Tytu³ gazety: BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA Data wydania: Czêstotliwo æ: Dwutygodnik Nak³ad: Rodzaj: ogólnopolska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytu³ gazety: BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA Data wydania: 2013-03-04 Czêstotliwo æ: Dwutygodnik Nak³ad: 39000 Rodzaj: ogólnopolska"

Transkrypt

1 Mokate - Monitoring mediów Oto nowa generacja kobiet. Są odważne, wiedzą, czego chcą s.50

2 Mokate - Monitoring mediów W szpilkach po plaży W czasach PRL-u musiały kombinować, jak zdobyć żywność spod lady. W kryzysie wzięły się za biznes. Własną firmę prowadzi już milion Polek, co lokuje nas w czołówce Europy s.50

3 Mokate - Monitoring mediów.^naaaaflnaatm Iwona Alchimowicz, jeszcze pracując w korporacji, obserwowała dramaty zwalnianych znajomych. - Na swoim czuję się wolna i niezależna - mówi dzisiaj właścicielka salonu urody Pięknoteka.

4 Mokate - Monitoring mediów I ^

5 Mokate - Monitoring mediów młode matki, dla których po porodzie nie ma już stanowiska pracy, a wydatki przy dziecku ostro rosną. Inne nie chcą już wracać do toksycznego świata korpora cji. Zakładają e-sklepy, otwierają restaura cje, przedszkola, organizują eventy, pro dukują odzież, zabawki. Ale coraz częściej biorą się też za interesy uznawane dotąd za domenę mężczyzn (choć ci ostatni na dal dominują w większych przedsiębior stwach). Kobiecej ofensywie sprzyja to, że ry nek średniego i małego biznesu to w Pol sce wciąż ogromne pole do zagospodaro wania. - Przyczyny rozkwitu kobiecego obiety. W tej dziedzinie jesteśmy w abso biznesu? Bycie na swoim, które daje więk lutnej czołówce Europy. I nawet nie cho szą elastyczność i pozwala lepiej godzić dzi o urodę, którą niegdyś sławił Andrzej zarobkowanie z wychowaniem dziecka. Rosiewicz w piosence Najwięcej witaminy Negatywne doświadczenia z pracy najem mają polskie dziewczyny". Chodzi o biznes. nej, często związane z dyskryminacją. Sil Garść danych. O ile w 2006 roku na potrzeba samodzielności. Postępująca 45,5 proc. nowych firm, zatrudniających emancypacja - Anna Tarnawa z PARP wy pracowników najemnych, było zakłada mienia je jednym tchem. I dorzuca jeszcze: nych przez kobiety, o tyle w roku Polki mają zaradność we krwi. To po cza kobiece biznesy stanowiły już większość sach wojen czy komunizmu, gdy musiały - 50,4 proc. (dane GUS). W statystykach kombinować - choćby jak zdobyć żywność OECD w ostatnich latach pod względem spod lady. ubiznesowienia" kobiet plasujemy się w pierwszej trójce państw UE. Co by tu uszyć? Zaskakujące? Zapewne, bo przeciętny Utrata pracy jest dramatem. Ale też szan Polak kojarzy z reguły tylko kilka nazwisk są. Obecny kryzys to paradoksalnie dobry krajowych bizneswoman - tych z list naj czas, by założyć własny biznes, bo dopiero bogatszych, jak Teresa Mokrysz z Mokate, podbramkowa sytuacja wyzwala nowe siły Irena Eris czy Grażyna Kulczyk. Może do i pomysły. Zmusza kobiety - zwykle ostroż tego dorzuci jeszcze jakąś celebrytkę, jak ne i zachowawcze - by poszły do przodu. choćby Joannę Przetakiewicz z jej odzie Justyna Garstecka, pracując w koncer żową La Manią. Tymczasem własną dzia nie medialnym Warner Bros., wprowadza łalność prowadzi już ponad milion Polek. ła na polski rynek bestsellery jak Harry - Ten boom się dopiero zaczyna, na Potter" i Władca pierścieni". W kryzysie, naszych oczach odbywa się rewolucja podczas reorganizacjifirmy,straciła posa - mówi Olga Kozierowska, pomysłodaw dę. Została z niczym, mając dwoje dzieci, ca marki wspierającej przedsiębiorczość w tym jedno niepełnosprawne. kobiet Sukces pisany szminką" i również I wtedy przypomniała sobie, jak w cza bizneswoman (a także dziennikarka i nie sie zagrożonej ciąży, gdy musiała sporo le gdyś dobrze zapowiadająca się skrzypacz żeć, ulgę przynosiła jej ściągnięta z Amery ka). - Pojawiła się nowa generacja kobiet. ki poduszka w kształcie wydłużonej litery Są odważne, wiedzą, czego chcą. C". Takich poduszek, które podpierają brzuch i odciążają kręgosłup, w Polsce nie Solarium od męża dało się nigdzie kupić. Były co najwyżej Jeszcze w latach 90. prawdziwy