) bibliotekarstwo zbiory 3. Sprawozdania z konferencji 4. Stare druki ochrona i konserwacja Polska 5. Stare druki zbiory Polska 01/02:7 BZCz 28779/2010 BEDNARCZYK, Henryk: Nasz pedagog pracy zob. poz DANIELEWICZ, Jerzy: Nasz profesor Sylwester Dworacki zob. poz DOŁĘGA, Józef Marceli: Indeks bibliograficzny do 25 tomów Studiów Teologicznych ( ) zob. poz GRĄDZKA, Natalia: BUW jako przestrzeń społeczna zob. poz JASZCZUKOWA, Marta: Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zob. poz JUSZCZYK, Stanisław: Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia zob. poz KOZIELSKI, Marian: Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok zob. poz KULESZA, Alina: Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasach kryzysu zob. poz LASKOWSKA-KUSZTAL, Ewa: Barbara Filarska (30 VI IX 2007) zob. poz MALICKA, Ewa: Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zob. poz MUSZYŃSKA-MIKOCKA, Monika: Bibliografia zob. poz OLSZOWSKA, Maria: Zofia Irena Sutorowska - dr filozofii, nauczycielka, bibliotekarka, zasłużona działaczka społeczna i kulturalno-oświatowa w Rabce i na Podhalu zob. poz OSZCZĘDA, Aleksandra: Przegląd bibliograficzny zob. poz PISKORSKA, Duklana Janina: Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Ludwiki Rychlewskiej zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz PROFESOROWIE Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz księża z diecezji łowickiej publikujący na łamach Studia Loviciensia zob. poz SKALSKA, Magdalena: Zastosowanie kodów kreskowych w sferze usług na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu zob. poz TROJAN, Elżbieta: Nauczyciele i rodzice zob. poz WAROWNA-WYPYCH, Marianna: Przegląd wybranych czasopism prawniczych zob. poz WYKAZ publikacji Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego (SOW) zob. poz WYKAZ publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW) zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo DERLATKA, Tomasz. O Měrćinie Völklu wspomnienie / Tomasz Derlatka // Acta Cassubiana. - T. 10 (2008), s Völkel, Měrćin ( ) 2. Dziennikarze biografie Niemcy w. 3. Nekrologi :929 BZCz 28780/

14 FASZCZA, Dariusz. Dole i niedole korespondenta wojennego podczas wojen bałkańskich / Dariusz Faszcza // Mówią Wieki , nr 4, s Korespondenci wojenni r. 2. Wojny r. bałkańskie jednostki wojskowe :355/359 BZCz 28781/2010 GARGAS, Anita. Zamordyzm IV władzy / Anita Gargas // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Dziennikarze Polska od 1989 r. 2. Środki masowego przekazu a polityka Polska 3. Polska polityka wewnętrzna od 1989 r :659 BZCz 28782/2010 HOJDEN, Ama. Opowieść wielokrotnie wypowiedziana / Ama Hojden // Nowe Książki , nr 3, s. 64 Zawiera rec. książki: Głosy kobiet : prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu / Bernadetta Darska. - Olsztyn, Darska, Bernadetta (1978- ). Głosy kobiet 2. Recenzje naukowe :1 BZCz 28783/2010 KANIA, Dorota. Sami swoi / Dorota Kania // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Czasopisma kobiece polskie historia od 1989 r BZCz 28784/2010 KOŹMIŃSKA-FREJLAK, Ewa. Żydowska prasa konspiracyjna : wstęp do artykułu Teresy Prekerowej / Ewa Koźmińska-Frejlak // Kwartalnik Historii Żydów , nr 3, s Warszawa getto media 2. Czasopisma nielegalne żydowskie historia Polska r :94(438).082 BZCz 28785/2010 MAJEWSKI, Józef (1960- ). Ponowne zaczarowanie świata : mitologiczna funkcja mediów tabloidowych / Józef Majewski // Znak , nr 3, s Dziennikarze etyka 2. Komunikacja społeczna 3. Gazety brukowe historia BZCz 28786/2010 MANN, Wojciech (1948- ). Myślę na wszelki wypadek / Wojciech Mann ; rozm. przepr. Jacek Strzelecki // Gazeta Bankowa , nr 03, s ,140,142 1.Mann, Wojciech (1948- ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r :929 BZCz 28787/2010 MIKOSZ, Joanna. Nowe tytuły, stare nawyki : prasa łódzka po transformacji ustrojowej / Joanna Mikosz // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s Łódź (woj. łódzkie) media od 1989 r. 2. Gazety polskie historia od 1989 r BZCz 28788/2010 MISIAK, Leszek. Przodownicy antylustracji, przodownicy manipulacji / Leszek Misiak // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Dziennikarze Polska od 1989 r. 2. Środki masowego przekazu a polityka Polska 3. Weryfikacja kadr Polska od 1989 r. 4. Polska polityka wewnętrzna od 1989 r :659 BZCz 28789/2010 PONIEWIERSKA, Maria. Znak : bibliografia 2009 / oprac. Maria Poniewierska // Znak , nr 3, dod. s Znak (czasop. ; ) 2. Nauki społeczne 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia 4. Spisy treści BZCz 28790/

15 PREKEROWA, Teresa ( ). Prasa getta warszawskiego jako źródło do badań stosunków polsko-żydowskich / Teresa Prekerowa. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Historii Żydów , nr 3, s Warszawa getto media 2. Czasopisma nielegalne żydowskie historia Polska r :94(438).082 BZCz 28791/2010 ANDERWALD, Ewelina: Autonomia Śląska jako temat debaty politycznej w świetle Polski Zachodniej zob. poz BAHNEVA, Kalina: Literatura polska w przekładach na język bułgarski zob. poz BARTA, Janusz: [Sprostowanie i odpowiedź w prasie - recenzja] zob. poz DOŁĘGA, Józef Marceli: Indeks bibliograficzny do 25 tomów Studiów Teologicznych ( ) zob. poz DUNIN-WĄSOWICZ, Paweł: Portret wydawcy z czasów dojrzałości zob. poz DZIKI, Sylwester: Profesorowie Almae Matris jako redaktorzy, wydawcy i dziennikarze zob. poz GRYGAJTIS, Krzysztof: Twórcy programu politycznego paryskiej Kultury : przedstawiciele nurtu prometejskiego zob. poz GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ, Anna: Sensacja - informacja - komentarz zob. poz HENDZEL, Władysław: Problemy sztuki w publicystyce warszawskiego Głosu ( ) zob. poz JAGŁO, Stefania: Literatura piękna na łamach Opola ( ) zob. poz JÓŹWIAK, Piotr: Obraz Kościoła Katolickiego w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych w latach zob. poz KRUSZEWSKI, Eugeniusz Stanisław: Memoriae sacra Zdislavus Wałaszewski zob. poz LIKOMANOVA, Iskra: Bułgarskie wybory z literatury polskiej zob. poz MACYRA, Roman: Ludzie prasy konspiracyjnej w Poznaniu zob. poz MANSFELD, Bogusław: Neue Kunst in Altpreussen, Królewiec zob. poz NECEL, Ryszard: Doświadczenie tożsamości narodowej a współczesne gry sportowe zob. poz PASTUSZEWSKI, Karol: Okrągły Stół zob. poz SZCZĘK, Joanna: Formen der Persuasion in den Antworttexten auf Bewerbungen (Absagen, Eisschreiben, Aperitifbriefe) zob. poz WIERZYŃSKI, Maciej: Legenda o Rakowskim zob. poz WOSICKI, Paweł: Wierni życiu i rodzinie zob. poz ŻBIKOWSKA, Marta: Jak mówić o mówieniu? zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea BORKOWSKI, Kamil. [Bracia przeklęci - recenzja] / Kamil Borkowski // Państwo i Społeczeństwo. - R. 9, nr 1 (2009), s Zawiera rec. książki: Bracia przeklęci : historia masonerii / Roberto Gervaso. - Warszawa, Gervaso, Roberto (1937- ). Bracia przeklęci 2. Recenzje 06 BZCz 28792/2010 FILIPIAK, Andrzej. Dobrzyckie Spotkania z klasyką / Andrzej Filipiak // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy (Dobrzyca) wystawy 2. Wystawiennictwo Polska od 2001 r. 3. Dobrzyca (woj. wielkopolskie, pow. Pleszew) wystawy od 2001 r. 06 BZCz 28793/2010 LATAWIEC, Michał. Działania Muzeum Pałac w Wilanowie dla zrównoważonego rozwoju / Michał Latawiec. - Streszcz. ang. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s Muzeum Pałac w Wilanowie (Warszawa) 2. Edukacja ekologiczna 3. Warszawa muzealnictwo od 2001 r. 06 BZCz 28794/2010 WIDERA, Bogdan. Pas cnoty w Lecznicy Dusz / Bogdan Widera // Śląsk. - R. 16, nr 3 (2010), s

16 1. Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2. Cieszyn (woj. śląskie) muzealnictwo 06 BZCz 28795/2010 BORKOWSKI, Kamil: Aksjologiczne i prawne aspekty funkcjonowania wolnomularstwa wedle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kongregacji Nauki Wiary zob. poz BORSIAK, Karina S.: Mythical and ritual representations depicted on the pottery from the Peruvian coast of the Early Intermediate Period zob. poz BORZYSZKOWSKI, Józef: Skanseny we Wdzydzach i Nadolu - założenia, nadzieje a rzeczywistość zob. poz CIECHANOWSKI, Grzegorz: Nowa struktura dowodzenia NATO zob. poz CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ, Nawojka: Biennale i Serenissima zob. poz DI BIASIO, Beata: Symbole i mity Europy z perspektywy Wschodu i Zachodu zob. poz DOCZEKALSKI, Marek: Izba Historii Regionalnej w Miałach zob. poz DOMANOWSKA, Eulalia: Kamienie mówią zob. poz GOŁĘBIOWSKI, Maciej Łukasz: Chopin sterowany chipowo, czyli nowe muzeum na Tamce zob. poz GONDOWICZ, Jan: Rzeczy wyklęte zob. poz ION Grigorescu W ciele ofiary zob. poz JABŁONOWSKA-RATAJSKA, Zofia: Pisanie po obrazie (i nie tylko) zob. poz JANCZY, Franciszek: Zarys działalności Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej zob. poz JANKOWIAK-GUMNA, Katarzyna: Nieustający zapach róż zob. poz JASTRZĘBSKA, Patrycja: Nieskromne marzenie trzech artystów? zob. poz JAWORSKA, Irena: Zapomniane zasługi Mariana Dienstl-Dąbrowy zob. poz JURECKI, Krzysztof: Dylematy nowego dokumentu zob. poz JURECKI, Krzysztof: Jabłko, sad i taniec zob. poz JURECKI, Krzysztof: Między ekspresją a fotorealizmem zob. poz KELLERHOFF, Sven Felix: Im geschichtspolitischen Minenfeld zob. poz KINOWSKA, Joanna: Weselej nad tą trumną zob. poz KNOROWSKI, Mariusz: Kilogram masła zob. poz KOŁACKA, Daria: Hannes Schüepbach: interpunkcja obrazu filmowego zob. poz KONIECKO, Remigiusz: Supergwiazda z galaktyki zob. poz KORPETTA, Jacek: Warszawa Tem się żyje, za co się umiera zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Fare Mondi zob. poz KOWALSKI, Jan: Political Maximal? zob. poz KUDLICKI, Łukasz: When I m sixty-four, czyli NATO (niepodległej) przyszłości zob. poz KUROWSKA, Janina: Kaszubi w Kanadzie - wystawa w wejherowskim Muzeum zob. poz KWIECIEŃ, Agnieszka: Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków wystawa główna zob. poz KWIECIEŃ, Agnieszka: Uwodząca maszyneria i wystawa Rebecci Horn w Wenecji tego lata zob. poz LATAWIEC, Michał: Praktyczne możliwości edukacji ekologicznej w kontekście programu badacze przyrody zob. poz LEWANDOWSKI, Roman: Sztuka (za)milknięcia zob. poz LIPIŃSKI, Adam: Postępowanie w sprawie załatwienia wniosku wniesionego w trybie art. 35c w związku z art. 43 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zob. poz LISOK, Marta: Co sprawia, że ciemny las jest tak bardzo pociągający? zob. poz LUBIAK, Jarosław: Strategia przeżycia zob. poz LUDWISIAK, Małgorzata: Nowe światy, stare światy zob. poz MACHCEWICZ, Paweł: Muzeum ofiar i bohaterów zob. poz MALICKA, Ewa: Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zob. poz MĘDEROWICZ, Jolanta: Laboratorium sztuki Bożenny Biskupskiej zob. poz MICHAŁOWSKA, Marianna: Fotografia - polityka - ideologia zob. poz

17 MIENTUS, Konrad: In Opa s Museumsstube zob. poz MIZIOŁEK, Jerzy: Krakowskie arcydzieła zob. poz MOĆKUN, Sławomir: Perspektywy potencjalnego przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO zob. poz MUSIOŁ, Karol: Trauma tamtych dni nie minęła bez śladu zob. poz MYTKOWSKA, Joanna: Biennale i Panault zob. poz NEUMÜLLER, Moritz: Mieć i stracić zob. poz OSTOLSKI, Adam: Przestrzeń muzeum i polityka traumy zob. poz PACUŁA, Przemysław: NATO przyszłości - wyzwania duże i większe zob. poz PACUŁA, Przemysław: 10 lat Polski w NATO - co dalej? zob. poz PĘKALA, Piotr: Rekin w Galerii Białej, czyli o wystawie Kolekcja alternatywna zob. poz POKORSKA-PRIMUS, Małgorzata: Planety, żywioły i temperamenty w rycinach niderlandzkiego manieryzmu zob. poz POLSKIE Towarzystwo Pielęgniarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim na tle historycznym zob. poz PRZESTRZEŃ - ciało - zdarzenia zob. poz RAYZACHER, Agnieszka: Z zadyszką po Biennale zob. poz ROGACZ, Piotr: Zestaw obowiązkowy zob. poz SARKOWICZ, Dominika: Konserwacja szkiców olejnych Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz problemy związane z ich ekspozycją zob. poz SAWON, Magdalena: Kwestia czasu zob. poz SCHAFFT, Gretchen Engle: Materiał na moralitet zob. poz SERWATOWSKI, Władysław: Starowieyski del arte zob. poz SIATKA, Krzysztof: Sklejki Rauschenberga zob. poz STOPKA, Krzysztof: Z Collegium Novum... na śmierć zob. poz STRĄKOWSKI, Marek: Społeczeństwo sztuki zob. poz SZYMAŃSKA, Kamila: Jan Amos Komeński a Polska zob. poz TARNOWSKI, Karol: Wenecjanie w Luwrze zob. poz TRZPIL, Magdalena: Afganistan jako największe współczesne wyzwanie dla NATO zob. poz TYLICKI, Jacek: Rysunki Antoniego Möllera w zbiorach muzealnych w Budziszynie zob. poz WICHERKIEWICZ, Magdalena: Poszerzenie pola malarstwa zob. poz WIERZCHOŁOWSKI, Grzegorz: Bojownicy o pamięć żołnierzy wyklętych zob. poz WÓJTOWICZ, Ewa: Symbioza sztuki i technologii zob. poz WYSTAWY w Muzeum Śląskim zob. poz ZASZTOWT, Konrad Olgierd: Rywalizacja Rosji i NATO w Azji Środkowej zob. poz ZIĘTEK, Agnieszka: Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia zob. poz ZYGIER, Elżbieta: Problemy konserwacji wielkoformatowych XIX-wiecznych obrazów w Muzeum Narodowym w Krakowie zob. poz ŻYCHLIŃSKA, Monika: Muzeum Powstania Warszawskiego jako wehikuł polskiej pamięci zbiorowej zob. poz ŻYŻYŃSKI, Jerzy: Wejście do strefy euro - od iluzji do konkretów zob. poz FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA ANDRYSZCZAK, Piotr (1965- ). Autonomia podmiotu politycznego w ujęciu Johna Rawlsa / Piotr Andryszczak. - Streszcz. ang. // Analecta Cracoviensia. - [T.] 40 (2008), s Kant, Immanuel ( ) twórczość 2.Rawls, John ( ) twórczość 3. Filozofia historia Niemcy w. 4. Filozofia historia Stany Zjednoczone od 1945 r. 1 BZCz 28796/

18 BANASIAK, Bogdan. Człowiek zwany pożądaniem, czyli o nowoczesnym irracjonalizmie / Bogdan Banasiak // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1. Irracjonalizm historia 2. Racjonalizm historia 1 BZCz 28797/2010 BANASZKIEWICZ, Artur. Czy filozofia transcendentalna Kanta jest epistemologią? / Artur Banaszkiewicz. - Streszcz. niem. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1.Kant, Immanuel ( ) twórczość 2. Filozofia historia Niemcy w. 1 BZCz 28798/2010 BARCIKOWSKA, Malina. Wyspa, pustynia, Ziemia Obiecana : wokół Derridiańskich miejsc aporetycznych / Malina Barcikowska // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1.Derrida, Jacques ( ) twórczość 2.Markowski, Michał Paweł (1962- ) twórczość 3.Skarga, Barbara ( ) twórczość 4. Filozofia historia Francja od 1945 r. 5. Filozofia historia Polska od 2001 r. 1 BZCz 28799/2010 BIELIK-ROBSON, Agata (1966- ). Czy istnieje filozofia żydowska? / Agata Bielik-Robson // Nowe Książki , nr 4, s. 58 Zawiera rec. książki: Historia filozofii żydowskiej. - Kraków, Historia filozofii żydowskiej 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28800/2010 CHMURA, Karolina. [Zarys koncepcji filozofii niższego i wyższego człowieka - recenzja] / Karolina Chmura // Parerga , t. 2, s Zawiera rec. książki: Zarys koncepcji filozofii niższego i wyższego człowieka : nowy typ antropologii filozoficznej infrastruktur osobowego bytu ludzkiego / Mieczysław Paweł Migoń. - Gdańsk, Migoń, Mieczysław Paweł. Zarys koncepcji filozofii niższego i wyższego człowieka 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28801/2010 CHRUDZIMSKI, Arkadiusz. Teoria intencjonalności Rodericka Chisholma / Arkadiusz Chrudzimski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1.Chisholm, Roderick M. ( ) twórczość 2. Filozofia historia Stany Zjednoczone 20 w. 1 BZCz 28802/2010 CIELECKI, Piotr. Wolność egoisty / Piotr Cielecki. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. - [Z.] 21 (2008), s Stirner, Max ( ) twórczość 2. Antropologia filozoficzna historia Niemcy 19 w. 3. Egoizm 4. Wolność filozofia historia Niemcy 19 w. 1 BZCz 28803/2010 DELUMEAU, Jean (1923- ). Campanella / Jean Delumeau ; tł. Dorota Zańko // Znak , nr 3, s Wykład. 1.Campanella, Tomasso ( ) twórczość 2. Filozofia historia Włochy w. 1 BZCz 28804/2010 DOWNES, Paul (1970- ). Cultural conformity within Vygotsky s paradigm for education: a critique from the perspective of early Heidegger / Paul Downes. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 2 (2009), s Heidegger, Martin ( ) twórczość 2.Vygotskij, Lev S. ( ) 3. Filozofia historia Niemcy 20 w. 4. Pedagogika teoria historia ZSRR r. 5. Psychologia rozwojowa historia ZSRR r. 1:37 BZCz 28805/

19 DUDA, Krzysztof. Pragnienie wolności w ujęciu Mikołaja Bierdiajewa / Krzysztof Duda // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1.Berdâev Nikolaj A. ( ) twórczość 2. Metafizyka historia Rosja w. 3. Wolność filozofia historia Rosja w. 1 BZCz 28806/2010 DZIEMIDOK, Bohdan (1933- ). Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem / Bohdan Dziemidok. - Bibliogr. // Akcent. - R. 30, nr 3 (2009), s Szczęście filozofia historia 1 BZCz 28807/2010 DZWONKOWSKA, Dominika. Sprawozdanie z konferencji Rozum, racjonalizm, racjonalność : UKSW, Warszawa, 22 kwietnia 2008 / Dominika Dzwonkowska // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s Racjonalizm historia 2. Racjonalność filozofia historia 3. Umysł filozofia historia 4. Sprawozdania z konferencji 1 BZCz 28808/2010 FEDOROV, Nikolaj F. ( ). Filozofia wspólnego dzieła / Nikołaj Fiodorowicz Fiodorow ; tł. Cezary Wodziński // Kronos , nr 3, s Filozofia chrześcijańska w. 1 BZCz 28809/2010 FILEK, Jacek (1945- ). Umierać z pragnienia wieczności. [Cz. 1] / Jacek Filek // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Lévinas, Emmanuel ( ) twórczość 2.Weil, Simone ( ) twórczość 3. Filozofia historia Francja 20 w. 1 BZCz 28810/2010 GADACZ, Tadeusz (1955- ). Bankructwo czy tylko kryzys? / Tadeusz Gadacz ; oprac. Dominik Rogóż // Znak , nr 3, s Filozofia historia 1 BZCz 28811/2010 GAŁAJ, Andrzej. Greckie źródła Tomaszowej koncepcji zagadnienia poznania boskiego / Andrzej Gałaj. - Streszcz. ang. // Studia Loviciensia. - Nr 10 (2008), s Tomasz z Akwinu (św. ; ) twórczość 2. Bóg filozofia historia Włochy 13 w. 1 BZCz 28812/2010 GŁOWACKA, Dorota (1960- ). Filozofia w rodzaju żeńskim oraz świadectwo Zagłady: Sarah Kofman / Dorota Głowacka ; tł. Tomasz Łysak. - Streszcz. ang. // Teksty Drugie , nr 4, s Kofman, Sarah ( ) twórczość 2. Filozofia historia Francja 20 w. 1 BZCz 28813/2010 GNAUCK, Gerhard (1964- ). Ein König mit Courage / Gerhard Gnauck ; tł. na pol. Adolf Kühnemann. - Tekst równol. niem., pol. // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - Nr 63/64 (2009), s Kołakowski, Leszek ( ) 2. Filozofowie biografie Polska w. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 28814/2010 GORCZYCA, Maja. Pragnienie manipulacji ludzkim życiem w kulturze technologicznej : według Hansa Jonasa / Maja Gorczyca // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1.Jonas, Hans ( ) twórczość 2. Antropologia filozoficzna historia Niemcy 20 w. 3. Kultura filozofia historia Niemcy 20 w. 1 BZCz 28815/

20 GRABOWSKI, Rafał. Ciało człowieka i jego znaczenie w filozofii racjowitalizmu / Rafał Grabowski. - Streszcz. ang. // Studia Bydgoskie. - T. 2 (2008), s Ciało ludzkie filozofia historia 1 BZCz 28816/2010 GRABOWSKI, Rafał. [Filozofia Boga w XX wieku - recenzja] / Rafał Grabowski // Studia Bydgoskie. - T. 2 (2008), s Zawiera rec. książki: Filozofia Boga w XX wieku : od Lavelle a do Tischnera / Tadeusz Gadacz. - Kraków, Gadacz, Tadeusz (1955- ). Filozofia Boga w XX wieku 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28817/2010 HOFFMANN, Krzysztof (1983- ). Rorty krytyczny / Krzysztof Hoffmann // Czas Kultury. - R. 25, nr 5 (2009), s Zawiera rec. książki: Filozofia jako polityka kulturalna / Richard Rorty. - Warszawa, Rorty, Richard ( ). Filozofia jako polityka kulturalna 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28818/2010 JØRGENSEN, Kenneth Mølbjerg. Corruption and genealogical analysis / Kenneth Mølbjerg Jørgensen. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Foucault, Michel ( ) twórczość 2. Korupcja 3. Władza filozofia historia Francja 20 w. 1:316 BZCz 28819/2010 JUDYCKI, Stanisław. Wrażenia i dane zmysłowe / Stanisław Judycki. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1. Zmysły filozofia 1 BZCz 28820/2010 JUSIAK, Janusz. Zaangażowanie a przeświadcznie i wątpienie : przyczynek do rozważań nt. racjonalności przekonań opartych na wierze / Janusz Jusiak. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1. Wiara filozofia historia 2. Racjonalność filozofia historia 1 BZCz 28821/2010 JUSZCZAK, Wiesław (1932- ). Przed historią: archaiczne formy czasu / Wiesław Juszczak. - Streszcz. ang. // Konteksty. - R. 63, nr 3 (2009), s Wykład. 1. Czas filozofia historia 2. Czas teologia historia 3. Historiozofia historia 1:930:2 BZCz 28822/2010 KACZMAREK, Piotr. Rola filozofii arabskiej w recepcji arystotelizmu w europejskiej myśli filozoficznej - zarys problematyki / Piotr Kaczmarek. - Streszcz. ang. // Studia Loviciensia. - Nr 10 (2008), s Aristoteles ( a.c.) twórczość 2. Filozofia historia Arabowie 3. Filozofia historia Europa 1 BZCz 28823/2010 KARAS, Marcin (1971- ). Tablica pamiątkowa ku czci profesora Mariana Zdziechowskiego ( ) / Marcin Karas // Alma Mater. - Nr 120/121 (2009/2010), s Zdziechowski, Marian ( ) tablice pamiątkowe 2. Filozofia historia Polska w. 3. Kraków (woj. małopolskie) tablice pamiątkowe 1:72 BZCz 28824/2010 KAŚKIEWICZ, Kinga (1973- ). [Kant dla początkujących - recenzja] / Kinga Kaśkiewicz // Kultura i Edukacja , nr 3, s Zawiera rec. książki: Kant dla początkujących / Mirosław Żelazny. - Toruń, Żelazny, Mirosław (1954- ). Kant dla początkujących 2. Recenzje 1 BZCz 28825/

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY 1 2 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 6 7 lutego 2015 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 1 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo