Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze

2 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma ABDANK-KOZUBSKI, Andrzej. Krytyka nauki w filozofii Johna Polkinghorne a / Andrzej Abdank-Kozubski. - Bibliogr. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s Polkinghorne, J. C. (1930- ) twórczość 2. Nauka filozofia historia Wielka Brytania od 1945 r. 00:1 BZCz 28721/2010 BAJER, Magdalena (1934- ). Wiktorowie. Cz. 2, Na tle historii / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 147) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 3 (2010), s Wiktor, Andrzej biografia 2.Wiktor (rodzina) 3. Rody Polska 4. Zoolodzy biografie Polska od 1944 r. 00:929 BZCz 28722/2010 BŁAJET, Piotr. [Jak być uczonym - recenzja] / Piotr Błajet // Kultura i Edukacja , nr 3, s Zawiera rec. książki: Jak być uczonym / Michał Heller. - Kraków, Heller, Michał (1936- ). Jak być uczonym 2. Recenzje 00:1:378 BZCz 28723/2010 CIECHANOWSKA, Maria. Jak z dwóch różnych przeszłości uczynić jedną, wspólną przyszłość / Maria Ciechanowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 5, s Instytut Nafty i Gazu 2. Instytut Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata 3. Kadry polityka Polska 4. Nauka instytuty zarządzanie Polska 5. Przejęcie przedsiębiorstwa Polska 00:005:658.1/.5 BZCz 28724/2010 HÜBNER, Piotr. Krakowskie starania / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; cz. 116) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 3 (2010), s. 64 Powołanie do życia Akademii Umiejętności w Krakowie. 1. Polska Akademia Umiejętności 2. Kraków (woj. małopolskie) nauka organizacje r. 00 BZCz 28725/2010 KIELISZCZYK, Anna. Czy przedmowa jest reklamą książki? : o metodach perswazji stosowanych przez autora / Anna Kieliszczyk // Acta Philologica. - Nr 34 (2008), s Przedmowy i posłowia historia 00 BZCz 28726/2010 PLENKOVIĆ, Mario. Society, science and technology / Mario Plenković, Slobodan Hadzić, Juraj Plenković // Technika, Informatyka, Edukacja. - T. 9 (2008), s Społeczeństwo 2. Technologia 00:316 BZCz 28727/2010 REMBALSKI, Tomasz (1971- ). Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2008 roku / Tomasz Rembalski // Acta Cassubiana. - T. 10 (2008), s Instytut Kaszubski (Gdańsk) 2. Nauka instytuty Polska od 2001 r. 3. Gdańsk (woj. pomorskie) nauka instytuty od 2001 r. 4. Sprawozdania 00 BZCz 28728/2010 Rozwój innowacji a polityka ekologiczna Polski i Unii Europejskiej / A. Marciniuk-Kluska, I. Chrząścik, M. Szymalska, M. Kluska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s

4 1. Innowacje polityka Polska od 1989 r. 2. Innowacje polityka Unia Europejska 3. Ochrona środowiska polityka Polska od 1989 r. 4. Ochrona środowiska polityka Unia Europejska 00:502/504 BZCz 28729/2010 SKALSKA, Magdalena. Zastosowanie kodów kreskowych w sferze usług na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu / Magdalena Skalska. - Streszcz. ang. // Acta Elbingensia. - T. 7 (2008), s Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły (Elbląg) 2. Kody kreskowe stosowanie 3. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 00:01/02 BZCz 28730/2010 SKARZYŃSKI, Emil. Braille - nowy język obcy / Emil Skarzyński // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 9, nr 3 (2009), s Pismo dla niewidomych 00 BZCz 28731/2010 Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW) // Acta Baltico-Slavica. - [T.] 32 (2008), s Towarzystwo Naukowe Warszawskie wydawnictwa 2. Warszawa nauka organizacje 3. Bibliografia 00:01/02 BZCz 28732/2010 DŁUTEK, Agnieszka: Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych zob. poz DYGDAŁA, Jerzy: [Studia historyczne z XVIII i XIX wieku - recenzja] zob. poz GAJEWSKA, Teresa: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zob. poz GANCARCZYK, Marta: Model schyłku i odrodzenia klastrów zob. poz GOSPODAROWICZ, Andrzej: Powstanie i działalność Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk zob. poz GRYGIEL, Wojciech P.: Przekroczyć nieoznaczoność zob. poz HEBEL, Katarzyna: Innowacyjne rozwiązania biletowe w transporcie miejskim zob. poz JANOWSKA-WOŹNIAK, Irena: Studia z pasją zob. poz KAO, John: Światowe centra innowacji zob. poz KULIGOWSKI, Waldemar: Przymiarka do filozofii lalek zob. poz KUPCZAK, Paweł: Bariery przy wdrażaniu innowacji w polskich przedsiębiorstwach zob. poz KURLOVICH, Dzmitry M.: Basement-cover relationships in the Polotsk Area of the Polotsk-Kurzeme Deformation Zone: implications from GIS-models of correlation zob. poz MOSZORO, Bartłomiej: Kluczowe źródła i bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych zob. poz PIKUŁA, Kamil: Innowacje - klucz do sukcesu zob. poz SOKOŁOWSKI, Grzegorz: Nowy przewodnik wdrożeniowy GS1 dla producentów i dystrybutorów owoców i warzyw zob. poz STRAHL, Danuta: Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla NUTS 2 ze względu na innowacyjność i rozwój gospodarczy zob. poz ŚWIEŻYŃSKI, Adam: [Dochodzenie w sprawie Stwórcy - recenzja] zob. poz ŻABA-NIERODA, Renata: Innowacyjność przedsiębiorstwa a standardy środowiskowe zob. poz Informatyka JAWORSKA, Elżbieta. Zielona informatyka czyli green IT / Elżbieta Jaworska ; rozm. przepr. Izabela Wielicka // Logistyka , nr 5, s Komputery wpływ na środowisko 2. Ochrona środowiska polityka 004:502/504 BZCz 28733/2010 4