kobiecy wałki wypełnione styropianem. biznes reprezentowały u nas głównie te Jest rok Garstecka postanawia rodaczki, które dawno wyjechały za gra szyć podobne poduszki jak te zagranicz nicę i zbiły tam majątek - jak szwedzka ne, tylko jeszcze lepsze. Pruje jedną za królowa nieruchomości Wonna I de Jong drugą i analizuje zawartość. Silikonowe (właściwie Iwona Koziarek z Przasnysza), kulki wydają jej się za twarde, więc za Barbara Piasecka-Johnson czy Martha stępuje je włóknami przypominającymi Stewart, właścicielka medialnego impe puch. Rozpoczyna produkcję w domu ro rium w USA. W Polsce bywało najwyżej dziców w Wólce Pełkińskiej pod Jarosła tak, że zamożny mąż fundował żonie za wiem na Podkarpaciu, inwestując 50 tys. zł kład fryzjerski, solarium czy sklep z ciu odprawy z Warner Bros. Na początku czu chami - żeby się czymś zajęła". je się zagubiona. Nigdy nie pracowała - Jeszcze kilka lat temu patrzono na przy produkcji czy sprzedaży. Dzwoni do mnie ze zdumieniem. Ma męża, dzieci, fabryki i mówi, że chce kupić maszynę. więc po co chce to robić? Chce coś komuś - Do czego? - słyszy. - Do szycia. - Ale do udowodnić? - wspomina Kozierowska, któ szycia czego? ra w styczniu ubiegłego roku urodziła bliź Zaczyna od dwóch produktów - po niaki, a już w lipcu założyła kolejną spółkę. duszki do karmienia i dla kobiet w ciąży. Dziś taki scenariusz nie dziwi. Za wła Wkrótce staną się przebojem w Polsce sny biznes w trudnych czasach biorą się i wypromują wymyśloną przez Garstecką markę Motherhood. Ale wcześniej musi się przekonać, że sama wiara, iż dobry pro dukt sam się sprzeda, to błędna kalkulacja. Sklepy niechętnie rozmawiają z kimś, kto mało znaczy na rynku i ma tylko dwa pro dukty. Bo łatwiej zamówić dużą partię raz w miesiącu i mieć z głowy. Gdy magazyn poduszek pęka już w szwach i przychodzi zwątpienie, sieć Smyk przyjmuje testowo trochę towaru. - Zrobili to pewnie dlatego, bym już przestała codziennie dzwonić i się naprzykrzać - wspomina. Gdy po kilku dniach telefonuje do Smy ka, słyszy, że sporo się sprzedało. - Ale pani tego sama nie wykupiła? - przedstawiciel ka firmy wietrzy często stosowany przez dostawców trik, mający zachęcić sklep do przyjęcia większych partii towaru. Stopniowo firma rośnie. Najpierw zaj muje jeden dom, potem dodatkowo dru gi, trzeci. Niedawno zostały wynajęte biuro i magazyn w samym Jarosławiu. Właściciel ka dojeżdża tam z Warszawy, gdzie miesz ka. Zatrudnia już 25 osób, a produkty Motherhood trafiają do Niemiec, Hiszpanii czy Skandynawii. I to bez większej promo cji. W Niemczech rozprowadza je miesz kająca tam Polka. Gdy była w ciąży, sama z nich skorzystała i się zachwyciła. Pozamiataj szkło z sufitu Duża liczba firm prowadzonych przez ko biety to także efekt tzw. szklanego sufitu. Panuje przekonanie, że kobieta nie jest najlepszym kandydatem na stanowisko kierownicze, które wymaga dużego zaan gażowania. Bo wkrótce pójdzie na urlop macierzyński, a potem będzie brać zwol nienia na dziecko. W ten sposób pojawia się problem z awansem na lepiej płatne posady. To zresztą nie tylko polski problem. Nawet jeśli kobieta przebije szklany sufit - i tak wszyscy oczekują, że zamiecie po sobie szkło" - pisała była maklerka Barba ra Stcherbatcheff, autorka głośnej ostatnio książki City Girl" poświęconej światu lon dyńskiej finansjery. Anna Zakrzewska pracowała w war szawskiej firmie zajmującej się human resources. Szefami byli faceci. Zawsze dostawali lepszych klientów. Gdy szła na spotkanie z ważniejszym kontrahentem i w grę wchodziły większe pieniądze, mu siał jej towarzyszyć mężczyzna. Kiedy coś w biznesie szło słabiej, rozmowy motywa cyjne wyglądały inaczej niż w przypadku jej kolegów. Musisz lepiej pracować" - słyszała. Jest rok Zakrzewska wraca z ur lopu macierzyńskiego, firma składa jej propozycję pracy na znacznie gorszych warunkach. Odmawia. Ryzykuje i podej muje decyzję, by zająć się zawodowo swo ją pasją - tańcem afrykańskim. Wynajmu je lokal w starej kamienicy na stołecznej Pradze i otwiera Afrykańską Szkołę Ruchu i Tańca Uanga. Potem rozszerza program o naukę gry na bębnach czy gotowania po-

6 Mokate - Monitoring mediów traw z Czarnego Lądu. Jejfirmazmienia się z klasycznej szkoły w punkt spotkań dla Polaków i cudzoziemców zafascynowa nych kulturą Afryki. Iwona Alchimowicz z sieci komórkowej Orange nie narzekała na złe traktowanie ani szklane sufity. Jako szef sprzedaży dla ma łychfirmzajmowała bardzo wysokie stano wisko. Jedno z najważniejszych w firmie. Pierwszy raz zaczęła myśleć o własnym biz nesie dopiero, gdy Orange łączył się kilka lat temu z TP SA. Pracę straciło wtedy wie lu jej przyjaciół, dobrych fachowców. Alchi mowicz widziała ich dramaty - mieli rodzi ny, wielkie kredyty. Pomyślała: mnie też to kiedyś może spotkać. Atmosfera w korpo racji w czasach kryzysu nie jest fajna. Wo kół sfrustrowani ludzie, ogromna presja i stres, ciągłe zmiany, układy, upadek auto rytetów. Żadna przyjemność. Ale zapalnik zdetonowali przełożeni, blokując jej projek ty. Z powodów finansowych. Alchimowicz rzuciła papierami i w ten sposób - kosztem 70 tys. zł z oszczędno ści - powstał w zeszłym roku w Warszawie Salon Urody i Medycyny Estetycznej Pięknoteka. Można tu i powiększyć sobie usta kwasem hialuronowym, i zorganizować wieczór panieński. Ostatnio rozszerzyła działalność o sprzedaż ekskluzywnej bie lizny. Właścicielce przydaje się doświad czenie z korporacji. Choćby umiejętność tworzenia biznesplanu, modeli operacyj nych czy łatwość nawiązywania kontaktów z klientami. - Gdy prowadzisz własną firmę, masz ten luksus, że możesz zabrać do pracy dziecko. W korporacji zwykle jest to nie do pomyślenia - mówi Zakrzewska. - Poza tym sprzedajesz własny produkt, o którym wiesz, że jest dobry. A w koncernie często musisz wciskać z uśmiechem ludziom coś beznadziejnego. To nie znaczy, że nowy biznes to idylla. Pojawiają się chwile zwątpienia. Alchimo wicz, przyzwyczajona do korporacyjnej punktualności i poświęceń (nieraz w nocy trzeba było robić prezentację, by zdążyć na rano na spotkanie z zarządem), nie mo gła zrozumieć, jak klientki mogą bez słowa w ostatniej chwili rezygnować z umówio nych zabiegów. Albo po prostu nie przy chodzić i nawet nie odbierać telefonów. - Traktują mój salon jak wizytę u szewca - myślała. z czasów wojen czy komunizmu, gdy musiały kombinować, jak zdobyć towar spod lady. wania ścian czy prac przy hydraulice. Kilka lat temu zapanowała wręcz moda na coś takiego. Wtedy m.in. Alicja Smuk i Irena Kucharska założyły we Wrocławiu Remon tową Ekipę Damską Redam, w stolicy zaś Greta Parobczyk i Beata Krupianik stwo rzyły Glorię Remonty. - Kobiety nie piją w pracy, są solidniej sze, dokładniejsze, przywiązują większą wagę do szczegółów - mówi Sylwia Kuchar Kobiety na traktory Zdarzają się też kobiece firmy zakładane czyk, która od ośmiu lat prowadzi firmę z przekory. Tworzone dla innych kobiet Budles. Świadczy usługi remontowe i wy i trochę na przekór mężczyznom. W bran kończeniowe w mieszkaniach i domach. Nie pogardzi wykonaniem mebla czy na żach dotąd zastrzeżonych dla facetów. Mocno kontrowersyjny teledysk Ben- prawami elektronicznymi. Taka współ ny'ego Benassiego Satisfaction" pokazu czesna Irena Kwiatkowska z Czterdziesto je skąpo odziane modelki, które w rytm latka". Żadnej pracy się nie boi. I ledwie muzyki obsługują piły i wiertarki. W rze wyrabia z zamówieniami. - Kryzys? Jaki czywistości może aż tak to nie wygląda, ale kryzys? Może dla tych, co mają dwie lewe prowadzone przez kobietyfirmyremonto ręce - dziwi się. we wysyłają żeńskie załogi np. do układa Pytanie o reakcję mężczyzn lekko ją iry nia kafelków i paneli podłogowych, malo- tuje. - No, w Polsce czasem wywalają gały. - Pojawiła się nowa generacja kobiet. Odważne, wiedzą, czego chcą - mówi Olga Kozierowska, pomysłodawca marki Sukces pisany szminką". Ale na Zachodzie nikogo nie zaskakuje ko bieta z takim zajęciem - mówi. To właśnie u nas unikniesz niedwu znacznych komentarzy i dowcipów o blon dynkach oraz lekceważącego stosunku do płci pięknej przez prowadzącego szkolenie nieprofesjonalnego instruktora" - można przeczytać na stronie Kobiecej Akademii Jazdy Elkonekt w Płocku. - Żeby przeła mać stereotypy dotyczące kobiet za kie rownicą, nasze kursy są prowadzone wy łącznie przez kobiety, a co za tym idzie w 100 proc. bezstresowo" - zachęca szko ła jazdy. Podobne usługi oferowane są już w każdym większym mieście. Katarzyna Frendl, redaktor naczelna pierwszego polskiego portalu motoryza cyjnego dla kobiet Motocaina.pl, założy ła go, bo doszła do wniosku, że przecież aż 40 proc. kupujących auta to panie. Wzięła unijną dotację i dołożyła wszyst kie oszczędności. Po roku przestała dokła dać. Jej pracownicy - a raczej pracownice, bo zatrudnia same kobiety - testują auta albo motocykle, oceniają foteliki dla dzie ci, odzież czy nawigację. Ale często biologii nie da się oszukać. - Remonty? To trzeba bardzo kochać. Zniechęca brud i pył, dla kobiety waż ne jest przecież, by mieć ładne paznok cie i włosy - tłumaczy Sylwia Kucharczyk. Sama nadwerężyła sobie w pracy 0^ kręgosłup. Wiele kobiecych ekip re-

7 Mokate - Monitoring mediów montowych po jakimś czasie znika więc z rynku. Albo bierze facetów. Kucharczyk na początku zatrudniała dziewięć pań, te raz bazuje na mężczyznach. Nie ma inne go wyjścia. pów z artykułami odzieżowymi i dziecię cymi, pensjonatów, restauracji, przed szkoli czy firm zajmujących się edukacją. Ostatnio jak grzyby po deszczu wyrastają kawiarnie z miejscami do zabawy dla dzie ci. Z zasady prowadzą je kobiety. Pijesz W szpilkach po plaży kawę, czytasz gazetę, a dziecko układa za Ostatni hit to prowadzone przez kobie mek z klocków. ty biura detektywistyczne. Obok pię Polki okazały się mistrzyniami w za cioletniego doświadczenia i profesjonal gospodarowywaniu nisz. Trudno pobić nego sprzętu fotograficznego nasze atuty na rynku biżuterii wielkie sieci Wojciecha to kobiecy spryt i intuicja" - tak zachwala Kruka czy Apart Adama i Piotra Raczyń swe usługi warszawskie Biuro Detektywi skich. Dlatego Lilou Magdaleny Mousson styczne Femina, powstałe w 2010 roku. Lestang oferuje personalizowaną biżuterię Wśród usług: ustalanie miejsca pobytu - naszyjniki i bransoletki z ręcznym grawe dłużnika, prześwietlanie kontrahenta czy rowaniem. Z kolei firma Brokat, własność sprawdzanie nieuczciwych pracowników. Romy Skuzy i Bogny Pogańskiej, wyrabia I specjalność firmy: zbieranie dowodów biżuterię na bazie węgla. na zdradę. Dziękuję za zdjęcia. W sądzie Pierwszymi klientami są zwykle zna mój mąż bardzo się zdziwi" - brzmi jedna jomi. Często pomysł podpowiada życie, z referencji. np. gdy trzeba kupić jakiś produkt, a na Jej głównymi klientkami są - jakżeby rynku go brakuje. Tak było wielokrotnie inaczej - kobiety. - To dla nich stworzy w przypadku Motherhood Justyny Garstec łam biuro, choć na początku działalno kiej - najpierw poduszki ciążowe (których ści zgłaszali się do mnie głównie pano w Polsce nie było), potem przewijak lżej wie, co wydawało mi się bardzo dziwne szy i mniejszy niż dostępne w sklepach (bo - opowiada Monika Matyszczak, właści musiała dostosować go do potrzeb swojego cielka Feminy. Ale wśród siedmiorga jej niepełnosprawnego Franka). Ręczniki po pracowników są także mężczyźni. - To jawiły się w jej ofercie, kiedy mąż, kąpiąc konieczne, żebyśmy mogli dobrze wyko dziecko, nie wytrzymał: - Szyjesz tyle rze nywać usługi. Przykładowo działania na czy, a w domu nie mamy nawet porząd wyjazdach, w hotelach, ośrodkach wypo nego ręcznika, który wchłaniałby wodę. czynkowych. Układ kobieta-mężczyzna - Taki mądry jesteś? To zaprojektuj, a ja go sprawdza się fenomenalnie, dużo lepiej wprowadzę na rynek - odparła. I zapro niż np. dwóch starszych panów detekty jektował. wów. Można choćby bez problemu uda Podobnie było z Katarzyną Watkowską, wać parę - tłumaczy Matyszczak. która porzuciła pracę wfirmieubezpiecze Konkurencyjne (również stołeczne) biu niowej i założyła sklep Chusty.com.pl. Po ro Kobieta Detektyw, założone w 2001 roku mysł narodził się, gdy chustę do noszenia i szczycące się mianem pierwszego żeń dziecka musiała kupować aż na niemiec skiego na rynku, ma nawet szerszy zakres kim serwisie aukcyjnym ebay. Pomyślała: usług. Nie tylko wykrywa aktualne zdrady czemu nie ma czegoś takiego w Polsce? mężczyzn, ale i prześwietla ich przeszłość Joanna Krajewska-Godziek rozważała i testuje wierność. Chcesz wejść z kimś założenie salonu fryzjerskiego dla psów. w związek? Sprawdź, czy jest to odpowie Ale pewnego dnia mąż uparł się, by ku dzialna osoba i czy wspólna przyszłość nie pić specjalną chusteczkę, którą zauważył zaczyna się od kłamstw i niedomówień". u kogoś w kieszeni marynarki. Po prze- Czy kobiety są w tej pracy dobre? Przede wszystkim trzeba mieć stalowe ner wy, zdolności aktorskie i bardzo szybko lo gicznie myśleć. Do tego ważna jest umiejęt ność robienia zdjęć, zwłaszcza w trudnych warunkach. Pamiętam, że musiałam sie dzieć w kontenerze na śmieci albo biegać po plaży z kilkukilogramowym aparatem i w szpilkach, bo moim obserwowanym zachciało się nagle spaceru - opowiada Matyszczak. Zdarzają się kąśliwości, ale to najczęściej w internecie. - Bywa też tak, że po rozprawie czerwony ze złości mąż klientki powie parę niemiłych słów. Wiem wtedy, że dobrze wykonałam swoją robotę - uśmiecha się. W Polsce faceci czasem wywalają gały. Ale na Zachodzie jpkogo nj^zaskaluije kobieta, która się takim zajęciem. 3 Jak wynaleźć koło W niektórych dziedzinach kobiety wręcz zdominowały rynek. Należy do nich trzy czwarte firm związanych z usługami fryz jerskimi czy pralniami, większość skle Koleżanki Sylwii Kucharczyk zrobiły jej żart - zamieściły lipne ogłoszenie kobiecej ekipy budowlanej" z jej numerem komórki. Telefon zaczął się urywać. I firma faktycznie powstała. kopaniu internetu okazało się, że chodzi o tzw. poszetkę. Ponieważ taki gadżet nie był nigdzie dostępny, Joanna sama uszy ła chustkę mężowi na maszynie. Kilka po dobnych wrzuciła też z ciekawości na Alle gro. Chusteczki rozeszły się na pniu. Takie były korzenie jej sklepu internetowego Poszetka.com, który działa od półtora roku, ale już po trzech miesiącach zaczął przy nosić zyski. Pomysłem może być nawet ozdobne malowanie ścian w biurach i domach. Od 2009 roku robi to Karolina Mrowieć i jej fir ma Bajart. Chodzi nie tylko o pokoje dzie cięce pokryte wizerunkami bohaterów kreskówek. Można sobie zamówić także np. kopie dzieł mistrzów holenderskich w skali 1:1. Mrowieć tworzy teraz dla swych usług... sieć franczyzową. Sylwia Kucharczyk, absolwentka reso cjalizacji, nim została szefową ekipy re montowej, pracowała m.in. w Monarze. Czuła się wyczerpana. Firmę założyła, gdy koleżanki zrobiły jej żart. Na kobie cym portalu zamieściły rzekome ogłosze nie kobiecejfirmybudowlanej. Telefon się urywał. Kucharczyk - która zawsze lubiła majsterkować i pomagała znajomym w re montach - uznała, że skoro jest taki popyt, to trzeba spróbować. Z kolei jej konkurent ka Greta Parobczyk zfirmygloria Remon ty wzięła się za nowe zajęcie, gdy musia ła poprawiać w mieszkaniu partactwa po normalnej" męskiej ekipie. Najpierw po magała znajomym, w końcu stała się fa chowcem. Monika Matyszczak (zgodnie z no menklaturą ministry Muchy należałoby powiedzieć: detektywka) przez kilka lat pracowała w jednym z dużych biur detek tywistycznych. Miała tam częsty kontakt ze zdradzanymi kobietami. To one namó wiły ją na założenie własnej działalności. Z reguły koła nie trzeba wynajdywać. Biznes można podpatrzyć w innych kra jach i zagospodarować puste miejsce na rynku, zanim zajmie je ktoś inny. Wiele produktów odnosi sukces, bo są zwyczaj nie tańsze niż zagraniczne, a jakością im nie ustępują.

8 Mokate - Monitoring mediów Rywalkę trzeba przepędzić Kobiety i mężczyźni się różnią. Także w biznesie. Zdaniem psycholog i socjolog Joanny Heidtman ci drudzy stawiają na rywalizację i sukces. Efekt ma być natych miastowy, wszystko musi być większe. A u kobiet nie. Poza tym są bardzo kre atywne i elastyczne, szybko uczą się łą czenia wielu ról, w tym matki. Pokonują też mężczyzn optymizmem. - Wystarczy zajrzeć na fora internetowe, by dostrzec, że zdecydowana większość malkonten tów to panowie - zauważa Heidtman. - Są lepszymi dyplomatkami, mężczyź nie trudniej ukryć niechęć do kogoś - do daje Leszek Mellibruda, psycholog biz nesu. Jego zdaniem panie mają większe umiejętności społeczne, więcej empatii. Są bardziej konsekwentne, ambitne. Ist nieje coś takiego, jak kobiecy styl zarzą dzania. Z jednej strony mamy upór i zde cydowanie, a z drugiej - wykorzystywanie kobiecości, umiejętność robienia dobrego wrażenia. - Polki są multitaskerkami". Jestem w stanie udzielać Panu wywiadu, równo cześnie gotując dla dzieci - mówi Olga Kozierowska, pytana, jak pogodzić tworzenie własnejfirmyz wychowaniem dzieci. - To wszystko wymaga oczywiście życia z ka lendarzem w dłoni. Ale najważniejsze jest pozytywne nastawienie. A dziecko dodaje dużo sił i wiary w siebie. - W mojej branży często pracuje się 24 godziny na dobę. Rodzina cierpi - przy znaje detektyw Matyszczak. - Nie dałabym rady tego robić bez wsparcia babć. Z kolei słabością wielu kobiet, zdaniem Mellibrudy, jest to, że potrafią być groź niejsze dla swoich konkurentek niż kon kurentów. Taki atawizm. Widzą rywalkę i usiłują ją przepędzić. To akurat dotyczy bardziej pracy w korporacji niż na swoim. Ale słabych punktów jest więcej. - Kobiety za dużo myślą, poświęcają zbyt wiele uwagi scenariuszom negatywnym - mówi Kozierowska. - Uważają, że same najlepiej wszystko potrafią. Problem poja wia się, gdy w biznesie trzeba zrobić kolej ny krok. Kobieta po otwarciu restauracji będzie ją dopieszczać, a mężczyzna za cznie myśleć o otwieraniu kolejnych czy franczyzie. To strategia pawia kontra stra tegia mrówki - tłumaczy. Potwierdza to Justyna Garstecka, któ ra właśnie zmusiła się, by zmienić w swej firmie strukturę organizacyjną, scedować kompetencje na innych. - W pewnym mo mencie człowiek nie jest w stanie samemu czytać wszystkich maili. Goniłam w pięt kę - przyznaje. Teraz skupia się na najważ niejszych sprawach. Dużą pomocą i źródłem motywacji jest dla niej mąż. Sukces pań mających takie wsparcie nie dziwi psychologów, bo rów nowaga jest pożądana w naturze. Kobieta i mężczyzna, kiedy połączą siły, świetnie się uzupełniają. Tak powstał Solaris małżeństwa Solange i Krzysztofa jalne traktowanie? rcie dla kobiet? ważam, by było potrzebne, wet obraźliwe. żuję się gorsza". w banku kredyt na działalność gospodar czą niż mężczyźni. - Specjalne traktowanie? Oddzielne wsparcie dla kobiet i mężczyzn? Nie uwa żam, by nam było potrzebne. To nawet ob raźliwe. Nie czuję się gorsza - mówi Gar stecka, choć wie, że wśród innych pah jej teza może być niepopularna. Nigdy w życiu W ubiegłym roku do założycielki Mother hood zgłosił się fundusz inwestycyjny. Garstecka przestraszyła się. Szybszy roz wój - OK. Ale mogłaby stracić nad firmą kontrolę, a wciąż myśli o niej jak o swoim czwartym dziecku. Nie jest na to gotowa. Na razie celem są więc kolejne produkty ( może bielizna dla dzieci") i ekspansja za graniczna. Głównie do Skandynawii, gdzie podobne towary są pięciokrotnie droższe, a wzornictwo wydaje się zadziwiająco skost niałe. Za dwa-trzy lata połowa przychodów Motherhood (w 2012 roku wyniosły 3,4 mln zł, prawie o 50 proc. więcej niż rok wcześniej) ma przypadać na rynki za graniczne. W tym czasie spółka powinna wejść na NewConnect. Takie są plany. Anna Zakrzewska, właścicielka afry kańskiego ośrodka tanecznego Uanga, klientów ma na razie setkę. Ale już myśli o kolejnym punkcie w Warszawie. - Nie od czuwam kryzysu - mówi też Monika Ma tyszczak z biura detektywistycznego. - Im więcej o nim mówią w mediach, tym ja mam więcej pracy. Muszę wydłużać ter Justyna Garstecka zaczęła od produkcji miny wykonania zlecenia, bo nie jestem nieznanych w Polsce poduszek dla kobiet w stanie brać się za nie od razu po podpi w ciąży. Dziś jej spółka Motherhood saniu umowy. sprzedaje już na rynkach zagranicznych. - Czy żałuję przejścia na swoje? - Iwona Olszewskich czy firma Ireny Eris, któ Alchimowicz, właścicielka salonu Pięknorą wspiera na co dzień jej mąż Henryk teka (w planie ma założenie kolejnych czte Orfinger. rech) nie zastanawia się ani chwili nad od Coraz więcej jest organizacji, stowarzy powiedzią: - Nigdy w życiu. Wreszcie czuję szeń, a nawet portali (np. Mambiznes.pl, się wolna i w pełni niezależna. Rowniwpracy.gov.pl, Kobietawbiznesie. Sylwia Kucharczyk też nie żałuje. Ale com.pl), które mają pomagać paniom swojej firmy remontowej nie zamierza w rozkręceniu interesu i podtrzymywać bardziej rozwijać. Wystarczy jej to, co ma. je na duchu. Organizacje te narzekają, że - W tej branży trudno dopilnować jako choć dużo mówi się o polityce prorodzin ści, nie doglądając wszystkiego samemu nej, to brakuje lokalnego wsparcia dla ko na miejscu - tłumaczy. biecych biznesów, ułatwień w pozyskiwa I trudno pozbyć się wrażenia, że taka niu lokali, szkoleń itp. kobieca ostrożność wcale nie musi być Ale w tej kwestii zdania są podzielo wadą. Unijna komisarz ds. konkurencji ne nawet wśród samych bizneswoman, zauważyła kiedyś: Nie byłoby wielkie a dyskryminacja ma różne oblicza. Uwa gofinansowegokrachu w 2008 roku i tak ża się np., że kobiety - ponieważ uchodzą ciężkiego kryzysu, gdyby zamiast Lehman za znacznie ostrożniejsze - łatwiej dostają Brothers istniał Lehman Sisters".

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

Myślisz o założeniu własnej firmy, ale brakuje ci pomysłu na jej profil?

Myślisz o założeniu własnej firmy, ale brakuje ci pomysłu na jej profil? Kobiecy biznes Myślisz o założeniu własnej firmy, ale brakuje ci pomysłu na jej profil? Masz dość pracy dla kogoś i chcesz pracować na własny rachunek? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Jak trafnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Co obiecali sobie mieszkańcy Gliwic w nowym, 2016 roku? Sprawdziliśmy

Co obiecali sobie mieszkańcy Gliwic w nowym, 2016 roku? Sprawdziliśmy Opublikowano na Miasto Gliwice (https://www.gliwice.eu) Źródłowy URL: https://www.gliwice.eu/aktualnosci/miasto/obiecuje-sobie-ze Obiecuję sobie, że Obiecuję sobie, że Obiecuję sobie, że Tradycyjnie z

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych.

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych. Witaj! W poprzedniej części pisałem o tym jak ważne jest to, aby strona internetowa wyposażona była w odpowiednie narzędzia do zbierania adresów e-mail potencjalnych klientów. Zebrana w ten sposób baza

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

AUDIO A2/B1 IDZIEMY NA ZAKUPY! (wersja dla studenta)

AUDIO A2/B1 IDZIEMY NA ZAKUPY! (wersja dla studenta) AUDIO A2/B1 IDZIEMY NA ZAKUPY! (wersja dla studenta) 1. Przed przeczytaniem proszę pomyśleć nad pytaniami i napisać odpowiedzi: 1. Czy lubisz robić zakupy? Co najczęściej kupujesz? Gdzie? 2. Co myślisz

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Czwórka z plusem PROJEKTU

Czwórka z plusem PROJEKTU Szkoła Podstawowa nr 4 Wyspiańskiego 5 32-050, Skawina ORGANIZATOR PROJEKTU Numer 4 04/17 PARTNER Witamy Was w ostatnim już w tym roku szkolnym numerze gazetki ''. Zapraszamy do współpracy w następnym

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale:

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: lex.blog Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: - nie masz czasu, - wiedzy i doświadczenia w promocji biznesu prawniczego, - nie masz czasu ani ochoty na naukę obsługi tego narzędzia,

Bardziej szczegółowo

JAK BYĆ SELF - ADWOKATEM

JAK BYĆ SELF - ADWOKATEM JAK BYĆ SELF - ADWOKATEM Opracowane na podstawie prezentacji Advocates in Action, Dorota Tłoczkowska Bycie self adwokatem (rzecznikiem) oznacza zabieranie głosu oraz robienie czegoś w celu zmiany sytuacji

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Polacy na zakupach. Ankieta Money.pl

Polacy na zakupach. Ankieta Money.pl Polacy na zakupach. Ankieta Money.pl Polacy w sklepie zapominają o tradycji O kupnie auta czy komputera nie decydują już tylko mężczyźni. Panowie coraz częściej odpowiadają za codzienne zakupy w domu.

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Widziały gały co brały

Widziały gały co brały Widziały gały co brały KATARZYNA JEZIERSKA-TRATKIEWICZ Widziały gały co brały Uwagi autorki i wydawnictwa Wszystkie informacje zawarte w tej książce zostały przez autorkę starannie zebrane i przygotowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Autor: Elizaberh Gnocco Tytuł: Gotowa na sukces Wydanie I Data: 17.11.2011 ISBN: 978 83 7701 294 9 Projekt okładki: Piotr Łabuz Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Stołeczny klient kocha eko

Stołeczny klient kocha eko Stołeczny klient kocha eko data aktualizacji: 2015.09.17 Cztery hale w warszawskiej starej fabryce Norblina tętnią certyfikowanym, ekologicznym życiem. Klientów i wystawców wciąż przybywa. Pomysł pojawił

Bardziej szczegółowo

Chłopcy i dziewczynki

Chłopcy i dziewczynki Chłopcy i dziewczynki Maja leżała na plaży. Zmarzła podczas kąpieli w morzu i cała się trzęsła. Mama Zuzia owinęła ją ręcznikiem. Maja położyła się na boku i przesypuje piasek w rączce. Słońce razi ją

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Opinie o serwisach parentingowych. Raport przygotowany dla

Opinie o serwisach parentingowych. Raport przygotowany dla Opinie o serwisach parentingowych Raport przygotowany dla Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone w dn. 11-20.02.2011 wśród internautów korzystających z serwisu parenting.pl. Łącze do ankiety

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

Ile internauci wydadzą na święta wielkanocne Wyniki badania Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Ile internauci wydadzą na święta wielkanocne Wyniki badania Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Ile internauci wydadzą na święta wielkanocne Wyniki badania Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, marzec 2008 Internauci na święta wielkanocne wydadzą mniej niŝ 500 złotych. Tylko niewielki

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo Tytuł: Magia 5zł Autor: Wydawnictwo: Gastół Consulting Miejsce wydania: Darłowo Data wydania: 1 września 2011 roku Nr wydania: Wydanie II - poprawione Cena: publikacja bezpłatna Miejsce zakupu: ekademia.pl

Bardziej szczegółowo

PERSONA. PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: minut

PERSONA. PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: minut Opiszcie Waszego Użytkownika uwzględniając jak najwięcej szczegółów. Obserwujcie, rozmawiajcie, pytajcie by stworzyć profil Użytkownika jak najbliższy rzeczywistości. Możecie dodać informacje wykraczające

Bardziej szczegółowo

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020 Prezentacja Małgorzata Hornicka Bad Freienwalde Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Uczestnicząc w programie Erasmus + odbyłam

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

PERSONA. PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: minut

PERSONA. PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: minut Opiszcie Waszego Użytkownika uwzględniając jak najwięcej szczegółów. Obserwujcie, rozmawiajcie, pytajcie by stworzyć profil Użytkownika jak najbliższy rzeczywistości. Możecie dodać informacje wykraczające

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw.

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Koszmar Zdrady Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Przejmij stery swojego życia. 1 Czy mój partner jest mi wierny?

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Nasz klient, nasz Pan?

Nasz klient, nasz Pan? przemyślane rozwiązania Nasz klient, nasz Pan? Nazwa przykładowego klienta Nie Propozycja ściemniaj! współpracy Co podać? 5 powodów dla których miałbym tu coś zamówić Mniejszy lub większy kryzys spotka

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Ostatnio beskidzcy górale wyrazili taką opinię:

Ostatnio beskidzcy górale wyrazili taką opinię: Plan wykładu Urlop dziś Role współczesnych kobiet i mężczyzn Wakacje a podział ról Bilans zysków i strat Teoria wymiany na wakacjach Komunikacja mężczyzn i kobiet Jak przygotować się wcześniej do wakacji?

Bardziej szczegółowo

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Przemek Szczęch wita na dzisiejszej prezentacji pt. Szybki rozwój biznesu online Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Kim jestem, i moja historia od początku.. Wszystko zaczęło się od TWRPS Ebizneskurs.pl

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

AUDIO A2/B1 SKĄD SIĘ BIORĄ STEREOTYPY? (wersja dla studenta)

AUDIO A2/B1 SKĄD SIĘ BIORĄ STEREOTYPY? (wersja dla studenta) AUDIO A2/B1 SKĄD SIĘ BIORĄ STEREOTYPY? (wersja dla studenta) 1. Przed przeczytaniem tekstu proszę napisać odpowiedzi na pytania: 1. Co to są stereotypy? 2. Czy mogą być pozytywne stereotypy? Jeśli tak,

Bardziej szczegółowo

Każdy lubi mieć poczucie, że zrobił dobry interes. Nabiera to szczególnego wymiaru, kiedy rozmawiamy o dużych pieniądzach.

Każdy lubi mieć poczucie, że zrobił dobry interes. Nabiera to szczególnego wymiaru, kiedy rozmawiamy o dużych pieniądzach. 2 Każdy lubi mieć poczucie, że zrobił dobry interes. Nabiera to szczególnego wymiaru, kiedy rozmawiamy o dużych pieniądzach. A umówmy się wzięcie kredytu wiąże się z dużymi kosztami dla Ciebie jako kredytobiorcy.

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest?

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest? Dziennikarstwo obywatelskie Czym jest? Dziennikarze obywatelscy Kim są? Dziennikarstwo obywatelskie......to rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez nieprofesjonalnych dziennikarzy w interesie społecznym.

Bardziej szczegółowo

Przy Tesco umyją ci auto

Przy Tesco umyją ci auto Przy Tesco umyją ci auto 2011-02-16 16:32 aktualizacja: 2011-02-16 16:32 Przy marketach Tesco w całym kraju powstaną bezdotykowe myjnie na licencji wrocławskiej firmy Auto-Spa. Pierwsza myjnia w barwach

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Aportuj.pl - dobry pomysł i wykonanie

Aportuj.pl - dobry pomysł i wykonanie email: hasło: Zaloguj rejestracja StartWiadomościPomysł na biznespolak potrafihistorie sukcesustartupporadnikibiznesplanzakładam firmęniezbędnikforum Strona Główna Wiadomości Aportuj.pl - dobry pomysł

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Celem Alvias jest poprawa warunków pracy polskich Opiekunek. Osób Starszych w Niemczech oraz zwiększenie szans na dobrą i

Celem Alvias jest poprawa warunków pracy polskich Opiekunek. Osób Starszych w Niemczech oraz zwiększenie szans na dobrą i Wywiad z Dr. Iną Alber - socjologiem na Uniwersytecie w Getyndze / badającą stosunki polsko - niemieckie, m.in. pod kątem opieki nad osobami starszymi. Celem Alvias jest poprawa warunków pracy polskich

Bardziej szczegółowo

Biznes Z Owocem Noni

Biznes Z Owocem Noni Biznes Z Owocem Noni Nie da się ukryć, że owoc noni jest coraz bardziej znany i doceniany przez coraz większą liczbę ludzi. Prawdą jest również, że coraz więcej firm zajęło się produkcją soku z tego owocu.

Bardziej szczegółowo

Osoby starsze o sprawowaniu opieki nieformalnej nad seniorem w Polsce

Osoby starsze o sprawowaniu opieki nieformalnej nad seniorem w Polsce Badanie realizowane w ramach Finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

HOTEL COMFORT BERNAU 3* gościnność po niemiecku

HOTEL COMFORT BERNAU 3* gościnność po niemiecku Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020 HOTEL COMFORT BERNAU 3* gościnność po niemiecku Prezentacja Karolina Kowacka Comfort Hotel Bernau*** Praktyki odbywałam w 3* Hotelu Comfort

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje zakupu prezentów świątecznych 2016

Zwyczaje zakupu prezentów świątecznych 2016 Zwyczaje zakupu prezentów świątecznych 2016 - planowanie zakupu, powody wyboru, rodzaje produktów Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel.

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Copyright by Paweł Kowalski & e-bookowo Projekt okładki: Paweł Kowalski ISBN 978-83-7859-269-3 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym?

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Czy to, co masz, działa jak marka? 1. Marka potrafi samodzielnie przyciągać nowych klientów 2. Marka potrafi uzasadnić cenę, którą chcemy dostać 3. Marka

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Polish ND40 Start your own Business p.2 &3 Czy chciałbyś rozpocząć własną działalność gospodarczą? Wielu ludzi rozważa otworzenie własnego biznesu. Znają historię

Bardziej szczegółowo

Transkrypcja wideo: Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Q&A

Transkrypcja wideo: Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Q&A Transkrypcja wideo: Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Q&A https://www.youtube.com/watch?v=l2zfm4p9uyi Anna Pisu - infakt.pl: Cześć! Witamy w kolejnym odcinku księgowego Q&A infaktu. Dzisiaj temat

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN BIZNES PLAN W swojej pracy przedstawię biznes plan dla firmy internetowej. Obszarem mojej działalności będzie miasto Opole. 1. Planuje się zająć usługami internetowymi zanotowanymi poniŝej. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Dorota Dominik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 13 marca 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW Jeżeli decydujemy się na założenie nowego biznesu, powinniśmy poświęcić trochę czasu na rozwinięcie naszych pomysłów z tym związanych. Jedną z największych zalet bycia przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie?

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie? CZAS PRZYSZŁY GRY 1. Gra ma na celu utrwalenie form i zastosowania czasu przyszłego niedokonanego i dokonanego. Może być przeprowadzona jako gra planszowa z kostką i pionkami, albo w formie losowania porozcinanych

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

SKLEPYTUTAJ platforma handlowa SKLEPYTUTAJ pierwszej prawdziwej wyszukiwarce sklepów w Polsce Targuj się Towar na żądanie bez rejestracji

SKLEPYTUTAJ platforma handlowa SKLEPYTUTAJ pierwszej prawdziwej wyszukiwarce sklepów w Polsce Targuj się Towar na żądanie bez rejestracji Portal SKLEPYTUTAJ to potężna platforma handlowa zapewniająca perfekcyjną komunikację między użytkownikami. Będąc w SKLEPYTUTAJ masz szansę na stały wzrost liczby klientów. Nasza firma oferuje szereg korzyści

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Nazwa projektu: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Cele programu: PROJEKT Zespół Szkół Zawodowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu Adres: 06-300 Przasnysz Ul. Mazowiecka 25 tel.(0-29)752-23-00 Nazwa projektu: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 1. Identyfikacja zjawiska

Bardziej szczegółowo