PQ 1 i PQ CLEAR CZĘŚĆ I Wiązanie do zębiny i szkliwa 1. Przygotowanie powierzchni: Jednoskładnikowe systemy wiążące. Opis: 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PQ 1 i PQ CLEAR CZĘŚĆ I Wiązanie do zębiny i szkliwa 1. Przygotowanie powierzchni: Jednoskładnikowe systemy wiążące. Opis: 1."

Transkrypt

1 . PQ 1 i PQ CLEAR Jednoskładnikowe systemy wiążące. Opis: PQ1 i PQ Clear to jednoskładnikowe systemy wiążące w strzykawkach. Stanowią osiągnięcie stomatologii adhezyjej. 1. PQ1/PQ Clear jednoskładnikowy, światłoutwardzalny system wiążący w strzykawce. Rozpuszczalnikiem (nośnikiem) jest alkohol etylowy. Do polimeryzacji nadaje się większość lamp polimeryzacyjnych (z wyjątkiem laserów do polimeryzacji). PQ1 zawiera 40% wypełniacza, jest widooczny na zdjęciu rentgenowskim uwalnia fluor dzieki zawartości minerału Fluor Utite (minerał uwalniający najwięcej fluotu z minerałów dostępnych w naturze). PQ Clear nie jest widooczny na zdjęciu rentgenowskim. UWAGA! PQ1 zawiera najwięcej wypełniacza z jednoskładnikowych systemów wiążących. Bezpośrednio po wyciśnięciu ze strzykawki ma lekko mleczny wygląd. Po odpowiednim rozdmuchaniu staje się przezroczysty. PQ Clear jest przeroczysty od razu po wyciśnięciu ze strzykawki. PQ1/PQ Clear mają najwyższą siłę wiązania z jednoskładnikowych systemów wiążących. 2. Wytrawiacz Ultra Etch 35 % kwas fosforowy niezastąpiony do wytrawiania szkliwa i zębiny, samoogranicza głębokość wytrawiania zębiny do średnio 1,5 μm. Uwaga: PQ1/PQ Clear zapewnia wysoką siłę wiązania do zębiny bez wytrawiania. Ultradent zaleca jednak wytrawianie zębiny dla osiągnięcia najwyższej siły wiązania. Kwas fosforowy może być także dobrym środkiem oczyszczającym przed zastosowaniem systemu wiążącego. Wskazania: Zaleca się użycie PQ1/PQ Clear w większości zastosowań w stomatologii zachowawczej. Łatwość użycia i wysoka siła wiązania jak na jednoskładnikowy system wiążący powodują, że PQ1/PQ Clear staje się systemem wiążącym z wyboru w sytuacjach gdzie możliwa jest polimeryzacja światłem. PQ1/PQ Clear działa bardzo dobrze z płynnym kompozytem Perma Flo do cementoawania z zastosowaniem poilmeryzacji światłem lampy polimeryzacyjnej. Ultradent zaleca użycie światło- i chemoutwardzalnego (podwójnie utwardzalnego- Dual Cure) systemu wiążącego Perma Flo DC oraz chemicznie utwardzanych primerów Ai B będących częścią systemu cementu PermaFlo DC do cementowania chemoutwardzalnego (z ewentualną aktywacją światłem) np. nieprzezierne licówki, wkłady i standardowe wkłady koronowo korzeniowe. PQ1/PQ Clear zapewnia wiązanie z: 1. zębiną i szkliwem PATRZ CZĘŚĆ I 2. porcelaną PATRZ CZĘŚĆ II 3. metalami PATRZ CZĘŚĆ III 4. kompozytami PATRZ CZĘŚĆ IV Sposób użycia: 1. Odkręcić nakrętkę zamykającą strzykawkę i nakręcić na dyszę strzykawki odpowiednią jednorazową końcówkę- aplikator. Na strzykawkę z wytrawiaczem Ultra Etch nakręca się pomarańczowe końcóweki pędzelkowe Inspiral Brush tip lub preferowane przez niektórych końcówki z kaniulą Blue Micro tip. Na strzykawkę z żywicą PQ1 nakręca się pomarańczową końcówkę pędzelkową Inspiral Brush tip lub kaniulę z czarnym kołnierzem i pędzelkiem Black Micro FX. CZĘŚĆ I Wiązanie do zębiny i szkliwa 1. Przygotowanie powierzchni: Opracowywana zębina i szkliwo muszą być oczyszczone i odizolowane od śliny i innych płynów z jamy ustnej. (Zalecane jest zastosowanie koferdamu.) Należy się upewnić, że ubytek jest całkowicie opracowany, wolny od próchnicy (zalecane jest użycie preparatu Sable Seek- Identyfikatora Próchnicy prod. Ultradent Products Inc.). Ubytki klasy V należy opracować wiertłem diamentowym w celu otrzymania chropowatej powierzchni. Firma Ultradent zaleca użycie koferdamu Derma Dam i oraz gdzie to potrzebne preparatu ViscoStat i nici retrakcyjnych UltraPak systemu hemostatycznego i retrakcyjnego. 2. Wytrawianie: Nałożyć wytrawiacz Ultra-Etch na opracowywaną powierzchnię i pozostawić na 15 sekund (rys.1.). Spłukiwać silnym sprayem powietrzno-wodnym przez 5 sekund. Następnie krótkim podmuchem powietrza dmuchawki zdmuchnąć widoczną, powierzchowną warstwę wody. Nie przesuszać! Uwaga: PQ1/PQ Clear zapewnia wysoką siłę wiązania do zębiny bez wytrawiania. Ultradent zaleca jednak wytrawianie zębiny dla osiągnięcia najwyższej siły wiązania. Kwas fosforowy może być także dobrym środkiem oczyszczającym przed zastosowaniem systemu wiążącego. Ryc.1. Wytrawianie: Nałożyć wytrawiacz Ultra-Etch na opracowywaną powierzchnię i pozostawić na 15 sekund (rys.1.). Spłukiwać silnym sprayem powietrzno-wodnym przez 5 sekund. Następnie krótkim podmuchem powietrza dmuchawki zdmuchnąć całą powierzchowną warstwę wody. Nie przesuszać! 3. Aplikacja żywicy PQ1/PQ Clear: Nałożyć warstwę żywicy PQ1/PQ Clear na powierzchnię Następnie delikatnie osuszyć przez 5-10 sekund podmuchem powietrza dmuchawki aby spowodować odparowanie rozpuszczalnika. Uwaga: Alternatywą do rozdmuchiwania powietrzem dmuchawki może być odessanie przy pomocy adaptora do ssaka (Ultradent luer vacuum adaptor) i końcówki- kaniuli Endo Eze. Zapobiega to spowodowaniu powstania zbyt cienkiej warstwy żywicy i dostaniu się jej kropel na tkanki miękkie. Następnie należy przez 5-10 sekund osuszać powierzchnię żywicy podmuchem powietrza dmuchawki aby spowodować odparowanie rozpuszczalnika. Ryc.2. Aplikacja żywicy PQ1/PQ Clear: Nałożyć warstwę żywicy PQ1/PQ Clear na powierzchnię ubytku i rozdmuchać ją dwomatrzema podmuchami powietrza dmuchawki. Rozdmuchiwać aż do momentu kiedy powierzchnia żywicy przestanie mieć mleczny wygląd ale nie bardziej. Następnie delikatnie osuszyć przez 5-10 sekund podmuchem powietrza dmuchawki

2 4. Utwardzanie (polimeryzacja) światłem lampy polimeryzacyjnej: utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund używając wysokiej jakości typowej halogenowej lampy polimeryzacyjnej. Jeżeli używa się urządzenia do polimeryzacji o wysokiej mocy wystarczy Ryc. 4. utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund używając wysokiej jakości typowej halogenowej lampy polimeryzacyjnej. Jeżeli używa się urządzenia do polimeryzacji o wysokiej mocy wystarczy Wypełnić wysokiej jakości kompozytem. Uwaga: Skład PQ1/PQ Clear umożliwia polimeryzację z użyciem większości urządzeń (lamp) do polimeryzacji. Należy rozdmuchiwać żywicę bezpośrednio po jej nałożeniu. Zbyt długie wystawienie na działanie oświetlenia nawet otaczającym światłem może spowodować zbyt szybką polimeryzację. Lampa oświetleniowa unitu powinna być zatem opuszczona. Zaleca się zakładanie odpowiedniego pokrowca na końcówę- aplikator jeżeli występują dłuższe przerwy w stosowaniu preparatu w trakcie zabiegu. A.W przypadku użycia kompozytu zaleca się użycie kompozytu Vitlescence lub Amelogen. Kompozyt należy nakładać warstwami. Grubość pierwszej warstwy nie powinna przekraczać mm. Można również użyć materiału Ultraseal XT plus lub płynnego kompozytu Perma Flo jako pierwszej warstwy kompozytu. Następne warstwy powinny być z typowego kompozytu w paście lub płynnego kompozytu Perma Flo aż do momentu, gdy pozostanie 2-3 mm do wypełnienia. Ostatnia warstwa o grubości 2-3 mm. Wypełniając ubytki na powierzchni o minimalnej ścieralności (np.klasa V) można użyć płynnego kompozytu Perma Flo. Uwaga: dla zamaskowania metalu lub bardzo ciemnej zębiny należy użyć płynnego kompozytu Perma Flo Dentin Opaquer w nieprzeziernym opakerowym kolorze. B. Amalgamat: Należy wykonać czynności opisane w punktach 1-3 powyżej i kondensować amalgamat w ubytku. Warstwa inhibicyjna zapewni mechanizm związania wypełniającego ubytek amalgamatu z żywicą PQ1 po założeniu amalgamatu i powstaniu warunków beztlenowych. Firma Ultradent dla zapewnienia najlepszych efektów przy wypełnianiu ubytków z użyciem amalgamatu zaleca system wiążący PQ Amalgam. -3- punkt Powierzchnia A Zębina szkliwo B Porcelana C Kompozyt D a. Metal Amalgamat b. lany metal cementowanie licówek 1:Przygotowanie powierzchni A-1 Wytrawiać przez 15 sekund szkliwo i zębinę wytrawiaczem Ultra-Etch*. Spłukiwać silnym sprayem powietrzno-wodnym. Zdmuchnąć powierzchowną, widoczną warstwę wody. Nie przesuszać! B-1 Odświeżyć wiertłem diamentowym. Nałożyć EtchArrest - środek buforowy -neutralizujący kwasy. Nałożyć wytrawiacz do porcelany Ultradent Porcelain Etch na 1 minutę. Wypłukać i wy-suszyć powietrzem dmuchawki. Nałożyć silan na 1 minutę. Wysu-szyć powietrzem dmuchawki. C-1 Powierzchnię kompozytu należy odświeżyć wiertłem diamentowym lub wypiaskować. Wypłukać i dokładnie wysuszyć powietrzem dmuchawki. Nałożyć na 10 sek. wytrawiacz UltraEtch aby dokładnie oczyścić powienię. jak w punkcie A-1 powyżej. Firma Ultradent dla zapewnienia najlepszych efektów zaleca system wiążący PQ Amalgam. D-1 Powierzchnię metalu należy wypiaskować. Jeżeli wypiaskowanie nie jest możliwe, wówczas powierzchnię metalu odświeżyć wiertłem diamentowym. Nałożyć na 10 sek. wytrawiacz Ultra- Etch, aby do-kładnie oczyścić powierz-chnię. Spłukać i wysuszyć. jak w punkcie 1-A powyżej W przzypadku potrzeby użycia systemu światło- i chemoutwardzalnego (podwójnie utwardzalnego (np. w przypadku nieprzeziernych uzupełnień). Ultra-dent zaleca (podwójnie utwar-dzalnego- Dual Cure) systemu wiążącego Perma Flo DC oraz chemicznie utwardzanych primerów Ai B PermaFlo DC 2. Wcieranie (aplikacja) żywicy PQ1/PQ Clear A-2 Nałożyć warstwę żywicy PQ1/PQ Clear na powierzchnię ubytku i rozdmuchać ją dwomatrzema podmuchami powietrza dmuchawki. Rozdmuchiwać aż do momentu kiedy powierzchnia żywicy przestanie mieć mleczny wygląd spowodowany obecnością cząsteczek wypełniacza i znikną pęcherzyki powietrza. Należy utrzymać błyszcząca powierzchnię.następnie delikatnie osuszyć przez 5-10 sek. podmuchem powietrza dmu-chawki. aby spowodować odparowanie roz-puszczalnika. Utwardzać światłem lampy po-limeryzacyjnej przez 20 sek. Jeżeli używa się urządzenia do polimeryzacji o wysokiej mo-cy wystarczy 3. Wypełnienie ubytku / Cementowanie A-3 Wypełnić ubytek. Ultradent Products Inc. proponuje użycie kompozytu Vitlescence lub Amelogen lub innego światłoutwardzalnego kompozytu. Firma Ultradent dla zapewnienia najlepszych efektów siły wiązania przy wypełnianiu ubytków z użyciem amalgamatu zaleca system wiążący PQ Amalgam B-2 jak w punkcie A-2 powyżej B-2 jak w punkcie A- 3 powyżej. Jeśli odsłonięta jest struktura metalu należy postępować zgpdnie z punktem Db-1 C-2 jak w punkcie A-2 powyżej C-3 jak w punkcie A- 3 powyżej Uwaga: Preparat Perma Seal* może być również używany jako żywica łącząca do kompozytów. jak w punkcie A-2 powyżej Kondensować amalgamat w ubytku na utwardzonym światłem systemie wiążącym D-2 jak w punkcie 2-A powyżej. D-3 jak w punkcie 3-A powyżej Ciemną powierzchnię metalu można pokryć płynnym kompozytem Permaflo Opaquer, jako warstwą nieprzezierną, kryjącą (opakerem) jak w punkcie 2-A powyżej Nie utwardzać światłem tylko rozdmuchać. -4- Nałożyć cement-płynny kompozyt PermaFlo na pokrytą silanem powierzchnię licówki.założyć na ząb, zetrzeć nadmiar żywicy. Nałożyć na brzegi preparat De OX aby zapobiec powstaniu warstwy inhibicji tlenowej.spolimeryzować światłem. PQ1 i PQ Clear polimeryzują łącznie.

3 CZĘŚĆ I Naprawa porcelany. (ryc. 4-6) 1. Odkręcić nakrętkę zamykającą strzykawkę i nakręcić na dyszę strzykawki odpowiednią jednorazową końcówkę- aplikator. Do strzykawki z wytrawiaczem do porcelany Ultradent Porcelain Etch* używa się pomarańczowych końcówek pędzelkowych Inspiral Brush tip.. Do strzykawki z silanem Ultradent Silane używa się końcówek pędzelkowych Black Mini Brush tip. Przed użyciem wytrawiacza do porcelany Ultradent Porcelain Etch* w jamie ustnej należy sprawdzić (np. na bloczku do mieszania) jego wypływ przez końcówkę. W przypadku oporu należy bezwzględnie wymienić końcówkę i ponownie sprawdzić. 1. Przygotowanie powierzchni: Usunąć luźne lub cienkie fragmenty porcelany, a w razie potrzeby wygładzić jej uskoki. Uszkodzoną powierzchnię porcelany należy odświeżyć wiertłem diamentowym średniej ziarnistości lub wypiaskować. UWAGA: Testy wykazują wyższość wytrawiania porcelany nad piaskowaniem. 2. Odizolowanie: Przed wytrawianiem przyległe tkanki należy odizolować (rys.4). W celu uszczelnienia koferdamu można użyć preparatu Ora Seal Caulking*. W przypadkach, w których nie jest możliwe użycie koferdamu można zastosować środek Etch Arrest* (rys.5) w celu ochrony tkanek oraz aby zneutralizować kwas (i usunąć go w sposób kontrolowany) przed usunięciem i spłukaniem resztek. 3. Wytrawianie: (rys. 4 i 5) Przy użyciu pomarańczowych końcówek pędzelkowych Inspiral Brush* nałożyć wytrawiacz do porcelany Ultradent Porcelain Etch* na 1 minutę. Następnie zmieszać wytrawiacz do porcelany ze środkiem Etch Arrest* aby zneutralizować kwas. Usunąć tę mieszaninę przy pomocy ssaka i delikatnie spłukać sprayem powietrzno-wodnym dmuchawki i wysuszyć. 4. Nakładanie silanu: Wetrzeć silan (np. Ultradent Silane*) w wytrawioną powierzchnię porcelany. Pozostawić na 1 minutę, następnie wysuszyć powietrzem dmuchawki. 5.Aplikowanie żywicy PQ1/PO Clear: Nałożyć warstwę żywicy PQ1/PQ Clear na powierzchnię odparowanie rozpuszczalnika. Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sek. Jeżeli używa się urządzenia do polimeryzacji o wysokiej mocy wystarczy 6. Wypełnienie: Nałożyć odpowiedni kompozyt. Ubytek należy uzupełniać warstwami. Zaleca się użycie kompozytu Vitlescence lub Amelogen. Uwaga: dla zamaskowania metalu lub bardzo ciemnej zębiny przed założeniem wła sciwego kompozytu, należy użyć płynnego kompozytu Perma Flo Dentin Opaquer w nieprzeziernym opakerowym kolorze. Rys.4 Przed użyciem wytrawiacza do porcelany Ultradent Porcelain Etch* przyległe tkanki należy odizolować. Zaleca się użycie koferdamu w każdym przypadku, gdzie możliwe jest jego założenie Rys.5 W przypadkach, w których nie jest możliwe użycie koferdamu powinno się zastosować środek Etch Arrest* w celu ochrony tkanek oraz aby zneutralizować kwas fluorowodorowy przed usunięciem i spłukaniem resztek. Rys.6 Powierzchnia porcelany jest wytrawiona aby uzyskać maksymalną siłę wiązania. CZĘŚĆ III Metal naprawa, pokrywanie 1. Przygotowanie powierzchni: Odsłoniętą powierzchnię metalu należy wypiaskować. (rys 6). Uwaga: Siła wiązania do metalu różni się w zależności od stopu i sposobu przygotowania powierzchni przed nałożeniem systemu wiążącego. 2. Oczyszczenie: Powierzchnia metalu powinna być oczyszczona przez nałożenie wytrawiacza Ultra-Etch* na 10 sekund. Spłukuje się go przez 5 sekund silnym sprayem powietrzno-wodnym. Po spłukaniu dokładnie wysuszyć powierzchnię metalu. 3.Aplikowanie żywicy PQ1/PO Clear: Nałożyć warstwę żywicy PQ1/PQ Clear na powierzchnię Następnie delikatnie osuszyć przez 5-10 sekund podmuchem powietrza dmuchawki aby spowodować odparowanie rozpuszczalnika. Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sek. Jeżeli używa się urządzenia do polimeryzacji o wysokiej mocy wystarczy polimeryzacja przez 10 sekund. Uwaga:Studia nad tematem (m.in. dwie poniżej przedstawione prace) oraz doświadczenie kliniczne pokazują, iż jakość światła wychodzącego ze światłowodu lampy polimeryzacyjnej jest różna u różnych producentów. Ważne: Efektywność światła oraz światłowodów zmniejsza się wraz z wiekiem lampy. Dlatego też lampy powinny być okresowo sprawdzane, aby uzyskać pewność, że dostarczają one wystarczającą dla zapewnienia prawidłowego przebiegu polimeryzacji ilość światła. Mniejsza intensywność naświetlenia może spowodować iż wymagane będzie wydłużenie czasu naświetlania. Bardzo przydatny jest w tym celu Radiometr 4. Wypełnienie: Nałożyć odpowiedni kompozyt. Zaleca się użycie kompozytu Vitlescence lub Amelogen. Grubość pierwszej warstwy nie powinna przekraczać mm. Następne warstwy powinny być grubości 2-3 mm. Uwaga: dla zamaskowania metalu lub bardzo ciemnej zębiny należy użyć płynnego kompozytu Perma Flo Dentin Opaquer w nieprzeziernym opakerowym kolorze, po utwardzeniu go światłem, nakładać kolejne warstwy kompozytu. -6-

4 CZĘŚĆ IV Naprawa kompozytu 1. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnię kompozytu należy odświeżyć wiertłem diamentowym. stare kompozyty z makrowypełniaczem najlepiej przygotować wytrawiaczem do porcelany (nałożonym na 1 minutę) lub wypiaskować. Usunąć osłabione części kompozytu, a uzupełniane miejsce opracować tak aby uniemożliwić pozostanie pęcherzyków powietrza pod nowo założonym wypełnieniem. (Najlepsze efekty daje mikroabrazja.) 2. Wytrawianie: Nałożyć wytrawiacz Ultra-Etch na 10 sekund na szkliwo i zębinę wokół naprawianego miejsca oraz na opracowaną powierzchnie kompozytu. Spłukiwać sprayem powietrznowodnym przez 5 sekund. Dokładnie wysuszyć. 3.Aplikowanie żywicy PQ1/PO Clear: Nałożyć warstwę żywicy PQ1/PQ Clear na pokrytą silanem powierzchnię i rozdmuchać ją dwoma- trzema podmuchami powietrza dmuchawki. Rozdmuchiwać aż do odparowanie rozpuszczalnika. Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sek. Jeżeli używa się urządzenia do polimeryzacji o wysokiej mocy wystarczy 4. Wypełnienie: Nałożyć odpowiedni kompozyt. Ubytek należy uzupełniać warstwami. Zaleca się użycie kompozytu Vitlescence lub Amelogen. CZĘŚĆ V Cementowanie z zastosowaniem polimeryzacji światłem. 1.Przygotowanie powierzchni: Oczyścić dokładnie powierzchnię zęba- zaleca się użycie Consepsis Scrub lub pumeksu i szczoteczki ICB Brush. Odizolować opracowywany ząb od płynów jamy ustnej przy pomocy nitki retrakcyjnej i odpowiedniego środka hemostatycznego. (Zaleca się użycie nici Ultra Pak i preparatu ViscoStat.) Należy się upewnić, że powierzchnia licówki porcelanowej jest czysta, wytrawiona i pokryta silanem. 2. Wytrawianie: Wytrawiać przez 15 sekund szkliwo i zębinę wytrawiaczem Ultra-Etch. Spłukiwać silnym sprayem powietrzno-wodnym. Zdmuchnąć powierzchowną, widoczną warstwę wody. Nie przesuszać! 3.Aplikowanie żywicy PQ1/PO Clear: Nałożyć warstwę żywicy PQ1/PQ Clear na pokrytą silanem powierzchnię i rozdmuchać ją dwoma- trzema podmuchami powietrza dmuchawki. Rozdmuchiwać aż do odparowanie rozpuszczalnika. NIE POLIMERYZOWAĆ! 4. Cementowanie: Nałożyć cement-płynny kompozyt PermaFlo na pokrytą silanem powierzchnię licówki. Założyć na ząb, zetrzeć nadmiar żywicy. Nałożyć na brzegi preparat De OX aby zapobiec powstaniu warstwy inhibicji tlenowej. Spolimeryzować światłem. PQ1 i PQ Clear polimeryzują łącznie. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: A :Wytrawiacz Ultra-Etch*, wytrawiacz do porcelany Ultradent Porcelain Etch* 1. Należy odizolować wytrawianą powierzchnię, Zalecane jest zastosowanie koferdamu lub wałków ligniny itp. Właściwa izolacja pozwala ochronić przyległe tkanki, a także zapobiega zanieczyszczeniu systemu wiążącego. Używając wytrawiacza do porcelany Ultradent Porcelain Etch*, w przypadkach, w których nie jest możliwe użycie koferdamu, można zastosować środek Etch Arrest* w celu ochrony tkanek oraz aby zneutralizować kwas fluorowodorowy przed usunięciem i spłukaniem resztek. Tkanki i powierzchnie przypadkowo narażone na kontakt z wytrawiaczem, natychmiast spłukiwać dużą ilością wody. 2. Zaleca się sprawdzić wypływ materiału z końcówki-aplikatora przed użyciem w jamie ustnej., poprzez wyciśnięcie na bloczek do mieszania. Należy też sprawdzić czy końcówka-aplikator jest dokładnie nakręcona na strzykawkę Zaleca się używać końcówek pędzelkowych Inspiral Brush lub końcówek z kaniulą Blue Micro. Nie wolno używać innych końcówek-aplikatorów. W przypadku oporu należy bezwzględnie wymienić końcówkę i ponownie sprawdzić. Wywieranie nadmiernej siły na tłoczek strzykawki może doprowadzić do odkręcenia się końcówki i niekontrolowanego rozlania się preparatu. 4. Najwyższą siłę wiązania do zębiny PQ1/PQ Clear osiąga się, gdy zębina po wypłukaniu wytrawiacza pozostaje wilgotna. Powinno się jedynie zdmuchnąć powierzchowną warstwę wody odpowiednimi podmuchami powietrza dmuchawki. Można też zastosować kaniule systemu Endo Eze i odpowiedni adaptor do ssaka. B: System wiążący - PQ1/PQ Clear 1. Każda żywica może powodować reakcje alergiczne. Personel powinien unikać kontaktu. Nie powinno się ich używać u pacjentów z uczuleniem na akrylany lub inne żywice 2. Wszystkie światłoutwardzalne systemy wiążące są wrażliwe na otaczające światło, dlatego po użyciu na strzykawkę należy nakręcić nakrętkę zabezpieczającą. Zaleca się zakrywanie końcówki aplikatora niewielkim kwadratowym kawałkiem gazy podczas dłuższych zabiegów z wielokrotnym użyciem systemu wiążącego. 3. Strzykawki przeznaczone do dłuższego przechowywania powinny być umieszczone w lodówce. 4. Światłoutwardzalne systemy wiążące polimeryzują osiągając warstwę o grubości μm. Dlatego należy je rozdmuchać powietrzem i odparować rozpuszczalnik, a nie polimeryzować przy cementowaniu licówek. W przypadku potrzeby użycia systemu światło- i chemoutwardzalnego (podwójnie utwardzalnego) Ultradent zaleca użycie cementu Perma Flo DC. C: Ogólne środki ostrożności : 1. Po użyciu preparatu należy odkręcić zużytą końcówkę, a na strzykawkę nakręcić nakrętkę zabezpieczającą. Jeżeli często używa się danego materiału można na końcówkę nałożyć pokrowiec TipSoc*. 2. Używając preparatu w jamie ustnej pacjenta nie wolno wywierać nadmiernej siły na tłoczek strzykawki. W przypadku oporu wypływu należy bezwzględnie wymienić końcówkę i ponownie sprawdzić. Używać tylko końcówek przeznaczonych do danego rodzaju materiału. 3. Końcówki są jednorazowe. 4. Do suszenia powinno się używać suchego powietrza pozbawionego cząsteczek oleju. Ultradent Products Inc. proponuje użycie pasków Aqua * w celu kontroli suchości powietrza z dmuchawki. 5. Zaleca się używanie jednorazowych pokrowców na strzykawki Ultradent Syringe Covers* zgrzewanych przy pomocy zgrzewarki Ultradent Impulse Sealer*, aby uniknąć przenoszenia zanieczyszczeń i drobnoustrojów z pacjenta na pacjenta. Przypisy: 1. PQ1 /PQ Clear wśród jednoskładnikowych systemów wiążących zapewnia jedną z najwyższych sił wiązania. 2. Dugan, W., and Hartleb, J., Influence of a Glutaraldehyde Disinfecting Solution on curing Light Effectiveness. Gen Dent 37 (1): 40-43, Producent: Ultradent Products Inc., Utah, USA, Generalny dystrybutor w Polsce : DORNWELL, Hurtownia Stomatologiczna, Warszawa, ul. Przybyszewskiego 18, tel. (022) , , fax (022)

5 PQ 1 i PQ CLEAR - Jednoskładnikowe systemy wiążące.. INSTRUKCJA SKRÓCONA kompozyt: Założyć koferdam (odizolować ubytek). Opracować ubytek. 1. Zębina, szkliwo lub 2. Nałożyć wytrawiacz 3. Żywica PQ1/PQ Clear 4. Utwardzać światłem Ultra Etch na 15 sekund. Spłukiwać sprayem powietrzno- wodnym przez 5 sekund. Zdmuchnąć powierzchowną warstwę wody. spełnia zadania primera i bondu. Należy ją wcierać w szkliwo i zębinę przez 15 sekund, następnie delikatnie rozdmuchać powietrzem dmuchawki. standa meryz sekund urządz ryzacj wystar przez Produkt łatwopalny Środek drażniący.. Zalecana temperatura przechowywania. Ogólne środki ostrożności: 1. Preparat wyłącznie do profesjonalnych zastosowań. 2. Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z instrukcjami, środkami ostrożności oraz kartą charakterystyki bezpieczeństwa materiału. Stosować dokładnie według instrukcji. 3. Materiały należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. 4. Unikać wystawiania skóry na działanie żywic. 5. Ograniczyć stosowanie silnych związków chemicznych do leczonego obszaru. 6. Potwierdzić, czy u pacjenta nie występuje znane uczulenie na materiały stosowane w leczeniu. 7. Przed użyciem w obrębie jamy ustnej, sprawdzić wypływ materiałów ze strzykawki i aplikatora (końcówki). 8. Nigdy nie wywierać nadmiernej siły na tłok strzykawki. 9. Używać foliowych pokrowców na strzykawki Ultradent Syringe Covers lub czyścić oraz dezynfekować strzykawki przed użyciem u następnego pacjenta. 10. Do polimeryzacji lub aktywowania materiałów światłoutwardzalnych lub aktywowanych światłem należy stosować standardowe lampy polimeryzacyjne używane w stomatologii. Producent: Ultradent Products Inc., Utah, USA Generalny dystrybutor w Polsce : DORNWELL Hurtownia Stomatologiczna, Warszawa, ul. Przybyszewskiego 18, tel. (022) , , fax (022)

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis produktu GLUMA 2Bond jest światło utwardzalnym, jednoskładnikowym systemem wiążącym do stosowania w adhezyjnej technice wypełniania ubytków. GLUMA 2Bond został opracowany

Bardziej szczegółowo

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór produktu firmy Dentaurum. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i dokładnie przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Gotowe Licówki Porcelanowe

Gotowe Licówki Porcelanowe Gotowe Licówki Porcelanowe System do Bezpośredniej Estetycznej Odbudowy Zębów Własne laboratorium w gabinecie INSTRUKCJA UŻYCIA Zastosowanie licówek porcelanowych Duo:PCH Korekta kształtu zębów i odbudowa

Bardziej szczegółowo

I. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE A.

I. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE A. 3M ESPE Filtek Z250 Uniwersalny materiał do wypełnień Instrukcja użycia Opis produktu Filtek Z250, produkowany przez 3M ESPE jest utwardzanym przy pomocy światła widzialnego, widocznym na zdjęciach rentgenowskich

Bardziej szczegółowo

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji.

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji. NOWOŚĆ Adhese Uniwersalny materiał łączący Jedno kliknięcie... do 19 aplikacji. Selektywne trawienie szkliwa Samowytrawianie Całkowite trawienie szkliwa i zębiny Uzupełnienia bezpośrednie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Po co stosuje się systemy wiążące? Aby zapewnić trwałe utrzymanie wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Podwójnie utwardzalny materiał do odbudowy zrębu zębów filarowych oraz do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych

Instrukcja użytkowania. Podwójnie utwardzalny materiał do odbudowy zrębu zębów filarowych oraz do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych Instrukcja użytkowania Polska Podwójnie utwardzalny materiał do odbudowy zrębu zębów filarowych oraz do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych Uwaga: Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez

Bardziej szczegółowo

Gluma Self Etch jest roztworem uaktywnianych pod wpływem światła monomerów met akrylanu metylu posiadającym w swoim składzie aceton i wodę.

Gluma Self Etch jest roztworem uaktywnianych pod wpływem światła monomerów met akrylanu metylu posiadającym w swoim składzie aceton i wodę. INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis produktu Gluma Self Etch jest światłoutwardzalnym, samowytrawiającym, jednoskładnikowym systemem łączącym do zastosowania w adhezyjnej technice wypełniania ubytków. Nie wymaga oddzielnego

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Leczenie białych plam na powierzchniach wargowych zębów opis przypadku

Leczenie białych plam na powierzchniach wargowych zębów opis przypadku _opis przypadku Leczenie białych plam na powierzchniach wargowych zębów opis przypadku Treatment of labial white spot lesions case report Autor_ Richard Field Streszczenie: Autor prezentuje opis przypadku

Bardziej szczegółowo

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy.

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. nlay Onlay Overlay Inlay Onlay Overlay 1 2 3 Sytuacja wyjściowa. Preparacja zęba. Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. 20 4 5 6 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANAVIA F KOLOR CEMENTU LIGHT TC WHITE OPAQUE ODBUDOWY

INSTRUKCJA PANAVIA F KOLOR CEMENTU LIGHT TC WHITE OPAQUE ODBUDOWY PANAVIA F INSTRUKCJA I. WPROWADZENIE PANAVIA F jest podwójnie wiążącym (chemo- i światłoutwardzalnym) cementem kompozycyjnym. Przeznaczona jest do mocowania prac protetycznych. System PANAVIA F składa

Bardziej szczegółowo

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy Dyract flow jest uniwersalnym materiałem kompomerowym wypełniającym, o półpłynnej konsystencji, która ułatwia aplikację do

Bardziej szczegółowo

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH SIŁA HYBRYDY Cechą systemu jest zdolność przenikania światła rozproszonego analogiczna do szkliwa i zębiny, niezwykła plastyczność materiału

Bardziej szczegółowo

Półpłynny materiał podkładowy do zębów bocznych

Półpłynny materiał podkładowy do zębów bocznych Instrukcja użytkowania Polski Półpłynny materiał podkładowy do zębów bocznych Uwaga: Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez dentystów. Spis treści Strona 1 Opis produktu... 47 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne temat miesiąca Trudności w leczeniu stomatologicznym Wymiana nieszczelnego wypełnienia kompozytowego klasy II w zębie trzonowym na estetyczne wypełnienie kompozytowe Dorota Stankowska Replacement of leaky

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł Promocje styczniowe 01.01.2012 31.01.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

67001 Uzupełnienie 4 x butelka z proszkiem (po 100g) 12245 Uzupełnienie 50 opakowań jednorazowych (0,5 ml, aplikator)

67001 Uzupełnienie 4 x butelka z proszkiem (po 100g) 12245 Uzupełnienie 50 opakowań jednorazowych (0,5 ml, aplikator) Oferta handlowa Nr kat. Zawartość 67001 Uzupełnienie 4 x butelka z proszkiem (po 100g) Clinpro Prophy Powder Nr kat. Zawartość 12245 Uzupełnienie 50 opakowań jednorazowych (0,5 ml, aplikator) Clinpro White

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym 5 /2010 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a Robert A. Lowe, DDS Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym Obniżenie wielkości naprężenia skurczowego jest czynnikiem krytycznym, który determinuje

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ SpeedCEM Plus. Samoadhezyjny cement kompozytowy DUŻY PLUS DLA CYRKONU

NOWOŚĆ SpeedCEM Plus. Samoadhezyjny cement kompozytowy DUŻY PLUS DLA CYRKONU NOWOŚĆ SpeedCEM Samoadhezyjny cement kompozytowy DUŻY PLUS DLA CYRKONU SpeedCEM SpeedCEM jest samoadhezyjnym, chemoutwardzalnym cementem kompozytowym, z opcją polimeryzacji światłem. Cement ten stanowi

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2 Bond. Инструкции за употреба Petunjuk penggunaan 䞷広㢝 ꩡ끞 ꐺ Dateiname: 46560_PB_Gluma_2Bond_Regio_105x74

GLUMA 2 Bond. Инструкции за употреба Petunjuk penggunaan 䞷広㢝 ꩡ끞 ꐺ Dateiname: 46560_PB_Gluma_2Bond_Regio_105x74 66057511/00 GLUMA 2 Bond Instructions for use... 3 Instrucciones de uso... 10 Instruções de uso... 17 Οδηγίες χρήσης... 24 Návod k použití... 31 Használati utasítás... 38 Lietošanas instrukcija... 45 Naudojimo

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Półpłynny materiał podkładowy do zębów bocznych

Półpłynny materiał podkładowy do zębów bocznych Instrukcja użytkowania Polski Półpłynny materiał podkładowy do zębów bocznych Uwaga: Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez dentystów. Spis treści Strona 1 Opis produktu... 58 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Instrukcja użytkowania Polski Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Ceram X jest światłoutwardzalnym, kontrastowym na zdjęciu radiologicznym materiałem wypełniającym do zębów przednich i bocznych.

Bardziej szczegółowo

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych.

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. LuxaCoreZ Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. Bliżej natury: LuxaCore Z. W zakresie odbudowy zrębu, dużych wypełnień i cementowania wkładów korzeniowych LuxaCore Z należy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny.

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny. Naturalnie prosty, po prostu ładny. Amaris Naturalne wypełnienia Dwa proste kroki naturalna technika nakładania warstwami wspaniały efekt Prosta technika Przez dziesięciolecia lekarze stomatolodzy stosowali

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Mosty kompozytowe wzmacniane włóknami szklanych everstick C&B. CZYM JEST WŁÓKNO SZKLANE everstick C&B?

Mosty kompozytowe wzmacniane włóknami szklanych everstick C&B. CZYM JEST WŁÓKNO SZKLANE everstick C&B? Mosty kompozytowe wzmacniane włóknami szklanych everstick C&B CZYM JEST WŁÓKNO SZKLANE everstick C&B? everstick C&B jest to wykonany z włókien szklanych materiał nadający siłę i wytrzymałość konstrukcjom

Bardziej szczegółowo

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł Promocje sezonowe 01.02.2012 30.04.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1 RelyX Fiber Post Wkłady z włókien szklanych Instrukcja użycia 44000750008/01 Seite 1 von 1 POLSKI Opis produktu RelyX Fiber Post, produkowane przez 3M ESPE, są widocznymi na zdjęciach rentgenowskich, przezroczystymi

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system wybielający. biały uśmiech. w godzinę. system aktywowany światłem - Numer 1 na świecie

Profesjonalny system wybielający. biały uśmiech. w godzinę. system aktywowany światłem - Numer 1 na świecie Profesjonalny system wybielający biały uśmiech w godzinę system aktywowany światłem - Numer 1 na świecie Profesjonalny system wybielający Czy chcesz zoom`ować? System wybielania w gabinecie ZOOM! jest

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system wybielający. biały uśmiech. w godzinę. system aktywowany światłem - Numer 1 na świecie

Profesjonalny system wybielający. biały uśmiech. w godzinę. system aktywowany światłem - Numer 1 na świecie Profesjonalny system wybielający biały uśmiech w godzinę system aktywowany światłem - Numer 1 na świecie Profesjonalny system wybielający Czy chcesz zoom`ować? System wybielania w gabinecie ZOOM! jest

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW WYBIELANIE ZĘBÓW bezpieczna metoda pełna opieka PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW Stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin Przedawkowanie fluoru Niektóre choroby ogólnoustrojowe (choroby endokrynologiczne,

Bardziej szczegółowo

Palavit 55 VS. Sposób użycia. Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau (Germany) info.lab@heraeus.com www.heraeus-kulzer.com

Palavit 55 VS. Sposób użycia. Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau (Germany) info.lab@heraeus.com www.heraeus-kulzer.com Palavit 55 VS 0197 PL Sposób użycia Wersja: czerwiec 2006 r., zastępuje wersję ze stycznia 2005 r. Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau (Germany) info.lab@heraeus.com www.heraeus-kulzer.com PL

Bardziej szczegółowo

Wk!ady mog" by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C.

Wk!ady mog by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C. Wk!ady OliPost Light s" widoczne na zdj#ciach RTG. Zosta!o to osi"gni#te dzi#ki optymalizacji sk!adu materia!u bazowego sk!adaj"cego si# w 68% z w!ókien szklanych (z 19% udzia!em cyrkonu) oraz w 32% z

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł.

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł. HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.04. do 30.09.2012 r. Nowy materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów o poprawionych właściwościach, zapewniających optymalne uzupełnienia! 1. Aplikacja! Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. Nowy płynny kompozyt do wielokrotnej techniki wypełnieniowej w zębach bocznych! 462 zł 2+1 NOWOŚĆ. Highlight 01: x-tra base

HIGHLIGHTS. Nowy płynny kompozyt do wielokrotnej techniki wypełnieniowej w zębach bocznych! 462 zł 2+1 NOWOŚĆ. Highlight 01: x-tra base HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.10. 2011-31.03.2012 Nowy płynny kompozyt do wielokrotnej techniki wypełnieniowej w zębach bocznych! Płynny, światłoutwardzalny kompozyt bazowy: 4-milimetrowa podstawa wypełnienia

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka RelyX TM Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy Wyjątkowa siła wiązania i estetyka Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania.

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut!

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! RDZA METAL BETON DREWNO Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! do 10,5 m 2 /l do 10 lat! Dlaczego Alkyton jest idealny dla Ciebie? Bezpośrednio na stal Wyjątkowa elastyczność Jedna warstwa

Bardziej szczegółowo

Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy

Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Instrukcja użytkowania Polska Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Zawartość Strona 1 Ogólny opis produktu... 1 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 3 Szczegółowa instrukcja

Bardziej szczegółowo

YC4001/YC4005. Technical Data Sheet. YC4001/YC4005 Suncoat Horizon

YC4001/YC4005. Technical Data Sheet. YC4001/YC4005 Suncoat Horizon Suncoat Horizon OPIS: Suncoat Horizon jest emulsją o podwójnie zwiększonej czułości umożliwiającą wytwarzanie fotoszablonów o wyjątkowo wysokiej jakości. Emulsja powinna być stosowana w przypadkach, w

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Promocja! styczeń - marzec 2016 Stomatologia. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. 990,00 zł.

Oferta specjalna. Promocja! styczeń - marzec 2016 Stomatologia. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. 990,00 zł. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. Gluma Bond Universal jedna butelka zawiera 220 kropli produktu, a w każdej kropli jest wszystko, co potrzebne do łączenia uzupełnień bezpośrednich i pośrednich,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ROZPRAWA DOKTORSKA Badanie odporności na zużycie stomatologicznych materiałów złożonych w zależności od wydajności polimeryzacji Lek. stomatolog Marcin Aluchna Promotor

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Materiał wypełniający o potwierdzonej skuteczności klinicznej

Instrukcja użytkowania. Materiał wypełniający o potwierdzonej skuteczności klinicznej Instrukcja użytkowania Polska 80 Materiał wypełniający o potwierdzonej skuteczności klinicznej Dyract extra to światłoutwardzalny materiał wypełniający przeznaczony do wypełniania wszystkich klas ubytków

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień

Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień Instrukcja użytkowania Polski Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień Capsule Extruder 2 Uwaga: Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez dentystów. Zawartość... Strona 1 Opis produktu...

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użycia żelu WHITEsmile Home Bleaching

Instrukcja użycia żelu WHITEsmile Home Bleaching Instrukcja użycia żelu WHITEsmile Home Bleaching Informacje dla pacjenta żel do domowego wybielania nakładkowego WHITEsmile Stosując zestaw do domowego wybielania nakładkowego WHITEsmile możesz wybielić

Bardziej szczegółowo

HEMPEL S LIGHT PRIMER 45550 UTWARDZACZ 95360

HEMPEL S LIGHT PRIMER 45550 UTWARDZACZ 95360 HEMPEL S LIGHT PRIMER 45550 UTWARDZACZ 95360 Charakterystyka: HEMPEL S LIGHT PRIMER 4555 jest dwuskładnikową, grubopowłokową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi. Tworzy twardą i mocna powłokę

Bardziej szczegółowo

WZMOCNIONY BLOK KOMPOZYTOWY DO STAŁYCH UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH. BRILLIANT Crios High performance made brilliant

WZMOCNIONY BLOK KOMPOZYTOWY DO STAŁYCH UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH. BRILLIANT Crios High performance made brilliant WZMOCNIONY BLOK KOMPOZYTOWY DO STAŁYCH UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH High performance made brilliant Ceramika inteligentne rozwiązanie w kuchni. Kompozyt olśniewające rozwiązanie w jakości BRILLIANT w gabinecie.

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 %

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 % HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.10.2012 do 31.03.2013 r. System, który gwarantuje sukces! Chciałbyś szybko i wydajnie wykonywać wkłady koronowe albo odbudowy zrębu na bazie wkładów korzeniowych? Pełne zestawy

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

bondy Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu

bondy Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania bondy Systemy wiazace.. nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu Systemy wiążące dla każdego wyzwania : Bardzo silne przyleganie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. Spectral PLAST 775 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki Dodatek zwiększający elastyczność Rozcieńczalnik

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Promocja Polska. Herculite Ultra Aesthetic Kit Unidose. 641 zł gratis. Hawe Stopstrip Assortment. Kerr News Kwartał ll 2013

Promocja Polska. Herculite Ultra Aesthetic Kit Unidose. 641 zł gratis. Hawe Stopstrip Assortment. Kerr News Kwartał ll 2013 Promocja Polska Kerr News Kwartał ll 2013 25 Kerr News Kwartał ll 2013 Promocja Polska Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze, W końcu nadeszła upragniona wiosna, czas słońca, ciepła i nadziei.

Bardziej szczegółowo

TERMO NAJLEPSZY ZNAK

TERMO NAJLEPSZY ZNAK INSTRUKCJA APLIKACJI TERMOZNAKU OPIS PRODUKTU Termoznak - gotowy produkt z masy termoplastycznej: musi być stosowany na całkowicie suchą nawierzchnię, nawierzchnia musi być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń,

Bardziej szczegółowo

Wkłady z włókien szklanych

Wkłady z włókien szklanych Hi-Rem The Only Easy Re Wkłady z włókien szklanych Over Post Hi-Rem Post The Only Easy Removal Fiber Post Glass Fiber Post Hi-Rem Post, the Overfibers patented fiber post, it is the o advantage to be easily

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH!

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! UBS środek ochrony karoserii MULTI szpachlówka multifunkcyjna FÜLLER 100 podkład akrylowy FIBER szpachlówka z włóknem szklanym KLARLACK 400 lakier akrylowy www.ultraline.novol.pl

Bardziej szczegółowo

addstroton ML bursztynowy ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH

addstroton ML bursztynowy ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH INFORMACJA TECHNICZNA PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO addstroton ML bursztynowy ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH OPIS PRODUKTU Środek przeznaczony do zabezpieczania profili

Bardziej szczegółowo

CAMPHENOL+ Instrukcja stosowania w 23 0 C:

CAMPHENOL+ Instrukcja stosowania w 23 0 C: CAMPHENOL Płyn do dezynfekcji kanałów korzeniowych CAMPHENOL jest płynem dezynfekcyjnym na bazie kamfory i chlorofenolu. Przeznaczony jest do leczenia kanałów korzeniowych i zmian około wierzchołkowych.

Bardziej szczegółowo

Firma Andersz jest importerem materiałów i sprzętu następujących firm:

Firma Andersz jest importerem materiałów i sprzętu następujących firm: Firma Andersz jest importerem materiałów i sprzętu następujących firm: Danville Materials to amerykańska firma z Kalifornii, producent bardzo wysokiej jakości materiałów i sprzętu stomatologicznego. Znana

Bardziej szczegółowo

Koferdam podstawy KOFERDAM. Źródła wilgoci w jamie ustnej: Ślinociąg. Koferdam definicja, charakterystyka Zestaw do koferdamu Metody zakładania

Koferdam podstawy KOFERDAM. Źródła wilgoci w jamie ustnej: Ślinociąg. Koferdam definicja, charakterystyka Zestaw do koferdamu Metody zakładania Koferdam podstawy KOFERDAM CZĘŚĆ 1 Źródła wilgoci w jamie ustnej Sposoby likwidacji wilgoci w jamie ustnej Koferdam definicja, charakterystyka Zestaw do koferdamu Metody zakładania Sposoby likwidacji wilgoci

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. Wypełnianie kanałów gutaperką stanie się jeszcze łatwiejsze dzięki systemowi EndoPilot, który łączy dwa systemy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY KOMPOZYT NANOHYBRYDOWY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY KOMPOZYT NANOHYBRYDOWY Kompozyty ŚWIATŁOUTWARDZALNY KOMPOZYT NANOHYBRYDOWY Wypełnienia ubytków według Black a I, II, III, IV i V klasa Inlays, onlays i licówki Odbudowa i szynowanie zębów Uszczelnianie bruzd w zębac h trzonowych

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych KARTA TECHNICZNA Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych ul. Pocztowa 9 62-200 Gniezno, POLAND tel./fax + 48 61 6394751 fax + 48 61 6394521 biuro@pgic.pl

Bardziej szczegółowo

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła DLACZEGO WYBRAĆ FINIR A NIE DIAMENT? FINIR DIAMENT to instrument specjalnie zaprojektowany do opracowywania

Bardziej szczegółowo

addstroton ML bursztynowy ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH

addstroton ML bursztynowy ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH INFORMACJA TECHNICZNA PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO addstroton ML bursztynowy ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH OPIS PRODUKTU Środek przeznaczony do zabezpieczania profili

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE.

W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE. W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE. Plasticare jest substancją wykorzystywaną do kół i karoserii samochodu,

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

11245529 Ogrzewanie do szklarni. Instrukcja instalacji i obsługi

11245529 Ogrzewanie do szklarni. Instrukcja instalacji i obsługi 11245529 Ogrzewanie do szklarni Instrukcja instalacji i obsługi Instalacja Dane techniczne Typ urządzenia: WARMAX Power 4 Rodzaj oleju parafinowego: Premium Pojemność zbiornika: ok. 4,5 l Zużycie paliwa:

Bardziej szczegółowo