Biuletyn Informacyjny. Gminy Kozłowo. Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny. Gminy Kozłowo. Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r. Remonty dróg w naszej gminie Bartki-Szymany We wrześniu br. Gmina Kozłowo ogłosiła przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej na odcinku Bartki-Szymany do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1597N długości 2100 m. Wartość wykonanej inwestycji to kwota ,75 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie ,00 zł. W ramach zadania wykonane zostało: poszerzenie jezdni do szerokości 8,0 m, wykonano nawierzchnię żwirową, przepusty rurowe, profilowanie rowów odwadniających i istniejących poboczy. Przebudowa drogi na tym odcinku umożliwiła sprawniejszy i bezpieczniejszy dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz ułatwiła dojazd do okolicznych pół. Zakrzewo Zalesie Zaborowo 25 września br. w miejscowości Zakrzewo odbyło się uroczyste otwarcie III etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo. Całkowity koszt realizacji trzech etapów zadania wyniósł ,00 zł, w tym wkład własny gminy ,32 zł, wkład powiatu ,35 zł. Inwestycje te dofinansowane były z Naro- W numerze: - Remont budynku socjalnego - Otwarcie strażnicy - Bal seniora 2012 dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie ,00 zł. Nadzór nad realizacją zadań sprawował Powiat Nidzicki w ramach, którego obowiązki wykonywał Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. Łącznie w latach przebudowano 7,12 km drogi powiatowej. N a d c h o d z ą c e Ś w i ę t a B o ż e g o N a r o d z e n i a n i o s ą z e s o b ą w i e l e r a d o ś c i, r e f l e k s j i o r a z p l a n ó w n a N o w y R o k. W t y c h w y j ą t k o w y c h d n i a c h, w i e l u r a d o s n y c h c h w i l, z a d o w o l e n i a o r a z s a m y c h s u k c e s ó w ż y c z ą A l i c j a E i d t n e r P r z e w o d n i c z ą c a R a d y G m i n y o r a z R a d n i G m i n y K o z ł o w o J a c e k J a n k o w s k i W ó j t G m i n y K o z ł o w o i P r a c o w n i c y U r z ę d u G m i n y

2 Remont budynku socjalnego sowania zł, z czego wkład własny zł. W ramach szkoleń towarzyszących realizowanemu projektowi, przeszkolone zostało 10 osób w specjalnościach pracownik ogólnobudowlany oraz technolog robót wykończeniowych. W ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwa Gminne programy aktywizacji społecznozawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-edycja 2012r., realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja Gmina wykonała remont pomieszczeń z przeznaczeniem na dwa mieszkania socjalne w miejscowości Kozłowo. Łącznie wartość projektu wynosi zł, kwota pozyskanego dofinan- Wyrazy uznania, certyfikaty i pamiątkowe dyplomy wręczyli pod koniec listopada br. Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo, Jacek Skwarski Dyrektor Centrum Edukacji w Nidzicy, Elżbieta Świgoń kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Spotkanie było jednocześnie okazją do dyskusji o możliwościach skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Nowa świetlica w Sławce Wielkiej 22 października 2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy w Sławce Wielkiej. Po powitaniu gości przez radnego Sławki Wielkiej Jana Skwarskiego nastąpiło uroczyste poświęcenie wyremontowanego obiektu przez księdza proboszcza Józefa Strońskiego. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania mieszkańcy Sławki Wielkiej bawili sie do rana na zabawie tanecznej, 2 której oprawę muzyczną okrasił zespół TAKT. Świetlica w Sławce Wielkiej jest ważnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Remont zapewnił komfortowe warunki do spędzania wolnego czasu.

3 Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie zakończony Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie po 36-ciu latach doczekała się generalnego remontu pomieszczeń (powierzchnia użytkowa 112 m²). Prace remontowe były prowadzone od r. do r. W ramach zaplanowanych prac dokonano wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia, grzejników, okien, drzwi, wykonano gładzie szpachlowe powierzchni ścian i sufitów, które następnie zostały pomalowane farbami emulsyjnymi. Podłogi zostały wyłożone gresem antypoślizgo- wym. Prace remontowe wykonała Firma REM-BUD Rafała Marciniaka ze Szreńska. Dzięki dużemu zrozumieniu władz samorządowych oraz Wójta GminyKozłowo Jacka Jankowskiego dla idei nowoczesnego bibliotekarstwa Gmina Kozłowo może się poszczycić odnowionym lokalem biblioteki,który jest centrum kultury, miejscem zdobywania wiedzy, spotkań mieszkańców, a także centrum informacji. iii Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek r. pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie uczestniczyli w III Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek, która odbywała się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Konferencja zorganizowana została przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To szczególne wydarzenie nie tylko dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek, ale także święto wszystkich, którym idea bibliotek publicznych jest bliska szczególnie pracowników tych instytucji i ich organizatorów. Podczas konferencji GBP w Kozłowie za udział w konkursie Biblioteka z dobrym klimatem społecznym otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną, którą przeznaczono na zakup kanapy do kącika czytelniczego. Nagrodę odebrała Pani dyrektor GBP Małgorzata Sowińska. Konkurs miał na celu wypromowanie najciekawszych inicjatyw bibliotek publicznych realizowanych na rzecz społeczności lokalnych, które mogłyby być inspiracją i przykładem dla innych. GBP w Kozłowie uczestniczyła w konkursie z przedsięwzięciem pod nazwą W 80 minut dookoła świata oraz prezentowała działalność biblioteki. Nowe narzędzia dla osp w kozłowie OSP w Kozłowie wzbogaciło sie o zestaw narzędzi hydraulicznych na potrzeby ratownictwa drogowego. Są to: pompa z nożycami i rozpierakiem wraz z akcesoriami. Przetarg na zakup narzędzi wygrała firma Delta Serwice Stanisław Echliczuk, Iwona Koziuk, Robert Wargenau Spółka Jawna. Zakup sprzętu o wartości zł został sfinansowany przez Komendę Główną Straży Pożarnej. 3

4 Kozłowo Ekonomia społeczna spółdzielnie socjalne i własna działalność gospodarcza sposobem na życie W spotkaniu, które miało miejsce 8 listopada 2012 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie uczestniczyło wiele osób bezrobotnych, przedsiębiorców, sołtysów, rolników wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Na zaproszenie Wójta Gminy Kozłowo przyjechali: Krzysztof Margol i Magdalena Pepłowska reprezentujący Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, Aleksandra Nowogórska, Dorota Dolińska i Bogusława Tureniec pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz Sylwia Prokopowicz z Działdowskiej Agencji Rozwoju DAR. Działdowska Agencja Rozwoju DAR i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizują projekt, którego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych, budowanie wsparcia społecznego i ekonomicznego dla przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu przewidziane są szkolenia, doradztwo specjalistów oraz wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności lub utworzenie spółdzielni socjalnej, oczywiście również pomoc w przygotowaniu stosownej dokumentacji. Cieszy mnie duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Kozłowo tą tematyką, o czym świadczyła liczba osób przybyłych na to spotkanie. Myślę, że wiele osób dzięki temu odnajdzie swój sposób na życie, zatrudnienie i źródło dochodu powiedział Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski inicjator spotkania. Gala DoBRoczynności 6 grudnia br. w nidzickim zamku odbyła się Gala Dobroczynności. W gali uczestniczyło ok. 200 osób - przedstawiciele organizacji społecznych realizujących projekty w ramach Programu Działaj Lokalnie, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz media. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Leszek Balcerowicz, który otrzymał statuetkę specjalną GRE- GOROVIUSA którą otrzymują osoby spoza powiatu wspierające nasze społeczeństwo. Statuetki specjalne trafiły również do Sabri Bekdasa oraz Henryka Tuszyńskiego - przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Kozłowo. Sabri Bekdas jest właścicielem Prace porządkowe na cmentarzach wojennych wo, Gołębiewo oraz Sarnowo-Kolonia Ginter. Na cmentarzu w Szkotowie (znajdującym się w kierunku miejscowości Siemianowo) postawiono tablicę informacyjną przedstawiającą historię cmentarza z I wojny światowej oraz przebieg bitwy z sierpnia 1914 roku pod Tannenbergiem. hotelu Mazurskie Marzenie w Januszkowie. Pasją Henryka Tuszyńskiego jest sport. To on właśnie wspiera lokalną drużynę piłki nożnej w rozgrywkach A-klasy. Obaj panowie to dżentelmeni wspierający lokalne stowarzyszenia, biznes i samorząd gminny. Dzięki otrzymanym dotacjom jesteśmy w stanie utrzymać Nasze cmentarze w należytym porządku i czystości. 4 Jak, co roku również i w tym Gmina pozyskała środki na utrzymanie, restaurację i konserwację cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kozłowo. I choć mamy ich wiele na naszych terenach z roku na rok staramy się odrestaurować inny cmentarz. Przyznana dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kwocie 5000,00 zł pozwoliła nam na wykonanie prac porządkowych na cmentarzach w miejscowości Szkotowww.kozlowo.pl

