Biuletyn Informacyjny. Gminy Kozłowo. Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny. Gminy Kozłowo. Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r. Remonty dróg w naszej gminie Bartki-Szymany We wrześniu br. Gmina Kozłowo ogłosiła przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej na odcinku Bartki-Szymany do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1597N długości 2100 m. Wartość wykonanej inwestycji to kwota ,75 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie ,00 zł. W ramach zadania wykonane zostało: poszerzenie jezdni do szerokości 8,0 m, wykonano nawierzchnię żwirową, przepusty rurowe, profilowanie rowów odwadniających i istniejących poboczy. Przebudowa drogi na tym odcinku umożliwiła sprawniejszy i bezpieczniejszy dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz ułatwiła dojazd do okolicznych pół. Zakrzewo Zalesie Zaborowo 25 września br. w miejscowości Zakrzewo odbyło się uroczyste otwarcie III etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo. Całkowity koszt realizacji trzech etapów zadania wyniósł ,00 zł, w tym wkład własny gminy ,32 zł, wkład powiatu ,35 zł. Inwestycje te dofinansowane były z Naro- W numerze: - Remont budynku socjalnego - Otwarcie strażnicy - Bal seniora 2012 dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie ,00 zł. Nadzór nad realizacją zadań sprawował Powiat Nidzicki w ramach, którego obowiązki wykonywał Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. Łącznie w latach przebudowano 7,12 km drogi powiatowej. N a d c h o d z ą c e Ś w i ę t a B o ż e g o N a r o d z e n i a n i o s ą z e s o b ą w i e l e r a d o ś c i, r e f l e k s j i o r a z p l a n ó w n a N o w y R o k. W t y c h w y j ą t k o w y c h d n i a c h, w i e l u r a d o s n y c h c h w i l, z a d o w o l e n i a o r a z s a m y c h s u k c e s ó w ż y c z ą A l i c j a E i d t n e r P r z e w o d n i c z ą c a R a d y G m i n y o r a z R a d n i G m i n y K o z ł o w o J a c e k J a n k o w s k i W ó j t G m i n y K o z ł o w o i P r a c o w n i c y U r z ę d u G m i n y

2 Remont budynku socjalnego sowania zł, z czego wkład własny zł. W ramach szkoleń towarzyszących realizowanemu projektowi, przeszkolone zostało 10 osób w specjalnościach pracownik ogólnobudowlany oraz technolog robót wykończeniowych. W ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwa Gminne programy aktywizacji społecznozawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-edycja 2012r., realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja Gmina wykonała remont pomieszczeń z przeznaczeniem na dwa mieszkania socjalne w miejscowości Kozłowo. Łącznie wartość projektu wynosi zł, kwota pozyskanego dofinan- Wyrazy uznania, certyfikaty i pamiątkowe dyplomy wręczyli pod koniec listopada br. Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo, Jacek Skwarski Dyrektor Centrum Edukacji w Nidzicy, Elżbieta Świgoń kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Spotkanie było jednocześnie okazją do dyskusji o możliwościach skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Nowa świetlica w Sławce Wielkiej 22 października 2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy w Sławce Wielkiej. Po powitaniu gości przez radnego Sławki Wielkiej Jana Skwarskiego nastąpiło uroczyste poświęcenie wyremontowanego obiektu przez księdza proboszcza Józefa Strońskiego. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania mieszkańcy Sławki Wielkiej bawili sie do rana na zabawie tanecznej, 2 której oprawę muzyczną okrasił zespół TAKT. Świetlica w Sławce Wielkiej jest ważnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Remont zapewnił komfortowe warunki do spędzania wolnego czasu.