5 KAPRALSKA, Łucja. Internet jako theatrum śmierci : o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecie / Łucja Kapralska, Agata Maksymowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 53, nr 3 (2009), s Blogi socjologia Polska 2. Cmentarze wirtualne Polska 3. Śmierć socjologia Polska 004:316 BZCz 28734/2010 KLOZA, Szczepan. Internet drugiej generacji jako narzędzie i obszar animacji kultury / Szczepan Kloza // E-Mentor , nr 5, s Internet 004 BZCz 28735/2010 LEWANDOWSKA, Natalia. Kryzysowe zarządzanie talentami (Atena Usługi Informatyczne i Finansowe) / Natalia Lewandowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 5, s Atena Usługi Informatyczne i Finansowe (Sopot) zarządzanie 2. Informatyka zakłady Polska 3. Kadry polityka Polska 4. Sopot (woj. pomorskie) handel i usługi 004:331 BZCz 28736/2010 MIGDAŁ-NAJMAN, Kamila. Zastosowanie metody równoległych współrzędnych w wizualizacji wielowymiarowych zbiorów danych / Kamila Migdał-Najman. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 55, nr 4 (2010), s Grafika komputerowa 2. Statystyka oprogramowanie 004:311 BZCz 28737/2010 NACHER, Anna. Projektowanie jako negocjacja - między dominacją kodu a ekstazą partycypacji / Anna Nacher. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 3, s Interakcja (informat.) 2. Projektowanie metody 004 BZCz 28738/2010 RETKIEWICZ, Wojciech. Hotspoty jako element przestrzeni informacyjnej w miastach / Wojciech Retkiewicz. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - [Z.] 9 (2008), s Łączność bezprzewodowa Polska 004 BZCz 28739/2010 SKŁADANEK, Marcin. Projektowanie interakcji - pomiędzy wiedzą a praktyką / Marcin Składanek. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 3, s Interakcja (informat.) 2. Interfejs użytkownika 3. Projektowanie metody 004 BZCz 28740/2010 AK. : Wirtualna Biblioteka Nauki zob. poz ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA, Joanna: [Kulturotwórcza funkcja gier - recenzja] zob. poz BOMBA, Radosław: Jak badać gry komputerowe? zob. poz CZUBIK, Paweł: Elektroniczne klauzule apostille i elektroniczna weryfikacja autentyczności klauzul - zarys problematyki zob. poz DĄBROWSKI, Marcin: E-edukacja.net - już po raz szósty zob. poz DOMAGAŁA-KRĘCIOCH, Agnieszka: Kierunki przemian współczesnej edukacji - relacja z konferencji zob. poz GAJEWSKI, Ryszard Robert: Learning (r)ewolucja? zob. poz GIACCARDI, Elisa: Kreatywność i ewolucja: perspektywa metadesignu zob. poz GOLIS, Edmund Paweł: Badania stopnia wykorzystania oprogramowania biurowego w wybranej grupie pracowników urzędów administracji publicznej zob. poz GONTAREK, Robert: Technologie dla welth management zob. poz GÓRSKA-OLESIŃSKA, Monika: Piśmienność między mediami zob. poz HAUK, Mateusz: Telepraca - ujęcie definicyjne, poruszane problemy i zalecenia na przyszłość zob. poz

6 HOFMAN, Agata: Interdyscyplinarne nauczanie z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej zob. poz HOFMAN, Agata: [Kulturotwórcza funkcja gier - recenzja] zob. poz KACZMAR, Ireneusz: Zastosowanie macierzy przepływów międzygałęziowych do wyznaczania hierarchii ważności informacji w Internecie zob. poz KIC-DRGAS, Joanna: [Kulturotwórcza funkcja gier - recenzja] zob. poz KOZIEJ, Sławomir: Korzystanie z komputera i Internetu przez uczniów szkół zawodowych, a ich udział w zajęciach pozalekcyjnych zob. poz KRAWCZYK, Stanisław: Ciągle ta sama historia? zob. poz KRZACZEK, Marcin: Nadchodzi era e-maklera zob. poz KUCZBORSKA-PRZYBYLSKA, Katarzyna: Był raz sobie portal edukacyjny..., czyli o tym, jak marzenie wielu pokoleń poliglotów stało się naszą codziennością zob. poz KULIGOWSKI, Waldemar: Flows and spaces, anthropological view on identities in a global world zob. poz KURLOVICH, Dzmitry M.: Basement-cover relationships in the Polotsk Area of the Polotsk-Kurzeme Deformation Zone: implications from GIS-models of correlation zob. poz LEWIŃSKI, Andrzej: Kamera widzi wszystko zob. poz MALICKI, Jan: Jesteśmy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej zob. poz MARONICK, Thomas J.: Wykorzystanie Internetu w badaniach ankietowych zob. poz MOCHOCKI, Michał: Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym zob. poz OKRZESIK-FRĄCKOWIAK, Izabela: Badanie zjawiska dudnienia za pomocą programu Coach zob. poz OSTROWICKI, Michał: Doświadczenie telematyczne w rzeczywistości elektronicznego realis zob. poz OŻÓG, Maciej: Projektowanie sztuki zob. poz PIESIK, Lech: Nagrodzone technologie zob. poz PÍÑA, Anthony A.: How online diploma mills hurt e-learning zob. poz PISKORSKI, Mikołaj Jan: Zbuduj strategię społecznościową swojej firmy zob. poz RADKOWSKA-WALKOWICZ, Magdalena: Pinokio i jego bracia zob. poz ROKICKA-BRONIATOWSKA, Anna: Uwarunkowania rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych zob. poz RUCIŃSKI, Michał: Informatyzacja jako czynnik kształtowania jakości usług administracji publicznej w Polsce zob. poz SANIUK, Sebastian: Prototypowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz STEFANOWICZ, Bogdan: O pojęciach i terminach informatycznych - polemika zob. poz STĘPNIK, Andrzej: E-sport z perspektywy teorii sportu zob. poz STRIKER, Małgorzata: Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej zob. poz SWACHA, Jakub: Nauczanie projektowania gier komputerowych zob. poz SZANDURSKI, Jarosław: Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP zob. poz SZEJA, Jerzy Zygmunt: Życie w grze, seks w grze zob. poz ŚLESZYŃSKI, Przemysław: Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej zob. poz TŁOCZYŃSKI, Dariusz: [Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw - recenzja] zob. poz URBANIAK, Artur: Kultura a język zob. poz WANKEL, Charles: Using a virtual world interface in business education zob. poz WEJBERT-WĄSIEWICZ, Ewelina: Non omnis moriar? zob. poz WIAZOWSKI, Jarosław: Niewidomi a rewolucja technologiczna - doświadczenia amerykańskie zob. poz WILCZEWSKI, Sebastian: Model zarządzania zasobami oprogramowania zob. poz WÓJCIK, Jerzy Wojciech: Konferencja Naukowa pt. Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku zob. poz ZYSIAK, Agata: Historia nowe media i przeszłość na obrzeżach socjologii pamięci zob. poz

7 005 Zarządzanie. Biurowość BIESAGA-SŁOMCZEWSKA, Elżbieta Jadwiga. Negocjacje w procesie uczenia się organizacji / E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 17, nr 3 (2010), s Negocjacje 2. Organizacja ucząca się 3. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 28741/2010 BRZEZIŃSKI, Marek (1949- ). Psychospołeczny obraz organizacji / Marek Brzeziński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s Organizacje psychologia 2. Organizacje socjologia 005:316:159.9 BZCz 28742/2010 DŁUTEK, Agnieszka. Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych / Agnieszka Dłutek, Agnieszka Zasikowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 5, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa badanie metody 2. Nauka instytuty Polska od 1989 r. 005:00 BZCz 28743/2010 GAJDZIK, Bożena. Zarządzanie talentami / Bożena Gajdzik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 3, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005:331 BZCz 28744/2010 GRESZTA, Małgorzata. Angażowanie interesariuszy - radar dla zarządzających ryzykiem / Małgorzata Greszta // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 28745/2010 Interpreting projects - bureaucratical mechanisms or lever for change? / Paolo Canonico, Gianluigi Mangia, Riccardo Mercurio, Ernesto De Nito, Vincenza Esposito. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Zarządzanie projektami Włochy 2. Włochy administracja zarządzanie 005: BZCz 28746/2010 JACKO, Jan Franciszek. Ontologia myślenia strategicznego / Jan Franciszek Jacko. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Homo Ludens. - Nr 1 (2009), s Teoria gier 2. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 28747/2010 JEDYNAK, Monika. Efektywność systemów logistycznych / Monika Jedynak. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Efektywność ekonomiczna 2. Logistyka gospodarcza 005 BZCz 28748/2010 JEDYNAK, Piotr. Pomiar wyników organizacji w modelu Europejskiej Nagrody Jakości / Piotr Jedynak. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Zarządzanie jakością badanie 005 BZCz 28749/2010 KRUPSKI, Rafał. Kontekst chaosu w planowaniu strategicznym / Rafał Krupski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s