5 U r o c z y s t e otwa r c i e strażnicy 30 października 2012 roku na długo zapisze się w pamięci kozłowskich strażaków. To właśnie w tym dniu odbyło się poświęcenie i przekazanie do użytku strażnicy. Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo Medalem odznaczeni zostali druhowie: Dariusz Szałkowski, Piotr Borkowski i Zbigniew Głuszek, natomiast Brązowy Medal otrzymali: dh Dariusz Jarocki i dh Krzysztof Krawcewicz. Z okazji 65 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie, Samorząd Gminy Kozłowo ufundował tabli- Zgodnie z ceremoniałem strażackim, uroczystością dowodził dowódca uroczystości, którym był Zbigniew Głuszek - komendant gminny OSP. Otwarcia uroczystości dokonał Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo, a zarazem prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że budowa nowej strażnicy dla OSP Kozłowo była koniecznością, a jej otwarcie zbiegło się z 65 rocznicą powstania OSP. Następnie wspólnie z przedstawicielami Zarządu Powiatowego i Komendy Powiatowej PSP wręczył strażakom odznaczenia. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został nieżyjący już dh Piotr Krawcewicz, Srebrnym cę upamiętniającą ten jubileusz, a jej odsłonięcia dokonali wspólnie: Waldemar Szymański Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy, Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo i Alicja Eidtner Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie. Poświęcenia strażnicy i figury św. Floriana patrona strażaków dokonali: mł. kpt. ks. Andrzej Bawirsz - kapelan wojewódzki strażaków i ks. Andrzej Chędoszko proboszcz parafii w Kozłowie. Następnie, przy włączonej syrenie, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, do którego zostali zaproszeni: dh Waldemar Szymański, dh Grzegorz Matczyński, dh Mariusz Wilamowski, dh Grzegorz Napiwodzki, dh Jacek Jankowski i pani Alicja Eidtner. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego Związku OSP, Komendant Powiatowy PSP i Starosta Powiatu Nidzickiego wygłosili okolicznościowe wystąpienia i wręczyli upominki dla OSP Kozłowo. W uroczystości pomagały harcerki z Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kozłowie. Modernizacja sali gimnastycznej Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej Gmina realizuje remont sali gimnastycznej w miejscowości Kozłowo. Obejmuje on wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z pcv i aluminium, remont dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz z odtworzeniem linii do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Wyremontowany obiekt poprawi komfort prowadzonych zajęć. Wykonawcą robót jest Okno na świat Grzegorz Gołębiewski Handel-Usługi. Łączna wartość podpisanej umowy wynosi ,00zł. 5

6 Gminno Parafialne Dożynki po raz szósty W piękną słoneczną wrześniową niedzielę Gmina Kozłowo świętowała dożynki, które są ukoronowaniem całorocznego trudu rolników i dziękczynieniem za zebrane plony. W naszej gminie miały one podwójny charakter : religijny i ludowy związany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Uroczystości rozpoczęły się procesyjnym wejściem gospodarzy, księży, starostów dożynek, delegacji z wieńcami i darami, przy śpiewie zespołu Kozłowianki. Uroczystą mszę świętą w intencji rolników i ich rodzin sprawowali: ks. kanonik dr Paweł Rabczyński rektor Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie, ks. Andrzej Chędoszko proboszcz parafii w Kozłowie i ks. Michał Bekisz proboszcz parafii w Turowie. Powitania gości i uczestników Święta Plonów dokonał ks. Andrzej Chędoszko, a homilię wygłosił ks. Kanonik Paweł Rabczyński. Podczas mszy św. poświęcone zostały wieńce i chleby dożynkowe. Zaszczytnym tytułem i funkcją Starostów tegorocznych Dożynek wyróżnieni zostali: 1.Jadwiga Mrozowska z Bartek 2. Krystyna Laskowska z Niedanowa 3. Tomasz Sandecki ze Sławki Małej 4. Tomasz Kosewski z Zalesia Tradycją jest, że jedna para Starostów wręcza chleb Gospodarzowi Gminy Wójtowi, a druga Proboszczowi Parafii Kozłowo. Dary złożyli: 1.Rolnicy z Zabłocia i Kozłowa. 2.Społeczności szkolne z: Kozłowa, Szkotowa, Rogoża i Zaborowa. 3.Mieszkańcy sołectwa Cebulki i Sławka Wielka. Do udziału w Dożynkach zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji współpracujących z Gminą oraz mieszkańcy Gminy i Gmin sąsiednich Słoneczna pogoda sprawiła, że w uroczystościach wzięła udział liczna rzesza naszych mieszkańców, a wszystkie wieńce i stoiska prezentowały się przepięknie i wprawiały w zachwyt oglądających. I tak, do konkursu na Wieniec Dożynkowy zgłoszono 9 wieńców, a komisja oceniła je następująco: I miejsce : Kozłowo nagroda w wysokości 1300 zł, II miejsce Szkotowo - nagroda w wysokości 1000 zł, 6 III miejsce Krokowo nagroda w wysokości 800 zł. Wyróżnienia i nagrody w wysokości 300 zł otrzymały wsie: Pielgrzymowo, Turówko, Cebulki, Sławka Mała, Sławka Wielka, Sątop. Do konkursu na Najciekawsze Stoisko przystąpiło 8 sołectw. Komisja oceniła je następująco: I miejsce Cebulki nagroda kosiarka II miejsce Turówko nagroda stół do gry /wielofunkcyjny/ III miejsce exeqwo Zaborowo i Szkotowo nagroda zestawy ogrodowe. Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Sławka Mała, Sątop, Krokowo i Sławka Wielka. Liczne zgłoszenia napłynęły do konkursu na Tradycje Kulinarne Mojej Wsi - na Najlepszą Potrawę Wiejską konkurs przewidywał 4 kategorie: I. Wypieki, II. Marynaty, III. Potrawy różne ( mięsne, mączne, warzywne i nabiałowe), i IV. Wina i nalewki. W kategorii WYPIEKI: I miejsce Mariola Ścisłowska, II miejsce Danuta Dobies i Mirosława Klekot, III miejsce Teresa Dąbrowska. W kategorii WINA i NALEWKI: I miejsce Danuta Dobies za nalewkę z kwiatu czarnego bzu, II miejsce Mirosława Klekot za nalewkę porto, III miejsce Beata Mężykowska za wino z malin. W kategorii MARYNATY: I miejsce Urszula Pawlaczyk za powidła ze śliwek z czekoladą, II miejsce Jolanta Konarzewska za dżem z cukinii, III miejsce Danuta Dobies za sałatkę wielowarzywną. W kategorii POTRAWY RÓŻNE POTRAWY Z WARZYW: I miejsce Renata Szeluga - za pasztet z cukinii, II miejsce sołectwo Szkotowo za bigos III miejsce Teresa Ferszt za bigos

7 I miejsce Monika Hołubowicz za potrawkę z królika, II miejsce Katarzyna Ulatowska za pasztet z królika, III miejsce Wanda Kuliś za pyzy z mięsem, IV miejsce Katarzyna Brulińska za paszteciki. W kategorii POTRAWY RÓŻNE POTRAWY MĄCZNE: I miejsce Magdalena Cekała za pierogi a la pizza II miejsce Danuta Barańska za pierogi z jagodami III miejsce Danuta Busk za chleb W kategorii POTRAWY RÓŻNE POTRAWY Z NABIAŁU I miejsce Barbara Krauze za gomułkę z sera. Po raz pierwszy zorganizowany został konkurs na Najpiękniejsze i najdziwniejsze okazy z naszych ogrodów. Nagrodzone zostały: dynia wrośnięta w siatkę, cukinia, patison. Właściciele okazów zostali nagrodzeni. Jak zwykle podczas dożynek rozgrywany był wielobój sołtysów.do tego konkursu przystąpiło 8 najdzielniejszych sołtysów z sołectw: Cebulki, Januszkowo, Siemianowo, Sławka Mała, Szkotowo, Turówko, Zaborowo i Zakrzewo. I miejsce w wieloboju zajął Benedykt Chaliński sołtys z Januszkowa, II miejsce Barbara Krauze z Turówka, zaś III miejsce Małgorzata Klach z Siemianowa. Podczas Dożynek ogłoszone zostały wyniki i wręczone nagrody konkursu na Najpiękniejszą Wieś w Gminie Kozłowo 2009 i Najładniejszą Posesję. Do konkursu na Najpiękniejszą Wieś w Gminie Kozłowo w 2012 roku przystąpiło 6 wsi. I miejsce wieś Sławka Mała II miejsce ex eqwo - wieś Januszkowo i Turowo III miejsce ex eqwo wieś Sątop, Siemianowo, Zabłocie Poprzez udział w konkursach zmienił się wygląd wsi. Zagospodarowane place i skwery wiejskie, urządzono place zabaw i miejsca rekreacyjne dla mieszkańców oraz odnowiono przystanki. Do konkursu na Najładniejszą posesję przystąpiło 5 posesji. I miejsce Wiesława i Zbigniew Gnieciakowie Sławka Mała II miejsce Ewa i Jarosław Kawczyńscy - Kamionki III miejsce ex eqwo Monika i Herbert Reiss, Wiesława i Ryszard Krzykowscy i Teresa i Zygmunt Bartwiccy. Wszyscy uczestnicy konkursy otrzymali nagrody i upominki. Dla wszystkich uczestników Święta Plonów wystąpili: zespół śpiewaczy Wesoła Ferajna z Pożar, zespół Kozłowianki, zespół z GCKiS Małe Cheerleaderki, tancerka Iga Pacuszka ze Sławki Wielkiej, Kabaret z Krokowa, a na koniec przygrywał zespół Relax. Jednym z punktów biesiady dożynkowej był poczęstunek pieczonym prosiakiem, którego ufundował Roman Pergoł właściciel gospodarstwa rolnego w Niedanowie. Ponadto wszystkie stoiska wiejskie pełne były różnych smakołyków, wypieków, owoców. Należy mieć nadzieję, że wszyscy uczestnicy tej niezwykłej uroczystości przeżyli ją w podniosłym i radosnym nastroju.organizatorzy dziękują wszystkim osobom wspierającym, fundatorom nagród i ofiarodawcom którymi są: Bank Gospodarki Żywnościowej w Działdowie i Nidzicy, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Starosta Powiatu Nidzickiego, Bożena i Grzegorz Kwiecień, Małgorzata Głowacka, Henryk Tuszyński, Agroma Grupa Sznajder w Olsztynie, Centrala Nasienna w Nidzicy, Makler Market z Gołębiewa, AGRINT Spółka z o.o w Turówku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nidzicy, PZU Życie SA w Olsztynie. 7

8 S ł a w k a W i e l k a Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo W I E Ń C E D O Ż Y N K O W E K r o k o w o C e b u l k i S ą t o p K o z ł o w o T u r ó w k o S ł a w k a M a ł a S z k o t o w o P i e l g r z y m o w o 8

9 N a j p i ę k n i e j s z a w i e ś S Ł A W K A M A Ł A - I M I E J S C E J A N U S Z K O W O - I I M I E J S C E 9

10 T U R O W O - I I M I E J S C E S A T O P - I I I M I E J S C E S I E M I A N O W O - I I I M I E J S C E Z A B Ł O C I E K O Z Ł O W S K I E - I I I M I E J S C E 10

11 N a j ł a d n i e j s z e p o s e s j e P o s e s j a P a ń s t w a G n i e c i a k, S ł a w k a M a ł a - I m i e j s c e P o s e s j a P a ń s t w a K a w c z y ń s k i c h, K a m i o n k i - I I m i e j s c e 11

12 B iuletyn I nformacyjny G miny K ozłowo Posesja Posesja Posesja 12 Państwa Państwa Reiss, Pielgrzymowo- Krzykowskich, Państwa Turowo Bartwickich, www. kozlowo. pl - III III Turowo- miejsce miejsce III miejsce

13 IV Bal Seniora w Kozłowie Już po raz czwarty w Kozłowie odbył się doroczny Bal Seniora w Kozłowie. 26 października najstarsi mieszkańcy gminy Kozłowo bawili się na Balu Seniora. Idea Balu Seniora jest spójna z założeniami polityki społecznej Unii Europejskiej wobec osób w podeszłym wieku i przypadającymi w tym roku obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Ziemia Kozłowska, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Kozłowie. Impreza co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie uświetnił Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski witając seniorów ciepłymi słowami oraz życząc im długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Następnie wszyscy uczestnicy odśpiewali seniorom Sto lat. Tegoroczna impreza miała bogaty program. Dla uczestników balu przygotowano takie atrakcje jak: występy taneczne zespołów dziecięcych Małe Bezbłędny Kozłowianin Dnia r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyło się IV Gminne Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii. Dyktando zostało przeprowadzone w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa kl IV -VI, gimnazjum i osoby dorosłe. Z roku na rok frekwencja jest coraz większa. W tym roku wzięło udział 35 osób: szkoła podstawowa - 18 osób, gimnazjum i osoby dorosłe- 17 osób. Nad przebiegiem dyktanda czuwała komisja powołana przez organizatorów. Tytuł Bezbłędny Kozłowianin otrzymali: Pani Małgorzata Szymańska w kategorii Aniołki, Małe Cheerleaderki, popisy wokalne Natalii Kuczyńskiej i zespołu śpiewaczego Kozłowianki prowadzonego przez Tadeusza Millera oraz występ koła teatralnego Gwiazda ze spektaklem Śmiechoterapia. Wielką atrakcją spotkania był wybór Króla i Królowej Balu, a zostali nimi Zofia Jarka z Turowa i Dominik Krzemiński z Zaborowa. Nagrody dla zwycięzców ufundowała radna Jolanta Maciąg. Bal Seniora jest jednym z większych wydarzeń kulturalnych Gminy Kozłowo skierowanym do osób starszych, jest też imprezą, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy. Pozytywny odbiór przedsięwzięcia przez seniorów wskazuje na jej ważność i potrzebę corocznej kontynuacji. Starsi wiekiem mieszkańcy Gminy Kozłowo mieli możliwość zaprezentować swój twórczy potencjał, aktywność, bogate doświadczenie w atmosferze miłej zabawy i integracji. Bal seniora umożliwia budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnowartościowych członków społeczeństwa, którzy pragną w jednakowym stopniu korzystać z dobrodziejstwa kultury, dostępu do rozrywki i rekreacji. Inicjatywa jest również ważna i potrzebna aby w sposób godny uhonorować seniorów za ich zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego. dorośli i Magdalena Barańska w kategorii szkoła podstawowa. Komisja wyróżniła Panią Hannę Siemińską, Jakuba Dolegę, Mateusza Biegańskiego i Angelikę Żmijewską. Nagrodą w konkursie był bon o wartości 100 zł do zrealizowania w księgarni Errata w Nidzicy. Organizatorami konkursu byli: Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie. 13

14 14 Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie był, jak co roku, obchodzony bardzo uroczyście. 12 października 2012 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyła się z tej okazji wspaniała akademia. Swą obecnością uświetnili ją przedstawiciele gminy, proboszcz parafii Kozłowo ks. Andrzej Chędoszko. Młodzież zaprezentowała się w ciekawym montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez nauczycielki Iwonę Giranowską i Renatę Zagórę. Widzom szczególnie spodobały się scenki: Długa przerwa w pokoju nauczycielskim oraz Lekcja wytrzymałości. W czasie uroczystości złożono gratulacje Pani dyrektor Barbarze Szczepkowskiej, która na wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP. Nie mogło obyć się bez życzeń i kwiatów od gości, a także wielkiego tortu ufundowanego przez Radę Rodziców. Samorząd Uczniowski samodzielnie wykonał i wręczył statuetki dla nauczycieli: najmilszego, najbardziej wymagającego, najbardziej cierpliwego, najczęściej uśmiechającego się i najelegantszego. Z okazji ich święta uczniowie życzyli nauczycielom: aby uśmiech zawsze na Waszych twarzach gościł, aby takich wychowanków jak my każdy Wam zazdrościł, aby przykrość z naszej strony Was na co dzień omijała, aby wyrozumiałość dla naszych wybryków serca Wasze przepełniała, aby uczniowie doceniali pracę Waszą, aby wiedza Wasza stopniowo stawała się naszą, aby smutek w radość się przemieniał, aby każdy uczeń polecenia Wasze spełniał, abyście zdrowi i weseli byli i w Bożej opiece długich lat dożyli. Pasowanie na ucznia klasy pierwszej Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej z wielką radością czeka na moment, gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. 26 października 2012 roku to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie im. Marii Zientary-Malewskiej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godz wychowawca klasy powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców, uczniów i przedszkolaków. Szczególnie gorąco powitano bohaterów uroczystości - uczniów klasy pierwszej, którzy zaprezentowali program artystyczny. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagowy szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i Sprzątanie Świata Kocham, Lubię, Szanuję... Nie Śmiecę Przedszkolaki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie uzbrojone w worki na śmieci i rękawiczki dnia zbierały papiery, butelki itp. w obrębie swojego przedszkola. W ten sposób włączyły się do akcji,,sprzątanie świata. Hasłem tegorocznej edycji jest:,,kocham. Lubię, szanuję... nie śmiecę. Bierzmy przykład z dzieci - MY DOROŚLI! nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.,,pasuję Cię na ucznia - mówiła pani dyrektor dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali,,słodkie przyjęcie oraz prezenty dla pierwszaków. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

15 INDYWIDUALIZACJA PRocesu nauczania I wychowania UCZNIÓW klas I- iii szkół Podstawowych gminy kozłowo 3 września 2012 w całej Polsce rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla uczniów z czterech szkół podstawowych w Gminie Kozłowo oznaczało to również możliwość rozpoczęcia zajęć dodatkowych w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych Gminy Kozłowo. Szkoły Podstawowe w Gminie Kozłowo uzyskały wsparcie finansowe w wysokości ,00zł. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III. Umożliwia szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających trudności w nauce. W ramach projektu w szkołach odbywają się zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, Zrozumieć małą ojczyznę Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. I te wielkie, i te małe. Nawet te, które trudno byłoby nazwać typową podróżą, a tylko wycieczką, bądź wędrówką. I takiej właśnie peregrynacji, doświadczyli uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie. W ostatnią sobotę września, pod opieką nauczycieli: Igora Nadolskiego i Piotra Sowińskiego dwadzieścioro uczniów wyruszyło na wyprawę po swojej małej ojczyźnie. cmentarza wojennego, pochodzącego z czasów I wojny światowej. Po krótkim odpoczynku, uczniowie wyruszyli do Kownatek. Stamtąd czekała ich już tylko droga powrotna na plażę szkotowską, a tam mnóstwo gier i zabaw sportowych, przygotowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego p. Igora Nadolskiego. Przeciąganie liny, siatkówka plażowa, hula-hoop, ringo, puszczanie kaczek na wodze, budowa zamków z piasku (tu rywalizacja była szczególnie zacięta) to tylko zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie. Uczestnictwo dzieci w projekcie wyrówna ich szanse edukacyjne i złagodzi występujące nierówności oraz pozwoli rozwinąć uzdolnienia. Na zajęciach są wykorzystywane nowoczesne pomoce dydaktyczne które pozwolają uatrakcyjnić zajęcia, a jednocześnie rozwijają dziecięcą kreatywność. Wizyta Policjanta u przedszkolaków Dnia zapewne najważniejszym wydarzeniem dla przedszkolaków z Kozłowa była wizyta policjanta. Zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, uczniowie udali się w wędrówkę po ziemi zamieszkałej niegdyś przez Prusów i Mazurów, dziś przez Polaków. Pierwszym przystankiem był zbudowany w latach przez społeczność ewangelicką, a po zakończeniu drugiej wojny światowej oddany do użytku ludności katolickiej kościół św. Józefa Robotnika. W czasie dalszej drogi wiodącej nad Jezioro Szkotowskie, dzieci poznały dzieje powstałego na początku XX w. neobarokowego dworu, a także niektóre atrakcje, z których mogli skorzystać wychowankowie. W czasie niniejszej wędrówki, uczniowie Zespołu Szkół w Szkotowie mieli okazję poznać zasady bezpiecznego poruszania się, walory turystyczno-krajobrazowe najbliższej okolicy i zagrożenia wynikające z jej zaśmiecania, zrozumieć złożoną historię swojej małej ojczyzny, uczestniczyć w aktywnym wypoczynku (wszakże pokonali dystans ok. siedmiu kilometrów). Tak więc, podróże kształcą, nawet te najmniejsze. Przedszkolaki miały okazję porozmawiać ze stróżem prawa na temat wykonywanej przez niego pracy, zdobyły ważne dla nich informacje na temat dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i również innych. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród maluchów opowiadania o codziennej pracy Policji. Spotkanie z maluchami było zapowiedzią dalszej współpracy z wychowawcami z przedszkola oraz policjantami. Przed nami wspólny cel troska o bezpieczeństwo naszych dzieci. Od dzisiaj na pewno żaden z maluchów nie będzie obawiał się spotkania z funkcjonariuszem. Policjant będzie kojarzył się przedszkolakom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Na koniec spotkania dzieci otrzymały słodki upominek. 15

16 Soo Kwang Lee mistrz taekwondo gościem Nidzickiego Klubu Taekwondo Sportowego Na zaproszenie Nidzickiego Klubu Taekwondo Sportowego do Szkotowa przyjechał Koreańczyk Soo Kwang Lee Grandmaster (Wielki Mistrz) taekwondo. Mistrzowi towarzyszyła Aleksandra Uściska. Grandmaster reprezentuje starą koreańską szkołę, która polega na doskonaleniu poszczególnych elementów taekwondo, co w praktyce oznacza, że każde ćwiczenie należy powtórzyć jeszcze raz, a gdy będziesz miał już dość to zaczynamy wszystko od początku. Mistrz przeprowadził seminarium szkoleniowe dla młodych adeptów sztuki taekwondo, w trakcie którego udzielił wielu cennych rad i wskazówek. Godziny spędzone z mistrzem były dla młodych taekwondoków dużym przeżyciem. Taekwondo to sztuka, w której adepci poznają technikę walki, samoobronę, nazewnictwo i etykietę taekwondo, to sztuka, którą poznaje się często latami, a poszcze- gólne etapy wtajemniczenia to stopnie mistrzowskie. W trakcie spotkania Soo Kwang Lee wręczył certyfikaty na stopnie mistrzowskie dla: Jakuba Chmielewskiego (1 poom), Sary Bandurskiej (1 poom), Kacpra Rogozińskiego (1 poom), Eweliny Mierzwińskiej (1 dan), Katarzyny Świgoń (1 dan), Patrycji Rogozińskiej (2 dan), Mirosławy Ostrowskiej (3 dan) oraz Jacka Jankowskiego (4 dan). Dzieciom i młodzieży towarzyszyli licznie przybyli rodzice, którzy stwierdzili, że spotkanie z tak niezwykłym człowiekiem jest niezwykle cenne i wartościowe. Świetnie, że w tak niewielkiej miejscowości udało się zorganizować takie warsztaty. Warsztaty z ekspertem w dziedzinie taekwondo zostały zorganizowane w ramach projektu Zdrowo i sportowo to nasze Szkotowo, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Małe projekty. Runda jesienna dla ks Gminy Kozłowo Runda jesienna biorąc pod uwagę, że jesteśmy beniaminkiem była bardzo udana. Straciliśmy najmniej bramek (tylko 9) w całej rundzie. Na pewno duża w tym zasługa naszego bramkarza Mahomada Ali Jolak, który dołączył do nas przed nowym sezonem. Chyba nikt się nie spodziewał, że po rundzie jesiennej KS spędzi zimę na fotelu lidera A-klasowych rozgrywek. Cała drużyna prezentowała sie dobrze i czekamy z niecierpliwością co wydarzy się na wiosnę. Osoby, które chcą spróbować swoich sił zapraszamy na treningi (warunek minimum lat i 16 zamieszkanie na terenie gminy Kozłowo). Beniaminek Gmina Kozłowo sezon rozpoczął od dwóch zwycięstw, na własnym boisku z Kormoranem Ruszkowo (3:0) i wyjazdowym efektownym (7:3) z Iskrą Smykówko. Niestety w trzeciej kolejce przytrafiła się pierwsza porażka i to na swoim stadionie z Tyrowem (1:2). Kolejny wyjazd i minimalna wygrana na bardzo cięzkim terenie, spadkowicza z okręgówki, w Narzymiu, gdzie bramkę zdobywamy w doliczonym czasie gry. Kolejny mecz ze spadkowiczem Osą Ząbrowo przynosi nam pierwszy i jak się później okazało ostatni remis (1:1). Następnie drużyna zanotowała 4 zwycięstwa z rzędu wygrywając kolejno z: Tessą Turzewo (0:3), Radomiakiem Radomno (1:0), Czarnymi Rudzienice (1:3) i Welem Lidzbark (2:0). Piękną passę przerwał wyjazd do Kisielic z tamtejszą Olimpią (2:0). Był to zarazem pierwszy mecz, w którym KS Gmina Kozłowo nie zdobyło nawet jednej bramki. Dwie ostatnie kolejki to wygrana (2:0) z Rybnem i wyjazdowa z Wikielcem II (3:0). Zawodnicy składają podziękowania dla licznej grupy kibiców, którzy nas dopingowali, aby na wiosnę przychodziło ich jeszcze więcej. Robert Sobotka BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KOZŁOWO Wydawca: Urząd Gminy w Kozłowie Adres: Kozłowo 60A Kozłowo tel./fax /02 Materiały publikowane w biuletynie pochodzą ze źródeł własnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. NAKŁAD: 1500 egz.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE r 4 / 2 0 3 R X I Li s t pad

ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE  r 4 / 2 0 3 R   X I Li s t pad ISSN: 1730-752X WIADOMOŚCI LISEWSKIE Nr 4/2013 ROK XI Listopad Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite,

Bardziej szczegółowo

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 3 (17) / 2012 N la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów iejskich jest ważnym źródłem D dofinansowania w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

NR 6 (3/2013) 1. W Dragaczu dziękowali za plony

NR 6 (3/2013) 1. W Dragaczu dziękowali za plony NR 6 (3/2013) 1 W Dragaczu dziękowali za plony Ostatnia sobota sierpnia była okazją do podziękowania za plony przez mieszkańców gminy Dragacz. Tradycją już jest, że Msza dziękczynna odbyła się na stadionie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

TRZYDZIESTA OSTATNIA SESJA W 2013 ROKU

TRZYDZIESTA OSTATNIA SESJA W 2013 ROKU Nr 1 Styczeń 2014 Ukazuje się od 1991 roku TRZYDZIESTA OSTATNIA SESJA W 2013 ROKU Porządek XXX Sesji obejmował wiele punktów, w tym 10 nowych uchwał. Wymieńmy je: pierwsza przyjęcie planu pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO 09-10 2012ECHO Konopnicy W numerze Jak żyć długo i zdrowo? Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 2 09-10 2012ECHO Konopnicy Rozmowa z Jerzym Babkiewiczem, dyrektorem Zakładu Jak żyć długo

Bardziej szczegółowo