3 Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie zakończony Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie po 36-ciu latach doczekała się generalnego remontu pomieszczeń (powierzchnia użytkowa 112 m²). Prace remontowe były prowadzone od r. do r. W ramach zaplanowanych prac dokonano wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia, grzejników, okien, drzwi, wykonano gładzie szpachlowe powierzchni ścian i sufitów, które następnie zostały pomalowane farbami emulsyjnymi. Podłogi zostały wyłożone gresem antypoślizgo- wym. Prace remontowe wykonała Firma REM-BUD Rafała Marciniaka ze Szreńska. Dzięki dużemu zrozumieniu władz samorządowych oraz Wójta GminyKozłowo Jacka Jankowskiego dla idei nowoczesnego bibliotekarstwa Gmina Kozłowo może się poszczycić odnowionym lokalem biblioteki,który jest centrum kultury, miejscem zdobywania wiedzy, spotkań mieszkańców, a także centrum informacji. iii Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek r. pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie uczestniczyli w III Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek, która odbywała się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Konferencja zorganizowana została przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To szczególne wydarzenie nie tylko dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek, ale także święto wszystkich, którym idea bibliotek publicznych jest bliska szczególnie pracowników tych instytucji i ich organizatorów. Podczas konferencji GBP w Kozłowie za udział w konkursie Biblioteka z dobrym klimatem społecznym otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną, którą przeznaczono na zakup kanapy do kącika czytelniczego. Nagrodę odebrała Pani dyrektor GBP Małgorzata Sowińska. Konkurs miał na celu wypromowanie najciekawszych inicjatyw bibliotek publicznych realizowanych na rzecz społeczności lokalnych, które mogłyby być inspiracją i przykładem dla innych. GBP w Kozłowie uczestniczyła w konkursie z przedsięwzięciem pod nazwą W 80 minut dookoła świata oraz prezentowała działalność biblioteki. Nowe narzędzia dla osp w kozłowie OSP w Kozłowie wzbogaciło sie o zestaw narzędzi hydraulicznych na potrzeby ratownictwa drogowego. Są to: pompa z nożycami i rozpierakiem wraz z akcesoriami. Przetarg na zakup narzędzi wygrała firma Delta Serwice Stanisław Echliczuk, Iwona Koziuk, Robert Wargenau Spółka Jawna. Zakup sprzętu o wartości zł został sfinansowany przez Komendę Główną Straży Pożarnej. 3

4 Kozłowo Ekonomia społeczna spółdzielnie socjalne i własna działalność gospodarcza sposobem na życie W spotkaniu, które miało miejsce 8 listopada 2012 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie uczestniczyło wiele osób bezrobotnych, przedsiębiorców, sołtysów, rolników wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Na zaproszenie Wójta Gminy Kozłowo przyjechali: Krzysztof Margol i Magdalena Pepłowska reprezentujący Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, Aleksandra Nowogórska, Dorota Dolińska i Bogusława Tureniec pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz Sylwia Prokopowicz z Działdowskiej Agencji Rozwoju DAR. Działdowska Agencja Rozwoju DAR i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizują projekt, którego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych, budowanie wsparcia społecznego i ekonomicznego dla przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu przewidziane są szkolenia, doradztwo specjalistów oraz wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności lub utworzenie spółdzielni socjalnej, oczywiście również pomoc w przygotowaniu stosownej dokumentacji. Cieszy mnie duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Kozłowo tą tematyką, o czym świadczyła liczba osób przybyłych na to spotkanie. Myślę, że wiele osób dzięki temu odnajdzie swój sposób na życie, zatrudnienie i źródło dochodu powiedział Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski inicjator spotkania. Gala DoBRoczynności 6 grudnia br. w nidzickim zamku odbyła się Gala Dobroczynności. W gali uczestniczyło ok. 200 osób - przedstawiciele organizacji społecznych realizujących projekty w ramach Programu Działaj Lokalnie, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz media. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Leszek Balcerowicz, który otrzymał statuetkę specjalną GRE- GOROVIUSA którą otrzymują osoby spoza powiatu wspierające nasze społeczeństwo. Statuetki specjalne trafiły również do Sabri Bekdasa oraz Henryka Tuszyńskiego - przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Kozłowo. Sabri Bekdas jest właścicielem Prace porządkowe na cmentarzach wojennych wo, Gołębiewo oraz Sarnowo-Kolonia Ginter. Na cmentarzu w Szkotowie (znajdującym się w kierunku miejscowości Siemianowo) postawiono tablicę informacyjną przedstawiającą historię cmentarza z I wojny światowej oraz przebieg bitwy z sierpnia 1914 roku pod Tannenbergiem. hotelu Mazurskie Marzenie w Januszkowie. Pasją Henryka Tuszyńskiego jest sport. To on właśnie wspiera lokalną drużynę piłki nożnej w rozgrywkach A-klasy. Obaj panowie to dżentelmeni wspierający lokalne stowarzyszenia, biznes i samorząd gminny. Dzięki otrzymanym dotacjom jesteśmy w stanie utrzymać Nasze cmentarze w należytym porządku i czystości. 4 Jak, co roku również i w tym Gmina pozyskała środki na utrzymanie, restaurację i konserwację cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kozłowo. I choć mamy ich wiele na naszych terenach z roku na rok staramy się odrestaurować inny cmentarz. Przyznana dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kwocie 5000,00 zł pozwoliła nam na wykonanie prac porządkowych na cmentarzach w miejscowości Szkotowww.kozlowo.pl

5 U r o c z y s t e otwa r c i e strażnicy 30 października 2012 roku na długo zapisze się w pamięci kozłowskich strażaków. To właśnie w tym dniu odbyło się poświęcenie i przekazanie do użytku strażnicy. Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo Medalem odznaczeni zostali druhowie: Dariusz Szałkowski, Piotr Borkowski i Zbigniew Głuszek, natomiast Brązowy Medal otrzymali: dh Dariusz Jarocki i dh Krzysztof Krawcewicz. Z okazji 65 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie, Samorząd Gminy Kozłowo ufundował tabli- Zgodnie z ceremoniałem strażackim, uroczystością dowodził dowódca uroczystości, którym był Zbigniew Głuszek - komendant gminny OSP. Otwarcia uroczystości dokonał Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo, a zarazem prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że budowa nowej strażnicy dla OSP Kozłowo była koniecznością, a jej otwarcie zbiegło się z 65 rocznicą powstania OSP. Następnie wspólnie z przedstawicielami Zarządu Powiatowego i Komendy Powiatowej PSP wręczył strażakom odznaczenia. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został nieżyjący już dh Piotr Krawcewicz, Srebrnym cę upamiętniającą ten jubileusz, a jej odsłonięcia dokonali wspólnie: Waldemar Szymański Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy, Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo i Alicja Eidtner Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie. Poświęcenia strażnicy i figury św. Floriana patrona strażaków dokonali: mł. kpt. ks. Andrzej Bawirsz - kapelan wojewódzki strażaków i ks. Andrzej Chędoszko proboszcz parafii w Kozłowie. Następnie, przy włączonej syrenie, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, do którego zostali zaproszeni: dh Waldemar Szymański, dh Grzegorz Matczyński, dh Mariusz Wilamowski, dh Grzegorz Napiwodzki, dh Jacek Jankowski i pani Alicja Eidtner. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego Związku OSP, Komendant Powiatowy PSP i Starosta Powiatu Nidzickiego wygłosili okolicznościowe wystąpienia i wręczyli upominki dla OSP Kozłowo. W uroczystości pomagały harcerki z Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kozłowie. Modernizacja sali gimnastycznej Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej Gmina realizuje remont sali gimnastycznej w miejscowości Kozłowo. Obejmuje on wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z pcv i aluminium, remont dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz z odtworzeniem linii do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Wyremontowany obiekt poprawi komfort prowadzonych zajęć. Wykonawcą robót jest Okno na świat Grzegorz Gołębiewski Handel-Usługi. Łączna wartość podpisanej umowy wynosi ,00zł. 5

6 Gminno Parafialne Dożynki po raz szósty W piękną słoneczną wrześniową niedzielę Gmina Kozłowo świętowała dożynki, które są ukoronowaniem całorocznego trudu rolników i dziękczynieniem za zebrane plony. W naszej gminie miały one podwójny charakter : religijny i ludowy związany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Uroczystości rozpoczęły się procesyjnym wejściem gospodarzy, księży, starostów dożynek, delegacji z wieńcami i darami, przy śpiewie zespołu Kozłowianki. Uroczystą mszę świętą w intencji rolników i ich rodzin sprawowali: ks. kanonik dr Paweł Rabczyński rektor Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie, ks. Andrzej Chędoszko proboszcz parafii w Kozłowie i ks. Michał Bekisz proboszcz parafii w Turowie. Powitania gości i uczestników Święta Plonów dokonał ks. Andrzej Chędoszko, a homilię wygłosił ks. Kanonik Paweł Rabczyński. Podczas mszy św. poświęcone zostały wieńce i chleby dożynkowe. Zaszczytnym tytułem i funkcją Starostów tegorocznych Dożynek wyróżnieni zostali: 1.Jadwiga Mrozowska z Bartek 2. Krystyna Laskowska z Niedanowa 3. Tomasz Sandecki ze Sławki Małej 4. Tomasz Kosewski z Zalesia Tradycją jest, że jedna para Starostów wręcza chleb Gospodarzowi Gminy Wójtowi, a druga Proboszczowi Parafii Kozłowo. Dary złożyli: 1.Rolnicy z Zabłocia i Kozłowa. 2.Społeczności szkolne z: Kozłowa, Szkotowa, Rogoża i Zaborowa. 3.Mieszkańcy sołectwa Cebulki i Sławka Wielka. Do udziału w Dożynkach zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji współpracujących z Gminą oraz mieszkańcy Gminy i Gmin sąsiednich Słoneczna pogoda sprawiła, że w uroczystościach wzięła udział liczna rzesza naszych mieszkańców, a wszystkie wieńce i stoiska prezentowały się przepięknie i wprawiały w zachwyt oglądających. I tak, do konkursu na Wieniec Dożynkowy zgłoszono 9 wieńców, a komisja oceniła je następująco: I miejsce : Kozłowo nagroda w wysokości 1300 zł, II miejsce Szkotowo - nagroda w wysokości 1000 zł, 6 III miejsce Krokowo nagroda w wysokości 800 zł. Wyróżnienia i nagrody w wysokości 300 zł otrzymały wsie: Pielgrzymowo, Turówko, Cebulki, Sławka Mała, Sławka Wielka, Sątop. Do konkursu na Najciekawsze Stoisko przystąpiło 8 sołectw. Komisja oceniła je następująco: I miejsce Cebulki nagroda kosiarka II miejsce Turówko nagroda stół do gry /wielofunkcyjny/ III miejsce exeqwo Zaborowo i Szkotowo nagroda zestawy ogrodowe. Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Sławka Mała, Sątop, Krokowo i Sławka Wielka. Liczne zgłoszenia napłynęły do konkursu na Tradycje Kulinarne Mojej Wsi - na Najlepszą Potrawę Wiejską konkurs przewidywał 4 kategorie: I. Wypieki, II. Marynaty, III. Potrawy różne ( mięsne, mączne, warzywne i nabiałowe), i IV. Wina i nalewki. W kategorii WYPIEKI: I miejsce Mariola Ścisłowska, II miejsce Danuta Dobies i Mirosława Klekot, III miejsce Teresa Dąbrowska. W kategorii WINA i NALEWKI: I miejsce Danuta Dobies za nalewkę z kwiatu czarnego bzu, II miejsce Mirosława Klekot za nalewkę porto, III miejsce Beata Mężykowska za wino z malin. W kategorii MARYNATY: I miejsce Urszula Pawlaczyk za powidła ze śliwek z czekoladą, II miejsce Jolanta Konarzewska za dżem z cukinii, III miejsce Danuta Dobies za sałatkę wielowarzywną. W kategorii POTRAWY RÓŻNE POTRAWY Z WARZYW: I miejsce Renata Szeluga - za pasztet z cukinii, II miejsce sołectwo Szkotowo za bigos III miejsce Teresa Ferszt za bigos