8 1. Planowanie strategiczne 2. Teoria chaosu stosowanie 005 BZCz 28750/2010 KUC, Bolesław Rafał. Dylematy władzy we współczesnej organizacji / Bolesław Rafał Kuc. - Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie , nr 3, s Organizacje zarządzanie 2. Władza socjologia 005:316 BZCz 28751/2010 LEŚNIEWSKA, Zofia. Atak szantażystów : zapłacić okup czy walczyć? / Zofia Leśniewska, Kamil Pszczółkowski. Komentarz / Paweł Kucharski, Cezary Piekarski, Jakub Bojanowski, Piotr Chrobot // Harvard Business Review Polska , nr 4, s , Zarządzanie kryzysowe 005 BZCz 28752/2010 LIKIERMAN, Andrew. Pięć błędów w pomiarze efektywności firmy / Andrew Likierman. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Efektywność ekonomiczna 2. Przedsiębiorstwo ekonomika 005 BZCz 28753/2010 MAJOWSKA, Magdalena. W kierunku definiowania efektywności organizacyjnej / Magdalena Majowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Efektywność ekonomiczna 005 BZCz 28754/2010 MIKOŁAJEWSKI, Piotr. Skuteczne zarządzanie - ale co z jego metodą? : czy dziś potrzeba nam 8 metod? / Piotr Mikołajewski. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 5, s Zarządzanie metody 005 BZCz 28755/2010 MRÓWKA, Rafał. Jak skutecznie zaangażować pracowników w zarządzanie : recenzja / Rafał Mrówka // E-Mentor , nr 5, s Zawiera rec. książki: Pełna partycypacja w zarządzaniu : tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata / Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda. - Kraków, Stocki, Ryszard (1960- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 2.Prokopowicz, Piotr (1981- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 3.Żmuda, Grzegorz (1982- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 4. Recenzje naukowe 005:331 BZCz 28756/2010 NIEMIEC, Andrzej. Przegląd i ocena metod tworzenia systemu kluczowych indykatorów osiągnięć / Andrzej Niemiec. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2008), s Efektywność ekonomiczna badanie metody 005 BZCz 28757/2010 POLAK, Jarosław. Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją / Jarosław Polak // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - Z. 6 (2008), s Zarządzanie metody 005 BZCz 28758/2010 ROSIŃSKA, Magdalena. Procesy globalizacji jako geneza kreowania globalnej przestrzeni gospodarczej / Magdalena Rosińska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - [Z.] 9 (2008), s Globalizacja 005 BZCz 28759/2010 8

9 SKAWIŃSKA, Eulalia (1943- ). [Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne - recenzja] / Eulalia Skawińska // Ekonomista , nr 5, s Zawiera rec. książki: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Ewa Polak. - Warszawa, Polak, Ewa. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne 2. Recenzje naukowe 005:33:316 BZCz 28760/2010 SZROMNIK, Andrzej. Lokalizacja biznesu jako problem decyzyjny przesiębiorstwa handlowego / Andrzej Szromnik. - Streszcz. ang., ros. // Handel Wewnętrzny. - [R.] 55, nr 4/5 (2009), s Decyzje gospodarka 2. Przedsiębiorstwo handlowe geografia 005:658.1/.5:339.1/.5 BZCz 28761/2010 ZIELIŃSKI, Tomasz. Ryzyko jako kategoria informacyjna / Tomasz Zieliński, Jan Kaczmarzyk. - Streszcz. ang. // Finanse , nr 1, s Informacja gospodarcza 2. Ryzyko badanie 3. Zarządzanie ryzykiem 005:33 BZCz 28762/2010 ZIEWIEC, Gabriela. Idee globalizacji : perspektywa Josepha E. Stiglitza / Gabriela Ziewiec. - Bibliogr. // Ekonomista , nr 5, s Stiglitz, Joseph E. (1943- ) 2. Globalizacja 005 BZCz 28763/2010 ANDRZEJCZYK, Paweł: Istota i znaczenie ekologistyki odpadów komunalnych zob. poz BARTOSIEWICZ, Adam: Marx kontra ekonomia globalna zob. poz BOCHNIARZ, Paweł: Czego kryzys może nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą? zob. poz BORKOWSKI, Maciej: Statystyczna ocena punktowa jako narzędzie zarządzania detalicznym ryzykiem kredytowym zob. poz BRDULAK, Halina: Logistyka Odzysku zob. poz BRDULAK, Jacek: [Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem - recenzja] zob. poz BROWN, Tim: Myśl jak projektant! zob. poz CARTER, Nancy M.: Udział kobiet w zarządzaniu: brak postępów zob. poz CIECHANOWSKA, Maria: Jak z dwóch różnych przeszłości uczynić jedną, wspólną przyszłość zob. poz CZYNNIKI wpływające na liczebność rad nadzorczych - badania porównawcze polskich i austriackich spółek zob. poz DANIELEWSKA, Joanna: Jakość kształcenia pedagogów naszym wspólnym - rynkowo ustrukturowanym - celem? zob. poz DOHN, Katarzyna: Logistics aspects of materials flow in production process zob. poz DWORZECKI, Zbigniew: [Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - recenzja] zob. poz ERČULJ, Justina: Sieć uczących się szkół zob. poz GAJDZIK, Bożena: Wprowadzenie do systemów logistycznych gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach hutniczych zob. poz GAJEWSKA, Teresa: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zob. poz GALIŃSKA, Barbara: Global Sourcing jako światowa strategia zaopatrzenia zob. poz GANCARCZYK, Marta: Model schyłku i odrodzenia klastrów zob. poz GOSK, Adrian: Poprawa jakości usług administracji rządowej poprzez wdrażanie rozwiązań zarządzania jakością zob. poz GRYGIER-SIDDONS, Olga: Ostrożny rozwój zob. poz GWIAZDA, Aleksander: Ewolucja metody 5S zob. poz HAMROL, Mirosław: Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw zob. poz

10 HOPE, Ewa: Public relations jako funkcja zarządzania - zarządzanie komunikacją i budowanie reputacji organizacji zob. poz HUCKMAN, Robert S.: Masz kłopoty z koncentracją działalności operacyjnej? zob. poz JAGÓDKA, Maciej: Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych zob. poz JEZIERSKI, Andrzej: Trójmiejskie inicjatywy rozwoju centrów logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych zob. poz KAŁŁAUR, Jacek: Umowa społeczna w TP S.A. - narzędzie transformacji czy recepta na kryzys? zob. poz KAZIMIEROWICZ, Marek: Kim jest(eś) dyrektor(ze)? zob. poz KOPP, Botho von: Ist die neue Steuerung von gestern die alte Steuerung von heute? zob. poz KRAJEWSKI, Mirosław: Model Du Pont jako narzędzie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie zob. poz KRUCZEK, Mariusz: Operator logistyczny w operowaniu sieci logistyki zwrotnej zob. poz LEJA, Krzysztof: Jaka władza rektora uczelni publicznej? zob. poz LENORT, Radim: Analysis and evaluation of sorting and processing logistics of used products from the consumers zob. poz LUBIŃSKA, Teresa: Nowoczesne narzędzia zarządzania zadaniami jednostek samorządu terytorialnego zob. poz ŁUCZAK, Aleksandra: Ocena strategii rozwoju powiatów woj. wielkopolskiego z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego zob. poz MARSZAŁEK, Anna: Uniwersytety w obliczu przemian ekonomiczno-społecznych w XXI wieku zob. poz MARTIN, Roger: Era kapitalizmu klienta zob. poz MICHALSKI, Grzegorz: Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy zob. poz NARKIEWICZ-TARŁOWSKA, Joanna: Trzy razy E zob. poz NIDUMOLU, Ram: Zrównoważony rozwój: główny motor dziesiejszych innowacji zob. poz NITA, Bartłomiej: Historyczne i metodyczne aspekty pomiaru dokonań przedsiębiorstwa za pomocą tableau de bord zob. poz NOWAK, Iwo: Możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury PKP SA przy tworzeniu centrów logistycznych - lokalizacja w rejonie Małaszewicz zob. poz NOWORÓL, Aleksander: Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji zob. poz OBŁÓJ, Krzysztof: Pasja strategii zob. poz OTRĘBA, Rafał: Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole zob. poz PŁUCIENNIK, Zbigniew: System szkoleń wewnętrznych w Alior Banku efektywną taktyką na trudne czasy zob. poz POLACZEK, Robert: Zarządzanie efektywnością gospodarowania jako kryterium oceny wyników małego i średniego przedsiębiorstwa zob. poz ROSZKOWSKA, Ewa: Application topsis methods for ordering offers in buyer-seller transaction zob. poz RUCIŃSKA, Danuta: [Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw - recenzja] zob. poz RULKIEWICZ-KACZYŃSKA, Anna: Lider w warunkach radykalnej zmiany zob. poz SADOWSKI, Adam: Zarys rozwoju logistyki zwrotnej zob. poz SCHARFF, Ronald: Die Positionierung neuer Mitgliedsländer der EU im Lissabonprozess zob. poz SEREDOCHA, Izabela: Istota produktu edukacyjnego oferowanego przez szkoły wyższe i główne kierunki jego rozwoju zob. poz SIENKIEWICZ, Łukasz: Konferencja Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim zob. poz SIEWIERA, Agnieszka: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych zob. poz SKORUPKA, Dariusz: Method of planning construction projects, taking into account risk factors zob. poz SOLARZ, Jan Krzysztof: [Migracja kapitału w globalnej gospodarce - recenzja] zob. poz SZOŁTYSEK, Jacek: Ewolucja logistyki zwrotnej zob. poz SZWIEC, Paweł: Wzrost efektywności expatów zob. poz ŚWITALSKI, Piotr: Globalizaciâ Evropy i evropejskaâ institucional naâ arhitektura zob. poz TŁOCZYŃSKI, Dariusz: [Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw - recenzja] zob. poz

11 TOMASZEWSKA-LIPIEC, Renata: Zakład pracy jako organizacja ucząca się wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego zob. poz WAJSZCZUK, Karol: Modele referencyjne procesów logistycznych zob. poz WALCZAK, Waldemar: Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości zob. poz WASILEWSKI, Mirosław: Strategia płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji zob. poz WIECZOREK-KOSMALA, Monika: Rola i znaczenie ubezpieczeń gospodarczych w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem zob. poz WILCZEWSKI, Sebastian: Model zarządzania zasobami oprogramowania zob. poz WOJCIECHOWSKA, Beata: Zarządzanie zmianą w praktyce biznesowej (Eli Lilly Polska) zob. poz WOJNAROWSKA, Małgorzata: Uwarunkowania zarządzania wiedzą w szkołach wyższych zob. poz WOŹNIAK, Henryk: (Nie) zwykła logistyka ZARY zob. poz ZNACZENIE zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw zob. poz Kultura CZAPSKA, Eliza. Kultura i odpowiedzialność - sprawozdanie z Kongresu Kultury Polskiej / Eliza Czapska // Realia i co Dalej , nr 5, s Polska kultura od 1989 r. 2. Sprawozdania z konferencji 008 BZCz 28764/2010 GIEŁCZYŃSKA, Zofia. Kronika Nowego Targu i powiatu nowotarskiego : rok 2007 / Zofia Giełczyńska, Tadeusz Watycha // Almanach Nowotarski. - Nr 12 (2008), s Nowy Targ (woj. małopolskie ; okręg) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28765/2010 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : lipiec wrzesień 2009 / oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s Łódź (woj. łódzkie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28766/2010 KRÓL, Andrzej. Przegląd wydarzeń : maj - lipiec 2009 / Andrzej Król // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Poznań (woj. wielkopolskie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28767/2010 KURZAWA, Małgorzata. Święto ulicy Kaliskiej / Małgorzata Kurzawa // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Ulice Polska 2. Turek (woj. wielkopolskie) kultura imprezy 2009 r. 3. Turek (woj. wielkopolskie) ulica Kaliska 008 BZCz 28768/2010 SOŁTAN-LIPSKA, Aleksandra. Kalendarz warszawski, styczeń - marzec 2009 / Aleksandra Sołtan-Lipska // Kronika Warszawy , [nr] 3, s Warszawa od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 28769/2010 BACHÓRZ, Matys: Zrozumieć pątników zob. poz BARSZCZEWSKA, Nina: [Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej - recenzja] zob. poz DYGDAŁA, Jerzy: [Człowiek i świat - recenzja] zob. poz FLORKOWSKA, Marzena: Wkład kamedułów w kulturę Małopolski zob. poz KAWECKI, Witold: Dialog Kościoła i kultury zob. poz

12 KRAMAR, Rostysław: Dìâčì ukraïns koï kul turi ŝodo diskusìï orìêntalìstìv ta okcidentalìstìv u Greko-katolic kìj Cerkvì ( rr.) zob. poz ŁUCZAK, Agnieszka: Polityka namiestnika Kraju Warty wobec polskiego dziedzictwa narodowego zob. poz MACIEJEWSKA, Iwona: Udział Pomorza Gdańskiego i Ziemi Chełmińskiej w procesie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego zob. poz MORAWSKI, Piotr: O pożytkach z historii zob. poz OLCHANOWSKI, Tomasz: XV Forum Inspiracji Jungowskich Punkty zwrotne zob. poz ROMANOWSKI, Gustaw: Łódź żydowska zob. poz SAWANIEWSKA-MOCHOWA, Zofia: [Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Pod władzą carów - recenzje] zob. poz SCHIFFRIN, André: Norweskie państwo w samym sercu kultury zob. poz SOBIERAJ, Sławomir: Rehabilitacja pisarza zob. poz SZPAKOWSKA, Małgorzata: Salon i demokracja zob. poz TOMALA, Karin: China: Neue Zivilisationsidentität vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels zob. poz VERENIČ, Vâčeslav: Wywiad z prof. Wiaczesławem Wereniczem zob. poz WERNER, Mateusz: Dekonstrukcja w służbie mitologii zob. poz WĘGOROWSKA, Katarzyna: W kręgu socjolektu i kultury północnokresowej szlachty z tradycji zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia AK. Wirtualna Biblioteka Nauki / AK // Forum Akademickie. - R. 17, nr 3 (2010), s Biblioteki naukowe strony WWW Polska 2. Biblioteki wirtualne Polska 01/02:004 BZCz 28770/2010 BASZKO, Agnieszka. Biblioteka Raczyńskich w czasie okupacji / Agnieszka Baszko // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Biblioteka Raczyńskich (Poznań) r. 2. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo r. 01/02 BZCz 28771/2010 DRAJEWSKI, Stefan. 180 lat Biblioteki Raczyńskich / Stefan Drajewski // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Biblioteka Raczyńskich (Poznań) 2. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo 01/02 BZCz 28772/2010 GOSTYŃSKI, Witold (1946- ). Nowości wydawnicze / oprac. Witold Gostyński // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Wielkopolska historia 2. Bibliografia adnotowana 3. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 28773/2010 JANOWSKA-WOŹNIAK, Irena. Studia z pasją / Irena Janowska // Nowe Książki , nr 4, s. 81 Omówienie książki Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. 1. Pasja książki : studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina 2. Recenzje 01/02:00 BZCz 28774/2010 JAZDON, Artur. Wojenna historia Biblioteki Uniwersyteckiej / Artur Jazdon // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Biblioteka Uniwersytecka (Poznań) r. 2. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo r. 01/02 BZCz 28775/2010 LEWICKA, Krystyna. Twórca łódzkiego bibliotekarstwa : Jan Augustyniak ( ) / Krystyna Lewicka // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s

13 1.Augustyniak, Jan ( ) biografia 2. Bibliotekarze biografie Polska 20 w. 01/02:929 BZCz 28776/2010 MACIEREWICZ, Hanna. Varsaviana / Hanna Macierewicz // Kronika Warszawy , [nr] 3, s Warszawa historia 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 28777/2010 MALICKI, Jan. Jesteśmy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej / Jan Malicki ; rozm. przepr. Maria Sztuka // Śląsk. - R. 16, nr 3 (2010), s Biblioteka Śląska (Katowice) 2. Biblioteki wirtualne Polska 3. Katowice (woj. śląskie) bibliotekarstwo 01/02:004 BZCz 28778/2010 OLSZEWSKI, Mieczysław (1943- ). Konferencja na temat: Starodruki Biblioteki AWSD w Białymstoku i ich konserwacja / Mieczysław Olszewski // Studia Teologiczne. - T. 26 (2008), s Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne (Białystok). Biblioteka zbiory 2. Białystok (woj. podlaskie) bibliotekarstwo zbiory 3. Sprawozdania z konferencji 4. Stare druki ochrona i konserwacja Polska 5. Stare druki zbiory Polska 01/02:7 BZCz 28779/2010 BEDNARCZYK, Henryk: Nasz pedagog pracy zob. poz DANIELEWICZ, Jerzy: Nasz profesor Sylwester Dworacki zob. poz DOŁĘGA, Józef Marceli: Indeks bibliograficzny do 25 tomów Studiów Teologicznych ( ) zob. poz GRĄDZKA, Natalia: BUW jako przestrzeń społeczna zob. poz JASZCZUKOWA, Marta: Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zob. poz JUSZCZYK, Stanisław: Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia zob. poz KOZIELSKI, Marian: Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok zob. poz KULESZA, Alina: Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasach kryzysu zob. poz LASKOWSKA-KUSZTAL, Ewa: Barbara Filarska (30 VI IX 2007) zob. poz MALICKA, Ewa: Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zob. poz MUSZYŃSKA-MIKOCKA, Monika: Bibliografia zob. poz OLSZOWSKA, Maria: Zofia Irena Sutorowska - dr filozofii, nauczycielka, bibliotekarka, zasłużona działaczka społeczna i kulturalno-oświatowa w Rabce i na Podhalu zob. poz OSZCZĘDA, Aleksandra: Przegląd bibliograficzny zob. poz PISKORSKA, Duklana Janina: Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Ludwiki Rychlewskiej zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz PROFESOROWIE Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz księża z diecezji łowickiej publikujący na łamach Studia Loviciensia zob. poz SKALSKA, Magdalena: Zastosowanie kodów kreskowych w sferze usług na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu zob. poz TROJAN, Elżbieta: Nauczyciele i rodzice zob. poz WAROWNA-WYPYCH, Marianna: Przegląd wybranych czasopism prawniczych zob. poz WYKAZ publikacji Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego (SOW) zob. poz WYKAZ publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW) zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo DERLATKA, Tomasz. O Měrćinie Völklu wspomnienie / Tomasz Derlatka // Acta Cassubiana. - T. 10 (2008), s Völkel, Měrćin ( ) 2. Dziennikarze biografie Niemcy w. 3. Nekrologi :929 BZCz 28780/

14 FASZCZA, Dariusz. Dole i niedole korespondenta wojennego podczas wojen bałkańskich / Dariusz Faszcza // Mówią Wieki , nr 4, s Korespondenci wojenni r. 2. Wojny r. bałkańskie jednostki wojskowe :355/359 BZCz 28781/2010 GARGAS, Anita. Zamordyzm IV władzy / Anita Gargas // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Dziennikarze Polska od 1989 r. 2. Środki masowego przekazu a polityka Polska 3. Polska polityka wewnętrzna od 1989 r :659 BZCz 28782/2010 HOJDEN, Ama. Opowieść wielokrotnie wypowiedziana / Ama Hojden // Nowe Książki , nr 3, s. 64 Zawiera rec. książki: Głosy kobiet : prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu / Bernadetta Darska. - Olsztyn, Darska, Bernadetta (1978- ). Głosy kobiet 2. Recenzje naukowe :1 BZCz 28783/2010 KANIA, Dorota. Sami swoi / Dorota Kania // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Czasopisma kobiece polskie historia od 1989 r BZCz 28784/2010 KOŹMIŃSKA-FREJLAK, Ewa. Żydowska prasa konspiracyjna : wstęp do artykułu Teresy Prekerowej / Ewa Koźmińska-Frejlak // Kwartalnik Historii Żydów , nr 3, s Warszawa getto media 2. Czasopisma nielegalne żydowskie historia Polska r :94(438).082 BZCz 28785/2010 MAJEWSKI, Józef (1960- ). Ponowne zaczarowanie świata : mitologiczna funkcja mediów tabloidowych / Józef Majewski // Znak , nr 3, s Dziennikarze etyka 2. Komunikacja społeczna 3. Gazety brukowe historia BZCz 28786/2010 MANN, Wojciech (1948- ). Myślę na wszelki wypadek / Wojciech Mann ; rozm. przepr. Jacek Strzelecki // Gazeta Bankowa , nr 03, s ,140,142 1.Mann, Wojciech (1948- ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r :929 BZCz 28787/2010 MIKOSZ, Joanna. Nowe tytuły, stare nawyki : prasa łódzka po transformacji ustrojowej / Joanna Mikosz // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s Łódź (woj. łódzkie) media od 1989 r. 2. Gazety polskie historia od 1989 r BZCz 28788/2010 MISIAK, Leszek. Przodownicy antylustracji, przodownicy manipulacji / Leszek Misiak // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Dziennikarze Polska od 1989 r. 2. Środki masowego przekazu a polityka Polska 3. Weryfikacja kadr Polska od 1989 r. 4. Polska polityka wewnętrzna od 1989 r :659 BZCz 28789/2010 PONIEWIERSKA, Maria. Znak : bibliografia 2009 / oprac. Maria Poniewierska // Znak , nr 3, dod. s Znak (czasop. ; ) 2. Nauki społeczne 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia 4. Spisy treści BZCz 28790/

15 PREKEROWA, Teresa ( ). Prasa getta warszawskiego jako źródło do badań stosunków polsko-żydowskich / Teresa Prekerowa. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Historii Żydów , nr 3, s Warszawa getto media 2. Czasopisma nielegalne żydowskie historia Polska r :94(438).082 BZCz 28791/2010 ANDERWALD, Ewelina: Autonomia Śląska jako temat debaty politycznej w świetle Polski Zachodniej zob. poz BAHNEVA, Kalina: Literatura polska w przekładach na język bułgarski zob. poz BARTA, Janusz: [Sprostowanie i odpowiedź w prasie - recenzja] zob. poz DOŁĘGA, Józef Marceli: Indeks bibliograficzny do 25 tomów Studiów Teologicznych ( ) zob. poz DUNIN-WĄSOWICZ, Paweł: Portret wydawcy z czasów dojrzałości zob. poz DZIKI, Sylwester: Profesorowie Almae Matris jako redaktorzy, wydawcy i dziennikarze zob. poz GRYGAJTIS, Krzysztof: Twórcy programu politycznego paryskiej Kultury : przedstawiciele nurtu prometejskiego zob. poz GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ, Anna: Sensacja - informacja - komentarz zob. poz HENDZEL, Władysław: Problemy sztuki w publicystyce warszawskiego Głosu ( ) zob. poz JAGŁO, Stefania: Literatura piękna na łamach Opola ( ) zob. poz JÓŹWIAK, Piotr: Obraz Kościoła Katolickiego w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych w latach zob. poz KRUSZEWSKI, Eugeniusz Stanisław: Memoriae sacra Zdislavus Wałaszewski zob. poz LIKOMANOVA, Iskra: Bułgarskie wybory z literatury polskiej zob. poz MACYRA, Roman: Ludzie prasy konspiracyjnej w Poznaniu zob. poz MANSFELD, Bogusław: Neue Kunst in Altpreussen, Królewiec zob. poz NECEL, Ryszard: Doświadczenie tożsamości narodowej a współczesne gry sportowe zob. poz PASTUSZEWSKI, Karol: Okrągły Stół zob. poz SZCZĘK, Joanna: Formen der Persuasion in den Antworttexten auf Bewerbungen (Absagen, Eisschreiben, Aperitifbriefe) zob. poz WIERZYŃSKI, Maciej: Legenda o Rakowskim zob. poz WOSICKI, Paweł: Wierni życiu i rodzinie zob. poz ŻBIKOWSKA, Marta: Jak mówić o mówieniu? zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea BORKOWSKI, Kamil. [Bracia przeklęci - recenzja] / Kamil Borkowski // Państwo i Społeczeństwo. - R. 9, nr 1 (2009), s Zawiera rec. książki: Bracia przeklęci : historia masonerii / Roberto Gervaso. - Warszawa, Gervaso, Roberto (1937- ). Bracia przeklęci 2. Recenzje 06 BZCz 28792/2010 FILIPIAK, Andrzej. Dobrzyckie Spotkania z klasyką / Andrzej Filipiak // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy (Dobrzyca) wystawy 2. Wystawiennictwo Polska od 2001 r. 3. Dobrzyca (woj. wielkopolskie, pow. Pleszew) wystawy od 2001 r. 06 BZCz 28793/2010 LATAWIEC, Michał. Działania Muzeum Pałac w Wilanowie dla zrównoważonego rozwoju / Michał Latawiec. - Streszcz. ang. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s Muzeum Pałac w Wilanowie (Warszawa) 2. Edukacja ekologiczna 3. Warszawa muzealnictwo od 2001 r. 06 BZCz 28794/2010 WIDERA, Bogdan. Pas cnoty w Lecznicy Dusz / Bogdan Widera // Śląsk. - R. 16, nr 3 (2010), s

16 1. Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2. Cieszyn (woj. śląskie) muzealnictwo 06 BZCz 28795/2010 BORKOWSKI, Kamil: Aksjologiczne i prawne aspekty funkcjonowania wolnomularstwa wedle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kongregacji Nauki Wiary zob. poz BORSIAK, Karina S.: Mythical and ritual representations depicted on the pottery from the Peruvian coast of the Early Intermediate Period zob. poz BORZYSZKOWSKI, Józef: Skanseny we Wdzydzach i Nadolu - założenia, nadzieje a rzeczywistość zob. poz CIECHANOWSKI, Grzegorz: Nowa struktura dowodzenia NATO zob. poz CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ, Nawojka: Biennale i Serenissima zob. poz DI BIASIO, Beata: Symbole i mity Europy z perspektywy Wschodu i Zachodu zob. poz DOCZEKALSKI, Marek: Izba Historii Regionalnej w Miałach zob. poz DOMANOWSKA, Eulalia: Kamienie mówią zob. poz GOŁĘBIOWSKI, Maciej Łukasz: Chopin sterowany chipowo, czyli nowe muzeum na Tamce zob. poz GONDOWICZ, Jan: Rzeczy wyklęte zob. poz ION Grigorescu W ciele ofiary zob. poz JABŁONOWSKA-RATAJSKA, Zofia: Pisanie po obrazie (i nie tylko) zob. poz JANCZY, Franciszek: Zarys działalności Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej zob. poz JANKOWIAK-GUMNA, Katarzyna: Nieustający zapach róż zob. poz JASTRZĘBSKA, Patrycja: Nieskromne marzenie trzech artystów? zob. poz JAWORSKA, Irena: Zapomniane zasługi Mariana Dienstl-Dąbrowy zob. poz JURECKI, Krzysztof: Dylematy nowego dokumentu zob. poz JURECKI, Krzysztof: Jabłko, sad i taniec zob. poz JURECKI, Krzysztof: Między ekspresją a fotorealizmem zob. poz KELLERHOFF, Sven Felix: Im geschichtspolitischen Minenfeld zob. poz KINOWSKA, Joanna: Weselej nad tą trumną zob. poz KNOROWSKI, Mariusz: Kilogram masła zob. poz KOŁACKA, Daria: Hannes Schüepbach: interpunkcja obrazu filmowego zob. poz KONIECKO, Remigiusz: Supergwiazda z galaktyki zob. poz KORPETTA, Jacek: Warszawa Tem się żyje, za co się umiera zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Fare Mondi zob. poz KOWALSKI, Jan: Political Maximal? zob. poz KUDLICKI, Łukasz: When I m sixty-four, czyli NATO (niepodległej) przyszłości zob. poz KUROWSKA, Janina: Kaszubi w Kanadzie - wystawa w wejherowskim Muzeum zob. poz KWIECIEŃ, Agnieszka: Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków wystawa główna zob. poz KWIECIEŃ, Agnieszka: Uwodząca maszyneria i wystawa Rebecci Horn w Wenecji tego lata zob. poz LATAWIEC, Michał: Praktyczne możliwości edukacji ekologicznej w kontekście programu badacze przyrody zob. poz LEWANDOWSKI, Roman: Sztuka (za)milknięcia zob. poz LIPIŃSKI, Adam: Postępowanie w sprawie załatwienia wniosku wniesionego w trybie art. 35c w związku z art. 43 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zob. poz LISOK, Marta: Co sprawia, że ciemny las jest tak bardzo pociągający? zob. poz LUBIAK, Jarosław: Strategia przeżycia zob. poz LUDWISIAK, Małgorzata: Nowe światy, stare światy zob. poz MACHCEWICZ, Paweł: Muzeum ofiar i bohaterów zob. poz MALICKA, Ewa: Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zob. poz MĘDEROWICZ, Jolanta: Laboratorium sztuki Bożenny Biskupskiej zob. poz MICHAŁOWSKA, Marianna: Fotografia - polityka - ideologia zob. poz

17 MIENTUS, Konrad: In Opa s Museumsstube zob. poz MIZIOŁEK, Jerzy: Krakowskie arcydzieła zob. poz MOĆKUN, Sławomir: Perspektywy potencjalnego przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO zob. poz MUSIOŁ, Karol: Trauma tamtych dni nie minęła bez śladu zob. poz MYTKOWSKA, Joanna: Biennale i Panault zob. poz NEUMÜLLER, Moritz: Mieć i stracić zob. poz OSTOLSKI, Adam: Przestrzeń muzeum i polityka traumy zob. poz PACUŁA, Przemysław: NATO przyszłości - wyzwania duże i większe zob. poz PACUŁA, Przemysław: 10 lat Polski w NATO - co dalej? zob. poz PĘKALA, Piotr: Rekin w Galerii Białej, czyli o wystawie Kolekcja alternatywna zob. poz POKORSKA-PRIMUS, Małgorzata: Planety, żywioły i temperamenty w rycinach niderlandzkiego manieryzmu zob. poz POLSKIE Towarzystwo Pielęgniarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim na tle historycznym zob. poz PRZESTRZEŃ - ciało - zdarzenia zob. poz RAYZACHER, Agnieszka: Z zadyszką po Biennale zob. poz ROGACZ, Piotr: Zestaw obowiązkowy zob. poz SARKOWICZ, Dominika: Konserwacja szkiców olejnych Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz problemy związane z ich ekspozycją zob. poz SAWON, Magdalena: Kwestia czasu zob. poz SCHAFFT, Gretchen Engle: Materiał na moralitet zob. poz SERWATOWSKI, Władysław: Starowieyski del arte zob. poz SIATKA, Krzysztof: Sklejki Rauschenberga zob. poz STOPKA, Krzysztof: Z Collegium Novum... na śmierć zob. poz STRĄKOWSKI, Marek: Społeczeństwo sztuki zob. poz SZYMAŃSKA, Kamila: Jan Amos Komeński a Polska zob. poz TARNOWSKI, Karol: Wenecjanie w Luwrze zob. poz TRZPIL, Magdalena: Afganistan jako największe współczesne wyzwanie dla NATO zob. poz TYLICKI, Jacek: Rysunki Antoniego Möllera w zbiorach muzealnych w Budziszynie zob. poz WICHERKIEWICZ, Magdalena: Poszerzenie pola malarstwa zob. poz WIERZCHOŁOWSKI, Grzegorz: Bojownicy o pamięć żołnierzy wyklętych zob. poz WÓJTOWICZ, Ewa: Symbioza sztuki i technologii zob. poz WYSTAWY w Muzeum Śląskim zob. poz ZASZTOWT, Konrad Olgierd: Rywalizacja Rosji i NATO w Azji Środkowej zob. poz ZIĘTEK, Agnieszka: Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia zob. poz ZYGIER, Elżbieta: Problemy konserwacji wielkoformatowych XIX-wiecznych obrazów w Muzeum Narodowym w Krakowie zob. poz ŻYCHLIŃSKA, Monika: Muzeum Powstania Warszawskiego jako wehikuł polskiej pamięci zbiorowej zob. poz ŻYŻYŃSKI, Jerzy: Wejście do strefy euro - od iluzji do konkretów zob. poz FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA ANDRYSZCZAK, Piotr (1965- ). Autonomia podmiotu politycznego w ujęciu Johna Rawlsa / Piotr Andryszczak. - Streszcz. ang. // Analecta Cracoviensia. - [T.] 40 (2008), s Kant, Immanuel ( ) twórczość 2.Rawls, John ( ) twórczość 3. Filozofia historia Niemcy w. 4. Filozofia historia Stany Zjednoczone od 1945 r. 1 BZCz 28796/

18 BANASIAK, Bogdan. Człowiek zwany pożądaniem, czyli o nowoczesnym irracjonalizmie / Bogdan Banasiak // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1. Irracjonalizm historia 2. Racjonalizm historia 1 BZCz 28797/2010 BANASZKIEWICZ, Artur. Czy filozofia transcendentalna Kanta jest epistemologią? / Artur Banaszkiewicz. - Streszcz. niem. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1.Kant, Immanuel ( ) twórczość 2. Filozofia historia Niemcy w. 1 BZCz 28798/2010 BARCIKOWSKA, Malina. Wyspa, pustynia, Ziemia Obiecana : wokół Derridiańskich miejsc aporetycznych / Malina Barcikowska // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1.Derrida, Jacques ( ) twórczość 2.Markowski, Michał Paweł (1962- ) twórczość 3.Skarga, Barbara ( ) twórczość 4. Filozofia historia Francja od 1945 r. 5. Filozofia historia Polska od 2001 r. 1 BZCz 28799/2010 BIELIK-ROBSON, Agata (1966- ). Czy istnieje filozofia żydowska? / Agata Bielik-Robson // Nowe Książki , nr 4, s. 58 Zawiera rec. książki: Historia filozofii żydowskiej. - Kraków, Historia filozofii żydowskiej 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28800/2010 CHMURA, Karolina. [Zarys koncepcji filozofii niższego i wyższego człowieka - recenzja] / Karolina Chmura // Parerga , t. 2, s Zawiera rec. książki: Zarys koncepcji filozofii niższego i wyższego człowieka : nowy typ antropologii filozoficznej infrastruktur osobowego bytu ludzkiego / Mieczysław Paweł Migoń. - Gdańsk, Migoń, Mieczysław Paweł. Zarys koncepcji filozofii niższego i wyższego człowieka 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28801/2010 CHRUDZIMSKI, Arkadiusz. Teoria intencjonalności Rodericka Chisholma / Arkadiusz Chrudzimski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1.Chisholm, Roderick M. ( ) twórczość 2. Filozofia historia Stany Zjednoczone 20 w. 1 BZCz 28802/2010 CIELECKI, Piotr. Wolność egoisty / Piotr Cielecki. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. - [Z.] 21 (2008), s Stirner, Max ( ) twórczość 2. Antropologia filozoficzna historia Niemcy 19 w. 3. Egoizm 4. Wolność filozofia historia Niemcy 19 w. 1 BZCz 28803/2010 DELUMEAU, Jean (1923- ). Campanella / Jean Delumeau ; tł. Dorota Zańko // Znak , nr 3, s Wykład. 1.Campanella, Tomasso ( ) twórczość 2. Filozofia historia Włochy w. 1 BZCz 28804/2010 DOWNES, Paul (1970- ). Cultural conformity within Vygotsky s paradigm for education: a critique from the perspective of early Heidegger / Paul Downes. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 2 (2009), s Heidegger, Martin ( ) twórczość 2.Vygotskij, Lev S. ( ) 3. Filozofia historia Niemcy 20 w. 4. Pedagogika teoria historia ZSRR r. 5. Psychologia rozwojowa historia ZSRR r. 1:37 BZCz 28805/

19 DUDA, Krzysztof. Pragnienie wolności w ujęciu Mikołaja Bierdiajewa / Krzysztof Duda // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1.Berdâev Nikolaj A. ( ) twórczość 2. Metafizyka historia Rosja w. 3. Wolność filozofia historia Rosja w. 1 BZCz 28806/2010 DZIEMIDOK, Bohdan (1933- ). Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem / Bohdan Dziemidok. - Bibliogr. // Akcent. - R. 30, nr 3 (2009), s Szczęście filozofia historia 1 BZCz 28807/2010 DZWONKOWSKA, Dominika. Sprawozdanie z konferencji Rozum, racjonalizm, racjonalność : UKSW, Warszawa, 22 kwietnia 2008 / Dominika Dzwonkowska // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 6 (2008), s Racjonalizm historia 2. Racjonalność filozofia historia 3. Umysł filozofia historia 4. Sprawozdania z konferencji 1 BZCz 28808/2010 FEDOROV, Nikolaj F. ( ). Filozofia wspólnego dzieła / Nikołaj Fiodorowicz Fiodorow ; tł. Cezary Wodziński // Kronos , nr 3, s Filozofia chrześcijańska w. 1 BZCz 28809/2010 FILEK, Jacek (1945- ). Umierać z pragnienia wieczności. [Cz. 1] / Jacek Filek // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Lévinas, Emmanuel ( ) twórczość 2.Weil, Simone ( ) twórczość 3. Filozofia historia Francja 20 w. 1 BZCz 28810/2010 GADACZ, Tadeusz (1955- ). Bankructwo czy tylko kryzys? / Tadeusz Gadacz ; oprac. Dominik Rogóż // Znak , nr 3, s Filozofia historia 1 BZCz 28811/2010 GAŁAJ, Andrzej. Greckie źródła Tomaszowej koncepcji zagadnienia poznania boskiego / Andrzej Gałaj. - Streszcz. ang. // Studia Loviciensia. - Nr 10 (2008), s Tomasz z Akwinu (św. ; ) twórczość 2. Bóg filozofia historia Włochy 13 w. 1 BZCz 28812/2010 GŁOWACKA, Dorota (1960- ). Filozofia w rodzaju żeńskim oraz świadectwo Zagłady: Sarah Kofman / Dorota Głowacka ; tł. Tomasz Łysak. - Streszcz. ang. // Teksty Drugie , nr 4, s Kofman, Sarah ( ) twórczość 2. Filozofia historia Francja 20 w. 1 BZCz 28813/2010 GNAUCK, Gerhard (1964- ). Ein König mit Courage / Gerhard Gnauck ; tł. na pol. Adolf Kühnemann. - Tekst równol. niem., pol. // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - Nr 63/64 (2009), s Kołakowski, Leszek ( ) 2. Filozofowie biografie Polska w. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 28814/2010 GORCZYCA, Maja. Pragnienie manipulacji ludzkim życiem w kulturze technologicznej : według Hansa Jonasa / Maja Gorczyca // Mêlée. - R. 1, nr 2/3 (2008), s Materiały z konferencji Kultura i pragnienie, Kraków. 1.Jonas, Hans ( ) twórczość 2. Antropologia filozoficzna historia Niemcy 20 w. 3. Kultura filozofia historia Niemcy 20 w. 1 BZCz 28815/

20 GRABOWSKI, Rafał. Ciało człowieka i jego znaczenie w filozofii racjowitalizmu / Rafał Grabowski. - Streszcz. ang. // Studia Bydgoskie. - T. 2 (2008), s Ciało ludzkie filozofia historia 1 BZCz 28816/2010 GRABOWSKI, Rafał. [Filozofia Boga w XX wieku - recenzja] / Rafał Grabowski // Studia Bydgoskie. - T. 2 (2008), s Zawiera rec. książki: Filozofia Boga w XX wieku : od Lavelle a do Tischnera / Tadeusz Gadacz. - Kraków, Gadacz, Tadeusz (1955- ). Filozofia Boga w XX wieku 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28817/2010 HOFFMANN, Krzysztof (1983- ). Rorty krytyczny / Krzysztof Hoffmann // Czas Kultury. - R. 25, nr 5 (2009), s Zawiera rec. książki: Filozofia jako polityka kulturalna / Richard Rorty. - Warszawa, Rorty, Richard ( ). Filozofia jako polityka kulturalna 2. Recenzje naukowe 1 BZCz 28818/2010 JØRGENSEN, Kenneth Mølbjerg. Corruption and genealogical analysis / Kenneth Mølbjerg Jørgensen. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Foucault, Michel ( ) twórczość 2. Korupcja 3. Władza filozofia historia Francja 20 w. 1:316 BZCz 28819/2010 JUDYCKI, Stanisław. Wrażenia i dane zmysłowe / Stanisław Judycki. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1. Zmysły filozofia 1 BZCz 28820/2010 JUSIAK, Janusz. Zaangażowanie a przeświadcznie i wątpienie : przyczynek do rozważań nt. racjonalności przekonań opartych na wierze / Janusz Jusiak. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 3 (2009), s Materiały z konferencji Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź. 1. Wiara filozofia historia 2. Racjonalność filozofia historia 1 BZCz 28821/2010 JUSZCZAK, Wiesław (1932- ). Przed historią: archaiczne formy czasu / Wiesław Juszczak. - Streszcz. ang. // Konteksty. - R. 63, nr 3 (2009), s Wykład. 1. Czas filozofia historia 2. Czas teologia historia 3. Historiozofia historia 1:930:2 BZCz 28822/2010 KACZMAREK, Piotr. Rola filozofii arabskiej w recepcji arystotelizmu w europejskiej myśli filozoficznej - zarys problematyki / Piotr Kaczmarek. - Streszcz. ang. // Studia Loviciensia. - Nr 10 (2008), s Aristoteles ( a.c.) twórczość 2. Filozofia historia Arabowie 3. Filozofia historia Europa 1 BZCz 28823/2010 KARAS, Marcin (1971- ). Tablica pamiątkowa ku czci profesora Mariana Zdziechowskiego ( ) / Marcin Karas // Alma Mater. - Nr 120/121 (2009/2010), s Zdziechowski, Marian ( ) tablice pamiątkowe 2. Filozofia historia Polska w. 3. Kraków (woj. małopolskie) tablice pamiątkowe 1:72 BZCz 28824/2010 KAŚKIEWICZ, Kinga (1973- ). [Kant dla początkujących - recenzja] / Kinga Kaśkiewicz // Kultura i Edukacja , nr 3, s Zawiera rec. książki: Kant dla początkujących / Mirosław Żelazny. - Toruń, Żelazny, Mirosław (1954- ). Kant dla początkujących 2. Recenzje 1 BZCz 28825/

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 CZĘŚĆ I. KAPITAŁ FINANSOWY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI MESTWIN STANISŁAW KOSTKA KAPITAŁ JAKO KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym 1.3. Zależności między

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla SPIS TREŚCI: WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla 1. W kręgu wyjaśnień terminologicznych związanych z poradnictwem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Typ zajęć i liczba godzin Forma zaliczenia kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL

Przedmiot Typ zajęć i liczba godzin Forma zaliczenia kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL ROK I, SEMESTR I, 2012-2013 (NABÓR 2012/2013) kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL 1. O Filozofia ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII 20 E 3 2. O Propedeutyka biblijna ks. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Lp. Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Nazwa przedmiotu 1 Biologia 2 Chemia 3 Historia 4 Historia i wiedza o społeczeństwie Imię i nazwisko nauczyciela Proponowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo