Tytu³ gazety: BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA Data wydania: Czêstotliwo æ: Dwutygodnik Nak³ad: Rodzaj: ogólnopolska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytu³ gazety: BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA Data wydania: 2013-03-04 Czêstotliwo æ: Dwutygodnik Nak³ad: 39000 Rodzaj: ogólnopolska"

Transkrypt

1 Mokate - Monitoring mediów Oto nowa generacja kobiet. Są odważne, wiedzą, czego chcą s.50

2 Mokate - Monitoring mediów W szpilkach po plaży W czasach PRL-u musiały kombinować, jak zdobyć żywność spod lady. W kryzysie wzięły się za biznes. Własną firmę prowadzi już milion Polek, co lokuje nas w czołówce Europy s.50

3 Mokate - Monitoring mediów.^naaaaflnaatm Iwona Alchimowicz, jeszcze pracując w korporacji, obserwowała dramaty zwalnianych znajomych. - Na swoim czuję się wolna i niezależna - mówi dzisiaj właścicielka salonu urody Pięknoteka.

4 Mokate - Monitoring mediów I ^

5 Mokate - Monitoring mediów młode matki, dla których po porodzie nie ma już stanowiska pracy, a wydatki przy dziecku ostro rosną. Inne nie chcą już wracać do toksycznego świata korpora cji. Zakładają e-sklepy, otwierają restaura cje, przedszkola, organizują eventy, pro dukują odzież, zabawki. Ale coraz częściej biorą się też za interesy uznawane dotąd za domenę mężczyzn (choć ci ostatni na dal dominują w większych przedsiębior stwach). Kobiecej ofensywie sprzyja to, że ry nek średniego i małego biznesu to w Pol sce wciąż ogromne pole do zagospodaro wania. - Przyczyny rozkwitu kobiecego obiety. W tej dziedzinie jesteśmy w abso biznesu? Bycie na swoim, które daje więk lutnej czołówce Europy. I nawet nie cho szą elastyczność i pozwala lepiej godzić dzi o urodę, którą niegdyś sławił Andrzej zarobkowanie z wychowaniem dziecka. Rosiewicz w piosence Najwięcej witaminy Negatywne doświadczenia z pracy najem mają polskie dziewczyny". Chodzi o biznes. nej, często związane z dyskryminacją. Sil Garść danych. O ile w 2006 roku na potrzeba samodzielności. Postępująca 45,5 proc. nowych firm, zatrudniających emancypacja - Anna Tarnawa z PARP wy pracowników najemnych, było zakłada mienia je jednym tchem. I dorzuca jeszcze: nych przez kobiety, o tyle w roku Polki mają zaradność we krwi. To po cza kobiece biznesy stanowiły już większość sach wojen czy komunizmu, gdy musiały - 50,4 proc. (dane GUS). W statystykach kombinować - choćby jak zdobyć żywność OECD w ostatnich latach pod względem spod lady. ubiznesowienia" kobiet plasujemy się w pierwszej trójce państw UE. Co by tu uszyć? Zaskakujące? Zapewne, bo przeciętny Utrata pracy jest dramatem. Ale też szan Polak kojarzy z reguły tylko kilka nazwisk są. Obecny kryzys to paradoksalnie dobry krajowych bizneswoman - tych z list naj czas, by założyć własny biznes, bo dopiero bogatszych, jak Teresa Mokrysz z Mokate, podbramkowa sytuacja wyzwala nowe siły Irena Eris czy Grażyna Kulczyk. Może do i pomysły. Zmusza kobiety - zwykle ostroż tego dorzuci jeszcze jakąś celebrytkę, jak ne i zachowawcze - by poszły do przodu. choćby Joannę Przetakiewicz z jej odzie Justyna Garstecka, pracując w koncer żową La Manią. Tymczasem własną dzia nie medialnym Warner Bros., wprowadza łalność prowadzi już ponad milion Polek. ła na polski rynek bestsellery jak Harry - Ten boom się dopiero zaczyna, na Potter" i Władca pierścieni". W kryzysie, naszych oczach odbywa się rewolucja podczas reorganizacjifirmy,straciła posa - mówi Olga Kozierowska, pomysłodaw dę. Została z niczym, mając dwoje dzieci, ca marki wspierającej przedsiębiorczość w tym jedno niepełnosprawne. kobiet Sukces pisany szminką" i również I wtedy przypomniała sobie, jak w cza bizneswoman (a także dziennikarka i nie sie zagrożonej ciąży, gdy musiała sporo le gdyś dobrze zapowiadająca się skrzypacz żeć, ulgę przynosiła jej ściągnięta z Amery ka). - Pojawiła się nowa generacja kobiet. ki poduszka w kształcie wydłużonej litery Są odważne, wiedzą, czego chcą. C". Takich poduszek, które podpierają brzuch i odciążają kręgosłup, w Polsce nie Solarium od męża dało się nigdzie kupić. Były co najwyżej Jeszcze w latach 90. prawdziwy kobiecy wałki wypełnione styropianem. biznes reprezentowały u nas głównie te Jest rok Garstecka postanawia rodaczki, które dawno wyjechały za gra szyć podobne poduszki jak te zagranicz nicę i zbiły tam majątek - jak szwedzka ne, tylko jeszcze lepsze. Pruje jedną za królowa nieruchomości Wonna I de Jong drugą i analizuje zawartość. Silikonowe (właściwie Iwona Koziarek z Przasnysza), kulki wydają jej się za twarde, więc za Barbara Piasecka-Johnson czy Martha stępuje je włóknami przypominającymi Stewart, właścicielka medialnego impe puch. Rozpoczyna produkcję w domu ro rium w USA. W Polsce bywało najwyżej dziców w Wólce Pełkińskiej pod Jarosła tak, że zamożny mąż fundował żonie za wiem na Podkarpaciu, inwestując 50 tys. zł kład fryzjerski, solarium czy sklep z ciu odprawy z Warner Bros. Na początku czu chami - żeby się czymś zajęła". je się zagubiona. Nigdy nie pracowała - Jeszcze kilka lat temu patrzono na przy produkcji czy sprzedaży. Dzwoni do mnie ze zdumieniem. Ma męża, dzieci, fabryki i mówi, że chce kupić maszynę. więc po co chce to robić? Chce coś komuś - Do czego? - słyszy. - Do szycia. - Ale do udowodnić? - wspomina Kozierowska, któ szycia czego? ra w styczniu ubiegłego roku urodziła bliź Zaczyna od dwóch produktów - po niaki, a już w lipcu założyła kolejną spółkę. duszki do karmienia i dla kobiet w ciąży. Dziś taki scenariusz nie dziwi. Za wła Wkrótce staną się przebojem w Polsce sny biznes w trudnych czasach biorą się i wypromują wymyśloną przez Garstecką markę Motherhood. Ale wcześniej musi się przekonać, że sama wiara, iż dobry pro dukt sam się sprzeda, to błędna kalkulacja. Sklepy niechętnie rozmawiają z kimś, kto mało znaczy na rynku i ma tylko dwa pro dukty. Bo łatwiej zamówić dużą partię raz w miesiącu i mieć z głowy. Gdy magazyn poduszek pęka już w szwach i przychodzi zwątpienie, sieć Smyk przyjmuje testowo trochę towaru. - Zrobili to pewnie dlatego, bym już przestała codziennie dzwonić i się naprzykrzać - wspomina. Gdy po kilku dniach telefonuje do Smy ka, słyszy, że sporo się sprzedało. - Ale pani tego sama nie wykupiła? - przedstawiciel ka firmy wietrzy często stosowany przez dostawców trik, mający zachęcić sklep do przyjęcia większych partii towaru. Stopniowo firma rośnie. Najpierw zaj muje jeden dom, potem dodatkowo dru gi, trzeci. Niedawno zostały wynajęte biuro i magazyn w samym Jarosławiu. Właściciel ka dojeżdża tam z Warszawy, gdzie miesz ka. Zatrudnia już 25 osób, a produkty Motherhood trafiają do Niemiec, Hiszpanii czy Skandynawii. I to bez większej promo cji. W Niemczech rozprowadza je miesz kająca tam Polka. Gdy była w ciąży, sama z nich skorzystała i się zachwyciła. Pozamiataj szkło z sufitu Duża liczba firm prowadzonych przez ko biety to także efekt tzw. szklanego sufitu. Panuje przekonanie, że kobieta nie jest najlepszym kandydatem na stanowisko kierownicze, które wymaga dużego zaan gażowania. Bo wkrótce pójdzie na urlop macierzyński, a potem będzie brać zwol nienia na dziecko. W ten sposób pojawia się problem z awansem na lepiej płatne posady. To zresztą nie tylko polski problem. Nawet jeśli kobieta przebije szklany sufit - i tak wszyscy oczekują, że zamiecie po sobie szkło" - pisała była maklerka Barba ra Stcherbatcheff, autorka głośnej ostatnio książki City Girl" poświęconej światu lon dyńskiej finansjery. Anna Zakrzewska pracowała w war szawskiej firmie zajmującej się human resources. Szefami byli faceci. Zawsze dostawali lepszych klientów. Gdy szła na spotkanie z ważniejszym kontrahentem i w grę wchodziły większe pieniądze, mu siał jej towarzyszyć mężczyzna. Kiedy coś w biznesie szło słabiej, rozmowy motywa cyjne wyglądały inaczej niż w przypadku jej kolegów. Musisz lepiej pracować" - słyszała. Jest rok Zakrzewska wraca z ur lopu macierzyńskiego, firma składa jej propozycję pracy na znacznie gorszych warunkach. Odmawia. Ryzykuje i podej muje decyzję, by zająć się zawodowo swo ją pasją - tańcem afrykańskim. Wynajmu je lokal w starej kamienicy na stołecznej Pradze i otwiera Afrykańską Szkołę Ruchu i Tańca Uanga. Potem rozszerza program o naukę gry na bębnach czy gotowania po-

6 Mokate - Monitoring mediów traw z Czarnego Lądu. Jejfirmazmienia się z klasycznej szkoły w punkt spotkań dla Polaków i cudzoziemców zafascynowa nych kulturą Afryki. Iwona Alchimowicz z sieci komórkowej Orange nie narzekała na złe traktowanie ani szklane sufity. Jako szef sprzedaży dla ma łychfirmzajmowała bardzo wysokie stano wisko. Jedno z najważniejszych w firmie. Pierwszy raz zaczęła myśleć o własnym biz nesie dopiero, gdy Orange łączył się kilka lat temu z TP SA. Pracę straciło wtedy wie lu jej przyjaciół, dobrych fachowców. Alchi mowicz widziała ich dramaty - mieli rodzi ny, wielkie kredyty. Pomyślała: mnie też to kiedyś może spotkać. Atmosfera w korpo racji w czasach kryzysu nie jest fajna. Wo kół sfrustrowani ludzie, ogromna presja i stres, ciągłe zmiany, układy, upadek auto rytetów. Żadna przyjemność. Ale zapalnik zdetonowali przełożeni, blokując jej projek ty. Z powodów finansowych. Alchimowicz rzuciła papierami i w ten sposób - kosztem 70 tys. zł z oszczędno ści - powstał w zeszłym roku w Warszawie Salon Urody i Medycyny Estetycznej Pięknoteka. Można tu i powiększyć sobie usta kwasem hialuronowym, i zorganizować wieczór panieński. Ostatnio rozszerzyła działalność o sprzedaż ekskluzywnej bie lizny. Właścicielce przydaje się doświad czenie z korporacji. Choćby umiejętność tworzenia biznesplanu, modeli operacyj nych czy łatwość nawiązywania kontaktów z klientami. - Gdy prowadzisz własną firmę, masz ten luksus, że możesz zabrać do pracy dziecko. W korporacji zwykle jest to nie do pomyślenia - mówi Zakrzewska. - Poza tym sprzedajesz własny produkt, o którym wiesz, że jest dobry. A w koncernie często musisz wciskać z uśmiechem ludziom coś beznadziejnego. To nie znaczy, że nowy biznes to idylla. Pojawiają się chwile zwątpienia. Alchimo wicz, przyzwyczajona do korporacyjnej punktualności i poświęceń (nieraz w nocy trzeba było robić prezentację, by zdążyć na rano na spotkanie z zarządem), nie mo gła zrozumieć, jak klientki mogą bez słowa w ostatniej chwili rezygnować z umówio nych zabiegów. Albo po prostu nie przy chodzić i nawet nie odbierać telefonów. - Traktują mój salon jak wizytę u szewca - myślała. z czasów wojen czy komunizmu, gdy musiały kombinować, jak zdobyć towar spod lady. wania ścian czy prac przy hydraulice. Kilka lat temu zapanowała wręcz moda na coś takiego. Wtedy m.in. Alicja Smuk i Irena Kucharska założyły we Wrocławiu Remon tową Ekipę Damską Redam, w stolicy zaś Greta Parobczyk i Beata Krupianik stwo rzyły Glorię Remonty. - Kobiety nie piją w pracy, są solidniej sze, dokładniejsze, przywiązują większą wagę do szczegółów - mówi Sylwia Kuchar Kobiety na traktory Zdarzają się też kobiece firmy zakładane czyk, która od ośmiu lat prowadzi firmę z przekory. Tworzone dla innych kobiet Budles. Świadczy usługi remontowe i wy i trochę na przekór mężczyznom. W bran kończeniowe w mieszkaniach i domach. Nie pogardzi wykonaniem mebla czy na żach dotąd zastrzeżonych dla facetów. Mocno kontrowersyjny teledysk Ben- prawami elektronicznymi. Taka współ ny'ego Benassiego Satisfaction" pokazu czesna Irena Kwiatkowska z Czterdziesto je skąpo odziane modelki, które w rytm latka". Żadnej pracy się nie boi. I ledwie muzyki obsługują piły i wiertarki. W rze wyrabia z zamówieniami. - Kryzys? Jaki czywistości może aż tak to nie wygląda, ale kryzys? Może dla tych, co mają dwie lewe prowadzone przez kobietyfirmyremonto ręce - dziwi się. we wysyłają żeńskie załogi np. do układa Pytanie o reakcję mężczyzn lekko ją iry nia kafelków i paneli podłogowych, malo- tuje. - No, w Polsce czasem wywalają gały. - Pojawiła się nowa generacja kobiet. Odważne, wiedzą, czego chcą - mówi Olga Kozierowska, pomysłodawca marki Sukces pisany szminką". Ale na Zachodzie nikogo nie zaskakuje ko bieta z takim zajęciem - mówi. To właśnie u nas unikniesz niedwu znacznych komentarzy i dowcipów o blon dynkach oraz lekceważącego stosunku do płci pięknej przez prowadzącego szkolenie nieprofesjonalnego instruktora" - można przeczytać na stronie Kobiecej Akademii Jazdy Elkonekt w Płocku. - Żeby przeła mać stereotypy dotyczące kobiet za kie rownicą, nasze kursy są prowadzone wy łącznie przez kobiety, a co za tym idzie w 100 proc. bezstresowo" - zachęca szko ła jazdy. Podobne usługi oferowane są już w każdym większym mieście. Katarzyna Frendl, redaktor naczelna pierwszego polskiego portalu motoryza cyjnego dla kobiet Motocaina.pl, założy ła go, bo doszła do wniosku, że przecież aż 40 proc. kupujących auta to panie. Wzięła unijną dotację i dołożyła wszyst kie oszczędności. Po roku przestała dokła dać. Jej pracownicy - a raczej pracownice, bo zatrudnia same kobiety - testują auta albo motocykle, oceniają foteliki dla dzie ci, odzież czy nawigację. Ale często biologii nie da się oszukać. - Remonty? To trzeba bardzo kochać. Zniechęca brud i pył, dla kobiety waż ne jest przecież, by mieć ładne paznok cie i włosy - tłumaczy Sylwia Kucharczyk. Sama nadwerężyła sobie w pracy 0^ kręgosłup. Wiele kobiecych ekip re-

7 Mokate - Monitoring mediów montowych po jakimś czasie znika więc z rynku. Albo bierze facetów. Kucharczyk na początku zatrudniała dziewięć pań, te raz bazuje na mężczyznach. Nie ma inne go wyjścia. pów z artykułami odzieżowymi i dziecię cymi, pensjonatów, restauracji, przed szkoli czy firm zajmujących się edukacją. Ostatnio jak grzyby po deszczu wyrastają kawiarnie z miejscami do zabawy dla dzie ci. Z zasady prowadzą je kobiety. Pijesz W szpilkach po plaży kawę, czytasz gazetę, a dziecko układa za Ostatni hit to prowadzone przez kobie mek z klocków. ty biura detektywistyczne. Obok pię Polki okazały się mistrzyniami w za cioletniego doświadczenia i profesjonal gospodarowywaniu nisz. Trudno pobić nego sprzętu fotograficznego nasze atuty na rynku biżuterii wielkie sieci Wojciecha to kobiecy spryt i intuicja" - tak zachwala Kruka czy Apart Adama i Piotra Raczyń swe usługi warszawskie Biuro Detektywi skich. Dlatego Lilou Magdaleny Mousson styczne Femina, powstałe w 2010 roku. Lestang oferuje personalizowaną biżuterię Wśród usług: ustalanie miejsca pobytu - naszyjniki i bransoletki z ręcznym grawe dłużnika, prześwietlanie kontrahenta czy rowaniem. Z kolei firma Brokat, własność sprawdzanie nieuczciwych pracowników. Romy Skuzy i Bogny Pogańskiej, wyrabia I specjalność firmy: zbieranie dowodów biżuterię na bazie węgla. na zdradę. Dziękuję za zdjęcia. W sądzie Pierwszymi klientami są zwykle zna mój mąż bardzo się zdziwi" - brzmi jedna jomi. Często pomysł podpowiada życie, z referencji. np. gdy trzeba kupić jakiś produkt, a na Jej głównymi klientkami są - jakżeby rynku go brakuje. Tak było wielokrotnie inaczej - kobiety. - To dla nich stworzy w przypadku Motherhood Justyny Garstec łam biuro, choć na początku działalno kiej - najpierw poduszki ciążowe (których ści zgłaszali się do mnie głównie pano w Polsce nie było), potem przewijak lżej wie, co wydawało mi się bardzo dziwne szy i mniejszy niż dostępne w sklepach (bo - opowiada Monika Matyszczak, właści musiała dostosować go do potrzeb swojego cielka Feminy. Ale wśród siedmiorga jej niepełnosprawnego Franka). Ręczniki po pracowników są także mężczyźni. - To jawiły się w jej ofercie, kiedy mąż, kąpiąc konieczne, żebyśmy mogli dobrze wyko dziecko, nie wytrzymał: - Szyjesz tyle rze nywać usługi. Przykładowo działania na czy, a w domu nie mamy nawet porząd wyjazdach, w hotelach, ośrodkach wypo nego ręcznika, który wchłaniałby wodę. czynkowych. Układ kobieta-mężczyzna - Taki mądry jesteś? To zaprojektuj, a ja go sprawdza się fenomenalnie, dużo lepiej wprowadzę na rynek - odparła. I zapro niż np. dwóch starszych panów detekty jektował. wów. Można choćby bez problemu uda Podobnie było z Katarzyną Watkowską, wać parę - tłumaczy Matyszczak. która porzuciła pracę wfirmieubezpiecze Konkurencyjne (również stołeczne) biu niowej i założyła sklep Chusty.com.pl. Po ro Kobieta Detektyw, założone w 2001 roku mysł narodził się, gdy chustę do noszenia i szczycące się mianem pierwszego żeń dziecka musiała kupować aż na niemiec skiego na rynku, ma nawet szerszy zakres kim serwisie aukcyjnym ebay. Pomyślała: usług. Nie tylko wykrywa aktualne zdrady czemu nie ma czegoś takiego w Polsce? mężczyzn, ale i prześwietla ich przeszłość Joanna Krajewska-Godziek rozważała i testuje wierność. Chcesz wejść z kimś założenie salonu fryzjerskiego dla psów. w związek? Sprawdź, czy jest to odpowie Ale pewnego dnia mąż uparł się, by ku dzialna osoba i czy wspólna przyszłość nie pić specjalną chusteczkę, którą zauważył zaczyna się od kłamstw i niedomówień". u kogoś w kieszeni marynarki. Po prze- Czy kobiety są w tej pracy dobre? Przede wszystkim trzeba mieć stalowe ner wy, zdolności aktorskie i bardzo szybko lo gicznie myśleć. Do tego ważna jest umiejęt ność robienia zdjęć, zwłaszcza w trudnych warunkach. Pamiętam, że musiałam sie dzieć w kontenerze na śmieci albo biegać po plaży z kilkukilogramowym aparatem i w szpilkach, bo moim obserwowanym zachciało się nagle spaceru - opowiada Matyszczak. Zdarzają się kąśliwości, ale to najczęściej w internecie. - Bywa też tak, że po rozprawie czerwony ze złości mąż klientki powie parę niemiłych słów. Wiem wtedy, że dobrze wykonałam swoją robotę - uśmiecha się. W Polsce faceci czasem wywalają gały. Ale na Zachodzie jpkogo nj^zaskaluije kobieta, która się takim zajęciem. 3 Jak wynaleźć koło W niektórych dziedzinach kobiety wręcz zdominowały rynek. Należy do nich trzy czwarte firm związanych z usługami fryz jerskimi czy pralniami, większość skle Koleżanki Sylwii Kucharczyk zrobiły jej żart - zamieściły lipne ogłoszenie kobiecej ekipy budowlanej" z jej numerem komórki. Telefon zaczął się urywać. I firma faktycznie powstała. kopaniu internetu okazało się, że chodzi o tzw. poszetkę. Ponieważ taki gadżet nie był nigdzie dostępny, Joanna sama uszy ła chustkę mężowi na maszynie. Kilka po dobnych wrzuciła też z ciekawości na Alle gro. Chusteczki rozeszły się na pniu. Takie były korzenie jej sklepu internetowego Poszetka.com, który działa od półtora roku, ale już po trzech miesiącach zaczął przy nosić zyski. Pomysłem może być nawet ozdobne malowanie ścian w biurach i domach. Od 2009 roku robi to Karolina Mrowieć i jej fir ma Bajart. Chodzi nie tylko o pokoje dzie cięce pokryte wizerunkami bohaterów kreskówek. Można sobie zamówić także np. kopie dzieł mistrzów holenderskich w skali 1:1. Mrowieć tworzy teraz dla swych usług... sieć franczyzową. Sylwia Kucharczyk, absolwentka reso cjalizacji, nim została szefową ekipy re montowej, pracowała m.in. w Monarze. Czuła się wyczerpana. Firmę założyła, gdy koleżanki zrobiły jej żart. Na kobie cym portalu zamieściły rzekome ogłosze nie kobiecejfirmybudowlanej. Telefon się urywał. Kucharczyk - która zawsze lubiła majsterkować i pomagała znajomym w re montach - uznała, że skoro jest taki popyt, to trzeba spróbować. Z kolei jej konkurent ka Greta Parobczyk zfirmygloria Remon ty wzięła się za nowe zajęcie, gdy musia ła poprawiać w mieszkaniu partactwa po normalnej" męskiej ekipie. Najpierw po magała znajomym, w końcu stała się fa chowcem. Monika Matyszczak (zgodnie z no menklaturą ministry Muchy należałoby powiedzieć: detektywka) przez kilka lat pracowała w jednym z dużych biur detek tywistycznych. Miała tam częsty kontakt ze zdradzanymi kobietami. To one namó wiły ją na założenie własnej działalności. Z reguły koła nie trzeba wynajdywać. Biznes można podpatrzyć w innych kra jach i zagospodarować puste miejsce na rynku, zanim zajmie je ktoś inny. Wiele produktów odnosi sukces, bo są zwyczaj nie tańsze niż zagraniczne, a jakością im nie ustępują.

8 Mokate - Monitoring mediów Rywalkę trzeba przepędzić Kobiety i mężczyźni się różnią. Także w biznesie. Zdaniem psycholog i socjolog Joanny Heidtman ci drudzy stawiają na rywalizację i sukces. Efekt ma być natych miastowy, wszystko musi być większe. A u kobiet nie. Poza tym są bardzo kre atywne i elastyczne, szybko uczą się łą czenia wielu ról, w tym matki. Pokonują też mężczyzn optymizmem. - Wystarczy zajrzeć na fora internetowe, by dostrzec, że zdecydowana większość malkonten tów to panowie - zauważa Heidtman. - Są lepszymi dyplomatkami, mężczyź nie trudniej ukryć niechęć do kogoś - do daje Leszek Mellibruda, psycholog biz nesu. Jego zdaniem panie mają większe umiejętności społeczne, więcej empatii. Są bardziej konsekwentne, ambitne. Ist nieje coś takiego, jak kobiecy styl zarzą dzania. Z jednej strony mamy upór i zde cydowanie, a z drugiej - wykorzystywanie kobiecości, umiejętność robienia dobrego wrażenia. - Polki są multitaskerkami". Jestem w stanie udzielać Panu wywiadu, równo cześnie gotując dla dzieci - mówi Olga Kozierowska, pytana, jak pogodzić tworzenie własnejfirmyz wychowaniem dzieci. - To wszystko wymaga oczywiście życia z ka lendarzem w dłoni. Ale najważniejsze jest pozytywne nastawienie. A dziecko dodaje dużo sił i wiary w siebie. - W mojej branży często pracuje się 24 godziny na dobę. Rodzina cierpi - przy znaje detektyw Matyszczak. - Nie dałabym rady tego robić bez wsparcia babć. Z kolei słabością wielu kobiet, zdaniem Mellibrudy, jest to, że potrafią być groź niejsze dla swoich konkurentek niż kon kurentów. Taki atawizm. Widzą rywalkę i usiłują ją przepędzić. To akurat dotyczy bardziej pracy w korporacji niż na swoim. Ale słabych punktów jest więcej. - Kobiety za dużo myślą, poświęcają zbyt wiele uwagi scenariuszom negatywnym - mówi Kozierowska. - Uważają, że same najlepiej wszystko potrafią. Problem poja wia się, gdy w biznesie trzeba zrobić kolej ny krok. Kobieta po otwarciu restauracji będzie ją dopieszczać, a mężczyzna za cznie myśleć o otwieraniu kolejnych czy franczyzie. To strategia pawia kontra stra tegia mrówki - tłumaczy. Potwierdza to Justyna Garstecka, któ ra właśnie zmusiła się, by zmienić w swej firmie strukturę organizacyjną, scedować kompetencje na innych. - W pewnym mo mencie człowiek nie jest w stanie samemu czytać wszystkich maili. Goniłam w pięt kę - przyznaje. Teraz skupia się na najważ niejszych sprawach. Dużą pomocą i źródłem motywacji jest dla niej mąż. Sukces pań mających takie wsparcie nie dziwi psychologów, bo rów nowaga jest pożądana w naturze. Kobieta i mężczyzna, kiedy połączą siły, świetnie się uzupełniają. Tak powstał Solaris małżeństwa Solange i Krzysztofa jalne traktowanie? rcie dla kobiet? ważam, by było potrzebne, wet obraźliwe. żuję się gorsza". w banku kredyt na działalność gospodar czą niż mężczyźni. - Specjalne traktowanie? Oddzielne wsparcie dla kobiet i mężczyzn? Nie uwa żam, by nam było potrzebne. To nawet ob raźliwe. Nie czuję się gorsza - mówi Gar stecka, choć wie, że wśród innych pah jej teza może być niepopularna. Nigdy w życiu W ubiegłym roku do założycielki Mother hood zgłosił się fundusz inwestycyjny. Garstecka przestraszyła się. Szybszy roz wój - OK. Ale mogłaby stracić nad firmą kontrolę, a wciąż myśli o niej jak o swoim czwartym dziecku. Nie jest na to gotowa. Na razie celem są więc kolejne produkty ( może bielizna dla dzieci") i ekspansja za graniczna. Głównie do Skandynawii, gdzie podobne towary są pięciokrotnie droższe, a wzornictwo wydaje się zadziwiająco skost niałe. Za dwa-trzy lata połowa przychodów Motherhood (w 2012 roku wyniosły 3,4 mln zł, prawie o 50 proc. więcej niż rok wcześniej) ma przypadać na rynki za graniczne. W tym czasie spółka powinna wejść na NewConnect. Takie są plany. Anna Zakrzewska, właścicielka afry kańskiego ośrodka tanecznego Uanga, klientów ma na razie setkę. Ale już myśli o kolejnym punkcie w Warszawie. - Nie od czuwam kryzysu - mówi też Monika Ma tyszczak z biura detektywistycznego. - Im więcej o nim mówią w mediach, tym ja mam więcej pracy. Muszę wydłużać ter Justyna Garstecka zaczęła od produkcji miny wykonania zlecenia, bo nie jestem nieznanych w Polsce poduszek dla kobiet w stanie brać się za nie od razu po podpi w ciąży. Dziś jej spółka Motherhood saniu umowy. sprzedaje już na rynkach zagranicznych. - Czy żałuję przejścia na swoje? - Iwona Olszewskich czy firma Ireny Eris, któ Alchimowicz, właścicielka salonu Pięknorą wspiera na co dzień jej mąż Henryk teka (w planie ma założenie kolejnych czte Orfinger. rech) nie zastanawia się ani chwili nad od Coraz więcej jest organizacji, stowarzy powiedzią: - Nigdy w życiu. Wreszcie czuję szeń, a nawet portali (np. Mambiznes.pl, się wolna i w pełni niezależna. Rowniwpracy.gov.pl, Kobietawbiznesie. Sylwia Kucharczyk też nie żałuje. Ale com.pl), które mają pomagać paniom swojej firmy remontowej nie zamierza w rozkręceniu interesu i podtrzymywać bardziej rozwijać. Wystarczy jej to, co ma. je na duchu. Organizacje te narzekają, że - W tej branży trudno dopilnować jako choć dużo mówi się o polityce prorodzin ści, nie doglądając wszystkiego samemu nej, to brakuje lokalnego wsparcia dla ko na miejscu - tłumaczy. biecych biznesów, ułatwień w pozyskiwa I trudno pozbyć się wrażenia, że taka niu lokali, szkoleń itp. kobieca ostrożność wcale nie musi być Ale w tej kwestii zdania są podzielo wadą. Unijna komisarz ds. konkurencji ne nawet wśród samych bizneswoman, zauważyła kiedyś: Nie byłoby wielkie a dyskryminacja ma różne oblicza. Uwa gofinansowegokrachu w 2008 roku i tak ża się np., że kobiety - ponieważ uchodzą ciężkiego kryzysu, gdyby zamiast Lehman za znacznie ostrożniejsze - łatwiej dostają Brothers istniał Lehman Sisters".

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik www.jamowie.to Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując proszę podać nazwisko autora i adres bloga. 2 Spis Treści: Słowem wstępu:... 4 Jak zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Top Investor. Wywiad z Michałem, skalperem, który odniósł sukces. www.forexinstitute.pl. kkkk

Szkolenie Top Investor. Wywiad z Michałem, skalperem, który odniósł sukces. www.forexinstitute.pl. kkkk kkkk Szkolenie Top Investor Wywiad z Michałem, skalperem, który odniósł sukces Typowe prawnicze gadanie, czyli wyłączenie odpowiedzialności: Prezentowany materiał ma wartość wyłącznie edukacyjną i autorzy,

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Zbigniew Modrzewski PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Zbigniew Modrzewski Poradnik dla przyszłych spółdzielców Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Spis

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne WSTĘP W ostatnich miesiącach w przestrzeń publiczną wkroczyła młodzież urodzona w latach 80., ostatnich latach PRL. To oni najliczniej demonstrowali na rzecz demokratycznych przemian podczas ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko

czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko WSTĘP Informacje o publikacji PUBLIKACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA PRZEZ CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI MIESZKAŃCY-

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Mariusz Kapusta Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Jak zacząć działać i nie przestać. Spis treści Proaktywnie.pl

Bardziej szczegółowo

e-profit Starter prezentuje: 100palcow.com Czy na inwestycji w mobile można zarobić?

e-profit Starter prezentuje: 100palcow.com Czy na inwestycji w mobile można zarobić? Paweł Zaremba scenarzysta Counter Strike, opowiada o swej najnowszej misji Strona 27 wszystko o e-biznesie 5 sekund czyli jak zrobić dobre, pierwsze wrażenie Niewerbalna mowa ciała nad tym warto popracować!

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU Numer 3 (12) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / AKTUALNOŚCI / GMINA / / SAMORZĄDY / / GOSPODARKA / / NOWOŚCI / GŁOS BIZNESU PRAWO PRACY zmieniać, ale

Bardziej szczegółowo

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Numer 1 (5) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier PIOTRA NAJSZTUBA Budżet Poznania pod lupą DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Martyna Ubych. - Redaktor naczelna czasopisma i portalu branżowego. Alterbusiness.info

Martyna Ubych. - Redaktor naczelna czasopisma i portalu branżowego. Alterbusiness.info 1 OD REDAKCJI Trzymacie w dłoni pierwszy numer czasopisma Alterbusiness.info kwartalnego periodyku publikowanego dla osób, firm i instytucji zaangażowanych w biznes, zwany potocznie alternatywnym. Biznes

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Jak pracować ze zdolnymi?

Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców Marcin Braun, Maria Mach Poradnik dla nauczycieli i rodziców Marcin Braun Maria Mach Warszawa, 2012 Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 Reklama Reklama Reklama Reklama Drodzy Czytelnicy, Od redakcji Bezpłatny magazyn Redaktor

Bardziej szczegółowo

Startup WOM. maciej oleksy TO TYLKO POCZĄTEK TRENDY W ZARZĄDZANIU EFEKTYWNE PROGRAMY PARTNERSKIE MARCIN ŁUKIAŃCZYK UKRYTY POTENCJAŁ WIRTUALNY OKUP

Startup WOM. maciej oleksy TO TYLKO POCZĄTEK TRENDY W ZARZĄDZANIU EFEKTYWNE PROGRAMY PARTNERSKIE MARCIN ŁUKIAŃCZYK UKRYTY POTENCJAŁ WIRTUALNY OKUP WSZYSTKO O e-biznesie MARZEC 2013 UKRYTY POTENCJAŁ ALICJA ZBYTNIEWSKA MAREK DORNOWSKI WIRTUALNY OKUP Foto: Archiwum własne autora maciej oleksy Startup MA ZArabiać WOM TO TYLKO POCZĄTEK Marek gawdzik TRENDY

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Jak analizować raporty finansowe spółek? System "made in house" inspiracją do budowy własnego systemu HFT

Jak analizować raporty finansowe spółek? System made in house inspiracją do budowy własnego systemu HFT ISSN 2081-9501 NUMER 14 W POSZUKIWANIU NOWEGO LIDERA HOSSY M O D E L CA P M W P R A K TY C E PRODUKTY STRUKTURYZOWANE LUKI CENOWE DWA METALE JEDNA CENA? Jak analizować raporty finansowe spółek? System

Bardziej szczegółowo

Sven Hannawald: Z nieba do piekła. Marcin Broda: przykłady, przykłady, przykłady. Mikrobiznes. w mikroskali

Sven Hannawald: Z nieba do piekła. Marcin Broda: przykłady, przykłady, przykłady. Mikrobiznes. w mikroskali Sven Hannawald: Z nieba do piekła Marcin Broda: przykłady, przykłady, przykłady Mikrobiznes w mikroskali Spis treści Krótko i na temat Obama BlackBerry, Merkel Nokia 04 Google wkracza na podniebny rynek

Bardziej szczegółowo