7 I miejsce Monika Hołubowicz za potrawkę z królika, II miejsce Katarzyna Ulatowska za pasztet z królika, III miejsce Wanda Kuliś za pyzy z mięsem, IV miejsce Katarzyna Brulińska za paszteciki. W kategorii POTRAWY RÓŻNE POTRAWY MĄCZNE: I miejsce Magdalena Cekała za pierogi a la pizza II miejsce Danuta Barańska za pierogi z jagodami III miejsce Danuta Busk za chleb W kategorii POTRAWY RÓŻNE POTRAWY Z NABIAŁU I miejsce Barbara Krauze za gomułkę z sera. Po raz pierwszy zorganizowany został konkurs na Najpiękniejsze i najdziwniejsze okazy z naszych ogrodów. Nagrodzone zostały: dynia wrośnięta w siatkę, cukinia, patison. Właściciele okazów zostali nagrodzeni. Jak zwykle podczas dożynek rozgrywany był wielobój sołtysów.do tego konkursu przystąpiło 8 najdzielniejszych sołtysów z sołectw: Cebulki, Januszkowo, Siemianowo, Sławka Mała, Szkotowo, Turówko, Zaborowo i Zakrzewo. I miejsce w wieloboju zajął Benedykt Chaliński sołtys z Januszkowa, II miejsce Barbara Krauze z Turówka, zaś III miejsce Małgorzata Klach z Siemianowa. Podczas Dożynek ogłoszone zostały wyniki i wręczone nagrody konkursu na Najpiękniejszą Wieś w Gminie Kozłowo 2009 i Najładniejszą Posesję. Do konkursu na Najpiękniejszą Wieś w Gminie Kozłowo w 2012 roku przystąpiło 6 wsi. I miejsce wieś Sławka Mała II miejsce ex eqwo - wieś Januszkowo i Turowo III miejsce ex eqwo wieś Sątop, Siemianowo, Zabłocie Poprzez udział w konkursach zmienił się wygląd wsi. Zagospodarowane place i skwery wiejskie, urządzono place zabaw i miejsca rekreacyjne dla mieszkańców oraz odnowiono przystanki. Do konkursu na Najładniejszą posesję przystąpiło 5 posesji. I miejsce Wiesława i Zbigniew Gnieciakowie Sławka Mała II miejsce Ewa i Jarosław Kawczyńscy - Kamionki III miejsce ex eqwo Monika i Herbert Reiss, Wiesława i Ryszard Krzykowscy i Teresa i Zygmunt Bartwiccy. Wszyscy uczestnicy konkursy otrzymali nagrody i upominki. Dla wszystkich uczestników Święta Plonów wystąpili: zespół śpiewaczy Wesoła Ferajna z Pożar, zespół Kozłowianki, zespół z GCKiS Małe Cheerleaderki, tancerka Iga Pacuszka ze Sławki Wielkiej, Kabaret z Krokowa, a na koniec przygrywał zespół Relax. Jednym z punktów biesiady dożynkowej był poczęstunek pieczonym prosiakiem, którego ufundował Roman Pergoł właściciel gospodarstwa rolnego w Niedanowie. Ponadto wszystkie stoiska wiejskie pełne były różnych smakołyków, wypieków, owoców. Należy mieć nadzieję, że wszyscy uczestnicy tej niezwykłej uroczystości przeżyli ją w podniosłym i radosnym nastroju.organizatorzy dziękują wszystkim osobom wspierającym, fundatorom nagród i ofiarodawcom którymi są: Bank Gospodarki Żywnościowej w Działdowie i Nidzicy, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Starosta Powiatu Nidzickiego, Bożena i Grzegorz Kwiecień, Małgorzata Głowacka, Henryk Tuszyński, Agroma Grupa Sznajder w Olsztynie, Centrala Nasienna w Nidzicy, Makler Market z Gołębiewa, AGRINT Spółka z o.o w Turówku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nidzicy, PZU Życie SA w Olsztynie. 7

8 S ł a w k a W i e l k a Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo W I E Ń C E D O Ż Y N K O W E K r o k o w o C e b u l k i S ą t o p K o z ł o w o T u r ó w k o S ł a w k a M a ł a S z k o t o w o P i e l g r z y m o w o 8

9 N a j p i ę k n i e j s z a w i e ś S Ł A W K A M A Ł A - I M I E J S C E J A N U S Z K O W O - I I M I E J S C E 9

10 T U R O W O - I I M I E J S C E S A T O P - I I I M I E J S C E S I E M I A N O W O - I I I M I E J S C E Z A B Ł O C I E K O Z Ł O W S K I E - I I I M I E J S C E 10

11 N a j ł a d n i e j s z e p o s e s j e P o s e s j a P a ń s t w a G n i e c i a k, S ł a w k a M a ł a - I m i e j s c e P o s e s j a P a ń s t w a K a w c z y ń s k i c h, K a m i o n k i - I I m i e j s c e 11

12 B iuletyn I nformacyjny G miny K ozłowo Posesja Posesja Posesja 12 Państwa Państwa Reiss, Pielgrzymowo- Krzykowskich, Państwa Turowo Bartwickich, www. kozlowo. pl - III III Turowo- miejsce miejsce III miejsce

13 IV Bal Seniora w Kozłowie Już po raz czwarty w Kozłowie odbył się doroczny Bal Seniora w Kozłowie. 26 października najstarsi mieszkańcy gminy Kozłowo bawili się na Balu Seniora. Idea Balu Seniora jest spójna z założeniami polityki społecznej Unii Europejskiej wobec osób w podeszłym wieku i przypadającymi w tym roku obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Ziemia Kozłowska, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Kozłowie. Impreza co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie uświetnił Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski witając seniorów ciepłymi słowami oraz życząc im długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Następnie wszyscy uczestnicy odśpiewali seniorom Sto lat. Tegoroczna impreza miała bogaty program. Dla uczestników balu przygotowano takie atrakcje jak: występy taneczne zespołów dziecięcych Małe Bezbłędny Kozłowianin Dnia r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyło się IV Gminne Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii. Dyktando zostało przeprowadzone w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa kl IV -VI, gimnazjum i osoby dorosłe. Z roku na rok frekwencja jest coraz większa. W tym roku wzięło udział 35 osób: szkoła podstawowa - 18 osób, gimnazjum i osoby dorosłe- 17 osób. Nad przebiegiem dyktanda czuwała komisja powołana przez organizatorów. Tytuł Bezbłędny Kozłowianin otrzymali: Pani Małgorzata Szymańska w kategorii Aniołki, Małe Cheerleaderki, popisy wokalne Natalii Kuczyńskiej i zespołu śpiewaczego Kozłowianki prowadzonego przez Tadeusza Millera oraz występ koła teatralnego Gwiazda ze spektaklem Śmiechoterapia. Wielką atrakcją spotkania był wybór Króla i Królowej Balu, a zostali nimi Zofia Jarka z Turowa i Dominik Krzemiński z Zaborowa. Nagrody dla zwycięzców ufundowała radna Jolanta Maciąg. Bal Seniora jest jednym z większych wydarzeń kulturalnych Gminy Kozłowo skierowanym do osób starszych, jest też imprezą, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy. Pozytywny odbiór przedsięwzięcia przez seniorów wskazuje na jej ważność i potrzebę corocznej kontynuacji. Starsi wiekiem mieszkańcy Gminy Kozłowo mieli możliwość zaprezentować swój twórczy potencjał, aktywność, bogate doświadczenie w atmosferze miłej zabawy i integracji. Bal seniora umożliwia budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnowartościowych członków społeczeństwa, którzy pragną w jednakowym stopniu korzystać z dobrodziejstwa kultury, dostępu do rozrywki i rekreacji. Inicjatywa jest również ważna i potrzebna aby w sposób godny uhonorować seniorów za ich zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego. dorośli i Magdalena Barańska w kategorii szkoła podstawowa. Komisja wyróżniła Panią Hannę Siemińską, Jakuba Dolegę, Mateusza Biegańskiego i Angelikę Żmijewską. Nagrodą w konkursie był bon o wartości 100 zł do zrealizowania w księgarni Errata w Nidzicy. Organizatorami konkursu byli: Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie. 13

14 14 Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie był, jak co roku, obchodzony bardzo uroczyście. 12 października 2012 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyła się z tej okazji wspaniała akademia. Swą obecnością uświetnili ją przedstawiciele gminy, proboszcz parafii Kozłowo ks. Andrzej Chędoszko. Młodzież zaprezentowała się w ciekawym montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez nauczycielki Iwonę Giranowską i Renatę Zagórę. Widzom szczególnie spodobały się scenki: Długa przerwa w pokoju nauczycielskim oraz Lekcja wytrzymałości. W czasie uroczystości złożono gratulacje Pani dyrektor Barbarze Szczepkowskiej, która na wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP. Nie mogło obyć się bez życzeń i kwiatów od gości, a także wielkiego tortu ufundowanego przez Radę Rodziców. Samorząd Uczniowski samodzielnie wykonał i wręczył statuetki dla nauczycieli: najmilszego, najbardziej wymagającego, najbardziej cierpliwego, najczęściej uśmiechającego się i najelegantszego. Z okazji ich święta uczniowie życzyli nauczycielom: aby uśmiech zawsze na Waszych twarzach gościł, aby takich wychowanków jak my każdy Wam zazdrościł, aby przykrość z naszej strony Was na co dzień omijała, aby wyrozumiałość dla naszych wybryków serca Wasze przepełniała, aby uczniowie doceniali pracę Waszą, aby wiedza Wasza stopniowo stawała się naszą, aby smutek w radość się przemieniał, aby każdy uczeń polecenia Wasze spełniał, abyście zdrowi i weseli byli i w Bożej opiece długich lat dożyli. Pasowanie na ucznia klasy pierwszej Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej z wielką radością czeka na moment, gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. 26 października 2012 roku to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie im. Marii Zientary-Malewskiej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godz wychowawca klasy powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców, uczniów i przedszkolaków. Szczególnie gorąco powitano bohaterów uroczystości - uczniów klasy pierwszej, którzy zaprezentowali program artystyczny. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagowy szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i Sprzątanie Świata Kocham, Lubię, Szanuję... Nie Śmiecę Przedszkolaki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie uzbrojone w worki na śmieci i rękawiczki dnia zbierały papiery, butelki itp. w obrębie swojego przedszkola. W ten sposób włączyły się do akcji,,sprzątanie świata. Hasłem tegorocznej edycji jest:,,kocham. Lubię, szanuję... nie śmiecę. Bierzmy przykład z dzieci - MY DOROŚLI! nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.,,pasuję Cię na ucznia - mówiła pani dyrektor dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali,,słodkie przyjęcie oraz prezenty dla pierwszaków. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

15 INDYWIDUALIZACJA PRocesu nauczania I wychowania UCZNIÓW klas I- iii szkół Podstawowych gminy kozłowo 3 września 2012 w całej Polsce rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla uczniów z czterech szkół podstawowych w Gminie Kozłowo oznaczało to również możliwość rozpoczęcia zajęć dodatkowych w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych Gminy Kozłowo. Szkoły Podstawowe w Gminie Kozłowo uzyskały wsparcie finansowe w wysokości ,00zł. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III. Umożliwia szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających trudności w nauce. W ramach projektu w szkołach odbywają się zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, Zrozumieć małą ojczyznę Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. I te wielkie, i te małe. Nawet te, które trudno byłoby nazwać typową podróżą, a tylko wycieczką, bądź wędrówką. I takiej właśnie peregrynacji, doświadczyli uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie. W ostatnią sobotę września, pod opieką nauczycieli: Igora Nadolskiego i Piotra Sowińskiego dwadzieścioro uczniów wyruszyło na wyprawę po swojej małej ojczyźnie. cmentarza wojennego, pochodzącego z czasów I wojny światowej. Po krótkim odpoczynku, uczniowie wyruszyli do Kownatek. Stamtąd czekała ich już tylko droga powrotna na plażę szkotowską, a tam mnóstwo gier i zabaw sportowych, przygotowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego p. Igora Nadolskiego. Przeciąganie liny, siatkówka plażowa, hula-hoop, ringo, puszczanie kaczek na wodze, budowa zamków z piasku (tu rywalizacja była szczególnie zacięta) to tylko zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie. Uczestnictwo dzieci w projekcie wyrówna ich szanse edukacyjne i złagodzi występujące nierówności oraz pozwoli rozwinąć uzdolnienia. Na zajęciach są wykorzystywane nowoczesne pomoce dydaktyczne które pozwolają uatrakcyjnić zajęcia, a jednocześnie rozwijają dziecięcą kreatywność. Wizyta Policjanta u przedszkolaków Dnia zapewne najważniejszym wydarzeniem dla przedszkolaków z Kozłowa była wizyta policjanta. Zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, uczniowie udali się w wędrówkę po ziemi zamieszkałej niegdyś przez Prusów i Mazurów, dziś przez Polaków. Pierwszym przystankiem był zbudowany w latach przez społeczność ewangelicką, a po zakończeniu drugiej wojny światowej oddany do użytku ludności katolickiej kościół św. Józefa Robotnika. W czasie dalszej drogi wiodącej nad Jezioro Szkotowskie, dzieci poznały dzieje powstałego na początku XX w. neobarokowego dworu, a także niektóre atrakcje, z których mogli skorzystać wychowankowie. W czasie niniejszej wędrówki, uczniowie Zespołu Szkół w Szkotowie mieli okazję poznać zasady bezpiecznego poruszania się, walory turystyczno-krajobrazowe najbliższej okolicy i zagrożenia wynikające z jej zaśmiecania, zrozumieć złożoną historię swojej małej ojczyzny, uczestniczyć w aktywnym wypoczynku (wszakże pokonali dystans ok. siedmiu kilometrów). Tak więc, podróże kształcą, nawet te najmniejsze. Przedszkolaki miały okazję porozmawiać ze stróżem prawa na temat wykonywanej przez niego pracy, zdobyły ważne dla nich informacje na temat dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i również innych. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród maluchów opowiadania o codziennej pracy Policji. Spotkanie z maluchami było zapowiedzią dalszej współpracy z wychowawcami z przedszkola oraz policjantami. Przed nami wspólny cel troska o bezpieczeństwo naszych dzieci. Od dzisiaj na pewno żaden z maluchów nie będzie obawiał się spotkania z funkcjonariuszem. Policjant będzie kojarzył się przedszkolakom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Na koniec spotkania dzieci otrzymały słodki upominek. 15

16 Soo Kwang Lee mistrz taekwondo gościem Nidzickiego Klubu Taekwondo Sportowego Na zaproszenie Nidzickiego Klubu Taekwondo Sportowego do Szkotowa przyjechał Koreańczyk Soo Kwang Lee Grandmaster (Wielki Mistrz) taekwondo. Mistrzowi towarzyszyła Aleksandra Uściska. Grandmaster reprezentuje starą koreańską szkołę, która polega na doskonaleniu poszczególnych elementów taekwondo, co w praktyce oznacza, że każde ćwiczenie należy powtórzyć jeszcze raz, a gdy będziesz miał już dość to zaczynamy wszystko od początku. Mistrz przeprowadził seminarium szkoleniowe dla młodych adeptów sztuki taekwondo, w trakcie którego udzielił wielu cennych rad i wskazówek. Godziny spędzone z mistrzem były dla młodych taekwondoków dużym przeżyciem. Taekwondo to sztuka, w której adepci poznają technikę walki, samoobronę, nazewnictwo i etykietę taekwondo, to sztuka, którą poznaje się często latami, a poszcze- gólne etapy wtajemniczenia to stopnie mistrzowskie. W trakcie spotkania Soo Kwang Lee wręczył certyfikaty na stopnie mistrzowskie dla: Jakuba Chmielewskiego (1 poom), Sary Bandurskiej (1 poom), Kacpra Rogozińskiego (1 poom), Eweliny Mierzwińskiej (1 dan), Katarzyny Świgoń (1 dan), Patrycji Rogozińskiej (2 dan), Mirosławy Ostrowskiej (3 dan) oraz Jacka Jankowskiego (4 dan). Dzieciom i młodzieży towarzyszyli licznie przybyli rodzice, którzy stwierdzili, że spotkanie z tak niezwykłym człowiekiem jest niezwykle cenne i wartościowe. Świetnie, że w tak niewielkiej miejscowości udało się zorganizować takie warsztaty. Warsztaty z ekspertem w dziedzinie taekwondo zostały zorganizowane w ramach projektu Zdrowo i sportowo to nasze Szkotowo, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Małe projekty. Runda jesienna dla ks Gminy Kozłowo Runda jesienna biorąc pod uwagę, że jesteśmy beniaminkiem była bardzo udana. Straciliśmy najmniej bramek (tylko 9) w całej rundzie. Na pewno duża w tym zasługa naszego bramkarza Mahomada Ali Jolak, który dołączył do nas przed nowym sezonem. Chyba nikt się nie spodziewał, że po rundzie jesiennej KS spędzi zimę na fotelu lidera A-klasowych rozgrywek. Cała drużyna prezentowała sie dobrze i czekamy z niecierpliwością co wydarzy się na wiosnę. Osoby, które chcą spróbować swoich sił zapraszamy na treningi (warunek minimum lat i 16 zamieszkanie na terenie gminy Kozłowo). Beniaminek Gmina Kozłowo sezon rozpoczął od dwóch zwycięstw, na własnym boisku z Kormoranem Ruszkowo (3:0) i wyjazdowym efektownym (7:3) z Iskrą Smykówko. Niestety w trzeciej kolejce przytrafiła się pierwsza porażka i to na swoim stadionie z Tyrowem (1:2). Kolejny wyjazd i minimalna wygrana na bardzo cięzkim terenie, spadkowicza z okręgówki, w Narzymiu, gdzie bramkę zdobywamy w doliczonym czasie gry. Kolejny mecz ze spadkowiczem Osą Ząbrowo przynosi nam pierwszy i jak się później okazało ostatni remis (1:1). Następnie drużyna zanotowała 4 zwycięstwa z rzędu wygrywając kolejno z: Tessą Turzewo (0:3), Radomiakiem Radomno (1:0), Czarnymi Rudzienice (1:3) i Welem Lidzbark (2:0). Piękną passę przerwał wyjazd do Kisielic z tamtejszą Olimpią (2:0). Był to zarazem pierwszy mecz, w którym KS Gmina Kozłowo nie zdobyło nawet jednej bramki. Dwie ostatnie kolejki to wygrana (2:0) z Rybnem i wyjazdowa z Wikielcem II (3:0). Zawodnicy składają podziękowania dla licznej grupy kibiców, którzy nas dopingowali, aby na wiosnę przychodziło ich jeszcze więcej. Robert Sobotka BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KOZŁOWO Wydawca: Urząd Gminy w Kozłowie Adres: Kozłowo 60A Kozłowo tel./fax /02 Materiały publikowane w biuletynie pochodzą ze źródeł własnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. NAKŁAD: 1500 egz.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE 1 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1. Szkoła powstań. 2. Szkoła baczność. 3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować. 4. Do hymnu szkoły.

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Gmina Kiwity Fot. Zbigniew Kraśnicki Gmina typowo rolnicza. Budżet - 12-13 mln rocznie /rok 2015/ Obszar 145

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

"To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.."

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.. 1 IX 2014 "To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.." Paolo Coelho 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU

WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU Dzień 16 maja 2011 roku był dla naszej szkoły szczególnym świętem. Zaprosiliśmy w progi szkoły, zacnych Gości, bo chwila była

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nazwa zadania: Rozbudowa oraz wyposażenie Sali koncertowej Program: Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRYFICACH Źródło: http://www.gryfice.policja.gov.pl/zgy/aktualnosci/aktualnosci/4993,swieto-policji-w-gryficach.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 05:37 ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok.

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLV-329/2010 Rady Gminy Urzędów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH. Szkoła na Sowiej Górze

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH. Szkoła na Sowiej Górze SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH Szkoła na Sowiej Górze NASZA SZKOŁA KADRA PEDAGOGICZNA 13 nauczycieli dyplomowanych 1 nauczyciel mianowany 2 nauczycieli kontraktowych UCZNIOWIE 191 uczniów 8 oddziałów

Bardziej szczegółowo

OFERTA KREDYTOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)

OFERTA KREDYTOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) OFERTA KREDYTOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) Informacja Lokalnej Grupy Działania Obra Warta dla organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Wspólne działania wspólne korzyści

Wspólne działania wspólne korzyści Wspólne działania wspólne korzyści Projekt realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Partnerzy lokalni: 1. Koło Gospodyń

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R.

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Witaj szkoło! 2 Rozpoczęcie roku szkolnego Wydarzenia szkolne Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna

Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna Listopad 2013 Darcie pierza w Książnicach Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna Jesienny wieczór naszych babć darcie pierza która zintegrowała lokalne grupy społeczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali:

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali: 12 X 2012 12 października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Już od początku roku dzieci bardzo solidnie się

Bardziej szczegółowo

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Luty 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Uczniowie kl. I-III przystąpili w 2012 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 ZAPRASZA NA PIERWSZY POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PANA EDMUNDA KACZMARKA STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO GRAJ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI Sponsorzy:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo