Inwestuj w innowacje!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestuj w innowacje!"

Transkrypt

1 RAPORT

2 i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach

3 Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje inwestorskie 10 Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych oczami inwestorów indywidualnych 11 Komunikacja spółki z inwestorami 15 Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych 18 Inwestuj w innowacje! - potencjał dla innowacji 21 Czym się kierują inwestorzy przy wyborze konkretnego projektu? 22 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 25 Dolnośląski Park Technologiczny T-Park 26 Innowacyjność, technologia i konkurencyjność to terminy, które w kontekście rozwijającego się rynku inwestycyjnego powodują coraz więcej wątpliwości. Pomimo intensyfikacji działań zmierzających do osiągnięcia względnej adaptacji modeli biznesowych przedsiębiorstw na rynku komercjalizacji osiągnięć naukowych, zwiększania ich zasięgu i wymiany zasobów, pozyskiwanie środków na rozwój pozostaje istotnym problemem. Rosnąca liczba inicjatyw wykorzystujących nowoczesne technologie idzie w parze z szerokim dostępem do różnego rodzaju funduszy kapitałowych (wspierających), zasilanych niejednokrotnie wkładem zagranicznych inwestorów. Konkurencyjność branżową i maksymalizację korzyści, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gwarantuje jedynie profesjonalne przygotowanie oraz wiedza i umiejętności w zakresie negocjowania warunków, oraz znajomości otoczenia rynkowego. Dlatego też niezwykle ważnym jest konsekwentne tworzenie środowiska, które pozwoliłoby skupiać i wstępnie weryfikować projekty poszukujące modelu biznesowego, o wysokim potencjale rozwojowym. Projekt Inwestuj w innowacje! przeznaczony był dla inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących środków finansowych na realizację nowatorskich przedsięwzięć. Celem wykładów było kształtowanie gotowości inwestycyjnej: stworzenia poprawnego komunikacyjnie wizerunku własnej firmy, nawiązania stosunków z mediami oraz rozważenia możliwości rozwojowych przedsięwzięcia w kontekście alternatywnego rynku obrotu giełdowego NewConnect i współpracy z inwestorem typu Venture Capital. Niniejsza publikacja stanowi zbiór aktualnych informacji i doświadczeń, zebranych w trakcie funkcjonowania projektu. O sukcesie Inwestuj w innowacje! w niwelowaniu różnic struktur inwestycyjnych naszego kraju na rzecz polepszenia sytuacji spółek w fazie seed i start-up, świadczy przede wszystkim rosnący wskaźnik przedsięwzięć, którym udało się pozytywnie zakończyć proces negocjacji z inwestorem. Aż 25 firmom z grupy 93 udało się uzyskać finansowanie. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój projektu Inwestuj w innowacje!. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana w ramach warsztatów i konferencji pozostanie cenną pomocą oraz w dalszym stopniu zwiększać będzie szanse młodych firm na pozyskanie kapitału. eharmonogram.pl 28 Leasing-Experts 29 Zespół projektu Inwestuj w Innowacje 4 5

4 Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? Bez wątpienia współczesna światowa gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez rozwiniętego rynku kapitałowego. Rosnące wymagania inwestorów powodują, iż nowoczesny model zarządzania firmą nastawiony jest na kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Jednocześnie rynek ten nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji pomiędzy uczestniczącymi w nim podmiotami. Kogo mogą dotyczyć działania relacji inwestorskich? Zainteresowanymi IR są nie tylko przedstawiciele spółki, specjaliści do spraw relacji inwestorskich, maklerzy, doradcy inwestycyjni, analitycy rynku papierów wartościowych, czy media branżowe, ale również towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i inwestycyjne, agencje ratingowe oraz instytucje regulujące rynek obrotu, jak Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, czy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Znaczne zróżnicowanie odbiorców komunikatów wysyłanych przez działy IR nie jest jednak przeszkodą czy utrudnieniem, gdyż wszystkie te podmioty zainteresowane są jednym rzetelną informacją o spółce, która jest dla nich strategiczna dla dalszych decyzji, a co za tym idzie może wypłynąć na wycenę spółki i poziom obrotu papierami. W czasach takich jak dziś pełnych gwałtownych zmian rynkowych, kiedy każdy wskaźnik makroekonomiczny znacząco wpływa na wartość spółki, warunkiem osiągnięcia przez firmę sukcesu jest przekazywanie do jej interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych rzetelnych i wiarygodnych informacji o sobie. Spółka może to uczynić wykorzystując szeroki wachlarz narzędzi zaliczanych do relacji inwestorskich. Czym zatem są relacje inwestorskie oraz dlaczego są tak ważne? Czym więc są relacje inwestorskie i jak powstały? Historia investor relations (IR) sięga połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to w 1933 oraz 1934 roku przyjęto w Stanach Zjednoczonych ustawy o papierach wartościowych oraz o obrocie papierami wartościowymi. Relacje inwestorskie powstały wówczas dla ochrony społeczeństwa amerykańskiego przed nadużyciami w emisji i obrocie papierami wartościowymi. Wg definicji stworzonej przez National Investor Relations Institute (najstarszej instytucji relacji inwestorskich) relacje inwestorskie to element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek. W Polsce pierwsza jednostka odpowiedzialna za kontakty z inwestorami powstała w 1993 roku (dwa lata po rozpoczęciu działalności przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Rynek relacji inwestorskich w Polsce jest więc stosunkowo młody, choć bardzo dynamiczny. Wiąże się to z tym, że rośnie zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym, a w związku z tym zwiększa się liczba departamentów IR oraz profesjonalizacja usług przez nie prowadzonych. Jakie jest zatem główne zadanie IR? Relacje inwestorskie przede wszystkim skupiają się na przekształceniu opisu emitenta, by akcjonariusze zobaczyli w nim program korzyści. Dzięki temu działania IR budują więzi z akcjonariuszami oparte na rzetelnych, dostosowanych do 6 oczekiwań rynku kapitałowego informacjach. Można, zatem powiedzieć, iż IR cechuje się: przejrzystością i otwartością, wiarygodnością, spójnością, terminowością, umiejętnością słuchania i interaktywnością, zgodnością z przepisami, integralnością oraz powiązaniem działalnością spółki z innymi departamentami. Nadrzędną cechą relacji inwestorskich jest jednak dialog pomiędzy spółką a konkretnymi podmiotami rynku giełdowego. Można zatem powiedzieć, że relacje inwestorskie zdają swój egzamin w momencie, gdy komunikacja między spółką a inwestorami wpisuje się w kształtowaną w firmie strategię komunikowania się. Przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych cech może natomiast przyczynić się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym zwiększając jego konkurencyjność i co najważniejsze wzbudzając zainteresowanie inwestorów. W związku jednak z opisanym wyżej zróżnicowaniem grupy docelowej informacji IR, spółka musi wykorzystywać różne narzędzia komunikacji zarówno te tradycyjne, jak i te bardziej nowoczesne. Do tradycyjnych i najczęściej wykorzystywanych działań IR zaliczyć można roczne, półroczne, kwartalne czy bieżące raporty z działalności, raporty analityczne, konferencje inwestorskie, walne zgromadzenia akcjonariuszy, roadshows, spotkania 1-to-1 (szczególnie z osobami decyzyjnymi firmy), bezpośrednie spotkania z inwestorami, czy wyjazdy studyjne. Do narzędzi marketingowych wspierających działania IR można z kolei zaliczyć broszury i biuletyny korporacyjne, badanie opinii, programy lojalnościowe, Investor Day czy konferencje prasowe. Do narzędzi IR wykorzystujących nowoczesne technologie zaliczyć można natomiast podstrony relacje inwestorskie na stronach internetowych firm, newslettery w formie elektronicznej, tele- oraz videokonferencje, a także conference call. Kluczową kwestią pozostaje jednak odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi przy jednoczesnym ich dostosowaniu do potrzeb użytkowników. Jakie są cele IR? Celem nadrzędnym IR jest budowanie profesjonalnego wizerunku spółki wśród inwestorów, zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Kluczową kwestią w tym obszarze jest jednak dobór odpowiednich kanałów informacyjnych. Ważne, bowiem jest, by informacje były płynnie przesyłane oraz by istniała dobra komunikacja na linii zarząd spółki inwestor. Przekazywane powinny być nie tylko aktualne dane, ale również plany przedsiębiorstwa, obierane strategie, czy planowane inwestycje. Dane przekazywane inwestorom powinny mieć szeroki wachlarz, by mieli oni jak najpełniejszy i możliwie największy zakres danych. Aktywne przekazywanie informacji prowadzi bowiem do zwiększenia zainteresowania akcjonariuszy spółką, podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje przedsiębiorstwa, a w długim okresie czasu również do lepszej wyceny jednostki. Public relations to investor relations? Zasięg działań relacji inwestorskich, wciąż, zbyt często mylony jest w Polsce z public relations. Zarządy powierzając zadania komunikacji z rynkiem kapitałowym swoim PR-owcom są przekonani, że chodzi o to samo komunikację z otoczeniem. Mimo pewnych podobieństw, charakterystyka tych dwóch sposobów kontaktu jest o tyle odmienna, o ile dotyczą różnych grup docelowych. Do działań public relations należy kształtowanie wizerunku firmy w otoczeniu, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Tutaj skupia się ogromna ilość płaszczyzn w jakich działa firmowy PR. Można wymienić chociażby klientów (byłych, aktualnych i przyszłych), media, władzę, otoczenie lokalne, dostawców duża liczba osób, do których docierają działania wizerunkowe. Praktycy tworzenia relacji firmy z otoczeniem Jakość relacji inwestorskich w Polsce wciąż wymaga znacznego polepszenia. Czynnikiem sprzyjającym tej poprawie jest, i będzie, wzrastająca konkurencja, która w sposób naturalny powinna eliminować spółki giełdowe źle komunikujące się z inwestorami oraz osoby kierujące takimi spółkami. Dużą rolę do odegrania mają wciąż organy nadzorujące rynek giełdowy, zwłaszcza w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw związanych z komunikowaniem się przedsiębiorstw z otoczeniem inwestorskim. Najważniejsze są jednak edukacja spółek i inwestorów w zakresie relacji inwestorskich oraz uświadamianie im znaczenia tej działalności i możliwych do osiągnięcia korzyści. dr Dariusz Niedziółka Dyrektor Relacji Inwestorskich i Marketingu Atende S.A. 7

5 muszą działać w wielu kierunkach, co czyni tę działalność bardzo szeroką. Głównym zadaniem public relations jest budowanie określonego wizerunku, poprzez szereg działań mających na celu publiczne wspieranie ogólnie przyjętej misji i wizji przedsiębiorstwa. Jest niezwykle istotne dla biznesu, by jego działalność posiadała ogólnospołeczną aprobatę. Często stanowi to być lub nie być przedsiębiorstwa. Kolejnym równie ważnym zadaniem jest komunikacja wewnętrzna firmy. Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem organizacji stoją ludzie. I to od pozytywnych relacji między firmą a jej pracownikami zależy powodzenie przedsiębiorstwa. Celem relacji inwestorskich jest, jak wcześniej było wspomniane, kształtowanie pożądanego wizerunku firmy wśród akcjonariuszy i obligatariuszy spółki, jak również wśród grona potencjalnych inwestorów. Odpowiednie wykorzystanie RI powinno prowadzić, nie tylko do utrzymania, ale i zwiększenia zainteresowania spółką wśród akcjonariuszy oraz do kształtowania więzi opartych na rzetelnej informacji, dostosowanej do oczekiwań uczestników rynku kapitałowego. Konsekwencją tych działań, wysiłki spółki powinny przełożyć się na lepszą wycenę akcji spółki w długim okresie, a także wyższą wartość kreowaną dla akcjonariuszy. Rynek giełdowy jest bardzo specyficznym odbiorcą. Tutaj niezwykle istotna jest rzetelność i transparentność. Ilość notowanych podmiotów, jak również głośne sprawy mamienia i wprowadzania w błąd inwestorów, jak choćby amerykańskiego Enronu mają, a przynajmniej powinny mieć swoje konsekwencje w podejściu inwestorów do podawanych przez emitentów informacji. Ma to również swoje zalety. Spółki giełdowe muszą się bardziej starać, by zadowolić inwestorów. A są oni podejrzliwi i zarazem dociekliwi. Najkorzystniejsze dla spółki jest długookresowe budowanie relacji i zaufania z inwestorami, co oczywiście poprzez zwiększone zainteresowanie przekłada się na wzrost wartości spółki na parkiecie. Dlatego też firmy nie mogą sobie tak naprawdę pozwolić, by te działania były pomijane i zaniedbywane. Każdej spółce giełdowej zależy przecież na tym, by inwestorzy lokowali swój kapitał w ich jednostkę. Specjalista ds. relacji inwestorskich poszukiwany Rynek na bieżąco ocenia działania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki, które wychodzą naprzeciw swym interesariuszom mają szansę w krótkim okresie na zwiększenie swej rozpoznawalności dzięki prężnie działającemu działowi public relations, a także na wzrost kursu spółki (a tym samym jej wartości) dzięki aktywnym w środowisku inwestorskim działaniom zespołu ds. relacji inwestorskich. Należy pamiętać, iż o ile celem działań PR jest kształtowanie oczekiwanego wizerunku w szeroko pojętym otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, o tyle relacje inwestorskie skupiają się na budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych interakcji głównie z otoczeniem inwestorskim organizacji. Działania PR to kształtowanie reputacji, wiarygodności i zaufania do firmy. Relacje inwestorskie to komunikacja, której celem jest czytelne i wiarygodne przedstawienie danych o firmie w aspekcie jej obecności na giełdzie. Dlatego też niezwykle istotne jest, by kierowaniem strategią komunikacji z otoczeniem rynku kapitałowego Rynek na bieżąco ocenia działania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki, które wychodzą naprzeciw swym interesariuszom mają szansę w krótkim okresie na zwiększenie swej rozpoznawalności dzięki prężnie działającemu działowi public relations, a także na wzrost kursu spółki (a tym samym jej wartości) dzięki aktywnym w środowisku inwestorskim działaniom zespołu ds. relacji inwestorskich. Należy jednak pamiętać, iż o ile celem działań public relations jest kształtowanie oczekiwanego wizerunku w szeroko pojętym otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, o tyle relacje inwestorskie skupiają się na budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych interakcji głównie z otoczeniem inwestorskim spółki poprzez komunikację, której celem jest czytelne i wiarygodne przedstawienie danych o firmie w aspekcie jej obecności na giełdzie. zajmowała się osoba o odpowiednich kwalifikacjach, ściśle współpracująca z innymi departamentami firmy. Choć koniunktura na giełdzie może nie wydawać się najlepsza, wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników znających specyfikę rynku kapitałowego, a także komunikacji. Z chwilą debiutu każda spółka zobowiązana jest przez regulatora rynku do wypełniania licznych obowiązków informacyjnych. Dlatego też poszukiwanie specjalisty ds. relacji inwestorskich zaczyna się na długo przed pierwszym dniem notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce, w tym dynamiczny rozwój rynku alternatywnego NewConnect, spowodował, że rośnie na nim liczba podmiotów, a nowych ofert IPO (pierwszej oferty publicznej) jest coraz więcej. Każda jednak decydująca się na wejście na giełdę spółka musi się liczyć z wieloma fundamentalnymi zmianami w swym funkcjonowaniu. Począwszy od wypełniania wspomnianych wcześniej licznych obowiązków informacyjnych, przez promocję spółki, po dbanie o reputację i wizerunek przedsiębiorstwa. Wszystkie te czynności może, a nawet powinien wypełniać specjalista ds. relacji inwestorski wespół z działem marketingu i komunikacji. Brak odpowiednio wykształconej kadry powoduje, iż spółki nie są w stanie wypełniać swych obowiązków (narażając się na kary nałożone przez regulatora), a także kreować wartości dla swych akcjonariuszy (narażając się na tzw. czarny PR i złe postrzeganie spółki przez jej interesariuszy). Relacje inwestorskie wymagają interdyscyplinarnych kwalifikacji. Łączą one bowiem wiedzę o strategii, biznesie, z solidnymi podstawami finansów, księgowości, a także wymagają predyspozycji w komunikacji, dziennikarstwie i budowaniu relacji. Jakby tego było mało specjalista ds. relacji inwestorskich powinien spełniać rolę łącznika pomiędzy zarządem firmy i jej kluczowymi działami, a inwestorami i mediami. Rozwój rynku kapitałowego oraz technik komunikacyjnych wymaga od specjalistów z tej dziedziny ciągłego doszkalania się, trzymania ręki na pulsie i szybkich reakcji. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez rynek oraz inwestorów należy mieć jednak doświadczenie z wielu dziedzin, szeroką wiedzę i odpowiednie wykształcenie. Stan relacji inwestorskich w Polsce, pomimo tego, że wciąż rośnie, ciągle nie satysfakcjonuje inwestorów indywidualnych. W badaniu przeprowadzonym przez dr hab. Dziawgo żaden z inwestorów nie stwierdził, że stan polskich IR jest na bardzo wysokim poziomie. 6% przyznało, że ich stan jest wysoki, 58% określiło go jako zadowalający i aż 33% jako niezadowalający. Aż 52% ankietowanych inwestorów Indywidualnych analizuje jakość IR, a ta jest rozważana w procesie podejmowania decyzji o przebudowie portfela inwestycyjnego. Jakość prowadzonych przez spółkę IR jest nieco ważniejsza na etapie podejmowania decyzji o wprowadzeniu spółki do portfela inwestycyjnego niż na etapie korekty jego struktury (63 do 52%) 1. Również dziennikarze zajmujący się problematyką finansową zauważają niedostateczną liczbę osób, które w sposób kompetentny zajmują się w relacjami inwestorskimi w Polsce. W trakcie indywidualnego wywiadu aż 23,2% rozmówców zwróciło uwagę na przekazywanie nieaktualnych informacji, 18,5% stwierdziło, że w przekazywanych komunikatach IR pojawia się zbyt dużo treści marketingowych, a 15,5% dziennikarzy wskazało na niskie kompetencje osób odpowiedzialnych za komunikację w spółkach 2. Tradycje relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym są wciąż bardzo młode. Spółka decydująca się na debiut giełdowy często zaniedbuje, tak ważną już od samego początku, komunikację ze swym otoczeniem. A mówimy tu o najważniejszej grupie, tj. inwestorach zarówno obecnych, jak i przyszłych. Często dopiero przyparci do muru przez sytuację zaczynają myśleć o tym, by zatrudnić w swe szeregi eksperta albo agencję IR. Pocieszające natomiast jest to, że sytuacja ta w Polsce szybko się zmienia. Zarządy spółek notowanych na warszawskim parkiecie dostrzegają korzyści płynące z prowadzonych przejrzyście i rzetelnie relacji inwestorskich. Wysoka jakość i transparentność tych działań, przekłada się na wzrost kursu, a tym samym na wzrost wartości spółki. Agnieszka Klejne Prezes Zarządu IR Communication sp. z o.o. Od kilku lat zajmuje się ustalaniem celów i tworzeniem strategii marketingowych spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, jak również spółek posiadających status Autoryzowanego Doradcy ASO. Prowadząc agencję IR Communication wspiera w relacjach inwestorskich oraz komunikacji z interesariuszami spółki giełdowe. Inicjatorka i organizatorka konferencji branżowych oraz spotkań inwestorskich. Autorka artykułów dotyczących rynku kapitałowego oraz marketingu na łamach prasy branżowej. 8 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Tro Media S.A. 1 D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja funkcjonowanie wyzwania, Warszawa badanie Martis Consulting sp. z.o., wśród dziennikarzy ekonom. komunikujących się ze spółkami notowanymi na GPW;

6 Prezentacje inwestorskie Każdy przedsiębiorca na różnych etapach rozwoju firmy poszukuje źródeł finansowania. Przekonując inwestorów przedstawia swój pomysł na biznes, strategię, plan działania, wykorzystując przy tym prezentacje inwestorskie. Kultura profesjonalnego tworzenia prezentacji dopiero pojawia się w Polsce. Nie uczymy się tworzenia dobrych prezentacji w szkołach i na studiach, niewielu jest ekspertów doradzających w tym zakresie, mało jest także dobrych przykładów, na których można się nauczyć najlepszych praktyk. Poniżej przekazuję kilka porad pomagających przygotować solidną prezentację. Dopiero gdy opowieść jest jasna i zrozumiała, przechodzimy do kolejnego etapu. Na kartkach A4 szkicujemy kolorowymi długopisami wygląd poszczególnych slajdów. Teraz pracujemy już nad szczegółami: Czy na slajdzie o rynku pokażemy logotypy konkurentów, czy wykres kołowy z ich udziałami rynkowymi? Czy prognozę wyników finansowych pokażemy w tabeli, czy na wykresie i w którym miejscu slajdu dopiszemy w komentarzu założenia, na podstawie których ją sporządziliśmy? z inwestorami. To etap wymagający dużej dokładności i dbania o szereg zasad designu. Nie trzymając się ich możemy stworzyć prezentację nieczytelną, rozpraszającą uwagę, po prostu brzydką. Każdy widział w życiu dziesiątki, jak nie setki takich prezentacji na niezliczonych spotkaniach roboczych, konferencjach i szkoleniach. Przygotowana na komputerze prezentacja ma być wsparciem dla nas oraz pomagać słuchaczom w zrozumieniu i zapamiętaniu przekazu. Ma też funkcję archiwizacyjną: rozdana w postaci wydruków lub przesłana mailem po spotkaniu ma pozwolić inwestorom przypomnieć sobie opowieść o firmie, którą od nas usłyszeli i przywołać fakty i liczby, których mogli nie zapamiętać. Podstawowe proste zasady, których stosowanie pomoże nam przygotować solidnie wyglądającą prezentację: Nie wszystkie prezentacje mają formę spiętego pliku kartek lub wyświetlanej z rzutnika animacji, czasem jest to tzw. elevator pitch, czyli dwuminutowa rozmowa, w czasie której chcemy przekazać drugiej stronie najważniejsze informacje i zachęcić do dalszego kontaktu. Do tych najkrótszych i najbardziej skondensowanych pod względem treści prezentacji jest zresztą zwykle najtrudniej dobrze się przygotować. A warto, bo solidnie przygotowana prezentacja znacznie zwiększa szansę pozyskania finansowania w jednej z pierwszych prób. Dobrze przygotowana prezentacja pozwala przyciągnąć i przede wszystkim utrzymać uwagę i zainteresowanie inwestorów. To jest z kolei kluczowe, by proces pozyskiwania kapitału mógł przejść do fazy głębszych analiz finansowych i w końcu negocjacji pomiędzy firmą i inwestorem. Prezentacje pomagają też zredukować asymetrię informacyjną, która pojawia się, gdy mający głęboką wiedzę o swoim biznesie przedsiębiorca stara się ją zwięźle przekazać inwestorowi lub analitykowi, który może mu poświęcić zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Ćwiczmy z dziećmi Dobra prezentacja powinna być zrozumiała dla przysłowiowego pięciolatka. Powinniśmy umieć płynnie w kilku zdaniach wyjaśnić, czym zajmuje się nasza firma, jaki produkt/ usługę i komu oferuje, na jakim rynku działa i dlaczego odniesie sukces. Tworząc, a później z mozołem budując latami nasze firmy wiemy o nich wszystko i ważne są dla nas wszystkie szczegóły. Dlatego często rozmawiając z osobami trzecimi (a za takie trzeba uznać inwestorów) wchodzimy zbytnio w detale, posługujemy się branżowym żargonem lub ekscytujemy się parametrami technicznymi produktu. To powoduje, że prezentacja staje się niezrozumiała, a co za tym idzie nudna dla odbiorcy. gdy zaczynamy przynudzać - to niezwykle cenna umiejętność, której pozbywamy się z wiekiem. Niezwyciężony papier Osobiście uważam, że najważniejszymi narzędziami do tworzenia prezentacji są samoprzylepne karteczki, kolorowe długopisy i białe kartki A4. Nigdy nie zaczynajmy tworzenia prezentacji od uruchomienia komputera z Powerpointem lub Wordem. Zacznijmy od zapisania na żółtych karteczkach słów i haseł opisujących to, co chcemy przekazać odbiorcom prezentacji: nasz produkt i jego cechy; rynek, na którym działamy; nasi klienci, kim są, jacy są, gdzie są; nasza konkurencja i ich przewagi; nasze przewagi (dlaczego ma nam się udać?); jaka jest historia firmy; jakie są nasze plany; jak wyglądają nasze wyniki finansowe i prognozy. Karteczki przyklejamy na ścianie i zaczynamy je przestawiać, cały czas patrząc na całość. Dążymy do tego, żeby ułożyły się w spójną, logiczną opowieść o naszym biznesie. Ten proces pomaga ułożyć i utrwalić tzw. investment story w głowie. Postarajmy się ją zapisać pełnymi zdaniami, przy czym nie powinna ona zająć więcej niż pół lub jedną kartkę A4. Czy pokażemy zdjęcie naszego produktu, czy też przedstawimy listę jego cech? Co lepiej przekona inwestora o tym, że jest popyt na naszą usługę: wykresy z wynikami badań rynkowych, czy case study konkretnego klienta? Gdy nasza prezentacja będzie miała już formę pliku szkiców, odłóżmy ją i zajrzyjmy do niej po jednym-dwóch dniach. Zapewne wtedy uznamy, że część slajdów trzeba wyrzucić, inne zmienić, a w niektórych miejscach brakuje ilustracji lub dowodów na to, co opowiadamy w stworzonej wcześniej investment story. Przyczyna zgonu: PowerPoint Odręczną, papierową prezentację musimy w końcu przenieść do komputera, aby powstał elegancki i przejrzysty materiał, którym będziemy wspierali się podczas spotkania Dużo światła Slajdy powinny być lekkie, a nie przepełnione polami tekstowymi, wykresami, obrazkami i tabelami. Jedna liczba lub hasło otoczone dużym pustym polem pozwala lepiej skoncentrować uwagę i zapamiętać to, co mamy do przekazania. Jedna myśl - jeden slajd Każdy slajd powinien być poświęcony jednej kwestii lub tematowi - to też pozwala odbiorcom lepiej koncentrować się na tym, o czym właśnie mówimy. Jeśli mamy omówić cztery cechy naszego roduktu i o każdym chcemy podać informacje, które zmieściłyby się na połowie slajdu, to nie ściskajmy ich na dwóch slajdach. Przygotujmy cztery slajdy, każdy z nich będzie lżejszy i bardziej przejrzysty. Przejrzyste kolory W całej prezentacji powinniśmy użyć kilku kolorów: jednego lub dwóch zgodnych z identyfikacją wizualną naszej firmy (każdemu z nich może jeszcze ewentualnie towarzyszyć jaśniejsza lub ciemniejsza odmiana), białego, czarnego, a może też szarego (te trzy zawsze się przydają i zwykle pasują do każdej kombinacji naszych kolorów korporacyjnych). Jeśli nie umiemy dobrać pasujących do siebie kolorów (to trudna sztuka!), możemy wspomóc się świetnym bezpłatnym narzędziem Adobe Kuler (https:// kuler.adobe.com). Dobre, legalne zdjęcia Wszystkie zdjęcia, których używamy w prezentacji powinny być bardzo dobrej jakości. Dużych rozmiarów zdjęcia możemy zmniejszać i kadrować (przycinać), żeby pasowały do slajdów. Małych zdjęć nie wolno powiększać - pojawiają się wtedy wyraźne piksele, które dają wrażenie braku profesjonalizmu. Jeśli korzystamy ze zdjęć z internetu, musimy zawsze być pewni, czy licencja pozwala na ich komercyjne użycie. Każdą prezentację należy przećwiczyć z osobą spoza naszej firmy, która szczerze powie nam, czego nie rozumie. Notujmy uważnie pytania, bo dotyczą one zwykle tego, co nie zostało dostatecznie pogłębione w prezentacji. Poprośmy nawet rozmówcę, by słuchając nas wczuł się w rolę dziecka. Kilkuletnie dziecko szczerze zadaje pytania i zawsze traci uwagę wtedy, Przeczytajmy to, co zapisaliśmy, na głos. Jeśli nie brzmi dobrze, poprawiajmy aż do skutku. Opowiedzmy tę krótką prezentację znajomemu. Jeśli o coś pytał, czegoś nie rozumiał, wracamy do etapu przylepianych karteczek i poprawiamy. Warto (jeśli jest taka potrzeba) użyć w prezentacji zdjęć zakupionych w internetowych archiwach, tzw. stockach (np. Shutterstock lub Gettyimages to jedne z największych stocków). Wydatek kilkudziesięciu euro na kilka lub kilkanaście zdjęć nie powinien przekroczyć budżetu nawet niewielkiego start-upu. Oczywiście zdjęcia zarządu spółki 10 11

7 lub założycieli start-upu też powinny być profesjonalnie wykonane: eleganckie, w jednolitym stylu, pasującym do charakteru firmy i branży, w której działamy. Jednolita typografia W całej prezentacji nie powinniśmy używać więcej niż jednego lub dwóch krojów czcionek. Wybierzmy czcionki proste i wyraźne, takie jak Helvetica czy Arial. Bardzo ważna jest wielkość czcionek na poszczególnych slajdach. Jeśli będziemy przedstawiali prezentację wyświetlaną z rzutnika, wszystkie napisy powinny być czytelne dla osoby siedzącej nawet na końcu sali. Nie nadużywajmy pogrubień i pochyleń - jeśli pojawią się dwa-trzy razy w całej prezentacji, to zwrócą uwagę na podkreślane nimi elementy; jeśli kilkukrotnie na każdym slajdzie, to tylko wprowadzą niepotrzebny chaos. Jeśli chcemy coś wyróżnić, to zamiast pogrubienia dobrym zabiegiem jest często użycie tej samej czcionki, ale o kilka punktów większej. Wzorce i prowadnice Dwa narzędzia techniczne, które znakomicie ułatwiają pracę nad eleganckimi prezentacjami, to wzorzec slajdów i prowadnice. We wzorcu (ang. master slide) określamy, gdzie na każdym slajdzie znajduje się jego tytuł, gdzie główna treść, a gdzie ew. inne elementy, takie jak logo firmy lub numer slajdu. Wzorzec pomaga nam zachować jednolity układ całej prezentacji. Prowadnice służą do wyrównywania elementów na slajdzie względem siebie. Jeśli prezentujemy na slajdzie trzy wykresy słupkowe, to ich osie powinny leżeć na tej samej linii. Jeśli pokazujemy cztery zdjęcia członków zarządu, to wszystkie powinny mieć taką samą wielkość i być wyrównane w pionie lub poziomie. Wszelkie nierówności, skrzywienia, zmiany skali na slajdach wprowadzają chaos, a on z kolei odwraca uwagę odbiorców od tego, co im mówimy i pokazujemy. Tylko to, co niezbędne Usuwajmy ze slajdów wszystko, co nie jest na nich niezbędne. Jeśli na słupkach wykresu podajemy wartości, to oś pionowa, jej skala i poziome linie są zbędne. Nie dodawajmy niepotrzebnych elementów, takich jak zdjęcie stosu złotych monet na slajdzie z wynikami finansowymi, czy uśmiechniętego pracownika call-center na slajdzie z danymi kontaktowymi - nie wnoszą one nic do prezentacji, a jedynie rozpraszają uwagę. Każde użyte zdjęcie, każdy element graficzny, każdy wykres musi mieć konkretny cel, potwierdzający lub ilustrujący jakiś fragment naszej investment story. Zakaz animacji W prezentacjach wyświetlanych na rzutnikach nie należy stosować żadnych animacji. Każdy wjeżdżający, wskakujący, mrugający element slajdu rozprasza uwagę naszych odbiorców. Trening x10 Mając spójną, logiczną i ciekawą opowieść o naszej firmie i świetną prezentację należy jeszcze przygotować się do spotkania z inwestorami. Każde wystąpienie trzeba przećwiczyć w warunkach jak najbliższych do tych, których się spodziewamy. Ważne, żeby przynajmniej część prób odbyć przed audytorium, które krytycznie wytknie nam błędy i potknięcia. Warto poznać podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem, odpowiedniej gestykulacji i zachowania - niektóre elementy różnią się w zależności od tego, czy będziemy siadali do stołu naprzeciwko jednej lub dwóch osób, czy też będziemy występowali przed kilkudziesięcioosobową publicznością. W próbach powinny uczestniczyć wszystkie osoby, które będą prowadziły prezentację. Ważne jest dobre przećwiczenie momentów, w których kolejne osoby przekazują sobie głos. Podczas spotkań z inwestorami ich wrażenie o naszym profesjonalizmie budują też takie pozornie nieistotne szczegóły, jak zamieszanie przy przekazywaniu pilota do prezentacji albo poszukiwanie w teczkach wydruków prezentacji, które ktoś przecież zabrał, ale nie pamiętamy, kto je teraz ma. Przed spotkaniem powinniśmy dowiedzieć się, gdzie dokładnie odbędzie się spotkanie, jak będzie zaaranżowana sala, czy będziemy stać czy siedzieć, jak sala będzie wyposażona, czy można zaciemnić okna (to bardzo ważne, jeśli chcemy wyświetlać prezentację). Idąc na spotkanie musimy zawsze mieć własny rzutnik i zapasowy komputer - czasem brak odpowiedniego kabelka albo zawieszenie niezawodnego dotychczas notebooka potrafi zepsuć całe spotkanie, a przynajmniej może spowodować nieciekawy zgrzyt na jego początku. Jedną z najważniejszych informacji, jaką musimy mieć, jest przewidywany czas, jaki poświęcą nam rozmówcy. Inną prezentację przygotujemy przecież na spotkanie, które ma trwać 20 minut (z czego połowę inwestorzy chcą zarezerwować na sesję pytań i odpowiedzi), a inaczej na szczegółowe, półtoragodzinne omawianie podstaw naszego biznes planu. Liczba slajdów w naszej prezentacji nie powinna jednak wynikać z przewidywanego czasu spotkania. Uzależnijmy ją od tego, o czym będziemy rozmawiać i jak ma przebiegać ta rozmowa. Czasem godzinne spotkanie jest oparte o dziesięcioslajdową prezentację, w której skupiamy się po kolei na skomplikowanych danych finansowych. Innym razem w ciągu kwadransa pokazujemy kilkadziesiąt slajdów, z których każdy jest ilustracją zaledwie kilku zdań z naszej opowieści. W dobrym zarządzaniu czasem prezentacji najważniejsze jest, aby przygotować prezentację o 20% krótszą niż czas, jaki dostajemy od inwestora. Taki zabieg ochroni nas przed niebezpieczeństwem przedłużenia prezentacji poza wyznaczone ramy. Przeciąganie i opóźnianie powoduje prawie zawsze utratę uwagi drugiej strony, irytację słuchaczy, a czasem może doprowadzić do brutalnego przerwania prezentacji, przez co nie zdążymy przekazać głównych wniosków, jakie chcieliśmy sprzedać drugiej stronie. Logiczna sprzedaż Wszystkie powyższe rady dotyczące procesu przygotowania prezentacji, jej układu i wyglądu oraz sposobów treningu mają jeden cel: stworzenie materiału, który pomoże nam w pozyskaniu kapitału na rozwój. Te same rady możemy jednak wykorzystać, gdy przygotowujemy inne rodzaje prezentacji: prezentację sprzedażową, prezentację wyników finansowych lub prezentację szkoleniową. Zasady tworzenia dobrych prezentacji są jednolite. Dobra prezentacja powinna mieć dwie cechy: powinna ona być logiczna i powinna sprzedawać. Logika przejawia się w związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy slajdami, w układaniu się ich w opowieść, story, którą chcemy przekazać, w braku elementów niepotrzebnych, wprowadzających chaos, rozpraszających uwagę, niespójnych z całością. Prezentacja sprzedaje, jeśli pobudza do działania, wywołuje reakcję, zachęca, budzi emocje, przekonuje. Piotr Biernacki Prezes Zarządu NOBILI PARTNERS Piotr Biernacki posiada kilkunastoletnie doświadczenie w komunikacji na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Zarządzał komunikacją oraz doradzał kilkudziesięciu spółkom notowanym na GPW, Euronext i OMX. Jest prezesem zarządu firmy doradczej NOBILI PARTNERS. Wykładowca i trener, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej w zakresie relacji inwestorskich, komunikowania wyników finansowych, wystąpień publicznych oraz kontaktów z mediami. Juror w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wcześniej członek zarządu PSPR, członek Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich. Prowadzi bloga drivingtrust.com, gdzie pisze o sprawach związanych z relacjami inwestorskimi, presentation design i komunikacją korporacyjną. Publikuje także cykliczne artykuły na łamach kwartalnika Akcjonariusz. Aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na piotrbiernacki. Obowiązek informacyjny, jaki wiąże się z obecnością spółki na giełdzie, obejmuje przekazywanie inwestorom wszelkich informacji, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację i kondycję finansową spółki. Osoba odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie powinna umieć wejść w buty inwestora i umiejętnie wyłapywać te zdarzenia, o których należy zaraportować. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o liczby, często decyzję o tym czy dana informacja jest istotna podejmuje Zarząd spółki kierując się swoim subiektywnym odczuciem. W mojej opinii, spółki całkiem nieźle radzą sobie z wypełnianiem swoich obowiązków w zakresie przekazywania informacji, do których są zobligowane. Dużym wyzwaniem jest wciąż jednak sprawna komunikacja z inwestorami, w tym możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi spółką. Anna Sołowska-Łabaz Prezes Zarządu Inwestycje.pl S.A. Tworzenie dobrych, logicznych, sprzedających prezentacji to umiejętność bazująca przede wszystkim na doświadczeniu. Warto to doświadczenie budować na solidnych podstawach, których można się nauczyć i zaobserwować oglądając dobre przykłady. Skąd jeszcze można uczyć się, jak tworzyć dobre prezentacje? Jan Schultink: Garr Reynolds: Nancy Duarte & team: Przykłady świetnych prezentacji: Piotr Biernacki (blog o relacjach inwestorskich i presentation designie):

8 Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych oczami inwestorów indywidualnych Komunikacja spółki z inwestorami Komunikacja z inwestorami indywidualnymi to jest coś o czym spora część spółek dowiaduje się już po debiucie na rynku giełdowym. Wydaje się, że to jest zaskoczenie dla Zarządów spółek. To co my mamy jeszcze robić? pytają Prezesi spółek. Wydaje się, niestety, że ta komunikacja jest traktowana trochę po macoszemu. Jak już wszystkie inne czynności w spółce zostaną wykonane, to ewentualnie Zarząd zajmuje się relacjami inwestorskimi. Dla części spółek takie zasady gry w ogóle są nie do przyjęcia i po prostu inwestorów indywidualnych lekceważą. Wydaje się, że spółki te wykonały swojego rodzaju rachunek ekonomiczny. Na jednej szali położyły koszt czynności niezbędnych, aby prawidłowo komunikować się z inwestorami indywidualnymi, a na drugiej korzyści jakie z tego płyną. I postanowiły nie robić nic Inwestor indywidualny przeszkadza dużym spółkom Paradoksalnie, im większa spółka, tym gorzej komunikuje się z inwestorami indywidualnymi. Jest to trochę dziwne, duże spółki, w szczególności te wchodzące w skład indeksu WIG20 posiadają działy relacji inwestorskich rozbudowane często do granic absurdu. Mimo tego ich komunikacja z inwestorami indywidualnymi jest często na poziomie spółek z rynku NewConnect, a mówiąc wprost i nazywając rzecz po imieniu, mają w nosie inwestorów indywidualnych. Niektóre spółki wprost przyznają, że nie prowadzą aktywnych relacji inwestorskich z inwestorami indywidualnymi, gdyż nie widzą ku temu żadnej przyczyny ani zasadności. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest oczywista, obecność w akcjonariacie inwestorów instytucjonalnych. Im większa spółka, tym więcej dużych inwestorów, polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych interesuje się taką spółką i tym więcej uwagi trzeba im poświęcić. W przypadku dużych spółek to właśnie aktywni inwestorzy instytucjonalni w coraz większym stopniu decydują o płynności i wycenie. Maleje wówczas rola inwestorów indywidualnych. Nikt ze spółki nie zdecyduje się na zlekceważenie inwestora, mogącego zdecydować o wydaniu na akcje tejże spółki kwoty liczonej w dziesiątkach lub setkach milionów złotych. Jasne jest, że z takim inwestorem trzeba się spotkać, zorganizować dla niego prezentację wyników, polecieć do niego do Londynu, czy też Nowego Jorku. Tego typu aktywność nakierowana na obsługę dużego inwestora instytucjonalnego jest z pewnością niezwykle zajmująca i obciążająca czasowo. I teraz wyobraźmy sobie teraz, że podczas przygotowywania super ważnej prezentacji dla dużego zagranicznego funduszu inwestycyjnego dzwoni do działu relacji inwestorskich inwestor indywidualny, który nie wiadomo ile ma akcji, może 10, może 20 Nic dziwnego, że nie ma czasu, żeby zająć się nim należycie. Oczywiście od opisanej powyżej zasady są chlubne wyjątki (PZU, Tauron, JSW). Szkoda, że to tylko wyjątki. Małe spółki, o których istnieniu inwestorzy instytucjonalni w ogóle nie wiedzą, mają w swoim akcjonariacie bardzo często tylko inwestorów indywidualnych. Takie spółki o wiele lepiej komunikują się z inwestorami. Są po prostu bliżej nich. W małych spółkach często Prezes Zarządu osobiście spotyka się z inwestorami. Spółki te nie spoglądają na inwestorów ze swojego Olimpu, z londyńskiego City. Okazuje się, że podmioty dysponujące nieporównywalnie niższymi budżetami komunikują się z inwestorami indywidualnymi lepiej. Chwalimy się gdy jest dobrze Innym ciekawym zjawiskiem jakie można zaobserwować w zachowaniach polskich spółek giełdowych jest wzmożona aktywność w komunikacji z inwestorami w czasach koniunktury giełdowej. Gdy spółki osiągają świetne wyniki, to wówczas bardzo chętnie chwalą się nimi na specjalnych konferencjach prasowych, robią dedykowane spotkania z inwestorami, organizują czaty inwestorskie, Prezes jest dostępny dla inwestorów, udziela wywiadów, itp. W czasach super koniunktury nagle okazuje się, że w sezonie ogłaszania wyników kwartalnych ciężko jest w centrum Warszawy wynająć salę, gdyż wszędzie odbywają się jak nie spotkania z analitykami lub inwestorami, to konferencje prasowe. Generalnie spółki wówczas szaleją, eksponują co trzeba na swoich stronach internetowych, nagle inwestor dziwnym trafem znajduje się w centrum uwagi Zarządów spółek. Jakże inne zachowanie cechuje okres dekoniunktury. Kiedy spółka przynosi straty i co gorsza nie bardzo widać szanse na odwrócenie negatywnych tendencji, to podstawową strategią komunikacji z inwestorami jest brak komunikacji. Spółki ograniczają się wówczas do przekazania odpowiedniego raportu okresowego w systemie ESPI. Na pytanie dlaczego spółka nie komunikuje się wówczas z inwestorami, nie zwołuje konferencji prasowych, dlaczego Prezes nie udziela wywiadów, otrzymuje się przeważnie odpowiedź: Nie mamy co komunikować. Jest to niestety smutna konstatacja giełdowej codzienności, tylko szkoda, że spółki mylą robienie sobie złego PR-u (na tym oczywiście nikomu nie zależy), z należycie i systematycznie prowadzonymi relacjami inwestorskimi. Dobre relacje z inwestorami indywidualnymi to na szczęście działalność, która nie wymaga ponoszenia jakichś specjalnie dużych kosztów. Kategorycznie nie przyjmuję argumentu niektórych Zarządów, że nie mają pieniędzy na komunikowanie się z inwestorami. O wiele ważniejsze jest podejście i chęć współpracy z inwestorami indywidualnymi, których ewidentnie wielu spółkom brakuje. Michał Masłowski Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Relacje inwestorskie (investor relations) stanowią jedno z najważniejszych narzędzi w procesie zarządzania nowoczesnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwem na obecnym rynku finansowym. Świadome kształtowanie relacji inwestorskich pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu, a jednocześnie pozwala inwestorom na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału i sukcesywne zarządzanie ryzykiem. Relacje inwestorskie prowadzone są przez spółki nie tylko ze względów komunikacyjnych, lecz także by wzmocnić wizerunek firmy, czy pozyskać nowych klientów. Pracownicy działów marketingu i/lub relacji inwestorskich decydują się sprostać temu wyzwaniu poprzez różne narzędzia i techniki. Na polskim rynku możemy już od jakiegoś czasu zaobserwować różnorodność sposobów komunikacji. Informacje dotyczące spółki czy branży przekazywane są na konferencjach, czatach, video- i telekonferencjach, w podcast ach, na blogach czy forach eksperckich. Spółki starają się doprowadzić do modelu dwustronnej komunikacji pomiędzy sobą a interesariuszami. Kogo dotyczą relacje inwestorskie? Wbrew pozorom, grono to nie jest wąskie. Relacje inwestorskie dotyczą każdego podmiotu, który się stara o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych na rynku publicznym lub tych, którzy już na tym rynku się znajdują. Ze względu na to, że podmioty te podlegają obowiązkowi informacyjnemu, IR stanowi bardzo ważny element w funkcjonowaniu spółki. Celem relacji inwestorskich jest kształtowanie pożądanego i wiarygodnego wizerunku firmy wśród grona inwestorów, a przede wszystkim wśród interesariuszy (akcjonariuszy i obligatariuszy). Odpowiednie wykorzystanie RI powinno prowadzić, nie tylko do utrzymania, ale i zwiększenia zainteresowania spółką akcjonariuszy oraz do kształtowania więzi opartych na rzetelnej informacji, dostosowanej do oczekiwań uczestników rynku kapitałowego. W konsekwencji, wysiłki spółki związane z wykorzystaniem relacji inwestorskich, powinny przełożyć się na lepszą wycenę akcji spółki w długim okresie czasu, a także wyższą wartością dodaną kreowaną dla akcjonariuszy. Kluczem do sukcesu relacji inwestorskich jest odpowiednie dobranie informacji do potrzeb zgłaszanych przez rynek. Pierwszym krokiem jest pozyskanie struktury akcjonariatu. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem do identyfikacji potencjalnych adresatów relacji inwestorskich są komentarze uzyskiwane w czasie indywidualnych spotkań, rozmowy telefoniczne oraz badania użytkowników stron internetowych. Niemniej, spółki a także firmy zajmujące się RI wprowadzają coraz częściej innowacyjne rozwiązania. Social media w relacjach inwestorskich Internet jest obecnie najbardziej dynamicznie zmieniającą się dziedziną komunikacji. Z badań zrealizowanych przez IIBR na zlecenie Wirtualnej Polski1 wynika, iż niemal połowa użytkowników internetu codziennie korzysta z serwisów społecznościowych, fora dyskusyjne odwiedza 14%, natomiast 9% osób czyta lub pisze blogi. Co ciekawe z poczty elektronicznej codziennie korzysta 69% internautów. To niewielka różnica w stosunku do osób posługującymi się portalmi społecznościowymi. Wg badania Gemius2 blisko 90% polskich użytkowników internetu korzystało z serwisów społecznościowych. Najwięcej osób pochodziło z województwa mazowieckiego (14,96%), śląskiego (12,03%), małopolskiego (10%), wielkopolskiego (9,16%), dolnośląskiego (7,21%) i łódzkiego (5,98%). Facebook, Twitter oraz inne podobne platformy są wg Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) kanałem o wystarczająco szerokim zasięgu, i tym samym spółki mogą używać portali społecznościowych do publikowania informacji dla inwestorów. SEC argumentuje, że media społecznościowe działają na podobnej zasadzie jak strony internetowe warunek jest jeden firmy muszą jasno poinformować, ze istotne dane będą przekazywały właśnie przez te kanały. 1 Badanie zrealizowane przez IIBR na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 28 listopada 16 grudnia 2012 r. na grupie internautów w wieku 15 lat i więcej, gdzie n=2000 wypełnionych ankiet

9 W Polsce media społecznościowe są stosunkowo młodym narzędziem, w dodatku bardzo dynamicznie zmieniającym się. Na rynku jest niewiele osób, które zajmują się mediami społecznościowymi zawodowo. Niewiele jest również osób, które korzystają aktywnie z elektronicznych kanałów komunikacji. Do największych graczy w Polsce i na świecie3 należą Facebook (portal społecznościowy), Twitter (mikroblogi), YouTube (video) oraz WorldPress (blogi). Należy jednak pamiętać, iż poszczególne media społecznościowe różnią się pomiędzy sobą w znaczący sposób. Każde z nich służy do realizacji innych celów i posiada inną dynamikę. Social media to Facebook? Najpopularniejszym portalem społecznościowym jest Facebook. Stworzenie fanpage spółki wydaje się być proste założyć i prowadzić. Tylko jak to robić dobrze, jeśli samemu się z niego nie korzysta? Czy to jest odpowiedni kanał do komunikacji? Czy jest obrana strategia Spółki w kontaktach przez media społecznościowe? Kto będzie odpowiedzialny za fanpage? Jakie treści będą się na nim pojawiać? Jakie mamy założenia? Jaki posiadamy budżet (i czy w ogóle)? Na te i wiele innych pytań trzeba odpowiedzieć przed przystąpieniem do działania. Najważniejszym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać powinno być czy wybrany kanał komunikacji jest odpowiedni. 3 Q4 Whitepaper: Public Company Use of Social Media for Investor Relations, Part 4 Corporate Blogs November Mówi się, że na Facebook u są wszyscy, jednak Facebook to nie cały świat. Może warto rozważyć portale działające na podobnej zasadzie co Facebook, jednak dotyczące wyłącznie rynku kapitałowego? Bowiem istnieją portale dedykowane wyłącznie rynkowi kapitałowemu, jak StockWatch, SeekingAlpha czy Inwestor TV. Najważniejszym wydaje się być jednak to czy wybrany kanał komunikacji jest odpowiedni. A następnie pielęgnować dialog pomiędzy spółką a inwestorami i otoczeniem rynku kapitałowego. Porozmawiajmy na forum Social media to również działania na forach internetowych. Tych poświęconych rynkowi kapitałowemu jest kilka (m.in. StockWatch, Bankier, Money, PulsBiznesu, Parkiet). Warto na nich założyć swoje oficjalne konto i komunikować to co się dzieje w spółce, wyjaśniać wątpliwości i co najważniejsze odpowiadać na bieżąco na pytania inwestorów, które pojawią się w nawiązaniu do działalności spółki. Nie ma lepszych wiadomości, niż te z pierwszej ręki. Jest to też doskonały sposób, aby na bieżąco śledzić nastroje inwestorów można od razu wyłapać te negatywne. Dzięki temu spółka może zawczasu przygotować się i/lub przewidzieć sytuacje kryzysowe. Co ciekawe do korzystania z forów dyskusyjnych przyznaje się aż 68% inwestorów indywidualnych4 - jest to bardzo duża grupa, której nie należy marginalizować. Wideo on-line Coraz częściej suche informacje prasowe są zastępowane lub urozmaicane przez filmiki video, w których zarządzający komentują obecną sytuację spółki. Jest to o tyle ciekawe, że każdy widzi jak dana osoba wygląda, jak się wypowiada, jaki ma pogląd na daną sprawę. Komentarz Prezesa Zarządu, lub innego przedstawiciela spółki stawia inwestora w sytuacji face-to-face z zarządzającym. Korzyścią może być również pocięcie filmików na krótkie 2-3 minutowe wypowiedzi, które odpowiednio zatytułowane pozwolą inwestorom na szybkie odszukanie interesującego ich tematu. Zanim jednak spółka zdecyduje się na filmiki on-line, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: kto będzie występował? 4 Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2012 przeprowadzone przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 6 listopada 2012 r. na grupie 6009 inwestorów Relacje inwestorskie realizują strategiczną funkcję w obszarze komunikacji i zarządzania relacjami z otoczeniem w każdej spółce giełdowej. Integrując takie sfery jak prawo, finanse, controlling, public relations czy elementy marketingu są platformą dialogu firmy z rynkiem kapitałowym i jego przedstawicielami. Rzetelna dwustronna komunikacja w czasach wielkiej niepewności i gwałtownych zmian gospodarczych stanowi fundament wiarygodności spółki i jest elementem kreowania wartości dla akcjonariuszy. Upraszczając relacje inwestorskie są jak zwierciadło, w którym odbija się wizerunek firmy będący źródłem zaufania inwestorów, instytucji regulujących rynek obrotu, mediów, a także klientów czy kontrahentów. Błędy w obszarze relacji inwestorskich mogą przyczynić się do kryzysu zaufania i pogorszenia wizerunku organizacji. Dlatego obecnie spółki giełdowe nie zastanawiają się nad korzyściami płynącymi z rzetelnych relacji inwestorskich, lecz skupiają się na tym jak wiele mogą stracić w przypadku błędów w obszarze IR-u. Monika Bartoszak Kierownik ds. relacji inwestorskich LUG S.A. Czy osoba ta będzie dyspozycyjna, nie będzie się stresowała przed kamerą, czy potrafi wypowiadać się prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem? Czy mamy montażystę, który tak poskłada filmik, że będzie on ciekawy? Gdzie będzie on transmitowany on-line? Na jakich kanałach? Poblogujmy Strony www spółek mają zazwyczaj charakter informacyjny. Nie ma tam miejsca na komentarze, uwagi, własne artykuły. Ciężko ciekawe informacje wrzucić np. na portal społecznościowy, który ma ograniczoną liczbę znaków. Bez problemu jednak wszystkie dłuższe wypowiedzi, filmiki, wykresy, prezentacje możemy umieścić na blogu korporacyjnym, który prowadzony przez spółkę stoi z boku spółki. Blog buduje equity story firmy. Dodatkowo na bloga można zamieszczać nie tylko własne artykuły, wypowiedzi zarządu, lecz można publikować komentarze do np. statystyk z branży. Dziennik sieciowy można prowadzić o tematyce korporacyjnej lub/i inwestorskiej. Wszystko zależy od założeń. Przed startem bloga warto zastanowić się kto będzie za niego odpowiadał? Czy będzie to jedna osoba, czy kilka? Jaki będzie styl informacji publikowanych w sieci, czy będzie to styl formalny, czy luźniejszy? Czy będzie dominować tematyka korporacyjna, czy inwestorska, a może występować będą obie? Jaka będzie częstotliwość wpisów? Czy przeznaczamy na bloga budżet (np. na grafikę, profesjonalne zdjęcia)? Jak zamierzamy budować relację z innymi blogerami i inwestorami? Warto pamiętać, iż w przypadku blogów może dojść do takiej sytuacji, że najpierw pojawią się obserwatorzy, którzy będą śledzili nasze wpisy oraz komentarze innych przez kilka dni, może nawet tygodni zanim włączą się w dyskusję. Świadomość ta powinna nam pomóc przezwyciężyć pierwszy okres, w którym pisząc nie otrzymujemy żadnego feedback u. Poćwierkamy? Twitter, a także inne serwisy mikroblogowe mogą służyć do dwóch celów z jednej strony do przekazywania krótkich, bieżących informacji, z drugiej do wsłuchania się w głosy środowiska inwestorskiego. Twitter jest obecnie najpopularniejszym portalem mikroblogowym w Polsce i najszybszym narzędziem do komunikacji dzięki krótkim i zwięzłym komunikatom możemy dotrzeć nie tylko do inwestorów, ale również dziennikarzy. Przyjęło się, że Twitter jest miejscem, które dostarcza newsów. Każda wiadomość może być powielana i przekazywana dalej. Wszystko dzieje się tu i teraz i to zasadniczo może być dla spółki chcącej komunikować się w ten sposób problemem. Twitter nie pozwala dać sobie kilku godzin rezerwy na odpowiedź, jak choćby na Facebook u, gdzie jest to dużo bardziej akceptowalne. Jednak najważniejszy jest Niezależnie od ilości wykorzystywanych przez spółkę kanałów komunikacji, najważniejszy jest kontakt do działu relacji inwestorskich, jaki każdy inwestor giełdowy powinien móc znaleźć na stronie internetowej spółki giełdowej. Bardzo ważne jest to, aby to był kontakt na konkretną osobę wraz z podanym adresem mailowym oraz telefonem komórkowym. Nic tak nie odstrasza inwestorów od kontaktu jak formularz na stronie www, którego wysłanie często skutkuje wysłaniem wiadomości do nikogo. Bardzo źle odbierane jest również podanie ogólnego maila typu lub To tylko pokazuje, że spółka nie ma dedykowanej osoby, która w ramach swoich codziennych czynności ma odpowiadać na pytania inwestorów, a robi to ktoś z przypadku. Inwestorzy poszukują informacji na temat spółki, w którą chcą zainwestować w wielu miejscach. Począwszy od strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czy strony www spółki, po fora dyskusyjne i blogi analityków. Zebrane informacje przetwarzają i decydują się czy warto zainwestować czy też nie. Czemu spółka miałaby nie pomóc inwestorowi i wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom i samej dostarczać zainteresowanemu informacji? Warto posłuchać gdzie mówią o spółce i być tam. Zaplanować, co firma chce przekazać inwestorom, jaką ma politykę względem sytuacji kryzysowych, w jaki sposób chce mówić do inwestorów. Dlaczego spółka sama nie miałaby zdementować plotek krążących w obiegu i wyjaśnić jak jest naprawdę? Sposobów na to jest wiele. Warto (w miarę możliwości) zsynchronizować wszystkie kanały komunikacji np. w zakładce relacji inwestorskich. Niech wszystkie informacje wychodzące na zewnątrz znajdują się w jednym miejscu. Niech powstanie spójna strategia komunikacji. Jeśli spółka widzi możliwość poprawy komunikacji, użycia nowego narzędzia niech to zrobi! Świat wciąż gna do przodu, powstają nowe kanały komunikacji. Czemu nie miałaby z nich skorzystać spółka? Warto jednak pamiętać, że era jednostronnych komunikatów się kończy. To nie inwestorzy powinni szukać spółki, tylko spółka ich. Powinna z nimi rozmawiać, bo od tego jest. Od mówienia, odpowiadania na pytania, rozwiewania wątpliwości. Czas na dialog. Agnieszka Klejne Prezes Zarządu IR Communication sp. z o.o. 17

10 Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych Każda spółka publiczna zobligowana jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do prezentacji swojej aktywności w postaci cyklicznych raportów. I tak, spółka publikuje raporty kwartalne i półroczne, jednak najważniejszym jest raport roczny, który zawiera roczne sprawozdanie finansowe emitenta. Sprawozdanie to powinno być sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi emitenta w przypadku spółek giełdowych z siedzibą w Polsce są to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Jednak czy wszystkie spółki spełniają te wymagania? Czemu jest to takie ważne? Czym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej? Są to standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Od 2005 roku wszystkie spółki giełdowe państw członkowskich Unii Europejskiej są zobligowane do prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych a co za tym idzie prezentacji sprawozdań finansowych w myśl właśnie tych reguł. Sprawozdanie finansowe publikowane przez spółkę giełdową raportującą wg MSR/MSSF musi składać się z pięciu części: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa wstęp do sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające. związane z tym zagadnieniem przedstawiają się w takich kolorowych aspektach? Prawdę mówiąc, nie zawsze. Zapewnienie pełnej zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wciąż stanowi pewne trudności i niedogodności. MSSF są znacznie bardziej skomplikowane wymagając przy tym większego wysiłku i wiedzy, ponieważ uzyskanie wiarygodnego i solidnego komentarza do przepisów nie jest wcale takie proste. Dotyczy to również obszarów, które zapewniają wybór stosowania kilku dopuszczalnych rozwiązań bądź poprawność ich stosowania uzależniona jest od osądów kierownictwa spółki. Trudność sprawia również prawidłowe i rzetelne przedstawienie analiz wrażliwości danych finansowych na czynniki rynkowe i ekonomiczne. Również łatwość zrozumienia prezentowanych informacji i przejrzystość sprawozdań finansowych sprawiają spółkom kłopoty. Atrakcyjność danego podmiotu można zwiększyć poprzez poprawienie wcześniej wymienionych aspektów a także przez wzięcie pod uwagę interesów i oczekiwań inwestorów, co do przekazywania w sprawozdaniach informacji kluczowych dla właściwej oceny sytuacji finansowej podmiotu przez odbiorcę. Z perspektywy inwestora ważne jest jak najszybsze opublikowanie przez spółkę raportu. Ceni on sobie informacje rzetelne oraz możliwie najświeższe. Zbyt późna publikacja raportu przez spółkę wiąże się dla niego ze zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Nie lada wyzwaniem dla spółek jest zastosowanie MSR/MSSF po raz pierwszy. Pomocy i wskazówek należy szukać w MSSF 1, który obszernie porusza temat pierwszego zastosowania tychże standardów. Ważnym jest, aby spółka przyjęła MSSF po raz pierwszy na drodze wyraźnej i nieopatrzonej zastrzeżeniami deklaracji zgodności z MSSF. W znacznym uproszczeniu proces ten składa się z 4 kroków. Przede wszystkim należy pamiętać o stosowaniu się do najnowszej opublikowanej wersji standardów. Następnie należy dokonać przeglądu pozycji w sprawozdaniu oraz wprowadzić lub usunąć poszczególne pozycje celem osiągnięcia zgodności ze standardami. Później należy ponownie wycenić składniki majątku, jak i zobowiązań oraz przeprowadzić konieczne zmiany w klasyfikacji pomiędzy pozycjami. Co ważne, obowiązująca wersja standardu nie wymaga, by spółki retrospektywnie stosowały wymogi usuwania ze sprawozdania finansowego określonych transakcji w odniesieniu do wcześniejszych okresów. Niemniej jednak spółka na mocy wstecznej powinna przekształcić swoje sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok obrotowy w którym nastąpiło przejście na raportowanie w myśl MSR/MSSF. Na przeciw potrzebom inwestora wychodzi biegły rewident, czyli nikt inny jak audytor. Rolą audytora jest sprawdzenie, czy spółka sporządziła swoje sprawozdanie finansowe zgodnie z przyjętymi przez nią zasadami rachunkowości oraz zgodnie z obowiązującym prawem poprzez proces jakim jest badanie sprawozdania finansowego. Rewizja finansowa jest istotnym zagadnieniem W przypadku trudnej sytuacji gospodarczej na świecie, w której się obecnie znajdujemy, wzrasta niepewność oraz pogłębia się brak zaufania do rynków finansowych. Zapewnienie pełnej zgodności Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przez spółki sprzyjać może odbudowie wiarygodności informacji sprawozdawczych, a ich zastosowanie może podnieść atrakcyjność spółki (m.in. dla potencjalnych inwestorów zagranicznych czy kredytodawców). W podwalinach MSR i MSSF leżą założenia koncepcyjne będące niejako narzędziem zmniejszającym istnienie różnic w interpretacji przepisów, a co za tym idzie rozpoznawania i prezentacji poszczególnych pozycji w sprawozdaniu finansowym. Założenia stanowią również furtkę dla Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości otwierającą drogę do logicznego i spójnego formułowania nowych standardów oraz aktualizacji tych już istniejących. Ich zaletą jest użyteczność dla różnych modeli rachunkowości stosowanych przez spółki. Założenia koncepcyjne to zbiór fundamentalnych zasad skupiających się na: celu sporządzania sprawozdań finansowych, zasadach wyceny poszczególnych składników, cechach jakościowych sprawozdań finansowych, definicji kapitału oraz pojęciu utrzymania kapitału. Ponadto, założenia koncepcyjne wskazują na potrzeby informacyjne odbiorców sprawozdań finansowych inwestorów, pożyczkodawców, dostawców i innych partnerów handlowych, pracowników itp. Sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać prawdziwy i rzetelny wizerunek Spółki. Nie tylko od strony finansowej, ale również gospodarczej. Winno odzwierciedlać decyzje podejmowane przez kadrę kierowniczą, stanowić narzędzie do kontroli funkcji powierniczej kierownictwa oraz zarządzania zasobami danej jednostki gospodarczej. Dodatkowo powinno być sporządzone zachowując zrozumiałość, przydatność, istotność, wiarygodność, przewagę treści nad formą, neutralność, kompletność, ostrożność oraz porównywalność. Co to znaczy? Informacje zawarte w sprawozdaniach powinny być obiektywne i przydatne do podejmowania decyzji przez odbiorców, przedstawione bezbłędnie zgodnie z treścią ekonomiczną transakcji. Aktywa oraz przychody nie powinny być zawyżane, a zobowiązania i koszty zaniżane. Informacja zawarta w sprawozdaniu powinna też być ciągła w czasie. W przypadku, gdy jednak zasady rachunkowości zmieniają się w ciągu roku obrotowego, powodując zmianę stopnia porównywalności danych muszą zostać opisane we wstępie do sprawozdania finansowego. Co więcej poleganie na MSR/MSSF jako standardach raportowania umożliwia przeprowadzenie wiarygodnej analizy porównawczej przez inwestorów. Stosowanie standardów tych zapewnia firmie przejrzystość i porównywalność sprawozdań, nie tylko na rynku lokalnym, ale również międzynarodowym. Warto podkreślić, że stosowanie wspomnianych standardów sprawozdawczości ułatwia rozpoznanie ryzyka finansowego i gospodarczego związanego z daną spółką. Bez wątpienia, stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ma wiele zalet, nie tylko dla Spółek, ale także dla inwestorów obecnych i tych potencjalnych. Ale czy wszystkie aspekty Zainwestuj w markę. Na początku niewiele, bo w internecie! Jeszcze kilka lat temu trzeba było przekonywać przedsiębiorców, że każda firma powinna mieć stronę internetową. Potem specjaliści od marketingu i public relations grzmieli we wszystkich poradnikach, że taka witryna musi być dobrze spozycjonowana w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, aby potencjalni klienci, szukając w internecie konkretnego produktu czy usługi, trafili właśnie na nią. Teraz mamy prawdziwą rewolucję. Rewolucję zwaną social media. To właśnie w nich warto zacząć budować markę prawie każdego projektu będącego start-upem. Media społecznościowe opanowały jak ośmiornica internautów. Można się spodziewać, że już wkrótce najpopularniejszym portalem na świecie będzie Facebook, z którego - możliwe, że - już wkrótce - zacznie korzystać więcej osób niż z wspomnianej wyżej wyszukiwarki Google. To nie futurologia, to już się dzieje. A wszystko za sprawą nawału treści dostępnych w sieci. Kliknięcie lubię to, wrzucenie linku na Wykop.pl, zmiana statusu na Facebooku, ćwierknięcie na Twitterze, to właściwie nic innego, jak polecenie czegoś komuś, czyli wybranie wartościowy rzeczy z globalnej sieci i pokazanie ich znajomym, jako wartych zauważenia, ciekawych, przydatnych, ale także godnych kupienia! I tak właśnie w medium zwanym internetem zrodziły się submedia społecznościowe, które od teraz są potężnym orężem w rękach marketingowców. Najważniejsze jest jednak to, że promocja w nich niewiele kosztuje, w porównaniu ze standardową kampanią w media tradycyjnych. Warto więc porozmawiać ze specjalistami, którzy w tym obszarze się specjalizują. W dodatku stworzenie profilu marki w wielu mediach społecznościowych, które często same wysoko spozycjonują się w wynikach wyszukiwania Googla, buduje w tej wyszukiwarce pozytywny wizerunek produktu, usługi czy osoby. Tomasz Bonek Redaktor naczelny Money.pl 18 19

11 powiązanym ze sprawozdawczością finansową emitentów giełdowych, ponieważ każdy z nich niezależnie od bycia w publicznym obrocie na parkiecie głównym czy też na rynku alternatywnym, jest zobligowany do przedstawiania zrewidowanych sprawozdań rocznych. Dodatkowo emitenci zmagający się z parkietem głównym są zobowiązani do publikacji raportów półrocznych tj. za pierwsze półrocze roku obrotowego również przebadanych przez biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta eliminuje istotne błędy popełnione przez kadrę kierowniczą w interpretacji przepisów prawnych, zapewniając rzetelne odzwierciedlenie sytuacji spółki. Deloitte opublikował raport 1 zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszym tego typie przeglądzie wzięto pod uwagę 40 sprawozdań finansowych grup kapitałowych za 2011 rok, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wyniki te zestawiono z efektami podobnej analizy przeprowadzonej przez Spółkę w Szwajcarii we wrześniu 2012 roku. Z raportu wynika, iż: Średnio 85 dni zajęło spółkom notowanym na warszawskim parkiecie sporządzenie sprawozdania finansowego (mierzone od dnia bilansowego do daty publikacji sprawozdania finansowego). Spółkom notowanym na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych SIX Swiss Exchange proces ten zajmuje średnio 52 dni, Rachunek zysków i strat zawiera zbyt wiele pozycji długość tego dokumentu waha się od 13 do 34 pozycji (mierzona liczbą pozycji od pierwszej linii sprawozdania do linii zysk netto ). W Szwajcarii liczba ta waha się od 12 do 21. Sprawozdanie z sytuacji finansowej jest zbyt duże. Średnia objętość sprawozdania to 42 pozycje. Najdłuższe zawiera 55 pozycji, a najkrótsze 29. Natomiast w Szwajcarii jest to odpowiednio 27 i 45 (średnio 36). Warto w tym momencie nadmienić, iż Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie określają pożądanej długości rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z sytuacji finansowej spółki. Zawierają jedynie wytyczne, jakie pozycje powinny być zaprezentowane przez spółkę, jako minimum, pozwalając im dostosować dokumenty do swoich indywidualnych potrzeb. Podawanie przez emitenta konkretnych, rzeczowych informacji w podstawowych sprawozdaniach finansowych wydawałoby się bardziej zasadne od prezentacji rozbudowanych, bardzo szczegółowych danych. Spółki, które chciałyby przedstawiać bardziej szczegółowe informacje, mogłyby by prezentować je w notach do sprawozdań. Sprzyjałoby to zwiększeniu przejrzystości dokumentów i lepszemu zrozumieniu sprawozdań. 34% spółek prezentujących wartość firmy w sprawozdaniu finansowym nie ujawniło, wymaganej przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, informacji dotyczących alokacji wartości firmy do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. 1 Raport Deloitte, Sprawozdawczość finansowa spółek notowanych na GPW w Warszawie. Raport z przeglądu zastosowania MSSF w 2011 roku, wyd r. Większość spółek przedstawiło podstawowe założenia przyjęte na potrzeby testu utraty wartości firmy. Jednak zaledwie 28% spółek prezentujących wartość firmy w sprawozdaniu finansowym dokonało wymaganego przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ujawnienia analizy wrażliwości tych założeń. Nieujawnienie tych założeń powoduje, iż inwestor nie posiada pełnego obrazu, co do możliwości generowania korzyści ekonomicznych przez wartość firmy i aktywa z nią związane, a także ewentualnego ryzyka utraty jej wartości i powiązanych aktywów. Podsumowując Spółki powinny dołożyć więcej staranności pod kątem cech jakościowych w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych, nie tylko tych rocznych, ale też kwartalnych. Łatwość odbioru i przejrzystość informacji mogą być asem w rękawie emitenta podczas poszukiwania zainteresowania inwestorów. Same dobre wyniki finansowe nie zagwarantują sukcesu podczas pozyskiwania inwestorów, jeżeli informacje nie zostaną przedstawione w klarowny sposób. Oto recepta na sukces długofalowej i dobrej współpracy z inwestorami. Spółki notowane na głównym rynku GPW muszą publikować: informacje poufne wszelkie informacje spełniające przesłanki definicji zawartej w art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, raporty bieżące -informacje o zdarzeniach dotyczących emitenta lub jednostki od niego zależnej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów, a także inne informacje przekazywane na podstawie przepisów ustaw (nabywanie i zbywanie znacznych pakietów, transakcje osób pełniących określone funkcje w spółce), raporty kwartalne za I, III i IV kwartał, zawierające kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, niepodlegające badaniu, raporty półroczne za pierwsze półrocze roku obrotowego, zawierające półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta raporty roczne, zawierające roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Dane na podstawie W porównaniu z Głównym Rynkiem, obowiązki firm notowanych na NewConnect są mniejsze. Spółki muszą przedstawiać: raporty bieżące (w węższym zakresie niż na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych), w tym również informacje poufne, raporty kwartalne, zawierające wybrane pozycje bilansowe oraz wybrane pozycje rachunku zysków i strat, raporty roczne zawierające zaudytowane sprawozdania finansowe, Sprawozdania finansowe zamieszczane w raportach okresowych emitent sporządza zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta (w przypadku spółki zagranicznej, spółka może stosować standardy obowiązujące w kraju swojej siedziby). Dane na podstawie Inwestuj w innowacje! potencjał dla innowacji Masz pomysł na innowacyjny biznes, ale brakuje Ci kapitału? Pragniesz nowych możliwości rozwoju dla swojej firmy? Szukasz partnera biznesowego, który oprócz wsparcia finansowego podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem i kontaktami? Finansowanie przedsięwzięć, które charakteryzują się wysoką innowacyjnością, jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi mają do czynienia właściciele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie istotnym jest umożliwienie im łatwego pozyskiwania finansowania na rozwój działalności innowacyjnej. W ramach projektu Inwestuj w innowacje! stworzono dogodne warunki inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami, którzy poszukiwali środków finansowych na realizację nowatorskich przedsięwzięć. Inwestuj w innowacje! był ogólnopolskim przedsięwzięciem realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., którego nadrzędnym celem było tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację nowatorskich przedsięwzięć. Najważniejsze cele projektu Realizowany projekt miał na celu kształtowanie gotowości inwestycyjnej, czyli przygotowanie przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, a także uświadomienie im i pokazanie możliwości, jakie daje pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnej działalności. Szkolenia i seminaria organizowane w ramach projektu spowodowały zwiększenie świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez inwestorów kapitałowych. Co dał projekt Inwestuj w innowacje!? W organizowanych w ramach projektu szkoleniach przedsiębiorcy mogli uzyskać teoretyczną wiedzę z zakresu współpracy z inwestorem typu Venture Capital oraz poznać zasady funkcjonowania i debiutu spółek na alternatywnym rynku obrotu giełdowego - NewConnect. Oprócz szkoleń z zakresu rynku kapitałowego przedsiębiorcy uczestniczyli w praktycznych warsztatach z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych. Poznali tajniki budowy swojego wizerunku, dowiedzieli się jak nawiązać relację z mediami, w jaki sposób należy prezentować własną firmę oraz zachęcić kontrahentów do współpracy, a inwestorów do wejścia kapitałowego. Do kogo projekt był skierowany? Do projektu mogła się zgłosić każda firma. Udział w projekcie brały zarówno spółki, które same się zgłosiły, jak i pochodzące z portfeli współpracujących z Parkiem inwestorów. Nie było szczególnych wymagań odnośnie branży, miejsca rejestracji firmy czy stopnia rozwoju przedsięwzięcia. Bardzo różnorodne były również potrzeby kapitałowe zgłaszane przez firmy. Poszukiwały one wsparcia na poziomie od kilkuset tysięcy złotych po dziesiątki milionów. Ze względu na odmienne sektory, w których działały prezentujące się spółki oraz ze względu na różne oczekiwania inwestorów odnośnie branż, w które chcieli zainwestować, kierownicy projektu starali się kojarzyć spółki, z zainteresowanymi danym obszarem inwestorami. Perspektywy dla innowacyjności W realiach współczesnej gospodarki wiele małych i średnich przedsiębiorstw walczy o przetrwanie w trudnym i zmiennym otoczeniu konkurencyjnym oraz makroekonomicznym. Ich sukces coraz bardziej uzależniony jest od innowacyjności. Przedsiębiorstwa, które go osiągnęły, wykreowały zazwyczaj coś nowego, stając się pionierami w dziedzinie technologii lub określonego sposobu działania. Projekt Inwestuj w innowacje! to była szansa dla nich na pozyskanie zewnętrznego kapitału

12 Czym się kierują inwestorzy przy wyborze konkretnego projektu? Na co zwracają uwagę? Jak przekonać inwestora nie tylko do swojej idei, ale też do własnych możliwości? Ile spółek wzięło do tej pory udział w projekcie? Czy wszystkie pozyskały finansowanie? W jakiej wysokości? W projekcie wzięły udział 93 firmy. Do dnia, w którym odbyła się ostatnia konferencja projektu, finansowanie pozyskało 25 z nich. 11 udało się uzyskać finansowanie z funduszu Venture Capital, 12 zadebiutowało na rynku NewConnect, a 4 pozyskały inwestora indywidualnego (2 z nich są finansowane także przez fundusz VC). Ile spółek zadebiutowało na rynku NewConnect? Jak poszczególne spółki radzą sobie po debiucie? Pozyskanie środków na rozwój za pośrednictwem rynku NewConnect ma tę zaletę, że pozwala na ciągłe dokonywanie rynkowej wyceny spółki. Analizując wyniki dwunastu uczestników projektu notowanych na rynku NewConnect widać zarówno spółki małe (wartość rynkowa poniżej 1 mln zł), jak i średnie (wartość od 1 do 10 mln zł) oraz duże (wartość rynkowa powyżej 10 mln zł do ćwierć miliarda zł). Poniżej znajduje się zestawienie uczestników projektu notowanych na NewConnect pod względem wartości rynkowej w mln zł na podstawie kursu ich akcji na dzień 10 maja 2013 r.: Medicalgorythmics S.A. 252,5 mln zł FH Dom S.A. 31,5 mln zł Novian S.A. 17,6 mln zł Dent-A-Medical S.A. 12,2 mln zł Mobile Factory S.A. 9,7 mln zł Rozmawiamy z kierownikiem projektu Inwestuj w Innowacje! Markiem Urbańskim Internet Union S.A. 6,6 mln zł Kompleks S.A. 5,7 mln zł MGM Systems S.A. 5,3 mln zł Planet Soft 4,5 mln zł CDE S.A. 3,4 mln zł Stergames S.A. 0,7 mln zł Call2Action S.A. 0,7 mln zł Apollo Capital S.A. (dawniej: Guardier S.A.) 0,6 mln zł Internet Works S.A. 0,5 mln zł Łączna wartość wynosi: 351,5 mln zł Dzięki projektowi Inwestuj w Innowacje! udało się sfinansować w ostatnich latach wiele innowacyjnych przedsięwzięć. Który z nich uznałby Pan za najciekawszy? Trudno jednoznacznie wskazać najlepszy projekt. Bardzo ciekawy proces pozyskania inwestora miał miejsce w przypadku TimeCamp. Pomysłodawca projektu Kamil Rudnicki wraz ze współpracującym z nim Venture Incubator S.A. wziął udział w II edycji projektu w 2009 r. Na konferencji Inwestuj w innowacje! prezentacją projektu zainteresował się Pan Paweł Ciesielski, prezes spółki Fundusze Inwestycyjne Asseco. W czerwcu 2010 Asseco Poland S.A. objęło 30% udziałów w nowo utworzonej spółce Time Solutions Sp. z o.o. Początkowo TimeCamp tworzony był z myślą o użytkownikach indywidualnych i freelancerach. Tworzone narzędzie miało pomóc efektywnie wykorzystywać czas pracy przy komputerze dając proste narzędzie wspomagające samodyscyplinę i zarządzanie czasem. Z biegiem czasu powstała wersja dla firm, będąca bardzo skuteczną alternatywą do narzędzi stworzonych z myślą o administratorach IT, które służą do monitorowania sieci, bądź blokowania dostępu do określonych stron internetowych. Dziś z narzędzia korzysta 200 firm i instytucji z różnych branż i krajów oraz osoby indywidualne. Ponad 40 tysięcy użytkowników z całego świata wykorzystuje na co dzień oprogramowanie spółki do zwiększania własnej produktywności, badania przepracowanego czasu i ochrony dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Spółka prezentowana była podczas kolejnych konferencji projektu jako przykład ciekawego modelu współpracy inwestora z pomysłodawcą. Jak Pan w takim razie oceni projekty, które do tej pory brały udział w programie Inwestuj w Innowacje!? Co pan o nich sądzi? Sądzę, że tak duża (prawie 100 pomysłów) próbka firm, jakie wzięły udział w projekcie, jest dobrym odzwierciedleniem ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Oczywiście pewna część uczestników projektu to spółki, którym się nie powiodło. Część z nich dziś już nawet nie istnieje. Są też takie, które drastycznie zmieniły swój plan biznesowy dostosowując się do otoczenia rynkowego, czasem z dobrym skutkiem. Pewna część uczestników projektu uznała, że finansowanie ich dalszego rozwoju środkami o charakterze udziałowym nie jest dobrym rozwiązaniem. Są i takie, które doprowadziły do końca negocjacje z inwestorem, ale zrezygnowały z podpisania umowy inwestycyjnej uznając przedstawione warunki za niewystarczające. Jednak mimo wszystko zasadnicza grupa uczestników projektu to osoby, dla których wiedza i umiejętności pozyskane w ramach projektu w zakresie pozyskiwania kapitału będą w przyszłości spożytkowane przy planowaniu rozwoju własnej firmy, bądź też w pozostałej części ich aktywności zawodowej. Czy dużo projektów spotkało się z zainteresowaniem ze strony inwestorów? Czy jakieś konkretne branże są preferowane bardziej? Z czego to wynika? Inwestorzy interesowali się najbardziej branżą ICT, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę choćby profil spółek uczestniczących w projekcie. Jednak podczas każdej z konferencji staraliśmy się przełamać dominację tej branży. Sądzę, że najlepszy skutek odniosło to w przypadku firm związanych z biotechnologią. Wskazuje na to choćby przykład firmy MEDICALgorithmics uczestnika projektu, którego obecna wartość rynkowa to ponad 250 mln zł, czyli prawie 4 razy więcej, niż podczas debiutu na rynku NewConnect w 2011 r. Jakie 3 rady mógłby Pan dać początkującym biznesmenom, których czeka rozmowa z np. funduszem inwestycyjnym? Po pierwsze podczas pierwszego spotkania należy skupić się na odpowiednim wyważeniu proporcji między szczegółami technicznymi projektu, który prezentujemy inwestorowi, a jego potencjałem rynkowym. Pomysłodawcy mają tendencję do skupiania się na tym pierwszym, kosztem jasnego opisu tego, kto będzie klientem naszego rozwiązania. Drugim aspektem, który należy wyważyć jest stosunek do inwestora. Nie powinno się go traktować jako wroga, czyhającego na przejęcie pomysłu, ale także nie należy wykazywać przesadnego zaufania. Należy także mieć jasno określone cele. Dobrze jest mieć choć wstępnie przygotowaną propozycję wyceny spółki oraz to jaką część udziałów planujemy oddać inwestorowi. Oczywiście spotkanie z inwestorem to nie czas na podjęcie decyzji, czy w ogóle jesteśmy zainteresowani współpracą. Takie kwestie powinno się ustalać wcześniej, szczególnie gdy pomysł jest realizowany przez wieloosobowy zespół. Na co oprócz finansów można liczyć podejmując współpracę z inwestorem? Know-how, wsparcie w pozyskiwaniu klientów, czy coś jeszcze? Współpraca z inwestorem wiąże się z dodatkowym wsparciem doradczym, niemniej największe zalety współpracy zależą od rodzaju inwestora. Część inwestorów wnosi istotny atut, który stanowią kontakty handlowe. Dla wspieranej spółki stanowią one wartość niezbędną. Część inwestorów branżowych wnosi wsparcie technologiczne, które w inny sposób byłoby niemożliwe do pozyskania. W największej jednak mierze inwestorzy udostępniają swoje know-how odnośnie prowadzenia biznesu, prowadzenia spraw spółki, jej harmonijnego rozwoju mającego na celu maksymalizację korzyści swoich, ale pośrednio także samej spółki. A czy inwestorzy zagraniczni są w ogóle zainteresowani innowacyjnym rynkiem w Polsce? Sądzę, że możliwość dotarcia bezpośrednio do zagranicznych inwestorów jest zarezerwowana dla projektów na etapie rozwoju wyższym niż start-up. Wynika to nie tyle z faktu braku zainteresowania młodymi firmami i polskim rynkiem, co raczej z tego, że zagraniczne fundusze chcąc inwestować w polskie start-upy zakładają odpowiednie spółki w naszym kraju, czasem wspólnie z krajowymi funduszami. Wydaje się, że w najbliższych latach dostęp do tego typu funduszy będzie się zwiększał. W ostatnich latach pojawiają się polskie innowacyjne spółki, którym udaje się pozyskiwać finansowanie bezpośrednio u europejskich bądź amerykańskich inwestorów, jednak są to projekty o znacznym poziomie zaawansowania, generujące znaczące przychody, ale mające jednocześnie olbrzymie potrzeby kapitałowe. Proszę opowiedzieć o przygotowywanych teraz projektach. Jakie są plany na najbliższe miesiące/lata? Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt T-Park. Kapitał dla innowacji w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego oferujemy możliwość objęcia za gotówkę udziałów mniejszościowych w nowotworzonych innowacyjnych spółkach. Wciąż prowadzimy nabór pomysłów w ramach tego projektu. Bardzo interesująca jest specyfika projektów realizowanych w ramach Działania 3.1 PO IG, która sprawia, że projekt właściwie się nie kończy. Środki, które mamy nadzieję odzyskać w momencie wyjścia z realizowanych inwestycji, będą w przyszłości przeznaczane na dalsze finansowanie działalności innowacyjnej. Mamy też nadzieję, że w nadchodzącej perspektywie finansowania na lata znacznie większy nacisk będzie położony na innowacyjne formy finansowania przedsięwzięć, tzn. fundusze pożyczkowe, a przede wszystkim kapitałowe. Pozwoli to wielu instytucjom wykorzystać doświadczenie zdobyte w poprzednim okresie programowania. Planujemy także kierować naszą aktywność w stronę wspierania inicjatyw mających pozytywny wpływ na klimat, w szczególności ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W ramach inicjatywy KIC-Climate będziemy dysponować środkami na granty (do euro) dla spółek, które swoją aktywnością pozytywnie przyczyniają się do zapobiegania zmianom klimatu

13 NAJLEPSZE PRAKTYKI w PoZYSKIwANIu ZEwNęTRZNEgo finansowania dla INNowAcYJNYch PRZEdSIębIoRSTw w PoLScE NAJLEPSZE PRAKTYKI w PoZYSKIwANIu ZEwNęTRZNEgo finansowania dla INNowAcYJNYch PRZEdSIębIoRSTw w PoLScE Opinie Inwestorów Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Mając okazję uczestniczyć w większości konferencji Inwestuj w Innowacje organizowanych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. chciałbym podkreślić, że przedsiębiorcy biorący udział w projekcie zostali dobrze przygotowani do prezentacji swojego modelu biznesowego i rozmów z inwestorami. Inicjatywy jak Inwestuj w Innowacje ułatwiają inwestorom dostęp do interesujących projektów inwestycyjnych. Osoby przedsiębiorcze mają szansę na pozyskanie kapitału. Działania prowadzone przez DARR bez wątpienia pozytywnie wpłynęły na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. W związku z powyższym mam nadzieję, iż w przyszłości DARR będzie realizował podobne projekty. Andrzej Babiarz Wiceprezes Zarządu Prometeia Capital Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera rozwój prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy, którą przystosowuje do struktur otoczenia biznesowego i współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Inicjatywa Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest bardzo wartościowa, gdyż stanowi znakomitą platformę komunikacji pomiędzy atrakcyjnymi pomysłami biznesowymi a inwestorami. Projekt Inwestuj w Innowacje umożliwia młodym przedsiębiorcom zaznajomić się z praktycznym aspektem procesu pozyskiwania finansowania. Inwestorom pozwala w jednym miejscu zapoznać się z ciekawymi pomysłami inwestycyjnymi, oraz w formalnej i nieformalnej atmosferze poznać pomysłodawców i ich koncepcję rozwoju biznesu. Grzegorz Jajuga Partner Zarządzający Brante Partners Strategicznym celem aktywności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest budowa na Dolnym Śląsku silnej gospodarki, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw. Jako instytucja wsparcia regionalnego, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada wysokie kompetencje i umiejętności w zakresie finansowania przedsięwzięć gospodarczych ze źródeł europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych. Inicjatywa T-Park Inwestuj w innowacje zainteresowała mnie od samego początku - miałem okazję uczestniczyć w pierwszej konferencji we Wrocławiu a następnie w kilku kolejnych już w Warszawie. W Polsce organizowanych jest wiele tego typu konferencji i szkoleń, jednak formuła Inwestuj w innowacje zdecydowanie wyróżnia się na tym tle. Organizatorom udało się znaleźć sposób na skuteczną komunikację kreatywnych talentów, posiadających pomysł z inwestorami zainteresowanymi wsparciem takich przedsięwzięć inwestycyjnych. Cykl konferencji poprzedzony był szkoleniami dla przedsiębiorców, które ułatwiły im przygotowanie się na prezentację dla inwestorów oraz dostosowanie biznes planów do standardów środowiska finansowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że każda kolejna konferencja cechowała się coraz wyższą jakością, dynamiką, coraz lepszy był dobór prezentowanych przedsięwzięć. Każda kolejna konferencja również różniła się nieco formułą od poprzedniej, co sprawiało że poświęcony na konferencje czas był efektywnie wykorzystany. Good Job. Michał Jarosławski Dyrektor, Departament Oferowania i Doradztwa Korporacyjnego DOM INWESTYCYJNY INVESTORS S.A. Główne cele DARR S.A. to:? popularyzowanie wśród przedsiębiorców postawy przychylnej innowacyjności oraz kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych;? zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego i doradczego;? wykształcenie umiejętności działania na rynkach europejskich, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych;? zapewnienie dostępności usług konsultingowych świadczonych na wysokim poziomie merytorycznym przez wyspecjalizowanych doradców;? pomoc dydaktyczna dla młodzieży i dorosłych, pragnących uzyskać przekwalifikowanie lub zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy

14 NAJLEPSZE PRAKTYKI w PoZYSKIwANIu ZEwNęTRZNEgo finansowania dla INNowAcYJNYch PRZEdSIębIoRSTw w PoLScE NAJLEPSZE PRAKTYKI w PoZYSKIwANIu ZEwNęTRZNEgo finansowania dla INNowAcYJNYch PRZEdSIębIoRSTw w PoLScE Opinie Uczestników Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Dolnośląski Park Technologiczny T-Park to atrakcyjny obszar do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w aktywność opartą na nowoczesnych technologiach, zgodny ze standardami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej. Wyróżnia go dogodna lokalizacja, nowoczesna infrastruktura oraz profesjonalne usługi pomocnicze wraz z systemem wsparcia finansowego. Podstawowym celem Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja osiągnięć naukowych firm, wykorzystujących nowoczesne technologie: adaptacja wyników prac laboratoryjnych i przyciągniecie kapitału inwestycyjnego - Venture Capital. T-Park oferuje swoją pomoc w zakresie:? udostępnienia przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych wyposażonych w potrzebną infrastrukturę techniczną;? uzyskania wsparcia finansowego z wykorzystaniem istniejących środków pomocy publicznej;? podejmowania i prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych;? kreowania nowych przedsięwzięć wykorzystujących nowoczesne technologie we współpracy z ośrodkami naukowymi i centrami badawczymi regionu; Organizowany przez T-park już po raz IX projekt Inwestuj w Innowacje to wyjątkowa okazja do przedstawienia planu rozwoju naszej spółki na dość młodym jeszcze w Polsce, rynku firm fotowoltaicznych. To skuteczny sposób na wypromowanie firmy wśród potencjalnych klientów i inwestorów finansowych. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalne podejście organizatorów do części szkoleniowej, gdy projekty przygotowywane są do prezentacji. Proces przygotowania do konferencji zespół T-parku przeprowadził wzorcowo. Warsztaty przeprowadzone były przez praktyków - profesjonalistów z wieloletnim rynkowym stażem. Już podczas finalnej naszej prezentacji na GPW w Warszawie potencjalni rzy zgłaszali chęć objęcia udziałów w przedstawianym przez nas inwestopomyśle! Dawid Kościółek Prezes Zarządu Solfarm sp. z o.o. - Energia ze Słońca! Przystępując do projektu Inwestuj w Innowacje jako inicjatywa będąca w fazie organizacji, mieliśmy okazję lepiej przeanalizować nasz model biznesowy jeszcze przed oficjalnym startem. Część szkoleniowa, prowadzona przez fachowców z dużym doświadczeniem zawodowym, pozwoliła nam uzupełnić wiedzę i zwróciła naszą uwagę na to co w naszym projekcie, pod marką StudentOpen, można poprawić. Po odpowiednim przygotowaniu podczas szkolenia w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie-Zdroju mieliśmy przyjemność uczestniczyć w części konferencyjnej w Warszawie. Bezpośrednie spotkania z potencjalnymi Inwestorami pozwoliły nam na zgromadzenie bezcennych informacji o oczekiwaniach rynku i zaskutkowały pierwszymi rozmowami o rozwoju StudentOpen przy wsparciu kapitału zewnętrznego. Jakub Szymański Współzałożyciel StudentOpen? zapewnienia profesjonalnych i konkurencyjnych usług infrastrukturalnych i pomocniczych w ramach aktywnego wspierania działań w zakresie promocji przedsiębiorstw działających w T-Parku. Inwestuj w innowacje to niezwykła inicjatywa organizowana w profesjonalny i perfekcyjny sposób. W pierwszej fazie przygotowaliśmy się merytorycznie do rozmów z potencjalnymi inwestorami. W drugiej część nauczyliśmy się rozmawiać z inwestorami! Teoretyczne i praktyczne przygotowanie pozwoliło nam stworzyć rzetelną prezentację zawierającą niezbędne informacje o naszej organizacji, która została zaprezentowana w ostatniej fazie projektu, czyli na konferencji w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Zdobyte doświadczenie nauczyło nas nie tylko rozmawiać z potencjalnymi storami, ale także lepiej komunikować się z naszymi klientami i inwepartnerami. Wojciech Wesołowski Prezes Zarządu Tailored Mobile Solutions S.A

15 Success Case Success Case eharmonogram.pl Leasing-Experts eharmonogram.pl to portal poświęcony planowaniu i realizacji inwestycji oraz zakładaniu firmy w różnych branżach. eharmonogram.pl krok po kroku prowadzi użytkownika przez szereg formalności i procedur, dzięki czemu założenie firmy lub realizacja nowej inwestycji przebiega sprawniej. Leasing-Experts jest jedną z najszybciej rozwijających się ogólnopolskich sieci brokerów leasingu. Posiada 65 oddziałów, współpracuje z 15 czołowymi firmami leasingowymi i 8 bankami. Misją firmy jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do ofert najlepszych produktów leasingowych. Pomimo promowania wizji jednego okienka przy zakładaniu firmy w Polsce, mikro i mali przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne napotykają na wiele problemów wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów, zasad i procedur. Problemy te powodują nieefektywne działania, stratę czasu i w efekcie straty finansowe. eharmonogram.pl współpracuje również z dostawcami i podwykonawcami, dzięki czemu klient otrzymuje informację na temat firm świadczących usługi, które są pomocne przy zakładaniu firmy i realizacji inwestycji. Dostawcy i podwykonawcy otrzymują z kolei możliwość dotarcia do potencjalnych klientów już na etapie planowania przez nich inwestycji. Kluczowym celem spółki jest stworzenie największej sieci sprzedaży leasingu w kraju, mogącej w pełni sprostać oczekiwaniom klientów biznesowych w zakresie finansowania inwestycji. Do końca 2013 roku zamierza otworzyć dodatkowo 35 oddziałów, czyli zamknąć rok liczbą 100 placówek operacyjnych sieci w Polsce. W drugiej połowie 2012 roku Spółka wzięła udział w projekcie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Inwestuj w Innowacje, gdzie zaprezentowała się przed gronem inwestorów. W lutym 2013 r. sieć Leasing-Experts otrzymała certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi oraz w maju 2013 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w Warszawie. Portal oferuje automatycznie generowaną usługę, czyli ścieżkę formalno-prawną, która zawiera: listę procedur niezbędnych do zrealizowania inwestycji ułożonych w zalecanej kolejności załatwiania, opis procedur zawierający m.in. czas realizacji, opłaty urzędowe oraz formularze, a także dane kontaktowe urzędów załatwiających procedury w lokalizacji wskazanej przez użytkownika. eharmonogram.pl oferuje ścieżki często realizowanych, a równocześnie skomplikowanych formalnie inwestycji z następujących branż: Gastronomia (m.in.: pizzeria, kawiarnia, restauracja, firma cateringowa itp.) Zdrowie i uroda (m.in.: NZOZ, gabinet lekarski, gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski, gabinet fizjoterapii, gabinet stomatologiczny itp) Usystematyzowanie i zebranie w jednym miejscu informacji na temat założenia firmy jest z punktu widzenia zainteresowanego niezwykle ważne, ponieważ eliminuje nieefektywne działania, stratę czasu i w rezultacie straty finansowe. Udział w projekcie Inwestuj w innowacje W listopadzie 2012 spółka E-Harmonogram wzięła udział w projekcie Inwestuj w innowacje prowadzonym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego. W trakcie projektu pracownicy spółki wzięli udział w licznych szkoleniach i warsztatach poświęconych procesowi pozyskania inwestora. Bardzo przydatne były szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów z inwestorami i wystąpień publicznych. W ramach projektu portal eharmonogram został również zaprezentowany na konferencji Inwestuj w innowacje na giełdzie NewConnect w Warszawie. W trakcie szkoleń i konferencji nawiązane zostały bardzo przydatne kontakty z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych oraz mediów, które procentują do dzisiaj. Oferta Leasing-Experts skierowana jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sieć placówek rozwijana jest w systemie franczyzowym, co oznacza, że spółka nie ponosi kosztów utrzymania sieci sprzedaży, które obecnie wynoszą ok 1,5 mln zł rocznie, po rozwinięciu jej do 200 oddziałów będzie to ok 8-10 mln zł. Jedyny koszt związany jest z utrzymaniem centrali Leasing-Experts we Wrocławiu. Sieć sprzedaży rozwijana jest głównie w małych i średnich miejscowościach, co daje przewagę nad liderami rynku leasingu w Polsce. Głównym kanałem pozyskiwania klientów pozostaje internet i sieć współpracujących z firmą dostawców i pośredników finansowych. W styczniu 2013 roku podpisana została umowa ze spółką ABS Investments S.A. z Bielska-Białej, której zadaniem było przeprowadzenie emisji prywatnej akcji serii C. Emisja przebiegła zgodnie z oczekiwaniami, pozyskano kwotę zł, którą spółka zamierza przeznaczyć na budowę unikalnego na polskim rynku produktu leasingu nieruchomości komercyjnych do 1 mln zł oraz dalszy rozwój sieci sprzedaży. Debiut spółki na rynku obligacji Catalyst planowany jest w czwartym kwartale 2013 roku. Spółka planuje również debiut na rynku NewConnect na przełomie czerwca/lipca 2013 r. Opieka nad dziećmi (m.in.: przedszkole niepubliczne, niepubliczny żłobek, sala zabaw dla dzieci itp) Ekologia (m.in.: przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne, ocieplenie budynków, mała elektrownia wiatrowa, usunięcie azbestu, stacja demontażu pojazdów itp) Handel i usługi (m.in.: sklep spożywczy, sklep mięsny, sklep internetowy, sklep monopolowy). Pozyskanie inwestora W lutym 2013 spółka E-Harmonogram podpisała umowę inwestycyjna z Funduszem Inwestycje Kapitałowe Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową utworzona została nowa spółka eharmonogram.pl, w której udziały objął MARR S.A. i E-Harmonogram Sp. z o. o. Pozyskany w ramach inwestycji z MARR kapitał pozwoli spółce na implementację nowych funkcjonalności (m.in. pośrednictwo sprzedaży, moduł na urządzenia mobilne itp.) oraz intensyfikację działań sprzedażowych. Baza danych portalu jest na bieżąco aktualizowana. Fakt ten wymuszają liczne zmiany w przepisach prawnych a także zmiany gospodarcze. Rodzaje ścieżek formalno-prawnych tworzone są w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i oczekiwania społeczeństwa

16 NAJLEPSZE PRAKTYKI w PoZYSKIwANIu ZEwNęTRZNEgo finansowania dla INNowAcYJNYch PRZEdSIębIoRSTw w PoLScE IX konferencja projektu Inwestuj w innowacje 10 maja 2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 31

17 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Wycisnąć IR-owca jak cytrynę

Wycisnąć IR-owca jak cytrynę Wycisnąć IR-owca jak cytrynę Jak inwestorzy indywidualni mogą zdobyć więcej informacji ze spółek? Piotr Biernacki Associate Director Euro RSCG Sensors Piotr Biernacki Prezentacja dla uczestników konferencji

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie ENERGA. wydanie I

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie ENERGA. wydanie I Załącznik do Uchwały Nr 636/III/2014 Zarządu ENERGA SA z dnia 17 lutego 2014 roku Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie ENERGA wydanie I Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet.

Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet. Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet. Wiele spółek obecność na NewConnect określa jako tymczasową i już w dniu debiutu deklaruje,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent?

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Największymi dylematami przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek giełdowy są te związane z koniecznością poniesienia kosztów. Przeważnie spółkom

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Badanie prezentacji inwestorskich Wyniki Piotr Biernacki Warszawa,

Badanie prezentacji inwestorskich Wyniki Piotr Biernacki Warszawa, Badanie prezentacji inwestorskich Wyniki 2016 Piotr Biernacki Warszawa, 1.12.2016 Autorzy badania Piotr Biernacki Justyna Biernacka Marcin Piechota Po raz czwarty zbadaliśmy prezentacje 140 spółek należących

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Dobór spółek do portfela okiem inwestorów

Dobór spółek do portfela okiem inwestorów Dobór spółek do portfela okiem inwestorów Omówienie badania przeprowadzonego wśród inwestorów Badanie zrealizowane przy współpracy z serwisem StockWatch.pl Luty, 2016 r. Podsumowanie najważniejszych wyników

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Str. 01 Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Oświadczenie Prymus S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować?

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Maciej Kędziora Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z wprowadzeniem akcji spółki APN Promise S.A. do obrotu w Alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. 1. Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka informacyjna w zakresie

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS?

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? Reputacja firmy to jedna z jej najcenniejszych wartości. Trzeba więc rozumieć, w jaki sposób PR buduje i umacnia dobry wizerunek oraz dlaczego strategiczne podejście zapewnia

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. MS Power Point. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. MS Power Point. tel: ; fax: ; SZKOLENIE MS Power Point tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA

Bardziej szczegółowo

Dobór spółek do portfela okiem inwestorów

Dobór spółek do portfela okiem inwestorów Dobór spółek do portfela okiem inwestorów Omówienie badania przeprowadzonego wśród inwestorów Badanie zrealizowane przy współpracy z serwisem StockWatch.pl Luty, 2016 r. Podsumowanie najważniejszych wyników

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia MEDIALNY PUNKT WIDZENIA

Propozycja szkolenia MEDIALNY PUNKT WIDZENIA Propozycja szkolenia MEDIALNY PUNKT WIDZENIA Medialny punkt widzenia Dowiedz się, jak skutecznie kreować swój wizerunek w mediach, poznaj tajniki pracy dziennikarzy i naucz się jak zastosować tę wiedzę

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Numer zasady OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zasada Dobrych Praktyk 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Jungle Web - Łódź, 22.03.2012r. Randka z inwestorem Czyli marketing pomysłów w praktyce Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo